КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 29 жовтня 2009 року N 525/2594

Про доповнення розділу XV до рішення Київради від 25.12.2008 N 1051/1051 "Про правила благоустрою міста Києва"

З метою спрощення процедури отримання дозволу (ордеру) на тимчасове порушення благоустрою, відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада вирішила:

1. Доповнити розділ XV Порядку отримання дозволів на порушення благоустрою, їх призупинення, подовження і закриття, затвердженого рішенням Київради від 25.12.2008 N 1051/1051, пунктом 15.1.3 такого змісту:

"15.1.3. Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва є органом, який здійснює видачу дозволів (ордерів) на тимчасове порушення благоустрою при виконанні земельних, будівельних та інших робіт та капітальних ремонтів на території м. Києва без будь-яких погоджень та затверджень Київським міським головою та іншими посадовими особами виконавчого органу Київради.".

2. Викласти додаток 6 до рішення Київради від 25.12.2008 N 1051/1051 "Про правила благоустрою міста Києва" в новій редакції згідно з додатком.

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань екологічної політики, постійну комісію Київради з питань промисловості, інноваційної та регуляторної політики.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 29 жовтня 2009 р. N 525/2594 


 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва

_____________________________________________________________________________
Україна, 01302, м. Київ-32, вул. Саксаганського, 143, тел. 289-66-55, 289-56-66, 486-14-02, факс. 486-12-75

ДОЗВІЛ (ОРДЕР) N __

від "___" ____________ 20_ рік

Район ________________________________________________________________________________

Замовник ____________________________________________________________________________

Виконавець
робіт
________________________________________________________________________________

Відповідальний по ордеру _______________________________________________________________
                                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

На тимчасове порушення благоустрою та його відновлення в зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

За адресою: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (вул., провулок, площа і т. п.)

на ділянці від _______ до _______ з розриттям траншеї (котловану) _______ метрів, без виходу, з виходом розриття (огорожі) за червоні лінії вулиць (непотрібне закреслити) по проекту, погодженому інженерним управлінням за N ____ від ____________

Надані документи:

1.

2.

3.

Особливі умови виконання робіт:

ВИКОНАННЯ РОБІТ ДОЗВОЛЕНО 


зі строком початку 

зі строком закінчення 


"___" ____________ 20__ рік 

"___" ____________ 20__ рік 


Начальник Головного управління ________________________________________________________

РОЗПИСКА-ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Я ____________________________________________________________________ відповідальний по
                                                                                (П. І. Б.)
ордеру зобов'язуюсь:

1. Додержуватись Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київради N 1051/1051 від 25.12.2008, вимог Правил забудови м. Києва та державних будівельних норм України.

2. Організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїжджу частину вулиць.

3. Роботи виконувати в суворій відповідності до погодженої та затвердженої проектної документації та проекту виконання робіт.

4. Підтверджую, що даний об'єкт повністю забезпечений необхідними матеріалами, робочою силою і типовою огорожею.

5. При знаходженні вибухонебезпечних предметів роботи негайно припинити, вивести людей і техніку в безпечне місце, виставити охорону, повідомити Головне управління контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном міста Києва та Головне управління з питань надзвичайних ситуацій (тел. 430-50-10, 226-20-90).

6. До початку робіт з метою уникнення пошкоджень існуючих підземних споруд викликати представників таких організацій:

а) РКМ АК "Київенерго"; 

ж) ЦПМ-12; 

б) РТМ АК "Київенерго"; 

з) "Київводоканал"; 

в) ЦЕЗ Київської міської дирекції; 

і) Укрінформзв'язку; 

ґ) ВАТ "Укртелеком"; 

к) ЦСЗ Укрзалізниці; 

г) "Київгаз"; 

л) ЦТЕСЗЛ Київська обласна філія ВАТ "Укртелеком"; 

д) ВЗ ГШ України; 

м) інших організацій. 

є) КП "Киїміськсвітло"; 


7. У разі невиконання робіт у термін, визначений в ордері, для його подовження до Головного управління подається письмова заява з обґрунтуванням причин несвоєчасного виконання робіт та з визначенням незавершених об'ємів.

8. При закритті ордера з простроченим терміном дії він буде подовжений на загальних підставах до дати закриття погоджуючими організаціями або на дату подання письмової заяви до Головного управління.

9. Попереджений про заборону передачі ордера без відома Головного управління (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством) іншим юридичним та фізичним особам. За невиконання зобов'язань за діючим ордером несу відповідальність в адміністративному та судовому порядку.

10. У відповідності до п. 7 (підпункт 7.3) рішення Київради від 17.01.2008 N 2/4474 при формуванні робочих та державних комісій по прийманню в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів в обов'язковому порядку до їх складу включається представник Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва (на підставі письмової згоди).

11. Закінчені будівництвом об'єкти не приймаються в експлуатацію, якщо вони виконані з відхиленням від проектних рішень.

ВИКОНАННЯ РОБІТ ПРОДОВЖЕНО:

  

  

  

  

  

  


Підпис відповідального по ордеру _______________ "___" ____________ 20__ року.

Адреса організації _______________________ тел. ___________________


 

Заступник міського
голови - секретар Київради
 

 
О. Довгий