КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 грудня 2016 року N 785/1789

Про затвердження змін до міської цільової програми на 2016 - 2018 роки "Київ інформаційний", затвердженої рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 року N 333/333

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм в м. Києві" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити зміни до міської цільової програми на 2016 - 2018 роки "Київ інформаційний", затвердженої рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 року N 333/333, згідно з додатком до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики, постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
22.12.2016 N 785/1789


Зміни до міської цільової програми на 2016 - 2018 роки "Київ інформаційний", затвердженої рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 року N 333/333

1. Позицію 9 паспорта міської цільової програми на 2016 - 2018 роки "Київ інформаційний" викласти в новій редакції:

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Всього:

у тому числі за роками

2016

2017

2018

 

всього, у тому числі:

203470,4

49364,9

73450,4

80655,2

9.1.

коштів державного бюджету

-

-

-

-

9.2.

коштів бюджету міста Києва

165834,2

37681,9

60821,1

67331,2

9.3.

коштів інших джерел

37636,2

11683,0

12629,3

13323,9


2. Таблицю розділу "Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми" викласти в новій редакції:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
тис. гривень

У тому числі за роками

2016

2017

2018

Державний бюджет

-

-

-

-

Бюджет міста Києва

165834,2

37681,9

60821,1

67331,2

Власні надходження

37636,2

11683,0

12629,3

13323,9

Усього:

203470,4

49364,9

73450,4

80655,2


3. Розділ "Напрями діяльності та заходи міської цільової програми на 2016 - 2018 роки "Київ інформаційний" викласти в новій редакції:

N

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Очікувані обсяги фінансування,
тис. грн

Очікувані результати

всього

у тому числі

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення)

1

Взаємодія з електронними ЗМІ різних форм власності щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"

1.1. Оприлюднення оперативної інформації про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві

2016 - 2018 роки

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

Бюджет міста Києва

133269,9

29121,0

49140,6

55008,3

Забезпечення відкритості, прозорості та підзвітності Київської міської влади;
забезпечення належного рівня фінансування діяльності та матеріально-технічного стану місцевого комунального телебачення та радіомовлення

інші джерела

29637,4

9200,0

9945,2

10492,2

Разом

162907,3

38321,0

59085,8

65500,5

1.2. Підтримка електронних комунальних ЗМІ, засновниками яких є Київська міська рада

Департамент суспільних комунікацій

1.3. Зміцнення матеріально-технічної бази комунальних ЗМІ, засновниками яких є Київська міська рада

Департамент суспільних комунікацій

1.4. Створення програмного теле- і радіопродукту, соціальних роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в столиці за участю органів державної влади та місцевого самоврядування

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

1.5. Оприлюднення проектів розпоряджень та розпоряджень Київського міського голови, проектів розпоряджень та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень та рішень Київської міської ради

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

1.6. Висвітлення соціально важливих тем, заходів, розміщення інформаційних матеріалів, забезпечення публікацій (виступів, інтерв'ю, звернень, коментарів) у ЗМІ фахівців органів державної влади та органів місцевого самоврядування, створення та поширення матеріалів роз'яснювального характеру, прямих теле- і радіотрансляцій тощо

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

1.7. Проведення інформаційно-комунікативних кампаній за участю інститутів громадянського суспільства з метою:
роз'яснення пріоритетів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва та очікуваних результатів;
поширення суспільно корисної інформації для задоволення потреб та інтересів киян;
поширення суспільно важливої інформації, спрямованої на захист національних цінностей, запобігання корупції, протидії інформаційній агресії;
підтримки тимчасово переміщених осіб та киян-учасників АТО;
популяризації української мови, історії та культурних цінностей тощо

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

1.8. Організація медіа-заходів з метою вивчення та формування громадської думки для просування і розвитку патріотичних, державотворчих цінностей, руйнування зовнішніх антиукраїнських пропагандистських міфів, проведення міжвідомчих інформаційних кампаній, створення інформаційного продукту в електронних ЗМІ, в тому числі соціальних роликів, теле- та радіопрограм

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"

II. Друковані ЗМІ (періодичні видання - газети та журнали)

1.

Взаємодія з друкованими ЗМІ різних форм власності щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"

1.1. Забезпечення інформування про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві

2016 - 2018 роки

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Вечірній Київ"

Бюджет міста Києва

26581,7

7160,9

9450,5

9970,3

Дотримання європейських стандартів відкритості, прозорості та підзвітності Київської міської влади;
забезпечення належного рівня фінансування діяльності та матеріально-технічного стану місцевих комунальних друкованих періодичних видань

інші джерела

7998,8

2483,0

2684,1

2831,7

Разом

34580,5

9643,9

12134,6

12802,0

1.2. Підтримка друкованих комунальних ЗМІ, засновниками яких є Київська міська рада

Департамент суспільних комунікацій

1.3. Оприлюднення проектів розпоряджень та розпоряджень Київського міського голови, проектів розпоряджень та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проектів рішень та рішень Київської міської ради

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Вечірній Київ"

1.4. Висвітлення соціально важливих тем, заходів, розміщення інформаційних матеріалів, забезпечення публікацій (виступів, інтерв'ю, звернень, коментарів) у ЗМІ керівників або інших відповідальних працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, створення та поширення матеріалів роз'яснювального характеру, в тому числі, висвітлення конференцій, семінарів, прямих ліній, круглих столів, прес-конференцій, брифінгів, прес-турів, підтримки лідерів громадської думки тощо

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Вечірній Київ"

1.5. Проведення інформаційно-комунікативних кампаній за участю інститутів громадянського суспільства з метою:
роз'яснення пріоритетів Програми економічного і соціального розвитку м. Києва та очікуваних результатів;
поширення суспільно корисної інформації для задоволення потреб та інтересів киян;
поширення суспільно важливої інформації, спрямованої на захист національних цінностей, запобігання корупції, протидії інформаційній агресії;
підтримки тимчасово переміщених осіб та киян-учасників АТО;
популяризації української мови, історії та культурних цінностей тощо

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Вечірній Київ", ТОВ "Журнал "Київ"

1.6. Організація круглих столів з метою вивчення та формування громадської думки для захисту, просування і розвитку патріотичних, державотворчих цінностей, руйнування зовнішніх антиукраїнських пропагандистських міфів, створення тематичного інформаційного продукту

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Вечірній Київ"

III. Видавнича справа та популяризація читання

1

Видання та друк книжкової, поліграфічної та іншої продукції

1.1. Підготовка до друку, друк та допоміжні послуги, пов'язані з друкуванням книжкової продукції вітчизняних авторів, поліграфічної та іншої продукції, зокрема просвітницького компоненту на замовлення Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів

2016 - 2018 роки

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

2033,0

800,0

600,0

633,0

Підтримка вітчизняного книговидання та популяризація читання

1.2. Розробка та виготовлення інформаційних, презентаційних матеріалів, просвітницької продукції, видання бюлетенів інформаційного характеру, постерів, флаєрів, календарів у рамках інформаційно-комунікаційної кампанії "Київ читає!" та "Київ україномовний"

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва", КП "Вечірній Київ", ТОВ "Журнал "Київ"

1.3. Замовлення розробки оригінал - макетів книжкової продукції та поліграфічної продукції

Департамент суспільних комунікацій

1.4. Виготовлення та розповсюдження інформаційно-просвітницької продукції (навчально-методичних посібників, буклетів, листівок, постерів, сіті-лайтів, плакатів тощо) про героїчну боротьбу українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, просування національних патріотичних цінностей, зміцнення державності, історичної пам'яті, консолідації громадянського суспільства

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.5. Вживання заходів щодо укомплектування вітчизняною книжковою продукцією публічних бібліотек міста Києва, виданою в рамках програми

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установи, організації різних форм власності

1.6. Безкоштовне розповсюдження друкованої книжкової та поліграфічної продукції

Департамент суспільних комунікацій

1.7. Підготовка до друку, друк та допоміжні послуги, пов'язані з друкуванням поетичної та прозової збірки авторів профільних творчих спілок та громадських організацій м. Києва

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста Києва

611,0

200,0

200,0

211,0

IV. Реалізація заходів та моніторингу в галузі ЗМІ, розвиток цифрових комунікацій, співпраця з інформаційними агенціями та інститутами громадянського суспільства

1.

Адміністрування контенту Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва та моніторинг ЗМІ, інтернет-ресурсів та соціальних мереж

1.1. Адміністрування контенту Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва

2016 - 2018 роки

Департамент суспільних комунікацій

Бюджет міста Києва

1283,7

400,0

1430,0

1508,6

Дотримання європейських стандартів відкритості, прозорості та підзвітності Київської міської влади;
врахування громадської думки у виробленні політики Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
контент - адміністрування Єдиного веб-порталу територіальної громади міста Києва

1.2. Забезпечення проведення та замовлення моніторингу ЗМІ, інтернет-ресурсів та соціальних мереж

Департамент суспільних комунікацій

2.

Забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у процесах формування і реалізації державної та регіональної політики та налагодження ефективної взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, просування іміджу столиці та проведення соціологічних досліджень інформаційного простору

2.1. Проведення брифінгів, прес-конференцій, прес-турів, круглих столів, семінарів, навчальних семінарів з обміну досвідом для працівників ЗМІ, в тому числі і міжнародних, тренінгів, для інформаційних підрозділів, журналістів комунальних ЗМІ, участь у виставкових заходах

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.2. Забезпечення співпраці з інформаційними агенціями, інтернет-ресурсами та робота у соціальних мережах

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Активізація участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної регіональної політики, громадська оцінка діяльності органів влади, налагодження конструктивної співпраці та підвищення рівня комунікації та обміну досвідом між громадськими та державними інституціями

2.3. Висвітлення офіційних заходів, соціально важливих тем, громадських обговорень, проведення конференцій, семінарів, круглих столів, прес-конференцій, брифінгів, прес-турів тощо

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.4. Проведення щорічних тематичних конкурсів національно-патріотичного, краєзнавчого спрямування: для ЗМІ, журналістів, письменників, блогерів, молодих авторів

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.4.1. У рамках інформаційно-просвітницької кампанії "Київ європейський" для журналістів електронних та друкованих ЗМІ

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.4.2. Для журналістів-розслідувачів та громадських експертів на краще журналістське розслідування у сферах управління із високими корупційними ризиками

Департамент суспільних комунікацій, ТОВ "Журнал "Київ"

2.4.3. Літературного конкурсу серед письменників, молодих авторів, спрямованого на популяризацію столиці України

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.5. Організація тематичних фотовиставок

Департамент суспільних комунікацій

2.6. Проведення соціологічних досліджень інформаційного простору в місті Києві:
- аналіз інформаційних ресурсів, каналів комунікації;
- підготовка висновків, розробка та запровадження рекомендацій

Департамент суспільних комунікацій

Виявлення найбільш ефективних інформаційних ресурсів, каналів комунікації для проведення інформаційних кампаній, забезпечення киян суспільно корисною інформацією про муніципальні заходи, події, сервіси, послуги, ініціативи

3.

Забезпечення розвитку цифрових комунікацій

3.1. Забезпечення підтримки, хостінгу (розміщення та техобслуговування), модернізації, забезпечення розробки додаткових розділів (сторінок), проведення опитувань офіційного Інтернет-сайту газети "Вечірній Київ" (vechirniykiev.com.ua)

Департамент суспільних комунікацій, КП "Вечірній Київ"

Усього

 

206470,4

49364,9

76450,4

80655,2

 


4. Розділ "Динаміка основних показників для м. Києва у галузі "Засоби масової інформації" викласти в новій редакції:

Динаміка основних показників для м. Києва у галузі "Засоби масової інформації"

Показники

2016

2017

2018

1. Електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення)

1.1. Телебачення

Показники затрат

 

 

 

Кількість телекомпаній (од.)

1

1

1

Кількість ставок, всього (од.)

215

215

215

Кількість ставок, керівників (од.)

20

20

20

Кількість ставок, журналістів (од.)

65

65

65

Кількість ставок, інших (од.)

130

130

130

Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади телекомпаніями (од.)

