КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 13 листопада 2013 року N 518/10006

Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві

На виконання законів України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", пункту 36 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 559 "Про містобудівний кадастр", з метою реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві (далі - Програма), що додається.

2. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виступити замовником створення (оновлення) містобудівної документації відповідно до Програми.

3. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щорічно до 15 жовтня визначати перелік робіт зі створення містобудівної документації, обсяги фінансування цих робіт у разі включення їх до бюджетних запитів головних розпорядників коштів бюджету м. Києва на наступний рік в установленому порядку;

4. Встановити, що створення містобудівної документації не може бути підставою для відмови у розгляді та підготовці відповідних висновків в установленому порядку щодо проектів землеустрою земельних ділянок на території, для якої здійснюється розроблення містобудівної документації.

5. Рішення Київської міської ради у редакції від 15 квітня 2004 року N 158/1368 "Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації в м. Києві на період 2004 - 2006 рр." та від 12.12.2006 N 268/325 "Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 15.04.2004 року N 158/1368 "Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації в м. Києві на період 2004 - 2006 рр." вважати такими, що втратили чинність.

6. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
13.11.2013 N 518/10006


Міська програма створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві

1. Визначення проблем, на які спрямована Програма

Програма створення (оновлення) містобудівної документації в м. Києві на період 2014 - 2016 рр. (далі - Програма) підготовлена відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", з метою забезпечення реалізації Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року, схваленої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060.

За останні роки значно активізувалась містобудівна діяльність у м. Києві, стабільно зростають обсяги будівництва житла, об'єктів громадського, дорожньо-транспортного, інженерного та соціального призначення.

Проекти детальних планів територій, розроблені у 2000 - 2010 рр., на сьогодні застаріли у зв'язку із зміною нормативно-правової бази, необхідністю урахування рішень про надання земельних ділянок для будівництва, змін власників та функціонального призначення об'єктів нерухомого майна на цих територіях, новітніх технологій проектування.

Відсутність затверджених планів зонування територій та детальних планів територій призводить до хаотичного розміщення об'єктів, порушення вимог охорони довкілля та культурної спадщини, не дає можливості встановити обґрунтовані параметри об'єктів при видачі містобудівних умов та обмежень.

Розміщення об'єктів без затверджених детальних планів територій ускладнює проектування вулиць та транспортних розв'язок, призводить до порушень червоних ліній, розміщення комерційно прибуткових об'єктів на територіях перспективного розташування нових парків і скверів, дошкільних освітніх закладів та шкіл.

Відповідно до законодавства при відсутності затвердженого детального плану території чи плану зонування території забороняється відведення земель для розміщення об'єктів містобудування, що спричиняє погіршення інвестиційного клімату.

Обмеженість коштів місцевого бюджету не дає змоги здійснити розробку містобудівної документації, що охоплює всю територію міста, у стислі терміни за рахунок виключно бюджетного фінансування.

Для вирішення цих проблем приймається рішення Київської міської ради "Про затвердження Програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві" у новій редакції.

2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є розроблення і затвердження генерального плану столиці України - міста Києва, обґрунтованого визначення на основі затверджених детальних планів територій планувальної організації та функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталів, мікрорайонів, інших частин території м. Києва, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, а також встановлення єдиних умов та обмежень (регламентів) забудови територій на основі затверджених планів зонування для інтенсивного втілення в життя принципів містобудівної політики інтегрованого міського розвитку столиці України як стабільного європейського міста, створення повноцінного життєвого середовища, збереження традиційних особливостей, історичного середовища та природно-ландшафтного комплексу міста, розвитку ефективної інженерної та транспортної інфраструктури. Завданнями Програми є:

- визначення переліку окремих територій та відповідної містобудівної документації згідно з схемою планувальної структури м. Києва, наведеною в додатку до Програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013 - 2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20 вересня 2012 року N 70/8354;

- встановлення орієнтовних меж окремих територій та вартості робіт зі створення містобудівної документації;

- забезпечення просторової концентрації і координації використання фінансових коштів публічних і приватних суб'єктів;

- визначення можливих джерел та механізмів фінансування робіт зі створення містобудівної документації;

- забезпечення регулювання забудови та іншого використання територій міста Києва відповідно до законодавства, державних норм, стандартів і правил.

3. Шляхи та засоби розв'язання проблем

3.1. Шляхами розв'язання проблем є:

- розроблення та затвердження Генерального плану міста Києва у новій редакції, планів зонування семи планувальних зон м. Києва, детальних планів територій комплексної забудови та реконструкції з урахуванням громадських інтересів та інвестиційних намірів, потреб розміщення доступного житла, комплексного розвитку соціальної сфери та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони довкілля та культурної спадщини;

- поетапне розроблення комплексу містобудівної документації із забезпеченням деталізації Генерального плану міста Києва, реалізації Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року відповідно до цієї Програми та залученням коштів місцевого бюджету, інвестиційних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.

3.2. Засобами розв'язання проблем є:

- визначення черговості розроблення, організація виконання робіт і громадських слухань, затвердження детальних планів територій, планів зонування центральної планувальної зони та інших шести планувальних зон м. Києва відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

- визначення відповідно до планувальної структури м. Києва цілісних функціонально-планувальних утворень та орієнтовних меж детальних планів окремих територій, де передбачається комплексна забудова чи реконструкція з урахуванням прийнятих рішень, наявної забудови, умов та обмежень та іншого використання територій, природних та планувальних рубежів з можливістю наступного уточнення цих меж;

- координація завдань та проектних рішень містобудівної документації для забезпечення ув'язки детальних планів окремих територій з містобудівними рішеннями і розрахунками оновленого Генерального плану м. Києва та Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року;

- залучення інвестиційних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством, для розроблення детальних планів окремих територій міста, привабливих для інвесторів та запланованих згідно з оновленими матеріалами генерального плану під комплексну забудову чи реконструкцію.

Нормативно-правовою базою Програми є укази Президента України від 13.05.97 N 422/97 "Про пріоритетні завдання у сфері містобудування", від 21.12.2010 N 1154/2010 "Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", від 24.05.2013 N 307/2013 "Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території", закони України "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельний кодекс України, наказ Мінрегіону України від 16.11.2011 N 290 "Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації", державні будівельні норми, рішення Київської міської ради від 28.03.2002 N 370/1804 "Про затвердження Генерального плану розвитку м. Києва та проекту планування його приміської зони до 2020 року" та від 18.09.2008 N 262/262 "Про розробку нового генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 18.09.2003 N 1753 "Про забезпечення комплексної забудови (реконструкції) районів та мікрорайонів у місті Києві", рішення Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060 "Про Стратегію розвитку м. Києва до 2025 року".

Завдання, склад і зміст, порядок розроблення містобудівної документації в м. Києві визначаються відповідно до законодавства та інших нормативно-правових актів України, в тому числі державних будівельних норм і стандартів.

4. Ресурсне забезпечення Програми. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування робіт з планування територій здійснюється за рахунок бюджету м. Києва та інших джерел, не заборонених законодавством.

Власники, користувачі (орендарі) земельних ділянок, які мають наміри здійснити їх забудову або змінити функціональне призначення на території розроблення детального плану території, здійснюють фінансування робіт з розроблення таких детальних планів на договірних засадах.

Вартість розроблення містобудівної документації визначається згідно з державними будівельними нормами ДБН Д.1.1.7-2000 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України" із застосуванням коефіцієнтів, що затверджуються Мінрегіону України.

Вартість виконання окремих розробок уточнюється відповідно до складених кошторисів у договірній документації між замовником та розробником містобудівної документації.

5. Організаційні засади з розроблення містобудівної документації

Організація розроблення містобудівної документації у м. Києві здійснюється Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - замовником згідно з Переліком містобудівної документації, що розроблятиметься у 2014 - 2016 рр. (додаток до Програми), з урахуванням інвестиційних намірів щодо забудови окремих територій.

Замовник містобудівної документації:

- організовує в установленому порядку поновлення матеріалів топографо-геодезичної зйомки територій м. Києва, проведеної в минулі роки, необхідних для розроблення містобудівної документації відповідно до Програми;

- забезпечує урахування питань, пов'язаних з розміщенням об'єктів будівництва, іншого використання територій, з погодженням проектів землеустрою, наданням містобудівних умов та обмежень на проектування об'єктів при розробленні містобудівної документації;

- визначає та уточнює межі розроблення містобудівної документації;

- забезпечує організацію фінансування розроблення містобудівної документації шляхом залучення інвестиційних коштів або подання відповідного бюджетного запиту;

- готує завдання на розроблення містобудівної документації та подає його на затвердження заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, готує інші вихідні дані;

- визначає розробника містобудівної документації;

- забезпечує урахування громадських інтересів шляхом публікації оголошення про розроблення містобудівної документації, організації проведення громадських слухань після отримання проекту містобудівної документації від розробника;

- у разі необхідності та за наявності інвестиційних пропозицій готує проект рішення Київської міської ради про зміни у переліку містобудівної документації, наведеної у додатку до Програми;

- при розробленні зонінгу уточнює завдання на розроблення детальних планів відповідної території.

Розробник містобудівної документації:

- готує проект договору на розроблення або внесення змін до містобудівної документації;

- збирає вихідні дані за дорученням замовника;

- розробляє містобудівну документацію або вносить до неї зміни відповідно до вимог державних будівельних норм, державних стандартів;

- бере участь у проведенні громадських слухань, розгляді архітектурно-містобудівною радою та сесією Київської міської ради розробленої ним містобудівної документації;

- пропонує замовнику у разі необхідності залучити інші науково-дослідні та проектні організації до проведення додаткових досліджень, розроблення окремих розділів містобудівної документації;

- зберігає оригінал розробленої містобудівної документації, зміни до неї на паперових і електронних носіях в порядку, встановленому законодавством.

Містобудівна документація розробляється комунальною організацією виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Інститут Генерального плану м. Києва" (далі - КО "Інститут Генерального плану м. Києва") та іншими проектними і науково-дослідними організаціями, які мають відповідну ліцензію, сертифікованих спеціалістів і технічну базу, на замовлення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), згідно з переліком, затвердженим цим рішенням.

У разі виконання робіт за рахунок бюджетних коштів розробник містобудівної документації визначається відповідно до законодавства шляхом проведення закупівлі послуг відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".

При розробленні, затвердженні, внесенні змін до містобудівної документації, проведенні громадських слухань щодо врахування громадських інтересів замовник і розробник вживають заходів з нерозголошення спеціальної інформації, передбаченої Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженим наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 N 440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.08.2005 N 902/11182.

Під час розроблення містобудівної документації пропозиції замовника щодо використання територій вносяться ним на розгляд та врахування розробником у проекті містобудівної документації.

Інвестиційні наміри юридичних та фізичних осіб щодо забудови та іншого використання територій враховуються розробником у проекті містобудівної документації у разі їх узгодження із замовником.

Для проведення громадських слухань, проведення погоджень, розгляду на архітектурно-містобудівній раді та експертизи виготовляється один примірник містобудівної документації на електронних носіях та на паперових носіях, що коригується за результатами кожного етапу та передається замовнику для подання на затвердження.

Подання містобудівної документації на затвердження Київській міській раді забезпечують Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійна комісія Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Затверджена містобудівна документація виготовляється у трьох примірниках на паперових носіях та в одному примірнику на електронних носіях і передається до Служби містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для реєстрації у базі даних містобудівного кадастру, подальшого використання у містобудівній діяльності. відповідно до законодавства та з дотриманням авторських прав щодо проектного рішення організації-розробника відповідно до статей 29, 30, 31 Закону України "Про архітектурну діяльність".

6. Очікувані результати від виконання Програми, визначення її ефективності

Реалізація Програми забезпечить виконання положень Генерального плану міста Києва, Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року, сприятиме комплексному містобудівному розвиткові територій м. Києва, спрощенню процедурних питань розміщення та будівництва об'єктів, поліпшенню інвестиційного клімату в будівництві, екологічних та соціальних умов життєдіяльності населення, стану довкілля, збереженню і ефективному використанню об'єктів культурної спадщини.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури, заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом повноважень, Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега


 

Додаток
до програми створення (оновлення) містобудівної документації в м. Києві


Перелік містобудівної документації для розроблення (оновлення) у м. Києві у 2013 - 2016 рр.

N п/п

Назва містобудівної документації

Розміщення в планувальній структурі міста
(код планувального утворення)

Орієнтовна площа, га

1

2

3

4

I

Генеральний план м. Києва 2025 (розробляється)

-^

 

II

Детальні плани територій (далі - ДПТ):

 

 

1.

ДПТ селища Чапаєвка*

2.1.025

623

2.

ДПТ мікрорайону Жуляни*

2.1.010

458

3.

ДПТ Теремки-III*

2.1.016

367

4.

ДПТ комплексної забудови з об'єктами житлового, громадського, адміністративного, науково-виробничого та промислового призначення, об'єктами соціальної інфраструктури та паркінгами на земельній ділянці на вул. Пономарьова, 1-а у Святошинському районі м. Києва*

3.1.019
3.2.025

218

5.

ДПТ багатофункціонального житлового району на землях державного підприємства "Науково-дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця", що прилягають до вул. Маршала Гречка та просп. Правди в Подільському районі м. Києва*

4.1.010
4.2.018

385

6.

ДПТ по вул. Степана Сагайдака, 101*

5.1.006

84

7.

ДПТ в районі вулиць Анни Ахматової, М. Драгоманова, Канальна, просп. Петра Григоренка в Дарницькому районі м. Києва*

6.1.004
5.2.019
6.2.018

156

8.

ДПТ району Осокорки у Дарницькому районі м. Києва - Осокорки Центральні**

6.1.009^
6.1.013
6.1.014
6.3.029

571

9.

ДПТ 11-го мікрорайону Позняки-Західні у Дарницькому районі м. Києва**

6.1.006^
7.3.018

235

10.

ДПТ в районі Дніпровської набережної, вулиці Здолбунівська, просп. Петра Григоренка в Дарницькому районі***

6.2.018^
6.1.005
6.3.025

176

11.

ДПТ району громадсько-житлової забудови "Нова Дарниця" в межах вулиць Привокзальна, Харківське шосе, Тростянецька, Бориспільська, Вереснева**

6.1.001

173

12.

ДПТ в районі станції метро "Червоний хутір" в межах вулиць Бориспільська, Вереснева, Тростянецька, Поліська, Старобориспільська**

6.1.002
6.1.015
6.1.016

378

13.

ДПТ району селища Бортничі Нижні**

6.1.012^
6.3.170

828

14.

ДПТ промрайону "Дарницький" в межах вулиць Алма-Атинська, Харківське шосе, Привокзальна, Зрошувальна, Бориспільська***

5.2.020
6.2.019

576

15.

ДПТ "Промзона Березняки" в межах вулиць Харківське шосе, Івана Сергієнка, В. Сосюри, Празька, Азербайджанська, Калачевська, Станюковича, Алма-Атинська, Сиваська, залізнична колія**

5.1.002

137

16.

ДПТ в межах просп. Возз'єднання, залізниці, просп. Броварський, вул. Раїси Окіпної, Русанівської протоки***

5.1.004
5.2.022

108

17.

ДПТ комплексної реконструкції масиву "Соцмістечко" в межах просп. Броварський, просп. Возз'єднання, вулиць Гагаріна, Червоногвардійська, залізниця***

5.1.005^
5.3.035

290

18.

ДПТ "Промрайон Дніпровський" в межах просп. Броварський, вулиць Червоногвардійська, Азербайджанська, Вільнюська, Попудренка***

5.2.021
5.3.034

535

19.

ДПТ в межах вулиць Генерала Жмаченка, просп. Броварський, Миропільська***

5.1.007^

61

20.

ДПТ масиву Воскресенський в межах вулиць Стальського, Братиславська, Райдужна, бул. Перова, вул. Воскресенська**

5.1.009

230

21.

ДПТ масиву Воскресенський в межах просп. Генерала Ватутіна, вулиць Братиславська, Стальського, Вершигори**

5.1.010
5.3.028

306

22.

ДПТ промрайону "Троєщина" по вул. Пухівській***

5.2.024^

271

23.

ДПТ індустріального парку "Київська бізнес-гавань" у Деснянському районі

5.2.024^

420

24.

ДПТ району садибної забудови с. Троєщина в межах вулиць Бальзака, Радунська, Лісківська, Милославська**

5.1.016^
5.3.037
5.1.017
7.3.012

911

25.

ДПТ острів "Труханів" - 2***

7.3.012

904

26.

ДПТ острів "Труханів" - 1***

7.3.010^
7.3.011

587

27.

ДПТ острів "Венеціанський"***

7.3.010^

141

28.

ДПТ острів "Гідропарк"***

7.3.009^
7.3.010

192

29.

ДПТ в межах вулиць Лаврська, Лейпцизька, пров. М. Реута***

1.1.003^

37

30.

ДПТ в межах бул. Дружби Народів, Набережне шосе, Наддніпрянське шосе, Дарницький залізнично-автомобільний міст, Набережно-Печерська дорога***

1.3.020^
7.3.001

77

31.

ДПТ в межах вулиць Червоноармійська, бул. Дружби Народів, Чеська, І. Кудрі, П. Лумумби, Тверська***

1.1.009^

75

32.

ДПТ в межах вулиць Кіквідзе, Професора Підвисоцького, бул. Дружби Народів, Чеська, Матросова, Залізничне шосе***

1.1.004

87

33.

ДПТ мікрорайону Совки в межах просп. Червонозоряний, вулиць Кіровоградська, Грінченка ***

2.1.008^
2.3.045

78

34.

ДПТ реструктуризації промрайону "Нижня Теличка" в межах Наддніпрянського шосе, озера Видубицьке, Набережно-печерської дороги, Південного мосту**

2.1.029^

146

35.

ДПТ реструктуризації промрайону "Комсомольське-П'ятихатки" в межах Наддніпрянського шосе, Південного мосту, вул. Промислова**

2.2.036

305

36.

ДПТ о. Галерний в межах вул. Промислова, Столичне шосе, затока Галерна**

7.3.014

279

37.

ДПТ промзони "Корчувате" в межах вулиць Столичне шосе, Новопирогівська, Набережно-Корчуватська, р. Коник**

2.1.023
7.3.014

176

38.

ДПТ промзони "Корчувате" в межах просп. Науки, Столичне шосе, вулиць Червонопрапорна, Академіка Заболотного**

2.2.038
2.1.025
2.1.024

261

39.

ДПТ промзони "Корчувате" в межах просп. Науки, Столичне шосе, Академіка Писаржевського, пров. Лисогірський**

2.1.021^
2.2.037
2.1.020

242

40.

ДПТ в районі вул. Ягідна***

2.1.022^

114

41.

ДПТ в районі вулиць Академіка Заболотного, Академіка Глушкова - Експоцентр України**

2.1.013^

95

42.

ДПТ в межах вулиць Трутенка, Ломоносова, Симоненка, Васильківська**

2.1.012^

50

43.

ДПТ в межах вул. Васильківська, просп. 40-річчя Жовтня**

2.1.014

149

44.

ДПТ реструктуризації промзони по вул. Васильківська***

2.2.034^
2.1.009

132

45.

ДПТ реструктуризації промислового району біля залізничної станції "Пост-Волинський" в межах просп. Повітрофлотський, вулиць Медова, Народного Ополчення, Фастівська, залізниця***

2.2.032

185

46.

ДПТ комплексної реконструкції житлового масиву Відрадний-2 в межах просп. Космонавта Комарова, бул. І. Лепсе, вул. Академіка Білецького, просп. Відрадний, вул. Гарматна***

3.1.004

271

47.

ДПТ реструктуризації промрайону "Відрадний" в межах просп. Космонавта Комарова, бул. І. Лепсе, вул. Качалова, просп. Відрадний, Бакуніна, М. Шепелєва, Новопольова, залізниця***

3.2.021

205

48.

ДПТ реструктуризації промрайону "Борщагівський-1" в межах просп. Леся Курбаса, просп. Академіка Корольова. Сім'ї Сосніних, залізниця***

3.2.022

190

49.

ДПТ в межах просп. Перемоги, вулиць Академіка Янгеля, Борщагівська, залізниця, Вадима Гетьмана***

1.1.013

99

50.

ДПТ реструктуризації промрайону "Відрадний" в межах бул. І. Лепсе, вул. М. Василенка, просп. Перемоги, вулиць Гарматна, Виборзька, залізниця***

3.2.021
3.1.003

182

51.

ДПТ комплексної реконструкції житлового масиву Відрадний-1 в межах просп. Космонавта Комарова, вулиць Борщагівська, Виборзька, В. Гетьмана***

3.1.003

192

52.

ДПТ реструктуризації промрайону "Відрадний" в межах просп. Космонавта Комарова, бул. І. Лепсе, вул. М. Василенка, просп. Перемоги, залізниця***

3.2.021

245

53.

ДПТ реструктуризації промрайону "Борщагівський-1" в межах просп. Леся Курбаса, вулиць Героїв космосу, Жмеринська, залізниця***

3.2.022

87

54.

ДПТ в межах вулиць Бетховена, Жмеринська***

3.3.029
3.1.012

45

55.

ДПТ комплексної реконструкції житлового масиву Святошин-2 в межах вулиць Живописна/Шепетівська, Перемоги, Жмеринська, залізнична колія, просп. Перемоги***

3.1.011
3.2.022
3.3.029
3.3.030

392

56.

ДПТ в межах вулиць Академіка Кржижановського, бул. Академіка Вернадського, вул. М. Краснова, залізнична колія***

3.2.023^

45

57.

ДПТ житлових масивів Біличі та Новобіличі в межах просп. Академіка Палладіна, вулиць Генерала Наумова, Робітнича, Олевська, Підлісна, Антонова-Овсієнка, М. Ушакова, Командарма Уборевича, Ушакова, Робітнича**

3.1.008
3.1.009
3.2.023

375

58.

ДПТ масиву Берковець в межах просп. Академіка Палладіна, вулиць Берковецька, Синьоозерна***

3.1.018^

108

59.

ДПТ району курортно-житлової забудови "Пуща-Водиця"**

4.3.031^
4.3.032
4.3.033
4.3.034

753

60.

ДПТ комплексної реконструкції житлового масиву Нивки в межах вулиць Академіка Туполєва, Стеценка, Саратовська, Салютна***

3.1.006

180

61.

ДПТ комплексної реконструкції застарілого житлового фонду мікрорайону в межах вулиць Маршала Гречка (від буд. 2 до буд. N 26-а), Стеценка, Інтернаціональна площа, Північно-Сирецька, Сирецького Дендропарку***

4.1.011^

116

62.

ДПТ комплексної реконструкції житлового масиву Сирець в межах вулиць Ризька, О. Теліги, Бакинська, Чаплигіна, Ясногірська, Котовського, Щусєва***

3.1.001

167

63.

ДПТ комплексної реконструкції житлового масиву Куренівка в межах вулиць Ольжича, Бакинська, Чаплигіна, О. Теліги, Куренівська, Фрунзе, залізниця***

4.1.006

282

64.

ДПТ реструктуризації промрайону "Подільсько-Куренівський" в межах просп. Московський, вулиць Ливарська, пров. Куренівський, залізнична колія, Автозаводська, Лугова, Богатирська, Куренівська***

4.2.017

309

65.

ДПТ в межах вулиць Лугова, Богатирська. Петра Дегтяренка, Павла Дибенка***

4.2.017

293

66.

ДПТ в межах вулиць Вербова, Куренівська, Богатирська, Московський просп., Набережно-Рибальська, залізнична колія***

1.1.015^
4.1.001

175

67.

ДПТ в районі вулиць Електриків, Набережно-Рибальська***

1.1.015^

135

68.

ДПТ в межах вулиць Костянтинівська, Новокостянтинівська, Аляб'єва, залізнична колія, Новий Гаванський міст, Набережно-Лугова***

1.1.016
1.2.018

229

69.

ДПТ реструктуризації промрайону "Подільсько-Куренівський" в межах вулиць Фрунзе, Вікентія Хвойки, Димитрова, Тульчинська, просп. Московський, залізнична колія, Аляб'єва, Новокостянтинівська, Костянтинівська, Оленівська***

1.2.018

146

70.

ДПТ в районі пров. Ярославський, вул. Фрунзе, Подільський узвіз, Смородинський узвіз, пров. Нагірний, Глибочицька, Нижній Вал***

1.1.012^

110

71.

ДПТ в межах вулиць Глибочицька, Кудрявський узвіз, Артема, Вознесенський узвіз***

1.1.006^

39

72.

ДПТ в межах вулиць Дорогожицька, Мельникова, Якіра, Сім'ї Хохлових***

1.1.014
1.2.017

48

73.

ДПТ рекреаційних закладів в районі Святошинських ставків у Святошинському районі***

3.3.033
3.3.034
3.3.035

245

74.

ДПТ в межах проспекту Перемоги та залізничної колії***

3.1.006
3.2.023

154

75.

ДПТ по вул. Академіка Туполєва, 12 у Шевченківському районі м. Києва***

3.1.006

61

III

Плани зонування територій:

 

 

1

План зонування території (зонінг) центральної планувальної зони міста Києва (на виконання рішення Київської міської ради від 20.09.2012 N 69/8353 "Про розробку Плану зонування території міста Києва")

-

4797,34

2

План зонування території південної планувальної зони

-

9744,93

3

План зонування території західної планувальної зони

-

12475,44

4

План зонування території північної планувальної зони

-

12759,52

5

План зонування території північної лівобережної зони

-

18040,34

6

План зонування території східної планувальної зони

 -

13399,01

7

План зонування території центральної ландшафтно-рекреаційної зони

-

13783


____________
* - розроблені та затверджені;

** - оновлення або внесення до розроблених та незатверджених;

*** - розробка нової містобудівної документації;

^ - I черга реалізації.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега