КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 4 березня 2015 року N 163/1028

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік"

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2015 N 184 "Про схвалення проекту рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік", Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік" такі зміни:

1.1. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри "20301459,0", "17423519,0", "2877940,0" замінити цифрами "20407946,4", "17446384,0", "2961562,4" відповідно.

1.2. У підпункті 1.4 пункту 1 цифри "1915253,0", "3299295,8" замінити цифрами "1808765,6", "3276430,8" відповідно.

1.3. У підпункті 1.5 пункту 1 цифри "1384042,8" замінити цифрами "1467665,2".

1.4. У пункті 2 цифри "17423519,0", "2877940,0" замінити цифрами "17446384,0", "2961562,4" відповідно.

1.5. У пункті 10 абзац 13 виключити.

1.6. У пункті 11 цифри "7596413,5" замінити цифрами "7631740,45".

1.7. Доповнити пункт 26 рішення новим підпунктом 26.7 такого змісту:

"26.7. Проінформувати Міністерство фінансів України про намір Київської міської ради здійснити правочини за кредитами (позиками), місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов'язань (залучених відповідно до рішень Київської міської ради від 28 грудня 2004 року N 1050/2460 "Про бюджет міста Києва на 2005 рік" та від 25 травня 2011 року N 234/2621 "Про здійснення в 2011 році зовнішнього запозичення до бюджету міста Києва") за погодженням з Міністерством фінансів України та залученням його фінансового та юридичного радників за рішенням Кабінету Міністрів України на визначених ним умовах.".

У зв'язку з цим підпункти 26.7 - 26.8 вважати підпунктами 26.8 - 26.9 відповідно.

1.8. Доповнити рішення новим пунктом 35 такого змісту:

"35. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити довгострокові фінансові інвестиції шляхом придбання акцій ПАТ "КБ "Хрещатик" за їх номінальною вартістю, у тому числі у комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

У зв'язку з цим пункти 35 - 41 вважати пунктами 36 - 42 відповідно.

2. Викласти в новій редакції додатки 2, 3, 5, 6, 7 до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік".

3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик" у десятиденний термін з дня його прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
04.03.2015 N 163/1028


Фінансування бюджету міста Києва на 2015 рік

тис. грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т. ч. бюджет розвитку

 

Загальне фінансування

-1808765,60

-3276430,80

1467665,20

1467665,20

400000

Фінансування за борговими операціями

-1915253,00

 

-1915253,00

-1915253,00

401000

Запозичення

5834747,00

 

5834747,00

5834747,00

401100

Внутрішні запозичення

5834747,00

 

5834747,00

5834747,00

401101

Довгострокові зобов'язання

5834747,00

 

5834747,00

5834747,00

402000

Погашення

-7750000,00

 

-7750000,00

-7750000,00

402100

Внутрішні зобов'язання

-7750000,00

 

-7750000,00

-7750000,00

402101

Довгострокові зобов'язання

 

 

-7750000,00

-7750000,00

600000

Фінансування за активними операціями

106487,40

-3276430,80

3382918,20

3382918,20

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

106487,40

-3276430,80

3382918,20

3382918,20

602100

На початок періоду

106487,40

5865,00

100622,40

100622,40

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

-3282295,80

3282295,80

3282295,80


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 3
в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
04.03.2015 N 163/1028


РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Києва на 2015 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою / типовою програмною2 / тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 

01

 

Київська міська рада (Секретаріат)

53265,90

53265,90

13805,80

4906,00

 

39404,80

30591,20

 

 

8813,60

240,00

92670,70

 

010000

 

Державне управління

32733,60

32733,60

13805,80

4906,00

 

64,80

64,80

 

 

 

 

32798,40

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

32733,60

32733,60

13805,80

4906,00

 

64,80

64,80

 

 

 

 

32798,40

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

 

090403

1070

Виплата компенсації реабілітованим

3,00

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

240,00

 

 

 

240,00

240,00

240,00

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

240,00

 

 

 

240,00

240.00

240,00

 

240000

 

Цільові фонди

 

 

 

 

 

39100,00

30526,40

 

 

8573,60

 

39100,00

 

240900

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

39100,00

30526,40

 

 

8573,60

 

39100,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

20529,30

20529,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20529,30

 

250203

0160

Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

887,30

887,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

887,30

 

250315

0180

Інші додаткові дотації

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

 

250404

0133

Інші видатки

19142,00

19142,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19142,00

 

03

 

Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)

1655,00

1655,00

954,80

34,50

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

2155,00

 

010000

 

Державне управління

1655,00

1655,00

954,80

34,50

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

2155,00

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

1655,00

1655,00

954,80

34,50

 

500,00

 

 

 

500,00

500,00

2155,00

 

04

 

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

65572,10

65572,10

26592,00

715,00

 

17853,71

 

 

 

17853,71

17853,71

83425,81

 

010000

 

Державне управління

52367,70

52367,70

22096,80

715,00

 

33,50

 

 

 

33,50

33,50

52401,20

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

52367,70

52367,70

22096,80

715,00

 

33,50

 

 

 

33,50

33,50

52401,20

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

17130,40

 

 

 

17130,40

17130,40

17130,40

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

17130,40

 

 

 

17130,40

17130,40

17130,40

 

180000

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

3000,00

3000,00

 

 

 

689,81

 

 

 

689,81

689,81

3689,81

 

180410

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3000,00

3000,00

 

 

 

689,81

 

 

 

689,81

689,81

3689,81

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

10204,40

10204,40

4495,20

 

 

 

 

 

 

 

 

10204,40

 

250344

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

465,00

465,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

465,00

 

250404

0133

Інші видатки

9739,40

9739,40

4495,20

 

 

 

 

 

 

 

 

9739,40

 

08

 

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

51791,10

51791,10

4892,20

412,50

 

600,00

500,00

 

113,00

100,00

100,00

52391,10

 

010000

 

Державне управління

7451,90

7451,90

4892,20

412,50

 

600,00

500,00

 

113,00

100,00

100,00

8051,90

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

7451,90

7451,90

4892,20

412,50

 

600,00

500,00

 

113,00

100,00

100,00

8051,90

 

120000

 

Засоби масової інформації

34393,60

34393,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34393,60

 

120100

0830

Телебачення і радіомовлення

24670,60

24670,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24670,60

 

120201

0830

Періодичні видання (газети та журнали)

8166,30

8166,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8166,30

 

120300

0830

Книговидання

919,00

919,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

919,00

 

120400

0830

Інші засоби масової інформації

637,70

637,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

637,70

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

9945,60

9945,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9945,60

 

250404

0133

Інші видатки

9945,60

9945,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9945,60

 

10

 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

703877,10

703484,10

236095,30

58837,70

393,00

104466,00

80618,60

10902,50

7199,40

23847,40

17681,10

808343,10

 

010000

 

Державне управління

11633,20

11633,20

7499,90

349,60

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

11733,20

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

11633,20

11633,20

7499,90

349,60

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

11733,20

 

070000

 

Освіта

521721,70

521721,70

188525,40

53321,60

 

89564,00

75065,80

9462,90

5956,00

14498,20

8362,50

611285,70

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

2011,80

2011,80

1373,60

102,60

 

140,00

 

 

 

140,00

140,00

2151,80

 

070307

0922

Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

63307,60

63307,60

26175,30

10488,70

 

5434,00

2989,00

150,00

638,00

2445,00

1580,00

68741,60

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

34443,60

34443,60

21383,60

2868,90

 

5251,00

3105,80

1030,00

332,50

2145,20

2145,20

39694,60

 

070501

0930

Професійно-технічні заклади освіти

282307,00

282307,00

127306,10

38151,50

 

33443,60

27915,40

7526,20

4626,00

5528,20

1657,50

315750,60

 

070601

0941

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

18740,60

18740,60

 

 

 

4700,00

4700,00

 

 

 

 

23440,60

 

070602

0942

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації

98120,90

98120,90

 

 

 

37193,80

33971,20

 

 

3222,60

1822,60

135314,70

 

070701

0950

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

11484,70

11484,70

7854,80

516,40

 

398,90

398,90

56,70

85,50

 

 

11883,60

 

070802

0990

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

6550,30

6550,30

1855,30

15,70

 

 

 

 

 

 

 

6550,30

 

070803

0990

Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом

713,90

713,90

513,30

 

 

 

 

 

 

 

 

713,90

 

070804

0990

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

605,20

605,20

423,40

 

 

 

 

 

 

 

 

605,20

 

070806

0990

Інші заклади освіти

3436,10

3436,10

1640,00

1177,80

 

3002,70

1985,50

700,00

274,00

1017,20

1017,20

6438,80

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

46920,90

46920,90

7062,50

1292,20

 

3439,50

 

 

 

3439,50

3439,50

50360,40

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1014,60

1014,60

707,10

 

 

 

 

 

 

 

 

1014,60

 

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

4110,10

4110,10

2397,10

448,20

 

101,00

 

 

 

101,00

101,00

4211,10

 

091102

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1200,00

1200,00

431,70

 

 

 

 

 

 

 

 

1200,00

 

091103

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

2141,90

2141,90

142,30

 

 

 

 

 

 

 

 

2141,90

 

091106

1040

Інші видатки

10371,90

10371,90

2362,80

673,30

 

3338,50

 

 

 

3338,50

3338,50

13710,40

 

091107

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

889,60

889,60

422,20

 

 

 

 

 

 

 

 

889,60

 

091108

1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

25972,70

25972,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25972,70

 

091214

1090

Інші установи та заклади

1220,10

1220,10

599,30

170,70

 

 

 

 

 

 

 

1220,10

 

130000

 

Фізична культура і спорт

123208,30

123208,30

33007,50

3874,30

 

11252,50

5552,80

1439,60

1243,40

5699,70

5669,10

134460,80

 

130102

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

4700,00

4700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4700,00

 

130104

0810

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл

3895,50

3895,50

2454,20

50,00

 

202,00

 

 

 

202,00

202,00

4097,50

 

130105

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

1239,10

1239,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1239,10

 

130106

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

1850,00

1850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1850,00

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

48658,15

48658,15

23543,10

984,00

 

3705,70

 

 

 

3705,70

3705,70

52363,85

 

130110

0810

Фінансова підтримка спортивних споруд

4752,00

4752,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4752,00

 

130112

0810

Інші видатки

11308,60

11308,60

757,50

 

 

 

 

 

 

 

 

11308,60

 

130113

0810

Централізовані бухгалтерії

1085,15

1085,15

645,30

 

 

21,00

 

 

 

21,00

21,00

1106,15

 

130114

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

17634,70

17634,70

5607,40

2840,30

 

7323,80

5552,80

1439,60

1243,40

1771,00

1740,40

24958,50

 

130115

0810

Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури

1152,00

1152,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1152,00

 

130203

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)

26933,10

26933,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26933,10

 

150000

 

Будівництво

 

 

 

 

 

110,00

 

 

 

110,00

110,00

110,00

 

150101

0490

Капітальні вкладення

 

 

 

 

 

110,00

 

 

 

110,00

110,00

110,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

393,00

 

 

 

393,00

 

 

 

 

 

 

393,00

 

250404

0133

Інші видатки

393,00

 

 

 

393,00

 

 

 

 

 

 

393,00

 

14

 

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2607933,90

2607933,90

1335387,70

306830,30

 

241678,00

178502,60

53957,20

25393,30

63175,40

52366,90

2849611,90

 

010000

 

Державне управління

9229,10

9229,10

5944,70

721,90

 

110,00

10,00

 

 

100,00

100,00

9339,10

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

9229,10

9229,10

5944,70

721,90

 

110,00

10,00

 

 

100,00

100,00

9339,10

 

070000

 

Освіта

50184,50

50184,50

920,00

 

 

14793,80

14656,50

 

 

137,30

 

64978,30

 

070601

0941

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

48930,50

48930,50

 

 

 

14793,80

14656,50

 

 

137,30

 

63724,30

 

070701

0950

Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

1254,00

1254,00

920,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1254,00

 

080000

 

Охорона здоров'я

2525530,90

2525530,90

1314397,80

305596,40

 

204609,20

141671,10

41674,40

24803,60

62938,10

52266,90

2730140,10

 

080101

0731

Лікарні

1006789,60

1006789,60

585772,20

152945,20

 

111791,90

68354,70

10601,60

17413,90

43437,20

36650,90

1118581,50

 

080102

0731

Територіальні медичні об'єднання

139710,90

139710,90

75704,60

22952,20

 

11690,00

10538,90

4571,90

1918,30

1151,10

799,10

151400,90

 

080201

0732

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)

434500,30

434500,30

240805,60

63770,20

 

21280,90

15715,20

4692,50

2029,40

5565,70

5285,70

455781,20

 

080203

0733

Пологові будинки

140082,30

140082,30

82234,60

22472,40

 

2511,90

1067,60

 

682,60

1444,30

1444,30

142594,20

 

080204

0734

Санаторії для хворих туберкульозом

13931,10

13931,10

6454,90

3892,00

 

50,00

 

 

 

50,00

50,00

13981,10

 

080205

0734

Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)

31701,00

31701,00

15621,30

8403,20

 

235,00

30,00

 

8,00

205,00

205,00

31936,00

 

080207

0761

Будинки дитини

28911,80

28911,80

18408,00

2448,30

 

110,00

 

 

 

110,00

110,00

29021,80

 

080208

0762

Станції переливання крові

13468,80

13468,80

7375,10

1676,80

 

3073,60

2554,80

379,70

271,80

518,80

40,00

16542,40

 

080209

0724

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги

171267,40

171267,40

115253,00

6432,00

 

1851,50

1200,10

 

12,60

651,40

651,40

173118,90

 

080300

0721

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

22534,60

22534,60

15355,50

1367,10

 

1379,40

838,10

249,40

121,40

541,30

541,30

23914,00

 

080400

0722

Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

75244,20

75244,20

46318,60

6992,00

 

23082,40

17639,20

8366,50

971,20

5443,20

3083,70

98326,60

 

080500

0722

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

26348,20

26348,20

16040,00

3754,60

 

16023,90

15712,40

9524,90

456,80

311,50

229,50

42372,10

 

080704

0740

Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти

1325,90

1325,90

889,60

113,40

 

68,80

68,80

12,00

 

 

 

1394,70

 

081001

0763

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

4432,80

4432,80

3167,80

115,10

 

 

 

 

 

 

 

4432,80

 

081002

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я

331717,40

331717,40

84997,00

8261,90

 

11459,90

7951,30

3275,90

917,60

3508,60

3176,00

343177,30

 

081009

0763

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

83133,70

83133,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83133,70

 

081010

0763

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

430,90

430,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430,90

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

989,40

989,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

989,40

 

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

989,40

989,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

989,40

 

160000

 

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

22000,00

22000,00

14125,20

512,00

 

22165,00

22165,00

12282,80

589,70

 

 

44165,00

 

160904

0421

Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

22000,00

22000,00

14125,20

512,00

 

22165,00

22165,00

12282,80

589,70

 

 

44165,00

 

15

 

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

3645228,20

3645228,20

102942,40

40881,00

 

39398,20

27384,20

 

1690,90

12014,00

10786,50

3684626,40

 

010000

 

Державне управління

11544,30

11544,30

7855,70

480,80

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

11644,30

 

010117

0111

Органи виконавчої влади в м. Києві

11544,30

11544,30

7855,70

480,80

 

100,00

 

 

 

100,00

100,00

11644,30

 

070000

 

Освіта

7570,80

7570,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7570,80

 

070303

0910

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)

7570,80

7570,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7570,80

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3315909,70

3315909,70

95086,70

40400,20

 

39039,30

27384,20

 

1690,90

11655,10

10427,60

3354949,00

 

090201

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

348104,10

348104,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348104,10

 

090202

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

73,80

73,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,80

 

090203

1030

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

1770,00

1770,0