КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 14 грудня 2017 року N 684/3691

Про затвердження Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2017 - 2019 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою вирішення питання щодо регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами та врегулювання відносин у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в місті Київська міська рада вирішила

1. Затвердити Київську міську цільову програму контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2017 - 2019 роки (далі - Програма), що додається.

2. Визначити Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державній адміністрації) відповідальним виконавцем Програми.

3. Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державній адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та оприлюднює на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про стан її виконання.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні проектів бюджетів міста Києва на 2018 - 2019 роки враховувати потребу у фінансуванні завдань і заходів Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань екологічної політики, постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
14.12.2017 N 684/3691


КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ ЗА УТРИМАННЯМ ДОМАШНІХ ТВАРИН ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН ГУМАННИМИ МЕТОДАМИ НА 2017 - 2019 РОКИ

I. ПАСПОРТ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ КОНТРОЛЮ ЗА УТРИМАННЯМ ДОМАШНІХ ТВАРИН ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН ГУМАННИМИ МЕТОДАМИ НА 2017 - 2019 РОКИ

1

Ініціатор розроблення програми

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Пункт 3 протоколу доручень N 003/08 наради з питання підготовки проекту "Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя та безпеки міста Києва на 2017 - 2019 роки", напрацьованих під час наради у заступника голови Київської міської державної адміністрації П. Пантелеєва 27.01.2017 (доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації П. Пантелеєва від 02.02.2017 N 3553)

3

Розробник програми

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4

Співрозробники програми

Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", громадські організації

5

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6

Учасники (співвиконавці) програми

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"; громадські організації

7

Термін реалізації програми

2017 - 2019 роки

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

2017

2018

2019

усього

 

всього, тис. грн

19755,00

103657,40

69475,40

192887,80

 

у тому числі:

 

 

коштів бюджету м. Києва

19265,00

103187,40

69005,40

191457,80

 

Власні та інвестиційні (благодійні) кошти, усього

490,00

470,00

470,00

1430,00


II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Одним із важливих критеріїв належності до культури та цінностей європейської цивілізації є ставлення суспільства до тварин, наявність сучасних механізмів контролю за утриманням домашніх тварин та регулюванням чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

До постійного збільшення безпритульних тварин на вулицях міста призводить: популяція безпритульних тварин та безвідповідальне ставлення власників домашніх тварин, з вини яких вони стають безпритульними.

Від ситуації з неконтрольованою народжуваністю домашніх тварин та відповідно чисельністю безпритульних тварин у місті Києві потерпають і мешканці міста і самі тварини.

Заходи Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2017 - 2019 роки (далі - Програма) розроблені відповідно до Законів України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про благоустрій населених пунктів", сектора 2.6. "Публічний простір" у складі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (в редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року N 724/2886 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року") та є основою для щорічних Програм соціально-економічного розвитку міста Києва.

Дія Програми поширюється:

- на домашніх тварин, які знаходяться на території м. Києва, - собак та котів, які утримуються власниками як домашні улюбленці, компаньйони-помічники (поводирі незрячих, охоронці житла та іншого майна тощо), об'єкти комерційного використання, що знаходяться під контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї або уповноваженої власником особи (далі - домашні тварини);

- на безпритульних тварин, які знаходяться на території м. Києва, - собак та котів, які не мають власника (далі - безпритульні тварини);

- на бездоглядних тварин, які знаходяться на території м. Києва, - домашніх собак та котів, незалежно від породи та призначення (у тому числі собаки, що мають нашийник з особистим номерним знаком і намордник), які знаходяться без власника та не на прив'язі на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті та інших громадських місцях.

III. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Фондом Naturewatch Foundation у червні 2016 року були проведені дослідження популяції безпритульних тварин, в тому числі здійснено підрахунок безпритульних собак і домашніх тварин. За результатами досліджень було встановлено, що кількість домашніх тварин у місті Києві становить понад 400000 голів, кількість безпритульних собак у обраних секторах становить понад 2600 голів. Крім того, слід враховувати постійне збільшення популяції безпритульних собак та котів за рахунок народження потомства, безконтрольного розведення домашніх собак та котів, небажання власників домашніх тварин стерилізувати своїх тварин та безконтрольного розведення домашніх тварин, що призводить до збільшення чисельності безпритульних тварин в цілому та унеможливлює вирішення проблеми безпритульних тварин за короткий термін.

Недостатня кількість належним чином облаштованих місць, зон та дресирувальних майданчиків для вигулу домашніх тварин змушує власників здійснювати вигул собак на територіях загального користування, у зонах зелених насаджень і рекреаційних зонах, парках, скверах. Ця проблема провокує створення конфліктних ситуацій між власниками тварин та пересічними громадянами.

Відсутність налагодженої системи збору та утилізації відходів життєдіяльності тварин у місті формує загрозу ураженості ґрунту (на території дитячих майданчиків, парків, скверів тощо) збудниками антропозоонозів і паразитарних захворювань.

Неналежний догляд за домашніми тваринами, постійний їх приплив на вулиці Києва та стрімке розмноження призводять до того, що тварини гинуть та отримують травми у дорожньо-транспортних пригодах, потрапляють у місця, з яких неможливо вибратись, та гинуть там, хворіють інфекційними хворобами. Неконтрольована кількість безпритульних тварин призводить до байдужого, негативного, жорстокого ставлення до них, а зрештою й до людей, і таким чином викликає підвищення конфліктогенності в суспільстві.

Причинами зазначених проблем є:

- недосконалість нормативно-правової бази у сфері поводження з домашніми тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин. Діюча правова база досить поверхнево врегульовує питання утримання домашніх тварин, захисту тварин від жорстокого поводження, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, не враховує повною мірою прецедентів, що виникають, і не має чіткого механізму застосування;

- недостатній рівень свідомості, культури та інформованості власників тварин та мешканців міста з питань відповідального ставлення та гуманного поводження із тваринами;

- відсутність мотивації та контролю за власниками тварин щодо дотримання встановлених правил утримання тварин.

У місті не створені відповідні умови для утримання тварин, а саме: не створені місця для вигулу тварин та дресирувальні майданчики, не організовано території для поховання домашніх тварин.

Ускладнює проблему недосконала система реєстрації та ідентифікації тварин, відсутність моніторингу, зокрема чіпування тварин та контролю за їх розмноженням, утриманням та подальшим переміщенням.

Популяція безпритульних тварин поповнюється внаслідок:

- розмноження існуючих безпритульних тварин (згідно з дослідженнями одна самка собаки за рік народжує 8 - 12 цуценят);

- міграції безпритульних тварин з приміських районів на так звані "вільні території";

- тварин, які мали власника, але були загублені, залишені на вулиці з ініціативи або халатності власника, покинуті в місцях несанкціонованого продажу тощо.

Як засвідчує світовий досвід, масове знищення тварин є незаконним, найбільш неефективним та економічно витратним методом регулювання їх чисельності, більше того, сприяє підвищенню рівня жорстокості до тварин у суспільстві.

Найбільш ефективним шляхом регулювання чисельності безпритульних тварин, який підтверджений досвідом європейських країн, є комплексний підхід: відлов - стерилізація - повернення (далі - ВСП), ефективна законодавча база, єдина онлайн-система реєстрації та ідентифікації, контрольоване розведення, інформаційно-просвітницька робота та підвищення рівня відповідального ставлення до тварин з боку їх власників та суспільства.

Засобами запобігання проблемі безпритульності тварин та жорстокого і безвідповідального ставлення до тварин є:

- стерилізація безпритульних собак та котів, повернення їх на місце вилову, під нагляд опікунів, зареєстрованих комунальним підприємством "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" (далі - профільне підприємство);

- підвищення рівня соціальної свідомості власників домашніх тварин шляхом проведення заходів з популяризації стерилізації домашніх тварин;

- безоплатна стерилізація домашніх тварин для окремих категорій соціально незахищених верств населення міста Києва;

- просвітницька робота з населенням (соціальна реклама, відео-, аудіоролики, білборди, інтернет-реклама, реклама в метро, освітні заходи, публікації, теле- й радіопередачі, лекційна робота в навчальних закладах тощо);

- ефективна та дієва законодавча база, що унеможливлює та попереджає прояви жорстокості до тварин;

- популяризація безпородних тварин та тварин, що утримуються в притулках з метою влаштування їх до відповідальних господарів;

- реалізація багатьох векторів Програми на базі притулку для утримання тварин (Центру захисту тварин) на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі м. Києва (далі - Центр захисту тварин);

- залучення якомога більшої частини суспільства до гуманного вирішення зазначених проблем;

- посилення заходів з притягнення до відповідальності власників домашніх тварин за жорстоке ставлення до тварин;

- забезпечення повної прозорості та підзвітності процесу реалізації Програми та налагодження дієвої співпраці із громадськістю.

Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012 - 2016 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 05 квітня 2012 року N 382/7719 (далі по тексту - міська Програма на 2012 - 2016 роки), передбачала вилов і масову стерилізацію безпритульних тварин з подальшим їх поверненням на місця вилову. Зазначений підхід був спрямований на обмеження двох факторів збільшення кількості безпритульних тварин: природне розмноження і приріст популяції внаслідок неконтрольованого розмноження тварин.

На сьогодні залишаються відкритими наступні питання:

- відсутність дієвих механізмів запобігання жорстокому поводженню з тваринами;

- будівництво міського Центру захисту тварин європейського зразка та пунктів тимчасової перетримки тварин;

- запровадження ефективних інформаційно-освітніх кампаній щодо відповідального та гуманного ставлення до тварин;

- відсутність дієвого механізму заохочення власників тварин до їх реєстрації та стерилізації;

- існування недосконалої системи контролю за обліком та ідентифікацією тварин;

- значні об'єми неконтрольованого розведення домашніх тварин;

- проблематика безвідповідального та жорстокого ставлення власників до своїх тварин;

- проблематика жорстокого ставлення людей до безпритульних тварин.

Необхідно зазначити, що під час дії міської Програми на 2012 - 2016 роки було стерилізовано майже 40000 голів безпритульних тварин, тисячі тварин були виловлені, вакциновані, врятовані та прилаштовані до нових власників. Це призвело до істотного зменшення популяції безпритульних тварин, оскільки згідно з дослідженнями фонду Naturewatch Foundation кількість безпритульних собак у Києві в 2011 році складала більше 30000 голів.

Оскільки зазначені питання залишаються актуальними, а строк дії міської Програми на 2012 - 2016 роки закінчився, виникла необхідність повторно розробити міську цільову Програму на новий строк, яка враховує актуальність проблеми, усі вищезазначені чинники і спрямована на ефективний контроль за утриманням домашніх тварин і зменшення чисельності безпритульних тварин у місті гуманними методами, зниження соціальної напруги і рівня конфліктогенності, викликаних ситуацією з безпритульними тваринами, запобігання поширенню жорстокості та впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного ставлення до живих істот і шанобливого ставлення до життя як цінності.

Програма має орієнтуватися на принципи, встановлені Законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження", та досвід європейських країн у сфері регулювання чисельності безпритульних тварин та поводження з тваринами в місті. Зокрема, забезпечити належні умови життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям та загальним правилам утримання тварин, що виключають жорстокість. Створити умови щодо забезпечення обов'язкової реєстрації тварин їх власниками, посилення відповідальності власника тварини за дотриманням визначених правил її утримання, забезпечення дієвої системи контролю за дотриманням цих правил, обмеження умов існування безпритульних (бездоглядних) тварин у місті Києві, перекриття можливих джерел збільшення кількості безпритульних тварин, стимулювання власників до стерилізації тварин, ліквідація місць стихійного придбання тварин, запровадження жорсткого контролю за розведенням домашніх тварин шляхом запровадження в установленому порядку ліцензування такої діяльності, участь, у тому числі фінансова, громадських організацій у вирішенні питань поводження з безпритульними, бездоглядними тваринами тощо.

IV. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є:

- здійснення заходів з удосконалення системи контролю за виконанням правил утримання домашніх тварин та їх чисельністю у м. Києві;

- зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами;

- впровадження концепції "Культурний вигул тварин в місті";

- створення комфортних і таких, що виключають жорстокість, умов для гуманного співіснування людей та тварин в екосистемі міста;

- підвищення відповідальності власників домашніх тварин;

- зниження соціальної напруги і рівня конфліктогенності, викликаних ситуацією з безпритульними тваринами, запобігання поширенню жорстокості;

- впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного ставлення до живих істот і шанобливого ставлення до життя як цінності у відповідності до сектора 2.6. "Публічний простір" у складі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (в редакції рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року N 724/2886 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року").

V. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

На основі аналізу статистичних даних, тенденцій, проблем та з урахуванням стратегічних завдань, окреслених у програмних документах державного та загальноміського рівня, визначені напрями, пріоритетні завдання та розроблені програмні заходи на 2017 - 2019 роки, реалізація яких дозволить розв'язати наявні проблеми шляхом:

- здійснення контролю за утриманням та чисельністю домашніх тварин у м. Києві та безпритульних тварин шляхом вдосконалення системи реєстрації та ідентифікації;

- зменшення кількості безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами на базі системи ВСП та максимальне їх прилаштування відповідальним власникам;

- створення комфортних і таких, що виключають жорстокість, умов для співіснування людей і тварин, гуманного середовища для існування тварин;

- впровадження в суспільну свідомість стандартів відповідального та гуманного ставлення до живих істот і шанобливого ставлення до життя як цінності.

Програма визначає основні засади гуманного утримання та поводження із тваринами в місті; правові, економічні та організаційні засади діяльності юридичних та фізичних осіб у сфері утримання та поводження з тваринами.

Програма спрямована на формування в екосистемі міста Києва повноцінного та комфортного співіснування людей і тварин, забезпечення проведення єдиної політики у сфері утримання та поводження з тваринами, що відповідає законодавству України.

Виконання заходів Програми передбачається за рахунок коштів міського бюджету, за рахунок госпрозрахункових коштів від діяльності профільного підприємства (реєстрація тварин, ветеринарна діяльність, вилов тварин на замовлення фізичних та юридичних осіб тощо), а також коштів від благодійних фондів, міжнародних благодійних організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяги фінансування заходів Програми уточнюються та визначаються щорічно відповідно до можливостей бюджету м. Києва, прийнятих інвестиційних пропозицій і програм та пропозицій суб'єктів господарювання на відповідний рік.

Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми на 2017 - 2019 роки, у т. ч. за джерелами фінансування, наведено в таблиці 1.

Структура та обсяги фінансування програмних заходів можуть уточнюватися щорічно відповідно до структури бюджету м. Києва, прийнятих інвестиційних пропозицій і програм та пропозицій суб'єктів господарювання на відповідний рік.

Нормативно-правове регулювання поводження з тваринами та захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється законами України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб" та іншими актами законодавства України.

Незважаючи на існування низки нормативно-правових актів у сфері утримання та поводження з домашніми тваринами, захисту тварин від жорстокого поводження, чинна правова база все ще має значну кількість прогалин, що унеможливлює ефективне вирішення питань, пов'язаних з порушеними проблемами.

Тому існує необхідність у її вдосконаленні шляхом внесення змін, доповнень та уточнень до чинних нормативних актів, а також розробки нових як на загальнодержавному, так і місцевому рівнях та приведення їх до сучасних світових вимог.

Зокрема, потребують нормативного врегулювання питання підвищення рівня відповідальності за жорстоке поводження із тваринами, за порушення правил утримання тварин, здійснення контролю за продажем тварин, збирання, знешкодження і утилізації загиблих тварин та відходів життєдіяльності тварин, пунктів тимчасової перетримки тварин та притулків для тварин.

Концептуальною основою шляхів і засобів розв'язання проблем є:

- налагодження взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та закладів освіти і науки;

- впровадження комплексності та збалансованості заходів, їх зв'язок з актуальними проблемами міста, зокрема, поліпшенням санітарного та епізоотичного стану;

- врахування основних загальнодержавних нормативно-правових документів, що стосуються державної політики у сфері охорони тварин;

- вжиття заходів щодо поширення державної політики в напрямі європейської інтеграції щодо приведення міста до рівня європейської столиці у сфері охорони тварин та створення відповідної інфраструктури;

- ініціювання внесення змін щодо вдосконалення нормативно-правової бази (в межах компетенції органів місцевого самоврядування) з питань охорони тварин на рівні міста;

- забезпечення на міському рівні відповідно до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" розроблення та впровадження механізмів контролю народжуваності та утримання домашніх тварин та тварин, що знаходяться під опікою, регулювання чисельності безпритульних тварин і підвищення ефективності заходів із запобігання жорстокому поводженню з тваринами;

- широке впровадження новітніх методів та технологій гуманного поводження з безпритульними тваринами;

- пропаганда гуманного ставлення до тварин серед населення міста, формування культури поводження з домашніми і безпритульними тваринами.

Заходи щодо виконання завдань Програми передбачають посилення контролю за дотриманням Правил утримання собак і котів у м. Києві, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року N 1079/3912, та вдосконалення процедури реєстрації та ідентифікації домашніх і безпритульних тварин, активізацію цього процесу.

Забезпечення комфортних умов співіснування людей і домашніх тварин у місті, зменшення кількості конфліктних ситуацій, пов'язаних з тваринами, зменшення випадків нападу та покусів собаками людей або травмування інших тварин, зменшення кількості бездоглядних та безпритульних тварин, формування гуманного відношення до тварин передбачає здійснення постійного контролю за дотриманням встановлених правил утримання тварин. З цією метою має здійснюватися оперативне реагування на звернення, скарги, повідомлення громадян та юридичних осіб про факти порушень правил утримання тварин.

Для покращення санітарно-епідеміологічного, епізоотичного та екологічного стану міста, зменшення кількості випадків порушення вимог Правил утримання домашніх собак та котів їх власниками у м. Києві має бути створена відповідна інфраструктура - майданчики для дресирування, місця та зони для вигулу, місця для поховання тварин, Центр захисту тварин.

Необхідно законодавчо передбачити реєстрацію усіх котів та собак, що знаходяться на постійній основі на території населених пунктів України (в т. ч. м. Києва).

У разі виявлення правопорушень, пов'язаних з утриманням тварин, з метою притягнення порушника до відповідальності має бути встановлений власник тварини. Найбільш ефективний спосіб ототожнення тварини з конкретним власником - це використання ідентифікації та реєстрації тварини.

Реєстрація та ідентифікація є важливим засобом для здійснення єдиного обліку тварин, які утримуються юридичними та фізичними особами, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам; контролю за чисельністю безпритульних тварин; здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог; забезпечення епізоотичного благополуччя; вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов'язаних з утриманням домашніх собак та котів.

Реєстрація та ідентифікація тварин може бути основою для застосування відповідної законодавчої бази (включаючи законодавство, згідно з яким власник несе відповідальність за викинуту на вулицю тварину, і норми про обов'язкові регулярні щеплення від сказу). Це має підвищити відповідальність власників, оскільки по тварині можна ідентифікувати його власника.

Необхідно продовжувати та вдосконалювати практику візуальної ідентифікації домашніх та безпритульних тварин, що здійснюється за допомогою жетонів та/або кліпсів визначеного зразка з унікальним ідентифікаційним номером.

Передбачається впровадження експериментальної системи ідентифікації та реєстрації тварин на основі генетичних маркерів (код ДНК).

Важливо забезпечити реалізацію практики електронної ідентифікації та реєстрації тварини, яка може здійснюватись власником, або уповноваженою особою у профільному підприємстві, або у закладах ветеринарної медицини всіх форм власності, які зобов'язані також реєструвати вакцинацію, вести облік та зберігання таких даних так само, як інформацію про щеплення від сказу. Слідкувати за тим, щоб реєстрація тварини проводилась одноразово і вважалась дійсною протягом усього життя тварини, окрім випадків, що передбачають перереєстрацію тварин відповідно до Правил утримання собак та котів у м. Києві.

Продовжувати практику візуальної ідентифікації безпритульних тварин вушними кліпсами визначеного зразка з унікальним ідентифікаційним номером.

Необхідно забезпечувати виконання громадянами процедури заміни ідентифікатора у випадках його втрати, коли власник тварини чи уповноважена особа не пізніше ніж за 7 днів має звернутись в організацію, яка проводила ідентифікацію, чи до адміністратора системи реєстрації ідентифікованих тварин м. Києва, та замінити ідентифікатор на новий, що в свою чергу повинно фіксуватися в системі реєстрації та ідентифікації тварин.

Мають активно вживатися заходи щодо створення інфраструктури для утримання домашніх тварин у м. Києві. Так, рішенням Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року N 1079/3912 "Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві" затверджено Положення про функціонування майданчиків для дресирування собак та Положення про функціонування місць та зон для вигулу тварин з метою:

- підвищення рівня керованості та адаптованості собак усіх порід в умовах міста;

- проведення виховної роботи з підлітками та молоддю, включаючи допризовну підготовку;

- сприяння проведенню інформаційно-просвітницьких заходів щодо утримання, використання та захисту від жорстокого поводження тварин у м. Києві;

- поліпшення санітарно-епідемічного, епізоотичного та екологічного стану в місті;

- зменшення кількості конфліктних ситуацій, у т. ч. покусів собаками людей та травмування інших тварин;

- підвищення рівня культури та громадської активності власників собак.

Створення в установленому порядку кладовищ для тварин сприятиме локалізації місць поховань тварин, дотримання встановлених санітарно-епідеміологічних вимог в місті, що унеможливить розповсюдження масових епізоотій серед тварин та епідемій серед населення.

Забезпечення контролю над народжуваністю та утриманням тварин, що мають власників, передбачає:

- приведення у відповідність до сучасних вимог системи реєстрації та ідентифікації домашніх тварин, передбаченої Правилами утримання собак і котів у м. Києві;

- запровадження системи збору, обробки й аналізу статистичних даних з електронної реєстрації та ідентифікації тварин, здійснюваної у закладах ветеринарної медицини міста будь-якої форми власності;

- забезпечення проведення заходів з інформування населення про необхідність контролю над народжуваністю тварин, що мають власників, та стерилізації тварин, що не мають племінної цінності;

- встановлення пільгової системи оплати за реєстрацію тварини для власників тварин, взятих з притулків (незалежно від форми власності) та тварин, що були під опікою;

- встановлення пільгової системи для власників за реєстрацію тварини, яка пройшла стерилізацію;

- запровадження посиленого контролю за реєстрацією, ідентифікацією домашніх тварин у м. Києві при здійсненні купівлі-продажу. Планується організувати на постійній основі присутність представника профільного підприємства на території Куренівського ринку. З цією метою буде облаштовано робоче місце з доступом до інтернет-ресурсів та системи реєстрації та ідентифікації тварин у м. Києві;

- посилення контролю за дотриманням вимог до санітарного, ветеринарного та епідеміологічного стану у місцях продажу домашніх тварин - ринках, зоомагазинах, інших пунктах продажу тварин (ветеринарний контроль і продаж виключно за наявності реєстрації, довідок про походження тварини, що підтверджують законне (ліцензоване) розведення домашніх тварин, стан здоров'я та про щеплення кожної окремої тварини, які передаються покупцеві під час продажу разом з твариною);

- до розроблюваної в установленому порядку соціальної реклами ввести тематику безпритульних тварин та важливості стерилізації домашніх тварин, що не мають племінної цінності;

- запровадження на міських радіо - і телеканалах комунальної та приватної форм власності циклів передач з гуманного поводження з тваринами та необхідності стерилізації тварин, що не становлять племінної цінності;

- забезпечення у місцевих ЗМІ систематичних публікацій просвітницького характеру з зазначеної вище тематики;

- забезпечення налагодження взаємодії державних, комунальних навчальних закладів міста та громадських організацій щодо здійснення освітньої діяльності з зоозахисної тематики.

Забезпечення стерилізації безпритульних тварин передбачає:

- стерилізацію безпритульних тварин, післяопераційну перетримку, ідентифікацію номерною кліпсою та реєстрацію в системі, яку здійснює комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" та інші ветеринарні заклади будь-якої форми власності на договірних засадах (далі - суб'єкт реєстрації);

- укладання договорів з ветеринарними клініками різних форм власності щодо проведення безкоштовної стерилізації безпритульних тварин та пільгової стерилізації з подальшою післяопераційною перетримкою для окремих категорій населення, яке здійснює профільне підприємство.

Здійснення вилову безпритульних тварин має відповідати таким вимогам:

- вилов безпритульних тварин має здійснюватись відповідно до вимог законодавства у сфері гуманного поводження із тваринами та проводитись комунальним підприємством "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" та/або спеціальними службами, підприємствами, організаціями, уповноваженими місцевими органами влади, у статутних документах яких передбачено провадження відповідного виду діяльності, під наглядом органу ветеринарної медицини;

- вилов безпритульних тварин має здійснюватися відповідно до заявок юридичних та фізичних осіб, на території яких перебувають такі тварини, або зареєстрованих опікунів безпритульних тварин;

- у випадку документально підтвердженої шкоди (покус), заподіяної третій особі внаслідок агресивної або непередбаченої дії тварини, вилов тварин може здійснюватись за зверненнями юридичних та фізичних осіб;

- планування вилову безпритульних тварин на стерилізацію проводиться порайонно за принципом спіральних ліній, при можливості разом з опікунами;

- вилову на стерилізацію мають підлягати усі безпритульні собаки;

- вилову також мають підлягати усі бездоглядні собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях. Стосовно таких тварин мають вживатися заходи, направлені на встановлення та розшук власника. Якщо протягом двох місяців власник такої тварини не буде встановлений, така тварина має підлягати стерилізації, окрім випадків племінної цінності;

- не повинні підлягати вилову тварини, які раніше були простерилізовані, візуально ідентифіковані й повернені на місце вилову під відповідальність опікуна, окрім випадків агресивної поведінки таких тварин, каліцтва та тілесних ушкоджень, що потребують ветеринарної допомоги, або у разі наявності скарг громадян;

- необхідно забезпечити проведення процедури вилову безпритульних тварин а також їх повернення на місце вилову у присутності зареєстрованих опікунів цих безпритульних тварин (за наявності таких опікунів);

- виловлені у встановленому порядку безпритульні тварини мають доставлятися до закладів ветеринарної медицини та пунктів тимчасової перетримки тварин для подальшого карантинування, стерилізації та вакцинації, після чого можуть передаватися до притулку для тварин для утримання та знаходження нових власників;

- карантинування виловлених тварин має здійснюватися на карантинних майданчиках відповідно до ветеринарно-санітарних норм і правил та інших вимог законодавства;

- усі виловлені тварини в обов'язковому порядку мають підлягати перевірці на ідентифікацію, а у разі її відсутності мають підлягати реєстрації та електронній ідентифікації.

Профільне підприємство має вдосконалювати механізм виконання наступних заходів:

- забезпечення проведення ветеринарного огляду тварини, а за необхідності карантинування, надавати ветеринарну допомогу та проводити щеплення проти сказу;

- здійснення стерилізації, вакцинації та перетримки безпритульних тварин;

- надання обов'язкових для виконання власниками тварин рекомендацій щодо виконання ветеринарно-санітарних заходів;

- надання невідкладної ветеринарної допомоги безпритульним тваринам у складі спеціалізованих служб (бригад);

- здійснення діагностичних заходів, проведення клініко-лабораторних досліджень безпритульним тваринам;

- проведення реєстрації безпритульних тварин в системі реєстрації та ідентифікації із зазначенням: дата вилову тварини, її фото, вид, стать, порода, колір, вага та приблизний вік, візуальна характеристика стану здоров'я тварини, місце вилову, особливі відмітки тварини (каліцтва, особливості), а також інші відомості, які вважає за необхідне зафіксувати;

- при наявності у виловлених тварин жетону або іншого ідентифікатора необхідно зафіксувати реєстраційні відомості, нанесені на них, та повідомити про виловлену тварину суб'єкту реєстрації для внесення інформації до системи реєстрації та ідентифікації тварин м. Києва.

Необхідно передбачити на рівні нормативних актів вимоги до осіб, які можуть бути допущені до здійснення вилову тварин. Зокрема, передбачити заборону допущення до вилову тварин осіб, що притягалися до кримінальної та/або адміністративної відповідальності за порушення Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", Правил утримання собак і котів у м. Києві або перебувають на обліку в наркологічному чи психіатричному закладі.

Вилов тварин має здійснюватися будь-якими не забороненими способами (засобами, обладнанням) і методами з додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з тваринами, а саме:

- медикаментозним - введення в організм тварини спеціальних лікарських засобів (снодійні, транквілізатори), що забезпечують знерухомлення тварини. Для цієї мети використовують приманки, шприци спеціальної конструкції, духові трубки або рушниці;

- механічним - вилов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань (петлі, сачки, сітки, жорсткі нашийники) або руками (тільки тварин, які визнані потенційно безпечними);

- комбінованим - із застосуванням медикаментозного та механічного способів вилову.

Виловлені тварини мають транспортуватися до місць утримання спеціально обладнаними автомобілями або залученим спеціалізованим автотранспортом, групою або індивідуально, в клітках.

Спецавтомобіль для транспортування безпритульних тварин повинен бути:

- технічно справний;

- укомплектований набором переносних кліток для тварин. Підлога автомобіля має бути обладнана таким чином, аби на ній могли вільно переміщуватися для завантаження та розвантаження мобільні міцні пронумеровані клітки. Клітки мають бути добре закріплені, аби вони не могли хитатися під час руху автомобіля, та відповідати вимогам стандартів і технічної документації;

- обладнаний проточною вентиляцією, забезпечувати захист тварин від погодних умов;

- оснащений чітко та зрозуміло написаною назвою і телефонним номером профільного підприємства;

- мати набір ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної допомоги;

- укомплектований набором відповідного спецобладнання. При необхідності тварини повинні бути забезпечені питною водою.

Щодня після кожного вилову і транспортування безпритульних тварин кузов спецавтомобіля, а також устаткування і переносні клітки миються та дезінфікуються.

Виловлені безпритульні тварини підлягають карантину відповідно до чинного законодавства, для чого обов'язково утримуються на карантинних майданчиках (пунктах тимчасового утримання тварин). Під час карантину необхідно забезпечити утримання тварин в спеціально обладнаних вольєрах з повною ізоляцією від інших тварин та забезпеченням необхідних біологічних, видових та індивідуальних потреб.

Під час карантинування тварина обов'язково повинна знаходитися під постійним наглядом спеціаліста ветеринарної медицини.

Під час карантинування за необхідності згідно з висновком лікаря ветеринарної медицини можливе проведення лабораторно-діагностичних досліджень на виявлення особливо небезпечних зоонозів.

Лабораторно-діагностичні дослідження крові мають проводитися в спеціалізованих лабораторіях.

Відповідно до результатів лабораторних досліджень крові лікарем ветеринарної медицини має складатися висновок про стан здоров'я тварини. Рішення щодо паліативної евтаназії тварини приймається ветеринарним лікарем одноособово. Рішення щодо соціальної евтаназії тварини приймається комісією профільного підприємства, до складу якої мають входити ветеринарний лікар, кінолог та представник громадської зоозахисної організації (за згодою).

Необхідно вжити заходів щодо залучення до процесу розроблення положення про функціонування вказаної комісії представників громадських зоозахисних організацій (за їх згодою).

Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення має передбачати:

- облаштування раціонально розташованої мережі місць, зон для вигулу тварин, а також майданчиків для дресирування домашніх собак, якими власники тварин можуть користуватися безкоштовно;

- впровадження обов'язкової вакцинації від особливо небезпечних інфекційних захворювань опікуваних безпритульних тварин;

- здійснення інформаційних заходів у період перетримки для вирішення питання подальшого влаштування тварин, інформація про яких подається зареєстрованим опікунам, до засобів масової інформації, громадських організацій, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження або природоохоронна чи правоохоронна діяльність;

- повернення безпритульних тварин до місць їх вилову лише за умов їх стерилізації, проведення ідентифікації тварини та здійснення обов'язкового щеплення, проведення профілактичних обробок від інфекційних та інвазійних захворювань, що засвідчується відповідними ветеринарними документами;

- повернення ідентифікованих та стерилізованих тварин до місця вилову у присутності та під опіку зареєстрованих опікунів (за їх наявності);

- стимулювання створення мережі притулків та міні-притулків будь-якої форми власності;

- створення у районах м. Києва пунктів тимчасового утримання тварин, пунктів стерилізації та післяопераційної перетримки тварин;

- обмеження доступу безпритульних тварин до харчових ресурсів, для чого забезпечити:

- регулярний вивіз сміття з будинків, прибудинкових територій і сміттєвих контейнерів на вулицях;

- огородження місць збору сміття та місць його скидання;

- проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою пояснення недоцільності годування безпритульних тварин на території об'єктів соціальної сфери та безпосередньо прилеглих до них територіях;

- створення ізольованих місць поховання домашніх тварин (кладовищ).

Після тимчасової ізоляції (карантину) виловлена безпритульна тварина у разі, якщо за цей час її власника не встановлено, піддається обов'язковій стерилізації та ідентифікації, після чого вона може бути:

- передана до притулку для утримання та пошуку нового власника, а також при необхідності для надання ветеринарної допомоги або подальшого лікування;

- повернена до місця вилову під опіку фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських і благодійних організацій.

У разі наявності інформації про агресивну поведінку собаки до відлову та інформації у висновку експерта-кінолога про підвищену агресивність і соціальну неадаптованість тварини, така тварина може бути передана до притулку для тварин.

Після стерилізації тварина повинна забезпечуватися післяопераційною перетримкою в установі ветеринарної медицини, в пункті тимчасової перетримки тварин або в притулку для тварин на строк, встановлений за медичними показниками.

Стерилізовані тварини, які повертаються до місця вилову у присутності та під відповідальність зареєстрованих опікунів (за їх наявності), обов'язково мають бути візуально ідентифіковані.

При поверненні кожної тварини на місце вилову потрібно забезпечити фіксацію місця випуску у відповідності до протоколу вилову та карток реєстрації тварин, що перебувають під опікою.

Нормативно-правовими актами необхідно передбачити, що опікуном тварини може бути юридична або повнолітня фізична особа, належним чином зареєстрована як опікун, що отримала посвідчення опікуна та внесена в систему реєстрації опікунів безпритульних тварин.

При цьому фізичні та юридичні особи, які бажають стати опікуном безпритульної тварини, мають укладати договір з профільним підприємством із визначенням прав та обов'язків сторін, що беруть участь у реалізації цієї Програми.

Договір є правовою підставою для щорічної безкоштовної вакцинації та пільгового ветеринарного обслуговування опікуваної тварини установою ветеринарної медицини, яка задіяна у виконанні Програми.

Програма передбачає залучення органів місцевої влади та громадських організацій м. Києва до активної підтримки зареєстрованих опікунів безпритульних тварин.

В обов'язки опікунів безпритульних тварин має входити необхідність:

- забезпечувати догляд за безпритульними тваринами, що знаходяться під їх опікою, з урахуванням їх біологічних, видових та індивідуальних потреб і особливостей;

- здійснювати планові щорічні щеплення опікуваних тварин;

- забезпечувати (за необхідності) надання ветеринарної допомоги опікуваним тваринам;

- повідомляти профільне підприємство про виявлені випадки захворювання опікуваних тварин, а також місцеві установи санітарно-епідеміологічної та/або ветеринарної служб про випадки нападів, покусів або травмування цією твариною людей;

- гуманно поводитись з опікуваними безпритульними тваринами і повідомляти правоохоронні органи про випадки жорстокого поводження з цими тваринами;

- проводити роботу з влаштування опікуваних тварини до нових власників.

У разі невиконання опікуном тварини своїх обов'язків питання про позбавлення його опікунського статусу має розглядається профільним підприємством, після чого опікувані тварини мають передаватися в установленому порядку іншим уповноваженим опікунам.

Опікуни безпритульних тварини мають бути наділені наступними правами:

- отримувати в установленому порядку безкоштовну ветеринарну допомогу зі щеплення опікуваної безпритульної тварини та її пільгове лікування;

- отримувати інформацію про час і місце планового вилову тварин;

- доставляти інших безпритульних тварин для оформлення над ними опіки в заклади ветеринарної медицини, пункти тимчасової перетримки, пункти стерилізації та післяопераційної перетримки;

- представляти інтереси опікуваної тварини у розв'язанні конфліктів, пов'язаних з нею, в разі їх виникнення;

- разом з закладами освіти та правоохоронними органами здійснювати просвітницьку діяльність щодо популяризації серед власників тварин дотримання Правил утримання собак та котів у м. Києві.

Необхідно нормативно врегулювати існуючу практику, згідно з якою у разі встановлення власника та отримання від нього письмової заяви профільним підприємством тварина повертається йому (з дозволу ветеринарної установи тварина повертається до закінчення терміну тимчасової ізоляції), при цьому документи про факт виявлення безпритульної тварини та встановлення її власника можуть передаватися у відповідний орган для вирішення питання у разі наявності підстав про притягнення власника викинутої або загубленої тварини до відповідальності за фактом жорстокого поводження з тваринами або за фактом порушень Правил утримання собак і котів.

Не мають повертатися власникам тварини, вилучені у них за рішенням суду.

Спеціальні служби, підприємства, організації, уповноважені місцевими органами влади, у статутних документах яких передбачено провадження відповідного виду діяльності, під наглядом органу ветеринарної медицини, що здійснюють вилов та тимчасову ізоляцію тварин, мають відповідати за шкоду, заподіяну тварині, за майнову та моральну шкоду, заподіяну власнику тварини, у тому числі за шкоду, що заподіяна необґрунтованою затримкою повернення тварин, в порядку, визначеному законодавством України.

Власник виловленої тварини має сплачувати організації, яка здійснила вилов та утримання тварини, вартість витрат на вилов, ветеринарне обслуговування та утримання тварини. У випадку вирішення питань про подальше вилучення тварини у судовому порядку, сплата власником зазначених витрат не може бути підставою повернення йому тварини, у разі виявлення порушень законодавства, що можуть потягнути за собою вилучення тварини.

Необхідно нормативно опрацювати питання стосовно норм та порядку евтаназії тварин, що не суперечать принципам гуманності. Для цього профільне підприємство має розробити положення про порядок утворення спеціальних робочих комісій, що мають діяти відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення евтаназії тварин, затверджених наказом Державного комітету ветеринарної медицини від 07.09.2010 N 365.

Необхідно впроваджувати порядок прийняття рішення про евтаназію тварини, згідно з яким процедура евтаназії тварини буде виконуватись в разі наявності у тварини травми або хвороби, не сумісних з життям, за умов наявності офіційного висновку, наданого установою ветеринарної медицини і підписаного ветеринарним лікарем, який здійснював огляд тварини, та відповідним керівником ветеринарної установи. У разі необхідності припинення страждань тварини, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб, рішення про евтаназію тварини має прийматися ветеринарним лікарем негайно. В інших випадках рішення про евтаназію тварини потрібно приймати в притулках спеціальною комісією, до складу якої можуть входити представники громадських організацій (за згодою).

Евтаназія безпритульної тварини повинна проводитися в установах ветеринарної медицини, в притулках або пунктах тимчасової перетримки тварин ветеринарним лікарем.

Потрібно забезпечувати процедуру виконання евтаназії тварин, що мають власників, виключно за наявністю медичних вказівок до неї та за умови отримання згоди власника, якщо це не суперечить принципам гуманного поводження із твариною.

Необхідно забезпечити проведення утилізації, кремації чи поховання трупів тварин згідно з ветеринарно-санітарними вимогами та лише у місцях, спеціально відведених для цього. Слідкувати за дотриманням заборони викидати трупи тварин у контейнери для сміття чи здійснювати поховання у не відведених для цього місцях.

Запроваджувати практику раціонального використання системи реєстрації та ідентифікації тварин у м. Києві, куди мають правильно вноситися такі дані щодо тварини:

- для безпритульних тварин: дата і місце вилову тварини, ідентифікація (індивідуальний номер), її вид, стать, порода, колір та приблизний вік, дата стерилізації та вакцинації, назва закладу, що здійснював стерилізацію та вакцинацію, прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса (місце реєстрації), телефон фізичної або юридичної особи (опікуна), номер його реєстраційного посвідчення, дата внесення тварини до системи реєстрації та ідентифікації тварин у м. Києві. У разі застосування евтаназії вносити дані про дату і місце евтаназії;

- для домашніх тварин: вид, стать, порода, кличка, колір, рік народження, ідентифікація (індивідуальний номер), дата стерилізації та вакцинації, прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса (місце реєстрації), телефон власника, дата внесення тварини до системи реєстрації та ідентифікації тварин у м. Києві.

Для активного запровадження соціалізації та влаштування безпритульних тварин необхідно вжити заходів, які передбачають:

- визначення одним з основних напрямів діяльності профільного підприємства соціалізацію та влаштування виловлених безпритульних тварин та тварин, від яких відмовилися власники;

- запровадження комплексу заходів з заохочення громадян та юридичних осіб до отримання тварин з притулку (пільгове обслуговування в установах ветеринарної медицини комунальної форми власності для тих власників, що отримали тварину з притулку, тощо);

- забезпечення передачі тварин, утримуваних профільним підприємством притулкам, що належать громадським організаціям (за згодою сторін), для подальшого утримання і прилаштування (новим) власникам за спрощеною процедурою, якою передбачено видачу на місці документів про передачу тварини та внесення такої інформації в систему реєстрації та ідентифікації тварин;

- проведення роз'яснювальної роботи з опікунами щодо визначення пріоритетом їх діяльності соціалізацію та прилаштування безпритульних тварин.

Необхідність в інформаційному забезпеченні виконання заходів Програми, навчально-просвітницькій роботі та соціальній рекламі передбачає:

- підготовку та проведення тематичних лекцій, семінарів, круглих столів, конференцій та нарад з працюючими в цій сфері виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), відповідними службами, установами, комунальними підприємствами, громадськими організаціями;

- проведення міжнародних щорічних науково-практичних конференцій з тематики досліджень, визначених завданнями Програми;

- видання та розповсюдження тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам'яток для проведення просвітницької роботи серед мешканців міста та опікунів безпритульних тварин;

- розробку та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах щодо гуманного та відповідального поводження з тваринами й захисту їх від жорстокого поводження;

- виготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок, відео - та аудіороликів);

- участь в інформаційних компаніях та культурно-масових заходах із залученням засобів масової інформації;

- пропаганду гуманного поводження з безпритульними тваринами у засобах масової інформації;

- проведення благодійних аукціонів для збору коштів на допомогу безпритульним тваринам;

- проведення кампаній для рекламування тварин, що перебувають у притулках, з метою знаходження для них нових власників.

У процесі виконання до Програми Київською міською радою, можуть бути внесені в установленому порядку зміни та доповнення.

Програма в цілому базується на використанні таких основоположних принципів:

- системності;

- інформаційної самодостатності;

- усталеності (збалансованості розвитку міського господарства і міста в цілому);

- взаємної узгодженості всіх організаційних, правових, технічних, економічних і соціальних заходів;

- економічної доцільності;

- реальності планових показників.

Реалізація шляхів і засобів розв'язання проблем, наведених у цьому розділі, передбачає необхідність опрацювання та внесення відповідних змін та доповнень на рівні законодавчих та інших нормативно-правових актів України, а також нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування м. Києва.

VI. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Строк дії Програми розраховано на 2017 - 2019 роки на території м. Києва, для чого необхідно виділити з бюджету міста Києва 191457,80 тис. грн.

VII. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Таблиця N 1

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Усього витрат на виконання Програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього,
у тому числі:

19755,00

103657,40

69475,40

192887,80

Бюджет м. Києва

19265,00

103187,40

69005,40

191457,80

Власні та інвестиційні (благодійні) кошти, усього:

490,00

470,00

470,00

1430,00


VIII. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями та пріоритетні завдання визначені відповідно до сектора 2.6. "Публічний простір" у складі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Напрям 1. Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин, у тому числі тварин, що знаходяться під опікою.

У цьому напрямку необхідно забезпечити контроль за кількістю безпритульних тварин.

Пріоритетними завданнями зазначеного напряму є:

- організація та надання ветеринарної допомоги, проведення операцій травмованим безпритульним тваринам, лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, проведення стерилізації, післяопераційного утримання тварин (10 діб), карантину (14 діб) та заходів з ідентифікації безпритульних тварин (чіпування/кліпсування), які знаходяться у притулках для тварин м. Києва, під опікою та у соціально незахищених верств населення м. Києва;

- забезпечення системної стерилізації тварин, вакцинації, розробка і здійснення планів вилову та стерилізації безпритульних тварин, збільшення кількості пунктів стерилізації та післяопераційної перетримки, місць тимчасового утримання безпритульних тварин;

- закупівля ветеринарних, медичних препаратів, дезінфікуючих засобів, лабораторно-діагностичних реактивів, корму, засобів з вилову та ідентифікації тварин, паливо-мастильних матеріалів, інформаційно-телекомунікаційного обладнання, спеціального транспортного засобу та технічного устаткування.

Напрям 2. Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті.

Цей напрямок передбачає забезпечення безпечного співіснування людей та тварин, зменшення кількості безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами, модернізацію існуючого притулку для тварин, зниження соціальної напруги.

Пріоритетними завданнями зазначеного напряму є:

- вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва, бригадами з відлову, повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів, збирання трупів загиблих тварин, кремація трупів загиблих тварин та інших біологічних відходів;

- утримання, ветеринарна допомога, лікування, стерилізація, вакцинація, реєстрація та прилаштування безпритульних тварин, що знаходяться в притулку профільного підприємства;

- утримання та забезпечення діяльності служб та бригад з вилову, стерилізації, збирання трупів загиблих тварин, ветеринарної допомоги, проведення рейдів-перевірок;

- модернізація існуючого притулку для тварин згідно зі Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року.

Напрям 3. Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин, здійснення просвітницької діяльності.

Необхідно забезпечити посилення контролю за утриманням домашніх тварин, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами в місті, створення системи контролю за додержанням правил утримання домашніх тварин, виявлення та реагування на порушення, формування свідомості та належного рівня відповідальності громадян щодо дотримання вимог правил утримання тварин та гуманного поводження з тваринами, впровадження концепції "Культурний вигул тварин у місті".

Пріоритетними завданнями зазначеного напряму є:

- організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької роботи, видання та поширення тематичних друкованих видань, розробка соціальної реклами, медіа-проектів, ведення тематичної веб-сторінки у мережі Інтернет;

- організація роботи та утримання гарячої лінії профільного підприємства з розгляду скарг та інших звернень громадян та юридичних осіб, пов'язаних зі сферою поводження з тваринами;

- розгляд профільним підприємством звернень, що надійшли через комунальну бюджетну установу "Контактний центр міста Києва 1551", надання консультацій по цих зверненнях;

- складення актів щодо порушення правил утримання тварин за результатами проведення рейдів-перевірок, посилення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами;

- забезпечення проведення реєстрації та ідентифікації тварин у м. Києві, в тому числі обліку опікунів, ведення моніторингу та системи пошуку власників/опікунів для загублених, знайдених та безпритульних тварин;

- забезпечення контролю за реєстрацією, ідентифікацією домашніх тварин у м. Києві при здійсненні купівлі-продажу на території Куренівського ринку;

- забезпечення здійснення громадського контролю в галузі регулювання чисельності безпритульних тварин (вилову, перетримки, утримання, прилаштування і повернення безпритульних тварин до місця вилову) комісією з питань захисту тварин при Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- розробка і впровадження нормативно-правових, економічних, інформаційно-просвітницьких засобів посилення відповідального ставлення до домашніх тварин, контролю їх народжуваності, гуманного поводження з тваринами;

- вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами в місті Києві, правил благоустрою міста Києва згідно зі Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року та приведення у відповідність до сучасних світових нормативно-правових актів (не потребує грошових витрат).

Напрям 4. Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для тварин.

Одним із напрямків забезпечення вирішення проблеми наявності безпритульних тварин на території м. Києва є надання відповідної допомоги громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для тварин.

Пріоритетним завданням зазначеного напряму є:

- надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для тварин.

Напрям 5. Забезпечення будівництва закладів по поводженню з тваринами.

Напрямком реалізації Програми передбачається забезпечення створення нових притулків для тварин, облаштування міського кладовища для захоронення тварин.

Пріоритетними завданнями зазначеного напряму є:

- будівництво та облаштування притулку для утримання тварин (Центр захисту тварин) на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі, в т. ч. виконання проектних робіт;

- будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі м. Києва.

Таблиця 2

Заплановані індикатори результативності Програми в рамках реалізації сектора 2.6. Публічний простір Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Сектор 2.6. Публічний простір

N п/п

Індикатори

Одиниці виміру

2017

2018

2019

1

Кількість проведених стерилізацій безпритульних тварин (до кількості тварин, що були зареєстровані в системі реєстрації та ідентифікації тварин протягом звітного періоду)

%

40

50

60

2

Частка прилаштованих безпритульних тварин у загальній кількості тих, що зареєстровані в системі реєстрації та ідентифікації тварин (станом на кінець звітного періоду)

%

40

55

65

3

Співвідношення кількості місць у притулках для безпритульних тварин до загальної кількості таких тварин

%

35

40

55


IX. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію виконання Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків. Відповідальний виконавець Програми - Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища), який є головним розпорядником коштів та несе відповідальність за їх цільове використання. Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища забезпечує моніторинг виконання Програми та підготовку звітної і аналітичної інформації.

Співвиконавці Програми щоквартально надають інформацію щодо ходу реалізації її заходів відповідальному виконавцю - Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, який узагальнює отриману інформацію, визначає наявні проблеми та розробляє пропозиції щодо їх подолання.

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища за підсумками моніторингу виконання Програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих її завдань і заходів тощо.

За ініціативою Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), замовника або головного розпорядника коштів Програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Київської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та оприлюднює на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про стан її виконання.

 

Додаток А

Напрями діяльності, завдання, заходи та очікувані результативні показники Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2017 - 2019 роки

N з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-
вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: 2017, 2018, 2019

Очікувані результативні показники

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин, у т. ч. тварин, що знаходяться під опікою

1.1.

Контроль за кількістю безпритульних тварин

1.1.1. Організація та надання ветеринарної допомоги, проведення операцій травмованим безпритульним тваринам, лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, проведення стерилізації, післяопераційного утримання тварин (10 діб), карантину (14 діб) та заходів з ідентифікації тварин (чіпування/кліпсування), які знаходяться у притулках для тварин м. Києва, під опікою та у соціально незахищених верств населення м. Києва

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет міста Києва, кошти інших джерел

2017

8045,5

показник затрат

 

 

 

Забезпечення заходів щодо запобігання занесенню та розповсюдженню заразних для людей та тварин захворювань, зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами, захисту соціально незахищених верств населення під час надання ветеринарних послуг

2018

7833

Обсяг ресурсів усього тис. грн

8045,5

7833

7099

2019

7099

Обсяг бюджетних ресурсів, тис. грн

7745,5

7633

6899

 

Обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів, тис. грн

300

200

200

 

показник продукту

 

 

Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати, од.

8500

7500

6000

 

Кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати проти сказу, од.

8500

7500

6000

 

Кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати після стерилізації, од.

2800

2800

2800

 

Кількість травмованих безпритульних тварин, яких планується прооперувати, од.

50

50

50

 

Кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження, од.

500

500

500

 

Кількість безпритульних тварин, яким планується надати ветеринарну допомогу, од.

50

100

100

 

показник ефективності

 

 

Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується стерилізувати, тис. грн

0,62

0,66

0,68

 

Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується вакцинувати проти сказу, тис. грн

0,08

0,08

0,08

 

Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується перетримати, тис. грн

0,68

0,72

0,78

 

Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується прооперувати, тис. грн

0,98

1,05

1,1

 

Середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується провести лабораторно-діагностичне обстеження, тис. грн

0,34

0,35

0,38

 

Середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується надати ветеринарну допомогу, тис. грн

0,25

0,27

0,3

 

показник якості

 

 

Динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пільгових категорій населення, %

38,5

72,6

100

Разом

22977,5

Динаміка кількості вакцинацій проти сказу, проведених безпритульним тваринам, %

38,5

72,6

100

 

Разом по напрямку 1

 

2017

8045,5

 

 

2018

7833

2019

7099

Разом

22977,5

 

Бюджет міста Києва

 

2017

7745,5

 

2018

7633

2019

6899

Разом

22277,5

 

Власні та інвестиційні (благодійні) кошти:

 

2017

300

 

2018

200

2019

200

Разом

700

2. Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті

2.1.

Безпечне співіснування людей та тварин, зменшення кількості безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами, модернізація існуючого притулку для тварин, зниження соціальної напруги

2.1.1. Вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва бригадами з відлову, повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів, збирання трупів загиблих тварин, кремації трупів загиблих тварин та інших біологічних відходів

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет міста Києва,
кошти інших джерел

2017

893

показник затрат

 

 

 

Забезпечення системної роботи у напрямі регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами шляхом забезпечення функціонування мобільних груп, здійснення протиепізоотичних заходів, збирання трупів тварин, вирішення питань у разі виникнення надзвичайних та конфліктних ситуацій, пов'язаних з тваринами, утримання підконтрольного санітарно-епідеміологічного стану у м. Києві

2018

972,9

Обсяг ресурсів усього тис. грн

893

972,9

1052

2019

1052

Обсяг бюджетних ресурсів, тис. грн

863

937,9

1017

 

Обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів, тис. грн

30

35

35

 

показник продукту

 

 

Кількість безпритульних тварин, яких планується виловити, од.

1200

1200

1200

 

Кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку, од.

200

250

300

 

Кількість трупів загиблих тварин, які планується зібрати та утилізувати, од.

220

220

220

 

показник ефективності

 

 

Середні видатки на проведення вилову однієї тварини, тис. грн

0,63

0,68

0,73

 

Середні видатки на прилаштування однієї тварини під опіку, тис. грн

0,11

0,13

0,15

 

Середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загиблої тварини, тис. грн

0,55

0,57

0,6

 

показник якості

 

Разом

2917,9

Динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується виловити у притулку, %

33

66,7

100

2.1.2. Утримання, ветеринарна допомога, лікування, стерилізація, вакцинація, реєстрація та прилаштування безпритульних тварин, що знаходяться в притулку КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", модернізація існуючого притулку

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет міста Києва,
кошти інших джерел

2017

6913,25

показник затрат

 

 

 

Запобігання розповсюдженню небезпечних збудників та можливих випадків захворювань спільних для людей та тварин, виникнення небезпечного екологічного та санітарно-епідеміологічного стану в місті

2018

8924

Обсяг ресурсів усього тис. грн.

6913,25

8924

12066,5

2019

12066,5

Обсяг бюджетних ресурсів, тис. грн.

6853,25

8864

12006,5

 

Обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів, тис. грн.

60

60

60

 

показник продукту

 

 

Кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулку КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", од.

350

400

500

 

Кількість безпритульних тварин, яким планується провести вакцинацію, од.

550

650

800

 

показник ефективності

 

 

Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку, тис. грн.

0,05

0,06

0,06

 

Середні видатки на проведення вакцинації однієї тварини, тис. грн

0,15

0,16

0,18

 

показник якості

 

Разом

27903,75

Динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулку, %

70

80

100

 

Разом по напрямку 2

 

2017

7806,25

 

 

2018

9896,9

2019

13118,5

Разом

30821,65

 

Бюджет міста Києва

 

2017

7716,25

 

2018

9801,90

2019

13023,50

Разом

30541,65

 

Власні та інвестиційні (благодійні) кошти:

 

2017

90

 

2018

95

2019

95

Разом

280

3. Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, здійснення просвітницької діяльності

3.1.

Посилення контролю за додержанням правил утримання домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами в місті, створення системи контролю за порушенням правил утримання домашніх тварин, формування свідомості та належного рівня відповідальності громадян щодо дотримання вимог правил утримання тварин та гуманного поводження з тваринами, впровадження концепції "Культурний вигул тварин у місті"

3.1.1. Організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької роботи

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет міста Києва, кошти інших джерел

2017

577,25

показник затрат

 

 

 

Популяризація, пропагування та формування правосвідомості у громадян щодо правил утримання тварин, вигулу у відведених місцях, обов'язкової реєстрації тварин, гуманного поводження з тваринами, методу стерилізації як заходу у вирішені питань регулювання кількості приплоду, видання та поширення тематичних друкованих видань, розробка соціальної реклами, медіа-проектів, ведення тематичної веб-сторінки у мережі Інтернет

2018

1025

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн

577,25

1025

1025

2019

1025

Обсяг бюджетних ресурсів, тис. грн

502,25

900

900

 

Обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів, тис. грн

75

125

125

показник продукту

 

Кількість інформаційно-просвітницьких заходів, од.

3

5

5

показник ефективності

 

 

 

Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід, тис. грн

192,42

205

205

показник якості

 

Разом

2627,25

Динаміка кількості проведених заходів у порівнянні з попереднім роком, %

100

179

100

3.1.2. Організація роботи та утримання гарячої лінії, Call-центру з розгляду звернень та скарг громадян, надання консультацій, проведення рейдів-перевірок, складення актів щодо порушення правил утримання тварин

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет міста Києва, кошти інших джерел

2017

1445

показник затрат

 

Прийом, реєстрація та обробка телефонних, інтернет-звернень, скарг та відгуків від громадян м. Києва (ветеринарна допомога, стерилізація, покуси, жорстоке поводження, порушення правил утримання тварин), складення актів щодо порушення правил утримання тварин. Виконання завдань сектора 2.6 "Публічний простір" Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

2018

1796,5

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн

1445

1796,5

1963,5

2019

1963,5

Обсяг бюджетних ресурсів, тис. грн

1420

1746,5

1913,5

 

Обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів, тис. грн

25

50

50

показник продукту

 

Кількість розглянутих звернень та скарг, отриманих від фізичних та юридичних осіб, од.

3800

3600

3300

Кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин, од.

350

350

350

Облаштування собачих вбиралень, од.

0

100

100

показник ефективності

 

Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб, тис. грн

0,34

0,34

0,43

Середні видатки на складання одного акта щодо порушення правил утримання тварин, тис. грн

0,4

0,43

0,45

Середні видатки на облаштування собачих вбиралень, тис. грн

0

3,6

4

показник якості

 

Разом

5205

Динаміка кількості звернень у порівнянні з попереднім роком, %

100

94

92

3.1.3. Забезпечення проведення реєстрації тварин та ідентифікації у м. Києві, облік опікунів, ведення моніторингу та системи пошуку власників/опікунів для загублених, знайдених та безпритульних тварин

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет міста Києва

2017

81

показник затрат

 

Ведення системної роботи щодо збирання даних про власників тварин, проведення моніторингу про кількісний склад, ареал перебування тварин, ведення порталу онлайн-реєстрації тварин, баз даних фізичних та юридичних осіб, на утриманні яких знаходяться тварини, створення інструментів для розшуку опікунів, власників тварин та створення наочних звітів про результати роботи

2018

156

Обсяг ресурсів усього - обсяг бюджетних ресурсів, тис. грн

81

156

319,4

2019

319,4

показник продукту

 

 

Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані, од

100

100

100

Кількість тварин, що мають власника, яких взято на облік, од.

500

1000

2000

Кількість зареєстрованих опікунів, од.

60

75

80

показник ефективності

 

Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована, тис. грн

0,25

0,27

0,29

Середні видатки на взяття на облік однієї тварини, що має власника, тис. грн

0,1

0,12

0,14

Середні видатки на реєстрацію одного опікуна, тис. грн

0,1

0,12

0,13

показник якості

 

Динаміка кількості виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані, %

100

100

100

Разом

556,4

Динаміка кількості тварин, що мають власника, яких взято на облік, %

14

43

100

3.1.4. Забезпечення контролю за реєстрацією, ідентифікацією домашніх тварин у м. Києві при здійсненні купівлі-продажу на території Куренівського ринку

2018 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет міста Києва

2017

0

показник затрат

 

Ведення системної роботи щодо збирання даних про власників тварин, проведення моніторингу про кількісний склад, ареал перебування тварин

2018

150

Обсяг ресурсів усього - обсяг бюджетних ресурсів, тис. грн

0

150

150

2019

150

показник продукту

 

 

Кількість зареєстрованих та ідентифікованих тварин, од.

 

300

300

показник ефективності

 

Середні видатки на реєстрацію та ідентифікацію однієї тварини, тис. грн

0,25

0,5

0,5

показник якості

 

Разом

300

Динаміка кількості виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані, %

 

100

100

 

Разом по напрямку 3

 

2017

2103,25

 

 

 

 

2018

3127,50

 

2019

3457,90

 

Разом

8688,65

 

Бюджет міста Києва

 

2017

2003,25

 

 

 

2018

2952,50

 

2019

3282,90

 

Разом

8238,65

 

Власні та інвестиційні (благодійні) кошти:

 

2017

100

 

2018

175

2019

175

Разом

450

4. Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин

4.1.

Забезпечення вирішення проблеми наявності безпритульних тварин на території м. Києва

4.1.1.Надання фінансової підтримки громадським притулкам, на утриманні яких знаходяться безпритульні тварини

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, громадські організації

Бюджет міста Києва

2017

800

показник затрат

 

Запобігання розповсюдженню небезпечних збудників та можливих випадків захворювань спільних для людей та тварин, виникнення небезпечного екологічного та санітарно-епідеміологічного стану в місті

2018

800

Обсяг видатків бюджет м. Києва, тис. грн

800

800

800

2019

800

показник продукту

 

 

кількість громадських організацій, од.

3

3

3

показник ефективності

 

середньорічні видатки на утримання 1 притулку, тис. грн

266,67

266,67

266,67

показник якості

 

Разом

2400

Динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках, %

100

100

100

 

Разом по напрямку 4

 

2017

800

 

 

2018

800

2019

800

Разом

2400,00

 

Бюджет міста Києва

 

2017

800

 

2018

800

2019

800

Разом

2400,00

5. Забезпечення будівництва закладів по поводженню з тваринами

5.1

Створення нових притулків для тварин, облаштування міського кладовища для захоронення тварин

5.1.1. Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (Центр захисту тварин) на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі, в т. ч. виконання проектних робіт

2017 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет міста Києва

2017

1000

показник затрат

 

Сприяння поліпшенню санітарно-епізоотичної ситуації у м. Києві

2018

50000

Витрати на проектування та будівництво, тис. грн

1000

50000

25000

2019

25000

показник продукту

 

 

Кількість об'єктів будівництва, од.

1

1

1

показник ефективності

 

Середні витрати на проектування та будівництво, тис. грн

1000

50000

25000

показник якості

 

Разом

76000

Рівень готовності об'єкта будівництва, %

1,3

66

100

5.1.2. Будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі

2018 - 2019

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

Бюджет міста Києва

2017

 

показник затрат

 

Запобігання утворенню несанкціонованих місць захоронення тварин та стихійних кладовищ, поліпшення санітарно-епідеміологічного стану

2018

32000

Витрати на будівництво, тис. грн

 

32000

20000

2019

20000

показник продукту

 

 

Кількість об'єктів будівництва, од.

 

1

1

показник ефективності

 

Середні видатки на будівництво 1 об'єкта

 

32000

20000

показник якості

Разом

52000

Рівень готовності проекту, %

 

61,5

100

 

Разом по напрямку 5

 

2017

1000,00

 

 

 

 

 

2018

82000,00

 

 

 

 

 

2019

45000,00

 

 

 

 

 

Разом

1280000

 

 

 

 

 

 

Бюджет міста Києва

 

2017

1000,00

 

 

 

 

 

 

2018

82000,00

 

 

 

 

 

2019

45000,00

 

 

 

 

 

Разом

1280000

 

 

 

 

 

 

Всього за напрямками

 

2017

19755,00

 

 

 

 

 

 

2018

103657,4

 

 

 

 

 

2019

69475,40

 

 

 

 

 

Разом

192887,8

 

 

 

 

 

 

Бюджет міста Києва

 

2017

19265,00

 

 

 

 

 

 

2018

103187,4

 

 

 

 

 

2019

69005,00

 

 

 

 

 

Разом

191457,8

 

 

 

 

 

 

Власні та інвестиційні (благодійні) кошти:

 

2017

490

 

 

 

 

 

 

2018

470

 

 

 

 

 

2019

470

 

 

 

 

 

Разом

1430,00

 

 

 

 

 


 

Київський міський голова

В. Кличко