КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 8 грудня 2016 року N 536/1540

Про затвердження міської цільової програми "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр."

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 15 Закону України "Про органи самоорганізації населення", Указу Президента України від 26 лютого 2016 року N 68/2016 "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні", а також з метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства, вдосконалення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства, зміцнення організаційно-правових, фінансово-економічних засад місцевого самоврядування, створення сприятливих умов для участі киян у вирішенні питань місцевого значення Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську цільову програму "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр." (далі - Програма), що додається.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Забезпечити виконання Програми.

2.2. При формуванні проектів бюджетів міста Києва на 2017 - 2019 роки враховувати, в межах можливості дохідної частини міського бюджету, потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми.

2.3. Рекомендувати органам самоорганізації населення, зареєстрованим у м. Києві, визначати в кошторисах з 01 січня 2017 року керівникам та секретарям, що за рішенням зборів (конференцій) жителів за місцем проживання працюють на постійній основі, посадовий оклад у розмірі відповідно 1,5 та 1,4 визначеної державою мінімальної заробітної плати.

2.4. Рекомендувати органам самоорганізації населення для ведення бухгалтерського обліку залучати на договірних умовах бухгалтера з визначенням йому оплати праці на рівні посадового окладу, розмір якого не може бути нижчим визначеної державою мінімальної заробітної плати.

3. Співвиконавцям програми забезпечити виконання заходів Програми та інформувати Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про хід і результати виконання заходів Програми щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів з реалізації Програми визначити Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подавати звіти про хід і результати виконання Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
08.12.2016 N 536/1540


Міська цільова програма "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр."

I. Загальна частина

ПАСПОРТ
міської цільової програми "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр."

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Г. Пліса від 04.03.2016 N 5997 та від 12.04.2016 N 11135

3.

Розробник Програми

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробник Програми

-

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

- Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
- Департамент освіти і науки, молоді і спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
- Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
- Управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
- відділ з питань місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради (за згодою),
- районні в місті Києві державні адміністрації,
- Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій,
- комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія "Київ",
- комунальне підприємство Київської міської ради "Редакція газети "Вечірній Київ",
- комунальне підприємство "Радіостанція "Голос Києва",
- органи самоорганізації населення міста Києва

7.

Строк виконання Програми

2017 - 2019 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

бюджет міста Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Всього
(тис. грн)
 

у тому числі, за роками

2017 рік
(тис. грн)

2018 рік
(тис. грн)

2019 рік
(тис. грн)

10.

Всього,
у тому числі:

86514,3

25920,5

29302,9

31290,9

11.

Коштів бюджету міста Києва

86514,3

25920,5

29302,9

31290,9

 

Коштів інших джерел

-

-

-

-


II. Загальні положення Програми

Міська цільова програма "Сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Києві на 2017 - 2019 рр." (далі - Програма) спрямована на налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин Київської міської влади з організаціями громадянського суспільства, створення сприятливих умов розвитку у місті Києві громадянського суспільства, місцевого самоврядування, забезпечення стабільності і прогнозованості суспільно-політичного життя міста Києва, задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина.

Розроблення нової Програми обумовлено змінами основних тенденцій розвитку громадянського суспільства, зростанням його ролі в різноманітних сферах. Потенціал організацій громадянського суспільства не повною мірою використовується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для надання соціальних та інших суспільно значущих послуг. Саме тому Програма окреслює комплекс заходів діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у співпраці із органами місцевого самоврядування та організаціями громадянського суспільства, які беруть активну участь у соціально-економічному та суспільно-політичному житті.

Програма складається з двох напрямів:

- Сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Києві на 2017 - 2019 рр.;

- Сприяння місцевому самоврядуванню, підтримка діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив у місті Києві на 2017 - 2019 рр.

III. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Місто Київ як столиця завжди виступає в авангарді суспільних реформ в Україні, є одним з найскладніших об'єктів адміністративно-політичного управління в результаті прискореного розвитку сучасних соціальних технологій.

Пріоритетним завданням Київської міської влади є подальше сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства, різноманітних форм демократії участі, налагодження ефективної взаємодії громадськості з Київською міською владою.

Останні два роки засвідчують тенденцію зменшення кількості зареєстрованих організацій громадянського суспільства (далі - ОГС), пов'язану як зі зміною в 2015 році методики обрахунку кількості суб'єктів господарювання за різними організаційно-правовими формами, так і з неможливістю уточнити кількість ОГС на тимчасово окупованих територіях АР Крим, м. Севастополі та Донбасі.

За даними Головного управління статистики у м. Києві зареєстровано значну кількість громадських об'єднань та благодійних організацій.

Громадські об'єднання

Благодійні організації

на 01.01.2014

на 01.01.2015

на 01.01.2016

на 01.01.2014

на 01.01.2015

на 01.01.2016

9370

10359

10145

3233

3859

3700


На території міста Києва жодного разу не проводилися ґрунтовні дослідження щодо кількості громадських організацій в розрізі показників їх активності, напрямів діяльності, кількості членів, ініціювання і реалізації власних проектів та заходів тощо. Тому, говорячи про системний розвиток громадянського суспільства як в Україні, так і в місті Києві зокрема, проведення такого моніторингу-дослідження буде одним з головних завдань щодо його успішної реалізації.

Узагальнені показники щодо сприяння міської влади розвитку громадянського суспільства в м. Києві

Показники

2015 р.
9 міс.

2016 р.
9 міс.

Кількість засідань Громадської ради, од.

2

7

Кількість засідань профільних комітетів Громадської ради, од.

2

19

Кількість засідань за "круглим столом", од.

3

10

Кількість проектів нормативно-правових актів, які пройшли громадське обговорення, од.

46

63

Кількість користувачів з обговорення проектів нормативно-правових актів, тис. осіб

15,0

26,0

Кількість консультативно-дорадчих органів при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), од.

42

60

Кількість громадських експертиз щодо діяльності при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), од.

1

2

Кількість електронних консультацій з громадськістю, од.

59

95


Налагодженню системного діалогу органів міської влади і громадськості, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів рішень сприяє проведення консультацій з громадськістю.

В останні роки була намічена тенденція не тільки до кількісного збільшення консультацій з громадськістю, а й до якісного формату їх проведення. Якщо у 2014 році їх кількість складала 210 заходів та мала формальний підхід до обговорення локальних питань, то у 2016 році передбачається вже близько 300 консультацій з ґрунтовним вивченням проблеми та залученням активної громадськості, експертів і спеціалістів до обговорення питань, які мають важливий суспільний резонанс.

  

Не останнє місце серед питань, які розглядаються та вирішуються безпосередньо за участю громадськості, займає перейменування вулиць та інших об'єктів топоніміки, назви яких містять у собі символіку комуністичного тоталітарного режиму. Протягом 2015 - 2016 років Київською міською владою проведена ґрунтовна робота з організації розгляду питань щодо перейменування об'єктів топоніміки населених пунктів, а також інших географічних об'єктів, розташованих на території міста Києва, назви яких містять у собі символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Зокрема, рішеннями Київської міської ради вже перейменовано 67 вулиць із 159 об'єктів, що підлягають перейменуванню. Ще 79 об'єктів перейменовані відповідно до розпорядження Київського міського голови від 19.02.2016 N 125/1 "Про перейменування бульвару, вулиць, площі та провулків у місті Києві".

Одним з важливих завдань міської влади є також сприяння розвитку місцевого самоврядування та підтримка діяльності органів самоорганізації населення. У 2015 - 2016 роках інтерес до самоорганізуючих форм безпосередньої демократії в суспільстві значно зріс у зв'язку із загальнодержавними суспільно-політичними процесами.

  

Втім, залишається помітною нерівномірність створення органів самоорганізації населення за територіальною ознакою, зокрема, у таких районах міста Києва, як Подільський та Оболонський, при незначній кількості створених органів самоорганізації населення спостерігається пасивність громадян до цієї справи.

Збільшення кількості органів самоорганізації населення в столиці потребує збільшення фінансової підтримки та покращення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності. Протягом останніх років здійснено ряд важливих системних заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів самоорганізації населення. Фактичні обсяги фінансування органів самоорганізації населення за основними показниками протягом дії Програми наведені в таблиці нижче.

N з/п

Захід Програми

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн

2012

2013

2014

2015

2016 (заплановані)

1

Підтримка діяльності та здійснення повноважень органів самоорганізації населення у м. Києві

5449,1

6230,7

5499,8

6993,6

10659,1

2

Послуги з організаційно-методичного забезпечення проведення семінарів, круглих столів, конференцій, засідань комісій

228,9

172,3

-

-

26,0

3

Послуги з підготовки до видання та друк бюлетеня "Вісник органів самоорганізації населення" та щомісячного додатка до нього

423,9

313,0

34,0

98,0

96,0


Помітні позитивні зрушення у напрямку підвищення професійного рівня працівників органів самоорганізації населення, зокрема, проведено 65 навчально-методичних та інформаційних заходів; випущено 15 номерів бюлетеня "Вісник органів самоорганізації населення" загальним тиражем 201 тис. прим. на загальну суму 902,9 тис. грн; випущено 13 номерів додатка до "Вісника органів самоорганізації населення" загальним тиражем 2,6 млн. прим. та 1500 дисків із законодавством та нормативно-правовими актами щодо створення, діяльності органів самоорганізації населення; опубліковано у газетах "Хрещатик" та "Вечірній Київ" 37 матеріалів, на телеканалі "Київ" випущено 20 спеціальних випусків програми "У центрі уваги" та 5 рекламних роликів.

Відповідно до Положення про міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 832/7068, проводився міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, за результатами якого на реалізацію 45 проектів та програм - переможців конкурсу з міського бюджету було фактично виділено 2 млн. 226 тис. 786 грн. У 2016 році участь у конкурсі взяли 34 органи самоорганізації населення, заплановано фінансової підтримки з місцевого бюджету 1 млн. 400 тис. грн.

Разом з тим залишається відкритим питання делегування органам самоорганізації населення столиці додаткових повноважень і попередня робота щодо кваліфікованого визначення таких повноважень вже проведена. Більше того, певна частина органів самоорганізації населення вже готові до виконання делегованих повноважень, адже мають позитивний досвід якісного виконання власних повноважень у попередні роки дії Програми.

Отже, на сьогодні актуальним є впровадження такої системи управління містом, що базується на дієвій взаємодії міської влади з громадськістю міста, активній та безпосередній участі в управлінні містом громадян, їх об'єднань та колективів, а також налагодженні ефективного громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

IV. Мета Програми

Мета програми повністю відповідає основній стратегічній меті довгострокового розвитку міста Києва, зокрема, напряму 04 актуалізованої редакції Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року в частині залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики, налагодження комунікацій між міською владою та зовнішніми зацікавленими сторонами, а також зрозумілому із прозорим управлінням стратегічному баченню.

Також серед головних аспектів мети Програми - створення в місті Києві сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, всебічне забезпечення захисту прав і свобод громадян, налагодження ефективної взаємодії міської влади з громадянським суспільством, відновлення історично сформованої топоніміки міста Києва, сприяння утвердженню національної ідеї, впровадження у сферу громадських відносин принципів патріотизму, суспільної моралі і духовності, а також зміцнення організаційно-правових, фінансово-економічних засад органів самоорганізації населення, популяризація кращого досвіду в сфері становлення і розвитку самоврядування у місті Києві та створення сприятливих умов для участі киян у вирішенні питань місцевого значення.

V. Обґрунтування шляхів та засобів розв'язання проблеми

Дієвими шляхами розв'язання проблеми є, зокрема, залучення громадян до процесу вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень органу.

Відносини міської влади із громадськістю передбачають формування зрозумілої громадянам політики міської влади, що враховує інтереси та потреби суспільства, подання повної інформації про діяльність органів міської влади, створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та функціонування його організацій, підвищення громадянської та правової культури.

Важливе значення має подальше сприяння діяльності дорадчих органів за участю громадськості, зокрема, Громадської ради при Київській міській державній адміністрації та громадських рад при районних в місті Києві державних адміністраціях.

Прозорість і відкритість діяльності міської влади, визначення реальних потреб міського населення, надання територіальній громаді якісних послуг на основі дієвої взаємодії із громадськістю міста є головною ознакою ефективного управління сучасним містом.

Крім того, органи міської влади, що співпрацюють з громадськістю та організаціями громадянського суспільства, підвищуючи результативність своєї діяльності, також підсилюють її правомірність в очах громадян. Зокрема, проведення консультацій з громадськістю сприяє налагодженню системного діалогу органів міської влади і громадськості, підвищує якість підготовки та прийняття рішень з важливих питань міського та суспільного значення з урахуванням думки громадськості, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень. Для координації заходів, пов'язаних з проведенням консультацій з громадськістю та моніторингу врахування громадської думки, при органах місцевого самоврядування утворюються консультативно-дорадчі органи - громадські ради, які діють на підставі положень, що затверджуються в установленому порядку.

Заходи Програми передбачають суттєву фінансову та матеріально-технічну допомогу діючим органам самоорганізації населення м. Києва, підтримку ініціатив громадян щодо створення нових органів самоорганізації населення у всіх районах столиці, їх системну консультативно-методичну підтримку та популяризацію кращого досвіду діяльності. Такий комплекс заходів дасть змогу органам місцевого самоврядування, виконавчим органам міського та районного рівнів спрямовувати свою діяльність на потреби територіальної громади міста Києва, оперативно реагувати на проблеми загальноміського, районного чи мікрорайонного рівнів.

Програмою передбачено основні завдання, які відносяться до сфери місцевого самоврядування в контексті діяльності органів самоорганізації населення в усіх районах міста Києва.

Прийняття цієї Програми передбачає реалізацію таких заходів за умови відповідного фінансування та матеріального забезпечення.

Строк дії Програми, з урахуванням масштабів та динаміки суспільно-політичних та соціально-економічних процесів, становить 3 роки: з 2017 року по 2019 рік.

VI. Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

До основних завдань та заходів Програми відносяться:

- впровадження у діяльності міської влади принципів відкритості, прозорості і публічності;

- всебічне і постійне залучення представників громадськості до процесу вироблення й експертизи на міському рівні важливих соціально-економічних і суспільно-політичних рішень;

- впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій органів виконавчої влади з громадськістю;

- створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства;

- здійснення комплексу організаційних, інформаційно-пропагандистських та інших заходів, спрямованих на підвищення духовності і зміцнення моральних цінностей громадян;

- проведення органами міської влади моніторингу й аналізу громадської думки;

- впорядкування процедури найменування об'єктів міського підпорядкування, відновлення історичних найменувань, увічнення пам'яті видатних діячів і подій;

- забезпечення гарантованих прав здійснення повноважень органами самоорганізації населення у місті Києві;

- поліпшення взаємодії органів самоорганізації населення з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування при вирішенні місцевих проблем;

- матеріально-фінансове забезпечення органів самоорганізації населення;

- інформаційно-методична підтримка ініціативних громадян стосовно створення нових органів самоорганізації населення;

- удосконалення механізмів управління місцевим розвитком та підвищення професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування;

- підвищення рівня правової, політичної культури мешканців щодо захисту їх прав і свобод шляхом проведення просвітницької діяльності.

Напрями діяльності Програми викладені у додатку 1 до Програми.

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства та за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів.

Ресурсне забезпечення Програми здійснюється згідно з додатком 2 до Програми.

Орієнтовний обсяг фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому, становить 86514,3 тис. грн.

Здійснення заходів, визначених у Програмі, забезпечить:

- створення системи конструктивної співпраці місцевих органів виконавчої влади із організаціями громадянського суспільства, необхідної для ефективного вирішення завдань соціально-економічного і культурного розвитку та збереження стабільної суспільно-політичної ситуації;

- участь громадян у діяльності громадянських організацій та підвищить рівень громадянської культури суспільства;

- ефективну діяльність міської влади спільно з громадськістю щодо реалізації основних принципів громадянського суспільства;

- удосконалення механізму участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, в тому числі в упорядкуванні процедури найменування об'єктів міського підпорядкування та шанобливого ставлення громадськості до історичного минулого міста Києва і держави;

- підвищення рівня поінформованості населення щодо діяльності місцевої влади та забезпечення дієвого зворотного зв'язку;

- підвищення рівня довіри мешканців столиці до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства.

Результативні показники Програми викладені у додатку 3 до Програми.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль виконання заходів Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Відповідальний виконавець Програми подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків узагальнену інформацію про хід і результати виконання Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до Програми


1. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми за розділом "Сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Києві на 2017 - 2019 роки"

N з/п

Назва напрямку діяльності

Заходи Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тисяч гривень, у т. ч.:

Очікуваний результат

2017

2018

2019

1.

Формування та реалізація державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства за участю громадськості, організацій громадянського суспільства, Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

1.1. Здійснювати координаційну та організаційно-методичну роботу щодо проведення публічних консультацій з громадськістю, конференцій, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, електронних консультацій з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку міста

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

-

-

-

Забезпечення ефективної діяльності міської влади спільно з громадськістю щодо реалізації державної внутрішньої політики

1.2. Здійснювати матеріально-технічне забезпечення, координаційну, організаційно-методичну роботу з Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з метою утвердження повноцінної участі київської громади у формуванні та реалізації регіональної політики

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

80,0

42,2

88,8

Налагодження ефективної взаємодії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики в місті Києві

1.3. Надавати підтримку у проведенні заходів, ініційованих Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

40,0

42,2

44,4

Забезпечення організаційних умов для участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики та громадського контролю за діяльністю органів влади

1.4. Здійснювати організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з врахуванням завдань, передбачених Національною стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

40,0

42,2

44,4

Виконання завдань Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки

1.5. Сприяти проведенню громадських експертиз діяльності органів місцевого самоврядування (відповідно до рекомендацій постанови КМУ від 05.11.2008 N 976 "Про порядок сприяння органами виконавчої влади громадській експертизі")

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

-

-

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів міської влади

1.6. Проводити щорічний Київський Форум організацій громадянського суспільства

Щороку

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

200,0

211,0

222,0

Налагодження ефективної взаємодії, створення умов для комунікації та обміну досвідом між організаціями громадянського суспільства та органами міської влади

1.7. Проводити конкурс щодо визначення проектів організацій громадянського суспільства, для реалізації яких надаються бюджетні кошти "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада" (відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою КМУ від 12.11.2011 N 1049)

2017 - 2019 роки

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2000,0

2400,0

2900,0

Залучення організацій громадянського суспільства до розв'язання соціально-економічних питань, пов'язаних з розвитком міста Києва

1.8. Проводити семінари та інші навчальні заходи з питань сприяння розвитку громадянського суспільства для представників організацій громадянського суспільства, працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій

Щороку

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

100,0

105,5

111,0

Підвищення кваліфікації та рівня громадянської і правової культури державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників організацій громадянського суспільства

2.

Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці

2.1. Вивчити можливості щодо включення до варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів курсів за вибором з питань розвитку громадянського суспільства

2017 - 2019 роки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

-

-

Ознайомлення з діяльністю організацій громадянського суспільства, підвищення рівня правової культури з формування громадянського суспільства

2.2. Запровадити практику стажування фахівців органів місцевої влади та студентської молоді на базі організацій громадянського суспільства

2017 - 2019 роки

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

-

-

Налагодження партнерських зв'язків між представниками міської влади, студентської молоді та ОГС з метою їх ознайомлення з діяльністю організацій громадянського суспільства

2.3. Проводити просвітницькі інформаційні заходи та розміщувати соціальну рекламу щодо розвитку громадянського суспільства та взаємодії з організаціями громадянського суспільства

2017 - 2019 роки

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
КП "Київреклама"

40,0

42,2

44,4

Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики та підвищення рівня громадянської правової освіти

3.

Вивчення міжнародного досвіду взаємодії міської влади із організаціями громадянського суспільства

3.1. Вивчати міжнародний досвід щодо взаємодії влади з організаціями громадянського суспільства та налагоджувати зв'язки з відповідними підрозділами місцевих органів влади іноземних країн

2017 - 2019 роки

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
управління міжнародних зв'язків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

-

-

Створення сприятливого середовища для громадських організацій щодо їх участі у вирішенні питань місцевого значення з урахуванням кращих практик Європейського Союзу

3.2. Залучати експертів європейських країн для спільної реалізації проектів, пов'язаних з розвитком громадянського суспільства

2017 - 2019 роки

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
управління міжнародних зв'язків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

-

-

Налагодження співпраці з європейськими країнами у питаннях формування громадянського суспільства з використанням міжнародного досвіду

4.
 
 

Формування позитивного іміджу міста Києва

4.1. Висвітлювати у комунальних засобах масової інформації питання, пов'язані з розвитком громадянського суспільства та співпраці структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій з організаціями громадянського суспільства

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

-

-

Інформування населення щодо реалізації принципів формування у місті Києві громадянського суспільства

4.2. Здійснювати адміністрування та координацію роботи спеціального розділу "Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів" на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва

2017 - 2019 роки

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

-

-

Безпосереднє обговорення мешканцями міста Києва важливих проектів нормативно-правових актів з метою неухильного реагування влади на висновки громадськості на ранніх етапах їх розроблення

4.3. Здійснювати моніторинг, соціологічне дослідження стану розвитку громадянського суспільства в місті Києві:
- збір та створення інформаційного банку даних;
- аналіз інформаційних даних;
- підготовка висновків, розробка та запровадження рекомендацій

2017 рік

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

500,00

 

 

Виявлення пріоритетних соціальних проблем та громадська оцінка діяльності міської влади

5.
 
 
 
 
 
 

Формування національно-патріотичної свідомості
 
 
 
 
 
 

5.1. Проводити загальноміські офіційні заходи з нагоди державних, міських свят та знаменних дат, а саме:
Дня Соборності України,
Дня Героїв Небесної Сотні,
Дня пам'яті Героїв Крут,
Дня народження Тараса Шевченка,
Дня пам'яті жертв політичних репресій,
Дня Європи,
Дня Конституції України,
Дня національного прапора України,
Дня Державного Прапора України,
Дня незалежності України,
Дня пам'яті жертв Бабиного Яру, Дня захисника України,
Дня пам'яті жертв голодомору,
Дня Гідності та Свободи
та у разі потреби (за окремим дорученням керівництва держави та міста) здійснювати супровід офіційних заходів з нагоди відзначення річниць та пам'ятних дат

2017 - 2019

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

1770,0

1867,4

1964,5

Формування у громадян почуття патріотизму і національної свідомості

5.2. Вживати заходів щодо формування у громадян поваги та шанобливого ставлення до державних символів України, зокрема до Державного Прапора України. Здійснювати контроль за виконанням розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про встановлення Державного прапора в Україні над адміністративними будівлями міста Києва"

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

-

-

-

 

5.3. Провести урочистості з нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років

2017 - 2019

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

80,0

140,0

40,0

Вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України, визнання історичного значення подій, пов'язаних із визвольною боротьбою початку XX століття та утвердженням української держави

5.4. Сприяти реалізації Всеукраїнського науково-просвітницького, історико-краєзнавчого проекту "Місця пам'яті Української революції 1917 - 1921 років"

2017 - 2019

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

-

-

Популяризація історії українського державотворення, привернення уваги до національно-визвольної боротьби українців та патріотичне виховання громадян

5.5. Забезпечувати діяльність Комісії з питань найменувань та Комісії з питань встановлення пам'ятних знаків в місті Києві

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

-

-

Глибоке фахове вивчення питань про увічнення пам'яті визначних діячів і подій у формі встановлення пам'ятних знаків у місті Києві

5.6. Проводити громадські обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

-

-

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності міської влади

5.7. Здійснювати організаційну та фінансову підтримку Київського товариства політв'язнів та жертв репресій

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

200,0

211,0

222,0

На виконання Указу Президента України від 14.05.2001 N 307/2001 "Про заходи щодо державної підтримки колишніх політичних в'язнів і репресованих" з метою посилення соціального захисту колишніх політичних в'язнів, репресованих та підтримки статутної діяльності Київського товариства політв'язнів та жертв репресій

Разом:

5050,0

5103,7

5681,5

15835,2


2. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми за розділом "Сприяння діяльності органів самоорганізації населення у м. Києві на 2017 - 2019 роки"

N з/п

Назва напрямку діяльності

Заходи Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тисяч гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2017

2018

2019

1.

Координація діяльності органів самоорганізації населення

1.1. Забезпечити координацію діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з органами самоорганізації населення як первинної ланки системи місцевого самоврядування

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, затверджених бюджетом міста Києва на відповідний рік

-

-

-

Налагодження постійного управлінського зв'язку з метою сприяння виконанню органами самоорганізації населення власних повноважень

1.2. Забезпечити координацію діяльності органів самоорганізації населення, моніторинг їх діяльності та оцінку реалізації заходів Програми

2017 рік - 1 дослідження,
2019 рік - 1 дослідження

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

75,0

-

75,0

Проведення 2 досліджень. Напрацювання матеріалів для вдосконалення діяльності органів системи місцевого самоврядування

1.3. Здійснювати контроль за дотриманням органами самоорганізації населення вимог чинного законодавства в межах повноважень

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

-

-

Дотримання органами самоорганізації населення вимог чинного законодавства

1.4. Здійснювати координацію діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з постійною комісією Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків щодо діяльності органів самоорганізації населення

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
секретаріат Київської міської ради (за згодою)

-

-

-

Налагодження узгодженого управлінського зв'язку, посилення впливу громадськості на прийняття рішень

1.5. Сприяти співробітництву органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення з відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

-

-

Участь органів самоорганізації населення у міжнародних проектах та програмах, поширення кращих муніципальних практик

2.

Вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення

2.1. Розробляти нормативно-правову базу з питань створення та діяльності органів самоорганізації населення та їх асоціацій (об'єднань), зокрема щодо делегування органам самоорганізації населення повноважень Київської міської ради

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

-

-

Удосконалена нормативно-правова база

3.

Легалізація органів самоорганізації населення

3.1. Надавати інформаційно-методичну допомогу ініціативним групам жителів щодо створення та легалізації органів самоорганізації населення; забезпечити формування та ведення Єдиного реєстру органів самоорганізації населення міста Києва; створити та актуалізувати інформаційно-довідкову систему "Органи самоорганізації столиці"

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

120,0

-

-

Легалізація та розширення мережі органів самоорганізації населення, упорядкування інформаційно-довідкової бази даних про діяльність органів самоорганізації населення міста Києва

4.

Сприяння органам самоорганізації населення у реалізації власних та делегованих повноважень

4.1. Сприяти органам самоорганізації населення у виконанні повноважень щодо співпраці з депутатами

Постійно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

-

-

Удосконалення механізму взаємодії депутатів та органів самоорганізації населення

4.2. Забезпечувати проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

Щорічно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2000,0

2500,0

3000,0

Визначення та відзначення найкращих ініціатив мешканців. Вирішення локальних проблем

4.3. Вивчати практику роботи органів самоорганізації населення, надавати допомогу при делегуванні Київською міською радою частини своїх повноважень, фінансів і майна органам самоорганізації населення

2017 - 2019 роки

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

За окремим рішенням Київської міської ради

За окремим рішенням Київської міської ради

За окремим рішенням Київської міської ради

Визначення можливостей розширення повноважень органів самоорганізації населення

4.4. Забезпечувати проведення семінарів, круглих столів, конференцій, в тому числі виїзних

Семінари: 2 в квартал, виїзні семінари - 1 в рік, круглі столи - 1 в 2 місяці, конференції - 1 раз у рік

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

87,0

87,0

87,0

Проведення 27 семінарів, 18 круглих столів та 3 конференцій для представників органів самоорганізації населення та ініціативних груп

4.5. Забезпечувати здійснення фінансової підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Києва

Щорічно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

18090,5

21240,5

22123,0

Забезпечення надання фінансової підтримки органів самоорганізації населення, зокрема здійснення оплати праці керівників, секретарів та бухгалтерів відповідно до вимог чинного законодавства України, оплати оренди приміщення, комунальних платежів, зв'язку та інше

4.6. Забезпечувати фінансування органів самоорганізації населення для здійснення капітальних видатків

Щорічно
2017 - 25 шт.
2018 - 10 шт.
2019 - 10 шт.

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

300,0

168,0

180,0

Забезпечення надання фінансової підтримки органам самоорганізації населення, забезпечення придбання персональних комп'ютерів

4.7. Сприяти вирішенню питання забезпечення органів самоорганізації населення фінансовими та матеріально-технічними ресурсами, необхідними для реалізації своїх повноважень

2017 - 2019 роки

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

-

-

-

Створення умов для виконання органами самоорганізації населення власних та делегованих повноважень

4.8. Сприяти участі органів самоорганізації населення у підготовці та реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, внесенню пропозицій до проекту місцевого бюджету, місцевих програм

2017 - 2019 роки

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

-

-

-

Забезпечення виконання органами самоорганізації населення власних повноважень

5.

Висвітлення діяльності органів самоорганізації населення

5.1. Забезпечувати випуск бюлетеня "Вісник органів самоорганізації населення"

Щорічно
(3 випуски в рік)

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
органи самоорганізації населення міста Києва

105,0

110,7

116,4

Забезпечення випуску "Вісника органів самоорганізації населення"

5.2. Висвітлювати питання діяльності органів самоорганізації населення у засобах масової інформації шляхом створення та розміщення спеціалізованих теле- та радіопрограм, окремих рубрик та організації прес-конференцій

2017 - 2019 роки

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
органи самоорганізації населення міста Києва,
комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія "Київ",
комунальне підприємство Київської міської ради "Редакція газети "Вечірній Київ",
комунальне підприємство "Радіостанція "Голос Києва"

28,0

28,0

28,0

Популяризація діяльності органів самоорганізації населення серед мешканців міста Києва

5.3. Презентувати кращі практики діяльності органів самоорганізації населення міста Києва шляхом виготовлення та розповсюдження презентаційних буклетів, в тому числі відеоролика

2017 - 2018 роки
1 - відеоролик - 40,0

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
органи самоорганізації населення міста Києва

65,0

65,0

-

Підготовка та випуск буклетів, виготовлення відеоролика щодо діяльності органів самоорганізації населення

6.

Підвищення рівня професіоналізму працівників органів самоорганізації населення

6.1. Забезпечувати підготовку (перепідготовку) кадрів працівників органів самоорганізації населення за договорами у закладах, які мають відповідну ліцензію

Щорічно

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), навчальні центри (за згодою), органи самоорганізації населення міста Києва, комунальні заклади, недержавні організації та фонди (за згодою)

-

-

-

Забезпечення підготовки та перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів самоорганізації населення

6.2. Забезпечувати стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, Академії муніципального управління на базі органів самоорганізації населення

 

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

-

-

Узагальнення кращих практик діяльності органів самоорганізації населення

Разом:

20870,5

24199,2

25609,4

70679,1

ВСЬОГО

25920,5

29302,9

31290,9

86514,3


Разом по Програмі: 86514,3 тисяч гривень

 

Додаток 2
до Програми


Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Виконання програми

Усього витрат на виконання Програми
(тисяч гривень)

2017 рік
(тисяч гривень)

2018 рік
(тисяч гривень)

2019 рік
(тисяч гривень)

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

25920,5

29302,9

31290,9

86514,3

Бюджет м. Києва

25920,5

29302,9

31290,9

86514,3

Кошти інших джерел

-

-

-

-


Результативні показники у сфері розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр.

Показники

Одиниця виміру
(тис. грн.)

2017

2018

2019

Показники затрат

 

 

 

 

Обсяг фінансування заходів:

 

 

 

 

за напрямом сприяння розвитку громадянського суспільства

тис. грн.

3050,0

2692,7

2759,5

за напрямом сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Києва

тис. грн.

480,0

290,7

306,4

Обсяг фінансової підтримки:

 

 

 

 

органів самоорганізації населення міста Києва

тис. грн.

20390,5

23908,5

25303,0

Київського товариства політв'язнів та жертв репресій

тис. грн.

200,0

211,0

222,0

проектів переможців конкурсу "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада"

тис. грн.

1800,0

2200,0

2700,0

Показники продукту

 

 

 

 

Кількість запланованих заходів:

 

 

 

 

за напрямом сприяння розвитку громадянського суспільства

шт.

62

61

62

за напрямом сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Києва

шт.

27

25

24

Кількість організацій, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету:

 

 

 

 

органів самоорганізації населення міста Києва

шт.

95

109

124

переможців конкурсу "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада"

шт.

30

30

30

Київського товариства політв'язнів та жертв репресій

шт.

1

1

1

Показники ефективності

 

 

 

 

Вартість одного заходу:

 

 

 

 

за напрямом сприяння розвитку громадянського суспільства

тис. грн.

49,2

44,1

44,5

за напрямом сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Києва

тис. грн.

17,8

11,6

12,8

Витрати на фінансування:

 

 

 

 

одного органу самоорганізації населення міста Києва

тис. грн.

214,6

219,3

204,1

одного проекту переможців конкурсу "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада"

тис. грн.

60,0

73,3

90,0

Показники якості

 

 

 

 

Динаміка кількості проведених заходів порівняно з базовим (2017) роком

 

 

 

 

за напрямом сприяння розвитку громадянського суспільства

%

100 %

98,5 %

100 %

за напрямом сприяння діяльності органів самоорганізації населення міста Києва

%

100 %

92,6 %

88,9 %


____________