КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 28 травня 2015 року N 575/1439

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20 червня 2002 року N 28/28 "Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності"

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про столицю України - місто-герой Київ" Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 20 червня 2002 року N 28/28 "Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності" такі зміни:

1.1. Доповнити рішення пунктом 2 такого змісту:

"2. Затвердити Критерії формування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, що додаються.".

1.2. Доповнити рішення Критеріями формування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, виклавши їх у редакції, що додається.

2. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
20.06.2002 N 28/28
(у редакції рішення Київської міської ради
від 28.05.2015 N 575/1439)


Критерії формування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради

1. У складі виконавчого органу Київської міської ради утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше не передбачено законодавчими актами): департамент (апарат), управління, відділ.

2. Департамент - структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради, що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність), координації роботи, пов'язаної з виконанням таких завдань, та який у своєму складі має не менш як два управління.

Директор департаменту, чисельність працівників якого не перевищує 60 одиниць, може мати не більше трьох заступників, у тому числі двох заступників, які не очолюють управління (відділ). У разі коли чисельність працівників департаменту становить понад 60 одиниць, директор департаменту може мати не більше чотирьох заступників, у тому числі двох заступників, які не очолюють управління (відділ).

3. Управління - структурний підрозділ, що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність), координації роботи, пов'язаної з виконанням таких завдань, та до складу якого входить не менш як два відділи.

Начальник управління, чисельність працівників якого не перевищує 16 одиниць, може мати одного заступника. Якщо чисельність працівників управління становить понад 16 одиниць, начальник управління може мати не більше двох заступників. Управління може бути самостійним або входити до складу департаменту.

4. Відділ виконавчого органу Київської міської ради, що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність), координації роботи, пов'язаної з виконанням таких завдань, та з чисельністю не менше 7 працівників. Начальник відділу може мати одного заступника.

5. Самостійний відділ у складі департаменту (апарату) / управління утворюється з чисельністю не менше 5 працівників. Начальник відділу може мати одного заступника.

6. Відділ у складі управління департаменту (апарату) утворюється з чисельністю не менше 4 працівників. Начальник відділу може мати одного заступника, якщо такий відділ утворюється з чисельністю не менше 6 працівників.

7. У разі потреби у складі департаменту, управління та відділу може утворюватися сектор з чисельністю не менше 2 працівників. Такі сектори у складі департаменту та управління утворюються понад нормативну кількість управлінь (відділів), а в складі відділу виконавчого органу Київської міської ради - понад мінімальну чисельність працівників.

8. В апараті виконавчого органу Київської міської ради може утворюватися структурний підрозділ із забезпечення діяльності керівника відповідно до встановлених вище критеріїв.

9. У разі недоцільності утворення підрозділів, зазначених вище, для виконання окремих функцій вводяться посади відповідних спеціалістів.

 

Київський міський голова

В. Кличко