КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
X сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25 грудня 2012 року N 680/8964

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва"

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих посадовими особами місцевого самоврядування", з метою приведення рішення Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва" у відповідність до вимог чинного законодавства України Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051:

1.1. Абзац дев'ятнадцятий Розділу I викласти в такій редакції: "Контрольна картка на тимчасове порушення благоустрою вводиться на період до затвердження Київською міською радою Порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів".

1.2. Абзац двадцятий Розділу I виключити.

1.3. Абзац 3 підпункту 6.2.1 пункту 6.2 Розділу VI виключити.

1.4. У підпункті 6.2.7 пункту 6.2 Розділу VI слова "наказ N 178 від 09.11.2007 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України" замінити словами "наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21.08.2008 N 253".

1.5. У підпункті 7.1.1 пункту 7.1 Розділу VII:

1.5.1. Слова "Санітарними правилами утримання територій населених місць (СанПиН 42-128-4690-88, Правилами надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів (затверджені наказом Держбуду України N 54 від 21.03.2000)" виключити.

1.5.2. Слова "Порядком збирання та транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) у м. Києві, затверджених рішенням Київської міської ради N 90/1300 від 18.03.2004" замінити словами "Правилами транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) у м. Києві, затверджених рішенням Київської міської ради від 30.10.2008 N 582/582".

1.6. В абзаці 7 підпункту 7.3.4 пункту 7.3 Розділу VII слова "(наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.03.2000 N 54 "Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів)" виключити.

1.7. У підпункті 8.1.1 пункту 8.1 Розділу VIII слова "Технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг (КТМ 204 України 010-94), що затверджені наказом голови Української державної корпорації "Укравтодор" N 190 від 26.09.97" виключити.

1.8. У підпункті 13.1.1 пункту 13.1 Розділу XIII слова "Правилами забудови м. Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 N 11/2587" виключити.

1.9. Підпункт 13.3.1 пункту 13.3 Розділу XIII викласти в такій редакції: "13.3.1. Демонтаж, перевезення, зберігання самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд, власники яких ухиляються від демонтажу або власники яких невідомі, здійснюються Головним управлінням контролю за благоустроєм та районними в місті Києві державними адміністраціями за кошти міського бюджету з наступним відшкодуванням усіх витрат власником тимчасової споруди, винним у порушенні благоустрою".

1.10. Пункт 18.4 Розділу XVIII виключити.

1.11. В абзаці 2 підпункту 21.2.2 пункту 21.2 Розділу XXI слова "та згідно з Методикою визначення відновної вартості об'єкта благоустрою, затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 26 жовтня 2006 року N 356" виключити.

2. Внести зміни у Правила торгівлі на ринках у м. Києві, які є додатком до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051:

2.1. Абзац 3 пункту 22 Розділу I виключити.

2.2. В абзаці 1 пункту 26 Розділу I слова "Правил продажу продовольчих товарів, затверджених наказом МЗЕЗ України від 28.12.94 N 237 і зареєстрованих у Мін'юсті України 17.01.95 за N 9/545, Правил продажу непродовольчих товарів, затверджених наказом МЗЕЗ України від 27.05.96 N 294 і зареєстрованих у Мін'юсті України 13.06.96 за N 298/1323" виключити.

2.3. У пункті 38 Розділу II слова "Правил продажу продовольчих товарів" виключити.

2.4. Абзац 6 пункту 44 Розділу III виключити.

У зв'язку з цим абзаци 7 - 12 пункту 44 Розділу III вважати відповідно абзацами 6 - 11.

3. Пункт 3 рішення Київської міської ради від 22.09.2011 N 35/6251 "Про внесення змін і доповнень до деяких рішень Київської міської ради" в редакції рішення Київської міської ради від 12.07.2012 N 668/8005 "Про внесення змін і доповнень до деяких рішень Київської міської ради" визнати таким, що втратив чинність, з моменту затвердження Київською міською радою Порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів.

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливо-енергетичного комплексу.

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега