КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 18 грудня 2018 року N 462/6513

Про затвердження міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 67, частини другої статті 85 та статті 91 Бюджетного кодексу України, рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики та протидії злочинності в столиці Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову комплексну програму профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки (далі - Програма) згідно з додатком до цього рішення.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) у 2019 - 2021 роках передбачити видатки на здійснення заходів з реалізації міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки з урахуванням вимог частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України.

3. Встановити, що відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів з реалізації Програми є апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, надавати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку і постійній комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції та оприлюднювати на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про стан виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції та на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
рішення Київської міської ради
18.12.2018 N 462/6513


МІСЬКА ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В МІСТІ КИЄВІ "БЕЗПЕЧНА СТОЛИЦЯ" НА 2019 - 2021 РОКИ

I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Пункт 4 Протоколу доручень N 9, напрацьованих під час наради у першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 17 січня 2018 року

3.

Розробник Програми

Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники Програми

Головне управління Національної поліції у м. Києві

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

Головне управління Національної поліції у м. Києві, Департамент патрульної поліції Національної поліції України, Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Головне управління Державної міграційної служби України в місті Києві, Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві, Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Муніципальна Варта", Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Київський міський центр зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації, громадські формування з охорони громадського порядку та державного кордону, належним чином зареєстровані в м. Києві

7.

Термін реалізації Програми

2019 - 2021 роки

8.

Місцеві бюджети, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет міста Києва

9.

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

Орієнтовні обсяги фінансування Програми складають:

Всього,
тис. грн

у тому числі, за роками

2019 рік

2020 рік

2021 рік

 

всього,
у тому числі

267974,46

93347,79

90875,50

83751,17

9.1

коштів державного бюджету

-

-

-

-

9.2

коштів бюджету м. Києва

267974,46

93347,79

90875,50

83751,17

9.3

коштів інших джерел

-

-

-

-


II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

У зв'язку з агресією проти України стан криміногенної ситуації в столиці вимагає ефективного реагування. І реальним кроком до створення системи безпеки та профілактики правопорушень в місті Києві повинно стати подальше вдосконалення заходів Програми відповідно до реалій сьогодення та Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060.

Спільна цілеспрямована діяльність органів виконавчої влади міста, поліції Києва та інших правоохоронних органів дозволила в 2017 році уникнути загострення криміногенної обстановки.

Водночас, криміногенна ситуація у столиці залишається складною.

Як засвідчує моніторинг оперативної ситуації, яка склалася на території міста щодо реєстрації та розкриття кримінальних правопорушень проти особи упродовж 2015 - 2017 років (за даними ГУНП у м. Києві), вона виглядає так:

Вид злочину

Зареєстровано

Динаміка, абс/ %

Розкрито

Динаміка,
абс/ %

Зареєстровано

Динаміка,
абс/ %

Розкрито

Динаміка, абс/ %

2015

2016

2015

2016

2016

2017

2016

2017

Тяжкі та особливо тяжкі

20606

26289

+5683/+28 %

5164

5113

-51/-1 %

26289

23857

-2432/-11 %

5113

6461

+1348/ +26 %

Умисні вбивства

103

99

-4/-4 %

100

85

-15/-15 %

99

117

+18/+18 %

85

110

+25/+29 %

Тяжкі тілесні ушкодження

132

140

+8/+6 %

126

116

-10/-8 %

140

147

+7/+5 %

116

134

+18/+16 %

Тяжкі тілесні ушкодження зі смертю

27

26

-1/-4 %

25

19

-6/-24 %

26

42

+16/+62 %

19

41

+22/+116 %

Зґвалтування

27

28

+1/+4 %

16

18

+2/+13 %

28

12

-16/-57 %

18

8

-10/-56 %

Розбої

417

575

+158/ +38 %

271

210

-61/-23 %

575

503

-72/-13 %

210

290

+80/+38 %

Грабежі

4235

6160

+1925/+46 %

814

832

+18/+2 %

6160

3795

-2365/-38 %

832

807

-25/-3 %

Незаконне заволодіння ТЗ

1957

1907

-50/-3 %

238

200

-38/-16 %

1907

1586

-321/-17 %

200

201

+1/+1 %


За більшістю видів кримінальних правопорушень і в цілому відбувається збільшення їх розкриття, у тому числі тяжких та особливо тяжких (+ 26 %).

Загальний рівень злочинності, попри зниження з 253 (у 2016 році) до 224 (у 2017 році) кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення, залишається найвищим в державі (в середньому 122 кримінальні правопорушення на 10 тисяч населення).

Така ситуація обумовлена соціально-економічними особливостями столиці (ситуація на сході України, виток з цієї зони зброї, боєприпасів і вибухових речовин та подальше їх проникнення на територію столиці, що призводить до вчинення значної кількості резонансних кримінальних правопорушень, висока щільність населення, велика кількість приїжджих, зосередження на території міста найбільшої кількості органів державної влади, суб'єктів господарювання тощо) та статистичними похибками (реальна кількість населення істотно перевищує статистичний показник).

Актуальним залишається питання протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів на території міста. Протягом 2017 року зареєстровано 455 (513 - у 2016 році) кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом зброї, боєприпасами та вибуховими речовинами. Повідомлено про підозру в 333 кримінальних провадженнях. До суду з обвинувальним актом направлено 319 кримінальних проваджень.

Посилено протидію незаконному обігу наркотиків. На 6,2 % зменшилась кількість злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров'я населення. У 2017 році зареєстровано 2820 таких кримінальних правопорушень, проти 3007 торік. Водночас у державі зафіксовано зростання на 26 % кількості облікованих злочинів цієї категорії. З незаконного обігу вилучено понад 80 кг важких наркотиків та психотропних речовин. Виявлено 14 нарколабораторій та місць для незаконного вживання наркотичних засобів. До кримінальної відповідальності притягнуто 10 осіб, причетних до їх створення.

Також задокументовано 7 фактів розповсюдження наркотиків з використанням мережі Інтернет. Виявлено 50 кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків на території розважальних закладів міста. Крім цього, перекрито 10 міжнародних каналів надходження наркотиків до столиці.

Зокрема, моніторингом криміногенної обстановки останніх років встановлено, що упродовж 2017 року залишались домінувати на території столиці кримінальні правопорушення майнової спрямованості, зокрема: 48 % - крадіжок (31,5 тис. ), 10 % - шахрайств (6,8 тис. ), 6 % - грабежів (3,8 тис. ), 2 % - незаконних заволодінь транспортними засобами (1,6 тис. ) та по 1 % - розбійних нападів (503) і хуліганств (424).

Упродовж 2017 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, рівень злочинності серед неповнолітніх в цілому майже не змінився (206 кримінальних правопорушень проти 207).

Питома вага вчинених неповнолітніми особами або за їх участю кримінальних правопорушень складає 1,6 %, що вдвічі менше ніж по державі (3,1 %).

Не вдалося кардинально покращити протидію заволодінню транспортними засобами. На території столиці викрадено у 2016 році 1907 автомобілів, а у 2017 році 1583, або шосту частину від усіх по державі.

Зменшується кількість фактів анонімних повідомлень щодо "замінування" будівель органів влади, метро та інших установ і підприємств. Так, у 2016 році зареєстровано 237 кримінальних правопорушень, у 2017 році - 183.

Проблема протидії терористичним проявам залишається першочерговою в діяльності правоохоронних органів. У зв'язку з цим особливу увагу має бути приділено забезпеченню безпеки на об'єктах соціальної сфери та міського господарства.

У зв'язку з розвитком інститутів дільничних офіцерів поліції, як першої ланки співпраці з населенням, міська влада спільно з поліцією вживають заходи для створення належних умов для їх діяльності.

Для своєчасного та негайного реагування на кримінальні правопорушення в місті продовжується удосконалення та розвиток системи централізованого управління нарядами поліції "Цунамі". З часу її введення час реагування нарядів на вчинені кримінальні правопорушення та інші події з року в рік покращується.

Злочинність у місті залишається одним з головних чинників, який суттєво впливає на проведення соціально-економічних перетворень і становить реальну загрозу безпеці міста і жителів.

Таким чином, поточний рівень забезпечення безпеки міста і його жителів від різного виду загроз життю, здоров'ю та майну не повною мірою відповідає загальновизнаним стандартам безпеки, притаманним, зокрема, європейським столицям.

Нейтралізація зазначених загроз в рамках Програми забезпечується комплексом заходів організаційного, превентивного, фінансового, широким впровадженням технічних засобів як найважливішого елементу забезпечення безпеки міста і мешканців столиці. Особливістю Програми є необхідність врахування спільних дій на території міста суб'єктів забезпечення безпеки.

Цей стан справ вимагає розробки і реалізації довгострокових заходів, спрямованих на вирішення завдань підвищення захищеності населення міста, яка на сучасному етапі є однією з найбільш пріоритетних завдань. При цьому проблеми безпеки населення столиці повинні вирішуватися програмними методами.

Це завдання і повинна вирішити міська цільова комплексна програма профілактики та протидії кримінальним правопорушенням в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки.

III. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою Програми є:

- забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері превентивної діяльності правопорушень і подальшого удосконалення заходів з профілактики правопорушень, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських формувань;

- створення належних умов для ефективної роботи правоохоронних органів, спрямованих на підвищення ефективності і збільшення показників розкриття злочинів і правопорушень та збільшення відсотків відшкодованого майна і коштів від завданої

шкоди за кримінальними провадженнями;

- вдосконалення на місцевому рівні механізму участі громадян в охороні громадського порядку відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону";

- суттєво підвищити довіру до працівників правоохоронних органів і до системи правоохоронних органів з боку громади міста Києва.

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

За сучасних умов місцева влада спільно з правоохоронними органами змушена динамічно реагувати на появу нових небезпек і загроз для суспільства, здійснювати постійний пошук оптимальних моделей ефективного забезпечення правопорядку в столиці.

Важливим напрямом при реформуванні правоохоронних органів є подальша підтримка міською владою спільного з громадою прагнення правоохоронців на належному рівні забезпечити публічну безпеку та порядок та ефективне розкриття злочинів для стабілізації криміногенної ситуації.

Враховуючи, що заходи попередньої програми за період 2016 - 2018 років не були реалізованими в повному обсязі, є необхідність продовження та оновлення заходів Програми для досягнення максимального ефекту в забезпеченні необхідної безпеки мешканців та гостей столиці.

Відповідно до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року передбачається підвищення ефективності функціонування системи безпеки, здійснення заходів з профілактики правопорушень та подальше покращення забезпечення сучасною матеріально-технічною базою.

Для досягнення поставлених завдань розроблена міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки, яка не дублює інші програми.

Реалізація Програми щодо підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення міста Києва має сприяти подальшому стабільному соціально-економічному розвитку міста та покращенню інвестиційного клімату.

Ресурсне забезпечення Програми:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Усього витрат на виконання Програми
(тис. грн)

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

93347,79

90875,50

83751,17

267974,46

Бюджет м. Києва

93347,79

90875,50

83751,17

267974,46

Кошти інших джерел

-

-

-

-


Обсяги фінансування на здійснення заходів Програми передбачені з урахуванням вимог частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України, за винятком фінансування громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, зареєстрованих у м. Києві (Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Муніципальна Варта"), не менше половини членів яких пройшли відповідну правову та спеціальну підготовку в органах Національної поліції, підрозділах Державної прикордонної служби України та допущені Головним управлінням Національної поліції у м. Києві до виконання спільних завдань з охорони громадського порядку та державного кордону, що фінансується відповідно до пункту 11 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України.

V. СКОРОЧЕНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЩО ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ В РОЗДІЛІ VI "НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В МІСТІ КИЄВІ "БЕЗПЕЧНА СТОЛИЦЯ"

1. ГУ НП - Головне управління Національної поліції у м. Києві.

2. ДПП - Департамент патрульної поліції Національної поліції України.

3. ГУ СБУ - Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

4. ГУ ДМС - Головне управління Державної міграційної служби України в місті Києві.

5. Райдержадміністрації - районні в місті Києві державні адміністрації.

6. Апарат - апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7. КМДА - виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

8. ГФ "Муніципальна Варта" - Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Муніципальна Варта".

9. ГУ ДКСУ - Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві.

VI. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В МІСТІ КИЄВІ "БЕЗПЕЧНА СТОЛИЦЯ"

N з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Загальний обсяг фінансування, джерела

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Профілактика правопорушень

1. Організація інформаційно-просвітницьких заходів з питань правової освіти, попередження та профілактика правопорушень

1.1

Інформаційно-просвітницька робота в закладах освіти столиці з питання:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Правової освіти та виховання, профілактики правопорушень, бездоглядності, безпритульності підростаючого покоління тощо

2019 - 2021 роки

Департамент освіти і науки, Служба у справах дітей та сім'ї,
райдержадміністрації, ДПП, ГУ НП

Не потребує фінансування

 

 

 

Зменшення кількості правопорушень та злочинів, вчинених дітьми, підвищення їх загальноосвітнього рівня

1.1.2

Профілактики терористичної і техногенної загрози, поведінки в надзвичайних ситуаціях, надання і отримання допомоги. Організація навчань з евакуації у закладах освіти під час проведення "Дня цивільного захисту" та "Тижня безпеки дитини"

2019 - 2021 роки

Департамент освіти і науки, Служба у справах дітей та сім'ї,
райдержадміністрації, ДПП, ГУ НП

Не потребує фінансування

 

 

 

Підвищення загальноосвітнього рівня неповнолітніх, навчання дітей необхідних вмінь та навичок на випадок виникнення надзвичайної ситуації, терористичної та техногенної загрози

1.1.3

Проведення лекцій, семінарів, тренінгів з педагогами, шкільними психологами з метою закріплення навичок здійснення коротких профілактичних інтервенцій серед школярів щодо формування навичок здорового способу життя, свідомого ставлення до свого здоров'я, профілактики наркоманії та алкогольної залежності серед учнів

2019 - 2021 роки

Департамент освіти і науки, Департамент охорони здоров'я, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГУ НП

Не потребує фінансування

 

 

 

Превентивна діяльність у підлітковому середовищі проти наркоманії та пияцтва

1.2

Надання повного спектра послуг служби зайнятості дітям, схильним до правопорушень, та особам, звільненим з місць позбавлення волі, зокрема, довідково-інформаційних, індивідуальних та профорієнтаційних консультацій; сприяння у працевлаштуванні; навчання та перенавчання за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, стажування на робочому місці безпосередньо у роботодавця, залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру тощо

Постійно

Київський міський центр зайнятості, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей та сім'ї, райдержадміністрації, ГУ НП

Не потребує фінансування

 

 

 

Соціальна адаптація неповнолітніх і осіб звільнених з місць позбавлення волі та недопущення їх повернення на шлях учинення протиправних правопорушень

1.3

Соціальна допомога і адаптація бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, проведення освітніх й мотиваційних заходів, залучення до суспільної активності та громадської роботи

Постійно

Департамент соціальної політики, Київський міський центр зайнятості, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації

Не потребує фінансування

 

 

 

Превентивна робота з попередження та зменшення злочинності, безпритульності дозволить мінімізувати рецидив та сприятиме загальному соціальному оздоровленню територіальної громади Києва

1.4

Запобігання, виявлення і припинення протиправної діяльності злочинних організацій та окремих осіб, які діють на каналах нелегальної міграції, а також неправомірної легалізації іноземців в Україні.
Роз'яснювальна робота з особами, які мають міграційні наміри

2019 - 2021 роки

ГУ НП, ГУ ДМС, ГУ СБУ, Департамент соціальної політики

Не потребує фінансування

 

 

 

Обізнаність територіальної громади щодо шахрайських дій. Зменшення кількості постраждалих від торгівлі людьми

1.5

Виявлення осіб, які незаконно використовують зброю, вибухові пристрої та інші небезпечні предмети й речовини та спеціалізуються на контрабанді, незаконному виготовленні та розповсюдженні зброї, боєприпасів та вибухових речовин

2019 - 2021 роки

ГУ НП, ГУ СБУ

Не потребує фінансування

 

 

 

Зменшення незаконного обігу зброї та вчинення кримінальних правопорушень проти життя, здоров'я та майна громадян

1.6

Розвиток міжнародного співробітництва для підтримки програм превентивної діяльності, обміну досвідом та боротьби з кримінальними правопорушеннями

2019 - 2021 роки

Апарат, ДПП, ГУ НП

Не потребує фінансування

 

 

 

Вивчення міжнародно-го передового досвіду у боротьбі з криміна-льними правопорушен-нями та ознайомлення з превентивними заходами іноземних держав

1.7

Раннє виявлення, соціально-правовий захист та облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах через ухиляння батьків від виконання батьківських обов'язків, схильність до систематичного самовільного залишення місця постійного проживання, вчинення насильства над дітьми, залучення до найгірших форм дитячої праці, переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції

2019 - 2021 роки

Служба у справах дітей та сім'ї, Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Департамент освіти і науки, райдержадміністрації, ГУ НП

Не потребує фінансування

 

 

 

Зменшення кількості неповнолітніх, які схильні до залишення місця проживання та осіб, які вчиняють насильство в сім'ї

1.8

Виявлення фактів незаконного відчуження житла, що належить неповнолітнім. Відновлення прав таких дітей

2019 - 2021 роки

Служба у справах дітей та сім'ї, райдержадміністрації, ГУ НП

Не потребує фінансування

 

 

 

Запобігання незаконному відчуженню житла, що належить неповнолітнім

1.9

Моніторинг Інтернет-ресурсів:

 

 

 

 

 

 

 

1.9.1

Щодо неформальних молодіжних груп екстремістської направленості та виявлення їх в навчальних закладах. Здійснення заходів щодо припинення їх діяльності

2019 - 2021 роки

ГУ СБУ, ГУ НП, Департамент освіти і науки

Не потребує фінансування

 

 

 

Своєчасне виявлення та припинення злочинів, вчинених у загальноосвітніх навчальних закладах

1.9.2

Виявлення реклами наркотичних засобів та проведення заходів з припинення діяльності вказаних сайтів, встановлення і затримання винних осіб, вирішення питання щодо притягнення до відповіда-льності рекламодавців та закриття сайтів. Ліквідація такої зовнішньої реклами.

Постійно

ГУ НП, райдержадміністрації

Не потребує фінансування

 

 

 

Зменшення фактів розповсюдження наркотиків

1.10

Відпрацювання місць найбільшої концентрації дітей і молоді та виявлення з їх числа осіб, що перебувають в стані наркотичного, токсичного або алкогольного сп'яніння

2019 - 2021 роки

Служба у справах дітей та сім'ї,
райдержадміністрації, ГУ НП, ДПП

Не потребує фінансування

 

 

 

Зменшення кількості правопорушень на вулицях столиці, поліпшення криміногенної ситуації в підлітковому середовищі

1.11

Створення циклу програм для дітей з роз'ясненням положень чинного законодавства, з оглядом правопорушень, вчинених дітьми

Щороку

ГУ НП,
Служба у справах дітей та сім'ї

Не потребує фінансування

 

 

 

Попередження вчинення правопорушень неповнолітніми

1.12

Моніторинг та аналіз інформації, що розміщується у друкованих виданнях, спрямований на виявлення рекламних оголошень про надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду, з метою припинення вчинення злочинів, пов'язаних зі звідництвом та сутенерством, а також з метою зменшення обігу продукції порнографічного характеру та мінімізації негативного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище

Постійно

ГУ НП

Не потребує фінансування

 

 

 

Своєчасне виявлення та припинення правопорушень, вчинених у сфері суспільної моралі

1.13

Проведення з журналістами рейдів з виявлення місць концентрації наркопритонів, незаконної реалізації наркотичної речовини

Постійно

ГУ НП

Не потребує фінансування

 

 

 

Участь представників ЗМІ, громадських організацій та активістів у протидії наркозлочинності

Забезпеченість матеріально-технічною базою

2. Покращення матеріально-технічної забезпеченості вже існуючих об'єктів

2.1

Обладнання у 7 районах у територіальних управліннях поліції ГУ НП відповідно до міжнародних стандартів "зелених кімнат" для проведення процесуальних заходів з дітьми (крім Голосіївського, Дарницького, Солом'янського)

2019 - 2020 роки

Апарат, ГУ НП

1500,0
Бюджет міста Києва

750,0

750,0

 

Покращення роботи з дітьми, які вчиняють правопорушення та протиправні дії

2.2

Придбання для кінологічного центру:
- мікроавтобусу з обладнаною системою кондиціювання, придатного для перевезення кінологів з шістьма службовими собаками;
- амуніції для службових собак;
- різних замінників запахів для підготовки службових собак та виконання завдань, покладених на кінологічний центр;
- інших матеріальних цінностей та оплату інших послуг, необхідних для утримання кінологічного центру та службових собак

2019 - 2021 роки

Апарат, ГУ НП

3300,0
Бюджет міста Києва

1100,0

1100,0

1100,0

Попередження терористичних актів, зокрема забезпечення реагування на повідомлення про виявлення підозрілих предметів, закладання вибухових речовин, розкриття злочинів по гарячих слідах, залучення пошукових собак до пошуку наркотиків

2.3

Встановлення мобільних прозорих станцій поліції (3 шт.)

2019 - 2021 роки

Апарат, ГУ НП

3187,50
Бюджет міста Києва

1062,5

1062,5

1062,5

Забезпечення безпеки громадян під час проведення масових заходів в публічних місцях

2.4

Для підрозділів превентивної діяльності (дільничні офіцери поліції (ДОП), підрозділи ювенальної превенції, підрозділи забезпечення публічної безпеки та інші) здійснити:
- придбання паперу та канцелярського приладдя;
- виготовлення типографічної продукції;
- придбання меблів для ДОП;
- придбання оргтехніки та комп'ютерного обладнання;
- проведення ремонтних робіт, утримання адміністративних приміщень та протипожежних заходів комунальної власності;
- сервісне обслуговування та ремонт устаткування, обладнання;
- придбання термопринтерів;
-придбання форменого одягу та речового майна для ДОП

2019 - 2021 роки

Апарат, ГУ НП

63895,57
Бюджет міста Києва

21830,2

21669,85

20395,52

Забезпечення належних умов для виконання службових обов'язків підрозділів превентивної діяльності

2.5

Придбання сучасних транспортних засобів (20 шт.) та гідроциклів (3 шт.) для ГУ НП

2019 - 2021 роки

Апарат, ГУ НП

16000,0
Бюджет міста Києва

6000,0

5000,0

5000,0

Оперативне реагування на кримінальні правопорушення та прибуття на місце вчинення протиправних діянь

2.6

Придбати сервери та сховища даних на Gloud-платформі, а також здійснити роботи з їх монтажу, налагодження та обслуговування

2019 - 2021 роки

Апарат, ГУНП

6000,0
Бюджет міста Києва

2000,0

2000,0

2000,0

Покращення матеріально-технічного забезпечення

2.7

Забезпечити придбання автотранспорту для ГУ СБУ (13 шт.)

2019 - 2021 роки

Апарат, ГУ СБУ

12000,0
Бюджет міста Києва

4500,0

4500,0

3000,0

Покращення матеріально-технічного забезпечення

2.8

Забезпечити придбання для ДПП (Управління патрульної поліції у м. Києві):
- GPS-трекерів, засобів зв'язку, ком'ютерної та офісної оргтехніки, боді-камери;
- обладнання, меблів, інвентарю та іншого матеріально-технічного оснащення;
- транспортних засобів, ремонт та технічне обслуговування службових транспортних засобів;
- коней та амуніції для кавалерійського підрозділу

2019 - 2021 роки

Апарат, ДПП

40000,0
Бюджет міста Києва

14000,0

13000,0

13000,0

Покращення матеріально-технічного забезпечення

2.9

Забезпечення діяльності Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Муніципальна Варта":
- оплата праці та утримання;
- придбання форменого одягу;
- придбання спеціальних засобів;
- закупівлі пально-мастильних матеріалів;
- придбання оргтехніки та канцелярського приладдя

2019 - 2021 роки

Апарат, ГФ "Муніципальна Варта"

65413,39
Бюджет міста Києва

21130,43

24316,48

19966,48

Надання допомоги працівникам поліції в забезпеченні правопорядку в місті

2.10

Для забезпечення функціонування казначейського обслуговування, протидії кіберзагрозам придбати сервери, комп'ютерне обладнання та оргтехніку

2019 рік

Апарат, ГУДКСУ

3498,0
Бюджет міста Києва

3498,0

 

 

Забезпечення постійної роботи казначейського обслуговування та ефективної протидії кіберзагрозам

3. Розвиток та вдосконалення системи централізованого управління нарядами поліції "ЦУНАМІ"

3.1

Обладнання будівель територіальних підрозділів ГУНП системами відеоспостереження з аналітичним програмним забезпеченням, створення та впровадження сучасних інформаційних технологій. Подальший розвиток такої системи

2019 - 2021 роки

Апарат, ГУ НП

1800,0
Бюджет міста Києва

600,0

600,0

600,0

Забезпечення охорони публічної безпеки біля адміністративних будівель ГУ НП, а також здійснення контролю за відвідувачами

3.2

Придбання телекомунікаційного обладнання та прокладання волоконнооптичних каналів зв'язку з метою модернізації та розвитку Єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі передачі даних та інтеграції її з мережами інших відомств

2019 - 2021 роки

Апарат, ГУ НП

3000,0
Бюджет міста Києва

1000,0

1000,0

1000,0

Модернізація та розвиток обладнання з метою підвищення оперативності обміном інформацією, створення баз даних, встановлення осіб, що вчинили кримінальні правопорушення

3.3

Обладнати системою контролю та управління доступом до адміністративних будівель територіальних підрозділів поліції міста Києва, в тому числі електронного обліку відвідувачів

2019 - 2021 роки

Апарат, ГУ НП

4500,0
Бюджет міста Києва

1500,0

1500,0

1500,0

Контроль за доступом до адміністративних будівель управлінь поліції в реальному часі

3.4

Впровадження систем ІР-телефонії та цифрового транкінгового радіозв'язку в підрозділах поліції Києва

2019 - 2021 роки

Апарат, ГУ НП

15000,0
Бюджет міста Києва

5000,0

5000,0

5000,0

Забезпечення оперативного реагування на заяви громадян про кримінальні правопорушення

3.5

Сервісне обслуговування та придбання устаткування цифрових автоматичних телефонних станцій та обладнання системи передачі даних Єдиної відомчої цифрової телекомунікаційної мережі ГУ НП

2019 - 2021 роки

Апарат, ГУ НП

6000,0
Бюджет міста Києва

2000,0

2000,0

2000,0

Модернізація та розвиток обладнання з метою підвищення оперативності на реагування на заяви громадян про кримінальні правопорушення

3.6

Придбання та оновлення комп'ютерної техніки та периферичного обладнання, радіостанцій, нагрудних камер (боді-камери), зарядні пристрої, БФП, спеціальної техніки та обладнання

2019 - 2021 роки

Апарат, ГУ НП

22880,0
Бюджет міста Києва

7626,66

7626,67

7626,67

Забезпечення оперативного реагування на заяви та повідомлення громадян про кримінальні правопорушення

 

 

 

 

267974,46

93347,79

90875,50

83751,17

 


VII. ЗАВДАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ТА ІНДИКАТОРИ ПРОГРАМИ

Основні завдання Програми:

- організація інформаційно-просвітницьких заходів з питань правової освіти, попередження та профілактика правопорушень;

- покращення матеріально-технічної забезпеченості вже існуючих об'єктів правоохоронних органів;

- розвиток та вдосконалення системи централізованого управління нарядами поліції "ЦУНАМІ";

- створення належних умов для ефективної роботи правоохоронних органів та громадських формувань з охорони громадського порядку, спрямованих на збільшення показників розкриття злочинів і запобігання правопорушенням;

- підвищення якості керування процесами і заходами безпеки, які проводяться в місті, покращення криміногенної ситуації за рахунок високої оперативності реагування мобільних нарядів поліції на злочини і пригоди, взаємодії й поліпшення інформаційного забезпечення зацікавлених органів державної влади з використанням сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій;

- активізація діяльності громадських формувань, за місцем проживання громадян, підвищення ролі в забезпеченні правопорядку в столиці.

Соціальний ефект реалізації Програми

Передбачається, що реалізація Програми до 2021 року дасть можливість:

- скоротити кількість злочинів проти життя та здоров'я особи;

- підвищити рівень розкриття тяжких та особливо тяжких видів злочинів;

- забезпечити на належному рівні публічну безпеку та порядок;

- підвищити ефективність та оперативність роботи територіальних підрозділів Національної поліції з реагування на заяви і повідомлення громадян про злочини, розшуку і затримання злочинців у найкоротший термін шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в публічних місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну інформацією;

- підвищити рівень захисту мешканців столиці від терористичних проявів, знизити ризики терактів та поліпшити координацію дій у боротьбі з тероризмом;

- покращити профілактику правопорушень в середовищі неповнолітніх та молоді;

- посилити контроль за міграційними потоками та знизити рівень незаконної міграції, унеможливити торгівлю людьми;

- обмежити незаконний обіг зброї, наркотиків та психотропних речовин;

- підвищити рівень довіри населення до правоохоронних органів та органів державної і міської влади;

- залучати громадян до активної участі в охороні громадського порядку.

Результативні показники Програми:

Назва показника

Роки

 

Од. вим.

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Показники витрат (ресурсне забезпечення Програми)

Тис. грн

93347,79

90875,50

83751,17

Показники продукту:
- кількість кримінальних правопорушень

Од.

64500

61400

60200

у т. ч.:

Тяжких та особливо тяжких

Од.

21300

18900

17400

у громадських місцях

Од.

16450

15520

15200

в умовах вулиці

Од.

8400

8020

7350

- кількість розкритих злочинів

Од.

14700

15800

15900

у т. ч.:

розбійних нападів

Од.

350

430

500

грабежів

Од.

810

820

840

незаконних заволодінь транспортними засобами

Од.

203

210

215

крадіжок з автомобілів

Од.

860

850

840

- кількість членів громадських формувань, які пройшли відповідну правову та спеціальну підготовку в органах Національної поліції, підрозділах Державної прикордонної служби України та допущені ГУ НП до виконання спільних завдань з охорони громадського порядку та державного кордону

Осіб

800

1200

1500

- кількість спільних заходів, проведених громадськими формуваннями спільно з поліцейськими

Од.

800

1000

1200

- кількість правопорушень, припинених членами громадських формувань спільно з поліцейськими

Од.

750

900

1000

Показники ефективності:
- рівень злочинності на 10 тис. населення

Од.

180

178

176

Показники якості:
- динаміка питомої ваги кримінальних правопорушень, розкритих у поточному році

%

9

10

11


Загальні індикатори результативності відповідно до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року:

N
п/п

Назва показника (індикатори)

Одиниці виміру

Роки

2019

2020

2021

1.

Кількість злочинів у місті

злочинів / 1 тис. мешканців

18,0

17,8

17,6

2.

Питома вага розкритих злочинів у загальній кількості виявлених злочинів у поточному році

%

25

30

32

3.

Довіра населення до поліції

%

40 - 55

55 - 70

56 - 70

4.

Середній час очікування наряду поліції

Хвилин

< 20

< 14

< 13

5.

Кількість зареєстрованих злочинів проти життя та здоров'я

Злочинів / на 10 тис. мешканців

13

11

9


VIII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію виконання Програми здійснює перший заступник голови виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в галузі забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Загальний контроль за реалізацією заходів Програми здійснюється постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобіганню корупції.

Відповідальні виконавці заходів Програми, зазначені в графі "Виконавець" розділу "Напрями діяльності та заходи міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця", щоквартально до 15 числа наступного місяця, що настає за звітним періодом, надають управлінню з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) узагальнені відомості про результати виконання Програми з визначенням динаміки цільових показників.

Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує подання до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції узагальнену інформацію про стан виконання Програми щоквартально, до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, та оприлюднює на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про стан її виконання.

Підтвердження проходження належної правової та спеціальної підготовки в органах Національної поліції членами громадських формувань та їх допуск до здійснення спільних заходів надається до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом від Головного управління Національної поліції у м. Києві.

У разі порушення громадськими формуваннями, що належать до учасників (співвиконавців) програми, вимог чинного законодавства щодо їх діяльності, керуючись абзацом 2 статті 8 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) забезпечує невідкладне звернення до реєструючого органу щодо заборони діяльності такого громадського формування, а також невідкладно припиняє фінансування такого громадського формування.

Виконавці заходів Програми несуть персональну відповідальність за якісне та своєчасне виконання заходів Програми, раціональне використання фінансових коштів і ресурсів, що виділяються на їх реалізацію, своєчасну і якісну звітність.

З урахуванням реалізації заходів Програми та виділених в кожному поточному році фінансових ресурсів, відповідальний виконавець та виконавці Програми надають свої пропозиції на наступний рік щодо обсягів фінансування з обґрунтуванням до апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

За недостатності фінансування заходів Програми виконавці за погодженням із замовником вносять до Київської міської ради пропозиції про зміну термінів їх виконання або виключення цих заходів.

За ініціативою Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), замовника або головного розпорядника коштів Програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів розглядається на сесіях Київської міської ради та на засіданнях профільних постійних комісій Київської міської ради протягом року. По завершенню Програми подається звіт про її виконання на сесію Київської міської ради.

 

Київський міський голова

В. Кличко