КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 14 квітня 2016 року N 333/333

Про затвердження міської цільової програми на 2016 - 2018 роки "Київ інформаційний"

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм в м. Києві", з метою забезпечення інформування громадян на належному рівні про діяльність місцевих органів влади через сприяння діяльності комунальних засобів масової інформації Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму на 2016 - 2018 роки "Київ інформаційний" згідно з додатком.

2. Визначити Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним за реалізацію міської цільової програми на 2016 - 2018 роки "Київ інформаційний".

3. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити виконання міської цільової програми на 2016 - 2018 роки "Київ інформаційний" у межах обсягу видатків, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідні роки по галузі "Засоби масової інформації".

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щорічно подавати Київській міській раді звіт про виконання міської цільової програми на 2016 - 2018 роки "Київ інформаційний".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики і постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
14.04.2016 N 333/333


Міська цільова програма на 2016 - 2018 роки "Київ інформаційний"

ПАСПОРТ

1.

Ініціатор розроблення програми

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 3 грудня 2015 року N 1174

3.

Розробник програми

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробник програми

Редакційні ради комунальних засобів масової інформації, представники профільних громадських організацій та медіаексперти

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Керівники КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва", КП "Вечірній Київ", ТОВ "Журнал "Київ", структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), громадські організації, підприємства, установи, організації різних форм власності, інформаційні агенції

7.

Термін реалізації програми

2016 - 2018 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет міста Києва, власні надходження комунальних засобів масової інформації

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Всього:
 

у тому числі за роками

2016

2017

2018

 

всього, у тому числі:

170286,8

49364,9

58995,4

61926,5

9.1.

коштів державного бюджету

-

-

-

-

9.2.

коштів бюджету міста Києва

132650,6

37681,9

46366,1

48602,6

9.3.

коштів інших джерел

37636,2

11683,0

12629,3

13323,9


Вступ

Головною умовою розвитку суспільства є можливість отримання об'єктивної інформації про виконання повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування. Основним завданням міської цільової програми "Київ інформаційний" на 2016 - 2018 роки (далі - Програма) є забезпечення територіальної громади Києва всебічною, об'єктивною та своєчасною інформацією через засоби масової інформації та інші канали комунікацій про цілі та результати роботи міської влади з реалізації завдань соціально-економічного розвитку столиці, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, а також розвиток комунальних засобів масової інформації (КП "Вечірній Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва", КП КМР "Телеканал "Київ"), заснованих Київською міською радою.

Аналіз інформаційного простору столиці визначає ключових гравців медіаринку, до яких належать медіахолдинги "Сегодня-мультимедиа", медіахолдинг групи "Приват", Inter Media Group, UMH Group, StarLightMedia. Вони забезпечують просування політичних та бізнесових інтересів засновників, висвітлюють життя столиці та діяльність міської влади з огляду на власні цілі та пріоритети. Слід врахувати, що серед національних суспільно-політичних засобів масової інформації (далі - ЗМІ) майже немає незалежних, орієнтованих на інтереси аудиторії, а не власників, чи контролюючих видання осіб.

Рейтинг щоденних видань серед киян, аудиторія одного номера (TNS, 2015)

  

Щороку в інформаційному просторі столиці з'являються видання, які мають великі наклади та організовану мережу для безкоштовного розповсюдження. Всі загальнонаціональні друковані ЗМІ мають власні електронні платформи в мережі Інтернет.

Іншою важливою групою засобів масової інформації та комунікації є електронні ЗМІ, до яких відносять телебачення, радіо та Інтернет. Саме телебачення нині є безперечним лідером за поширенням і впливом на громадську думку. За даними Державного комітету телебачення і радіомовлення України, залежно від охопленої території розповсюдження програм діяльність у сфері радіомовлення України ведуть 15 загальнонаціональних телерадіоорганізацій, якими використовується 725 частотних присвоєнь.

Рейтинг телеканалів серед киян, середньодобова аудиторія (TNS, 2015)

  

Практично всі впливові медіахолдинги мають власні FM-станції та чітко визначену інформаційну політику.

Аудиторія радіостанцій серед населення Києва, тижнева аудиторія (TNS, 2015)

  

За оперативністю інформування усі інші різновиди медіа випереджають Інтернет-видання. Станом на 2015 рік кількість користувачів-киян, які підключаються до Інтернету хоча б раз на тиждень, становить 55 %, а загалом 67 % населення Києва віком від 12 до 65 років користуються Інтернетом. Медіахолдинги висвітлюють життя столиці на власних мультимедійних ресурсах. Дослідження TNS називають top-50 сайтів, крім того, 30 приватних сайтів позиціонують себе як столичні та висвітлюють діяльність міської влади з огляду на власну редакційну політику.

Аудиторія Інтернету (TNS, 2015)

  

Зважаючи на конкурентне середовище у сфері друкованих та електронних медіа, Програма забезпечує інформаційні завдання, визначені в Статутах КП "Вечірній Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва", КП КМР "Телеканал "Київ", створює умови для запобігання маніпуляціям, поширенню неперевіреної та упередженої інформації. Програма передбачає скоординовану діяльність Київської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів, ЗМІ та громадськості для відкритого обговорення суспільно-важливих питань, запровадження комунікативної взаємодії з територіальною громадою міста, забезпечення прав громадян на свободу думки і слова, вільного доступу до інформації. З цією метою інформаційна спрямованість Програми поєднується з комунікативною складовою, створює умови для інтегрованих інформаційно-комунікативних кампаній.

Важливим завданням Програми є формування ціннісної платформи киян шляхом підтримки книговидання, українських авторів, популяризації читання, що впливають на вирішення проблем, пов'язаних із розумінням історії, духовністю, освітою, вихованням, наукою, культурою, моральністю, поінформованістю суспільства.

Розробниками враховано результати Програми на 2011 - 2015 роки "Київ інформаційний", забезпечені у межах фінансування, визначеного Київською міською радою.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, основних положень державної інформаційної політики, Законів України "Про інформацію", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про доступ до публічної інформації", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про інформаційні агентства", "Про видавничу справу", "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації", "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері", указів Президента України від 09 грудня 2000 року N 1323/2000 "Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні", від 21 березня 2006 року N 243/2006 "Про деякі заходи розвитку книговидавничої справи в Україні", від 19 червня 2013 року N 336/2013 "Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні", від 01 травня 2014 року N 449/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року "Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України", постанов Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", від 24 лютого 2003 року N 208 "Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", від 02 жовтня 2003 року N 1539 "Про підтримку діяльності творчих спілок та книговидавничої справи", від 03 листопада 2010 року N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві" та враховує положення Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060.

Програма складається з чотирьох розділів:

1. Електронні засоби масової інформації (телебачення та радіомовлення).

1.1. Телебачення.

1.2. Радіомовлення.

2. Друковані засоби масової інформації (періодичні видання - газети та журнали).

3. Видавнича справа.

4. Реалізація заходів та моніторингу в галузі ЗМІ, розвиток цифрових комунікацій, співпраця з інформаційними агенціями та інститутами громадянського суспільства.

Прийняття і виконання Програми спрямовані на реалізацію в м. Києві державної політики з розвитку інформаційного суспільства та подальшого вдосконалення інформаційної інфраструктури міста.

Оцінка творчого та матеріально-технічного стану комунальних ЗМІ Комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія "Київ"

Комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" розпочало мовлення 21.08.95 та здійснює мовлення на підставі ліцензій, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення серія НР N 1603-м від 02.11.2011 (багатоканальне мовлення), серія НР N 1604-м від 11.09.2011 (ефірне мовлення), серія НР N 00124-м від 18.08.2014 (супутникове мовлення).

КП КМР "ТК "Київ" постійно та регулярно інформує громадськість про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об'єктивно та всебічно висвітлює процеси громадсько-політичного, суспільного, економічного та культурного життя столиці України, забезпечує право громадян на свободу думки і слова, на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, відкрите і вільне обговорення суспільних питань, створення конкурентоспроможної інформаційної продукції.

Таке інформування здійснюється через створення та трансляцію інформаційних, культурно-просвітницьких, спортивних та розважальних програм, надання у встановленому законодавством порядку ефірного часу для ведення передвиборної агітації, розповсюдженням офіційних повідомлень, оголошень, звернень, роз'яснень рішень органів державної влади та місцевого самоврядування. КП КМР "ТК "Київ" транслює сесії, засідання, наради тощо.

Протягом останніх років на телеканалі "Київ" продовжувалась робота по вдосконаленню технічного забезпечення за рахунок доходів, отриманих від комерційної діяльності. Зокрема, придбано ще один автомобіль для перевезення знімальних груп телекомпанії, два операторських комплекти (відеокамера, накамерне світло, штатив, мікрофонна система), станція керування інжестом та сервер керування архівом. Для вдосконалення виробництва студійних програм, що транслюються в прямому ефірі телеканалу "Київ", була придбана титрувальна машина та декорації.

Відповідно до Статуту та завдань Програми телеканал "Київ" забезпечує телеглядачів інформацією про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування шляхом підготовки щоденних та підсумкових програм: "СТН", "Ранок по-київськи", "Громадська приймальня", "У центрі уваги", "Столиця". Відповідно до суспільного запиту, визначеного дослідженням TNS, заплановано виробництво та вдосконалення програмного продукту: "Прогулянки містом", "Служба порятунку", "Київські історії", "Місто добра", "Життєві історії".

Обсяг власного телепродукту

  

Телекомпанія працює над створенням нових програм, зокрема, підсумкового політичного ток-шоу, журналістських розслідувань та аналітики споживацького ринку.

Для збільшення частки телеканалу "Київ" у загальному обсязі телевізійної аудиторії, збільшення ефективності комунікації з нею, дослідження структури аудиторії телеканалу та телевізійного ринку України загалом, залучення додаткових коштів на підприємство планується:

- направлення коштів на придбання якісного телевізійного продукту, а саме: кінопродукції (художні фільми, телевізійні серіали, мультфільми, документальні, просвітницькі фільми тощо), розважального контенту та створення на базі потужностей власного виробництва нового, актуального, якісного контенту різних жанрів (соціально-політичного, розважального, публіцистичного, культурологічного тощо);

- направлення коштів на придбання послуг доступу до даних дослідження перегляду телеканалу (даних ТВ панелі, даних моніторингу, програмного забезпечення "Markdata");

- направлення ресурсів на збільшення зони покриття телекомпанії, збільшення охоплення аудиторії, з метою залучення рекламодавців та підвищення тарифів на комерційні прояви в ефірі (реклама, спонсорські прояви тощо).

Динаміка частки аудиторії телеканалу "Київ" на 2016 - 2018 роки в загальному обсязі телевізійної аудиторії м. Києва (середньодобова аудиторія)

  
Комунальне підприємство "Радіостанція "Голос Києва"

Комунальне підприємство "Радіостанція "Голос Києва" створене рішенням Київської міської ради від 30.01.2003 N 259/419.

Статут КП "Радіостанція "Голос Києва" визначає головну мету діяльності підприємства - насичення ринку України новими високоякісними програмами, інформування киян та громадян України про суспільно-політичне та культурне життя столиці, всебічне та об'єктивне висвітлення діяльності Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та задоволення інформаційних потреб громадян.

Згідно з ліцензією, виданою Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, обсяг мовлення КП "Радіостанція "Голос Києва" складає 14 годин власного продукту на добу, з них - 7 годин інформаційно-аналітичних програм, 3,5 години - науково-просвітницьких, 2,5 - культурно-мистецьких та 30 хвилин дитячих програм.

Виходячи з цих головних документів, керівництвом КП "Радіостанція "Голос Києва" обрана стратегія розвитку програмно-музичної складової радіо та формування самого бренду "Радіо Київ 98 ФМ".

Цільова вікова аудиторія Радіо Київ - 35+ (дорослі люди, які є соціально активними та переймаються долею міста, цікавляться політичним та соціальним життям столиці, дбають про свою родину).

Основна частка оперативної інформації забезпечується інформаційними випусками новин, які виходять кожні півгодини. За добу - це 27 випусків новин та близько 50 повідомлень, з яких 50 % ексклюзивних, створених журналістами "Радіо Київ".

Програмний продукт "Радіо Київ 98 ФМ" та концепція мовлення зорієнтовані на соціально активних громадян. Серед популярних інтерактивних програм: "Моя столиця", "У місті як вдома", "Вихід є", "Незалежні", "Молись за Україну", "Слово від Архієпископа Євстратія Зорі", "Відкриті серця".

КП "Радіостанція "Голос Києва" працює у форматі інформаційно-музичної станції: поєднання музичних композицій та коротких динамічних програм. Основою музичного контенту радіо є українська популярна музика, українська естрада 90-х - 2000-х, народна українська музика. "Радіо Київ 98 ФМ" є лідером серед 28 комерційних радіостанцій по кількості використання українського музичного контенту та виробництва новин про життя столиці та діяльність міської влади.

Для підвищення рейтингу "Радіо Київ 98 ФМ", розширення слухацької аудиторії, залучення додаткових коштів на підприємство планується наступне:

- збереження наявної позиції у рейтингах (цифровий показник - 300000 тижневої аудиторії, частка - 2.76 %);

- просування у соціальних мережах та підняття індексу цитування сайту;

- налагодження ефективних комунікацій в медійному просторі з підрозділами КМДА та Київради;

- проведення професійного тестування музичної бази "Радіо Київ 98 ФМ" для подальшого вивчення музичних вподобань аудиторії (за умови додаткового фінансування);

- проведення професійного тестування інформаційної складової "Радіо Київ 98 ФМ" з метою вивчення інформаційних потреб киян (за умови додаткового фінансування);

- проведення масштабної промо-кампанії "Радіо Київ 98 ФМ" з метою її популяризації на базі соціально важливих проектів: "Незалежні", "У місті як вдома", "Київський фестиваль";

- оновлення застарілого обладнання радіостанції;

- ліцензування програмного та офісного забезпечення.

Динаміка частки аудиторії "Радіо Київ 98 ФМ" в загальному обсязі радіомовлення аудиторії міста Києва станом на кінець року (недільна аудиторія)

  

Комунальне підприємство Київської міської ради "Вечірній Київ"

Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.03.2015 N 230 "Про затвердження змін до складів комісій з реорганізації", рішення Київської міської ради від 16 квітня 2015 року N 408/1273 "Про реорганізацію комунальних підприємств" створено КП "Вечірній Київ" шляхом об'єднання КП "Хрещатик" і КП "Вечірній Київ". Нове КП забезпечує видання офіційного вісника Київської міської ради "Хрещатик" тричі на тиждень та суспільно-політичного тижневика "Вечірній Київ" (24 кольорові сторінки). Газети виходять українською мовою.

Відповідно до Статуту, затвердженого міською радою, тижневик "Вечірній Київ" створено з метою поширення об'єктивної інформації про політичне, економічне, соціальне, культурне, духовне, спортивне життя в місті Києві, Україні та про події за кордоном і отримання прибутку шляхом здійснення виробничої, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Реорганізація комунальних підприємств, зміна менеджменту дали змогу у другій половині 2015 року збільшити сумарний наклад тижневика "Вечірній Київ" (передплату та роздріб) з трьох до восьми тисяч примірників.

Замість сайту http://eveningkiev.com, що після реорганізації належить приватній особі, створено web-портал тижневика "Вечірній Київ" vechirniykiev.com.ua з новою системою адміністрування і набором тематичних модулів: фото- та відеогалерея, можливість опитування та голосування.

З метою розширення читацької аудиторії та підвищення ефективності професійної діяльності редакції газети "Вечірній Київ", залучення додаткових коштів на підприємство планується:

- оновлення матеріально-технічної бази, програмного забезпечення;

- підвищення кваліфікації персоналу;

- вдосконалення контенту друкованого ЗМІ та веб-сайту: нові рубрики, залучення популярних респондентів, аналітиків;

- розвиток веб-сайту газети з наступною його комерціалізацією;

- інтегрування можливостей картографічних ресурсів пошукової системи google до системи адміністрування офіційного веб-сайту газети;

- розробка спеціальних можливостей веб-сайту газети для користувачів з вадами зору;

- розвиток нових модулів, зокрема, "Приватний кабінет" киянина, онлайн-передплата, інтернет-конференції;

- адаптація веб-сайту до широкого спектра мобільних пристроїв та планшетів;

- розширення комерційної діяльності редакційно-видавничого відділу: надання поліграфічних, редакційних, дизайнерських, рекламних та ін. послуг, видання краєзнавчої, туристичної, історичної, методичної літератури для її подальшої реалізації;

- використання непрямої реклами, зокрема, запуск проекту з курсами для студентів-журналістів.

Динаміка тиражів газет комунального підприємства Київської міської ради "Вечірній Київ" на 2016 - 2018 роки у порівнянні з попередніми роками, тис. прим.

  

У зв'язку з набуттям чинності з 1 січня 2016 року Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації", згідно з протоколами зборів трудових колективів друкованих ЗМІ щодо етапу та способу реформування та після прийняття рішень Київською міською радою, будуть переглянуті кількісні та якісні показники КП КМР "Вечірній Київ" в Програмі.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Програма спрямована на забезпечення конституційних прав громадян на отримання достовірної та об'єктивної інформації у процесі вироблення політики та виконання рішень міської влади, підвищення рівня взаємодії міської влади зі ЗМІ та інститутами громадянського суспільства.

Необхідність прийняття цієї Програми обумовлюють:

- недостатній рівень поінформованості киян щодо діяльності міської влади з реалізації пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку столиці та актуальних завдань інформаційної політики;

- недостатній рівень інформаційного партнерства з інституціями громадянського суспільства для формування громадської думки щодо визначених пріоритетів;

- недостатній рівень залучення інформаційних ресурсів міської влади для захисту інформаційного простору, протистояння інформаційній агресії, маніпуляціям громадською думкою;

- неналежний стан матеріально-технічної бази комунальних ЗМІ;

- недостатній рівень кваліфікації фахівців структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій, які відповідають за зв'язки зі ЗМІ (далі - інформаційних підрозділів), журналістських кадрів комунальних ЗМІ.

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Мета Програми - надання повної, достовірної, своєчасної інформації про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування щодо виконання Програми соціально-економічного розвитку столиці України, забезпечення права громадян на свободу думки і слова та публічні комунікації з питань громадсько-політичного життя, суспільного розвитку столиці.

Основні завдання Програми:

дотримання державної політики в інформаційній та видавничій сферах;

сприяння діяльності телебачення та радіомовлення, друкованих ЗМІ, заснованих Київською міською радою;

розвиток цифрових комунікацій;

забезпечення поінформованості киян щодо планів, заходів, намірів, ініціатив міської влади для формування неупередженої громадської думки, оцінки та підтримки її діяльності;

забезпечення системного діалогу киян та виборних або призначених посадових осіб шляхом участі в інтерактивних програмах, проектах комунальних та інших ЗМІ;

залучення громадських інституцій до підготовки та ухвалення рішень міської влади у сфері інформаційної політики.

ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Шляхи розв'язання проблеми:

забезпечення громадянам України, юридичним особам і державним органам права доступу до інформації про діяльність органів місцевої влади та місцевого самоврядування;

розвиток інформаційних ресурсів міської влади;

вдосконалення інформаційно-комунікативних технологій;

забезпечення виконання угод, укладених з електронними та друкованими ЗМІ з метою системного інформування про діяльність місцевих органів влади, поширення суспільно важливої інформації;

проведення інформаційно-комунікативних кампаній відповідно до стратегічних пріоритетів, визначених міською владою;

забезпечення оперативного контент-адміністрування Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва;

щоденний моніторинг ЗМІ (масштаб та фокус висвітлення подій), соціальних мереж;

забезпечення фінансової підтримки діяльності телебачення, радіомовлення та друкованих періодичних видань;

зміцнення матеріально-технічного стану комунальних ЗМІ та послідовне вирішення виробничих, соціальних та матеріальних проблем;

забезпечення підтримки місцевого книговидання, сприяння популяризації української мови, культури, духовних цінностей, популяризація читання;

підвищення професійної підготовки фахівців інформаційних підрозділів, керівників комунальних ЗМІ, професійного рівня журналістів шляхом проведення семінарів, удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації журналістських кадрів для ЗМІ.

Очікувані результати та ефективність Програми:

У результаті впровадження Програми очікується:

- сприяння становленню відкритого демократичного суспільства, яке гарантуватиме дотримання конституційних прав громадян щодо участі в суспільному житті, прийнятті відповідних рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

- підвищення якості інформування територіальної громади міста Києва та забезпечення індивідуальних інформаційних потреб киян з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;

- запровадження постійного діалогу міської влади з громадою міста з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення;

- сприяння більш ефективній взаємодії депутатів Київської міської ради з виборцями;

- підвищення результативності виконання міською владою своїх завдань та збільшення відповідальності у її представників перед громадою міста;

- створення об'єктивної суспільної думки стосовно органів місцевого самоврядування і підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність;

- підвищення рівня інформування громади міста Києва щодо реалізації національних проектів та державної політики;

- підтримка книговидання та популяризація читання;

- подальше забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади, прозорості прийняття та виконання рішень Київської міської ради, високого рівня контролю за їх виконанням;

- забезпечення доступу громадян до публічної інформації;

- забезпечення відкритості процесу проведення торгів державних закупівель;

- застосування нових сучасних інформаційних технологій;

- підвищення ефективності роботи комунальних підприємств засобів масової інформації (КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва", КП "Вечірній Київ").

На виконання передбачених Програмою заходів залучаються кошти бюджету міста Києва, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми:

Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів.

Виконання Програми у повній мірі можливе за умови її фінансового забезпечення у визначених обсягах.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

Державний бюджет

-

-

-

-

Бюджет міста Києва

132650,6

37681,9

46366,1

48602,6

Власні надходження

37636,2

11683,0

12629,3

13323,9

Усього:

170286,8

49364,9

58995,4

61926,5


Строки виконання Програми

Строк реалізації Програми - 2016 - 2018 роки.

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію виконання Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, який координує дії виконавців Програми та контролює її виконання.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми та за цільовим і ефективним використанням коштів здійснює відповідальний виконавець - Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент суспільних комунікацій), який є головним розпорядником коштів.

Департамент суспільних комунікацій забезпечує моніторинг виконання Програми, підготовку звітної та аналітичної інформації.

Відповідальний виконавець Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Відповідальний виконавець Програми у разі потреби обґрунтовує необхідність запровадження додаткових заходів, їх продовження, забезпечує уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання заходів.

Після закінчення терміну реалізації Програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Київської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми.

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми на 2016 - 2018 роки "Київ інформаційний"

N

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Очікувані обсяги фінансування, тис. грн.

Очікувані результати

всього

у тому числі

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення)

1

Взаємодія з електронними ЗМІ різних форм власності щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"

1.1. Оприлюднення оперативної інформації про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві

2016 - 2018 роки

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

Бюджет міста Києва

105072,7

29121,0

37111,9

38839,8

Забезпечення відкритості, прозорості та підзвітності Київської міської влади;
забезпечення належного рівня фінансування діяльності та матеріально-технічного стану місцевого комунального телебачення та радіомовлення

1.2. Підтримка електронних комунальних ЗМІ, засновниками яких є Київська міська рада

Департамент суспільних комунікацій

інші джерела

29637,4

9200,0

9945,2

10492,2

1.3. Створення програмного теле- і радіопродукту, соціальних роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в столиці за участю органів державної влади та місцевого самоврядування

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

Разом

134710,1

38321,0

47057,1

49332,0

1.4. Оприлюднення проектів розпоряджень та розпоряджень Київського міського голови, проектів розпоряджень та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень та рішень Київської міської ради

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

1.5. Висвітлення соціально важливих тем, заходів, розміщення інформаційних матеріалів, забезпечення публікацій (виступів, інтерв'ю, звернень, коментарів) у ЗМІ фахівців органів державної влади та органів місцевого самоврядування, створення та поширення матеріалів роз'яснювального характеру, прямих теле- і радіотрансляцій тощо

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

1.6. Проведення інформаційно-комунікативних кампаній за участю інститутів громадянського суспільства з метою:
роз'яснення пріоритетів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва та очікуваних результатів;
поширення суспільно корисної інформації для задоволення потреб та інтересів киян;
поширення суспільно-важливої інформації, спрямованої на захист національних цінностей, запобігання корупції, протидії інформаційній агресії;
підтримки тимчасово переміщених осіб та киян - учасників АТО;
популяризації української мови, історії та культурних цінностей тощо

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

1.7. Організація медіа-заходів з метою вивчення та формування громадської думки для просування і розвитку патріотичних, державотворчих цінностей, руйнування зовнішніх антиукраїнських пропагандистських міфів, проведення міжвідомчих інформаційних кампаній, створення інформаційного продукту в електронних ЗМІ, в тому числі соціальних роликів, теле- та радіопрограм

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

II. Друковані ЗМІ (періодичні видання - газети та журнали)

1.

Взаємодія з друкованими ЗМІ різних форм власності щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"

1.1. Забезпечення інформування про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві

2016 - 2018 роки

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Вечірній Київ"

Бюджет міста Києва

18859,4

6360,9

6299,4

6199,1

Дотримання європейських стандартів відкритості, прозорості та підзвітності Київської міської влади;
забезпечення належного рівня фінансування діяльності та матеріально-технічного стану місцевих комунальних друкованих періодичних видань

1.2. Підтримка друкованих комунальних ЗМІ, засновниками яких є Київська міська рада

Департамент суспільних комунікацій

інші джерела

7998,8

2483,0

2684,1

2831,7

1.3. Оприлюднення проектів розпоряджень та розпоряджень Київського міського голови, проектів розпоряджень та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень та рішень Київської міської ради

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Вечірній Київ"

Разом

26858,2

8843,9

8983,5

9030,8

1.4. Висвітлення соціально важливих тем, заходів, розміщення інформаційних матеріалів, забезпечення публікацій (виступів, інтерв'ю, звернень, коментарів) у ЗМІ керівників або інших відповідальних працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, створення та поширення матеріалів роз'яснювального характеру, в тому числі, висвітлення конференцій, семінарів, прямих ліній, круглих столів, прес-конференцій, брифінгів, прес-турів, підтримки лідерів громадської думки тощо

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Вечірній Київ"

1.5. Проведення інформаційно-комунікативних кампаній за участю інститутів громадянського суспільства з метою:
роз'яснення пріоритетів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва та очікуваних результатів;
поширення суспільно корисної інформації для задоволення потреб та інтересів киян;
поширення суспільно важливої інформації, спрямованої на захист національних цінностей, запобігання корупції, протидії інформаційній агресії;
підтримки тимчасово переміщених осіб та киян-учасників АТО;
популяризації української мови, історії та культурних цінностей тощо

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Вечірній Київ", ТОВ "Журнал "Київ"

1.6. Організація круглих столів з метою вивчення та формування громадської думки для захисту, просування і розвитку патріотичних, державотворчих цінностей, руйнування зовнішніх антиукраїнських пропагандистських міфів, створення тематичного інформаційного продукту

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Вечірній Київ"

III. Видавнича справа та популяризація читання

1

Видання та друк книжкової, поліграфічної та іншої продукції

1.1. Підготовка до друку, друк та допоміжні послуги, пов'язані з друкуванням книжкової продукції вітчизняних авторів, поліграфічної та іншої продукції, зокрема просвітницького компоненту на замовлення Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів

2016 - 2018 роки

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2577,1

800,0

864,8

912,3

Підтримка вітчизняного книговидання та популяризація читання

1.2. Розробка та виготовлення інформаційних, презентаційних матеріалів, просвітницької продукції, видання бюлетенів інформаційного характеру, постерів, флаєрів, календарів у рамках інформаційно-комунікаційної кампанії "Київ читає!" та "Київ україномовний"

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва", КП "Вечірній Київ", ТОВ "Журнал "Київ"

1.3. Замовлення розробки оригінал - макетів книжкової продукції

Департамент суспільних комунікацій

1.4. Виготовлення та розповсюдження інформаційно-просвітницької продукції (навчально-методичних посібників, буклетів, листівок, постерів, сіті-лайтів, плакатів тощо) про героїчну боротьбу українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, просування національних патріотичних цінностей, зміцнення державності, історичної пам'яті, консолідації громадянського суспільства

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.5. Вживання заходів щодо укомплектування вітчизняною книжковою продукцією публічних бібліотек міста Києва, виданих в рамках програми

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установи, організації різних форм власності

1.6. Безкоштовне розповсюдження надрукованої книжкової та поліграфічної продукції

Департамент суспільних комунікацій

1.7. Підготовка до друку, друк та допоміжні послуги, пов'язані з друкуванням поетичної та прозової збірки авторів профільних творчих спілок та громадських організацій м. Києва

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

644,3

200,0

216,2

228,1

 

IV. Реалізація заходів та моніторингу в галузі ЗМІ, розвиток цифрових комунікацій, співпраця з інформаційними агенціями та інститутами громадянського суспільства

1.

Адміністрування контенту Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва та моніторинг ЗМІ, інтернет-ресурсів та соціальних мереж

1.1. Адміністрування контенту Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва

2016 - 2018 роки

Департамент суспільних комунікацій

Бюджет міста Києва

1288,5

400,0

432,4

456,1

Дотримання європейських стандартів відкритості, прозорості та підзвітності Київської міської влади;
врахування громадської думки у виробленні політики Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
контент адміністрування Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва

1.2. Забезпечення проведення та замовлення моніторингу ЗМІ, інтернет-ресурсів та соціальних мереж

Департамент суспільних комунікацій

2.

Забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у процесах формування і реалізації державної та регіональної політики та налагодження ефективної взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, просування іміджу столиці

2.1. Проведення брифінгів, прес-конференцій, прес-турів, круглих столів, навчальних семінарів з обміну досвідом для працівників ЗМІ, в тому числі і міжнародних, тренінгів, для інформаційних підрозділів, журналістів комунальних ЗМІ, участь у виставкових заходах

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.2. Забезпечення співпраці з інформаційними агенціями, інтернет-ресурсами та робота у соціальних мережах

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Активізація участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної регіональної політики, громадська оцінка діяльності органів влади, налагодження конструктивної співпраці та підвищення рівня комунікації та обміну досвідом між громадськими та державними інституціями

2.3. Висвітлення офіційних заходів, соціально важливих тем, громадських обговорень, проведення конференцій, семінарів, круглих столів, прес-конференцій, брифінгів, прес-турів тощо

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.4. Проведення щорічних тематичних конкурсів національно-патріотичного, краєзнавчого спрямування: для ЗМІ, журналістів, письменників, блогерів, молодих авторів

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.4.1. У рамках інформаційно-просвітницької кампанії "Київ європейський" для журналістів електронних та друкованих ЗМІ

 

2.4.2. Для журналістів-розслідувачів та громадських експертів на краще журналістське розслідування у сферах управління із високими корупційними ризиками

 

2.4.3. Літературного конкурсу серед письменників, молодих авторів, спрямованого на популяризацію столиці України

Департамент суспільних комунікацій, ТОВ "Журнал "Київ"

2.5. Організація тематичних фотовиставок

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

3.

Забезпечення розвитку цифрових комунікацій

3.1. Забезпечення підтримки, хостінгу (розміщення та техобслуговування), модернізації, забезпечення розробки додаткових розділів (сторінок), проведення опитувань офіційного Інтернет-сайту газети "Вечірній Київ" (vechirniykiev.com.ua)

Департамент суспільних комунікацій, КП "Вечірній Київ"

Бюджет міста Києва

4208,6

800,0

1441,4

1967,2

 

 

 

 

 

 

Всього:

170286,8

49364,9

58995,4

61926,5

 


Динаміка основних показників для м. Києва у галузі "Засоби масової інформації"

Показники

2016

2017

2018

1. Електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення)

1.1. Телебачення

Показники затрат

 

 

 

Кількість телекомпаній (од.)

1

1

1

Кількість ставок, всього (од.)

215

215

215

Кількість ставок, керівників (од.)

20

20

20

Кількість ставок, журналістів (од.)

65

65

65

Кількість ставок, інших (од.)

130

130

130

Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади телекомпаніями (од.)

1

1

1

Показники продукту

 

 

 

Обсяг валового доходу телекомпаній (тис. грн.)

31714,0

40282,8

42168,3

Обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів місцевих бюджетів (тис. грн.)

23414,0

31310,5

32702,5

Обсяг доходів телекомпаній (тис. грн.)

8300,0

8972,3

9465,8

Обсяг телепродукту (год.)

8706

8682

8682

Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади телекомпаніями (тис. грн.)

500,0

540,5

570,2

Показники ефективності

 

 

 

Середні видатки на одиницю телепродукту (грн/год)

3642,77

4639,80

4856,98

Середні видатки на виконання 1 угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади телекомпаніями (грн.)

500000,00

540500,00

570200,00

Частка аудиторії телеканалу "Київ" в загальному обсязі телевізійної аудиторії м. Києва (середньодобова аудиторія) на кінець року, shr %

0,5

0,7

1,0

Показники якості

 

 

 

Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, %

100

100

100

Динаміка обсягу доходів телекомпанії в порівнянні з попереднім періодом, %

100

108

105

Динаміка частки аудиторії телеканалу "Київ" в загальному обсязі телевізійної аудиторії м. Києва (середньодобова аудиторія), %

111

140

143

Динаміка кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади телекомпаніями, %

100

100

100

1. Електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення)

1.2. Радіомовлення

Показники затрат

 

 

 

Кількість радіостанцій (од.)

1

1

1

Кількість ставок, всього (од.)

54

54

54

Кількість ставок, керівників (од.)

10

10

10

Кількість ставок, журналістів (од.)

27

27

27

Кількість ставок, інших (од.)

17

17

17

Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо (од.)

1

1

1

Показники продукту

 

 

 

Обсяг валового доходу радіостанцій (тис. грн.)

6007,0

6125,7

6462,6

Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів місцевих бюджетів (тис. грн.)

5107,0

5152,8

5436,2

Обсяг доходів радіостанцій, (тис. грн.)

900,0

972,9

1026,4

Обсяг радіомовлення (год.)

8784

8760

8760

Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо (тис. грн.)

100,0

108,1

130,9

Показники ефективності

 

 

 

Середні видатки на одиницю радіомовлення (грн/год)

683,85

699,28

737,74

Середні видатки на виконання 1 угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо (грн.)

100000,00

108100,00

130900,00

Частка аудиторії радіо "Київ" в загальному обсязі радіоаудиторії м. Києва (недільна аудиторія) на кінець року, %

2,96

3,2

3,7

Показники якості

 

 

 

Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом, %

100

100

100

Динаміка обсягу доходів радіостанцій в порівнянні з попереднім періодом, %

100

108

105

Динаміка частки аудиторії радіо "Київ" в загальному обсязі радіоаудиторії м. Києва (недільна аудиторія), %

100

108

115

Динаміка кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо, %

100

100

100

2. Друковані ЗМІ (періодичні видання - газети та журнали)

Показники затрат

 

 

 

Кількість періодичних друкованих видань, всього (од.)

3

3

3

Кількість періодичних друкованих видань, газет (од.)

2

2

2

Кількість періодичних друкованих видань, журналів (од.)

1

1

1

Кількість ставок, всього (од.)

95

95

95

Кількість ставок, редакційний персонал (од.)

62

62

62

Кількість ставок, інші (од.)

33

33

33

Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади друкованими ЗМІ (од.)

1

1

1

Показники продукту

 

 

 

Обсяг валового доходу, всього (тис. грн.)

8643,9

8767,3

8802,8

Обсяг валового доходу, газет (тис. грн.)

8187,3

8273,8

8282,3

Обсяг валового доходу, журналів (тис. грн.)

456,6

493,5

520,5

Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, всього (тис. грн.)

6160,9

6083,2

5971,1

Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, газет (тис. грн.)

5794,3

5687,0

5553,2

Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, журналів (тис. грн.)

366,6

396,2

417,9

Обсяг доходів, всього (тис. грн.)

2483,0

2684,1

2831,7

Обсяг доходів, газет (тис. грн.)

2393,0

2586,8

2729,1

Обсяг доходів, журналів (тис. грн.)

90,0

97,3

102,6

Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади друкованими ЗМІ (тис. грн.)

200,0

216,2

228,0

Кількість номерів, всього (од.)

217

217

217

Кількість номерів, газет (од.)

207

207

207

Кількість номерів, журналів (од.)

10

10

10

Тираж річний, всього (од.)

672400

672400

672400

Тираж річний, газет (од.)

666400

666400

666400

Тираж річний, журналів (од.)

6000

6000

6000

Тираж разовий, всього (од.)

11600

11600

11600

Тираж разовий, газет (од.)

11000

11000

11000

Тираж разовий, журналів (од.)

600

600

600

Показники ефективності

 

 

 

Середні видатки на одиницю тиражу, всього (грн.)

12,86

13,04

13,09

Середні видатки на одиницю тиражу, газет (грн.)

12,28

12,42

12,43

Середні видатки на одиницю тиражу, журналів (грн.)

76,10

82,25

86,75

Середні видатки на виконання 1 угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади друкованими ЗМІ (грн.)

200000,00

216200,00

228000,00

Кількість реалізованих примірників, всього (од.)

672400

672400

672400

Кількість реалізованих примірників, газет (од.)

666400

666400

666400

Кількість реалізованих примірників, журналів (од.)

6000

6000

6000

Кількість передплатників газети "Вечірній Київ" (од.)

3000

6000

6000

Рейтинг газети "Вечірній Київ" серед населення м. Києва (аудиторія одного номеру), %

4,5

4,5

4,5

Показники якості

 

 

 

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком - всього, %

100

100

100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком - газет, %

100

100

100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком - журналів, %

100

100

100

Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - всього, %

100

100

100

Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - газет, %

100

100

100

Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - журналів, %

100

100

100

Динаміка обсягу доходів КП КМР "Вечірній Київ" в порівнянні з попереднім періодом, %

100

108

106

Динаміка кількості передплатників газети "Вечірній Київ", %

100

200

100

Динаміка рейтингу газети "Вечірній Київ" серед населення м. Києва (аудиторія одного номеру), %

100

100

100

Динаміка кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади друкованими ЗМІ, %

100

100

100

3. Видавнича справа

Показники затрат

 

 

 

Кількість угод з видавництвами (од.)

3

3

3

Обсяг видатків на книговидання (тис. грн.)

700,0

756,7

798,3

Обсяг видатків на поліграфічну продукцію (тис. грн.)

300,0

324,3

342,1

Показники продукту

 

 

 

Кількість книговидань, всього (од.)

28

28

28

Кількість книговидань, поліграфічної продукції (од.)

6

6

6

Тираж книговидань, всього (од.)

28000

28000

28000

Тираж книговидань, поліграфічної продукції (од.)

300000

300000

300000

Показники ефективності

 

 

 

Середні видатки на одне видання, всього (грн.)

25000,00

27025,00

28510,71

Середні видатки на одне видання, поліграфічної продукції (грн.)

50000,00

54050,00

57022,75

Середні видатки на одиницю тиражу, всього (грн.)

25,00

27,03

28,51

Середні видатки на одиницю тиражу, поліграфічної продукції (грн.)

1,00

1,08

1,14

Показники якості

 

 

 

Динаміка кількості видань у порівнянні з попереднім періодом - всього, %

100

100

100

Динаміка кількості видань у порівнянні з попереднім періодом - поліграфічної продукції, %

100

100

100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом - всього, %

100

100

100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом - поліграфічної продукції, %

100

100

100

4. Реалізація заходів та моніторингу в галузі ЗМІ, розвиток цифрових комунікацій, співпраця з інформаційними агенціями та інститутами громадянського суспільства

Показники затрат

 

 

 

Обсяги видатків на проведення заходів (тис. грн.)

100,0

108,1

114,0

Обсяги видатків на проведення моніторингу (тис. грн.)

200,0

216,2

228,1

Обсяги видатків на співпрацю з інформаційними агентствами (тис. грн.)

100,0

108,1

114,0

Обсяги видатків на офіційний Інтернет-сайт газети "Вечірній Київ" (vechirniykiev.com.ua) (тис. грн.)

800,0

1441,4

1967,2

Показники продукту

 

 

 

Кількість заходів (од.)

5

5

5

Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу (од.)

125

125

125

Кількість прес-конференцій, брифінгів, круглих столів (од.)

25

25

25

Кількість переглядів сторінок офіційного Інтернет-сайту газети "Вечірній Київ" (vechirniykiev.com.ua) (тис. од.)

4800

5400

6200

Показники ефективності

 

 

 

Середні видатки на проведення одного заходу (грн.)

20000,00

21620,00

22800,00

Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ (грн.)

833,33

900,83

950,42

Середні видатки на проведення однієї прес-конференції, брифінгу, круглого столу (грн.)

4000,00

4324,00

4561,82

Середні видатки перегляду сторінок офіційного Інтернет-сайту газети "Вечірній Київ" (vechirniykiev.com.ua) (грн.)

0,17

0,27

0,32

Показники якості

 

 

 

Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім періодом, %

100

100

100

Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з попереднім періодом, %

100

100

100

Динаміка кількості прес-конференцій, брифінгів, круглих столів у порівнянні з попереднім періодом, %

100

100

100

Динаміка кількості переглядів сторінок офіційного Інтернет-сайту газети "Вечірній Київ" (vechirniykiev.com.ua), %

105

113

115


 

Київський міський голова

В. Кличко