1

2

2

Показники продукту

 

 

 

Обсяг валового доходу телекомпаній (тис. грн)

32054,3

52358,2

58402,9

Обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів місцевих бюджетів (тис. грн)

23754,3

43385,9

48937,1

Обсяг доходів телекомпаній (тис. грн)

8300,0

8972,3

9465,8

Обсяг телепродукту (год)

8706

8682

8682

Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади телекомпаніями (тис. грн)

500,0

600,0

633,0

Показники ефективності

 

 

 

Середні видатки на одиницю телепродукту (грн/год)

3681,86

6030,66

6726,89

Середні видатки на виконання 1 угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади телекомпаніями (грн)

500000,00

300000,00

316500,00

Частка аудиторії телеканалу "Київ" в загальному обсязі телевізійної аудиторії м. Києва (середньодобова аудиторія) на кінець року, shr %

0,5

0,7

1,0

Показники якості

 

 

 

Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, %

100

100

100

Динаміка обсягу доходів телекомпанії в порівнянні з попереднім періодом, %

100

108

105

Динаміка частки аудиторії телеканалу "Київ" в загальному обсязі телевізійної аудиторії м. Києва (середньодобова аудиторія), %

111

140

143

Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади телекомпаніями, %

100

100

100

1. Електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення)

1.2. Радіомовлення

Показники затрат

 

 

 

Кількість радіостанцій (од.)

1

1

1

Кількість ставок, всього (од.)

54

54

54

Кількість ставок, керівників (од.)

10

10

10

Кількість ставок, журналістів (од.)

27

27

27

Кількість ставок, інших (од.)

17

17

17

Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо (од.)

1

1

1

Показники продукту

 

 

 

Обсяг валового доходу радіостанцій (тис. грн)

5666,7

5927,6

6253,6

Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів місцевих бюджетів (тис. грн)

4766,7

4954,7

5227,2

Обсяг доходів радіостанцій (тис. грн)

900,0

972,9

1026,4

Обсяг радіомовлення (год)

8784

8760

8760

Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо (тис. грн)

100,0

200,0

211,0

Показники ефективності

 

 

 

Середні видатки на одиницю радіомовлення (грн/год)

645,12

676,67

713,88

Середні видатки на виконання 1 угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо (грн)

100000,00

200000,00

211000,00

Частка аудиторії радіо "Київ" в загальному обсязі радіоаудиторії м. Києва (недільна аудиторія) на кінець року, shr %

2,96

3,2

3,7

Показники якості

 

 

 

Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом, %

100

100

100

Динаміка обсягу доходів радіостанцій в порівнянні з попереднім періодом, %

100

108

105

Динаміка частки аудиторії радіо "Київ" в загальному обсязі радіоаудиторії м. Києва (недільна аудиторія), %

100

108

115

Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо, %

100

100

100

2. Друковані ЗМІ (періодичні видання - газети та журнали)

Показники затрат

 

 

 

Кількість періодичних друкованих видань, всього (од.)

3

3

3

Кількість періодичних друкованих видань, газет (од.)

2

2

2

Кількість періодичних друкованих видань, журналів (од.)

1

1

1

Кількість ставок, всього (од.)

95

95

95

Кількість ставок, редакційний персонал (од.)

62

62

62

Кількість ставок, інші (од.)

33

33

33

Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади друкованими ЗМІ (од.)

1

1

1

Показники продукту

 

 

 

Обсяг валового доходу, всього (тис. грн)

9443,9

11934,6

12590,9

Обсяг валового доходу, газет (тис. грн)

8987,3

11442,1

12071,4

Обсяг валового доходу, журналів (тис. грн)

456,6

492,5

519,5

Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, всього (тис. грн)

6960,9

9250,5

9759,2

Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, газет (тис. грн)

6594,3

8855,3

9342,3

Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, журналів (тис. грн)

366,6

395,2

416,9

Обсяг доходів, всього (тис. грн)

2483,0

2684,1

2831,7

Обсяг доходів, газет (тис. грн)

2393,0

2586,8

2729,1

Обсяг доходів, журналів (тис. грн)

90,0

97,3

102,6

Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади друкованими ЗМІ (тис. грн)

200,0

200,0

211,0

Кількість номерів, всього (од.)

217

217

217

Кількість номерів, газет (од.)

207

207

207

Кількість номерів, журналів (од.)

10

10

10

Тираж річний, всього (од.)

672400

672400

672400

Тираж річний, газет (од.)

666400

666400

666400

Тираж річний, журналів (од.)

6000

6000

6000

Тираж разовий, всього (од.)

11600

11600

11600

Тираж разовий, газет (од.)

11000

11000

11000

Тираж разовий, журналів (од.)

600

600

600

Показники ефективності

 

 

 

Середні видатки на одиницю тиражу, всього (грн)

14,05

17,75

18,73

Середні видатки на одиницю тиражу, газет (грн)

13,49

17,17

18,11

Середні видатки на одиницю тиражу, журналів (грн)

76,10

82,08

86,58

Середні видатки на виконання 1 угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади друкованими ЗМІ (грн)

200000,00

200000,00

211000,00

Кількість реалізованих примірників, всього (од.)

672400

672400

672400

Кількість реалізованих примірників, газет (од.)

666400

666400

666400

Кількість реалізованих примірників, журналів (од.)

6000

6000

6000

Кількість передплатників газети "Вечірній Київ" (од.)

3000

6000

6000

Рейтинг газети "Вечірній Київ" серед населення м. Києва (аудиторія одного номеру), %

4,5

4,5

4,5

Показники якості

 

 

 

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком - всього, %

100

100

100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком - газет, %

100

100

100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком - журналів, %

100

100

100

Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - всього, %

100

100

100

Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - газет, %

100

100

100

Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - журналів, %

100

100

100

Динаміка обсягу доходів КП КМР "Вечірній Київ" в порівнянні з попереднім періодом, %

100

108

106

Динаміка кількості передплатників газети "Вечірній Київ", %

100

200

100

Динаміка рейтингу газети "Вечірній Київ" серед населення м. Києва (аудиторія одного номеру), %

100

100

100

Динаміка кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади друкованими ЗМІ, %

100

100

100

3. Видавнича справа

Показники затрат

 

 

 

Кількість угод з видавництвами (од.)

3

3

3

Обсяг видатків на книговидання (тис. грн)

700,0

600,0

633,0

Обсяг видатків на поліграфічну продукцію (тис. грн)

300,0

200,0

211,0

Показники продукту

 

 

 

Кількість книговидань, всього (од.)

28

30

30

Кількість книговидань, поліграфічної продукції (од.)

6

2

2

Тираж книговидань, всього (од.)

28000

15000

15000

Тираж книговидань, поліграфічної продукції (од.)

300000

200000

200000

Показники ефективності

 

 

 

Середні видатки на одне видання, всього (грн)

25000,00

20000,00

21100,00

Середні видатки на одне видання, поліграфічної продукції (грн)

50000,00

100000,00

105500,00

Середні видатки на одиницю тиражу, всього (грн)

25,00

40,00

42,20

Середні видатки на одиницю тиражу, поліграфічної продукції (грн)

1,00

1,00

1,06

Показники якості

 

 

 

Динаміка кількості видань у порівнянні з попереднім періодом - всього, %

100

100

100

Динаміка кількості видань у порівнянні з попереднім періодом - поліграфічної продукції, %

100

100

100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом - всього, %

100

100

100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом - поліграфічної продукції, %

100

100

100

4. Реалізація заходів та моніторингу в галузі ЗМІ, розвиток цифрових комунікацій, співпраця з інформаційними агенціями та інститутами громадянського суспільства

Показники затрат

 

 

 

Обсяги видатків на проведення заходів (тис. грн)

100,0

1130,0

1192,1

Обсяги видатків на проведення моніторингу (тис. грн)

200,0

200,0

211,0

Обсяги видатків на співпрацю з інформаційними агентствами (тис. грн)

100,0

100,0

105,5

Показники продукту

 

 

 

Кількість заходів (од.)

5

6

6

Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу (од.)

125

125

125

Кількість прес-конференцій, брифінгів, круглих столів (од.)

25

25

25

Показники ефективності

 

 

 

Середні видатки на проведення одного заходу (грн)

20000,00

188333,33

198683,33

Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ (грн)

833,33

833,33

875,00

Середні видатки на проведення однієї прес-конференції, брифінгу, круглого столу (грн)

4000,00

4000,00

4220,00

Показники якості

 

 

 

Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім періодом, %

100

120

100

Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з попереднім періодом, %

100

100

100

Динаміка кількості прес-конференцій, брифінгів, круглих столів у порівнянні з попереднім періодом, %

100

100

100


 

Київський міський голова

В. Кличко