КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 28 травня 2015 року N 573/1437

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради "Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки "Картка киянина" від 17.04.2013 N 104/9161

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", постанови Кабінету Міністрів України "Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції", рішення Київської міської ради від 17.02.2011 N 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки", рішення Київської міської ради "Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки "Картка киянина" від 17.04.2013 N 104/9161, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.09.2011 N 1670 "Про впровадження пілотного проекту системи "Картка киянина", з метою підвищення соціального захисту малозахищених верств населення міста Києва, впорядкування механізмів надання пільг, їх обліку та адресності, розвитку безготівкових форм розрахунків Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київської міської ради "Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки "Картка киянина" від 17.04.2013 N 104/9161 такі зміни та доповнення:

1.1. Пункт 2 рішення змінити та викласти у такій редакції:

"2. Районним в місті Києві державним адміністраціям, Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати реєстрацію, облік та видачу карток "Картка киянина" окремим категоріям громадян, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внутрішньо переміщеним особам (особам, облікованим у місті Києві, які переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції).

Картка "Картка киянина" видається за зверненням громадян, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внутрішньо переміщеним особам (особам, облікованим у місті Києві, які переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції)".

1.2. Пункт 5 рішення доповнити підпунктами 5.1, 5.2, 5.3 та викласти у такій редакції:

"5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

5.1. Залучати банківські установи та інших учасників для запровадження "Картки киянина" згідно з чинним законодавством України.

5.2. Погоджувати залучення банківських установ та інших учасників для запровадження "Картки киянина", що залучаються переможцем конкурсу з відбору потенційних виконавців робіт із впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи "Картка киянина", відповідно до умов укладених договорів.

5.3. Привести свої акти у відповідність до цього рішення.".

1.3. Пункт 6 рішення викласти у такій редакції:

"6. Банківським установам - учасникам проекту "Картка киянина" здійснювати реєстрацію, облік та видачу карток "Картка киянина" за зверненнями громадян, які зареєстровані в місті Києві, здійснюють трудову діяльність в місті Києві відповідно до законодавства України, отримують дошкільну, загальносередню та вищу освіту у навчальних закладах міста Києва всіх рівнів акредитації та видачу карток "Картка киянина" категоріям громадян, визначеним у пункті 2 цього рішення, без ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка картки.".

1.4. Пункти 2 та 3 Положення про єдиний реєстр утримувачів карток "Картка киянина", затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2013 N 104/9161, викласти у такій редакції:

"2. Метою створення єдиного реєстру утримувачів є забезпечення збору, переведення в електронний вигляд, обліку, систематизації, збереження інформації, що стосується процесів реєстрації, видачі та обліку карток "Картка киянина" громадянам, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внутрішньо переміщеним особам (особам, облікованим у місті Києві, які переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції) та громадянам, які зареєстровані в місті Києві, здійснюють трудову діяльність в місті Києві відповідно до законодавства України, отримують дошкільну, загальносередню та вищу освіту у навчальних закладах міста Києва всіх рівнів акредитації.

3. Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечують збір, переведення в електронний вигляд, облік, систематизацію інформації, що стосується процесів реєстрації, видачі та обліку карток "Картка киянина" по громадянах, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внутрішньо переміщених особах (особах, облікованих у місті Києві, які переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції).

Банківські установи - учасники проекту "Картка киянина" забезпечують збір, переведення в електронний вигляд, облік, систематизацію інформації, що стосується процесів реєстрації, видачі та обліку карток "Картка киянина" по громадянах, які зареєстровані в місті Києві, здійснюють трудову діяльність в місті Києві відповідно до законодавства України, отримують дошкільну, загальносередню та вищу освіту у навчальних закладах міста Києва всіх рівнів акредитації та які не мають права на пільги відповідно до законодавства України, права на додаткові пільги та доплати відповідно до рішень Київської міської ради.

Банківські установи - учасники проекту "Картка киянина" забезпечують видачу карток "Картка киянина" громадянам, які зареєстровані на отримання "Картки киянина" у встановленому порядку відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" забезпечує облік виданих карток "Картка киянина" в інформаційно-телекомунікаційній системі "Картка киянина" (далі - ІТС "Картка киянина") Центру міського процесингу.".

1.5. Пункт 7 Положення про єдиний реєстр утримувачів карток "Картка киянина", затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2013 N 104/9161, викласти у такій редакції:

"7. Якщо громадянин, який зареєстрований у місті Києві, є утримувачем картки "Картка киянина", має право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), звертається до управлінь праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем реєстрації або до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка картки "Картка киянина" та внесення відповідних змін до ЄРУ, то його особова справа передається банківською установою - учасником проекту "Картка киянина", якою було заведено таку справу, до районної в місті Києві державної адміністрації за місцем його реєстрації за вимогою останньої.".

1.6. Підпункт 4.1.1 пункту 4 Положення про багатофункціональну електронну пластикову картку "Картка киянина", затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2013 N 104/9161, викласти у такій редакції:

"4.1.1. Для отримання "Картки киянина" та відкриття поточного соціального рахунку картки "Картка киянина" банківською установою - учасником проекту "Картка киянина" громадянин, який має право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внутрішньо переміщена особа (особа, облікована у місті Києві, яка переміщена з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції) подає районним в місті Києві державним адміністраціям або Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за місцем своєї реєстрації заяву або до банківської установи - учасника проекту "Картка киянина", іншого пункту оформлення та видачі карток "Картка киянина", визначеного як такого у встановленому порядку, без ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка.

Заявник разом із заявою подає до управлінь праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем реєстрації або до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) копію паспорта, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідальний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), копію посвідчення, що дає право на пільгу, та/або копію довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, виданої відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції" від 01.10.2014 N 509, з пред'явленням оригіналів, та фотографію (3 х 4 або 4 х 6).

Громадяни - утримувачі карток "Картка киянина", які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з метою ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка картки "Картки киянина" звертаються для реєстрації та обліку "Карток киянина" до управлінь праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем реєстрації або до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Громадяни, які відповідно до рішень Київської міської ради мають право на безоплатний проїзд у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху, в зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, виключно на підставі картки "Картка киянина", але не мають зареєстрованого місця проживання в місті Києві, подають вищезазначений пакет документів до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Громадянин, який з об'єктивних причин не може самостійно прийти до пункту оформлення картки "Картка киянина", може подати документи та анкету-заяву через свого уповноваженого представника. Уповноважений представник пред'являє паспорт, паспорт громадянина України, що бажає оформити картку "Картка киянина", та документ, що підтверджує його повноваження як представника.

Громадянин, який має право на отримання картки "Картка киянина", подає заяву до банківської установи - учасника проекту "Картка киянина", іншого пункту оформлення та видачі карток "Картка киянина", визначеного як такого у встановленому порядку. Перелік документів для отримання картки "Картка киянина" визначається банківською установою - учасником проекту "Картка киянина", іншим пунктом оформлення та видачі карток "Картка киянина", визначеними як такими у встановленому порядку, і включає: копію паспорта, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідальний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), з пред'явленням оригіналів, та документів, підтверджуючих право на отримання картки "Картка киянина".

У разі зміни зареєстрованого місця проживання поза межами міста Києва громадянин зобов'язаний повідомити уповноважений орган за місцем отримання картки "Картка киянина".

У разі звільнення з роботи працівника, якому видана картка "Картка киянина" для забезпечення його права безоплатного проїзду міським комунальним транспортом у зв'язку з виконанням службових обов'язків, керівник установи, організації зобов'язаний протягом одного робочого дня повідомити про це листом районну в місті Києві державну адміністрацію в електронному та паперовому вигляді. До листа обов'язково додається копія наказу про звільнення.

Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), банківські установи - учасники проекту "Картка киянина" на підставі заяви утримувача картки "Картка киянина" або відомостей від органів державної влади, підприємств, установ та організацій про зміну зареєстрованого місця проживання за межами міста Києва, про звільнення з роботи громадян, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про втрату такого права та отриманих відомостей від державних органів реєстрації актів цивільного стану, вносять відповідні зміни в його персональну особову справу та блокують соціальний додаток картки "Картка киянина", а у разі смерті утримувача блокують картку "Картка киянина" в цілому.".

1.7. Підпункт 4.1.3 пункту 4 Положення про багатофункціональну електронну пластикову картку "Картка киянина", затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2013 N 104/9161, викласти у такій редакції:

"4.1.3. Видача карток "Картка киянина" здійснюється безкоштовно в пункті оформлення та видачі такої картки або в відповідній банківській установі - учаснику проекту "Картка киянина", іншому пункті оформлення та видачі карток "Картка киянина", визначеному як таким у встановленому порядку, протягом 30 днів з дня подання заяви.".

2. Це рішення офіційно оприлюднити шляхом опублікування в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики і постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко