КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 30 жовтня 2008 року N 561/561

Про внесення змін до рішення Київради від 17.01.2008 N 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік"

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи розпорядження Київської міської державної адміністрації від 24.10.2008 N 1461 "Про схвалення проекту рішення Київради "Про внесення змін до рішення Київради від 17.01.2008 N 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік", у зв'язку з необхідністю приведення діючого порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у відповідність до Закону України від 16.09.2008 N 509-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву" Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київради від 17.01.2008 N 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік" такі зміни:

викласти в новій редакції додаток 19, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток 19
до рішення Київради
від 30 жовтня 2008 р. N 561/561 


НОРМАТИВИ
для визначення розмірів пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва

1. Загальні положення

Ці Нормативи визначають розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) у створенні (розвитку) соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста в грошовому виразі (гривнях) без ПДВ у цінах 2008 року.

Пайова участь (внесок) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста (надалі - пайова участь) являє собою внесок, який інвестор має сплатити до бюджету м. Києва без урахування ПДВ, що діє на дату сплати. Залучені кошти спрямовуються виключно на фінансування об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, передбачених в Програмі соціально-економічного і культурного розвитку міста Києва.

Пайова участь включає в себе наступні складові:

- відшкодування витрат бюджету м. Києва на розширене відтворення його ресурсів;

- плата інвестора за право реалізувати свій проект будівництва (реконструкції) на території столиці.

Ці Нормативи застосовуються для визначення розмірів пайової участі:

- інвесторів (забудовників), що здійснюють на території міста Києва будівництво (реконструкцію) будь-яких об'єктів, незалежно від їх форми власності;

- при зміні функціонального призначення (перепрофілюванні, переобладнанні тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

- при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові згідно з Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825.

Пайову участь не сплачують інвестори (забудовники), які здійснюють:

- будівництво (реконструкцію) будь-яких об'єктів на замовлення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та/або органів місцевого самоврядування та/або органів державної влади за кошти державного та/або міського та/або районних у м. Києві бюджетів;

- будівництво житла для соціально незахищених категорій громадян, які перебувають на квартирному обліку в м. Києві, що підтверджується відповідною районною у м. Києві державною адміністрацією, за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, державних підприємств, організацій, установ тощо;

- будівництво житла в багатоквартирних житлових будинках, а також індивідуальних (котеджних) житлових будинках для сімей, що перебувають на квартирному обліку в м. Києві (підтверджується відповідною районною державною адміністрацією), під площу нормативної забезпеченості житлом черговиків квартобліку та за умов зняття їх з квартобліку після введення будинку в експлуатацію;

- реконструкцію (прибудову, добудову, розширення) існуючих індивідуальних (приватних) житлових будинків у межах 50 % від загальної площі;

- будівництво об'єктів соціальної сфери (дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх та спортивних шкіл, об'єктів позашкільного виховання, охорони здоров'я та соціального забезпечення тощо) за умов передачі їх у комунальну власність міста або району;

- будівництво об'єктів, що споруджуються в порядку компенсації за ті, що підлягають знесенню, за умов передачі новозбудованих об'єктів у комунальну власність;

- добудову об'єктів незавершеного будівництва, що були придбані у процесі приватизації;

- будівництво релігійно-культових об'єктів;

- реставрацію пам'яток архітектури, історії та культури в частині площ, що не перепрофільовуються;

- відтворення втрачених об'єктів історико-архітектурної спадщини в частині площ, що не перепрофільовуються;

- реконструкцію об'єктів, що є пам'ятками архітектури, історії та культури, якщо інвесторами (забудовниками) було здійснено відселення за їх кошти із старих та непридатних для проживання житлових будинків або будівель (споруд), придбаних у процесі приватизації об'єктів, в частині площ, що не нарощуються і не перепрофільовуються;

- будівництво об'єктів інженерного забезпечення, енергозбереження та енергопостачання: насосних станцій та теплових мереж, бойлерних, котелень, трансформаторних підстанцій, РП, ПС, ГРП, ЛЕП тощо;

- будівництво представництв іноземних держав відповідно до рішення Віденської конвенції;

- будівництво об'єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок стихійного лиха чи техногенних аварій.

Інвестори, залучені постійно діючою комісією, створеною розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 N 1403 "Про затвердження складу постійної діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва", які здійснюють комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, відповідно до статті 12 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду", звільняються від сплати частини пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на суму вартості збільшеної площі наданого житла.

Відповідно до абзацу 2 пункту 2.3.5 Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київради від 27.01.2005 N 11/2587, при розрахунках обсягів пайової участі інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у зв'язку з будівництвом житлових мікрорайонів, кварталів, комплексів тощо розрахункова сума пайового внеску зменшується на суму балансової вартості об'єктів соціальної сфери незалежно від їх місця розташування (дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, поліклініки, лікарні), спорудження яких передбачено відповідними проектами, за умови передачі цих об'єктів до комунальної власності.

2. Принципи визначення розміру пайової участі

Розмір пайової участі інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва визначається за принципами:

- Компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури: інвестори мають компенсувати витрати бюджету міста на розширене відтворення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури пропорційно до навантаження на інфраструктуру міста, яке вони будуть здійснювати у разі реалізації проекту будівництва (реконструкції).

- Комплексного підходу до розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста: соціальна та інженерно-транспортна інфраструктура розвивається рівномірно по всій території міста.

- Урахування соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста: розмір пайової участі інвесторів (забудовників) визначається з урахуванням соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста.

- Сприяння залученню інвестицій в економіку міста: визначення розміру пайової участі з урахуванням соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста має створювати сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку міста.

3. Фактори, що впливають на розмір пайової участі

На розмір пайової участі інвесторів (забудовників) впливають:

- розрахункова вартість створення додаткової соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва в розрахунку на 1 кв. м загальної площі при будівництві (реконструкції) будь-яких об'єктів, незалежно від їх форми власності, а також при зміні функціонального призначення діючих об'єктів, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові;

- економічна ефективність галузей народногосподарського комплексу міста;

- пріоритетність напрямків інвестування;

- територіальне розміщення об'єкта будівництва;

- граничний розмір пайової участі, що не перевищує встановленого законом розміру;

- обтяження інвестора - узгоджені з містом фактичні і підтверджені документально витрати (платіжними документами, договорами), понесені інвестором на створення об'єктів соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури, за умови передачі останніх до комунальної власності міста.

4. Порядок залучення і використання пайових коштів інвесторів (забудовників) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва

4.1. Завдання та сфера дії Порядку

Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов'язані з залученням і використанням пайової участі інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, та при оформленні договорів на сплату пайової участі у зв'язку із:

- будівництвом (реконструкцією) будь-яких об'єктів на території міста Києва, крім тих, що споруджуються (реконструюються) на замовлення виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та/або органів місцевого самоврядування та/або органів державної влади за кошти державного та/або міського та/або районних у м. Києві бюджетів;

- зміною функціонального призначення (перепрофілювання, переобладнання тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

- зміною функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові згідно з Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825 (зі змінами та доповненнями).

4.2. Юридична особа, яка виступає від імені міста щодо пайових коштів

У всіх питаннях щодо організації залучення пайових коштів виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) виступає в особі Головного управління економіки та інвестицій (далі - Управління).

Головним управлінням (за винятком Головного управління економіки та інвестицій), управлінням, районним в м. Києві державним адміністраціям, комунальним підприємствам та організаціям залучення на будь-яких засадах коштів інвесторів (забудовників) як пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва забороняється, за винятком фінансування конкретних об'єктів, включених до затверджених Київрадою цільових програм за розрахунками, виконаними згідно з кошторисом зазначених об'єктів.

4.3. Платник пайової участі

Пайовий внесок сплачує юридична (фізична) особа або уповноважена нею особа, яка оформляє:

- дозвільні документи на будівництво (реконструкцію);

- документи на землекористування для експлуатації та обслуговування об'єктів, при будівництві (реконструкції) яких документація не була оформлена належним чином (земельні питання не вирішені у встановленому порядку);

- документи щодо зміни функціонального призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

- свідоцтво про право власності на проінвестовані нежитлові приміщення;

- документи щодо зміни функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові згідно з Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825.

4.4. Форма сплати

Пайова участь сплачується у формі грошового внеску.

4.5. Вирішення питань щодо пайової участі та розрахунки розмірів пайового внеску

Вирішення питань щодо пайової участі та розрахунки розмірів пайового внеску здійснюються Управлінням після одержання звернення заявника і документів:

- при будівництві (реконструкції) - документи на землекористування, документи щодо визначення економіко-планувальної зони земельної ділянки, документи, що підтверджують вартість будівництва з техніко-економічними показниками, та, у разі наявності, документи про затвердження у встановленому порядку проекту будівництва і позитивний висновок експертизи проекту.

Документи, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, а саме: підтверджують вартість проектних робот, будівельно-монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робот по будівництву об'єкта, витрати на викуп або оренду земельної ділянки та компенсації витрат попереднім власникам земельної ділянки, сплату відновної вартості зелених насаджень, послуг на обстеження зелених насаджень, погодження генпланів, планів прокладання інженерних мереж, дендропланів проектної документації, розрахунку відновної вартості і підготовки дозвільної документації та інших витрат, пов'язаних з видаленням зелених насаджень, компенсацію вартості будівель, інженерних мереж тощо, які знаходяться на ділянці будівництва, вартість інженерного забезпечення об'єкта містобудування, вартість придбаного обладнання для будівництва об'єкта та інших здійснених інвестором витрат, надаються Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для визначення граничного розміру залучення пайових коштів. У разі недостатності наданих документів, або для підтвердження здійснених інвестором (забудовником) витрат, Головне управління економіки та інвестиції має право за запитом отримати у інвестора (забудовника) всі необхідні документи;

- при інвестуванні будівництва нежитлових приміщень - акт прийому-передачі приміщення інвестору, технічний паспорт та погодження з райдержадміністрацією функціонального призначення приміщення;

- при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові - згідно з Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825, після погодження з відповідною райдержадміністрацією подальшого функціонального призначення.

4.6. Укладання договору про сплату пайової участі

Пайовий внесок сплачується на підставі договору між містом (Управлінням) та інвестором (забудовником) або власником. Договір на сплату пайового участі оформляється:

- при будівництві (реконструкції) будь-яких об'єктів після надання інвестором документів, що підтверджують вартість будівництва з відповідним коригуванням договору після затвердження інвестором (забудовником) в установленому порядку проектної документації та передує оформленню дозвільних документів на будівництво (реконструкцію) в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;

- при інвестуванні будівництва нежитлових приміщень після погодження функціонального призначення відповідною районною у м. Києві державною адміністрацією та передує оформленню документів про право власності;

- при зміні функціонального призначення (перепрофілювання, переобладнання тощо) об'єктів виробничого та невиробничого призначення;

- при зміні функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові - згідно з Порядком переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі у м. Києві, затвердженим розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01.10.2002 N 1825 (зі змінами та доповненнями), після погодження подальшого функціонального призначення відповідною районною в м. Києві державною адміністрацією.

4.7. Порядок та терміни сплати

Пайовий внесок сплачується на підставі договору між містом (Управлінням) та інвестором (забудовником).

Пайовий внесок у грошовій формі сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається у договорі між Управлінням та інвестором (забудовником).

Термін сплати пайового внеску може встановлюватися договором не пізніше як за місяць до планової здачі об'єкта будівництва (реконструкції) в експлуатацію.

Кошти пайового внеску інвестор (забудовник) перераховує на бюджетний рахунок цільового фонду спеціального фонду міського бюджету.

4.8. Результат сплати пайової участі

- У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску єдиним платежем Управління видає підписану довідку про одержання пайових коштів інвестора (забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

- У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску частинами відповідно до графіка, що встановлюється договором про сплату пайового внеску, довідка, підписана Управлінням, про одержання пайових коштів інвестора (забудовника) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста видається після остаточного розрахунку.

- Довідка про повну сплату пайового внеску видається Управлінням інвестору (забудовнику) для подання в інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, Головне управління комунальної власності м. Києва, Головне управління житлового забезпечення, комунальне підприємство "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна".

- У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску, розрахованого на підставі інформації інвесторів (забудовників) щодо техніко-економічних показників окремих об'єктів, довідка, підписана Управлінням, видається після підтвердження інвестором (забудовником) фактичних техніко-економічних показників та всіх здійснених інвестором (забудовником) витрат і проведення, в разі їх зміни, остаточних розрахунків.

- У разі сплати інвестором (забудовником) пайового внеску, розрахованого із застосуванням норми щодо його граничного розміру встановленого законом, довідка, підписана Управлінням, видається після підтвердження інвестором (забудовником) фактичних показників щодо балансової вартості об'єкта будівництва, а також надання документів, що підтверджують передачу у комунальну власність міста об'єктів, збудованих відповідно до технічних вимог міських інженерних служб, та їх балансову вартість, а також проведення, в разі необхідності, остаточних розрахунків.

4.9. Контроль за сплатою пайових внесків інвесторами (забудовниками)

Контроль за своєчасним укладанням договорів на сплату пайових внесків та виконанням умов діючих договорів здійснюється шляхом перевірки фактичного стану будівництва (реконструкції) об'єктів та перевірки наявності документів згідно з чинним законодавством.

Для проведення такої роботи створюється Комісія з питань контролю за сплатою пайових внесків, яка складається з представників Головного управління економіки та інвестицій, Головного управління контролю за благоустроєм міста Києва та інших підрозділів Київської міської державної адміністрації за згодою або необхідністю.

Діяльність комісії регулюється положенням про комісію по контролю за сплатою пайових внесків, що затверджується у встановленому порядку.

4.10. Наслідки порушення інвестором (забудовником) умов сплати пайових внесків

Інвесторам (забудовникам) без наявності укладеного договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва між інвестором (забудовником) та Головним управлінням економіки та інвестицій забороняється:

- починати на об'єкті будівництва (реконструкції) будь-які будівельні або підготовчі роботи;

- видавати ордер на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення.

При зміні функціонального призначення об'єктів забороняється видавати дозволи на здійснення будь-якої діяльності, що потребує отримання дозволу (торгівля, ігорні заклади тощо), без наявності довідки про сплату пайового внеску за відповідним функціональним призначенням.

У разі прострочення термінів сплати:

- інвестор (забудовник) несе відповідальність згідно з умовами договору, укладеним між містом (Управлінням) та інвестором (забудовником);

- розмір несплаченої частки пайового внеску інвестора (забудовника) коригується на величину штрафів, пені тощо та індекс інфляції від дати його розрахунку;

- відкликається ордер на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення.

При відсутності довідки Управління про сплату пайового внеску забороняється:

- приймання об'єкта в експлуатацію,

- реєстрація актів в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю,

- видача свідоцтв на право власності Головним управлінням житлового забезпечення та Головним управлінням комунальної власності м. Києва,

- реєстрація свідоцтв на право власності в комунальному підприємстві "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна".

4.11. Звільнення від сплати пайових внесків

Рішення про звільнення інвестора (забудовника) від сплати пайових внесків приймає Київська міська рада за поданням постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку після визначення Управлінням розміру пайової участі.

4.12. Використання пайових внесків

Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайових внесків приймає Київська міська рада при затвердженні бюджету та Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Києва на кожний рік. Кошти, що надходять від сплати пайових внесків спрямовуються виключно на фінансування об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, передбачених в Програмі соціально-економічного і культурного розвитку міста Києва.

5. Методика розрахунку розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва

Розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста визначається за наступним алгоритмом:

- Визначити галузь народногосподарського комплексу міста (функціональне призначення об'єкта), в якій буде реалізовуватись проект будівництва (реконструкції).

- За розрахунковими таблицями 1 - 3, в залежності від галузі, в якій здійснюється проект будівництва (реконструкції) або функціонального призначення об'єкта, визначити норматив розміру пайової участі в розрахунку на 1 кв. м загальної площі будь-яких об'єктів незалежно від їх форми власності та при зміні функціонального призначення діючих об'єктів, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові.

- Визначити загальну площу об'єкта (для автозаправних станцій та комплексів, шиномонтажу, мийок, автостоянок, ринків та інших площинних споруд - площа території, для інших об'єктів - загальна площа будівель і споруд), для якого визначається розмір внеску на розвиток інфраструктури міста.

- За розрахунковою таблицею 4, визначити економіко-планувальну зону, в якій передбачається здійснювати будівництво згідно з проектом будівництва (реконструкції).

- За розрахунковою таблицею 5, залежно від ситуаційного класу економіко-планувальної зони, в якій буде здійснюватись будівництво згідно з проектом будівництва (реконструкції), визначити зональний коефіцієнт, що враховує територіальне розміщення об'єкта будівництва.

- При будівництві житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями розмір пайової участі розраховується як сума двох складових. Перша з них становить величину пайової участі, розраховану за нормативами під житлову частину будинку. Друга складова становить величину пайової участі, розраховану за нормативом відповідно до функціонального призначення вбудовано-прибудованих приміщень.

- У випадку збільшення техніко-економічних показників об'єкта (в тому числі у разі невідповідності техніко-економічних даних даним відповідної експертизи), внаслідок чого сума пайового внеску має бути збільшена, робиться додатковий перерахунок розміру пайового внеску.

В разі, якщо розрахункова сума пайового внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста перевищує обсяг внеску, сплаченого інвестором, що залучений для реалізації інвестиційних проектів постійно діючою комісією, створеною розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 N 1403 "Про затвердження складу постійної діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва", до сплати належить різниця між розрахунковою сумою пайового внеску та внеску, сплаченого відповідно до умов конкурсу.

Відповідно до абзацу 2 пункту 2.3.5 Правил забудови м. Києва, затверджених рішенням Київради від 27.01.2005 N 11/2587, при розрахунках обсягів пайової участі інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у зв'язку з будівництвом житлових мікрорайонів, кварталів, комплексів тощо розрахункова сума пайового внеску зменшується на суму балансової вартості об'єктів соціальної сфери незалежно від їх місця розташування (дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, поліклініки, лікарні), спорудження яких передбачено відповідними проектами, за умови передачі цих об'єктів до комунальної власності.

Питання визначення розміру пайової участі (внеску), термінів сплати пайового внеску, контролю за укладанням та виконанням договорів, а також випадки, не врегульовані цими Нормативами, які потребують колегіального вирішення, виносяться на розгляд постійно діючої Комісії з питань пайової участі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), створеної наказом по Головному управлінню економіки та інвестицій.

6. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста

6.1. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при новому будівництві

Розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста розраховується за наступною формулою:

Bob = nj х s х k 

де 

(1) 


Bob - розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реалізації проекту будівництва в j-й галузі народногосподарського комплексу міста;

nj - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста в j-й галузі народногосподарського комплексу, їх функціонального призначення;

s - загальна площа об'єкта, для якого визначається розмір внеску;

k - узагальнюючий коригуючий коефіцієнт.

Узагальнюючий коригуючий коефіцієнт (k) розраховується за наступною формулою:

k = kз х li 

де 

(2) 


kз - зональний коефіцієнт;

li - індекс, що враховує інфляцію з 01.01.2008 до початку місяця, в якому здійснюється розрахунок.

6.2. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, а також при зміні функціонального призначення об'єкта без реконструкції

6.2.1. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, без приросту загальної площі, коли профіль об'єкта змінюється, а також при зміні функціонального призначення діючого об'єкта, в тому числі житлових будинків (приміщень) на нежитлові, без реконструкції.

В цьому випадку розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва реконструкції для міста (Bor) розраховується за наступною формулою: 

Bor = n х s х k 

де 

(3) 


n - приріст нормативу розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників), який розраховується за наступною формулою:

n = nj - nk 

де 

(4) 


nj - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проекту реконструкції для міста в j-й галузі народногосподарського комплексу, що відповідає новому (запланованому) профілю об'єкта;

nk - норматив розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста в k-й галузі народногосподарського комплексу, що відповідає попередньому профілю об'єкта.

У випадку зміни функціонального призначення житлових будинків (приміщень) на нежитлові nk дорівнює нулю. А до nj застосовується коефіцієнт, що враховує ступінь функціональної та фізичної придатності будинку kf. Цей коефіцієнт визначений на основі інформації щодо введення-вибуття та реконструкції житлового фонду станом на 01.01.2008 і дорівнює 0,777.

У випадку зміни функціонального призначення (перепрофілювання) дитячих дошкільних закладів, шкіл та об'єктів позашкільного виховання nk дорівнює нулю.

У випадку реконструкції, перепланування, перепрофілювання, зміни функціонального призначення промислових (виробничих) підприємств (або їх частин), комплексів під об'єкти торгівлі, адміністративного призначення, розважальні комплекси, СТО, мийки тощо, а також при перепрофілюванні магазинів продовольчих товарів під іншу функцію приріст нормативу H розраховується за наступною формулою:

n = nj - nk х 0,3 

(4.1) 


6.2.2. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, коли профіль об'єкта змінюється та створюються нові площі.

В цьому випадку розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва реконструкції для міста (Bor) розраховується як сума двох складових за наступною формулою:

Bor = nj х s1 х k1 + n х s2 х k

де 

(5) 


nj х s1 х k1 - розмір пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при створенні нових площ в ході проведення реконструкції. Розраховується аналогічно до формули (1);

n х s2 х k2 - приріст пайової участі (внесків) інвестора (забудовника) при проведенні реконструкції із зміною профілю діяльності об'єкта. Розраховується аналогічно до формули (3).

У випадку, якщо Bor менше нуля, пайова участь не сплачується.

6.2.3. Розрахунок розміру пайової участі (внеску) інвестора (забудовника) при реконструкції, коли профіль об'єкта не змінюється та створюються нові площі.

Якщо проведення реконструкції передбачає введення в експлуатацію додаткових площ без зміни профілю об'єкта реконструкції, то розмір пайової участі визначається аналогічно до формули (1).

6.3. Розрахунок граничного розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста

Граничний розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста розраховується, виходячи з загальної вартості будівництва відповідно до наданих інвестором (забудовником) документів, та не перевищує встановленого законом розміру.

Загальна вартість будівництва відповідно до наданих інвестором (забудовником) документів визначається як сума вартості проектних робіт, будівельно-монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робот по будівництву об'єкта, витрат на викуп або оренду земельної ділянки та компенсації витрат попереднім власникам земельної ділянки, сплату відновної вартості зелених насаджень, послуг на обстеження зелених насаджень, погодження генпланів, планів прокладання інженерних мереж, дендропланів проектної документації, розрахунку відновної вартості і підготовки дозвільної документації та інших витрат, пов'язаних з видаленням зелених насаджень, компенсацію вартості будівель, інженерних мереж тощо, які знаходяться на ділянці будівництва, вартість інженерного забезпечення об'єкта містобудування, вартість придбаного обладнання для будівництва об'єкта та інших здійснених інвестором витрат, при чому, у разі якщо вартість проектних робіт, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних та інших робот по будівництву об'єкта є меншою ніж опосередкована вартість будівництву по м. Києву, що надає Мінрегіонбуд, до розрахунку береться остання.

Граничний розмір пайової участі (внеску) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста розраховується за наступним алгоритмом:

6.3.1. Для нежитлових будівель і необхідних інженерних мереж та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення) граничний розмір розраховується за наступною формулою:

Гн = Вб * 0,1 

де 


Гн - граничний розмір пайової участі інвесторів (забудовників) для нежитлових будівель;

Вб - загальна вартість будівництва відповідно до наданих інвестором (забудовником) документів.

6.3.2. Для житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення з необхідними інженерними мережами та/або спорудами граничний розмір розраховується за наступною формулою:

Гж = Вб * 0,05 

де 


Гж - граничний розмір пайової участі інвесторів (забудовників) для житлових будівель;

Вб - загальна вартість будівництва відповідно до наданих інвестором (забудовником) документів.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

РОЗРАХУНКОВІ ТАБЛИЦІ

Таблиця 1
до додатка 19
до рішення Київради
від 30 жовтня 2008 р. N 561/561 


Нормативи
розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва в розрахунку на 1 кв. м загальної площі об'єктів житлового будівництва

Функціональне призначення об'єкта 

Норматив, грн. 

