КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 8 грудня 2016 року N 538/1542

Про затвердження Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Основ законодавства України про охорону здоров'я, рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки згідно з додатком.

2. Встановити, що Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є відповідальним за виконання Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки.

3. Встановити, що обсяг фінансування для здійснення заходів з реалізації Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки визначається в межах бюджетних призначень, встановлених показниками бюджету міста Києва на відповідний рік.

4. Це рішення Київської міської ради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
08.12.2016 N 538/1542


Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 липня 2016 року N 584 "Про затвердження Плану окремих заходів подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в місті Києві на II півріччя 2016 року"
Протокол N 2 за результатами засідання Київської міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 23 вересня 2016 року

3.

Розробник Програми

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники Програми

 

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

6.

Учасники (співвиконавці Програми)

Районні в місті Києві державні адміністрації; управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), неурядові організації (за згодою)

7.

Строк виконання Програми

2017 - 2021 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Бюджет міста Києва, Державний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн. у тому числі:

Всього, тис. грн.

у тому числі за роками, тис. грн.

1460264,65

2017

2018

2019

2020

2021

264289,62

407489,55

249522,62

48703,36

53238,8

9.1

коштів державного бюджету

273632,70

87920,16

185712,54

 

 

 

9.2

коштів бюджету м. Києва

238734,75

41753,66

48373,21

46665,72

48703,36

53238,8

9.3.

коштів інших джерел

947897,20

134615,8

173403,8

202856,9

215427,6

221593,1


2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Заходи з протидії СНІДу, що були реалізовані за останні 15 років в Україні та у м. Києві зокрема, принесли вагомі результати. Проте між досягнутими на сьогоднішній день успіхами і метою викорінення епідемії СНІДу і раніше існує надмірно великий розрив. Досі поза увагою залишається значна кількість людей з соціальними проблемами. Наявні ресурси з різних джерел не використовуються з максимальною віддачею, і нерідко їх не вистачає. Стигма і дискримінація окремих категорій людей, насамперед з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ або людей, які живуть з ВІЛ/СНІД продовжують залишатися одним з основних бар'єрів.

Збереження сьогоднішніх темпів діяльності у сфері ВІЛ/СНІДу недостатньо для викорінення епідемії, яка постійно змінюється. Кількість людей, які інфікуються ВІЛ, постійно збільшується, що призводить до ще більшого зростання загальної чисельності людей, які живуть з ВІЛ та потребують допомоги. Поширення ВІЛ та супутніх медико-соціальних проблем призведе до суттєвого збільшення витрат у майбутньому.

З 2014 року країни світу при координації Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) почали перехід на нову стратегію подолання епідемії ВІЛ-інфекції - Фаст Трек (Fast-Track).

Стратегія стала відповіддю на результати наукових досліджень в області ВІЛ, які довели 96 відсотковий результат у припиненні передачі вірусу за умови отримання лікування. Перед країнами були поставлені цілі забезпечити визначення ВІЛ + статусу у 90 % людей, що живуть з ВІЛ, забезпечити 90 % людей, які знають свій статус, антиретровірусним лікуванням, і досягти у 90 % людей, які отримують лікування, невизначуваного рівня вірусного навантаження. Реалізація цих цілей гарантує контроль над епідемією до 2020 року і припинення епідемії до 2030 року.

Одним з принципів реалізації Стратегії Фаст Трек є припинення епідемії в 30 країнах, що несуть 90 % тягаря епідемії, і зокрема в 200 містах цих країн, де концентрується четверта частина всіх людей, що живуть з ВІЛ в цих країнах.

Україна є однією з 30 країн Фаст Трека, а Київ є одним з міст глобальної ініціативи Стратегія Фаст Трек у великих містах (Fast-Track Cities Initiative).

У доповіді Об'єднаного агентства ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЭЙДС) і ООН-Хабітат (Програма ООН з населених пунктів), присвяченої подоланню ВІЛ-інфекції у великих містах, м. Київ названий одним з найбільш уражених епідемією ВІЛ/СНІДу міст регіону Східної Європи і Центральної Азії. Регіон характеризується високим ростом рівня захворюваності на ВІЛ-інфекцію та високим рівнем смертності, від захворювань, зумовлених СНІДом. На сьогодні майже кожен 10-й ВІЛ-інфікований українець мешкає у м. Києві.

Оціночна кількість людей, які живуть з ВІЛ, у м. Києві із населенням 2,8 млн. налічує 24 тисячі осіб, з яких станом на 01.01.2016 перебувають під медичним наглядом 11,7 тисяч осіб, тобто лише половина від оціночної кількості. За оцінками щороку у столиці інфікуються ВІЛ близько 3 тисяч людей різних вікових категорій та обох статей. За останній час особливої актуальності проблема ВІЛ/СНІДу набула для жінок фертильного віку та чоловіків, які мають високий ризик інфікування ВІЛ статевим шляхом.

Епідемія ВІЛ/СНІДу у м. Києві є концентрованої і до 2011 року включно поширювалась переважно серед осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, оціночна чисельність яких становить близько 70 тисяч, у тому числі:

ЛВІН (люди, які вживають ін'єкційні наркотики) - 33300 осіб

РКС (робітники комерційного сексу) - 10000 осіб

ЧСЧ (чоловіки, які мають секс з чоловіками) - 24300 осіб

За оціночними даними 15 тисяч з них є інфікованими ВІЛ. Ризикова сексуальна поведінка призвела до стрімкого поширення ВІЛ статевим шляхом, внаслідок чого, починаючи з 2012 року, більшість випадків інфікування з числа осіб, які були взяти під медичний нагляд, обумовлена незахищеними сексуальними контактами.

За останні три роки було обстежено на ВІЛ близько 540 тисяч людей, з яких 8 тисяч виявилися інфікованими ВІЛ. Під медичний нагляд у зв'язку із ВІЛ-інфекцією за цей період взято загалом 3821 людину у т. ч. 1383 у 2014 році1, 1309 - у 2015 році2 та 1129 за 9 місяців 2016 року3. Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію (незалежно від стадії) постійно перевищує національний показник і становив у 2014 році 48,1 на 100 тис. населення (Україна - 24,3), у 2015 році - 45,2 на 100 тис. населення (Україна - 37,0), за 9 місяців 2016 року - 39,4 на 100 тис. населення.

____________
1 ВІЛ-інфекція в Україні//інформаційний бюлетень, N 43, 2015. ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України"

2 ВІЛ-інфекція в Україні//інформаційний бюлетень, N 45, 2016. ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України"

3 Оперативна інформація Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом "Форма N 1-ВІЛ/СНІД (квартальна)" за 9 місяців 2016 року

Поширеність ВІЛ-інфекції за останні три роки зросла з 350,9 на 100 тис. населення (9913 осіб станом на 01.01.2015 року) до 432,7 на 100 тис. населення (12402 особи станом на 01.10.2016 року). Поширеність СНІДу за аналогічний період зросла з 64,9 на 100 тис. населення (1833 осіб) до 91,2 на 100 тис. населення (2628 осіб)4. Померли від хвороб, обумовлених СНІДом, за даними офіційної статистики за три роки 505 людей з ВІЛ-інфекцією.

____________
4 там же

На сьогодні чисельність осіб, які не відносяться до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, у м. Києві становить близько 8,7 тисяч. За прогнозами експертів у разі відсутності дієвих програм подолання епідемії ВІЛ/СНІДу у м. Києві, впродовж найближчого десятиріччя основна частка нових випадків ВІЛ-інфекції буде обумовлена ризиковою сексуальною поведінкою. За прогнозами найбільш вразливими категоріями населення у найближчі 10 років будуть жінки фертильного віку та чоловіче населення.

Протидія епідемії ВІЛ/СНІД передбачає до 2021 року зосередження уваги на найбільш уразливих групах населення, мобілізацію ресурсів, забезпечення безперервного каскаду медичних і соціальних гендерно-чутливих послуг населенню, викорінення дискримінації у зв'язку із ВІЛ, посилення системи громадського здоров'я та використанню цих підходів для позитивних соціальних змін.

Програма передбачає фінансування заходів з різних джерел, а саме:

кошти міжнародних донорів та міжнародних фінансових організацій будуть переважно спрямовані на реалізацію профілактичних заходів силами неурядових організацій серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та розширення доступу людей, які живуть з ВІЛ, до антиретровірусної терапії;

з Державного бюджету України переважно фінансуватимуться заходи з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції;

за кошти бюджету м. Києва передбачається суттєве збільшення охоплення населення тестуванням на ВІЛ-інфекцію, розвиток людських ресурсів для забезпечення доступу до якісних медичних послуг для людей, які живуть з ВІЛ, а також витрати на діагностику і лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань у людей, які живуть з ВІЛ.

3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Епідемії ВІЛ-інфекції зобов'язує посилити протидію та визначає потребу в ініціативах, які направлені на підвищення ефективності системи дієвих заходів запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції.

Головна мета реалізації у м. Києві заходів в рамках глобальної ініціативи Стратегія Фаст Трек у великих містах - забезпечити максимальне виявлення та охоплення людей, які живуть з ВІЛ, специфічним лікуванням (антиретровірусною терапією), що дозволяє досягнути припинення розмноження ВІЛ в організмі людини та запобігти передачі вірусу від людини до людини. Такий підхід дозволяє розглядати антиретровірусну терапію не лише як засіб лікування, але й як ефективний засіб профілактики інфікування ВІЛ.

Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки (далі - Програма) на період до 2021 року в рамках досягнення цільових показників "90-90-90" за стратегією Фаст Трек передбачає реалізацію заходів, завдяки яким 90 % людей, що живуть з ВІЛ, будуть знати про свій ВІЛ статус, інші 90 %, які знають про свій ВІЛ статус, отримуватимуть антиретровірусне лікування і 90 % людей, які отримують лікування, матимуть вірусне навантаження, яке не визначається.

Програма передбачає досягнення мети шляхом реалізації п'яти основних завдань, а також забезпечення адміністрування та моніторингу виконання заходів в рамках глобальної ініціативи Стратегія Фаст Трек у великих містах, а саме:

1. Запобігання поширення ВІЛ серед ключових груп населення.

2. Охоплення населення послугами консультування і тестування на ВІЛ (КіТ), насамперед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

3. Залучення до системи медичного нагляду людей, які живуть з ВІЛ

4. Охоплення людей, які живуть з ВІЛ, антиретровірусною терапією

5. Досягнення високої ефективності лікування у людей, які живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусну терапію

Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки спрямована на реалізацію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, а саме: пріоритетного сектора міського розвитку "Охорона здоров'я", насамперед в частині поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань, а також забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Заходи за стратегією Фаст Трек у великих містах спрямовані на поліпшення системи охорони здоров'я міста шляхом розвитку кадрових ресурсів, створення оптимальної бюджетної моделі для забезпечення безперервного надання послуг у сфері ВІЛ/СНІДу, планування послуг та оптимізації їх надання шляхом децентралізації та впровадження інновацій, забезпечення моніторингу виконання заходів та контролю якості послуг.

Невід'ємним компонентом втілення глобальної ініціативи Стратегія Фаст Трек у великих містах є зосередження зусиль на подоланні дискримінації та стигми на усіх рівнях надання допомоги людям, які живуть з ВІЛ/СНІД.

Забезпечення реалізації заходів, передбачених зазначеною Програмою потребуватиме виділення коштів з бюджету м. Києва в обсязі 238734,75 тис. грн., а саме за напрямками:

18023,93 тис. грн. на реалізацію профілактичних заходів, спрямованих на запобігання поширення ВІЛ серед груп населення, що мають підвищений ризик щодо інфікування ВІЛ, та виявлення серед них осіб, інфікованих ВІЛ;

27428,42 тис. грн. на закупівлю діагностичних тест-систем для забезпечення охоплення населення тестуванням на ВІЛ-інфекцію, в першу чергу із застосуванням швидких тестів з метою максимального прискорення виявлення людей, які живуть з ВІЛ;

44280,80 тис. грн. для залучення до медичного спостереження осіб, у яких вперше виявлено ВІЛ-інфекцію, забезпечення їх швидкого та повного лабораторного обстеження на наявність сифілісу, вірусних гепатитів B і C, профілактики та лікування опортуністичних інфекцій;

2419,25 тис. грн. на навчання та підвищення кваліфікації лікарів, які залучені до системи надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, у тому числі з урахуванням децентралізації та реформування охорони здоров'я у сфері ВІЛ/СНІДу;

146582,35 тис. грн. для забезпечення клініко-лабораторного моніторингу з метою оцінки ефективності антиретровірусної терапії у людей, які живуть з ВІЛ.

Обсяг фінансування уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів.

Ресурсне забезпечення Програми додається (додаток 1).

Строки виконання Програми - 2017 - 2021 роки.

Крім того, реалізація заходів в рамках реалізації стратегії Фаст Трек у м. Києві, передбачає фінансування з Державного бюджету України та інших джерел (кошти інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій тощо).

Обсяг фінансування на 2017 - 2021 роки становитиме:

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки

Усього витрат на виконання Програми

2017

2018

2019

2020

2021

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

264289,62

407489,55

249522,62

48703,36

53238,8

1460264,65

Державний бюджет

87920,16

185712,54

 

 

 

273632,70

Бюджет м. Києва

41753,66

48373,21

46665,72

48703,36

53238,80

238734,75

Кошти інших джерел

134615,80

173403,80

202856,90

215427,60

221593,10

947897,20


5. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки додаються (додаток 2).

Основними завданнями Програми є:

- підвищити результативність діючих профілактичних програм в частині виявлення ВІЛ-інфекції;

- підвищити рівень охоплення людей, які вживають ін'єкційні наркотики замісною підтримувальною терапією та підвищити стійкість програми;

- збільшити охоплення населення м. Києва тестуванням на ВІЛ-інфекцію у першу чергу за рахунок наближення послуг населенню та широкого застосування швидких тестів;

- виявити та взяти під медичний нагляд 11,5 тисяч людей, інфікованих ВІЛ;

- залучити до антиретровірусної терапії 14,1 тисяч людей та підвищити до 81,4 % (від оціночної чисельності) рівень охоплення лікуванням;

- досягти 90 % ефективності антиретровірусної терапії у людей, які її отримують, що дозволить досягти суттєвого прогресу у припиненні поширення ВІЛ-інфекції у м. Києві та закласти підґрунтя до елімінації ВІЛ до 2030 року.

Основні показники програми з урахуванням глобальної ініціативи Стратегія Фаст Трек у великих містах:

90 % людей, що живуть з ВІЛ у м. Києві, знатимуть про свій ВІЛ статус (залучення до системи медичного нагляду людей, які живуть з ВІЛ);

90 % людей, які знають про свій ВІЛ статус, отримуватимуть антиретровірусне лікування (охоплення людей, які живуть з ВІЛ, антиретровірусною терапією);

90 % людей, які отримують лікування, матимуть ефективне лікування, що виражатиметься у не визначальному вірусному навантажені.

Результативні показники додаються (додаток 3).

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом.

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту узагальнену інформацію про стан виконання Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки


Ресурсне забезпечення Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки

Усього витрат на виконання Програми

2017

2018

2019

2020

2021

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

264289,62

407489,55

249522,62

48703,36

53238,8

1460264,65

Державний бюджет

87920,16

185712,54

 

 

 

273632,70

Бюджет м. Києва

41753,66

48373,21

46665,72

48703,36

53238,80

238734,75

Кошти інших джерел

134615,80

173403,80

202856,90

215427,60

221593,10

947897,20


 

Додаток 2
до Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки


Напрями діяльності, завдання та заходи міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Заходи програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі, за роками:

Очікуваний результат

2017

2018

2019

2020

2021

Показники

2017

2018

2019

2020

2021

1.

Запобігання поширення ВІЛ серед ключових груп населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

Забезпечити групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (далі - ГПР) комплексним пакетом послуг з метою запобігання нових випадків інфікування у т. ч. за стратегією "зменшення шкоди", зокрема:

 

 

Всього за заходом, тис. грн.

20823,47

23007,98

25217,34

27502,06

29974,78

 

 

 

 

 

 

 

 

людей, які вживають ін'єкційні наркотики (далі - ЛВІН);

2017 - 2021

Неурядові організації (за згодою) (далі - НУО)

інші кошти (гранти, благодійні кошти)

11170,18

12076,45

13082,84

14089,32

15095,59

Показник затрат, тис. грн

11170,18

12076,45

13082,84

14089,32

15095,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість ЛВІН, які отримали послуги з профілактики ВІЛ

22000

24000

26000

28000

30000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: вартість комплексного пакету послуг на одного представника групи ЛВІН на рік, тис. грн

0,51

0,50

0,50

0,50

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки ЛВІН, які охоплені послугами з профілактики ВІЛ відносно базового показника - 50 % від оціночної чисельності (%)

66

72

78

84

90

 

 

чоловіків, які мають сексуальні стосунки із чоловіками (далі - ЧСЧ)

2017 - 2021

НУО

інші кошти (гранти, благодійні кошти)

5909,49

6662,29

7339,81

8092,61

9033,61

Показник затрат, тис. грн

5909,49

6662,29

7339,81

8092,61

9033,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість ЧСЧ, які отримали послуги з профілактики ВІЛ

15700

17700

19500

21500

24000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: вартість комплексного пакету послуг на одного представника групи ЧСЧ на рік, тис. грн

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки ЧСЧ, які охоплені послугами з профілактики ВІЛ, відносно базового показника - 58 % від оціночної чисельності (%)

65

73

80

88

99

 

 

робітників комерційного сексу (далі - РКС)

2017 - 2021

НУО

інші кошти (гранти, благодійні кошти)

3743,796

4269,241

4794,686

5320,131

5845,576

Показник затрат: тис. грн

3743,796

4269,241

4794,686

5320,131

5845,576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість РКС, які отримали послуги з профілактики ВІЛ

5700

6500

7300

8100

8900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: вартість комплексного пакету послуг на одного представника групи РКС на рік, тис. грн

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки РКС, які охоплені послугами з профілактики ВІЛ, відносно базового показника - 56 % від оціночної чисельності (%)

57

65

73

81

89

1.2.

 

Забезпечити створення та розповсюдження інформаційних матеріалів (соціальної реклами), спрямованої на запобігання поширення ВІЛ серед ГПР

2017 - 2021

НУО

інші кошти (гранти, благодійні кошти)

620,00

550,00

550,00

350,00

350,00

Показник затрат: тис. грн

620,00

550,00

550,00

350,00

350,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість видів рекламної продукції, яка була виготовлена та розміщена, розповсюджена

4

4

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: середня вартість на рік 1 виду рекламної продукції / інформаційних матеріалів, тис. грн

155,0

137,5

137,5

87,5

87,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: відсоток охоплення ГПР інформаційними матеріалами з питань запобігання інфікуванню ВІЛ (%)

60

50

50

30

30

1.3.

 

Впроваджувати нові моделі профілактичної роботи з метою виходу на важкодоступні ГПР щодо інфікування ВІЛ

2017 - 2020

НУО

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Показник продукту: розробка та впровадження нових заходів, направлених на досяжність важкодоступних ГПР, маршрут пацієнта тощо

4

4

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: збільшення частки осіб з числа ГПР, які охоплені профілактичними послугами з питань ВІЛ (%)

50

70

80

85

85

1.4.

 

Забезпечити функціонування мобільних амбулаторій для посилення ефективності профілактичної роботи громадських організацій

2017 - 2021

НУО

інші кошти (гранти, благодійні кошти)

1150,00

1150,00

1860,00

1860,00

2250,00

Показник затрат, тис. грн

1150,00

1150,00

1860,00

1860,00

2250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: забезпечення функціонування мобільних амбулаторій

3

3

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: вартість забезпечення діяльності 1 мобільної амбулаторії на рік, тис. грн

383,33

383,33

465,00

465,00

450,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: відсоток представників ГПР, які мають доступ до послуг мобільної амбулаторії, відносно базового 35 % (%)

40

45

50

55

60

1.5.

 

Здійснити пілотування та впровадження преконтактної профілактики (РгЕР) антиретровірусними препаратами серед ЧСЧ:

2017 - 2021

 

Всього за заходом, тис. грн

80,28

1950,80

3901,61

5852,41

7803,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Департамент охорони здоров'я, НУО

інші кошти (гранти, благодійні кошти)

80,28

 

 

 

 

Показник затрат, тис. грн

80,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість ЧСЧ, які отримали преконтактну профілактику (в рамках пілоту)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: витрати на проведення 1 курсу преконтактної профілактики, тис. грн

0,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка зміни частки ЧСЧ, які отримують преконтактну профілактику інфікування ВІЛ, від оціночної чисельності ЧСЧ, порівняно з базовим рівнем - 0 %

0,41

 

 

 

 

 

 

 

2018 - 2021

Департамент охорони здоров'я, НУО

інші кошти (гранти, благодійні кошти)

 

1950,80

3901,61

5852,41

7803,22

Показник затрат: тис. грн

 

1950,80

3901,61

5852,41

7803,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість ЧСЧ, які отримали преконтактну профілактику

 

2430

4860

7290

9720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: витрати на проведення 1 курсу преконтактної профілактики, тис. грн

 

0,80

0,80

0,80

0,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка зміни частки ЧСЧ, які отримують преконтактну профілактику інфікування ВІЛ, від оціночної чисельності ЧСЧ, порівняно з базовим рівнем - 0 %

 

10

20

30

40

1.6.

 

Забезпечити ефективну систему виявлення ВІЛ-інфекції серед статевих партнерів ЛЖВ та взяття під медичне спостереження у випадку виявлення ВІЛ-інфекції

2017 - 2021

НУО

інші кошти (гранти, благодійні кошти)

635,00

635,00

635,00

635,00

635,/00

Показник затрат, тис. грн

635,00

635,00

635,00

635,00

635,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість статевих партнерів ЛЖВ, яких було взято під медичне спостереження

150

195

225

240

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: середній обсяг витрат на забезпечення залучення 1 статевого партнера ЛЖВ до медичного спостереження, тис. грн

4,23

3,26

2,82

2,65

2,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка зміни частки статевих партнерів ЛЖВ, яких взято під медичне спостереження у разі виявлення ВІЛ серед осіб зазначеної категорії, %. Базовий показник - 20 %

50

65

75

80

90

1.7.

 

Забезпечити стійкість програми замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) для людей, які вживають ін'єкційні наркотики (ЛВІН) зокрема,

2017 - 2021

 

Всього за заходом, тис. грн

3039,29

3623,29

1752,00

2044,00

2336,00

Показник затрат: тис. грн

3039,29

3623,29

1752,00

2044,00

2336,00

 

 

 

 

Департамент охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ, всього

1550

1650

1700

1750

1800

 

 

шляхом розширення мережі кабінетів ЗПТ та забезпечення їх функціонування за принципом інтегрованої медичної допомоги

 

Департамент охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість нових кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоров'я

2

2

4

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка зміни числа ЛВІН, які охоплені ЗПТ на базі закладів охорони здоров'я ПМСД, відносно базового показника 2016 року - 875 осіб

1200

1100

1000

900

800

 

 

впровадження ЗПТ в не спеціалізованих закладах охорони здоров'я (закладах первинної медико-санітарної допомоги, клініко-діагностичних центрах тощо)

 

Департамент охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість закладів охорони здоров'я, на базі яких надаються послуги ЗПТ

8

10

14

18

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка зміни числа ЛВІН, які охоплені ЗПТ на базі закладів охорони здоров'я ПМСД, відносно базового показника 2016 року - 0 осіб

200

300

400

500

600

 

 

 

 

Департамент охорони здоров'я

Державний бюджет

1652,29

2163,29

 

 

 

Показник затрат: тис. грн

1652,29

2163,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ

900

1400

1400*

1400*

1400*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: вартість 1 курсу ЗПТ на рік при отриманні препаратів у спеціалізованих закладах охорони здоров'я, тис. грн

1,83

1,54

1,54

1,54

1,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якості: динаміка зміни частки ЛВІН, які охоплені ЗПТ від оціночної чисельності ЛВІН, відносно базового показника 2016 року - 0 %

2,6

4,07

4,07

4,07

4,07

 

 

 

 

Департамент охорони здоров'я

інші кошти (гранти, благодійні кошти)

511,00

 

 

 

 

Показник затрат: тис. грн

511,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: вартість 1 курсу ЗПТ на рік при отриманні у спеціалізованих закладах охорони здоров'я, тис. грн

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якості: динаміка зміни частки ЛВІН, які охоплені ЗПТ, від оціночної чисельності ЛВІН, відносно базового показника 2016 року - 2,5 %

1,45

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

876,00

1460,00

1752,00

2044,00

2336,00

Показник затрат: тис. грн

876,00

1460,00

1752,00

2044,00

2336,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ

150

250

300

350

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них які отримують ЗПТ на базі аптечної мережі

150

250

300

350

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: вартість 1 курсу ЗПТ на рік при отриманні препаратів у аптечних закладах (кошти бюджету м. Києва), тис. грн.

5,84

5,84

5,84

5,84

5,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якості: динаміка зміни частки ЛВІН, які охоплені ЗПТ, від оціночної чисельності ЛВІН, відносно базового показника 2016 року - 2,5 %

4,5

5,7

6,9

8,2

9,4

1.8.

 

Забезпечити серомоніторинг ефективності ЗПТ шляхом тестування швидкими тестами на ВІЛ-інфекцію ВІЛ-негативних пацієнтів

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

125,04

160,76

198,09

231,21

267,88

Показник затрат: тис. грн

125,04

160,76

198,09

231,21

267,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість осіб на ЗПТ, які охоплені тестування на ВІЛ-інфекцію

750

920

1156

1359

1562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: вартість 1 тестування на ВІЛ-інфекцію на рік, тис. грн

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якості: досягнення та утримання рівня 100 % охоплення тестуванням на ВІЛ-інфекцію 1 раз на рік осіб на ЗПТ, відносно базового показника - 80 % (2016 р.)

100

100

100

100

100

1.9.

 

Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на досягнення елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини шляхом:

2017 - 2021

 

Всього за розділом, тис. грн.

4617,33

4823,46

1714,58

1714,58

1714,58

 

 

 

 

 

 

 

 

охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію

 

Департамент охорони здоров'я

Державний бюджет

2902,74

3108,87

 

 

 

Показник затрат, тис. грн

2902,74

3108,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість вагітних жінок, охоплених обстеженням на ВІЛ-інфекцію, осіб

35000

37500

37500*

37500*

37500*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: вартість охоплення скринінгом на ВІЛ 1 вагітної жінки, тис. грн

0,08

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якості: досягнення та дотримання стандарту щодо 100 % охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію. Базовий показник - 100 % (2016 рік)

100

100

 

 

 

 

 

забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

 

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

1714,58

1714,58

1714,58

1714,58

1714,58

Показник затрат, тис. грн

1714,58

1714,58

1714,58

1714,58

1714,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, які забезпечені адаптованими молочними сумішами, осіб

300

300

300

300

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: вартість вигодовування 1 дитини, народженої від ВІЛ-інфікованої жінки, на рік, тис. грн

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якості: досягнення та утримання на рівні 100 % рівня забезпечення дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, адаптованими молочними сумішами. Базовий показник - 60 %

100

100

100

100

100

 

 

забезпечення антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

 

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість ВІЛ-інфікованих жінок, які забезпечені антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

300

300

300

300

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якості: динаміка охоплення ВІЛ-позитивних вагітних жінок та дітей, народжених ними, профілактикою інфікування ВІЛ антиретровірусними препаратами. Базове значення показника - 99,5 %

99,5

99,5

99,75

99,75

99,80

1.10.

 

Розвиток людських ресурсів: Забезпечити навчання соціальних працівників та волонтерів НУО, психологів, інших співробітників, залучених до надання комплексних профілактичних послуг ГПР щодо інфікування ВІЛ

2017 - 2021

НУО

інші кошти (гранти, благодійні кошти)

150,00

300,00

450,00

150,00

75,00

Показник затрат: тис. грн

150,00

300,00

450,00

150,00

75,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість осіб, які пройшли навчання з надання комплексних профілактичних послуг ГПР щодо інфікування ВІЛ

60

120

180

60

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: витрати на проведення навчання на рік, тис. грн.

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якості: збільшення частки соціальних працівників, які пройшли навчання відносно базового рівня 70 %

75

80

85

90

90

2.

Охоплення населення послугами з тестування на ВІЛ (ПТВ), насамперед представників ГПР щодо інфікування ВІЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

Забезпечити доступне та ефективне тестування населення на ВІЛ із застосуванням швидких тестів та тест-систем ІФА

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, НУО

бюджет м. Києва

6653,18

8116,61

4627,86

4344,37

3686,41

Показник затрат: тис. грн

6653,18

8116,61

4627,86

4344,37

3686,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість людей, які обстежені на ВІЛ-інфекцію

160000

140000

80000

70000

60000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість виявлених випадків ВІЛ-інфекції

3520

3360

2640

2310

1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: відсоток позитивних результатів тестування на ВІЛ-інфекції, %

2,2

2,4

3,3

3,3

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якості: динаміка частки ЛЖВ, які знають свій ВІЛ-статус, від оціночної чисельності ЛЖВ, відносно базового рівня - 47 %

63,3

73,7

81,2

86,5

90,3

2.2.

 

Запровадити у закладах охорони здоров'я, які надають (у т. ч. амбулаторну) медичну допомогу населенню, ПТВ з використанням швидких тестів:
- для осіб, які мають клінічні ознаки ВІЛ/СНІДу;
- для осіб, у яких наявні поведінкові фактори ризику, та їхніх статевих партнерів;
- для статевих партнерів людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість закладів охорони здоров'я, де населення має доступ до ПТВ, одиниць

33

41

49

62

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки закладів охорони здоров'я, де населення має доступ до ПТВ, відносно базового показника - менше 10 %

40

50

60

75

75

2.3

 

Забезпечити у закладах охорони здоров'я реєстрацію та лабораторне підтвердження випадку ВІЛ-інфекції за місцем його виявлення (за принципом "тестуй та реєструй")

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість закладів, де запроваджено лабораторне підтвердження та реєстрація випадку за місцем виявлення, одиниць

10

23

23

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки ЛЖВ, яким забезпечено реєстрацію та лабораторне підтвердження випадку ВІЛ-інфекції за місцем його виявлення, відносно базового показника - менше 36 %

40

50

75

75

75

2.4.

 

Запровадити та забезпечити в усіх закладах охорони здоров'я первинної та вторинної ланки медичної допомоги проведення міського дня тестування на ВІЛ-інфекцію (щомісяця)

2017  -2021

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість закладів охорони здоров'я, у яких запроваджений міський день тестування на ВІЛ-інфекцію, одиниць

25

32

32

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки закладів охорони здоров'я, де запроваджений міський день тестування на ВІЛ-інфекцію (базовий показник - 0 %)

50

80

80

80

80

2.5.

 

Забезпечити створення 4-х кабінетів інтегрованої допомоги ГПР

2017 - 2018

Департамент охорони здоров'я, НУО

бюджет м. Києва

1200,00

1200,00

 

 

 

Показник затрат: тис. грн

1200,00

1200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість створених кабінетів інтегрованої допомоги ГПР, одиниць

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: середня чисельність населення на 1 діючий кабінет інтегрованої допомоги ГПР, тис. осіб

450

338

270

270

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: середня вартість облаштування одного кабінету інтегрованої допомоги ГПР, тис. грн

600,00

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки районів міста, де населення з числа ГПР має доступ до послуг комплексних ВІЛ-послуг за місцем проживання. Базовий показник - 50 % (2016 р.)

60

80

100

100

100

2.6.

 

Забезпечити високий рівень результативності профілактичної роботи громадських організацій в частині виявлення ВІЛ серед осіб, що належать до ГПР:

2017 - 2021

Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, НУО

 

1200,70

1111,30

967,20

876,10

730,9

Показник затрат: тис. грн

1200,70

1111,30

967,20

876,10

730,9

з них:

з них:

з них:

з них:

з них:

 

 

тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням двох швидких тестів та оптимізації аутріч-маршрутів, маршрутів мобільних амбулаторій

 

НУО

інші кошти
(гранти, благодійні кошти)

704,00

672,00

520,00

462,00

396,00

Показник продукту: кількість осіб з числа ГПР, у яких було діагностовано ВІЛ на базі НУО

2170

4820

5280

5760

6290

 

 

участі медичних працівників у ПТВ на базі громадських центрів та мобільних амбулаторій неурядових організацій

 

Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, НУО

інші кошти
(гранти, благодійні кошти)

109,00

136,90

171,10

136,90

136,9

 

 

 

 

 

 

 

 

залучення до тестування на ВІЛ, зокрема залучення ЧСЧ, через мережу Інтернет

 

НУО

інші кошти
(гранти, благодійні кошти)

387,2

302,4

276,1

277,2

198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: вартість виявлення 1 ЛЖВ з числа ГПР на базі НУО

0,55

0,23

0,18

0,15

0,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: результативність (або відсоток позитивних результатів) тестування ГПР на ВІЛ-інфекцію, %

5

10

10

10

10

2.7.

 

Забезпечити проведення на регулярній основі програм зовнішньої оцінки якості досліджень з використанням швидких тестів

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Показник продукту: проведення зовнішньої оцінки якості досліджень з використанням швидких тестів на рік

15

15

15

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: Забезпеченя належного рівню якості досліджень з використанням швидких тестів

 

 

 

 

 

2.8.

 

Забезпечити навчання лікарів та медичних сестер навичкам ПТВ із застосуванням швидких тестів та критеріям визначення осіб, яких необхідно залучати до тестування у першу чергу, для застосування на базі:

2017 - 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закладів охорони здоров'я ПМСД

 

Департамент охорони здоров'я, Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість лікарів закладів охорони здоров'я ПМСД, які впродовж року пройшли навчання з питань застосування у практиці навичок з ПТВ

500

400

30

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка відсотка лікарів, які пройшли навчання з консультування і тестування на ВІЛ і надають такі послуги на робочому місці. Базовий рівень - менше 1 %.

50

60

70

80

90

 

 

закладів охорони здоров'я вторинного рівня

 

Департамент охорони здоров'я, Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня, лікарі яких мають навички з ПТВ

20

38

40

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка відсотка закладів охорони здоров'я вторинного рівня, лікарі яких мають навички з ПТВ

23

43

45

45

45

3.

Залучення до системи медичного нагляду людей, які живуть з ВІЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: загальна чисельність людей з ВІЛ, які залучені до системи медичного спостереження

15100

17900

20300

22400

24200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки ЛЖВ від оціночної чисельності ЛЖВ, які знають свій ВІЛ-статус та залучені до системи медичного спостереження, відносно базового рівня - 47 %

63,3

73,7

81,2

86,5

90,3

3.1.

 

Запровадити ефективну систему залучення до системи медичного нагляду осіб у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції при зверненні за медичною допомогою та при тестуванні на базі громадських організацій шляхом:

 

2017 - 2021

 

Всього за розділом, тис. грн

10105,14

13778,98

15627,42

17325,09

18784,83

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення підтверджуючих досліджень у разі отримання позитивного результату тестування на ВІЛ

 

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

715,14

878,98

747,42

712,59

687,83

Показник затрат, тис. грн

715,14

878,98

747,42

712,59

687,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції

2400

2800

2400

2100

1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: середні витрати на залучення 1 ЛЖВ до медичного спостереження, тис. грн.

0,30

0,31

0,31

0,34

0,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якості: динаміка показника охоплення ВІЛ-позитивних осіб медичним обліком від кількості ВІЛ-позитивних осіб за даними СЕМ, %

68

83

91

91

91

 

 

взяття на диспансерний облік безпосередньо під час перебування на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров'я м. Києва

 

Департамент охорони здоров'я, Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість ЛЖВ, яких було взято на диспансерний облік з приводу ВІЛ-інфекції безпосередньо під час перебування на стаціонарному лікуванні з числа вперше діагностованих

68

145

175

143

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якості: динаміка частки ЛЖВ, яких було взято на диспансерний облік з приводу ВІЛ-інфекції безпосередньо під час перебування на стаціонарному лікуванні з числа вперше діагностованих у ЗОЗ. Базовий показник - 18 %

35

60

90

95

95

 

 

налагодження медичного нагляду з приводу ВІЛ-інфекції лікарем-інфекціоністом за місцем проживання (у т. ч. на базі КІЗ)

 

Департамент охорони здоров'я, Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість ЛЖВ з вперше встановленим діагнозом, які взяті під медичне спостереження лікарем-інфекціоністом за місцем проживання

704

1344

1584

1617

1584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якості: динаміка частки осіб, які спостерігаються з приводу ВІЛ-інфекції за місцем проживання (на базі КІЗ), від кількості ЛЖВ, зареєстрованих на цій адміністративно-територіальній одиниці. Базовий показник - 0 %

20

40

60

70

80

 

 

забезпечення супроводу соціальними працівниками НУО представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції) до закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу у зв'язку із ВІЛ-інфекцією

 

Департамент охорони здоров'я, Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, НУО

інші кошти
(гранти, благодійні кошти)

9390,00

12900,00

14880,00

166125,50

18097,00

Показник затрат: тис. грн

9390,00

12900,00

14880,00

166125,50

18097,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту:
кількість ЛЖВ з числа ГПР, які звернулися за отриманням допомоги

600

700

800

900

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: вартість витрат на супровід ЛЖВ до закладу медичного здоров'я

22,36

23,04

21,88

20,51

18,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якості: динаміка частки ЛЖВ з числа груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, яких охоплено медичним спостереженням, з числа осіб, які звернулися до закладу за направленням НУО. Базовий показник - 60 %.

70

80

85

90

90

 

 

скорочення термінів взяття ЛЖВ при зверненні для взяття під медичний нагляд

 

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість ЛЖВ, яких було взято під медичний нагляд у день первинного звернення з приводу діагностованої ВІЛ-інфекції

1267

1507

1452

1455

1411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якості: динаміка частки осіб, яких було взято під медичний нагляд у день первинного звернення з приводу діагностованої ВІЛ-інфекції. Базовий показник - 5 %

40

50

60

70

80

3.2.

 

Забезпечити діагностику опортуністичних інфекцій у ЛЖВ, які взяті під медичний нагляд у зв'язку із ВІЛ-інфекцією

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

881,31

1046,93

929,36

821,61

694,30

Показник затрат: тис. грн

881,31

1046,93

929,36

821,61

694,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість ЛЖВ, які охоплені діагностикою опортуністичних інфекцій при взятті під медичний нагляд

1200

1120

720

420

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: середня вартість лабораторного обстеження на опортуністичні інфекції

0,73

0,93

1,29

1,96

3,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки охоплення ЛЖВ обстеженням на опортуністичні інфекції від кількості взятих під медичний нагляд. Базовий рівень показника - 30 %

50

40

30

20

10

3.3.

 

Забезпечити клініко-лабораторне обстеження ЛЖВ при взятті під медичний нагляд у зв'язку із ВІЛ-інфекцією у Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, у тому числі:

2017 - 2021

 

Всього за розділом, тис. грн.

1688,44

1980,00

1746,79

1610,30

1437,12

 

 

 

 

 

 

 

 

загальнодіагностичні дослідження та визначення маркерів гепатитів та сифілісу, з них:

 

 

 

375,544

447,959

393,002

380,404

339,633

Показник затрат: тис. грн

375,544

447,959

393,002

380,404

339,633

 

 

діагностикою вірусних гепатитів B і C

 

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

38,613

44,554

38,614

32,792

29,703

Показник продукту: кількість ЛЖВ, які охоплені діагностикою ко-інфекцій та супутніх захворювань

2400

 

2800

 

2400

 

2100

 

1800

 

 

діагностикою сифілісу

 

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

19,868

22,924

19,869

16,812

15,283

 

 

проведення гематологічних і біохімічних досліджень

 

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

314,063

380,481

334,519

330,800

294,647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: середня вартість клініко-лабораторного обстеження ЛЖВ

0,70

0,71

0,73

0,77

0,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка охоплення повним клініко-лабораторним обстеженням ЛЖВ при взятті під медичний нагляд. Базовий рівень показника - 80 %

100

100

100

100

100

 

 

визначення CD4

 

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

1096,355

1301,642

1108,984

979,340

838,284

Показник затрат: тис. грн

1096,355

1301,642

1108,984

979,340

838,284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість ЛЖВ, яким проведено визначення рівня CD4 відповідно до клінічного протоколу, осіб

3520

3360

2640

2310

1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: вартість одного дослідження CD4, тис. грн

0,31

0,38

0,42

0,42

0,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки осіб ЛЖВ, яким визначений рівень CD4. Базовий показник - 100 %

100

100

100

100

100

 

 

вакуумні системи для забору крові (вакутайнери)

 

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

219,542

230,400

244,800

250,560

259,200

Показник затрат: тис. грн

219,542

230,400

244,800

250,560

259,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість ЛЖВ, яка забезпечена вакуумними системами для забору крові, осіб

3520

3360

2640

2310

1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: вартість забезпечення вакуумними системами однієї особи ЛЖВ на рік, тис. грн

0,06

0,06

0,09

0,10

0,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки осіб ЛЖВ, які забезпечені вакуумними системами. Базовий показник - 100 %

100

100

100

100

100

3.4.

 

Забезпечити профілактику та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ з них:

2017 - 2021

 

Всього за заходом, тис. грн

4910,69

4449,17

3817,51

3305,02

2757,66

 

 

 

 

 

 

 

 

профілактика опортуністичних інфекцій у ЛЖВ

 

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

1527,00

1140,75

853,35

675,75

494,40

Показник затрат: тис. грн

1527,00

1140,75

853,35

675,75

494,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість ЛЖВ, які отримали:

 

 

 

 

 

 

 

профілактика туберкульозу

 

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

540,000

360,000

270,000

225,000

135,000

профілактику туберкульозу

3000

2000

1500

1250

750

 

 

профілактика пневмоцистної пневмонії

 

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

810,000

648,000

486,000

388,800

324,000

профілактику пневмоцистної пневмонії

1250

1000

750

600

500

 

 

профілактика криптококозу

 

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

81,000

60,750

44,550

28,350

16,200

профілактику криптококозу

100

75

55

35

20

 

 

профілактика атипових мікобактеріозів

 

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

96,000

72,000

52,800

33,600

19,200

профілактику атипових мікобактеріозів

100

75

55

35

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: середня вартість 1 курсу профілактики опортуністичних інфекцій на рік

1,10

1,41

1,62

1,72

2,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки ЛЖВ, які отримують доступ до профілактики опортуністичних інфекцій. Базовий показник - 45 %

100

100

100

100

100

 

 

лікування опортуністичних інфекцій

 

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

3383,691

3308,424

2964,160

2629,268

2263,260

Показник затрат: тис. грн

3383,691

3308,424

2964,160

2629,268

2263,260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість ЛЖВ, які отримали лікування опортуністичних інфекцій

510

432

318

290

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: середня вартість лікування, тис. грн

6,63

7,66

9,32

9,07

9,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки ЛЖВ від тих, що потребують, які отримали лікування опортуністичних інфекцій за кошти місцевого бюджету. Базовий рівень показника - 10 %

50

55

60

70

75

3.5.

 

Забезпечити навчання лікарів-інфекціоністів закладів охорони здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

інші кошти
(гранти, благодійні кошти)

225,00

237,5

250,00

250,00

250,00

Показник затрат: тис. грн

225,00

237,5

250,00

250,00

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: кількість лікарів-інфекціоністів закладів охорони здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги, які пройшли навчання з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, осіб

88

108

120

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: середня вартість навчання, тис. грн.

2,56

2,19

2,08

2,08

2,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка показника відсотка лікарів-інфекціоністів закладів охорони здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги, які пройшли навчання з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу. Базовий рівень - 3 %

90

95

100

100

100

4.

Охоплення людей, які живуть з ВІЛ, антиретровірусною терапією

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

 

Прискорити розширення доступу ЛЖВ до антиретровірусного лікування (далі - АРТ) шляхом:

2017 - 2021

 

Всього за заходом, тис. грн.

153151,63

188448,00

144847,63

150847,63

150847,63

 

 

 

 

 

 

 

 

продовження та залучення до АРТ пацієнтів, які перебувають під медичним наглядом в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, до лікування та забезпечити доступ до АРВП другого та третього ряду за наявності клініко-лабораторних показань

 

Департамент охорони здоров'я

Державний бюджет

58704,00

66504,00

 

 

 

Показник затрат: тис. грн

58704,00

66504,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: чисельність ЛЖВ, які отримують АРТ

12704

15704

18204*

20204*

21804*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: середня вартість річного курсу АРТ для одного ЛЖВ, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка показника охоплення антиретровірусною терапією ЛЖВ, які знають свій ВІЛ-статус та охоплені медичним спостереженням, відносно базового показника - 60,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент охорони здоров'я

інші кошти (гранти, благодійні кошти)

93744,00

121944,00

144144,00

150144,00

150144,00

Показник затрат: тис. грн

93744,00

121944,00

144144,00

150144,00

150144,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту: чисельність ЛЖВ, яким призначено АРТ, осіб

5000

3000

2500

2000

1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: середня вартість річного курсу АРТ для одного ЛЖВ, тис. грн

18,00

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка показника охоплення антиретровірусною терапією ЛЖВ, які знають свій ВІЛ-статус та охоплені медичним спостереженням, відносно базового показника - 60,7 %

84,1

87,7

89,7

90,2

90,1

 

 

призначення антиретровірусних препаратів (базових схем I ряду) лікарями-інфекціоністами за місцем проживання пацієнта

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Показники продукту:
число ЛЖВ, яким було призначено базові схеми АРТ за місцем проживання, осіб

1500

2000

2000

1800

1550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки ЛЖВ з числа вперше виявлених, яким призначено АРТ лікарем-інфекціоністом за місцем проживання. Базовий рівень показника - 0 %

50

60

70

75

75

 

 

децентралізації призначення та видачі антиретровірусних препаратів лікарями-інфекціоністами за місцем проживання пацієнта

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Показники продукту:
число ЛЖВ, які отримують АРТ за місцем проживання, осіб

6795

9666

12789

16110

19602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки ЛЖВ, які отримують препарати АРТ за місцем проживання. Базовий рівень показника - 40 %

45

54

63

72

81

 

 

наближення послуг диспансерного спостереження ЛЖВ до місця проживання (координація лікування ВІЛ/СНІДу та методичний супровід децентралізації АРТ лікарем-інфекціоністом Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом, який закріплений за окремим районом міста)

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

інші кошти
(гранти, благодійні кошти)

703,63

703,63

703,63

703,63

703,63

Показник затрат: тис. грн

703,63

703,63

703,63

703,63

703,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники продукту:
кількість ЛЖВ, яка спостерігається за місцем проживання, осіб

7550

10740

14210

17900

21780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності:
Витрати на здійснення координації диспансерного спостереження, тис. грн

0,09

0,07

0,05

0,04

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки ЛЖВ (з числа мешканців цього району), які отримують АРТ та перебувають під медичним наглядом за місцем проживання. Базовий рівень - 40 %

50

60

70

80

90

4.2.

 

Оптимізувати процес видачі антиретровірусних препаратів (далі - АРВП) шляхом:

2017 - 2018

 

 

 

 

 

 

 

Показник затрат: тис. грн

350,00

420,00

450,00

470,00

500,00

 

 

запровадження рецептурної безкоштовної видачі антиретровірусних препаратів через аптечну мережу; визначення механізму моніторингу руху АРВП при видачі через аптеки з урахуванням різних джерел фінансування

 

Департамент охорони здоров'я, Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

інші кошти
(гранти, благодійні кошти)

350,00

420,00

450,00

470,00

500,00

Показник затрат: тис. грн

350,00

420,00

450,00

470,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість аптечних закладів та чисельність ЛЖВ, які отримують у них АРВП (моніторинг запровадження)

5

8

10

14

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності:
вартість затрат на одного пацієнта, який отримує АРТ через аптеку, тис. грн. Базовий рівень - 0 %

0,06

0,05

0,04

0,03

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості:
частка пацієнтів, яка отримує АРТ через аптечну мережу, осіб

40

50

60

70

80

4.3.

 

Забезпечити навчання лікарів-інфекціоністів та лікарів інших спеціальностей, які залучені до надання медичної допомоги ЛЖВ, з питань:

2017 - 2021

 

Всього за розділом, тис. грн.

1078,75

430,50

366,00

293,00

251,00

Показник затрат: тис. грн

1078,75

430,50

366,00

293,00

251,00

 

 

антиретровірусної терапії

 

Департамент охорони здоров'я, Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

бюджет м. Києва

270,00

 

30,00

 

30,00

 

30,00

 

30,00

 

Показник затрат: тис. грн

270,00

 

30,00

 

30,00

 

30,00

 

30,00

 

 

 

 

 

 

інші кошти
(гранти, благодійні кошти)

135,00

30,00

30,00

15,00

15,00

Показник затрат: тис. грн

135,00

30,00

30,00

15,00

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість лікарів, які охопленні безперервним навчанням з антиретровірусної терапії

35

40

40

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: середні витрати на підготовку та підвищення кваліфікації лікаря з антиретровірусної терапії, тис. грн

11,57

1,5

1,5

1,5

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. за рахунок коштів місцевого бюджету, тис. грн

7,71

0,75

0,75

0,75

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: відсоток підготовлених лікарів, які кваліфіковано призначають та забезпечують моніторинг ефективності антиретровірусної терапії

90

100

100

100

100

 

 

профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ

 

Департамент охорони здоров'я, Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

бюджет м. Києва

225,00

 

60,00

 

60,00

 

60,00

 

60,00

 

Показник затрат: тис. грн

225,00

 

60,00

 

60,00

 

60,00

 

60,00

 

 

 

 

 

 

інші кошти
(гранти, благодійні кошти)

178,75

198,00

156,00

98,00

56,00

Показник затрат: тис. грн

178,75

198,00

156,00

98,00

56,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість лікарів, які охоплені безперервним навчанням з профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ

 

30

36

40

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: середні витрати на підготовку та підвищення кваліфікації лікаря з антиретровірусної терапії, тис. грн

13,46

7,17

5,4

3,95

2,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. за рахунок коштів місцевого бюджету, тис. грн

7,5

1,67

1,50

1,50

1,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: відсоток підготовлених лікарів, які надають якісні медичні послуги з діагностики та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ

75

90

100

100

100

 

 

діагностики та лікування ко-інфекцій у ЛЖВ (ВІЛ, вірусного гепатиту B і C, туберкульозу)

 

Департамент охорони здоров'я, Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

бюджет м. Києва

180,00

 

75,00

 

60,00

 

60,00

 

60,00

 

Показник затрат: тис. грн

180,00

 

75,00

 

60,00

 

60,00

 

60,00

 

 

 

 

 

 

інші кошти
(гранти, благодійні кошти)

90,00

37,50

30,00

30,00

30,00

Показник затрат: тис. грн

90,00

37,50

30,00

30,00

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість лікарів, які пройшли навчання з діагностики та лікування ко-інфекцій у ЛЖВ

 

23

32

40

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: середні витрати на підготовку та підвищення кваліфікації лікаря з антиретровірусної терапії, тис. грн

11,74

3,52

2,25

2,25

2,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т. ч. за рахунок коштів місцевого бюджету, тис. грн

7,83

2,34

1,50

1,50

1,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: відсоток лікарів, які пройшли навчання з діагностики та лікування ко-інфекцій у ЛЖВ

60

80

100

100

100

4.4.

 

Забезпечити стажування на базі Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом лікарів-інфекціоністів, які залучаються до надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість лікарів-інфекціоністів, які пройшли стажування для надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ/СНДом, осіб

35

39

42

42

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: досягнення і утримання рівня охоплення лікарів, які долучаються до надання медичної допомоги ЛЖВ, стажуванням з питань діагностики та лікування ВІЛ/СНІДу. Базовий рівень - 0 %

90

90

90

90

90

4.5.

 

Забезпечити постійне підвищення кваліфікації з питань ВІЛ/СНІДу лікарів, які надають спеціалізовану допомогу ЛЖВ

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Показник продукту: Кількість лікарів, які взяли участь у заходах з підвищення кваліфікації з питань ВІЛ/СНІДу, осіб

88

108

120

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: частка лікарів, які підвищили кваліфікацію з питань ВІЛ/СНІДу впродовж року

100

100

100

100

100

4.6.

 

Забезпечити соціальний супровід ЛЖВ (насамперед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ) силами НУО та Київського міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді)

2017 - 2021

Київський міський центр соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді, НУО

інші кошти
(гранти, благодійні кошти)

4341,00

6841,00

8341,00

9591,00

9691,00

Показник затрат: тис. грн

4341,00

6841,00

8341,00

9591,00

9691,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: Кількість осіб, які отримують соціальний супровід

6040

8950

12180

13400

14520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: річна вартість соціального супроводу однієї особи ЛЖВ, тис. грн

0,72

0,76

0,68

0,72

0,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка показника охоплення ЛЖВ, які перебувають під медичним спостереженням, соціальним супроводом відносно базового рівня - 44 %

40

50

60

60

60

5.

Досягнення високої ефективності лікування у людей, які живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусну терапію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

 

Забезпечити клініко-лабораторний моніторинг та оцінку ефективності АРТ (згідно з клінічним протоколом)

2017 - 2021

 

Всього за розділом, тис. грн.

46083,18

56125,28

29019,319

32016,369

37968,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент охорони здоров'я

бюджет м. Києва

21422,09

26155,689

29019,319

32016,369

37968,87

Показник затрат: тис. грн

21422,09

26155,689

29019,319

32016,369

37968,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: чисельність ЛЖВ, у яких досягнуто невизначуваного рівня вірусного навантаження (< 40 РНК копій/мл)

10084

13684

16384

18184

19624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: вартість клініко-лабораторного супроводу ефективності лікування 1 людини на рік, тис. грн

2,12

1,90

1,77

1,76

1,93

 

 

 

 

Міністерство охорони здоров'я

Державний бюджет

24661,10

29969,60

 

 

 

Показник затрат: тис. грн

24661,10

29969,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: чисельність ЛЖВ, у яких досягнуто невизначуваного рівня вірусного навантаження (< 40 РНК копій/мл)

11434

14134

16384*

18184*

19624*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: вартість клініко-лабораторного супроводу ефективності лікування 1 людини на рік, тис. грн.

2,16

2,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка показника відсотка ЛЖВ, охоплених клініко-лабораторним моніторингом ефективності АРТ. Базовий рівень - 95 %

100

100

100

100

100

5.2.

 

Запровадити систему диференційованого підходу до соціального супроводу ЛЖВ, які готуються або отримують АРТ, для досягнення високого рівня прихильності силами НУО та Київського міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді

2017 - 2018

Київський міський центр соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді, НУО

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість ЛЖВ з числа нових випадків серед осіб груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які охоплені соціальним супроводом для досягнення прихильності до АРТ

1296

1680

1296

1260

1080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки ЛЖВ, які утримуються на лікуванні впродовж 12 місяців від початку лікування. Базовий рівень - 85 %

90

92

93

94

95

5.3.

 

Розвиток людських ресурсів: Забезпечити підвищення кваліфікації медичних працівників, залучених до надання медичної допомоги ЛЖВ шляхом стажування у провідних практиках міжнародних партнерів

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

інші кошти

(гранти, благодійні кошти)

288,00

288,00

288,00

288,00

288,00

Показник затрат: тис. грн

288,00

288,00

288,00

288,00

288,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість лікарів, які підвищили кваліфікацію з питань ВІЛ/СНІДу, та надають кваліфіковану допомогу ЛЖВ

5

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: затрати до кількості навчених лікарів, які надають допомогу ЛЖВ, тис. грн

57,6

28,8

19,2

14,4

11,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка частки лікарів, які пройшли стажування, з числа тих, що надають допомогу ЛЖВ. Базовий рівень - 12 %

13

16

21

27

33

6.

 

Адміністрування та моніторинг виконання заходів Програми за стратегією Fast-Track

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник продукту: кількість розроблених нормативних актів, проектів рішень

41

31

21

31

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник ефективності: відсоток прийнятих до виконання нормативних актів або рішень від розроблених

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник якості: динаміка відсотка прийнятих до виконання нормативних актів або рішень порівняно з попереднім роком

100

0

0

0

0

6.1.

 

Створити та забезпечити діяльність групи з впровадження стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

2017 - 2021

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

 

Забезпечити розробку та затвердження регулюючих нормативних актів щодо:

2017 - 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

децентралізації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ

2017

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затвердження регіональних та локальних протоколів надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ

2017 - 2020

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оптимізації маршруту пацієнта з ВІЛ

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

моніторингу ефективності та оцінки якості медичних послуг людям, які живуть з ВІЛ у закладах охорони здоров'я

2017

Департамент охорони здоров'я

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

створення у кожному адміністративному районі міста локальної команди з покращення якості надання послуг людям, які живуть з ВІЛ

2017

Департамент охорони здоров'я, районні у місті Києві державні адміністрації

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

 

Забезпечити координацію проектів донорської і технічної допомоги в рамках Програми (аналіз прогалин, визначення пріоритетів донорської допомоги, розрахунок потреби, оцінка ефективності пілотних проектів)

2017 - 2021

Київська міська координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції, група з впровадження стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.

 

Забезпечити постійний моніторинг та експертну оцінку реалізації програми за стратегією Fast-Track Cities за участю міжнародних та національних експертів, у т. ч. шляхом підготовки:

2017 - 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський та районні плани моніторингу програми щодо досягнення цілей стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, районні у місті Києві державні адміністрації

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річні звіти щодо досягнення цілей стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, районні у місті Києві державні адміністрації

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експертна оцінка досягнення цілей стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

 

Міжнародні та національні експерти, група з впровадження стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.

 

Забезпечити моніторинг реалізації заходів з децентралізації медичної допомоги ЛЖВ

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, група з впровадження стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.

 

Забезпечити щорічне планування та узгодження мобілізації ресурсів для досягнення цілей стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

2017 - 2021

Київська міська координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції, група з впровадження стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.

 

Забезпечити на постійній основі інформування громади міста Києва про хід реалізації заходів з подолання епідемії ВІЛ/СНІДу та досягнення цілей стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, група з впровадження стратегії Fast-Track Cities у м. Києві

не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Скорочення:

ГПР - групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ

ЛЖВ - люди, які живуть з ВІЛ

ЛВІН - люди, які вживають ін'єкційні наркотики

РКС - робітники комерційного сексу

ЧСЧ - чоловіки, які мають сексуальні стосунки із чоловіками

 

Додаток 3
до Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки


Результативні показники Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017 - 2021 роки

Найменування показника

Значення показника за роками

2017

2018

2019

2020

2021

Показники витрат

обсяг коштів бюджету м. Києва, тис. грн

41753,66

48373,21

46665,72

48703,36

53238,80

Показники продукту

кількість ЛВІН, які отримали послуги з профілактики ВІЛ

22000

24000

26000

28000

30000

кількість ЧСЧ, які отримали послуги з профілактики ВІЛ

15700

17700

19500

21500

24000

кількість РКС, які отримали послуги з профілактики ВІЛ

5700

6500

7300

8100

8900

кількість видів рекламної продукції, яка була виготовлена та розміщена, розповсюджена

4

4

4

4

4

розробка та впровадження нових заходів направлених на досяжність важкодоступних ГПР, маршрут пацієнта тощо

4

4

4

2

2

забезпечення функціонування мобільних амбулаторій, автомобіль

3

3

4

4

5

кількість ЧСЧ, які отримали преконтактну профілактику (в рамках пілоту)

100

 

 

 

 

кількість ЧСЧ, які отримали преконтактну профілактику

 

2430

4860

7290

9720

кількість статевих партнерів ЛЖВ, яких було взято під медичне спостереження

150

195

225

240

270

кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ, всього

1550

1650

1700

1750

1800

кількість нових кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоров'я

2

2

4

4

2

кількість закладів охорони здоров'я, на базі яких надаються послуги ЗПТ

8

10

14

18

20

кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ

900

1400

1400*1

1400*1

1400*1

кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ

500

 

 

 

 

кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ

150

250

300

350

400

з них які отримують ЗПТ на базі аптечної мережі

150

250

300

350

400

кількість осіб на ЗПТ, які охоплені тестуванням на ВІЛ-інфекцію

750

920

1156

1359

1562

кількість вагітних жінок, охоплених обстеженням на ВІЛ-інфекцію, осіб

35000

37500

37500*2

37500*2

37500*2

кількість дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, які забезпечені адаптованими молочними сумішами, осіб

300

300

300

300

300

кількість ВІЛ-інфікованих жінок, які забезпечені антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини

300

300

300

300

300

кількість осіб, які пройшли навчання з надання комплексних профілактичних послуг ГПР щодо інфікування ВІЛ

60

120

180

60

30

кількість людей, які обстежені на ВІЛ-інфекцію

160000

140000

80000

70000

60000

кількість виявлених випадків ВІЛ-інфекції

3520

3360

2640

2310

1980

кількість закладів охорони здоров'я, де населення має доступ до ПТВ, одиниць

33

41

49

62

62

кількість закладів, де запроваджено лабораторне підтвердження та реєстрація випадку за місцем виявлення, одиниць

10

23

23

23

23

кількість закладів охорони здоров'я, у яких запроваджений міський день тестування на ВІЛ-інфекцію, одиниць

25

32

32

32

32

кількість створених кабінетів інтегрованої допомоги ГПР, одиниць

2

2

 

 

 

кількість осіб з числа ГПР, у яких було діагностовано ВІЛ на базі НУО

2170

4820

5280

5760

6290

проведення зовнішньої оцінки якості досліджень з використанням швидких тестів на рік

15

15

15

15

15

кількість лікарів закладів охорони здоров'я ПМСД, які впродовж року пройшли навчання з питань застосування у практиці навичок з ПТВ

500

400

30

30

30

кількість закладів охорони здоров'я вторинного рівня, лікарі яких мають навички з ПТВ

20

38

40

40

40

загальна чисельність людей з ВІЛ, які залучені до системи медичного спостереження

15100

17900

20300

22400

24200

кількість зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції

2400

2800

2400

2100

1800

ЛЖВ, яких було взято на диспансерний облік з приводу ВІЛ-інфекції безпосередньо під час перебування на стаціонарному лікуванні з числа вперше діагностованих

68

145

175

143

137

кількість ЛЖВ з вперше встановленим діагнозом, які взяті під медичне спостереження лікарем-інфекціоністом за місцем проживання

704

1344

1584

1617

1584

кількість ЛЖВ з числа ГПР, які звернулися за отриманням допомоги

600

700

800

900

1100

кількість ЛЖВ, яких було взято під медичний нагляд у день первинного звернення з приводу діагностованої ВІЛ-інфекції.

1267

1507

1452

1455

1411

кількість ЛЖВ, які охоплені діагностикою опортуністичних інфекцій при взятті під медичний нагляд

1200

1120

720

420

180

кількість ЛЖВ, які охоплені діагностикою ко-інфекцій та супутніх захворювань

2400

2800

2400

2100

1800

кількість ЛЖВ, яким проведено визначення рівня CD4 відповідно до клінічного протоколу, осіб

3520

3360

2640

2310

1980

кількість ЛЖВ, яка забезпечена вакуумними системами для забору крові, осіб

3520

3360

2640

2310

1980

кількість ЛЖВ, які отримали:

 

 

 

 

 

профілактику туберкульозу

3000

2000

1500

1250

750

профілактику пневмоцистної пневмонії

1250

1000

750

600

500

профілактику криптококозу

100

75

55

35

20

профілактику атипових мікобактеріозів

100

75

55

35

20

кількість ЛЖВ, які отримали лікування опортуністичних інфекцій

510

432

318

290

240

кількість лікарів-інфекціоністів закладів охорони здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги які пройшли навчання з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, осіб

88

108

120

120

120

чисельність ЛЖВ, які отримують АРТ

12704

15704

18204*3

20204*3

21804*3

чисельність ЛЖВ, яким призначено АРТ, осіб

5000

3000

2500

2000

1600

число ЛЖВ, яким було призначено базові схеми АРТ за місцем проживання, осіб

1500

2000

2000

1800

1550

число ЛЖВ, які отримують АРТ за місцем проживання, осіб

6795

9666

12789

16110

19602

кількість ЛЖВ, яка спостерігається за місцем проживання, осіб

7550

10740

14210

17900

21780

кількість аптечних закладів та чисельність ЛЖВ, які отримують у них АРВП (моніторинг запровадження)

5

8

10

14

16

кількість лікарів, які охопленні безперервним навчанням з антиретровірусної терапії

35

40

40

40

40

кількість лікарів, які охоплені безперервним навчанням з профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ

30

36

40

40

40

кількість лікарів, які пройшли навчання з діагностики та лікування ко-інфекцій у ЛЖВ

23

32

40

40

40

кількість лікарів-інфекціоністів, які до надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ та пройшли стажування, осіб

35

39

42

42

42

кількість лікарів, які взяли участь у заходах з підвищення кваліфікації з питань ВІЛ/СНІДу, осіб

88

108

120

120

120

кількість, які отримують соціальний супровід

6040

8950

12180

13400

14520

чисельність ЛЖВ, у яких досягнуто невизначуваного рівня вірусного навантаження (<40 РНК копій/мл)

10084

13684

16384

18184

19624

чисельність ЛЖВ, у яких досягнуто невизначуваного рівня вірусного навантаження (<40 РНК копій/мл)

11434

14134

16384*4

18184*4

19624*4

кількість ЛЖВ з числа нових випадків серед осіб груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які охоплені соціальним супроводом для досягнення прихильності до АРТ

1296

1680

1296

1260

1080

кількість лікарів, які підвищили кваліфікацію з питань ВІЛ/СНІДу, та надають кваліфіковану допомогу ЛЖВ

5

5

5

5

5

кількість розроблених нормативних актів, проектів рішень

41

31

21

31

18

Показники ефективності

вартість комплексного пакету послуг на одного представника групи ЛВІН на рік, тис. грн

0,51

0,50

0,50

0,50

0,50

вартість комплексного пакету послуг на одного представника групи ЧСЧ на рік, тис. грн

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

вартість комплексного пакету послуг на одного представника групи РКС на рік, тис. грн

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

середня вартість на рік 1 виду рекламної продукції / інформаційних матеріалів, тис. грн

155,0

137,5

137,5

87,5

87,5

вартість забезпечення діяльності 1 мобільної амбулаторії на рік, тис. грн

383,33

383,33

465,00

465,00

450,00

витрати на проведення 1 курсу преконтактної профілактики, тис. грн

0,80

 

 

 

 

витрати на проведення 1 курсу преконтактної профілактики, тис. грн

 

0,80

0,80

0,80

0,80

середній обсяг витрат на забезпечення залучення 1 статевого партнера ЛЖВ до медичного спостереження, тис. грн

4,23

3,26

2,82

2,65

2,35

вартість 1 курсу ЗПТ на рік при отриманні препаратів у спеціалізованих закладах охорони здоров'я, тис. грн

1,83

1,54

1,54

1,54

1,54

вартість 1 курсу ЗПТ на рік при отриманні препаратів у спеціалізованих закладах охорони здоров'я, тис. грн

1,10

 

 

 

 

вартість 1 курсу ЗПТ на рік при отриманні препаратів у аптечних закладах (кошти бюджету м. Києва), тис. грн

5,84

5,84

5,84

5,84

5,84

вартість 1 тестування на ВІЛ-інфекцію на рік, тис. грн

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

вартість охоплення скринінгом на ВІЛ 1 вагітної жінки, тис. грн

0,08

0,08

 

 

 

вартість вигодовування 1 дитини, народженої від ВІЛ-інфікованої жінки, на рік, тис. грн

5,72

5,72

5,72

5,72

5,72

витрати на проведення навчання на рік, тис. грн

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

відсоток позитивних результатів тестування на ВІЛ-інфекції, %

2,2

2,4

3,3

3,3

3,3

середня чисельність населення на 1 діючий кабінет інтегрованої допомоги ГПР, тис. осіб

450

338

270

270

270

середня вартість облаштування одного кабінету інтегрованої допомоги ГПР, тис. грн

600,00

600,00

 

 

 

вартість виявлення 1 ЛЖВ з числа ГПР на базі НУО

0,55

0,23

0,18

0,15

0,12

середні витрати на залучення 1 ЛЖВ до медичного спостереження, тис. грн

0,30

0,31

0,31

0,34

0,38

вартість витрат на супровід ЛЖВ до закладу медичного здоров'я

22,36

23,04

21,88

20,51

18,28

середня вартість лабораторного обстеження на опортуністичні інфекції

0,73

0,93

1,29

1,96

3,86

середня вартість клініко-лабораторного обстеження ЛЖВ

0,70

0,71

0,73

0,77

0,80

вартість одного дослідження CD4, тис. грн

0,31

0,38

0,42

0,42

0,42

вартість забезпечення вакуумними системами однієї особи ЛЖВ на рік, тис. грн

0,06

0,06

0,09

0,10

0,13

середня вартість 1 курсу профілактики опортуністичних інфекцій на рік

1,10

1,41

1,62

1,72

2,14

середня вартість лікування, тис. грн

6,63

7,66

9,32

9,07

9,43

середня вартість навчання, тис. грн.

2,56

2,19

2,08

2,08

2,08

середня вартість річного курсу АРТ для одного ЛЖВ, тис. грн

 

 

 

 

 

середня вартість річного курсу АРТ для одного ЛЖВ, тис. грн

18,00

12,00

 

 

 

витрати на здійснення координації диспансерного спостереження, тис. грн

0,09

0,07

0,05

0,04

0,03

вартість затрат на одного пацієнта, який отримує АРТ через аптеку, тис. грн Базовий рівень - 0 %

0,06

0,05

0,04

0,03

0,03

середні витрати на підготовку та підвищення кваліфікації лікаря з антиретровірусної терапії, тис. грн

11,57

1,5

1,5

1,5

1,5

середні витрати на підготовку та підвищення кваліфікації лікаря з антиретровірусної терапії, тис. грн

13,46

7,17

5,4

3,95

2,90

середні витрати на підготовку та підвищення кваліфікації лікаря з антиретровірусної терапії, тис. грн

11,74

3,52

2,25

2,25

2,25

в т. ч. за рахунок коштів місцевого бюджету, тис. грн

7,83

2,34

1,50

1,50

1,50

річна вартість соціального супроводу однієї особи ЛЖВ, тис. грн

0,72

0,76

0,68

0,72

0,66

вартість клініко-лабораторного супроводу ефективності лікування 1 людини на рік, тис. грн

2,12

1,90

1,77

1,76

1,93

вартість клініко-лабораторного супроводу ефективності лікування 1 людини на рік, тис. грн

2,16

2,12

 

 

 

затрати до кількості навчених лікарів, які надають допомогу ЛЖВ, тис. грн

57,6

28,8

19,2

14,4

11,5

відсоток прийнятих до виконання нормативних актів або рішень від розроблених

100

100

100

100

100

Показник якості

динаміка частки ЛВІН, які охоплені послугами з профілактики ВІЛ відносно базового показника - 50 % від оціночної чисельності (%)

66

72

78

84

90

динаміка частки ЧСЧ, які охоплені послугами з профілактики ВІЛ відносно базового показника - 58 % від оціночної чисельності (%)

65

73

80

88

99

динаміка частки РКС, які охоплені послугами з профілактики ВІЛ відносно базового показника - 56 % від оціночної чисельності (%)

57

65

73

81

89

відсоток охоплення ГПР інформаційними матеріалами з питань запобігання інфікування ВІЛ (%)

60

50

50

30

30

збільшення частки осіб з числа ГПР, які охоплені профілактичними послугами з питань ВІЛ (%)

50

70

80

85

85

відсоток представників ГПР, які мають доступ до послуг мобільної амбулаторії відносно базового 35 % (%)

40

45

50

55

60

динаміка зміни частки ЧСЧ, які отримують преконтактну профілактику інфікування ВІЛ від оціночної чисельності ЧСЧ, порівняно з базовим рівнем - 0 %

0,41

 

 

 

 

динаміка зміни частки ЧСЧ, які отримують преконтактну профілактику інфікування ВІЛ від оціночної чисельності ЧСЧ, порівняно з базовим рівнем - 0 %

 

10

20

30

40

динаміка зміни частки статевих партнерів ЛЖВ, яких взято під медичне спостереження у разі виявлення ВІЛ серед осіб зазначеної категорії, %. Базовий показник - 20 %

50

65

75

80

90

динаміка зміни числа ЛВІН, які охоплені ЗПТ на базі закладів охорони здоров'я ПМСД, відносно базового показника 2016 року - 875 осіб

1200

1100

1000

900

800

динаміка зміни числа ЛВІН, які охоплені ЗПТ на базі закладів охорони здоров'я ПМСД, відносно базового показника 2016 року - 0 осіб

200

300

400

500

600

динаміка зміни частки ЛВІН, які охоплені ЗПТ від оціночної чисельності ЛВІН, відносно базового показника 2016 року - 0 %

2,6

4,07

4,07

4,07

4,07

динаміка зміни частки ЛВІН, які охоплені ЗПТ від оціночної чисельності ЛВІН, відносно базового показника 2016 року - 2,5 %

1,45

 

 

 

 

динаміка зміни частки ЛВІН, які охоплені ЗПТ від оціночної чисельності ЛВІН, відносно базового показника 2016 року - 2,5 %

4,5

5,7

6,9

8,2

9,4

досягнення та утримання рівня 100 % охоплення тестуванням на ВІЛ-інфекцію 1 раз на рік осіб на ЗПТ, відносно базового показника - 80 % (2016 рік)

100

100

100

100

100

досягнення та дотримання стандарту щодо 100 % охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію. Базовий показник - 100 % (2016 рік)

100

100

 

 

 

досягнення та утримання на рівні 100 % рівень забезпечення дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями адаптованими молочними сумішами. Базовий показник - 60 %

100

100

100

100

100

динаміка охоплення ВІЛ-позитивних вагітних жінок та дітей, народжених ними, профілактикою інфікування ВІЛ антиретровірусними препаратами. Базове значення показника - 99,5 %

99,5

99,5

99,75

99,75

99,80

збільшення частки соціальних працівників, які пройшли навчання відносно базового рівня 70 %

75

80

85

90

90

динаміка частки ЛЖВ, які знають свій ВІЛ-статус від оціночної чисельності ЛЖВ, відносно базового рівня - 47 %

63,3

73,7

81,2

86,5

90,3

динаміка частки закладів охорони здоров'я, де населення має доступ до ПТВ, відносно базового показника - менше 10 %

40

50

60

75

75

динаміка частки ЛЖВ, яким забезпечено реєстрацію та лабораторне підтвердження випадку ВІЛ-інфекції за місцем його виявлення відносно базового показника - менше 36 %

40

50

75

75

75

динаміка частки ЗОЗ, де запроваджений міський день тестування на ВІЛ-інфекцію (базовий показник - 0 %)

50

80

80

80

80

динаміка частки районів міста, де населення з числа ГПР має доступ до послуг комплексних ВІЛ-послуг за місцем проживання. Базовий показник - 50 % (2016 рік)

60

80

100

100

100

результативність (або відсоток позитивних результатів) тестування ГПР на ВІЛ-інфекцію, %

5

10

10

10

10

забезпечення належного рівня якості досліджень з використанням швидких тестів

 

 

 

 

 

динаміка відсотка лікарів, які пройшли навчання з консультування і тестування на ВІЛ, і надають такі послуги на робочому місці. Базовий рівень - менше 1 %

50

60

70

80

90

динаміка відсотка закладів охорони здоров'я вторинного рівня, лікарі яких мають навички з ПТВ

23

43

45

45

45

динаміка частки ЛЖВ від оціночної чисельності ЛЖВ, які знають свій ВІЛ-статус та залучені до системи медичного спостереження, відносно базового рівня 47 %

63,3

73,7

81,2

86,5

90,3

динаміка показника охоплення ВІЛ-позитивних осіб медичним обліком від кількості ВІЛ-позитивних осіб за даними СЕМ, %

68

83

91

91

91

динаміка частки ЛЖВ, яких було взято на диспансерний облік з приводу ВІЛ-інфекції безпосередньо під час перебування на стаціонарному лікуванні з числа вперше діагностованих у закладах охорони здоров'я. Базовий показник - 18 %

35

60

90

95

95

динаміка частки осіб, які спостерігаються з приводу ВІЛ-інфекції за місцем проживання (на базі КІЗ) від кількості ЛЖВ, зареєстрованих на даній адміністративно-територіальній одиниці. Базовий показник - 0 %

20

40

60

70

80

динаміка частки ЛЖВ з числа груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, яких охоплено медичним спостереженням, з числа осіб, які звернулися до закладу за направленням НУО. Базовий показник - 60 %

70

80

85

90

90

динаміка частки осіб, яких було взято під медичний нагляд у день первинного звернення з приводу діагностованої ВІЛ-інфекції. Базовий показник - 5 %

40

50

60

70

80

динаміка частки охоплення ЛЖВ обстеженням на опортуністичні інфекції від кількості взятих під медичний нагляд. Базовий рівень показника - 30 %

50

40

30

20

10

динаміка охоплення повним клініко-лабораторним обстеженням ЛЖВ при взятті під медичний нагляд. Базовий рівень показника - 80 %

100

100

100

100

100

динаміка частки осіб ЛЖВ, яким визначений рівень CD4. Базовий показник - 100 %

100

100

100

100

100

динаміка частки осіб ЛЖВ, які забезпечені вакуумними системами. Базовий показник - 100 %

100

100

100

100

100

динаміка частки ЛЖВ, яка отримує доступ до профілактики опортуністичних інфекцій. Базовий показник - 45 %

100

100

100

100

100

динаміка частки ЛЖВ від тих, що потребують, які отримали лікування опортуністичних інфекцій за кошти місцевого бюджету. Базовий рівень показника - 10 %

50

55

60

70

75

динаміка показника відсотка лікарів-інфекціоністів ЗОЗ вторинного рівня надання медичної допомоги, які пройшли навчання з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу. Базовий рівень - 3 %

90

95

100

100

100

динаміка показника охоплення антиретровірусною терапією ЛЖВ, які знають свій ВІЛ-статус та охоплені медичним спостереженням, відносно базового показника - 60,7 %

84,1

87,7

89,7

90,2

90,1

динаміка частки ЛЖВ з числа вперше виявлених, яким призначено АРТ лікарем-інфекціоністом за місцем проживання. Базовий рівень показника - 0 %

50

60

70

75

75

динаміка частки ЛЖВ, які отримують препарати АРТ за місцем проживання. Базовий рівень показника - 40 %

45

54

63

72

81

динаміка частки ЛЖВ (з числа мешканців даного району), які отримують АРТ та перебувають під медичним наглядом за місцем проживання. Базовий рівень - 40 %

50

60

70

80

90

частка пацієнтів, яка отримує АРТ через аптечну мережу, осіб

40

50

60

70

80

відсоток підготовлених лікарів, які кваліфіковано призначають та забезпечують моніторинг ефективності антиретровірусної терапії

90

100

100

100

100

відсоток підготовлених лікарів, які надають якісні медичні послуги з діагностики та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ

75

90

100

100

100

відсоток лікарів, які пройшли навчання з діагностики та лікування ко-інфекцій у ЛЖВ

60

80

100

100

100

досягнення і утримання рівня охоплення лікарів, які долучаються до надання медичної допомоги ЛЖВ, стажуванням з питань діагностики та лікування ВІЛ/СНІД. Базовий рівень - 0 %

90

90

90

90

90

частка лікарів, які підвищили кваліфікацію з питань ВІЛ/СНІДу впродовж року

100

100

100

100

100

динаміка показника охоплення ЛЖВ, які перебувають під медичним спостереженням, соціальним супроводом відносно базового рівня - 44 %

40

50

60

60

60

динаміка показника відсотка ЛЖВ, охоплених клініко-лабораторним моніторингом ефективності АРТ. Базовий рівень - 95 %

100

100

100

100

100

динаміка частки ЛЖВ, які утримуються на лікуванні впродовж 12 місяців від початку лікування. Базовий рівень - 85 %

90

92

93

94

95

динаміка частки лікарів, які пройшли стажування з числа тих, що надають допомогу ЛЖВ. Базовий рівень - 12 %

13

16

21

27

33

динаміка відсотка прийнятих до виконання нормативних актів або рішень порівняно з попереднім роком

100

0

0

0

0


____________
*1 - орієнтовна чисельність ЛВІН, які отримують ЗПТ, при прийнятті відповідної державної програми

*2 - орієнтовна чисельність вагітних жінок, охоплених обстеженням на ВІЛ-інфекцію, при прийнятті відповідної державної програми

*3 - орієнтовна чисельність ЛЖВ, які отримують АРТ, при прийнятті відповідної державної програми

*4 - орієнтовна чисельність ЛЖВ, у яких досягнуто невизначуваного рівня вірусного навантаження, при прийнятті відповідної державної програми

____________