КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 8 грудня 2016 року N 537/1541

Про затвердження Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Основ законодавства України про охорону здоров'я, рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки згідно з додатком.

2. Встановити, що Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є відповідальним за виконання Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки.

3. Встановити, що обсяг фінансування для здійснення заходів з реалізації Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки визначається в межах бюджетних призначень, встановлених показниками бюджету міста Києва на відповідний рік.

4. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
08.12.2016 N 537/1541


Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації від 06 жовтня 2016 року N 32748

3.

Розробник Програми

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці Програми)

Територіальне медичне об'єднання "ФТИЗІАТРІЯ" у місті Києві, Київська міська клінічна лікарня N 5, Управління ДПтСУ в м. Києві та Київській області, Управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, неурядові організації (за згодою)

7.

Строк виконання Програми

2017 - 2021 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Бюджет міста Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн

Всього

у тому числі за роками

48038,9

2017

2018

2019

2020

2021

11500,1

12597,3

7232,1

7961,0

8748,4

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

9.1

коштів державного бюджету

-

-

-

-

-

-

9.2

коштів бюджету м. Києва

48038,9

11500,1

12597,3

7232,1

7961,0

8748,4

9.3

коштів інших джерел

-

-

-

-

-

-


2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Питання протидії туберкульозу в Україні є одним з пріоритетних напрямів державної політики у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку. Боротьба з туберкульозом є предметом міжнародних зобов'язань України в частині виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Україна є активним членом Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка в 2015 році схвалила нову глобальну стратегію ВООЗ "Покласти кінець туберкульозу" та План дій щодо боротьби з туберкульозом для Європейського регіону ВООЗ на 2016 - 2020 роки.

За підсумками 2015 року захворюваність на туберкульоз у місті Києві зросла на 6,7 % (з 1224 до 1314 в абсолютних числах) та склала 46,2 на 100 тисяч населення, що на 7,6 % нижче порогу епідемії та на 17,3 % нижче за показник по Україні, який складає 55,9.

Смертність від туберкульозу в місті Києві знизилася на 24 % (з 208 до 166 в абсолютних числах) та склала 5,7 на 100 тисяч населення, що на 54 % нижче за показник по Україні.

Незважаючи на те, що в місті Києві нижчий за середньоукраїнський рівень показників захворюваності та смертності від туберкульозу, епідемічна ситуація залишається напруженою, що підтверджують зростаючі показники захворюваності на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ та поширеності мультирезистентних форм.

За 2015 рік захворюваність на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ зросла на 32,6 % (з 269 до 360 осіб) та склала 12,6 на 100 тисяч населення, що на 22,3 % вище за показник по Україні. Протягом трьох років питома вага хворих з ко-інфекцією серед вперше діагностованих на туберкульоз зросла з 23,6 % до 27,4 %. Відмічається низький рівень охоплення пацієнтів з ко-інфекцією антиретровірусною терапією та профілактичним лікуванням ко-тримоксазолом - 68 % та 81 % відповідно.

Завдяки наявності сучасного обладнання покращилася своєчасна діагностика випадків мультирезистентного туберкульозу, частка якого серед вперше захворівших осіб складає 20,5 %, а серед раніше захворілих - більше 40 %. Так, станом на 01.01.2016 року на обліку перебувало 1814 хворих на активний туберкульоз, з них мультирезистентним туберкульозом - 653 хворих (на 01.01.2015 - 642, на 01.01.2014 - 538).

Ефективність лікування серед нових випадків чутливого туберкульозу склала 71,2 %, серед нових випадків мультирезистентного туберкульозу - 43,6 %, що нижче за рекомендовані ВООЗ показники - 85 % та 75 % відповідно.

Аналіз соціальної структури вперше виявлених хворих на туберкульоз за 2015 рік показав, що соціально незахищені верстви населення становлять близько 70 %. З 39,5 % до 46,1 % зріс показник непрацюючих осіб працездатного віку. Не зареєстрованих по місту Києву - 20 % осіб, з них 6 % без постійного місця проживання та 14 % зареєстрованих в інших регіонах України.

Питома вага пацієнтів з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ склала 25 % від усіх хворих на туберкульоз. Споживачі ін'єкційних наркотиків складають 5 % від усіх зареєстрованих хворих на туберкульоз, а серед пацієнтів з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ їх частка зростає до 20 %. Враховуючи високий відсоток виявлення захворювання на туберкульоз серед осіб з груп ризику (без постійного місця проживання, без реєстрації в місті Києві, внутрішньо переміщені особи з Донецької та Луганської областей, ВІЛ-інфіковані, споживачі ін'єкційних наркотиків, особи, які зловживають алкоголем та інші) та недотримання термінів профілактичних оглядів серед даного контингенту в 72 % випадків, а також відсутність мотивації для обстеження, потребують вирішення питання своєчасного виявлення та діагностики туберкульозу серед осіб з груп ризику, в тому числі клієнтів неурядових організацій.

В умовах соціально-економічної кризи, яка поглиблюється через військовий конфлікт на Сході країни, прогнозується погіршення епідемічної ситуації щодо туберкульозу, ко-інфекції ТБ/ВІЛ, що потребуватиме проведення додаткових організаційних заходів та фінансових витрат.

Ускладнюється ситуація щодо туберкульозу із посиленням внутрішніх міграційних процесів населення з Донецької та Луганської областей, в яких до конфлікту було зосереджено близько 15 % від усіх хворих на туберкульоз по країні.

У 2015 році перебувало на лікуванні 60 внутрішньо переміщених осіб, в тому числі у 30 осіб туберкульоз виявлений вперше в м. Києві, у інших туберкульоз легень встановлено та розпочато лікування за місцем реєстрації, а доліковуються вже в місті Києві.

Наявна система надання протитуберкульозної допомоги з надмірною кількістю протитуберкульозних ліжок, орієнтована на концентрацію хворих в умовах стаціонару, не відповідає сучасним міжнародним практикам, є економічно обтяжливою та не дозволяє забезпечити охоплення населення, передусім з уразливих груп, доступними та якісними послугами з профілактики, виявлення, діагностики та лікування туберкульозу.

Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року визначені пріоритетні сектори міського розвитку, до яких віднесено і сектор охорони здоров'я. Одним із завдань стратегії розвитку міста Києва є розвиток профілактики поширення захворювань, в тому числі інфекційних захворювань.

Виконання заходів протидії захворюванню на туберкульоз найістотніше вплине на поліпшення життєдіяльності киян та економіку міста у довгостроковій перспективі.

3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації щодо захворюваності на туберкульоз за рахунок зниження рівнів захворюваності та смертності, підвищення ефективності лікування хворих на чутливий туберкульоз, хіміорезистентний туберкульоз, ко-інфекцію ТБ/ВІЛ шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на мультидисциплінарних пацієнт-орієнтованих, економічно ефективних принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики й лікування туберкульозу та спрямованої на ефективне використання наявних ресурсів.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Провідними шляхами реалізації заходів Програми є організаційні заходи з модернізації системи охорони здоров'я столиці в рамках законодавства України, забезпечення комунальних протитуберкульозних закладів охорони здоров'я обладнанням, лікарськими засобами та медичними виробами тощо.

Обсяги та джерела фінансування Програми:

Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, становить 48038,9 тис. грн., у тому числі:

11500,1 тис. грн. на 2017 рік,

12597,3 тис. грн. на 2018 рік,

7232,1 тис. грн. на 2019 рік,

7961,0 тис. грн. на 2020 рік,

8748,4 тис. грн. на 2021 рік.

Обсяг фінансування уточнюється щороку в установленому порядку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів.

Ресурсне забезпечення Програми додається (додаток 1).

Строки виконання Програми - 2017 - 2021 роки.

5. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки додаються (додаток 2).

Основними завданнями Програми є:

забезпечення систематичного скринінгу груп високого ризику щодо захворювання на туберкульоз;

забезпечення проведення ранньої діагностики усіх форм туберкульозу та всеохоплюючий доступ до тестування на чутливість до ліків, в тому числі шляхом використання швидких тестів;

зміцнення моделі комплексного надання інтегрованих послуг хворим на туберкульоз, включаючи первинну медико-санітарну допомогу, а також профілактику та лікування туберкульозу шляхом інформування населення із застосуванням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій;

забезпечення доступу до якісного лікування та всього комплексу послуг для всіх хворих на туберкульоз, включаючи його хіміорезистентні форми, а також надання підтримки пацієнтам з метою формування прихильності до лікування;

забезпечення надання комплексних послуг хворим на ко-інфекцію та поєднані патології, що найчастіше зустрічаються та асоціюються з туберкульозом (цукровий діабет, вживання та зловживання психотропними речовинами, порушення імунної системи та інше);

запровадження сучасних заходів з інфекційного контролю за туберкульозом, спрямованих на запобігання поширенню захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров'я, місцях довгострокового перебування осіб і проживання хворих на туберкульоз та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів після проведення їх оптимізації;

забезпечення безперервного навчання працівників системи охорони здоров'я всіх рівнів щодо надання мультидисциплінарних пацієнт-орієнтованих медичних послуг з питань виявлення, діагностики та лікування випадків мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу із розширеною резистентністю, моніторингу та оцінки, інфекційного контролю тощо.

