КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 5 березня 2019 року N 185/6841

Про внесення змін до Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві

Відповідно до статей 1, 8 та 10 Закону України "Про органи самоорганізації населення", пункту 6 статті 14 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002 року N 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 02 лютого 2005 року N 14/5, та з метою приведення у відповідність до чинного законодавства процедури створення та діяльності органів самоорганізації населення Київська міська рада вирішила:

1. Внести до Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19 квітня 2018 року N 494/4558, такі зміни:

1.1. У пункті 1.4 розділу I слова та символи: "Про органи самоорганізації населення"," виключити.

1.2. Пункт 2.3 розділу II виключити.

1.3. Підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу III виключити. У зв'язку з цим підпункти 3.1.6, 3.1.7 вважати відповідно підпунктами 3.1.5, 3.1.6.

1.4. Пункт 4.4 розділу III виключити. У зв'язку з цим пункти 4.5 - 4.8 вважати відповідно підпунктами 4.4 - 4.7.

1.5. Абзац перший пункту 4.5 розділу III викласти в такій редакції:

"4.4. Ініціативні групи не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення загальних зборів надсилають на ім'я Київського міського голови письмове повідомлення про їх скликання за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення (далі - повідомлення про скликання загальних зборів), яке містить таку інформацію про кожного члена ініціативної групи:".

1.6. У підпункті 4.6.1 пункту 4.6 розділу III слова "орган самоорганізації населення або" виключити.

1.7. У пункті 5.2 розділу III цифри "4.3 - 4.6" замінити цифрами "4.3 - 4.5".

1.8. У додатку 1 до Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві слова та символи "(або органу самоорганізації населення)" виключити.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

 

Київський міський голова

В. Кличко