КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 20 грудня 2017 року N 957/3964

Про продаж земельної ділянки приватному акціонерному товариству "ПРЕСТИЖ ГРУП" для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Лєскова, 9 у Печерському районі м. Києва

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України, Закону України "Про Державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 N 5245-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", Київська міська рада вирішила:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:82:063:0023) на вул. Лєскова, 9 у Печерському районі м. Києва (справа N Є-1447).

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 7271673,00 грн (сім мільйонів двісті сімдесят одна тисяча шістсот сімдесят три гривні 00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки (висновок про вартість земельної ділянки від 02.08.2017).

3. Продати приватному акціонерному товариству "ПРЕСТИЖ ГРУП" земельну ділянку комунальної власності (кадастровий номер 8000000000:82:063:0023) площею 0,1356 га за 7271673,00 грн (сім мільйонів двісті сімдесят одна тисяча шістсот сімдесят три гривні 00 копійок) для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул. Лєскова, 9 у Печерському районі м. Києва.

4. Затвердити умови продажу приватному акціонерному товариству "ПРЕСТИЖ ГРУП" земельної ділянки на вул. Лєскова, 9 у Печерському районі м. Києва (згідно з додатком). -

5. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати в двотижневий термін необхідні матеріали для оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:82:063:0023) площею 0,1356 га на вул. Лєскова, 9 у Печерському районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

6. Приватному акціонерному товариству "ПРЕСТИЖ ГРУП":

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі-продажу земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки згідно з вимогами статті 91 Земельного кодексу України.

7. Договором купівлі-продажу земельної ділянки встановити, що право власності на земельну ділянку переходить до покупця після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки та за умови сплати покупцем повної ціни земельної ділянки, а також пені (у разі наявності) відповідно до пунктів 6-8 умов продажу, затверджених цим рішенням.

8. Попередити приватне акціонерне товариство "ПРЕСТИЖ ГРУП", що право власності на земельну ділянку може бути припинено відповідно до статей 140, 143 Земельного кодексу України.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
20.12.2017 N 957/3964


УМОВИ
продажу приватному акціонерному товариству "ПРЕСТИЖ ГРУП" земельної ділянки на вул. Лєскова, 9 у Печерському районі м. Києва

1. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.

2. Забезпечити вільний доступ до проданої земельної ділянки для контролю за дотриманням власником умов продажу земельної ділянки та для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельної ділянки.

3. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

4. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному правилами забудови м. Києва.

5. Виконати вимоги, викладені в листах Департаменту містобудування та архітектури від 29.06.2016 N 6941/0/12-4/19-16 та Міністерства культури України від 16.06.2016 N 2091/10/13-16.

6. Зарахувати до сум, які покупець має сплатити за земельну ділянку, аванс у сумі 4248703,68 грн (чотири мільйони двісті сорок вісім тисяч сімсот три гривні 68 копійок), сплачений відповідно до договору N 4 від 10.02.2017. Решта вартості земельної ділянки у сумі 3022969,32 грн (три мільйони двадцять дві тисячі дев'ятсот шістдесят дев'ять гривень 32 копійки) сплачується протягом 10 банківських днів від дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

7. Договором купівлі-продажу земельної ділянки передбачити, що покупцю у разі прострочення виконання грошового зобов'язання необхідно сплатити:

- за кожний день прострочення платежу пеню у розмірі 0,1 відсотка (нуль цілих одна десятих відсотка) від суми простроченого платежу (грошового зобов'язання);

- суму боргу простроченого платежу з урахуванням інфляційних втрат за весь час прострочення;

- три відсотка річних від простроченої суми.

8. Пеня за прострочення виконання покупцем грошового зобов'язання за договором купівлі-продажу підлягає сплаті і нараховується до повного фактичного виконання покупцем такого грошового зобов'язання, але не більше одного року.

 

Київський міський голова

В. Кличко