Виконання Програми дасть можливість:

1. Удосконалити організаційну структуру системи надання медичної допомоги хворим на туберкульоз:

впровадити моделі лікування з акцентом на амбулаторному лікуванні;

зміцнити моделі комплексного надання інтегрованих послуг хворим на туберкульоз, включаючи первинну медико-санітарну допомогу, а також профілактику та лікування туберкульозу шляхом інформування населення із застосуванням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій;

здійснити оптимізацію ліжкового фонду протитуберкульозних закладів охорони здоров'я та привести їх у відповідність до вимог інфекційного контролю.

2. Підвищити якість надання медичної допомоги:

зміцнити лабораторну мережу з мікробіологічної діагностики туберкульозу для якісної діагностики всіх форм туберкульозу;

забезпечити 100 % доступ до безперервної діагностики

туберкульозу шляхом закупівлі витратних матеріалів;

забезпечити тестуванням на медикаментозну чутливість до протитуберкульозних препаратів 100 % хворих на легеневий туберкульоз;

забезпечити 100 % доступ до консультування та тестування на ВІЛ, хворих на туберкульоз;

забезпечити 100 % доступ хворих на ТБ/ВІЛ до раннього та контрольованого лікування антиретровірусними препаратами та профілактичного лікування;

забезпечити скринінг на туберкульоз і проведення профілактичного лікування, за наявності показів, людям, які живуть з ВІЛ.

3. Створити цілісну систему інфекційного контролю за туберкульозом, епіднагляду та управління даними:

запровадити сучасні заходи з інфекційного контролю за туберкульозом, спрямовані на запобігання поширенню захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров'я та зміцнення матеріальної бази протитуберкульозних закладів.

забезпечити належне функціонування електронної бази даних туберкульозу (Реєстр), використання даних Реєстру при формуванні оперативної інформації щодо туберкульозу та епідеміологічних показників.

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом.

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту узагальнену інформацію про стан виконання Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до Міської цільової програми протидії захворюванню на на туберкульоз на 2017 - 2021 роки


Ресурсне забезпечення Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Роки виконання програми

Усього витрат на виконання програми (тис. грн)

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

11500,1

12597,3

7232,1

7961,0

8748,4

48038,9

Державний бюджет

 

 

 

 

 

 

Бюджет м. Києва

11500,1

12597,3

7232,1

7961,0

8748,4

48038,9

Кошти інших джерел

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 2
до Міської цільової програми протидії захворюванню на на туберкульоз на 2017 - 2021 роки


Напрями діяльності, завдання та заходи Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн, у тому числі за роками

Очікуваний результат

Всього

2017

2018

2019

2020

2021

Показники

2017

2018

2019

2020

2021

Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки

Всього:

48038,9

11500,1

12597,3

7232,1

7961,0

8748,4

Бюджет міста Києва

48038,9

11500,1

12597,3

7232,1

7961,0

8748,4

I.

I. Комплексні та орієнтовані на пацієнта скринінг, діагностика, лікування та профілактика туберкульозу

 

Систематичний скринінг груп високого ризику щодо захворювання на туберкульоз

11500,0

5500,0

6000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Диференційоване формування груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз для активного виявлення туберкульозу в залежності від регіональних особливостей (соціальних, епідеміологічних, туберкульоз/ВІЛ) та забезпечення їх повного охоплення діагностикою туберкульозу із залученням організацій громадянського суспільства

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, неурядові організації (за згодою)

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

зростання відсотка виявлення хворих на туберкульоз серед осіб з груп ризику, охоплених скринінгом (%)

1

2

3

4

5

1.2. Здійснення систематичного скринінгу, що включає активне виявлення випадків туберкульозу серед груп високого ризику захворювання на туберкульоз, в тому числі із залученням неурядового сектора (закупівля пересувних флюорографів та комп'ютерного томографа)

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ", управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, неурядові організації (за згодою)

Бюджет міста Києва

11500,0

5500,0

6000,0

 

 

 

показник витрат (тис. грн)

5500,0

6000,0

 

 

 

показник продукту кількість осіб з груп ризику, які підлягають скринінгу на туберкульоз

200000

250000

 

 

 

показник ефективності середній розмір витрат на 1 особу (тис. грн)

0,027

0,024

 

 

 

показник якості динаміка зміни частки осіб з груп ризику, охоплених скринінгом на туберкульоз (%)

85

95

 

 

 

2.

Рання діагностика усіх форм туберкульозу та всеохоплюючий доступ до тестування на чутливість до ліків, в тому числі шляхом використання швидких тестів

7701,7

1261,5

1387,7

1526,5

1679,1

1846,9

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Здійснення оптимізації мережі лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ", управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Приведення кількості лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу 1 рівня до фактичної потреби (одиниць)

10

10

10

10

10

2.2. Зміцнення лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу для якісної діагностики всіх форм туберкульозу

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ", управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

відсоток лабораторій 1, 2 та 3 рівнів, які успішно пройшли зовнішній контроль якості лабораторних досліджень (%)

100

100

100

100

100

2.3. Забезпечення 100 % доступу хворих до безперервної діагностики туберкульозу шляхом закупівлі обладнання та витратних матеріалів для бактеріологічних методів діагностики туберкульозу

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ", управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

Бюджет міста Києва

5072,3

830,8

913,9

1005,4

1105,8

1216,4

показник витрат (тис. грн)

830,8

913,9

1005,4

1105,797

1216,376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник продукту кількість випадків туберкульозу 1 - 3 категорій, охоплених бактеріологічним обстеженням

1793

1806

1819

1832

1845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник ефективності середній розмір витрат на 1 випадок (тис. грн)

0,46

0,5

0,55

0,6

0,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник якості відсоток охоплення випадків туберкульозу 1 - 3 категорій бактеріологічним обстеженням (%)

100

100

100

100

100

2.4. Забезпечення доступу хворих до швидкої діагностики туберкульозу з використанням молекулярно-генетичних методів

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

зростання відсотка охоплення випадків туберкульозу 1-3 категорій бактеріологічним обстеженням (%)

80

85

90

95

95

2.5. Організація транспортування мокротиння з пунктів збору до лабораторій 1 рівня для забезпечення раннього виявлення туберкульозу

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Забезпечення своєчасності доставки мокротиння з пунктів збору до лабораторій 1 рівня (%)

100

100

100

100

100

2.6. Забезпечення технічного обслуговування обладнання лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ", управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

Бюджет міста Києва

2629,4

430,7

473,8

521,1

573,3

630,5

показник витрат (тис. грн)

430,7

473,77

521,147

573,261

630,5

показник продукту кількість лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу 2 та 3 рівнів

3

3

3

3

3

показник ефективності середній розмір витрат на 1 лабораторію (тис. грн)

143,56

157,9

173,7

191,1

210,16

показник якості відсоток охоплення технічним обслуговуванням лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу 2 та 3 рівнів (%)

100

100

100

100

100

3.

Всеохоплюючий доступ до якісного лікування та всього комплексу послуг для всіх хворих на туберкульоз, включаючи його хіміорезистентні форми, а також надання підтримки пацієнтам з метою формування прихильності до лікування

20981,6

3436,8

3780,4

4158,5

4574,2

5031,7

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Забезпечення 100 % доступу хворих до рентгенологічного обстеження з метою моніторингу лікування шляхом закупівлі витратних матеріалів

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ", управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

Бюджет міста Києва

3223,2

528,0

580,7

638,8

702,7

773,0

показник витрат (тис. грн)

527,952

580,747

638,821

702,703

772,973

показник продукту кількість випадків 1-4 категорій, охоплених рентгенологічним обстеженням

2173

2186

2199

2212

2225

показник ефективності середній розмір витрат на 1 хворого (тис. грн)

0,24

0,26

0,29

0,32

0,35

показник якості відсоток випадків 1 - 4 категорій, охоплених рентгенологічним обстеженням (%)

100

100

100

100

100

3.2. Забезпечення своєчасного скерування до торакального хірурга з питання хірургічного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, туберкульоз із розширеною резистентністю за наявністю відповідних медичних показів, у доповнення до адекватної хіміотерапії

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

зростання відсотка хворих на мультирезистентний туберкульоз, які направлені на хірургічне лікування (%)

10

10

12

15

15

3.3. Удосконалення системи надання медичної допомоги хворим на туберкульоз шляхом впровадження моделей лікування з акцентом на амбулаторне лікування, інтегрованих в роботу медичних закладів різного рівня надання послуг із залученням громадянського суспільства

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ", управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, неурядові організації (за згодою)

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Забезпечення охоплення хворих 1 - 4 категорії контрольованим лікуванням (%)

100

100

100

100

100

3.4. Забезпечення соціальної підтримки хворих на туберкульоз, орієнтованої на потреби пацієнтів та членів їх родин, з метою забезпечення прихильності до лікування та завершення повного курсу, із залученням громадянського суспільства

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Бюджет міста Києва

17758,4

2908,8

3199,7

3519,6

3871,5

4258,8

показник витрат (тис. грн)

2908,8

3199,68

33519,648

3871,5

4258,773

показник продукту кількість випадків 1 - 4 категорії, охоплених соціальною підтримкою

2053

2053

2053

2053

2053

показник ефективності середній розмір витрат на соціальну допомогу (продуктові або гігієнічні набори) на 1 хворого (тис. грн)

1,42

1,5

1,7

1,9

2,1

показник якості динаміка відсотка хворих 1 - 4 категорії, охоплених соціальною допомогою від потреби (%)

100

100

100

100

100

3.5. Зміцнення моделі комплексного надання інтегрованих послуг хворим на туберкульоз із залученням працівників закладів первинної медичної допомоги та громад шляхом широкого застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ", управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, неурядові організації

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

зростання відсотка хворих 1 - 4 категорії, які лікуються у закладах первинної медичної допомоги та із залученням неурядових організацій (%)

75

80

85

90

90

3.6. Забезпечення безперервності надання послуг мігрантам, особам без громадянства, внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Забезпечення охоплення безперервним лікуванням хворих на туберкульоз внутрішньо переміщених осіб, мігрантів, осіб без громадянства, учасників АТО (%)

100

100

100

100

100

3.7. Зміцнення співпраці між цивільним та пенітенціарним сектором з метою забезпечення безперервності лікування пацієнтів, які переводяться з пенітенціарних закладів до закладів цивільного сектора та навпаки

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ", Управління ДПтСУ в м. Києві та Київській області

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Забезпечення охоплення безперервним лікуванням хворих на туберкульоз, які переводяться з пенітенціарних закладів до закладів цивільного сектора та навпаки (%)

100

100

100

100

100

3.8. Забезпечення належного надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Забезпечення охоплення паліативним лікуванням хворих відповідно до потреби (%)

100

100

100

100

100

4.

4. Спільні заходи боротьби з ко-інфекцією туберкульоз/ ВІЛ-інфекція та ведення поєднаних патологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Забезпечення співпраці на регіональному рівні для сприяння наданню комплексних послуг хворим на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ та поєднані патології

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ", Київська міська клінічна лікарня N 5

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Розроблений та впроваджений план спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) на регіональному рівні

1

 

 

 

 

4.2. Забезпечення 100 % доступу хворих до консультування та тестування на ВІЛ

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Забезпечення охоплення хворих на туберкульоз обстеженням на ВІЛ (%)

100

100

100

100

100

4.3. Забезпечення 100 % доступу хворих на туберкульоз/ВІЛ до профілактичного лікування ко-тримоксазолом

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Забезпечення охопленням хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ профілактичним лікуванням ко-тримоксазолом (%)

100

100

100

100

100

II.

II. Системна підтримка та реформа надання послуг

7855,7

1301,8

1429,2

1547,1

1707,8

1869,8

 

 

 

 

 

 

1.

Епіднагляд та управління даними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Розбудова єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на протидію туберкульозу з метою удосконалення процесу стратегічного планування, виконання державної та Програми, благодійних програм, проектів міжнародної технічної допомоги

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Зростання відсотка фахівців протитуберкульозної служби, які пройшли навчання з питань моніторингу та оцінки, відповідно до потреби (%)

40

60

80

100

100

1.2. Забезпечення діяльності центру моніторингу та оцінки протидії захворюванню на туберкульоз

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Створений та функціонує центр моніторингу та оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз

1

1

1

1

1

1.3. Розробка та впровадження плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Розроблений та впроваджений план моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми в регіоні

1

 

 

 

 

1.4. Здійснення моніторингових візитів до відповідних закладів охорони здоров'я

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Охоплення моніторинговими візитами закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги (%)

100

100

100

100

100

1.5. Забезпечення взаємного обміну інформацією між різними джерелами даних, що використовуються для епіднагляду за туберкульозом

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ", управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, неурядові організації (за згодою), Управління ДПтСУ в м. Києві та Київській області

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Забезпечення показника відповідності даних, що використовуються для епіднагляду за туберкульозом та надаються з різних джерел (%)

100

100

100

100

100

2.

Раціональне використання лікарських засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удосконалення фармаконагляду та контролю за побічними реакціями на основі наявних в Україні інструментів, технічних та кадрових ресурсів

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Охоплення лікуванням побічних реакцій на протитуберкульозні препарати у хворих на туберкульоз відповідно до потреби (%)

100

100

100

100

100

3.

Інфекційний контроль за туберкульозом

7805,7

1291,8

1419,2

1537,1

1697,8

1859,8

 

 

 

 

 

 

 

Запровадження сучасних заходів з інфекційного контролю за туберкульозом, спрямованих на запобігання поширенню захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров'я та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ", управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій

Бюджет міста Києва

7805,7

1291,8

1419,2

1537,1

1697,8

1859,8

показник витрат (тис. грн)

1291,8

1419,209

1537,076

1697,783

1859,8

показник продукту кількість медичних працівників протитуберкульозних закладів

972

972

972

972

972

показник ефективності середній розмір витрат на 1 медичного працівника (тис. грн)

1,3

1,5

1,6

1,7

1,9

показник якості динаміка показника захворюваності на туберкульоз серед медичних працівників (показник на 100 тис медичних працівників)

207,0

100,0

0

0

0

4

Залучення громадянського суспільства в сфері протидії туберкульозу

50

10

10

10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Залучення організацій громадянського суспільства до активної участі у протидії туберкульозу, в тому числі до виконання державного соціального замовлення, забезпечення захисту населення з обмеженим доступом до медичної допомоги, підвищення рівня громадської обізнаності, розв'язання проблеми, пов'язаної з негативним ставленням суспільства до хворих на туберкульоз

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, Департамент соціальної політики, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ", управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, неурядові організації (за згодою)

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Розроблений та впроваджений регіональний план заходів з інформування та залучення населення до протидії захворюванню на туберкульоз

1

 

 

 

 

4.2. Залучення осіб, які постраждали від туберкульозу, до діяльності у сфері протидії туберкульозу

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ", неурядові організації (за згодою)

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Забезпечення охоплення хворих на туберкульоз соціально-психологічною допомогою (%)

100

100

100

100

100

4.3. Впровадження механізмів залучення неурядового сектору до проведення скринінгу на туберкульоз серед уразливих верств населення

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, неурядові організації (за згодою)

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Зростання відсотка охоплення скринінгом на туберкульоз осіб з уразливих та важко доступних верств населення (%)

80

85

90

95

100

4.4. Навчання соціальних працівників, фахівців центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань надання соціальних послуг у сфері протидії туберкульозу

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, Департамент соціальної політики, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ", неурядові організації (за згодою)

Без фінансування

 

 

 

 

 

 

Зростання відсотка охоплення навчанням соціальних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань надання соціальних послуг у сфері протидії туберкульозу відповідно до потреби (%)

80

85

90

95

100

4.5. Розробка та запровадження інформаційних матеріалів щодо профілактики туберкульозу у місцях масового перебування населення, в т. ч. забезпечення скринінговими анкетами соціальних закладів та громадських організацій, які працюють з представниками груп ризику

2017 - 2021

Департамент охорони здоров'я, Департамент соціальної політики, ТМО "ФТИЗІАТРІЯ", управління охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, неурядові організації (за згодою)

Бюджет міста Києва

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

показник витрат (тис. грн)

10

10

10

10

10

показник продукту кількість інформаційних матеріалів щодо профілактики туберкульозу

500

500

500

500

500

показник ефективності середній розмір витрат на 1 екземпляр інформаційних матеріалів (тис. грн)

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

показник якості динаміка показника охоплення населення профоглядами на туберкульоз (%)

80

85

90

95

100


____________