КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
XI сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 22 травня 2013 року N 337/9394

Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті Києві

Додатково див.
рішення Окружного адміністративного суду міста Києва
від 14 червня 2019 року

Відповідно до статей 22, 23 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 559 "Про містобудівний кадастр", рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 року N 588/7925 "Про Службу містобудівного кадастру", рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012 року N 70/8354 "Про затвердження Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013 - 2015 роки", для забезпечення функціонування Містобудівного кадастру міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про реєстр адрес у місті Києві згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Затвердити Положення про реєстр вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті Києві згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити:

3.1. У рамках Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013 - 2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20 вересня 2012 року N 70/8354, створення та ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті Києві відповідно до положень про них, зазначених у пунктах 1 та 2 цього рішення.

3.2. Розробку офіційного довідника "Вулиці міста Києва" та подання його в установленому порядку на затвердження до Київської міської ради.

3.3. Спільно з Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві, Головним управлінням Держземагентства у м. Києві, комунальним підприємством Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна розробку та затвердження відповідних порядків обміну та використання інформації між Службою Містобудівного кадастру та вказаними суб'єктами.

4. Для забезпечення створення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті Києві Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, комунальному підприємству Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна до 01 серпня 2013 року провести інвентаризацію матеріалів і надати Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наявні адресні бази та реєстри адрес.

5. Службам, підприємствам, установам та організаціям міста, до компетенції яких належать питання оформлення технічної та правовстановлюючої документації для юридичних і фізичних осіб на об'єкти нерухомості, в тому числі особам, які проводять нотаріальну діяльність, під час заповнення адресних даних у документах зазначати адреси, присвоєні та/чи зареєстровані відповідно до положень, зазначених у пунктах 1 і 2 цього рішення. Визначення та внесення адрес об'єктів нерухомості виконувати на підставі даних реєстру адрес у місті Києві.

6. Взяти до відома, що фінансування робіт, пов'язаних з виконанням цього рішення, буде здійснюватися відповідно до показників Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013 - 2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20 вересня 2012 року N 70/8354, та Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 лютого 2013 N 2/9059.

7. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
22.05.2013 N 337/9394


Положення про реєстр адрес у місті Києві

1. Загальна частина

1.1. Це Положення розроблено на основі законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 559 "Про містобудівний кадастр", рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 року N 588/7925 "Про Службу містобудівного кадастру", рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012 року N 70/8354 "Про затвердження Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013 - 2015 роки" і встановлює на території міста Києва єдиний порядок присвоєння, реєстрації адрес об'єктів нерухомості (далі - адреса) та всіх змін у них, включаючи анулювання, а також порядок ведення реєстру адрес у місті Києві (далі - Реєстр адрес) як одного із основних інформаційних ресурсів системи Містобудівного кадастру міста Києва

1.2. Адреса будівлі, споруди, майнового комплексу пов'язана з їх стійким місцем розташування, юридично закріплена і використовується в офіційних документах, міських інформаційних системах реєстрації громадян, суб'єктів господарської діяльності, прав на об'єкти нерухомості та інших системах.

1.3. Дія цього Положення поширюється на юридичних і фізичних осіб, до компетенції яких належать питання оформлення технічної та правовстановлюючої документації для юридичних і фізичних осіб на об'єкти нерухомості, в тому числі на осіб, які проводять нотаріальну діяльність, а також на організації, що використовують адресну інформацію щодо об'єктів нерухомості на території міста в офіційних документах та інформаційних системах.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

адреса - структурований опис сукупності реквізитів місця розташування об'єкта нерухомості на місцевості, що однозначно визначає даний об'єкт;

адресний план міста - зведений інформаційний документ, що включає графічну частину: план міста з об'єктами нерухомості та їх адресами і поіменованими елементами транспортно-пішохідної мережі, прив'язаними до цього плану;

анулювання адреси - виключення запису про адресу об'єкта нерухомості з Реєстру адрес;

будівельна адреса - це адреса, яка використовується для ідентифікації об'єктів нерухомого майна на період його будівництва;

геопросторові дані - дані про об'єкти та явища реального світу, що мають безпосередню або опосередковану прив'язку до місцезнаходження на Землі, яке визначено у певній системі просторово-часових координат; набори даних про такі об'єкти та зв'язки між ними;

геоінформаційна система (ГІС) - інформаційна система, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання та розповсюдження геопросторових даних;

елемент адреси - реквізит, що описує місце розташування об'єкта нерухомості на території міста;

елемент вулично-дорожньої мережі (елементи ВДМ) - вулиці, провулки, проїзди та інші планувальні об'єкти, які забезпечують транспортні й пішохідні зв'язки між житловими районами, а також між житловими районами й промисловими зонами, громадськими центрами, кварталами тощо.

Назви елементів ВДМ належать до основних реквізитів адреси за ознаками, що мають лінійні межі початку й закінчення;

інтероперабельність - здатність геоінформаційних ресурсів, технічних та програмних засобів інформаційних систем до функціональної та інформаційної взаємодії в середовищі геоінформаційних систем;

майнові комплекси - земельні ділянки різного функціонального використання з фіксованими замкнутими межами, підприємств, закладів тощо, що мають більше однієї будівлі, споруди та єдину адресу як одну з основних ознак ідентифікації об'єкта;

містобудівний кадастр міста Києва - міська система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів;

об'єкт нерухомого майна (об'єкт нерухомості) - земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці (будівлі, споруди, майнові комплекси), переміщення яких є неможливим без знецінення та зміни їх призначення;

об'єкти адресації - усі об'єкти нерухомості (будівлі, споруди, майнові комплекси), земельні ділянки, а також гаражні кооперативи, садівничі (дачні) товариства (кооперативи), комплекси індивідуальної малоповерхової житлової забудови (котеджні містечка);

площа (майдан) - планувальний елемент, назва якого міститься в основних реквізитах адреси за ознакою примикання до замкнутого контуру межі планувального елемента;

поіменовані елементи вулично-дорожньої мережі - елементи вулично-дорожньої мережі, яким присвоєно найменування;

первинний об'єкт адресації - будівля, споруда, майновий комплекс, а також земельна ділянка;

похідний об'єкт адресації - просторова частина первинного об'єкта адресації, що є самостійним об'єктом цивільного обігу майна;

похідний об'єкт адресації першого рівня - об'єкт, що має просторово-координатне визначення на плані міста (окрема цілісна частина майнового комплексу: будівля, споруда тощо);

похідний об'єкт адресації другого рівня - об'єкт, елемент внутрішньої структури будівлі, споруди, що не має самостійного просторового відображення на плані міста (квартира, офіс, кімната тощо);

поіменований елемент адреси - походить від типу та назви пойменованого елемента вулично-дорожньої мережі (вулиці, проспекту, проїзду, провулку тощо), планувального елемента (майдану, площі, кварталу, мікрорайону) або ландшафтно-рекреаційного об'єкта;

переадресація - зміна адреси об'єкта нерухомості;

реєстрація адреси - це сукупність дій щодо внесення до Реєстру адрес відомостей з документів, що встановлюють адресу. Реєстрація адреси об'єкта нерухомості супроводжується контролем його місцезнаходження (і за необхідності його відображення);

Реєстр адрес - база даних систематизованого зводу відомостей про офіційні адреси об'єктів нерухомості з їхніми найменуваннями та поштовими адресами, що відповідають прийнятому стандарту й прив'язані до класифікатора вулиць у Реєстрі вулиць та інших поіменованих об'єктів та плану міста і є базовою складовою інформаційних ресурсів системи Містобудівного кадастру міста Києва;

Реєстр вулиць та інших поіменованих об'єктів - інформаційний ресурс системи Містобудівного кадастру міста Києва, що містить систематизований звід відомостей про офіційні та альтернативні власні назви об'єктів на території міста, історичні довідки про назви об'єктів та дані про їх просторову локалізацію на плані міста.

1.5. Реєстр адрес є складовою інформаційних ресурсів системи Містобудівного кадастру міста Києва. Інформація про адреси об'єктів нерухомості належить до базових геопросторових даних міської інфраструктури геопросторових даних міста.

1.6. Метою створення та функціонування Реєстру адрес, удосконалення реєстрації адрес та їх змін є:

систематизація та унормування подання інформації щодо адресної ідентифікації об'єктів нерухомості в різних документах, базах даних та інформаційних системах міста;

централізований облік юридично правильних адрес будівель, споруд, майнових комплексів на різних етапах їхнього життєвого циклу, а також місця розташування (адреси) земельних ділянок;

забезпечення відповідності адреси будівлі, споруди, майнового комплексу а також місця розташування (адреси) земельної ділянки, вказаної у пред'явленому заявником документі, юридично правильній адресі чи місцю розташування земельної ділянки (адресі), зареєстрованій у Реєстрі адрес;

створення умов для встановлення однозначних зв'язків між різноманітними інформаційними потоками в інформаційних системах міста щодо адресної прив'язки об'єктів нерухомості;

забезпечення інформаційних потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб у питаннях адресної ідентифікації об'єктів нерухомості на території міста.

1.7. Реєстр адрес формується і ведеться в електронному вигляді в структурі геоінформаційної системи Містобудівного кадастру міста Києва з використанням цифрової топографічної основи масштабу 1:10000.

1.8. Юридично правильними адресами є адреси, зареєстровані у Реєстрі адрес. Факт реєстрації адреси у Реєстрі адрес посвідчується (підтверджується) довідкою (витягом) з Реєстру адрес Містобудівного кадастру міста Києва.

1.9. Київська міська рада, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та його структурні підрозділи, юридичні та фізичні особи використовують інформацію з Реєстру адрес як офіційну інформацію про юридично правильні адреси будівель і споруд, майнових комплексів чи місця розташування (адреси) земельних ділянок.

1.10. Заходи щодо формування, функціонування, розвитку та використання Реєстру адрес здійснюються з дотриманням таких принципів:

1.10.1. Спадковість. Формування, систематизація, реєстрація відомостей про адреси на території міста здійснюються з використанням довідників, класифікаторів та інших даних, створених у процесі функціонування інших інформаційних систем.

1.10.2. Просторова локалізація. Інформація про адреси об'єктів нерухомості у Реєстрі адрес, асоційована (взаємопов'язана) з координатним описом просторового розташування об'єкта на плані міста.

1.10.3. Унікальність. На території міста і у Реєстрі адрес не повинно бути двох різних об'єктів нерухомості одного типу, адреси яких збігаються.

1.10.4. Офіційність адреси. Єдиною офіційною адресою об'єкта нерухомості на території міста вважається адреса, зареєстрована у Реєстрі адрес.

1.10.5. Обов'язковість. Використання у всіх офіційних документах органів державної влади й органів місцевого самоврядування, міських інформаційних системах адрес об'єктів нерухомості, зареєстрованих у Реєстрі адрес, є обов'язковим.

1.10.6. Загальнодоступність. Інформація з Реєстру адрес повинна мати просту процедуру отримання (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації).

1.10.7. Публічність. Відомості про адреси об'єктів нерухомості на території міста, що підлягають занесенню до Реєстру адрес, оприлюднюються в офіційних виданнях, а також у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

1.10.8. Відкритість. Відсутність у даних про адреси об'єктів нерухомості, включаючи координатний опис їх просторової локалізації, інформації, що містить державну або комерційну таємниці й конфіденційну інформацію.

1.10.9. Історичність. Обов'язковість зберігання у Реєстрі адрес усіх офіційних змін щодо інформації про адреси об'єктів нерухомості, які підлягають обов'язковій реєстрації.

1.10.10. Документованість. Внесення або будь-які зміни раніше зареєстрованої інформації у Реєстрі адрес має бути підтверджено документально з обов'язковим посиланням на документи, з якими це внесення або зміна пов'язана.

1.10.11. Інтероперабельність. Інформація щодо адрес об'єктів нерухомості та їх просторової локалізації повинна бути взаємно доступна в режимі читання з баз даних Містобудівного кадастру, державного земельного кадастру, міського земельного кадастру та державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

1.11. Реєстр адрес призначений для:

систематизації та унормування адресної ідентифікації об'єктів нерухомості на території міста;

забезпечення сумісності баз даних, що використовують адресну інформацію про об'єкти нерухомості на території міста;

використання адрес, зареєстрованих у Реєстрі адрес, при оформленні документів правового характеру та інших офіційних документів;

зберігання й пошуку адрес об'єктів нерухомості у місті Києві з урахуванням змін;

забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб у питаннях адресної ідентифікації об'єктів нерухомості на території міста.

1.12. Основними завданнями ведення Реєстру адрес є:

уніфікація даних адресної ідентифікації об'єктів нерухомості на території міста;

надання інформаційних послуг з постачання та підтримки інформаційних ресурсів Реєстру адрес для їх застосування в міських інформаційних системах та в системах інших зацікавлених суб'єктів;

формування та актуалізація інформаційних ресурсів Реєстру адрес;

науково-методичне й організаційне забезпечення робіт з ведення Реєстру адрес;

ведення архіву даних адресної ідентифікації об'єктів нерухомості на території міста;

підготовка переліків адрес об'єктів нерухомості для видання різних довідкових матеріалів у паперовому, електронному вигляді та в мережі Інтернет.

1.13. Право власності на інформаційні ресурси Реєстру адрес належить територіальній громаді міста Києва. Розпорядником та адміністратором Реєстру адрес від імені територіальної громади міста виступає Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі Служби Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури).

1.14. Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури формує, оновлює Реєстр адрес, здійснює промислову експлуатацію інформаційних ресурсів Реєстру адрес, виготовляє та надає їх копії в користування зацікавленим суб'єктам, забезпечує інформаційні потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб у питаннях адресної ідентифікації об'єктів нерухомості на території міста.

1.15. Фінансування формування та промислової експлуатації інформаційних ресурсів Реєстру адрес здійснюється відповідно до Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013 - 2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20 вересня 2012 року N 70/8354, Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 лютого 2013 N 2/9059, та інших джерел відповідно до законодавства.

2. Структура та склад інформаційних ресурсів Реєстру адрес

2.1. Інформаційні ресурси Реєстру адрес становлять бази даних таких окремих реєстрів:

реєстр адрес первинних об'єктів адресації: будівель, споруд майнових комплексів (умовна назва - РА Об'єкт);

реєстр місць розташування (адрес) земельних ділянок (умовна назва - Реєстр Земля);

реєстр адрес похідних об'єктів адресації першого рівня як складових майнових комплексів (будівель, споруд тощо) (умовна назва - РА Будівля);

реєстр адрес похідних об'єктів другого рівня (приміщень, квартир, офісів, кімнат тощо) як складових об'єктів, що реєструються в розділах РА Об'єкт та РА Будівля (умовна назва - РА Приміщення);

реєстр вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті Києві (далі - Реєстр вулиць);

реєстр поіменованих структурно-планувальних та рекреаційних елементів території (далі - Реєстр територій);

реєстр адміністративних районів міста (далі - Реєстр районів);

реєстр поштових відділень (далі - Реєстр відділень);

реєстр житлово-експлуатаційних організацій;

цифрова топографічна основа масштабу 1:10000 та цифровий ортофотоплан цього ж масштабу.

2.2. Склад, структура та порядок ведення реєстрів вулиць, територій, районів, поштових відділень та житлово-експлуатаційних організацій визначається Положенням про реєстр вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті Києві.

Розділи бази даних Реєстру адрес зв'язуються з цими реєстрами через унікальні ідентифікатори поіменованих об'єктів у відповідних реєстрах.

2.3. У структурі записів складових РА Об'єкт, РА Будівля, РА Земля визначаються такі інформаційні блоки:

- блок ідентифікації;

- блок найменувань;

- блок додаткових відомостей;

- блок просторової локалізації адреси.

2.4. Блок ідентифікації реєстрів РА Об'єкт, РА Будівля, РА Земля містить:

унікальний цифровий код адреси, що забезпечує однозначну ідентифікацію адреси та призначений для реалізації інформаційно-логічних зв'язків як у базі даних Реєстру адрес, так і в базах даних інших інформаційних систем, які використовують дані з цих реєстрів;

ідентифікатор (код) поіменованого елемента вулично-дорожньої мережі;

номер адреси первинного об'єкта адресації;

номер будівлі, споруди тощо у складі майнового комплексу - унікальний цифровий код кожного об'єкта адресації, побудований з використанням порядкової системи кодування об'єктів адресації, що реєструються в них. Кодовими позначеннями є числа натурального числового ряду, розташовані в порядку зростання для об'єктів кожного реєстру.

2.5. Блок найменувань до Реєстру РА Об'єкт, РА Будівля, РА Земля містить:

повне офіційне найменування об'єкта адресації, призначене для використання в правових документах;

скорочене офіційне найменування об'єкта адресації, що допустимо для використання в правових документах.

2.6. Блок додаткових відомостей до Реєстру РА Об'єкт, РА Будівля, РА Земля містить:

переважне функціональне призначення об'єкта (за класифікатором); тип об'єкта адресації (за класифікатором - первинний, похідний); тип об'єкта похідної адреси (за класифікатором - будівля, споруда павільйон тощо);

тип адреси (за класифікатором - звичайна, будинок на розі, будівельна, попередня);

ідентифікатор адміністративного району; індекс поштового відділення; код житлово-експлуатаційної організації; додатково коди інших територіальних утворень;

ідентифікатор (код) пойменованого елемента вулично-дорожньої мережі для будинку, що на розі;

операційний стан адреси (за класифікатором - чинна, анульована тощо), тип, дата, номер, заголовок та інші реквізити документа - підстави для реєстрації адреси;

відомості про переадресацію або анулювання адреси (причина переадресації/анулювання; тип, номер, дата та заголовок документа про переадресацію/анулювання адреси);

дата останніх змін у реквізитах адреси;

системний код оператора, що проводив останні зміни, та посилання на системний номер дії оператора у Реєстрі (протоколі) дій операторів;

ідентифікатор стану даних щодо адреси (чинна або архівна, знята з реєстрації);

посилання на системний номер дії оператора, яка призвела до переведення запису у Реєстрі в стан архівного (недійсного).

2.7. Блок просторової локалізації визначає координатну прив'язку адреси на плані міста та містить координати точки центроїду об'єкта адресації в державній та місцевій системах координат.

У наборах даних цифрового адресного плану у цифрові моделі відповідних об'єктів заносяться посилання - ідентифікатори відповідних адрес (первинних та/або похідних першого рівня).

Визначаються такі допустимі джерела координатного опису місцезнаходження об'єкта адресації:

офіційні дані Містобудівного кадастру про координати об'єктів містобудування, які відповідають об'єктам адресації, що підлягають реєстрації;

офіційні дані Державного земельного кадастру про координати меж земельних ділянок, які відповідають об'єктам адресації, що підлягають реєстрації;

офіційні дані Міського земельного кадастру про координати меж земельних ділянок, які відповідають об'єктам адресації, що підлягають реєстрації;

цифрова топографічна основа міста (цифровий план масштабу 1:10000); цифровий ортофотоплан міста масштабу 1:10000; результати натурних топографо-геодезичних знімань.

2.8. До реєстру РА Приміщення вносяться такі дані про адреси похідних об'єктів другого рівня (приміщень, квартир, офісів, кімнат тощо):

системний ідентифікатор адреси приміщення;

системний ідентифікатор первинної або похідної першого рівня адреси відповідно за реєстрами РА Об'єкт і РА Будівля; номер квартири, офісу, кімнати тощо;

тип приміщення як похідного об'єкта адресації (за класифікатором - вбудоване ізольоване приміщення з окремим входом, квартира, офіс, кімната тощо);

тип, дата, номер та заголовок документа - підстави реєстрації адреси;

операційний стан адреси приміщення (за класифікатором - чинна, анульована тощо);

відомості щодо функціонального використання приміщення;

відомості про переадресацію або анулювання адреси (підстави переадресації/анулювання; тип, номер, дата та заголовок документа про переадресацію/анулювання адреси);

дата останніх змін у реквізитах адреси;

системний код оператора, що проводив останні зміни;

системний код оператора, що проводив останні зміни, та посилання на системний номер дії оператора у Реєстрі (протоколі) дій операторів;

ідентифікатор стану даних щодо адреси (активна, чинна або архівна, знята з реєстрації);

посилання на системний номер дії оператора, яка призвела до переведення запису у Реєстрі в стан архівного (недійсного).

2.9. У складі Реєстру адрес ведеться архів змін (переадресації та анулювання адрес) та загальний реєстр документів про присвоєння/зміну/анулювання адрес та про найменування/перейменування/ліквідації вулиці, проспекту, проїзду, провулку тощо (далі - вулиці).

3. Порядок формування, ведення й внесення змій до Реєстру адрес

3.1. Формування, ведення й внесення змін до Реєстру адрес покладається на Службу Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури.

3.2. Ведення Реєстру адрес здійснюється в електронному вигляді в середовищі геоінформаційної системи Містобудівного кадастру міста Києва з використанням цифрової топографічної основи міста масштабу 1:10000.

3.3. До формування відомостей, що підлягають внесенню до Реєстру адрес Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури, можуть залучатися члени постійних профільних комісій Київської міської ради: з питань земельних відносин, містобудування та архітектури, з питань культури та туризму, з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики, фахівці структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших органів влади та управління, підприємства й організації різних форм власності.

Формування відомостей здійснюється з дотриманням принципів, визначених підпунктом 1.10 пункту 1 цього Положення, а саме: спадковості, просторової локалізації, унікальності, публічності, відкритості, історичності, документованості, інтероперабельності та інших.

3.4. Основу первинного наповнення Реєстру адрес становлять такі переліки та відомості:

перелік первинних об'єктів адресації, будівель, споруд, майнових комплексів;

реєстр місць розташування (адрес) земельних ділянок;

реєстр вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості;

класифікатор категорій елементів вулично-дорожньої мережі та поіменованих об'єктів території;

перелік об'єктів (утворень) як територій, межі яких або юридично закріплені, або природно обмежені, або є топонімами історично сформованих територій;

перелік адміністративних районів міста, а також мікрорайонів, кварталів;

перелік садівничих, дачних і гаражних кооперативів (товариств), комплекси (квартали) малоповерхової житлової забудови (котеджні містечка) із визначенням меж їх територій;

перелік топонімів із вказаними орієнтовними межами;

набори даних з переліком адрес, що використовуються у відомчих інформаційних системах міста;

цифровий топографічний план міста масштабу 1:10000 та ортофотоплаии, в тому числі створений на основі космічного знімка високого розрізнення.

3.5. Після первинного наповнення Реєстр адрес вводиться до промислової експлуатації та постійно чергується й оновлюється, в тому числі в процесі:

попередньої реєстрації місця розташування (адреси) земельних ділянок;

реєстрації будівельних адрес об'єктів нового будівництва;

реєстрації поштових адрес закінчених будівництвом об'єктів;

реєстрації поштових адрес будівель, споруд і майнових комплексів, що перебувають в експлуатації;

реєстрації змін (переадресації) адрес будівель, споруд і майнових комплексів;

реєстрації анулювання адреси.

3.6. Попереднє визначення та реєстрація місця розташування (адреси) земельної ділянки здійснюється стосовно земельних ділянок, щодо яких зацікавленою особою подано клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.

Попередня реєстрація місця розташування (адреси) земельної ділянки здійснюється на етапі розгляду клопотання та надання Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент містобудування та архітектури) висновку щодо відповідності заявленої ініціативи містобудівній документації або ситуації та щодо наявних містобудівних умов і обмежень на підставі визначеного у вказаному висновку місця розташування (адреси) земельної ділянки.

У разі якщо попереднє місце розташування (адреса) земельної ділянки, запропоноване зацікавленою особою у клопотанні про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, не відповідає вимогам цього Положення, а також містобудівній документації або ситуації, наявним містобудівним умовам та обмеженням, у висновку Департаменту містобудування та архітектури може бути визначене інше місце розташування (адреса) земельної ділянки.

Місце розташування (адреса) земельної ділянки присвоюється шляхом затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в якому визначається відповідне місце розташування (адреса).

Просторові дані щодо розташування земельної ділянки, місце розташування (адреса) якої підлягає реєстрації, надаються з бази даних міського земельного кадастру в інтероперабельному режимі та/або із матеріалів проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

3.7. Порядок присвоєння та реєстрації будівельних адрес об'єктам нового будівництва, поштових адрес закінченим будівництвом об'єктам; будівлям, спорудам та майновим комплексам, що перебувають в експлуатації, а також зміни адреси (переадресації) у випадках поділу майнового комплексу на окремі частини або виділення із нього окремих будівель та споруд, здійснюється в порядку, передбаченому розділом 4 цього Положення.

3.8. Переадресація (зміна адреси) будівель, споруд та майнових комплексів здійснюється у разі перейменування вулиць, поділу майнового комплексу на окремі частини або виділення із нього окремих будівель та споруд, упорядкування елементів забудови тощо.

Всі зміни існуючої адресної прив'язки будівель і споруд в обов'язковому порядку підлягають реєстрації у Реєстрі адрес.

3.9. Внесення до Реєстру адрес змін щодо анулювання адреси здійснюється у разі припинення права власності внаслідок знищення самого об'єкта адресації, а також в інших випадках відповідно до законодавства та цього Положення.

Запис про реєстрацію анулювання адреси об'єкта нерухомості у Реєстрі адрес здійснюється позначкою "погашено". Відповідні записи в базі даних поповнюються відомостями про підстави переведення адресного запису в стан "погашено" з датою здійснення цієї позначки.

3.10. Зміни до Реєстру адрес вносяться Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури також з таких підстав:

включення нової вулиці із присвоєним їй найменуванням;

вилучення поіменованої вулиці у зв'язку з її ліквідацією в результаті перепланування, реконструкції території міста тощо;

зміна найменувань, внесених до Реєстру адрес об'єктів та/або їх категорій;

зміна просторового розширення внесених до Реєстру адрес об'єктів, що відбулася в результаті перепланування, реконструкції території міста тощо;

уточнення (доповнення) відомостей або координатно-просторових характеристик для раніше зареєстрованих у Реєстрі адрес об'єктів;

виправлення технічних помилок.

3.11. Зміни до Реєстру адрес вносяться Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури на підставі виданих, у межах компетенції, Департаментом містобудування та архітектури наказів або розпоряджень районних у місті Києві державних адміністрацій та з урахуванням відповідних документів, що підтверджують вказані зміни (за винятком зміни просторового розширення внесених до Реєстру адрес об'єктів, що відбулася в результаті перепланування, реконструкції території міста тощо; уточнення (доповнення) відомостей або координатно-просторових характеристик для раніше зареєстрованих у Реєстрі адрес об'єктів; виправлення технічних помилок, які здійснюються без видання зазначених розпорядчих документів).

3.12. Внесення змін до Реєстру адрес забезпечується протягом трьох робочих днів з дати видання відповідного розпорядчого документа, зазначеного у підпункті 3.11 пункту 3 цього Положення, або встановлення підстав для зміни просторового розширення об'єктів, уточнення (доповнення) відомостей або координатно-просторових характеристик об'єктів, виправлення технічних помилок.

3.13. Зауваження користувачів щодо неточностей, виявлених при використанні копій та/або інформаційних ресурсів Реєстру адрес, систематизуються Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури, яка за необхідності ініціює видання, у межах компетенції, розпорядчих документів Департаментом містобудування та архітектури та районними в місті Києві державними адміністраціями щодо присвоєння адрес об'єктам адресації або внесення до них змін.

3.14. При виявленні в документах, виданих (оформлених) до набрання чинності цим Положенням, різночитань або розбіжностей в адресній ідентифікації об'єкта адресації порівняно з внесеними до Реєстру адрес даними, правильними вважаються адресні дані, що містяться у Реєстрі адрес.

4. Порядок присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомості та будівельних адрес об'єктам нового будівництва у місті Києві

4.1. Присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомого майна здійснюється шляхом видання розпорядчих документів Департаментом містобудування та архітектури або районними в місті Києві державними адміністраціями з подальшим їх внесенням до Реєстру адрес.

4.2. Розгляд питань присвоєння поштових адрес здійснюється за клопотаннями фізичних та юридичних осіб (заявників) в установленому порядку.

4.3. Поштові адреси присвоюються об'єктам нерухомості, розташованим на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення.

4.4. Поштові адреси не присвоюються спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним та тимчасовим спорудам торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малим архітектурним формам, а також об'єктам незавершеного капітального будівництва (крім присвоєння будівельної адреси об'єктам нового будівництва в установленому порядку) та приміщенням службового, допоміжного і технічного призначення, розташованим у житлових та нежитлових будинках, інженерним мережам.

4.5. Присвоєна об'єктам нерухомості поштова адреса складається з назви вулиці, номера будівлі, споруди, майнового комплексу. Номер об'єкта нерухомості позначається відповідною арабською цифрою.

Наприклад:

Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27. Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27.

4.6. Поштові адреси об'єктам нерухомості присвоюються по вулицях з початковою нумерацією від центру міста з непарними номерами, починаючи з 1 по лівій стороні вулиці, і парними номерами, починаючи з 2 - по правій стороні.

4.7. Об'єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць різних категорій (категорійність вулиць визначається містобудівною документацією), поштової адреси присвоюється по вулиці більш високої категорії та номер будинку позначається через дріб (з урахуванням нумерації обох сторін вулиці).

Приклад:

Повна поштова адреса: вулиця Хрещатик, будинок 40/1. Скорочена поштова адреса: вул. Хрещатик, 40/1.

4.8. Об'єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць рівних категорій, поштова адреса присвоюється по вулиці, на яку виходить головний фасад. У випадку якщо на перетині вулиць рівнозначних категорій виходять два рівнозначних фасади одного об'єкта нерухомості, поштова адреса присвоюється по вулиці, що йде від центру міста.

4.9. Якщо на відповідній вулиці збудовано нові об'єкти і їм, виходячи з уже наявної нумерації об'єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об'єкт нерухомого майна при наданні поштової адреси позначається номером найближчого об'єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік зменшення (можливо, і збільшення) з відповідною заголовною літерою через дефіс.

Наприклад:

Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 25-а, Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 25-а.

4.10. У разі присвоєння окремої поштової адреси об'єктам нерухомості, які виділено зі складу майнового комплексу, що має єдину поштову адресу, об'єктам нерухомості присвоюється адреса за вулицею та номером поштової адреси майнового комплексу з позначенням виділеного об'єкта нерухомості через дефіс заголовною літерою алфавіту від А і далі.

Наприклад:

Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27-а. Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27-а.

Для виділеного із майнового комплексу об'єкта нерухомості, що не має прямого виходу на вулицю (знаходиться у дворі), поштова адреса присвоюється за вулицею та номером поштової адреси цього майнового комплексу з позначенням виділеного об'єкта нерухомості номером корпусу, починаючи з 1 і далі без обмежень.

Наприклад:

Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27, корпус 1. Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27, корп. 1.

4.11. При зміні функціонального призначення окремої частини будівлі, споруди, яка є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин та має окремий вхід (вихід), поштова адреса такій частині будівлі, споруди присвоюється шляхом додавання до поштової адреси будівлі, споруди окремого порядкового номера такої частини:

Наприклад:

Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27, нежитлове приміщення 2.

Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27 н. п. 2.

4.12. Присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомості, що утворюють периметр площі (майдану), проводиться за годинниковою стрілкою, починаючи від вулиці більш високої категорії з боку центру міста. При цьому послідовність номерів будинків на наскрізних вулицях, що примикають до площі (майдану), переривається. У разі якщо кутовий будинок має головний фасад і значну протяжність вздовж вулиці, що примикає, поштова адреса може присвоюватись по вулиці, а не по площі (майдану).

4.13. Поштовою адресою гаражних кооперативів, садівничих (дачних) товариств (кооперативів), комплексу (кварталу) малоповерхової житлової забудови (котеджного містечка) є визначене відповідно до цього Положення місце розташування (адреса) земельної ділянки, кооперативу, товариства, котеджного містечка. Цифрова нумерація об'єктів (ділянок), що розташовані на території кооперативу, товариства, котеджного містечка здійснюється згідно з генеральним планом забудови кооперативу, товариства, містечка та іншою планувальною і проектною документацією.

4.14. Будівельна адреса об'єкта нового будівництва присвоюється наказом Департаменту містобудування та архітектури за заявою замовника будівництва, поданою до Департаменту містобудування та архітектури через Міський дозвільний центр та з урахуванням затвердженої в установленому порядку проектної документації або виданого будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

До заяви про присвоєння будівельної адреси об'єкта нового будівництва додаються такі документи:

- завірена в установленому порядку копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;

- для фізичної особи - копія паспорта, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє;

- для юридичної особи та фізичної особи - підприємця - копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- затверджена в установленому порядку проектна документація об'єкта будівництва;

- завірена в установленому порядку копія договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, укладеного замовником будівництва з Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (у разі наявності).

Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури протягом 10 робочих днів з моменту отримання заяви опрацьовує надані матеріали та, враховуючи проектні рішення, наявну ситуацію з оточуючими об'єктами містобудування, результати проведення Містобудівного моніторингу готує проект відповідного наказу Департаменту містобудування та архітектури щодо присвоєння будівельної адреси об'єкта нового будівництва та після його видання вносить будівельну адресу об'єкта нового будівництва до Реєстру адрес.

4.15. Будівельна адреса об'єкта нового будівництва чинна до завершення будівництва та прийняття цього об'єкта в експлуатацію в установленому порядку.

4.16. Присвоєння поштових адрес багатоквартирним житловим будинкам, домоволодінням, житловим будинкам садибного типу, індивідуальним дачним та садовим будинкам здійснюється розпорядженням відповідної районної в місті Києві державної адміністрації. Заявники подають заяву про присвоєння поштової адреси до дозвільного центру відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.

Присвоєння поштових адрес іншим об'єктам нерухомого майна здійснюється наказом Департаменту містобудування та архітектури. Заявники подають заяву про присвоєння поштової адреси до Департаменту містобудування та архітектури через Міський дозвільний центр.

4.17. До заяви про присвоєння поштової адреси додаються такі документи:

- завірена в установленому порядку копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою (за необхідності);

- для фізичної особи - копія паспорта, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє;

- для юридичної особи та фізичної особи - підприємця - копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- завірена в установленому порядку копія правовстановлюючого документа на об'єкт нерухомого майна, а для новозбудованих об'єктів - зареєстрована декларація про готовність об'єкта до експлуатації або сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації;

- копія виконавчого (контрольно-геодезичного) знімання, зареєстрованого в містобудівному кадастрі міста Києва (для закінченого будівництвом об'єкта);

- довідка Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (при цьому показники загальної площі (площ) та функціонального призначення об'єкта в цій довідці мають відповідати фактичним показникам загальної площі (площ) та функціонального призначення) або рішенню Київської міської ради про звільнення від сплати пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (при цьому показники загальної площі (площ) та функціонального призначення об'єкта в такому рішенні мають відповідати фактичним показникам загальної площі (площ) та функціонального призначення);

- копія технічного паспорта об'єкта нерухомого майна, виготовленого відповідним суб'єктом господарювання згідно з наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року N 127 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна".

У разі надання неповного комплекту документів, зазначених у цьому пункті, відсутності підстав для присвоєння об'єкта нерухомого майна поштової адреси заявнику протягом 10 робочих днів надається вмотивована письмова відмова.

4.18. Районна в місті Києві державна адміністрація розглядає заяви про присвоєння поштових адрес багатоквартирним житловим будинкам, домоволодінням, житловим будинкам садибного типу, індивідуальним дачним та садовим будинкам, запитує у разі необхідності додаткову інформацію від Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна, Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інших органів та протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви направляє лист-обґрунтування щодо можливості присвоєння (відмови в присвоєнні) поштової адреси об'єкта нерухомого майна до Служби Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури.

Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури протягом трьох робочих днів опрацьовує лист-обґрунтування районної в місті Києві державної адміністрації щодо можливості присвоєння (відмови в присвоєнні) поштової адреси об'єкта нерухомого майна та, враховуючи проектні рішення, наявну ситуацію з оточуючими об'єктами містобудування, результати проведення Містобудівного моніторингу, готує висновок щодо можливості присвоєння (відмови в присвоєнні) запропонованої поштової адреси або надає пропозиції щодо внесення змін та доповнень до цієї адреси.

На підставі позитивного висновку Служби Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури районна в місті Києві державна адміністрація протягом п'яти робочих днів з дня отримання цього висновку видає розпорядження про присвоєння поштової адреси об'єкта нерухомого майна, копію якого протягом двох робочих днів направляє до Служби Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури для внесення поштової адреси до Реєстру адрес.

4.19. Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури протягом п'ятнадцяти робочих днів розглядає заяви про присвоєння поштової адреси об'єкта нерухомого майна (окрім присвоєння поштової адреси багатоквартирним житловим будинкам, домоволодінням, житловим будинкам садибного типу, індивідуальним дачним та садовим будинкам), запитує у разі необхідності додаткову інформацію від органів влади та органів місцевого самоврядування, опрацьовує отримані матеріали та, враховуючи проектні рішення, наявну ситуацію з оточуючими об'єктами містобудування, готує проект відповідного наказу Департаменту містобудування та архітектури щодо присвоєння поштової адреси об'єкта нерухомого майна.

4.20. Внесення змін до поштових адрес об'єктів нерухомого майна здійснюється у порядку присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомого майна, передбаченого цим Положенням.

4.21. Адреса вважається присвоєною з моменту її внесення до Реєстру адрес.

Внесення адреси до Реєстру адрес здійснюється Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури протягом трьох робочих днів з дати надходження завіреної копії розпорядження відповідної районної в місті Києві державної адміністрації або видання наказу Департаменту містобудування та архітектури про присвоєння поштової адреси чи будівельної адреси об'єктам нового будівництва.

Довідка (витяг) з Реєстру адрес про присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна протягом двох робочих днів направляється заявникові через відповідний дозвільний центр, відповідній районній в місті Києві державній адміністрації, державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, Київській міській дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", комунальному підприємству Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна.

Довідка (витяг) з Реєстру адрес про присвоєння будівельної адреси об'єктам нового будівництва протягом двох робочих днів направляється заявникові через відповідний дозвільний центр.

5. Порядок надання інформаційних послуг

5.1. Для забезпечення інформаційних потреб міської громади та інших зацікавлених суб'єктів відомості з Реєстру адрес розміщуються Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури на офіційному веб-сайті Департаменту містобудування та архітектури в режимі інформаційно-довідкового відкритого доступу в мережі Інтернет.

5.2. Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури, використовуючи інформацію з бази даних Реєстру адрес, надає такі види інформаційних послуг:

5.2.1. Надання довідки (витягу) з Реєстру адрес про реєстрацію адрес об'єктів нерухомості та зміни до них.

5.2.2. Проведення верифікації адресної ідентифікації об'єктів нерухомості за адресами з документів, доданих до заявки суб'єкта, що звертається за послугою, на основі встановлення відповідності адрес об'єктів юридично правильним адресам з Реєстру адрес, та надання довідок, що засвідчують юридично правильні адреси.

5.2.3. Надання відповідей на запити з питань створення та функціонування Реєстру адрес.

5.2.4. Надання копії усіх або окремих реєстрів на замовлення адміністраторів міських інформаційних систем, в тому числі:

надання повної електронної копії Реєстру адрес в уніфікованих обмінних форматах;

надання змін до електронних копій Реєстру адрес; надання вибіркової інформації з Реєстру адрес;

проведення консультацій по використанню Реєстру адрес в інших інформаційних системах.

5.3. Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури виконує також:

5.3.1. Підготовку і постачання на замовлення користувачів електронного довідника "Адреси міста Києва".

5.3.2. Підготовку і надання на замовлення користувачів періодичного електронного бюлетеня "Нове в адресах міста Києва".

5.3.3. Підготовку та видання щорічного електронного довідника Реєстру адрес.

5.3.4. Надання інших інформаційних послуг з питань, що стосуються функціонування Реєстру адрес, в установленому порядку.

6. Прикінцеві положення

6.1. Порядок обміну та використання інформації між Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у тому числі отримання даних в інтероперабельному режимі, передбаченому підпункті 3.6 пункту 3 цього Положення, здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів та в порядку, визначеному спільними розпорядчими актами цих Департаментів щодо обміну інформаційними даними.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
22.05.2013 N 337/9394


Положення про реєстр вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті Києві

1. Загальна частина

1.1. Це Положення розроблене на основі законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 559 "Про містобудівний кадастр", рішення Київської міської ради від 24.05.2012 N 588/7925 "Про Службу містобудівного кадастру", рішення Київської міської ради від 20.09.2012 N 70/8354 "Про затвердження Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013- 2015 роки", спрямоване на створення реєстру вулиць та інших по іменованих об'єктів у місті Києві (далі - Реєстр вулиць та інших поіменованих об'єктів) як одного із основних інформаційних ресурсів системи Містобудівного кадастру міста Києва.

1.2. Присвоєння найменувань вулицям, площам, проспектам й іншим поіменованим об'єктам проводиться відповідно до положень Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", інших нормативно-правових актів, в тому числі затверджених рішеннями Київської міської ради.

1.3. Це Положення визначає структуру, склад відомостей, єдиний порядок і правила ведення реєстрів вулиць, адміністративних районів та інших поіменованих об'єктів на території міста.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

адміністративний район - адміністративно-територіальна одиниця в складі міста, визначена відповідно до законодавства про адміністративно-територіальний устрій;

алея - основна або другорядна пішохідна вулиця або дорога, що забезпечує пішохідний зв'язок з місцями прикладання праці, установами й підприємствами обслуговування, у тому числі в межах громадських центрів, місцями відпочинку, зупинками громадського транспорту;

бульвар - вулиця або дорога місцевого значення, зустрічні транспортні потоки якої розділені лісопарковими насадженнями з пішохідною частиною, що включає алею для пішохідного руху, та рекреаціями для короткочасного відпочинку;

вулиця - лінійно-протяжний планувальний елемент, що забезпечує рух транспорту й пішоходів як між мікрорайонами, масивами та кварталами, так і всередині таких планувальних утворень;

вулиці в житловій забудові - елементи ВДМ, що забезпечують транспортні (без пропуску вантажного й громадського транспорту) й пішохідні зв'язки на території житлових районів (мікрорайонів) та виходи на магістральні вулиці й дороги регульованого руху;

вулиці й дороги в науково-виробничих, промислових і комунально-складських зонах (районах) - елементи ВДМ, що забезпечують транспортний зв'язок переважно легкового й вантажного транспорту в межах зон (районів) й виходи на магістральні міські дороги;

дорога - узагальнене поняття структурно-планувального елемента території для переміщення транспортних засобів або пішоходів;

елементи вулично-дорожньої мережі (елементи ВДМ) - вулиці, провулки, проїзди та інші планувальні об'єкти, які забезпечують транспортні й пішохідні зв'язки між житловими районами, а також між житловими районами й промисловими зонами, громадськими центрами, кварталами тощо. Назви елементів ВДМ належать до основних реквізитів адреси;

квартал (мікрорайон) - частина забудованої території населеного пункту, яка обмежена вулицями, майданами, провулками, проїздами тощо;

лінія - елемент транспортно-пішохідного зв'язку на території з фіксованими юридично або історично сформованими межами;

площа (майдан) - поіменований містобудівний архітектурно-планувальний елемент, що має замкнуті межі та обмежений забудовою, зеленими масивами або природними межами;

провулок - невеликий елемент транспортно-пішохідного зв'язку всередині мікрорайону (кварталу), що поперечно з'єднує дві вулиці, інші планувальні об'єкти (проспекти, бульвари тощо);

проспект - пряма широка магістральна вулиця загальноміського значення з автомобільним і пішохідним рухом;

пішохідні вулиці й дороги - елементи ВДМ, що забезпечують пішохідний зв'язок з місцями праці, установами й підприємствами обслуговування, місцями відпочинку й зупинками міського громадського транспорту;

проїзд - елемент локального транспортно-пішохідного зв'язку всередині забудованих територій або рекреаційних зон та на несформованих територіях, що забезпечує: 1) під'їзд транспортних засобів до житлових і громадських будинків, установ, підприємств й інших об'єктів міської забудови всередині районів, мікрорайонів, кварталів; 2) наскрізний транспортний зв'язок між двома вулицями (створює два "т"-подібних перехрестя);

Реєстр вулиць та інших поіменованих об'єктів - систематизований звід відомостей про офіційні та альтернативні власні назви об'єктів на території міста, історичні довідки про назви об'єктів та дані про їх просторову локалізацію на плані міста;

топонім - власна назва, що відноситься до будь-якого об'єкта на землі, природного чи створеного людиною. Основним призначенням топонімів є фіксація та ідентифікування об'єкта місцевості.

тупик - невеликий елемент транспортно-пішохідної мережі, що не забезпечує наскрізного проїзду;

Містобудівний кадастр міста Києва - міська система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, а також інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб при плануванні територій та будівництві, формуванні галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів;

набережна - вулиця або проїзд уздовж водойм, річок, озер, каналів тощо;

шосе - швидкісна магістральна дорога із твердим покриттям, призначена для швидкісного транспортного зв'язку між районами міста, містами й іншими населеними пунктами системи групового розселення.

1.5. Реєстр вулиць та інших поіменованих об'єктів формується, ведеться в електронному виді в середовищі геоінформаційної системи Містобудівного кадастру з використанням цифрової топографічної основи масштабу 1:10000.

1.6. Об'єктами реєстрації у Реєстрі вулиць та інших поіменованих об'єктів є об'єкти вулично-дорожньої мережі (алеї, бульвари, вулиці, набережні, площі, проспекти, провулки, проїзди, тупики, шосе, узвози, лінії, мости тощо), а також інші поіменовані об'єкти (території) - адміністративні райони, масиви, мікрорайони, урочища, парки, сквери, водотоки, озера, ставки, річки та інші топонімічні об'єкти на території міста.

1.7. Заходи щодо формування, функціонування, розвитку та використання Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів здійснюються з дотриманням таких принципів:

1.7.1. Спадковість. Формування, систематизація, реєстрація відомостей про поіменовані об'єкти на території міста здійснюються з використанням довідників, класифікаторів та інших даних, створених у процесі функціонування інших інформаційних систем.

1.7.2. Просторова локалізація. Інформація про найменування об'єктів у Реєстрі вулиць та інших поіменованих об'єктів асоційована (взаємопов'язана) з координатним описом просторового положення об'єкта на плані міста.

1.7.3. Унікальність. Найменування та код двох однотипних поіменованих об'єктів збігатися не може.

1.7.4. Офіційність найменування об'єкта. Єдиним офіційним найменуванням об'єкта на території міста вважається найменування, що зареєстровано у Реєстрі вулиць та інших поіменованих об'єктів в установленому порядку.

1.7.5. Обов'язковість. Використання у всіх офіційних документах органів державної влади й органів місцевого самоврядування, міських інформаційних системах тощо саме найменувань об'єктів, зареєстрованих у Реєстрі вулиць та інших поіменованих об'єктів.

1.7.6. Загальнодоступність. Інформація з Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів повинна мати просту процедуру отримання й надаватися безкоштовно, а у випадках, передбачених законодавством, за плату, що не перевищує вартості копіювання та друку такої інформації.

1.7.7. Публічність. Відомості про поіменовані об'єкти на території міста, що підлягають занесенню до Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів, оприлюднюються в офіційних виданнях, а також у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

1.7.8. Відкритість. Відсутність у даних про поіменовані об'єкти, включаючи координатний опис їх просторової локалізації, інформації, що містить державну або комерційну таємниці й конфіденційну інформацію.

1.7.9. Історичність. Обов'язковість зберігання у Реєстрі вулиць та інших поіменованих об'єктів усіх офіційних змін щодо інформації про поіменовані об'єкти, яка підлягає обов'язковій реєстрації.

1.7.10. Документованість. Внесення або будь-які зміни раніше зареєстрованої інформації до Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів має бути підтверджено документально з обов'язковим посиланням на документи, з якими це внесення або зміна пов'язана.

1.7.11. Інтероперабельність. Дані реєстру вулиць та поіменованих об'єктів і їх прострової локалізації повинні бути доступні в режимі читання з баз даних Містобудівного кадастру, державного земельного кадастру, міського земельного кадастру та державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

1.8. Реєстр вулиць та інших поіменованих об'єктів призначений для:

систематизації та унормування найменувань і кодів вулиць та інших поіменованих об'єктів міста;

забезпечення сумісності баз даних, що використовують інформацію про найменування вулиць та інших поіменованих об'єктів міста;

використання зареєстрованих найменувань вулиць проспектів, бульварів, набережних тощо (далі - вулиці) при оформленні офіційних документів та для формування реєстру адрес міста;

зберігання й пошуку колишніх найменувань вулиць міста;

створення та збереження реєстру міських топонімів з їх просторовою прив'язкою як історико-культурного надбання міської громади;

забезпечення інформаційних потреб юридичних та фізичних осіб у питаннях найменування вулиць та інших поіменованих об'єктів міста.

1.9. Основними завданнями ведення Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів є:

уніфікація найменувань та кодової ідентифікації вулиць та інших поіменованих об'єктів міста;

надання інформаційних послуг з постачання та підтримки інформаційних ресурсів Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів для їх застосування в міських інформаційних системах та в системах інших зацікавлених суб'єктів;

функціонування та актуалізація Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів;

науково-методичне й організаційне забезпечення робіт з ведення Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів;

ведення архіву колишніх найменувань вулиць та інших поіменованих об'єктів міста;

підготовка переліків вулиць та інших поіменованих об'єктів для видання різних довідкових матеріалів у паперовому, електронному вигляді та в мережі Інтернет.

1.10. Право власності на інформаційні ресурси Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів належить територіальній громаді міста. Розпорядником та адміністратором Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів від імені територіальної громади міста виступає Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі Служби Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури).

1.11. Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури формує, оновлює Реєстр вулиць та інших поіменованих об'єктів, здійснює промислову експлуатацію цього Реєстру, виготовляє та надає його копії в користування зацікавленим суб'єктам, забезпечує інформаційні потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб з питань, пов'язаних з функціонуванням зазначеного Реєстру.

1.12. Формування, ведення, зберігання та надання в користування інформаційних ресурсів Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів здійснюється відповідно до законодавства та цього Положення.

1.13. Фінансування, формування та промислова експлуатація Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів здійснюються відповідно до Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013 - 2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20 вересня 2012 року N 70/8354, Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 лютого 2013 N 2/9059, та інших джерел відповідно до законодавства.

2. Структура Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів

2.1. Інформаційні ресурси Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів становлять бази даних таких окремих реєстрів:

1) реєстр вулиць та інших поіменованих елементів міської вулично-дорожньої мережі (далі - реєстр вулиць);

2) реєстр поіменованих структурно-планувальних та рекреаційних елементів території;

3) реєстр поіменованих природних об'єктів місцевості;

4) реєстр поіменованих дорожньо-транспортних об'єктів і споруд;

5) реєстр адміністративних районів міста;

6) реєстр поштових відділень;

7) реєстр житлово-експлуатаційних організацій.

2.2. У структурі записів кожного із реєстрів визначаються такі інформаційні блоки:

- блок ідентифікації;

- блок найменувань;

- блок додаткових відомостей;

- блок просторової локалізації поіменованого об'єкта.

2.3. Блок ідентифікації містить унікальний цифровий код об'єкта, який забезпечує однозначну ідентифікацію об'єкта та призначений для реалізації інформаційно-логічних зв'язків як у базі даних Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів, так і в базах даних інших інформаційних систем, що використовують дані з цього Реєстру.

Унікальний цифровий код поіменованого об'єкта, який забезпечує однозначну ідентифікацію об'єкта та призначений для реалізації інформаційно-логічних зв'язків як в базі даних Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів, так і в базах даних інших інформаційних систем, що використовують дані з цього Реєстру.

Кодовими позначеннями є числа натурального числового ряду, що розташовані в порядку зростання для об'єктів кожного реєстру. Довжина коду - п'ять знаків з такою структурою:

<одна цифра - код реєстру> <чотири цифри - номер об'єкта до Реєстру>

Код реєстру відповідає порядковому номеру реєстру, зазначеному у підпункті 2.1 пункту 2 цього Положення, номер об'єкта у Реєстрі - порядковому номеру об'єкта у відповідному реєстрі.

Приклади:

11003 - є кодом вулиці з порядковим номером 1003 у Реєстрі вулиць (код реєстру 1);

32015 - є кодом об'єкта місцевості зареєстрованого під номером 2015 у Реєстрі поіменованих природних об'єктів місцевості (код реєстру 3).

Блок ідентифікації об'єктів у Реєстрі адміністративних районів додатково містить унікальний код КОАТУУ відповідного району в місті за єдиним Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України.

2.4. Блок найменувань містить:

повне офіційне найменування об'єкта, призначене для використання в правових документах;

скорочене офіційне найменування об'єкта, що допустимо для використання в правових документах (у разі наявності);

передачу найменування об'єкта додатково російською мовою та його транслітерацію латиницею;

мнемонічне найменування об'єкта, призначене для реалізації пошукових процедур у процесі обробки й видачі інформації з використанням найменувань вулиць;

код категорії (типу) об'єкта.

Довжина кодового позначення категорії об'єкта має три знаки - "Код", "Повне найменування" та "Коротке найменування" (додаток до цього Положення).

2.5. Блок додаткових відомостей містить: найменування району (районів), де територіально розташований об'єкт; історичну довідку;

тип, дата, номер і заголовок документа про присвоєння найменування об'єкта;

словесний опис місця розташування об'єкта на території міста (наприклад: починається від..., проходить по..., закінчується на...);

відомості про колишні (тип, дата, номер і заголовок документа про присвоєння колишнього найменування об'єкта) та/або альтернативні найменування об'єкта;

відомості про ліквідацію об'єкта (причину ліквідації; тип, дата, номер і заголовок документа про ліквідацію об'єкта).

2.6. Блок просторової локалізації визначає координатну прив'язку поіменованого об'єкта на плані міста та містить відомості:

про тип просторової локалізації об'єкта;

про джерело координатного опису місцезнаходження об'єкта;

власне координатний опис просторової локалізації.

Залежно від виду об'єкта для потреб Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів визначаються такі типи просторової локалізації поіменованих об'єктів:

координатно-просторова прив'язка елемента ВДМ, що визначається координатами осьової лінії елемента або сукупністю таких ліній для елемента ВДМ з розгалуженою структурою;

координатно-просторова прив'язка поіменованого планувального елемента або ландшафтно-рекреаційного об'єкта, що визначається лінією контуру межі елемента/об'єкта;

координатно-просторова прив'язка об'єкта місцевого топоніма з нечіткими межами (назви масивів, урочищ тощо), що визначаються координатами точок контуру умовної межі або координатами точки умовного центроїду відповідного територіального утворення.

Кожний елемент вулично-дорожньої мережі у двох своїх кінцевих точках (початок і закінчення) пов'язаний з іншими елементами транспортно-пішохідної мережі або кінцеві точки можуть бути вільні (тупик або межа міста). У кінцевих точках можливе примикання до кількох вулиць (перехрестя) або площі. Осьові лінії елементів вулично-дорожньої мережі за топологією мають складати планарний граф, що вимагає наявності точок в усіх перетинах осьових ліній.

Визначаються такі допустимі джерела координатного опису місцезнаходження об'єкта:

офіційні дані Містобудівного кадастру про координати об'єктів містобудування, які відповідають поіменованим об'єктам, що підлягають реєстрації;

офіційні дані Державного земельного кадастру про координати меж земельних ділянок, які відповідають поіменованим об'єктам, що підлягають реєстрації;

офіційні дані міського земельного кадастру про координати меж земельних ділянок, які відповідають поіменованим об'єктам, що підлягають реєстрації;

цифрова топографічна основа міста (цифрова карта масштабу 1:10000 або цифровий план масштабу 1 : 2000);

цифровий ортофотоплан міста аналогічних масштабів; результати натурних топографо-геодезичних знімань.

3. Порядок формування, ведення й внесення змін до Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів

3.1. Здійснення функцій по формуванню й веденню Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів покладається на Службу Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури.

3.2. Ведення Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів здійснюється в електронному вигляді в середовищі геоінформаційної системи Містобудівного кадастру міста Києва з використанням цифрової топографічної основи міста масштабу 1:10000.

3.3. До формування відомостей, що підлягають занесенню до Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів, можуть залучатися в установленому порядку члени постійних профільних комісій Київської міської ради: з питань земельних відносин, містобудування та архітектури, з питань культури та туризму, з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики, фахівці структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших органів влади і управління, підприємства та організації різних форм власності.

Формування відомостей здійснюється з дотриманням принципів, зазначених у підпункті 1.7 пункту 7 цього Положення.

3.4. Основу первинного наповнення Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів становлять такі переліки та відомості:

офіційні довідники про найменування вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості;

рішення відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування про найменування вулиць та інших поіменованих об'єктів місцевості;

перелік найменувань елементів транспортно-пішохідної мережі міста - систематизований звід найменувань транспортно-пішохідних шляхів різних типів із прив'язкою до плану міста;

перелік категорій вулиць та інших поіменованих об'єктів території міста;

перелік територіальних об'єктів (утворень) як територій, межі яких або юридично закріплені, або природно обмежені;

перелік адміністративних районів, мікрорайонів, кварталів систематизований звід зазначених територій;

перелік садівничих, дачних і гаражних кооперативів, комплексів індивідуальної малоповерхової житлової забудови (котеджні містечка) - список зазначених територій із зазначенням меж;

перелік топонімів - список зазначених територій із визначеними межами їх територій;

цифровий топографічний план міста масштабу 1:10000 та ортофотоплани, в тому числі створені на основі космічного знімка високого розрізнення.

3.5. У процесі експлуатації Реєстру адрес та інших поіменованих об'єктів до нього можуть вноситися зміни, зокрема у разі:

включення нової вулиці у зв'язку із присвоєнням найменування новому об'єкту вулично-дорожньої мережі;

вилучення поіменованої вулиці у зв'язку з ліквідацією цього об'єкта вулично-дорожньої мережі в результаті перепланування, реконструкції території міста тощо;

зміни найменувань об'єктів та/або їх категорій;

зміни просторового розширення об'єктів, що відбулися в результаті перепланування, реконструкції території міста тощо;

уточнення (доповнення) відомостей або координатно-просторових характеристик для раніше зареєстрованих об'єктів;

виправлення технічних помилок.

3.6. Зміни до Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів вносяться Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури.

3.7. Внесення змін до Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів забезпечується Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури у строк не більше двох тижнів з моменту одержання відповідного рішення Київської міської ради чи/та інших документів або виявлення необхідності виправлення технічних помилок.

3.8. Зауваження користувачів про різночитання або невідповідності, що виникають при використанні інформації із Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів, систематизуються й подаються Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури на розгляд комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). За результатами їхнього розгляду комісія, у разі необхідності, в межах компетенції ініціює внесення змін та доповнень щодо найменувань об'єктів в установленому порядку.

3.9. При виявленні в документах, виданих (оформлених) до набрання чинності цим Положенням, різночитань або невідповідностей в найменуванні або категорії об'єкта порівняно з внесеними до Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів даними, правильними вважаються адресні дані, що містяться у Реєстрі вулиць та інших поіменованих об'єктів.

4. Порядок надання інформаційних послуг

4.1. Для забезпечення інформаційних потреб міської громади та інших зацікавлених суб'єктів відомості з Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури розміщуються на офіційному веб-сайті Департаменту містобудування та архітектури в режимі інформаційно-довідкового відкритого доступу в мережі Інтернет.

4.2. Забезпечення офіційного видання (публікації) відомостей з Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів покладається на Службу Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури.

4.3. Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури, використовуючи інформацію з бази даних Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів, надає за запитами юридичних та фізичних осіб довідки (витяги) з Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів про найменування вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті Києві.

4.4. Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури, використовуючи інформацію з бази даних Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів, також може надавати користувачам Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів такі види інформаційних послуг:

надання копії усіх або окремих реєстрів; надання змін до копій реєстрів;

надання вибіркової інформації з Реєстрів вулиць та інших поіменованих об'єктів;

проведення консультацій по використанню Реєстру вулиць та інших поіменованих об'єктів тощо.

4.5. На замовлення користувачів як підоснова для відображення просторової локалізації поіменованих об'єктів Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури може надаватися цифровий контурний план міста з позначенням меж міста, його адміністративних районів, контурів кварталів та інших структурно-планувальних, ландшафтно-рекреаційних та гідрографічних об'єктів й інших топографічних орієнтирів.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега


 

Додаток
до Положення про реєстр вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті Києві
22.05.2013 N 337/9394


Категорії вулиць та інших поіменованих об'єктів території міста

Код

Найменування типу

Скорочення найменування типу

1. Категорії об'єктів Реєстру вулиць

101

вулиця

вул.

102

площа

пл.

103

майдан

-

104

набережна

наб.

105

шосе

-

106

тупик

туп.

107

бульвар

бульв./б-р (при назві)

108

проспект

просп.

109

просіка

-

110

алея

ал.

111

провулок

пров./провулок

112

проїзд

-

113

узвіз

-

114

лінія

-

115

дорога

-

116

роз'їзд

-

2. Категорії об'єктів Реєстру поіменованих планувальних та рекреаційних елементів території

201

мікрорайон

мрн.

202

квартал

кв.

203

масив

мас.

204

сквер

-

205

парк

-

206

гідропарк

-

207

ботанічний сад

ботсад

208

сад

-

209

садове товариство

сад. тов.

210

пляж

-

211

дачі

дач.

212

ринок

-

213

селище

с-ще (при назві)

214

містечко

м-ко

215

хутір

х.

3. Категорії об'єктів Реєстру поіменованих природних об'єктів місцевості

301

річка

р.

302

озеро

оз.

303

ставок

став.

304

протока

пр.

305

затока

зат.

306

острів

о-в (при назві)

307

струмок

стр.

308

джерело

дж.

309

урочище

ур.

310

гора

г.

311

яр

яр

4. Категорії об'єктів Реєстру поіменованих дорожньо-транспортних об'єктів і споруд

401

станція залізнична

зст

402

міст

-

403

шляхопровід

-

404

естакада

-

405

підземний перехід

п. прхід

406

платформа залізнична

платф.

407

зупинка громадського транспорту

зуп.


 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега