КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 21 травня 2009 року N 462-1/1518 

Про антикризову підтримку підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність у тимчасових спорудах та малих архітектурних формах у м. Києві

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України "Про основи містобудування", Закону України "Про планування і забудову територій" та з метою збереження робочих місць під час фінансово-економічної кризи Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва", а саме:

1.1. У підпункті 13.1.1 пункту 13.1 слова "Положенням про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у м. Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від 27.11.2008 N 657/657" виключити.

2. Створити при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) комісію по вирішенню спірних питань функціонування тимчасових споруд, до складу якої мають входити депутати Київської міської ради, депутати районних у м. Києві рад, державні службовці, а також представники підприємців м. Києва у кількості не меншій, ніж половина загального складу комісії.

3. Склад комісії по вирішенню спірних питань функціонування тимчасових споруд затверджується Київською міською радою.

4. З метою узагальнення та створення списку зареєстрованої дозвільної документації на тимчасові споруди (далі по тексту - ТС) та малі архітектурні форми (далі по тексту - МАФи) у м. Києві протягом 2 місяців з дня набуття чинності цим рішенням районним у м. Києві радам, районним у м. Києві державним адміністраціям, КП "Київпастранс" надати до Головного управління архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність у ТС та МАФах на підставі наявних правоустановчих та дозвільних документів.

5. Головному управлінню архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Протягом місяця з дня набуття рішенням чинності скласти список зареєстрованої дозвільної документації на тимчасові споруди по відповідних районах м. Києва.

5.2. Протягом тижня з дня складання списку зареєстрованої дозвільної документації на тимчасові споруди по відповідних районах м. Києва подати їх комісії по вирішенню спірних питань функціонування тимчасових споруд.

5.3. Наступного дня після затвердження списку зареєстрованої дозвільної документації на тимчасові споруди по відповідних районах м. Києва оприлюднити протокол комісії по вирішенню спірних питань функціонування тимчасових споруд на офіційному сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Підставами для внесення в список зареєстрованої дозвільної документації на тимчасові споруди в залежності від місця розташування МАФів або ТС є:

6.1. Наявність рішення районної в місті Києві ради або Київської міської ради про погодження суб'єктам господарювання місця розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг (малих архітектурних форм), про надання дозволу або надання в оренду земельної ділянки для розміщення ТС (МАФів).

6.2. Інвестиційний договір фінансування спорудження та утримання зупинкових комплексів та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту, укладений з КП "Київпастранс".

7. Суб'єкт підприємницької діяльності, внесений в узагальнений список, який має намір отримати дозвіл для продовження функціонування ТС (МАФів) (розміщення ТС або МАФів), повинен звернутися до Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із відповідною заявою. За наявності у суб'єкта підприємницької діяльності правоустановчих та дозвільних документів, зазначених у п. 6, Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) видає дозвіл на розміщення ТС. Термін дії дозволу визначається за згодою сторін, але не більше 3 років. Дозвіл видається безкоштовно.

8. Дозвіл на розміщення ТС є підставою для укладання (поновлення) відповідних договорів з установами та організаціями щодо надання послуг по обслуговуванню МАФів для їх функціонування відповідно до призначення, в т. ч. на енергопостачання, водопостачання та водовідведення.

9. Комунальному підприємству "Київпастранс" забезпечити виконання взятих на себе зобов'язань за інвестиційними договорами фінансування спорудження та утримання малих архітектурних форм (зупинкових комплексів) та павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту до закінчення строку дії відповідного дозволу на розміщення ТС.

10. Через три місяці після оприлюднення узагальнених списків зареєстрованої проектної документації на тимчасові споруди, правоустановчих та дозвільних документів власників ТС (МАФів) по відповідних районах м. Києва примусовий демонтаж ТС може здійснюватись виключно щодо власників, які не отримали дозвіл на розміщення ТС.

11. Усі розбіжності та суперечки при видачі дозволів на розміщення ТС та внесення змін до узагальнених списків на тимчасові споруди, правоустановчих та дозвільних документів власників ТС (МАФів) по відповідних районах м. Києва вирішуються з комісією по вирішенню спірних питань функціонування тимчасових споруд та оформлюються відповідним протоколом.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури та постійну комісію Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький