КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 20 квітня 2017 року N 241/2463

Про затвердження Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві

Відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, законів України "Про Державний земельний кадастр", "Про оренду землі", "Про землеустрій" та інших нормативно-правових актів, що регулюють земельні правовідносини, керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", з метою визначення особливостей землекористування у місті Києві як столиці України Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві (далі - Порядок) згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Затвердити форми таких клопотань (заяв):

- клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно з додатком 2 до цього рішення;

- заява на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, згідно з додатком 3 до цього рішення;

- клопотання (лист-повідомлення) про поновлення договору оренди земельної ділянки згідно з додатком 4 до цього рішення.

3. Уповноважити Київського міського голову або заступника міського голови - секретаря Київської міської ради:

- надавати резолюції (доручення) до заяви на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту; технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок;

- надавати дозволи на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у разі якщо на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) передбачається здійснити передачу земельних ділянок комунальної власності у власність чи користування. Вказаний дозвіл надається у формі резолюції (доручення) до заяви на розроблення технічної документації;

- підписувати додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі".

4. Уповноважити Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом 10 робочих днів:

- погоджувати технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, шляхом надання відповідного висновку;

- затверджувати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) шляхом надання відповідного висновку, окрім технічної документації, якою передбачається передати земельну ділянку у власність, оренду чи постійне користування;

- надавати згоду на відновлення меж земельної ділянки та на поділ чи об'єднання земельних ділянок (крім випадків поділу земельної ділянки у зв'язку з набуттям права власності на житловий будинок, розташований на ній).

5. Доручити Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надавати зацікавленій особі (до подання клопотання (заяви) про набуття прав на земельну ділянку) перелік містобудівних обмежень у використанні земельної ділянки та інформацію щодо відповідності заявленої ініціативи містобудівній документації у формі листа у разі невідповідності інформації, яка міститься в міській інформаційно-аналітичній системі забезпечення містобудівної діяльності "Містобудівний кадастр Києва" реальному стану використання земельної ділянки. У цьому випадку при розгляді клопотання (заяви) про набуття прав на земельну ділянку перевага надається вказаному вище листу Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Доручити Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом одного робочого дня надавати на запит приймальні Київської міської ради з земельних питань витяг з містобудівного кадастру для аналізу матеріалів клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

7. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом трьох місяців вжити заходів щодо:

- державної реєстрації права комунальної власності територіальної громади міста Києва на земельні ділянки, які знаходяться в користуванні (оренді), в тому числі термін дії договорів оренди яких закінчився, крім земельних ділянок, стосовно яких розглядається питання правомірності їх відведення;

- забезпечення доступу фізичним та юридичним особам до чергового кадастрового плану, який міститься в автоматизованій системі - програмному комплексі "Кадастр", в режимі читання.

8. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надавати постійній комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування до 15 січня та 15 липня поточного року перелік договорів оренди земельних ділянок, строк дії яких закінчується у наступному за вказаними датами півріччі, який містить інформацію про:

- орендаря, кадастровий номер, адресу та площу земельної ділянки, термін дії договору оренди, ставку орендної плати та фактичну сплату за користування земельною ділянкою;

- використання земельної ділянки, зокрема відповідність використання земельної ділянки містобудівній документації, документації із землеустрою тощо;

- наявність/відсутність листа-повідомлення орендаря про поновлення або відмову у поновленні договору оренди землі та іншу інформацію, що може мати значення для повного та всебічного розгляду, зокрема скарги громадян, судові рішення тощо.

8.1. Невід'ємним додатком до переліку договорів оренди земельних ділянок, строк дії яких закінчується, є копія витягу з містобудівного кадастру, чергового кадастрового плану з ПК "Кадастр" та матеріали актуальної фотофіксації земельної ділянки.

8.2. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує розміщення та оновлення переліку договорів оренди земельних ділянок, строк дії яких закінчується, на офіційному електронному ресурсі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у вигляді зведеної електронної таблиці.

8.3. На підставі висновку постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, на підставі аналізу переліку договорів оренди земельних ділянок, строк дії яких закінчується, Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом 10 робочих днів готує проект рішення про поновлення або відмову у поновленні договорів оренди земельних ділянок в порядку, встановленому законодавством України та Регламентом Київської міської ради.

9. Встановити, що у разі якщо на підставі матеріалів інвентаризації здійснюється формування земельних ділянок після внесення відповідної інформації до Державного земельного кадастру, матеріали інвентаризації земель комунальної власності підлягають розгляду на сесії Київської міської ради з одночасним прийняттям рішення про передачу таких земельних ділянок у власність, оренду або постійне користування відповідно до цього Порядку.

10. Клопотання юридичних і фізичних осіб про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, не розглянуті Київською міською радою та щодо яких не прийнято відповідних рішень до набрання чинності цим рішенням, підлягають розгляду у порядку, встановленому Земельним кодексом України та цим Порядком.

11. Рішення Київської міської ради про зміну виду використання земельної ділянки зі зміною коду класифікації видів цільового призначення земельної ділянки без розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, прийняті до набрання чинності цим Порядком, є чинними та підлягають виконанню відповідно до вимог законодавства.

12. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), відповідно до якої не передбачається передача земельних ділянок комунальної власності у власність чи користування, розроблена по земельних ділянках, не зареєстрованих у Державному земельному кадастрі та по земельних ділянках, щодо яких Київська міська рада прийняла рішення про надання (передачу) їх у власність, оренду чи постійне користування до 01.01.2013, не підлягає погодженню або затвердженню Київською міською радою та її виконавчим органом.

13. Набуття прав на сформовану земельну ділянку без зміни її запроектованого цільового призначення згідно з розробленим, але не затвердженим в установленому порядку проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки іншою зацікавленою особою, здійснюється шляхом розробки та розгляду технічної документації із землеустрою стосовно встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з одночасним затвердженням проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за наявності згоди замовника вказаного проекту землеустрою.

14. Встановити, що відповідно до частини четвертої статті 32 Закону України "Про землеустрій" розробники документації із землеустрою зобов'язані безоплатно передавати копії матеріалів до Регіонального фонду документації із землеустрою.

15. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської ради від 28.02.2013 N 63/9120 "Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві" та від 04.03.2015 N 195/1060 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.02.2013 N 63/9120 "Про Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві".

16. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

17. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
20.04.2017 N 241/2463


ПОРЯДОК
набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві

1. Загальні положення

1.1. Порядок набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві розроблено з метою врегулювання процедури реалізації прав на землю фізичними та юридичними особами із земель комунальної власності територіальної громади міста Києва.

1.2. У Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

дозвіл Київської міської ради на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки - це рішення, прийняте на пленарному засіданні Київської міської ради у порядку, встановленому Земельним кодексом України та цим Порядком. Невід'ємною частиною дозволу є додаток з планом-схемою, виконаний у відповідному масштабі, із зазначенням орієнтовних меж, площі і місця розташування земельної ділянки, її проектного цільового призначення та облікового коду у міському земельному кадастрі;

резолюція (доручення) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київської міської ради до заяви на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту; щодо поділу та об'єднання земельних ділянок - це письмове доручення Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент земельних ресурсів) для опрацювання таких заяв та у випадку, встановленому пунктом 3 цього рішення, є дозволом на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

завдання на проектування - це документ, виданий Департаментом земельних ресурсів зацікавленій особі у випадку розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за принципом мовчазної згоди, що містить текстову та графічну інформацію, яка має враховуватися при розробці такого проекту землеустрою. Невід'ємною частиною завдання на проектування є додаток з планом-схемою, виконаний у відповідному масштабі, із зазначенням орієнтовних меж, площі і місця розташування земельної ділянки, її проектного цільового призначення та облікового коду у міському земельному кадастрі;

зацікавлена особа - фізична або юридична особа, яка зацікавлена в одержанні земельної ділянки у власність або користування;

кадастрова справа - справа, сформована на підставі клопотання (заяви) зацікавленої особи щодо набуття прав на землю. Реєстраційний номер кадастрової справи є одночасно її реєстраційним номером;

міський земельний кадастр - це електронна (автоматизована) геоінформаційна система і база даних, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання, постачання геопросторових даних і відображає черговий стан використання та охорони земель комунальної власності територіальної громади та інших земель міста Києва на основі автоматизованої системи - програмного комплексу "Кадастр" (далі - ПК "Кадастр");

контроль при проведенні землеустрою - розгляд Департаментом земельних ресурсів під час підготовки проектів рішень Київської міської ради документації із землеустрою на відповідність міським програмам та внесення інформації, отриманої в результаті здійснення контролю, до міського земельного кадастру;

приймальня Київської міської ради з земельних питань (далі - приймальня Київради з земельних питань) - приймальня Київської міської ради, відповідальна за реєстрацію клопотань (заяв) та документообіг справ-клопотань, кадастрових справ та інших документів у випадках, встановлених цим Порядком;

реєстрація клопотань (заяв) - реєстрація приймальнею Київради з земельних питань клопотань про погодження місця розташування об'єкта, про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, заяв на розроблення технічної документації із землеустрою або заяв на отримання адміністративної послуги в ПК "Кадастр";

справа-клопотання - справа, сформована на підставі клопотання (заяви) зацікавленої особи про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою. Реєстраційний номер справи-клопотання є одночасно її реєстраційним номером під час розгляду згідно з цим Порядком;

принцип мовчазної згоди - це принцип, згідно з яким зацікавлена особа набуває право на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без отримання рішення Київської міської ради про надання дозволу на розробку такого проекту землеустрою у порядку, встановленому частиною сьомою статті 118 та частиною третьою статті 123 Земельного кодексу України, за умови якщо зацікавленою особою або її представником подано в установленому порядку клопотання (заяву) та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк Київська міська рада не прийняла рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

1.3. Клопотання (заяви), передбачені цим Порядком, подаються до Київської міської ради через приймальню Київради з земельних питань. Форма клопотань (заяв), окрім заяви на приватизацію земельної ділянки, затверджується цим рішенням. Реєстрація зазначених клопотань (заяв), формування відповідних справ-клопотань та реєстрація їх передачі на розгляд та опрацювання відповідним структурним підрозділам приймальня Київради з земельних питань здійснює за допомогою технічних засобів ПК "Кадастр" із забезпеченням їх одночасного оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради (www.kmr.gov.ua).

1.4. Приймальня Київради з земельних питань підконтрольна Департаменту земельних ресурсів, який вживає відповідних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення приймальні.

1.5. Технічне і технологічне забезпечення ведення (адміністрування) ПК "Кадастр" здійснює комунальне підприємство, підпорядковане Департаменту земельних ресурсів.

2. Порядок отримання дозволу Київської міської ради, резолюції (доручення) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою

2.1. Зацікавлена особа звертається до Київської міської ради через приймальню Київради з земельних питань з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або заявою на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок.

2.2. До клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або до заяви на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, до технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок подаються документи, визначені конкретно для кожного виду документації із землеустрою, згідно з додатками 2, 3 до цього рішення.

2.3. У разі подання клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою для експлуатації та обслуговування існуючих будівель і споруд, відповідно до статті 120 Земельного кодексу України, нотаріально посвідчена згода землекористувача на вилучення земельної ділянки чи її частини не вимагається.

2.4. Приймальня Київради з земельних питань аналізує матеріали клопотання у частині наявності визначених додатком 2 до цього Порядку документів та за результатами такого аналізу пояснює зацікавленій особі необхідність подання додаткових документів згідно з цим Порядком або реєструє клопотання. У разі реєстрації клопотання приймальня Київради з земельних питань направляє запит, у тому числі через засоби електронного зв'язку, до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент містобудування та архітектури) щодо отримання витягу з містобудівного кадастру та невідкладно, не пізніше наступного робочого дня, передає матеріали клопотання до Департаменту земельних ресурсів.

2.5. Департамент земельних ресурсів, керуючись даними міського земельного кадастру, містобудівного кадастру та Державного земельного кадастру, аналізує подані матеріали клопотання на відповідність меж земельної ділянки, її заявленого функціонального призначення даним містобудівного кадастру та протягом не більше семи робочих днів готує проект рішення Київської міської ради про надання дозволу (проект рішення Київської міської ради про відмову у наданні дозволу) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який невідкладно, не пізніше наступного робочого дня, передає до секретаріату Київської міської ради у порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради. Пояснювальна записка до проекту рішення Київської міської ради обов'язково має містити інформацію щодо:

- правового статусу земельної ділянки;

- правового статусу об'єкта нерухомого майна (за наявності);

- особи заявника та іншу наявну інформацію, що має значення для прийняття рішення Київської міської ради.

До справи-клопотання обов'язково додаються:

- витяг з містобудівного кадастру та чергового кадастрового плану з ПК "Кадастр" про земельну ділянку;

- матеріали супутникової зйомки земельної ділянки, зробленої не пізніше ніж за один рік до дня реєстрації проекту рішення в секретаріаті Київської міської ради;

- матеріали актуальної фотофіксації, зробленої не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня реєстрації проекту рішення в секретаріаті Київської міської ради (за наявності), або на вимогу депутатів Київської міської ради.

Департамент земельних ресурсів несе відповідальність за достовірність і повноту інформації, зазначеної вище.

2.6. Забороняється вимагати матеріали та документи для підтвердження інформації, яка міститься в містобудівному кадастрі, міському земельному кадастрі та державному земельному кадастрі.

2.7. Проект рішення Київської міської ради про надання дозволу (проект рішення Київської міської ради про відмову у наданні дозволу) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується та приймається у порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

2.8 Рішення Київської міської ради про надання дозволу (проект рішення Київської міської ради про відмову у наданні дозволу) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки передається у встановленому порядку до приймальні Київради із земельних питань для внесення інформації до міського земельного кадастру та видається під час звернення зацікавленій особі або уповноваженому нею представнику разом із матеріалами справи-клопотання для розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

2.9. Заяви на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, а також заяви про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки та на поділ чи об'єднання земельних ділянок у строк, що не перевищує один робочий день, передаються приймальнею Київради з земельних питань до секретаріату Київської міської ради для підготовки резолюції (доручення) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київської міської ради.

2.10. Секретаріат Київської міської ради у строк, що не перевищує трьох робочих днів, передає резолюцію (доручення) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київської міської ради разом із заявами, визначеними пунктом 2.9 цього Порядку, до приймальні Київради з земельних питань.

2.11. Приймальня Київради з земельних питань після надходження резолюції (доручення) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київської міської ради до заяв, визначених пунктом 2.9 цього Порядку, видає зацікавленій особі або уповноваженому нею представнику під час звернення резолюцію (доручення) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київської міської ради до цих заяв та матеріали для розроблення технічної документації із землеустрою (у разі їх наявності). Видача резолюції (доручення) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київської міської ради до заяв, визначених пунктом 2.9 цього Порядку, вважається повідомленням заявнику про результати розгляду цих заяв.

2.12. У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Київська міська рада не надала дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивованої відмови у наданні такого дозволу, зацікавлена особа у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу за принципом мовчазної згоди, про що письмово повідомляє Київську міську раду через приймальню Київради з земельних питань. До письмового повідомлення, в якому зазначається реєстраційний номер справи-клопотання, додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

2.13. Приймальня Київради з земельних питань не пізніше наступного робочого дня з дня надходження повідомлення від зацікавленої особи про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без отримання відповідного дозволу Київської міської ради на розробку документації з землеустрою зупиняє розгляд клопотання шляхом повернення його до приймальні Київради з земельних питань, робить відповідну відмітку у ПК "Кадастр" та видає матеріали клопотання розробнику або замовнику проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для організації виконання робіт із землеустрою. Інформація про виникнення у зацікавленої особи права на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без відповідного дозволу надається Департаменту земельних ресурсів через ПК "Кадастр".

2.14. На підставі повідомлення зацікавленої особи про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без одержання дозволу Київської міської ради на її розроблення, у разі набуття такого права відповідно до вимог чинного законодавства, Департамент земельних ресурсів у десятиденний термін надає розробнику проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки завдання на проектування, які враховуються під час розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

3. Передача (надання) земельної ділянки на підставі документації із землеустрою

3.1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється на підставі рішення Київської міської ради про надання дозволу на його розроблення або без такого дозволу у разі якщо зацікавленою особою відповідно до законодавства та цього Порядку набуто право замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, крім випадку, коли право на земельну ділянку підлягає набуттю на конкурентних засадах (земельних торгах).

3.2. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту, технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок розробляється на підставі резолюції (доручення) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київської міської ради на розроблення такої документації.

3.3. При розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без рішення Київської міської ради про надання дозволу на його розроблення, у разі набуття такого права відповідно до вимог чинного законодавства, параметри об'єкта землеустрою визначаються з урахуванням даних, зазначених у клопотанні зацікавленої особи, та завдання на проектування Департаменту земельних ресурсів у разі їх наявності.

3.4. При розробці документації із землеустрою враховуються дані міського земельного кадастру, містобудівного кадастру та Державного земельного кадастру, програм щодо використання земель та їх правовий режим.

3.5. Документація із землеустрою погоджується в порядку та органами, встановленими статтями 186, 1861 Земельного кодексу України та у випадках, визначених Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації", подається для проведення державної експертизи землевпорядної документації.

3.6. При погодженні та затвердженні документації із землеустрою забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не включені до складу документації із землеустрою, встановленого Законом України "Про землеустрій", надання погодження документації із землеустрою будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, погодження яких не передбачено Земельним кодексом України, та проведення будь-яких обстежень, експертиз і робіт.

3.7. При виконанні робіт із розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в частині встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) допускається збільшення меж земельної ділянки та її площі не більше ніж на 50 кв. м у порівнянні з дозволом Київської міської ради або площі, зазначеної у клопотанні, у разі виникнення права на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за принципом мовчазної згоди.

3.8. Документація із землеустрою подається до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у місті Києві, для державної реєстрації земельної ділянки (внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру) відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр".

3.9. Після державної реєстрації земельної ділянки (внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру про документацію із землеустрою) зацікавлена особа з метою прийняття Київською міською радою відповідного рішення щодо розпорядження земельною ділянкою звертається в установленому порядку до центру надання адміністративних послуг з заявою на отримання адміністративної послуги.

3.10. До заяви на отримання адміністративної послуги додаються:

3.10.1. У разі передачі (надання) земельної ділянки на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки:

- оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з матеріалами його погодження;

- витяг з Державного земельного кадастру (у разі формування земельної ділянки);

- позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації - у разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законодавством;

- довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представляє її уповноважена особа (у разі якщо заява подається представником).

3.10.2. У разі надання земельної ділянки в користування (у власність) на підставі технічної документації із землеустрою:

- оригінал технічної документації із землеустрою;

- оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на підставі якого здійснювалось формування земельної ділянки;

- довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представляє її уповноважена особа (у разі якщо заява подається представником).

3.10.3. У разі надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", право комунальної власності на яку зареєстровано у встановленому порядку, без зміни її меж та цільового призначення:

- посвідчені в установленому порядку копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці;

- витяг з Державного земельного кадастру;

- нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на припинення права користування земельною ділянкою, у разі ненадання чи відмови у наданні такої згоди - рішення суду про вирішення цього питання, окрім випадків, передбачених статтею 31 Закону України "Про оренду землі", а також згода на розірвання договору оренди земельної ділянки;

- засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представляє уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником).

3.10.4. У разі подання технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок та технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель:

- оригінал технічної документації із землеустрою;

- витяг з Державного земельного кадастру;

- довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представляє уповноважена ним особа (у разі якщо заява подається представником).

3.11. У разі формування земельної ділянки до документації із землеустрою долучається електронний файл in4 та файл XML для подальшого внесення відповідної інформації до міського земельного кадастру.

3.12. Документи, що посвідчують державну реєстрацію земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Києва долучаються до заяви про отримання адміністративної послуги Департаментом земельних ресурсів під час розгляду такої заяви.

3.13. У разі невідповідності заяви про отримання адміністративної послуги та складу доданих до неї документів вимогам цього Порядку заява не приймається.

3.14. Адміністратор центру надання адміністративних послуг у день реєстрації заяви на отримання адміністративної послуги або протягом наступного робочого дня передає заяву з доданими до неї документами до приймальні Київради з земельних питань.

3.15. Приймальня Київради з земельних питань у день надходження заяви на отримання адміністративної послуги або протягом наступного робочого дня формує кадастрову справу, присвоює їй реєстраційний номер та надсилає разом з доданими до неї документами до Департаменту земельних ресурсів для:

- підготовки висновку щодо надання в установленому законом порядку земельної ділянки відповідно до статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в України";

- занесення відповідної інформації до міського земельного кадастру (за необхідності);

- підготовки проекту рішення Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у власність);

- підготовки пояснювальної записки до проекту рішення Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у власність). Пояснювальна записка до проекту рішення Київської міської ради обов'язково має містити інформацію щодо:

- правового статусу земельної ділянки;

- правового статусу об'єкта нерухомого майна (за наявності);

- особи заявника та іншу наявну інформацію, що має значення для прийняття рішення Київської міської ради.

До кадастрової справи обов'язково додаються:

- витяг з містобудівного кадастру та чергового кадастрового плану з ПК "Кадастр" про земельну ділянку;

- матеріали супутникової зйомки земельної ділянки, зробленої не пізніше ніж за один рік до дня реєстрації проекту рішення в секретаріаті Київської міської ради;

- матеріали актуальної фотофіксації, зробленої не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня реєстрації проекту рішення в секретаріаті Київської міської ради.

Департамент земельних ресурсів несе відповідальність за достовірність і повноту інформації, зазначеної вище.

3.16. Підготовка висновку щодо надання в установленому законом порядку земельної ділянки, внесення відповідної інформації до міського земельного кадастру, підготовка проекту рішення Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування (у власність) або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у власність) у разі наявності підстав для відмови у наданні (передачі) земельної ділянки в користування (у власність) здійснюється у десятиденний термін. Внесення відповідної інформації до міського земельного кадастру здійснюється безпосередньо Департаментом земельних ресурсів на безоплатній основі.

3.17. За результатами розгляду заяви на отримання адміністративної послуги Київська міська рада приймає відповідне рішення щодо розпорядження земельною ділянкою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

3.18. Рішення Київської міської ради, прийняте за результатами розгляду заяви про отримання адміністративної послуги, передається секретаріатом Київської міської ради адміністратору Центру надання адміністративних послуг для видачі зацікавленій особі або уповноваженому нею представнику, а засвідчені копії такого рішення надсилаються секретаріатом Київської міської ради до Департаменту земельних ресурсів, Департаменту містобудування та архітектури та територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у місті Києві. Разом з копією рішення Київської міської ради про надання (передачу) земельної ділянки зацікавленій особі у користування (у власність) або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки в користування (у власність) до Департаменту земельних ресурсів передається відповідна кадастрова справа.

4. Передача громадянам безоплатно у власність або в оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва

4.1. Громадяни, зацікавлені в одержанні земельної ділянки у межах міста Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального гаражного та дачного будівництва чи ведення садівництва, подають до Київської міської ради через приймальню Київради з земельних питань клопотання про передачу земельної ділянки у власність (в оренду).

4.2. У клопотанні про передачу земельної ділянки у власність (в оренду) зазначаються цільове призначення ділянки, орієнтовний розмір і місце розташування земельної ділянки. У клопотанні відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" також зазначається згода громадянина на обробку в ПК "Кадастр" його персональних даних, зазначених у клопотанні та доданих до нього документах.

4.3. До клопотання додаються документи, визначені згідно з додатком 2 до цього рішення.

4.4. У разі надходження до Департаменту земельних ресурсів клопотання фізичної особи, оформленого відповідно до вимог цього Порядку, з секретаріату Київської міської ради таке клопотання невідкладно, не пізніше двох робочих днів, передається до приймальні Київради із земельних питань для реєстрації та підготовки проекту рішення Київської міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або проекту рішення Київської міської ради про відмову у наданні такого дозволу.

4.5. Подальший розгляд клопотання про передачу громадянам безоплатно у власність або в оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється відповідно до вимог розділу 2 цього Порядку.

4.6. Проект землеустрою щодо відведення громадянам безоплатно у власність або в оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва погоджується в порядку та органами, встановленими статтями 186, 1861 Земельного кодексу України та у випадках, визначених Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації", подається для проведення державної експертизи землевпорядної документації. При погодженні та затвердженні документації із землеустрою забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не включені до складу документації із землеустрою, встановленого Законом України "Про землеустрій", надання погодження документації із землеустрою будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, погодження яких не передбачено Земельним кодексом України, та проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.

4.7. Проект землеустрою щодо відведення громадянам безоплатно у власність або в оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва подається до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у місті Києві, для державної реєстрації земельної ділянки (внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру) відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр".

4.8. Після державної реєстрації земельної ділянки (внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру про проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки) зацікавлена особа з метою прийняття Київською міською радою рішення про передачу (надання) земельної ділянки у власність (в користування) звертається в установленому порядку до приймальні Київради з земельних питань для прийняття Київською міською радою відповідного рішення. До заяви зацікавлена особа подає погоджену в установленому порядку документацію із землеустрою, витяг з Державного земельного кадастру, електронний файл in4 та файл XML. Приймальня Київради з земельних питань у день надходження заяви або протягом наступного робочого дня надсилає подані матеріали до Департаменту земельних ресурсів для:

- підготовки висновку щодо надання в установленому законом порядку земельної ділянки відповідно до статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в України";

- занесення відповідної інформації до міського земельного кадастру (за необхідності);

- підготовки проекту рішення Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки у власність (в користування) або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки у власність (в користування);

- підготовки пояснювальної записки до проекту рішення Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки у власність (в користування) або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки у власність (в користування). Пояснювальна записка до проекту рішення Київської міської ради обов'язково має містити інформацію щодо:

- правового статусу земельної ділянки;

- правового статусу об'єкта нерухомого майна (за наявності);

- особи заявника та іншу наявну інформацію, що має значення для прийняття рішення Київської міської ради.

До кадастрової справи обов'язково додаються:

- витяг з містобудівного кадастру та чергового кадастрового плану з ПК "Кадастр" про земельну ділянку;

- матеріали супутникової зйомки земельної ділянки, зробленої не пізніше ніж за один рік до дня реєстрації проекту рішення в секретаріаті Київської міської ради;

- матеріали актуальної фотофіксації, зробленої не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня реєстрації проекту рішення в секретаріаті Київської міської ради.

Департамент земельних ресурсів несе відповідальність за достовірність і повноту інформації, зазначеної вище.

4.9. Підготовка висновку щодо надання в установленому законом порядку земельної ділянки, внесення відповідної інформації до міського земельного кадастру, підготовка проекту рішення Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки у власність (в користування) або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки у власність (в користування) здійснюється у десятиденний термін. Внесення відповідної інформації до міського земельного кадастру здійснюється безпосередньо Департаментом земельних ресурсів на безоплатній основі.

4.10. За результатами розгляду проекту рішення Київської міської ради про передачу (надання) земельної ділянки у власність (в користування) або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки у власність (в користування) Київська міська рада приймає відповідне рішення щодо розпорядження земельною ділянкою в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

4.11. Рішення Київської міської ради, прийняте за результатами розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам безоплатно у власність або в оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), ведення садівництва, індивідуального дачного та гаражного будівництва, передається у порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради, зацікавленій особі або уповноваженому нею представнику, а засвідчені копії такого рішення надсилаються до Департаменту земельних ресурсів та Департаменту містобудування та архітектури і територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у місті Києві. Разом з копією рішення Київської міської ради про надання (передачу) земельної ділянки зацікавленій особі у власність (в користування) або про відмову у передачі (наданні) земельної ділянки у власність (в користування) до Департаменту земельних ресурсів передається відповідна кадастрова справа.

4.12. У разі подання клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючого індивідуального гаража, житлового або дачного будинку та господарських будівель і споруд відповідно до статті 120 Земельного кодексу України нотаріально посвідчена згода землекористувача на вилучення земельної ділянки чи її частини не вимагається.

4.13. У разі намірів щодо відведення земельної ділянки за рахунок існуючої садиби до клопотання додається нотаріально посвідчена згода власника (власників) цієї садиби.

5. Приватизація земельних ділянок

5.1. Приватизація громадянами земельних ділянок, які перебувають у їхньому користуванні і на яких розташовані житлові будинки, право власності на які зареєстровано, здійснюється відповідно до статті 118 Земельного кодексу України після присвоєння таким земельним ділянкам кадастрового номера в порядку, встановленому пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про Державний земельний кадастр".

5.2. Якщо на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) передбачається здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано, така технічна документація розробляється на замовлення власника житлового будинку без надання дозволу Київської міської ради.

5.3. Приватизація громадянами земельних ділянок, які перебувають у їхньому користуванні на підставі державних актів на право постійного користування землею або договорів оренди землі і яким присвоєно кадастровий номер земельної ділянки, без зміни її цільового призначення, здійснюється без технічної документації із землеустрою на підставі технічних матеріалів та документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою.

5.4. Після державної реєстрації земельної ділянки громадянин звертається до Київської міської ради із заявою про приватизацію земельної ділянки через приймальню Київради з земельних питань.

5.5. До заяви про приватизацію земельної ділянки додаються:

5.5.1. У разі приватизації земельної ділянки, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано, і якій присвоєно кадастровий номер на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки:

- технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки;

- витяг з Державного земельного кадастру;

- електронний файл in4 та файл XML;

- довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представляє уповноважена нею особа (у разі якщо заява подається представником).

5.5.2. У разі приватизації земельної ділянки без зміни її меж та цільового призначення, право громадянина на користування якою посвідчено державним актом на право постійного користування землею чи договором оренди землі, такі технічні матеріали та документи, що підтверджують зокрема розмір земельної ділянки, а також:

- копія державного акта на право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди землі;

- нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (житлового будинку та інших будівель, споруд) та копії матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна у разі розташування такого майна на земельній ділянці;

- копія паспорта громадянина України;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- довіреність або засвідчена в установленому законодавством порядку її копія, на підставі якої інтереси зацікавленої особи представлятиме уповноважена нею особа (у разі якщо заява подається представником).

5.6. У разі подання до приймальні Київради з земельних питань заяви про приватизацію земельної ділянки з документами, які не відповідають вимогам цього Порядку, заява про приватизацію земельної ділянки не приймається або не розглядається по суті і разом з доданими до заяви документами повертається приймальнею Київради з земельних питань громадянину на доопрацювання, про що громадянина інформують відповідним листом протягом п'яти робочих днів з дня надходження заяви. У цьому разі громадянин або уповноважена ним особа отримують додані до заяви документи в приймальні Київради з земельних питань для приведення їх у відповідність до вимог цього Порядку, а при отриманні документів на звороті заяви громадянин або уповноважена ним особа робить відповідну відмітку з описом отриманих документів, яка скріплюється підписом громадянина або уповноваженої ним особи із зазначенням дати отримання документів.

5.7. Після усунення громадянином зазначених недоліків повторне повернення заяви не допускається.

5.8. Після доопрацювання документації із землеустрою або технічних матеріалів та документів, які подаються для приватизації земельної ділянки, заява про приватизацію земельної ділянки та документація із землеустрою або технічні матеріали і документи подаються громадянином відповідно до вимог, встановлених цим Порядком.

5.9. У разі якщо на земельній ділянці розташований житловий будинок, господарські будівлі і споруди, що перебувають у спільній власності кількох громадян України, заява подається одночасно всіма співвласниками житлового будинку.

5.10. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації заяви про приватизацію земельної ділянки або протягом наступного робочого дня передає цю заяву з доданими до неї документами, сформованими у кадастрову справу, до Департаменту земельних ресурсів для:

- підготовки висновку щодо надання в установленому законом порядку земельної ділянки відповідно до статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- занесення відповідної інформації до міського земельного кадастру (за необхідності);

- підготовки проекту рішення Київської міської ради про приватизацію земельної ділянки;

- підготовки пояснювальної записки до проекту рішення Київської міської ради про приватизацію земельної ділянки. Пояснювальна записка до проекту рішення Київської міської ради обов'язково має містити інформацію щодо:

- правового статусу земельної ділянки;

- правового статусу об'єкта нерухомого майна (за наявності);

- особи заявника та іншу наявну інформацію, що має значення для прийняття рішення Київської міської ради.

До кадастрової справи обов'язково додаються:

- витяг з містобудівного кадастру та чергового кадастрового плану з ПК "Кадастр" про земельну ділянку;

- матеріали супутникової зйомки земельної ділянки, зробленої не пізніше ніж за один рік до дня реєстрації проекту рішення в секретаріаті Київської міської ради;

- матеріали актуальної фотофіксації, зробленої не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня реєстрації проекту рішення в секретаріаті Київської міської ради.

Департамент земельних ресурсів несе відповідальність за достовірність і повноту інформації, зазначеної вище.

5.11. Підготовка висновку про приватизацію земельної ділянки, внесення відповідної інформації до міського земельного кадастру, підготовка проекту рішення Київської міської ради про приватизацію земельної ділянки здійснюється у десятиденний термін. Внесення відповідної інформації до міського земельного кадастру здійснюється безпосередньо Департаментом земельних ресурсів на безоплатній основі.

5.12. У разі необхідності Департамент земельних ресурсів забезпечує реєстрацію права комунальної власності у встановленому порядку у термін, що не перевищує п'яти робочих днів. У такому випадку термін підготовки проекту рішення збільшується на час реєстрації комунальної власності.

5.13. Після погодження проекту рішення Київської міської ради про приватизацію земельної ділянки в порядку, передбаченому Регламентом Київської міської ради, це питання виноситься на розгляд сесії Київської міської ради.

5.14. Рішення Київської міської ради про приватизацію земельної ділянки видається у порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради, зацікавленій особі або уповноваженому нею представнику, а засвідчені копії такого рішення надсилаються до Департаменту земельних ресурсів і Департаменту містобудування та архітектури та територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у місті Києві. Разом з копією рішення Київської міської ради про приватизацію земельної ділянки до Департаменту земельних ресурсів передається відповідна кадастрова справа.

6. Передача земельних ділянок в оренду та надання в постійне користування в межах червоних ліній

6.1. Земельні ділянки в межах червоних ліній можуть передаватись в оренду або постійне користування відповідно до вимог Земельного кодексу України для будівництва, експлуатації та обслуговування і ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, які є складовими вулиць і доріг міста, крім нового будівництва об'єктів дорожнього сервісу чи реконструкції існуючих об'єктів нерухомого майна під об'єкти дорожнього сервісу, якщо таке нове будівництво об'єктів чи реконструкція не пов'язані із наданням земельних ділянок:

- для реконструкції кварталів застарілої забудови та у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

6.2. Земельні ділянки в межах червоних ліній можуть передаватись в оренду або постійне користування для експлуатації та обслуговування існуючого нерухомого майна (будівель і споруд) з прилеглою (прибудинковою) до нього територією, яка розташована в межах червоних ліній, а таке нерухоме майно (будівлі і споруди) - за межами червоних ліній. У таких випадках територія в межах земельної ділянки або її частина, яка знаходиться в межах червоних ліній, використовується землекористувачами виключно з дотриманням обмежень, встановлених законодавством у сфері містобудівної та іншої діяльності.

6.3. Договори оренди земельних ділянок в межах червоних ліній повинні містити пункт щодо дострокового розірвання договору в установленому порядку при виникненні необхідності використання земельної ділянки для суспільних потреб.

7. Укладення договору оренди земельної ділянки

7.1. Укладення договору оренди земельної ділянки здійснюється на підставі рішення Київської міської ради.

7.2. Департамент земельних ресурсів після набрання чинності рішенням Київської міської ради невідкладно направляє його зацікавленій особі та інформує про необхідність укладення договору оренди земельної ділянки у місячний термін.

7.3. Зацікавлена особа, на користь якої прийнято рішення про передачу в оренду земельної ділянки, зобов'язана у місячний термін після отримання повідомлення, визначеного пунктом 7.2 цього Порядку, звернутися до Департаменту земельних ресурсів з метою організації підготовки проекту договору оренди земельної ділянки. У зверненні обов'язково має бути посилання на рішення про передачу в оренду земельної ділянки та необхідність підготовки розрахунку по орендній платі за землю.

7.4. Департамент земельних ресурсів протягом 14 робочих днів з дня надходження звернення зацікавленої особи готує проект договору оренди земельної ділянки, розрахунок розміру орендної плати за земельну ділянку, узгоджує із зацікавленою особою істотні умови договору. Проект договору оренди земельної ділянки візує керівник Департаменту земельних ресурсів. Додаткові погодження та/або візи, не передбачені цим Порядком, не допускаються.

7.5. Департамент земельних ресурсів спільно з управлінням організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Київського міського голови (патронатна служба) у десятиденний строк вживають заходів щодо організації підписання договору оренди земельної ділянки та його нотаріального посвідчення. Залучення будь-яких інших структурних підрозділів чи посадових осіб Київської міської ради та її виконавчого органу до процедури підписання договору оренди земельної ділянки та його нотаріального посвідчення забороняється.

7.6. У разі зволікання з боку нотаріуса у нотаріальному посвідченні договору оренди земельної ділянки зацікавлена особа має право звернутися до іншого нотаріуса на свій розсуд.

7.7. Договір оренди земельної ділянки укладається у письмовій формі між Київською міською радою та зацікавленою особою і посвідчується нотаріально.

7.8. Якщо протягом п'яти місяців з моменту набрання чинності рішенням Київської міської ради про передачу відповідної земельної ділянки в оренду зацікавленою особою не вчинено необхідних та достатніх дій, спрямованих на укладення договору оренди земельної ділянки згідно з чинним законодавством, то розмір річної орендної плати на період, аналогічний терміну прострочення укладання договору оренди землі, встановлюється у подвійному розмірі, але не більше дванадцяти відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Крім того у такому випадку Київська міська рада має право припинити використання земельної ділянки у встановленому законодавством порядку.

7.9. Департамент земельних ресурсів веде облік укладених договорів оренди земельних ділянок для забезпечення виконання вимог Закону України "Про оренду землі" та Податкового кодексу України щодо надання відповідним контролюючим органам, визначеним податковим законодавством, переліку орендарів, з якими Київська міська рада уклала відповідні договори оренди землі.

7.10. У разі припинення договору оренди земельної ділянки, в тому числі після закінчення строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки, крім випадку використання орендарем права на поновлення договору оренди, а також у разі розірвання договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути Київській міський раді земельну ділянку на умовах, визначених договором оренди.

8. Передача орендарем земельної ділянки або її частини в суборенду

8.1. Орендар, який має намір передати земельну ділянку чи її частину в суборенду, після одержання резолюції (доручення) Київського міського голови або заступника міського голови - секретаря Київської міської ради до заяви на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, подає на погодження до Київської міської ради через приймальню Київради з земельних питань технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди.

8.2. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації клопотання про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, або протягом наступного робочого дня формує кадастрову справу і передає вказані документи до Департаменту земельних ресурсів.

8.3. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, погоджується Департаментом земельних ресурсів і затверджується відповідно до вимог частини одинадцятої статті 186 Земельного кодексу України.

8.4. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, подається до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у місті Києві, для внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр".

8.5. Подальший розгляд та погодження питання щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, здійснюються в порядку, встановленому Земельним кодексом України та Законом України "Про оренду землі".

9. Поновлення договору оренди земельної ділянки, внесення змін до договору оренди земельної ділянки

9.1. Після закінчення терміну, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий термін (поновлення договору оренди землі).

9.2. Орендар зобов'язаний подати до Київської міської ради лист-повідомлення до закінчення строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до закінчення строку договору оренди землі. У разі неподання орендарем зазначеного листа-повідомлення у вказаний строк Департамент земельних ресурсів інформує про це органи Державної фіскальної служби. Якщо орендар продовжує використовувати земельну ділянку після закінчення строку договору оренди землі та не подав до Київської міської ради вказаного листа-повідомлення, розмір річної орендної плати встановлюється у подвійному розмірі, але не більше дванадцяти відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

9.3. Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, звертається до Київської міської ради з листом-повідомленням про поновлення договору оренди землі через приймальню Київради з земельних питань. Форма листа-повідомлення та додатків до нього встановлюється додатком 4 до цього рішення.

9.4. Приймальня Київради з земельних питань у день реєстрації листа-повідомлення про поновлення договору оренди земельної ділянки або протягом наступного робочого дня вносить відповідну інформацію до ПК "Кадастр" та передає цей лист-повідомлення з доданими до нього документами, сформованими у кадастрову справу, до Департаменту земельних ресурсів.

9.5. У десятиденний термін Департамент земельних ресурсів розглядає лист-повідомлення щодо поновлення договору оренди земельної ділянки та готує проект рішення Київської міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки або відмову у поновленні договору та пояснювальну записку до нього, крім випадків, встановлених пунктом 9.11 цього Порядку. Пояснювальна записка до проекту рішення Київської міської ради обов'язково повинна містити інформацію щодо:

- правового статусу об'єкта нерухомого майна (за наявності);

- особи заявника та іншу інформацію, що має значення для прийняття рішення Київської міської ради.

До матеріалів кадастрової справи при поновленні договору оренди земельної ділянки Департамент земельних ресурсів долучає акт обстеження земельної ділянки, у якому зазначається інформація про використання земельної ділянки за цільовим призначенням, проведення будівельних робіт, здійснення реконструкції, реставрації об'єкта, що знаходиться за земельній ділянці, та матеріали актуальної фотофіксації, зробленої не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня реєстрації проекту рішення в секретаріаті Київської міської ради.

Департамент земельних ресурсів несе відповідальність за достовірність і повноту інформації, зазначеної вище.

9.6. Рішення Київської міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки або відмову у поновленні договору розглядається в порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради.

9.7. Рішення Київської міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки або про відмову в його поновленні видається у порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради, орендарю або уповноваженому ним представнику, а засвідчені копії рішення Київської міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки надсилаються до Департаменту земельних ресурсів та Департаменту містобудування та архітектури і територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у місті Києві. Разом з копією рішення Київської міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки до Департаменту земельних ресурсів передається відповідна кадастрова справа.

9.8. Після прийняття Київською міською радою рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки або поновлення договору оренди у випадку, визначеному пунктом 9.11 цього Порядку, Департамент земельних ресурсів повідомляє орендаря про необхідність підписання додаткової угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки.

9.9. Додаткова угода про поновлення договору оренди земельної ділянки відповідно до рішення Київської міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки або у разі поновлення договору оренди у випадку, визначеному пунктом 9.11 цього Порядку, готується Департаментом земельних ресурсів у термін, що не перевищує 14 днів, та погоджується з орендарем.

9.10. Додаткова угода про поновлення договору оренди земельної ділянки укладається у такій же формі, в якій укладено договір оренди відповідної земельної ділянки, та на підставі рішення Київської міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки, крім випадку, визначеного пунктом 9.11 цього Порядку.

9.11. Договори оренди земельних ділянок, строк дії яких закінчився, поновлюються на той самий строк без прийняття Київською міською радою рішення про поновлення договору оренди у разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення цього строку листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі та за умови згоди орендаря на приведення розмірів орендної плати за земельну ділянку та інших умов договору у відповідність до вимог законодавства, а також у випадку внесення змін до змісту договору в частині виключення слів "будівництва", "реконструкції", "реставрації", в разі здійснення цих робіт та надання матеріалів та документів, що їх підтверджують (сертифікат прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, декларація про готовність об'єкта до експлуатації тощо).

9.12. Розгляд питання щодо поновлення договорів без прийняття Київською міською радою рішення здійснюється постійною комісією Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування (далі - Комісія) на підставі поданих Департаментом земельних ресурсів документів та підготовленого висновку щодо можливості поновлення договору, проект якого передається на розгляд постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування через секретаріат Київської міської ради разом з кадастровою справою.

9.13. Якщо Комісія погоджується з проектами документів, підготовленими Департаментом земельних ресурсів, то за результатами розгляду голова та секретар Комісії підписують відповідний висновок, який разом з кадастровою справою передається до Департаменту земельних ресурсів для повідомлення орендарю про необхідність підписання додаткової угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки та надсилання його копій Департаменту містобудування та архітектури і територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у місті Києві.

9.14. Якщо Комісія не погоджується з поновленням договору оренди без прийняття Київською міською радою рішення, то за результатами розгляду Комісія надає витяг з протоколу засідання Комісії, підписаний головою та секретарем Комісії, який разом із кадастровою справою повертається до Департаменту земельних ресурсів для підготовки проекту рішення Київської міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки або проекту рішення про відмову в такому поновленні.

9.15. Зміна умов договору оренди земельної ділянки здійснюється за взаємною згодою сторін у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.16. Зміна умов договору оренди земельної ділянки у частині зміни її цільового призначення здійснюється шляхом розробки та затвердження у встановленому порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

10. Передача земельної ділянки у власність чи користування за рахунок частини сформованої земельної ділянки із земель комунальної власності територіальної громади міста Києва

10.1. У разі передачі земельної ділянки у власність чи користування за рахунок частини сформованої земельної ділянки із земель комунальної власності територіальної громади міста Києва ініціатором поділу такої земельної ділянки виступає Департамент земельних ресурсів або зацікавлена особа. Така ініціатива з боку Департаменту земельних ресурсів реалізується шляхом інформування Київської міської ради про необхідність поділу земельної ділянки.

10.2. Замовником розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки виступає зацікавлена особа.

10.3. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється за заявою осіб, уповноважених на представництво Київської міської ради, згідно з вимогами чинного законодавства.

11. Організація землеустрою на підставі відомостей міського земельного кадастру щодо наявності підстав для надання (передачі) земельної ділянки без розроблення документації із землеустрою

11.1. У разі виникнення передбачених законодавством підстав для надання земельної ділянки без розроблення документації із землеустрою зацікавлена особа звертається з інформаційним запитом до Департаменту земельних ресурсів щодо підтвердження наявності чи відсутності відомостей про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади міста Києва на земельну ділянку. Такий запит розглядається в терміни, встановлені законодавством.

11.2. У разі відсутності зареєстрованого права комунальної власності територіальної громади міста Києва на земельну ділянку Департамент земельних ресурсів у триденний термін забезпечує підготовку документів для реєстрації права комунальної власності.

12. Зміна цільового призначення земельної ділянки та видів її використання

12.1. Зміна цільового призначення земельної ділянки та видів її використання із зміною коду класифікації видів цільового призначення земельної ділянки здійснюється на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодженого в порядку, встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
20.04.2017 N 241/2463


 

Київська міська рада
м. Київ, вул. Хрещатик, 36

Місце для
реєстраційних
позначок

_____________________________________________________________
найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи - підприємця, громадянина
_____________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи / адреса місця проживання фізичної
особи - підприємця або громадянина
_____________________________________________________________
адреса для листування, телефон


КЛОПОТАННЯ
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про землеустрій" прошу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Відомості про земельну ділянку:

місце розташування (адреса):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

кадастровий номер: ____________________________________________________________________

орієнтовний розмір: ___________________________________________________ гектарів (кв. метрів)

цільове призначення: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

вид права, на якому зацікавлена особа має намір одержати земельну ділянку: ____________________
_____________________________________________________________________________________
                                         (оренда, постійне користування, власність)

З Порядком набуття прав на землю із земель комунальної власності міста Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від ____________ N ________, ознайомлений.

______________________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи,
фізичної особи - підприємця (уповноваженої особи) або громадянина

____________
підпис

Печатка юридичної особи / фізичної особи - підприємця

 


До клопотання додаються такі документи:

1. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки в масштабі не менше 1:2000.

2. Нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки / частини земельної ділянки, на припинення права користування земельною ділянкою / частиною земельної ділянки, на розірвання договору оренди земельної ділянки, надана у встановленому законом порядку.

3. Посвідчені в установленому порядку копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці.

4. Копії матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці, засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи (крім державних та комунальних підприємств).

5. Копії документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою (за наявності).

6. Засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України).

7. Довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представляє уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником).

______________________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи,
фізичної особи - підприємця (уповноваженої особи) або громадянина

____________
підпис

Печатка юридичної особи / фізичної особи - підприємця

 


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
20.04.2017 N 241/2463


 

Київська міська рада
м. Київ, вул. Хрещатик, 36

Місце для
реєстраційних
позначок

_____________________________________________________________
найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи - підприємця, громадянина
_____________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи / адреса місця проживання фізичної особи - підприємця або громадянина
_____________________________________________________________
адреса для листування, телефон


ЗАЯВА
НА РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про землеустрій" прошу розглянути заяву на розроблення:

  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту;

  технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок.

Відомості про земельну ділянку:

місце розташування (адреса):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

кадастровий номер: ____________________________________________________________________

орієнтовний розмір: ___________________________________________________ гектарів (кв. метрів)

цільове призначення: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
вид права, на якому зацікавлена особа має намір одержати земельну ділянку: ____________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (оренда, постійне користування, власність)

З Порядком набуття прав на землю із земель комунальної власності міста Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від ____________ N ________, ознайомлений.

______________________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи,
фізичної особи - підприємця (уповноваженої особи) або громадянина

____________
підпис

Печатка юридичної особи / фізичної особи - підприємця

 


До заяви додаються такі документи:

N

Додатки

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок

1

Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки в масштабі не менше 1:2000

 

 

 

2

Нотаріально посвідчена письмова згода землекористувача на вилучення земельної ділянки / частини земельної ділянки, на припинення права користування земельною ділянкою / частиною земельної ділянки, на розірвання договору оренди земельної ділянки, надана у встановленому законом порядку

  

 

 

3

Посвідчені в установленому порядку копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці

  

  

  

4

Копії матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці, засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи (крім державних та комунальних підприємств)

  

  

  

5

Нотаріально посвідчена згода на поділ та/або об'єднання земельної ділянки заставодержателів, інших користувачів земельної ділянки

 

 

  

6

Копії документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою (за наявності)

  

 

 

7

Засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України)

  

  

  

8

Довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представляє уповноважена ним особа (у разі якщо клопотання подається представником)

  

  

  


______________________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи,
фізичної особи - підприємця (уповноваженої особи) або громадянина

____________
підпис

Печатка юридичної особи / фізичної особи - підприємця

 


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 4
до рішення Київської міської ради
20.04.2017 N 241/2463


 

Київська міська рада
м. Київ, вул. Хрещатик, 36

Місце для
реєстраційних
позначок

_____________________________________________________________
найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи - підприємця, громадянина
_____________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи / адреса місця проживання фізичної
особи - підприємця або громадянина
_____________________________________________________________
адреса для листування, телефон


ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" прошу укласти договір оренди землі на новий термін (поновити договір оренди земельної ділянки).

Відомості про земельну ділянку:

місце розташування (адреса)
_____________________________________________________________________________________
розмір ______________________________________________________________ гектарів (кв. метрів)
цільове призначення ___________________________________________________________________
кадастровий номер ____________________________________________________________________
земельна ділянка перебуває в оренді на праві договору оренди
_____________________________________________________________________________________
                                                  (зазначаються відомості про договір оренди земельної ділянки)

право оренди земельної ділянки зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що посвідчується ________________________________________________________________
                                                                    (зазначаються відомості про документ, який посвідчує реєстрацію права оренди)

право оренди виникло _________________________________________________________________
                                                                                 (зазначається дата виникнення права оренди: число, місяць, рік)
термін права оренди____________________________________________________________________
                                                                              (зазначається відповідно до умов договору оренди)

Цим листом підтверджую повне виконання умов договору оренди земельної ділянки, відсутність заборгованості з орендної плати за земельну ділянку станом на сьогоднішній день. У разі необхідності надаю згоду на приведення розміру орендної плати у відповідність до вимог чинного законодавства.

З Порядком набуття прав на землю із земель комунальної власності міста Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від ____________ N ________, ознайомлений.

______________________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи,
фізичної особи - підприємця (уповноваженої особи) або громадянина

____________
підпис

Печатка юридичної особи / фізичної особи - підприємця

 


До листа-повідомлення додаються такі документи:

1. Проект додаткової угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки, підписаний та скріплений печаткою орендаря.

2. Нотаріально посвідчені копії документів щодо правового статусу об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), якщо такі розташовані на земельній ділянці.

3. Копії матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, якщо такі розташовані на земельній ділянці.

4. Довідка органів Державної фіскальної служби про відсутність заборгованості з орендної плати.

5. Документи, які підтверджують виконання умов договору щодо будівництва об'єкта або які обґрунтовують необхідність поновлення договору оренди земельної ділянки для завершення такого будівництва (у разі якщо договором оренди встановлювався термін для завершення будівництва об'єкта), в тому числі інформація про сплату пайової участі на розвиток інфраструктури міста.

6. Засвідчені печаткою та підписом керівника зацікавленої особи копії установчих документів (для юридичних осіб), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців), копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України) (для фізичних осіб - підприємців), а для громадянина - копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України)*.

7. Довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої інтереси заявника представлятиме його уповноважена особа (у разі якщо клопотання подається представником).

____________
* Якщо документи, визначені пунктом 6, подавались Орендарем під час надання земельної ділянки в оренду, до листа-повідомлення вони додаються виключно у разі внесення до них змін.

______________________________________________________
П. І. Б. керівника юридичної особи,
фізичної особи - підприємця (уповноваженої особи) або громадянина

____________
підпис

Печатка юридичної особи / фізичної особи - підприємця

 


 

Київський міський голова

В. Кличко