КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 28 лютого 2019 року N 165/6821

Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки

Відповідно до статей 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 13 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", статті 20 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статті 65 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", законів України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про соціальний захист дітей війни", "Про Товариство Червоного Хреста України", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про громадські об'єднання", з метою вирішення питань фінансової підтримки громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, проведення загальноміських соціальних заходів з нагоди державних свят і визначних дат Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки (далі - Програма) згідно з додатком до цього рішення.

2. Визначити Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем Програми.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям щоквартально до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про стан виконання Програми для подальшого її узагальнення та підготовки зведеного щоквартального звіту по Програмі.

4. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подавати Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту та на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
28.02.2019 N 165/6821


I. ПАСПОРТ
міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки

1. Ініціатор розроблення програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Протоколи доручень, напрацьовані під час наради з обговорення оперативних питань та питань забезпечення життєдіяльності міста під головуванням першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М. Ю. від 17 січня 2018 року N 9; від 16 травня 2018 року N 53

3. Розробник програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники програми

-

5. Замовник (відповідальний виконавець) програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці) програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районні в місті Києві державні адміністрації

7. Строк виконання програми

2019 - 2021 роки

8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет міста Києва

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:
в тому числі за роками :

87608,1 тис. грн

2019 рік

2020 рік

2021 рік

27682,0

29232,2

30693,9

9.1.

коштів державного бюджету

 

9.2.

коштів бюджету м. Києва

87608,1 тис. грн

9.3.

коштів інших джерел

 


II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА "СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО" НА 2019 - 2021 РОКИ

Вирішальна роль громадянського суспільства в утвердженні демократії, прав і свобод людини, принципів соціальної справедливості є загальновизнаною. Протягом останніх років у місті Києві зросла кількість громадських організацій, розширилася сфера їх діяльності й вплив на прийняття рішень на місцевому рівні. Разом з тим, фундаментальною проблемою залишається низька фінансова самодостатність громадських організацій, оскільки вони є неприбутковими. Тому необхідно спрямувати зусилля на впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій та створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, а саме: впровадження соціального партнерства між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), районними в місті Києві державними адміністраціями та громадою через громадські організації з питань ґендерної рівності, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни та праці, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або операції Об'єднаних сил, забезпеченні її проведення, жертв нацистських переслідувань, дітей війни (далі - громадські організації, діяльність яких має соціальну спрямованість).

В попередні роки у місті Києві послідовно реалізовувалась політика, направлена на підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, та організацію проведення в місті Києві загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат. У результаті цього було забезпечено організацію надання фінансової допомоги 168 громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на статутну діяльність, оплату оренди приміщень та комунальних послуг. Завдяки цьому громадські організації, діяльність яких має соціальну спрямованість, могли користуватися приміщеннями для повсякденної роботи, проведення зборів, заходів та спілкування.

Враховуючи впровадження в Україні європейських практик взаємодії держави та об'єднань громадян, постала необхідність принципово змінювати підходи до організації надання фінансової підтримки в частині впровадження прозорих і об'єктивних критеріїв відбору громадських організацій, переходу від підтримки їх статутної діяльності до залучення до співпраці з міською владою шляхом реалізації розроблених ними проектів, спрямованих на виконання завдань і заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", в частині підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення.

Також не менш важливим напрямом співпраці міської влади з громадськими організаціями залишається проведення на належному організаційному рівні загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат, що дає змогу залучити широке коло громадськості до вшанування захисників України усіх поколінь, увічнення пам'яті жертв війни, а також консолідації суспільства та утвердження ідеалів миру.

Протягом 2016 - 2018 років виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) щороку проводилися загальноміські соціальні заходи до 17 державних свят та визначних дат за участі представників громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість. Зважаючи на те, що особливу актуальність сьогодні набувають питання миротворчої діяльності, національно - патріотичного виховання молоді, збереження спадкоємності поколінь, тільки комплексний підхід виконавчої влади та громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, може дати якісний та позитивний результат.

Також слід зазначити, що завдяки співпраці з міською владою відбувається тісна взаємодія громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, між собою, що сприяє вирішенню важливих проблемних питань життєдіяльності міста.

Для системного розв'язання проблем у сфері забезпечення ґендерної рівності, подальшої мобілізації та координації зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій, які працюють у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, необхідно зосередити окрему увагу на фінансуванні і підтримці зазначених громадських організацій.

Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки спрямована на реалізацію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, а саме: сектора 2.3 "Соціальна підтримка та допомога".

III. МЕТА ПРОГРАМИ

Мета міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки полягає у забезпеченні конструктивної взаємодії між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), районними в місті Києві державними адміністраціями та громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість, з вирішення актуальних питань розвитку міста, підтримки громадських ініціатив, підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення, сприяння розвитку громадянського суспільства; здійсненні позитивних дій щодо забезпечення ґендерної рівності та участі громадськості в організації та проведенні загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат, соціальних акцій із залученням коштів міського бюджету.

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Згідно з міською цільовою програмою "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року N 89/89, протягом трьох років надавалась фінансова допомога міським громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість; проводилися загальноміські соціальні заходи до державних свят та визначних дат.

У зв'язку із закінченням терміну дії міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016 - 2018 роки виникла необхідність організації надання фінансової допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, шляхом виконання (реалізації) розроблених ними проектів, спрямованих на забезпечення ґендерної рівності, підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення; фінансового забезпечення проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат.

4.1. Надання фінансової допомоги міським громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість

Відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання", громадські організації - це добровільні об'єднання фізичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

Робота громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, направлена на захист та задоволення інтересів своїх членів і надання різноманітних послуг незаможним верствам населення міста. При цьому переважна більшість громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, здійснюють свою статутну діяльність в орендованих приміщеннях.

Маючи статус неприбуткових згідно з Податковим кодексом України, громадські організації, діяльність яких має соціальну спрямованість, не одержують прибутку і в умовах фінансової нестабільності позбавлені можливості сплачувати кошти за оренду приміщень, комунальні послуги, виконувати статутні завдання. Разом з тим, вони є повноцінними партнерами міської влади у вирішенні актуальних питань розвитку міста, про що свідчать запропоновані ними у 2018 році проекти, спрямовані на реабілітацію людей з інвалідністю; соціальну адаптацію учасників антитерористичної операції та/або операції Об'єднаних сил, учасників бойових дій та їхніх сімей; проведення заходів, пов'язаних із реабілітацією та соціальним захистом дітей-сиріт, дітей з інвалідністю; соціальну підтримку жінок, які перенесли операцію з приводу раку молочної залози тощо.

Відповідно до законів України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" необхідно забезпечити:

- попередження та протидію ґендерно зумовленому та домашньому насильству;

- удосконалення механізму захисту та надання допомоги постраждалим від дискримінації за ознакою статі, особливо групам з підвищеним ризиком вразливості до множинної дискримінації (як приклад: жінки похилого віку, сільські жінки, жінки з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, ВІЛ- позитивні та/або наркозалежні, жінки - представниці національних меншин та інші);

- сприяння підвищенню ґендерної свідомості і ґендерно чутливої моделі поведінки (вільних від стереотипів образів жінок і чоловіків) різних цільових груп через: інформування в місцевих ЗМІ; підвищення важливості ролі жінок у різних сферах життя; популяризацію рівного розподілу сімейних обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", статті 20 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статті 3 Закону України "Про соціальний захист дітей війни", статті 6 - 5 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", зокрема, органам місцевого самоврядування доручено надавати допомогу і сприяти громадським організаціям людей з інвалідністю в їх діяльності, надавати громадським організаціям ветеранів фінансову підтримку, а також безоплатно будинки, приміщення, обладнання та інше майно, необхідне для виконання їх статутних завдань.

Незважаючи на позитивні тенденції у розвитку громадянського суспільства, потенціал взаємодії міської влади та громадських організацій лише частково використовується у вирішенні нагальних проблем життєдіяльності міста, процесі вироблення та врахування слушних пропозицій та рекомендацій. Тому є актуальним залучати громадські організації до розробки і виконання (реалізації) проектів, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення, що дасть змогу реалізувати їхню можливість повноцінно працювати та отримувати необхідну фінансову підтримку.

Згідно з міською цільовою програмою "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки фінансова підтримка громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, на виконання (реалізацію) розроблених ними проектів, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення, становитиме:

тис. грн

ТПКВКМД/
ТКВКБМС

Фінансова підтримка громадських організацій:

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Кількість організацій

Планові обсяги

Кількість організацій

Планові обсяги

Кількість організацій

Планові обсяги

3192

Громадські організації ветеранів та осіб з інвалідністю

154

15916,3

162

16807,6

168

17648,0

3242

Інші громадські організації, в тому числі:

22

4785,1

22

5053,1

22

5305,8

Київське міське та районні відділення Товариства Червоного Хреста України

11

1736,3

11

1833,5

11

1925,2

Київське об'єднання Самаритян України

1

510,0

1

538,6

1

565,5

Центр захисту дітей "Наші діти"

1

1200,0

1

1267,2

1

1330,6

Благодійна організація "Фонд Асперн"

1

512,7

1

541,4

1

568,5


Відбір громадських організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, для надання фінансової допомоги з бюджету міста Києва буде здійснюватись на конкурсній основі відповідно до Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 N 89/89 (в редакції рішення Київської міської ради від 19.04.2018 N 495/4559).

4.2. Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат

Законом України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років" визначено, що однією з основних форм увічнення перемоги та подвигу народу-переможця є відзначення Дня пам'яті та примирення; Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (Дня перемоги); днів вигнання нацистів з України, міста Києва та інших адміністративно-територіальних одиниць. Під час відзначення Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги і Дня захисника України у столиці України біля пам'ятників та меморіалів, присвячених увічненню перемоги над нацизмом та вшануванню пам'яті жертв Другої світової війни 1939 - 1945 років, встановлюється почесна варта, а також покладаються вінки і квіти.

Указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України доручається проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат органу місцевого самоврядування - Київській міській державній адміністрації тощо.

Через особливий статус столиці України місто Київ має проводити загальноміські заходи на високому організаційному рівні шляхом взаємодії з Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади за участю перших осіб держави.

Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ" встановлено, що органи місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві забезпечують в межах своїх повноважень, визначених законами України, здійснення містом функцій, в тому числі взаємодію з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, програм та проектів, що зачіпають інтереси столиці.

Систематично у місті Києві на високому організаційному рівні проводяться загальноміські соціальні заходи до державних свят та визначних дат, зокрема, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав; Міжнародний жіночий день; День українського добровольця; Міжнародний день визволення в'язнів фашистських таборів; річниці Чорнобильської катастрофи; увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та подвигу народу-переможця шляхом відзначення Дня пам'яті та примирення та Дня перемоги; День матері; День українських миротворців; День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні; День миру; День партизанської слави; Міжнародний день громадян похилого віку та День ветерана; День захисника України; Міжнародний день інвалідів; річниці вигнання нацистів з України та міста Києва; День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та інші.

Згідно з міською цільовою програмою "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки фінансування проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат становитиме:

тис. грн

Код ТПКВКМД/
ТКВКБМС

Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат

2019

2020

2021

Кількість заходів

Планові обсяги

Кількість заходів

Планові обсяги

Кількість заходів

Планові обсяги

3242

18

6980,6

19

7371,5

20

7740,1


Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки:

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2019 - 2021 роки

Обсяг ресурсів, усього, в тому числі:

27682,0

29232,2

30693,9

87608,1

Бюджет м. Києва

27682,0

29232,2

30693,9

87608,1


Фінансове забезпечення міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки передбачається здійснити за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки, всього, 87608,1 тис. грн, в тому числі коштів бюджету міста Києва - 87608,1 тис. грн.

2019 рік

2020 рік

2021 рік

27 682,0

29232,2

30693,9


Обсяги фінансування завдань і заходів програми можуть уточнюватися залежно від можливостей фінансування бюджету міста Києва та у зв'язку зі змінами напрямів фінансової підтримки.

V. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ по міській цільовій програмі "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі, за роками:

Очікуваний результат

I.

Надання, на умовах конкурсного відбору, фінансової допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на виконання (реалізацію) розроблених ними проектів

Забезпечення партнерської взаємодії комунального та громадського секторів у розвитку соціальної сфери:
надання, на умовах відбору, фінансової підтримки громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, на реалізацію проектів соціального захисту ветеранів і осіб з інвалідністю, які потребують соціальної підтримки

2019 - 2021

Департамент соціальної політики та
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

2019 - 15916,3
2020 - 16807,6
2021 - 17648,0

Назва показника

2019

2020

2021

1. Показник затрат:
Обсяг видатків, тис. грн

15916,3

16807,6

17648,0

2. Показник продукту:
- кількість громадських організацій, од.

154

162

170

- кількість проектів, реалізованих громадськими організаціями, од.

154

162

170

- кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проектів, осіб

539000

540000

541000

3. Показник ефективності:
Середні витрати на реалізацію одного проекту громадськими організаціями, тис. грн

103,3

103,7

103,8

4. Показник якості:
Динаміка кількості проектів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем, у порівнянні з попереднім роком, %

100

101

102

II.

Надання соціальних послуг та проведення соціальних заходів громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Популяризація, підтримка та розвиток соціально відповідального підходу у діяльності неприбуткових громадських організацій: надання фінансової підтримки громадським організаціям з питань забезпечення ґендерної рівності, іншим організаціям на виконання (реалізацію) розроблених ними проектів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та реагування на факти домашнього насильства та ґендерно зумовленої дискримінації

2019 - 2021

Департамент соціальної політики та
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

2019 - 826,1
2020 - 872,4
2021 - 916,0

Назва показника

2019

2020

2021

1. Показник затрат:
Обсяг видатків, тис. грн

826,1

872,4

916,0

2. Показник продукту:
- кількість громадських організацій, од.

7

8

9

- кількість проектів, реалізованих громадськими організаціями, од.

7

8

9

- кількість осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проектів, осіб

1900

1910

1910

3. Показник ефективності:
Середні витрати на реалізацію одного проекту громадськими організаціями, тис. грн

118,0

109,0

101,8

4. Показник якості:
Динаміка кількості осіб, яким громадські організації надають послуги в рамках виконання проектів, у порівнянні з попереднім роком, %

100

101

102

 

 

2. Надання фінансової підтримки Київському об'єднанню Спілки Самаритян України на виконання (реалізацію) проектів, пов'язаних з наданням соціальних послуг окремим верствам населення міста

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

2019 - 510,0
2020 - 538,6
2021 - 565,5

Назва показника

2019

2020

2021

1. Показник затрат:
Обсяг видатків, тис. грн

510,0

538,6

565,5

2. Показник продукту:
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, тис. осіб

15

15

15

3. Показник якості:
Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, %

100

100

100

 

 

3. Надання фінансової підтримки Київській міській та районним організаціям Товариства Червоного Хреста на виконання (реалізацію) проектів медико-соціальної допомоги одиноким громадянам похилого віку та людям з інвалідністю

2019 - 2021

Департамент соціальної політики та
районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

2019 - 1736,3
2020 - 1833,5
2021 - 1925,2

Назва показника

2019

2020

2021

1. Показник затрат:
Обсяг видатків

1736,3

1833,5

1925,2

2. Показник продукту:
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, тис. осіб

40

42

44

2. Показник якості:
Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, %

100

101

102

 

 

4. Надання фінансової підтримки Центру захисту дітей "Наші діти" на оплату оренди землі та комунальних послуг

2019 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

2019 - 1200,0
2020 - 1267,2
2021 - 1330,6

1. Показник затрат:
Обсяг видатків

1200,0

1267,2

1330,6

2. Показник продукту:
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, осіб

100

101

102

2. Показник якості:
Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, %

100

101

102

 

 

5. Надання фінансової підтримки благодійній організації "Фонд Асперн" на оплату комунальних послуг та оренду приміщення

2019 - 2021

Департамент соціальної політики та Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Бюджет м. Києва

2019 - 512,7
2020 - 541,4
2021 - 568,5

1. Показник затрат:
Обсяг видатків

512,7

541,4

568,5

2. Показник продукту:
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, осіб

350

380

400

2. Показник якості:
Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, %

100

100

100

III.

Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення загальноміських соціальних заходів та інших свят і визначних дат

2019 - 2021

Департамент соціальної політики та
районні в місті Києві державні адміністрації,
Київський міський Палац ветеранів

Бюджет м. Києва

2019 - 6980,6
2020 - 7371,5
2021 - 7740,1

Назва показника

2019

2020

2021

1. Показник затрат:
Обсяг видатків, тис. грн

6980,6

7371,5

7740,1

2. Показники продукту:
Кількість заходів, од.

18

19

20

Кількість осіб, охоплених заходами, тис. осіб

28,0

28,5

29,0

2. Показник ефективності:
Середні видатки на проведення одного заходу, тис. грн

387,8

387,9

387,0

3. Показник якості:
Динаміка кількості осіб, охоплених заходом, %

100

100

101


 

2019 рік

2020 рік

2021 рік

- Бюджет м. Києва

27682,0

29232,2

30693,9


 

Бюджет м. Києва (тис. грн)
2019 - 27682,0
2020 - 29232,2
2021 - 30693,9
Разом - 87608,1


VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ "СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО" НА 2019 - 2021 РОКИ

Координацію виконання міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, який координує дії виконавців міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки, визначає порядок взаємного інформування і звітування (із зазначенням конкретних строків) та організовує інформування громадськості про хід її виконання.

Виконання міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки здійснюється шляхом реалізації її завдань і заходів співвиконавцями, зазначеними у цій міській цільовій програмі "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки, серед яких Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районні в місті Києві державні адміністрації.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки здійснює замовник (відповідальний виконавець), а за цільовим та ефективним використанням коштів - головні розпорядники, які несуть відповідальність за їх цільове та ефективне використання.

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує регулярний моніторинг виконання міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки та підготовку звітної і аналітичної інформації та здійснює контроль за цільовим і ефективним використанням коштів.

Визначаються такі етапи здійснення контролю:

- Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) звіт про виконання міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки та оприлюднює його на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

За ініціативою Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), замовника, постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту або головного розпорядника коштів міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів та досягнення проміжних цілей може розглядатися на пленарному засіданні Київської міської ради та на засіданнях постійних комісій Київської міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки відповідальний виконавець складає остаточний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту, а також на пленарне засідання Київської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку на її виконання.

 

Київський міський голова

В. Кличко