КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 13 вересня 2018 року N 1369/5433

Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

Відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 11, 66, 78, 79 Закону України "Про освіту", частини другої статті 19, статті 37 Закону України "Про дошкільну освіту", з метою розвитку мережі закладів дошкільної освіти та задоволення потреб громадян в здобутті дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва та інших суб'єктах освітньої діяльності, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, у тому числі, приватних або корпоративних закладах дошкільної освіти міста Києва, захисту прав членів територіальної громади міста Києва у здобутті дошкільної освіти Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості (далі - Порядок), що додається.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Вжити організаційно-правові заходи щодо реалізації цього рішення.

2.2. Привести власні акти у відповідність до цього рішення.

3. Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Надавати методичну та практичну допомогу з питань застосування Порядку, затвердженого пунктом 1 цього рішення.

3.2. Розробити та затвердити зразок договору про надання освітньої послуги суб'єктом освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти, у тому числі, приватним або корпоративним закладом дошкільної освіти міста Києва.

3.3. Визначити перелік документів для отримання суб'єктом освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти, у тому числі, приватним або корпоративним закладом дошкільної освіти міста Києва, компенсації за надання освітньої послуги.

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

5. Це рішення набирає чинності з дня опублікування та вводиться в дію з 01 січня 2019 року.

Розділ IV Порядку, затвердженого пунктом 1 цього рішення, вводиться в дію з 01 вересня 2018 року у разі затвердження рішенням Київської міської ради про бюджет міста Києва на 2018 рік базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
13.09.2018 N 1369/5433


Порядок
здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регламентує здійснення видатків на дошкільну освіту у комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва та інших суб'єктах освітньої діяльності, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, у тому числі приватних та корпоративних закладах дошкільної освіти міста Києва, на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості.

1.2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються в такому значенні:

базовий компонент дошкільної освіти - це Державний стандарт дошкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки України;

базовий фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - це місячний обсяг коштів для забезпечення виховання однієї дитини віком від трьох до шести/семи років у групі з 12-годинним режимом роботи комунального закладу дошкільної освіти та п'ятиденним робочим тижнем відповідно до умов базового компоненту дошкільної освіти;

цільовий фонд вирівнювання - це обсяг коштів, що щорічно передбачаються бюджетом міста Києва на відповідний рік на функціонування комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади м. Києва, які не передбачені при визначенні базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів дошкільної освіти.

1.3. Для цілей цього Порядку під термінами:

1) суб'єкт освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти та має ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти - приватний або корпоративний заклад дошкільної освіти, інша юридична особа приватного права, структурний підрозділ якої забезпечує надання освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, фізична особа - підприємець, основним видом діяльності якої є діяльність у сфері дошкільної освіти;

2) "група загального розвитку" розуміється комплектування груп у комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва таких типів:

заклад дошкільної освіти (ясла) для дітей віком від одного до трьох років;

закладах дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком від одного до шести (семи) років;

заклад дошкільної освіти (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років;

у складі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від одного до шести (семи, восьми) років;

у складі закладу дошкільної освіти (центр розвитку дитини);

у складі закладу "школа - дитячий садок";

3) "санаторна група" розуміється комплектування груп у санаторних та комбінованих комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва;

4) "спеціальна група" розуміється комплектування груп у спеціальних та комбінованих комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва.

1.4. Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених в законах України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" та інших законодавчих актах України.

2. Базовий фінансовий норматив бюджетної забезпеченості

2.1. Базовий фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку в розрахунку на місяць затверджується рішенням Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідний рік.

2.2. Базовий фінансовий норматив бюджетної забезпеченості (БФН) однієї дитини дошкільного віку в розрахунку на місяць за статистикою комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва розраховується за формулою:

  

, де

Кс - кількість ставок на 1 групу дітей віком від трьох років по штатних нормативах комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва (вихователь, помічник вихователя, музичний керівник, інструктор з фізкультури, керівник гуртка);

ННГ - максимальна нормативна наповнюваність груп для дітей віком від трьох до шести (семи) років у комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва (що відповідно до статті 14 Закону України "Про дошкільну освіту" = 20);

Кіс - коефіцієнт приведення ставок інших працівників у комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, не зазначених в показнику Кс, становить 0,36;

СЗП - середньомісячна заробітна плата працівників у комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва з нарахуваннями на фонд оплати праці на плановий бюджетний період;

Нк - показник середніх1 витрат на оплату комунальних послуг на одну дитину в місяць.

____________
1 Обсяг видатків на оплату комунальних послуг розраховується виходячи з обсягу фактичного річного споживання за попередній період закладів дошкільної освіти (ясла, ясла-садки, дитячі садки), вартості енергоносіїв, уточненої на коефіцієнт зміни цін і тарифів, та контингенту дітей дошкільного віку;

Нп - показник середніх витрат на поточні видатки на одну дитину в місяць (витрати на медикаменти, господарчі та канцелярські товари, текстильні вироби, поточне обслуговування).

3. Розподіл видатків на дошкільну освіту комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

3.1. Розподіл видатків на дошкільну освіту комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва розраховується на підставі:

базового компоненту дошкільної освіти;

базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості;

контингенту дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти територіальної громади міста Києва (ясла, ясла-садки, дитячі садки) віком від одного до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог базового компоненту дошкільної освіти станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду;

типових штатних нормативів для закладів дошкільної освіти (ясла, ясла-садки, дитячі садки) з 12-годинним режимом роботи та п'ятиденним робочим тижнем;

коригуючих коефіцієнтів.

3.2. Розподіл видатків на дошкільну освіту комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва (Вдо) здійснюється за такою формулою:

Вдо = [(Дпвзаг + Дпвсан ґ Ксан + Дпвспец ґ Кспец) + (Дрвзаг + Дрвсан ґ Ксан + Дрвспец ґ Кспец) ґ Крв] ґ БФН ґ П + Цфв

Вдо = [(Дпвзаг + Дпвсан ґ Ксан + Дпвспец ґ Кспец) + (Дрвзаг + Дрвсан ґ Ксан + Дрвспец ґ Кспец) ґ Крв] ґ БФН ґ П + Цфв

де Дпвзаг - кількість дітей передшкільного віку у групах загального розвитку комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва;

Дрвзаг - кількість дітей раннього віку у групах загального розвитку комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва;

Дпвсан - кількість дітей передшкільного віку у санаторних групах комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва;

Дрвсан - кількість дітей раннього віку у санаторних групах комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва;

Дпвспец - кількість дітей передшкільного віку у спеціальних групах комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва;

Дрвспец - кількість дітей раннього віку у спеціальних групах комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва;

Крв - коефіцієнт приведення дітей раннього віку, що становить 1,2;

Ксан - коефіцієнт приведення дітей дошкільного віку у групах санаторного типу комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, що становить 1,3;

Кспец - коефіцієнт приведення дітей дошкільного віку у групах спеціального типу комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, що становить 2,2;

П - період надання освітньої послуги на здобуття дошкільної освіти (кількість місяців) у комунальному закладі дошкільної освіти територіальної громади міста Києва;

Цфв - цільовий фонд вирівнювання.

Цільовий фонд вирівнювання встановлюється щорічно рішенням про бюджет міста Києва на відповідний рік та забезпечує збереження обсягу видатків на дошкільну освіту на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді.

Головним розпорядником коштів цільового фонду вирівнювання є Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.3. Районні в місті Києві державні адміністрації на основі звіту за формою N 85-к формують зведений звіт про контингент дітей, які отримують освітню послугу у комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, та подають його до 25 березня поточного року до Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.4. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подає до 25 квітня поточного року зведений звіт про контингент дітей, які отримують освітню послугу у комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.5. Районні в місті Києві державні адміністрації, як головні розпорядники бюджетних коштів, формують бюджетний запит у розрізі кожного комунального закладу дошкільної освіти територіальної громади міста Києва з урахуванням контингенту дітей та базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та подають у встановленому порядку до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.6. На кожний комунальний заклад дошкільної освіти територіальної громади міста Києва складається кошторис з урахуванням формульного підходу розподілу видатків на дошкільну освіту.

3.7. Встановити, що у разі зарахування з 01 вересня 2018 року в комунальний заклад дошкільної освіти територіальної громади міста Києва дитини, не зареєстрованої в місті Києві (окрім дітей внутрішньо переміщених осіб та дітей учасників АТО), встановлюється щомісячна плата за надання дошкільної освіти в комунальному закладі дошкільної освіти територіальної громади міста Києва в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, затвердженого рішенням Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідний рік.

Щомісячна плата за надання дошкільної освіти в комунальному закладі дошкільної освіти територіальної громади міста Києва в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, затвердженого рішенням Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідний рік, здійснюється за рахунок коштів батьків (опікунів) за їх згодою або за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, членом територіальної громади якої є дитина (батьки (один із батьків), опікуни дитини).

4. Розподіл видатків на суб'єктів освітньої діяльності, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, у тому числі, приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти міста Києва

4.1. Суб'єкт освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти, у тому числі, приватний або корпоративний заклад дошкільної освіти, за зверненням може отримати компенсацію за надання освітньої послуги дитині, місце проживання якої зареєстровано в місті Києві, в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, затвердженого рішенням Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідний рік для комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва.

4.2. Суб'єкт освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти, у тому числі, приватний або корпоративний заклад дошкільної освіти, для отримання компенсації вартості надання освітньої послуги повинен відповідати таким вимогам:

1) бути зареєстрованим у місті Києві;

2) здійснювати освітню діяльність в місті Києві на підставі ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти;

3) мати в наявності матеріально-технічну базу, що забезпечує виконання базового компонента дошкільної освіти та відповідає вимогам нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти щодо санітарно-гігієнічних вимог, безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці;

4) мати в наявності педагогічні кадри з відповідною спеціальною освітою та/або професійною кваліфікацією педагогічного працівника;

5) мати в наявності затверджену (схвалену) в установленому порядку освітню програму, що відповідає вимогам базового компонента дошкільної освіти;

6) мати режим роботи закладу дошкільної освіти з тривалістю перебування в ньому дитини не менше десяти годин та триразовим харчуванням;

7) мати підтвердження про успішне проходження інституційного аудиту на підтвердження якості освіти та освітньої діяльності, дотримання законодавства.

4.3. Суб'єкт освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти, у тому числі, приватний або корпоративний заклад дошкільної освіти, подає до управління освіти районної в місті Києві державної адміністрації заявку для отримання компенсації за надання освітньої послуги з урахуванням контингенту дітей та документи, перелік яких визначає Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.4. Управління освіти районної в місті Києві державної адміністрації опрацьовує отримані від суб'єкта освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти, у тому числі, приватного або корпоративного закладу дошкільної освіти, документи, приймає рішення щодо надання компенсації та укладає відповідний тристоронній договір між суб'єктом освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти, у тому числі, приватним або корпоративним закладом дошкільної освіти, управлінням освіти районної в місті Києві державної адміністрації та батьками (опікунами), діти яких навчаються у суб'єкта освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти, у тому числі, приватному або корпоративному закладі дошкільної освіти.

4.5. Управління освіти районної в місті Києві державної адміністрації щомісячно здійснює компенсацію за фактично надану освітню послугу суб'єкту освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти, у тому числі, приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти, на умовах укладеного тристороннього договору в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, затвердженого рішенням Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідний рік для комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва.

4.6. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в наданих документах, покладається на суб'єкта освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти, у тому числі, приватний або корпоративний заклад дошкільної освіти.

4.7. Для підтвердження права дитини на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості батьки (опікуни), діти яких навчаються у суб'єкта освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти, у тому числі, приватному або корпоративному закладі дошкільної освіти, повинні мати один із таких документів, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини в місті Києві, а саме:

1) витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);

2) копія одного з документів, до яких вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист) одного з батьків дитини з відміткою про реєстрацію місця проживання (під час подання документів пред'являється оригінал відповідного документа);

3) довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року N 207;

4) копія документа, що засвідчує право на проживання дитини, одного з батьків дитини в місті Києві: право власності на відповідне житло або право на користування ним (договір на користування житловим приміщенням має бути нотаріально посвідчений (крім договору на користування кімнатою в гуртожитку) або зареєстрований відповідно до статті 158 Житлового кодексу УРСР). Під час подання документів пред'являється оригінал відповідного документа.

5. Звітність

5.1. Складання та подання фінансової звітності про використання коштів бюджету міста Києва здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Київський міський голова

В. Кличко