КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 9 жовтня 2018 року N 1742/5806

Про затвердження Порядку ревіталізації закладів дошкільної освіти і закладів позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва

Відповідно до частини другої та п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", статті 329 Цивільного кодексу України, Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України "Про освіту", статей 18, 19 та 20 Закону України "Про дошкільну освіту", Закону України "Про позашкільну освіту", Закону України "Про охорону дитинства", постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року N 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року N 209/7546 "Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)", з метою належної реалізації прав киян на дошкільну та позашкільну освіту Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок ревіталізації закладів дошкільної освіти і закладів позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком до цього рішення.

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з районними в м. Києві державними адміністраціями, Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у тримісячний строк з дати прийняття цього рішення провести повну інвентаризацію та створити перелік усіх нежилих приміщень чи будівель, в яких в установленому порядку було створено та підлягають розміщенню заклади дошкільної освіти і заклади позашкільної освіти (далі - Перелік проінвентаризованих приміщень), які були передані в оренду чи інше право користування і які не використовуються для освітніх потреб, а також земельних ділянок таких колишніх закладів дошкільної освіти, який має включати:

- інформацію щодо площі приміщення чи будівлі кожного об'єкта, визначеного у пункті 2 цього рішення;

- інформацію щодо площі та меж земельних ділянок кожного об'єкта, визначеного у пункті 2 цього рішення, та користувачів зазначених земельних ділянок;

- інформацію щодо кількості груп та загальної кількості місць кожного окремого колишнього закладу дошкільної освіти чи закладу позашкільної освіти, визначених у пункті 2 цього рішення, що була передбачена під час функціонування таких закладів;

- інформацію щодо осіб, які використовують вказані приміщення чи будівлі та підстав їх використання.

3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності і постійну комісію Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
09.10.2018 N 1742/5806


Порядок ревіталізації закладів дошкільної освіти і закладів позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва

1. Ревіталізація - відновлення за рахунок коштів бюджету міста Києва або приватних інвестицій функціонування закладів дошкільної освіти і закладів позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва в приміщеннях чи будівлях, включених до Переліку об'єктів, на які поширюється Порядок ревіталізації закладів дошкільної освіти і закладів позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва. Ревіталізація проводиться після звільнення вказаних приміщень чи будівель орендарями або користувачами з урахуванням положень цього Порядку.

2. Перелік об'єктів, на які поширюється Порядок ревіталізації закладів дошкільної освіти і закладів позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва і необхідність відновлення функціонування яких має пріоритетне значення (далі - Перелік об'єктів ревіталізації), формується Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у місячний строк після створення Переліку проінвентаризованих приміщень з об'єктів, включених до цього Переліку, за погодженням з постійною комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту і постійною комісією Київської міської ради з питань власності. Перелік об'єктів ревіталізації підлягає затвердженню розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

Перелік об'єктів ревіталізації оновлюється шляхом включення до нього нових об'єктів з Переліку проінвентаризованих приміщень щорічно до 1 лютого. Нові об'єкти включаються до Переліку об'єктів ревіталізації за процедурою, регламентованою цим Порядком.

3. Приміщення включаються до Переліку об'єктів ревіталізації за таких умов:

- у таких приміщеннях чи будівлях раніше, на дату проголошення Акта Незалежності України, в установленому законодавством порядку було створено та підлягали розміщенню заклади дошкільної освіти чи заклади позашкільної освіти;

- приміщення чи будівля належить до майна територіальної громади міста Києва та перебуває в оренді чи користуванні у суб'єктів господарювання, установ або організацій;

- приміщення чи будівля використовується орендарями або користувачами не за цільовим призначенням, зокрема, щодо використання його як закладу дошкільної освіти чи закладу позашкільної освіти;

- використання орендарями та користувачами вказаного приміщення чи будівлі не спрямоване на реалізацію прав киян на дошкільну та позашкільну освіту.

4. Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інші орендодавці та балансоутримувачі комунального майна з моменту затвердження Переліку об'єктів ревіталізації зобов'язані забезпечити:

- не продовження існуючих договорів оренди приміщень чи будівель, включених до Переліку об'єктів ревіталізації, навіть за наявності у орендарів переважного права, та не укладення нових договорів оренди щодо вказаних приміщень чи будівель шляхом виключення таких приміщень чи будівель з переліку вільних;

- відповідно до чинного законодавства забезпечити передачу в оренду чи інше право користування орендарям або користувачам приміщень чи будівель, що включені до Переліку об'єктів ревіталізації, альтернативних об'єктів, що знаходяться в переліку вільних приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, взамін звільнених.

5. Сформований та затверджений Перелік об'єктів ревіталізації направляється балансоутримувачам, які в шестимісячний строк з моменту його отримання зобов'язані забезпечити розробку проектно-кошторисної документації з метою визначення переліку робіт, необхідних для відновлення функціонування об'єктів, та вартості зазначених робіт у національній валюті України, сформувати проектно-кошторисну документацію та направити її до Київської міської ради.

6. Проектно-кошторисна документація, сформована відповідно до пункту 5 цього Порядку, розглядається постійною комісією Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту та постійною комісією Київської міської ради з питань власності і у разі затвердження направляється відповідним головним розпорядникам бюджетних коштів. Вказані постійні комісії Київської міської ради мають розглянути проектно-кошторисну документацію та погодити її, або вмотивовано відмовити у погодженні та направити її балансоутримувачам на доопрацювання.

7. В разі погодження вказаними у пункті 6 постійними комісіями Київської міської ради проектно-кошторисної документації відповідні головні розпорядники бюджетних коштів у тримісячний строк формують бюджетний запит, який направляють до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для вирішення питання щодо виділення коштів на проведення ревіталізації відповідних об'єктів.

8. Об'єкти, які пройшли процедуру ревіталізації, встановлену цим Порядком, в подальшому мають використовуватися лише за функціональним і цільовим призначенням. Відчуження зазначених об'єктів у приватну власність забороняється.

 

Київський міський голова

В. Кличко