КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ

від 27 лютого 2003 року N 263/423

Про внесення змін та доповнень до Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 N 371/1805

Відповідно до статті 5 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", враховуючи рішення Київради від 28.03.2002 N 371/1805 "Про статут територіальної громади міста Києва", Київська міська рада вирішила:

1. Взяти до відома, що зауваження Міністерства юстиції України до Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 N 371/1805 (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради від 19.12.2002 N 154/314, викладені в листах від 03.07.2002 N 19-14-168, від 02.09.2002 N 37-1205, від 25.09.2002 N 37-14-282, від 05.12.2002 N 32-14-54, повністю враховані згідно з додатком 1.

2. Взяти до відома порівняльну таблицю норм Статуту територіальної громади міста Києва, зміни та доповнення до яких пропонується внести у зв'язку із листом Міністерства юстиції України від 27.01.2003 N 32-14-137, згідно з додатком 2.

3. Внести до Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 N 371/1805 (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради від 19.12.2002 N 154/314), зміни та доповнення, враховуючи лист Міністерства юстиції України від 27.01.2003 N 32-14-137, згідно з додатком 3. 

4. Київському міському голові провести організаційну роботу щодо реєстрації в Міністерстві юстиції України Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 N 371/1805 (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради від 19.12.2002 N 154/314, та змінами і доповненнями, внесеними згідно з пунктом 3 цього рішення). 

5. Встановити, що зміни та доповнення до Статуту територіальної громади міста Києва, зазначені у пункті 3 цього рішення, є остаточними.

У разі виникнення у Міністерстві юстиції України додаткових зауважень до Статуту територіальної громади міста Києва звернутися з відповідною позовною заявою до суду.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Київського міського голову.

 

Київський міський голова  

О. Омельченко  


 

Додаток 1
до рішення Київради
від 27 лютого 2003 р. N 263/423  


Порівняльна таблиця норм Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 N 371/1805, зміни до яких вносилися відповідно до листів Міністерства юстиції України від 03.07.2002 N 19-14-168, від 02.09.2002 N 37-1205, від 25.09.2002 N 37-14-282, від 05.12.2002 N 32-14-54

Редакція норм Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 N 371/1805 

Зауваження та пропозиції Міністерства юстиції України (листи від 03.07.2002 N 19-14-168, від 02.09.2002 N 37-1205, від 25.09.2002 N 37-14-282, від 05.12.2002 N 32-14-54)  

Аналіз зауважень та пропозицій до деяких норм  

Редакція норм Статуту територіальної громади міста Києва, із змінами, внесеними рішенням Київради від 19.12.2002 N 154/314  

Стаття 1. Територіальна громада міста Києва   

   

   

Стаття 1. Територіальна громада міста Києва 

4. Територіальна громада міста Києва створює належні умови для діяльності органів самоорганізації населення, об'єднань та асоціації таких органів.   

Законодавством України не передбачено утворення об'єднань та асоціацій органів самоорганізації населення   

Дійсно законодавством не передбачено утворення об'єднань та асоціацій органів самоорганізації населення. Відповідно до частини 2 статті 3 Закону України "Про органи самоорганізації населення" органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комісії мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети. Отже, пропозиція врахована   

4. Територіальна громада міста Києва створює належні умови для діяльності органів самоорганізації населення.   

Стаття 3. Адміністративно-
територіальний устрій міста Києва
  

   

   

Стаття 3. Адміністративно-
територіальний устрій міста Києва
  

2. Територію міста Києва утворюють земельна площа та водні поверхні, надра та повітряний простір в межах зовнішнього адміністративного кордону, встановленого Верховною Радою України за поданням Київської міської ради.   

Частина друга статті 3 Статуту потребує приведення у відповідність до частини другої статті 2 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" в частині погодження меж міста Києва з відповідними радами   

Відповідно до частини першої статті 174 Земельного кодексу України рішення про встановлення і зміну меж міста приймається Верховною радою України за поданням Київської міської ради. Погодження даного питання з відповідними радами в зазначеній нормі не передбачено. Тобто, позиція не суперечить чинному законодавству.
Але, оскільки Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" передбачає таке погодження, то пропозиція Міністерства юстиції України врахована   

2. Територію міста Києва утворюють земельна площа та водні поверхні, надра та повітряний простір в межах зовнішнього адміністративного кордону, встановленого Верховною Радою України за поданням Київської міської ради, погодженим з відповідними радами.  

Стаття 14. Органи самоорганізації населення міста Києва   

   

   

Стаття 14. Органи самоорганізації населення міста Києва   

7. Орган самоорганізації населення у місті Києві утворюється за дозволом Київської міської ради.  

Частина 7 не відповідає статті 9 Закону України "Про органи самоорганізації населення" дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою  

Рішенням Київради від 28.03.2002 N 373/1807 встановлений порядок надання дозволу на створення органів самоорганізації населення Київрадою. Протест прокурора на зазначене рішення був відхилений. На час внесення даних змін до Статуту територіальної громади міста Києва, у Шевченківському районному суді міста Києва розглядалась судова справа із зазначеного питання.
Пропозиції не враховані  

7. Орган самоорганізації населення у місті Києві утворюється за дозволом Київської міської ради.  

8. Реєстрацію органів самоорганізації населення у місті Києві здійснює виконавчий орган Київської міської ради.   

Частина восьма не узгоджується із частиною другою статті 13 цього ж Закону відповідно до якого реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради  

8. Реєстрацію органів самоорганізації населення у місті Києві здійснює виконавчий орган Київської міської ради.   

Стаття 15. Повноваження та порядок формування Київської міської ради   

   

  

Стаття 15. Київська міська рада

1. Київська міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування у місті Києві.
Київська міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунок в банку, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та мати інші реквізити і повноваження.   

Назву статті 15 Статуту необхідно привести у відповідність із її змістом та абзац другий частини першої доповнити словами "відповідно до законодавства"  

Пропозиція врахована   

1. Київська міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування у місті Києві.
Київська міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунок в банку, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та мати інші реквізити і повноваження відповідно до законодавства.   

Стаття 16. Київський міський голова  

   

   

Стаття 16. Київський міський голова  

1. Київський міський голова з головною посадовою особою територіальної громади Києва.  

Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ" не передбачено делегування Київському міському голові повноважень голови Київської міської державної адміністрації.   
Повноваження щодо призначення голови Київської міської державної адміністрації належить Президентові України (пункт 10 частини першої статті 106 Конституції України, абзац другий пункту 2 Прикінцевих положень Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ"  

З метою усунення двозначного тлумачення статті 16 вона була скоригована.
Так, частина перша статті 16 Статуту відповідає статті 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і в новій редакції викладається з доповненнями   

1. Київський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади Києва і виконує повноваження, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  

2. Київський міський голова головує на засіданнях Київської міської ради і очолює виконавчий орган Київської міської ради.   

Частина друга статті 16 Статуту відповідає частині 3 статті 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і в новій редакції викладається з доповненнями   

2. Київський міський голова головує на засіданнях Київської міської ради і очолює виконавчий орган Київської міської ради (міську державну адміністрацію).   

3. Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" делегує Київському міському голові повноваження голови Київської міської державної адміністрації та відповідні додаткові повноваження, пов'язані з виконанням містом Києвом столичних функцій.   

Частини 3 та 4 статті 16 викладено в новій редакції   

3. Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" передбачає додаткові повноваження Київського міського голови, пов'язані з виконанням містом Києвом столичних функцій.   

4. На підставі статті 16 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" Київський міський голова призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Президентом України та Кабінетом Міністрів України першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади.   

4. Київський міський голова здійснює керівництво діяльністю виконавчого органу Київської міської ради, несе відповідальність за виконання функцій виконавчої влади в частині здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій та у зв'язку з цим, виконує відповідні повноваження. На підставі статті 16 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" Київський міський голова призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Президентом України та Кабінетом Міністрів України, першого заступника та заступників голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади.   

5. Київський міський голова за погодженням з Київською міською радою призначає та звільняє з посад заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, делегованих Київською міською радою.   

Частину 5 узгодити із законодавством в частині слів "самоврядних повноважень, делегованих Київською міською радою"   

Зауваження враховано відповідно до частини 5 статті 16 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ"   

5. Київський міський голова за погодженням з Київською міською радою, призначає та звільняє з посад заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.   

Стаття 18. Робочі органи Київської міської ради  

   

   

Стаття 18. Робочі органи Київської міської ради  

4. Голови постійних комісій Київської міської ради або їх заступники за рішенням ради можуть працювати на постійній основі.   

Законодавством України не передбачено, що заступники голів постійних комісій можуть працювати в раді на постійній основі  

Зауваження враховано відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"   

4. За рішенням ради голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету може працювати в раді на постійній основі.  

Стаття 21. Заступник Київського міського голови - секретар Київської міської ради   

   

   

Стаття 21. Заступник Київського міського голови - секретар Київської міської ради  

1. Заступник Київського міського голови - секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, що передбачені ст. 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".   

Заступник міського голови - секретар Київради здійснює функції та повноваження, передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"   

Зауваження враховано  

1. Заступник Київського міського голови - секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, що передбачені ст. 50 та ст. 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".   

Стаття 22. Особливості повноважень районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів   

   

   

Стаття 22. Особливості повноважень районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів   

1. Районні у місті Києві ради утворюються за рішенням територіальної громади міста Києва або Київської міської ради як повноважного представника первинного суб'єкта місцевого самоврядування у місті Києві, відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ"  

У Статуті пропонується виписати порядок формування районних у місті Києві рад   

Зауваження враховано, частину першу статті 22 доповнено новим абзацом   

1. Районні у місті Києві ради утворюються за рішенням територіальної громади міста Києва або Київської міської ради як повноважного представника первинного суб'єкта місцевого самоврядування у місті Києві, відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ".
Порядок формування районних у м. Києві рад здійснюється відповідно до статті 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  

Стаття 25. Виконавчі органи Київської міської ради   

   

   

Стаття 25. Виконавчий орган Київської міської ради   

1. Київська міська рада має власний виконавчий орган, який утворюється міською радою на строк її повноважень.  

Частина перша містить невідповідність в частині утворення виконавчого органу ради (на базі Київської міської державної адміністрації) на строк повноважень ради (строку повноважень Київської міської ради не встановлено);  

З метою усунення подвійного тлумачення статтю 25 викладено у новій редакції  

1. Київська міська рада має власний виконавчий орган, який формується Київською міською радою відповідно до пункту 2 розділу VII Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" і паралельно виконує функції органу державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.  

2. Власний виконавчий орган є підзвітним і підконтрольним Київській міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.  

   

2. Власний виконавчий орган ради є підзвітним і підконтрольним Київській міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.  

3. Відділи, управління та інші виконавчі органи є підзвітними і підконтрольними Київській міській раді та підпорядковані її виконавчому органу і Київському міському голові.  

частина третя містить неузгодженість в частині підпорядкованості відділів, управлінь та інших виконавчих органів як структури Київської міської державної адміністрації та як виконавчого органу ради;  

3. Відділи, управління та інші структурні підрозділи виконавчого органу ради підзвітні і підконтрольні Київській міській раді та підпорядковані Київському міському голові.  

4. Повноваження відділів, управлінь та інших виконавчих органів влади визначаються положенням, що затверджується Київською міською радою за поданням Київського міського голови.  

у частині четвертій слово "влади" замінити словом "ради". Крім того положення про відділи, управління та інші виконавчі органи (як виконавчі органи ради) затверджуються радою, а положення про відділи, управління (як структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації) затверджуються головою Київської міської державної адміністрації;   

Частини 4, 5, 6, 7 виключено.   

5. Власні виконавчі органи Київської міської ради формуються на базі міської державної адміністрації, за умови паралельного виконання функцій виконавчої влади та делегованих самоврядних функцій.  

частина п'ята не узгоджується із пунктом 2 Прикінцевих положень Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ": міська та районні в місті Києві ради протягом місяця після набрання чинності цим Законом вирішують питання щодо формування власних виконавчих органів на базі відповідних державних адміністрацій, які паралельно виконують функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві;  

6. При формуванні власних виконавчих органів на базі міської державної адміністрації здійснюється розмежування повноважень між посадовими особами, управліннями, відділами та іншими підрозділами державної адміністрації у напрямку визначення виключних повноважень міської ради, її виконавчого органу та повноважень, що можуть бути делеговані державній адміністрації.  

частина шоста суперечить Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", оскільки в його статті 26 виписані виключна компетенція сільських, селищних, міських рад;  

7. При делегуванні державній адміністрації повноважень, що обумовлюють паралельне виконання функцій виконавчої влади та місцевого самоврядування, забезпечують підзвітність раді державної адміністрації, правова, організаційна і матеріально-фінансова самостійність ради, Секретаріату Київської міської ради та виконавчих органів Київської міської ради.  

у частині сьомій слід детально виписати процедуру та суб'єктів делегування повноважень  

   

Стаття 27. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва   

   

   

Стаття 27. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва   

4. Територіальна громада міста Києва в установленому порядку може порушити питання щодо дострокового припинення повноважень посадових осіб органів місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію України та інші закони України.   

Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження не тільки посадових осіб, а і органів місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень   

Зауваження враховано відповідно до частини другої статті 75 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"   

4. Територіальна громада міста Києва в установленому порядку може порушити питання щодо дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію України або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують наданих їм законом повноважень.   

Стаття 28. Комунальна власність територіальної громади міста Києва   

   

Редакція статті 28 Статуту повністю відповідає статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  

Стаття 28. Комунальна власність територіальної громади міста Києва 

1. Відповідно до Конституції України та чинного законодавства України територіальній громаді міста Києва належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи міського та районних у місті Києві бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частки в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.  

Текст статті 28 доцільно викласти в такій редакції:
 "1. Відповідно до Конституції України та чинного законодавства України територіальній громаді міста Києва належить право власності на рухоме і нерухоме майно, що знаходиться в комунальній власності, доходи міського та районних у місті Києві бюджетів, а також майнові права, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності.  

Міністерством юстиції запропонований скорочений варіант, який не суперечить чинному законодавству, тому пропозиція може бути врахована  

1. Відповідно до Конституції України та чинного законодавства України територіальній громаді міста Києва належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, що знаходиться в комунальній власності, доходи міського та районних у місті Києві бюджетів, а також майнові права, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності.  

2. Київська міська рада від імені та в інтересах територіальної громади міста Києва відповідно до чинного законодавства України здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконує усі майнові операції, може передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їх відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.  

2. Київська міська рада від імені та в інтересах територіальної громади міста Києва відповідно до чинного законодавства володіє, користується та розпоряджається об'єктами права комунальної власності, в тому числі може передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, передавати в заставу.  

2. Київська міська рада від імені та в інтересах територіальної громади міста Києва відповідно до чинного законодавства України володіє, користується та розпоряджається об'єктами права комунальної власності, в тому числі може передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, передавати в заставу.  

3. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються Київською міською радою.   

3. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються Київською міською радою відповідно до законодавства.   

3. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються Київською міською радою відповідно до законодавства.   

4. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальної громади міста Києва і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади міста Києва або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.  

4. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені із власності територіальної громади міста Києва і передані іншим суб'єктам права власності без згоди територіальної громади міста Києва за винятком випадків, передбачених законом."  

4. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені із власності територіальної громади міста Києва і передані іншим суб'єктам права власності без згоди територіальної громади міста Києва або відповідного рішення ради, за винятком випадків, передбачених законом.  

Стаття 29. Право власності на землю територіальної громади міста Києва  

   

   

Стаття 29. Право власності на землю територіальної громади міста Києва 

1. Відповідно до Земельного кодексу України у комунальній власності територіальної громади міста Києва перебувають усі землі в межах міста Києва, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за межами міста Києва, право власності на які оформлено відповідними угодами.   

Земельний кодекс України не передбачає оформлення права власності угодами. Відповідно до частини першої статті 129 Кодексу "право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державними актами"   

Київрада виходила з того, що відповідно до частини 1 статті 131 Земельного кодексу України право власності на землю набувається на підставі цивільно-правових угод. Міністерство юстиції України вважало за необхідне акцентувати увагу на посвідчення права власності на землю   

1. Відповідно до Земельного кодексу України у комунальній власності територіальної громади міста Києва перебувають усі землі в межах міста Києва, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за межами міста Києва, право власності на які посвідчено відповідними державними актами.  

Стаття 31. Правовий режим інших форм власності у місті Києві   

   

   

Стаття 31. Правовий режим інших форм власності у місті Києві   

1. В управлінні органів місцевого самоврядування міста Києва можуть перебувати об'єкти державної власності, передані їм в установленому законом порядку. Органи місцевої виконавчої влади в місті Києві в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють державний контроль за збереженням і раціональним використанням державного майна, переданого в управління органам місцевого самоврядування міста Києва.  

Частину другу та третю статті 31 Статуту слід виключити, оскільки статтею 13 Конституції України визначено, що Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності   

Пропозиція врахована   

В управлінні органів місцевого самоврядування міста Києва можуть перебувати об'єкти державної власності, передані їм в установленому законом порядку. Органи виконавчої влади в місті Києві в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють державний контроль за збереженням і раціональним використанням державного майна, переданого в управління органам місцевого самоврядування міста Києва.   

2. Київська міська рада і районні у місті Києві ради в межах чинного законодавства України і делегованих їм державою повноважень забезпечують захист права державної власності.  

3. На території міста Києва визнаються та гарантуються права щодо інших форм власності, передбачених чинним законодавством України.  

Стаття 32. Бюджет міста Києва   

   

   

Стаття 32. Бюджет міста Києва   

1. Бюджет міста Києва - це затверджений рішенням Київської міської ради на бюджетний період план формування та використання фінансових ресурсів, які відповідно до Конституції України є власністю територіальної громади міста Києва і складають єдиний баланс бюджету міста.  

Частини першу та другу статті 32 Статуту слід привести у відповідність з наступними нормами законодавства України. Згідно з пунктом 1 статті 2 Бюджетного кодексу України бюджет-план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Згідно зі статтею 63 цього Кодексу місцевий бюджет містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.  
Відповідно до частини третьої статті 19 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" доходи міського бюджету та бюджетів районів формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету України на виконання столичних функцій, але не менше як 50 відсотків від суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на території міста Києва   

Пропозиція врахована  

1. Бюджет міста Києва - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування та державної влади протягом бюджетного періоду.  

2. Бюджет міста Києва містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів місцевого самоврядування та делегованих повноважень органам місцевої виконавчої влади міста Києва.  

2. Бюджет міста Києва містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень міського та районних органів місцевого самоврядування, міської та районних державних адміністрацій. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс бюджету.  

3. Надходження та витрати бюджету міста Києва формуються і розподіляються в порядку, встановленому Бюджетним кодексом України, Законами України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України та рішеннями Київської міської ради.   

3. Доходи міського бюджету та бюджетів районів формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету України на виконання столичних функцій, але не менше як 50 відсотків від суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на території міста Києва.   

Стаття 33. Бюджети районів у місті Києві   

   

   

Стаття 33. Бюджети районів у місті Києві  

1. Склад доходів та видатків бюджетів районів у місті Києві визначається Київською міською радою відповідно до чинного законодавства України.   

Частину другу статті 33 пропонується виключити, оскільки запропонований порядок передачі коштів з бюджету міста Києва районним бюджетам не відповідає визначеним у Бюджетному кодексі України правовим засадам передачі коштів між місцевими бюджетами у вигляді міжбюджетних трансфертів   

Пропозиція врахована   

Склад доходів та видатків бюджетів районів у місті Києві визначається Київською міською радою відповідно до повноважень, переданих районним у місті Києві радам.   

2. Київська міська рада в обов'язковому порядку затверджує перелік видатків районних бюджетів, які враховує бюджет міста Києва при встановленні нормативів відрахувань загальнодержавних податків і зборів до бюджетів районів у місті Києві.  

Стаття 36. Охорона культурної спадщини у місті Києві  

   

   

Стаття 36. Охорона культурної спадщини у місті Києві  

2. Охорону культурної спадщини у місті Києві здійснює Київська міська рада та органи виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини в порядку, визначеному чинним законодавством України.   

Частину другу статті 36 слід доопрацювати з урахуванням частини першої статті 3 Закону України "Про охорону культурної спадщини" належать, зокрема, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій; органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування"   

Пропозицію враховано   

2. Охорону культурної спадщини у місті Києві здійснює Київська міська рада, органи охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації та органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування в порядку, визначеному чинним законодавством України.   


 

Заступник міського голови -
секретар Київради
  

 
В. Яловий
  


 

Додаток 2
до рішення Київради
від 27 лютого 2003 р. N 263/423  


Порівняльна таблиця норм Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 N 371/1805, зміни та доповнення до яких пропонується внести відповідно до листа Міністерства юстиції України від 27.01.2003 N 32-14-37

Редакція норм Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 N 371/1805 (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради від 19.12.2002 N 154/314)  

Зауваження та пропозиції Міністерства юстиції України (лист від 27.01.2003 N 32-14-37)  

Аналіз та пропозиції  

Редакція норм Статуту територіальної громади міста Києва з урахуванням зауважень та пропозицій Міністерства юстиції України (лист від 27.01.2003 N 32-14-37)  

Стаття 1. Територіальна громада міста Києва  

   

   

Стаття 1. Територіальна громада міста Києва  

3. Територіальна громада міста Києва має право вирішувати усі питання місцевого значення, які пов'язані з життєдіяльністю киян за місцем проживання, а також розвитком міста Києва, які віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.   

Враховуючи законодавчу невизначеність поняття "місце проживання" у частині третій статті 1 Статуту слова "киян за місцем проживання" пропонується замінити словами "членів територіальної громади міста Києва"   

В попередніх листах Міністерством юстиції України до даної норми зауважень не надавалось.
Натомість відповідно до пункту 3 Тимчасового порядку реєстрації фізичних осіб за місцем проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 N 35, встановлено, що місцем проживання фізичної особи є місце, де вона постійно або переважно проживає як власник житлового будинку (приміщення), за договором його наймання, піднаймання, оренди або інших підставах, передбачених законодавством України.
Пропозиція може бути врахована  

3. Територіальна громада міста Києва має право вирішувати усі питання місцевого значення, які пов'язані з життєдіяльністю членів територіальної громади міста Києва,  а також розвитком міста Києва, які віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.   

Стаття 10. Форми безпосереднього здійснення місцевого самоврядування у місті Києві   

   

   

Стаття 10. Форми безпосереднього здійснення місцевого самоврядування у місті Києві   

1. Територіальна громада міста Києва безпосередньо здійснює місцеве самоврядування шляхом:
- референдуму;
- виборів органів і посадових осіб;
- загальних зборів;
- місцевих ініціатив;
- громадських слухань.   

В абзаці третьому частини першої статті 10 Статуту вважають за доцільне слова "посадових осіб" замінити словами "посадові особи"  

В попередніх листах Міністерством юстиції України до даної норми зауважень не надавалось.
Пропозиція може бути врахована   

1. Територіальна громада міста Києва безпосередньо здійснює місцеве самоврядування шляхом:
- референдуму;
- виборів органів і посадової особи;
- загальних зборів;
- місцевих ініціатив;
- громадських слухань.   

Стаття 13. Громадські слухання   

   

   

Стаття 13. Громадські слухання  

3. На громадські слухання, окрім ініціаторів їх проведення або їх представників, можуть запрошуватися депутати відповідного виборчого округу, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів самоорганізації населення, міських осередків політичних партій та громадських організацій, а також керівники підприємств і організацій, якщо їх діяльність пов'язана з питаннями, що обговорюються.   

У частині третій статті 13 Статуту слова "посадові особи органів місцевого самоврядування" пропонується замінити словами "посадові особи місцевого самоврядування"   

В попередніх листах Міністерством юстиції України до даної норми зауважень не надавалось.
Пропозиція може бути врахована   

3. На громадські слухання, окрім ініціаторів їх проведення або їх представників, можуть запрошуватися депутати відповідного виборчого округу, посадові особи місцевого самоврядування, представники органів самоорганізації населення, міських осередків політичних партій та громадських організацій, а також керівники підприємств і організацій, якщо їх діяльність пов'язана з питаннями, що обговорюються.   

Стаття 14. Органи самоорганізації населення міста Києва   

   

   

Стаття 14. Органи самоорганізації населення міста Києва   

5. Органи самоорганізації населення міста Києва сприяють створенню умов для реалізації кожним киянином його невід'ємного права на участь у міському самоврядуванні, функціонують у взаємодії з територіальною громадою міста Києва, її органами, об'єднаннями громадян, політичними партіями, а також розташованими на відповідній території підприємствами, установами, організаціями.  

У частині 5 статті 14 слова "міському самоврядуванні" пропонуємо замінити словами "місцевому самоврядуванні", що відповідатиме термінології законодавства  

В попередніх листах Міністерством юстиції України до частини 5 статті 14 Статуту зауважень не надавалось. Щодо частини 5 статті 14 Статуту пропозиція може бути врахована  

5. Органи самоорганізації населення міста Києва сприяють створенню умов для реалізації кожним киянином його невід'ємного права на участь у місцевому самоврядуванні, функціонують у взаємодії з територіальною громадою міста Києва, її органами, об'єднаннями громадян, політичними партіями, а також розташованими на відповідній території підприємствами, установами, організаціями.  

7. Орган самоорганізації населення у місті Києві утворюється за дозволом Київської міської ради.   

До частини 7 цієї статті зазначається, що відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про органи самоорганізації населення" дозвіл на створення органів самоорганізації населення надається сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою.   

До частин 7, 8 статті 14 Статуту зауваження Міністерством юстиції України надавались.
Відповідно до рішення Київради від 28.03.2002 N 373/1807 встановлено порядок надання дозволу на створення органів самоорганізації населення. Протест прокуратури міста Києва на дане рішення Київською міською радою був відхилений. Рішенням Шевченківського районного суду в задоволенні заяви прокурора міста Києва про визнання таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства зазначене рішення Київради, було відмовлено.
Пропонується пункт 7 викласти в новій редакції, а пункт 8 виключити   

7. Порядок надання дозволів на створення органів самоорганізації населення та порядок їх реєстрації визначається Київською міською радою відповідно до чинного законодавства України.   
   

8. Реєстрацію органів самоорганізації населення у місті Києві здійснює виконавчий орган Київської міської ради.  

А до частини восьмої цієї ж статті 13 зазначеного Закону реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради. У зв'язку з цим пропонується статтю 14 Статуту доповнити положенням про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення та його реєстрацію районною у місті радою  

Стаття 15. Київська міська рада   

   

   

Стаття 15. Київська міська рада   

3. Порядок формування міської та районних у місті Києві рад визначається положеннями статті 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".   

Частину третю статті 15 Статуту пропонується доопрацювати в частині посилання на статтю 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", оскільки порядок формування районних у містах рад визначається також частиною п'ятою статті 41 зазначеного Закону.   

В попередніх листах Міністерством юстиції України до даних норм зауважень не надавалось.
Щодо пропозиції Міністерства юстиції України в частині третій статті 15 Статуту зробити посилання на частину п'яту статті 41, слід зазначити, що дана норма є відсилочною і міститься в статті, яка визначає особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів.   

3. Порядок формування міської та районних у місті Києві рад визначається частиною п'ятою статті 41 та статтею 45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".   

4. Порядок організації і проведення виборів депутатів до Київської міської та районних у місті Києві рад проводиться в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".  

Частина четверта статті 15 Статуту потребує редакційного доопрацювання в частині слів "Порядок... проводиться в порядку..."   

Пропозиції до даних норм можуть бути враховані  

4. Порядок організації і проведення виборів депутатів до Київської міської та районних у місті Києві рад проводиться відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".   

Стаття 16. Київський міський голова   

   

   

Стаття 16. Київський міський голова   

4. Київський міський голова здійснює керівництво діяльністю виконавчого органу Київської міської ради, несе відповідальність за виконання ним функцій виконавчої влади в частині здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій та, у зв'язку з цим, виконує відповідні повноваження.   

В абзаці першому частини четвертої статті 16 Статуту пропонується виключити слова "Несе відповідальність за виконання ними функцій виконавчої влади в частині здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій та, у зв'язку з цим, виконує відповідні повноваження", оскільки запропонована редакція зазначеного положення буде суперечити, зокрема, частині першій статті 8, пункту 1 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", частині четвертій статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та частині другій статті 13 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ". Відповідно до зазначених законодавчих положень голови місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні місцеві державні адміністрації, здійснюють керівництво їх діяльністю, несуть відповідальність за виконання покладених на місцеві державні адміністрації завдань і за здійсненням ними своїх повноважень, сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. Повноваження Київського міського голови визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ"  

Міністерством юстиції України до даної норми зауваження надавались.
Відповідно до статті 10 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" Київська міська рада утворює власний виконавчий орган, який їй підзвітний та підконтрольний. Крім того, згідно з Прикінцевими положеннями зазначеного Закону виконавчий орган Київської міської ради сформований на базі відповідної державної адміністрації та паралельно здійснює функції державної виконавчої влади.
Частиною 3 статті 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" встановлено, що Київський міський голова очолює виконавчий орган ради. Згідно з пунктом 7 частини 3 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київський міський голова здійснює керівництво виконавчим органом ради, а відповідно до частини 4 даної норми несе відповідальність за здійснення наданих йому повноважень.
Отже, Київський міський голова здійснює керівництво виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), який паралельно виконує функції державної виконавчої влади та несе відповідальність за виконання таких функцій. 
У зв'язку з цим вважаємо за необхідне редакцію частини 4 статті 16 Статуту залишити без змін  

4. Київський міський голова здійснює керівництво діяльністю виконавчого органу Київської міської ради, несе відповідальність за виконання ним функцій виконавчої влади в частині здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій та, у зв'язку з цим, виконує відповідні повноваження.   

Стаття 27. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва   

   

   

   

2. Заподіяна юридичним і фізичним особам шкода в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування міста Києва відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування м. Києва - за рахунок їх власних коштів у порядку встановленому законом.  

Частина друга статті 27 Статуту щодо встановлення відповідальності органів місцевого самоврядування та посадових осіб за заподіяну ними шкоду потребує виключення з урахуванням пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, відповідно до якої виключно законами України визначаються засади цивільно-правової відповідальності, діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них   

В попередніх листах Міністерством юстиції України до даної норми зауважень не надавалось.
Частина друга статті 27 Статуту повністю відповідає частині 1 статті 77 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Пропозиція може бути врахована   

Частину 2 статті 27 Статуту виключено.   

Стаття 29. Право власності на землю територіальної громади міста Києва   

   

   

Стаття 29. Право власності на землю територіальної громади міста Києва   

1. Відповідно до Земельного кодексу України у комунальній власності територіальної громади міста Києва перебувають усі землі в межах міста Києва, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за межами міста Києва, право власності на які посвідчено відповідними державними актами.   

До частини першої статті 29 Статуту зазначається, що необхідно чітко визначити, до якої форми власності належать земельні ділянки за межами міста Києва, право власності на які посвідчено відповідними державними актами. Тобто, пропонується слова "право власності" замінити словами "право комунальної власності територіальної громади міста Києва"   

В попередніх листах Міністерством юстиції України до даної норми зауважень не надавалось.
Вид власності, який регулюється даною статтею вбачається не тільки з її назви, але і з її змісту.
Пропозицію можна врахувати   

1. Відповідно до Земельного кодексу України у комунальній власності територіальної громади міста Києва перебувають усі землі в межах міста Києва, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за межами міста Києва, право комунальної власності територіальної громади міста Києва на які посвідчено відповідними державними актами.   

Стаття 31. Правовий режим інших форм власності у місті Києві  

   

   

Стаття 31. Управління об'єктами державної власності у місті Києві  

В управлінні органів місцевого самоврядування міста Києва можуть перебувати об'єкти державної власності, передані їм в установленому законом порядку. Орган виконавчої влади в місті Києві в межах, визначених Конституцією України і законами України, здійснюють державний контроль за збереженням і раціональним використанням державного майна, переданого в управління органам місцевого самоврядування міста Києва.   

Назва статті 31 Статуту, на думку Мін'юсту, не відповідає в повній мірі її змістові, оскільки в назві визначено, що зазначена стаття має на меті врегулювати "правовий режим інших форм власності у місті Києві", проте із змісту статті вбачається, що ця стаття регулює лише деякі аспекти управління об'єктами державної власності, що передано державою у встановленому законодавством порядку в управління органам місцевого самоврядування міста Києва   

До даної норми Міністерством юстиції України висувались зауваження, внаслідок чого було виключено частини 2 та 3 статті 31 Статуту.
Пропозицію можна врахувати   

В управлінні органів місцевого самоврядування міста Києва можуть перебувати об'єкти державної власності, передані їм в установленому законом порядку. Орган виконавчої влади в місті Києві в межах, визначених Конституцією України і законами України, здійснюють державний контроль за збереженням і раціональним використанням державного майна, переданого в управління органам місцевого самоврядування міста Києва.   

Стаття 36. Охорона культурної спадщини у місті Києві   

   

   

Стаття 36. Охорона культурної спадщини у місті Києві   

1. Культурну спадщину у місті Києві становлять успадковані людством від попередніх поколінь автентичні об'єкти, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду та внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України або Списку історичних населених місць України або Списку охоронюваних археологічних територій України.   

Частину 1 статті 36 Статуту на думку Мін'юсту слід редакційно доопрацювати з урахуванням абзаців другого та третього частини першої статті 1 Закону України "Про охорону культурної спадщини", відповідно до яких культурна спадщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини.
Об'єкт культурної спадщини - місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність   

В попередніх листах Міністерством юстиції України до даної норми зауважень не надавалось.
Визначення, яке міститься в Статуті не протирічить статті 1 Закону України "Про охорону культурної спадщини".
Пропозиція може бути врахована   

1. Культурна спадщина у місті Києві - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини.
Об'єктами культурної спадщини відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" є місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.   


 

Заступник міського голови -
секретар Київради
  

 
В. Яловий
  


 

Додаток 3
до рішення Київради
від 27 березня 2002 р. N 263/423  


Зміни та доповнення до Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 N 371/1805 (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради від 19.12.2002 N 154/314) 

1. У частині 3 статті 1 слова "киян за місцем проживання" замінити словами "членів територіальної громади міста Києва".

2. У абзаці 3 частини 1 статті 10 слова "посадових осіб" замінити словами "посадової особи".

3. У частині 3 статті 13 слова "посадові особи органів місцевого самоврядування" замінити словами "посадові особи місцевого самоврядування".

4. У статті 14:

а) у частині 5 слова "міському самоврядуванні" замінити словами "місцевому самоврядуванні";

б) частину 7 викласти у такій редакції:

"7. Порядок надання дозволів на створення органів самоорганізації населення та порядок їх реєстрації визначається Київською міською радою відповідно до чинного законодавства України";

в) частину 8 виключити.

5. У статті 15:

а) у частині 3 слова та цифри "положеннями статті 45" замінити словами "частиною п'ятою статті 41 та статтею 45";

б) у частині 4 слова "в порядку, передбаченому" замінити словами "відповідно до".

6. Частину 2 статті 27 виключити.

У зв'язку з цим частини 3 - 6 вважати частинами 2 - 5.

7. У частині 1 статті 29 слова "право власності на" замінити словами "право комунальної власності територіальної громади міста Києва на".

8. Назву статті 31 викласти у такій редакції:

"31. Управління об'єктами державної власності у місті Києві".

9. Частину 1 статті 36 викласти у такій редакції:

"1. Культурна спадщина у місті Києві - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини.

Об'єктом культурної спадщини відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" є місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність."

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
  

 
В. Яловий