КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 18 грудня 2018 року N 470/6521

 Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019 - 2021 роки

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 3 статті 8 та статті 12 Закону України "Про туризм", постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (у редакції рішення Київської міської ради від 6 липня 2017 року N 724/2886) Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму розвитку туризму в місті Києві на 2019 - 2021 роки (далі - Програма), що додається.

2. Визначити Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним за реалізацію Програми.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

3.1. При формуванні проектів бюджету міста Києва та програм економічного і соціального розвитку міста Києва на 2019 рік та наступні роки передбачити видатки на виконання Програми.

3.2. Забезпечити виконання Програми в межах загального обсягу видатків, передбачених в бюджеті міста Києва на відповідні роки.

3.3. Щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подавати Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики звіт про хід виконання Програми та ефективність реалізації її заходів.

4. Взяти до відома, що:

4.1. Бюджетні призначення на виконання Програми встановлюються Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та співвиконавцям Програми рішенням Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідний рік.

4.2. Заходи Програми виконуються в межах обсягів, передбачених у бюджеті міста Києва та Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва на відповідний рік.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики та на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
18.12.2018 N 470/6521


МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МІСТІ КИЄВІ НА 2019 - 2021 РОКИ

1. ПАСПОРТ
Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019 - 2021 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

окреме доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації від 19.04.2018 N 007-1347

3.

Розробник Програми

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

Комунальне підприємство "Київський міський туристично-інформаційний центр", Управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", суб'єкти господарювання (за згодою)

7.

Строк виконання Програми

2019 - 2021 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Бюджет м. Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

Всього, тис. грн

у тому числі, за роками, тис. грн

2019

2020

2021

9.1.

Всього,
у тому числі:

219057,0

73769,0

73769,0

71519,0

9.2.

Кошти бюджету міста Києва

199557,0

67269,00

67269,00

65019,0

9.3.

Кошти інших джерел

19500,0

6500,0

6500,0

6500,0


2. ВСТУП

На сьогодні туризм є однією з провідних, високоприбуткових та найбільш динамічних галузей світового господарства. Саме тому Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженою рішенням Київської міської ради від 06 липня 2017 року N 724/2886, туризм визначено одним з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста.

Специфічною рисою туристичної сфери є те, що вона поєднує в собі щонайменше 50 суміжних галузей: культуру, мистецтво, науку, освіту, спорт, готельне господарство, медицину, торгівлю, харчування, транспорт, зв'язок, фінанси, побут, будівництво тощо.

Сучасна індустрія туризму - одна з найбільш швидко прогресуючих галузей світового господарства. Вплив туризму на економіку та імідж держав у світі важко переоцінити, оскільки саме він робить великий внесок у зміцнення контактів і налагодження міжнародних зв'язків, виступає вагомим фактором у зміцненні авторитету держави та кожного окремого міста на міжнародній арені, створює імідж, формує національну гідність, стимулює розвиток світової торгівлі, гуманітарної сфери, міжнародного співробітництва, відродження культурної спадщини та традицій, залучає інвестиції, розвиває інфраструктуру тощо. Кожна країна, регіон, місто намагаються пропагувати та популяризувати свою туристичну привабливість.

Місто Київ як столиця України є найбільш привабливою та популярною туристичною дестинацією країни. Київ має вигідне економіко-географічне розташування. Через Київ проходять найважливіші залізничні, автомобільні магістралі та повітряні траси країни, що надзвичайно важливо для розвитку та інтенсифікації зовнішньоекономічних та культурних зв'язків міста.

Розташоване на межі двох природно-кліматичних зон (Полісся та Лісостепу) м. Київ має достатній природно-ресурсний потенціал для розвитку міської агломерації, високу водозабезпеченість, значні можливості для розвитку рекреаційного комплексу і курортного господарства.

Київ має один із найбільших у країні історико-культурний потенціал. На його території розташовано понад 2000 пам'яток історії та культури. Серед них 39 - міжнародного значення, зокрема збудовані у XI - XII ст. Софійський собор та комплекс споруд Києво-Печерського національного історико-культурного заповідника, які внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До реєстру національного культурного надбання включено 380 пам'яток архітектури, 23 пам'ятки археології, 25 пам'яток історії і 9 пам'яток монументального мистецтва.

У місті зосереджено понад 100 музеїв, у тому числі 32 музеї міського підпорядкування (фонд більш як 2 млн. експонатів), 33 театри та театри-студії, 53 культові споруди, 141 бібліотека, 19 концертних організацій і самостійних музичних колективів, цирк.

У місті функціонують 182 колективні заклади розміщення, з них 133 готелі (5,4 % від загальної кількості готелів в Україні). Туристичною діяльністю займаються понад 2500 підприємств (24 % від загальної кількості по Україні).

Привабливість м. Києва як об'єкта туризму визначається такими факторами:

величезна історична і культурна спадщина міста, що нерозривно пов'язана з історією і культурою як українців, так і інших слов'янських народів;

наявність найбільшого в державі готельно-туристичного комплексу;

наявність бази проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, семінарів, виставок, ярмарків, фестивалів;

великий потенціал для розвитку пізнавального та подієвого туризму;

найбільший центр православ'я - передумова розвитку релігійного туризму;

можливість проведення міжнародних змагань з різних видів спорту (спортивно-оздоровчий туризм);

потенціал розвитку еко-туризму (зеленого туризму);

наявність туристичних об'єктів, внесених до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО;

акваторія Дніпра є основою для розвитку водних видів туризму.

Враховуючи вдале геополітичне положення, можна стверджувати, що м. Київ відкрите як для іноземного, так і для внутрішнього споживача. Тому щорічно його відвідують більше 1 млн. іноземних громадян.

Слід зазначити, що в тому числі завдяки системній реалізації Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2016 - 2018 роки вдалось спочатку стабілізувати та збільшити туристичні потоки після суспільно-політичних подій в країні з 2013 року.

Так, у 2017 році за даними Держприкордонслужби України Київ відвідали 1611,0 тис. іноземних громадян, що на 22,5 % більше ніж у 2016 році.

  

Слід зазначити, що суттєво змінився і портрет туристів, що відвідують Київ. Так, до 2013 року майже третина туристів приїздила з Російської Федерації і значно перевищувала кількість туристів з Європи та Азії. На сьогодні картина кардинально змінилася - основними регіонами, з яких до Києва їдуть туристи, є Європа, Ізраїль та США (50 % від загальної кількості іноземних туристів).

При цьому, за результатами поведеного Управлінням туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) соціологічного дослідження, закладами розміщення скористалися 64 % осіб (розміщуються в готелях, хостелах тощо), а 36 % - в інший спосіб.

Це свідчить про те, що не всі іноземні громадяни скористались зареєстрованими закладами розміщення, а також про недосконалість статистичної звітності, адже вона не обраховує осіб, які проживали у родичів, друзів, знайомих тощо.

При збереженні такої позитивної динаміки і далі можна очікувати збільшення потоків іноземних туристів у 2020 - 2143,0 тис. осіб, а в 2021 році - до 2357,0 тис. осіб. Такий же самий зріст можна спрогнозувати і по внутрішнім туристам: у 2020 році - 3300,0, а у 2021 році - 3600,0 тис. осіб.

  

Враховуючи, що за даними незалежних експертів та результатами відповідних досліджень кожен іноземець витрачає під час перебування в м. Києві в середньому 100 євро (3200 грн), можна спрогнозувати, що в 2021 році при середній тривалості перебування 3 дні вони залишать в столиці України біля понад 707 млн. євро. При цьому на сьогодні при тривалості перебування 1,9 доби іноземні туристи витрачають 306 млн. євро (9,8 млрд. грн).

Також, за експертними оцінками, внутрішній турист витрачає у Києві в середньому 700 грн на добу, тому при тривалості перебування туриста 3 дні у 2021 році можна очікувати їх витрати у сумі 2,4 млрд. грн.

Враховуючи існуючу позитивну тенденцію по збільшенню туристичних потоків до м. Києва та системне виконання заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019 - 2021 роки, можна очікувати, що м. Київ у 2021 році відвідають майже 6 млн. туристів, а столиця отримає дохід від них у розмірі понад 20 млрд. грн. При цьому до бюджетів усіх рівнів може надійти до 1,0 млрд. грн від податків.

Витрати туристів у м. Києві залежно від тривалості перебування, млрд. грн

  

При цьому, оскільки протягом останніх трьох років спостерігалася позитивна динаміка по надходженню до бюджету міста Києва коштів від справляння туристичного збору, можна розраховувати, що бюджет міста Києва у 2021 році отримає понад 33,0 млн. грн, що більше ніж у 2016 році в 1,8 разу.

  

За останні роки також спостерігається збільшення кількості робочих місць у туристичних підприємствах та закладах розміщення з 26,7 тис. осіб у 2018 році до 27,0 тис. осіб у 2021 році.

Таким чином, для подальшого розвитку туристичної сфери м. Києва та у зв'язку з високим рівнем конкуренції серед туристичних міст світу м. Київ також потребує проведення таких заходів:

- чіткого позиціювання м. Києва як однієї з головних туристично- привабливих європейських столиць, а також популяризації м. Києва як унікальної дестинації (Unique Selling Proposition/USP), в якій гармонійно поєднуються стародавнє місто з багатотисячолітньою історією і сучасний мегаполіс зі швидким темпом життя та великими можливостями для бізнесу;

- промоції м. Києва в рамках офіційного туристичного бренду столиці "Київ - місто, де все починається", а також позиціювання Києва як міста для подорожі "вихідного дня" та "city break tour". Київ - центр зародження слов'янської духовності та столиця, яка дала світу видатних діячів культури, мистецтва, науки та літератури. Вже багато століть Київ був та залишається перехрестям, де відбуваються зміни, що впливають на хід історії світу в цілому;

- підвищення конкурентоспроможності туристичного сектору столиці, а саме: покращення рівня якості послуг, що надаються туристам, та промоція іміджу столиці України як безпечного міста з якісними послугами та невисокими цінами на відпочинок, проживання та харчування.

Провідні європейські туристичні міста (Відень, Мадрид, Барселона) успішно використовують концепцію "Смарт Сіті" (Smart City), мета якої полягає у створенні розумних, сучасних, технологічних послуг для міст XXI століття.

В рамках Міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві на 2019 - 2021 роки виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) у тісній співпраці з представниками приватного туристичного сектору та активною громадою планує використати передовий європейський досвід та втілити сучасні технологічні рішення. Першим кроком стане так званий "онлайн-блок", який включатиме розвиток вже створених проектів:

- туристичний портал міста Києва (утримання, просування та модернізація; виведення порталу на першу сторінку найбільших пошукових інтернет-систем);

- мобільний додаток "Kyiv Mobile Guide" (підтримка роботи, наповнення та розвиток);

- туристична ID-картка гостя міста Києва (підтримка роботи, наповнення та розвиток).

Окрім розвитку іноземного туризму, розвитку потребує і внутрішній туризм, що включає в себе створення конкурентоспроможного туристичного продукту, який спрямовано на позиціонування різних видів туристичних продуктів, адаптованих до вимог і очікувань внутрішнього споживача, на кшталт "Київ на вікенд", "Київ екскурсійний", "Київ гастрономічний" та ін.

Враховуючи викладене, місто Київ має достатній потенціал для перетворення на потужний туристичний центр Східної Європи, центр ділового туризму та пізнавального туризму.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Реалізація Програми спрямована на вирішення актуальних проблем міста:

1. Недосконала нормативно-правова база, законотворча діяльність, яка стримує залучення інвестицій та впровадження сучасних технологій туристичної діяльності, недостатньо стимулює туристичний бізнес.

2. Недостатнє фінансування туристичної галузі. Так, середньорічний бюджет міста Києва на розвиток туризму у минулих роках склав 0,5 млн. євро. Наприклад, фінансування розвитку туристичної сфери Відня, Берліна становить біля 11 млн. євро, Парижа - 7 млн. євро, Тель-Авіва - 2,5 млн. євро, Єрусалима - 6 млн. євро.

3. Необхідність розробки маркетингової програми розвитку туризму.

4. Низький рівень розвитку туристичної інфраструктури міста.

5. Низька реалізація туристичного потенціалу м. Києва, так званих унікальних пропозицій (Unique Selling Proposition/USP).

6. Подієвий туризм має надзвичайно великий потенціал. Не дивлячись на це, є низка проблем: слабка взаємодія організаторів найбільших заходів у місті та структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відсутність фінансової та організаційної підтримки від міста, необхідність органічного поєднання єдиного календаря подій на рік у місті з маркетинговою програмою розвитку туризму, яку потрібно розробити та втілити у життя.

7. Розвиток ділового туризму: проблема полягає у відсутності дієвого механізму для презентації конференц- та ділових можливостей столиці на міжнародній арені, для консолідації учасників ринку та залучення до міста проведення найбільших подій.

8. Недостатня конкурентоспроможність та рівень кваліфікації постачальників туристичних послуг у порівнянні з міжнародними стандартами.

9. Необхідність врегулювання правових норм щодо реєстрації туристичних операторів, гідів та екскурсоводів.

10. Відсутність дієвого механізму для реалізації державно-приватного партнерства на базі асоціацій, громадських організацій тощо.

11. Відсутність концепції розвитку внутрішнього туризму.

12. Низький рівень співпраці з туристично привабливими містами та регіонами України.

13. Недосконала статистична звітність.

14. Недостатнє залучення провідних продакшн-компаній для кіновиробництва в рамках популяризації м. Києва (розвиток кінокомісії).

4. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Основна мета Програми полягає в створенні конкурентоздатного київського туристичного продукту, збільшенні туристичних потоків, перетворенні туризму в одну з найбільш прибуткових галузей економіки Києва, що забезпечить значний внесок у соціально-економічний розвиток міста шляхом збільшення дохідної частини бюджету Києва за рахунок податкових та валютних надходжень, припливу інвестицій, збільшення кількості робочих місць, а також створення сприятливих умов для відпочинку та зміцнення здоров'я мешканців і гостей міста за умов збереження і раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини Києва.

5. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385, Указу Президента України від 12 січня 2015 року N 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020", Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 06 липня 2017 року N 724/2886, для досягнення зазначеної мети необхідно:

- вдосконалити стан наявної туристичної інфраструктури;

- створити нові туристично привабливі об'єкти в місті;

- забезпечити належний рівень безпеки для туристів;

- створити мережу сучасних туристично-інформаційних центрів;

- покращити систему орієнтування в місті шляхом встановлення туристичних вказівників та пілонів;

- забезпечити активну іміджеву кампанію міста шляхом проведення прес-турів, рекламних кампаній та участі в міжнародних промоційних виставкових заходах;

- організувати проведення різноманітних фестивалів, спрямованих на висвітлення туристичної привабливості м. Києва;

- створити проекти з розвитку галузі в рамках державно-приватного партнерства;

- спростити (лібералізувати) візову політику.

6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

1. Пріоритети розвитку туристичної сфери міста Києва

Пріоритет I. Промоція

Мета: популяризація міста Києва як туристичної дестинації

1. Просування Києва як туристичного центру.

2. Розвиток подієвого та ділового туризму.

3. Розвиток KyivFilmComission.

Пріоритет II. Інфраструктурні проекти

Мета: удосконалення туристичної інфраструктури

1. Створення навігації.

2. Створення та забезпечення діяльності туристично-інформаційних центрів.

3. Гаряча телефонна лінія.

4. Мобільні додатки, ID-картки.

Пріоритет III. Освіта та статистичні дані

Мета: обмін досвідом, вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста, навчання та підвищення кваліфікації гідів та екскурсоводів

1. Облік туристичних ресурсів, потоків туристів.

2. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста.

Пріоритет IV. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму

Мета: удосконалення законодавчої бази (щодо туристичного збору, дозволи на право здійснення туристичного супроводу, ліцензування)

Результат: створення дієвого механізму регулювання туристичної сфери.

Пріоритет V. Державно-приватне партнерство

Мета: спільна діяльність щодо реалізації маркетингових заходів

Результат: консолідація усіх зацікавлених учасників туристичного ринку = РТО задля промоції міста Києва як туристичної дестинації.

Перелік основних напрямів діяльності, завдань та заходів з реалізації Програми з визначенням обсягів та джерел фінансування наведено у додатку 1 до Програми, який сформовано відповідно до пріоритетів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 06 липня 2017 року N 724/2886.

2. Збільшення кількості туристів

2.1. Просування Києва як туристичного центру

2.1.1. Розробка маркетингової програми розвитку туризму в м. Києві

2.1.2. Забезпечення подальшого наповнення та просування туристичного порталу, лістинг міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів для мандрівників і туроператорів

2.1.3. Просування туристичного потенціалу та бренду міста шляхом проведення PR-заходів та участі у міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях тощо), а саме:

2.1.3.1. Виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції.

2.1.3.2. Організація реклами туристичних можливостей міста Києва.

2.1.3.3. Виготовлення промо-роликів, організація їх транслювання в засобах масової інформації України та/або світу.

2.1.3.4. Участь в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей м. Києва та/або організація відряджень, організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями та/або організація відряджень, проведення Днів Києва за кордоном та/або організація відряджень, підготовка та проведення мистецьких, художніх та фотовиставок за кордоном та/або організація відряджень.

2.1.3.5. Організація відряджень з проведення промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу міста Києва, організація рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва, організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями, вивчення досвіду муніципального фінансового забезпечення туристичної сфери та/або організація відряджень.

2.1.4. Організація та проведення конкурсів на кращий туристичний відеоролик про м. Київ

2.2. Розвиток подієвого та ділового туризму

2.2.1. Сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо), а також їх включення до календаря подій міста Києва

Подієвий туризм є перспективним видом туризму з невичерпним ресурсним потенціалом. Розробка та проведення знакових заходів культурного характеру, а також нових фестивалів, святкових програм дасть змогу залучити більш широкий контингент туристів та надасть туристичній індустрії потужного імпульсу для прискореного розвитку.

Передбачається сприяння у проведенні у м. Києві масштабних заходів, серед яких:

- загальноміські заходи з нагоди святкування Великодня;

- Kyiv Tourism Awards;

- Atlas Weekend;

- щорічний Київський напівмарафон "Nova Poshta Half Marathon";

- щорічний Київський марафон "Wizz Air Kyiv City Marathon";

- щорічний Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість";

- загальноміські заходи з нагоди святкування Нового року та Різдва Христового та інші.

2.2.2. Створення офіційного конвеншн-бюро міста, презентація ділового потенціалу столиці на міжнародній арені

Діловий туризм може значно пожвавити економіку м. Києва, активізувати зв'язки столиці з регіонами України і зарубіжжя.

Для перетворення м. Києва на центр ділового туризму необхідно вирішити багато завдань: по-перше, пов'язаних зі зміною співвідношення ціна/якість у бік зниження вартісної складової, а, по-друге, з вирішенням питань безпеки туристів.

Конгресовий та виставковий туризм дає змогу уникнути такої гострої проблеми в туризмі, як сезонний чинник. Збільшення кількості виставок і ярмарків, проведення міжнародних конгресів, розширення кола їх учасників та створення сучасних конгрес-центрів стане базою для розвитку в м. Києві ділового туризму.

Важливою умовою розвитку конгресового туризму є періодичне видання спеціалізованого довідкового каталогу конгрес-послуг у м. Києві. При формуванні ділового сегмента ринку слід враховувати іміджеві фактори, які сприяють ефективності відповідних заходів.

Крім того, для розвитку цього виду туризму необхідно створення офіційного конвеншн-бюро міста Києва в рамках розвитку ділового туризму столиці, презентація ділового потенціалу столиці на міжнародній арені, а також співпраця Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з найбільшими учасниками ділового ринку міста, громадськими організаціями та асоціаціями.

Подальшого розвитку потребує інсентів- (заохочувальний) туризм, що ґрунтується на колективних відвідуваннях м. Києва з екскурсійною метою та на поїздках працівників підприємств і установ у туристичні зони для відпочинку. Перспективність цього виду туризму визначається різноманітною структурою споживчого попиту на туристичні послуги.

Дотримання безпеки при наданні туристично-екскурсійних послуг потребує своєчасного створення в структурі Національної поліції України у м. Києві спеціалізованого підрозділу туристичної муніципальної поліції, що відповідатиме за безпеку туристів. Практика створення таких спеціалізованих підрозділів існує в багатьох країнах світу і рекомендується Всесвітньою туристською організацією.

