КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 15 липня 2010 року N 1274/4712

Про затвердження Програми розвитку соціального житла у місті Києві на 2010 - 2015 роки

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житловий фонд соціального призначення", на виконання рішення Київської міської ради від 18.06.2009 N 627/1683 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", з метою створення умов для реалізації конституційного права громадян на житло, підвищення рівня забезпечення соціально незахищених верств населення м. Києва, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку соціального житла у місті Києві на 2010 - 2015 роки згідно з додатком до цього рішення.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), виконавчим органам районних у м. Києві рад (районним у м. Києві державним адміністраціям) забезпечити виконання заходів Програми розвитку соціального житла у місті Києві на 2010 - 2015 роки.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні бюджету та Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2011 рік та наступні роки передбачати асигнування на реалізацію Програми розвитку соціального житла у місті Києві на 2010 - 2015 роки.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток
до рішення Київради
15.07.2010 N 1274/4712 


Програма
розвитку соціального житла у місті Києві на 2010 - 2015 роки

1. Загальна частина

Програма розвитку соціального житла у місті Києві (далі - Програма) розроблена на виконання підпункту 1.5. пункту 1 рішення Київської міської ради від 18.06.2009 N 627/1683 "Про деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення".

Ця Програма спрямована на забезпечення конституційного права соціально незахищених верств населення м. Києва на отримання житла.

Програма розроблена з метою створення механізму формування житлового фонду соціального призначення, визначення і реалізації заходів як у короткостроковій, так і у середньостроковій перспективі, які дадуть змогу забезпечити фінансування та будівництво необхідного обсягу житлового фонду соціального призначення.

Зазначеною Програмою визначаються напрямки вирішення проблеми забезпечення житлом громадян м. Києва, які потребують поліпшення житлових умов і соціального захисту, за кошти державного, місцевого бюджетів шляхом будівництва нового житла.

Окрім того, передбачені і такі шляхи формування житлового фонду соціального призначення, як наявне вільне житло, що може бути використано як соціальне тощо.

При визначенні завдань Програми передбачена необхідність їх поетапного вирішення, яка зумовлена значною вартістю заходів щодо формування житлового фонду соціального призначення та необхідністю визначення реальної потреби у такому житловому фонді після завершення інвентаризації існуючої черги та формування черги на отримання житла із житлового фонду соціального призначення.

Житлова проблема с однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем у місті, оскільки значна частина населення міста потребує покращення житлових умов.

Станом на 01.01.2010 у м. Києві на квартирному обліку перебувало 115300 сімей та одинаків, з них майже 80 % сімей чекають на отримання житла тривалий час, з них більше 10 років - 71575 сімей та протягом 6 - 9 років - 43725 сімей.

З тих, що перебувають на квартирному обліку, щорічно покращують свої умови орієнтовно 2,85 % сімей (3500 сімей). За таких темпів руху квартирної черги всі сім'ї, які перебувають на квартирному обліку, можуть бути забезпечені житлом протягом 30 років.

Доходи окремих сімей не дозволяють їм покращити свої житлові умови шляхом придбання квартир за ринковими цінами або взяти участь у будівництві доступного житла.

Майже 24 % домогосподарств мають середньодушовий грошовий дохід нижче 1000 грн. на місяць, у тому числі у 14 % населення середньодушові загальні доходи на місяць були нижчими прожиткового мінімуму; майже 1000 сімей перебувають на обліку в установах соціального захисту міста і отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

Згідно зі ст. 10 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України:

а) для яких таке житло є єдиним місцем проживання або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону;

б) розмір середньомісячного сукупного доходу яких за попередній рік у розрахунку на одну особу менший від величини опосередкованої вартості найму житла в цьому населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством.

З огляду на вищезазначене при визначенні кількості сімей, які можуть перебувати в черзі на отримання житла із житлового фонду соціального призначення, враховано передусім кількість сімей, які визнані малозабезпеченими і отримують державну допомогу.

Відповідно до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" соціальним визнається житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) із житлового фонду соціального призначення, яке безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк.

З метою забезпечення реалізації норм закону Кабінетом Міністрів України розроблено та затверджено такі підзаконні нормативні акти, як:

Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього;

Тимчасові мінімальні норми забезпечення житлом при наданні громадянам квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення та жилих приміщень у соціальних гуртожитках;

Порядок розрахунку плати за соціальне житло;

Порядок надання соціального житла, а також урахування площі житла, що перебуває у власності громадянина, якому надається квартира або садибний (одноквартирний) будинок з житлового фонду соціального призначення;

Форми типового договору найму соціального житла;

Порядок врахування вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім 'ї;

Порядок визначення величини опосередкованої вартості наймання житла в населеному пункті;

Типове положення про соціальний гуртожиток;

Порядок проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, а також доходів наймачів соціального житла і членів їх сімей, що проживають разом з ними, та інші.

Разом з тим існує необхідність вирішення цілого комплексу організаційних, фінансово-економічних, правових питань щодо створення житлового фонду соціального призначення, організації та забезпечення здійснення соціального квартирного обліку, формування та утримання житлового фонду соціального призначення, що потребує внесення змін до законодавства.

2. Мета Програми

Метою Програми є формування взаємопов'язаних завдань та заходів, реалізація яких забезпечить створення житлового фонду соціального призначення, його функціонування та використання як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі.

Реалізація Програми дозволить підвищити рівень захищеності громадян, які відповідно до чинного законодавства потребують соціального захисту, і реалізувати їх конституційні права на отримання житла із житлового фонду соціального призначення.

3. Шляхи і способи розв'язання проблеми

Одним із шляхів вирішення житлової проблеми громадян, які відповідно до законодавства визнані такими, що потребують соціального захисту, є забезпечення їх житлом із житлового фонду соціального призначення.

Згідно зі ст. 5 Закону житловий фонд соціального призначення формується органами місцевого самоврядування шляхом:

1) будівництво нового житла;

2) реконструкції існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків у жилі;

3) отримання житла, переданого в дар органам місцевого самоврядування українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, міжнародними громадськими організаціями;

4) передачі в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим;

5) передачі забудовниками місцевим радам частки жилої площі в новозбудованих будинках на підставах, передбачених законодавством;

6) передачі з державної в комунальну власність соціального житла, побудованого за рахунок коштів державного бюджету;

7) використання на договірних засадах приватного житлового фонду;

8) набуття права власності на житло на інших підставах, не заборонених законом.

Враховуючи, що значна частина житлового фонду міста приватизована громадянами, при визначенні шляхів формування житлового фонду соціального призначення головна увага приділена саме будівництву нового житла.

Крім цього, враховані також і такі шляхи формування житлового фонду соціального призначення як наявне вільне житло повторного заселення, житло, передане в дар органам місцевого самоврядування фізичними та юридичними особами, громадськими організаціями, житло, вилучене на підставі судових рішень або визнане в установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим тощо, яке може бути використано як соціальне житло або під створення соціальних гуртожитків.

Механізм, шляхи і способи досягнення мети Програми визначені її завданнями та заходами щодо їх виконання (додаток 1).

4. Завданий Програми і заходи щодо їх виконання

Для досягнення мети Програми необхідно вирішити низку основних завдань, а саме:

сформувати житловий фонд соціального призначення за рахунок вільного житлового фонду;

визначній реальну потребу у житловому фонді соціального призначення;

опрацювати механізм фінансування будівництва соціального житла;

забезпечити будівництво соціального житла на умовах співфінансування із державного, місцевого бюджетів та інших джерел.

При визначенні завдань Програми передбачена необхідність їх поетапного вирішення, яка зумовлена значною вартістю заходів щодо формування житлового фонду соціального призначення та необхідністю уточнення реальної потреби у такому житловому фонді після завершення інвентаризації існуючої черги та формування черги на отримання житла із житлового фонду соціального призначення.

Виконання Програми буде здійснюватися в два етапи.

Перший етап:

Формування стартового житлового фонду соціального призначення - 2010 - 2011 рр.

Другий етап:

Формування житлового фонду соціального призначення з урахуванням потреби у такому житлі - 2012 - 2015 рр.

На першому етапі (2010 - 2011 роки) передбачається:

1). Завершити проведення інвентаризації черги квартирного обліку та формування черги па отримання соціального житла.

2). Надати статус соціального житловому фонду, який па початку дії Програми вільний і перебуває у комунальній власності, та затвердити Реєстр житлового фонду соціального призначення.

3). Сформувати за рахунок нового будівництва та квартир поточного звільнення житловий фонд соціального призначення в обсязі 5 відсотків від потреби (орієнтовної).

4). Опрацювати механізм фінансування будівництва соціального житла на умовах співфінансування із державного, місцевого бюджетів та інших джерел.

5). На базі наявного житлового фонду соціального призначення відпрацювати на практиці дієвість визначеного механізму формування житлового фонду соціального призначення, надання соціального житла та користування ним.

6). Визначити реальну потребу у житловому фонді соціального призначення за результатами інвентаризації існуючої черги та формування черги на отримання житла із житлового фонду соціального призначення.

7). Підготувати пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання забезпечення громадян соціальним житлом на підставі перших результатів реалізації норм Закону України "Про житловий фонд соціального призначення".

8). Розробити нормативно-правові акти щодо утримання житлового фонду соціального призначення.

На другому етапі (2012 - 2015 роки) передбачається:

1). Забезпечити щорічне зростання обсягів житлового фонду соціального призначення за рахунок усіх шляхів його формування.
2). Здійснювати моніторинг виконання Програми розвитку соціального житла.

5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок бюджетних коштів (державного та місцевих бюджетів), інших джерел.

Орієнтовний обсяг капіталовкладень, необхідний для створення житлового фонду соціального призначення, визначено, виходячи з загальної площі житлового фонду соціального призначення, яку необхідно створити, з урахуванням середньорічною показника опосередкованої вартості спорудження житла по м. Києву на 2010 рік, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 13.07.2009 N 283 (5318 грн. за 1 кв. м).

Щорічно обсяг капітальних вкладень підлягає уточненню відповідно до уточненої кількості сімей, які матимуть право на отримання соціального житла, та з урахуванням вартості будівництва 1 кв. м загальної площі квартир, визначеної у встановленому законодавством порядку на підставі проведених торгів по будівництву (придбанню) квартир житлового фонду соціального призначення.

Кількість сімей, які можуть претендувати на отримання соціального житла, визначено орієнтовно, виходячи з кількості сімей, що перебувають на соціальному квартирному обліку станом на 01.01.2010 (61 сім'я), а також виходячи з кількості сімей, що перебували на обліку як малозабезпечені сім'ї в установах соціального захисту міста. Зазначений показник підлягає уточненню після формування черги громадян на отримання житла із житлового фонду соціального призначення (додаток 2).

У результаті, за орієнтовними розрахунками станом на 01.01.2010 можуть претендувати на отримання соціального житла 1450 сімей киян. Для забезпечення їх соціальним житлом необхідно створити житловий фонд соціального призначення загальною площею орієнтовно 73,95 тис. кв. м (додаток 2).

Виходячи з середньорічного показника опосередкованої вартості спорудження житла по місту Києву на 2010 рік, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 13.07.2009 N 283 (5318 грн. за 1 кв. м), орієнтовний обсяг капіталовкладень, необхідний для створення житлового фонду соціального призначення, становитиме 366,15 млн. грн.

Крім цього:

- 2,1 тис. кв. м соціального житла (50 квартир) збудовано у 2009 році за рахунок коштів міського бюджету у розмірі 14,1 млн. грн. у жилих будинках на вул. Вишгородській, 54-б в Оболонському районі м. Києва та на вул. Поліській, 28 у Дарницькому районі м. Києва;

- 3,0 тис. кв. м загальної площі соціального призначення буде створено за рахунок наявного вільного житлового фонду.

Таким чином за рахунок нового будівництва передбачається створити 68,85 тис. кв. м загальної площі житлового фонду соціального призначення, вартістю 366,15 млн. грн., фінансування будівництва якого здійснити на умовах співфінансування, із залученням коштів державного та місцевих бюджетів. При цьому фінансування з державного бюджету повинно становити не менше 50 відсотків від загального обсягу коштів.

На першому етапі формування житлового фонду соціального призначення (2010 - 2011 рр.) передбачаються витрати в обсязі 54,08 млн. грн., на подальші роки, а саме: 2012 - 2015 рр. - 312,07 млн. грн. (додаток 3).

Видатки з державного бюджету щороку уточнюються при складанні проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

Видатки з місцевих бюджетів щороку уточнюються відповідно до регіональних та місцевих програм розвитку соціального житла, в яких враховуються результати виконання програми за попередній рік.

6. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми сприятиме зменшенню соціальної напруги в суспільстві, зумовленої житловою проблемою, яка існує багато років.

У результаті виконання Програми на першому етапі буде сформовано житловий фонд соціального призначення (в т. ч. соціальні гуртожитки) за рахунок наявного вільного житлового фонду та будівництва соціального житла в обсязі 5 відсотків від орієнтовної потреби у такому житлі та відпрацьовано на практиці механізм надання та користування соціальним житлом.

На другому етапі будуть здійснені заходи щодо удосконалення законодавства з урахуванням практичного застосування норм закону та широке запровадження цієї Програми.

Під час реалізації Програми протягом 2010 - 2015 років соціальним житлом планується забезпечити 1450 сімей. У подальшому Програма підлягає перегляду відповідно до кількості громадян, що перебуватимуть на черзі соціального квартирного обліку після формування вказаної черги та відповідно до показників Загальнодержавної програми розвитку соціального житла, яка підлягає затвердженню Верховною Радою України.

Очікувані результати виконання Програми

Таблиця 1

Найменування завдання 

Шляхи формування житлового фонду соціального призначення 

Найменування показників виконання Програми 

Кількість сімей, які мають бути забезпечені соціальним житлом (сімей) 

Загальна площа сформованого житлового фонду соціального призначення (тис. кв. м) 

Орієнтовна вартість сформованого житлового фонду соціального призначення (млн. грн.) 

Формування житлового фонду соціального призначення 

Використання наявного житлового фонду як соціального у 2010 - 2015 роках 

60 

3,0 

  

Використання квартир житлового фонду соціального призначення, збудованих за рахунок коштів міського бюджету у 2009 році 

50 

2,1 

14,1 

Будівництво соціального житла у 2010 - 2015 роках 

1340 

68,85 

366,15 

  

Разом: 

1450 

73,95 

380,25 


 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Додаток 1
до Програми 


ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми

Найменування заходу 

Строк виконання, за роками 

Відповідальні за виконання 

1. Сформувати житловий фонд соціального призначення за рахунок наявного житлового фонду 

Провести інвентаризацію наявного вільного житлового фонду та надати йому статус житлового фонду соціального призначення 

2010 

Районні у м. Києві державні адміністрації, Головне управління житлового господарства, Головне управління житлового забезпечення 

Затвердити Реєстр жилих приміщень житлового фонду соціального призначення 

2010 

Київська міська рада, Головне управління житлового забезпечення 

Забезпечити формування Реєстру жилих приміщень житлового фонду соціального призначення за рахунок будівництва нового житла, реконструкції та переобладнання існуючих жилих будинків, квартир поточного звільнення тощо 

2010 - 2015 

Головне управління житлового забезпечення 

Забезпечити ведення обліку жилих приміщень житлового фонду соціального призначення 

2010 - 2015 

Головне управління житлового забезпечення 

Забезпечити створення соціальних гуртожитків для осіб, які потребують соціального захисту 

2010 - 2015 

Районні у м. Києві державні адміністрації, Головне управління житлового забезпечення 

2. Визначити реальну потребу у житловому фонді соціального призначення 

Провести інвентаризацію існуючої черги на поліпшення житлових умов та сформувати чергу на отримання соціального житла 

2010 

Районні у м. Києві державні адміністрації, Головне управління житлового забезпечення 

Визначити на підставі проведеної інвентаризації потребу у соціальному житлі 

2010 

Головне управління житлового забезпечення 

Вести контрольні списки працівників, що перебувають на соціальному квартирному обліку у районних у м. Києві державних адміністраціях за місцем проживання 

Постійно 

Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення, Головне управління освіти і науки 

3. забезпечити будівництво соціального житла на умовах співфінансування із державного, місцевого бюджетів та інших джерел 

Забезпечити будівництво соціального житла відповідно до затверджених Програм соціально-економічного розвитку міста на поточні роки 

2010 - 2015 

Головне управління житлового забезпечення 

Забезпечити фінансування будівництва соціального житла за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету та коштів державного бюджету відповідно до затверджених Програм соціально-економічного розвитку м. Києва на поточні роки 

2010 - 2015 

Головне фінансове управління, Головне управління економіки та інвестицій 

Забезпечити відведення земельних ділянок для будівництва соціального житла загальною площею 68,85 тис. кв. м на пільгових умовах 

2010 - 2015 

Головне управління земельних ресурсів 

Забезпечити проектування квартир житлового фонду соціального призначення із планувальною структурою та площами приміщень, що відповідають нормативам із забезпеченням рівня комфорту квартир, необхідного для повноцінного проживання родин 

2010 - 2015 

Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, Головне управління житлового забезпечення, забудовники 

Забезпечити розроблення та запровадження проектів повторного застосування, що дасть змогу скоротити витрати на проектування 

2010 - 2015 

Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, Головне управління житлового забезпечення, забудовники 

Підготувати пропозиції про внесення змін до законодавства щодо забезпечення громадян соціальним житлом на підставі результатів реалізації норм Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" на першому етапі 

2011 - 2014 

Головне управління житлового забезпечення, Головне управління житлового господарства, Головне управління юстиції, районні у м. Києві державні адміністрації 

Вжити заходів щодо удосконалення шляхів формування житлового фонду соціального призначення 

2010 - 2014 

Головне управління житлового забезпечення 

Здійснювати щорічний моніторинг виконання Програми розвитку соціального житла 

2010 - 2015 

Головне управління житлового забезпечення 


 

Додаток 2
до Програми 


Розрахунок загальної погреби у соціальному житлі та коштах на його формування

  

Кількість сімей, які можуть претендувати на соц. житло 

Загальна площа соціального житла, яку необхідно створити, (кв. м) 

Вартість будівництва 1 кв. м житла (грн.) 

Потреба в коштах на створення соціального житла (млн. грн.) 

Загальна площа наявного житла, яке може використовуватись як соціальне (кв. м) 

Загальна площа житла, яке необхідно побудувати (кв. м) 

Потреба в коштах на будівництво соціального житла (млн. грн.) 

  

  

  

м. Київ 

1450 

73950 

5318 

393,27 

5100 

68850 

366,15 


 

Додаток 3
до Програми 


Обсяги та джерела фінансування Програми у 2010 - 2015 роках

(млн. грн.)

Показники 

Всього 

У тому числі 

2010 рік 

2011 рік 

2012 - 2015 роки 

Обсяг капітальних вкладень всього 

366,15 

14,08 

40,00 

312,07 

У т. ч. за рахунок коштів державного бюджету 

183,075 

  

20,00 

163,075  

За рахунок коштів міського бюджету 

183,075 

14,08 

20,00 

148,995 


____________