КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 3 березня 2016 року N 125/125

Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою розширення умов для рівного доступу до високоякісної освіти та задоволення потреб територіальної громади міста Києва в особистісно-орієнтованій, інноваційній та конкурентоспроможній освіті Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську комплексну цільову програму "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки", що додається.

2. Визначити Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем з реалізації міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки" (далі - Комплексна програма).

3. Співвиконавцям Комплексної програми забезпечити виконання заходів Комплексної програми та інформувати Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про хід і результати виконання заходів Комплексної програми щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Забезпечити виконання Комплексної програми.

4.2. Подавати звіти про хід і результати виконання Комплексної програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні бюджетів м. Києва на 2016 - 2018 роки враховувати в межах можливості дохідної частини міського бюджету потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Комплексної програми.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту та постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
03.03.2016 N 125/125


МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "ОСВІТА КИЄВА. 2016 - 2018 роки"

Перелік умовних позначень, скорочень і термінів

АПН - Академія педагогічних наук

АТО - антитерористична операція

ВМНЗ - вищі мистецькі навчальні заклади

ВНЗ - вищий навчальний заклад

ГО - громадська організація

ДНЗ - дошкільний навчальний заклад

ЗНЗ - загальноосвітній навчальний заклад

ЗНО - зовнішнє незалежне оцінювання

ІКТ - інформаційно-комунікаційні технології

ІППО - інститут післядипломної педагогічної освіти

КП - комунальне підприємство

МОН - Міністерство освіти і науки України

НАН - Національна академія наук

НВК - навчально-виховний комплекс

ПНЗ - позашкільний навчальний заклад

ПТНЗ - професійно-технічний навчальний заклад

СШ - спеціалізована школа

Управління освіти - управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій

ШДС - школа-дитячий садок

STEM - Science, Technology, Engineering, Maths (Наука, Технологія, Інженерія, Математика)

STEAM - Science, Technology, Engineering, Arts, Maths (Наука, Технологія, Інженерія, Мистецтво, Математика)

ПАСПОРТ МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "ОСВІТА КИЄВА. 2016 - 2018 РОКИ"

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва документа про розроблення Програми

Доручення Київського міського голови від 19.03.2015 N 14978/230, накази Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 05.03.2015 N 66, від 29.04.2015 N 256

3.

Розробник Програми

Київський університет імені Бориса Грінченка

4.

Співрозробники Програми

ГО "Батьківська рада", ГО "Батьківський контроль", ГО "Батьки SOS", Асоціація директорів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва, Асоціація директорів приватних навчальних закладів міста Києва, Асоціація директорів дошкільних навчальних закладів міста Києва, Київське відділення Міжнародної асоціації позашкільної освіти, Асоціація директорів професійно-технічних навчальних закладів міста Києва, навчальні заклади міста Києва

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, міські установи, навчальні заклади міста Києва

7.

Строк виконання Програми

2016 - 2018 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Усього:

У тому числі за роками

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього:
у тому числі

26166429,7

7957636,2

8871282,0

9337511,5

Бюджет міста Києва, (загальний фонд)

20103163,0

6265914,9

6719013,8

7118234,3

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

2136912,9

663344,8

717075,9

756492,2

Спеціальний фонд (власні надходження установ і організацій)

1225649,0

378221,6

410818,0

436609,4

Спеціальний фонд (інші джерела фінансування)

2700704,8

650154,9

1024374,3

1026175,6


Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовано Програму

Освіта - одна з найважливіших сфер у житті столиці України. Вона відображає рівень розвитку міста як одного з найбільших наукових та освітніх центрів Східної Європи. У Києві функціонують 69 вищих навчальних закладів та майже 350 наукових установ, у яких працюють 1,5 тисячі академіків і членів-кореспондентів, 6 тисяч докторів наук, 24,5 тисячі кандидатів наук, понад 120 тисяч педагогічних працівників. Система освіти значною мірою визначає соціально-економічний, культурний та духовний розвиток столиці України.

У Києві до навчання залучено понад 700 тисяч осіб, серед яких: 450 тисяч - студенти вищих навчальних закладів, 18,3 тисячі - учні професійно-технічних навчальних закладів, 266,1 тисячі - учні загальноосвітніх навчальних закладів, 105 тисяч - вихованці дошкільних навчальних закладів, понад 80 тисяч - вихованці позашкільних навчальних закладів. Отже, кожен третій киянин навчається, що визначає освіту як стратегічний пріоритет, де сконцентровано найбільшу кількість мешканців столиці.

Забезпечуючи розвиток людського капіталу, освіта, крім того, відіграє позитивну роль у сфері економіки столиці. Значна концентрація навчальних закладів приваблює до Києва молодих людей з усієї країни та зарубіжжя. Вони стають замовниками й споживачами послуг в освітній, соціокультурній, економічній сферах, що позитивно впливає на розвиток міста.

Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки" (далі по тексту - Програма) орієнтована на розширення доступу громадян до якісної освіти в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, які належать до комунальної власності територіальної громади столиці. Програма передбачає також створення єдиного освітнього простору з системою приватної і сімейної освіти столиці та умов для розвитку освітніх закладів незалежно від форм власності.

Програма ґрунтується на розумінні сфери освіти столиці як стратегічного ресурсу, що безпосередньо забезпечує перехід до інноваційної моделі сталого розвитку мегаполісу через формування та розвиток людського капіталу.

Програма враховує позитивний досвід попередніх періодів і виходить із того, що в Києві:

• сформовано мережу навчальних закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, яка забезпечує потреби столиці та України в цілому;

• створено систему підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і наукових кадрів;

• започатковано перехід до професіоналізації управління навчальними закладами та до конкурсного відбору керівників;

• впроваджено цифрові та мультимедійні технології в освітній процес;

• підвищено якість освіти в навчальних закладах столиці;

• створено сучасний провідний науково-методичний і освітній центр столиці - Київський університет імені Бориса Грінченка.

Програма враховує положення Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060.

Програма спрямована на розв'язання основних проблем у сфері освіти столиці:

• управління освітою, орієнтоване на підтримку функціонування системи освіти, а не на її розвиток;

• диспропорція між фінансуванням утримання мережі навчальних закладів та фінансуванням розвитку людського капіталу;

• недостатня якість освітніх послуг та порушення принципу рівного доступу до якісної освіти;

• невідповідність між можливостями сучасних технологій та станом інформаційно-аналітичного забезпечення освіти столиці;

• наявність значної кількості нерозв'язаних соціальних проблем усіх учасників навчально-виховного процесу.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми та строків виконання Програми

Розв'язання зазначених проблем можна здійснити через формування єдиного інноваційного простору столичної освіти. В умовах динамічного розвитку суспільства, глобальної взаємозалежності й конкуренції на ринку праці сфера освіти має перейти до широкого використання інформаційних ресурсів та можливостей сучасних інформаційних технологій.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управління освітою та освітній процес забезпечить вільний доступ до великих обсягів інформації, сприятиме відкриттю нових технологічних можливостей для розвитку освіти, позитивно впливатиме на професійний розвиток педагогів та набуття ними нових компетенцій, розширить можливості доступності якісної освіти для киян і партнерства між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Згідно з Програмою спільною метою всіх учасників навчально-виховного процесу має стати створення найкращих умов для організації освітнього процесу, забезпечення особистісного розвитку та формування необхідних життєвих навичок вихованців та учнів, підготовка їх до гідного самостійного життя на основі вибраних цінностей.

Столична освіта потребує впровадження нових за характером та змістом відносин між усіма учасниками навчально-виховного процесу, що базуються на взаємоповазі, визнанні прав та відповідальності кожної зі сторін. Вони передбачають вільний і відкритий обмін думками, спільне обговорення актуальних та складних проблем, вирішення яких потребує скоординованих дій та консолідації можливостей і зусиль з усіма іншими інституціями, що мають ресурси для розвитку дітей.

Ключова роль у системі освіти належить педагогу, який втілює концепції, програми, проекти, державні освітні стандарти та забезпечує гармонійний розвиток особистості. Отже, Програма передбачає розв'язання проблем педагога, який потребує особливої уваги з боку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Реалізувати Програму заплановано протягом 2016 - 2018 років, це дасть можливість використати середньострокові прогнози розвитку системи освіти.

Визначення мети Програми

Мета Програми - розширення сприятливих умов та можливостей для всебічного розвитку людини у відкритому освітньому просторі столиці, забезпечення переходу до інноваційної освіти в місті Києві.

Досягти означеної мети можливо за умови виконання таких завдань:

• забезпечення професійного розвитку педагогів;

• ефективного використання наявних та залучення нових ресурсів;

• забезпечення доступності й відкритості освіти;

• розвитку інфраструктури освіти;

• професіоналізації та інформатизації управління освітою;

• автономії навчальних закладів;

• розширення взаємодії з громадськими організаціями;

• сприяння сімейній освіті.

Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Напрями діяльності Програми містять перелік конкретних заходів, спрямованих на виконання завдань Програми, з визначенням виконавців, строків виконання з розбивкою за роками, джерел фінансування кожного із заходів та очікуваних результатів.

Напрями діяльності розроблені для кожної підпрограми, що є структурною одиницею Програми і відповідає завданням і функціям замовника Програми - Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

До кожної підпрограми розроблені очікувані показники, які характеризують якісні та кількісні результати виконання завдань і заходів та поділяються на групи: показники витрат, показники продукту та показники ефективності.

Координація Програми та контроль за її виконанням

Координацію реалізації Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків. Він координує дії виконавців Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних термінів), звітування тощо.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань і заходів співвиконавцями, зазначеними в цій Програмі, серед яких: структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), навчальні заклади комунальної форми власності міста Києва.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми, цільовим й ефективним використанням коштів здійснює відповідальний виконавець - Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який є і головним розпорядником бюджетних коштів (далі - Департамент).

Департамент забезпечує моніторинг виконання Програми й підготовку звітної та аналітичної інформації.

Департамент щороку здійснює ґрунтовний аналіз результатів виконання Програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, термінів виконання Програми та окремих її завдань і заходів тощо.

За ініціативи Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), замовника або головного розпорядника коштів Програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів протягом року може розглядатися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних профільних постійних комісій Київської міської ради.

За результатами реалізації Програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про її виконання та подає його разом із пояснювальною запискою на розгляд сесії Київської міської ради не пізніше ніж у двомісячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Ресурсне забезпечення виконання Програми: обсяги та джерела фінансування

тис. грн.

Обсяг коштів на виконання Програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього витрат на виконання Програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього:
у тому числі:

7957636,2

8871282,0

9337511,5

26166429,7

Бюджет міста Києва (загальний фонд)

6265914,9

6719013,8

7118234,3

20103163,0

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

663344,8

717075,9

756492,2

2136912,9

Спеціальний фонд (власні надходження установ і організацій)

378221,6

410818,0

436609,4

1225649,0

Спеціальний фонд (інші джерела фінансування)

650154,9

1024374,3

1026175,6

2700704,8


Підпрограма "Дошкільна освіта"

Пріоритетом сучасної освіти є формування особистості дитини. У цьому зв'язку особливої уваги набуває дошкільна освіта як вихідна, початкова ланка загальної освіти, одним із провідних завдань якої є забезпечення умов для повноцінного, своєчасного й різнобічного розвитку кожного малюка з метою виховання ініціативної і творчої особистості.

Фундаментом цього є доступність до якісної дошкільної освіти.

На реалізацію поставлених дошкільною освітою завдань спрямована діяльність мережі дошкільних навчальних закладів столиці, яка станом на 01.09.2015 становить 646 навчальних закладів для дітей дошкільного віку. З них:

- 525 дошкільних навчальних закладів (500 комунальних, 13 відомчих, 12 приватних);

- 66 шкіл-дитячих садків, навчально-виховних комплексів (54 комунальні, 12 приватних);

- 10 приватних загальноосвітніх шкіл, які мають відокремлені підрозділи для дітей дошкільного віку;

- 45 центрів розвитку дитини (1 комунальний, 44 приватні).

Починаючи з 2010 року, кількість працюючих дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності збільшилася на 41 одиницю за рахунок відновлення непрацюючих дошкільних навчальних закладів та реорганізації шкіл-дитячих садків.

 

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Кількість дошкільних навчальних закладів

459

473

478

494

500


Дошкільну освіту здобувають понад 110 тисяч дітей, із них 19,1 тисячі віком до трьох років.

У середньому по місту Києву дошкільні навчальні заклади укомплектовані понад розрахункову потужність. На 100 місць припадає 127 дітей. Найвищі показники переповнення груп п'ять років поспіль мають Дарницький та Печерський райони.

Чисельність дітей дошкільних навчальних закладів у розрахунку на 100 місць
(за районами міста Києва)

 

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Голосіївський

118

118

120

124

126

Дарницький

126

125

135

138

149

Деснянський

111

115

121

122

125

Дніпровський

102

107

110

113

123

Оболонський

112

108

114

118

121

Печерський

124

126

133

130

135

Подільський

110

112

114

116

124

Святошинський

113

115

121

127

134

Солом'янський

104

106

108

111

116

Шевченківський

115

120

122

126

123

місто Київ

112

114

119

122

127


Дані за 2015 рік будуть визначені після узагальнення Держкомстату (після січня 2016 року)

Останні тринадцять років спостерігається стала тенденція до збільшення числа народжених у місті Києві. Так, якщо у 2001 році народилося 19,4 тисячі дітей, у 2004 році - 25,9 тисячі, то у 2014 році - 34,8 тисячі дітей.

  

Місто Київ є мегаполісом, який за своєю природою суттєво відрізняється від інших міст України: населення столиці поділяється на постійне та денне (особи, які прибувають з передмістя у Київ на денну роботу). Різниця між постійним та денним населенням становить 800 тисяч осіб (22,8 %), що впливає на показник чисельності дітей у дошкільних навчальних закладах: 11,6 % вихованців дитячих садів столиці проживають на прилеглих до Києва територіях.

  

Щороку, з метою забезпечення дітей місцями, проводиться низка заходів, спрямованих на розширення мережі та збільшення кількості нових місць у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності.

Збільшення кількості місць у ДНЗ

 

2010

2011

2012

2013

2014

План 2015

Усього об'єктів

Будівництво

-

8

0

 

1

1

10

Відновлення роботи ДНЗ

 

4

5

6

3

2

20

Відновлення груп

59
(5)

96
(8)

84
(7)

80
(6)

74
(6)

69
(6)

462
(38 ДНЗ)

Передача будівлі непрацюючого комунального ДНЗ в оренду приватному ДНЗ

1

 

1

2

2

 

5

Нові приватні ДНЗ

 

 

3

5

7

 

15

Нові ЦРД

5

2

10

14

14

 

45

Реорганізація НВК в ДНЗ

6

5

4

8

6

4

32

Усього ДНЗ

17

27

30

41

37

13

165


Протягом 2013 - 2015 рр. районними управліннями освіти проведено капітальні ремонти та відновлено у мережі міста 7 дошкільних навчальних закладів, які були ліквідовані в 90-х роках XX сторіччя.

Поновлення в мережі ліквідованих ДНЗ

 

N ДНЗ

К-сть місць

Адреса

Примітка

1.

N 531

220

вул. Полярна, 5-б

Відновлення комунального ДНЗ N 531

2.

N 529

220

просп. Правди, 96-а

Відновлення комунального ДНЗ N 142

3.

N 698

250

просп. Правди, 64

Об'єднання з ШДС "Дивоцвіт"

4.

N 567

220

вул. Булаховського, 28-а

Відновлення комунального ДНЗ N 567

5.

N 21

220

вул. Генерала Туполєва, 7-в

ЦРД "ЯМБ"

6.

N 401

80

вул. Героїв Севастополя, 41

ДНЗ "Дитина з майбутнім", ЗНЗ "Перлина"

7.

N 391

75

вул. Саратівська, 14-а

Об'єднання з ДНЗ N 292


У мережі дошкільних навчальних закладів обліковується 57 непрацюючих комунальних закладів. Переважну більшість із них передано під освітні цілі - навчальні заклади, які не здійснюють дошкільну освіту (14), установи соціального захисту населення (12) та звільнені від оренди, що очікують значних капіталовкладень для відновлення роботи (13). Дві будівлі знесено: ДНЗ N 22 (пров. Михайлівський, 22) та ДНЗ N 600 (вул. Юрківська, 3). Непрацюючі відомчі ДНЗ переважно використовуються для потреб власників (9); надані в нецільову оренду (5); вільні та не використовуються за призначенням (13); продані власниками, але не ліквідовані та не вилучені з мережі навчальних закладів міста в установленому порядку (9).

2005 року стартував зворотний процес реорганізації шкіл-дитячих садків у дошкільні навчальні заклади. Протягом останніх п'яти років 29 закладів повернули статус дитсадка.

У школах - дитячих садках функціонують 152 класи, які розраховано на 3040 місць для дітей дошкільного віку. Найбільше таких резервів у Деснянському, Дніпровському, Подільському та Святошинському районах.

Реальним резервом місць для відновлення та забезпечення дошкільнят освітою в працюючих комунальних ДНЗ та ШДС є групи в дитсадках, які потребують першочергового відновлення (377 груп на 7540 місць) та класи в ШДС (184 класи на 3040 місць).

Район

Передані ЗНЗ

Позашкільні заклади

Приватні ЗНЗ

РУО

Кількість ліквідова-них ДНЗ

К-сть місць у цих закладах

Голосіївський

1

 

1

1

3

260

Дарницький

2

3

 

 

5

1120

Деснянський

4

2

 

1

7

1570

Дніпровський

7

2

 

2

11

2005

Оболонський

7

1

 

1

9

2190

Печерський

 

 

 

 

 

 

Подільський

1

2

 

 

3

460

Святошинський

2

4

 

1

7

1160

Солом'янський

7

1

 

1

9

1115

Шевченківський

2

 

 

1

3

450

місто Київ

33

15

1

8

57

10330


Чисельність дітей старшого дошкільного віку

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015 К-сть дітей, що залишаються в ДНЗ

Кількість дітей 5 років

22795

22274

24862

26395

27311

 

Кількість дітей 6 років

21817

22867

23838

25206

27441

4940

Кількість дітей 7 років

2968

3676

3661

4077

4599

67


У 2015 - 2016 навчальному році за рішенням батьків не пішли до школи та залишилися в дошкільних навчальних закладах 4940 дітей шестирічного віку та 67 дітей семирічного віку, що становить 5 тисяч місць для дітей дошкільного віку - 250 груп, що становить 18 % від загальної кількості старших груп (1408).

У зв'язку із прийняттям Закону України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" від 06.07.2010 N 2442-VI в частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку кількість вихованців дошкільних навчальних закладів цього віку зросла майже на 5 тисяч.

  

Розпочато створення дошкільних груп з короткотривалим перебуванням для дітей п'ятирічного віку в приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів Голосіївського, Святошинського та Шевченківського районів міста Києва.

Водночас діти п'ятирічного віку мають право здобувати освіту або отримувати додаткові освітні послуги в міських закладах позашкільної освіти: усього в позашкільних навчальних закладах охоплено 5797 дітей п'ятирічного віку, з них 1331 дитина не відвідує дошкільні навчальні заклади, що становить 23 % від загальної кількості.

Відповідно до статей 9, 33 Закону України "Про дошкільну освіту" забезпечуються рівні права на здобуття дошкільної освіти, соціальний захист, підтримку дітей з особливими потребами, дітей з інвалідністю, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, реабілітації. Усього в місті функціонує 931 група компенсуючого типу (437 санаторних, 494 спеціальних), у них 16215 дітей, що становить 15 % від загальної кількості дітей у дитсадках.

Оптимізація мережі груп компенсуючого типу

% від загальної кількості дітей у дитсадках

2012 рік

2013 рік

2014 рік

груп

дітей

груп

дітей

груп

дітей

896

15791

925

16304

931

16215

 

15,7 %

 

15,5 %

 

15 %


Через великий попит населення на інклюзивну освіту дітей дошкільного віку відкрито 24 групи інклюзивного навчання в усіх районах м. Києва, за винятком Голосіївського та Дніпровського районів. У них виховується 60 дітей з особливостями психофізичного розвитку, переважно з синдромом Дауна.

З 1 квітня 2013 року в місті Києві працює система електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів м. Києва, що реалізує єдиний підхід до прийому дітей до дошкільних навчальних закладів, шкіл-дитячих садків та навчально-виховних комплексів комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Напрями діяльності, завдання та заходи підпрограми "Дошкільна освіта"

N

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи підпрограми

Терміни виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі за роками:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів

Забезпечити збереження та збільшення контингенту дітей, відкриття нових груп (забезпечити оплату праці (у т. ч. нарахування на фонд оплати праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв)

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти, Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва, власні надходження

Усього: 5900724,9
у тому числі:
Бюджет м. Києва загальний фонд: 5254046,2
у тому числі:
2016 - 1637360,0
2017 - 1759652,8
2018 - 1857033,4
власні надходження: 646678,7
у тому числі:
2016 - 200741,2
2017 - 217001,2
2018 - 228936,3

Збереження, вдосконалення та розширення діючої мережі дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності до 539 одиниць по місту Києву

Забезпечити харчування дітей дошкільного віку відповідно до норм, визначених чинним законодавством

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти, Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 441859,6
у тому числі:
2016 - 137161,5
2017 - 148271,6
2018 - 156426,5

100 % виконання норм харчування дітей дошкільного віку, забезпечення соціального захисту дітей

Забезпечити ДНЗ медикаментами та перев'язувальними матеріалами

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 426,2
у тому числі:
2016 - 132,3
2017 - 143,0
2018 - 150,9

100 % забезпечення та своєчасне поновлення лікарськими засобами медичних кабінетах дошкільних навчальних закладів для надання невідкладної допомоги

 

Разом:

 

6343010,7

 

2

Удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури та розвиток освітньо-розвивального простору ДНЗ

Оновити програмно-технічний комплекс електронного запису дітей до ДНЗ

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 725,5
у тому числі:
2016 - 625,5
2017 - 100,0

Забезпечення прийому дітей до ДНЗ у порядку черговості електронного запису, протидія корупції

 

Разом:

 

725,5

 

 

 

Забезпечити придбання програмно-технічного комплексу моніторингу харчування дітей та обліку матеріально-технічної бази

2016 - 2017

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд:
550,0
у тому числі:
2016 - 460,0
2017 - 90,0

Удосконалення механізму контролю за організацією харчування дітей. Електронний облік матеріальних цінностей у ДНЗ

 

Разом:

 

550,0

 

4

Збереження та розвиток здоров'я зберігаючого середовища у дошкільних навчальних закладах

Забезпечити сучасним технологічним обладнанням харчоблоки дошкільних навчальних закладів

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд:
25233,0
у тому числі:
2016 - 8333,0
2017 - 8400,0
2018 - 8500,0

Гармонійний розвиток дітей дошкільного віку, підвищення опору дитячого організму до захворювань

Забезпечити заміну фільтрів та картриджів для очистки проточної води в харчоблоках дошкільних навчальних закладів

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 19477,2
у тому числі:
2016 - 6046,1
2017 - 6535,8
2018 - 6895,3

Гармонійний розвиток дітей дошкільного віку, підвищення опору дитячого організму до захворювань

Забезпечити резервне гаряче водопостачання харчоблоків, їдалень та буфетів групових приміщень дошкільних навчальних закладів

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 29250,0
у тому числі:
2016 - 9250,0
2017 - 10000,0
2018 - 10000,0

Забезпечити цілодобову охорону приміщень дошкільних навчальних закладів шляхом підключення їх до системи "Тривожна кнопка"

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 19406,4
у тому числі:
2016 - 7807,0
2017 - 5800,3
2018 - 5799,1

Безпечне перебування дітей та персоналу в приміщеннях ДНЗ.
Забезпечення умов для проведення занять з фізичної культури та активних форм дозвілля в ДНЗ.
Сукупність робіт зі встановлення тривожної кнопки та підключення на пультову охорону

 

Разом:

93366,6

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

6437652,8
у тому числі:
бюджет м. Києва
(загальний фонд): 5790974,1
у тому числі:
2016 -1807175,4
2017 - 1938993,5
2018 - 2044805,2
Власні надходження: 646678,7
у тому числі:
2016 - 200741,2
2017 - 217001,2
2018 - 228936,3

 


Очікувані показники виконання підпрограми "Дошкільна освіта"

N

Показники

Одиниці вимірювання

Етапи виконання підпрограми за роками

Усього витрат на виконання підпрограми

2016

2017

2018

 

Бюджет м. Києва

тис. грн.

2007916,6

2155994,7

2273741,5

6437652,8

Дошкільна освіта

Показники затрат

1

Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей

тис. грн.

2007916,6

2155994,7

2273741,5

6437652,8

2

Кількість дошкільних закладів

од.

520

529

539

 

3

Кількість груп

од.

4854

4917

4961

 

4

Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу

од.

9726,61

9813,01

9910,21

 

5

Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників)

од.

2415,6

2453,1

2495,35

 

6

Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів

од.

1918,83

1989,93

2070,58

 

7

Середньорічна кількість штатних одиниць робітників

од.

12895,05

12935,55

12982,8

 

8

Усього середньорічна кількість ставок

од.

26956,09

27191,59

27458,94

 

Показники продукту

1

Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади

осіб

101095

103285

105090

 

Показники ефективності

1

Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі

грн.

19861,68

20874,23

21636,14

 

2

Діто-дні відвідування

дні

15164250

15492750

15763500

 


Підпрограма "Загальна середня освіта"

Загальній середній освіті належить унікальна роль у системі столичної освіти, адже шкільне навчання є обов'язковим, воно охоплює три вікові періоди.

З 2011 - 2012 навчального року поступово збільшується кількість школярів. Так, у 2014 - 2015 навчальному році кількість учнів порівняно з 2011 - 2012 навчальним роком збільшилася на 24392 особи (на 11 %). Це обумовлено змінами в демографічній ситуації країни, збільшенням у київських школах кількості дітей із прилеглих до столиці районів Київської області та тимчасовим переміщенням учнів із АР Крим та східних регіонів України.

Зміни в мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва всіх типів та форм власності за 2012 - 2015 роки

Навчальний рік

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість учнів

2012 - 2013

508

231534

2013 - 2014

508

241104

2014 - 2015

510

254532


З 2008 - 2009 навчального року зростає наповненість класів. Середня наповнюваність класів у 2014 - 2015 навчальному році становила 26,8, що на 7,2 % більше порівняно з 2012 - 2013 навчальним роком.

Найбільша наповнюваність класів - у загальноосвітніх навчальних закладах Дарницького району (29,2), найменша - у Шевченківському (25,2), Печерському (25,3) та Подільському (25,4) районах.

Середня наповнюваність класів (за районами)

N

Район

2008 - 2009

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

1.

Голосіївський

25,3

24,5

24,6

25,2

26,4

2.

Дарницький

26,1

27,2

27,0

27,5

29,2

3.

Деснянський

25,5

25,5

25,7

26,2

26,7

4.

Дніпровський

24,5

24,6

24,6

25,3

26,0

5.

Оболонський

23,6

24,0

24,0

24,9

26,1

6.

Печерський

24,6

24,2

23,9

24,3

25,3

7.

Подільський

23,2

24,0

23,9

24,4

25,4

8.

Святошинський

25,8

25,8

26,1

26,3

27,2

9.

Солом'янський

23,5

24,8

24,9

25,6

26,4

10.

Шевченківський

23,6

23,6

23,5

24,1

25,2

Середній показник по місту

24,4

25,0

25,0

25,6

26,8


Мережа загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва в цілому задовольняє освітні потреби мешканців столиці. У Києві працюють 510 закладів різного типу та форм власності, з них 450 - комунальних.

Серед загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності:

- 33 ліцеї;

- 46 гімназій;

- 144 спеціалізовані школи;

- 7 навчально-виховних комплексів;

- 54 школи-дитячі садки;

- 11 вечірніх (змінних) шкіл;

- 26 інтернатів (з них 17 спеціальних);

- 12 початкових шкіл;

- 117 шкіл I - III ступенів.

Частка ліцеїв та гімназій у мережі загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності в місті Києва становить 17,5 %. У них навчається 56884 учні (по Україні - 172639), що становить 23,3 % від їх загальної кількості. У 2014 - 2015 навчальному році в київських гімназіях і ліцеях навчалося майже 33 % всіх гімназистів та ліцеїстів України.

Кількість учнів та вчителів із розрахунку на один загальноосвітній навчальний заклад Києва у 2014 - 2015 навчальному році становила відповідно 507 (по Україні - 213) та 45 (по Україні - 26).

Збільшується кількість першокласників: у 2010 році кількість першокласників становила 24234, у 2015 році - майже 32000.

У мережі навчальних закладів міста Києва, які надають послуги у сфері загальної середньої освіти, функціонує 51 приватний загальноосвітній навчальний заклад (5053 учні).

У навчальних закладах міста Києва навчається та виховується 10547 дітей, які прибули з АР Крим та східних регіонів (Донецька й Луганська обл.).

Основні вектори розвитку шкільної освіти столиці:

- реалізація особистісно-зорієнтованого та компетентнісного підходів;

- технологізація, інформатизація та інноваційність навчального процесу;

профілізація навчання та запровадження системи моніторингу якості освіти.

Напрями діяльності, завдання та заходи підпрограми "Загальна середня освіта"

N

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи підпрограми

Терміни виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі за роками:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб мешканців столиці

Забезпечити належне функціонування загальноосвітніх навчальних закладів

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва, власні надходження

Усього: 9508191,2
у тому числі:
Бюджет м. Києва загальний фонд: 9305626,8
у тому числі:
2016 - 2895032,0
2017 - 3117858,4
2018 - 3292736,4
Власні надходження: 202564,4
у тому числі:
2016 - 62328,5
2017 - 67876,3
2018 - 72359,6

Оптимізація та вдосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Створення належних умов для здобуття освіти на сучасному рівні

Забезпечити безоплатним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі учнів 1 - 4 класів, учнів з числа дітей-інвалідів

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Загальний фонд усього: 536447,6
у тому числі:
2016 - 166523,9
2017 - 180013,1
2018 - 189910,6

Соціальний захист дітей та збереження їхнього здоров'я

Оптимізувати мережу гімназій, ліцеїв та спеціалізованих шкіл

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Фінансування не потребує

Фінансування не потребує

Задоволення освітніх потреб мешканців столиці. Створення комфортних та безпечних умов навчання учнів

Вивести початкову школу зі структури гімназій та 1 - 7 класи зі структури ліцеїв шляхом створення навчально-виховних комплексів, у структурі яких буде збережено школу I ступеня

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Фінансування не потребує

Фінансування не потребує

Створення умов для здобуття початкової освіти в межах мікрорайону на безконкурсній основі

2

Модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів

Провести заміну, ремонт та обслуговування фільтруючих систем та питних фонтанчиків у загальноосвітніх навчальних закладах

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Загальний фонд усього: 46028,0
у тому числі:
2016 - 14287,9
2017 - 15445,3
2018 - 16294,8

Створення належних та безпечних умов для організації навчально-виховного процесу та підвищення якості освітніх послуг

Оновити матеріально-технічну та навчально-методичну базу кабінетів "Захист Вітчизни"

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Загальний фонд усього: 257,7
у тому числі:
2016 - 80,0
2017 - 86,5
2018 - 91,2

3

Забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів

Створити міський ресурсний центр для забезпечення дистанційного навчання та самоосвіти на базі Київського університету імені Бориса Грінченка

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Київський університет імені Бориса Грінченка

Фінансування не потребує

Фінансування не потребує

Створення сприятливих умов для врахування індивідуальних особливостей,
інтересів і потреб учнів, формування в школярів орієнтації на майбутню
професійну діяльність відповідно до потреб суспільства

Сприяти розвитку мережі класів з поглибленим вивченням окремих предметів

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Фінансування не потребує

Фінансування не потребує

Оснастити кабінети природничих дисциплін для забезпечення якісного виконання практикумів та лабораторних робіт

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Загальний фонд усього: 2577,2
у тому числі:
2016 - 800,0
2017 - 864,8
2018 - 912,4

Розробити та запровадити проект "Мережева модель профілізації старшої школи в умовах інноваційного розвитку сучасної освіти"

2017

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Київський університет імені Бориса Грінченка

Фінансування не потребує

Фінансування не потребує

Здійснити ревізію кабінетів та майстерень з трудового навчання.
З урахуванням результатів розробити заходи щодо їх ремонту та оснащення

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Фінансування не потребує

Фінансування не потребує

 

 

Разом

 

 

 

10093501,7
У тому числі:
Бюджет м. Києва загальний фонд:
Усього: 9890937,3
у тому числі:
2016 - 3076723,8
2017 - 3314268,1
2018 - 3499945,4
Власні надходження
усього: 202 564,4
У тому числі:
2016 - 62328,5
2017 - 67876,3
2018 - 72359,6

 


Очікувані показники виконання підпрограми "Загальна середня освіта"

N

Обсяг коштів на виконання підпрограми

Одиниці вимірювання

Етапи виконання підпрограми за роками

Усього витрат на виконання підпрограми

2016

2017

2018

Загальноосвітні навчальні заклади, вечірні (змінні) школи

 

Бюджет м. Києва

тис. грн.

3139052,300

3382144,400

3572305,000

10093501,700

Показники затрат

1

Забезпечення надання освітніх послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами та вечірніми школами

тис. грн.

3139052,300

3382144,400

3572305,000

10093501,700

2

Кількість закладів

од.

416

413

410

 

3

Кількість класів

од.

9203

9503

9803

 

4

Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу

од.

13485,21

13451,61

13418,01

 

5

Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)

од.

472,97

466,97

460,97

 

6

Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів

од.

2971,81

2971,81

2971,81

 

7

Середньорічна кількість штатних одиниць робітників

од.

10374,23

10374,23

10374,23

 

8

Усього - середньорічна кількість ставок

од.

27304,22

27264,62

27225,02

 

Показники продукту

1

Середньорічна кількість учнів

осіб

257464

269801

284319

 

Показники ефективності

1

Витрати на 1 учня (дитину)

грн.

12192,199

12535,700

12564,426

 

2

Діто-дні відвідування

дні

45056200

47215175

49755825

 


Підпрограма "Інклюзивна та спеціальна освіта"

З метою забезпечення рівного доступу до освіти дітей з особливими потребами, їх ранньої соціальної адаптації, найбільш повного розкриття потенціалу дітей та створення умов для здійснення індивідуального та диференційованого підходу у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва функціонує мережа шкіл-інтернатів, спеціальних та інклюзивних класів.

За останні 5 років кількість спеціальних класів збільшилася в 3,1 разу, чисельність учнів у них, зросла у 3,9 разу.

Кількість ЗНЗ зі спеціальними класами

Район/Навчальний рік

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Голосіївський

-

-

-

-

0

Дарницький

-

-

-

1

1

Деснянський

2

3

3

4

4

Дніпровський

1

-

1

1

1

Оболонський

1

1

-

-

0

Печерський

-

1

1

1

1

Подільський

-

1

1

1

1

Святошинський

-

1

2

2

2

Солом'янський

1

1

1

1

1

Шевченківський

1

1

3

2

2

Всього по місту:

6

9

12

13

13


Кількість учнів у спеціальних класах

Район / Навчальний рік

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Голосіївський

-

-

-

-

0

Дарницький

-

-

-

11

18

Деснянський

96

144

169

211

321

Дніпровський

21

-

12

11

12

Оболонський

23

40

-

-

0

Печерський

-

12

21

31

38

Подільський

-

14

12

16

12

Святошинський

-

12

39

50

84

Солом'янський

9

9

27

32

74

Шевченківський

6

16

42

40

42

Всього по місту:

156

247

312

402

601


Кількість інклюзивних класів збільшилася у 2,7 разу, чисельність учнів, які в них навчаються, зросла у 4,2 разу. Серед 355 дітей, які навчаються за інклюзивною формою, 134 дитини-інваліда (38 %).

Кількість ЗНЗ з інклюзивною формою навчання

Район

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

Голосіївський

1

1

1

2

1

1

Дарницький

1

1

1

1

1

1

Деснянський

-

-

-

1

2

2

Дніпровський

2

2

2

2

2

2

Оболонський

4

4

3

5

5

5

Печерський

-

-

-

-

-

-

Подільський

1

1

1

4

4

4

Святошинський

-

-

-

1

2

1

Солом'янський

-

-

-

-

-

-

Шевченківський

-

-

-

2

2

2

Всього по місту:

9

9

8

18

19

18


Кількість класів з інклюзивною формою навчання

Навчальний рік

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

Кількість класів

28

37

43

67

78

95


  

У 17 спеціальних та 5 санаторних школах-інтернатах у 2014 - 2015 навчальному році забезпечено навчанням та корекційно-розвитковою роботою 4770 дітей з особливими освітніми потребами.

На сьогоднішній день навчальні заклади системи освіти міста забезпечують право на освіту дітей з особливими потребами:

- сліпих та слабозорих;

- глухих та слабочуючих;

- з розумовою відсталістю;

- із затримкою психічного розвитку;

- з дитячим церебральним паралічем;

- з тяжкими вадами мовлення;

- з аутизмом (діти з розладами аутичного спектра);

- з синдромом Дауна.

У загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва навчається 1527 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 3256 дітей-інвалідів та 491 дитина з малозабезпечених родин.

Напрями діяльності, завдання та заходи підпрограми "Інклюзивна та спеціальна освіта"

N

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи підпрограми

Терміни виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі за роками:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Здійснення заходів щодо оптимізації мережі шкіл-інтернатів

Забезпечити належне функціонування шкіл-інтернатів

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва, власні надходження

Усього загальний фонд: 956990,9
у тому числі:
2016 - 297895,4
2017 - 320690,0
2018 - 338405,5
Власні надходження
Усього: 13058,5
у тому числі:
2016 - 4075,7
2017 - 4370,2
2018 - 4 612,6

Реалізація прав дітей з особливостями психофізичного розвитку на здобуття освіти відповідно до їхніх можливостей і здібностей за місцем проживання.
Соціальний захист дітей та збереження їхнього здоров'я

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 3326,6
у тому числі:
2016 - 592,4
2017 - 1072,2
2018 - 1662,0

2

Реалізація та поширення моделі інклюзивного та спеціального навчання дітей у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

Проаналізувати кількість дітей в дошкільних навчальних закладах віком від 3 до 6 років, які потребують інклюзивної та спеціальної форм навчання

2016 - 2018

Київська міська психолого-медико-педагогічна консультація Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Соціальна адаптація та інтеграція дітей з особливими потребами в суспільство.
Забезпечення якісного виконання навчальних та реабілітаційних програм. Підвищення професіоналізму педагогів

Удосконалити мережу спеціальних та інклюзивних класів (груп) в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до потреб мешканців міста Києва та з урахуванням реєстру осіб з особливими освітніми потребами

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти, Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

При відкритті інклюзивних класів та груп вводити у штатні розписи дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів ставки корекційних педагогів, логопедів та асистентів у відповідності до вимог чинного законодавства

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Ввести до програми курсів підвищення кваліфікації педагогів окремий модуль з питань інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з особливими потребами

2016 - 2018

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Забезпечити підвищення кваліфікації вчителів, вихователів, асистентів вчителів та вихователів, які працюють в інклюзивних та спеціальних класах (групах)

2016 - 2018

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Забезпечити проведення тренінгів-практикумів та семінарів з інклюзивної освіти для педагогічних працівників, у тому числі в навчальних закладах. Залучати до заходів волонтерів, представників ГО тощо

2016 - 2018

Районні науково-методичні центри, Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

Започаткувати консультаційну підтримку сімей, у яких виховуються діти з інвалідністю

2016 - 2018

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

УСЬОГО:

 

 

 

973376,0
у т. ч.
Бюджет м. Києва загальний фонд:
Усього: 960317,5
у тому числі:
2016 - 298487,8
2017 - 321762,2
2018 - 340067,5
Власні надходження
Усього: 13058,5
у тому числі:
2016 - 4075,7
2017 - 4370,2
2018 - 4612,6


Очікувані показники виконання підпрограми "Інклюзивна та спеціальна освіта"

N

Обсяг коштів на виконання підпрограми

Одиниці вимірювання

Етапи виконання підпрограми за роками

Усього витрат на виконання підпрограми

2016

2017

2018

Загальноосвітні школи-інтернати, санаторні школи-інтернати, школи-інтернати для дітей-сиріт без піклування батьків, дитячі будинки, школи-інтернати (діти з вадами), спеціалізовані школи-інтернати

 

Бюджет м. Києва

 

302563,5

326132,4

344680,1

973376,0

Показники затрат

1

Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

тис. грн.

302563,5

326132,4

344680,1

973376,0

2

Кількість закладів

од.

25

25

25

 

3

Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу

од.

1169,33

1183,5

1187,8

 

4

Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)

од.

721,6

721,6

721,6

 

5

Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів

од.

384,25

384,25

384,25

 

6

Середньорічна кількість штатних одиниць робітників

од.

1255,71

1255,71

1255,71

 

7

Усього - середньорічна кількість ставок

од.

3530,89

3545,06

3549,36

 

Показники продукту

1

Середньорічна кількість учнів

осіб

5326

5751

5889

 

Показники ефективності

1

витрати на 1 учня (дитину)

грн.

56808,768

56708,816

58529,479

 

2

діто-дні відвідування

дні

1411390

1524015

1560585

 


Підпрограма "Виховання та позашкільна освіта"

Позашкільна освіта є складовою системи неперервної освіти, яка забезпечує розвиток здібностей і обдарувань дітей та молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Статус позашкільної освіти законодавчо закріплений як самостійна складова системи освіти, зміст якої базується на ідеї освіти як чинника розвитку особистості.

У системі освіти Києва функціонує 41 позашкільний навчальний заклад. Ці осередки відвідує 80791 дитина (що становить 32 % від загальної кількості школярів міста).

Для створення умов та механізмів сталого розвитку системи позашкільної освіти столиці необхідно:

- зберігати та розвивати мережу закладів позашкільної освіти дітей та молоді міста Києва;

- забезпечувати державні гарантії доступності та рівних можливостей здобуття позашкільної освіти, ефективність та якість позашкільної освіти дітей;

- зберігати єдиний освітній простір на основі наступності змісту загальної середньої, позашкільної освіти та професійної освіти;

- зберігати та розвивати міжвідомчий характер системи позашкільної освіти;

- удосконалювати зміст, організаційні форми, методи та технології позашкільної освіти;

- створювати та розвивати нові інформаційні технології;

- розробити та затвердити блок ресурсного забезпечення позашкільної освіти;

- розвивати позашкільну освіту як відкриту державну й суспільну систему на основі розподілу відповідальності між суб'єктами освітньої політики та підвищення ролі всіх учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків.

Напрями діяльності, завдання та заходи підпрограми "Виховання та позашкільна освіта"

N

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи підпрограми

Терміни виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі за роками:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Реалізація заходів щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів

Забезпечити належне функціонування позашкільних навчальних закладів

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва, власні надходження

Усього: 741148,5
у тому числі: Бюджет м. Києва
Загальний фонд: 717737,5
у тому числі:
2016 - 223194,5
2017 - 240616,9
2018 - 253926,1
власні надходження: 23411,0
у тому числі:
2016 - 7287,6
2017 - 7845,0
2018 - 8278,4

Задоволення потреб мешканців столиці в позашкільній освіті

Разом:

 

741148,5

 

2

Виявлення, підтримка та розвиток вихованців за науково-технічним напрямом

Забезпечити участь дітей і учнівської молоді в міських, всеукраїнських та міжнародних заходах з науково-технічної творчості

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 3427,6
у тому числі:
2016 - 1064,0
2017 - 1150,2
2018 - 1213,4

Підтримка та популяризація науково-технічної творчості

Забезпечити виплату персональних стипендій Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей (рішення Київської міської ради від 15.03.2015 N 207/7544 "Про персональні стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва")

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 900,0
у тому числі:
2016 - 300,0
2017 - 300,0
2018 - 300,0

Підтримка обдарованих дітей міста Києва

3

Залучення дітей до позашкільної діяльності

Забезпечити організацію дозвілля під час канікул, проведення новорічних та різдвяних свят

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 3300,0
у тому числі:
2016 - 1000,0
2017 - 1100,0
2018 - 1200,0

Задоволення потреб мешканців столиці в позашкільній освіті

Сприяти проведенню науково-практичних семінарів, тренінгів, "круглих столів", конференцій з метою підвищення професійної компетентності педагогів, які працюють з талановитими дітьми та молоддю

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Не потребує фінансування

 

Накопичення та використання найкращого педагогічного досвіду, підвищення професійної майстерності педагогічних керівників

Забезпечити соціально - педагогічну, психолого-педагогічну підтримку дітей "групи ризику" через розвиток програм канікулярного відпочинку та зайнятості в системі позашкільної освіти

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Не потребує фінансування

 

Профілактика асоціальної поведінки дітей та підлітків, залучення їх до активного соціального життя, формування ефективних навичок міжособистісного спілкування. Розвиток форм пропаганди толерантної поведінки

Продовжити практику роботи шкіл повного дня в освітньому просторі столиці

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

 

Охоплення учнів всіма формами позашкільної діяльності

Разом:

 

7627,6

 

4

Інформування учнівської та студентської молоді з питань євроатлантичної інтеграції

Забезпечити участь учнівської та студентської молоді в освітніх і наукових програмах, проектах, конкурсах та фестивалях міжнародних організацій і фондів

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 966,4
у тому числі:
2016 - 300,0
2017 - 324,3
2018 - 342,1

Зміцнення й розвиток національно-культурних зв'язків студентської та учнівської молоді з молоддю країн світу

Забезпечити участь дітей у міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях тощо відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України планів та заходів

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 1804,1
у тому числі:
2016 - 560,0
2017 - 605,4
2018 - 638,7

Реалізація потенціалу, розвиток здібностей дітей та молоді шляхом участі в міських, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях тощо

5

Використання науково-технічного, історичного потенціалу столиці

Продовжити співпрацю позашкільних навчальних закладів з вищими навчальними закладами, науковими установами НАН України, науковими установами АПН України, музеями, громадськими організаціями щодо організації науково-технічної, дослідницької роботи з дітьми столиці

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Не потребує фінансування

 

Створення умов для інтелектуального, духовного, творчого розвитку, професійного самовизначення учнівської молоді

Забезпечити розробку та апробацію міських цільових проектів "Музейна справа як фактор соціалізації дітей та молоді у виховному просторі Києва". Використовувати під час навчально-виховного процесу в ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ інноваційні музейні програми в рамках освітніх проектів для дітей

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, управління освіти, ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, позашкільні навчальні заклади

Не потребує фінансування

 

Ефективне використання історичного, наукового, культурного, спортивного потенціалу столиці для розвитку юних киян

Разом:

 

2770,5

 

6

Розвиток інтелектуальних видів спорту в системі освіти

Забезпечити проведення спортивно-масових заходів із шахів

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 1197,5
у тому числі:
2016 - 365,0
2017 - 405,8
2018 - 426,7

Формування здорового способу життя учнів та розвиток індивідуальних здібностей дітей

Використовувати години гурткової роботи для організації занять з інтелектуальних видів спорту в ЗНЗ

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

7

Створення освітнього простору взаємодії ЗНЗ, ПНЗ та ДЮСШ

Забезпечити взаємодію ЗНЗ комунальної власності територіальної громади міста Києва та ДЮСШ комунальної, приватної власності, спортивних клубів, що є членами федерацій офіційно визнаних видів спорту щодо використання спортивних споруд та приміщень ЗНЗ для проведення навчально-тренувальних занять відповідно до вимог чинного законодавства

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Не потребує фінансування

 

Створення необхідних умов для фізичного розвитку дітей та учнівської молоді в обраному виді спорту

Забезпечити створення умов для збереження єдиного освітнього простору у взаємодії позашкільної освіти з різними рівнями освіти

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Не потребує фінансування

 

Посилення особистої орієнтації, комплексності, забезпечення наступності, посилення творчої, практичної і соціальної складової змісту освіти

Сприяти створенню багатопрофільних і різнопрофільних освітніх центрів, які інтегрують загальну середню і позашкільну освіту

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Не потребує фінансування

 

Розвиток позашкільної освіти в освітніх закладах різного типу і виду. Результативна взаємодія освітніх закладів столиці.

Сприяти розширенню взаємодії загальноосвітньої і позашкільної освіти в рамках реалізації профільного навчання

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, управління освіти, ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, позашкільні навчальні заклади

Не потребує фінансування

 

Використання освітнього потенціалу позашкільних навчальних закладів для здійснення індивідуально-особистісного маршруту профільного навчання старшокласників, пошук шляхів їх професійного самовизначення

Разом:

 

1197,5

 

8

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді

Забезпечити реалізацію положень Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді шляхом впровадження освітніх проектів та програм, спрямованих на виховання патріотичних якостей, національної гідності дітей та молоді (наказ Міністерства освіти України від 16.06.2015 N 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей
і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y ЗНЗ")

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Не потребує фінансування

 

Формування патріотичного ставлення молодого покоління до свого міста, держави, почуття гідності громадянина своєї країни

Забезпечити реалізацію Національно-патріотичного проекту учнівської молоді столиці "Нам Україна вище над усе!"

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 96,6
у тому числі:
2016 - 30,0
2017 - 32,4
2018 - 34,2

Забезпечити проведення заходів національно-патріотичного спрямування

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 1866,3
у тому числі:
2016 - 622,1
2017 - 622,1
2018 - 622,1

Разом:

 

1962,9

 

9

Розвиток державно-громадського управління освітою

Сприяти розвитку мережі дитячих громадських об'єднань, учнівського самоврядування; підтримувати дитячі соціальні ініціативи

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Не потребує фінансування

 

Виховання соціально активного громадянина

Сприяти створенню та реалізаціїмедіа-проекту учнівської молоді м. Києва "Україна - єдина країна"

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 721,5
у тому числі:
2016 - 224,0
2017 - 242,1
2018 - 255,4

Залучення учнівської молоді столиці до соціальної активності в громадському та культурному житті міста, держави

Забезпечити проведення заходів щодо реалізації державно-громадського управління освітою

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього загальний фонд: 322,0
у тому числі:
2016 - 100,0
2017 - 108,0
2018 - 114,0

Разом:

 

1043,5

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

755750,5
у тому числі: Бюджет м. Києва загальний фонд:
Усього: 732339,5
у тому числі:
2016 - 227759,6
2017 - 245507,2
2018 - 259072,7
Власні надходження
Усього: 23411,0
у тому числі
2016 - 7287,6
2017 - 7 845,0
2018 - 8278,4

 


Очікувані показники виконання підпрограми "Виховання та позашкільна освіта"

N

Обсяг коштів на виконання підпрограми

Одиниці вимірювання

Етапи виконання підпрограми за роками

Усього витрат на виконання підпрограми

2016

2017

2018

Позашкільні заклади

 

Бюджет м. Києва

тис. грн.

235047,200

253352,200

267351,100

755750,500

Показники затрат

1

Забезпечення рівного доступу дітей та учнів до здобуття позашкільної освіти

тис. грн.

235047,200

253352,200

267351,100

755750,500

2

Кількість закладів

од.

39

39

39

 

3

Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу

од.

1584,83

1584,83

1584,83

 

4

Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)

од.

862,69

862,69

862,69

 

5

Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів

од.

394,75

394,75

394,75

 

6

Середньорічна кількість штатних одиниць робітників

од.

749,4

749,4

749,4

 

7

Усього середньорічна кількість ставок

од.

3591,67

3591,67

3591,67

 

Показники продукту

1

Середньорічна кількість дітей, які здобувають позашкільну освіту

осіб

75 700

76600

77600

 

Показники ефективності

1

Витрати на 1 учня (дитину), який здобуває позашкільну освіту

грн.

3104,98

3307,47

3445,25

 


Підпрограма "Професійно-технічна освіта"

Громадянське суспільство очікує суттєвих змін в економічному та соціальному житті країни. Модернізація промислового, соціально-побутового, житлово-комунального сектора та сфери послуг столиці потребує насамперед реформування професійної освіти. У Києві сконцентровано потужний науковий, інтелектуальний, культурний, висококваліфікований кадровий потенціал, який має стати стратегічною основою для формування інноваційної моделі розвитку столиці. Професійна освіта в цьому процесі відіграє одну із ключових ролей, оскільки розвиток економіки й суспільства в сучасних умовах безпосередньо залежить від фахової компетентності та рівня професійної кваліфікації безпосередніх виконавців визначених завдань.

Професійна освіта Києва є невід'ємною складовою освітнього та економічного простору міста. Від кардинальних змін в управлінні, організації діяльності закладів професійної освіти залежить якість професійної підготовки молодих фахівців, їх мобільність та конкурентоспроможність на ринку праці.

До 2015 року мережа професійно-технічних закладів міста Києва складалася із 28 державних професійно-технічних навчальних закладів, 19 із яких перебували в оперативному управлінні Департаменту освіти і науки, молоді та спорту та фінансувалися з бюджету міста шляхом міжбюджетних трансфертів, а 9 професійно-технічних навчальних закладів перебували в оперативному управлінні та фінансувалися Міністерством освіти і науки України.

З 01.01.2015 сформовано єдину мережу закладів професійно-технічної освіти (далі - профтехосвіта), до якої входять 30 закладів профтехосвіти різних форм і типів, що фінансуються з місцевого бюджету через субвенції державного бюджету. Заклади профтехосвіти столиці пропонують для навчання 228 робітничих професій та надають можливість здобути початковий рівень вищої професійної освіти (кваліфікацію "молодший спеціаліст") із 21 спеціальності.

Протягом 2014 - 2015 років проведено комплекс аналітичних досліджень з метою визначення загальних перспектив, пріоритетних та стратегічних завдань розвитку системи столичної професійної освіти, оновлено статистичні дані та вивчено стан підготовки робітничих кадрів із урахуванням потреб регіону.

  

Професійно-технічна освіта столиці залишається однією з найбільш доступних галузей надання освітніх послуг. У 2014 - 2015 навчальному році контингент закладів профтехосвіти становив 16750 учнів, із них одночасно з професійною підготовкою 1015 учнів здобували базову середню освіту, 9658 учнів - повну загальну середню освіту; здобували робітничу кваліфікацію на базі повної загальної середньої освіти 5362 учні, робітничу професію опановували 298 учнів із обмеженими можливостями життєдіяльності.

  

У закладах професійно - технічної освіти м. Києва здобували освіту 5432 учні (35 % від загального контингенту) із соціально незахищених груп населення, серед яких 579 дітей-сиріт.

Особливістю професійної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів є їх цілеспрямована підготовка для конкретних потреб ринку праці. Професійно-технічна освіта вже чотири роки формує державне замовлення лише на підставі прямих угод із роботодавцями. У 2015 році укладено 2565 двосторонніх договорів із 2352 підприємствами - замовниками робітничих кадрів на підготовку 18243 кваліфікованих робітників.

  

У 2015 році столичний ринок праці поповнився на 6586 випускників професійно-технічних навчальних закладів, які за результатами навчання отримали:

- 5822 дипломи кваліфікованого робітника, із них 466 дипломів з відзнакою;

- 531 диплом молодшого спеціаліста, із них 67 дипломів з відзнакою;

- 233 свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації;

- 555 осіб, що навчалися за контрактом, отримали свідоцтва кваліфікованого робітника.

Підтвердженням якості наданої професійної освіти є кваліфікаційний рівень випускників, серед яких: здобули високий IV - V розряд та I категорію - 3044 учні, диплом кваліфікованого робітника із сучасних професій, що базуються на широких кваліфікаціях та компетентнісній основі - 646 учнів, кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста - 531 учень. Отже, загальна кількість висококваліфікованих робітників становить 4221 особа (63,5 %).

  

Про стабільний попит роботодавців на кваліфіковані робітничі кадри свідчить рівень працевлаштування випускників ПТНЗ у 2015 році: 5699 випускників (85,7 %) отримали гарантоване перше робоче місце за вибраною професією; 753 учні (11,3 %) продовжили навчання у вищих навчальних закладах; 39 осіб (0,6 %) призвані на службу у Збройні Сили України; 61 особа (0,9 %) перебувала у відпустці по догляду за дитиною. Загальна кількість працевлаштованих становить 6535 осіб (98,3 %). Станом на 01.08.2015 не працевлаштовано 1,7 % випускників.

  

Об'єктивним свідченням якості професійної підготовки молодих кваліфікованих робітників є оцінка їх фахового рівня роботодавцями. З цією метою проведено моніторингові дослідження рівня задоволення роботодавців якістю професійної підготовки випускників ПТНЗ та досліджено стан закріплення учнів на робочих місцях. Результати досліджень 2015 року: опитано 5463 випускники, що становить 75 % від загального випуску; серед них: задоволені отриманою професією 63,7 %, задоволені умовами робочого місця 54,5 %, залишилися працювати на першому робочому місці 83,3 %.

  

Участь в анкетуванні взяли 1729 роботодавців, вони надали свої відгуки про рівень якості професійної підготовки молодих робітників за 259 професіями: рівень знань повною мірою відповідає потребам роботодавців - 81,6 %, рівень професійних умінь - 81,9 %, рівень практичних навичок - 81,1 %.

  

Найбільш гострою проблемою професійно-технічної освіти в місті Києві залишається виконання державного замовлення, оскільки випускники загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва переважно зорієнтовані на здобуття вищої освіти, до 90 % випускників шкіл зареєстровані для проходження ЗНО.

Формування державного замовлення у 2015 - 2016 навчальному році набуло особливого характеру. З'явився попит на підготовку робітничих кадрів за професіями, суміжними з військовими спеціальностями, зокрема зросла потреба в таких професіях, як "Водій автотранспортних засобів категорії "B", "C", "Кухар", "Слюсар з ремонту автомобілів", "Машиніст крана-кранівник", "Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів", "Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури".

Навчальні заклади профтехосвіти станом на 25.08.2015 прийняли на навчання 6225 учнів, що становить 87,5 % від плану набору, який на 2015 - 2016 становить 7133 учні.

Розпочато процес оптимізації мережі закладів професійно-технічної освіти, що в сучасних економічних умовах є політично та економічно обґрунтованим кроком. Важливою об'єктивною причиною цього кроку стало зменшення контингенту учнів закладів профтехосвіти м. Києва:

- 2012 - 2013 н. р. - 20027 учнів;

- 2013 - 2014 н. р. - 18277 учнів;

- 2014 - 2015 н. р. - 16750 учнів.

  

Внаслідок детального аналізу контингенту навчальних закладів, напрямів професійної підготовки, перспектив розвитку галузей економіки столиці, вивчення запитів роботодавців у 2015 році розпочався процес оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів (далі - ПТНЗ) і створення сучасних професійних навчальних закладів нового типу. Зокрема, 8 професійно-технічних навчальних закладів реорганізовано в 3 регіональні центри професійної освіти та перший в Україні професійний коледж із посиленою військовою та фізичною підготовкою.

  

  

Проведені аналітичні дослідження дали можливість визначити головні напрями подальшого розвитку столичної професійної освіти, цілі, завдання та ключові проблеми й шляхи їх подолання.

Пріоритетні цілі професійно-технічної освіти м. Києва:

- забезпечення якості професійної освіти на основі інтеграції загальноосвітньої та професійної підготовки, проведення незалежних моніторингових досліджень результатів професійної підготовки випускників ПТНЗ;

- створення нових типів навчальних закладів для оновлення змісту освіти й матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, впровадження інноваційних освітніх та виробничих технологій;

- формування державного замовлення на підготовку робітничого потенціалу з максимальним урахуванням економічних інтересів столиці у кваліфікованих робітничих кадрах шляхом системного моніторингу потреб ринку праці;

- активізація експериментально-дослідницької роботи щодо запровадження елементів дуальної системи навчання, запровадження компетентісного підходу до підготовки майбутніх робітників і спеціалістів у професійних навчальних закладах;

- впровадження в освітній простір інноваційних виробничих, освітніх, методико-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;

- розширення сфери освітніх та виробничих послуг професійно-технічних навчальних закладів;

- забезпечення різноманітних форм соціального захисту учнів (студентів) закладів професійно-технічної освіти, зокрема в процесі виробничого навчання та виробничої практики в умовах виробництва;

- здійснення модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів професійно-технічної освіти відповідно до вимог сучасних виробничих технологій;

- активізація профорієнтаційної роботи з метою створення позитивного іміджу робітничої професії та професійно-технічної освіти в засобах масової інформації на регіональному та загальнодержавному рівні;

- збільшення обсягів професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки дорослого населення на базі навчальних закладів професійної освіти;

- розширення форм та напрямів міжнародної співпраці та впровадження позитивного досвіду зарубіжних партнерів у навчально-виробничий процес закладів професійної освіти м. Києва.

Шляхи (завдання) вирішення проблем і досягнення цілей

1. Сприяти розвитку управлінської та фінансової самостійності професійно - технічних навчальних закладів столиці відповідно до законодавства України.

2. Сприяти залученню інвестицій для створення спеціалізованих та широкопрофільних сучасних центрів професійно-технічної освіти, започаткувати гранти для оновлення матеріально-технічної бази та впровадження сучасних освітніх виробничих технологій.

3. Залучити роботодавців до визначення перспективних потреб столичного ринку праці для формування реального плану регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів.

4. Сприяти комплектуванню закладів професійно-технічної освіти випускниками столичних загальноосвітніх навчальних закладів шляхом організації педагогічного супроводу для тих учнів, які потенційно мають нахили до робітничих професій.

5. Сприяти реалізації різноманітних форм соціального захисту учнів (студентів) та випускників закладів професійної освіти (харчування, забезпечення місцями в учнівських та робітничих гуртожитках).

Напрями діяльності, завдання та заходи підпрограми "Професійно-технічна освіта"

N

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи підпрограми

Терміни виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі, за роками:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Модернізувати ресурси професійно-технічних навчальних закладів як закладів європейської столиці

Збереження закладів професійно-технічної освіти та підготовка кваліфікованих робітників за вимогами потреб ринку праці:
- заробітна плата та нарахування на заробітну плату;
- продукти харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення учнів;
- придбання обладнання;
- інші видатки

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва, власні надходження

Усього: 1447203,2
у тому числі: Бюджет м. Києва
Загальний фонд: 1324471,2
у тому числі:
2016 - 402476,9
2017 - 444334,6
2018 - 477659,7
власні надходження: 122732,0
у тому числі:
2016 - 37295,3
2017 - 41174,1
2018 - 44262,6

Забезпечення рівного права на здобуття професійно-технічної освіти громадянами та їх самореалізація в суспільстві

2

Забезпечити професійне зростання учасників навчально-виховного процесу

Гармонізація теорії та практики професійно-технічної підготовки

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту;
заклади професійно-технічної освіти

Бюджет м. Києва

Бюджет м. Києва
Усього загальний фонд: 6189,7
у тому числі:
2016 - 1870,0
2017 - 2057,0
2018 - 2262,7

Забезпечення якості професійно-технічної підготовки молодого фахівця, мобільного та конкурентно-спроможного на ринку праці а саме:
- впровадження інноваційних освітніх, виробничих та інформаційно-комунікацій-них технологій;
- підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників та випускників закладів професійної освіти,
- створення механізму ефективної взаємодії з роботодавцями

3

Формувати позитивний імідж професійно-технічної освіти столиці

Формування активної громадянської позиції, розвиток різних форм соціального захисту учасників навчально-виховного процесу закладів професійно-технічної освіти

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту;
заклади професійно-технічної освіти

Бюджет м. Києва

Бюджет м. Києва
Усього загальний фонд: 44026,0
у тому числі:
2016 - 13 303,0
2017 - 14 630,0
2018 - 16 093,0

Підвищення іміджу професійно-технічної освіти у суспільстві. Залучення учасників начально-виховного процесу закладів професійно-технічної освіти до регіональних, всеукраїнських та міжнародних масових заходів

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

Бюджет м. Києва - 1497418,9
у тому числі:
Бюджет м. Києва загальний фонд:
усього: 1374686,9
у тому числі:
2016 - 417649,9
2017 - 461021,6
2018 - 496015,4
Власні надходження
Усього: 122732,0
у тому числі:
2016 - 37295,3
2017 - 41174,1
2018 - 44262,6

 


Очікувані показники виконання підпрограми "Професійно-технічна освіта"

N

Обсяг коштів на виконання підпрограми

Одиниці вимірювання

Етапи виконання підпрограми за роками

Усього витрат на виконання підпрограми

2016

2017

2018

Професійно-технічні навчальні заклади

 

Бюджет м. Києва

 

454945,2

502195,7

540278,0

1497418,9

Показники затрат

1

Забезпечення підготовки кваліфікованих робітників для потреб суспільства держави

тис. грн.

454945,2

502195,7

540 278,0

1497418,9

2

кількість закладів

од.

26

26

26

 

3

середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу

од.

881,5

881,5

881,5

 

4

середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)

од.

1634

1634

1634

 

5

середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів

од.

660

660

660

 

6

середньорічна кількість штатних одиниць робітників

од.

1082

1082

1082

 

7

усього середньорічна кількість ставок

од.

4257,5

4257,5

4257,5

 

Показники продукту

1

Середньорічна кількість учнів

осіб

15256

15256

15256

 

Показники ефективності

1

Витрати на 1 учня (дитину)

грн.

29820,739

32917,914

35414,132

 


Підпрограма "Вища освіта і наука"

Вища освіта столиці являє собою унікальний комплекс вищих навчальних закладів від першого до четвертого рівнів акредитації, що належать до різних форм власності - державної, комунальної та приватної. Станом на 2015 рік у місті Києві функціонують 107 вищих навчальних закладів (далі - ВНЗ), з яких: I - II рівнів акредитації - 36, III - IV рівнів акредитації - 71, державної форми власності - 53, комунальної форми власності - 11, приватної форми власності - 43.

Загалом у ВНЗ міста Києва навчаються понад 400000 студентів, працюють майже 40000 педагогічних та науково-педагогічних працівників, серед яких 19880 мають науковий ступінь кандидата чи доктора наук.

Лідером столичної вищої освіти є Київський університет імені Бориса Грінченка, який належить до комунальної форми власності. У структурних підрозділах Київського університету імені Бориса Грінченка навчаються 8557 студентів, щорічно проходять підвищення кваліфікації майже 7000 працівників освітніх закладів і установ міста Києва. Університет є потужним соціокультурним осередком столиці.

Головним завданням вищої освіти столиці на найближчий період є проведення ефективних заходів, спрямованих на реалізацію на регіональному рівні Закону України "Про вищу освіту". Це потребує значних зусиль як з боку управлінського персоналу, так і безпосередньо кожного працівника системи вищої освіти.

Провідним вектором діяльності ВНЗ міста Києва є суттєве покращення якості підготовки фахівців. Відтак, у кожному ВНЗ має ефективно запрацювати власна внутрішня система забезпечення якості освіти.

Нагальним залишається питання оптимізації мережі ВНЗ комунальної форми власності, що дасть змогу більш раціонально, за принципом цільового призначення використовувати кошти та запровадити проектний підхід щодо розвитку вищої освіти задля задоволення нагальних потреб міста у висококваліфікованих фахівцях.

Освітній процес у ВНЗ здебільшого має орієнтуватися на компетентісний підхід, що вимагає від усіх учасників освітнього процесу зміни парадигми навчання. Для забезпечення якісного впровадження компетентісного підходу на всіх етапах освітнього процесу необхідно створити міський Центр компетенцій відкритої освіти при Київському університеті імені Бориса Грінченка, що дасть змогу раціонально поєднати зусилля наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників міста Києва.

ВНЗ комунальної форми власності мають стати провідниками інноваційних підходів у кожному напрямку своєї діяльності, широко запроваджуючи при цьому інформаційно-комунікаційні технології. Найближчими роками необхідно розробити і впровадити у повсякденну практику роботи ВНЗ використання дистанційних технологій навчання. Вища освіта столиці має стати відкритою і доступною для мешканців столиці.

Напрями діяльності, завдання та заходи підпрограми "Вища освіта і наука"

N

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи підпрограми

Терміни виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі за роками:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Удосконалити мережу вищих навчальних закладів комунальної форми власності

Забезпечити функціонування вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва, власні надходження

Усього: 88116,5
у тому числі:
Бюджет м. Києва
загальний фонд:73961,8
у тому числі:
2016 - 21874,8
2017 - 24639,8
2018 - 27447,2
Власні надходження:
Усього: 14154,7
у тому числі:
2016 - 4393,9
2017 - 4749,8
2018 - 5011,0

Оптимізація напрямів підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації комунальної форми власності відповідно до потреб міста Києва

Забезпечити функціонування вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва, власні надходження

Усього: 479829,9
у тому числі:
Бюджет м. Києва загальний фонд: 387065,2
у тому числі:
2016 - 115224,1
2017 - 129071,1
2018 - 142770,0
Власні надходження:
всього: 92764,7
у тому числі:
2016 - 28795,9
2017 - 31128,4
2018 - 32840,4

Оптимізація напрямів підготовки фахівців у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації комунальної форми власності відповідно до потреб міста Києва

Забезпечити функціонування закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва, власні надходження

Усього: 38050,2
у тому числі:
Бюджет м. Києва загальний фонд: 36462,4
у тому числі:
2016 - 11185,0
2017 - 12213,4
2018 - 13064,0
Власні надходження: всього: 1587,8
у тому числі:
2016 - 492,9
2017 - 532,8
2018 - 562,1

Забезпечення потреби міста Києва в післядипломній підготовці фахівців

2

Утримання на належному рівні матеріально - технічної бази освітньої інфраструктури ВНЗ

Створити Центр компетенцій відкритої освіти при Київському університеті імені Бориса Грінченка

2016

Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Бюджет м. Києва загальний фонд: 16470,1
у тому числі: 2016 - 16470,1

Забезпечення якісного впровадження компетентного підходу на всіх етапах освітнього процесу

3

Забезпечити професійну підготовку кваліфікованих спеціалістів для міста Києва

Включити до програми курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх та вихователів дошкільних навчальних закладів на базі ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка навчальний модуль "Шахи як засіб розвитку дитини"

2015 - 2016

Київський університет імені Бориса Грінченка

Фінансування не потребує

 

Забезпечення професійної підготовки фахівців відповідно до потреб міста Києва

4

Розробити та реалізувати інноваційні програми професійного розвитку педагогічних кадрів

Розробити та реалізувати інноваційні програми професійного розвитку педагогічних кадрів

2015 - 2016

Київський університет імені Бориса Грінченка

Фінансування не потребує

 

Підвищення фахової майстерності педагогічних кадрів

5

Підвищити кваліфікацію керівників освіти та вчителів

Провести навчання педагогів за програмою Intel "Навчання для майбутнього" Провести навчання директорів та заступників директорів навчальних закладів за програмою Intel "Курс для керівників в освіті"

2015 - 2016

Київський університет імені Бориса Грінченка

Бюджет м. Києва

Бюджет м. Києва
Загальний фонд усього: 2483,0
у тому числі:
2016 - 941,0
2017 - 771,0
2018 - 771,0

Підвищення управлінської майстерності керівників навчальних закладів

5

Забезпечити підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації

Забезпечити набуття студентами знань та підготовку їх до професійної діяльності

2016 - 2018

Департамент культури

Бюджет м. Києва, власні надходження

Бюджет м. Києва 223820,4
у тому числі:
Загальний фонд усього 207557,8
у тому числі:
2016 - 59624,5
2017 - 68717,6
2018 - 79215,7
Власні надходження усього 16262,6
у тому числі:
2016 - 4578,8
2017 - 5371,2
2018 - 6312,6

Забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях завдяки отриманню студентами вищої освіти в закладах I - II рівнів акредитації. Підтримка талановитих студентів ВМНЗ

Здійснити заходи щодо збереження системи безперервної мистецької освіти, що реалізується мистецькими навчальними закладами м. Києва

2016 - 2018

Департамент культури

Не потребує фінансування

 

Забезпечення потреб суспільства в системі безперервної професійної мистецької освіти міста

Зберегти мережу вищих мистецьких навчальних закладів I - II рівнів акредитації міста Києва в системі вищої освіти з одночасною їх діяльністю в сфері професійної освіти

2016 - 2018

Департамент культури

Не потребує фінансування

 

Забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікова-них фахівцях

Підготувати навчальну документацію, програми, посібники, методичну літературу тощо для вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

2016 - 2018

Департамент культури

Бюджет м. Києва

Загальний фонд усього 450,0
в т. ч:
2016 - 150,0
2017 - 150,0
2018 - 150,0

Забезпечення навчальних закладів новими навчальними планами, програмами, методичною літературою, навчальною документацією

6

Забезпечити підготовку кадрів вищими навчальними закладами культури III - IV рівнів акредитації

Забезпечити набуття студентами знань у галузі культури, мистецтва, підготовку їх до професійної діяльності

2016 - 2018

Департамент культури

Бюджетм. Києва

Бюджет м. Києва
Усього: 74054,6
Загальний фонд усього 55603,8
у тому числі:
2016 - 15881,2
2017 - 18397,1
2018 - 21325,5
Власні надходження усього 18450,8
у тому числі:
2016 - 5145,1
2017 - 6087,1
2018 - 7218,6

Забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях завдяки отриманню студентами вищої освіти в закладах III - IV рівнів акредитації. Підтримка талановитих студентів ВМНЗ

Здійснити заходи щодо збереження системи безперервної мистецької освіти, що реалізується мистецькими навчальними закладами м. Києва

2016 - 2018

Департамент культури

Не потребує фінансування

 

Забезпечення потреб суспільства в системі безперервної професійної мистецької освіти міста

Зберегти мережу вищих мистецьких навчальних закладів III - IV рівнів акредитації міста Києва в системі вищої освіти з одночасною їх діяльністю в сфері професійної освіти

2016 - 2018

Департамент культури

Не потребує фінансування

 

Забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях

Підготувати навчальну документацію, програми, методичну літературу для вищих мистецьких навчальних закладів III - IV рівнів акредитації міста Києва

2016 - 2018

Департамент культури

Бюджет м. Києва

Бюджет м. Києва загальний фонд усього 21,0
у тому числі:
2016 - 7,0
2017 - 7,0
2018 - 7,0

Науково-методичне забезпечення діяльності вищих мистецьких навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

7

Забезпечити підготовку фахівців у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації для закладів охорони здоров'я міста Києва

Забезпечити набуття студентами знань у галузі охорони здоров'я, підготовку їх до професійної діяльності

2016 - 2018

Департамент охорони здоров'я

Бюджет м. Києва, власні надходження

Бюджет м. Києва - Усього: 232671,7
у тому числі:
Загальний фонд:
Усього: 180196,4
у тому числі:
2016 - 56016,9
2017 - 60424,6
2018 - 63754,9
Власні надходження: всього: 52475,3
у тому числі:
2016 - 16450,7
2017 - 17470,7
2018 - 18553,9

Забезпечення потреб закладів охорони здоров'я міста Києва у кваліфікова-них фахівцях

8

Забезпечити підвищення кваліфікації кадрів охорони здоров'я

Забезпечити перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців закладів охорони здоров'я

2016 - 2018

Департамент охорони здоров'я

Бюджет м. Києва

Бюджет м. Києва Загальний фонд: 4524,5
у тому числі:
2016 - 1404,5
2017 - 1518,2
2018 - 1601,8

Забезпечення потреб міста Києва в системі безперервної професійної освіти фахівців для закладів охорони здоров'я міста Києва

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

Усього: 1160491,9
у тому числі:
Бюджет м. Києва
загальний фонд усього: 964796,0,
в тому числі
2016 - 298779,1
2017 - 315909,8
2018 - 350107,1
Власні надходження
усього: 195695,9
в тому числі
2016 - 59857,3
2017 - 65340,0
2018 - 70498,6

 


Очікувані показники виконання підпрограми "Вища освіта і наука"

N

Обсяг коштів на виконання підпрограми

Одиниці вимірювання

Етапи виконання підпрограми за роками

Усього витрат на виконання підпрограми

2016

2017

2018

Вища освіта і наука

 

Бюджет м. Києва

тис. грн.

358636,4

381249,8

420605,7

1160491,9

Показники затрат

1

забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах

тис. грн.

358636,4

381249,8

420605,700

1160491,9

2

кількість закладів

од.

8

8

8

 

3

середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу

од.

681,0

681,0

681,0

 

4

середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу

од.

1262,35

1262,35

1262,35

 

5

середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

од.

1269,5

1269,5

1269,50

 

6

середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів

од.

2204,5

2204,5

2204,5

 

7

середньорічна кількість штатних одиниць робітників

од.

1559,5

1559,5

1559,5

 

8

всього - середньорічна кількість ставок

од.

6976,85

6976,85

6976,85

 

Показники продукту

1

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання

осіб

6775

6775

6775

 

2

середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету

осіб

4535

4535

4535

 

3

кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання

осіб

1796

1796

1796

 

4

кількість випускників

осіб

1388

1388

1388

 

5

середньорічна кількість студентів заочної форми навчання

осіб

239

239

239

 

6

середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації

осіб

12327

12327

12327

 

Показники ефективності

1

Витрати на 1 студента, слухача

грн.

18542,81

19712,00

21746,84

 


Підпрограма "Гранти Київського міського голови"

Запровадження грантів Київського міського голови є одним із можливих дієвих механізмів стимулювання та заохочення суб'єктів освітньої діяльності до використання інноваційних підходів розвитку освіти в місті Києві. Гранти Київського міського голови надаються за результатами проведення загальноміських конкурсів за такими напрямами: оздоровчо-фізкультурна робота в дошкільних навчальних закладах, робота з дітьми з особливими потребами, визначення найкращого навчального закладу та визначення найкращого учителя і вихователя навчального закладу. Участь у конкурсах на здобуття грантів Київського міського голови стимулюватиме педагогічних працівників до запровадження нових підходів щодо організації навчання дітей з особливими потребами та сприятиме розвитку інновацій в управлінській та освітній діяльності навчальних закладів.

Фізичний розвиток дітей є одним із пріоритетних напрямів національного виховання, визначеного Державною національною програмою "Освіта" ("Україна XXI століття"), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1993 року N 896. Для забезпечення належного рівня фізичної підготовленості та фізичної культури дітей, виховання стійкого інтересу до рухової активності та підвищення якості фізичного виховання дітей у кожному дошкільному навчальному закладі необхідно створити сучасну спортивно-ігрову зону.

Запровадження грантів Київського міського голови "Чуйне серце" передбачає проведення загальноміського конкурсу з визначення кращої системи роботи з дітьми з особливими потребами в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах столиці. Вирішення питання щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти для дітей з особливими потребами, втілення ідей рівноправності, толерантності, індивідуальності при задоволенні індивідуальних запитів кожної дитини є прерогативою розвитку інклюзивної освіти столиці.

З метою підвищення якості надання освітніх послуг у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, які працюють за інклюзивною моделлю освіти, необхідно здійснити заходи, що зменшуватимуть ізоляцію дітей з особливостями психофізичного розвитку та сприятимуть формуванню життєздатності особистості.

Грант Київського міського голови "Заклад з ідеєю" спрямований на підтримку творчої активності педагогічних колективів комунальних дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів міста Києва щодо розробки та впровадження цілісної інноваційної концепції розвитку навчального закладу.

Грант Київського міського голови "Перспектива освіти" стимулюватиме професійне зростання педагогічних працівників. Вчителі та вихователі, що здобудуть фінансову підтримку, матимуть можливість реалізувати власний творчий професійний потенціал та втілити свої професійні задуми. Моральне та матеріальне стимулювання педагогів грантами Київського міського голови сприятиме самореалізації та самоствердженню педагогів-новаторів, формуватиме установку педагогічних працівників на неперервну освіту, самовдосконалення та підвищення освітнього загальнокультурного рівня, заохочуватиме до самостійності та ініціативи, участі у професійних конкурсах, змаганнях, проектах з інноваційної педагогічної діяльності.

Напрями діяльності, завдання та заходи підпрограми "Гранти Київського міського голови"

N

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи підпрограми

Терміни виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі за роками:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Надати гранти Київського міського голови

Проведення загальноміського конкурсу "Здорова дитина"
Переможець:
навчальний заклад - 100,0 тис. грн.
педагог - 50,0 тис. грн.

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва

Усього
Загальний фонд: 450,0
2016 - 150,0
2017 - 150,0
2018 - 150,0

Стимулювання та заохочення оздоровчо-фізкультурної роботи в дошкільних навчальних закладах

Проведення загальноміського конкурсу "Чуйне серце": система роботи з дітьми з особливими потребами"
Переможець:
навчальний заклад - 100,0 тис. грн.
педагог - 50,0 тис. грн.

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва

Усього
Загальний фонд: 450,0
2016 - 150,0
2017 - 150,0
2018 - 150,0

Стимулювання та заохочення інноваційних підходів до організації роботи з дітьми з особливими потребами

Проведення загальноміського конкурсу "Заклад з ідеєю"
Переможець:
навчальний заклад - 50,0 тис. грн. (ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ)

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва

Усього
Загальний фонд: 600,0
2016 - 200,0
2017 - 200,0
2018 - 200,0

Стимулювання та заохочення інноваційних підходів до управлінської діяльності в навчальних закладах

Проведення загальноміського конкурсу "Перспектива освіти"

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва

Усього
Загальний фонд: 150,0
2016 - 50,0
2017 - 50,0
2018 - 50,0

Стимулювання та заохочення інноваційних підходів до освітніх напрямів у навчальних закладах

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

Бюджет м. Києва
Усього
Загальний фонд: 1650,0
у тому числі:
2016 - 550,0
2017 - 550,0
2018 - 550,0

 


Підпрограма "Єдиний інформаційно-освітній простір навчальних закладів комунальної форми власності"

В умовах динамічного розвитку суспільства, глобальної взаємозалежності й конкуренції на ринку праці особливого значення набуває інформатизація освітньої галузі. Вона стає не лише феноменом педагогічної реальності, але й професійно-ціннісною орієнтацією, невід'ємною умовою діяльності педагогів і школярів. Нині зміст і якість навчання, його доступність, відповідність потребам конкретної особистості визначають стан інтелектуального потенціалу сучасного суспільства.

У світовій освітній практиці інформаційно-комунікаційні технології розглядаються як якісно нові засоби поширення й акумулювання знань. При цьому актуальною є проблема їх раціонального використання в навчально-виховному процесі, управлінській діяльності, підвищенні кваліфікації педагогічних працівників та самоосвіті.

Організація навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва має відповідати сучасним вимогам інформаційного суспільства, яке характеризується вільним доступом до великих обсягів даних та відомостей, безпрецедентними можливостями співробітництва та індивідуальної участі. Тому постає необхідність ефективного запровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій, а саме: якісне та повне забезпечення освітніми інформаційними електронними ресурсами, вільне володіння освітянами інформаційно-комунікаційними технологіями на рівні європейських стандартів, якісна підготовленість учнів до використання інформаційно-комунікаційних технологій для розв'язування практичних завдань, забезпечення комп'ютерним та комунікаційним обладнанням освітніх установ.

Пріоритет 1. Оновлення нормативно-правової бази інформатизації

Удосконалення нормативно-правового забезпечення використання інформаційних технологій в управлінні освітою, у тому числі в галузі інформаційної безпеки та організації роботи з інформацією обмеженого доступу та персональними даними.

Підвищення кваліфікації керівників освітніх закладів та вчителів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (далі - ІКТ).

Розроблення положень про науково-методичне забезпечення й запровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання та створення якісного мультимедійного інтерактивного контенту для учнів та мультимедійних методичних матеріалів для вчителів та вихователів дошкільних навчальних закладів.

Пріоритет 2. Формування інформаційної інфраструктури єдиного ресурсно-інформаційного освітнього середовища міста

Передбачити в структурі Київського університету імені Бориса Грінченка Центр компетенцій відкритої освіти. Реорганізувати районні науково-методичні центри у центри компетенцій відкритої освіти, завданням яких є розвиток єдиного відкритого ресурсно-інформаційного освітнього простору; надання методичної допомоги з впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, STEM-освіти, інновацій та педагогічних технологій тощо; проведення тренінгів для вчителів, які отримають новітню комп'ютерну техніку, STEM-центри та мультимедійні навчальні комплекси тощо; надання методичної допомоги батькам та старшокласникам, аутсорсинг технічної допомоги та обслуговування всього парку комп'ютерної техніки комунальних закладів освіти Києва;накопичення та поширення найкращого інноваційного досвіду освітян району; підтримка професійних он-лайн спільнот тощо.

Створення єдиного освітнього електронного середовища м. Києва на основі хмаро-орієнтованих технологій.

Розробка та введення єдиного реєстру електронних документів та стандартів роботи з ними для навчальних закладів, що підпорядковані Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, управлінням освіти районних в місті Києві державних адміністрацій.

Створення системи сайтів закладів освіти, орієнтованих на публікацію найкращих освітніх практик; формування мережевих професійних спільнот.

Створення мережі електронних бібліотек навчальних закладів та тематичних цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів.

Проведення щорічної міської виставки "Інформаційні технології в системі столичної освіти".

Пріоритет 3. Формування технологічної інфраструктури єдиного освітнього середовища міста

Раціональне оснащення навчальних закладів засобами ІКТ (навчальними комп'ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням, програмним забезпеченням тощо):

- середні загальноосвітні навчальні заклади - дооснащення навчальними комп'ютерними комплексами до рівня 1 комп'ютер на 10 учнів, мультимедійне обладнання предметних кабінетів;

- дошкільні навчальні заклади - сучасне комп'ютерне обладнання для адміністрації, мультимедійний навчальний комп'ютерний комплекс;

- позашкільні навчальні заклади - сучасне компютерне обладнання для адміністрації, мультимедійне обладнання, навчальні комп'ютерні комплекси;

- навчальні заклади, що підпорядковані Депаратменту освіти і науки, молоді та спорту, - сучасне комп'ютерне обладнання для адміністрації, мультимедійні комплекси, навчальні комп'ютерні комплекси.

Забезпечення рівного доступу до відкритого освітнього простору для учнів, учителів, керівників навчальних закладів та батьків; створення єдиної цифрової науково-освітньої мережі та підключення до високошвидкісного Інтернету (не менше 2 МБ/с):Центр компетенцій відкритої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, 10 районних центрів компетенцій відкритої освіти, 384 школи, 562 дошкільних заклади, 41 позашкільний навчальний заклад.

Модернізація наявного морально застарілого комп'ютерного обладнання на основі термінальних систем. Побудова інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури навчальних закладів та управлінь освіти.

Створення системи технічного обслуговування програмно-апаратних засобів навчання за допомогою центру аутсорсингового обслуговування комп'ютерної техніки.

Сформувати технологічну інфраструктуру для забезпечення діяльності Центру компетенцій відкритої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, 10 районних центрів компетенцій відкритої освіти та STEM-центрів (Science, Technology, Engineering, Maths), STEAM-центрів (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths) при спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях у кожному районі міста Києва для поглибленого навчання учнів наукам, технологіям, мистецтву, інженерії, математиці.

Забезпечення 9 тисяч учителів ноутбуками. Встановлення 3 тисяч мультимедійних інтерактивних навчальних класів для учнів старшої школи.

Пріоритет 4. Кадрове забезпечення

Інтенсифікація процесів підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у галузі впровадження ІКТ у практику навчання.

Розробка методик використання в навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій, відповідних навчальних курсів; організація навчання слухачів за дистанційною та змішаною формою.

Надання через мережевих методистів консультацій учителям-предметникам щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Організація проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, практичних конференцій, конкурсів щодо використання та інтеграції інформаційних ресурсів.

Проведення відеоконференцій щодо використання та інтеграції інформаційних ресурсів у системі освіти міста.

Пріоритет 5. Нові підходи до викладання навчальних предметів

Формування в учнів інформаційно-комунікаційних компетентностей.

Створення та активне використання освітніх середовищ колективної взаємодії та онлайнових інструментів комунікації під час викладання навчальних предметів.

Формування системи виявлення обдарованих учнів та роботи з ними, налагодження їх ефективної електронної комунікації з провідними фахівцями та вченими.

Розвиток системи дистанційної підтримки навчання дітей з особливими потребами; дітей, які не відвідують навчальні заклади; дітей із зони АТО.

Розробка електронних навчальних матеріалів і засобів підтримки дітей з особливими потребами для здобуття ними якісної освіти й необхідної спеціальної (корекційної) допомоги.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у проведенні предметних олімпіад.

Очікувані результати:

1. Створення єдиної освітньої політики столиці, яка окреслить бачення трансформації освіти; запропонує шляхи вирішення системних стратегічних завдань освіти в сучасному глобалізованому світі; вибудує синергетичні рішення для досягнення мети всіма учасниками навчального процесу, а також батьками, партнерами та ін.; визначення показників ефективності і якості трансформації освіти.

2. Створення Центру компетенцій відкритої освіти при Київському університеті імені Бориса Грінченка.

3. Створення 10 районних центрів компетенцій відкритої освіти.

4. Створення умов для реалізації моделі відкритої освіти (забезпечення рівних можливостей для здобуття якісної освіти та освіти впродовж життя для жителів м. Києва, можливостей для варіативності й індивідуалізації освіти; широкого доступу учнів до національних і глобальних інформаційних ресурсів). Створення, накопичення та надання е-контенту, віртуальних лабораторій усім ЗНЗ міста.

5. Створення єдиного відкритого освітнього електронного середовища м. Києва на основі хмаро-орієнтованих технологій.

6. Створення 100 STEM-центрів (Science, Technology, Engineering, Maths) для поглибленого навчання учнів наукам, технологіям, інженерії, математиці та STEAM-центрів (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths) для поглибленого навчання учнів наукам, технологіям, інженерії, мистецтву, математиці.

7. Забезпечення ефективноїспівпраціустанов освіти на основі спільних стандартів і вимог у рамках єдиного інформаційного освітнього простору.

8. Оцінювання врежимі реального часу стану та якості системи освіти міста, кадрового та організаційного забезпечення навчально-виховного процесу, проведення моніторингу контингенту учнів за різними соціальними та віковими параметрами.

9. Формування загальноміського освітнього інформаційного ресурсу, що включає електронні бібліотеки навчальних матеріалів, навчально-методичні комплекси, цифрові інформаційні ресурси.

10. Упровадження комплексних інформаційних систем управління кадрами, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами освіти, запровадження електронного документообігу й централізованої системи електронної пошти.

11. Здійснення інтерактивного інформаційного обслуговування потенційних споживачів освітньої та управлінської інформації.

12. Підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників при роботі з сучасними інформаційними технологіями, зокрема 9000 учителів міста, 1560 працівників адміністрації навчальних закладів з отриманням ними міжнародного сертифікату після виконання компетентнісних завдань.

13. Забезпечення єдиних основних вимог до комп'ютерів, серверів, периферійних пристроїв, локальних мереж, а також до базового та прикладного ліцензійного програмного забезпечення.

14. Забезпечення рівного доступу до відкритого освітнього простору для учнів, учителів, керівників навчальних закладів та батьків; створення єдиної цифрової науково-освітньої мережі та підключення до високошвидкісного Інтернету (не менше 2 МБ/с): Центру компетенцій відкритої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, 10 районних центрів компетенцій відкритої освіти, дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

15. Придбання мультимедійних інтерактивних навчальних класів для учнів старшої школи, забезпечення вчителів міста ноутбуками.

Напрями діяльності, завдання та заходи підпрограми "Єдиний інформаційно-освітній простір навчальних закладів комунальної форми власності"

N

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи підпрограми

Терміни виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі за роками:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Розробити регіональний проект "Розумна" освіта в "розумному" місті

Розробити Стратегію використання комп'ютерних технологій в освіті

2016 - 2018

Київський університет імені Бориса Грінченка

Не потребує фінансування

 

Розроблення рекомендацій та вимог щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті; підвищення кваліфікації керівників освіти та вчителів у галузі ІКТ

Розробити технічну документацію проекту

2016

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва

Усього
Загальний фонд: 50,0
у тому числі: 2016 - 50,0

Технічна документація проекту "Єдиний інформаційно-освітній простір навчальних закладів"

Забезпечити доступ до відкритого освітнього середовища столиці - якісний Інтернет

2016

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього
Загальний фонд: 21504,0
у тому числі: 2016 - 21504,0

Створення єдиної цифрової науково-освітньої мережі та підключення до неї 441 загальноосвітнього навчального закладу, 11 центрів компетенцій для впровадження Smart Освіта

2

Створити центри компетенцій відкритої освіти

Реорганізувати районні науково-методичні центри у центри компетенцій відкритої освіти

2016

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, управління освіти

Бюджет м. Києва

Усього
Загальний фонд: 5091,2
у тому числі: 2016 - 5091,2

Створення 10 районних центрів компетенцій відкритої освіти для впровадження Smart Освіта

3

Забезпечити навчально-виховний процес засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Створити профільні STEM та STEAM-центри при спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях, позашкільних
навчальних закладах.
Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади навчальними комп'ютерними комплексами

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, управління освіти

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд, інші джерела фінансування

Бюджет м. Києва
усього: 74779,7
Спеціальний фонд
(інші джерела фінансування)
у тому числі:
2016 - 37389,9
2017 - 22433,9
2018 - 14955,9

100 навчальних комп'ютерних комплексів - STEM та STEAM-центрів для учнів 5 - 12 класів: мобільне робоче місце вчителя для створення контенту та контролю учнів, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, акустична система, бездротовий маршрутизатор 300 Мбіт, 30 пристроїв учня "все в одному" з сенсорним екраном, система керування класом.
STEM-центри - для поглибленого навчання учнів наукам, технологіям, інженерії, математиці.
STEAM-центри - для поглибленого навчання учнів наукам, технологіям, мистецтва, інженерії, математиці для впровадження Smart Освіта

Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади сучасною комп'ютерною технікою

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, управління освіти

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд, інші джерела фінансування

Бюджет м. Києва
Усього: 464123,4
Спеціальний фонд (інші джерела фінансування)
у тому числі:
2016 - 154 707,8
2017 - 154 707,8
2018 - 154 707,8

Забезпечення 9000 учителів ноутбуками.
Встановлення 3000 класів з мультимедійним інтерактивним обладнанням: інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, інтерфейс, підключення до мережі з можливістю під'єднання 30 клієнтів, мобільне робоче місце вчителя для створення контенту та контролю учнів для впровадження Smart Освіта

Забезпечити дошкільні та позашкільні навчальні заклади сучасною комп'ютерною технікою

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, управління освіти

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд, інші джерела фінансування

Бюджет м. Києва
Спеціальний фонд (інші джерела фінансування)
Усього: 18021,9
у тому числі:
2016 - 6007,3
2017 - 6007,3
2018 - 6007,3

Оснащення сучасним комп'ютерним обладнанням 511 дошкільних навчальних закладів та 39 позашкільних навчальних закладів для впровадження Smart Освіта

Придбати сервер та комп'ютерну техніку для Центру компетенції відкритої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Київський університет імені Бориса Грінченка

Спеціальний фонд, інші джерела фінансування

Спеціальний фонд
(інші джерела фінансування)
усього: 10147,6
у тому числі:
2016 - 3150,0
2017 - 3405,2
2018 - 3592,4

Оснащення сучасним комп'ютерним обладнанням Центру компетенції відкритої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

Бюджет м. Києва 593717,8
Загальний фонд
Усього: 26645,2
у тому числі: 2016 - 26645,2
Спеціальний фонд
(інші джерела фінансування)
Усього: 567072,6
у тому числі:
2016 - 201255,0
2017 - 186554,2
2018 - 179263,4

 


Очікувані результативні показники виконання підпрограми "Єдиний інформаційно-освітній простір навчальних закладів комунальної форми власності"

N

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання підпрограми

одиниці ви міру

Етапи виконання підпрограми по роках

Усього витрат на виконання підпрограми

2016

2017

2018

 

Бюджет м. Києва

тис. грн.

227900,2

186554,2

179263,4

593717,8

Створення "Єдиного інформаційно-освітнього простору навчальних закладів"

Показники затрат

1

Обсяг видатків на створення єдиного інформаційно-освітнього простору навчальних закладів

тис. грн.

26645,2

 

 

26 645,2

Показники продукту

1

Кількість закладів, в яких буде створено єдиний інформаційно-освітній простір навчальних закладів

од.

451

 

 

 

Показники ефективності

1

Середня вартість на створення єдиного інформаційно-освітнього простору навчальних закладів

грн.

59080,27

 

 

 

Забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів

Показники затрат

1

Обсяг видатків на створення єдиного інформаційно-освітнього простору навчальних закладів

тис. грн.

201255,00

186554,20

179263,40

567072,60

Показники продукту

1

кількість придбаних комп'ютерних комплексів

од.

3351

2880

2627

 

Показники ефективності

1

середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу

грн.

60058,19

64775,76

68238,83

 


Підпрограма "Методична, технічна підтримка закладів освіти"

Успішний перехід країни на інноваційний шлях розвитку стає можливим за умови постійного підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчального процесу; запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій; створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного забезпечення; інтеграції вітчизняної освіти до європейського та світового освітнього простору.

У місті Києві систему післядипломної педагогічної освіти, методичну та технічну підтримку начальних закладів забезпечує Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (далі - Інститут). Пріоритетними напрямами його діяльності є:

- створення інноваційного освітнього середовища для підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на засадах компетентнісної освіти;

- розвиток освітніх потужностей курсів підвищення кваліфікації;

- розвиток науково-дослідної діяльності кафедр.

Реалізація цих напрямів дасть змогу створити організаційні, педагогічні та психологічні умови для забезпечення освітніх потреб регіону, навчальних закладів у цілому та індивідуальних запитів педагогічних працівників.

Методичну роботу в установах освіти та інших закладах Інститут здійснюватиме шляхом:

- реалізації статусу Інституту як центру відкритої освіти, що забезпечить розширення інтеграції для надання якісних освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсові періоди;

- ліцензування нових інтегрованих навчальних програм, які забезпечать розвиток професійної компетентності слухачів курсів підвищення кваліфікації та збереження високого рівня викладання на компетентнісних засадах;

- пошук і впровадження в навчальний процес ефективних, інноваційних методів викладання та інформаційних технологій навчання;

- розроблення та впровадження в навчальний процес дистанційних та змішаних курсів навчання для педагогічних працівників і учнів;

- удосконалення інформаційно-освітнього порталу Інституту;

- видання викладачами Інституту монографій, підручників і навчально-методичних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Наукові дослідження Інституту передбачають:

- зосередження науково-дослідних робіт кафедр у напрямах, пов'язаних із сучасними тенденціями розвитку дошкільної, шкільної та позашкільної освіти;

- впровадження результатів наукових досліджень працівників Інституту в навчальний процес закладів столиці;

- організацію та проведення літніх шкіл щодо розробки наукових педагогічних проектів, актуальних для реалізації освітньої політики столиці;

- представлення наукових досягнень науково-педагогічних працівників Інституту на національних та міжнародних наукових конференціях;

- видання науково-методичного електронного журналу.

З метою підвищення ефективності навчання Інститут пропонує форми підвищення кваліфікації: денну (очну), очно-дистанційну, заочну та індивідуальну.

Напрями діяльності, завдання та заходи підпрограми "Методична, технічна підтримка закладів освіти"

N

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи підпрограми

Терміни виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі за роками:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Формування позитивного іміджу столичної освіти серед громадськості

Проведення загальноміських заходів, спрямованих на поширення передового педагогічного досвіду та кращих досягнень учнівських і педагогічних колективів

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва

Усього
Загальний фонд: 98360,7
у тому числі:
2016 - 30541,7
2017 - 33001,6
2018 - 34817,4

Підтримка інноваційного розвитку столичної освіти громадськістю, сприяння особистісному самовираженню учнів та вчителів

2

Забезпечення утримання навчальних закладів комунальної форми власності

Забезпечити належне утримання навчальних закладів комунальної форми власності: оплата праці, енергоносіїв, поточних видатків

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва, власні надходження

Усього: 271183,7
у тому числі:
Бюджет м. Києва Загальний фонд: 259717,8
у тому числі:
2016 - 80752,4
2017 - 87081,8
2018 - 91883,6
Власні надходження: 11465,9
у тому числі:
2016 - 3569,6
2017 - 3842,0
2018 - 4054,3

Збереження оптимальної мережі навчальних закладів комунальної форми власності відповідно до потреб міста Києва

3

Забезпечення підручниками та навчально-методичними комплексами

Вивчити потребу та сформувати замовлення на забезпечення підручниками учнів та вчителів

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Фінансування не потребує

 

Забезпечення навчальних закладів підручниками відповідно до освітніх потреб

Організувати доставку підручників у навчальні заклади комунальної форми власності

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва

Усього
Загальний фонд: 2738,0
у тому числі:
2016 - 850,0
2017 - 918,0
2018 - 970,0

Провести структурну оптимізацію комунального підприємства "Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу" в комунальне підприємство "Освітній центр міста Києва"

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Фінансування не потребує

 

Оптимізація роботи комунальних підприємств міста Києва у сфері освіти

УСЬОГО:

 

 

 

372282,4
у т. ч.
Бюджет м. Києва, загальний фонд:
Усього: 360816,5
У тому числі:
2016 - 112144,1
2017 - 121001,4
2018 - 127671,0
Власні надходження
Усього: 11465,9
у тому числі:
2016 - 3569,6
2017 - 3842,0
2018 - 4054,3

 


Очікувані показники виконання підпрограми "Методична, технічна підтримка закладів освіти"

N

Обсяг коштів на виконання підпрограми

Одиниці вимірювання

Етапи виконання підпрограми за роками

Усього витрат на виконання підпрограми

2016

2017

2018

Методична робота, інші освітні заклади

 

Бюджет м. Києва

тис. грн.

115713,7

124843,4

131725,3

372282,4

Показник затрат

1

Забезпечення належної методичної роботи в навчальних закладах комунальної форми власності

тис. грн.

115713,7

124843,4

131725,3

372282,4

2

Кількість закладів

од.

53,0

53,0

53,0

 

3

Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)

од.

422,59

422,59

422,59

 

4

Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів

од.

1011,34

1011,34

1011,34

 

5

Середньорічна кількість штатних одиниць робітників

од.

196,66

196,66

196,66

 

6

Усього середньорічна кількість ставок

од.

1630,59

1630,59

1630,59

 

Показники продукту

1

Кількість освітніх закладів, що обслуговуються

од.

1000

1006

1013

 

2

Кількість заходів

од.

6 402

6 402

6 402

 

Показники ефективності

1

витрати на 1 захід

грн.

18074,62

19500,69

20575,65

 


Підпрограма "Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти"

Глобалізація економічних і технологічних процесів нашого тисячоліття призводить до стрімкого зростання впливу технічних факторів на психоемоційний стан дітей. У цих процесах особлива роль відводиться питанням створення сприятливих умов для безпечного та комфортного перебування школярів у навчальному закладі.

Аналіз матеріально-технічної бази закладів освіти засвідчив, що серед шкільних будівель є такі, які мають значний термін експлуатації:5 шкіл - понад сто років, 3 школи - понад 90 років, 50 шкіл - понад 70 років.

Основний період розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів столиці та відповідно побудови їх приміщень припадає на 60 - 90 роки минулого століття, що становить майже половину функціонуючих нині загальноосвітніх навчальних закладів.

Покращення технічного стану приміщень має бути забезпечене шляхом своєчасного проведення капітального і поточних ремонтів та облаштування навчальних закладів у відповідності до Державних санітарних правил і норм (ДСанПіН 5.5.2.008-01) "Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу".

З метою дотримання санітарних норм необхідно врахувати заходи з енергоефективності при виконанні будівельних робіт, реконструкції та капітальних ремонтах закладів освіти.

Заходи з комплексної термомодернізації закладів бюджетної сфери передбачені Комплексною цільовою програмою підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури для міста Києва на 2016 - 2020 роки. Реалізація цих заходів у закладах освіти, включених до програми, дасть змогу мінімізувати бюджетні витрати міста завдяки ефекту, який заплановано досягти суттєвою економією енергетичних ресурсів.

Показники економії теплової енергії від впровадження енергозберігаючих заходів у закладах освіти значною мірою залежать від ефективної експлуатації встановленого обладнання. Належне технічне обслуговування, вчасне проведення ремонтних робіт та ефективна експлуатація модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії має важливе значення для забезпечення ефективного енерговикористання.

Напрями діяльності, завдання та заходи підпрограми "Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти"

N

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи підпрограми

Терміни виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі за роками:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Всього,
будівництво,
реконструкція навчальних закладів міста Києва

 

2016 - 2018

 

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд

Усього спеціальний фонд 1900156,2
(бюджет розвитку): 1237091,6
у тому числі:
2016 - 384016,4
2017 - 415121,8
2018 - 437953,4
(інші джерела фінансування): 663064,6
у тому числі:
2017 - 320810,4
2018 - 342254,2

 

 

Розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів комунальної форми власності

Капітальний ремонт об'єктів освіти, підпорядкованих Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент культури, Департамент охорони здоров'я

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд

Усього спеціальний фонд 120800,0
В тому числі
(бюджет розвитку):
у тому числі:
33571,1
2016 - 10421,1
2017 - 11265,2
2018 - 11884,8
(інші джерела фінансування):
Всього: 87228,9
2016 - 20378,9
2017 - 28734,8
2018 - 38115,2

Дотримання санітарно-гігієнічних норм, упровадження нових технологій приготування їжі, збереження здоров'я дітей, заміна існуючого та фізично зношеного технологічного обладнання на енергоефективне

 

 

Капітальний ремонт об'єктів освіти, підпорядкованих районним в місті Києві державним адміністраціям

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд

Усього спеціальний фонд 1157013,6
у тому числі
(бюджет розвитку):
271903,4
2016 - 84403,9
2017 - 91240,6
2018 - 96258,9
Інші джерела фінансування
Всього:
885110,2
2016 - 285228,9
2017 - 312090,5
2018 -287790,8

 

 

 

Заміна вікон у навчальних закладах м. Києва

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент освіти і науки, молоді і спорту

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд

Усього спеціальний фонд 134938,3
(бюджет розвитку):
у тому числі:
2016 - 41887,4
2017 - 45280,2
2018 - 47770,7

Покращення умов навчання дітей та роботи педагогічного колективу

 

 

Капітальний ремонт харчоблоків із заміною обладнання у навчальних закладах

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд

Усього спеціальний фонд
(бюджет розвитку):
20427,5
у тому числі:
2016 - 6341,1
2017 - 6854,7
2018 - 7231,7

Дотримання санітарно-гігієнічних норм, упровадження нових технологій приготування їжі, збереження здоров'я дітей, заміна існуючого та фізично зношеного технологічного обладнання на енергоефективне

 

 

Капітальний ремонт спортивних залів із заміною спортивного обладнання

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд

Усього спеціальний фонд 219590,5
(бюджет розвитку):
у тому числі:
2016 - 68165,0
2017 - 73686,4
2018 - 77739,1

Покращення фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах, зміцнення здоров'я учнів

 

 

Відновлення дошкільних навчальних закладів

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд

Усього спеціальний фонд 93805,3
(бюджет розвитку):
у тому числі:
2016 - 29118,9
2017 - 31477,6
2018 - 33208,8

Забезпечення потреб населення місцями у дошкільних навчальних закладах

 

 

 

Разом:

 

 

Бюджет м. Києва спеціальний фонд
3646731,4
(бюджет розвитку): 2674392,3
у тому числі:
2016 - 624353,8
2017 - 995736,9
2018 - 1054301,6
Інші джерела фінансування:
972339,1
2016 - 305607,8
2017 - 340825,3
2018 - 325906,0

 


Очікувані результативні показники виконання підпрограми "Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти"

N

Обсяг коштів на виконання підпрограми

Одиниці вимірювання

Етапи виконання підпрограми за роками

Усього витрат на виконання підпрограми

2016

2017

2018

Сучасні умови для навчання та виховання

 

Бюджет м. Києва

тис. грн.

929961,6

1336562,2

1380207,6

3646731,4

Показники затрат

1

Обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) навчальних закладів

тис. грн.

384016,4

735932,2

780207,6

 

2

обсяг видатків на проведення капітального ремонту навчальних закладів

тис. грн.

400432,8

443331,1

434049,7

 

3

обсяг видатків на заміну вікон у навчальних закладах м. Києва

тис. грн.

41887,4

45280,2

47770,7

 

4

обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень (харчоблоків) із заміною обладнання

тис. грн.

6341,1

6854,7

7231,7

 

5

обсяг видатків на проведення капітального ремонту спортзалів із заміною обладнання

тис. грн.

68165,0

73686,4

77739,1

 

6

обсяг видатків на відновлення дошкільних навчальних закладів

тис. грн.

29118,9

31477,6

33208,8

 

Показники продукту

1

Кількість закладів, в яких здійснюється будівництво (реконструкцію)

од.

51

51

51

 

2

кількість закладів, в яких проводиться капітальний ремонт навчальних закладів

од.

420

454

479

 

3

кількість закладів, в яких проводиться заміна вікон у навчальних закладах м. Києва

од.

146

169

186

 

4

кількість закладів, в яких здійснюється капітальний ремонт приміщень (харчоблоків) із заміною обладнання

од.

59

59

59

 

5

кількість закладів, в яких здійснюється капітальний ремонт спортзалів із заміною обладнання

од.

66

59

53

 

6

кількість відновлених дошкільних навчальних закладів

од.

27

28

28

 

Показники ефективності

1

Витрати на будівництво (реконструкцію)

тис. грн.

7529,7

14430,0

15298,2

 

2

витрати на капітальний ремонт навчальних закладів

тис. грн.

953,4

976,5

906,2

 

3

витрати на заміну вікон навчальних закладів

тис. грн.

286,9

267,9

256,8

 

4

витрати на капітальний ремонт приміщень (харчоблоків) із заміною обладнання

тис. грн.

107,5

116,2

122,6

 

5

витрати на капітальний ремонт спортзалів із заміною обладнання

тис. грн.

1032,8

1248,9

1466,8

 

6

витрати на відновлених дошкільних навчальних закладів

тис. грн.

1078,5

1124,2

1186,0

 


Підпрограма "Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти"

Реформування національної системи освіти з урахуванням кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя вимагає нового підходу в організації сучасного освітнього простору і зосередження зусиль та ресурсів для забезпечення нової якості освіти.

Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів є вагомим чинником інноваційної організації навчально-виховного процесу, якості надання освітніх послуг та економічної ефективності функціонування закладів освіти; дає можливість на належному рівні реалізовувати теоретичну та практичну складову навчання, ефективно впроваджувати профільне навчання.

Аналіз стану матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів міста Києва засвідчує, що матеріально-технічна база закладів освіти потребує модернізації та інноваційних підходів у відповідності до сучасних вимог щодо надання освітніх послуг.

Мета підпрограми полягає у створенні умов для всебічного розвитку, навчання та виховання учнів у відповідності з сучасними санітарно-гігієнічними, технічними та освітніми стандартами.

Реалізація зазначеної підпрограми дасть змогу забезпечити системний та цілеспрямований розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів як на короткострокову, так і на довгострокову перспективу. Упродовж трьох років передбачається здійснення низки практичних заходів, які суттєвим чином вплинуть на модернізацію матеріально-технічної бази, що сприятиме підвищенню якості, впровадженню інноваційної складової, реалізації доступності та конкурентоспроможності освіти столиці.

Напрями діяльності, завдання та заходи підпрограми "Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти"

N

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи підпрограми

Терміни виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі за роками:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

Поновити обладнання спортивних майданчиків у дошкільних навчальних закладах

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд

Усього спеціальний фонд (інші джерела фінансування): 54700,0
у тому числі:
2016 - 16700,0
2017 - 18000,0
2018 - 20000,0

Безпечне перебування дітей та персоналу в приміщеннях ДНЗ, забезпечення умов для проведення занять з фізичної культури та активних форм дозвілля в ДНЗ

2

Забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів

Вирішити питання щодо забезпечення електронною книгою учнів 5-х класів

2016 - 2018

Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд

Спеціальний фонд (інші джерела фінансування)
усього: 190267,5
у тому числі:
2016 - 63422,5
2017 - 63422,5
2018 - 63422,5

Забезпечення електронними підручниками 25369 учнів 5-х класів

3

Зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивними та спеціальними класами

Забезпечити спеціальним транспортом загальноосвітні навчальні заклади, у яких навчаються діти з порушеннями опорно-рухового апарату

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд

Усього спеціальний фонд (інші джерела фінансування): 1550,0
у тому числі:
2017 - 750,0
2018 - 800,0

Створення комфортних та безпечних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами

4

Удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури

Забезпечити навчальні заклади, що підпорядковані Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, технікою, обладнанням, меблями, інвентарем, іншими предметами довгострокового користування

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд (бюджет розвитку), власні надходження

Усього спеціальний фонд 10108,8
(бюджет розвитку):
у тому числі:
7870,0
2016 - 2450,1
2017 - 2648,6
2018 - 2771,3
Власні надходження 2238,8
у тому числі:
2016 - 695,0
2017 - 751,2
2018 - 792,6

Створення належних та безпечних умов для організації навчально-виховного процесу та підвищення якості надання освітніх послуг

Забезпечити професійно-технічні навчальні заклади, що підпорядковуються Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, технікою, обладнанням, меблями, інвентарем, іншими предметами довгострокового користування

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, професійно-технічні навчальні заклади

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд (бюджет розвитку), власні надходження, інші джерела фінансування

Усього спеціальний фонд 30226,9
(бюджет розвитку) 39,3
у тому числі:
2016 - 12,2
2017 - 13,2
2018 - 13,9
Власні надходження 7803,8
у тому числі:
2016 - 2371,4
2017 - 2618,0
2018 - 2814,4
Інші джерела фінансування 22383,8
у тому числі:
2016 - 6801,7
2017 - 7509,3
2018 - 8072,8

Створення належних та безпечних умов для організації навчально-виховного процесу та підвищення якості освітніх послуг

Розвивати та модернізувати матеріально-технічну та навчальну базу вищих мистецьких навчальних закладів

2016 - 2018

Департамент культури

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд (бюджет розвитку), інші джерела фінансування

Усього спеціальний фонд 35620,0
(бюджет розвитку) 140,4
у тому числі:
2016 - 43,5
2017 - 47,1
2018 - 49,8
Інші джерела фінансування 35479,6
у тому числі:
2016 - 5596,5
2017 - 5392,9
2018 - 24490,2

Створення належних та безпечних умов для організації навчально-виховного процесу та підвищення якості освітніх послуг

Забезпечити медичні коледжі обладнанням та підручниками

2016 - 2018

Департамент охорони здоров'я

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд (інші джерела фінансування)

Усього спеціальний фонд 2107,3
(інші джерела фінансування)
у тому числі:
2016 - 628,0
2017 - 707,1
2018 - 772,2

Створення належних та безпечних умов для організації навчально-виховного процесу та підвищення якості освітніх послуг

Забезпечити технікою, обладнанням, меблями, інвентарем, іншими предметами довгострокового користування, у тому числі модернізація приміщень для проведення занять з вогневої підготовки предмету "Захист Вітчизни" в навчальних закладах міста Києва

2016 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, районні місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва, спеціальний фонд (бюджет розвитку), інші джерела фінансування

Усього спеціальний фонд 309275,8
(бюджет розвитку)
117535,5
у тому числі:
2016 - 36485,2
2017 - 39440,5
2018 - 41609,8
Інші джерела фінансування 191740,3
у тому числі:
2016 - 50143,4
2017 - 80402,6
2018 - 61194,3

Створення належних та безпечних умов для організації навчально-виховного процесу та підвищення якості освітніх послуг, підготовки учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді, служби у Збройних Силах України

 

 

Усього:

 

 

 

Усього спеціальний фонд 633856,3
(бюджет розвитку)
125585,2
у тому числі:
2016 - 38991,0
2017 - 42149,4
2018 - 44444,8
Власні надходження
10042,6
у тому числі:
2016 - 3066,4
2017 - 3369,2
2018 - 3607,0
Інші джерела фінансування 498228,5
у тому числі:
2016 - 143292,1
2017 - 176184,4
2018 - 178752,0

 


Очікувані результативні показники виконання підпрограми "Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти"

Показники

Одиниця виміру

Етапи виконання підпрограми по роках

Усього витрат на виконання підпрограми

2016

2017

2018

Бюджет м. Києва

тис. грн.

185349,5

221703,0

226803,8

633856,3

Показник затрат

Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування

тис. грн.

185349,5

221703,0

226803,8

 

оргтехніка

тис. грн.

23039,7

31883,4

32739,3

 

побутова техніка

тис. грн.

14221,2

23313,6

13957,7

 

меблі

тис. грн.

8758,1

12416,7

5499,4

 

підручники

тис. грн.

53650,0

65575,0

65595,0

 

спортивне обладнання

тис. грн.

81699,5

83323,5

85463,9

 

інші

тис. грн.

3981,0

5977,3

5702,1

 

Показники продукту

Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення МТБ

од.

624

622

629

 

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування

од.

69830

73413

72017

 

оргтехніка

од.

2069

2695

2728

 

побутова техніка

од.

2630

3672

2709

 

меблі

од.

2455

2559

2112

 

підручники

од.

54932

55332

55332

 

спортивне обладнання

од.

5124

5130

5135

 

інші

од.

2620

4025

4001

 

Показники ефективності

Середні витрати на придбання одиниці оргтехнікі

тис. грн.

11,136

11,831

12,001

 

середні витрати на придбання одиниці побутової техніки

тис. грн.

5,407

6,349

5,152

 

середні витрати на придбання одиниці меблі

тис. грн.

3,567

4,852

2,604

 

середні витрати на придбання одиниці підручників

тис. грн.

0,977

1,185

1,185

 

середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання

тис. грн.

15,944

16,242

16,643

 

середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)

тис. грн.

1,519

1,485

1,425

 


 

Київський міський голова

В. Кличко