2.2.3. Створення умов для розвитку сучасних видів туризму (у т. ч. весільного туризму, гастрономічного туризму тощо)

2.2.4. Діяльність з розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії КП "КМ "ТІЦ"

3. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів

3.1. Удосконалення туристичної інфраструктури

3.1.1. Облаштування пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку, зупинок туристично-екскурсійного транспорту в центрі міста, а саме:

3.1.1.1. Облаштування та обслуговування місць стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою біля пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку.

3.1.2. Стимулювання розвитку нових та модернізації наявних закладів розміщення (в т. ч. малих)

3.1.3. Забезпечення основних туристичних місць навігацією та об'єктами санітарно-гігієнічного призначення, а саме:

3.1.3.1. Розвиток туристичної навігації містом (встановлення нових та/або оновлення існуючих інформаційних носіїв на державній та іноземних мовах різних форм).

3.1.4. Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів, а саме:

3.1.4.1. Встановлення нових та забезпечення функціонування існуючих комунальних туристично-інформаційних центрів у місті Києві (в аеропортах "Бориспіль", "Київ ім. Сікорського" (Жуляни), на залізничному вокзалі, в центральній частині міста, Подолі тощо).

3.1.5. Виготовлення, встановлення та обслуговування 3-д конструкцій логотипу міста Києва

3.1.6. Виготовлення, встановлення та обслуговування міні-макетів об'єктів культурної спадщини

3.1.7. Виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції

3.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів

3.2.1. Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві

3.2.2. Створення додатків для персональних пристроїв з метою отримання туристичних маршрутів та інформації (у т. ч. мобільного додатка "Kyiv City Guide")

3.2.3. Створення єдиної туристичної ID-картки гостя столиці та налагодження співпраці з міжнародними туристичними картковими системами та програмами

3.3. Розвиток туристичної пропозиції

3.3.1. Інвентаризація об'єктів туристично-рекреаційного значення

3.3.2. Розвиток екскурсійної справи (у т. ч. розробка порядку надання екскурсійних послуг, розширення та вдосконалення тематики екскурсій, підвищення кваліфікації і атестація екскурсоводів та гідів-перекладачів, координація діяльності та підтримка громадських об'єднань екскурсійних працівників)

Основними завданнями розвитку екскурсійної справи в м. Києві повинні стати:

- розширення та вдосконалення тематики екскурсій для киян і гостей міста;

- формування переліку заміських транспортних екскурсій;

- створення екскурсійних програм для різних категорій екскурсантів;

- організація екскурсійно-інформаційних пунктів у різних районах м. Києва;

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації екскурсоводів та гідів-перекладачів, їх атестація та/або переатестація;

- організація та проведення науково-практичних конференцій і цільових семінарів з екскурсійно-методичної проблематики;

- координація діяльності (УТП не має повноважень координатора, ми можемо лише супроводжувати, рекомендувати тощо) та підтримка громадських об'єднань екскурсійних працівників;

- організація та проведення щорічних конкурсів на найкращу екскурсію;

- створення постійно діючих баз практики та стажування студентів і спеціалістів на підприємствах сфери туризму м. Києва та за кордоном.

Особливо варто зазначити, що в економічному відношенні екскурсія є найбільш рентабельною (11 - 12 %) складовою столичного турпродукту.

3.4. Підвищення рівня безпеки

3.4.1. Створення роз'яснювального довідника по роботі з іноземними туристами та проведення відповідних навчань для поліції Києва, а саме:

3.4.1.1. Створення роз'яснювального довідника по роботі з іноземними туристами.

3.4.2. Реалізація інформаційної кампанії "Kyiv Safe & Nice"

4. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму

4.1. Розробка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів

4.1.1. Внесення змін до законодавчих актів щодо направлення коштів, отриманих від справляння туристичного збору, на розвиток туристичної сфери

4.1.2. Відновлення дозволів на право здійснення туристичного супроводу та ліцензування турагентської діяльності

4.1.3. Ініціювання передачі повноважень з ліцензування туроператорської діяльності та категоризації закладів розміщення до органів місцевого самоврядування

5. Підвищення ефективності управління туристичної сфери

5.1. Обмін досвідом та співпраця

5.1.1. Створення єдиної платформи на базі КМДА для налагодження регулярної взаємодії з представниками приватного сектору, громадськими організаціями та асоціаціями (у т. ч. організаторами заходів, туристичними операторами тощо), а саме:

5.1.1.1. Створення та забезпечення діяльності міжвідомчої ради по туризму.

Розвиток державно-приватного партнерства:

- налагодження спільної роботи з приватним сектором туристичної галузі задля розвитку туристичної сфери Києва;

- реалізація проектів державно-приватного партнерства в рамках презентації м. Києва в Україні та за кордоном;

- консолідація фінансових ресурсів для виконання заходів щодо розвитку туристичної сфери;

- консолідація учасників туристичного ринку з метою участі у різноманітних заходах в рамках популяризації туристичного потенціалу м. Києва;

- підготовка та укладання міжрегіональних, регіональних, галузевих, міжвідомчих та міжнародних угод про співпрацю у сфері туризму та курортів, що спрямовані на створення цивілізованого ринку туристичних послуг.

5.1.1.2. Організація та проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку туризму в місті Києві для представників приватного сектору, громадських організацій та асоціацій (у т. ч. організаторів заходів, туристичних операторів тощо).

5.1.1.3. Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні, в тому числі організація та проведення спеціальної премії Kyiv Tourism Awards.

5.1.2. Організація співпраці та обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями (зокрема, ЮНВТО), іншими містами України та світу:

5.1.2.1. Сплата членського внеску до ЮНВТО та участь у заходах організації з метою обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу.

5.1.2.2. Вступ та сплата членських внесків до ICCA.

5.2. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста

5.2.1. Вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних, проведення аналізу і планування туристичної діяльності, а саме:

5.2.1.1. Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва.

5.2.2. Проведення маркетингових досліджень з метою визначення якості послуг підприємств готельного господарства, кількісних та якісних показників туристичних потоків

Виконання Програми дасть можливість створити умови для покращення обслуговування туристів у місті, модернізувати інфраструктуру та забезпечить:

- збільшення туристичних потоків до міста до 6,0 млн. осіб;

- збільшення середньої тривалості перебування туристів у місті до 3,0 діб;

- збільшення надходжень від туристичного збору до бюджету міста Києва до 33,0 млн. грн;

- покращення іміджу міста (організація міжнародних прес-, промо-турів, виготовлення промо-роликів про м. Київ);

- залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в розвиток туристичної сфери м. Києва;

- розвиток туристичної інфраструктури (організація дозвілля гостей, встановлення інформаційних стендів, дорожніх знаків тощо);

- взаємодію з іншими регіонами України щодо взаємного розвитку туристичного сектору.

Показники результативності, які передбачається досягти в результаті реалізації завдань та заходів Програми, наведені нижче.

Показники результативності виконання заходів Програми

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Роки

2019

2020

2021

1.

Витрат

 

 

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

тис. грн

73769,0

73769,0

71519,0

 

Коштів з бюджету міста Києва

тис. грн

67269,0

67269,0

65019,0

 

Коштів, залучених з інших джерел

тис. грн

6500,0

6500,0

6500,0

2.

Продукту

 

 

 

 

2.1.

Кількість промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва

од.

75000

75000

71875

2.2.

Кількість роз'яснювальних довідників по роботі з іноземними туристами

од.

7143

7143

7143

2.3.

Кількість буклетів "Kyiv Safe & Nice"

од.

20000

20000

40000

2.4.

Кількість сувенірної продукції про туристичні можливості м. Києва

од.

35695

35695

35695

2.5.

Кількість рекламних кампаній туристичних можливостей м. Києва

од.

4

4

4

2.6.

Кількість виготовлених промо-роликів про м. Київ

од.

2

2

2

2.7.

Кількість послуг з організації транслювання промо-роликів про м. Київ в засобах масової інформації України та/або світу

од.

2

2

2

2.8.

Кількість послуг з підтримки міської туристичної ID-картки гостя м. Києва

од.

1

1

1

2.9.

Кількість послуг з підтримки київського туристичного порталу (адаптивність) та мобільного додатка

од.

2

2

2

2.10.

Кількість комунальних туристично-інформаційних центрів (створення нових та/або обслуговування існуючих)

од.

5

6

6

2.11.

Кількість облаштованих місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою

од.

20

20

20

2.12.

Кількість встановлених та/або оновлених інформаційних носіїв

од.

271

355

355

2.13.

Кількість 3D-конструкцій логотипу міста Києва (Київ - місто, де все починається)

од.

4

5

5

2.14.

Кількість виготовлених і встановлених міні-макетів об'єктів культурної спадщини та їх обслуговування

од.

5

10

15

2.15.

Кількість виготовлених і встановлених інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції

од.

10

10

10

2.16.

Кількість заходів з інвентаризації об'єктів туристично-рекреаційного значення

од.

3

2

2

2.17.

Кількість соціологічних досліджень туристичних потоків до м. Києва

од.

2

2

2

2.18.

Кількість розроблених маркетингових програм розвитку туризму в м. Києві

од.

1

 

 

2.19.

Кількість проведених маркетингових досліджень готельного ринку м. Києва

од.

1

1

1

2.20.

Кількість виставкових заходів та семінарів

од.

10

10

10

2.21.

Кількість перехресних промоцій

од.

8

8

8

2.22.

Кількість проведення Днів Києва за кордоном

од.

5

5

5

2.23.

Кількість мистецьких, художніх та фотовиставок в міжнародних аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном

од.

8

8

8

2.24.

Кількість організованих та проведених семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку туризму в місті Києві

од.

8

8

8

2.25.

Кількість промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу м. Києва та заходів з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями, вивчення досвіду муніципального фінансового забезпечення туристичної сфери та рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва

од.

10

10

10

2.26.

Кількість членських внесків до UNWTO

од.

7

1

1

2.27.

Кількість членських внесків до ICCA

од.

2

1

1

2.28.

Кількість проведених конкурсів на кращий туристичний відеоролик про м. Київ

од.

1

1

1

2.29.

Кількість гарячих телефонних ліній для туристів

од.

1

1

1

2.30.

Кількість служб юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві

од.

1

1

1

2.31.

Кількість заходів з розвитку ділового туризму та кінокомісії КП "Київський міський туристично-інформаційний центр"

од.

2

2

2

2.32.

Кількість заходів подієвого туризму (фестивалів, ярмарків та інших заходів)

од.

16

16

16

2.33.

Кількість проведених Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні

од.

1

1

1

2.34.

Кількість кампаній з популяризації сучасних видів туризму (у т. ч. весільного туризму, гастрономічного туризму тощо)

од.

3

3

3

3.

Ефективності

 

 

 

 

3.1.

Середні видатки на розробку, виготовлення та придбання одного примірника рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої та сувенірної продукції

тис. грн

0,016

0,016

0,016

3.2.

Середні видатки на розробку та виготовлення роз'яснювального довідника по роботі з іноземними туристами

тис. грн

0,035

0,035

0,035

3.3.

Середні видатки на розробку та виготовлення буклетів "Kyiv Safe & Nice"

тис. грн

0,0025

0,0025

0,0025

3.4.

Середні видатки на розробку, виготовлення та придбання одного примірника сувенірної продукції про туристичні можливості м. Києва

тис. грн

0,03642

0,03642

0,03642

3.5.

Середні видатки на організацію однієї рекламної кампанії туристичних можливостей міста Києва

тис. грн

2375,0

2375,0

2375,0

3.6.

Середні видатки на виготовлення одного промо-ролика про м. Київ

тис. грн

250,0

250,0

250,0

3.7.

Середні видатки на організацію транслювання промо-роликів про м. Київ в засобах масової інформації України та/або світу

тис. грн

3500,0

3500,0

3500,0

3.8.

Середні видатки на підтримку міської туристичної ID-картки гостя м. Києва

тис. грн

200,0

200,0

200,0

3.9.

Середні видатки на модернізацію, обслуговування, наповнення та просування київського туристичного порталу та мобільного додатка

тис. грн

1000,0

1100,0

1250,0

3.10.

Середні видатки на встановлення та підтримку одного туристично-інформаційного центру

тис. грн

600,0

666,67

666,67

3.11.

Середні видатки на облаштування одного місця паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою

тис. грн

10,0

10,0

10,0

3.12.

Середні видатки на встановлення та/або оновлення інформаційних носіїв

тис. грн

18,45

14,085

5,634

3.13.

Середні видатки на виготовлення та встановлення 3D-конструкції логотипу міста Києва (Київ - місто, де все починається)

тис. грн

150,0

100,0

100,0

3.14.

Середні видатки на виготовлення і встановлення міні-макетів об'єктів культурної спадщини та їх обслуговування

тис. грн

200,0

130,0

106,67

3.15.

Середні видатки на виготовлення і встановлення одного інформаційного стенда для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції

тис. грн

7,0

7,0

7,0

3.16.

Середні видатки на проведення одного заходу з інвентаризації об'єктів туристично-рекреаційного значення

тис. грн

166,67

100,0

100,0

3.17.

Середні видатки на проведення одного соціологічного дослідження туристичних потоків до м. Києва

тис. грн

275,0

275,0

275,0

3.18.

Середні видатки на розроблення маркетингової програми розвитку туризму в м. Києві

тис. грн

500,0

-

-

3.19.

Середні видатки на проведення одного маркетингового дослідження готельного ринку м. Києва

тис. грн

150,0

150,0

150,0

3.20.

Середні видатки на участь в одному виставковому заході

тис. грн

700,0

700,0

700,0

3.21.

Середні видатки на проведення однієї перехресної промоції

тис. грн

250,0

250,0

250,0

3.22.

Середні видатки на проведення Днів Києва за кордоном

тис. грн

400,0

400,0

400,0

3.23.

Середні видатки на проведення однієї мистецької, художньої та фотовиставки в міжнародних аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном

тис. грн

250,0

250,0

250,0

3.24.

Середні видатки на організацію та проведення одного семінару, форуму, наради, конференції тощо з питань розвитку туризму в місті Києві

тис. грн

250,0

250,0

250,0

3.25.

Середні видатки на проведення одного промо-туру за кордоном та одного заходу з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями, рекламно-інформаційного туру для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва

тис. грн

400,0

400,0

400,0

3.26.

Середні видатки на сплату членських внесків до UNWTO

тис. грн

100,0

100,0

100,0

3.27.

Середні видатки на сплату членських внесків до ICCA

тис. грн

100,0

100,0

100,0

3.28.

Середні видатки на проведення конкурсу на кращий туристичний відеоролик про м. Київ

тис. грн

500,0

500,0

500,0

3.29.

Середні видатки на створення та забезпечення роботи однієї гарячої телефонної лінії для туристів

тис. грн

400,0

400,0

400,0

3.30.

Середні видатки на створення однієї служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві

тис. грн

199,0

199,0

199,0

3.31.

Середні видатки на проведення одного заходу з розвитку ділового туризму та кінокомісії КП "Київський міський туристично-інформаційний центр"

тис. грн

1000,0

1000,0

1000,0

3.32.

Середні видатки на проведення одного заходу подієвого туризму (фестивалів, ярмарків та інших заходів)

тис. грн

625,0

625,0

625,0

3.33.

Середні видатки на проведення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні

тис. грн

500,0

600,0

750,0

3.34.

Середні видатки на пропагування сучасних видів туризму (у т. ч. весільного туризму, гастрономічного туризму тощо)

тис. грн

66,67

66,67

66,67

4.

Якості

 

 

 

 

4.1.

Кількість в'їзних іноземних відвідувачів

млн. осіб / за рік

2,0

2,25

2,45

4.2.

Динаміка кількості в'їзних туристів, що відвідують м. Київ

%

10,00

10,00

10,00

4.3.

Середня тривалість перебування туристів

діб

2,2

2,4

2,5

4.4.

Середньорічне завантаження номерного фонду КЗР

%

38

45

46

4.5.

Кількість місць у колективних закладах розміщення

тис. од.

22,24

23,0

23,16

4.6.

Кількість міжнародних інформаційних кампаній/заходів, проведених з метою просування туристичного потенціалу міста

од.

16

18

20

4.7.

Кількість унікальних відвідувачів туристичного порталу міста

тис. відвідувачів

80,0

130,0

140,00

4.8.

Кількість завантажень мобільного додатка "Kyiv City Guide" на персональні пристрої

тис. од.

8,0

10,0

12,0

4.9.

Надходження до бюджету міста Києва коштів від справляння туристичного збору

млн. грн

27,8

30,6

33,0

4.10.

Частка доходів від туризму в ВРП м. Києва

%

>0,6

>1,0

>1,2


Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, що передбачаються у бюджеті м. Києва на відповідні роки для виконання Програми, коштів інвесторів, власних коштів підприємств, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків для виконання окремих заходів Програми та в цілому за Програмою.

Прогнозні обсяги фінансування на 2019 - 2021 рр. становлять 219057,00 тис. грн, у т. ч. за рахунок:

- бюджету міста Києва - 199557,00 тис. грн;

- інших коштів - 19500,00 тис. грн.

7. ЗАГАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА СЕКТОРОМ "ТУРИЗМ"

N з/п

Індикатор

Од. виміру

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1.

Кількість в'їзних іноземних відвідувачів

млн. осіб / за рік

2,0

2,25

2,45

2.

Середня тривалість перебування туристів

діб

2,2

2,4

2,5

3.

Середньорічне завантаження номерного фонду КЗР

%

38

45

46

4.

Кількість місць у колективних закладах розміщення

тис. од.

22,24

23,0

23,16

5.

Кількість міжнародних інформаційних кампаній/заходів, проведених з метою просування туристичного потенціалу міста

од.

16

18

20

6.

Кількість унікальних відвідувачів туристичного порталу міста

тис. відвідувачів

80,0

130,0

140,00

7.

Кількість завантажень мобільного додатка "Kyiv City Guide" на персональні пристрої

тис. од.

8,0

10,0

12,0

8.

Динаміка реальних доходів місцевого бюджету від туристичного збору (у цінах попереднього року)

%

>0

>0

>0

9.

Частка доходів від туризму в ВРП м. Києва

%

>0,6

>1,0

>1,2

10.

Проведення систематичних щорічних маркетингових та аналітичних досліджень в сфері туризму

так/ні

так

так

так

11.

Загальна позиція міста у рейтингу Nambeo Safety Index

позиція у рейтингу

217

<100

<90


8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль виконання заходів та Програми в цілому здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації, який забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері туризму.

Відповідальний виконавець Програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, надає до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Відповідальний виконавець Програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження заходів, включення додаткових заходів, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання заходів.

Після закінчення терміну реалізації Програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Київської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1


Напрями діяльності, завдання та заходи Міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві на 2019 - 2021 роки

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

Очікуваний результат

усього

за роками

2019

2020

2021

1. Збільшення кількості туристів

1.1.

 

 

 

 

 

Просування Києва як туристичного центру

 

 

 

 

 

1.1.1. Розробка маркетингової програми розвитку туризму в м. Києві

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

500,00

500,00

0,00

0,00

Чітке розуміння мети розвитку туристично-рекреаційної сфери регіону

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

500,00

500,00

0,00

0,00

1.1.2. Забезпечення подальшого наповнення та просування туристичного порталу, лістинг міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів для мандрівників і туроператорів

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

4000,00

1200,00

1300,00

1500,00

Розширення можливостей отримання інформації про місто Київ. Виведення інтернет-порталу на перші позиції пошукових систем.
Осучаснення надання туристичних послуг та каналів комунікації. Підвищення конкурентоспроможності київського туристичного порталу

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

4000,00

1200,00

1300,00

1500,00

1.1.3. Просування туристичного потенціалу та бренду міста шляхом проведення PR-заходів та участі у міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях тощо), а саме:

2019 - 2021

 

Бюджет міста Києва

110950,00

36500,00

37000,00

36950,00

Просування Києва як європейської туристичної столиці та популяризація його туристичних можливостей та потенціалу

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

12000,00

4000,00

4000,00

4000,00

Разом

122950,00

40500,00

41000,00

40950,00

1.1.3.1. Виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

7450,00

2500,00

2500,00

2450,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

7450,00

2500,00

2500,00

2450,00

1.1.3.2. Організація реклами туристичних можливостей міста Києва

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

28500,00

9500,00

9500,00

9500,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

28500,00

9500,00

9500,00

9500,00

1.1.3.3. Виготовлення промо-роликів, організація їх транслювання в засобах масової інформації України та/або світу

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

22500,00

7500,00

7500,00

7500,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

22500,00

7500,00

7500,00

7500,00

1.1.3.4. Участь в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей м. Києва та/або організація відряджень, організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями та/або організація відряджень, проведення Днів Києва за кордоном та/або організація відряджень, підготовка та проведення мистецьких, художніх та фотовиставок за кордоном та/або організація відряджень

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"
Управління міжнародних зв'язків,
суб'єкти господарювання (за згодою)

Бюджет міста Києва

39000,00

13000,00

13000,00

13000,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

4500,00

1500,00

1500,00

1500,00

Разом

43500,00

14500,00

14500,00

14500,00

1.1.3.5. Організація відряджень з проведення промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу міста Києва, організація рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва, організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями, вивчення досвіду муніципального фінансового забезпечення туристичної сфери та/або організація відряджень

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"
Управління міжнародних зв'язків,
суб'єкти господарювання за згодою)

Бюджет міста Києва

12000,00

4000,00

4000,00

4000,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

7500,00

2500,00

2500,00

2500,00

Разом

19500,00

6500,00

6500,00

6500,00

1.1.4. Організація та проведення конкурсів на кращий туристичний відеоролик про м. Київ

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

1500,00

500,00

500,00

500,00

Просування Києва як європейської туристичної столиці та популяризація його туристичних можливостей та потенціалу

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

1500,00

500,00

500,00

500,00

1.2.

Розвиток подієвого та ділового туризму

1.2.1. Сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо), а також їх включення до календаря подій міста Києва

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

30000,00

10000,00

10000,00

10000,00

Популяризація та промоція м. Києва

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

1500,00

500,00

500,00

500,00

Разом

31500,00

10500,00

10500,00

10500,00

1.2.2. Створення офіційного конвеншн-бюро міста, презентація ділового потенціалу столиці на міжнародній арені

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

 

 

 

 

Просування м. Києва на міжнародній арені, майданчик для проведення міжнародних конгресів, конференцій та ділових зустрічей

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

3000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Разом

3000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1.2.3. Створення умов для розвитку сучасних видів туризму (у т. ч. весільного туризму, гастрономічного туризму тощо)

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ",
суб'єкти господарювання (за згодою)

Бюджет міста Києва

600,00

200,00

200,00

200,00

Популяризація та промоція м. Києва

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

1500,00

500,00

500,00

500,00

Разом

2100,00

700,00

700,00

700,00

1.2.4. Діяльність з розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії КП "КМ ТІЦ"

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

6000,00

2000,00

2000,00

2000,00

Забезпечення діяльності КП "ТІЦ" сприятиме розвитку туристичної сфери міста

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

6000,00

2000,00

2000,00

2000,00

 

Всього по завданню 1

 

2019 - 2021

 

Бюджет міста Києва

152050,00

50900,00

50500,00

50650,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

18000,00

6000,00

6000,00

6000,00

Разом

170050,00

56900,00

56500,00

56650,00

2. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів

2.1.

Удосконалення туристичної інфраструктури

2.1.1. Облаштування пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку, зупинок туристично-екскурсійного транспорту в центрі міста, а саме:

2019 - 2021

 

Бюджет міста Києва

600,00

200,00

200,00

200,00

Облаштування та оновлення місць паркування і стоянок туристично-екскурсійного транспорту. Створення дорожніх умов для проведення автобусних екскурсій

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

600,00

200,00

200,00

200,00

2.1.1.1. Облаштування та обслуговування місць стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою біля пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"
КП "Центр організації дорожнього руху"

Бюджет міста Києва

600,00

200,00

200,00

200,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

600,00

200,00

200,00

200,00

2.1.2. Стимулювання розвитку нових та модернізації наявних закладів розміщення (в т. ч. малих)

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

 

 

 

 

Не потребує фінансування

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

2.1.3. Забезпечення основних туристичних місць навігацією та об'єктами санітарно-гігієнічного призначення, а саме:

2019 - 2021

 

Бюджет міста Києва

12000,00

5000,00

5000,00

2000,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

12000,00

5000,00

5000,00

2000,00

2.1.3.1. Розвиток туристичної навігації містом (встановлення нових та/або оновлення існуючих інформаційних носіїв на державній та іноземних мовах різних форм)

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

12000,00

5000,00

5000,00

2000,00

Створення міської системи туристичної навігації для орієнтування гостей та мешканців міста, популяризації об'єктів дестинації, збільшення відвідування закладів культурно-мистецького призначення

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

12000,00

5000,00

5000,00

2000,00

2.1.4. Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів, а саме:

2019 - 2021

 

Бюджет міста Києва

11000,00

3000,00

4000,00

4000,00

Надання послуг щодо забезпечення мешканців та гостей м. Києва довідковою інформацією та інформаційними матеріалами про туристичні можливості Києва, просування туристичного потенціалу міста

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

1500,00

500,00

500,00

500,00

Разом

12500,00

3500,00

4500,00

4500,00

2.1.4.1. Встановлення нових та забезпечення функціонування існуючих комунальних туристично-інформаційних центрів в місті Києві (в аеропортах "Бориспіль", "Київ ім. Сікорського" (Жуляни), на залізничному вокзалі, в центральній частині міста, Подолі тощо)

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

11000,00

3000,00

4000,00

4000,00

 

Інші джерела: - спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

1500,00

500,00

500,00

500,00

Разом

12500,00

3500,00

4500,00

4500,00

2.1.5. Виготовлення, встановлення та обслуговування 3-д конструкцій логотипу міста Києва

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

1600,00

600,00

500,00

500,00

Позиціонування міста Києва як європейської туристичної столиці, збільшення кількості туристів в місті Києві на 20 % щорічно

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

1600,00

600,00

500,00

500,00

2.1.6. Виготовлення, встановлення та обслуговування міні-макетів об'єктів культурної спадщини

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

3900,00

1000,00

1300,00

1600,00

Покращення доступності для людей з обмеженими можливостями - вадами зору до історико-архітектурних споруд найвидатніших та найвідоміших об'єктів туристичної привабливості міста Києва

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

3900,00

1000,00

1300,00

1600,00

2.1.7. Виготовлення і встановлення інформаційних стендів для розповсюдження рекламно-інформаційної поліграфічної друкованої продукції

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

210,00

70,00

70,00

70,00

Розповсюдження промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва серед гостей м. Києва в закладах розміщення

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

210,00

70,00

70,00

70,00

2.2.

Підвищення якості сервісу обслуговування туристів

2.2.1. Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

1797,00

599,00

599,00

599,00

Інформаційна підтримка для іноземних та внутрішніх туристів, які відвідують м. Київ

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

1797,00

599,00

599,00

599,00

2.2.2. Створення додатків для персональних пристроїв з метою отримання туристичних маршрутів та інформації (у т. ч. мобільного додатка "Kyiv City Guide")

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

2700,00

800,00

900,00

1000,00

Підвищення якості сервісу обслуговування туристів

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

2700,00

800,00

900,00

1000,00

2.2.3. Створення єдиної туристичної ID-картки гостя столиці та налагодження співпраці з міжнародними туристичними картковими системами та програмами

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"
КП "Центр організації дорожнього руху"

Бюджет міста Києва

600,00

200,00

200,00

200,00

Підвищення якості сервісу обслуговування туристів

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

600,00

200,00

200,00

200,00

2.3.

Розвиток туристичної пропозиції

2.3.1. Інвентаризація об'єктів туристично-рекреаційного значення

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

900,00

500,00

200,00

200,00

Розвиток екскурсійної діяльності м. Києва

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

900,00

500,00

200,00

200,00

2.3.2. Розвиток екскурсійної справи (у т. ч. розробка порядку надання екскурсійних послуг, розширення та вдосконалення тематики екскурсій, підвищення кваліфікації і атестація екскурсоводів та гідів-перекладачів, координація діяльності та підтримка громадських об'єднань екскурсійних працівників)

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

 

 

 

 

Не потребує фінансування

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

2.4.

Підвищення рівня безпеки

2.4.1. Створення роз'яснювального довідника по роботі з іноземними туристами та проведення відповідних навчань для поліції Києва, а саме:

2019 - 2021

 

Бюджет міста Києва

950,00

250,00

250,00

250,00

Підвищення рівня безпеки та реалізація інформаційної кампанії

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

950,00

250,00

250,00

250,00

2.4.1.1. Створення роз'яснювального довідника по роботі з іноземними туристами

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

750,00

250,00

250,00

250,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

750,00

250,00

250,00

250,00

2.4.2. Реалізація інформаційної кампанії "Kyiv Safe & Nice"

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

200,00

50,00

50,00

100,00

Підвищення рівня безпеки та реалізація інформаційної кампанії

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

200,00

50,00

50,00

100,00

 

Всього по завданню 2

 

 

 

Бюджет міста Києва

36257,00

12269,00

13269,00

10719,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

1500,00

500,00

500,00

500,00

Разом

37757,00

12769,00

13769,00

11219,00

3. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму

3.1.

Розробка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів

3.1.1. Внесення змін до законодавчих актів щодо направлення коштів, отриманих від справляння туристичного збору, на розвиток туристичної сфери

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

0,00

0,00

0,00

0,00

Не потребує фінансування

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Відновлення дозволів на право здійснення туристичного супроводу та ліцензування турагентської діяльності

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

0,00

0,00

0,00

0,00

Не потребує фінансування

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Ініціювання передачі повноважень з ліцензування туроператорської діяльності та категоризації закладів розміщення до органів місцевого самоврядування

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

0,00

0,00

0,00

0,00

Не потребує фінансування

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Всього по завданню 3

 

2019 - 2021

 

Бюджет міста Києва

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Підвищення ефективності управління туристичної сфери

4.2.

Обмін досвідом та співпраця

4.2.1. Створення єдиної платформи на базі КМДА для налагодження регулярної взаємодії з представниками приватного сектору, громадськими організаціями та асоціаціями (у т. ч. організаторами заходів, туристичними операторами тощо), а саме:

2019 - 2021

 

Бюджет міста Києва

7850,00

2500,00

2600,00

2750,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

7850,00

2500,00

2600,00

2750,00

4.2.1.1. Створення та забезпечення діяльності міжвідомчої ради по туризму

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

0,00

0,00

0,00

0,00

Не потребує фінансування

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.2. Організація та проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку туризму в місті Києві для представників приватного сектору, громадських організацій та асоціацій (у т. ч. організаторів заходів, туристичних операторів тощо)

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ",
суб'єкти господарювання (за згодою)

Бюджет міста Києва

6000,00

2000,00

2000,00

2000,00

Презентація туристичного потенціалу м. Києва

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

6000,00

2000,00

2000,00

2000,00

4.2.1.3. Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні, в тому числі організація та проведення спеціальної премії Kyiv Tourism Awards

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

1850,00

500,00

600,00

750,00

Популяризація туризму, відзначення кращих працівників в сфері туризму м. Києва

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

1850,00

500,00

600,00

750,00

4.2.2. Організація співпраці та обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями (зокрема, ЮНВТО), іншими містами України та світу:

2019 - 2021

 

Бюджет міста Києва

1300,00

900,00

200,00

200,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

1300,00

900,00

200,00

200,00

4.2.2.1. Сплата членського внеску до ЮНВТО та участь у заходах організації з метою обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій,
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

900,00

700,00

100,00

100,00

Членство у найбільш впливовому світовому структурному підрозділі з питань туризму ООН. Популяризація туризму. Вивчення міжнародного туристського досвіду, взяття участі у семінарах та стажуванні в рамках Всесвітньої туристичної організації

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

900,00

700,00

100,00

100,00

4.2.2.2. Вступ та сплата членських внесків до ІССА

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій,
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

400,00

200,00

100,00

100,00

Членство міста Києва в ІССА дозволить збільшити попит на конгресний туризм в місті Києві та забезпечить сталий зріст столиці України як міста для проведення масштабних конгресів та конференцій світового рівня

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

400,00

200,00

100,00

100,00

4.3.

Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста

4.3.1. Вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних, проведення аналізу і планування туристичної діяльності, а саме:

2019 - 2021

 

Бюджет міста Києва

1650,00

550,00

550,00

550,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

1650,00

550,00

550,00

550,00

4.3.1.1. Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

1650,00

550,00

550,00

550,00

Вивчення стану іноземних та внутрішніх туристичних потоків у м. Києві, їх структури, виявлення попиту на туристичні послуги та прогнозування попиту на майбутнє

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

1650,00

550,00

550,00

550,00

4.3.2. Проведення маркетингових досліджень з метою визначення якості послуг підприємств готельного господарства, кількісних та якісних показників туристичних потоків

2019 - 2021

Управління туризму та промоцій
КП "КМ ТІЦ"

Бюджет міста Києва

450,00

150,00

150,00

150,00

Розвиток готельного господарства, проведення періодичних досліджень стану готельного господарства 200 колективних закладів розміщення, аналіз їх діяльності

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

 

 

 

 

Разом

450,00

150,00

150,00

150,00

 

Всього по завданню 4

 

2019 - 2021

 

Бюджет міста Києва

11250,00

4100,00

3500,00

3650,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

11250,00

4100,00

3500,00

3650,00

 

Разом

 

2019 - 2021

 

Бюджет міста Києва

199557,00

67269,00

67269,00

65019,00

 

Інші джерела:
- спонсорські кошти
- залучені кошти
- власні кошти підприємств
- кошти банків

19500,00

6500,00

6500,00

6500,00

Разом

219057,00

73769,00

73769,00

71519,00


 

Київський міський голова

В. Кличко