КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 23 червня 2011 року N 242/5629

Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві

Відповідно до Податкового кодексу України Київська міська рада вирішила:

Встановити в м. Києві місцеві податки і збори:

- на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- туристичний збір;

- за місце для паркування транспортних засобів в м. Києві;

- за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

2. Затвердити:

- положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1);

- положення про туристичний збір (додаток 2);

- положення про збір за місце для паркування транспортних засобів у м. Києві (додаток 3);

- положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (додаток 4).

3. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
23.06.2011 N 242/5629


ПОЛОЖЕННЯ
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в м. Києві

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості.

2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

ґ) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;

д) гуртожитки.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості.

3.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

3.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування, на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

3.4. У разі наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири -  на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, в якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

5. Ставки податку

5.1. Встановити ставки податку в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості:

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, - 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня звітного (податкового) року;

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, - 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.

7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами Державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою - платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган Державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

7.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів Державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Орган Державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

7.4. Органи Державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрало чинності це рішення, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам Державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу Державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

7.6. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Орган Державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до бюджету міста Києва.

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

  

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега


  

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
23.06.2011 N 242/5629


ПОЛОЖЕННЯ
про туристичний збір в м. Києві

1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до бюджету міста Києва.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м. Києва та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають (більше 6 місяців на рік) у м. Києві, у тому числі на умовах договорів найму;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати.

3. Ставка збору

3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсоток до бази справляння збору.

4. База справляння збору

4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 5.1 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду.

5. Податкові агенти

5.1. Справляння збору здійснюється:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

6. Особливості справляння збору

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

7. Порядок сплати збору

7.1. Збір сплачується до бюджету міста Києва авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації, яка подається у строки, передбачені для квартального податкового періоду. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі Державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

8. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

  

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега


  

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
23.06.2011 N 242/5629


ПОЛОЖЕННЯ
про збір за місця для паркування транспортних засобів у м. Києві

1. Платники збору

1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням Київської міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2. Об'єкт і база оподаткування збором

2.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням Київської міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Ставки збору

3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, відповідно до рішення та згідно з переліком паркувальних майданчиків, які закріплені за комунальним підприємством "Київтранспарксервіс" (табл. 1), а саме:

3.1.1. у розмірі 0,03 відсотка:

- у межах третьої територіальної зони міста Києва для визначення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів;

3.1.2. у розмірі 0,04 відсотка:

- у межах другої територіальної зони міста Києва для визначення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів;

3.1.3. у розмірі 0,05 відсотка:

- у межах першої територіальної зони міста Києва для визначення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів.

4. Порядок обчислення та строки сплати збору

4.1. Збір сплачується до бюджету міста Києва авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів у розмірах, встановлених п. 3 цього положення, та в межах територіальних зон міста Києва для визначення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів (табл. 2).

Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації, яка подається у строки, передбачені для квартального податкового періоду. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

4.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі Державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

5. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

  

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега


  

Таблиця N 1 до додатка 3
до рішення Київської міської ради
23.06.2011 N 242/5629


Перелік паркувальних майданчиків, які закріплені за комунальним підприємством "Київтранспарксервіс"

Місце знаходження (адреса)

Кількість
м/м

Площа, кв. м

Ставка паркувального збору

Технічне облаштування

Голосіївський район

вул. Заболотного

58

667,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ізюмська (ринок Деміївський)

20

230,00

0,04

дорожні знаки

вул. Васильківська, 2 - 8, 9/14 - 7/7, 5/7 - 3, 1

67

770,50

0,03

дорожні знаки

просп. Голосіївський, 6 - 8

26

299,00

0,04

дорожні знаки

вул. Фізкультури

9

103,50

0,04

дорожні знаки

вул. Горького, 51 - вул. Червоноармійська, 78

8

92,00

0,04

дорожні знаки

вул. Горького, 41 - 47/12

13

149,50

0,04

дорожні знаки

вул. Любченка

13

149,50

0,04

дорожні знаки

просп. Глушкова

130

1495,00

0,03

дорожні знаки

вул. Заболотного (Музей архітектури і побуту) (сезонний з 15.04 по 15.10)

18

207,00

0,03

дорожні знаки

вул. Лятошинського, 14 - 18

8

92,00

0,03

дорожні знаки

вул. Саксаганського, 33 - 51

17

195,50

0,04

дорожні знаки

вул. Саксаганського, 53/80 - 61/17

12

138,00

0,04

дорожні знаки

вул. Червоноармійська (пл. Л. Толстого - вул. Саксаганського)

31

356,50

0,05

дорожні знаки

вул. Червоноармійська, 94 - 88

8

92,00

0,04

дорожні знаки

вул. Червоноармійська, 84 - 74

18

207,00

0,04

дорожні знаки

вул. Червоноармійська, 72 - 60

8

92,00

0,04

дорожні знаки

вул. Червоноармійська, 58 - 50/23

11

126,50

0,04

дорожні знаки

вул. Горького, 115 (ринок Володимирський)

18

207,00

0,04

паркомат, дорожні знаки

вул. Володимиро-Либідська, 16

17

195,50

0,04

паркомат, дорожні знаки

вул. Горького, 44 - 50

7

80,50

0,04

дорожні знаки

пл. Московська (Центральний автовокзал)

37

425,50

0,04

дорожні знаки

вул. Саксаганського, 105

8

92,00

0,04

дорожні знаки

вул. Жилянська, 43

16

184,00

0,04

дорожні знаки

вул. Жилянська, 48 - 50

23

264,50

0,04

дорожні знаки

вул. Толстого Льва, 43

11

126,50

0,04

дорожні знаки

вул. Горького, 24

2

23,00

0,04

дорожні знаки

вул. Саксаганського, 42

5

57,50

0,04

дорожні знаки

вул. Паньківська, 11

10

115,00

0,04

дорожні знаки

вул. Жилянська, 75

12

138,00

0,04

дорожні знаки

вул. Жилянська, 19

6

69,00

0,04

дорожні знаки

вул. Жилянська, 59

6

69,00

0,04

дорожні знаки

вул. Жилянська, 46

15

172,50

0,04

дорожні знаки

вул. Саксаганського, 43

2

23,00

0,04

дорожні знаки

вул. Велика Васильківська, 84/20

2

23,00

0,04

дорожні знаки

вул. Велика Васильківська, 68

4

46,00

0,04

дорожні знаки

вул. Горького, 172

8

92,00

0,04

дорожні знаки

вул. Горького, 48-а

4

46,00

0,04

дорожні знаки

вул. Горького, 45

2

23,00

0,04

дорожні знаки

вул. Горького, 18

3

34,50

0,04

дорожні знаки

вул. Саперно-Слобідська, 10

33

379,50

0,03

дорожні знаки

вул. Жилянська, 59

3

34,50

0,04

дорожні знаки

вул. Велика Васильківська, 32

4

46,00

0,04

дорожні знаки

Столичне шосе / вул. Заболотного

195

2242,50

0,03

дорожні знаки

вул. Саксаганського, 105

8

92,00

0,04

дорожні знаки

просп. Червонозоряний, 57

5

57,50

0,04

дорожні знаки

вул. Ланьківська, 2/25

10

115,00

0,04

дорожні знаки

вул. Толстого Льва, 25/18

11

126,50

0,04

дорожні знаки

вул. Толстого Льва, 25

8

92,00

0,04

дорожні знаки

просп. Науки, 86

13

149,50

0,03

дорожні знаки

вул. Саперно-Слобідська, 8 - 10

66

759,00

0,03

дорожні знаки

вул. Боженка, 86

20

230,00

0,04

дорожні знаки

вул. Боженка, 32

120

1380,00

0,04

дорожні знаки

вул. Боженка, 56

60

690,00

0,04

дорожні знаки

вул. Боженка, 86-в

14

161,00

0,04

дорожні знаки

вул. Боженка, 86-а

30

345,00

0,04

дорожні знаки

вул. Васильківська, 35

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Вільямса, 9

300

3450,00

0,03

дорожні знаки

вул. Гайдара, 27

38

437,00

0,04

дорожні знаки

вул. Гайдара, 316

15

172,50

0,04

дорожні знаки

вул. Горького, 138

80

920,00

0,04

дорожні знаки

вул. Горького, 110 - 112

45

517,50

0,04

дорожні знаки

вул. Горького, 103-а (105)

70

805,00

0,04

дорожні знаки

вул. Деміївська, 37

80

920,00

0,03

дорожні знаки

вул. Заболотного, 94

65

747,50

0,03

дорожні знаки

вул. Заболотного, 15

20

230,00

0,03

дорожні знаки

вул. Касіяна Василя, 1

70

805,00

0,03

дорожні знаки

вул. Кіровоградська, 36

170

1955,00

0,03

дорожні знаки

вул. Конєва, 2

95

1092,50

0,03

дорожні знаки

вул. Конєва, 7 - 17/11

20

230,00

0,03

дорожні знаки

вул. Короленківська, 20

40

460,00

0,04

дорожні знаки

вул. Крейсера "Аврори", 1, 4

60

690,00

0,03

дорожні знаки

вул. Крейсера "Аврори", 16 (навпроти будинку 7)

63

724,50

0,03

дорожні знаки

вул. Ломоносова, 33/43

60

690,00

0,03

дорожні знаки

вул. Лятошинського, 2-а

45

517,50

0,03

дорожні знаки

вул. Лятошинського, 4 - 8

60

690,00

0,03

дорожні знаки

просп. Науки, 3

75

862,50

0,03

дорожні знаки

просп. Науки, 57

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Родимцева, 11-а

60

690,00

0,03

дорожні знаки

вул. Теремківська, 2-а

60

690,00

0,03

дорожні знаки

вул. Трутенка, 2

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Червонопрапорна, 34-б

11

126,50

0,03

дорожні знаки

вул. Ямська, 13

250

2875,00

0,03

дорожні знаки

просп. 40-річчя Жовтня, 50

30

345,00

0,03

дорожні знаки

просп. 40-річчя Жовтня, 116

50

575,00

0,03

дорожні знаки

Дарницький район

вул. Бориспільська, 3 - 36 (ринок "Дарниця")

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Декабристів, 12/37 (ринок)

4

46,00

0,03

дорожні знаки

вул. Драгоманова, 27 - 31

35

402,50

0,03

дорожні знаки

вул. Привокзальна, 3

22

253,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ревуцького, 14 - 22

9

103,50

0,03

дорожні знаки

вул. Ревуцького, 1/38 - 40, вул. Декабристів, 12/37

37

425,50

0,03

дорожні знаки

вул. Сормівська, 15 (навпроти ринку Дарницький)

22

253,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ялтинська, 7 - 5

26

299,00

0,03

дорожні знаки

вул. Старобориспільська (ст. м. "Бориспільська")

2

23,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ревуцького, 2

7

80,50

0,03

дорожні знаки

вул. Ташкентська (ст. м. "Бориспільська")

2

23,00

0,03

дорожні знаки

вул. Срібнокільська, 24

18

207,00

0,03

дорожні знаки

вул. Вишняківська, 11 - 19/19, 12 - 15/14

65

747,50

0,03

дорожні знаки

вул. Ахматової, 45 - 47

70

805,00

0,03

дорожні знаки

вул. О. Пчілки, 2

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ахматової, 35-д

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ахматової, 45

70

805,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ахматової - Дніпровська набережна

80

920,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ахматової, 15

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

просп. Бажана, 24/1

300

3450,00

0,03

дорожні знаки

просп. Бажана, 30

50

575,00

0,03

дорожні знаки

просп. Бажана, 32

85

977,50

0,03

дорожні знаки

просп. Бажана, 20-а

190

2185,00

0,03

дорожні знаки

просп. Бажана, 36

170

1955,00

0,03

дорожні знаки

просп. Бажана, 5-г

45

517,50

0,03

дорожні знаки

просп. Бажана, 6-а

155

1782,50

0,03

дорожні знаки

просп. Бажана, 16-а

550

6325,00

0,03

дорожні знаки

просп. Бажана, 22/24

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

просп. Бажана, 22/24

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

просп. Бажана / просп. Григоренка

150

1725,00

0,03.

дорожні знаки

вул. Бориспільська (біля гуртожитків)

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бориспільська, 12

116

1334,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бориспільська, 15

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бориспільська, 19

136

1564,00

0,03

дорожні знаки

вул. Вербицького, 1 - 1-а

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Вербицького, 1-а

500

5750,00

0,03

дорожні знаки

вул. Вербицького, 3-а

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Вереснева, 24

120

1380,00

0,03

дорожні знаки

вул. Вишняківська, 3

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Вишняківська, 5-в

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

вул. Вишняківська, 6-а

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Вишняківська, 13

52

598,00

0,03

дорожні знаки

вул. Вірменська, 2

500

5750,00

0,03

дорожні знаки

вул. Вірменська, 6

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

вул. Гмирі, 13

29

333,50

0,03

дорожні знаки

вул. Гмирі, 5 (навпроти)

420

4830,00

0,03

дорожні знаки

вул. Гмирі, 5

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Григоренка, 40 - вул. Крушельницької

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Григоренка, 1

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Григоренка, 19 - 19-а

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

вул. Григоренка, 28-б

80

920,00

0,03

дорожні знаки

вул. Григоренка, 25

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Григоренка, 31

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Григоренка, 31

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Григоренка, 39-б

50

575,00

0,03

дорожні знаки

просп. Григоренка (вздовж трамвайних колій)

1640

18860,00

0,03

дорожні знаки

просп. Григоренка (між т/ц "Метро" та "Епіцентр")

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

просп. Григоренка, 13

125

1437,50

0,03

дорожні знаки

просп. Григоренка, 31

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

просп. Григоренка, 39

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

просп. Григоренка, 9

60

690,00

0,03

дорожні знаки

вул. Гришка, 3

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Декабристів, 9

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Декабристів, 3

50

575,00

0,03

дорожні знаки

Дніпровська набережна, 19

130

1495,00

0,03

дорожні знаки

вул. Драгоманова, 13/10

35

402,50

0,03

дорожні знаки

вул. Драгоманова, 17

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Драгоманова, 1-а

250

2875,00

0,03

дорожні знаки

вул. Драгоманова, 2

250

2875,00

0,03

дорожні знаки

вул. Драгоманова, 23-б

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Драгоманова, 31-а

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

вул. Драгоманова, 31-в

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

вул. Драгоманова, 4

300

3450,00

0,03

дорожні знаки

вул. Драгоманова, 40

250

2875,00

0,03

дорожні знаки

вул. Драгоманова, 42

135

1552,50

0,03

дорожні знаки

вул. Драгоманова, 8 - 12

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Драгоманова, 18

60

690,00

0,03

дорожні знаки

вул. Здолбунівська, 1

80

920,00

0,03

дорожні знаки

вул. Здолбунівська, 11, 11-а, 11-б

170

1955,00

0,03

дорожні знаки

вул. Здолбунівська, 2

300

3450,00

0,03

дорожні знаки

вул. Здолбунівська (озеро Гарячка)

57

655,50

0,03

дорожні знаки

вул. Здолбунівська (озеро Гарячка)

300

3450,00

0,03

дорожні знаки

вул. Зрошувальна, 11

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Княжий Затон, 12

106

1219,00

0,03

дорожні знаки

вул. Княжий Затон, 14

170

1955,00

0,03

дорожні знаки

вул. Княжий Затон, 15

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Княжий Затон, 16-а

36

414,00

0,03

дорожні знаки

вул. Княжий Затон, 2

70

805,00

0,03

дорожні знаки

аул. Колекторна, 17

600

6900,00

0,03

дорожні знаки

вул. Кошиці, 1/38

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Крушельницької, 7

95

1092,50

0,03

дорожні знаки

вул. Крушельницької, 5, 7

64

736,00

0,03

дорожні знаки

вул. Крушельницької - пров. Руденка

79

908,50

0,03

дорожні знаки

ст. м. "Осокорки" (3 стоянки)

295

3392,50

0,03

дорожні знаки

ст. м. "Позняки"

40

460,00

0,03

дорожні знаки

ст. м. "Позняки"

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

ст. м. "Харківська" (майданчик N 1)

24

276,00

0,03

дорожні знаки

вул. Мишуги, 4/1 (2 стоянки)

250

2875,00

0,03

дорожні знаки

вул. Новодарницька, 1

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. О. Пчілки, 4

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. О. Пчілки, 2-а

54

621,00

0,03

дорожні знаки

вул. Приколійна, 12

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Приколійна, 21

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Причальна, 2 (автосалон)

60

690,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ревуцького, 1

950

10925,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ревуцького, 1 (вздовж автостоянки)

45

517,50

0,03

дорожні знаки

вул. Ревуцького, 13

104

1196,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ревуцького, 14

350

4025,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ревуцького, 15

22

253,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ревуцького, 19/1

65

747,50

0,03

дорожні знаки

вул. Ревуцького, 19

224

2576,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ревуцького, 25

350

4025,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ревуцького, 44

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ревуцького, 36/2

65

747,50

0,03

дорожні знаки

вул. Ревуцького - вул. Вишняківська

108

1242,00

0,03

дорожні знаки

вул. Руденко Лариси, 10-а

65

747,50

0,03

дорожні знаки

вул. Руденко Лариси, 9-а

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Срібнокільська, 1 - 3

300

3450,00

0,03

дорожні знаки

вул. Срібнокільська, 14

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Срібнокільська, 14-а

125

1437,50

0,03

дорожні знаки

вул. Срібнокільська, 18

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Срібнокільська, 8

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Тростянецька, 58-а

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Тростянецька, 76

60

690,00

0,03

дорожні знаки

вул. Урлівська, 10

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Урлівська, 4-а

105

1207,50

0,03

дорожні знаки

вул. Урлівська, 21

75

862,50

0,03

дорожні знаки

Харківське шосе, 125 (територія лікарні)

128

1472,00

0,03

дорожні знаки

Харківське шосе, 164 (універсам "Київ")

64

736,00

0,03

дорожні знаки

Харківське шосе, 146

52

598,00

0,03

дорожні знаки

Харківське шосе, 148

24

276,00

0,03

дорожні знаки

Харківське шосе, 150/15

60

690,00

0,03

дорожні знаки

Харківське шосе, 154

50

575,00

0,03

дорожні знаки

Харківське шосе, 156

50

575,00

0,03

дорожні знаки

Харківське шосе, 160

80

920,00

0,03

дорожні знаки

Харківське шосе, 160-а

55

632,50

0,03

дорожні знаки

Харківське шосе, 168-е

70

805,00

0,03

дорожні знаки

Харківське шосе, 170

57

655,50

0,03

дорожні знаки

Харківське шосе, 174-в

60

690,00

0,03

дорожні знаки

Харківське шосе, 180/21 (2 автостоянки)

67

770,50

0,03

дорожні знаки

ж/м Позняки-Східні, 4 мкр, діл. 51

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Княжий Затон, 12а, 126

144

1656,00

0,03

дорожні знаки

просп. Григоренка, 24-28

40

460,00

0,03

дорожні знаки

просп. Бажана (з парної сторони, біля ст. метро "Харківська")

27

310,50

0,03

дорожні знаки

просп. Бажана (під шляхопроводом, біля ст. метро "Позняки")

17

195,50

0,03

дорожні знаки

вул. Ревуцького, 32 - 36

20

230,0

0,03

дорожні знаки

вул. Григоренко, 40

46

529,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бориспільська, 3/3

30

345,00

0,03

дорожні знаки

Харківське шосе, 158

32

368,00

0,03

дорожні знаки

просп. Бажана (біля ст. метро "Харківська", під естакадою)

44

506,00

0,03

дорожні знаки

вул. Гмирі, 11

32

368,00

0,03

дорожні знаки

просп. Бажана (з парної сторони біля шляхопроводу, ст. метро "Осокорки")

25

287,50

0,03

дорожні знаки

просп. Бажана (ст. метро "Осокорки" під естакадою)

9

103,50

0,03

дорожні знаки

вул. Урлівська, 4-а - 8-а

76

874,00

0,03

дорожні знаки

вул. Драгоманова, 31-б

165

1897,50

0,03

дорожні знаки

просп. Григоренка, 13

98

1127,00

0,03

дорожні знаки

вул. Гмирі, 7 (навпроти гаражного підприємства, з протилежної сторони)

153

1759,50

0,03

дорожні знаки

вул. Драгоманова, 6-а

142

1633,00

0,03

дорожні знаки

вул. Здолбунівська перетин вул. Драгоманова

63

724,50

0,03

дорожні знаки

вул. Ревуцького перетин вул. Ахматової

207

2380,50

0,03

дорожні знаки

вул. Драгоманова, 44-а, 42 - 44/33 (у дворі будинків)

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Вишняківська, 1

185

2127,50

0,03

дорожні знаки

вул. Е. Чавдар, 1 - 3

36

414,00

0,03

дорожні знаки

вул. Сортувальна, 4

31

356,50

0,03

дорожні знаки

Деснянський район

вул. Братиславська (ринок "Юність")

7

80,50

0,03

дорожні знаки

вул. Братиславська (ринок "Лісовий")

41

471,50

0,03

дорожні знаки

вул. Електротехнічна (ринок "Фермер" - ринок "Троєщина")

60

690,00

0,03

дорожні знаки

вул. Електротехнічна, 2 (ринок "Глорія")

154

1771,00

0,03

дорожні знаки

вул. Кіото, 23

6

69,00

0,03

дорожні знаки

по місцевому проїзду від вул. Крайня до речового ринку "Троєщина"

23

264,50

0,03

дорожні знаки

вул. Миропільська (ринок "Лісовий")

28

322,00

0,03

дорожні знаки

вул. Попудренка (ст. м. "Лісова")

14

161,00

0,03

дорожні знаки

вул. Шолом-Алейхема (проїзд між ринками)

22

253,00

0,03

дорожні знаки

вул. Шолом-Алейхема, 1, 4

22

253,00

0,03

дорожні знаки

парк Дружби Народів (сезонний з 01.05 по 01.09)

20

230,00

0,03

дорожні знаки

просп. Броварський (біля ст. м. "Лісова")

14

161,00

0,03

дорожні знаки

просп. Попудренка, 52-а

7

80,50

0,03

дорожні знаки

вул. Електротехнічна (ринок "Фермер")

45

517,50

0,03

дорожні знаки

вул. Мурманська (біля АЗС)

12

138,00

0,03

дорожні знаки

просп. Маяковського, 43/2

10

115,00

0,03

дорожні знаки

вул. Братиславська, 38

25

287,50

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 6

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Радунська, 26

20

230,00

0,03

дорожні знаки

вул. Волкова, 2

40

460,00

0,03

дорожні знаки

просп. Лісовий, 6

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Мілютенка, 42

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Курчатова, 5

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Мілютенка, 29

16

184,00

0,03

дорожні знаки

просп. Лісовий, 26

30

345,00

0,03

дорожні знаки

просп. Лісовий, 43

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Сабурова, 3

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Сабурова, 17

15

172,50

0,03

дорожні знаки

вул. Драйзера, 26

20

230,00

0,03

дорожні знаки

вул. Шолом-Алейхема, 21/25

25

287,50

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака (навпроти буд. N 4)

55

632,50

0,03

дорожні знаки

вул. Милославська, 25

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 61-б

20

230,00

0,03

дорожні знаки

вул. Жукова, 21-а

32

368,00

0,03

дорожні знаки

вул. Данькевича, 16

96

1104,00

0,03

дорожні знаки

вул. В. Беретті, 4 - 8

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Жукова, 26

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Закревського, 65 - 67

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Шолом-Алейхема, 5-в

216

2484,00

0,03

дорожні знаки

просп. Маяковського, 89

13

149,50

0,03

дорожні знаки

вул. Пухівська, 2

10

115,00

0,03

дорожні знаки

вул. Закревського, 38 (біля ГАК Троєщина", 2)

15

172,50

0,03

дорожні знаки

вул. Закревського, 47 - 48/1

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Каштанова, 8-г

13

149,50

0,03

дорожні знаки

вул. М. Цвєтаєвої, 14 - 16

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Милославська, 19 - 21

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Курчатова, 3

39

448,50

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 8-в

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака (між а/с N 6 та мостом)

70

805,00

0,03

дорожні знаки

вул. Електротехнічна (біля ГКБ "Алмаз")

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 83-а (між а/с N 2)

20

230,00

0,03

дорожні знаки

вул. Електротехнічна, 63

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

вул. Електротехнічна (від вул. Сабурова до а/с "Обрій-2000")

189

2173,50

0,03

дорожні знаки

вул. Братиславська, 14-а

63

724,50

0,03

дорожні знаки

вул. Маяковського, 47

85

977,50

0,03

дорожні знаки

вул. Закревського, навпроти буд. NN 71, 73

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Милославська, 41 - 47

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Братиславська, 6 - 8

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Мілютенка, 44

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Милославська, 41 - 47

60

690,00

0,03

дорожні знаки

вул. Макаренка (біля ГБК "Радосинь")

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Лісківська, 11

60

690,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 49-а

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Милославська, 49

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 46-а

216

2484,00

0,03

дорожні знаки

вул. Шолом-Алейхема, 17-б

17

195,50

0,03

дорожні знаки

вул. Закревського, 63

34

391,00

0,03

дорожні знаки

вул. Милославська, 31

13

149,50

0,03

дорожні знаки

вул. Милославська, 35

13

149,50

0,03

дорожні знаки

вул. Градинська, 10 - 18

16

184,00

0,03

дорожні знаки

вул. Волкова, 4

20

230,00

0,03

дорожні знаки

вул. Милославська, 49

21

241,50

0,03

дорожні знаки

вул. Радунська,42/10

13

149,50

0,03

дорожні знаки

вул. Шолом-Алейхема, 5-в

34

391,00

0,03

дорожні знаки

вул. Курчатова, 3-б

25

287,50

0,03

дорожні знаки

просп. Лісовий, 11

23

264,50

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 4-а

25

287,50

0,03

дорожні знаки

вул. Закревського, 42 (навпроти будинку)

70

805,00

0,03

дорожні знаки

вул. Закревського, 49/1

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Закревського, 93

44

506,00

0,03

дорожні знаки

вул. Сабурова, 9/61

20

230,00

0,03

дорожні знаки

вул. Сабурова, 16

37

425,50

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 73

156

1794,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 65/1

171

1966,50

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 52/22

27

310,50

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 3 (з парної сторони)

250

2875,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, АС N 8

250

2875,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака (біля церкви)

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака та вул. Драйзера

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака та вул. Каштанова

350

4025,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 6

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 10

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 16

250

2875,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 26

250

2875,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 50 - 54 (навпроти)

300

3450,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 53-а

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 53-а

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 55-г

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 57

80

920,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 65

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 71

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 73-а

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 77-а

250

2875,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 78

200

2300,00

0.03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 86 (а/с N 3)

250

2875,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 92 - 94

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

вул. Братиславська, 3

120

1380,00

0,03

дорожні знаки

вул. Братиславська, 9

80

920,00

0,03

дорожні знаки

вул. Братиславська, 9-а

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Братиславська, 34

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

просп. Ватутіна Генерала, 1

300

3450,00

0,03

дорожні знаки

вул. Волкова Космонавта, 8 - 10

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Волкова Космонавта, 14 - 16

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Данькевича, 11

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Драйзера, 1

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Драйзера, 8

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Драйзера, 31

70

805,00

0,03

дорожні знаки

вул. Електротехнічна, 1

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Електротехнічна - вул. Драйзера

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Електротехнічна, 11

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Жукова Маршала, 4

105

1207,50

0,03

дорожні знаки

вул. Закревського, 12

600

6900,00

0,03

дорожні знаки

вул. Закревського, 63

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Закревського, 93

300

3450,00

0,03

дорожні знаки

вул. Кіото, 5

400

4600,00

0,03

дорожні знаки

вул. Кіото, 7

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Кіото, 9-а

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Кіото, 9-б

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Кіото, 25

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Кіото, 24

300

3450,00

0,03

дорожні знаки

просп. Маяковського Володимира, 26

70

805,00

0,03

дорожні знаки

просп. Маяковського Володимира, 85

164

1886,00

0,03

дорожні знаки

вул. Милославська, 7

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

вул. Милославська, 24 - 26

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Милославська, 25

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Миропільська, 8

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Миропільська, 6

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Мілютенка, 4-а

70

805,00

0,03

дорожні знаки

вул. Мілютенка, 17

130

1495,00

0,03

дорожні знаки

вул. Мілютенка, 28

120

1380,00

0,03

дорожні знаки

просп. Московський (парк Дружби Народів)

250

2875,00

0,03

дорожні знаки

просп. Московський (біля Московського мосту)

350

4025,00

0,03

дорожні знаки

вул. Мурманська, 6-а

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Мурманська, 6-в

300

3450,00

0,03

дорожні знаки

вул. Мурманська, 6-г

300

3450,00

0,03

дорожні знаки

вул. Попудренка, 54 (навпроти "Бліц-Авто")

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Радунська, 1 - 5

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Шолом-Алейхема, 4 - 6

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Шолом-Алейхема, 6-а

120

1380,00

0,03

дорожні знаки

вул. Шолом-Алейхема, 7

250

2875,00

0,03

дорожні знаки

вул. Шолом-Алейхема - вул. Братиславська

70

805,00

0,03

дорожні знаки

вул. Шолом-Алейхема - вул. Жукова Маршала

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Данькевича, 16

120

1380,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 94-а

223

2564,50

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 82-а

247

2840,50

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 72-а

360

4140,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 63а

385

4427,50

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 55а

316

3634,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 40а

342

3933,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 28а

600

6900,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 10а

252

2898,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 3а

313

3599,50

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 8г

232

2668,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бальзака, 94а

322

3703,00

0,03

дорожні знаки

Дніпровський район

вул. Миропільська, 23/16

8

92,00

0,03

дорожні знаки

вул. Миропільська, 35 - 27/16

48

552,00

0,03

дорожні знаки

вул. Микитенка, 1/38 - 5

8

92,00

0,03

дорожні знаки

вул. Стальського (авторинок)

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Малишка, 3

80

920,00

0,03

дорожні знаки

вул. М. Раскової, 8 - 8-а, 19 - 9

45

517,50

0,03

дорожні знаки

бул. Перова, 15

20

230,00

0,03

дорожні знаки

вул. Стальського, 34/2 - 4

24

276,00

0,03

дорожні знаки

бульв. Перова, 40

7

80,50

0,03

дорожні знаки

просп. Возз'єднання, 15

15

172,50

0,03

дорожні знаки

бульв. Перова, 30 - 32

22

253,00

0,03

дорожні знаки

бульв. Перова, 23

9

103,50

0,03

дорожні знаки

вул. Луначарського, 22 - 24

12

138,00

0,03

дорожні знаки

вул. Луначарського, 10

7

80,50

0,03

дорожні знаки

бульв. Перова, 36

10

115,00

0,03

дорожні знаки

вул. Р. Окіпної, 3

15

172,50

0,03

дорожні знаки

просп. Броварський ("Гідропарк"), північна сторона (сезон з 01.05 по 01.09)

70

805,00

0,03

дорожні знаки

вул. Попудренка, 22/14 - 26/9 (сезон з 15.04 по 15.09)

15

172,50

0,03

дорожні знаки

бульв. Перова, 19-а

46

529,00

0,03

паркомат, дорожні знаки

бульв. Перова, 1

45

517,50

0,03

дорожні знаки

вул. Попудренка, 10/1

20

230,00

0,03

дорожні знаки

вул. М. Раскової, 52-в

72

828,00

0,03

дорожні знаки

вул. Алма-Атинська, 74

70

805,00

0,03

дорожні знаки

вул. Азербайджанська (перетин з вул. Червоногвардійською)

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Азербайджанська, 8-а

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Алма-Атинська, 72

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Березняківська, 17

300

3450,00

0,03

дорожні знаки

вул. Березняківська, 19

500

5750,00

0,03

дорожні знаки

вул. Березняківська, 27

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бойченка, 2/6

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бойченка - бульв. Дарницький

15

172,50

0,03

дорожні знаки

просп. Броварський ("Гідропарк")

60

690,00

0,03

дорожні знаки

просп. Броварський, 31-а

50

575,00

0,03

дорожні знаки

просп. Ватутіна Генерала, 14-а

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

просп. Ватутіна Генерала, 26

400

4600,00

0,03

дорожні знаки

просп. Ватутіна Генерала, 30 (2 стоянки)

250

2875,00

0,03

дорожні знаки

просп. Ватутіна Генерала, 22

109

1253,50

0,03

дорожні знаки

вул. Вершигори Петра, 2

70

805,00

0,03

дорожні знаки

вул. Визволителів, 2 (вздовж парку)

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Визволителів, 7

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

просп. Возз'єднання, 76

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

просп. Возз'єднання, 15

300

3450,00

0,03

дорожні знаки

просп. Возз'єднання, 13-а

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

вул. Воскресенська, 2-а

300

3450,00

0,03

дорожні знаки

Дніпровська набережна, 13 (зелена зона)

90

1035,00

0,03

дорожні знаки

Дніпровська набережна, 7

70

805,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ентузіастів, 5

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Ентузіастів, 47

70

805,00

0,03

дорожні знаки

вул. Жмаченка, 7

70

805,00

0,03

дорожні знаки

вул. Жмаченка, 9

70

805,00

0,03

дорожні знаки

вул. Калачівська, 11

80

920,00

0,03

дорожні знаки

вул. Кибальчича Миколи, 2

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Кибальчича Миколи, 2-а

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Космічна, 1/10

60

690,00

0,03

дорожні знаки

пл. Ленінградська

вул. Раскової Марини, 4

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Микільсько-Слобідська, 5-а

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Раскової Марини, 11

25

287,50

0,03

дорожні знаки

вул. Раскової Марини, 13

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Микільсько-Слобідська, 2-б - 4-г

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Микільсько-Слобідська, 5-а

60

690,00

0,03

дорожні знаки

вул. Микільсько-Слобідська, 6/2

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Малишка Андрія, 1 ("Братислава")

60

690,00

0,03

дорожні знаки

вул. Малишка Андрія, 9 - 15

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

вул. Миропільська, 21

15

172,50

0,03

дорожні знаки

вул. Миропільська, 37-а

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

вул. Миропільська, 37-в

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Окіпної Раїси, 2

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Окіпної Раїси, АС - 10

20

230,00

0,03

дорожні знаки

вул. Запорожця Петра, 26

25

287,50

0,03

дорожні знаки

вул. Панельна, 2 (5)

700

8050,00

0,03

дорожні знаки

бульв. Перова, 18-а

20

230,00

0,03

дорожні знаки

бульв. Перова, 19-а

60

690,00

0,03

дорожні знаки

бульв. Перова, 21

70

805,00

0,03

дорожні знаки

бульв. Перова, 26

20

230,00

0,03

дорожні знаки

бульв. Перова, 27

30

345,00

0,03

дорожні знаки

бульв. Перова, 29

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Попудренка, 18

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Попудренка, 52

20

230,00

0,03

дорожні знаки

вул. Празька, 34

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Райдужна, 25

250

2875,00

0,03

дорожні знаки

вул. Райдужна, 18

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Райдужна, 37

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

вул. Райдужна, 39

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Регенераторна, 4

60

690,00

0,03

дорожні знаки

вул. Сівашська, 1

50

575,00

0,03

дорожні знаки

вул. Серафимовича, 19

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Сергієнка Івана, 16

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Сергієнка Івана, 18

20

230,00

0,03

дорожні знаки

вул. Стальського Сулеймана, 29

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Стальського Сулеймана, 34

100

1150,00

0,03

дорожні знаки

просп. Тичини, 6-а

30

345,00

0,03

дорожні знаки

просп. Тичини - вул. Березняківська

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Усенка Павла, 3

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Червоногвардійська, 27-а

40

460,00

0,03

дорожні знаки

Оболонський район

вул. Вербова, 17 (книжковий ринок)

44

506,00

0,03

паркомат, дорожні знаки

вул. Вербова, 21 (речовий ринок)

96

1104,00

0,03

паркомат, дорожні знаки

вул. Героїв Дніпра, 32, 43

42

483,00

0,03

дорожні знаки

вул. М. Вовчка, 21

20

230,00

0,03

дорожні знаки

вул. Малиновского, 12

36

414,00

0,03

дорожні знаки

вул. Фрунзе, 160/20

15

172,50

0,03

дорожні знаки

вул. Фрунзе, 1

16

184,00

0,03

дорожні знаки

просп. Московський, 10

 

 

 

 

просп. Московський, 6 - 8

50

575,00

0,03

дорожні знаки

просп. Оболонський, 14 - 16, 13 - 9-а (ТРЦ "Дрімтаун")

109

1253,50

0,03

дорожні знаки

просп. Оболонський, навпроти буд. 20, 15 (ТРЦ "Дрімтаун")

110

1265,00

0,03

дорожні знаки

просп. Оболонський, 15

8

92,00

0,03

дорожні знаки

просп. Оболонський, навпроти будинку N 18 (ТРЦ "Дрімтаун")

8

92,00

0,03

дорожні знаки

просп. Оболонський, 52 - 52-а

36

414,00

0,03

дорожні знаки

пл. Дружби Народів, 6

26

299,00

0,03

дорожні знаки

просп. Хвойки Вікентія, 18/14

22

253,00

0,03

дорожні знаки

вул. Лайоша Гавро, 17

33

379,50

0,03

дорожні знаки

вул. Івашкевича, 14

32

368,00

0,03

дорожні знаки

вул. Гайдара, 31-б

31

356,50

0,03

дорожні знаки

просп. Героїв Сталінграда, 40

21

241,50

0,03

дорожні знаки

вул. Автозаводська, 61

24

276,00

0,03

дорожні знаки

вул. Малиновського Маршала, 11

24

276,00

0,03

дорожні знаки

просп. Героїв Сталінграда, 2

22

253,00

0,03

дорожні знаки

просп. Оболонський / вул. Малиновського Маршала

48

552,00

0,03

дорожні знаки

вул. Малиновського Маршала, 8

18

207,00

0,03

дорожні знаки

вул. Автозаводська, 5

180

2070,00

0,03

дорожні знаки

вул. Бережанська, 15

60

690,00

0,03

дорожні знаки

вул. Богатирська, 4

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Вербова, 6

150

1725,00

0,03

дорожні знаки

вул. Вербова, 23

18

207,00

0,03

дорожні знаки

вул. Вишгородська, 4-а

156

1794,00

0,03

дорожні знаки

вул. Гайдай Зої, 12/10

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Гайдай Зої, 10 (6-а)

40

460,00

0,03

дорожні знаки

ст. м. "Героїв Дніпра"

900

10350,00

0,03

дорожні знаки

вул. Героїв Дніпра, 12

28

322,00

0,03

дорожні знаки

вул. Героїв Дніпра, 3-а

26

299,00

0,03

дорожні знаки

вул. Героїв Дніпра, 51

34

391,00

0,03

дорожні знаки

вул. Героїв Дніпра, 59

35

402,50

0,03

дорожні знаки

просп. Героїв Сталінграда, 12-д

21

241,50

0,03

дорожні знаки

просп. Героїв Сталінграда, 16

28

322,00

0,03

дорожні знаки

просп. Героїв Сталінграда, 20

90

1035,00

0,03

дорожні знаки

просп. Героїв Сталінграда, 26-а

90

1035,00

0,03

дорожні знаки

просп. Героїв Сталінграда, 27-а

50

575,00

0,03

дорожні знаки

просп. Героїв Сталінграда, 37

22

253,00

0,03

дорожні знаки

просп. Героїв Сталінграда, 43

20

230,00

0,03

дорожні знаки

просп. Героїв Сталінграда, 59

32

368,00

0,03

дорожні знаки

просп. Героїв Сталінграда, 61

32

368,00

0,03

дорожні знаки

вул. Гулака Миколи

20

230,00

0,03

дорожні знаки

вул. Дибенка, 6 (вул. Полярна)

30

345,00

0,03

дорожні знаки

вул. Дубровицька, 8

60

690,00

0,03

дорожні знаки

вул. Дубровицька, 12-а

70

805,00

0,03

дорожні знаки

вул. Кондратюка, 1 - 3, кут Рокоссовського

200

2300,00

0,03

дорожні знаки

вул. Кондратюка, 10-а

40

460,00

0,03

дорожні знаки

вул. Лайоша Гавро, 9 

120 

1380,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Лайоша Гавро, 9 

30 

345,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Лайоша Гавро, 11 

10 

115,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Майорова, 1 - 3 

40 

460,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Малиновського Маршала, 27/23 

30 

345,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Малиновського Маршала, 4 (навпроти) 

40 

460,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Малиновського Маршала, 2 

300 

3450,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Малиновського Маршала, 10 

200 

2300,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Малиновського Маршала, 28 

150 

1725,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Мате Залки, 5 

40 

460,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Мате Залки, 4 - 2 

70 

805,00 

0,03 

дорожні знаки 

Мінське шосе, 2 

200 

2300,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Новокостянтинівська, 22/15 

80 

920,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Оболонський - вул. Вербова 

300 

3450,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Оболонський, 13 

30 

345,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Озерна, 1 

80 

920,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Озерна, 7 

80 

920,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Північна, 3 

92 

1058,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Північна, 3-а 

300 

3450,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Північна, 5 

227 

2610,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Північна, 7 

200 

2300,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Приозерна, 2-в 

60 

690,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Рокоссовського, 2 

40 

460,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Скляренка, 5 

60 

690,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Скляренка, 22 

600 

6900,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Тимошенка Маршала, 2-г 

70 

805,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Тимошенка Маршала, 13-а 

150 

1725,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Тимошенка Маршала, 13-а 

27 

310,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Тимошенка Маршала, 29-б 

60 

690,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Тимошенка Маршала, 21 (ст. м. "Мінська") 

250 

2875,00 

0,03 

дорожні знаки 

пр. Московський, 8 

46,00 

0,03 

дорожні знаки 

Печерський район 

бульв. Лесі Українки, 2 - 20/22 

15 

172,50 

0,04 

дорожні знаки 

бульв. Лесі Українки, 26 (цілодобово) 

21 

241,50 

0,04 

дорожні знаки 

бульв. Лесі Українки, 27, 34 

15 

172,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Басейна, 23/52-11 

37 

425,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Мечнікова, 3 - 5 

23 

264,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Бастіонна, 9 - 15, 10 - 16-а, Ботанічний сад (сезонний з 15.04 по 01.09) 

51 

586,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Грушевського, 16 (парк "Хрещатий") (сезонний з 01.04 по 01.10) 

30 

345,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Еспланадна, 20 - 34/2 

14 

161,00 

0,05 

наркомат, дорожні знаки 

вул. Еспланадна, 2 - 8/10 

18 

207,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Лютеранська, 2 - 6-а, 7/10-3 

39 

448,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Тимірязєвська, 2 - 10/15 (сезонний з 15.04 по 01.09) 

31 

356,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Червоноармійська, 111/113 

14 

161,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Червоноармійська (від пл. Л. Толстого до вул. Саксаганського) 

13 

149,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Червоноармійська, 65 - 57/3 

13 

149,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Червоноармійська, 69 - 67/7 

14 

161,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Ш. Руставелі, 40/10 - 26, 39/40 - 25 

50 

575,00 

0,05 

паркомат, дорожні знаки 

вул. Ш. Руставелі, 23 - 13, 24 - 16/6 

12 

138,00 

0,05 

паркомат, дорожні знаки 

Залізничне шосе, 53 - 57 

36 

414,00 

0,03 

дорожні знаки 

Крутий узвіз, 1/2 

57,50 

0,05 

дорожні знаки 

Набережне шосе, 25 (ст. м. "Дніпро") 

25 

287,50 

0,04 

дорожні знаки 

пл. І. Франка 

53 

609,50 

0,05 

паркомат, дорожні знаки 

пл. Спортивна, 1 (службовий вхід) 

82 

943,00 

0,05 

паркомат, дорожні знаки 

пл. Спортивна, 1 (каси) 

31 

356,50 

0,05 

дорожні знаки 

пл. Спортивна, 1 (фонтан) 

55 

632,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Городецького 

46 

529,00 

0,05 

дорожні знаки 

бульв. Лесі Українки, 28 

20 

230,00 

0,04 

паркомат, дорожні знаки 

бульв. Лесі Українки, 24 

27 

310,50 

0,04 

паркомат, дорожні знаки 

пл. Печерська, 1 (вул. П. Мирного) 

38 

437,00 

0,04 

паркомат, дорожні знаки 

вул. Суворова, 4 (ПТЦ) 

32 

368,00 

0,04 

паркомат, дорожні знаки 

бульв. Лесі Українки, 17 - 19 

17 

195,50 

0,04 

паркомат, дорожні знаки 

вул. Заньковецької, 10/1-3/1 

22 

253,00 

0,05 

паркомат, дорожні знаки 

пл. Бессарабська, 7 - 9/1, 1/2-а (по вул. Басейній) 

28 

322,00 

0,05 

паркомат, дорожні знаки 

пл. Бессарабська, 2 

10 

115,00 

0,05 

паркомат, дорожні знаки 

вул. Ш. Руставелі, 11-1, 14/5-4-а 

63 

724,50 

0,05 

паркомат, дорожні знаки 

вул. П. Мирного, 2/4, 1-3 

22 

253,00 

0,04 

дорожні знаки 

пров. Музейний, 4 

19 

218,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Грушевського, 2 - 4 

11 

126,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. В. Васильківська, 29-а 

11,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Богомольця, 7/14 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Городецького, 5 

69,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Городецького, 12/3 

103,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Басейна, 7 

57,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Кропивницького, 16 

80,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Дарвіна (вздовж вулиці з обох боків) 

66 

759,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Димитрова, 7/67 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Велика Васильківська, 45 

23,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Федорова, 4 

11 

126,50 

0,04 

дорожні знаки 

пров. Музейний, 8 

12 

138,00 

0,05 

дорожні знаки 

пров. Музейний, 6 

31 

356,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Рогнідинська, 3 - 5 

18 

207,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Рогнідинська, 1 - 5 

18 

207,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Рогнідинська, 1 - 6 

103,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Велика Васильківська, 15/2 

10 

115,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Велика Васильківська, 77 

92,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Січневого повстання, 44 

18 

207,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Басейна, 2 

46,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Велика Васильківська, 23 

23,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Немировича-Данченка, 14/13 

23,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Мазепи, 11 - 13 

50 

575,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Московська, 29-а 

46,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Мечникова, 9 

92,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Мирного Панаса, 2/44 

22 

253,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Набережно-Печерська, 31 

11,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Басейна, 2 

57,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Задніпровського Михайла 

30

345,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Еспланадна, 2 

46,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Грушевського Михайла, 4 

46,00 

0.05 

дорожні знаки 

вул. Грушевського Михайла, 28/2 

46,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Кловський узвіз, 9/2 

13 

149,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Грушевського Михайла, 8/16 

15 

172,50 

0,05 

дорожні знаки 

бульв. Лесі Українки, 20/22 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

бульв. Лесі Українки, 16 

92,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Мечникова, 9 

14 

161,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Мечникова, 18 

15 

172,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Мечникова, 3 

20 

230,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Велика Васильківська, 49-а 

23,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Велика Васильківська, 57/3 

46,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Хрещатик, 1/2 

24 

276,00 

0,05 

дорожні знаки 

бульв. Дружби Народів, 7 

57,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Саксаганського, 7 

23,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Велика Васильківська, 1 - 3/2 

46,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Лескова, 9 

57,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Рогнідинська, 6/16 

80,50 

0,05 

дорожні знаки 

бульв. Лесі Українки, 30-а 

57,50 

0,04 

дорожні знаки 

бульв. Лесі Українки, 5 

23,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Інститутська, 25-а 

57,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Московська, 27 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Інститутська, 27/6-а 

57,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. П. Орлика, 6 

23,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Велика Васильківська, 43 

23,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Рогнідинська, 2/15 

23,00 

0,05 

дорожні знаки 

бульв. Дружби Народів, 28 

25 

287,50 

0,04 

дорожні знаки 

бульв. Дружби Народів, 38 

30 

345,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. І. Мазепи, 44 

18 

207,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Барбюса Анрі, 9 

24 

276,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Барбюса Анрі, 9-а 

35 

402,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Богомольця Академіка, 5 

10 

115,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Богомольця Академіка, 10 

10 

115,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Госпітальна, 4 

100 

1150,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Госпітальна, 12 

100 

1150,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Грушевського, 3-а 

60 

690,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Грушевського, 24 

45 

517,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Драгомирова, 11/10 

100 

1150,00 

0,03 

дорожні знаки 

бульв. Дружби Народів, 23 

35 

402,50 

0,04 

дорожні знаки 

бульв. Дружби Народів, 23 

24 

276,00 

0,04 

дорожні знаки 

бульв. Дружби Народів, 5 

42 

483,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Іванова Андрія, 19 

16 

184,00 

0,04 

дорожні знаки 

пров. Інженерний 

12 

138,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Інститутська, 1 

35 

402,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Інститутська, 4 

80 

920,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Кіквідзе, 17 

300 

3450,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Кіквідзе, 21-а 

31 

356,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Кутузова, 18/7 

103,50 

0,04 

дорожні знаки 

пров. Лабораторний, 1 

40 

460,00 

0,04 

дорожні знаки 

пров. Лабораторний, 5 

18 

207,00 

0,04 

дорожні знаки 

пров. Лабораторний, 9 

12 

138,00 

0,04 

дорожні знаки 

пл. Либідська, 1 

170 

1955,00 

0,04 

дорожні знаки 

пл. Либідська 

329 

3783,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул.. Мазепи, 42/1 

22 

253,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Мазепи, 4 

22 

253,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Московська, 3 

35 

402,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Московська, 24 - 26 

26 

299,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. П. Лумумби, 4/6 

90 

1035,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Підвисоцького, 7 

24 

276,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Предславинська, 35 

26 

299,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Скоропадського (у дворі) 

50 

575,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Старонаводницька, 6-а 

40 

460,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Старонаводницька, 6 

50 

575,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Старонаводницька, 8 

50 

575,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Старонаводницька, 8-а 

50 

575,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Старонаводницька, 16 (вул. Лейпцизна, 16 - 17/2) 

30 

345,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Суворова, 11 

21 

241,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Хрещатик, 1 

18 

207,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Федорова, 4 - 6 

26 

299,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Червоноармійська, 55 

22 

253,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Червоноармійська, 77-а 

57,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Щорса, 31 

50 

575,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Щорса, 22 - 24 

30 

345,00 

0,04 

дорожні знаки 

бульв. Лесі Українки, 21 

70 

805,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Мазепи, 5 

46,00 

0,04 

дорожні знаки 

Подільський район 

вул. Г. Сковороди, 6 

92,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Г. Сковороди, 2 - 4 

18 

207,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Костянтинівська, 2-а 

40 

460,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Порика, 13 - 15/1 - 14/2 (ринок "Виноградар") 

73 

839,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Спаська, 8-а - 12, 11 - 13 

16 

184,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Хорива, 1-а - 1 

12 

138,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Ярославська, 58, 57 

25 

287,50 

0,04 

дорожні знаки 

пл. Контрактова, 12 

19 

218,50 

0,04 

дорожні знаки 

пл. Контрактова, 4 "Самсон" 

92,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Житньоторзька, 16 (ринок Житній) 

12 

138,00 

0,04 

паркомат, дорожні знаки 

пл. Контрактова (буд. N 2 по вул. Іллінська - буд. N 4 по вул. Г. Сковороди) 

15 

172,50 

0,04 

паркомат, дорожні знаки 

вул. Верхній Вал, 16 

11 

126,50 

0,04 

паркомат, дорожні знаки 

пл. Контрактова, 2-а, 2-б, 2-в 

102 

1173,00 

0,04 

паркомат, дорожні знаки 

вул. Щекавицька, 2/8 

23,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Набережно-Хрещатицька, 11 

57,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Верхній Вал, 22 - 24 

46,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Іллінська, 8 

46,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Ігорівська, 14-а 

11 

126,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Ігорівська, 3/25 

15 

172,50 

0,04 

дорожні знаки 

пл. Контрактова, 10-а 

10 

115,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Верхній Вал, 4-а 

92,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Спаська, 30 

18 

207,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Ігорівська, 16 

80,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Андріївська, 11/7 

23,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Сагайдачного, 27 

57,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Боричів Тік, 35-а 

46,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Іллінська, 14/6 

46,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Ярославська, 19 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Хвойки Вікентія, 15/15 

13 

149,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Воздвиженська, 2 

18 

207,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Г. Сковороди, 14 

25 

287,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Вишгородська, 47 

70 

805,00 

0,04 

дорожні знаки 

просп. Правди, 39 

14 

161,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Фрунзе, 127 

15 

172,50 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Гонгадзе, 18-з 

61 

701,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Гречка - просп. Правди 

90 

1035,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Мостицька, 4 

55 

632,50 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Правди, 31-а 

100 

1150,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Правди, 96 

16 

184,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Світлицького, 35 

32 

368,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Мостицька, 9 

28 

322,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Гонгадзе, 22 

22 

253,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Світлицького, 23 - 19, 24 - 28 

30 

345,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Світлицького, 24 

27 

310,50 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Свободи, 6 

18 

207,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Правди, 33 - 31 

10 

115,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Правди, навпроти буд. N 80 

13 

149,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Порика, 18 - 20 

48 

552,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Порика, 7-б - 9-а - 9-г 

63 

724,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Порика, 7-б - 9-а - 9-г 

62 

713,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Новокостянтинівська, 18 

45 

517,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Андріївська, 4 

10 

115,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Вишгородська, 47 

100 

1150,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Братська, 17 - 19 

70 

805,00 

0,04 

дорожні знаки 

просп. Гонгадзе, 18-г 

70 

805,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Гонгадзе, 18-з 

70 

805,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Гречка Маршала, 17 (вздовж с/х Пуща-Водиця) 

300 

3450,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Гречка Маршала, 28 

160 

1840,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Гречка Маршала, 30 

200 

2300,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Гречка Маршала, 7 

70 

805,00 

0,03 

дорожні знаки 

пров. Квітневий, 1(7) 

25 

287,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Мостицька, 4 

80 

920,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Мостицька, 9 

28 

322,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Порика, 20 

200 

2300,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Порика, 20-а 

100 

1150,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Порика, 5 

90 

1035,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Правди, 19/3 

110 

1265,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Правди, 19-а 

80 

920,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Правди, 4 

250 

2875,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Правди, 9 

200 

2300,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Правди, 9 

200 

2300,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Правди, 15 - 17 

75 

862,50 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Правди, 39 (автокооператив "Вікторія") 

60 

690,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Правди, 85 

50 

575,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Садовського, 1-а 

120 

1380,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Садовського, 2 

300 

3450,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Садовського, 3 

200 

2300,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Садовського, 8 

80 

920,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Світлицького, 35 

30 

345,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Світлицького, 35 

100 

1150,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Світлицького, 35 (територія заводу) 

60 

690,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Свободи, 24 - 26 

70 

805,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Свободи, 2-г 

30 

345,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Сирецька, 13 

70 

805,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Сирецька, 1 - 3 

80 

920,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Сирецька, 78 

57,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Н. Ужвій, 5 

13 

149,50 

0,03 

дорожні знаки 

пров. Цукровий, 1/116 

46,00 

0,03 

дорожні знаки 

Святошинський район 

бульв. Кольцова, 15 - 7, 7 - 12 

32 

368,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Велика Кільцева (ринок "Шпалерний") 

30 

345,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Велика Кільцева (навпроти ринку "Шлях" та будинків NN 52 - 58/2 по вул. Зодчих, 52 - 54) 

66 

759,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Велика Кільцева - вул. Зодчих (навпроти будинку N 62) 

23 

264,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Симиренка, 5 (ринок "Елєрон") 

57 

655,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Чорнобильська, 17 - 15/4, 16/80 - 18 

35 

402,50 

0,03 

дорожні знаки 

Кільцева дорога - вул. Григоровича-Барського (сезонний з 15.04 по 01.11) 

19 

218,50 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Перемоги, 108/1-112 

23 

264,50 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Перемоги, 121-б - 119 

14 

161,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Перемоги, 136 

20 

230,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Туполєва, 17 

69,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Зодчих, 58-а 

20 

230,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Перемоги, 142 

57,50 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Перемоги, 142 

23,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Григоровича-Барського, 2 

40 

460,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Булгакова, 7 - 13 

22 

253,00 

0,03 

дорожні знаки 

бульв. Кольцова, 3 - 7 

36 

414,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Зодчих, 34 - 48 

22 

253,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Ромена Роллана, 2 - 4, 3 - 5 

90 

1035,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Ромена Роллана, 13 

41 

471,50 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Палладіна, 23-а 

211 

2426,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Підлісна, 1 - 3, 2 - 6 

44 

506,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Чорнобильська, 3, 2/-14-б 

36 

414,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Чорнобильська, 5/7 - 11, 4 - 12 

19 

218,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Чорнобильська, 17 - 21, 16 - 22 

30 

345,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Булаховського, 28 

50 

575,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Семашко, 12 - 16; 11 - 17 

36 

414,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Генерала Наумова, навпроти будинку N 35-б 

29 

333,50, 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Булаховського, 3 

72 

828,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. А. Вернадського, 79 - 75-а 

70 

805,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Зодчих, 3-а 

100 

1150,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Зодчих, 46 - 52 

29 

333,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Клавдіївська, 38 

21 

241,50 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Перемоги, 131 

14 

161,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Корольова, 2-в - 4, 1 

110 

1265,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Зодчих, 52 

37 

425,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Г. Наумова, 66 

66 

759,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Зодчих, 34 - 38 

20 

230,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Симиренка, 16-а 

60 

690,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Симиренка, 22-б 

40 

460,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Симиренка, 38 

320 

3680,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Симиренка, 36 

40 

460,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Строкача Тимофія, 11 

100 

1150,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. 50-річчя Жовтня, 1 (вул. Пшенична) 

350 

4025,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Героїв Космосу, 2-б 

35 

402,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Рикова, 2 (між вул. Рикова, 2 та вул. Якуба Коласа, 16) 

300 

3450,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Жмеринська, 1-а 

444 

5106,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Жмеринська, 22 

200 

2300,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Жмеринська, 26 

20 

230,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Чаадаєва, 2-а 

100 

1150,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Гната Юри, 7 

20 

230,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Гната Юри - просп. 50-річчя Жовтня 

70 

805,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Сім'ї Сосніних, 1 

50 

575,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Сім'ї Сосніних, 3-а 

30 

345,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Сім'ї Сосніних, 7 

200 

2300,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Сім'ї Сосніних, 17 

70 

805,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Сім'ї Сосніних, 4-а 

100 

1150,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Сім'ї Сосніних, 11 

80 

920,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Сім'ї Сосніних, 23 

170 

1955,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Зодчих, 5 

40 

460,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Корольова, 5-а 

45 

517,50 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Корольова, 7-а 

115 

1322,50 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Корольова, 11/1 

160 

1840,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Литвиненко-Вольгельмут, 4 

90 

1035,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Палладіна (ринок "Троїцький") 

200 

2300,00 

0,03 

дорожні знаки 

Кільцева дорога (ринок "Шпалерний") 

100 

1150,00 

0,03 

дорожні знаки 

бульв. Кольцова (навпроти буд. NN 1 - 5) 

40 

460,00 

0,03 

дорожні знаки 

бульв. Кольцова, 20 - 24 

47 

540,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Туполєва, 19 

25 

287,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Туполєва, 1 

80 

920,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Симиренка, 1 

103 

1184,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Симиренка - вул. Жолудєва 

40 

460,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Жолудєва, 1 

100 

1150,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Жолудєва, 6 

200 

2300,00 

0,03 

дорожні знаки 

Велика Кільцева дорога ("Край") 

71 

816,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Героїв Космосу, 4 

270 

3105,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Гната Юри, 20 

32 

368,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Стуса, 27-а 

220 

2530,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Стуса, 35/37 

70 

805,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Зодчих, 5 

617 

7095,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Зодчих, 66 - 68 (кишеня біля Кільцевої дороги) 

95 

1092,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Зодчих, 58-а (кишеня біля Кільцевої дороги) 

70 

805,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Тулузи, 3-б 

92,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Булаховського, 4 

100 

1150,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Ромена Роллана, 18 

100 

1150,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Ромена Роллана, 13 - 11-а 

100 

1150,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Святошинська, 5 

177 

2035,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Святошинська, 15 

270 

3105,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Малинська, 20 

50 

575,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Мельниченка, 1 

192 

2208,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Наумова, 17 

75 

862,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Уборевича, 1-а 

200 

2300,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Уборевича, 1-а (вздовж просп. Палладіна Академіка) 

80 

920,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Уборевича, 2 

230 

2645,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Уборевича, 18 

25 

287,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Уборевича, 9 

25 

287,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Уборевича, 25-а 

59 

678,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Уборевича, 27-а 

200 

2300,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Уборевича, 29/22 

30 

345,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Уборевича - вул. Чорнобильська 

150 

1725,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Олевська, 42 

90 

1035,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Перемоги, 100/1 

130 

1495,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Туполєва, 1 

57,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Героїв Бресту 

96 

1104,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Службова, 1 

50 

575,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Стеценка, 23 (Туполєва, 23) 

100 

1150,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Палладіна Академіка, 23 

333 

3829,50 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Палладіна Академіка, 63-а 

250 

2875,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Пушиної Феодори, 51 (поруч з просп. Перемоги, 144) 

100 

1150,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Перемоги, 144 

50 

575,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Котельникова Михайла, 95 

25 

287,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Купріна, 4 

102 

1173,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Відпочинку, 22 

80 

920,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Верховинна, 35 - 37 

30 

345,00 

0,03 

дорожні знаки 

Солом'янський район 

пл. Вокзальна, 1 

164 

1886,00 

0,04 

дорожні знаки 

бульв. Лепсе, 8 

14 

161,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Ушинського, навпроти буд. N 1 

20 

230,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Волинська, 47 

29 

333,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Протасів Яр, 48 (сезонний з 15.11 по 01.03) 

30 

345,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Ушинського, 12 - 4, 11 - 3 

54 

621,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Лукашевича (Південний вокзал) 

15 

172,50 

0,04 

паркомат, дорожні знаки 

вул. Петрозаводська (Південний вокзал) 

16 

184,00 

0,04 

паркомат, дорожні знаки 

вул. Протасів Яр, 13 (сезонний з 15.11 по 01.03) 

30 

345,00 

0,04 

дорожні знаки 

просп. Червонозоряний, 57 

57,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Героїв Севастополя, 42 

27 

310,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Ернста, 3-б 

25 

287,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Клименка, 25 

36 

414,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Курська, 13-б, в, е 

41 

471,50 

0,04 

дорожні знаки 

просп. Відрадний, 59 - 67 

22 

253,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Урицького, 24 - 28 

18 

207,00 

0,04 

дорожні знаки 

пл. Космонавтів 

21 

241,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Антонова, 5-б (2 стоянки) 

80 

920,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Білецького Академіка, 28 

60 

690,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Василенка Миколи, 21 

60 

690,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Василенка Миколи, 15 

30 

345,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Виборзька, 70 

60 

690,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Волгоградська (навпроти буд. NN 33, 35) 

50 

575,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Волинська, 49 

40 

460,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Волинська, 34/1 

30 

345,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Героїв Севастополя, 10 

20 

230,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Героїв Севастополя, 23 

500 

5750,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Далека, 22 

200 

2300,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Донця Михайла, 4 

50 

575,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Індустріальна, 26 

60 

690,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Кадетський Гай, 13 

450 

5175,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Качалова, 6 

120 

1380,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Клименка Івана, 25 

35 

402,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Клименка Івана, 5/2 

20 

230,00 

0,04 

дорожні знаки 

пров. Ковальський, 1 (навпроти будинку N 1) 

46 

529,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Кудряшова, 5 - 9, 12 - 20 

103 

1184,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Курська, 15 

100 

1150,00 

0,04 

дорожні знаки ' 

вул. Курська, 6 

50 

575,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Леваневського, 2 

70 

805,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Леваневського, 7 

25 

287,50 

0,04 

дорожні знаки 

бульв. Лепсе Івана, 4 (НК Банк) 

57,50 

0,03 

дорожні знаки 

бульв. Лепсе Івана, 4 (Сільвер - центр) 

13 

149,50 

0,03 

дорожні знаки 

бульв. Лепсе Івана, 4 (Євро-лізінг) 

20 

230,00 

0,03 

дорожні знаки 

бульв. Лепсе Івана, 4 (Росток) 

10 

115,00 

0,03 

дорожні знаки 

бульв. Лепсе Івана, 4 (АВТ Баварія) 

15 

172,50 

0,03 

дорожні знаки 

бульв. Лепсе Івана, 4 (внутрішній двір) 

50 

575,00 

0,03 

дорожні знаки 

бульв. Лепсе Івана, 8 (2 стоянки) 

81 

931,50 

0,03 

дорожні знаки 

бульв. Лепсе Івана, 19 - 27 

34 

391,00 

0,03 

дорожні знаки 

бульв. Лепсе Івана, 23 

80 

920,00 

0,03 

дорожні знаки 

пров. Машинобудівельний, 26 

60 

690,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Механізаторів, 5 

20 

230,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Народного Ополчення, 1 

40 

460,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Нижня - вул. Ключова, 12 

25 

287,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Островського Миколи, 48/50 

200 

2300,00 

0,04 

дорожні знаки 

просп. Повітрофлотський, 63 

80 

920,00 

0,03 

дорожні знаки 

просп. Повітрофлотський, 86 

75 

862,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Пулюя Івана, 2 

52 

598,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Радченка Петра, 25 

60 

690,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Світлогірська, 1 

45 

517,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Солом'янська, 13 

50 

575,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Солом'янська, 15-а 

50 

575,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Солом'янська, 17 

50 

575,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Солом'янська, 24 (2 стоянки) 

25 

287,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Солом'янська, 16 

13 

149,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Сурикова Василя, 3 

27 

310,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Тупікова Генерала, 11 

50 

575,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Урицького, 1-а 

24 

276,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Урицького, 14 

250 

2875,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Ушинського, 38 

15 

172,50 

0,04 

дорожні знаки 

просп. Червонозоряний, 10 

15 

172,50 

0,04 

дорожні знаки 

бульв. Чоколівський, 42 

100 

1150,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Чумака Василя, 5 

20 

230,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Героїв Севастополя, 1 - 9 

41 

471,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Героїв Севастополя, 19 - 13 

26 

299,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Героїв Севастополя, 8 - 18 

41 

471,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Народного Ополчення, 5 

16 

184,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Народного Ополчення, 5-а 

21 

241,50 

0,03 

дорожні знаки 

Шевченківський район 

вул. Б.Хмельницького (вул. Пушкінська - вул. Терещенківська) 

34 

391,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Терещенківська, 11 - 12, 2/15 - 4-а, вул. Б. Хмельницького, 15 

68 

782,00 

0,05 

паркомати, дорожні знаки 

вул. Б. Хмельницького, 2 - 4, 3-б - 1/40 

23 

264,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Б. Хмельницького, 42/32 - 48, 33/34 - 35/1 

18 

207,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Б. Хмельницького, 50 - 40/25, 31/27 - 19 

18 

207,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Білоруська, 10 - 22, 1 

25 

287,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Володимирська, 11/6 - 3, 4 - 14/8 

22 

253,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Володимирська (від бульв. Т. Шевченка до вул. Б. Хмельницького) 

25 

287,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Воровського (від вул. Дмитрівської до вул. Златоустівської) 

25 

287,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Глибочицька, 40 - 44, 53 

18 

207,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Гоголівська, 11/39 - 1/3 

13 

149,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Грінченка, 3 - 1, 2 - 3-а 

24 

276,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Дегтярівська, 3 - 5 

17 

195,5,0 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Дмитрівська, 2 

24 

276,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Зоологічна (зоопарк) (сезонний з 01.04 по 01.10) 

57 

655,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. І. Франка, 34/33 - 46, 27/31 - "Володимирський собор" 

70 

805,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. С. Петлюри (Комінтерну), 18 - 28/120 

18 

207,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. С. Петлюри (Комінтерну), 30, 29 - 25 

30 

345,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Комінтерну, 2/4 - 8 (сезонний з 01.05 по 01.09) 

24 

276,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Костьольна, 11 - 3 

16 

184,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Коцюбинського, 1 (вул. Б. Хмельницького, 66) 

13 

149,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Леонтовича, пл. Ботанічна 

28 

322,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Лисенка, 4, 8, 5 - 1 

28 

322,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. М. Житомирська, 2/1 - 11 

33 

379,50 

0,05 

паркомат, дорожні знаки 

вул. Пирогова, 9 - 7, 2/37 - 4 

24 

276,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Прорізна, 27 - 19 

22 

253,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Прорізна, 3 - 1, 8 - 4 

34 

391,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Прорізна, 10 - 16, 17 - 7 

48 

552,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Пушкінська (бульв. Т. Шевченка - вул. Б. Хмельницького). 

52 

598,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Пушкінська, 45/2 - 39, 42/4 - 36 

42 

483,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Пушкінська, 13/6 - 7, 16/8 - 8 

46 

529,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Пушкінська, 6 - 7, 5 - 1 - 3 

27 

310,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Пушкінська, 39 - 29, 34 - 28/9 

38 

437,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Салютна, 5-а - 1-б, 2-б 

45 

517,50 

0,03 

дорожні знаки 

по Вознесенському узвозу/вул. Смірнова-Ласточкіна (від вул. Артема до пров. Нестерівського) 

27 

310,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Софіївська, 20/21 - 2/1 

47 

540,50 

0,05 

Дорожні знаки 

вул. Старовокзальна, 13-а - 5 

10 

115,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Трьохсвятительська 

36 

414,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Воровського, 24 - 26, 37/14 - 31-а 

50 

575,00 

0,04 

дорожні знаки - 

пл. Львівська 

23 

264,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Л. Толстого, 4/42 - 10, 5 - 1/24 

14 

161,00 

0,05 

дорожні знаки 

просп. Перемоги, 31 - 29 

11 

126,50 

0,04 

дорожні знаки 

просп. Перемоги, 48 

24 

276,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Басейна, 6 

80,50 

0,05 

дорожні знаки 

просп. Перемоги, 27 - 17 

30 

345,00 

0,04 

паркомат, дорожні знаки 

просп. Перемоги, 30 - 32 (сезонний з 01.05 по 01.09) 

34 

391,00 

0,04 

паркомат, дорожні знаки 

вул. Володимирська (навпроти буд. N 60) 

36 

414,00 

0,05 

паркомат, дорожні знаки 

вул. Червоноармійська (від бульв. Т. Шевченка до пл. Л. Толстого) 

23 

264,50 

0,05 

паркомат, дорожні знаки 

вул. Саксаганського, 88 - 106, 109 - 133 

13 

149,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Саксаганського, 108 - 122/37, 18 - 147/5 

21 

241,50 

0,04 

дорожні знаки 

пл. Перемоги, 1 

22 

253,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Академіка Щусева (ст. м. "Сирець") 

30 

345,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Коцюбинського, 9 

103,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Володимирська, 37 

57,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Прорізна, 8 

23,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Гоголівська, 17 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Воровського, 32 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Рейтарська, 37 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Ярославів Вал, 16 

92,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Пушкінська, 9 

23,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Пушкінська, 11-а 

23,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Б. Хмельницького, 32 

46,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Володимирська, 52 

23,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Б. Хмельницького, 30 

11,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Комінтерну, 28 

46,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Б. Хмельницького, 30 

46,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Володимирська, 52 

15 

172,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Комінтерну, 14 

57,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Ярославів Вал, 22 

92,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Пушкінська, 42/4 

57,50 

0,05 

дорожні знаки 

пров. Георгіївський, 2 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Пушкінська, 29 

13 

149,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Воровського, 11-б 

57,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Обсерваторна, 12-а 

80,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Володимирська, 46 

103,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Володимирська, 40/2 

34,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Артема, 82 

69,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Б. Хмельницького, 53 

57,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Багговутівська, 12 

34,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Б. Хмельницького, 39 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Глибочицька, 44 

80,50 

0,04 

дорожні знаки 

пров. Рильський, 5 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Вєтрова, 5 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Саксаганського, 112-а 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Дегтярівська, 51 

46,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Б. Хмельницького, 17/52 

14 

161,00 

0,04 

дорожні знаки 

пров. Рильський, 1-б/20 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Дмитрівська, 69 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

пров. Рильського, 1 - 6/20 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Володимирська, 47 

46,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Воровського, 2 - 4 

10 

115,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. О. Гончара, 15/3 

23,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Володимирська, 38 

92,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. О. Гончара, 57-б 

46,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Володимирська, 52/17 

46,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Рейтарська, 28 

11,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Тургенєвська, 76 - 78 

46,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Ярославів Вал, 23 

92,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Б. Хмельницького, 32 

23,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Лисенка, 10/30 

23,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. І. Франка, 4-б 

10 

115,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Жилянська, 85 

30 

345,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Володимирська, 36 

11,50 

0,04 

дорожні знаки 

пров. Рильський, 6 

14 

161,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Довженка, 3 

23,00 

,0,04 

дорожні знаки 

вул. В. Чорновола, 25 

34,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Тургенєвська, 55 

69,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Ірпінська, 5/24 

57,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Котовського, 11 

15 

172,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Малопідвальна, 29 (двір) 

23,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Дегтярівська, 51 - 53 

61 

701,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Прорізна, 8 

23,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Пушкінська, 11 

23,00 

0,04 

дорожні знаки 

бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26 

12 

138,00 

0,05 

дорожні знаки 

бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 5 - 7/29 

13 

149,50 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Володимирська, 55 - 57 

10 

115,00 

0,05 

дорожні знаки 

бульв. Т. Шевченка, 2 

23,00 

0,05 

дорожні знаки 

бульв. Т. Шевченка, 36/16 - 38/40 

57,50 

0,04 

дорожні знаки 

бульв. Т. Шевченка, 2/54 

92,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Володимирська, 42 

10 

115,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Артема, 25 - 27 

57,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Артема, 20 

57,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Саксаганського, 115 

10 

115,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Саксаганського, 115-а 

14 

161,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Б. Хмельницького, 63 

57,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Б. Хмельницького, 57 - 57-б 

10 

115,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Б. Хмельницького, 30/10 

11,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Б. Хмельницького, 19 - 21-а 

80,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. С. Петлюри, 27 

25 

287,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Салютна, 4-а - 14/51 

22 

253,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Жилянська - вул. С. Петлюри 

34 

391,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Борщагівська, 2 - 8 

62 

713,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. С. Перовської (навпроти стадіону) 

28 

322,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Тимофєєвої, 3 

16 

184,00 

0,04 

дорожні знаки 

просп. Перемоги, 34 

40 

460,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Жилянська, 120-б 

10 

115,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Артема, 9-в 

10 

115,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Андрущенка (з обох боків) 

90 

1035,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Б. Хмельницького, 12-а 

50 

575,00 

0,05 

дорожні знаки 

вул. Борщагівська, 2 - 6 

80 

920,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Вєтрова, 1 - 9 

85 

977,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Вєтрова (парна сторона вулиці) 

50 

575,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Воровського, 26 

19 

218,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Глибочицька, 17-в 

60 

690,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Гончара, 34 

35 

402,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Гречка, 7 

38 

437,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Дмитрівська, 18/24 

45 

517,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Дегтярівська, 53-а 

25 

287,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Жилянська, 120-б 

15 

172,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Жилянська, 99 

10 

115,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Жилянська, 75 

10 

115,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Жилянська, 59 

20 

230,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Жилянська, 88 

44 

506,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Златоустівська, 11 

15 

172,50 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Златоустівська, 34 - 42 

18 

207,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Комінтерну, 27 

40 

460,00 

0,04 

дорожні знаки 

просп. Перемоги, 34 

60 

690,00 

0,04 

дорожні знаки 

просп. Перемоги, 54 

70 

805,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Перовської, 11 

30 

345,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Тимофєєвої 

60 

690,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Туполєва, 30 

30 

345,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Тургенєвська, 8 - 14 

300 

3450,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Шолуденка 

60 

690,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Щербакова, 1 

30 

345,00 

0,03 

дорожні знаки 

вул. О. Гончара, 67 

46,00 

0,04 

дорожні знаки 

вул. Ірпінська, 5/24 

57,50 

0,03 

дорожні знаки 

вул. Ч. Бєлінського, 54 

57,50 

0,04 

дорожні знаки 


 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега 


 

Таблиця N 2 до додатка 3
до рішення Київської міської ради
23.06.2011 N 242/5629 


Межі територіальних зон міста Києва для визначення ставок збору за місця паркування транспортних засобів

Межі територіальних зон платних засобів паркування 

I територіальна зона 

у межах вулиць та площ:
пл. Європейська,
вул. Трьохсвятительська,
вул. Михайлівська,
вул. Велика Житомирська,
вул. Володимирська,
вул. Льва Толстого,
пл. Льва Толстого,
вул. Велика Васильківська,
вул. Саксаганського,
вул. Еспланадна,
вул. Басейна,
вул. Шовковична,
вул. Грушевського,
пл. Європейська 

II територіальна зона 

у межах вулиць та площ:
вул. Набережно-Хрещатицька,
вул. Ярославська,
пров. Ярославський,
вул. Нижній Вал,
вул. Глибочицька,
вул. Артема,
вул. Мельникова,
вул. О. Теліги,
вул. Довженка,
вул. Індустріальна,
бульв. Чоколівський,
просп. Червонозоряний,
пл. Московська,
бульв. Дружби Народів,
Набережне шосе,
вул. Набережно-Хрещатицька 

III територіальна зона 

вулиці м. Києва від меж II територіальної зони до меж м. Києва 


 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега 


 

Додаток 4
до рішення Київської міської ради
23.06.2011 N 242/5629 


ПОЛОЖЕННЯ
про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

I. Порядок придбання та використання торгового патенту

1.1. Торговий патент - державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької діяльності та користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору.

1.2.1. Для провадження передбачених цим Положенням видів підприємницької діяльності суб'єкт господарювання подає до органу Державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

1.2.2. Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

1.2.3. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

1.2.4. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаваються суб'єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

1.2.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаваються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

1.2.6. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб'єкт господарювання придбаває короткотерміновий торговий патент.

1.2.7. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбавається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбавається окремо для кожного з них.

1.2.8. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом Державної податкової служби.

1.3. Порядок використання торгового патенту.

1.3.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

у пунктах обміну іноземної валюти;

у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

1.3.2. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду. Дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб'єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов'язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

1.3.3. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

1.3.4. Передача торгового патенту іншому суб'єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб'єкта не дозволяється.

1.3.5. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

II. Платники збору

Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цим Положенням порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

III. Суб'єкти господарювання, що не є платниками збору

Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб'єкти господарювання:

а) аптеки? що перебувають у державній та комунальній власності;

б) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

в) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;

ж) суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти господарювання, які провадять комп'ютерні та відеоігри.

IV. Пільговий торговий патент

4.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товари військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадковий матеріал овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірники;

ґ) термометри та індивідуальні діагностичні прилади.

4.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність, згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;

є) зошити.

4.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього пункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

V. Ставка збору

5.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів (зон, що враховують місцерозташування суб'єктів підприємницької діяльності у місті Києві (табл. 1)) та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг згідно з диференційованими ставками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг (табл. 2).

5.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в таких межах - від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

5.3. У разі якщо пункти продажу товарів (надання послуг) розташовані в курортній місцевості або на території, прилеглій до митниці, інших пунктів переміщення через митний кордон, ставка збору збільшується від встановленої в пункті 5.2 цього розділу, але не більш як 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

5.4. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в межах від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів продажу.

5.5. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

5.6. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

5.6.1. для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

5.6.2. для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, - розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

5.6.4. для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;

5.6.5. для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

5.7. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

5.8. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

5.9. Ставки збору, визначені відповідно до цього розділу, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

VI. Порядок та строки сплати збору

6.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі), - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

6.2. Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

6.3. Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

6.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

6.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу України.

VII. Відповідальність платників та контроль податкових органів

Суб'єкти господарювання, що проводять торговельну діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями, діяльність у сфері розваг та надають платні послуги, за порушення порядку отримання і використання торгового патенту та несплату (неперерахування) суб'єктом господарювання сум збору сплачують штрафи згідно із статтею 125 Податкового кодексу України.

VIII. Строки дії торгового патенту

8.1. Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

8.2. Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п'ятнадцяти календарних днів.

8.3. Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

8.4. У разі невнесення суб'єктом господарювання збору у встановлений розділом VIII цього положення строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

8.5. Суб'єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до Податкового кодексу України підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу Державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу Державної податкової служби, який його видав, а суб'єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега 


 

Таблиця N 1 до додатка 4
до рішення Київської міської ради
23.06.2011 N 242/5629 


Зони,
що враховують місцерозташування суб'єктів підприємницької діяльності у місті Києві

Центр міста: вулиці Хрещатик, Пушкінська (від пл. Льва Толстого до вул. Прорізної), Червоноармійська (до вул. Тельмана), Богдана Хмельницького (до вул. Михайла Коцюбинського), Прорізна, Бориса Грінченка, майдан Незалежності, Володимирська (від вул. Льва Толстого до вул. Великої Житомирської), вул. Архітектора Городецького, вул. Інститутська (від вул. Хрещатик до вул. Банківської), вул. Лютеранська, Музейний пров., Крутий узвіз (до вул. Круглоуніверситетської), вул. Круглоуніверситетська (до пров. Дзержинського), Бессарабська пл., вул. Шота Руставелі, вул. Льва Толстого (до вул. Горького), Саксаганського (між вулицями Горького та Шота Руставелі), Фізкультурна (між вулицями Горького та Червоноармійською), вул. Заньковецької, вул. Жилянська (між вулицями Горького та Шота Руставелі), вул. Терещенківська, Басейна, бульвар Шевченка (від Бессарабської пл. до пл. Перемоги), вулиці Червоноармійська, Саксаганського, Жилянська, Богдана Хмельницького, Володимирська, Фізкультурна, Інститутська, Крутий узвіз, Круглоуніверситетська (в частині, що не ввійшла до ядра), Кропивницького, Ярославів Вал, бульв. Лесі Українки (до Печерського мосту), вулиці Софіївська, Мала Житомирська, Трьохсвятительська, Михайлівська, пров. Шевченка, вул. Велика Житомирська, Костьольна, пров. Рильського, вул. Олеся Гончара. Пров. Георгіївський, вулиці Івана Франка, Чапаєва, Пирогова, Леонтовича, Льва Толстого, Федорова, Ульянових, Щорса, Велика Либідська, Тельмана, Стрілецька, Десятинна, Михайла Грушевського, Академіка Богомольця, Липська, Шовковична, Пилипа Орлика, Московська, Кутузова, Кловський узвіз, Печерський узвіз, Різницька, Рибальська, Гусовського, Панаса Мирного, вулиці Немировича-Данченка, Лєскова, Арсенальна, Еспланадна, Кловська, Горького, Лисенка, Тарасівська, Комінтерну, Михайлівська пл., просп. Перемоги (до вул. Політехнічної), вул. Андрющенка, вул. Шолуденка (від просп. Перемоги до вул. Андрющенка), вул. Косіора, вул. Артема, Львівська пл., вул. Павлівська, вул. Юрія Коцюбинського, вул. Воровського, вул. Михайла Коцюбинського, Чехівський пров., вул. Лисенка, вул. Рейтарська, вул. Малопідвальна, вулиці Гоголівська, Тургенєвська, Дмитрівська (від вул. Косіора до пл. Перемоги), Володарського, Повітрофлотський просп. (до Севастопольської пл.).

Межі першої зони: (входять всі вулиці, які не ввійшли до ядра та центру) - від моста ім. Патона по бульв. Дружби Народів, Московській пл., Червонозоряному просп., вул. Кіровоградській, Протасовому Яру, Клінічній, Народній, Севастопольській пл., вул. Смілянській, Ушинського, Індустріальній, Олександра Довженка, Олени Теліги до просп. Червоних козаків по вул. Новокостянтинівській, Набережно-Луговій, Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе до бульв. Дружби Народів.

Межі другої зони - вулиці, що знаходяться за межею першої зони: масиви Лівобережний, Русанівка, від Ленінградської пл. по Харківському шосе, вул. Привокзальній, Бориспільській, Вересневій, Тростянецькій, знову по Харківському шосе, Харківській пл., просп. Миколи Бажана, вул. Промисловій, Столичному шосе, вул. Академіка Заболотного, Великій кільцевій дорозі, просп. Перемоги, вул. Ушакова, Уборевича, Наумова, просп. Академіка Палладіна, вул. Синьоозерній, просп. Правди, просп. Рад. України, вул. Косенка, Семашка, Мінському просп., вул. Юрія Кондратюка, Майорова, Полярній, Лисенка, Великій окружній, Богатирській, Озерній, Північній, просп. Героїв Сталінграда через Московський міст по вулиці Генерала Ватутіна, вулиці Кібальчича, Курнатовського, Червоноградській, Бакинських комісарів, Празькій до Ленінградської пл., масиви Теремки-1, Кібернетичний центр.

До зон входять також вулиці, які їх обмежують.

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега 


 

Таблиця N 2 до додатка 4
 до рішення Київської міської ради
23.06.2011 N 242/5629 


ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ СТАВКИ
збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг

N
п/п
 

Вид послуг 

Центр міста 

I зона 

II зона 

1. 

Торговельна діяльність за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток 

  

1.1. 

Оптові бази, склади-магазини або інші приміщення, які використовуються для здійснення оптової торгівлі 

Для всіх зон міста 0,4 

1.2. 

Магазини та інші торгові точки, які знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину (по торгівлі продовольчими товарами) 

  

1.2.1. 

В яких реалізуються алкогольні напої та тютюнові вироби 

Для всіх зон міста 0,4 

1.2.2. 

Без реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

Для всіх зон міста 0,4 

1.3. 

Магазини та інші торгові точки, які знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину (по торгівлі непродовольчими товарами) 

  

1.3.1. 

Універмаги 

Для всіх зон міста 0,4 

1.3.2. 

По торгівлі аудіо-, відеотехнікою; побутовими приладами; засобами зв'язку; кіно-, фототехнікою; авто-, мототоварами; дорогоцінними металами та камінням; меблями; хутром; одягом та взуттям; будматеріалами 

Для всіх зон міста 0,4 

1.3.3. 

По торгівлі аудіо-, відеотехнікою; побутовими приладами; кіно-, фототехнікою; засобами зв'язку; авто-, мототоварами; дорогоцінними металами та камінням; меблями; хутром; одягом та взуттям; будматеріалами (у разі реалізації товарів виключно вітчизняного виробництва) 

Для всіх зон міста 0,4 

1.3.4. 

По торгівлі книжковою продукцією (у разі реалізації продукції виключно вітчизняних видавництв) 

0,28 

0,26 

0,23 

1.3.5. 

По торгівлі книжковою продукцією (виключно іноземними книжками) 

Для всіх зон міста 0,4 

1.3.6. 

Інші магазини та торгові точки, які знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину 

Для всіх зон міста 0,4 

1.3.7. 

Інші магазини та торгові точки, які знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину (у разі реалізації товарів виключно вітчизняного виробництва) 

0,30 

0,25 

0,20 

1.4. 

Спеціалізовані магазини по обслуговуванню пільгових категорій покупців (ветеранів війни, хворих на цукровий діабет, дитячого харчування, багатодітних сімей та інші) 

Для всіх зон міста 0,13 

1.5. 

Спеціалізовані магазини "Оптика", в яких реалізується окулярна оптика та супутні товари до неї 

Для всіх зон міста 0,4 

1.5.1. 

Спеціалізовані магазини "Оптика", в яких реалізується окулярна оптика за соціальними цінами 

0,19 

0,16 

0,13 

1.6. 

Кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, які займають окремі приміщення, але не мають вбудованого торговельного залу для покупців 

0,4 

0,32 

0,3 

1.7. 

Автомагазини, розвозки та інші види пересувної торговельної мережі 

Для всіх зон міста 0,4 

1.8. 

Лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для торговельної діяльності місцях 

0,4 

0,35 

0,3 

1.9. 

Стаціонарні, малогабаритні і пересувні автозаправні станції, заправні пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стиснутим газом 

Для всіх зон міста 0,4 

1.10. 

Фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, цехи по виготовленню напівфабрикатів, цехи-кондитерські 

0,4 

0,35 

0,3 

1.11. 

Ресторани, бари 

Для всіх зон міста 0,4 

1.12. 

Кафе 

Для всіх зон міста 0,4 

1.13. 

Їдальні та закусочні загальнодоступної мережі  

0,4 

0,35 

0,3 

1.14. 

Їдальні та буфети закритого типу 

0,32 

0,30 

0,28 

1.15. 

Павільйони, відкриті літні майданчики, кіоски, інші пункти громадського харчування 

0,4 

0,35 

0,30 

2. 

Діяльність з надання побутових послуг за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи кредитні картки 

  

  

  

2.1. 

Виготовлення чохлів усіх видів, навісів, тентів тощо (код 01.024.03), штор, занавісок, драпіровок (код 01.024.04) 

Для всіх зон міста 0,4 

2.2. 

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури (код 01.080.01 - 01.080.66) 

Для всіх зон міста 0,4 

2.3. 

Заміна елементів живлення годинників (код 01.091.13) 

0,4 

0,35 

0,30 

2.4. 

Виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння/обручок за індивідуальним замовленням (код 01.100.01 - 01.100.06), обмін лому дорогоцінних металів на раніше виготовлені ювелірні вироби (01.100.12); послуги з ремонту ювелірних виробів (код 01.110.01 - 01.110.09) 

Для всіх зон міста 0,4 

2.5. 

Виготовлення металовиробів/огорож, гратів, поручнів за індивідуальним замовленням (код 01.094.01 - 01.094.08), послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів (код 01.094.11 - 01.094.10, 01.095.12 - 01.095.16, 01.095.28, 01.095.29) 

Для всіх зон міста 0,4 

2.6. 

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням (код 01.070.01 - 01.070.03, 01.070.06 - 01.070.25, 01.071.01, 01.071.02) 

Для всіх зон міста 0,4 

2.7. 

Будівництво житла за індивідуальним замовленням (код 01.060.01, 01.060.02, 01.060.03 (заводського виготовлення), 01.060.04 - 01.060.14, 01.060.15 (крім металевих), 01.060.16 - 01.060.25 

Для всіх зон міста 0,4 

  

Послуги з ремонту житла за індивідуальним замовленням (код 01.061.01 - 01.061.13, 01.061.14 (крім металевих), 01.061.15) 

Для всіх зон міста 0,4 

2.8. 

Послуги перукарень (код 01.180.10 - 01.180.31, 01.180.40 - 01.180.77, 01.181.81) 

Для всіх зон міста 0,4 

2.8.1. 

Перукарні, що визначені місцевими органами для обслуговування соціально незахищених категорій населення 

0,21 

0,16 

0,13 

2.9. 

Прокат аудіо-, відеокасет, CD-дисків (код 01.130.02, 01.130.03) 

0,28 

0,26 

0,23 

2.10. 

Послуги з прокату спортивних і туристичних виробів, наметів, прогулянкових човнів, лижного спорядження, ракеток, ковзанів, двоколісних велосипедів, дельтапланів, парусних дощок, водних лиж (код 01.130.09); транспортних засобів, мотоциклів, моторолерів, мопедів, легкових і вантажних автомобілів, причепів до автомобілів та інших пристроїв (код 01.130.10) 

Для всіх зон міста 0,4 

2.11. 

Прокат весільного та урочистого одягу, а також предметів атрибутики (код 01.130.22) 

Для всіх зон міста 0,4 

2.12. 

Послуги з виконання фоторобіт (код 01.140.01 - 01.140.12); послуги з оброблення фотоматеріалів (код 01.141.01 - 01.141.09, 01.141.11 - 01.141.19) 

Для всіх зон міста 0,4 

2.13. 

Послуги з тиражування звукозаписів за індивідуальним замовленням (код 01.240.00); послуги з тиражування відеозаписів за індивідуальним замовленням (код 01.241.00) 

Для всіх зон міста 0,4 


 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега