КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 24 травня 2012 року N 573/7910

Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва за 2011 рік

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини двадцятої статті 38 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 N 383/5770, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Києва за 2011 рік згідно з додатками.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький


 

Додаток 1
до рішення Київради
24.05.2012 N 573/7910


ЗВІТ
про виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва за 2011 рік

3.1. Стабілізація та зростання ресурсного забезпечення розвитку міста

3.1.1. Фінансово-бюджетна політика

Основні завдання та заходи Програми на 2011 рік

Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за 2011 рік

Одиниці виміру

Показники виконання

% виконання Програми

Темп росту/
зниження у % до відповідного періоду 2010 року

Забезпечення ефективного управління бюджетним процесом:
впровадження програмно-цільового методу формування бюджету м. Києва

Місто Київ є учасником експерименту із запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні, який проводиться Міністерством фінансів України (далі - Експеримент)
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 N 55/5442 "Про внесення змін до рішення Київради "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" у додатку 3.1 передбачено "Розподіл видатків бюджету міста Києва за програмно-цільовим методом"
Ведеться робота по внесенню відповідних змін при підготовці звітів про виконання бюджетних програм за 2011 рік

 

 

 

 

Запровадження системи моніторингу й оцінювання ефективності бюджетних програм

Метою запровадження системи моніторингу та оцінки ефективності програмно-цільового методу є отримання оперативної інформації про хід Експерименту (лист Міністерства фінансів України від 27.02.2010 N 31-11030-14-5/4465 щодо Методики проведення моніторингу та оцінки впровадження програмно-цільового методу бюджетування на місцевому рівні)
Основне призначення як моніторингу, так і оцінки полягає в тому, щоб надавати інформацію для прийняття управлінських рішень, які мають бути спрямовані на розв'язання конкретних програмно-цільових завдань

 

 

 

 

Скорочення витрат бюджетних коштів за рахунок оптимізації штатної чисельності працівників бюджетних установ і організацій, що фінансуються з бюджету м. Києва, працівників апарату та структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, районних в м. Києві державних адміністрацій

З метою оптимізації та скорочення видатків бюджету м. Києва пунктом 16.7 рішення сесії Київради від 30.12.2010 N 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" доручено головним розпорядникам коштів бюджету м. Києва заборонити збільшувати в 2011 році планову штатну чисельність працівників діючих установ, яка затверджена в їх штатних розписах на 31 грудня 2010 року

 

 

 

 

Посилення фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів шляхом проведення контрольно-перевірочних заходів

Проведено контрольних заходів на підприємствах, установах та організаціях комунальної форми власності

одиниць

206

-

138,3

- встановлено порушень

млн. грн.

854,2

-

39,2

- проаналізовано тендерної документації

млн. грн.

12437,9

-

245,4

- попереджено порушень в сфері закупівель товарів, робіт та послуг

млн. грн.

1832,8

-

49,8

- оброблено кошторисів на виконання ремонтно-будівельних робіт

млн. грн.

555,5

-

176,7

- зменшено кошторисну вартість

млн. грн.

67,6

-

171,1

- заощаджено для бюджету міста у вигляді повернутих коштів, зменшення ціни закупівель, коригування кошторисів на ремонт, коригування актів виконаних робіт

млн. грн.

234,9

-

141,3

- притягнуто до дисциплінарної та матеріальної відповідальності

осіб

55

-

343,8

- передано матеріали до правоохоронних органів

установ

41

-

178,3

- порушено кримінальних справ з використанням матеріалів ГУ внутрішнього фінансового контролю та аудиту

установ

5

-

250,0

- за результатами встановлених порушень звільнено посадових осіб

осіб

5

-

50,0

Удосконалення системи адміністрування податків, зборів, обов'язкових платежів та збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. Забезпечення виконання затверджених показників по надходженнях до бюджетів усіх рівнів

Надходження до:

 

 

 

 

- Зведеного бюджету України у м. Києві (за даними ДПА в м. Києві)

млн. грн.

71404,5

-

131,4

- Державного бюджету України у м. Києві

млн. грн.

60724,0

-

136,2

- бюджету м. Києва (без урахування субвенцій)

млн. грн.

10680,5

79,2

109,5

Надходження до загального фонду бюджету м. Києва (без урахування субвенції) склали:

млн. грн.

8591,8

82,2

113,8

в тому числі:

 

 

 

 

- податок з доходів фізичних осіб

млн. грн.

6165,8

91,1

120,5

- плата за землю

млн. грн.

1915,3

64,0

102,1

- місцеві податки і збори

млн. грн.

83,1

59,6

52,5

- частка прибутку комунальних підприємств

млн. грн.

53,0

97,8

171,5

- податок на прибуток підприємств комунальної власності

млн. грн.

52,7

81,9

131,1

Надходження до спеціального фонду бюджету м. Києва (без урахування субвенцій)

млн. грн.

2088,7

68,9

92,0

Налагодження ефективної роботи по проведенню аукціонів із продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення як засобу збільшення надходжень до бюджету розвитку

Протягом 2011 року здійснювалась робота з підготовки земельних ділянок до продажу на земельних торгах (аукціонах)

 

 

 

 

- виставлено земельних ділянок на продаж

од.

18

-

-

- розроблено проекти землеустрою щодо відведення з/д та проводиться робота з погодження зазначених проектів землеустрою в установленому порядку

од.

16

-

-

- подано на розгляд Київради два проекти рішення про надання дозволу на опрацювання 14 земельних ділянок для продажу їх на земельних торгах

 

 

 

 

Забезпечення ефективної роботи щодо залучення коштів до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету

Надходження до цільового фонду спеціального фонду бюджету м. Києва:

млн. грн.

359,7

69,7

167,7

в тому числі:

 

 

 

 

- кошти, отримані від продажу загальної площі жилих будинків

млн. грн.

58,8

75,3

55,8

- пайові кошти інвесторів на розвиток інфраструктури

млн. грн.

150,2

100,0

216,4

- кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (МАФів) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва

млн. грн.

22,5

37,4

-

- кошти від плати за право тимчасового використання місць для розташування об'єктів зовнішньої реклами

млн. грн.

82,8

85,1

379,8

- кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території м. Києва

млн. грн.

27,8

137,2

162,6

- кошти від інвестиційних угод

млн. грн.

16,2

289,6

-

- кошти, отримані від будівництва житла, які спрямовуються на розвиток житлового будівництва

млн. грн.

1,3

1,3

-

Приведення договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності міста у відповідність до статті 21 Закону України "Про оренду землі"

Станом на 01.01.2012 загальна кількість договорів оренди, приведених у відповідність до вимог чинного законодавства в частині встановлення розміру орендної плати у трикратному розмірі земельного податку

од.

206

-

-

Поінформовано орендарів земельних ділянок про необхідність приведення розміру орендної плати в договорах оренди у відповідність до вимог діючого законодавства

од.

2634

-

-

Запобігання випадкам надання економічно необґрунтованих пільг суб'єктам господарювання міста по сплаті податку на землю

У 2011 році з метою оздоровлення фінансового стану комунальних підприємств та підприємств, які виконують роботи із життєзабезпечення міста Києва, Київської міською радою надано пільги по сплаті земельного податку за винятком площ будівель і споруд, що здаються в оренду іншим організаціям

 

 

 

 

Забезпечення своєчасного відшкодування господарюючим суб'єктам податку на додану вартість

Протягом 2011 року відшкодовано ПДВ суб'єктам господарювання, в т. ч. на розрахунковий рахунок

млн. грн.

10904,8

-

86,4

млн. грн.

6296,8

-

140,3

У 2011 році 56 підприємств отримали бюджетне відшкодування ПДВ в автоматичному режимі на суму

млн. грн.

627,0

-

-

Здійснення заходів щодо забезпечення своєчасної та в належних розмірах сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, а також реструктуризації проблемного податкового боргу

Підрозділами оподаткування фізичних осіб ДПА м. Києва за звітний період:

 

 

 

 

- проведено документальних перевірок юридичних осіб

од.

1109

-

49,2

- встановлено порушень

од.

910

-

-

За результатами документальних перевірок:

 

 

 

 

- визначено податкові зобов'язання

млн. грн.

48,8

-

-

- узгоджено донарахованих сум

млн. грн.

14,1

-

30,8

- стягнуто до бюджету донарахованих сум

млн. грн.

12,8

-

43,0

- проведено документальних перевірок фізичних осіб - СПД

од.

880

-

62,3

- встановлено порушень

од.

879

-

-

За результатами документальних перевірок:

 

 

 

 

- донараховано сум

млн. грн.

226,5

-

-

- узгоджено донарахованих сум

млн. грн.

63,0

-

7,8

- стягнуто до бюджету донарахованих сум

млн. грн.

12,6

-

59,8

Зміцнення соціальної стабільності шляхом розвитку пенсійної системи. Забезпечення впровадження збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - ГУПФУ в м. Києві

Протягом 2011 року Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві проведено наступну інформаційно-роз'яснювальну роботу:

 

 

 

 

- проведено консультацій з головними бухгалтерами

тис. од.

169,5

-

-

- здійснено виступів на радіо та телебаченні

од.

173

-

-

- опубліковано статей в періодичних виданнях

од.

116

-

-

- проведено семінарів (всього)

од.

922

-

-

- до семінарів залучено фізичних осіб

тис. осіб

118,5

-

-

- до семінарів залучено юридичних осіб

тис. осіб

46,6

-

-

- у семінарах взяли участь представники профспілок

осіб

380

-

-

- проведено гарячих ліній

од.

4

-

-

Органами Пенсійного фонду здійснюється щоденний контроль за правильністю сплати єдиного соціального внеску.

 

 

 

 

Забезпечення виконання запланованих показників по надходженнях до Пенсійного фонду України в м. Києві

Обсяг надходжень коштів до бюджету Пенсійного фонду України у м. Києві

млн. грн.

30199,4

-

128,8

Спрямовано на виплату пенсій киянам

млн. грн.

14862,0

-

110,2

Перераховано до Пенсійного фонду України

млн. грн.

17365,6

-

153,7

Здійснення заходів, спрямованих на скорочення заборгованості зі сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Станом на 01.01.2012 недоїмка по сплаті страхових внесків становила

млн. грн.

129,3

-

71,3

Заходами примусового стягнення охоплено 97,2 % заборгованості:

 

 

 

 

- на виконання в органах ДВС

млн. грн.

110,8

-

-

- на розгляді в судах

млн. грн.

70,7

-

-

До прокуратури та податкової міліції подано матеріали по 68 керівниках на притягнення до кримінальної відповідальності на суму

млн. грн.

83,9

-

-

Як результат, по 6 структурах порушено кримінальну справу

 

 

 

 

Подано матеріалів на розірвання контрактів із керівниками підприємств-боржників, які перебувають у державній власності

од.

45

-

-

Застосовано 1697 адміністративних штрафів на загальну суму

тис. грн.

670,5

-

-

Завдяки вжитим заходам погашено заборгованість на суму

млн. грн.

68,9

-

77,5

3.1.2. Інвестиційна політика

Реалізація заходів, спрямованих на зростання обсягів залучених інвестиційних ресурсів та створення сприятливого інвестиційного клімату в м. Києві. Проведення реєстрації іноземних інвестицій та договорів спільної діяльності за участю іноземних інвесторів

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.03.2011 N 377 створено раду вітчизняних та іноземних інвесторів при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) як консультативно-дорадчий орган

 

 

 

 

Зареєстровано 183 іноземні інвестиції на загальну суму,

млн. дол. США

134,6

 

19,22

що дорівнює за курсом НБУ на момент фактичного внесення інвестицій

млн. грн.

1024,7

 

 

Протягом 2011 року зареєстровано контракти про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

од.

3

 

 

В реєстрації контракту про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора було відмовлено

од.

1

 

 

Головним управлінням економіки та інвестицій зареєстровано додаткові угоди до контрактів про спільну інвестиційну діяльність

од.

2

 

 

Значне збільшення притоку іноземних інвестицій в економіку міста пояснюється внесенням ряду змін до нормативних актів, що регулюють порядок реєстрації іноземних інвестицій. Зокрема, у зв'язку зі змінами, внесеними до Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 23.06.2009 N 1533-VI, що набули чинності 24.11.2009, державна реєстрація іноземних інвестицій здійснювалась лише у майновій формі

 

 

 

 

Аналіз стану та тенденцій залучених і зареєстрованих іноземних інвестицій та їх реалізації

Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій у м. Києві підтверджує позитивну тенденцію щодо збільшення

 

 

 

 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.10.2011 становив

млн. дол. США

24016,8

 

109,1
(до початку року)

За січень - вересень 2011 року на території столиці освоєно капітальних інвестицій

млн. грн.

23990,8

 

-

Обсяг капітальних інвестицій, який було спрямовано в основний капітал, становить

млн. грн.

18822,6

 

114,9

Збільшення:

 

 

 

 

- загального обсягу зареєстрованих іноземних інвестицій у порівнянні з 2010 роком на

%

19,2

 

19,2

- обсягів іноземних інвестицій у майнових внесках у порівнянні з 2010 роком на

%

15,8

 

15,8

- значне збільшення надходжень іноземних інвестицій до статутних фондів підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, у порівнянні з 2010 роком на

%

29,4

 

29,4

Детальний аналіз структури іноземних інвестицій за їх видами дозволяє зробити висновок про те, що за вищезазначений період інвестування у вигляді конвертованої валюти в загальному обсязі інвестицій складає 82,16 %, у вигляді рухомого та нерухомого майна - 17,84 %, по формам внесення - у підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам, складає 91,26 %, у спільні підприємства - 8,74 %

 

 

 

 

Розробка презентаційно-інформаційних матеріалів та інформування широкого загалу інвесторів про реалізацію інвестиційних проектів у м. Києві як українською, так і англійською мовами

Для використання при проведенні презентаційно-інформаційної роботи з потенційними інвесторами підготовлено презентаційні матеріали українською, російською та англійською мовами, надруковано брошуру "Київ Інвестиційний" українською та англійською мовами

прим.

400

 

 

Участь у міжнародних та всеукраїнських виставкових заходах (конференціях, симпозіумах, круглих столах тощо) з метою формування та просування позитивного іміджу міста, налагодження контактів з потенційними інвесторами, інформування їх про інвестиційні можливості міста

Представники Київської міської влади взяли участь у наступних заходах:
- зустрічі з метою підготовки та підписання Меморандуму про взаєморозуміння Київської міської державної адміністрації з компанією "ITOCHU Corporation" (Японія) в рамках реалізації проектів будівництва нової четвертої лінії метрополітену у м. Києві та оновлення рухомого складу КП "Київський метрополітен", 28.01.2011
- роботі IV форуму "Форум Росія 2011", що проходив у м. Москва, Російська Федерація, 02 - 04.02.2011
- зустрічі з китайською компанією "Hebei Bin He Real Eastate Co., Ltd" щодо участі компанії в проектах будівництва житлового фонду, готельних комплексів м. Києва, 02.02.2011
- зустрічі з представниками компанії "Чагла Груп" (Туреччина) щодо можливостей та перспектив співробітництва в області запровадження електричних інжинірингових систем у м. Києві, 08.02.2011
- зустрічі з представниками "Євро-Азійської Міжнародної торгової палати" (Чеська Республіка) щодо залучення грантового фінансування, 11.02.2011
- робочій зустрічі з італійською консалтинговою компанією PFC SpA з питань залучення компанії в рамках державно-приватного партнерства до об'єктів будівництва та реконструкції в м. Києві, 01.03.2011
- 22-й міжнародній виставці комерційної нерухомості "MIPIM 2011", м. Канни, Франція, в рамках якої було презентовано інвестиційні проекти КМДА, 08 - 11.03.2011
- зустрічі з представниками шведської бізнес-делегації з питань розвитку інфраструктури міста Києва, 28.03.2011
- в "Українському Саміті" в рамках програми "Economist Conference", присвяченому обговоренню питання проведення реальних реформ в Україні, 29.03.2011
- зустрічі з чеською компанією "Dominanta group holding" з питань співробітництва в енергетичній сфері та реалізації проектів поводження з твердими побутовими відходами, 08.04.2011
- зустрічі з делегацією японського інвестиційного фонду щодо інвестування в інфраструктуру міста, 05.07.2011
- зустрічі з делегацією представників ділових кіл Республіки Сінгапур з метою визначення перспективних напрямків співробітництва, 26.07.2011
- робочій зустрічі із заступником радника з економічних питань Посольства США в Україні Елізабет Хорст щодо перспектив співпраці, 02.08.2011
- зустрічі з працівниками компанії "Infrastructure Leasing & Financial Services Limited Transportation" (Індія), 04.08.2011
- зустрічі з представниками компанії Cellopark з питань співробітництва у сфері паркування транспортних засобів у м. Києві, 30.08.2011
- зустрічі з представниками ЗАТ "Інститут "ДорАероПроект" та компанії Vision Transportation Group (Російська Федерація) з питань перспектив співробітництва у транспортній сфері, 15.09.2011
- зустрічі з представниками компанії "MATELEC S. A. L." (Ліван) щодо можливості налагодження співробітництва в енергетичній галузі, 20.09.2011
- зустрічі з представниками ВАТ "Сбербанк России" (Російська Федерація) з питань налагодження співпраці в рамках реалізації проекту будівництва 4-ї лінії Київського метрополітену, 20.09.2011
- зустрічі з представниками компанії West Investment Group (Латвія) з питань реалізації проекту будівництва тепличного комплексу, 30.09.2011
- зустрічі з представниками компанії IBM (США) з питань залучення у місто Київ офісів міжнародних корпорацій, 11.11.2011
- проведенні круглого столу щодо організації конкурсних процедур по залученню інвесторів на засадах державно-приватного партнерства в м. Києві, 25.11.2011

од.

40

 

 

Організація та проведення інвестиційного форуму м. Києва із залученням іноземних інвесторів та представників міжнародних фінансових інституцій (орієнтовно травень 2011 року)

У рамках підготовки до Першого міжнародного інвестиційного Бізнес-форуму міста Києва протягом звітного періоду організовано та проведено круглий стіл "Туристична привабливість міста Києва" (21.02.2011)
Підготовлено розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11.11.2011 N 2116 "Про проведення Київського інвестиційного форуму 2012". Розроблено концепцію проведення Київського інвестиційного форуму 2012 (29.04.2012). Продовжено підготовку презентаційних матеріалів українською, російською та англійською мовами

од.

1

 

 

Підготовка розпорядчих документів (розпоряджень, рішень, положень тощо), спрямованих на створення прозорого механізму проведення конкурсних процедур по залученню інвесторів

Підготовлено:
- рішення Київради від 13.09.2011 N 7/6223 "Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 N 528/1189"
- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
• від 19.07.2011 N 1252 "Про проведення інвестиційного конкурсу на залучення інвестора для реконструкції будинку на вул. Мельникова, 28 літ. А у Шевченківському районі"
• від 19.07.2011 N 1253 "Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва океанаріуму у Київському зоопарку"
• від 19.07.2011 N 1254 "Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до комплексного благоустрою вулиць міста Києва"
• від 19.07.2011 N 1255 "Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до здійснення заходів з облаштування підземних пішохідних переходів станцій Київського метрополітену, що знаходяться на балансі КП "Київський метрополітен"
• від 19.07.2011 N 1256 "Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва сміттєпереробного комплексу на вул. Колекторній, 44"
• від 17.10.2011 N 1916 "Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва Wi-Fi мережі в Київському метрополітені для надання якісних телекомунікаційних послуг жителям та гостям міста"
• від 16.11.2011 N 2132 "Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва мультисервісної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури м. Києва"
• від 16.11.2011 N 2133 "Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва інфраструктури рухомого (мобільного) зв'язку в Київському метрополітені"
• від 09.12.2011 N 2345 "Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до будівництва громадських будівель і споруд з літньою терасою, заїздами та гостьовою стоянкою на вул. Ползунова, 1 у Солом'янському районі"
- 2 проекти розпоряджень КМДА щодо проведення інвестиційних конкурсів

 

 

 

 

Подальше залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку м. Києва, в т. ч. для забезпечення успішного проведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Організація та проведення інвестиційних конкурсів для забезпечення збалансованого розвитку м. Києва

Проведено засідань постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів у кількості

од.

10

 

 

За результатами підготовчих робіт у I кварталі 2012 року планується проведення інвестиційних конкурсів по залученню інвесторів

од.

5

 

 

Залучення інвестиційних ресурсів у рамках виконання Міської цільової програми підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

За результатами засідання постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів (протокол від 19.08.2011 N 6/2011) запропоновано включити до переліку, які потребують залучення інвестицій, проект: будівництво підземного паркінгу у м. Києві під вул. А. Городецького (від вул. Хрещатик до вул. Ольгінської)

 

 

 

 

Спрощення процедури погодження та скорочення строків проходження дозвільної документації на будівництво готельної, соціально-побутової, транспортної та інженерної інфраструктури міста в рамках виконання Міської цільової програми підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, реалізація інших стимулюючих заходів

З метою створення режиму максимального сприяння інвесторам:
- розробляється "Дорожня карта інвестора", що регламентуватиме чіткі, прозорі процедури реалізації інвестицій та стане орієнтиром для реалізації муніципальних проектів (шляхом проведення інвестиційних та концесійних конкурсів, передачі комунального майна в оренду тощо)
- відкрито Єдиний дозвільний центр, який забезпечує відповідні потреби бізнесу за принципом "єдиного вікна"
- розпорядженням від 13.09.2011 N 7/6223 "Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 N 528/1189" внесено зміни до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів

 

 

 

 

Розробка механізмів залучення приватних інвестицій у будівництво та реконструкцію об'єктів міської транспортної та інженерної інфраструктури на умовах концесії та/або державно-приватного партнерства

Постійно ведеться робота по аналізу інвестиційно привабливих проектів із застосуванням державно-приватного партнерства та умов концесії
Також в Головному управлінні економіки та інвестицій створено єдину платформу для розгляду інвестиційно привабливих проектів
Постійно проводяться зустрічі, конференції, круглі столи з представниками міжнародних організацій, посольств, компаній та суб'єктами господарювання щодо співпраці та реалізації заходів, направлених на розвиток державно-приватного партнерства
У 2011 році укладено договір з Інститутом економіки та прогнозування НАНУ на розробку Положення "Про організацію конкурсних процедур по залученню інвесторів на засадах державно-приватного партнерства", яким передбачається внести зміни до нормативно-правових актів у сфері залучення інвестицій
В той же час структурними підрозділами КМДА визначено перелік пріоритетних проектів, які можуть бути реалізовані з застосуванням механізму державно-приватного партнерства та на умовах концесії

 

 

 

 

Залучення зовнішніх запозичень на потреби капітального будівництва, розвитку транспортної системи міста, впровадження енерго- й ресурсозберігаючих технологій

Опрацьовуються пропозиції щодо залучення кредитних ресурсів на пільгових умовах до реалізації наступних проектів:
- реконструкція філіалу "Завод "Енергія" Київенерго" з встановленням турбогенератора для вироблення електроенергії та видачею теплової та електричної енергії в міські мережі
- будівництво ТЕЦ на відновленому паливі у м. Києві
- реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації
- будівництво четвертої лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина
- оновлення рухомого складу з впровадженням асинхронного тягового приводу за механізмом "зелених" інвестицій
- будівництво автодорожніх тунелів у м. Києві (тунельний перехід через річку Дніпро від площі Перемоги до Броварського проспекту, північний тунельний перехід через р. Дніпро, південний тунельний перехід через р. Дніпро, тунель між вул. Фрунзе та вул. Чорновола, тунель від Наддніпрянського шосе до вул. Саперно-Слобідської)
- будівництво мережі перехоплюючих автотранспортних терміналів і паркінгів

 

 

 

 

Станом на 01.01.2012 надходження від зовнішніх запозичень до бюджету м. Києва становлять

млн. дол. США

300,0

 

 

Збільшення інвестиційних пропозицій міською владою за рахунок об'єктів незавершеного будівництва, територій непрацюючих промислових підприємств, неефективно використовуваних земельних ділянок, проектів комплексної реконструкції і реновації територій

Структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації систематично проводяться наради з метою опрацювання нових об'єктів інвестування
Сформовано перелік об'єктів незавершеного будівництва комунальної власності
На потенційні інвестиційно привабливі об'єкти незавершеного будівництва здійснюються робочі виїзди
У рамках реалізації заходів Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 рр. планується забезпечити реалізацію спільного українсько-німецького проекту по санації 4-х житлових будинків у Голосіївському районі на загальну суму 27,9 млн. грн., що має реалізовуватися як за рахунок залучення інвестиційних коштів, так і співфінансування з державного та місцевого бюджетів. Нині триває робота щодо опрацювання з профільним міністерством питання забезпечення співфінансування та підготовки до тендерних процедур

 

 

 

 

Участь у розробці механізму залучення в економіку та розвиток виробничої і невиробничої інфраструктури міста вітчизняних інвестицій, коштів суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності та кредитних ресурсів

Надіслано проектні пропозиції щодо грантового фінансування пріоритетних соціальних та інфраструктурних проектів до Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, МФ "Відродження".

 

 

 

 

Залучено фінансування на проект "Інформаційна кампанія щодо ВІЛ-СНІД" від Посольства США в Україні у сумі

тис. грн.

150,0

 

 

Формування та організація виконання завдань щодо залучення коштів до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету. Залучення коштів інвесторів (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та коштів, що сплачуються в порядку компенсації за інженерну підготовку території (через контроль сплати інвесторами пайових внесків)

Залучено пайових коштів інвесторів (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

млн. грн.

150,2

100,2

 

Залучення коштів, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод

Залучено коштів, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод до цільового фонду спеціального бюджету м. Києва, на суму

тис. грн.

79,2

1,6

 

3.1.3. Забезпечення ефективного управління комунальним майном територіальної громади м. Києва

Підвищення ефективності управління об'єктами комунальної власності міста Києва. Здійснення оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності м. Києва за 2010 рік та перше півріччя 2011 року під час проведення засідань балансових комісій та підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності їх роботи

На засіданнях балансових комісій за результатами розгляду показників фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, та тих, що віднесені до сфери управління районних в м. Києві державних адміністрацій, за 2010 рік та перше півріччя 2011 року були підготовлені пропозиції щодо підвищення ефективності їх роботи, зокрема:
- здійснення комплексу заходів, спрямованих на збільшення доходів від реалізації товарів, робіт і послуг
- вдосконалення організаційної структури
- налагодження ефективного фінансового менеджменту
- скорочення непродуктивних витрат
- посилення платіжної дисципліни з метою скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості шляхом проведення претензійно-позовної роботи, своєчасного виконання зобов'язань з виплати заробітної плати працівникам, сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів
Слід зазначити, що на засіданнях балансових комісій, які проводились у I півріччі 2011 року, визнано незадовільною роботу наступних підприємств: КП "Дирекція театрально-концертних та спортивно-видовищних кас", парк культури та відпочинку "Гідропарк", парк культури та відпочинку "Відрадний", Центральний парк культури та відпочинку м. Києва, комунальний заклад "Театрально-видовищний заклад культури "Київська мала опера", КП "Житній ринок", КП "Домашній магазин", КП "Київські ринки", КП "Київське інвестиційне агентство"

 

 

 

 

Забезпечення розгляду на засіданнях балансових комісій показників фінансово-господарської діяльності районних підприємств, переданих до комунальної власності міста, та підготовка пропозицій щодо їх оптимізації

За результатами розгляду на засіданнях балансових комісій показників фінансово-господарської діяльності підприємств, переданих до сфери управління районних в м. Києві державних адміністрацій, визнано незадовільною роботу таких підприємств: КП "Дирекція з управління та обслуговування житлового та нежитлового фонду", КП "Фінансово-розрахунковий центр "Дніпровський", комунальне АТП Дніпровської районної у місті Києві ради (Дніпровська РДА), ремонтно-експлуатаційних організацій 1, 8, КП "Автопарк-сервіс", КП "Дирекція з утримання та обслуговування житлового фонду Святошинського району" (Святошинська РДА), комунальне автотранспортне підприємство Печерського району (Печерська РДА), КП "Поділ-житло", КП "Куреніське", КП "Лісове", КП "Галицьке", КП "Нивки", КП "Введенське", КП "Виноградар", КП "Мостицький", КП "Синьоозерне", КП "Вітряні гори" (Подільська РДА)

 

 

 

 

Проведення організаційно-правових заходів щодо оптимізації підприємств комунальної власності міста шляхом ліквідації та припинення діяльності підприємств згідно із прийнятими рішеннями Київради та розпорядженнями Київської міської державної адміністрації

Здійснення організаційно-правових заходів із реорганізації, ліквідації комунальних підприємств за рішеннями Київської міської ради покладається на відповідні Головні управління, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

 

 

 

Проведення роботи щодо повернення до комунальної власності міста пакетів акцій господарських товариств, які були відчужені у попередні роки та мають вплив на забезпечення життєдіяльності м. Києва

Протягом останніх років відбулися спроби рейдерського захвату таких підприємств, як АТ ХК "Київміськбуд", ПАТ "Київгаз", ВАТ "АК "Київводоканал", ВАТ "Київхімволокно"
Рішенням господарського суду міста Києва від 21.10.2010 року у справі N 6/407 встановлено недійсність договору N Д-2010/03/18/2;607 купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства "АК "Київводоканал" у кількості 178748500 штук, що становить 25,464 % його статутного капіталу, укладеного 18.03.2010 року Головним управлінням комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і ТОВ "Фінансова компанія "Новий регіон", та повернуто у власність територіальної громади м. Києва
Рішенням господарського суду м. Києва від 01.11.2010 у справі N 7/365 встановлено недійсність договору N Д-2010/03/18/1;606 від 18.03.2010 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ "Київгаз" у кількості 1614144 штуки, що становить 28,46 % статутного капіталу Публічного акціонерного товариства "Київгаз", укладеного між Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ТОВ "ФК "Новий регіон". На сьогодні відновлене правове становище, що існувало до укладення недійсного договору
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.01.2011 N 11/304 визнано договір N Д-2009/07/29 купівлі-продажу пакета акцій АТ ХК "Київміськбуд" у кількості 52910760 штук, що становить 80 % статутного капіталу акціонерного товариства холдингової компанії "Київміськбуд", укладений 29.07.2009 між Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) і ТОВ "Фінансова компанія "Новий регіон", недійсним
Також задоволено позов заступника Генерального прокурора України та прийнято рішення про зобов'язання ТОВ "ФК "Новий регіон" повернути Головному управлінню комунальної власності м. Києва прості іменні акції ВАТ "Київхімволокно" у кількості 5677224 штуки, що становить 51 % його статутного капіталу
Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вживаються заходи щодо звернення цього рішення до виконання

 

 

 

 

Збільшення ресурсної бази міського бюджету за рахунок ефективного використання майна територіальної громади м. Києва. Підвищення прибутковості діяльності підприємств комунальної власності міста та забезпечення виконання затверджених показників фінансових планів

В ході затвердження фінансових планів Головне управління комунальної власності міста Києва контролює недопущення зниження доходної та прибуткової частини діяльності підприємств, зростання витрат невиробничого характеру та щоквартально здійснює аналіз виконання показників фінансових планів
За звітний період спостерігалась позитивна динаміка надходжень до бюджету міста від використання майна територіальної громади міста, зокрема:

 

 

 

 

- надходження від податку на прибуток підприємств комунальної власності

млн. грн.

52,7

81,9

131,1

- надходження від сплати частини прибутку підприємств комунальної власності міста Києва

млн. грн.

53,0

97,8

171,5

Зменшення частки бюджетного фінансування в структурі доходів комунальних підприємств м. Києва та розширення спектра послуг, що надаються на госпрозрахунковій основі

Пунктом 27 рішення Київської міської ради від 30.12.2010 N 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" головним управлінням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, доручено забезпечити оптимізацію надання платних послуг з метою збільшення власних надходжень
З бюджету м. Києва здійснюється фінансова підтримка діяльності комунальних закладів культури і мистецтва, які відповідно до діючого законодавства не мають на меті отримання прибутку. Поряд із цим щорічно власні доходи установ та закладів культури і мистецтва збільшуються. Відповідно питома вага бюджетного фінансування зменшується. Так, в середньому питома вага власних коштів у 2009 році становила 18,5 %, в 2010 році та за 9 місяців 2011 року - 24,2 %
Крім того, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 N 148-р "Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни" прийнято розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.08.2011 N 1465 "Про затвердження граничного відсотка фінансової підтримки закладам культури і мистецтв"

 

 

 

 

Забезпечення виконання затверджених показників надходжень до бюджету м. Києва у 2011 році від відчуження майна та акцій, що знаходяться в комунальній власності міста, завдяки першочерговому проведенню приватизації об'єктів, подальше перебування яких в комунальній власності є неефективним та не створює соціальний ефект для розвитку міста

Відповідно до рішень Київради всього приватизовано об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва

од.

47

-

8,8

За звітний період до бюджету м. Києва надійшло:

 

 

 

 

- від відчуження майна комунальної власності міста

млн. грн.

73,9

7,3

18,7

- від дивідендів, нарахованих на частку територіальної громади, до міського бюджету перераховано

млн. грн.

1,3

32,5

6,8

Залучення підприємств, установ та організацій комунальної власності районів у м. Києві, зарахованих до міської комунальної власності, до сплати відрахувань частини прибутку до бюджету м. Києва

Підприємства комунальної власності, які передані до сфери управління районних в м. Києві державних адміністрацій, здійснюють сплату відрахувань частки прибутку до бюджету м. Києва на загальних засадах, встановлених для підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста

 

 

 

 

Здійснення контролю за станом виконання умов договорів купівлі-продажу комунального майна територіальної громади м. Києва, укладених у процесі його приватизації

При укладанні договорів купівлі-продажу майнових комплексів передбачаються додаткові умови: збереження профілю діяльності, збереження робочих місць та інші
Відповідно до вимог статей 7 і 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" та статті 23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" орган приватизації здійснює перевірку умов виконання договорів купівлі-продажу
У разі порушення виконання умов покупцем орган приватизації виходить з пропозицією стосовно розірвання такого договору купівлі-продажу та повернення об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва

 

 

 

 

Здійснення контролю за виконанням договорів оренди комунального майна та своєчасними розрахунками орендарів за оренду майна

З метою здійснення контролю за виконанням договорів оренди комунального майна та своєчасними розрахунками орендарів по цих договорах у ГУКВ м. Києва створюється інформаційна система контролю надходження орендної плати за використання нежитлового фонду комунальної власності територіальної власності міста Києва (ІС "Контроль орендної плати"), яка буде впроваджена у 2012 році
Зазначена інформаційна система забезпечить контроль за надходженням орендної плати за використання нежитлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Києва на рахунки балансоутримувачів нежитлового фонду, що здається в оренду, а також відрахувань 50 % від загальної суми надходжень від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна до бюджету м. Києва. Нині ІС "Контроль орендної плати" проходить етап тестової експлуатації
Протягом 2011 року ГУКВ м. Києва було проведено 282 перевірки використання орендарями нежитлових приміщень за цільовим призначенням відповідно до договору оренди. За результатами перевірок виявлено 2 порушення використання об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва не за призначенням та вжито відповідних заходів. Також за результатами проведених перевірок використання нежитлового фонду комунальної власності м. Києва Головним управлінням направлено 62 листи балансоутримувачам нежитлових приміщень щодо виявлення фактів порушень (закінчення термінів договорів оренди в орендарів, невідповідності орендованих площ до договорів оренди, відсутності або закінчення договорів страхування приміщень в орендарів) та щодо посилення балансоутримувачами претензійно-позовної роботи з орендарями-боржниками, вчасної і повної сплати балансоутримувачами 50 % надходжень від оренди до бюджету м. Києва
Крім того, для перевірки повноти сплати коштів балансоутримувачами до бюджету м. Києва ГУКВ м. Києва залучало ГУ внутрішнього контролю та аудиту КМДА, Державну податкову адміністрацію, Контрольно-ревізійне управління м. Києва

 

 

 

 

Надходження до загального фонду бюджету м. Києва від оренди комунального майна склали

млн. грн.

108,7

86,7

96,3

З орендарями-боржниками проводиться попереджувальна та претензійно-позовна робота

 

 

 

 

3.1.4. Регулювання земельних відносин та територіальний розвиток міста

Розробка та реалізація Програми використання та охорони земель міста Києва на 2011 - 2015 роки, в рамках якої складання проекту розмежування земель державної та комунальної власності в м. Києві, встановлення у натурі (на місцевості) меж відповідних земельних ділянок, виготовлення і видача Державного акта на право комунальної власності на землю територіальній громаді м. Києва

Програма використання та охорони земель міста Києва на 2011 - 2015 роки затверджена рішенням Київради від 17.02.2011 N 32/5419
КП "Київський інститут земельних відносин" розробляється проект розмежування земель державної та комунальної власності в м. Києві з урахуванням вимог ЗУ "Про розмежування земель державної та комунальної власності", рішення Київради від 28.09.2006 N 39/96 "Про питання розроблення проекту розмежування земель державної та комунальної власності у м. Києві"
Для завершення робіт з розробки проекту розмежування земель направлено запит до Фонду державного майна України щодо надання повної інформації щодо розташованих у м. Києві підприємств та об'єктів, землі під якими відповідно до законодавства не можуть бути передані до комунальної власності. Проте розробка єдиного реєстру об'єктів державної власності Фондом державного майна України не завершена
Протягом 1995 - 1999 років був розроблений проект встановлення меж м. Києва. Проте до цього часу він залишається неузгодженим з рядом сільських, селищних та міських рад Київської області, території яких безпосередньо прилягають до межі м. Києва, а відтак розмежування земель м. Києва та Київської області не проведено
Київська міська державна адміністрація виносила зазначене питання перед Кабінетом Міністрів України та Київською обладміністрацією з проханням прискорення його вирішення

 

 

 

 

Проведення комплексу землевпорядних і землеоцінювальних робіт, виготовлення містобудівної документації щодо підготовки земельних ділянок до продажу

Проведено перевірок додержання земельного законодавства

од.

1838

 

 

Постійно здійснюється робота з підготовки земельних ділянок до продажу на земельних торгах (аукціонах):

 

 

 

 

- виставлено до продажу

ділянок

18

 

 

- розроблено проекти землеустрою

ділянок

16

 

 

- знаходиться на розгляді в Київраді проектів рішень на

ділянок

14

 

 

Укладено договорів купівлі-продажу земельних ділянок

од.

18

 

 

на загальну суму

млн. грн.

100,6

 

 

Підготовлено проектів рішень Київської міської ради про продаж земельних ділянок

од.

22

 

 

на загальну суму

млн. грн.

92,2

 

 

Розробка планів земельно-господарського устрою на територію кожного району міста

Проведено процедуру закупівлі послуг на виконання роботи "Розробка методичних рекомендацій для складання плану земельно-господарського устрою м. Києва". Переможцем тендерних торгів "КП "Київський інститут земельних відносин" розроблено вищезазначені методичні рекомендації. Відповідно до Програми використання та охорони земель міста Києва на 2011 - 2015 роки та згідно з розробленими методичними рекомендаціями розробка планів земельно-господарського устрою на територію кожного району міста планується у 2012 році

 

 

 

 

Проведення землевпорядних робіт з визначення меж зелених зон і зон зелених насаджень та закріплення цих територій за землекористувачами актами на право постійного користування землею

Завершено проведення інвентаризації земельних ділянок зелених зон і зелених насаджень. Направлено листи до КО "Київзеленбуд" та Головного управління екології та природних ресурсів з проханням прискорити подачу клопотань з приводу надання Київрадою дозволів на розробку проектів землеустрою

 

 

 

 

Утримання та розвиток автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру

Постійно здійснюється ведення, оновлення та вдосконалення земельного кадастру в м. Києві

 

 

 

 

Укладання договорів оренди земельних ділянок та приведення їх у відповідність з вимогами законодавства у частині визначення розміру орендної плати за землю

Зареєстровано договорів оренди землі, в т. ч. додаткових угод, у кількості

од.

227

 

 

З метою приведення розмірів орендної плати за землю у відповідність до вимог чинного законодавства внесено зміни до договорів оренди земельних ділянок в частині встановлення розміру орендної плати

од.

96

 

 

Станом на 01.01.2012 підготовлений та проходить погодження проект рішення Київської міської ради щодо приведення у відповідність до вимог чинного законодавства у частині визначення розміру орендної плати за землю по 15 договорах

 

 

 

 

Завершення земельно-кадастрової інвентаризації земель міста Києва

Проведено земельно-кадастрової інвентаризації (наростаючим підсумком)

тис. га

66,3

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

- землі громадян

тис. га

4,8

 

 

- землі підприємств, установ, організацій та інші землі

тис. га

61,5

 

 

Вирішення питання задоволення потреб у територіях, інженерних ресурсах та транспортному обслуговуванні об'єктів інфраструктури ЄВРО-2012

У 2011 році:
- виконано роботи з реконструкції Московської площі
- завершено першу чергу реконструкції просп. Бажана - основної транспортної артерії до аеропорту "Бориспіль"
- збудовано розв'язку біля станції метрополітену "Дніпро", яка значно покращила транспортне сполучення в центральній частині міста, де розташовані найважливіші об'єкти Євро-2012
- збудовано розв'язку на примиканні просп. Науки до Столичного шосе, яка забезпечує надійний зв'язок з тренувальною базою ФК "Динамо", що включена в офіційний каталог УЄФА

 

 

 

 

Поряд з цим у 2011 році виконано роботи з ремонту дорожнього покриття на 10 міських вулицях 1,5 км зони навколо стадіону: бульв. Лесі Українки, вул. Червоноармійська, вул. Предславинська, вул. Лабораторна, вул. Фізкультури, вул. Рогнідинська, пров. Лабораторний, вул. Терещенківська, вул. Пушкінська, вул. Ульянових, вул. Щорса, вул. А. Барбюса, вул. Димитрова на загальній площі

тис. кв. м

48,36

 

 

Крім того, тривають роботи з введення в експлуатацію наступних об'єктів: просп. Бажана (друга черга); вул. Горького; під'їзної автомобільної дороги до міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни); транспортної розв'язки на примиканні проспекту Науки до Столичного шосе (друга черга); Подільського мостового переходу; дороги від Подільського мостового переходу до проспекту Ватутіна; подовження Залізничного шосе з виходом на вул. Боженка

 

 

 

 

Посилення контролю за дотриманням правил благоустрою м. Києва

На порушників правил благоустрою м. Києва:

 

 

 

 

- надано приписів

од.

41173

 

136,3

- оформлено протоколів

од.

9549

 

в 3 рази більше

Проведено демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд

од.

1625

 

117,0

Здійснено контроль щодо відповідності виконання робіт, пов'язаних з прокладанням, ремонтом і переобладнанням підземних інженерних комунікацій, будівництвом і ремонтом шляхів, благоустроєм і озелененням територій, вимогам територій та видано ордерів,

од.

6170

 

97,5

у тому числі аварійних ордерів у кількості

од.

5981

 

145,6

Протягом звітного періоду:

 

 

 

 

- відремонтовано фасадів житлових будинків

тис. кв. м

428,4

 

 

- відремонтовано твердого асфальтованого покриття доріг, тротуарів та міжквартальних проїздів

тис. кв. м

919

 

 

- знято сухостійних дерев

од.

14446

 

 

- посаджено дерев

од.

44384

 

 

- посаджено кущів

од.

97784

 

 

Протягом 2011 року ліквідовано місць навалів твердих побутових відходів

од.

1083

 

 

З метою усунення випадків навалів відходів балансоутримувачам територій вручено приписів

од.

9397

 

в 3,8 разів більше

та складено протоколів про адміністративні правопорушення

од.

2455

 

в 8,5 разів більше

Здійснено комплекс заходів із благоустрою та облаштування дозволеного відпочинку з купанням в літньому сезоні 2011 року на водних обкатах міста Києва, зокрема підготовлено зон відпочинку біля води

од.

25

 

147

Проведено інвентаризацію тимчасових споруд 1,5 км зони навколо НСК "Олімпійський", виявлено 648 тимчасових споруд, із яких силами КП "Київблагоустрій" демонтовано

од.

237

 

 

Участь у щорічному всеукраїнському конкурсі "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" за 2010 рік, за результатами якого місто Київ зайняло перше місце

 

 

 

 

Розробка Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року та детальних планів територій

Протягом звітного періоду уточнено головне креслення та основні положення Генерального плану м. Києва та його приміської зони до 2025 року з урахуванням пріоритетів, визначених Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року
Скориговано завдання на розробку окремих розділів Генерального плану згідно із Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності"
Триває процедура громадських слухань відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 555 "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні"

млн. грн.

10,1

90,0

 

Розробка комплексної інформаційно-аналітичної системи "Містобудівний кадастр м. Києва"

Рішенням Київради затверджено Положення про містобудівний кадастр м. Києва

 

 

 

 

Розробка графічної частини Правил забудови м. Києва - плану зонування з відповідними текстовими матеріалами та містобудівними умовами

Законом України "Про регулювання містобудівної документації" скасовано Правила забудови м. Києва як нормативно-правовий акт органів місцевого самоврядування. Державні норми щодо складу та структури Плану зонування як окремого виду містобудівної документації не затверджені
В складі проекту Генерального плану міста Києва надані матеріали щодо функціонально-планувальної організації структури міста, які є основою для складання Плану зонування території (зонінгу), робота над яким розпочнеться після затвердження Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року

 

 

 

 

Розробка Концепції підсвітлення фасадів будинків центральної частини м. Києва одночасно з розробкою паспортів опорядження їх фасадів (об'єкт ЄВРО-2012)

На засіданні Координаційної ради з питань ЄВРО-2012 (28.01.2011) в рамках проведення робіт з благоустрою 1,5 км зони було розглянуто питання щодо розробки проектів з підсвітки фасадів житлових та нежитлових будинків та споруд 1,5 км зони. На виконання рішень Координаційної ради складено дефектні акти стану мереж, розроблено світлотехнічну характеристику кожної вулиці в 1,5 км зоні. У 2011 році виконано роботи з заміни/ремонту елементів освітлення на 3 міських вулицях: вул. Щорса, вул. Червоноармійська та бульв. Л. Українки
Для облаштування архітектурно-декоративного освітлення будівель 1,5 км зони навколо НСК "Олімпійський" визначено 277 споруд, які потребують такого освітлення. З цією метою проводяться роботи з підготовки проектних рішень. Безпосередньо облаштування архітектурно-декоративного освітлення будівель 1,5 км зони навколо НСК "Олімпійський" будуть проведені в 2012 році
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2011 N 405 в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах м. Києва визначено перелік об'єктів, які потребують ремонту, декорування та фарбування фасадів будинків

 

 

 

 

Завершено роботи з капітального ремонту фасадів та покрівель будинків, благоустрій прибудинкових територій на об'єктах

од.

169

68,7

 

3.2. Подолання інфраструктурних обмежень розвитку міста
3.2.1. Транспортне забезпечення та розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури

Будівництво та розвиток метрополітену. Продовження будівництва дільниці від ст. "Либідська" до ст. "Виставковий центр" Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену (II черга - станція "Виставковий центр")

Продовження будівництва дільниці від ст. "Либідська" до ст. "Виставковий центр" Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену (II черга - станція "Виставковий центр"):

 

 

 

 

Освоєно капітальних вкладень на суму

млн. грн.

801,2

100,0

в 1,6 рази більше

Профінансовано,

млн. грн.

765,0

100,0

 

в т. ч.:

 

 

 

 

- з міського бюджету розвитку

млн. грн.

15,0

100,0

 

- з державного бюджету (виконання функцій столиці)

млн. грн.

750,0

100,0

 

27.12.2011 введена в експлуатацію II черга дільниці зі станцією "Виставковий центр" будівельною довжиною 1,41 км

 

 

 

 

Проектування дільниці від станції "Виставковий центр" до Одеської площі Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену

Освоєно капітальних вкладень на суму

млн. грн.

3,6

75,2

49,4

Профінансовано з міського бюджету розвитку,

млн. грн.

5,1

81,3

 

в т. ч.:

 

 

 

 

- погашення боргів за минулорічні періоди

млн. грн.

1,5

100,0

 

ДП "ПІ Укрметротунельпроект" повністю виконав проектно-вишукувальні роботи

 

 

 

 

Придбання обладнання та оновлення рухомого складу метрополітену за рахунок лізингових поставок та кредитної угоди з ЄБРР

Протягом 2011 року отримано вагонів
метрополітену за рахунок реалізації кредитної угоди з ЄБРР

од.

4

25,0

 

Погашення кредиторської заборгованості

млн. грн.

6,8

65,0

 

З ЗАТ "Вагонмаш" укладено договір на поставку 50 вагонів метрополітену за рахунок кредиту ЄБРР та сплачено авансовий платіж на суму

млн. євро

4,0

 

 

Впровадження системи відеонагляду та центру відеомоніторингу

Проведено тендер на виконання проектних робіт для створення системи відеонагляду та центру відеомоніторингу і укладено договір від 10.03.2009 N 6-ІТЗ-09 з ТОВ "Беніш Джі Пі ЕС Україна" на суму 5468,76 тис. грн. (додаткові угоди від 01.07.2009 N 1, від 01.10.2009 N 2, від 11.12.2009 N 3, від 25.12.2009 N 4, від 02.06.2010 N 5, від 17.09.2010 N 6, від 29.12.2010 N 7). Договір зареєстровано в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві
Розроблено проект "Система відеонагляду та центр відеомоніторингу на КП "Київський метрополітен", який отримав позитивний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза" від 20.12.2011 N 00-2644-11/КД

 

 

 

 

Профінансовано,

млн. грн.

5,5

100,0

 

в т. ч.:

 

 

 

 

- погашення боргів за минулорічні періоди

млн. грн.

1,1

100,0

 

Реконструкція систем автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену та оснащення ескалаторних комплексів системами автоматичного пожежогасіння

Розроблено та узгоджено з Державним департаментом пожежної безпеки МНС України план-графік виконання робіт щодо реконструкції систем автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену (3 - 4 станції на рік)
У 2008 році проведено тендер та укладено договір від 27.10.2008 N 17-Ш-08 з ТОВ "Алтосан" (додаткові угоди від 29.10.2008 N 1, від 25.12.2008 N 2, від 16.01.2009 N 3, від 25.12.2009 N 4, від 30.09.2010 N 5, від 17.09.2010 N 6, від 13.12.2010 N 7, від 29.04.2011 N 8). Договір зареєстровано в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві. Юридичні зобов'язання зареєстровано від 02.06.2011 N 53 на суму 500,0 тис. грн.
Розроблено та узгоджено з Державним департаментом пожежної безпеки МНС України план-графік оснащення ескалаторних комплексів системами автоматичного пожежогасіння (1 - 2 станції на рік)
Проведено конкурсні торги, визначено переможцем виконання вказаних робіт ПП "ПОЖДУМА" та укладено договір від 09.09.2011 N 22-ЕС-11 на загальну суму 368,0 тис. грн.

 

 

 

 

Завершення робіт по впровадженню автоматизованої системи проходу пасажирів у метрополітені

Укладено договір від 30.05.2008 N 12-К-08 з ТОВ "Кард-Сістемс" на загальну суму 21353,17 тис. грн. (додаткові угоди від 01.07.2008 N 1, від 30.10.2008 N 2, від 30.12.2008 N 3, від 14.05.2009 N 4, від 09.06.2009 N 5, від 05.08.2011 N 6). Юридичні зобов'язання зареєстровані в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві від 15.08.2011 N 84 на суму 1800,0 тис. грн.
Підписано додаткову угоду від 05.08.2011 N 6 до договору з метою виконання першочергових робіт (налагодження та тестування системи, впровадження АРМів, які безпосередньо впливають на захист АСПП від стороннього втручання)

 

 

 

 

Реалізація інфраструктурно-інвестиційних проектів, спрямованих на створення збалансованої опорної наземної транспортної мережі та підвищення її пропускної спроможності, в тому числі в рамках реалізації Плану мобільності м. Києва. Продовження робіт по будівництву Подільського мостового переходу через р. Дніпро та на Київському півкільці (Жулянський шляхопровід)

Продовження робіт по будівництву Подільського мостового переходу через р. Дніпро:

 

 

 

 

- освоєно капітальних вкладень на суму

млн. грн.

301,9

23,5

в 1,6 рази більше

На об'єктах проведено наступні роботи:
- зведено 2 берегові опори (міст через р. Дніпро)
- змонтовано 4 секції арки (міст через р. Дніпро)
- влаштовано 26 буро-набивних паль, 5 ростверків (лівоповоротний з'їзд з Подільського мостового переходу на Рибальський півострів)
- влаштовано 128 буро-набивних паль та 20 ростверків (естакада на Рибальському півострові)
- зведено 8 з 8 залізобетонних опор, змонтовано 3124,0 т металевих конструкцій прогонових будов (міст на вході в гавань р. Дніпро)
I-а черга з'їзду з Подільського мостового переходу на Рибальський півострів та вул. Набережно-Хрещатицьку введена в експлуатацію

 

 

 

 

Підготовчих робіт для реконструкції транспортної розв'язки на Київському півкільці на ділянці км 12+240 км 14+360 (Жулянський шляхопровід) виконано на суму

млн. грн.

14,7

83,6

в 2,9 рази більше

У звітному періоді виконувались роботи по будівництву штолень та перекладка мереж, у тому числі каналізації, газопроводу, зв'язку та електропостачання

 

 

 

 

Початок робіт з реконструкції просп. Бажана, просп. Перемоги, вул. Симоненка, вул. Мейтуса

Реконструкція проспекту Бажана

 

 

 

 

Виконано робіт на суму

млн. грн.

57,8

100,0

в 49 разів більше

На об'єкті проведено наступні роботи:
- будівельні роботи;
- обстежено зелені насадження;
- перенесено на місцевість вісі автодороги
Реконструкція проспекту Перемоги

 

 

 

 

Виконано робіт на суму

млн. грн.

3,4

100,0

в 3 рази більше

На об'єкті проведено наступні роботи:
- погоджено технічну документацію з АЕК "Київенерго"
- отримані технічні умови від УДАІ ГУ МВС
- обстежено зелені насадження
- продовжується проектування

 

 

 

 

Реконструкція міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) та будівництво під'їзної автомобільної дороги від просп. Червонозоряного до аеропорту

Введено в експлуатацію штучну злітно-посадкову смугу, руліжні доріжки та перон, здійснена заміна світлосигнального обладнання, велася реконструкція аеродромних покриттів

 

 

 

 

З реконструкції існуючого пасажирського терміналу з привокзальною площею та паркінгом на 200 автомобілів виконано проектні роботи на суму

млн. грн.

1,1

100,0

в 11 разів більше

Отримано позитивний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза" від 03.06.2011 N 00-0153-11/13 про виконання завдань з розробки та монтажу зовнішніх інженерних мереж нового терміналу та привокзальної площі

 

 

 

 

З реконструкції зовнішніх інженерних мереж під будівництво нового міжнародного пасажирського терміналу аеропорту "Київ" виконано проектні роботи на суму

млн. грн.

16,4

100,0

в 17,5 разів більше

З будівництва під'їзної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) виконано підготовчі роботи на суму

млн. грн.

15,9

24,4

в 8,7 разів більше

Проектно-кошторисна документація затверджена розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.02.2011 N 171. Розроблено проект землеустрою для будівництва дороги, який скориговано по зауваженнях експертизи Держкомзему та затверджено на сесії Київради 31.03.2011

 

 

 

 

Початок проектних робіт із будівництва транспортних розв'язок біля станції метрополітену "Дніпро" та примиканні проспекту Науки до Столичного шосе, подовження Залізничного шосе вздовж залізниці до вул. Любченка з виходом на вул. Боженка, реконструкції вул. Васильківської

Будівництво транспортної розв'язки біля станції метрополітену "Дніпро": виконано капітальні вкладення на суму

млн. грн.

96,4

97,4

-

На об'єкті проведено наступні роботи:

 

 

 

 

- влаштовано буро-набивні палі

шт.

70

100,0

-

- влаштовано монолітні ростверки

шт.

11

100,0

-

- зведено опор естакади

шт.

11

100,0

-

Завершено будівництво I-ї черги транспортної розв'язки біля станції метрополітену "Дніпро" та I-ї черги транспортної розв'язки на примиканні просп. Науки до Столичного шосе

 

 

 

 

Виконано робіт з будівництва транспортної розв'язки на примиканні просп. Науки до Столичного шосе на суму

млн. грн.

119,0

67,8

-

З будівництва подовження Залізничного шосе вздовж залізниці до вул. Любченка з виходом на вул. Боженка виконано робіт на суму

млн. грн.

5,2

94,5

-

Реконструкція вул. Васильківської на ділянці від Голосіївської площі до Амурської площі: виконано робіт на суму

млн. грн.

1,1

100,0

-

Удосконалення та розвиток системи платного паркування, будівництво паркінгів, майданчиків паркування в центральній частині міста, біля кінцевих станцій метрополітену, в місцях пересадочних вузлів та на в'їздах у місто, придбання та встановлення паркоматів

Виконано роботи з влаштування пандусних в'їздів вздовж бордюрного каменю та встановлення обмежувальних стовпчиків на тротуарній частині вулиць першої зони паркування на суму

тис. грн.

315,4

20,3

21,6

За звітний період:

 

 

 

 

- влаштовано 166,2 п. м пандусних в'їздів

 

 

 

 

- встановлено обмежувальних стовпчиків

шт.

377

 

 

- замінено пошкоджених стовпчиків

шт.

90

 

 

- демонтовано для повторного використання стовпчиків

шт.

244

 

 

Розвиток та вдосконалення маршрутної мережі міста шляхом оптимізації діючих, ліквідації нераціональних і введення нових маршрутів на основі досліджень пасажиропотоків.
Завершення комплексної реконструкції лінії швидкісного трамвая на Борщагівку (II черга)

Виконано робіт на суму
Продовжено роботи з облаштування станційних комплексів

млн. грн.

45,0

98,7

45,9

Будівництво та реконструкція першої черги Кільцевої дороги для електропоїздів з підходами-під'їздами до платформ у м. Києві

Виконано проектні роботи на суму

млн. грн.

17,4

51,8

-

4 жовтня 2011 року відкрито рух по залізничному кільцю Київського транспортного вузла (проект "Міська електричка") протяжністю

км

50,8

-

 

та включає пересадочних вузлів (станцій, платформ)

од.

14

-

 

Продовжуються роботи з влаштування платформ

 

 

 

 

Подальший розвиток тролейбусної мережі від Амурської площі по вулиці О. Трутенка до вул. В. Касіяна

Виконано робіт по влаштуванню контактної мережі на Амурській площі на суму

млн. грн.

1,6

100,0

 

Створення пріоритетних умов для руху міського громадського транспорту (виділення окремих смуг руху на вулицях, будівництво відкритих "кишень", організація експресних маршрутів)

Впровадження в м. Києві окремих смуг для руху громадського транспорту на вулицях Саксаганського, Жилянській, Горького та Червоноармійській нівелюється транспортними засобами, припаркованими на узбіччі доріг
Тому з метою посилення відповідальності власників транспортних засобів за зупинку та стоянку на відокремленій смузі руху громадського транспорту Головним управлінням транспорту та зв'язку було ініційовано внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідною статтею, яка буде передбачати відповідальність водія за зупинку та стоянку на відокремленій смузі для руху громадського транспорту у вигляді накладання штрафу від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 грн. до 2550 грн.) та тимчасове затримання транспортного засобу шляхом доставки його для зберігання на спеціальний майданчик

 

 

 

 

Влаштування велосипедних доріжок

Виконано проектні роботи на суму

тис. грн.

10,0

100,0

 

Будівництво світлофорних об'єктів

Виконано робіт на суму

тис. грн.

99,0

33,6

 

Оптимізація управління транспортними процесами та потоками. Створення II черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування за адресою: вул. Б. Хмельницького, 54

Виконано проектні роботи на суму

тис. грн.

214,0

99,9

158,5

Забезпечення оптимальної кількості та технічного стану громадського транспорту шляхом оновлення, модернізації та поповнення його парку (придбання нових автобусів, тролейбусів, вагонів трамвая та метро, електропоїздів для міських перевезень залізницею), підвищення інноваційності, екологічності транспорту

У 2011 році капітальні вкладення на придбання трамваїв, тролейбусів та автобусів становили

млн. грн.

41,8

3,8

67,2

За звітний період було отримано:

 

 

 

 

- трамваїв К3R-N

од.

1

 

 

- тролейбусів

од.

3

 

 

- автобусів

од.

19

 

 

- вагонів метрополітену

од.

4

 

 

З ЗАТ "Вагонмаш" укладено договір на поставку 50 вагонів метрополітену за рахунок кредиту ЄБРР

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2009 - 2010 рр.

млн. грн.

6,8

61,4

 

Поліпшення фінансового стану транспортних підприємств, серед іншого за рахунок збільшення доходів від непрофільної діяльності (оренда, реклама), підвищення прозорості одержання та розподілу прибутків, удосконалення механізмів обліку пасажиропотоків і компенсації втрат від пільгового перевезення пасажирів, створення технологічних центрів для централізованого обслуговування рухомого складу

Доходи КП "Київський метрополітен":

 

 

 

 

- від надання площ для оренди становлять

млн. грн.

9,3

 

 

- від надання місць для реклами

млн. грн.

7,9

 

 

У КП "Київпастранс" доходи від:

 

 

 

 

- передачі в оренду приміщень становлять

млн. грн.

13,0

 

 

- надання місць для реклами

млн. грн.

4,4

 

 

3.2.2. Реформування та розвиток житлово-комунального господарства

Виконання заходів, передбачених Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Києва

Проводиться моніторинг виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Києва на 2010 - 2014 роки
Зокрема, проводиться робота по розробці форм та параметрів для проведення моніторингу системи реформування на базі даних державних, міських і галузевих статистичних спостережень, спеціальних досліджень, вивчення громадської думки щодо рівня житлового обслуговування та стану реформування житлового господарства, форм проведення статистичних спостережень за станом реформування житлового господарства та відповідні інструкції з їх заповнення

 

 

 

 

Реформування системи управління житлово-комунальним господарством шляхом залучення до неї ефективного власника

Кількість створених ОСББ
Проводиться роз'яснювальна робота серед населення щодо переваг асоціювання власників житла та створення ОСББ

од.

100

15,6

в 1,4 рази

Реконструкція і будівництво мереж водопостачання та водовідведення. Здійснення робіт з будівництва ділянки другої (дублюючої) нитки Головного міського каналізаційного колектора

У звітному періоді на об'єкті здійснено внутрішню обробку та антикорозійний захист тунелю та стволів, спорудження стволів, камер та тунелю, монтаж тимчасових електромереж та споруд, обслуговуючі процеси, виготовлено кадастровий план земельної ділянки
Виконувались роботи по врізці газопроводу низького тиску

тис. грн.

97192,0

96,1

у 2,2 рази більше

Продовження будівництва Південно-західного каналізаційного колектора

У звітному періоді виготовлено кадастровий план земельної ділянки; погоджено: будгенплан, проектні рішення на прокладання водопроводу, подовжено ордер на порушення благоустрою, інші необхідні технічні погодження; здійснювалось: спорудження стволів та колекторного тунелю, затягування трубопроводу в існуючий колектор, роботи по армуванню стволів, монтаж електромереж, заморожування ґрунтів; постійно здійснюється авторський нагляд за будівництвом, обслуговуючі процеси. Виконувались геодезичні роботи та проектно-вишукувальні роботи

тис. грн.

88381,9

98,8

104

Продовження реконструкції дамб мулових полів NN 1, 2 та удосконалення процесу видалення органічних сполук і підвищення енергетичної ефективності Бортницької станції аерації

Реконструкція дамб мулових полів

 

 

 

 

На сьогодні виконано значну частину будівельно-монтажних робіт по реконструкції (нарощуванню) дамб мулових полів N 1 та N 2

тис. грн.

14305,3

99,3

40

На ділянці N 1 відсипано 231322 м3 ґрунту для нарощення дамби до проектних відміток, збудовано 2 перепускні і 6 випускних колодязів. Виконані роботи з укріплення узбіччя і укосів автодороги та укосів нарощених до проектних відміток земляних дамб гумусованим ґрунтом з посівом трав. Продовжуються роботи з улаштування дорожнього полотна під'їзної технологічної автодороги

 

 

 

 

На ділянці N 2 відсипано 53900 м3 ґрунту та збудовано 6 перепускних колодязів
Крім того, на ці цілі були також спрямовані кошти Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 23249,1 тис. грн.

 

 

 

 

Удосконалення процесу видалення органічних сполук і підвищення ефективності БСА (реконструкція аеротенків)

тис. грн.

12891,7

96,2

у 5,1 рази більше

Реконструкція аеротенків NN 17, 18 виконана в повному обсязі. Проводилися будівельно-монтажні роботи з реконструкції аеротенку N 16 та демонтажні роботи аеротенку N 15, також виконувалися пусконалагоджувальні роботи на аеротенках NN 17, 18

 

 

 

 

Проведення аварійно-відновлювальних робіт на Позняківському каналізаційному колекторі та каналізаційному колекторі на розі просп. 40-річчя Жовтня та вул. Голосіївської

Позняківський каналізаційний колектор
Виконано роботи для проведення водопониження на прилеглій до місця аварії території; отримано дозвіл на виконання будівельних робіт в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві; скоригована проектно-кошторисна документація. Демонтована труба "SPIRO" та видалено цементний розчин на ділянці відновлення довжиною L = 45 м. п. Проводиться влаштування внутрішньої залізобетонної обробки з антикорозійним захистом із поліетилену

тис. грн.

6071,5

99,4

у 25 разів більше

Колектор на розі просп. 40-річчя Жовтня та вул. Голосіївської
Проведено тендер на виконання будівельних робіт, переможцем визначено ПАТ "Київметробуд". В грудні роботи на об'єкті були завершені і колектор введений в експлуатацію (0,1 км)

тис. грн.

4492,5

92,8

-

Забезпечення населення якісною питною водою. Виконання заходів, передбачених програмою "Питна вода міста Києва на 2011 - 2020 роки"

Серед заходів, передбачених програмою "Питна вода міста Києва на 2011 - 2020 роки", за січень - грудень 2011 року виконувались роботи на наступних об'єктах:

 

 

 

 

- перекладання існуючого водопроводу Д = 250 мм по вул. Кайсарова від вул. Смольної до вул. Сумської у Голосіївському районі

тис. грн.

296,4

100

59,3

Виконані роботи з асфальтування вулиці

 

 

 

 

- будівництво резервуарів чистої води насосної станції НВС-II по вул. Дніпровській, 1

тис. грн.

300,0

100

-

Ведуться проектні роботи

 

 

 

 

- перша черга будівництва комплексу споруд артезіанського водопостачання ж/м Осокорки-Північні та водопровідної магістралі по проспекту Петра Григоренка у Дарницькому районі

тис. грн.

16610,2

66,0

у 55,3 рази більше

Замовником робіт був скоригований та затверджений проект. Проведено тендери, заключені договори з переможцями торгів. Закуплено основне обладнання системи автоматичного управління ВНС-2, високовольтна електрична арматура та запірні арматури. Проведено технічні випробування

 

 

 

 

Проектування та будівництво резервуарів чистої води ВАТ "АК "Київводоканал"

Протягом року виконувались проектні роботи на наступних об'єктах:

 

 

 

 

- будівництво резервуару чистої води на НС "Виноградар-III"

тис. грн.

499,4

100

-

- будівництво резервуару чистої води на НС "Крутогірна" по вул. Крутогірній, 12

тис. грн.

300,0

100

-

- будівництво резервуару чистої води на НС "Оболонь-2" по вул. Богатирській, 23/2

тис. грн.

300,0

100

-

Здійснення робіт із реконструкції та модернізації технологічного комплексу підготовки переробки та знешкодження фільтраційних вод полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці

23 лютого 2011 року у ГУКГ було проведено нараду за участю представників наукових та проектних організацій з опрацювання пропозицій щодо проведення випробувань установки з переробки та знешкодження фільтраційних вод полігону ТПВ N 5 в с. Підгірці
23 березня проведено дослідно-промислові випробування зазначеної установки

 

 

 

 

Завершення робіт із будівництва водоводу Д = 900 мм від Великої Кільцевої дороги до вул. Смілянської у Солом'янському районі м. Києва

Продовжено термін дії дозволу на виконання будівельних робіт
Оформлені документи на відновлення та подовження ордеру на тимчасове порушення благоустрою

 

 

 

 

Виконані роботи з асфальтування на ділянці від вул. Медової до вул. Смілянської

тис. грн.

510,4

100

17,0

Забезпечення санітарної очистки міста. Виконання заходів, передбачених Програмою поводження з побутовими відходами в місті Києві на 2010 - 2015 роки

Встановлено контейнерів для роздільного збору побутових відходів

од.

461

13,0

110,0

Розміщення соціальної реклами:

 

 

 

 

- біл-бордів (виготовлено/розміщено)

од.

90/90

100,0

 

- лайт-боксів (виготовлено/розміщено)

од.

500/244

49,0

 

- сіті-лайтів

од.

30

100,0

 

- на LED-дисплеях в громадському транспорті

машин

102

100,0

 

- на телеканалі

од.

1

100,0

 

Виготовлено відеоролик соціального спрямування щодо поводження з побутовими відходами

 

 

 

 

Проведено семінари-тренінги

од.

70

100,0

 

Використання нових сучасних високоефективних методів та розширення потужностей із збирання і заготівлі відходів, їх використання як вторинної сировини для їх мінімального утворення та зменшення кількості захоронень

Встановлено контейнери для роздільного збору побутових відходів (захід проводиться в рамках виконання Програми поводження з побутовими відходами в місті Києві на 2010 - 2015 роки)

од.

461

13,0

110,0

Розвиток мережі громадських вбиралень

Відповідно до інвестиційного договору з ТОВ "ТУТ-СЕРВІС" до початку проведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу передбачено встановлення 120 туалетних модулів з приєднанням до інженерних мереж (у 2011 році - 90):

 

 

 

 

- всього встановлено туалетних модулів

од.

30

33,3

 

- введено в експлуатацію і працює

од.

15

 

 

- отримано технічні умови ПАТ "Київводоканал" на підключення до мереж водопроводу і каналізації

од.

73

 

 

- виготовлено проектну документацію на прокладання водопроводу і каналізації

од.

42

 

 

- отримано технічні умови ПАТ "Київенерго" на підключення до електричних мереж

од.

28

 

 

Всі встановлені туалетні модулі пристосовано для відвідування інвалідами на візках та іншими особами з обмеженими фізичними можливостями

 

 

 

 

Посилення контролю за обсягами фактично розміщених відходів на полігонах і звалищах, недопущення вивозу будівельних відходів на несанкціоновані звалища, ліквідація таких звалищ

Протягом звітного періоду Головним управлінням МНС України в м. Києві:

 

 

 

 

- виявлено несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів

од.

582

 

 

- задокументовано правопорушень за самовільне випалювання рослинності та її залишків

од.

470

 

 

- проводилися рейди щодо спалювання побутового сміття, листя, деревини та інших відходів;

 

 

 

 

- проводилися обстеження території адміністративних дільниць

 

 

 

 

- проводилась роз'яснювальна робота щодо дотримання правил благоустрою

 

 

 

 

Крім того, Головним управлінням контролю за благоустроєм:

 

 

 

 

- ліквідовано несанкціонованих навалів відходів в м. Києві

од.

1083

 

 

- вручено приписів порушникам санітарного стану міста

од.

9897

 

 

- складено протоколів на порушників санітарного стану міста

од.

2455

 

 

КП "Київкомунсервіс" за допомогою GPS-контролю здійснюється контроль руху спецтранспорту 8 із 9 підприємств - перевізників відходів у м. Києві, що сприяє запобіганню утворенню несанкціонованих звалищ, у тому числі будівельних відходів
Головне управління комунального господарства в межах компетенції постійно здійснює контроль за обсягами фактично розміщених на полігонах і звалищах відходів шляхом узагальнення та аналізу періодичної звітності з цього питання

 

 

 

 

Запобігання аварійним ситуаціям на зсувонебезпечних схилах міста: здійснення моніторингу стану зсувонебезпечних ділянок

З метою запобігання аварійним ситуаціям проведено обстеження стану зсувонебезпечних ділянок
Проводиться поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд

га

4200

 

 

Завершення комплексу протизсувних заходів на схилах Божкового яру, продовження робіт із укріплення схилів біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53, будівлі N 11 на вул. Героїв Оборони, схилів Совської балки, схилів навколо Свято-Макарівської церкви, будівлі N 11 на вул. Героїв Оборони, Олександрівської клінічної лікарні та на вул. Корчуватській

Протягом року виконувались роботи з:

 

 

 

 

- продовження будівництва скидного тунелю, завершення влаштування штольні, розпочаті роботи з будівництва дощової каналізації та перезатверджена проектна документація на проведення протизсувних заходів на схилі Божкового яру у Солом'янському районі

тис. грн.

1388,1

97,8

71,1

- продовжуються роботи з влаштування буро-набивних та забіркових паль підпірної стінки, розпочато улаштування ростверку укріплень біля будівлі на вул. Нижньоюрківській у Подільському районі

тис. грн.

6672,5

100

у 8,4 разів більше

- розроблення робочого проекту, проведення експертизи проектної документації та визначення генпідрядника протиаварійних робіт на схилі Совської балки в районі вул. П. Радченка у Солом'янському районі

тис. грн.

1048,4

29,5

у 5,2 разів більше

- влаштування підпірної стінки з буро-набивних паль для укріплення Дніпровського схилу біля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк) у Печерському районі

тис. грн.

629,9

100,0

149,3

Виконання робіт з поточного ремонту існуючих гідротехнічних і зсувоукріплювальних споруд (запарювання тріщин, очищення відкритих лотків у штольнях від наносів ґрунту, чищення водозбірних і водовідвідних лотків, водозливів і дренажів тощо)

Протягом звітного періоду виконано робіт з поточного ремонту гідротехнічних і зсувоукріплювальних споруд на суму:

тис. грн.

12153,8

100

104,7

- зашпарювання тріщин у з/б облицювання стін, лотків, склепінні і в замках

од.

4714

 

 

- чищення водозабірних фільтрів від цементації

м

17354,9

 

 

- очищення водозливів та дренажів

м

15335,5

 

 

- обстеження штолень і галерей

км

48,0

 

 

- карбування швів тюбінгового кріплення

м

489,0

 

 

- очищення відкритих люків у штольнях від насосів ґрунту

м

89227,6

 

 

- очищення зливоприймального (оглядового) колодязя

од.

6817,0

 

 

- карбування швів тюбінгового кріплення

м

489,0

 

 

- очищення штольні від виносів ґрунту

м

80,2

 

 

Крім того, виконано роботи із капітального ремонту гідротехнічних споруд

тис. грн.

570,7

35,7

 

Розвиток зеленої зони, парків і скверів. Забезпечення постійного моніторингу зелених насаджень

Протягом звітного періоду:

 

 

 

 

- відновлено зелених газонів

га

581

 

 

- знято сухостійних дерев

од.

5625

 

 

- очищено дерев від омели

од.

150

 

 

Реконструкція, благоустрій та озеленення парків та скверів у місті Києві

Протягом звітного періоду КО "Київзеленбуд" були здійснені заходи з благоустрою парків та скверів, відновлення та ремонту зелених насаджень та фонтанів на загальну суму 37169,4 тис. грн., в тому числі було забезпечено:
- відновлення зелених насаджень

тис. грн.

3761,2

 

-

- благоустрій та капітальний ремонт Русанівської набережної та Русанівського бульвару: влаштовані паркові лави, урни та декоративна огорожа, перекладені залізобетонні плити мощення вздовж Русанівської набережної, влаштований тренажерний майданчик, відремонтовані паркові доріжки

тис. грн.

4107,22

 

 

- ремонт 23 фонтанів (на вул. Теремківській, 1 - 3, на вул. Ялтинській, 11, в парку ім. Т. Г. Шевченка, в парках "Маріїнський", "Міський сад", "Наводницький", в сквері на вул. Гетьмана, в сквері на площі І. Франка та інших)

тис. грн.

2461,62

 

 

- ремонт об'єктів благоустрою 1,5 км зони навколо НСК "Олімпійський"

тис. грн.

666,99

 

 

- ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів

тис. грн.

1172,74

 

 

- капітальний ремонт теплиць

тис. грн.

509,44

 

 

- ремонт, благоустрій та озеленення парків та скверів у місті Києві:

тис. грн.

203,1

 

 

• скверу по вул. Ялтинській, 11 у Дарницькому районі

тис. грн.

252,23

 

 

• скверу на вул. Воровського, 18 - 14 у Шевченківському районі

тис. грн.

252,23

 

 

• паркових алей, майданчиків у парку "Кіото" в Деснянському районі

тис. грн.

231,45

 

 

• скверу на розі вулиць Головка - Клименка у Солом'янському районі

тис. грн.

567,34

 

 

• підпірної стінки в парку Т. Г. Шевченка у Шевченківському районі

тис. грн.

481,08

 

 

• території у пров. Квітневому, 10 - 12 у Подільському районі м. Києва

тис. грн.

273,53

 

 

За рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища проведено ремонт об'єктів зеленого господарства на суму

тис. грн.

13369,77

 

 

За кошти відновної вартості зелених насаджень виконано капітальний ремонт парків, скверів та об'єктів благоустрою на суму

тис. грн.

9111,64

 

 

Реалізація щорічних заходів із прочищення та проріджування насаджень лісопаркових господарств, догляду за декоративними деревами й кущами

Велись роботи щодо підживлення зелених насаджень на суму

тис. грн.

840,9

 

 

здійснено на площі

га

47

100

 

м3

593

100

 

Забезпечення протипожежної безпеки зелених зон: утримання в належному стані спеціальної техніки, авіаційне патрулювання, утримання штату лісової охорони та пожежних сторожів, влаштування мережі мінералізованих смуг і протипожежних резервів, виготовлення та встановлення наочної природоохоронної і протипожежної агітації

Виконання заходів протипожежної безпеки зелених зон у звітному періоді здійснено на площі

га

33519

100,0

 

3.2.3. Житлова політика

Поліпшення інвестиційного клімату та конкуренції в будівельній галузі, стимулювання будівництва житла економ-класу.
Вдосконалення системи надання дозвільної документації (пов'язаної із виділенням земельних ділянок для будівництва нового житла, розробленням проектно-кошторисної документації тощо) за принципом організаційної єдності

За поданням Головного управління земельних ресурсів внесено зміни до рішення Київської міської ради від 15.07.2004 N 457/1867 "Про внесення змін до Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві" (рішення Київської міської ради від 23.06.2011 N 302/5689)
Головне управління земельних ресурсів співпрацює з Київським міським дозвільним центром з метою забезпечення видачі документів дозвільного характеру
Постійно проводиться прийом документів дозвільного характеру

 

 

 

 

Формування житлового фонду соціального призначення, створення умов для будівництва або придбання житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до чинного законодавства
Будівництво нового житла в рамках реалізації Програми розвитку соціального житла у м. Києві на 2010 - 2015 роки

У звітному періоді за замовленням КП "Житлоінвестбуд-УКБ" збудовано жилий будинок на вул. Драгоманова, 6/1 у 4 мікрорайоні житлового масиву Позняки, діл. 36, загальною площею квартир 44,9 тис. кв. м
У зазначеному будинку за рахунок коштів міського бюджету споруджено 12 квартир соціального призначення
У I кварталі 2012 року будинок планується ввести в експлуатацію

кв. м

627,0

100

-

Реалізація Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 - 2017 роки шляхом застосування механізму спільного фінансування будівництва житла за кошти міського бюджету та населення "30 х 70"

Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2011 рік у міському бюджеті були передбачені кошти на будівництво житла за програмами "50 х 50" та "70 х 30" у розмірі 93079,8 тис. грн.
У 2011 році за вказаною програмою збудовано та введено в експлуатацію 11 жилих будинки, в яких черговиками квартирного обліку отримано 294 квартири загальною площею 24,3 тис. кв. м

тис. грн.

65717,6

70,6

77,7

Розробка проектно-кошторисної документації, відведення земельних ділянок для будівництва соціального житла, що надаватиметься в оренду малозабезпеченим та іншим пільговим категоріям населення

Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2011 рік на розробку проектно-кошторисної документації за рахунок коштів міського бюджету заплановано 1633,0 тис. грн. по трьох жилих будинках. Зазначені кошти були освоєні та профінансовані в повному обсязі, а саме:
- ж/б на вул. Борщагівській, 152-а, 152-в - 183,3 тис. грн.
- ж/б на вул. Петропавлівській, 50, 50-б - 175,3 тис. грн.
- ж/б вздовж вул. Милославської - 1274,4 тис. грн.

тис. грн.

1633,0

100

-

Мінімізація витрат замовників на отримання дозвільних документів при будівництві житла та інших об'єктів за рахунок коштів міського бюджету і державного бюджету, зокрема, шляхом відміни платежів при зборі вихідних даних (технічних умов, погоджень і т. п.), платежів за оренду

Мінімізація зазначених витрат можлива за рахунок:
- звільнення забудовників від відрахувань загальної площі житлових будинків
- зменшення ставки орендної плати за землю, яка відведена під будівництво доступного житла за кошти бюджету (на сьогодні ставка складає 3 % її нормативної грошової оцінки)
- спрощення процедури відведення земельних ділянок у м. Києві та погодження у службах м. Києва

 

 

 

 

Будівництво житла для пільгових категорій населення (багатодітних сімей, хворих ТБЦ, інвалідів війни та учасників бойових дій, членів сімей загиблих, дітей-сиріт)

На виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2011 рік проведено процедуру державних закупівель та укладено договір з ПАТ "Севастопольстрой" в сумі 2456,9 тис. грн. на будівництво (придбання) квартир для ВМС ЗС України в порядку шефської допомоги в м. Севастополі та придбано 6 квартир

тис. грн.

2456,9

98,3

129,1

кв. м

387,3

100

-

Підтримка будівництва житла з міського бюджету за програмою "50 х 30 х 20"

Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2011 рік на підтримку будівництва житла за програмою "50 х 30 х 20" було передбачено асигнування в розмірі 89785,9 тис. грн. У звітному періоді за цією програмою було збудовано 1 квартиру в жилому будинку на вул. Сергія Лазо, 6-а загальною площею 70 кв. м

тис. грн.

112,2

0,12

1,2

Поліпшення якості житлового фонду та послуг з його обслуговування. Виконання ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Києва, програми ремонту житлових будинків інших форм власності, впровадження програм капітального ремонту житлових будинків, мешканці яких створили або мають намір створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

На виконання запланованих Програмою 2011 року заходів з капітального ремонту об'єктів житлового фонду, що виконуються за рахунок коштів міського та державного бюджетів, станом на 01.01.2012 РДА та ГУЖГ забезпечено виконання робіт на загальну суму 220,5 млн. грн., а саме:

млн. грн.

220,5

71,7

в 10,2 разів більше

- капітальний ремонт 74 будинків ОСББ

млн. грн.

7,54

 

 

- капітальний ремонт 10 будинків, де мають бути створені ОСББ

млн. грн.

8,78

 

 

- асфальтування 438,5 тис. кв. м прибудинкових територій

млн. грн.

71,73

 

 

- ремонт сходових клітин на 496 об'єктах з влаштуванням енергозберігаючого освітлення

млн. грн.

63,43

 

 

- влаштування дитячих і спортивних майданчиків на 142 об'єктах

млн. грн.

7,0

 

 

- ремонт фасадів і покрівель 277 житлових будинків, розташованих в 1,5 км зоні навколо НСК "Олімпійський"

млн. грн.

58,0

 

 

Забезпечено закупівлю 28 од. снігоприбиральної техніки

млн. грн.

4,0

 

 

Проведення заміни або модернізації морально застарілих та фізично зношених ліфтів

В 2011 році за замовленням Головного управління житлового господарства проведено заміну та модернізацію застарілих та фізично зношених ліфтів у житловому фонді м. Києва в обсязі,

млн. грн.

71,9

92,1

в 3,9 разів більше

в т. ч. за рахунок коштів:

 

 

 

 

- державного бюджету

млн. грн.

68,7

 

 

- міського бюджету

млн. грн.

3,2

 

 

з яких:

 

 

 

 

- у рамках виконання м. Києвом функцій столиці за рахунок коштів державного бюджету забезпечено виконання робіт по заміні та модернізації 213 ліфтів на суму

млн. грн.

68,7

 

 

- в рамках Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2011 рік за рахунок коштів міського бюджету завершено роботи на 9 перехідних об'єктах 2009 та 2010 років на суму

млн. грн.

3,2

 

 

Крім того, за рахунок інших спеціальних фондів міського бюджету забезпечено заміну та модернізацію 75 ліфтів на суму

млн. грн.

21,8

 

 

а також проведено нові роботи по заміні та модернізації 17 ліфтів на суму

млн. грн.

5,37

 

 

Таким чином, на реалізацію програми "Ліфт" у 2011 році з запланованих 130,5 млн. грн., які мали забезпечити заміну і модернізацію 416 ліфтів, фактично виконано робіт на суму

млн. грн.

99,1

75,9

 

та замінено (модернізовано) ліфтів

од.

314

75,5

 

Оптимізація ресурсоспоживання у житлових будинках та на підприємствах житлово-комунального господарства. Запровадження обов'язкового технологічного обліку води на всіх стадіях її добування, транспортування і реалізації споживачам

Київською міською владою проводиться робота по вивченню та можливому впровадженню кращих практик ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та постійно проводиться заохочувальна політика щодо облаштування житлового фонду засобами обліку та впровадження інших енергозберігаючих заходів

 

 

 

 

Оснащено будинків комунальної власності засобами обліку води,

буд.

15964

 

 

в т. ч.:

 

 

 

 

- холодної води

од.

10075

95,4

 

- т/е на центральне опалення

од.

2161

20,5

 

- т/е на гаряче водопостачання

од.

2470

23,4

 

- т/е на центральне опалення та гаряче водопостачання

од.

1258

11,9

 

Запровадження системи моніторингу стану аварійних об'єктів житлового фонду та житлово-комунальної інфраструктури

Створено та постійно оновлюється інформаційна база ветхого та аварійного житла. Станом на 01.01.2012 в м. Києві налічується

кількість ветхих будинків, од.,

100

-

97,1

загальною площею
або 0,1 % від загального обсягу житлового фонду

тис. кв. м

93,3

 

 

Удосконалення відносин з обслуговування й утримання житлового фонду. Стимулювання нових форм утримання й експлуатації житлового фонду (передусім об'єднань співвласників багатоквартирних будинків), забезпечення методологічного супроводження діяльності управителів жилих будинків, включаючи навчання відповідних фахівців

У звітному періоді активно проводилась робота щодо активізації створення ОСББ
Зокрема, лише в 2011 році у м. Києві створено 100 ОСББ. Станом на 01.01.2012 у м. Києві ОСББ налічується
Крім того:
- відкрито 53 консультаційні центри допомоги мешканцям при організації ОСББ
- розроблено загальноміські заходи щодо сприяння діяльності ОСББ, які затверджені рішенням сесії Київської міської ради від 17.02.2011 N 17/5404
- розроблено навчальну програму з питань управління та ведення господарсько-фінансової діяльності для керівного складу ОСББ та ЖБК
- створено навчально-підготовчі курси на базі учбового комбінату КП "Київжитлоспецексплуатація"
- розпочато підготовку кадрів керівного складу об'єднань; підготовлено проект рішення Київської міської ради про передачу ОСББ земельних ділянок під житловим фондом, по яких готова землевпорядна документація (проект рішення проходить стандартну процедуру погодження і буде представлено на розгляд сесії Київради у найкоротші терміни)
- проводиться робота щодо залучення грандів на проведення реформування житлово-комунального господарства м. Києва
- здійснюється організаційна та інформаційна підтримка порталу "Про ОСББ", створеного за рахунок коштів міжнародного гранту, де висвітлюється інформація по створенню та діяльності ОСББ

од.

668

 

 

3.2.4. Енергозабезпечення та енергозбереження

Першочергові заходи у сфері теплопостачання. Впровадження систем теплопостачання об'єктів бюджетної сфери із встановленням теплових насосів

Розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції систем теплопостачання із застосуванням теплових насосів для 15 об'єктів бюджетної сфери Оболонського району. Для 2 об'єктів бюджетної сфери Дарницького району проектно-кошторисна документація в стадії розробки

тис. грн.

1120,1

90,0

 

Проведення робіт з термомодернізації будівель закладів бюджетної сфери та житлово-комунального господарства

У житловому господарстві та закладах бюджетної сфери проведені роботи по утепленню зовнішніх стін фасадів, герметизації та утепленню покрівель будівель, заміні світильників і ламп розжарювання на енергоефективні прилади освітлення, відновленню теплоізоляції внутрішньобудинкових трубопроводів ЦО та ГВП на загальну суму

тис. грн.

2867,7

93,2

 

Оснащення приладами обліку споживання теплової енергії об'єктів житлової та соціальної сфер

На 2011 рік головному розпоряднику бюджетних коштів - Головному управлінню енергетики, енергоефективності та енергозбереження, який виступає замовником, передбачено кошти для виконання робіт з оснащення інженерних вводів житлових будинків (1000 об'єктів) приладами обліку теплової енергії в сумі 2194,0 тис. грн., у тому числі 1800 тис. грн. на розробку ПКД

 

 

 

 

КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" в 2011 році виступило замовником на виконання робіт з оснащення інженерних вводів 52 житлових будинків засобами обліку споживання теплової енергії, в тому числі на гаряче водопостачання на суму

тис. грн.

650,0

 

 

Крім того, протягом 2011 року була погашена заборгованість перед вищезазначеним комунальним підприємством за проектні роботи із забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії на суму

тис. грн.

280,0

 

 

В 2011 році погашена заборгованість перед ПАТ "Київенерго" за роботи з оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання гарячої води (II етап) у сумі

тис. грн.

68,5

 

 

Проведення робіт з реконструкції та модернізації теплових мереж та обладнання центральних та індивідуальних теплових пунктів

Протягом 2011 року погашена заборгованість по ПАТ "Київенерго" за будівельно-монтажні роботи з реконструкції ЦТП та ІТП, які були виконані у минулі періоди на суму

тис. грн.

4465,0

 

 

Роботи з реконструкції центральних та індивідуальних теплових пунктів фактично виконано на загальну суму, у т. ч.:

тис. грн.

8293,5

 

 

- замовником з виконання робіт по розробці ПКД для реконструкції індивідуальних теплових пунктів виступило КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва", якому планувалося виділення бюджетних коштів у сумі 175,0 тис. грн., проте фактично виконано на суму

тис. грн.

126,5

 

 

- замовник будівельно-монтажних робіт з реконструкції центральних теплових пунктів - Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження, якому заплановано бюджетних коштів у сумі 14900,0 тис. грн. Виконано та сплачено

тис. грн.

8167,0

 

 

Першочергові заходи у сфері електропостачання.
Виконання робіт із будівництва підстанції 330 кВ "Західна" НЕК "Укренерго" та 5-ти ЛЕП-110 кВ від цієї підстанції у м. Київ, підстанцій 110/10 кВ "Європейська", Університетська", "Ватутінська", "Оленівська", "Олімпійська", "Славутич", "Московська" (нова), здійснення реконструкції ВРП-110 кВ ТЕЦ-5, підстанцій 110 кВ ВУМ, "Воскресенська", "Пирогівська", "Бортничі", "Вокзальна", підстанцій 35 кВ "Гарнізонна", "Брест-Литовська", Лук'янівська"

ПАТ "Київенерго" здійснювало виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації та проведення будівельно-монтажних робіт за власні кошти, а саме:
- реконструкцію транзитної ПЛ 110 кВ "ТЕЦ-6-Лівобережна". Стадія ТЕО розроблена. Отримано позитивний висновок комплексної держекспертизи. Укладено договір з підрядником
- будівництво ПС 110/10 кВ м. "Університетська" на вул. Ломоносова, 36, у Голосіївському районі м. Києва з лінією 110 кВ "Університетська-Теремки". Розроблено проект стадії проектування "П" та отримано позитивний висновок експертизи. Проводяться підготовчі роботи для початку БМР з будівництва ПС "Університетська"
- будівництво ПС 110/10 кВ "Московська" із КПЛ 110 кВ "ТЕЦ-5-Московська". В наявності є проектна документація на стадії "РП" та позитивний висновок державної експертизи. Укладено договір з підрядником

 

 

 

 

Здійснення реконструкції філіалу заводу "Енергія" "Київенерго" з встановленням турбогенератора для вироблення електроенергії та видачею теплової та електричної енергії в міські мережі

Для забезпечення реалізації проекту ГУКГ спільно з філіалом "Завод "Енергія" Київенерго" проведено коригування технічних умов на підключення водопровідних мереж заводу до міської системи централізованого водопостачання. Підготовлено тендерні пропозиції по виконанню проектних робіт (стадія "РД")
Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на 2011 рік виділення коштів на вказаний об'єкт не передбачено
Головне управління комунального господарства співпрацює з Держекоінвестагентством у частині надання документації про розгляд проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією проекту і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату: "Реконструкція заводу "Енергія" Київенерго" з встановленням турбогенератора для вироблення електроенергії та видачею теплової та електричної енергії в міській мережі" як комплексу дій, спрямованих на скорочення викидів парникових газів
15.06.2011 Головним управлінням комунального господарства подано заяву про розгляд проекту як цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією такого проекту і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу
25.06.2011 під головуванням голови КМДА Попова О. П. проведено нараду з представниками японської компанії ITOCHU Corporation на предмет можливого використання в реалізації проекту японського обладнання
19.07.2011 проведена нарада під головуванням виконуючого обов'язки голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В. та напрацьовані пропозиції щодо необхідності внесення змін до проекту в частині використання обладнання японського виробництва з можливою заміною котлоагрегатів
02.09.2011 на засіданні комітету з конкурсних торгів за результатами проведення оцінки найбільш вигідною визначено пропозицію ТОВ "Екопрон-ЮГ" (м. Дніпропетровськ) з ціною 2408312,79 грн. Приблизна вартість робіт по будівництву системи хімічного очищення димових газів на заводі "Енергія" склала 130 млн. грн.
Наразі спеціалістами заводу "Енергія" АК "Київенерго" спільно з представниками японської компанії ITOCHU Corporation вивчаються можливості внесення змін до проекту та його реалізації у терміни, визначені зобов'язаннями сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

 

 

 

 

Впровадження альтернативних джерел енергії, енергозберігаючих технологій, здійснення енергетичного обстеження будівель бюджетної сфери та сфери ЖКГ

Протягом 2011 року проводились термографічні обстеження та паспортизація будівель бюджетної сфери
Заходи здійснюються за власні кошти КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"

обстежень

55

34,0

 

3.3. Створення умов для підвищення економічної активності міста
3.3.1. Підтримка розвитку підприємництва та покращення бізнес-середовища

Спрощення процедур ведення бізнесу (започаткування та виходу з бізнесу) та видачі документів дозвільного характеру, підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики. Удосконалення процесу державної реєстрації суб'єктів господарювання шляхом запровадження електронного документообігу, електронного підпису, електронної черги

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснювалась в районних у місті органах державної реєстрації згідно з положеннями Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та в режимі online

 

 

 

 

Роботу органів державної реєстрації в 10 районах міста забезпечували 73 державні реєстратори, якими протягом 2011 року здійснено реєстраційних дій

тис. дій

495,8

 

148,8

Забезпечення участі в роботі "Єдиного офісу" всіх дозвільних органів

Одним із пріоритетних напрямів діяльності міської влади у сфері розвитку підприємництва є оптимізація дозвільної системи. Для забезпечення прозорості у роботі органів виконавчої влади, недопущення вчинення корупційних дій, скорочення часу та витрат підприємців на отримання документів дозвільного характеру на виконання вимог Закону України "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" відкрито Міський дозвільний центр, оснащений новітнім обладнанням та сучасними електронними системами
У приміщенні дозвільного центру облаштовано:

 

 

 

 

- робочі місця для державних адміністраторів та суб'єктів надання адміністративних послуг

од.

52

-

-

- робочі місця в консультаційному залі для представників дозвільних органів

од.

12

-

-

- робочі місця для обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями

од.

2

-

-

- зали очікування для суб'єктів господарювання

од.

2

-

-

Запроваджено електронну чергу, електронний документообіг та встановлено інформаційні кіоски, в яких розміщено необхідну інформацію щодо отримання документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг
Впроваджено інформаційну систему "Єдиний дозвільний центр м. Києва", що забезпечує реєстрацію дозвільних справ державними адміністраторами та збереження їх в електронній базі даних, облік звернень суб'єктів господарювання до адміністраторів, представників місцевих дозвільних органів та дозволяє формувати технологічні карти руху дозвільних справ, які визначають послідовність дій для отримання відповідного документа дозвільного характеру, схеми дозвільно (погоджувальних) процедур, електронний рух дозвільних справ
Для вирішення завдань по налагодженню роботи міського дозвільного центру розпорядженням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2010 N 999 (зі змінами) створено відповідну робочу групу. Протягом звітного року проведено три її засідання та напрацьовані відповідні доручення
В роботі міського дозвільного центру для консультування суб'єктів господарювання беруть участь 8 міських дозвільних органів та 8 територіальних органів центральних органів виконавчої влади

 

 

 

 

До міського дозвільного центру "Єдиний офіс" протягом 2011 року:

 

 

 

 

- звернулось суб'єктів підприємництва

од.

23153

-

315,4

- видано документів дозвільного характеру

од.

12866

-

244,6

- надано консультацій

од.

3205

-

280,0

Інформація про процедури отримання документів дозвільного характеру в "Єдиному офісі" розміщена на стендах в міському дозвільному центрі та на офіційному веб-порталі Київської міської влади
Дозвільні центри із видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності працюють також в усіх 10 районах міста

 

 

 

 

Протягом 2011 року адміністраторами та місцевими дозвільними органами:

 

 

 

 

- видано документів дозвільного характеру

од.

9663

-

75,8

- надано консультацій

од.

16211

-

78,5

Здійснення контролю за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру

Реалізація покладених на дозвільний центр та державних адміністраторів повноважень щодо контролю за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру сприяє відкритості і прозорості у роботі органів виконавчої влади, недопущенню вчинення корупційних дій та інших правопорушень
Інформація щодо порушень місцевими дозвільними органами строків розгляду документів дозвільного характеру щотижнево надається голові Київської міської державної адміністрації та до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 

 

 

 

Затвердження вичерпного переліку документів дозвільного характеру, що видаються на місцевому рівні

З метою реалізації районними в місті Києві державними адміністраціями повноважень з видачі документів дозвільного характеру Головним управлінням з питань регуляторної політики та підприємництва підготовлено та направлено на погодження в установленому порядку проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про затвердження переліку документів, які видаються виключно через районні дозвільні центри м. Києва"
Відповідно до висновку юридичного управління апарату виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 04.07.2011 виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) не має повноважень для видання вказаного розпорядження
Законом України від 19.05.2011 N 3392-VI "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" затверджено 143 документи дозвільного характеру, які з 01.01.2012 року мають видаватися виключно через державних адміністраторів. Однак для забезпечення роботи державних адміністраторів у рамках закону необхідно затвердити перелік дозвільних органів: як центральних, так і місцевих, які зобов'язані будуть видавати документи дозвільного характеру, визначені законом, та розробити порядок видачі документів дозвільного характеру, а також регламенти (інформаційні картки), які визначають послідовність дій для отримання документів дозвільного характеру
До міського дозвільного центру надано дозвільними органами 16 регламентів (інформаційних карток)

 

 

 

 

Здійснення прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих на місцевому рівні, та приведення їх у відповідність до положень Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

На виконання Закону України "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування" та розпорядження Київського міського голови від 17.01.2011 N 5 "Про створення робочої комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування міста Києва" відповідною робочою комісією проведені заходи, спрямовані на перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування міста Києва

 

 

 

 

За результатами засідань опрацьовано нормативно-правових актів

од.

23975

 

 

Визначено 55 регуляторних актів, які не відповідали законодавству України. Зазначені акти приведено у відповідність до вимог законодавства України шляхом внесення змін та доповнень або скасування
До здійснення заходів з реалізації державної регуляторної політики залучаються неприбуткові об'єднання підприємців та організації роботодавців, серед яких найбільш активними є: Спілка малих, середніх і приватизованих підприємств України, Спілка орендарів і підприємців України, "Об'єднання підприємців XXI століття", профспілка працівників малого та середнього бізнесу України "Єднання", Київська організація роботодавців сфери послуг "Всім миром. Київ", Київська міська організація профспілки працівників інноваційних і малих підприємств, Київська міська організація роботодавців, Конгрес приватних роботодавців, "Центр громадських альтернатив", Київське відділення Спілки кооператорів та підприємців України, Київська міська організація роботодавців-перевізників "Столиця"

 

 

 

 

Впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення суб'єктів підприємництва, удосконалення інфраструктури підтримки підприємництва та інформаційного забезпечення. Удосконалення механізму фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарювання шляхом спрямування бюджетних коштів, призначених для часткового відшкодування відсоткових ставок по кредитах, тим суб'єктам малого та середнього бізнесу, які впроваджують енергозберігаючі проекти, новітні технології та створюють нові робочі місця

Відповідно до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів господарювання в м. Києві, затвердженого рішенням Київради від 05.07.2001 N 375/1351 (із змінами та доповненнями), першочерговому розгляду підлягають проекти щодо надання фінансово-кредитної підтримки, умовами яких передбачається впровадження енергозберігаючих та новітніх технологій
У 2011 році проведено шість засідань конкурсної комісії по відбору проектів для фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарювання в м. Києві

 

 

 

 

У 2011 році з бюджету міста по коду функціональної класифікації "Підтримка малого і середнього підприємництва" на часткове відшкодування відсоткових ставок по кредитах малого та середнього підприємництва спрямовано

млн. грн.

8,2

35,2

76,6

Застосування інформаційних технологій, розвиток інтернет-ресурсів з метою забезпечення вільного доступу підприємців до баз даних щодо ресурсів міста

Суб'єктам підприємництва для ведення господарської діяльності надаються в оренду та у власність нежитлові приміщення комунальної власності міста. Протягом 2011 року 126 суб'єктам підприємництва

 

 

 

 

- надано та продовжено договори оренди на загальну площу

кв. м

15637,0

-

-

- надано у власність нежитлових приміщень комунальної власності міста

тис. кв. м

11,3

-

-

- надано пільги з орендної плати 1 суб'єкту підприємництва на приміщення площею

кв. м

339,0

-

-

З метою впровадження сучасних методів управління у сфері підприємництва реалізується Програма заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва "Українська ініціатива"

 

 

 

 

У 2011 році за цією програмою закінчили навчання та отримали дипломи спеціалістів, з них:

осіб

170

-

-

- за напрямком "Економіка підприємства"

осіб

68

-

-

- за напрямком "Менеджмент"

осіб

102

-

-

Постійно проводились консультації підприємців стосовно умов участі у програмі

 

 

 

 

Здійснюються заходи щодо залучення до участі у програмі нових учасників: з початку року зареєстровано пакетів документів на участь у програмі

од.

27

-

-

Надано рекомендації підприємцям для участі у стажуванні на підприємствах країн Європейського союзу за програмою InWent

од.

7

-

58,3

З метою забезпечення підприємців інформаційними ресурсами підтримується в актуальному стані інтернет-ресурс "Столичний діловий портал" (www.bizportal.kiev.ua), призначений для допомоги підприємцям з різних аспектів їх діяльності
Протягом 2011 року створено 2 нові модулі-сайти ("Податки" та "Дозволи") та новий розділ "Форум", де публікуються відповіді на найбільш актуальні запити представників малого та середнього бізнесу
Актуалізовано інформаційно-аналітичний контент порталу, опубліковано 1568 записів стосовно регуляторної політики, дозвільної системи, лізингових відносин та ін. Опубліковано 2 каталоги виставкових заходів. Створено три випуски електронного англомовного бюлетеню комерційних пропозицій підприємств м. Києва щодо експорту-імпорту, залучення прямих іноземних інвестицій та субконтрактингу (виробничої кооперації)
Створено та розпочав своє функціонування відеоканал Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва на You Tube за адресою: http://www.youtube.com/kievbizportal

 

 

 

 

Забезпечення розвитку об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва

Для надання допомоги підприємцям з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності функціонує комунальне підприємство "Київський міський бізнес-центр" (КМБЦ). Діють районні інформаційно-консультативні центри (РІКЦ) як структурні підрозділи КМБЦ у дев'яти районах міста (Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Печерському та Подільському)
Забезпечується діяльність Центру по наданню послуг суб'єктам підприємництва з районними структурними підрозділами (у складі КМБЦ), створеного згідно з рішенням Київради з метою спрощення процедур започаткування бізнесу та надання практичної допомоги підприємцям

 

 

 

 

Протягом 2011 року Центром:

 

 

 

 

- укладено договорів з суб'єктами підприємництва на надання офісних, інформаційно-консультативних та інших послуг

од.

305

-

33,9

- надано консультацій

од.

6947

-

-

Станом на 01.01.2012 року в м. Києві налічувалось:

 

 

 

 

- бізнес-центрів

од.

124

-

96,1

- бізнес-інкубаторів

од.

10

-

100,0

- технопарків

од.

19

-

100,0

- лізингових компаній

од.

352

-

93,1

- кредитних спілок

од.

416

-

94,1

- фондів підтримки підприємництва

од.

72

-

98,6

- інвестиційних фондів і компаній

од.

1561

-

96,4

- інноваційних фондів і компаній

од.

380

-

100,3

- інформаційно-консультативних установ

од.

1073

-

95,1

- громадських об'єднань підприємців

од.

266

-

106,0

- бірж

од.

126

-

100,0

- страхових організацій

од.

1380

-

95,4

- аудиторських фірм

од.

553

-

94,0

Загальна кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва становила

од.

6332

-

96,1

Організація проведення круглих столів, семінарів, теле- і радіопрограм з обговорення нагальних питань розвитку підприємництва

З метою обговорення проблемних питань розвитку підприємництва протягом 2011 року організовувались наради, семінари та круглі столи із залученням підприємців та їх громадських об'єднань, а саме:

 

 

 

 

- нарада щодо проблемних питань забезпечення діяльності структурних підрозділів райдержадміністрацій у зв'язку з проведеною реорганізацією районів

од.

1

 

 

- наради та семінари з питань застосування нових законодавчих актів та проблемних питань щодо здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

од.

5 + 3

 

 

- наради, семінари щодо проблемних питань видачі документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання та круглий стіл щодо актуальних питань впровадження законодавства, спрямованого на спрощення умов ведення бізнесу

од.

13 + 4

 

 

- нарада щодо прискореного перегляду регуляторних актів, круглий стіл та семінар з проблемних питань реалізації державної регуляторної політики

од.

1

 

 

- круглі столи щодо розвитку підприємництва і франчайзингу в місті та актуальних питань ліквідації підприємств

од.

6

 

 

Проблеми та перспективи розвитку підприємництва, хід реалізації державної регуляторної політики, оперативна інформація щодо підприємницької діяльності та виконання заходів з її розвитку висвітлювались протягом 2011 року такими засобами масової інформації м. Києва:

 

 

 

 

- публікацій друкованими засобами масової інформації

од.

377

 

 

- радіопередач

од.

149

 

 

- телепередач

од.

171

 

 

Інформація на зазначену тематику розміщується також на офіційному web-порталі Київської міської влади (www.kmv.gov.ua)

 

 

 

 

Виготовлено та розповсюджено серед суб'єктів малого та середнього бізнесу відеофільми:
- "Отримання страхових послуг для суб'єктів малого та середнього бізнесу"
- "Умови та порядок отримання фінансових ресурсів (кредитів) для суб'єктів малого та середнього бізнесу"
Крім того, на каналах ТВі та ТРК "Київ" виходила інформаційно-аналітична програма "Бізнес-ситуація", у випусках якої розглядались питання кредитування малого та середнього бізнесу, організації процесу взаємодії чиновників та підприємців при отриманні документів дозвільного характеру, діяльності Київського міського бізнес-центру, про лідерів IX Київського міського конкурсу "Молодий підприємець року"

од.

2

 

 

3.3.2. Сприяння в роботі підприємств промислового комплексу міста, інноваційна діяльність

Сприяння промисловим підприємствам м. Києва у зростанні обсягів випуску наукоємної продукції високого технологічного рівня, освоєння нових конкурентоздатних зразків техніки, підвищення якості та ефективності виробництва з орієнтацією на потреби внутрішнього ринку та збільшення експортного потенціалу

У 2011 році відносно 2010 року обсяг промислової продукції збільшився на 1,9 %
Приріст промислового виробництва досягнуто у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції - на 28,3 %; машинобудуванні - на 6,4 %; металургійному виробництві - на 2,2 %; обробленні деревини та виробництві виробів з деревини - на 4,6 %
У звітному періоді введено в дію нові виробничі потужності, а саме:
- ПАТ "УКРПЛАСТИК" - переробка полімерів, дистиляція відпрацьованих розчинників
- ПрАТ "ФАНПЛИТ" - станок шпонолагодильний, теплогенератор N 2
- ПАТ "ГАЛАКТОН" - обладнання для економії продукту з допомогою добавки азоту на автоматі ТВА-8
Освоєно нові види продукції:
- ПАТ "УКРПЛАСТИК" - пакувальні матеріали SOLAN SP 221 для шоколадних плиток у флоу-пак з функцією повторного закривання, матеріали з "peel" властивостями для зварювання ПЕТ-плівкою, матеріал із здатністю легкого відкривання
- ДАХК "Артем" освоєно 2 нових зразки вакуумних камер
- ДП "ДЗЗМ ім. Є. О. Патона" освоєно виробництво порошкового дроту марки ПП-АН 198
- ПАТ "Київський мотоциклетний завод" виготовлено дослідний зразок спецавтомобіля "Патруль Л" та дослідний зразок спецавтомобіля на базі автомобіля 2Daewoo Sens" для МВД України, спеціальна аварійно-відновлювальна машина на базі шасі ГАЗ-33081-50 "Садко" та на базі шасі ГАЗ-3309 для ПАТ "Київводоканал"
- ТОВ "Дана-Мода" розроблена нова літня колекція та 6 моделей жіночого верхнього одягу
- ВАТ "Меридіан": 4 види нових лічильників електроенергії електронних однофазних та трифазних, радіометр "Прип'ять-М", реєстратор якості електроенергії РЕ-01, приймач сувенірний "Меридіан-сувенір", модернізація котлів типу "Форсаж"
- ПАТ "Київський завод "Аналітприлад": автомат розливу води АРВ-01, струбцина кріплення кабелів, кабельний затискач (клампс)
- ПАТ "Київполіграфмаш" - розроблена конструкторсько-технологічна документація та освоєно серійне виробництво промислового бессольвентного ламінатора та нового ниткошвейного автомата з системою СПУ, п'ятифарбової флексодрукарської машини з новим апаратом та інфрачервоною сушкою
У 2011 році поставляли продукцію на експорт такі підприємства:
- ДАХК "Артем" на суму 445396,0 тис. грн., країни - Росія, Індія, Білорусь, Китай, В'єтнам, ПАР, Бангладеш, Велика Британія
- ВАТ "Електроприлад" на суму 1811,4 тис. грн., країни - Росія, Індія
- ПАТ "Київський мотоциклетний завод" на суму 1249,0 тис. грн., країни - Азербайджан, Куба
- ВАТ "Фармак" експортує понад 20 % виготовленої продукції в 26 країн, серед яких країни СНД, Балтії, Європи. Обсяг експорту за 2011 рік склав 275512,0 тис. дол. США, що на 14,0 % перевищує показник відповідного періоду минулого року
- продукція АТ "Чинбар" підприємства (натуральна шкіра) експортувалася до Індії, Польщі, Чехії, Італії, Молдови, Білорусі. Обсяг реалізованої продукції на експорт склав 14,1 млн. грн. (у порівнянні з відповідним періодом минулого року досягнуто приріст на рівні 182 %)

%

101,9

 

102,1

Проведення моніторингу стану розгляду наданих документів для оформлення та отримання промисловими підприємствами державної форми власності актів на право постійного користування земельними ділянками, на яких вони розташовані

ДП КДЗ "Буревісник" у 2010 році підготовлено матеріали та направлено до Київської міської ради. Всі погодження в Головному управлінні земельних ресурсів завершені до 12.11.2010 року. Справа К-17493 була розглянута на засіданні профільної постійної комісії Київради, яка прийняла рішення рекомендувати Київраді надати згоду на розроблення проекту відведення земельної ділянки площею 15,67 га ДП КДЗ "Буревісник"
КП "Радіовимірювач" у 2010 році подано клопотання за NN 16184, 16183 до Київської міської ради щодо отримання державного акта на право постійного користування земельними ділянками N 90171003, м. Київ, вул. Колекторна, 24/26, N 901158040, м. Київ, вул. Дніпродзержинська, 110, Дарницький район. Головним управлінням земельних ресурсів клопотання розглянуто та ухвалено рішення рекомендувати Київраді надати дозвіл на розроблення документації
У 2011 році промислові підприємства КП "Радіовимірювач" та ДП КДЗ "Буревісник" актів на право постійного користування земельними ділянками не отримали
Для отримання державного акта на право постійного користування земельною ділянкою ПрАТ "Транссигнал" у 2010 році направлено до Київради та КМДА клопотання (к-17305 від 06.09.2010) про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою. Питання знаходиться у стадії вирішення.
ВАТ "Київський завод "Радар" протягом тривалого часу намагається вирішити питання отримання державного акта на право користування земельними ділянками, на яких розташовані виробничі та адміністративні будівлі на вул. Предславинській, 35 та вул. Плещеєва, 10. На сьогодні кадастрові справи ВАТ "Київський завод "Радар" А-5049 та N 6545 знаходяться в Головному управлінні земельних ресурсів та не передані на розгляд до Київради

 

 

 

 

Надання фінансово-кредитної підтримки промисловим підприємствам м. Києва, які впроваджують інноваційні види продукції, шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок з місцевого бюджету за кредитами, що надаються через КБ "Хрещатик"

Згідно з рішенням Київської міської ради від 05.07.2001 N 375/1351 (зі змінами та доповненнями) Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики через уповноважений банк ВАТ КБ "Хрещатик" здійснює часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами господарювання для реалізації інвестиційних проектів

 

 

 

 

Бюджетом м. Києва на 2011 рік Головному управлінню промислової, науково-технічної та інноваційної політики по КФК 180404 "Підтримка малого і середнього підприємництва" на здійснення фінансово-кредитної підтримки передбачено бюджетні асигнування на суму

млн. грн.

1,5

 

 

Протягом 2011 року Головному управлінню промислової, науково-технічної та інноваційної політики перераховано кошти за 2010 рік на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами у сумі

тис. грн.

115,0

 

 

Заборгованість за 2010 рік з відшкодування відсотків за наданими кредитами становить

тис. грн.

296,7

 

 

Організація та проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" у 2011 році у м. Києві

З метою забезпечення проведення конкурсу на регіональному рівні прийнято розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.04.2011 N 480 "Про проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" у 2011 році у м. Києві" та було створено регіональну конкурсну комісію Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України"
Головним управлінням промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" проведено регіональний етап Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" у 2011 році у м. Києві

 

 

 

 

На участь у конкурсі на регіональному етапі конкурсу подано заявок від 43 підприємств м. Києва

од.

88

 

 

В т. ч. по номінаціях:

 

 

 

 

- продовольча група

од.

35

 

 

- промислові товари для населення

од.

14

 

 

- товари виробничо-технічного призначення

од.

32

 

 

- підприємства, які виконують роботи або послуги у побутовій сфері

од.

7

 

 

За категоріями підприємства розподілились:

 

 

 

 

- малі

од.

33

 

 

- середні

од.

18

 

 

- великі

од.

37

 

 

На експертизу від 32 підприємств - учасників конкурсу надійшло звітів

од.

60

 

 

За результатами проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" у 2011 році визначено переможців та лауреатів в чотирьох номінаціях, які рекомендовані для участі на загальнодержавному рівні у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" у 2011 році за встановленими номінаціями та за категоріями підприємств (малі, середні, великі)
5 жовтня 2011 року спільно з Всеукраїнським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів проведено урочисту церемонію нагородження переможців регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" у 2011 році у м. Києві
9 - 10 листопада 2011 року проведено фінальні заходи Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" у 2011 році, а саме: урочисте відкриття Національної виставки Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" у 2011 році та церемонію нагородження фіналістів, лауреатів та переможців конкурсу

 

 

 

 

Розміщення на офіційному сайті Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики номенклатури продукції промислових підприємств м. Києва, яка може закуповуватись для потреб міського господарства

На інтернет-сторінці Головного управління офіційного веб-порталу Київської міської влади розміщено інформацію, а саме:
- перелік продукції (товарів, робіт, послуг) промислових підприємств міста Києва, яка може бути використана під час реалізації програми "Доступне житло"
- перелік продукції (товарів, робіт, послуг) промислових підприємств міста Києва, яка може закуповуватись головними розпорядниками коштів бюджету м. Києва для потреб міського господарства, виконання завдань в рамках підготовки столиці України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році
- перелік продукції (товарів, робіт, послуг) промислових підприємств міста Києва, яка може закуповуватись головними розпорядниками коштів бюджету м. Києва для забезпечення потреб медичних закладів та установ обладнанням та приладами у 2011 - 2012 роках
- перелік продукції (товарів, робіт, послуг) промислових підприємств міста Києва, яка може закуповуватись головними розпорядниками коштів міського бюджету для забезпечення потреб міського господарства (закладів освіти та науки) у 2011 - 2012 роках
- перелік продукції (товарів, робіт, послуг) промислових підприємств міста Києва, яка може закуповуватись головними розпорядниками коштів міського бюджету для забезпечення потреб установ та організацій житлово-комунального господарства у 2011 - 2012 роках

 

 

 

 

Проведення моніторингу закупівель товарів, робіт і послуг головними розпорядниками бюджетних коштів у промислових підприємств міста

Згідно з даними, які опубліковані головними розпорядниками коштів бюджету м. Києва (та замовниками) в інформаційно-аналітичній системі "Закупівлі міста Києва":
- кількість промислових підприємств, які брали участь у тендерах, що проводились головними розпорядниками коштів бюджету м. Києва, у 2011 році становила

од.

35

 

 

- кількість тендерних пропозицій, наданих промисловими підприємствам до тендерних комітетів головних розпорядників коштів бюджету м. Києва

од.

304

 

 

- загальна сума пропозицій підприємств - учасників тендерних процедур

млн. грн.

555,5

 

 

- кількість промислових підприємств, які були визнані переможцями у тендерах, що проводились головними розпорядниками коштів бюджету м. Києва у 2011 році

од.

19

 

 

- кількість тендерних пропозицій, по яких перемогли промислові підприємства

од.

121

 

 

- загальна сума за укладеними договорами між головними розпорядниками коштів бюджету м. Києва та підприємствами-переможцями

млн. грн.

167,0

 

 

- укладено угод на поставку товарів на суму

млн. грн.

58,9

 

 

Найбільше було закуплено наступних товарів:

 

 

 

 

- молочна продукція

млн. грн.

18,1

 

 

- інсулін та його аналоги

млн. грн.

13,9

 

 

- машини та устаткування для будівництва

млн. грн.

11,2

 

 

- вироби хлібобулочні

млн. грн.

5,2

 

 

- устаткування для автоматичного оброблення інформації

млн. грн.

3,84

 

 

Укладено угод на виконання послуг (здійснення робіт) на суму

млн. грн.

108,1

 

 

Найбільше закуплено послуг (робіт):

 

 

 

 

- послуг (робіт) з обслуговування ліфтового господарства

млн. грн.

82,4

 

 

- послуг у сфері інформатизації

млн. грн.

21,0

 

 

Організація проведення виставок, ярмарків-презентацій продукції промислових підприємств м. Києва

Протягом 2011 року промислові підприємства брали участь у виставках:
- ПАТ "НВК" КЗА ім. Г. І. Петровського - у 10 Міжнародній виставці та конференції "IDEX 2011" у м. Абу-Дабі, ОАЕ
- ДП "ДЗЗМ ім. Є. О. Патона" на спеціалізованій промисловій виставці "Зварювання. Споріднені технології - 2011"
- ТОВ "НВФ "ЮТАМ" - "Промисловий холод 2011"
- ВАТ "Київполіграфмаш" - у Міжнародній спеціалізованій виставці ПАК-ЕКСПО (м. Київ)
- ЗАТ "Чинбар" - у спеціалізованій виставці шкіри та взуття "Leather and Shoes", "Fashion 2011" та виставці канцелярських товарів та VIP-галантереї "2b2 shou"
- ВАТ "УКРПЛАСТИК" - у "ПАКЕКСПО-2011" м. Київ
- СП "БУДДЕТАЛЬ" - у "КИЇВБІЛДІНГ" м. Київ
- ТОВ "Арсенал-Центр" - у будівельній виставці Interbudekspo 2011 "Будівництво"
В квітні 2011 року у м. Ганновер (Німеччина) відбулась міжнародна виставка-ярмарок "Hannover Messe 2011", в якій брало участь промислове підприємство м. Києва ВАТ "Меридіан" ім. С. П. Корольова
З 28 червня по 3 липня 2011 року в м. Москві (Росія) відбулася міждержавна виставка, присвячена 20-річчю СНД. У зазначеному заході взяли участь наступні промислові підприємства: ДП ВО "Київприлад", Арсенал, ВАТ "Мередіан", ТОВ "Завод гідроарматури", Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лошкарьова, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України, ДП "Завод шампанських вин", Кондитерська корпорація "Рошен", завод ім. Антонова
16 - 19 серпня 2011 року до 20-річчя Незалежності України відбулася загальнодержавна виставкова акція "Барвиста Україна" за участю всіх регіонів України. Київська експозиція була представлена у центральному павільйоні N 7, де на площі 250 м2 свої досягнення продемонстрували 27 кращих київських промислових підприємств та установ, а саме: АНТК ім. Антонова, НВП ПАТ "Більшовик", ВАТ "Електроприлад", ПАТ "ЕЛМІЗ", ДПВО "Київприлад", ТОВ "Київський годинниковий завод", ВАТ "Київський ювелірний завод", ТОВ "Трикотажна фабрика "Киянка", ВАТ "Комбінат будіндустрії", ПАТ "Макаронна фабрика", ВАТ "Завод ім. С. П. Корольова "Меридіан", ВАТ Київський завод "Радар", ТОВ "Текс-Стиль", ПАТ "УХЛ-МАШ", ТОВ Фірма "Фавор", ПрАТ "Фанплит", ЗАТ "ЧИНБАР", ПАТ "Київський радіозавод", ВАТ "Коммаш" та ін.
8 - 10 листопада ц. р. у Міжнародному виставковому центрі відбулися Міжнародний інвестиційний бізнес-форум з питань енергоефективності та альтернативної енергетики і II спеціалізована виставка "Енергоефективність-2011", в якій взяли участь наступні промислові підприємства: ВАТ "Мередіан ім. Корольова", ДНВП "Електронмаш", ПАТ "Квазар", ВАТ "Тодак"
З 22 по 25 листопада ц. р. на території Міжнародного виставкового центру (МВЦ, м. Київ, Броварський проспект, 15, ст. м. "Лівобережна") відбувся X ювілейний Міжнародний промисловий форум-2011
З 23 по 26 листопада ц. р. в "Українському домі" відбулася Всеукраїнська виставка-ярмарок "Український сувенір", до участі у якій були запрошені підприємства, які виготовляють сувенірну продукцію

 

 

 

 

Створення та постійне поповнення бази даних по наукових й інженерних розробках, які можуть скласти основу для формування інноваційних проектів, і визначення механізмів сприяння просування їх на внутрішньому й зовнішньому ринках

У Головному управлінні промислової, науково-технічної та інноваційної політики складено базу даних науково-технічних розробок, наданих науковими установами НАН України та галузевими інститутами (73 розробки), які можуть бути використані в різних сферах діяльності міста
Більшість запропонованих проектів спрямовано на енерго- та ресурсозбереження (30); покращення екологічної ситуації в м. Києві (25); підвищення надійності, збільшення експлуатаційного ресурсу та ремонту рухомого складу міського транспорту та елементів транспортної інфраструктури, в тому числі мостів і шляхопроводів (18)
Впровадження цих проектів на промислових підприємствах міста Києва дасть можливість підтримки київського виробника, створення нових робочих місць, заміщення імпортної продукції високої вартості вітчизняними аналогами

 

 

 

 

3.3.3. Розвиток споживчого ринку та сфери послуг

Забезпечення продовольчої безпеки міста. Формування регіональних запасів продовольчого зерна для забезпечення виробничої потреби хлібозаводів міста у борошні та міжсезонних запасів плодоовочевої продукції для безперебійного забезпечення закладів бюджетної сфери та торговельної мережі міста в зимово-весняний період

Обсяги зерна, завезеного для поточних потреб

тис. т

234,8

-

93,0

Обсяги зерна, закупленого в регіональні запаси

тис. т

151,6

315,0

231,0

Обсяги плодоовочевої продукції, завезеної для поточного споживання

тис. т

220,9

-

134,0

Обсяги плодоовочевої продукції, закладеної на міжсезонне зберігання

тис. т

30,5

135,0

123,0

Удосконалення роботи по залученню на споживчий ринок міста товарних ресурсів шляхом проведення загальноміських і районних ярмарків за участі безпосередніх товаровиробників з регіонів України (підприємств переробної промисловості та фермерських господарств)

Протягом 2011 року проведено ярмарків

од.

705

293,8

217,0

Обсяги реалізованої продукції на ярмарках
Основні київські товаровиробники, продукція яких представлена на ярмарках:
- ПрАТ "Київмлин"
- ПАТ "Макаронна фабрика"
- ПАТ "Галактон"
- ТОВ "Фірма "Фавор"
- ВАТ "Київський маргариновий завод"

тис. т

84,1

-

211

Розвиток мережі закладів торговельного та побутового обслуговування. Створення мережі магазинів з продажу товарів першої необхідності у житлових мікрорайонах з недостатньою кількістю стаціонарних магазинів шляхом розміщення закладів торгівлі павільйонного типу

Відкрито об'єктів побутового обслуговування

од.

261

101,5

94,0

з них:

 

 

 

 

- перукарень та салонів краси

од.

91

107,8

105,1

- послуги з хімічного чищення та прання білизни, текстильних та хутряних виробів

од.

19

130,0

132,2

- майстерні з ремонту взуття

од.

10

99,7

100,3

- майстерні з пошиття та ремонту одягу

од.

26

101,1

102,4

- об'єкти з надання автопослуг

од.

16

97,0

98,1

- фотопослуги

од

3

98,1

100,0

- інші

од.

50

-

118,2

У сфері побутового обслуговування створено робочих місць

од

919

99,5

91,0

Підприємствами сфери побутового обслуговування м. Києва реалізовано побутових послуг на суму,

млн. грн.

2413,0

 

в 1,15 рази більше

що в розрахунку на 1-го жителя міста становить

грн.

871,9

 

 

Відкрито магазинів шляхом розміщення закладів торгівлі

од.

289

 

 

- продовольчих

од.

164

 

 

• великого формату

од.

21

 

 

• іншого формату

од.

143

 

 

- непродовольчих

од.

125

 

 

Розміщено магазинів "крокової" досяжності павільйонного типу

од.

10

 

 

В листопаді відкрито перший комунальний книжковий магазин "Сяйво книги"

од.

1

 

 

Покращення санітарно-технічного стану будівель та зовнішнього вигляду ринків, підвищення рівня обслуговування покупців і умов праці для торгуючих, залучення до торгівлі безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції

Кількість підприємств ринкової мережі міста, всього,

од.

98

 

 

в т. ч.:

 

 

 

 

- продовольчих та змішаних

од.

71

 

 

- непродовольчих

од.

25

 

 

- кількість торговельних місць

тис. од.

43,0

 

 

Торговельні місця на підприємствах ринкової мережі міста надаються для торгівлі як суб'єктам підприємницької діяльності, так і безпосередньо товаровиробникам, які мають першочергове право на їх отримання (у т. ч. приватним особам)
Продовжується здійснення заходів щодо поступового перетворення ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси. З цією метою виконано значний обсяг робіт щодо покращення зовнішнього вигляду ринків, підвищення рівня обслуговування споживачів, створення належних умов для торгуючих, залучення до торгівлі безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

Важливим результатом цієї роботи є:

 

 

 

 

- закінчення реконструкції ринків

од.

14

 

 

- продовження реконструкції ринків

од.

23

 

 

- оформляється ПКД

од.

5

 

 

Подальше вдосконалення діяльності підприємств ринкової мережі, поступове перетворення їх у торговельно-сервісні комплекси з наданням населенню різноманітних послуг

Після виконання робіт з реконструкції ринків в дію введено торговельні центри у:
- Деснянському районі: "Маяк", "Полюс"
- Дніпровському районі: "Сапсан-СП"
- Святошинському районі: "Дитяча Країна"
- Шевченківському районі: "Амаркорд-Алекс", "Континент"
- Оболонському районі: комплекс торговельних павільйонів ТОВ "Солідарність-Плюс"
Значно розширено асортимент та підвищено рівень послуг, що надають споживачам ринки столиці

 

 

 

 

Кількість об'єктів побутових послуг на ринках

од.

300

 

 

У липні 2011 відкрито першу чергу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Столичний"

 

 

 

 

Збільшення кількості "соціальних" торгових місць для продажу громадянами плодоовочевої продукції, вирощеної на власних присадибних ділянках

З метою надання можливості громадянам, в т. ч. пенсіонерам, здійснювати продаж у невеликих обсягах сільськогосподарської продукції, вирощеної на присадибних ділянках, на ринках міста створено "соціальних" торговельних місць близько

тис. од.

2,0

 

 

Розширення мережі майданчиків для проведення сезонної та ярмаркової торгівлі

Кількість майданчиків для проведення ярмарків склала
Затверджено розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.2011 N 733 "Про заходи щодо організації торговельного обслуговування населення м. Києва у весняно-літній період 2011 року"
Протягом звітного періоду здійснювався комплекс загальноміських організаційно-правових заходів щодо розгортання у весняно-літній період 2011 року дрібно-роздрібної торговельної мережі з продажу прохолоджувальних напоїв, морозива, плодоовочевої продукції, кісточкових плодів та баштанних культур, а також облаштування відкритих торговельних майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства

од.

50

-

108,7

Розширення мережі закладів ресторанного господарства, швидкого харчування, кафе з прийнятним рівнем цін, підвищення культури обслуговування

Відкрито закладів ресторанного господарства

од.

92

 

 

Збільшення кількості об'єктів, що надають побутові послуги малозабезпеченим громадянам за доступними та пільговими цінами, залучення суб'єктів підприємницької діяльності сфери побутових послуг до участі в міській комплексній програмі "Турбота"

Кількість підприємств побутового обслуговування, які здійснюють пільгове обслуговування населення, складає

од.

1024

 

105,4

Обсяги наданих пільгових послуг

тис. грн.

6702,0

 

117,0

Здійснено пільгове обслуговування малозабезпечених громадян м. Києва

тис. осіб

69,4

 

100,0

У м. Києві всі продовольчі магазини, незалежно від форми власності, виконують соціальну функцію, так як згідно з розпорядженням міськдержадміністрації від 10.01.2011 N 15 "Про регулювання цін на основні продовольчі товари" на 8 основних продовольчих груп товарів встановлено граничний рівень торговельної надбавки - 10 %; на крупи, макаронні вироби та цукор - 12 %; яловичину, свинину, хліб - 15 %
Пільгове обслуговування ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб, які належать до учасників бойових дій, та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, запроваджено в закладах торгівлі великих форматів: ЗАТ "Фуршет", ЗАТ "Квіза-Трейд", ТОВ "Еко", ПП Шереметьєв О. Є. та ін. за дисконтними картками зі знижкою від 2 % до 7 %.
Крім того, закладами торгівлі запроваджено обслуговування пенсіонерів на придбання всіх груп товарів:
- ТОВ "Край" в 3-х супермаркетах, (просп. Глушкова, 13-б, просп. Маяковського, 43/2, вул. Григоровича-Барського, 1), в будні дні зі знижкою 5 %
- ТОВ "Сава" в супермаркеті "Рейнфорд" (вул. Борщагівська, 154) з 9-00 до 11-00 год. без торговельної надбавки та з 19-00 год. до закриття зі знижкою до 15 %

 

 

 

 

3.3.4. Використання туристично-рекреаційного потенціалу, розвиток індустрії туризму

Розбудова та модернізація готельної мережі м. Києва: продовження будівництва готельних комплексів та інших закладів розміщення туристів та гостей столиці, сприяння інвесторам, залученим до будівництва, реконструкції, переоснащення готелів, гуртожитків, готельно-офісних комплексів тощо

Для розміщення цільових груп УЄФА, що прибудуть до м. Києва, у готелях станом на 01.01.2012 підписано 64 угоди та зарезервовано
01.08.2011 введено в експлуатацію 3-зірковий готель "ІБІС" на 216 номерів (бульв. Т. Шевченка, 25)
До початку чемпіонату планується ввести в експлуатацію 12 готелів з загальним номерним фондом 2043 номери
Наразі завершені будівельні роботи на таких об'єктах: готель "Фермонт" (вул. Набережно-Хрещатицька, 1-а), "Автограф" (вул. Предславинська, 35), "Старо" (вул. Костянтинівська, 34), "Парк-готель "Київ" (вул. М. Юнкерова, 20), "Вісак-2" (Оболонська набережна, 9)
На сьогодні готелі "Хілтон" (бульв. Т. Шевченка, 28 - 30), "Холідей Інн" (вул. Антоновича, 79), "Шератон" (вул. Червоноармійська, 55), "Ренесанс Маріот" (вул. Прорізна, 24/39), "Рамада" (перетин Столичного шосе та вул. Заболотного), "Адажіо" (вул. Б. Хмельницького, 56) мають стан будівельної готовності на рівні понад 60 % та активно продовжують виконання будівельних та оздоблювальних робіт, окрім готелів "Дюбек" (вул. Гамарника, 56) та "Дара" (вул. Димитрівська, 71/7)

номерів

6314

86,5

 

Створено і постійно оновлюється база альтернативних закладів розміщення вболівальників (гуртожитки, готелі, що не ввійшли до переліку готелів "Цільових груп УЄФА"), яка налічує

тис. ліжко-місць

25,0

 

 

Починаючи з 16 грудня 2011 року працює онлайн-бронювання

 

 

 

 

Станом на 01.01.2012:

 

 

 

 

- ПАТ "Гамалія" з закладами розміщення м. Києва для поселення вболівальників під час проведення "ЄВРО-2012" підписано 72 угоди на

місць

20735

 

 

- ведеться робота щодо організації фан-кемпінгів на території етнопарків "Київська Русь" (с. Копачів), "Мамаєва слобода" (м. Київ) для вболівальників

тис. осіб

9,0

 

 

- спільно з компанією TUI Travel Plc здійснено огляди закладів розміщення

од.

13

 

 

- проведено робочих зустрічей з керівниками готелів

од.

15

 

 

- проведено наради з приводу розміщення вболівальників

од.

19

 

 

Створена робоча група у складі представників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Київської міської державної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації та Укрєвроінфрапроекту щодо можливості розміщення вболівальників у гуртожитках вищих навчальних закладів Києва та Київської обл.

 

 

 

 

Створення у м. Києві й на прилеглих до нього територіях належної туристичної інфраструктури за маршрутами руху учасників чемпіонату ЄВРО-2012, вболівальників і туристів. Забезпечення діяльності міських туристично-інформаційних центрів і створення мережі екскурсійних пунктів

Проводиться робота щодо встановлення:

 

 

 

 

- туристично-інформаційних стендів у кількості

шт.

115

 

 

- вказівників у кількості

шт.

95

 

 

10 грудня 2011 встановлено перші туристичні вказівники та пілони на Софіївській та Михайлівській площах

од.

2

 

 

Розроблено концептуальну схему (адресну програму) розташування - у центральній частині міста, аеропортах, вокзалах та за напрямками основних туристичних маршрутів для вболівальників туристично-інформаційних центрів (ТІЦ)

од.

23

 

 

Виконано проектні роботи з розробки схеми розміщення в центральних частинах м. Києва тимчасових споруд під створення та забезпечення діяльності ТІЦ і розроблено 3 варіанти дизайн-проектів ТІЦ
Рішенням Київради від 01.12.2011 N 761/6997 створено комунальне підприємство "Київський міський туристично-інформаційний центр"
Відкрились і надають інформаційні послуги два ТІЦи - "Орнамент України" (Володимирська, 7) та "Tourist information centre" (Хрещатик, 19-а)

 

 

 

 

Опрацьовується питання створення у м. Києві напередодні проведення ЄВРО-2012 мережі туристично-інформаційних пунктів (далі - ТІП). Розроблені та погоджені ескізні форми видів і типів тимчасових споруд під організацію діяльності ТІП, адресну програму зупинок громадського транспорту (41 місце), розташованих у центральній частині міста, у місцях масового скупчення людей, а також навколо Дарницького залізничного вокзалу

од.

41

 

 

Розроблено проект угоди з інвесторами про співпрацю щодо організації та забезпечення діяльності ТІП. Спільно з інформаційною службою "Київміськдовідка 1559" впроваджено єдину безкоштовну інформаційно-довідкову службу підтримки туристів "123" з надання інформаційної підтримки відвідувачів ЄВРО-2012 у туристично-інформаційних центрах
У поточному році вже розпочато реалізацію проекту МОВІ TERRA - аудіогіда різними іноземними мовами з використанням мобільного телефону по 50 об'єктах туристичного показу з картосхемою

 

 

 

 

Розроблення спеціальних туристичних маршрутів, карт, схем

Для гостей і вболівальників чемпіонату ЄВРО-2012 розроблено та погоджено 13 спеціальних туристичних маршрутів по м. Києву. Переглянута тематика екскурсій для індивідуальних туристів турбюро "Краєвид"
Разом з підприємством Клуб ексклюзивних подорожей "Free Тіте" 06.07.2011 проведено презентацію туристичного маршруту "Київ - місто на схилах Дніпра" з використанням електронних аудіогідів 7 мовами на маршрутах річкових катерів, до яких додаються фотоматеріали туристичних об'єктів показу

 

 

 

 

Проведено тендер на розробку та виготовлення спеціальних туристичних маршрутів, карт, схем. Загальний тираж складає 180 тис. од. (українською, російською та англійськими мовами) на загальну суму

тис. од.

180,0

 

 

тис. грн.

1037,0

 

 

Створення та організація функціонування туристичних терміналів

Проведено тендер на встановлення туристичних терміналів у кількості

од.

40

 

 

Переможцем тендеру визнано ПраТ "Інститут передових технологій". Для здійснення роботи туристичних терміналів розроблено програмне забезпечення

 

 

 

 

29.12.2011 в готелях та ТІЦах м. Києва розміщено 10 терміналів, що знаходяться у власності Головного управління комунального господарства

од.

10

 

 

Встановлення інформаційних стендів, інформаторів на станціях громадського транспорту для розміщення інформації про туристичний потенціал м. Києва та відтворення інформації про перебіг чемпіонату

Розроблена технічна документація на проведення тендеру на встановлення туристично-інформаційних стендів

од.

80

 

 

Підготовлена концепція вигляду стендів, адресна програма
Підготовлено розпорядження про затвердження макетів та схеми розміщення інформаційних стендів
Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) затверджені розпорядження:
- від 15.04.2011 N 565 "Про Порядок розміщення інформаційних вивісок у місті Києві"
- від 06.04.2011 N 501 "Про деякі питання упорядкування розміщення рекламних засобів у місті Києві"

 

 

 

 

Погашено заборгованість за виконані роботи у 2008 - 2010 рр.

тис. грн.

549,27

 

 

Виготовлення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції про туристичні можливості м. Києва, путівників, географічних карт (різними мовами), розвиток мережі об'єктів для її розповсюдження

За результатами проведеного тендеру виконавцем виготовлено та придбано рекламно-інформаційної друкованої та сувенірної продукції про м. Києва, а саме:

тис. од.

236,1

 

 

туристичні путівники, футболки з логотипом "Київ туристичний", кепки-бейсболки, значки металеві, ручки, сувенірні тарілки, прапорці та презентаційні диски про туристичну привабливість м. Києва

 

 

 

 

Розроблення та реалізація Концепції Приймаючого міста УЄФА ЄВРО-2012 (розташування фан-зони, розробка схеми розміщення банерів, прапорів, рекламних щитів й інших елементів оформлення міста, маркетингового плану з промоції турніру, стратегії залучення партнерів та спонсорів Приймаючого міста; створення та супровід окремого веб-сайту Приймаючого міста, присвяченого УЄФА ЄВРО-2012)

На виконання вимог УЄФА в м. Києві в 2010 році розроблено власну Концепцію Приймаючого міста. В березні 2011 року Концепцію було доопрацьовано з урахуванням зауважень та пропозицій УЄФА, в рамках якої:
- сформовано реєстр рекламних площ для соціальної та комерційної реклами
- проведено кампанію з набору волонтерів
- розроблено План промоційних заходів з популяризації Києва в рамках турніру на 2011 - 2012 роки
- розроблено схему розташування офіційної фан-зони
- проводиться робота з визначення інформаційних партнерів міста
3 березня 2011 року Києва запустив свій власний веб-сайт до чемпіонату (www.city-kyiv.com.ua/uefaeuro2012)
На сьогодні веб-сайт до чемпіонату ЄВРО-2012 перекладено на французьку, німецьку, англійську та російську мови

 

 

 

 

Станом на 01.01.2012 веб-сайт відвідали користувачі Інтернету

тис. осіб

120

 

 

Крім того, в рамках промокампанії м. Києва до ЄВРО-2012 підготовлено та 02.12.2011 презентовано відеоролик у 2D та 3D форматах. Приймаюче місто розробило z-карти, флаєри, фан-довідники та буклети про Київ на іноземних мовах, які будуть розповсюджуватися на безоплатній основі для гостей міста під час проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Місто Київ та УЄФА узгодили, що місцем розташування фан-зони буде Майдан Незалежності та вул. Хрещатик. Основними елементами фан-зони в м. Києві будуть:
• великий екран площею 144 кв. м та сцена, змонтовані на Майдані Незалежності
• два додаткові екрани площею 80 кв. м кожен, встановлені над проїжджою частиною вул. Хрещатик
• зона продажу напоїв та їжі
• намети та конструкції офіційних спонсорів турніру Євро-2012
• санітарна зона
• зона для осіб з обмеженими можливостями
• ВІП-зона
• офіційний магазин з продажу ліцензованих продуктів УЄФА Євро-2012
Фан-зона розпочне свою роботу 7 червня 2012 року та працюватиме з 12.00 до 01.00 до 1 липня 2012 року
На сьогодні завершується розробка архітектурно-планувальної схеми фан-зони
Для реалізації та управління цим проектом містом шляхом загальноміського відкритого конкурсу було обрано генерального оператора - компанію "Холідей сервіс". Це підприємство за власний кошт забезпечить монтаж елементів інфраструктури фан-зони, їх підключення до комунальних мереж, надасть обслуговуючий персонал, організацію розважальних заходів, продаж їжі та напоїв, підтримання порядку у фан-зоні відповідно до правил поведінки. З цією метою 8 грудня 2011 року було підписано відповідну угоду

 

 

 

 

Координація реалізації Концепції програми волонтерів, створення потужної бази волонтерського руху для проведення у м. Києві міжнародних, спортивних, мистецьких та благодійних заходів

Реєстрація у волонтери проходила за допомогою сайту Приймаючого міста і тривала з 3 березня 2011 року по 22 грудня 2011 року. За цей час помічниками столиці під час Євро-2012 зажадали стати 8070 кандидатів. Переважна більшість кандидатів у волонтери (87 %) - молодь віком до 25 років, майже три чверті кандидатів - дівчата. Понад 80 % зареєстрованих - студенти
Програма підготовки волонтерів включає в себе 4 етапи - організаційний (вересень 2010 року - березень 2011 року), який вже успішно завершений; практичний (квітень 2011 року - травень 2012 року), який зараз у самому розпалі; активний (червень 2012 року - липень 2012 року) та підсумковий (липень 2012 року - серпень 2012 року)
Процедурою відбору волонтерів займається Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Академії педагогічних наук при Міністерстві освіти і науки України. Відбирають волонтерів на базі 5 опорних центрів

 

 

 

 

Відбірковими комісіями відібрано та направлено на проходження практичної підготовки

осіб

2000

 

 

Практичну підготовку на базі Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М. П. Драгоманова пройшли

осіб

450

 

 

Мовну підготовку пройшли

осіб

270

 

 

Забезпечено відпрацювання практичних навичок волонтерської діяльності під час відзначення Дня Європи в Україні, Дня Незалежності України, відкриття НСК "Олімпійський", товариського матчу між футбольними збірними України та Німеччини, фінального жеребкування УЄФА ЄВРО-2012

 

 

 

 

Поліпшення якості обслуговування туристів. Створення системи онлайн-бронювання номерів закладів розміщення в рамках підготовки до ЄВРО-2012

За результатами проведення конкурсу на визначення партнера м. Києва з організації розміщення вболівальників та створення легкодоступної системи бронювання "Онлайн", туроператором визначено ПАТ "Гамалія". Починаючи з 16 грудня 2011 року на сайті Приймаючого міста працює онлайн-бронювання готелів до ЄВРО-2012

 

 

 

 

Впорядкування системи екскурсійного обслуговування у м. Києві, створення міської організації для надання послуг бронювання та інформаційно-рекламних послуг

В м. Києві розроблено 134 тематичні екскурсійні міські та заміські маршрути (74 пішохідні та 54 автобусні)
15.03.2011 проведена Міжвідомча міська рада по туризму та екскурсіям щодо впорядкування системи екскурсійного обслуговування
Ведеться робота щодо прийому та видачі документів на отримання дозволу на право здійснення туристичного супроводу за принципом організації єдності в Міському дозвільному центрі

 

 

 

 

Протягом 2011 року акредитаційною комісією:

 

 

 

 

- видано дозволів

од.

485

 

 

- продовжено дію дозволів

од.

139

 

 

Розробка схеми облаштування місць висадки пасажирів і паркування туристично-екскурсійного автотранспорту, їх облаштування відповідними інформаційними знаками, впорядкування стоянок екскурсійного автотранспорту біля об'єктів екскурсійного показу, а також закладів розміщення

Розроблено та погоджено з ДАІ схему розміщення покажчиків транспортного орієнтування, які передбачені Правилами дорожнього руху України, до основних об'єктів Євро-2012

од.

40

20,0

 

Проведено низку засідань робочої групи з питань:
- влаштування майданчиків для розміщення зупинок та паркування автобусів, які працюватимуть на маршруті м. Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль"
- визначення перевізника на автобусному маршруті м. Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" на період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
- влаштування буферної зони в с. Чубинське Бориспільського району для накопичення вболівальників після завершення матчу на шляху від стадіону до міжнародного аеропорту "Бориспіль"

 

 

 

 

Проведення реставраційно-ремонтних робіт пам'яток історії та культури (див. п 3.4.7), що сприятиме зростанню туристичної привабливості столиці

09.06.2011 отримано позитивний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза" N 715-2010/ЦБ щодо проекту "Реставрація та реабілітація з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" по вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі м. Києва" (I черга)
Відповідно до проведеної ТВЗК "Київський національний академічний театр оперети" 21.09.2011 процедури відкритих торгів та на підставі оцінки пропозицій конкурсних торгів від 22.09.2011 визначено переможцем виконання робіт приватне акціонерне товариство "Київбудінвест" та 17.10.2011 укладено договір на виконання робіт

 

 

 

 

Станом на 01.01.2012 освоєно

млн. грн.

12,3

 

 

та профінансовано

млн. грн.

3,5

 

 

Для приведення діючих норм охорони культурної спадщини у відповідність до міжнародних норм і вимог ЮНЕСКО підготовлено облікові картки об'єктів культурної спадщини за 2003 - 2010 роки у кількості

шт.

176

 

 

Ведеться постійний моніторинг стану пам'яток історії та архітектури

 

 

 

 

Розвиток спортивно-оздоровчого, дитячого, молодіжного та сімейного туризму. Створення міських шкіл з підготовки тренерів, інструкторів, суддів туристичних змагань, міського клубу туристів, відкриття пунктів прокату туристичного спорядження та інвентарю

01 - 31.05.2011 проведено міський фотоконкурс серед молоді "Весь фокус у футболі"

 

 

 

 

13 - 15.05.2011 проведено XIV відкритий зліт туристів міста Києва, присвячений 66-ій річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, в якому взяло участь

осіб

300

 

 

Проведення маркетингової кампанії зі створення позитивного іміджу м. Києва на українському та міжнародному туристичних ринках. Організація рекламних турів для іноземних туроператорів та засобів масової інформації з метою висвітлення туристичного потенціалу міста

21.02.2011 проведено круглий стіл "Туристична привабливість міста Києва" в рамках Першого міжнародного бізнес-форуму м. Києва
28.03.2011 відбулася прес-конференція з питання організації розміщення вболівальників під час проведення ЄВРО-2012
07.06.2011 відбулася прес-конференція, під час якої здійснено презентацію підготовки готельної галузі м. Києва до ЄВРО-2012

 

 

 

 

08.06.2011 встановлено годинник зворотного відліку часу до ЄВРО-2012
Оголошено тендер щодо участі:

 

 

 

 

- у міжнародних виставкових заходах

од.

6

 

 

- у виставково-ярмарковому заході

од.

1

 

 

Організація, проведення та участь у науково-практичних конференціях, цільових семінарах, виставках, симпозіумах, ярмарках, у тому числі в міжнародних, з питань розвитку туристичної галузі та екскурсійної діяльності та ін.

Проведено цілу низку практичних заходів, в т. ч.:
- 10-ту Міжнародну туристичну виставку-ярмарок "Київ - древня та сучасна столиця України" та спеціалізований традиційний туристичний салон дитячого, молодіжного та сімейного відпочинку "Канікули. Весна - Літо 2011" у рамках Міжнародної туристичної виставки "UITT - 2011", 23 - 25.03.2011
- прес-конференцію для ЗМІ з питання "Стан та перспективи розвитку туристичної галузі у м. Києві" та семінар "Проблеми та перспективи правового регулювання туристичної діяльності та позиціювання туристичного продукту та послуг м. Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках" у рамках вищевказаної виставки
З метою пропагування м. Києва за кордоном взято участь у:
- Міжнародній туристичній біржі ITB-2011 у Берліні (Німеччина) та WTM-2011 (м. Лондон, Англія), де на єдиному стенді України було представлено стенд "Київ туристичний"
- Міжнародній виставці "UITT-2011", під час якої проведено прес-конференцію на тему "Стан та перспективи розвитку туризму в м. Києві", науково-практичний семінар "Проблеми та перспективи правового регулювання туристичної діяльності та позиціонування туристичного продукту та послуг м. Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках", а також презентацію проекту Наукового центру розвитку туризму країни "Економічна ефективність туризму"
- 18 Міжнародному туристичному салоні "Україна 2011" в жовтні 2011 року
- Першій Всеукраїнській конференції, присвяченій безпеці та правопорядку під час проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу
27.09.2011 в рамках відзначення Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні відбулося підведення підсумків і церемонія нагородження щорічної міської акції "Лідери туристичної індустрії 2011"

од.

25

 

 

3.4. Підвищення рівня соціальних стандартів життя киян, впровадження реформ у соціальному секторі
3.4.1. Демографічний розвиток, підтримка сімей та молоді

Підвищення рівня народжуваності та ствердження сімейних цінностей. Поліпшення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства; створення комплексної педіатричної служби; впровадження програм ранньої діагностики та лікування порушень репродуктивного здоров'я

У м. Києві медична допомога новонародженим надається у 6 пологових будинках та акушерських відділеннях КМКЛ N 1, КМКТЛ N 1 та КМЦРПМ
В усіх пологових будинках дотримується регламент спостереження за вагітними згідно з наказами МОЗ України щодо впровадження галузевих стандартів якості надання медичної допомоги
Проводиться масовий скринінг вагітних на виявлення ВІЛ-інфекції, патогенного стафілококу, сифілісу, гепатитів
Забезпечено виконання Програми профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини
В місті діє єдина сучасна програма первинної реанімації новонароджених. Реанімаційна допомога новонародженим на першому етапі надається в реанімаційних відділеннях міських пологових будинків N 2, 5, 6, 7, в палатах інтенсивної терапії решти пологових будинків. На базі кафедри перинатології пологового будинку N 7 створений та діє навчально-методичний центр з первинної реанімації новонароджених
Забезпеченість ліжками інтенсивної терапії новонароджених 2-го етапу на кінець 2011 року становила 2,57 на 1000 народжених живими (80 ліжок патології новонароджених) (на кінець 2010 року - 1,05)
У практику роботи пологових будинків впроваджено програму МОЗ України "Підтримка грудного вигодовування немовлят". Відсоток раннього прикладання до грудей складає 90 %
В рамках реалізації національного проекту "Нове життя: нова якість охорони материнства і дитинства", яким передбачено створення мережі перинатальних центрів в 27 регіонах України, з метою модернізації основних підходів щодо підвищення якості надання медичної допомоги жінкам усіх вікових категорій, поліпшення демографічної ситуації, зменшення рівня перинатальної захворюваності, смертності та інвалідності від спадкової та вродженої патології фахівцями Головного управління охорони здоров'я розроблено проект Концепції розвитку перинатальної діагностики в місті Києві на період до 2013 року, відповідно до якої в столиці планується відкрити 3 перинатальні центри на базі Київських міських пологових будинків N 5, N 7 та Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини
Функціонує єдина розгалужена система медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженими фізичними можливостями "Тандем-партнерство", "Дитина - сім'я - фахівець" в будинку дитини ім. М. Городецького.
Нині в місті функціонують 5 "Дружніх клінік для молоді" та 12 закладів, яким надано статус "Лікарня, доброзичлива до дитини"
Відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2011 N 1193 "Про впровадження пілотного проекту по реорганізації акушерсько-гінекологічної служби міста Києва" Головним управлінням охорони здоров'я розпочато впровадження пілотного проекту у Солом'янському районі щодо підпорядкування жіночих консультацій КМПБ N 5. Наразі проводиться робота щодо передачі штатних посад жіночих консультацій Центральної районної поліклініки та поліклініки N 1 Солом'янського району до Київського міського пологового будинку N 5
Протягом січня - вересня 2011 року в базових жіночих консультаціях продовжили функціонування 28 кабінетів репродуктивного здоров'я та планування сім'ї, з них - 3 міжрайонні кабінети. В м. Києві стаціонарна допомога при захворюваннях репродуктивної системи надається відповідними спеціалізованими закладами: Київським центром репродуктивного здоров'я при КМКЛ N 1 у Дарницькому районі, відділенням репродуктивної патології при КМПБ N 5 у Солом'янському районі, відділенням репродуктивного здоров'я при поліклініці N 2 Шевченківського району, Київським міським Центром репродуктивної та перинатальної медицини
В столиці налагоджено взаємодію пологових будинків та жіночих консультацій м. Києва, запроваджено систему підготовки дітей та молоді до сімейного життя та відповідального батьківства. Школи відповідального батьківства та кабінети планування сім'ї функціонують в усіх жіночих консультаціях центральних районних поліклінік міста

 

 

 

 

Впровадження програм підготовки молоді до подружнього життя "Щаслива сім'я", запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми, гендерної рівності, покращення соціального становища одиноких молодих батьків, матерів, які самі виховують дітей

В рамках програми підготовки молоді до подружнього життя "Щаслива сім'я" проведено 192 заняття для молодих

осіб

552

-

 

Розповсюджено 100 метро-лайтів, 200 плакатів, 10000 флаєрів щодо популяризації програми підготовки молоді до подружнього життя "Щаслива сім'я"

 

 

 

 

В рамках відзначення Міжнародного дня сім'ї та Дня матері урочисто нагороджено переможців конкурсу "Сім'я року - 2010"

сімей

11

100

 

Вшановано сім'ї, які прожили в шлюбі 50 і більше років

сімей

17

100

 

Одиноким батькам і матерям, які самі виховують дітей, вручені відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "За сумлінне батьківство"

осіб

16

100

 

Станом на 01.01.2012 перебуває на обліку

осіб

22513

 

 

які одержують допомогу на дітей як одинокі матері відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

 

 

 

 

З початку року їм виплачено

тис. грн.

61174,1

 

 

В рамках програми запобігання насильству в сім'ї:
- на базі Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту проведено цикл із 10-ти семінарів для міжвідомчої команди фахівців з питань забезпечення ефективної взаємодії органів і установ, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї
- Київським міським центром сім'ї "Родинний дім" проведено 16 семінарів-тренінгів для батьків та представників громадських організацій, для голів батьківських рад загальноосвітніх середніх шкіл м. Києва; 48 соціально-корекційних занять з особами, які вчинили насильство в сім'ї
- розроблено та виготовлено інформаційно-просвітницьку продукцію (буклети, брошури, наліпки, плакати) щодо запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми у кількості 56 тис. екземплярів
Протягом 2011 року спеціалістами Київського міського центру соціальних служб для сім'ї; дітей та молоді проведено 484 соціальні інспектування та відвідування сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Соціальними послугами охоплено 479 сімей, в яких виховується 403 дитини. Надано 1829 комплексних соціальних послуг (психологічних, соціально-педагогічних, інформаційних, юридичних та економічних) членам сімей, потерпілим від насильства. 6 сімей влаштовано до притулку в Київський міський центр соціально-психологічної допомоги; 24 сім'ї протягом звітного періоду перебували під соціальним супроводом з причин насильства
У рамках програми гендерної освіти населення проведені:
- круглий стіл на тему: "Жінки столиці в соціальному вимірі сьогодення: проблеми, успіхи, перспективи", в ході якого обговорено актуальні питання запобігання та протидії гендерному насильству (проведено Київським міським центром соціальних служб для сім'ї; дітей та молоді за участі депутатів Київської міськради, представників державного та громадського секторів столиці)
- семінари на тему: "Гендерна рівність, як основа гармонійного виховання в українському суспільстві" для психологів дошкільних установ, психологів та соціальних педагогів ЗОШ районів м. Києва, в роботі яких взяли участь 96 осіб
- семінарські заняття з курсу "Почни власну справу" для жінок, які заходяться в декретній відпустці, молодих родин та осіб, які бажають відкрити власний бізнес, якими охоплено 80 осіб
- КВЕСТ на тему: "Інтернет - твоє життя, зроби його безпечним" для 1500 учнів середнього та старшого шкільного віку Солом'янського району м. Києва
З метою забезпечення конституційних прав і гарантій щодо рівних можливостей для жінок і чоловіків на ринку праці в усіх районних центрах зайнятості розміщено інформаційні куточки з матеріалами відповідного змісту. Фахівцями з профорієнтації Київського міського центру зайнятості протягом 2011 року проведено 0,1 тис. семінарів з гендерної тематики, в яких взяли участь 0,8 тис. осіб
Для забезпечення гарантованого працевлаштування жінок, які мають дітей до 6 років, одиноких матерів з дітьми до 14 років або дітьми-інвалідами, районними в місті Києві державними адміністраціями за поданням районних центрів зайнятості на підприємствах м. Києва на 2011 рік заброньовано 0,1 тис. робочих місць
Протягом 2011 року 186 безробітних жінок проходили навчання основам підприємницької діяльності, 213 безробітних жінок пройшли навчання за професіями для подальшої самозайнятості (перукар, закрійник, кравець, флорист-озеленювач, кухар, кондитер, манікюрниця та ін.)
За сприянням міської служби зайнятості 264 безробітні жінки отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності та зареєструвалась як суб'єкт підприємництва
Протягом звітного періоду започатковано:
- співпрацю столичного центру зайнятості та Київського міського центру сім'ї "Родинний дім", в рамках якої передбачено участь безробітних соціально незахищених жінок, що знаходяться на обліку в центрах зайнятості столиці, в програмі "Почни власну справу"
- проведення спеціалістами з профорієнтації Київського міського центру зайнятості мотиваційного тренінгу "Зроби своє життя успішним" в рамках програми "Гендерна освіта населення"
Продовжили своє функціонування Київський міський Центр роботи з жінками та Притулок для тимчасового перебування жінок, які зазнали насильства в сім'ї, роботу якого відновлено у листопаді 2011 року після ремонту приміщення
Київським міським Центром роботи з жінками у 2011 році започатковано "Клуб для жінок", мета роботи якого - сприяння особистісному розвитку кожної слухачки через використання доцільних комплексних методів та нетрадиційних способів роботи
Проведено тематичні засідання Клубу з виконанням практичних вправ у малих групах:
- "Гендерна освіта та виховання. Формування гендерної культури"
- "Що треба зробити в ситуації домашнього насильства"
Через телефон довіри Центру 489-44-48 можна отримати термінову психологічну підтримку та інформаційну допомогу
Протягом 2011 року консультації юриста, психолога, психотерапевта у Київському міському Центрі роботи з жінками отримали 1935 осіб, з них: 1828 - жінки, 92 - чоловіки, 15 - діти, послуги Притулку надано 45 жінкам та 17 дітям
З метою попередження торгівлі людьми і здійснення контролю за міграційними процесами районними центрами зайнятості проводиться превентивна робота з населенням, особливо з безробітними, які є потенційними мігрантами. Для інформування населення випущено буклети "Поради тим, хто збирався працювати за кордоном", "Робота за кордоном: сподівання та реальність", "Торгівля людьми - найжахливіша форма злочинності", "Якщо Ви збираєтесь влаштувати свою долю за кордоном, переконайтесь, що це безпечно" тощо

 

 

 

 

Підвищення якості та доступності безоплатних лікувально-діагностичних послуг особам похилого віку, а також спеціалізованої геріатричної допомоги

У 2011 році на обліку в лікувально-профілактичних закладах міста перебувало 92558 ветеранів війни, з яких 7800 осіб потребує медико-соціальної допомоги, в т. ч. 10,8 % - інваліди війни
За інформацією Головного управління охорони здоров'я протягом 2011 року:
- профілактично-медичними оглядами охоплено 92373 ветерани війни (99,8 % від загальної кількості тих, що перебувають на обліку)
- 30527 ветеранів війни проліковано в стаціонарних закладах міста
- санаторно-курортне лікування отримали майже 6000 ветеранів війни, що становить 6,5 % від загальної кількості тих, які потребували планового оздоровлення в санаторно-курортних умовах у 2011 році. Скористалися цією можливістю трохи більше 50 % ветеранів війни, що пов'язано зі збільшенням протипоказів для лікування, а також з бажанням значної частини ветеранів війни отримати грошову компенсацію
- продовжено роботу щодо впровадження сучасних засобів діагностики, профілактики та лікування основних захворювань, викликаних віком, та реабілітації осіб з вищезазначеними захворюваннями
Показник забезпечення стоматологічним протезуванням зменшився за останні 10 років зі 100 % до 90 %, оскільки всі види пільгового протезування потребують значних коштів
Нині кількість госпітальних ліжок та ліжок у палатах для ветеранів війни міських клінічних лікарень (1491 ліжко) забезпечує потребу в стаціонарному лікуванні ветеранів війни
Медична допомога на амбулаторно-поліклінічному рівні представлена денними стаціонарами та стаціонарами вдома, санаторно-курортним лікуванням. Для надання медичної допомоги вдома в поліклініках виділено автотранспорт
В більшості поліклінік діє локальна автоматизована база даних медичного обслуговування інвалідів війни, яка включає в себе облік, дані про профілактичні огляди, медичну реабілітацію, відомості про забезпечення медикаментами та пільговими рецептами
На виконання заходів МОЗ України щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 N 42 "Про затвердження Програми соціального захисту ветеранів" Київським міським шпиталем інвалідів ВВВ забезпечується надання безоплатної висококваліфікованої консультативної та медичної допомоги ветеранам війни
Шпиталем, розрахованим на 500 ліжок, щорічно надається сучасна багатопрофільна медична допомога майже 9 тис. ветеранам війни. У квітні 2011 року відновило свою роботу після капітального ремонту бальнеологічне відділення шпиталю
Для ветеранів війни та праці щомісячно в КМЦЗ та на базі амбулаторій сімейної медицини в районах проводяться семінари "За активне довголіття"
Спільно з фахівцями Державного навчально-методичного геріатричного центру при Інституті геронтології НАМН України на базі КМЦЗ, Центральної поліклініки Голосіївського району, поліклініки N 1 Печерського району, амбулаторії сімейної медицини Шевченківського району продовжено роботу щомісячного семінару для людей похилого віку

 

 

 

 

Подолання негативних наслідків старіння населення. Підвищення якості та доступності безоплатних лікувально-діагностичних послуг особам похилого віку, а також спеціалізованої геріатричної допомоги

Головним управлінням праці та соціального захисту населення спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями протягом 2011 року стан зайнятості осіб пенсійного віку вивчався на 94 підприємствах та організаціях міста, за результатами якого встановлено, що на зазначених підприємствах працюють 19,4 % осіб пенсійного віку
З метою сприяння зайнятості осіб цієї категорії в базі даних столичної служби зайнятості виділено розділ, в який винесено вакансії, призначені для працевлаштування виключно пенсіонерів
При зверненні до центрів зайнятості пенсіонери отримують комплекс послуг: пошук підходящої роботи, отримання консультативних послуг з питань ситуації на ринку праці, наявності вакансій, участі в оплачуваних громадських роботах, пропонується відвідування ярмарків вакансій, надання профорієнтаційних послуг тощо
Київським міським центром зайнятості систематично проводяться інформаційно-роз'яснювальні семінари серед роботодавців щодо вирішення трудових потреб осіб пенсійного віку
Для забезпечення гарантованого працевлаштування осіб передпенсійного віку (жінки по досягненні 53 років, чоловіки по досягненні 58 років) районними в місті Києві державними адміністраціями за поданням районних центрів зайнятості на підприємствах м. Києва в 2011 році заброньовано 0,2 тис. робочих місць

 

 

 

 

Створення умов для реалізації економічної активності осіб похилого віку

Головним управлінням праці та соціального захисту населення спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями протягом січня-вересня 2011 року продовжено вивчення стану зайнятості осіб пенсійного віку на підприємствах та організаціях міста, за результатами якого встановлено, що на зазначених підприємствах працюють 19,4 % осіб пенсійного віку

од.

94

 

 

З метою сприяння зайнятості осіб цієї категорії в базі даних столичної служби зайнятості виділено розділ, в який винесено вакансії, призначені для працевлаштування виключно пенсіонерів
При зверненні до центрів зайнятості пенсіонери отримують комплекс послуг: пошук підходящої роботи, отримання консультативних послуг з питань ситуації на ринку праці, наявності вакансій, участі в оплачуваних громадських роботах, пропонується відвідування ярмарків вакансій, надання профорієнтаційних послуг
Київським міським центром зайнятості систематично проводяться інформаційно-роз'яснювальні семінари серед роботодавців щодо вирішення трудових потреб осіб пенсійного віку

 

 

 

 

Для забезпечення гарантованого працевлаштування осіб передпенсійного віку (жінки по досягненні 53 років, чоловіки по досягненні 58 років) районними в місті Києві державними адміністраціями за поданням районних центрів зайнятості на підприємствах м. Києва в 2011 році заброньовано

тис. роб. місць

0,2

 

 

Посилення громадської активності серед молоді, забезпечення ґрунтовного та цікавого дозвілля, формування здорового способу життя та популяризація спорту у молодіжному середовищі. Розробка та здійснення спільних з Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту заходів щодо створення Будинку молоді України в м. Києві

Протягом звітного року проведено:
- київський міський етап "Міжнародної програми "Студентська республіка", під час якого 600 студентів взяли участь в напрацюванні пропозицій студентської молоді до Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року
- конкурс соціальних інноваційних проектів за 4-ма номінаціями
- програму "Клуб успішної молоді", спрямовану на адаптацію та подальше працевлаштування випускників у комерційні компанії (проведено за сприяння Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту МГО "СпортАМ" спільно з ВМГО "Українська Студентська Спілка")
- творчі конкурси "За що я люблю своє місто" серед студентів вищих навчальних закладів та "Найкраще зізнання у коханні" серед молоді столиці
- "Кадетський бал" - до Дня захисника Вітчизни
- засідання організаційного комітету щодо підготовки проведення Всеукраїнської благодійної акції допомоги дітям, хворим на цукровий діабет, "Серце до серця"
- загальноміські заходи з нагоди відзначення Дня молоді за участю 10000 осіб, в рамках яких організовано показові спортивні змагання, футбольний фан-майданчик та святковий концерт; інформаційну кампанію "Ти маєш знати свої права"
- Всеукраїнську молодіжну акцію, присвячену відзначенню 20-ої річниці незалежності України, в рамках якої організовано турнір з міні-футболу серед підлітків на кубок Незалежності, організовано "Містечко майстрів", конкурс малюнку; молодіжний чемпіонат серед любителів з різних екстремальних видів спорту - "Міський фестиваль молодіжних субкультур", організовано "Спортивні змагання зі стріт-болу" для учнів старших класів та студентів навчальних закладів Києва; всеукраїнський телевізійний конкурс "Караоке на майдані"
- розповсюджено 5000 екз. буклетів "Незалежна Україна для становлення молоді" з інформацією про державну підтримку молоді; проведено Всеукраїнську молодіжну акцію "Зав'яжи стрічку, скажи: "Я люблю Україну", в якій взяли участь 60 представників активної молоді з усіх регіонів України
- конкурс проектів програм молодіжних та дитячих громадських організацій, за результатами якого отримали фінансування 13 молодіжних та дитячих громадських організацій
- організовано юнацький виховно-відпочинковий табір "Я маю право знати!" у місті Моршин Львівської області, в якому відпочили 100 дітей віком від 6 до 18 років
З метою підвищення ефективності та скоординованості співпраці Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту з молодіжними та дитячими громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на формування соціальної активності молоді столиці, зокрема в таких напрямках, як патріотичне виховання, протидія проявам ксенофобії, расової, етнічної дискримінації та формування здорового способу життя, при Головному управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту 19 жовтня 2011 року було створено Громадську раду з питань молодіжного руху та Громадську раду з питань дитячого руху
Протягом звітного року проводилась спільна робота із Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту у напрямі створення в м. Києві Будинку молоді України - пошук приміщення для організації роботи будинку

 

 

 

 

Залучення молоді до управління містом та до державної служби

Головним управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту організовано проходження навчально-ознайомчої практики для студентів вищих навчальних закладів м. Києва

осіб

46

 

 

Київським молодіжним центром праці реалізовано програму "Залучення молоді до роботи на державній службі", до якої залучено

осіб

64

 

 

Реалізація програм "Молодіжна територія", "Молодіжне бюро винаходів та інновацій"

Комітетом молодіжних та дитячих громадських організацій м. Києва спільно з Українською студентською спілкою за підтримки Державної служби молоді та спорту України, Київської міської державної адміністрації проведено Молодіжний інноваційний форум за участю
Цей захід став підсумком конкурсу соціальних інноваційних проектів та проведеної роботи із залучення молоді до розробки Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року
Реалізація програми "Молодіжна територія" не проводилась у зв'язку із відсутністю фінансування

осіб

300

100,0

 

Профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу у молодіжному середовищі (реалізація програми "Бережи себе")

Реалізовано інформаційно-просвітницьку кампанію серед студентів професійно-технічних навчальних закладів щодо профілактики захворювання ВІЛ/СНІДом та залучення молоді до здорового способу життя "Бережи себе"
Акцію проведено спільно з Київським міським центром здоров'я та Товариством Червоного Хреста в Україні у 14 професійно-технічних навчальних закладах, охоплено 8000 студентів
З метою інформування молоді про роботу кабінету "Довіра" та безкоштовне консультування і тестування на ВІЛ, протягом 2011 року розповсюджено 1000 екз. інформаційних роздаткових матеріалів "Кишеньковий бюлетень студента"
Протягом липня - вересня 2011 року проведено інформаційно-профілактичні акції "Моя відповідальність" та "Я не продаю неповнолітнім алкогольні напої та тютюнові вироби" по виявленню фактів торгівлі або вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин у розважальних закладах міста, до участі в яких задіяно 468 осіб
З метою профілактики поширення ВІЛ-інфекції протягом 2011 року проведено:
- міський круглий стіл на тему "Проблеми соціалізації та профілактики розповсюдження небезпечних інфекцій в середовищі вуличних підлітків та молоді міста Києва"
- акцію "Імена", в рамках якої розповсюджено 2000 інформаційних листівок "Імена" та буклетів "ВІЛ через дружбу не передається"
- групові заняття з питань толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, за участю представників учнівської молоді
- безкоштовні тестування на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, гепатити B і C, які організовані Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головним управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту (відкрито новий кабінет "Довіра" за адресою: проспект Голосіївський, 59-а, в ході функціонування якого тестування пройшли 500 осіб)

 

 

 

 

У рамках Всесвітнього дня проти паління проведено інформаційно-профілактичну акцію "День без тютюну", в рамках якої спеціалістами та підготовленими волонтерами районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з 80 особами проведено групові заняття з питань запобігання тютюновій залежності в молодіжному середовищі

один.

265

100,0

100,0

Службою у справах дітей спільно з кримінальною міліцією у справах дітей, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та управліннями освіти згідно з затвердженим графіком продовжено практику проведення профілактичних рейдів "Діти вулиці"

 

 

 

 

Забезпечення широкого впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя, необхідності занять фізичною культурою

Протягом звітного періоду проводились заходи з широкого впровадження соціальної реклами із різних аспектів здорового способу життя:
- проведено конкурс "Я хочу жити саме так!" з висвітлення тем: "Моя сім'я - моє багатство", "Розумне суспільство проти насильства", "Українці - нація здорових людей", по результатах якого роботи переможців будуть використані для впровадження соціальної реклами
- 04.03.2011 на базі Центральної поліклініки Дніпровського району відкрито школу "Стоп інсульт", робота якої передбачає проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики та реабілітації хворих після інсульту
- 19 та 26 березня 2011 року в рамках підготовки відзначення Всесвітнього дня здоров'я в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва для мешканців та гостей столиці проведено благодійну акцію "День здоров'я", під час якої понад 10 тис. киян отримали професійні консультації лікарів за 16-ма профільними напрямами
- розроблено, виготовлено та розповсюджено інформаційну продукцію "Молодь проти расизму" та інформаційну продукцію "Всі ми різні - всі ми рівні!" (загальним накладом 5000 екземплярів кожна) з метою попередження проявів ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості та формування толерантного світогляду серед молоді
- розповсюджено серед студентів вищих навчальних закладів м. Києва листівки "Ніколи не рано пройти тестування на ВІЛ" у кількості 1000 екз.; розміщено на сіті-лайтах та біг-бордах плакати з інформацією про роботу кабінету довіри "Голосієво" для тестування на ВІЛ
- на сайті КМЦЗ розміщено календар щеплень та окремий розділ "Профілактика інфекційних хвороб"
- проводились навчання сімейних лікарів навичкам проведення профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних інтервенцій
- забезпечувалось широке впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя шляхом співпраці з Київською державною телерадіокомпанією "Київ", телерадіокомпанією "СІТІ"

 

 

 

 

Відкриття спортивних та підліткових клубів за місцем проживання та навчання з доступних видів спорту, спортивних секцій в ЗНЗ, ВНЗ

Нині у столиці функціонують підліткові клуби за місцем проживання у кількості
які охоплюють своєю діяльністю понад 15000 дітей, молоді, батьків
Загалом у клубах діють 1158 гуртків та секцій, частина яких є бюджетними (безоплатними), частина діє за принципом самоокупності

один.

179

100

 

Регулювання міграційних процесів. Розроблення та затвердження нової редакції Концепції міграційної політики м. Києва, впровадження економічних механізмів запобігання виїзду з Києва кваліфікованих спеціалістів (особливо молоді), розроблення та впровадження механізмів легалізації нелегальної трудової міграції, вдосконалення потоків маятникової трудової міграції

Нагальною проблемою, пов'язаною з регулюванням міграційних процесів, які в першу чергу необхідно вирішувати на державному рівні через удосконалення нормативно-правової бази та забезпечення контролю за додержанням діючого законодавства, є налагодження реєстрації трудових мігрантів, системи якісного статистичного їх обліку
Державною службою зайнятості відповідно до Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.99 N 2028, видається дозвіл підприємствам, установам, організаціям, які запросили іноземця для роботи на певну посаду (за фахом). Дозвіл на використання праці конкретного іноземного громадянина оформляється безпосередньо роботодавцю терміном дії до одного року з правом подальшого подовження
Інспекцією по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення Київського міського центру зайнятості постійно здійснюється контроль за дотриманням роботодавцями законодавства про зайнятість населення, зокрема, в частині використання праці іноземців та осіб без громадянства

 

 

 

 

Протягом 2011 року було виявлено 24 іноземців, праця яких використовувалась без дозволу служби зайнятості
З метою сприяння зайнятості населення та запобігання нелегальному виїзду громадян за кордон через друковані засоби масової інформації, телебачення, мережу Інтернет здійснюється широке інформування громадськості про вакансії в загальноміській базі даних, послуги столичної служби зайнятості, профорієнтаційні напрямки роботи, можливості професійного навчання за направленням служби зайнятості, небезпеку та ризики нелегальної міграції за кордон тощо
При виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), починаючи з 2007 року, функціонує Координаційна рада по регулюванню міграційних процесів у м. Києві
Наразі тривають консультації з науковцями, управлінцями, громадськістю щодо розроблення нової редакції Концепції міграційної політики в м. Києві, яка б відповідала тим викликам, що постали за останні роки перед столичною громадою
Невирішеним залишається питання створення пункту тимчасового утримання іноземців і осіб без громадянства, яке впродовж останніх років неодноразово піднімалося Управлінням у справах національностей та релігій КМДА спільно з ГУ МВС України в м. Києві та ГУ СБУ в м. Києві. Відсутність такої установи в Київській області унеможливлює подальше відпрацювання затриманих іноземців, а саме: встановлення особи, перевірку на причетність до скоєння злочинів, взаємодію з дипломатичними установами з метою забезпечення паспортними документами для подальшого відправлення порушників до країн їх походження
За результатами проведеної у 2006 - 2010 роках роботи оптимальним варіантом було визначено приміщення колишнього піонерського табору "Жемчужина", розташованого у с. Ясногородка Вишгородського району Київської області, який належав Київському ВО "Ізумруд". Нині матеріальна база колишнього табору знаходиться в експлуатації Київського центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання, який належить до комунальної власності м. Києва та підпорядкований Головному управлінню праці та соціального захисту населення КМДА
Наразі м. Києвом та Київською областю використовується пункт тимчасового утримання іноземців і осіб без громадянства, розташований у селі Розсудів Ріпкинського району Чернігівської області

осіб

24

 

 

3.4.2. Розвиток ринку праці, забезпечення зайнятості населення

Здійснення постійного моніторингу створення нових робочих місць, обсягів вивільнення і неповної зайнятості на підприємствах, в організаціях та установах міста

За січень - вересень 2011 року:

 

 

 

 

- чисельність зайнятого населення у віці 15 - 70 років

тис. осіб

1409,1

 

100,7

- рівень зайнятості населення у віці 15 - 70 років

%

64,8

 

на 0,7 в. п. більше

- чисельність безробітного населення у віці 15 - 70 років (за методологією МОП)

тис. осіб

79,8

 

98,3

- рівень безробіття (за методологією МОП)

%

5,4

 

на 0,1 в. п. більше

У 2011 році створено нових робочих місць,

тис. місць

103,4

 

168,6

у тому числі:

 

 

 

 

- для працівників у юридичних осіб

тис. місць

74,9

 

в 2,5 рази більше

- для працівників у фізичних осіб

тис. місць

17,7

 

116,3

- для фізичних осіб - підприємців

тис. місць

10,1

 

61,0

- для самозайнятих осіб - платників податку з доходів фізичних осіб

місць

741

 

у 3,5 рази більше

Зокрема, створено нові робочі міста на ЗАТ "ОТП Банк" - 385 р. м., ТОВ "ОТП Кредит" - 1399 р. м., ДП "ЕМП N 707" - 100 р. м., ТОВ "ТК-Текстиль" - 371 р. м., ТОВ "Три ведмеді" - 137 р. м., ТОВ "Індар" - 144 р. м., Київський дитячий діагностичний центр - 144 р. м., ТОВ "Спільне українсько-білоруське підприємство з іноземними інвестиціями "Ойл Стандарт" - 124 р. м., ТОВ "Вассма Рітейл" - 168 р. м., ТОВ "Торговий Дім "Ексмо-Україна" - 130 р. м., ПП "Ярослав" - 116 р. м., ТОВ "Укрклінком" - 297 р. м., ДЦ "Україна" - 383 р. м., ПІК "ААЗ Трейдінг Ко" - 163 р. м., ТОВ "Арсенал Центр" - 567 р. м., ТОВ "Астеліт" - 195 р. м. тощо
Активізовано роботу щодо моніторингу обсягів вивільнення працівників з підприємств, організацій та установ міста

 

 

 

 

У зв'язку із реорганізацією виробництва та скороченням штатів передбачається вивільнення працівників у поточному році,

тис. осіб

64,7

 

114,7

фактично вивільнено

тис. осіб

15,6

 

98,5

Налагодження співпраці з роботодавцями з метою отримання повної інформації про вакансії (вільні робочі місця)

Співпраця з роботодавцями здійснюється шляхом:
- проведення семінарів з залученням установ (Фонд соціального захисту інвалідів, Державна податкова адміністрація, Головне управління праці та зайнятості КМДА та ін.)
- здійснення на замовлення роботодавців підбору працівників із використанням психодіагностичних методик, проведення тестування
- допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом проведення ярмарків вакансій або через організацію співбесід із кандидатами (із наданням приміщень для зустрічей) тощо

 

 

 

 

На 01.01.2012 середня заробітна плата по відкритих вакансіях становила

грн.

2374,5

 

116,1

Кількість вакансій станом на 01.01.2012 склала

тис. од.

11,4

 

 

Кількість вакансій в столиці на кінець грудня 2011 року перевищує в 2 рази чисельність осіб, які на них претендують. На кожного робітника припадає 5 вільних робочих місць, особу без професії - 9 од., на 1 службовця - 1 вакансія

 

 

 

 

Протягом 2011 року на обліку в службі зайнятості перебувало,

тис. осіб

29,7

 

 

з них працевлаштовано (48,1 % від загальної кількості)

тис. осіб

14,3

 

 

Здійснення професійної підготовки безробітних, направлення їх на навчання за конкретним замовленням роботодавців

Проходили професійне навчання

тис. осіб

6,8

 

100,1

Пройшли навчання за конкретним замовленням роботодавців,

тис. осіб

1,2

 

 

серед яких Торговий дім "ЛКМ" - бухгалтер, ПП НЦ "Бест" - менеджер з адміністративної діяльності, ТОВ "Фірма "Мар'яж" - адміністратор тощо

 

 

 

 

Пройшли стажування на підприємствах
ТОВ "Агрофірма Прилуцька" - помічник директора, ТОВ "Вермідім" - начальник відділу збуту, ТОВ "СКТ-Гріненко" - водій-експедитор, ТОВ "Сант" - касир тощо

тис. осіб

0,5

 

106,5

Проходили навчання за професіями, що дають змогу подальшого заняття індивідуально-трудовою діяльністю,
зокрема: бармен, перукар (перукар-модельєр), кравець, закрійник, флорист-озеленювач, кухар, манікюрниця, кондитер, слюсар з ремонту автомобілів тощо

тис. осіб

0,3

 

 

Сприяння розвитку підприємництва шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для відкриття власної справи

На базі Національного педагогічного університету ім. Драгоманова проводилось підвищення кваліфікації безробітних для подальшого зайняття в сфері малого та середнього підприємництва

 

 

 

 

Проходили навчання з основ підприємницької діяльності

тис. осіб

0,5

 

 

Працевлаштовані шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

тис. осіб

0,7

 

124,5

Працевлаштування безробітних шляхом надання дотацій роботодавцям із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, залучення до участі в оплачуваних громадських роботах

Працевлаштовані шляхом надання дотацій роботодавцям із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

тис. осіб

0,3

 

 

За 2011 рік службою зайнятості було залучено до громадських робіт

тис. осіб

4,6

 

 

3.4.3. Грошові доходи населення та заробітна плата

Сприяння зростанню продуктивності праці на підприємствах міста та підвищенню рівня заробітної плати

У січні - грудні 2011 року до відповідного періоду попереднього року номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб зросла на 16,9 % та становила на місяць

грн.

4012

 

116,9 %

У грудні 2011 року до відповідного періоду попереднього року номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб зросла на 15,5 % і становила

грн.

4819

 

115,5

Розмір середньомісячної заробітної плати по м. Києву, який склався у грудні 2011 року, в 1,5 рази перевищує середньомісячну заробітну плату по Україні

 

 

 

 

Найбільше зростання рівня середньомісячної заробітної плати у грудні 2011 року по відношенню до відповідного періоду минулого року відбулося по таких видах діяльності:

 

 

 

 

- діяльність транспорту та зв'язку

грн.

4968

 

123,0

- промисловість

грн.

4529

 

120,5

- будівництво

грн.

2852

 

119,8

- діяльність готелів та ресторанів

грн.

2588

 

118,9

- державне управління

грн.

8207

 

118,1

- освіта

грн.

3659

 

116,6

Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у грудні 2011 року в порівнянні із середнім рівнем заробітної плати по місту склався у фінансовій діяльності

грн.

8433

 

106,5

Темп росту реальної заробітної плати за січень - грудень 2011 року до відповідного періоду попереднього року складає

%

-

 

106,3

Недопущення зниження розміру оплати праці в бюджетній сфері та забезпечення її своєчасної виплати за рахунок коштів бюджету м. Києва

Відповідно до діючого законодавства в 2011 році підвищувалися розміри мінімальної заробітної плати та посадових окладів працівникам бюджетної сфери відповідно до Єдиної тарифної сітки в чотири етапи, що в середньому становить 11,4 % росту

 

 

 

 

Крім того, на виконання рішень сесії Київської міської ради протягом звітного періоду збільшено фонд оплати праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ м. Києва для встановлення стимулюючих виплат

млн. грн.

4776,9

100,0

114,2

Протягом 2011 року видатки на заробітну плату працівникам бюджетної сфери профінансовані своєчасно та в повному обсязі. Прострочена кредиторська заборгованість по зазначених виплатах відсутня

 

 

 

 

У грудні 2011 року розмір середньомісячної заробітної плати:

 

 

 

 

- працівників охорони здоров'я та надання соціальної допомоги становив
- майже в 1,5 рази перевищував середньомісячну заробітну плату працівників цього виду діяльності по Україні (2121 грн.)

грн.
 

3137
 

-
 

112,4
 

- працівників освіти
- у 1,5 рази перевищував середньомісячну заробітну плату працівників цього виду діяльності по Україні (2412 грн.)

грн.

3659

-

116,6

- працівників у сфері надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту
-у понад 1,5 рази більше за середньомісячну заробітну плату працівників цього виду діяльності по Україні (2743 грн.)

грн.

4011

-

113,2

Здійснення обстежень підприємств, установ і організацій міста Києва з метою контролю за дотриманням вимог законодавства щодо своєчасності та не нижче визначеного державою мінімального розміру виплати заробітної плати

Протягом 2011 року проведено обстежень (перевірок) підприємств та організацій з питань контролю за своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці

од.

1168

-

171,8

За результатами перевірок керівникам підприємств надано рекомендацій щодо усунення виявлених порушень норм чинного законодавства та зауважень з метою недопущення порушень законодавства у подальшому

од.

2848

-

165,2

До контролюючих та правоохоронних органів міста передано матеріалів перевірок для вжиття відповідних заходів реагування до посадових осіб підприємств за порушення законодавства про працю та оплату праці

од.

458

-

126,2

Проведення засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, з метою реалізації невідкладних заходів, спрямованих на погашення заборгованості із заробітної плати

Питання стану погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах міста постійно розглядається на апаратних нарадах у голови Київської міської державної адміністрації Попова О. П., на засіданнях міської та районних у м. Києві тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

 

 

 

 

У 2011 році проведено засідань

од.

154

-

109,2

на яких заслухано керівників підприємств-боржників із заробітної плати, всіх їх попереджено про відповідальність за порушення законодавства про працю та оплату праці

осіб

574

-

68,3

За результатами засідань прийняті відповідні рішення та пропозиції щодо визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань з метою прискорення погашення боргів із заробітної плати на підприємствах міста; керівники підприємств-боржників попереджені про відповідальність за порушення законодавства про працю та оплату праці
Внаслідок вжитих заходів у 2011 році на 269 підприємствах міста погашена заборгованість на загальну суму 81,0 млн. грн.

 

 

 

 

Налагодження конструктивної співпраці з правоохоронними та контролюючими органами, об'єднаннями профспілок та роботодавців з метою підвищення відповідальності керівників підприємств за порушення норм оплати праці

Щомісячно перелік підприємств-боржників із заробітної плати міста надсилається контролюючим та правоохоронним органам для вжиття ними відповідних заходів реагування до посадових осіб за порушення ними норм чинного законодавства про працю та оплату праці
Протягом 2011 року структурними підрозділами праці міста до контролюючих та правоохоронних органів міста передано 409 матеріалів обстежень для вжиття відповідних заходів реагування до посадових осіб підприємств за порушення законодавства про працю та оплату праці
За інформацією Прокуратури міста Києва, органами прокуратури міста порушено 100 кримінальних справ відносно керівників підприємств, винних у невиплаті заробітної плати, з яких 96 вже скеровано до суду, внесено 523 приписів та подань, до відповідальності притягнено 241 службову особу

 

 

 

 

Проведення відповідної роботи із власниками (засновниками) підприємств-боржників із заробітної плати або уповноваженими ними органами щодо вжиття ними відповідних заходів, спрямованих на прискорення погашення боргів із заробітної плати працівникам у найкоротші терміни

Протягом звітного року Київською міською та районними в місті Києві державними адміністраціями було надіслано листів-звернень (подань) до власників або уповноважених ними органів щодо сприяння у прискоренні погашення заборгованості із заробітної плати та недопущення її виникнення в подальшому, а також розгляду питання щодо притягнення до відповідальності посадових осіб цих підприємств за порушення законодавства про працю та оплату праці, у тому числі розірвання в установленому порядку контрактів (трудових відносин) з їх керівниками
За результатами зазначених звернень, на 48 підприємствах міста в повному обсязі були погашені борги із заробітної плати на загальну суму понад 44,0 млн. грн., власниками (уповноваженими ними органами) були прийняті рішення про зміну керівників 23 підприємств-боржників із заробітної плати

од.

153

 

80,5

Недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах комунальної власності

Станом на 01.01.2012 заборгованість із виплати заробітної плати на комунальних підприємствах міста Києва склала

тис. грн.

68,0

-

-

Зокрема:

 

 

 

 

- комунальне автотранспортне підприємство Солом'янського району міста Києва (станом на 20.01.2012 заборгованість погашено)

тис. грн.

57,4

-

-

- КП "Житловик"

тис. грн.

10,6

-

-

Забезпечення своєчасної виплати пенсій у м. Києві

Виплата пенсій у м. Києві здійснюється своєчасно та в повному обсязі. Станом на 01.01.2012 середній розмір пенсії у м. Києві становив

грн.

1632,52

-

111,0

Підвищення ефективності надання соціальної допомоги малозахищеним верствам населення

З метою посилення соціального захисту найбільш вразливих верст населення, надання додаткових видів соціальної допомоги, зокрема в натуральній та грошовій формі, у м. Києві прийнято міську цільову програму "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки
Фінансування видатків здійснюватиметься після прийняття Київрадою рішення "Про фінансування у 2011 році заходів міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам"

 

 

 

 

На реалізацію програми спрямовано

млн. грн.

22,0

29,0

 

3.4.4. Підвищення ефективності системи соціального захисту населення

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів на потреби соціального захисту населення, поліпшення якості соціальних послуг. Продовження роботи по удосконаленню обліку осіб, які мають право на пільги на підставі Єдиного державного автоматизованого реєстру шляхом наповнення його додатковою інформацією про пільгові категорії громадян та підтримки його в актуальному стані (зняття з обліку в зв'язку з вибуттям та включення нових громадян, які набули права на пільги в поточному місяці), а також забезпечення в повному обсязі електронного обміну інформацією про пільгові категорії громадян між органами праці та соціального захисту населення і підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги

Станом на 01.01.2012 внесено інформацію про громадян, які мають право на пільги за соціальною ознакою
Інформацію про них, зокрема П. І. Б., адресу реєстрації, документ, який дає право на пільги, паспортні дані внесено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають пільги (ЄДАРП)
Управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій постійно провадиться робота щодо підтримки баз даних ЄДАРП в актуальному стані (наповнення відсутньою інформацією, зняття з обліку осіб, які померли, вибули, включення нових громадян, які набули права на пільги в поточному місяці тощо)
Здійснюється електронний обмін інформацією про пільгові категорії населення за соціальною ознакою між органами праці та соціального захисту населення та організаціями і підприємствами - надавачами та постачальниками житлово-комунальних послуг

тис. чол.

549

 

99,8

Використання в управліннях праці та соціального захисту населення районних у м. Києві державних адміністрацій єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги

У 10 управліннях праці та соціального захисту населення районних в м. Києві державних адміністрацій впроваджено єдину технологію прийому громадян та спрощений порядок оформлення документів на призначення всіх видів соціальної допомоги за однією заявою на підставі одного пакету документів

 

 

 

 

Для прийому заяв та документів від населення на призначення усіх видів допомог та на призначення лише певних видів допомог станом на 01.01.2012 функціонувало виділених робочих місць

од.

68

 

 

У процесі надання допомоги за єдиним зверненням у м. Києві були задіяні спеціалісти у кількості

чол.

342

 

 

Протягом 2011 року середньомісячна кількість сімей, що отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 18,1 млн. грн., склала

тис. родин

94,0

 

у 1,7 рази більше

Станом на 01.01.2012 одиноким непрацездатним громадянам надано різноманітні соціально-побутові та інші послуги близько

млн. послуг

4,5

 

 

На надомному обслуговуванні знаходиться одиноких непрацездатних громадян, що обслуговуються силами 1027 соціальних працівників, які працюють у 40 відділеннях допомоги вдома

тис. чол.

12,1

 

 

Інвалідів з психічними захворюваннями на надомному обслуговуванні перебуває

чол.

689

 

 

Інвалідам надано соціально-побутових послуг близько

тис. послуг

324,0

 

 

Через районні територіальні центри інваліди отримали натуральну допомогу різного виду понад

тис. грн.

69,0

 

 

Видано:

 

 

 

 

- автомобілів

од.

39

 

 

- інвалідних візків

од.

734

 

 

- засобів для ходіння (керовані однією та двома руками)

од.

3301

 

 

- інших засобів реабілітації

од.

1087

 

 

Відділення соціально-побутової адаптації (12) та соціально-медичних послуг (7) при районних територіальних центрах з початку року відвідали

тис. чол.

10,9

 

 

Розширення єдиної інформаційної бази даних отримувачів усіх видів соціальної допомоги, включаючи одноразові

При формуванні єдиної бази даних отримувачів усіх видів соціальної допомоги та Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інтегрування проходить з базами даних (реєстрами) Державної податкової адміністрації України, Пенсійного фонду України, державних органів реєстрації актів цивільного стану для наповнення центрального сховища даних Міністерства праці та соціальної політики

 

 

 

 

Реконструкція об'єктів системи соціального захисту населення.
Завершення реконструкції з прибудовою будівлі колишнього дитсадка N 403 для розміщення територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів м. Києва та центру соціальної реабілітації для дітей-інвалідів (вул. О. Теліги, 37-г)

Згідно з рішенням Київської міської ради від 28.04.2011 N 157/5544 "Реконструкція з прибудовою будівлі колишнього дитсадка N 403 для розміщення територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів м. Києва та центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на вул. О. Теліги, 37-г" Головне управління праці та соціального захисту населення визначено головним розпорядником коштів

 

 

 

 

Завершення робіт передбачається у 2012 році. У звітному періоді профінансовано коштів на об'єкт у розмірі

тис. грн.

1000,0

 

 

Реконструкція будівлі на території Святошинського психоневрологічного інтернату під влаштування моргу для підвідомчих установ (вул. Крамського, 16)

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.09.2011 N 1736 Головне управління капітального будівництва визначено замовником з виконання робіт по об'єкту
Нині ведеться робота щодо підготовки проведення процедури державних закупівель на визначення генеральної проектної організації з реконструкції будівлі

 

 

 

 

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням дітей-інвалідів, підопічних дитячих інтернатів, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни та праці

Протягом 2011 року забезпечено санаторно-курортним лікуванням:
- ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертв нацистських переслідувань"

чол.

2182

83,8

 

- інвалідів (у т. ч. інвалідів-спинальників)

чол.

1239

135,4

 

- громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

чол.

4377

102,9

 

- дітей-інвалідів, підопічних дитячих будинків-інтернатів

чол.

85

-

 

Путівки для лікування та оздоровлення вищезазначених громадян отримані від Міністерства соціальної політики України

 

 

 

 

Забезпечення соціальної реабілітації та максимальної адаптації до суспільного життя осіб з обмеженими фізичними та розумовими можливостями. Реалізація програм Київського міського центру роботи з інвалідами у сфері професійної підготовки та працевлаштування, надання підтримки громадським організаціям інвалідів і підприємствам, які використовують працю осіб з обмеженими можливостями

Київський міський центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів працював над реалізацією заходів щодо забезпечення соціальної і професійної реабілітації та максимальної адаптації до суспільного життя осіб з обмеженими фізичними та розумовими можливостями

 

 

 

 

У звітному періоді Центром опікувалось інвалідів близько

осіб

5800

 

 

У Центрі працює кабінет психофізичного розвантаження, де інваліди отримують допомогу із застосуванням методів традиційної і нетрадиційної медицини, ведеться робота по навчанню інвалідів з вадами зору, надається консультаційна допомога тощо

 

 

 

 

Протягом 2011 року:

 

 

 

 

- на обліку для працевлаштування перебувало інвалідів

осіб

188

 

84,3

- працевлаштовано інвалідів

осіб

118

 

84,3

- накопичена інформація щодо нових робочих місць для

осіб

762

 

в 1,8 рази більше

- одержали консультацію з питань працевлаштування інвалідів

осіб

776

 

68,0

- навчалися робітничим професіям та художньо-прикладному мистецтву

осіб

243

 

3,4 рази більше

- скористалися допомогою кабінету психофізичного розвантажування

осіб

1104

 

63,2

- навчалися на комп'ютерних курсах інваліди з вадами зору

осіб

33

 

94,3

Центром організовано та проведено виставку виробів мистецтва, виконаних інвалідами, у Національному музеї архітектури та побуту України "Пирогово" та у Швеції

 

 

 

 

Оптимізація діяльності центрів (відділень) соціальної реабілітації дітей-інвалідів, зокрема відкриття міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, розвиток ранньої соціальної реабілітації дітей - системи реабілітаційних і корекційно-відновлювальних заходів

У Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Оболонському, Солом'янському, Шевченківському, Печерському та Святошинському районах м. Києва для соціально-медичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи, з порушенням психіки функціонують відділення у кількості

од.

10

 

 

Відділення забезпечують створення умов для всебічного розвитку, засвоєння вихованцями знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти, з подальшим здобуттям дітьми допоміжної освіти з урахуванням рекомендацій лікарів, надання дітям-інвалідам комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та інших видів реабілітації; надання кваліфікованої допомоги дітям-інвалідам у здійсненні корекції психофізичного розвитку за індивідуальними програмами реабілітації та індивідуальними планами та залучення до участі в цих програмах батьків дітей; здійснення комплексної та соціальної адаптації дітей-інвалідів

 

 

 

 

Щоденно протягом дня районні відділення соціально-медичної реабілітації відвідують понад

чол.

180

 

110,0

Пристосування середовища життєдіяльності до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення об'єктів житлового та громадського призначення пристроями вільного (безбар'єрного) доступу (пандусами, спецобладнанням туалетів тощо)

Забезпечується контроль за дотриманням нормативних вимог щодо безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення проектів, які надаються на погодження в Головне управління праці та соціального захисту населення
Протягом 2011 року до Головного управління праці та соціального захисту населення надійшло одне звернення на погодження та перевірено 1 об'єкт, який вводиться в експлуатацію. До об'єкта надано зауваження згідно з чинним законодавством
Головним управлінням, містобудування, архітектури та дизайну:
- ведеться контроль та погодження проекту реконструкції НСК "Олімпійський"
- розробляються вимоги до заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення
З метою створення сприятливих умов для людей з обмеженими фізичними можливостями при користуванні метрополітеном:
- влаштовано 129 та поновлено 835 попереджувальних смуг яскраво-жовтого кольору на першій та останній східцях сходових маршів пересадочних вузлів, станцій та підземних переходів, які знаходяться на балансі метрополітену
- влаштовано пандуси на сходах при виході зі станції "Вокзальна" та на вході в будівлю адміністрації метрополітену
- замінено на гранітні два металеві колясочні з'їзди на станції "Нивки"
- нову станцію "Виставковий центр" Куренівсько-Червоноармійської лінії облаштовано трьома стрічками ескалаторів, двома ліфтами, дев'ятьма рельєфними смугами та одним колясочним з'їздом
- для осіб з вадами зору нанесено 14 попереджувальних обмежувальних смуг з полімерних матеріалів на платформах 7 станцій: "Вокзальна", "Університет", "Олімпійська", "Майдан Незалежності", "Палац "Україна", "Палац спорту", "Золоті ворота"

 

 

 

 

Надання транспортних послуг особам із порушеннями опорно-рухового апарату, розвиток спеціалізованих транспортних служб, застосування спеціально обладнаних автобусів і тролейбусів на міських маршрутах

Доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструктури, житлового та громадського призначення забезпечує відділ транспортного обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату при Територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів м. Києва, автопарк якого налічує 34 спеціальні мікроавтобуси для перевезення зазначеної категорії населення

 

 

 

 

Станом на 01.01.2012:

 

 

 

 

- виконано заявок

од.

11611

 

89,3

- перевезено інвалідів, у т. ч. громадян похилого віку,

чол.

6338

 

81,0

- здійснено перевезень

од.

12551

 

97

Станом на 01.01.2012 база даних осіб, які мають право користування спецавтотранспортом (інваліди-візочники, діти-інваліди віком після 3-х років, інваліди, яким проводяться постійні процедури за життєвими показниками, ветерани війни) налічує інформацію про

чол.

1013

 

 

У звітному періоді велась робота щодо оновлення бази даних на підставі відповідних документів
КП "Київпастранс" для покращення обслуговування міських маршрутів використовує рухомий склад з низькою підлогою, а саме:

 

 

 

 

- автобусів (12 - 18 метрів)

од.

385

 

 

- тролейбусів (12 - 18,75 метра)

од.

247

 

 

- трамваїв - (28,8 - 31,2 метра)

од.

12

 

 

За 2011 року виконано капітальних вкладень на суму 24513,3 тис. грн.
Відповідно до контрактів за кредитною угодою з ЄБРР від 17.08.2007 за звітний період було:
- придбано 3 трамваї К3R-N
- отримано 3 тролейбуси та 19 автобусів

 

 

 

 

Здійснення заходів для затвердження комплексної міської програми "Турбота" на 2011 - 2015 роки

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки (рішення Київської міської ради від 17.02.2011 N 19/5406)
У звітному періоді на виконання зазначеної програми та відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
- від 19.04.2011 N 574 "Про надання матеріальної допомоги" профінансовано кошти в розмірі 115,4 тис. грн., із них 114,0 тис грн. - на виплату матеріальної допомоги громадянам, постраждалим внаслідок вибуху у житловому будинку N 1 на вул. Рогозівській (з розрахунку по 3 тисячі гривень кожній зареєстрованій особі, що постраждала);
- від 11.03.2011 N 352 "Про затвердження заходів, пов'язаних із 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи" профінансовано кошти в розмірі 1176,5 тис. грн., із них станом на 01.01.2012 виплачено матеріальної допомоги 4003 чоловікам у розмірі 820,4 тис. грн.
- від 22.04.2011 N 609 "Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги ветеранам війни міста Києва з нагоди відзначення 66-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні" профінансовано кошти в розмірі 9576,6 тис. грн., із них станом на 01.01.2012 виплачено матеріальної допомоги 87521 чоловіку у розмірі 9576,1 тис. грн.
- від 15.04.2011 N 589 "Про відзначення Дня Перемоги" профінансовано кошти в розмірі 1999,9 тис. грн. на придбання путівок (907 од.) для оздоровлення ветеранів війни та праці в ДП "Київська міська курортна бальнеолікарня профспілок України" ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"
- від 24.10.2011 N 1941 "Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни та жертвам нацистських переслідувань міста Києва з нагоди відзначення 67-ої річниці визволення України та 68-ої річниці визволення столиці України від фашистських загарбників" профінансовано кошти в розмірі 11711,7 тис. грн., із них станом на 01.01.2012 11711,5 тис. грн. направлено на виплату матеріальної допомоги 54579 чоловікам
У рамках комплексної міської програми "Турбота" на 2011 - 2015 роки профінансовано:

 

 

 

 

- виплату матеріальної допомоги 7239 малозабезпеченим особам у розмірі

тис. грн.

2375,4

 

 

- придбання 85 путівок для оздоровлення дітей-інвалідів з дитячих будинків-інтернатів на дитяче оздоровлення у розмірі

тис. грн.

497,8

 

 

- забезпечення протезами та на реабілітацію жінок, які перенесли мастектомію, профінансовано кошти в розмірі

тис. грн.

500,2

 

 

- забезпечення малозабезпечених громадян безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами в розмірі

тис. грн.

1754,3

 

 

- надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб у розмірі

тис. грн.

1663,0

 

 

- надання матеріальної допомоги на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидії, профінансовано кошти в розмірі

тис. грн.

341,0

 

 

- кошти на забезпечення інвалідів складним протезуванням кінцівок

тис. грн.

873,0

 

 

Вирішення питання впровадження річних проїзних квитків для окремих категорій населення, визначених рішенням Київради від 30.09.2008 N 377/377

Рішення Київради від 30.09.2008 N 377/377 "Про додатковий соціальний захист окремих верств населення міста Києва" втратило чинність
Програмою "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки" передбачено надання окремим категоріям населення міста Києва, які відповідно до чинного законодавства не мають права на пільговий проїзд у метрополітені, таким як пенсіонери, інваліди, непрацюючі особи, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами, особи, які не мають права на пенсію, один з батьків багатодітної сім'ї та соціальні працівники, право безоплатного проїзду в метрополітені на підставі пенсійних посвідчень та інших посвідчень

 

 

 

 

Вирішення питання щодо впровадження соціально-транспортної картки киянина для окремих категорій громадян, визначених рішенням Київської міської ради від 27.11.2008 N 732/732

Рішення Київради від 27.11.2008 N 732/732 втратило чинність
З метою забезпечення впорядкування механізмів надання пільг, їх обліку та адресності, розвитку безготівкових форм розрахунків за проїзд в Київському метрополітені виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) затверджено розпорядження:
- від 15.06.2011 N 981 "Про підготовчі роботи з впровадження в м. Києві "Картки киянина"
- від 29.07.2011 N 1344 "Про затвердження переліку заходів з впровадження системи "Картка киянина"
- від 14.09.2011 N 1670 "Про впровадження пілотного проекту системи "Картка киянина"
Переможцем конкурсу, ТОВ "Універсальні інформаційні технології", КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" було проведено навчання спеціалістів органів соціального захисту по роботі з спеціальним програмним забезпеченням з впровадження системи "Картка киянина"
Нині Головним управлінням праці та соцзахисту населення та районними управліннями праці та соціального захисту населення проводяться підготовчі роботи по встановленню автоматизованих робочих місць (АРМів) в управліннях праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій

 

 

 

 

3.4.5. Реформування системи охорони здоров'я, забезпечення доступності якісних медичних послуг

Розвиток мережі та поліпшення матеріально-технічної бази системи охорони здоров'я. Завершення реконструкції дитячої поліклініки N 1 на вул. Лайоша Гавро, 26 в Оболонському районі

Урочисто відкрито дитячу поліклініку N 1 на вул. Лайоша Гавро, 26 в Оболонському районі

 

 

 

 

Проведення робіт з реконструкції корпусів міської клінічної лікарні N 14 під Київський міський центр крові (вул. Зоологічна, 3), реконструкції з розширенням будівель центру інфекційних хвороб Олександрівської клінічної лікарні м. Києва (вул. Шовковична, 39/1), реконструкції Київської міської клінічної лікарні N 16 (Київського міського клінічного ендокринологічного центру) на вул. Рейтарській, 22

Велись роботи з:

 

 

 

 

- коригування проекту реконструкції корпусів Київської міської клінічної лікарні N 14 під Київський міський центр крові на вул. Зоологічній, 3

млн. грн.

0,5

99,2

59,5

- реконструкції з розширенням будівель центру інфекційних хвороб Олександрівської клінічної лікарні м. Києва на вул. Шовковичній, 39/1

млн. грн.

64,5

92,4

100

Проектування та реконструкція приймальних та спеціалізованих відділень 5 лікарень (N 12 на вул. Підвисоцького, 4-а, N 17 у пров. Лабораторному, 20, N 18 на бульв. Т. Шевченка, 17 та Олександрівської клінічної лікарні на вул. Шовковичній, 39/1) та реконструкція будівлі Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф на вул. Б. Хмельницького, 37-б, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Велись роботи з:

 

 

 

 

- проектування та реконструкції приймального та спеціалізованих відділень Київської міської клінічної лікарні N 12 на вул. Підвисоцького, 4-а, де освоєно

млн. грн.

14,7

60,7

100

- проектування та реконструкції будівлі Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф на вул. Б. Хмельницького, 37-б, де освоєно

млн. грн.

4,9

51,8

100

- проектування та реконструкції приймального відділення та спеціалізованих відділень Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, благоустрій території та протизсувні роботи на вул. Шовковичній, 39/1, де освоєно

млн. грн.

11,1

38,5

100

Реконструкція приміщень під розміщення амбулаторій лікарів сімейної медицини

Протягом 2011 року в столиці було відкрито 70 амбулаторій лікарів сімейної медицини, з них тільки протягом IV кварталу 2011 року відкрито 39 амбулаторій:
- у Голосіївському районі на вул. Академіка Заболотного, 48-а, вул. Генерала Матикіна, 11-а, просп. Глушкова, 31-а
- у Дарницькому районі на вул. Вересневій, 4, вул. Сімферопольській, 3/2, вул. Мішуги, 5, вул. Леніна, 43-а
- у Деснянському районі на вул. Милославській, 33-а, вул. Братиславській, 18, на вул. Волкова, 16, вул. Сабурова, 8, вул. Бальзака, 22
- у Дніпровському районі на вул. Кибальчича, 13, вул. Новаторів, 4, вул. Сергієнка, 23-а, просп. Миру, 19/18, просп. Ю. Гагаріна, 20, вул. Двинській, 19
- в Оболонському районі на вул. Тимошенка, 11, вул. Макіївській, 7, вул. Дніпроводській, 13/1, вул. Озерній, 18-а, вул. Червонофлотській, 26
- у Печерському районі на вул. Підвисоцького, 4-а, вул. Мечникова, 8
- у Подільському районі на вул. Мостицькій, 9, на вул. Волоській, 47
- у Святошинському районі на вул. Відпочинку, 11, вул. Котельникова, 95, вул. Наумова, 31
- у Солом'янському районі на вул. С. Васильченка, 3, вул. Шепелева, 14, вул. Машинобудівній, 27, просп. Повітрофлотському, 15, просп. Червонозоряному, 18, вул. Пулюя, 5, бульв. Лепсе, 7-в
- у Шевченківському районі на вул. Овруцькій, 23, вул. Салютній, 23

од.

70

79,5

 

Реформування системи охорони здоров'я, підвищення ефективності використання її ресурсного потенціалу. Вдосконалення механізмів управління, координації та взаємодії між усіма суб'єктами сфери охорони здоров'я

Сьогодні реформа медичного обслуговування на місцевому рівні продовжує впроваджуватися шляхом прийняття документів:
1. Концепції розвитку охорони здоров'я в місті Києві (рішення Київської міської ради від 17.02.2011 N 21/5408)
2. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.01.2011 N 4 "Про впровадження пілотного проекту по реорганізації засад первинної медико-санітарної допомоги в Дарницькому та Дніпровському районах м. Києва"
3. Міської програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 N 9/5396
4. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11.03.2011 N 340 (Перелік об'єктів реконструкції, капітального ремонту, облаштування приміщень під розміщення амбулаторій лікаря сімейної медицини в м. Києві)
5. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.03.2011 N 440 "Про затвердження плану міських заходів щодо реалізації Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини"
Прийнято 14.07.2011 на сесії Київської міської ради рішення Київської міської ради "Про проведення пілотного проекту залучення приватно практикуючих лікарів для надання населенню послуг первинної медико-санітарної допомоги у Дарницькому та Дніпровському районах м. Києва на період 2011 року"
Розроблено:
- план-графік заходів щодо проведення експерименту з реформування системи "Охорона здоров'я" у м. Києві на 2011 - 2014 роки
- проект Концепції реформування лабораторної служби м. Києва та Концепції розвитку протитуберкульозної служби м. Києва

 

 

 

 

Розроблення плану заходів щодо впровадження положень Концепції розвитку охорони здоров'я м. Києва на всіх рівнях надання медичної допомоги, із визначенням етапів та термінів впровадження, оптимізації мережі, усунення дублювання надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я

Відповідно до затвердженої Концепції розвитку охорони здоров'я м. Києва, інших документів стосовно подальшого розвитку системи охорони здоров'я міста для раціонального розподілу коштів, оптимального використання матеріальних ресурсів, підвищення ефективності медичного обслуговування розпочато чітке розмежування первинного, вторинного і третинного рівнів надання медичної допомоги

 

 

 

 

Забезпечення розробки та затвердження проекту програми "Здоров'я киян" на 2012 - 2017 роки

У зв'язку із закінченням у 2011 році терміну виконання міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян" на 2003 - 2011 роки структурними підрозділами Головного управління охорони здоров'я згідно з Планом основних організаційних заходів Головного управління охорони здоров'я на 2011 рік ведеться робота щодо підготовки проекту рішення міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян" на 2012 - 2017 роки

 

 

 

 

Забезпечення розробки та затвердження проекту "Програми розвитку мережі закладів, що надають первинну медико-санітарну допомогу населенню на 2011 - 2015 роки" з урахуванням забудови нових житлових масивів та використанням нежитлових приміщень комунальної власності

Розроблено поадресний план розташування в м. Києві амбулаторій загальної практики / сімейної медицини з урахуванням забудови нових житлових масивів та використання нежитлових приміщень комунальної власності в районах старої забудови, затверджений розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 10.01.2011 N 4 "Про затвердження пілотного проекту по реорганізації засад первинної медико-санітарної допомоги в м. Києві"
З метою наближення первинної медико-санітарної допомоги до населення затверджено розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11.03.2011 N 340 "Про визначення замовників проектування, реконструкції, капітального ремонту, облаштування приміщень під розміщення амбулаторій лікарів сімейної медицини в м. Києві", визначено план роботи з цих питань на 2011 рік, а саме: розроблено план-графік здачі об'єктів амбулаторій сімейної медицини по кожному району з урахуванням забудови нових житлових масивів та використанням нежитлових приміщень комунальної власності в районах старої забудови

 

 

 

 

Підготовка пілотного проекту запровадження реформування закладів первинної медико-санітарної допомоги Дарницького та Дніпровського районів м. Києва, виходячи із Концепції розвитку охорони здоров'я в м. Києві

Підготовлено та затверджено розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.01.2011 N 4 "Про провадження пілотного проекту по реорганізації засад первинної медико-санітарної допомоги в м. Києві" щодо відпрацювання основних механізмів реорганізації первинної ланки медичної допомоги в Дарницькому та Дніпровському районах м. Києва
У ході реалізації проекту буде здійснено:
- розмежування первинного та вторинного рівнів медичної допомоги амбулаторно-поліклінічної мережі, що дасть змогу збільшити частку видатків на первинну допомогу
- створення в 2011 році 90 амбулаторій сімейного лікаря, що дасть змогу підвищити територіальну доступність первинної допомоги
14.07.2011 року на сесії Київської міської ради прийнято рішення Київської міської ради "Про залучення приватно практикуючих лікарів до пілотного проекту по реорганізації засад надання первинної медико-санітарної допомоги на базі Дарницького та Дніпровського районів м. Києва"

 

 

 

 

Завершення організації районних управлінь охорони здоров'я

З 1 січня 2011 року лікувально-профілактичні заклади первинної медико-санітарної допомоги передані в підпорядкування районним у м. Києві держадміністраціям (районним управлінням охорони здоров'я)
Згідно з наказом Головного управління охорони здоров'я від 07.02.2011 N 27 "Про створення робочої групи з питання оптимізації мережі та структури лікувально-профілактичних закладів м. Києва" затверджено склад робочої групи з цих питань, визначені відповідальні особи (куратори) за підготовку та опрацювання конкретної моделі реорганізації галузі охорони здоров'я по районах міста; розроблено шляхи оптимізації мережі та структури лікувально-профілактичних закладів кожного району із залученням начальників управлінь охорони здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій та головних лікарів лікувально-профілактичних закладів районного підпорядкування з відповідною презентацією проведення реорганізації

 

 

 

 

Здійснення організаційних заходів щодо відокремлення мережі первинної медико-санітарної допомоги населенню зі створенням окремих юридичних осіб

З метою спрямування, координації та контролю за діяльністю амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальних громад м. Києва, затверджено розпорядження Київської міської державної адміністрації від 03.02.2011 N 130 "Про питання діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров'я міста Києва", згідно з яким зазначені заклади охорони здоров'я передані до сфери управління районним в місті Києві державним адміністраціям
Нині ведеться робота щодо відокремлення амбулаторно-поліклінічних підрозділів, що входять до складу лікарень, в окремі юридичні особи

 

 

 

 

Здійснення організаційних заходів щодо впровадження проекту благодійної організації "Муніципальна лікарняна каса м. Києва" у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я

Розроблено пакет документів щодо впровадження муніципальних лікарняних кас у лікувально-профілактичних закладах м. Києва, а саме:
- Положення про членство в благодійній організації "Муніципальна лікарняна каса м. Києва"
- Положення про амбулаторне лікування членів благодійної організації "Муніципальна лікарняна каса м. Києва"
- Положення "Про порядок використання благодійних внесків на медичне забезпечення членів благодійної організації "Муніципальна лікарняна каса м. Києва"
- заява щодо відраховування із заробітної плати вступного внеску та членських внесків до благодійної організації "Муніципальна лікарняна каса м. Києва"
- заява щодо прийняття у членство до благодійної організації "Муніципальна лікарняна каса м. Києва"
Згідно з Положенням вступний внесок до МЛК дорівнює 30 грн. для дорослих та 10 грн. для дітей. Укладено договори з мережею аптек КП "Фармація" та ТОВ "Фалбі". Медичну допомогу будуть надавати всі ЛПЗ міста системи Головного управління охорони здоров'я незалежно від того, у який день людина звернулась за допомогою (будній, святковий або вихідні дні)
У засобах масової інформації проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення м. Києва щодо функціонування благодійної організації "Муніципальна лікарняна каса м. Києва"

 

 

 

 

Упровадження стаціонаро-заміщуючих технологій медичної допомоги (денних стаціонарів і стаціонарів на дому для хворих, що не потребують цілодобового нагляду), розширення лікувально-діагностичної та медико-соціальної допомоги вдома

Надається лікувально-профілактична допомога:

 

 

 

 

- в амбулаторно-поліклінічних закладах

од.

82

 

 

- стаціонарах

од.

56

 

 

Кількість ліжок у лікарнях м. Києва

од.

18944

 

 

В стаціонарах при амбулаторно-поліклінічних закладах проліковано

тис. чол.

147,5

 

120,5

В стаціонарах вдома проліковано

тис. чол.

314,7

 

115,7

Стаціонарна допомога надається всім мешканцям м. Києва незалежно від місця проживання. Потреба в наданні стаціонарної медичної допомоги населенню міста в рамках єдиного медичного простору покривається повністю

 

 

 

 

Лікування у стаціонарах отримали

тис. чол.

516,0

 

101,5

Розвиток медичного обслуговування на засадах загальної лікарської практики (сімейної медицини), насамперед покращення умов праці сімейних лікарів, проведення навчальних тренінгів тощо

У місті функціонують заклади сімейної медицини
Триває робота щодо проведення навчальних тренінгів для сімейних лікарів

од.

70

 

 

Розвиток територіальної служби медицини катастроф та вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги відповідно до вимог УЄФА (реалізація заходів Державної програми екстреної медичної допомоги та Плану заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази служби швидкої медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва на 2010 - 2011 роки)

Невідкладна медична допомога населенню міста на догоспітальному етапі надається в пунктах невідкладної медичної допомоги

од.

48

 

 

На сьогодні цілодобову екстрену медичну допомогу дорослому та дитячому населенню на догоспітальному етапі надає Київська міська станція швидкої медичної допомоги силами 155 бригад швидкої медичної допомоги вдень та 97 бригад у нічний час
Станція швидкої медичної допомоги забезпечена медикаментами та виробами медичного призначення згідно з потребами

 

 

 

 

За 2011 рік бригадами було здійснено

тис. виїздів

418,7

 

98,9

Число виїздів на 1000 мешканців зменшилося і становить 149,6 проти 152,2 за відповідний період минулого року, що на 1,7 % менше, ніж за 2010 рік

 

 

 

 

Вдосконалення надання медичної допомоги матерям і дітям, людям похилого віку. Забезпечення спільного перебування матері та дитини в пологових будинках міста, запровадження програм первинної реанімації новонароджених, сучасних методик медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи

У Києві медична допомога новонародженим надається у 6 пологових будинках та акушерських відділеннях КМКЛ N 1, КМКТЛ N 1 та КМЦРПМ.
В практику роботи пологових будинків впроваджено програму МОЗ України "Підтримка грудного вигодовування немовлят". Відсоток раннього прикладання до грудей складає понад 90 %. У випадках якщо грудне вигодовування протипоказано, новонароджені забезпечуються безкоштовним харчуванням
Діє єдина сучасна програма первинної реанімації новонароджених. Реанімаційна допомога новонародженим на першому етапі надається в реанімаційних відділеннях пологових будинків N 2, N 5, N 6, N 7 та в палатах інтенсивної терапії решти пологових будинків
Функціонує єдина розгалужена система медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженими фізичними можливостями "Тандем-партнерство", "Дитина - сім'я - фахівець" в будинку дитини ім. М. Городецького

од.

6

 

 

Нині в місті функціонують заклади, яким надано статус "Лікарня, доброзичлива до дитини"
Впроваджується розпорядження КМДА від 07.07.2011 N 1193 "Про впровадження пілотного проекту по реорганізації акушерсько-гінекологічної служби міста Києва", зокрема у Солом'янському районі столиці розпочато впровадження пілотного проекту щодо підпорядкування жіночих консультацій КМПБ N 5
Наказом Головного управління охорони здоров'я від 09.09.2011 N 353 створена робоча група з підготовки та опрацювання Концепції по створенню мережі перинатальних центрів у м. Києві на період до 2015 року. У вересні місяці цей проект Концепції був поданий для розгляду на засіданні Експертної Ради МОЗ України

од.

12

 

 

Проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та гіпотиреоз (дозволяє своєчасно виявити цю патологію для здійснення необхідного лікування та запобігання інвалідності), вакцинації новонароджених проти гепатиту B, а також дітей, які досягли 1-го року життя

Проводиться масовий скринінг новонароджених на фенілкетонурію та гіпотиреоз. Здійснюється постійна робота щодо вакцинації новонароджених проти гепатиту B, а також профілактичні щеплення дітей, які досягли 1-го року життя, проти дифтерії, коклюшу, правцю

 

 

 

 

Розвиток шкільної служби охорони здоров'я та валеологічного виховання, забезпечення укомплектованості дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл медичними працівниками

У місті існують 484 школи та 44 приватні навчальні заклади. Всі діти 5-х, 9-х, 11-х класів проходять обов'язкові щорічні медичні профілактичні огляди. Діти, які перебувають за станом здоров'я під диспансерним наглядом, отримують медичне обслуговування у лікарів-спеціалістів в умовах дитячих поліклінік
Учні інших класів проходять медичні огляди шкільного педіатра, а в разі його відсутності, педіатра поліклініки за місцем проживання та дитячого лікаря-стоматолога. Діти, які перебувають за станом здоров'я під диспансерним наглядом, отримують медичне обслуговування у профільних спеціалістів в умовах дитячих поліклінік
У зв'язку із зростанням рівня захворюваності серед школярів та відповідно до наказу Головного управління охорони здоров'я від 23.02.2011 N 52 "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва" в територіальних лікувально-профілактичних закладах м. Києва щочетверга відбуваються "Дні школяра". В цей день дільничні педіатри та лікарі загальної практики / сімейної медицини індивідуально, у присутності батьків, протягом року в зручний для них час проводять медичні профілактичні огляди школярів
Згідно з показаннями та довідками лікувальних комісій дитячих амбулаторно-поліклінічних закладів школярі отримують харчування

 

 

 

 

Виконання заходів програми "Репродуктивне здоров'я", створення мережі геронтологічних і соціальних ліжок у структурі лікувально-профілактичних закладів м. Києва другого рівня

На сьогодні працює Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, який створений з метою забезпечення потреб населення в кваліфікованій і доступній медичній допомозі та є єдиним медичним закладом в м. Києві, де медична допомога надається вагітним та породіллям при інфекційних патологіях, включаючи ВІЛ-інфекцію/СНІД

 

 

 

 

У м. Києві в базових жіночих консультаціях функціонують кабінети репродуктивного здоров'я та планування сім'ї,

од.

28

 

 

з них - 3 міжрайонні кабінети.
Налагоджено взаємодію з пологовими будинками та жіночими консультаціями м. Києва

 

 

 

 

Профілактика захворюваності, запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань, поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації. Виконання заходів Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 - 2011 роках, у т. ч. використання сучасних технологій організації лікування хворих на туберкульоз; розробка механізмів залучення до обов'язкового лікування хворих на туберкульоз, які зловмисно ухиляються від прийому ліків і є епідемічно небезпечними для оточуючих

Стандартні режими лікування туберкульозу удосконалюються за рекомендаціями ВООЗ. Для здійснення моніторингу якості проведення контрольованого стандартизованого лікування хворих на туберкульоз впроваджено квартальний когортний аналіз, який дозволяє оцінити результати лікування всіх хворих з визначенням вихідних стандартів лікування

 

 

 

 

У м. Києві на диспансерному обліку в протитуберкульозних закладах міста перебуває понад,

тис. осіб

16,6

 

 

з яких з активними формами туберкульозу (74,5 на 100 тисяч населення), це на 9,9 % менше, ніж на 01.01.2011 (82,7 на 100 тисяч)

осіб

2085

 

 

У порівнянні з 2010 роком первинна захворюваність на туберкульоз серед киян зросла з 34,1 до 38,3 випадків на 100000 населення, тобто на 12,3 %
У 2011 році пологові будинки міста отримали вакцину для профілактики туберкульозу БЦЖ SSI (Данія) згідно з розподілом МОЗ України для проведення щеплень новонароджених
Головним управлінням МВС України в м. Києві здійснюються заходи із забезпечення належного санітарного стану та виявлення серед осіб, які утримуються в спецустановах, хворих на туберкульоз. За участю медичних працівників міського флюорографічного центру на базі пересувної флюорографічної установки проводяться обстеження затриманих

випадки

38,3

 

112,3

Виконання заходів, передбачених на 2011 рік Загальнодержавною цільовою програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки, розділом "Профілактика ВІЛ/СНІДу" міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян" на 2003 - 2011 роки

Нині в місті функціонують кабінети довіри у кількості

од.

6

 

 

Надано консультацій

осіб

57817

 

 

Обстежено на ВІЛ/СНІД

осіб

28253

 

 

Виявлено ВІЛ-позитивних хворих

осіб

1646

 

101,9

Вирішення комплексу питань профілактики та лікування пандемічного грипу та інших гострих респіраторних захворювань

На виконання міської Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я киян" на 2003 - 2011 роки організовувались щеплення незахищених верств населення (пацієнти та персонал будинків та інтернатів для осіб похилого віку, діти та персонал дитячих будинків, притулків, шкіл-інтернатів)

 

 

 

 

За 2011 рік в столиці зареєстровано майже випадків захворювань, в тому числі понад 2,6 млн. - випадки з вперше встановленим діагнозом

млн.

6,6

 

 

У лікувально-профілактичних закладах міста, підпорядкованих Головному управлінню охорони здоров'я, було зареєстровано 31,2 млн. звернень за медичною допомогою або 11,2 відвідувань кожного мешканця столиці, що на рівні попереднього року

 

 

 

 

Поширеність захворювань серед населення складає на 10000 населення (проти 23,4 тис. випадків)

тис. випадків

23,7

 

101,1

Показник первинної захворюваності населення за 2011 рік в цілому на 10000 населення становив

тис. випадків

9,5

 

101,6

3.4.6. Розвиток сучасної та якісної освіти

Введення в дію 3-х дошкільних навчальних закладів: у 6-му мікрорайоні жилмасиву Осокорки (діл. 14) і 2-му мікрорайоні жилмасиву Позняки (діл. 28) у Дарницькому районі, на вул. Осінній, 33 у Святошинському районі, дошкільного закладу на вул. Лісківській у 24-му мікрорайоні жилмасиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі

До початку нового навчального року введено в дію:
- ДНЗ N 21 на вул. Гмирі, 2-г (у 6 м-ні жилмасиву Осокорки, діл. 14) у Дарницькому районі
- ДНЗ N 550 на вул. Гмирі, 2-г (у 2 м-ні жилмасиву Позняки, діл. 28) у Дарницькому районі
- ДНЗ N 33 на вул. Осінній, 33 у Святошинському районі
Протягом року введено в дію ще 2 дошкільні заклади:
- дошкільний заклад на вул. Лісківській, ж/м Вигурівщина-Троєщина, 24 м-н, діл. 31 у Деснянському районі
- дитячий дошкільний заклад на вул. Народного Ополчення, 9-а у Солом'янському районі

 

 

 

 

Продовження будівництва та реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів

До початку нового навчального року введено в дію:
- Київську інженерну гімназію на вул. Княжий затон, 12-а (у 9 м-ні жилмасиву Позняки, діл. 11) у Дарницькому районі
- загальноосвітню школу N 11 на вул. Алма-Атинській, 113 (після реконструкції) у Дніпровському районі

 

 

 

 

Розрахунок перспективної потреби територій районів і мікрорайонів, окремих територій м. Києва в об'єктах освітньої інфраструктури, обґрунтування та подання відповідних пропозицій для нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року

У Концепції стратегічного розвитку міста Києва надано розрахунки щодо основних техніко-економічних показників стратегічного розвитку м. Києва, в т. ч. у сфері обслуговування (дошкільні заклади освіти, загальноосвітні навчальні заклади тощо), розроблено схеми розміщення загальноосвітніх навчальних закладів та дитячих дошкільних закладів

 

 

 

 

Розробка та реалізація плану заходів щодо відновлення в м. Києві діяльності непрацюючих і вільних групових приміщень у працюючих дошкільних навчальних закладах комунальної форми власності, відселення орендарів з приміщень дитячих садків; проведення поступової реорганізації шкіл - дитячих садків у дошкільні навчальні заклади

Йде робота по створенню міської програми "Відновлений ДНЗ у 2012 - 2015 рр.", якою буде передбачено відновлення роботи непрацюючих ДНЗ і вільних груп у працюючих ДНЗ
Відновлено роботу 96 вивільнених груп на 1920 місць у працюючих ДНЗ
З метою реорганізації шкіл-дитячих садків у дошкільні навчальні заклади не проведено прийом дітей до перших класів у 22 школах - дитячих садках міста, 5 шкіл - дитячих садків реорганізовано в ДНЗ: ШДС "Плеяда" - ДНЗ N 27 Деснянського району; ШДС "Любисток" - ДНЗ N 776 Деснянського району; ШДС "Злагода" - ДНЗ N 348 Шевченківського району; ШДС "Волошка" - ДНЗ N 693 Святошинського району; ШДС "Либідь" - ДНЗ N 762 Солом'янського району

од.

22

 

 

Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази навчальних закладів. Інформатизація та комп'ютеризація навчального процесу, забезпечення сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін (кабінети хімії, фізики, біології)

З метою зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази навчальних закладів здійснено поставки автоматизованих робочих місць

од.

331

 

 

та мобільних лекційних комплексів для дошкільних навчальних закладів у кількості

од.

10

 

 

Проведення капітальних та поточних ремонтів загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів, оновлення харчоблоків

Під час підготовки до навчальних закладів до нового навчального 2011 - 2012 року та підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період:

 

 

 

 

- відремонтовано дахів

од.

82

 

 

- відремонтовано фасадів

од.

20

 

 

- проведена повірка теплолічильників

од.

235

 

 

- виконано ремонт 260 модульних індивідуальних теплопунктів

од.

260

 

 

- проведено ремонт мереж холодного та гарячого водопостачання

од.

76

 

 

Завершено капітальний ремонт:
- ДНЗ N 434 (вул. Салютна, 23-а) Шевченківського району
- ДНЗ N 54 (вул. Софіївська, 23) Шевченківського району
- НВК "ЯМБ" Шевченківського району
- ДНЗ N 142 (просп. Правди, 96) Подільського району
- ДНЗ N 107 (вул. Лютеранська, 17-а) Печерського району
- ДНЗ N 241 (Печерський узвіз) Печерського району
- ДНЗ "Дитина з майбутнім" Солом'янського району
- ДНЗ N 531 (вул. Полярна, 5-б) Оболонського району

 

 

 

 

Поповнення бібліотечних фондів закладів освіти художньою, енциклопедичною, науково-популярною, методичною та іншою літературою

До загальноосвітніх навчальних закладів передано науково-популярної літератури у кількості

тис. примір.

28,6

 

 

Отримано підручників для учнів старших класів на суму майже 6,5 млн. грн.

тис. примір.

324,6

 

 

Проведення районних, міських і загальнодержавних предметних олімпіад

Педагоги міста успішно працюють з обдарованою молоддю. Із 125 учасників IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2010 - 2011 навчального року стали переможцями 95 учнів: I місця - 26, II місця - 34, III місця - 35
У м. Києві проведено два фінали Всеукраїнських учнівських олімпіад з педагогіки та психології; російської мови і літератури.
У 2011 році серед переможців Міжнародних учнівських олімпіад з математики, хімії та географії - 9 учнів київських шкіл

чол.

125

 

 

Соціальний захист учнів. Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1 - 4 класів, а також 5 - 11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.02.2011 N 236 "Про організацію харчування учнів 1 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва комунальної форми власності" отримують безоплатне харчування такі категорії дітей:

 

 

 

 

- учні 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів

чол.

88983

 

 

- учні із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

чол.

937

 

 

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"

чол.

560

 

 

- учні, за рішенням педагогічних рад - частково вихованці груп продовженого дня (10 відсотків складу групи - повністю; 15 відсотків - наполовину)

чол.

4152

 

 

- учні, які за медичними висновками потребують дієтичного харчування

чол.

5061

 

 

- учні, постраждалі від Чорнобильської катастрофи

чол.

15

 

 

Учні навчальних закладів міста забезпечені усіма видами харчування (буфетна продукція, гаряче харчування), яке здійснюється як за кошти батьків, так і безоплатно

 

 

 

 

Підвищення престижу професійно-технічної освіти. Створення позитивного іміджу робітничої професії та професійно-технічної освіти у засобах масової інформації, посилення профорієнтаційної діяльності органів міської влади, впровадження ефективних механізмів узгодження діяльності з підготовки кадрів із перспективними потребами ринку праці за участю потенційних роботодавців, міського і районних центрів зайнятості, закладів загальної і професійної освіти, центрів сприяння підприємництву, навчально-консультативних і бізнес-центрів, громадських організацій тощо

Для створення позитивного іміджу професійно-технічної освіти проведено загальноміські заходи:
- Ярмарок робітничих професій для учнів загальноосвітніх навчальних закладів
- Ярмарок-продаж учнівських виробів у Дарницькому та Дніпровському районах м. Києва
- Парад професій на Хрещатику, присвячений закінченню навчального року в ПТНЗ
- Вернісаж педагогічної творчості
- конкурси "Молода господарочка" та "Київський вальс"
- спільні конкурси та заходи із загальноосвітніми навчальними закладами: "Снайпер столиці", "Маю честь", "Ситцева рапсодія", "Юність і весна", "День здоров'я"
У засобах масової інформації на регіональному та державному рівнях опубліковано понад 90 виступів, інформаційних повідомлень, репортажів про кращі навчальні заклади профтехосвіти столиці, на телебаченні висвітлено сюжети про 15 навчальних закладів ПТО, надано понад 45 інтерв'ю для різних телеканалів, стала традиційною телепрограма "VIP-стажер", інформація, підготовлена ПТНЗ щодо робітничих професій, використовується у "Професійних терміналах", які встановлені практично у всіх школах м. Києва
Для узгодження діяльності з підготовки робітничих кадрів для потреб столичної економіки налагоджена діяльність Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти, активізована співпраця із Київським міським центром зайнятості, із Київським молодіжним центром праці, із Київською міською організацією роботодавців та Федерацією роботодавців м. Києва
Щоквартально здійснюється вивчення потреб регіонального ринку праці на основі даних Київського міського центру зайнятості, а формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів здійснюється на підставі двосторонніх угод між навчальними закладами профтехосвіти та підприємствами, установами і організаціями

 

 

 

 

За 2011 рік укладено договорів

шт.

1551

 

 

для підготовки близько

тис. чол.

19

 

 

Удосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів відповідно до потреб регіону, вимог ринкових економічних відносин, інтересів і запитів населення

Мережа столичної профтехосвіти складається із державних професійно-технічних навчальних закладів другого та третього атестаційного рівнів та складає:

од.

29

 

 

- ліцеїв

од.

9

 

 

- вищих професійних училищ

од.

14

 

 

- міжрегіональних вищих училищ

од.

2

 

 

- міжрегіональних центрів

од.

2

 

 

- регіональне вище професійне училище

од.

1

 

 

- навчально-науковий центр професійно-технічної освіти

од.

1

 

 

В 9 ПТНЗ 1045 учнів отримують вищу освіту на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста із 17 спеціальностей. У 20 навчальних закладах здобувають робітничу кваліфікацію 433 особи із числа дітей із особливими потребами за 49 професіями. У 23 навчальних закладах 12075 учнів поряд із робітничою професією отримують повну загальну середню освіту. В порядку експерименту у 8 навчальних закладах поряд із допрофесійною підготовкою здобувають базову загальну середню освіту 313 учнів із девіантною поведінкою

 

 

 

 

Формування інноваційного середовища в професійно-технічній освіті та впровадження новітніх виробничих технологій в навчально-виробничий процес, забезпечення закладів сучасним обладнанням, новітніми технічними засобами навчання, оновлення матеріально-технічної бази

За звітний період з метою забезпечення вимог Державних стандартів створено та реорганізовано ряд навчально-виробничих майстерень, лабораторій, кабінетів, зокрема:

 

 

 

 

- для підготовки кваліфікованих робітників оновлено автомайданчик з професії "Водій автотранспортних засобів"

од.

1

 

 

- створено навчально-виробничу майстерню з професії "Оператор поштового зв'язку", "Оператор електрозв'язку"

од.

1

 

 

- навчально-виробничі майстерні для підготовки кваліфікованих робітників з професії "Кухар", "Кондитер"

од.

2

 

 

- придбано персональних комп'ютерів

од.

57

 

 

Навчальні заклади працювали над створенням програмованих засобів навчання та електронних підручників

 

 

 

 

Запроваджено інноваційний проект "Альфанетшкола", яким охоплено навчальних закладів

од.

50

 

 

Розроблено та впроваджено нові стандарти професійно-технічної освіти (укрупнення професій)

од.

6

 

 

В навчальному процесі використовується сучасних комп'ютерів, що в середньому становить 96 комп'ютерів на навчальний заклад або 1 комп'ютер на 7 учнів, що забезпечує впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Навчальні заклади розробляють та впроваджують власні програмовані засоби навчання, навчальні фільми, електронні посібники та підручники. Створюється мережа сучасних інформаційно-комунікаційних центрів на базі бібліотек ПТНЗ
З метою впровадження сучасних виробничих та освітніх технологій та дослідження їх результативності проведено 38 конкурсів професійної майстерності серед учнів, педагогічних працівників та педагогічних колективів ПТНЗ

од.

2877

 

 

Забезпечення підготовки та перепідготовки у вищих навчальних закладах міста стюардів, волонтерів, працівників сфери обслуговування, медичних працівників і працівників правоохоронних органів для обслуговування проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Затверджено Концепцію підготовки волонтерів для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та план заходів щодо її реалізації (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.04.2011 N 499)
Визначено кількісні та функціональні потреби щодо підготовки волонтерів

 

 

 

 

Направлено на проходження практичної підготовки волонтерів

осіб

2000

 

 

Пройшли підготовку волонтерів

осіб

450

 

 

Пройшли мовну підготовку

осіб

270

 

 

Забезпечено відпрацювання практичних навичок волонтерської діяльності під час відзначення Дня Європи в Україні, Дня незалежності України, відкриття НСК "Олімпійський"

 

 

 

 

3.4.7. Задоволення культурних потреб киян, охорона культурної спадщини

Продовження реконструкції споруд під Київський академічний театр на Подолі (Андріївський узвіз, 20 (а, б))

Згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 14.09.2011 N 1667 "Про передачу функцій замовника реконструкції будівель по Андріївському узвозу, 20 (а, б) під "Київський драматичний театр на Подолі" у Подільському районі" функції замовника реконструкції будівель на Андріївському узвозі, 20 (а, б) під Київський драматичний театр на Подолі передано комунальному підприємству "Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт"

 

 

 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази сфери культури та мистецтв. Здійснення реставрації та реабілітації будівлі з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" на Червоноармійській, 53/3

09.06.2011 отримано позитивний висновок ДП "Укрдержбудекспертиза" N 715-2010/ЦБ щодо проекту "Реставрація та реабілітація з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" по вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі м. Києва" (I черга)
Відповідно до проведеної ТВЗК "Київський національний академічний театр оперети" 21.09.2011 процедури відкритих торгів та на підставі оцінки пропозицій конкурсних торгів від 22.09.2011 визначено переможцем виконання робіт приватне акціонерне товариство "Київбудінвест" та 17.10.2011 укладено договір на виконання робіт

 

 

 

 

Станом на 01.01.2012 освоєно та

млн. грн.

12,3

 

 

профінансовано

млн. грн.

3,5

 

 

Проведення робіт з підготовки до відкриття Музею шістдесятництва, Музею "Іван Франко і Київ", Музею-квартири В. С. Косенка

Проводилась робота:
- отримано позитивний висновок "Укрдержбудекспертизи" на проектно-кошторисну документацію по Музею шістдесятництва. Приміщення під музей-квартиру Косенка проходить переоформлення із житлового фонду в нежитловий з метою здійснення ремонтних робіт
З метою підготовки відкриття Музею шістдесятництва відбувається подальше опрацювання музейної колекції (у 2011 році складено 1433 інвентарні картки). Також проведено шість виставок, підготовлено тематико-експозиційний план, здійснена робота з написання коротких біографій діячів руху шістдесятників, проводиться робота над написанням спогадів про В. Чорновола та М. Коцюбинську
- з формування музейної колекції та створення експозиції Музею "Іван Франко і Київ". Залучено понад 100 нових одиниць збереження, здійснено копіювання понад 400 одиниць матеріалів, постійно поповнюється фонд інтерактивних матеріалів, ведеться робота по розробці концепції музею
- щодо створення Музею-квартири В. С. Косенка. У 2011 році науковими співробітниками здійснено наукову обробку та взято на музейний облік понад 180 одиниць із архіву композитора. Крім того, проведено ряд культурно-мистецьких заходів за участю провідних митців і молодих виконавців музичного мистецтва

 

 

 

 

Здійснення ремонтних робіт та відкриття нової експозиції Музею історії міста Києва в Палаці мистецтв "Український дім"

Київською міською державною адміністрацією вирішено питання щодо надання нового приміщення Музею історії міста Києва, який із березня 2004 року було закрито для відвідувачів і переміщено до Палацу мистецтв "Український дім"
Музей планується відкрити за адресою: вул. Б. Хмельницького, 7. На сьогодні розроблена наукова концепція (розширена тематична структура) експозиції, визначено персональний склад робочої групи з підготовки та створення нової експозиції

 

 

 

 

Удосконалення мережі мистецьких навчальних закладів, забезпечення її нотними збірками, сучасними технічними засобами

На сьогодні збережена мережа закладів, підпорядкованих Головному управлінню культури. В її структурі:

 

 

 

 

- театральних закладів (серед яких Київська мала опера, що перебуває наразі в стадії становлення)

од.

17

 

 

- концертних організацій

од.

7

 

 

- Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень
- Київська міська галерея мистецтв "Лавра", в яких працюють близько 2-х тис. осіб
Відповідно до плану навчально-методичних заходів по здійсненню роботи з мистецькими навчальними закладами міста методичним кабінетом навчальних закладів ГУК протягом 2011 року проведено понад 50 міських творчих заходів, у яких безпосередньо взяли участь близько 8 тисяч учнів та студентів
Це - міські конкурси, відкриті концерти, олімпіади, фестивалі, оглядові виставки, заняття "Школи вдосконалення професійної майстерності", творчі вечори
Серед визначних - Міжнародний конкурс гітарного мистецтва "ГітАс", 41-й концертний сезон Київської дитячої філармонії, міський конкурс учнівських ансамблів та оркестрів народних інструментів "З барвінкового лугу", міський конкурс фортепіанних ансамблів "Традиція та сучасність", Всеукраїнський відкритий конкурс хореографічного мистецтва "Фуете", міський конкурс на краще виконання джазових творів "Мелодії та ритми джазу", Всеукраїнський конкурс учнівської творчості під гаслом "Об'єднаймося ж, брати мої", присвячений Шевченківським дням, фестиваль мистецтв "Шевченківський березень"

 

 

 

 

Проведення інформаційно-агітаційної роботи щодо залучення населення до регулярної культурно-мистецької діяльності, підвищення рівня охоплення дітей, підлітків і студентської молоді різними видами послуг завдяки розвитку молодіжних центрів дозвілля, мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (художніх, хореографічних, театральних тощо)

Головною метою роботи методичного кабінету навчальних закладів є навчально-методичне забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення навчальними планами, документацією, методичною літературою, зміцнення співпраці з районами по багатьох питаннях забезпечення навчального процесу
Збільшено розмір учнівської стипендії до 1000 грн. один раз на рік та розмір щомісячної студентської - 200 грн., відроджено Міжнародний конкурс балету ім. С. Лифаря (Донецьк) за участю Головного управління культури. Активно залучаються спонсорські кошти: близько 47 тис. грн. - початковими спеціалізованими мистецькими навчальними закладами та близько 168 тис. грн. - вищими мистецькими навчальними закладами
Значна увага приділялася роботі серед дітей пільгових категорій. Це діти-інваліди, діти батьків-інвалідів, діти-сироти та діти з багатодітних родин. Навчання для них у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах є безкоштовним. Набуваючи мистецьку освіту, багато з цих дітей стають дипломантами та лауреатами міських, всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Було надано методичну допомогу в організації та проведенні конкурсу "Світ без насильства" та фестивалю творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Повір у себе"
Надано значну благодійну допомогу дітям, хворим на ДЦП, глухонімим та з іншими фізичними вадами у таких заходах:
- VI Всеукраїнська акція благодійної допомоги дітям, хворим на діабет, "Серце до серця"
- щорічний набір першокурсників студентів-інвалідів на естрадне та циркове відділення для театру "Райдуга" у Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв, а також на струнний, духовий, вокальні відділи Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра
Продовжено такий напрямок роботи як дитяче меценатство. Учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів беруть участь у творчих проектах благодійної організації "Ліга меценатів гуманного дитинства"
Постійно проводяться концерти та концертні вистави для інвалідів у будинках сиріт, будинках для дітей-інвалідів силами студентів Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, Київської муніципальної української академії танцю ім. С. Лифаря
Проведено презентації шкіл естетичного виховання

 

 

 

 

Оновлення матеріально-технічної бази парків, зон відпочину - закупівля атракціонів, організація та проведення фестивалів, концертів, конкурсів та інших культурно-мистецьких заходів

У підпорядкуванні Головного управління культури Київської міської державної адміністрації знаходяться 7 міських парків культури та відпочинку: Центральний парк, Голосіївський парк ім. М. Рильського, "Гідропарк", "Перемога", "Партизанська слава", "Відрадний", "Всеукраїнський парк пам'яті борців за свободу та незалежність України у м. Києві"
Згідно з календарними планами культурно-масової роботи парків за 2011 рік були проведені такі культурно-масові заходи та свята:
- народне фольклорне свято "Масляна" (театралізовані програми за участю колективів художньої самодіяльності)
- благодійні заходи, присвячені святкуванню Великодня (виступи самодіяльних колективів, народні гуляння, робота атракціонів, дитячі програми за участю аніматорів)
- святкові концерти до Дня матері (травень)
- заходи, присвячені Дню Перемоги (концертні програми, мистецька акція "Георгіївська стрічка", організована Центром національних культур, зустрічі з ветеранами, виступи творчих колективів)
- святкові заходи до Дня Києва (травень)
- святкові концертно-конкурсні програми до Дня захисту дітей (червень)
- святкові програми до Дня молоді
- святкування Дня Конституції України
- святкування 20-ї річниці Незалежності України та Дня прапора (святкові концертні програми, виступи народних колективів, дитячі програми, художні вернісажи)
- дитячі розважальні програми до Дня знань (вересень)
- День партизанської слави (вересень)
- тематичні програми та концерти духовної музики з нагоди релігійного свята Покрови Богородиці (листопад)
- святкування Дня Святого Миколая та Нового року (концертні та театралізовані програми, засвічення районних новорічних ялинок)
З метою підготовки до весняно-літнього сезону у всіх парках проведені роботи по благоустрою. Протягом березня - квітня 2011 року державними інспекторами Державної інспекції промислової безпеки та охорони праці в котлонагляді та за підйомними спорудами, відділом охорони праці КМДА здійснювалась перевірка їх готовності до весняно-літнього сезону, під час якої перевіряється технічний стан та організація безпечної експлуатації атракціонів після міжсезонного зберігання
Був створений "Всеукраїнський парк пам'яті борців за свободу та незалежність України у м. Києві", який єдиний на сьогодні має державний акт на землю (37,7 га)

 

 

 

 

Удосконалення структури естетичного виховання, забезпечення вільного, творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей та молоді

Відповідно до плану навчально-методичних заходів по здійсненню роботи з мистецькими навчальними закладами міста методичним кабінетом навчальних закладів ГУК за 2011 рік проведено:

 

 

 

 

- міських творчих заходів,

од.

70

 

 

у яких безпосередньо взяли участь учнів та студентів

чол.

10000

 

 

Це - міські конкурси, відкриті концерти, уроки, олімпіади, фестивалі, оглядові виставки, заняття "Школи вдосконалення професійної майстерності", творчі вечори
24 - 25 червня в Національному театрі російської драми імені Лесі Українки відбувся грандіозний гала-концерт до ювілею Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв "Нам 50" за участю зірок української естради та володарів золотих медалей світових циркових конкурсів
Загалом у 2011 році було проведено понад:

 

 

 

 

- культурно-мистецьких заходів

кільк.

200

 

 

- муніципальними концертними колективами концертів

кільк.

311

 

 

- показано театрами вистав

кільк.

3902

 

 

Було збережено мережу муніципальних концертних організацій. На сьогодні у системі Головного управління культури працюють 7 концертних організацій. Колективами була продовжена активна робота, спрямована на відродження, збереження та розвиток національної музичної спадщини нашої держави, популяризацію світового музичного надбання
Всього за 2011 рік Київським міським центром народної творчості та культурологічних досліджень проведено понад 100 масових культурно-мистецьких заходів

 

 

 

 

Забезпечення охорони культурної спадщини. Проведення ремонтно-реставраційних робіт на визначних пам'ятках історії та архітектури, таких як: монумент на честь проголошення незалежності України на Майдані Незалежності, пам'ятник Ватутіну

Погашення заборгованості за виконані ремонтно-реставраційні роботи монумента на честь проголошення незалежності України на Майдані Незалежності, пам'ятника князю Володимиру у минулі роки

тис. грн.

357,9

4,6

102,1

Проводились ремонтно-реставраційні роботи пам'ятника Ватутіну

тис. грн.

312,3

4,1

 

Виявлення, наукове вивчення та дослідження, класифікація, захист та збереження, належне утримання (консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація) і відповідне використання об'єктів культурної спадщини

Організовано та прийнято участь у відкритті:
- пам'ятника Чорнобильській трагедії героям - міліціонерам на території МВС

 

 

 

 

- організовано та прийнято участь у відкритті пам'ятника Чорнобильській трагедії у Голосіївському районі

тис. грн.

22,6

7,5

107,5

- організовано та проведено урочисте відкриття меморіальної дошки українському письменнику, громадському діячеві, Герою України О. Гончару
- організовано та проведено урочисте відкриття пам'ятника гетьману України П. Орлику, автору першої конституції

 

 

 

 

3.4.8. Розвиток фізичної культури та спорту

Реалізація заходів та завдань Міської цільової програми підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Рішенням Київської міської ради від 23.06.2011 N 258/5645, зі змінами та доповненнями, було внесено зміни до Міської цільової програми підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

 

 

 

 

Протягом січня - вересня 2011 року на виконання завдань та заходів програми профінансовано

млн. грн.

1303,21

16,6

 

- за рахунок коштів державного бюджету

млн. грн.

1103,24

29,4

 

- з бюджету м. Києва

млн. грн.

199,97

19,0

 

Розвиток мережі, оновлення матеріально-технічної й технологічної бази фізкультури та спорту. Капітальний ремонт та дооснащення діючих тренувальних баз для забезпечення тренувань команд - учасниць фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Розроблено проект підпрограми "Спортивний майданчик" міської цільової програми "Київ спортивний 2011 - 2015", яка нині знаходиться на погодженні
Проведена сертифікація стадіону "Оболонь арена"

 

 

 

 

ТОВ "МОК "Євро-2012 Україна" та компанією "TUI Travel" підписано з тренувальними таборами договори оренди

од.

4

100,0

-

Тренувальні табори внесено до каталогу УЄФА ЄВРО-2012

 

 

 

 

Завершення реконструкції та будівництва спортивного комплексу в парку культури та відпочинку "Партизанська Слава" на вул. Тростянецькій, 60 та будівництва стадіону з трибунами на просп. Оболонському, 9-а

Скориговано проектно-кошторисну документацію на будівництво стадіону з трибунами на просп. Оболонському, 9-а
Проводиться робота по відведенню земельної ділянки під будівництво

 

 

 

 

Проектування та реконструкція легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстерності на просп. П. Тичини, 18 у Дніпровському районі

Здійснюється розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію вказаного об'єкта та придбання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів
Проводиться робота по відведенню земельної ділянки під реконструкцію

млн. грн.

2,2

29,2

100,0

Проектування та будівництво фізкультурно-спортивних комплексів у Дніпровському, Деснянському та Подільському районах, спортивного парку в парку "Дружби народів" у Деснянському районі та Центру олімпійської підготовки з водних видів спорту - водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки) у Дніпровському районі

Укладено договори на розробку проектно-кошторисної документації з проектування будівництва фізкультурно-спортивних комплексів у Дніпровському, Деснянському та Подільському районах та велись роботи з проектування цих об'єктів
Проводиться робота по відведенню земельних ділянок під будівництво
Підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про будівництво спортивного парку у парку "Дружби народів", яке знаходиться на розгляді у структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації
Для проектування будівництва центру олімпійської підготовки з водних видів спорту - водноспортивного стадіону на Трухановому острові (акваторія Матвіївської затоки) підготовлено договори на:
- інженерно-геологічні роботи,
- інженерно-гідрологічні роботи та дослідження,
- топогеодезичні роботи,
- передпроектні роботи

 

 

 

 

Проектування реконструкції футбольного поля по вул. Шалетт, 1-а та реконструкції 3-х спортивних майданчиків на вул. Шалетт, 6

Виконувались проектні роботи з реконструкції футбольного поля по вул. Шалетт, 1-а та реконструкції 3-х спортивних майданчиків на вул. Шалетт, 6
Підготовлено проект розпорядження Київської міської державної адміністрації про реконструкцію вказаних об'єктів, яке знаходиться на розгляді у структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації

 

 

 

 

Розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення ефективної навчально-тренувальної роботи

Мережа дитячо-юнацьких шкіл м. Києва збережена. Станом на 01.01.2012 у м. Києві працюють ДЮСШ та СДЮШОР
Відкрито нову дитячо-юнацьку спортивну школу з боротьби та боксу
Навчально-тренувальна робота проводиться згідно з розкладом, спортсмени шкіл беруть участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах відповідно до календарного плану

шкіл

90

100,0

-

Удосконалення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. Проведення традиційних щорічних спортивно-масових заходів

Проведено спортивно-масові заходи:
- Кубок Європи з дзюдо "Олімпійська надія"
- Кубок Європи з дзюдо "Тайфун на татамі"
- відкриті міські змагання пам'яті ЗТУ І. Драпія
- міжнародні змагання з художньої гімнастики "Кубок Дерюгіної - Нафтобаз" в рамках кубка світу
- міжнародні змагання зі спортивної гімнастики на кубок С. Захарової
- міжнародний турнір з вільної боротьби
- міжнародний турнір з боксу
- чемпіонат Європи зі спортивного танцю "Парад надій"
- фестиваль "Олімп бойових мистецтв"
- Олімпійський урок бігу
- Кубок Європи з вейбордингу
- етап Кубка світу з фехтування на шпагах "Золоті ворота"
- міжнародна велогонка - фінал чемпіонату України
- День фізичної культури і спорту (взяло участь понад 10000 спортсменів)

од.

14

100,0

 

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури згідно з єдиним календарним планом спортивно-масових заходів на 2011 рік ("Пробіг під каштанами", "Естафета незалежності", футбольні заходи, присвячені пропаганді чемпіонату Європи з футболу 2012 року та ін.)

Проведено:
- загальноміське змагання "Снайпер столиці";
- чемпіонат міста серед учнів ПТУ з волейболу;
- чемпіонат міста серед учнів ПТУ з настільного тенісу;
- чемпіонат міста серед працівників МВС з волейболу;
- чемпіонат міста серед працівників МВС з настільного тенісу;
- відкриття сезону авторалі;
- змагання до Дня захисника Вітчизни серед учнів навчальних закладів зі стрільби;
- чемпіонат світу з хокею з шайбою;
- міжнародні змагання з художньої гімнастики "Кубок Дерюгіної - Нафтобаз" у рамках кубка світу;
- міжнародні змагання зі спортивної гімнастики на кубок С. Захарової;
- День фізичної культури і спорту (взяло участь понад 10000 спортсменів);
- кубок Європи зі сноуборду (взяло участь 56 спортсменів з 6 країн);
- міжнародні спортивні ігри дітей міст-героїв Росії, Білорусі та України (взяло участь 90 спортсменів з 13 міст-героїв);
- урочистий мітинг, присвячений міжнародному автопробігу по містах-героях в рамках святкування Дня Перемоги у ВВВ;
- відкритий легкоатлетичний благодійний пробіг "Під каштанами" та V київський роллер-марафон у рамках святкування Дня Києва;
- спортивний захід "Олімпійський день - 2011" Центрального апарату МВС України серед працівників структурних підрозділів апарату МВС України;
- Олімпійський день бігу;
- регата з вітрильного спорту, присвячена "Дню Дніпра";
- міжнародний київський юнацький турнір з футболу "Оболонь-2011";
- урочистий мітинг, присвячений легкоатлетичному пробігу "Схід-Захід" у рамках святкування Дня Незалежності;
- фестиваль спортивно-сімейного свята "Тато, мама, я - спортивна сім'я" та міні-турнір з футболу "Кубок Незалежності" в рамках святкування Дня незалежності;
- презентація фан-зони та інформаційно-іміджевого стенду м. Києва "Футбольний Київ: 100 років досвіду - надійний шлях до УЄФА ЄВРО 2012тм", сайту Приймаючого міста Києва англійською, німецькою та французькою мовами;
- фестиваль сімейного спорту "Спортивна сім'я - здорова нація" та міні-турнір з футболу "Кубок Незалежності" у рамках святкування Дня незалежності;
- фестиваль спортивного свята "Зимові веселі старти на льоду";
- Олімпійський урок та фініш Всеукраїнської велоестафети "Спорт єднає Україну!" в рамках святкування Дня фізичної культури і спорту;
- Київський марафон 2011;
- відкритий чемпіонат міста по плаванню та кросу, присвячений Дню визволення Києва;
- урочистості з нагоди святкування Міжнародного дня інвалідів;
- урочистості з нагоди відзначення кращих спортсменів 2011 року "Спартаківець року";
- відкритий чемпіонат міста по плаванню та кросу, присвячений відкриттю сезону 2012 року

од.

30

100,0

 

У змаганням взяли участь понад

чол.

20000

 

 

У рамках заходу "Рік до старту" 8 червня 2011 року було організовано урочисте відкриття годинника зворотного відліку часу до початку ЄВРО-2012

 

 

 

 

Підвищення рівня охоплення дітей, підлітків та студентської молоді різними видами фізкультури і спорту

Різними видами фізкультури і спорту було охоплено дітей, підлітків та студентської молоді

чол.

7100

100,0

 

Підготовка спортсменів до складу збірних команд міста й України, їх участі в міських, загальнонаціональних і міжнародних спортивних змаганнях

Проведено 294 міських спортивних змагань з різних видів спорту, у яких взяли участь

чол.

21000

 

 

1985 спортсменів, членів збірних команд міста, взяли участь у всеукраїнських змаганнях

од.

264

 

 

Створення умов для занять фізичною культурою і спортом людям з обмеженими фізичними можливостями. Забезпечення функціонування Київського міського центру фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"

У Київському міському центрі з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" постійно займаються 46 видами спорту спортсменів-інвалідів понад
Охоплені 18 видами спорту інваліди з вадами слуху, інваліди з ураженнями опорно-рухового апарату займаються 16 видами спорту, інваліди з вадами зору - 6, займаються інваліди з вадами інтелекту - 8 видами спорту

чол.

1500

 

 

У 2011 році до складу збірної команди України серед спортсменів-інвалідів з 4 нозологій включено киян,
в т. ч. 80 - до основного складу, 20 - кандидати у збірну команду та 10 - до резервного складу

чол.

110

 

 

Сприяння проведенню навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту згідно з календарним планом

Протягом 2011 року спортсмени-кияни взяли участь у міжнародних змаганнях у складі збірних команд України, де завоювали 19 золотих, 10 срібних та 10 бронзових нагород

од.

46

 

 

Підготовка до участі у Всеукраїнській спартакіаді серед дітей з особливими потребами "Повір у себе"

У фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе", яка проходила в МДЦ "Артек" 29.05 - 18.06.2011, взяв участь 31 спортсмен ДЮСШІ КМЦФКСІ "Інваспорт" з баскетболу, волейболу, настільного тенісу, плавання, спортивного орієнтування, шахів. Завойовано 16 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей.
У фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади "Повір у себе", яка проходила в м. Євпаторія 12 - 21.09.2011, взяли участь 22 спортсмени ДЮСШІ КМЦФКСІ "Інваспорт" з бадмінтону, боротьби, легкої атлетики, плавання, пляжного волейболу, настільного тенісу та футболу. Завойовано 12 золотих, 3 срібних та 11 бронзових медалей

чол.

53

100,0

20,0

Преміювання спортсменів за успішний виступ на чемпіонатах світу та Європи

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.04.2011 N 494 "Про встановлення винагород спортсменам м. Києва - чемпіонам, призерам спортивних змагань Всеукраїнського, міжнародного рівня та їх тренерам" у 2011 році винагороди отримали спортсмени та тренери

чол.

303

 

 

Розроблення механізмів встановлення щомісячних стипендій провідним перспективним спортсменам-киянам та вирішення їх житлово-побутових проблем

Підготовлено проект розпорядження Київської міської державної адміністрації про стипендії Київського міського голови видатним спортсменам м. Києва з олімпійських видів спорту, яке знаходиться на розгляді у структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації

 

 

 

 

Забезпечення широкого впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя, необхідності занять фізичною культурою у засобах масової інформації

Шляхом співпраці з Київською державною телерадіокомпанією, телерадіокомпанією "Київ", телерадіокомпанією "СІТІ" забезпечувалось широке впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя

 

 

 

 

3.5. Збереження довкілля та підвищення рівня безпеки киян
3.5.1. Охорона навколишнього природного середовища. Екологічна безпека

Покращення стану атмосферного повітря. Розробка проекту Київської міської програми охорони навколишнього природного середовища з урахуванням першочергових заходів, спрямованих на розв'язання проблем екології транспорту та зменшення забруднення атмосферного повітря від пересувних джерел

Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо затвердження фінансування розробки проекту Київської міської програми охорони навколишнього природного середовища на період до 2015 року знаходиться на погодженні

 

 

 

 

Розроблення проектної документації та здійснення реконструкції філіалу заводу "Енергія "Київенерго" з встановленням турбогенератора для вироблення електроенергії та видачею теплової та електричної енергії в міські мережі

Підготовлено тендерні пропозиції по виконанню проектних робіт стадії "Робоча документація" по проекту "Реконструкція філіалу "Завод "Енергія" АК "Київенерго"
Переможцем конкурсних торгів на виконання проекту "Розробка та впровадження системи хімічного очищення димових газів заводу "Енергія" (проектні роботи) визначено ТОВ "Екопрон-ЮГ"
Проведені громадські слухання в Дарницькому районі з питань реконструкції та діяльності заводу "Енергія"
Київською міською державною адміністрацією спільно з Державним підприємством Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства розробляється "Схема санітарного очищення м. Києва" відповідно до Концепції стратегічного розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року та Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

 

 

 

 

Виконано проектні роботи з розробки Схеми на суму

тис. грн.

1000,0

37,6

 

Профінансовано

тис. грн.

100,0

-

 

Відновлення та розширення системи постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м. Києві на базі системи, що належить Центральній геофізичній обсерваторії Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Включено в Стратегію розвитку м. Києва до 2025 року
Відпрацьовується механізм можливої передачі комунального майна для обслуговування та використання іншим державним (недержавним) органам, в тому числі Центральній геофізичній обсерваторії Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (ЦГО)
Проведено ряд нарад та робочих зустрічей з представниками ЦГО МНС України, ЗАТ "Украналіт", Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України та інші

 

 

 

 

Удосконалення системи поводження з твердими відходами. Реалізація заходів Програми поводження з побутовими відходами в місті Києві на 2010 - 2015 роки

Впроваджується двоконтейнерна технологічна схема роздільного збору побутових відходів

 

 

 

 

Встановлено контейнерів для роздільного збору побутових відходів

од.

3424

-

-

Розміщення соціальної реклами:

 

 

 

 

- біл-бордів (виготовлено/розміщено)

од.

90/90

100,0

 

- лайт-боксів (виготовлено/розміщено)

од.

500/244

49,0

 

- сіті-лайтів

од.

30

100,0

 

- на LED-дисплеях в громадському транспорті

машин

102

100,0

 

- на телеканалі

од.

1

100,0

 

Виготовлено відеоролик соціального спрямування щодо поводження з побутовими відходами

 

 

 

 

Проведено семінари-тренінги

од.

70

100,0

 

Підготовлено План заходів з організації та впровадження системи роздільного збирання побутових відходів у м. Києва до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Велась робота щодо розробки концептуальних засад розвитку сфери поводження з відходами та проекту перспективної схеми санітарної очистки міста

 

 

 

 

Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці, модернізація технологічного комплексу підготовки, переробки та знешкодження фільтраційних вод ТВП N 5 у с. Підгірці

Проведено дослідно-промислові випробування установки. Виконувались проектні роботи

тис. грн.

187

 

 

Поліпшення стану водних ресурсів міста. Реконструкція споруд Бортницької станції аерації (реконструкція дамб мулових полів NN 1,2; технічне переобладнання 7-ми вторинних відстійників 2 та 3 блоків; заміна системи аерації в аеробному стабілізаторі 3 блоку)

Виконано будівельно-монтажних робіт по реконструкції (нарощуванню) дамб мулових полів N 1 та N 2
Виконано роботи з укріплення узбіччя і укосів автодороги та укосів нарощених до проектних відміток земляних дамб гумусованим ґрунтом з посівом трав
Продовжуються роботи з улаштування дорожнього полотна під'їзної технологічної автодороги
Збудовано 6 перепускних колодязів на ділянці N 2

тис. грн.

14305,3

100,0

39,7

Поліпшення стану водних ресурсів міста. Закріплення за КП "Плесо" внутрішніх водних об'єктів та гідротехнічних споруд міста Києва

На балансі КП "Плесо" знаходиться внутрішніх водних об'єктів та гідротехнічних споруд міста Києва

од.

70

 

 

Проведено регламентних робіт - санітарної очистки та розчистки водоперепускних споруд на площі

га

450

-

 

Покращення стану зеленого господарства, земельних ресурсів та благоустрій міста, виконання заходів, передбачених Програмою комплексного розвитку зеленої зони м. Києва на період 2010 - 2015 років

Внесено зміни в розпорядження КМДА від 06.05.2011 N 685 щодо влаштування поливно-зрошувальних мереж зелених насаджень в Деснянському районі
Проведено благоустрій територій районів міста Києва, благоустрій територій лісопаркових господарств, лісовпорядкувальні роботи, догляд за деревами, кущами, квітниками, газонами

 

 

 

 

Проведення кореневого та позакореневого підживлення вуличних зелених насаджень та боротьба зі шкідниками і збудниками хвороб зелених насаджень

Знято омели з дерев
(Русанівський канал, з/в "Центральна", Дарницький меліоканал)

од.

150

 

 

Використано коштів на підживлення зелених насаджень

тис. грн.

989,6

 

 

Проектування та будівництво фонтанів у центральній частині м. Києва

По об'єктах "Реконструкція овального фонтану на вул. Хрещатик, 25" та "Реконструкція каскадного фонтану на вул. Червоноармійській, 119" виконані наступні заходи:
- проведено обстеження залізобетонного перекриття чаш фонтанів;
- укладено договір на виконання будівельно-монтажних робіт;
- демонтовано гранітне покриття і старе обладнання;
- виконано роботи із бетонування чаш фонтанів та здійснено їх гідроізоляцію;
- отримано та змонтовано фонтанне обладнання з Китаю;
- проведено пусконалагоджувальні роботи

тис. грн.

8774,0

93,4

 

Розроблена проектна документація по об'єктах "Реконструкція фонтанного комплексу за адресою: Майдан Незалежності (біля Будинку профспілок)" та "Реконструкція фонтанного комплексу за адресою: Майдан Незалежності (з боку монумента Незалежності)"

тис. грн.

124,6

25,6

 

3.5.2. Техногенна безпека та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Впровадження проекту Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління при надзвичайних ситуаціях у м. Києві

Розроблено основні вимоги до програмно-технічного комплексу Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління м. Києва (ПТК ЄСОДУ), які затверджено на засіданні науково-технічної ради з питань створення та впровадження в місті Києві системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером (02.03.2011), створеної відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2011 N 129
Проведено тендер на закупівлю послуги щодо побудови програмно-технічного комплексу єдиної системи оперативно-диспетчерського управління. Переможцем визнано ПрАТ "Інком"
Розроблено затверджувальну частину робочого проекту на програмно-технічний комплекс ЄСОДУ та передано його до ДП "Укрдержбудекспертиза"

 

 

 

 

Створення лівобережного та водолазно-рятувального підрозділів комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку"

Рішенням Київської міської ради від 23.04.2009 N 336/1392 дозволено для створення лівобережного підрозділу надання в оренду КАРС "Київська служба порятунку" нежилого приміщення комунальної власності територіальної громади м. Києва, розташованого на вул. Павла Усенка, 7/9, площею 2727,0 кв. м, яке перебуває на балансі КП "Київпастранс". Договір на оренду зазначеного приміщення укладено
Відповідно до наказу Головного управління комунальної власності м. Києва від 23.04.2010 N 75 КАРС "КСП" передано водолазно-рятувальну станцію N 7, розташовану в затоці Оболонь

 

 

 

 

Утримання контейнерів з берилієвими відходами на ДНВП "Захід", визначення місця зберігання берилієвих відходів за межами м. Києва та створення спеціалізованого підприємства з поводження з токсичними промисловими відходами для потреб м. Києва та Київської області

Роботи по очищенню від забруднення берилієм виробничих дільниць, обладнання, технологічного берилієвого корпусу і території підприємства завершені, відходи зібрані в металеві контейнери
Організовано їх зберігання в лабораторному корпусі підприємства, який обладнано під пункт тимчасового зберігання
Проведено тендер на визначення виконавця робіт щодо вивезення берилієвих відходів за межі України. Переможцем визнано ТОВ С. І. Груп Консорт Лтд. (вартість робіт складає 13970,2 тис. грн.)
16 грудня 2011 ТОВ С. І. Груп Консорт Лтд підписаний договір зі стороною, яка приймає на захоронення зазначені відходи. Міністерство екології та природних ресурсів розпочало узгодження транскордонних перевезень вантажу

шт.

111

 

 

Впровадження комплексу заходів із стабілізації радіаційного стану на Київському ДМСК УкрДО "Радон", спрямованих на ліквідацію забруднення підземних вод

Розроблено "Проект мінімізації впливу радіаційної аварії на сховищах радіоактивних відходів NN 5, 6, 7 ПЗРВ Київського ДМСК на навколишнє середовище", який нині відкоригований і отримав позитивний висновок служби "Київдержекспертиза" N 3533 від 14.11.2006
Контейнери для тимчасового зберігання та транспортування радіоактивних відходів (268 од.) виготовлено і передано до Київського ДМСК

 

 

 

 

Проведення санації майданчика ВАТ "Радикал" із утилізацією та знезараженням токсичних відходів

Питання "Про хід виконання заходів санації території ВАТ "Радикал" розглянуто:
- 21.02.2011 на нараді, протокольним рішенням якої визначено:
- опрацювати питання щодо можливості виділення коштів у сумі 3,2 млн. грн. з міського та державного фондів охорони навколишнього природного середовища (по 1,6 млн. грн. кожний) для здійснення першочергових робіт з демонтажу будівельних конструкцій аварійної будівлі цеху електролізу у 2011 році
- доручити Головному управлінню промислової, науково-технічної та інноваційної політики спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України про виділення у 2011 році з резервного фонду державного бюджету 15,0 млн. грн. для здійснення першочергових робіт з демонтажу елементів будівлі та вивезення їх на термічну демеркуризацію до ТОВ "Микитртуть"
- 09.06.2011 на засіданні Постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішено підготувати проект розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Про виконання першочергових робіт з демеркуризації території ВАТ "Радикал", в якому визначити замовника виконання робіт для проведення демонтажу конструкцій цеху електролізу та транспортування забруднених ртуттю матеріалів та ґрунту на демеркуризацію до ТОВ "Микитртуть"
- надано пропозиції Міністерству екології та природних ресурсів України щодо включення заходу "Закінчення санації забрудненою ртуттю території ВАТ "Радикал" до Загальнодержавної програми поводження з небезпечними відходами на 2010 - 2020 роки
- надано пропозиції Міністерству надзвичайних ситуацій України щодо включення заходу "Санація території та об'єктів ВАТ "Радикал" м. Київ" до Загальнодержавної цільової соціальної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012 - 2016 роки

 

 

 

 

Утилізація індивідуальних протихімічних пакетів ІПП-8 (8А)

Для забезпечення населення м. Києва засобами індивідуального захисту в особливий період на складах мобілізаційного резерву КМДА накопичено індивідуальних протихімічних пакетів ІПП-8 (8А)
У зв'язку з тривалим часом зберігання, яке перевищує нормативні терміни придатності, розпорядженнями КМУ від 18.05.98 N 331-р та від 18.04.96 N 286-р вказані матеріальні цінності були розброньовані і нині знаходяться на складах
Через відсутність фінансування не були прийняті підготовлені нормативно-правові акти щодо утилізації індивідуальних протихімічних пакетів ІПП-8 (8А)

тис. од.

382

 

 

3.6. Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність

Розширення міжнародного співробітництва. Поглиблення співробітництва із зарубіжними містами та регіонами

У січні - листопаді 2011 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами склав

млн. дол. США

28509,9

 

 

Експорт становив

млн. дол. США

8129,9

 

131,4

Імпорт становив

млн. дол. США

20380,0

 

138,5

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав

%

0,39

 

 

Проведено зустрічей керівництва Київської міської державної адміністрації з іноземними представниками, зокрема із:
- Надзвичайним і Повноважним Послом Туркменістану в Україні Нурберди Аманмурадовим щодо актуальних питань подальшої співпраці (участі туркменських компаній у розвитку інфраструктури столиці, обмін культурним надбанням тощо);
- Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Україні Ейнуллом Ядуллом огли Мадатли щодо перспектив співробітництва (співпраці у галузі впровадження інформаційних технологій у систему шкільної освіти, розвитку міжкультурних зв'язків, сприянні інвестиційній діяльності);
- Надзвичайним і Повноважним Послом Австрійської Республіки в Україні Вольфом Дитріхом Хаймом щодо активізації співробітництва з нагоди відзначення 20-річчя співпраці між Києвом і Віднем;
- Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Ахметом Бюлентом Мерічем щодо розвитку ділового співробітництва з бізнес-колами Туреччини;
- Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Палестини в Україні Мухамедом Аль-Асаадом щодо налагодження співпраці;
- Надзвичайним і Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні Лаурі Лепіком щодо перспектив подальшої плідної співпраці у різних галузях міського господарства;
- Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні Кім Ин-Цжуном щодо розвитку взаємовигідних стосунків;
- мером Москви С. С. Собяніним щодо поглиблення співробітництва між столицями України та Російської Федерації;
- мером міста Кіото в рамках відзначення 40-річчя побратимства між містами Київ та Кіото;
- сенатором, представником групи дружби Франція - Україна Р. Кудерком у рамках прийому, присвяченого 20-ій річниці Незалежності України;
- бізнес - делегацією зі Швеції з питань економічної та інвестиційної співпраці;
- бізнес - делегацією Республіки Сінгапур з питань активізації двосторонніх відносин;
- представниками міжнародної консалтингової компанії "LLC Boston Consulting Group" щодо розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року;
- делегацією керівників французьких підприємств під егідою спілки "MEDEF International" щодо участі французьких компаній у розвитку інфраструктури міста;
- представниками компаній "Dominanta group holding" та "Metrostav a. s." (Чеська Республіка) щодо перспектив співробітництва в енергетичній та транспортній галузях;
- представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) щодо співробітництва в рамках проекту Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Консультування та створення управлінських потужностей для ЄВРО-2012;
- представниками компанії CITIC CONSTRUCTION Co., LTD (Китайська Народна Республіка) щодо участі китайської сторони в реалізації спільних проектів, у т. ч. із можливим залученням китайського фінансування;
- представниками Посольства США в Україні з питань залучення американських інвестицій до розвитку проектів м. Києва;
- представниками компанії "MATELES S. A. L." (Ліван) щодо співробітництва в енергетичній галузі;
- представниками компанії ТОВ "West Investment Group" з питань можливості реалізації інвестиційного проекту по будівництву тепличного господарства;
- керівництвом компанії Mitsubishi Heavy Industries в рамках робочого візиту делегації Києва до Японії;
- віце-президентом Японської агенції міжнародного співробітництва JICA Масакадзу Ітіковою щодо обговорення досвіду співпраці у будівництві нового терміналу в аеропорту "Бориспіль";
- представниками корпорації IBM (США) щодо можливості розміщення в м. Києві Глобального центру IBM з надання підтримки співробітникам і клієнтам IBM;
- делегацією міжпарламентської групи дружби Естонія - Україна естонського парламенту щодо обговорення стратегічних ініціатив, визначених в Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року;
- колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані у рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки;
- представниками Агентства США з торгівлі та розвитку (USTDA) щодо можливостей залучення грантових коштів USTDA для реалізації інвестиційних проектів м. Києва;
- колишнім міністром Франції Аленом Мадленом з питань реалізації проектів із застосуванням механізму державно-приватного партнерства;
- представниками міжнародних інвестиційних компаній, фінансових організацій та фондів, наукових інститутів у рамках розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
Крім того, з метою поглиблення міжрегіонального співробітництва підписано:
- Програму співробітництва між Урядом Москви і Київською міською державною адміністрацією на 2011 - 2013 роки;
- Протокол про співробітництво в рамках реалізації проекту Консультування та створення управлінських потужностей для ЄВРО-2012 між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та Київською міською державною адміністрацією;
- Протокол про співпрацю між Київською міською державною адміністрацією та мерією Кіото;
- Меморандум про співпрацю між Київською міською державною адміністрацією та мерією міста Лейпциг у галузі будівництва паркінгів у м. Києві, використання трамваїв, що вивільняються в м. Лейпцигу та виставкової діяльності;
- Форму приєднання до угоди Мерів;
- Меморандум про взаєморозуміння між Київською міською державною адміністрацією та ТОВ "Майкрософт Україна" з питань упровадження пілотного проекту "Електронний уряд";
- Меморандум про співпрацю між Київською міською державною адміністрацією та компанією Cisco щодо співробітництва у розбудові інформаційної інфраструктури та системи комунікацій муніципальних закладів столиці

од.

227

 

 

Розширення участі у міжнародних освітніх та наукових проектах, програмах, розвиток культурно-мистецької співпраці, співробітництво у сфері фізичної культури і спорту

Станом на 01.01.2012 314 загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва підтримують міжнародні стосунки з навчальними закладами 36 країн світу, з них: 24 країни Європи, 3 - Північної та Центральної Америки, 8 країн Азії, 1 країна Африки

 

 

 

 

Загальноосвітні навчальні заклади міста Києва мають 458 угод про співробітництво з навчальними закладами країн світу

од.

458

 

 

З метою удосконалення мовних навичок і забезпечення мовної практики школярів було здійснено 96 виїздів учнівських груп за кордон
У загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва створені і функціонують 19 музеїв, кабінетів, виставкових залів та 18 єврозалів, активізували свою діяльність 166 шкільних осередків дружби, які мають на меті підготовку молодих людей до навчання та особистої реалізації в інших країнах світу, виховання нового покоління європейців

од.

96

 

 

На сьогодні 116 загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва співпрацюють з 68 міжнародними громадськими організаціями

од.

68

 

 

Вагомим досягненням міжнародної співпраці у сфері освіти є участь 123 загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва у 72 міжнародних програмах та проектах, організованих міжнародними інституціями та фондами

од.

72

 

 

У рамках культурно-мистецької співпраці у звітному періоді столичні музеї, театральні та концертні колективи презентували українські художні програми на міжнародних виставках, конкурсах та фестивалях, зокрема на:
- виставці творчих робіт вихованців Художньої школи ім. В. Лубенка, м. Санкт-Петербург, Росія;
- фестивалі аматорських хорів Землі Північної Рейн-Вестфалії, Німеччина;
- VII міжнародному конкурсі балету ім. Сержа Лифаря, м. Донецьк;
- програмі відкриття Лейпцизького ярмарку до Дня Києва у Лейпцигу (Німеччина);
- X Московському Пасхальному фестивалі, м. Москва, Російська Федерація;
- IV фестивалі культури "Українська весна", м. Познань, Республіка Польща;
- II міжнародному фестивалі камерних вистав "Люди", Російська Федерація;
- XVII міжнародному фольклорному фестивалі, м. Виру, Естонська Республіка;
- фестивалі української культури та народного мистецтва "Сорочинський ярмарок", м. Маарду, Естонська Республіка

 

 

 

 

Проведення круглих столів, семінарів, конференцій з питань зовнішньоекономічного й інших видів міжнародного співробітництва за участі представників зарубіжних та українських ділових кіл, економічних та торгових представництв іноземних посольств

Протягом звітного періоду представники міської влади взяли участь у:
- проведенні круглого столу "Туристична привабливість міста Києва" в рамках підготовки Першого міжнародного бізнес-форуму м. Києва, 21.02.2011;
- проведенні круглого столу "Підтримка підприємств малого та середнього бізнесу Німеччини при виході на ринок України", 24.02.2011;
- Українському Саміті в рамках програми "Economist Conference", 29.03.2011, м. Київ;
- IV форумі "Форум Росія 2011", 02 - 04.02.2011, Москва, РФ;
- Другому Форумі регіонів України та суб'єктів Уральського округу Російської Федерації, 24 - 25.05.2011, м. Київ;
- Економічному форумі "Лейпциг - Київ" з нагоди відзначення 50-ої річниці святкування побратимства між містами Лейпциг та Київ, 30.05.2011, м. Київ;
- проведенні Дня Європи в м. Києві за участі посольств, представництв та культурних центрів європейських країн;
- круглому столі з питань розвитку туризму в рамках програми із обговорення Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року, 25.06.2011, м. Київ;
- нараді щодо підсумків робочої зустрічі з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмБХ в раках підготовки до проведення в Україні ЄВРО-2012, 11.07.2011, м. Київ;
- 8-ій Ялтинській щорічній зустрічі "Україна і світ: спільні виклики, спільне майбутнє", 15 - 18.09.2011, м. Ялта;
- круглому столі бізнес-форуму "Інвестиції для розвитку інфраструктури Києва та Київської області", 27.09.2011, м. Київ;
- круглому столі "Розбудова експортного потенціалу регіонів України" в рамках проекту Федерального Уряду Німеччини з експортної підтримки українських підприємств на ринках ЄС та третіх країн, 28.09.2011, м. Київ;
- круглому столі щодо обговорення потенціалу Генерального плану як інструменту реалізації Стратегії міста Києва до 2025 року, 27.09.2011, м. Київ;
- II Українсько-Російському Міжнародному форумі, 18.10.2011, м. Донецьк;
- нараді з членами Європейської Бізнес-Асоціації та представниками вітчизняного та іноземного бізнесу Києва, 18.10.2011, м. Київ;
- круглому столі "Made in Kiev: Пріоритети інноваційного розвитку 2012", 24.10.2011, м. Київ;
- міжнародній конференції щодо інвестиційної привабливості столиці в рамках Саміту міської нерухомості і інфраструктури в Україні, 01 - 02.12.2011, м. Київ;
- круглому столі з питань організації конкурсних процедур по залученню інвесторів на засадах державно-приватного партнерства в м. Києві, 25.11.2011, м. Київ;
- Дунайському інвестиційному форумі, 25 - 27.11.2011, м. Одеса
Протягом звітного періоду взято участь у міжнародних виставкових заходах:
- 22-й міжнародній виставці комерційної нерухомості "MIPIM-2011", 08 - 11.03.2011, м. Канни, Франція;
- Другій німецько-українській конференції міст-побратимів, 06 - 09.10.2011, м. Лейпциг, Німеччина;
- міжнародному саміті на тему "Бізнес-інновації та підприємництво: стратегія міста", 02 - 05.11.2011, м. Нью-Йорк, США

 

 

 

 

Співпраця з міжнародними фінансовими інституціями (зокрема, ЄБРР, ЄІБ) щодо реалізації пріоритетних інфраструктурних міських проектів

Проведено ділові зустрічі з:
- представниками Світового банку щодо співпраці у сфері енергозбереження, модернізації системи водопостачання та водовідведення, 27.01.2011;
- представниками "Євро-Азійської Міжнародної Торгової Палати" (Чеська Республіка) щодо грантового фінансування інфраструктурних проектів м. Києва, 11.02.2011;
- представниками "Сбербанка России" щодо залучення компанії до співробітництва у сфері транспортних проектів у рамках державно-приватного партнерства
Крім того,
- укладено Меморандум про взаєморозуміння між Київською міською державною адміністрацією та японською корпорацією "ITOCHU" (співпраця на шляху отримання КП "Київський метрополітен" кредиту для модернізації та будівництва нової лінії);
- надіслані проектні пропозиції щодо грантового фінансування пріоритетних соціальних та інфраструктурних проектів до Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, МФ "Відродження"

 

 

 

 

Розширення експортного потенціалу, активізація діяльності експортно-орієнтованих підприємств. Сприяння залученню науково-технічного потенціалу до випуску експортноорієнтованої конкурентоспроможної продукції

Суб'єкти господарювання міста протягом січня - листопада 2011 року підтримували зовнішньоекономічні зв'язки із 198 країнами світу
Лідируючими експортерами київської продукції є Російська Федерація - 14,2 % від загального обсягу експорту, Індія - 8,1 %, Туреччина - 7,9 %, Іспанія - 6,0 %, Нідерланди та Саудівська Аравія - по 5,3 % кожна країна, Італія - 3,5 %, Іран - 3,2 %, Німеччина та Ізраїль - по 2,1 % кожна країна, Франція - 2,0 % та Польща - 1,9 %

од.

198

 

 

Стимулювання розвитку експортно-орієнтованих виробництв, надання організаційно-фінансової підтримки на потреби їх техніко-технологічної модернізації

З метою проведення аналізу та інформування потенційних споживачів за кордоном (країни СНД та далекого зарубіжжя) щодо виробничих можливостей промислових підприємств м. Києва ведеться робота по створенню бази даних експортно-орієнтованої продукції, яка виробляється на економічно активних промислових підприємствах м. Києва
Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики через уповноважений банк ВАТ КБ "Хрещатик" здійснює часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами господарювання для реалізації інвестиційних проектів

 

 

 

 

У 2011 році надано фінансово-кредитної підтримки на суму

тис. грн.

115

 

 

На сьогодні Головне управління має борги за 2010 рік з відшкодування відсотків за кредити у сумі 296,7 тис. грн. та протягом останніх 3-х років через відсутність належного фінансування не мало можливості надавати нові кредити та заключати договори

 

 

 

 

Збереження та створення нових коопераційних зв'язків, у т. ч. у високотехнологічних сферах економіки

З метою створення нових коопераційних зв'язків у високотехнологічних сферах економіки у звітному періоді на web-сторінці Міністерства економічного розвитку та торгівлі України розміщено інвестиційні проекти провідних промислових підприємств м. Києва
Також на інтернет-сторінці Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики офіційного веб-порталу Київської міської влади розміщено інформацію щодо номенклатури продукції промислових підприємств м. Києва, яка може закуповуватись для потреб міського господарства

 

 

 

 

Активізація участі столичних суб'єктів господарювання у виставково-ярмаркових заходах, форумах та інших формах ділового співробітництва з метою популяризації експортного потенціалу столиці

Протягом січня - грудня 2011 року промислові підприємства м. Києва брали участь у міжнародних виставкових заходах:
- X міжнародній виставці та конференції "IDEX 2011", м. Абу-Дабі, ОАЕ (ПАТ "НВК" КЗА ім. Г. І. Петровського);
- спеціалізованій промисловій виставці "Зварювання. Споріднені технології-2011" (ДП "ДЗЗМ ім. Є. О. Патона");
- "Промисловий холод 2011" (ТОВ "НВФ "ЮТАМ");
- спеціалізованій виставці шкіри та взуття "Learher and Shoes", "Fashion 2011" та виставці канцелярських товарів та "VIP галантереї 2b2 shou" (ЗАТ "Чинбар");
- "ПАКЕКСПО-2011", м. Київ (ВАТ "УКРПЛАСТИК");
- "КИЇВБІЛДІНГ", м. Київ (СП "БУДДЕТАЛЬ");
- будівельній виставці Interbudekspo 2011 "Будівництво" (ТОВ "Арсенал-Центр");
- міжнародній виставці-ярмарку "Hannover Messe 2011", м. Ганновер, Німеччина (ВАТ "Меридіан" ім. С. П. Корольова);
- міждержавній виставці, присвяченій 20-річчю СНД, м. Москва, Російська Федерація (ДП ВО "Київприлад", "Арсенал", ВАТ "Мередіан", ТОВ "Завод гідроарматури", Завод ім. Антонова, ДП "Завод шампанських вин", Кондитерська корпорація "Рошен");
- загальнодержавній виставковій акції "Барвиста Україна" за участі всіх регіонів України (АНТК ім. Антонова, НВП ПАТ "Більшовик", ВАТ "Електроприлад", ПАТ "ЕЛМІЗ", ТОВ "Київський годинниковий завод", ТОВ "Трикотажна фабрика "Киянка", ВАТ "Коммаш", ТОВ Фірма "Фавор", ЗАТ "ЧИНБАР", ПАТ "Макаронна фабрика" та ін.);
- міжнародній туристичній виставці "ITB Berlin 2011", 09 - 13.03.2011, м. Берлін, ФРН;
- Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі з питань енергоефективності та альтернативної енергетики і II спеціалізованій виставці "Енергоефективність-2011" (ВАТ "Мередіан ім. Корольова", ДНВП "Електронмаш", ПАТ "Квазар", ВАТ "Тодак");
- X ювілейному Міжнародному промисловому форумі - 2011;
- всеукраїнській виставці-ярмарку "Український сувенір"

 

 

 

 


 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега