КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 24 квітня 2018 року N 517/4581

Про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" на підставі рішень Київської міської ради від 21.12.2000 N 128/1105, від 21.12.2000 N 129/1106, від 21.12.2000 N 131/1108 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від 25.11.2002, від 28.09.2006, від 29.12.2006, від 30.04.2007, від 07.11.2013, від 30.11.2016, від 19.12.2017 відповідно до рішень Київської міської ради від 28.09.2006 N 31/88, від 28.09.2006 N 102/159, від 26.04.2007 N 474/1135, від 23.10.2013 N 274/9762, від 28.07.2016 N 854/854, від 20.06.2017 N 439/2661, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.12.2006 N 1868)

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про теплопостачання", "Про електроенергетику", "Про ринок електричної енергії", "Про житлово-комунальні послуги", враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 грудня 2017 року N 1693 "Про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27 вересня 2001 року, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго", з метою забезпечення безперебійності технологічного процесу виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, виробництва електричної енергії в місті Києві, підготовки житлово-комунального господарства, об'єктів комунальної інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу міста Києва до стабільної роботи в міжопалювальний та осінньо-зимовий період 2018/2019 років, враховуючи необхідність врегулювання питань, пов'язаних з поверненням майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, а також подальшої експлуатації електроенергетичного майна комунальної власності, ризики зупинки ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які є складовою частиною енергосистеми міста Києва та об'єднаної енергосистеми України, та для недопущення настання таких випадків та можливості виникнення у зв'язку з цим надзвичайних ситуацій техногенного характеру Київська міська рада вирішила:

1. Для забезпечення неперервності технологічного процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам міста Києва та недопущення виникнення позаштатних ситуацій під час опалювального сезону 2018/2019 років продовжити дію Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" на підставі рішень Київської міської ради від 21.12.2000 N 128/1105, від 21.12.2000 N 129/1106, від 21.12.2000 N 131/1108 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від 25.11.2002, від 28.09.2006, від 29.12.2006, від 30.04.2007, від 07.11.2013, від 30.11.2016, від 19.12.2017 відповідно до рішень Київської міської ради від 28.09.2006 N 31/88, від 28.09.2006 N 102/159, від 26.04.2007 N 474/1135, від 23.10.2013 N 274/9762, від 28.07.2016 N 854/854, від 20.06.2017 N 439/2661, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.12.2006 N 1868) (далі - Угода), щодо:

1.1. Користування майном ТЕЦ N 5 та ТЕЦ N 6, електроенергетичним майном, необхідним для передачі та постачання електричної енергії, майном сміттєспалювального заводу, розташованого на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва (Завод "Енергія"), що є комунальною власністю територіальної громади міста Києва та відповідно до Угоди перебуває у володінні та користуванні ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", до 31 липня 2018 року включно.

1.2. Користування іншим майном комунальної власності територіальної громади міста Києва, що відповідно до Угоди перебуває у володінні та користуванні ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", крім майна, зазначеного у підпункті 1.1 пункту 1 цього рішення, до 30 квітня 2018 року включно.

2. Внести відповідні зміни до Угоди згідно з додатком до цього рішення.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

3.1. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державного підприємства "Енергоринок" з пропозицією вжити невідкладних та узгоджених заходів та опрацювати питання спільної взаємодії щодо надання КП "Київтеплоенерго" дозвільних документів, ліцензій, затвердження тарифів, необхідних для забезпечення безперебійного функціонування паливно-енергетичного комплексу міста Києва.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності та постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
24.04.2018 N 517/4581


ДОДАТКОВА УГОДА N
до Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001

м. Київ

"___" ____________ 2018


Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), далі - АДМІНІСТРАЦІЯ, в особі Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича, який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з однієї сторони, та Публічне акціонерне товариство "КИЇВЕНЕРГО", далі - ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК, в особі генерального директора Фоменка Олександра Валерійовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом іменовані - СТОРОНИ, відповідно до рішення Київської міської ради від 24.04.2018 року N 517/4581 "Про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" на підставі рішень Київської міської ради від 21.12.2000 N 128/1105, від 21.12.2000 N 129/1106, від 21.12.2000 N 131/1108 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від 30.11.2016, від 19.12.2017 відповідно до рішень Київської міської ради від 28.09.2006 N 31/88, від 28.09.2006 N 102/159, від 26.04.2007 N 474/1135, від 23.10.2013 N 274/9762, від 28.07.2016 N 854/854, від 20.06.2017 N 439/2661, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.12.2006 N 1868)", керуючись частиною першою статті 651, частиною першою статті 653 та статтею 654 Цивільного кодексу України, уклали цю Додаткову угоду до Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" (далі - Додаткова угода), про таке:

СТОРОНИ дійшли згоди:

I. Внести до Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" (далі - Угода), такі зміни:

У розділі 5 "ТЕРМІН ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ" пункту 5.1 Угоди викласти у такій редакції:

"5.1. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання повноважними представниками обох Сторін і скріплення печатками Сторін і діє:

5.1.1. В частині користування майном ТЕЦ N 5 та ТЕЦ N 6, електроенергетичним майном, необхідним для передачі та постачання електричної енергії, майном сміттєспалювального заводу, розташованого на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва (Завод "Енергія"), що є комунальною власністю територіальної громади міста Києва та перебуває у володінні та користуванні ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", до 31 липня 2018 року включно.

5.1.2. В частині користування іншим майном, крім майна, зазначеного у підпункті 5.1.1 пункту 5.1 цієї Угоди, до 30 квітня 2018 року включно".

II. Інші умови Угоди, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго", не змінені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

III. Ця Додаткова угода складена українською мовою, у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної СТОРОНИ, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Угоди, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго".

IV. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання СТОРОНАМИ, скріплення печатками СТОРІН.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

код ЄДРПОУ 00022527

Київський міський голова В. В. Кличко

Публічне акціонерне товариство "КИЇВЕНЕРГО"

адреса: 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5

код ЄДРПОУ 00131305

Генеральний директор О. В. Фоменко

 

Київський міський голова

В. Кличко