Житлове будівництво 

  

Житловий фонд соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту та/або перебувають на квартирній черзі: 

20,4 

соціальне житло, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту та/або перебувають на квартирній черзі 

20,4 

спеціалізовані будинки для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів 

20,4 

соціальні гуртожитки 

20,4 

дитячі будинки, притулки, школи-інтернати 

20,4 

спеціалізовані будинки для бідних та безпритульних 

20,4 

тимчасовий притулок для дорослих 

20,4 

Будинки багатоквартирні масової забудови, у т. ч.: 

  

Будівництво житла: 

  

1 - 5 поверхи 

70 

6 - 9 поверхи 

75 

10 і більше поверхів 

85 

Житло підвищеної комфортності, покращеного планування 

150 

Пентхаузи (два останніх поверхи) 

170 

Будинки багатоквартирні індивідуальної забудови, у т. ч.: 

100 

Котеджі та будинки садибного типу підвищеної комфортності (загальна площа перевищує 150 кв. м) 

115 

Будинки садибного типу, дачі, літні будинки для тимчасового проживання, садові будинки тощо (загальна площа до 150 кв. м) 

60 

Господарські споруди на присадибних ділянках 

75 

Інші категорії житла: 

  

Гуртожитки 

55 

Будинки для колективного проживання 

65 

Реконструкція і добудова житла 

120 

Будівництво аттікових і мансардних поверхів 

120 

Інші будинки 

80 


 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Таблиця 2
до додатка 19
до рішення Київради
від 30 жовтня 2008 р. N 561/561 


Нормативи
розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва в розрахунку на 1 кв. м загальної площі об'єктів нежитлового будівництва

Функціональне призначення об'єкта 

Норматив, грн. 

Нежитлове будівництво 

  

Будівлі для публічних виступів: 

  

театри 

75 

кінотеатри 

170 

концертні зали 

175 

культурні центри 

45 

зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 

200 

будівлі для публічних виступів інші 

85 

Музеї та бібліотеки 

  

Музеї 

40 

Художні галереї: 

  

загальною площею до 100 кв. м 

90 

загальною площею понад 100 кв. м 

140 

Бібліотеки, книгосховища 

40 

Технічні центри 

100 

Будівлі навчальних та дослідних закладів 

  

будівлі дошкільних навчальних закладів 

45 

будівлі закладів середньої освіти 

45 

будівлі позашкільних закладів освіти 

45 

будівлі професійно-технічних закладів освіти 

45 

будівлі вищих закладів освіти 

45 

будівлі закладів освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації 

30 

дослідні центри 

195 

будівлі закладів освіти інших видів діяльності у сфері освіти (лінгвістичні, бухгалтерські, танцювальні школи, школи підготування водіїв тощо) 

170 

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

  

будівлі санітарно-профілактичних закладів охорони здоров'я 

80 

будівлі лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я 

80 

будівлі фізкультурно-оздоровчих закладів охорони здоров'я 

120 

будівлі санаторно-курортних закладів охорони здоров'я 

120 

будівлі науково-медичних закладів охорони здоров'я 

45 

будівлі закладів косметичної хірургії та клініки краси 

225 

будівлі стоматологічних клінік та кабінетів 

220 

Зали спортивні тощо 

  

Спортивні комплекси менше 400 кв. м 

130 

Спортивні комплекси більше 400 кв. м 

165 

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 

125 

Басейни відкриті для плавання 

165 

Басейни криті для плавання 

90 

Тири 

100 

Інші будівлі закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

60 

Будівлі побутового обслуговування 

  

Комбінати побутового обслуговування населення і будинки побуту 

110 

Пральні та хімчистки 

170 

Майстерні, у тому числі: 

  

ремонт побутових машин і приладів 

100 

ремонт взуття та шкіргалантереї 

100 

Салони та ательє виготовлення одягу 

105 

Салони краси, косметичні салони 

180 

Перукарні 

165 

Сауни та лазні 

175 

Інші будівлі закладів побутового обслуговування 

90 

Гаражі, паркінги та автостоянки 

  

Гаражі наземні 

110 

Гаражі підземні 

60 

Стоянки автомобільні, паркінги наземні 

110 

Стоянки автомобільні, паркінги підземні 

60 

Торгівля 

  

Продовольчі магазини 

  

будівлі (приміщення) загальною площею до 500 кв. м 

130 

будівлі (приміщення) загальною площею більш ніж 500 кв. м 

165 

Спеціалізовані магазини з продажу марочних продовольчих товарів (табачні вироби, чай, кава, морепродукти та ін.) 

180 

Магазини з продажу алкогольних напоїв 

225 

Магазини одягу та взуття 

220 

Магазини шкіри та хутра 

300 

Магазини галантереї та побутової хімії 

160 

Магазини з продажу спортивного спорядження та інвентарю 

170 

Магазини квітів та садово-городнього інвентарю 

160 

Магазини з продажу іграшок та товарів для дітей 

150 

Зоомагазини 

140 

Магазини меблів та сантехніки 

175 

Магазини з продажу будівельних матеріалів 

210 

Магазини електроніки та побутової техніки 

300 

Книжкові магазини та з продажу поліграфічної продукції 

140 

Торгові центри (шоппінг молли), непродовольчі магазини 

300 

Автосалони та магазини по продажу автомобілів та запчастин 

310 

Ювелірні салони та магазини 

310 

Криті ринки 

165 

Павільйони 

170 

Зали для ярмарків 

170 

Виставкові зали 

160 

Кіоски, лотки, навіси, палатки: 

  

тимчасові 

245 

стаціонарні 

330 

Аптеки 

120 

Інші будівлі закладів торгівлі 

200 

Заклади громадського харчування 

  

Ресторани 

  

окремо розташовані 

250 

вбудовані 

265 

Бари 

220 

Кафе 

215 

Фаст-фуди 

215 

Кафетерії 

85 

Їдальні 

50 

Інші будівлі закладів громадського харчування 

80 

Фінансування, кредитування, страхування та банківська справа 

310 

Будівлі готельні 

  

Готелі 

260 

Кемпінги 

170 

Пансіонати 

230 

Інші будівлі для тимчасового проживання 

165 

Адміністративні, офісні будівлі (приміщення), проектні, творчі та інші майстерні, у тому числі: 

  

будівлі (приміщення) загальною площею до 100 кв. м 

240 

будівлі (приміщення) загальною площею більш ніж 100 кв. м 

260 

Ігорні заклади та танцювальні зали 

  

казино 

355 

ігорні будинки 

340 

боулінги 

260 

музичні та танцювальні зали 

300 

дискотеки, клуби 

350 

Будівництво нежитлових приміщень, функціональне призначення яких не визначено 

80 


 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Таблиця 3
до додатка 19
до рішення Київради
від 30 жовтня 2008 р. N 561/561 


Нормативи
розміру пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва в розрахунку на 1 кв. м загальної площі об'єктів виробничої сфери

Функціональне призначення об'єкта 

Норматив, грн. 

Промисловість: 

  

електроенергетика 

130 

хімічна та нафтохімічна промисловість 

310 

машинобудування і металообробка 

90 

деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 

260 

промисловість будівельних матеріалів 

220 

скляна і фарфоро-фаянсова промисловість 

190 

легка промисловість 

130 

харчова промисловість 

170 

поліграфічна промисловість 

155 

медична та мікробіологічна промисловість 

130 

інші галузі промисловості 

310 

Транспорт 

30 

Зв'язок 

30 

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення 

85 

Будівлі радіотелевізійних передавальних центрів та центрів супутникового зв'язку 

95 

Будівлі телефонних станцій 

100 

Кабельні колодязі  

220 

Станції стільникового зв'язку 

175 

Телекомунікаційні мережі (кан. м.) 

20 

Інші об'єкти зв'язку 

50 

Будівництво 

85 

Інші галузі виробничої сфери 

80 

Станції технічного обслуговування автомобілів 

350 

Технічні центри з обслуговування автомобілів 

350 

Мийні комплекси для машин 

350 

Автозаправочні станції 

350 

Матеріально-технічне постачання та збут 

350 

Інші об'єкти виробничої сфери 

90 


 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Таблиця 4
до додатка 19
до рішення Київради
від 30 жовтня 2008 р. N 561/561 


Економіко-планувальне зонування території м. Києва

Економіко-планувальні зони території м. Києва

Опис меж економіко-планувальних зон 

Поділ 

Вул. Оленівська, вул. Набережно-Хрещатицька, проїзд місцевого значення, прибережна смуга, межа забудови, напрям фунікулера, межа забудови, пров. Киянівський, межа забудови, вул. Смирнова-Ласточкіна, вул. Нижній Вал, межа забудови, пров. Цимлянський, вул. Фрунзе. 

Хрещатик-Липки 

Вул. Смирнова-Ласточкіна, межа забудови, межа Шевченківського і Печерського районів, пл. Михайлівська, вул. Трьохсвятительська, пл. Європейська, Петрівська алея, Паркова дорога, алея вздовж Маріїнського палацу, вул. М. Грушевського, пров. Кріпосний, Кловський узвіз, вул. Мечнікова, бульв. Лесі Українки, вул. Еспланадна, вул. Саксаганського, вул. Тарасівська, вул. Льва Толстого, вул. Терещенківська, бульв. Тараса Шевченка, вул. Івана Франка, вул. Ярославів Вал, вул. Стрілецька, вул. Рейтарська, вул. Артема. 

Арсенал 

Пров. Кріпосний, вул. М. Грушевського, вул. Московська, Кловський узвіз. 

Нагірні парки 

Вул. М. Грушевського, алея вздовж Маріїнського палацу, проїзд місцевого значення, Паркова дорога, Петрівська алея, вул. М. Грушевського, пл. Європейська, вул. Трьохсвятительська, пл. Михайлівська, межа Шевченківського і Печерського районів, межа забудови, напрям фунікулера, прибережна смуга, бульв. Дружби Народів, пл. Героїв ВВВ, вул. Січневого повстання, межа Києво-Печерської Лаври і парку Вічної Слави, вул. Січневого повстання, пл. Слави, Дніпровський узвіз, Паркова дорога, вздовж межі Маріїнського парку. 

Печерськ 

Вул. Еспланадна, бульв. Лесі Українки, вул. Мечнікова, Кловський узвіз, вул. Московська, вул. М. Грушевського, вздовж межі Маріїнського парку, проїзд місцевого значення, Паркова дорога, Дніпровський узвіз, вул. Січневого повстання, вздовж межі Києво-Печерської Лаври, межа приватної забудови, пров. Панфіловців, межа приватної забудови, пров. Панфіловців, межа приватної забудови, пров. Михайла Реута, вул. Старонаводницька, вул. Кутузова, вул. Щорса, вул. Літня, пров. Лабораторний, межа Національного спортивного комплексу "Олімпійський". 

Дружби Народів - Звіринець 

Бульв. Дружби Народів, пл. Героїв ВВВ, вул. Січневого повстання, вул. Панфіловців, пров. Панфіловців, пров. Михайла Реута, вул. Старонаводницька, вул. Кутузова, вул. Щорса, межа ділянки автобази, межа ділянки автомотосектору Палацу дітей та юнацтва, Тверський тупик, межа ділянки АТП-5, вул. Перспективна, вул. Патріса Лумумби, вул. Саперне поле, вул. Академіка Філатова, бульв. Дружби Народів, вул. Товарна, межа ділянки районної лікарні, межа комунально-складської території, вул. Салтикова-Щедріна, Військовий проїзд, вул. Кіквідзе, межа приватної забудови, вул. Вільшанська, вул. Звіринецька, вул. Тимірязєвська, межа території Ботанічного саду АН України. 

Ботанічний сад 

Вул. Тимірязєвська, межа території Ботанічного саду АН України, бульв. Дружби Народів, прибережна смуга р. Дніпро (вул. Баренбойма), смуга залізниці. 

Чорна гора 

Смуга залізниці, бульв. Дружби Народів, вул. Товарна, межа ділянки районної лікарні, межа комунально-складської території, вул. Салтикова-Щедріна, Військовий проїзд, вул. Кіквідзе, межа приватної забудови, вул. Вільшанська, вул. Звіринецька, вул. Тимірязєвська. 

Либідська площа 

Бульв. Дружби Народів, вул. Академіка Філатова, вул. Саперне поле, вул. Патріса Лумумби, вул. Перспективна, межа ділянки АТП-5, Тверський тупик, межа ділянки автомотосектору Палацу дітей та юнацтва, межа ділянки автобази, вул. Щорса, вул. Предславинська, вул. Патріса Лумумби, вул. Анрі Барбюса, вул. Ковпака, вул. Червоноармійська, пл. Либідська, вул. Горького, вул. Панаса Любченка, вул. Боженка, вул. Байкова, русло р. Либідь. 

10 

Червоноармійська 

Вул. Щорса, вул. Предславинська, вул. Патріса Лумумби, вул. Анрі Барбюса, вул. Ковпака, вул. Червоноармійська, пл. Либідська, вул. Горького, вул. Панаса Любченка, вул. Боженка, вул. Байкова, русло р. Либідь, вул. Івана Федорова, вул. Горького, вул. Жилянська, вул. Володимирська, вул. Саксаганського, межа Національного спортивного комплексу "Олімпійський", пров. Лабораторний, вул. Літня. 

11 

Либідська промзона 

Вул. Жилянська, вул. Антоновича, вул. Івана Федорова, русло р. Либідь, вул. Байкова, смуга залізниці, вул. Лінійна, вул. Нововокзальна, межа житлової забудови, вул. Краснодонська, вул. Льва Толстого, вул. Миколи Островського, пров. Платонівський, межа ділянки ринку, вул. Петрозаводська, вул. Ползунова, межа території КВРЗ, просп. Повітрофлотський, південна смуга залізниці ранжирного парку, межа парку "Супутник", вул. Уманська, бульв. Чоколівський, північна смуга залізниці ранжирного парку, просп. Повітрофлотський. 

12 

Паньківщина 

Вул. Жилянська, пл. Перемоги, бульв. Тараса Шевченка, вул. Терещенківська, вул. Льва Толстого, вул. Тарасівська, вул. Саксаганського, вул. Володимирська. 

13 

О. Гончара - Чапаєва 

Бульв. Тараса Шевченка, вул. Івана Франка, вул. Ярославів Вал, вул. Стрілецька, вул. Рейтарська, пл. Львівська, вул. Воровського. 

14 

Артема - Косіора 

Вул. Воровського, пл. Перемоги, вул. Жилянська, вул. Косіора, Глибочицький проїзд, вул. Глибочицька, межа забудови верхньої тераси схилу, Вознесенський узвіз, пл. Львівська. 

15 

Глибочицька 

Вул. Глибочицька, межа схилу, Вознесенський узвіз, вул. Нижній Вал, межа забудови, вул. Нижньоюрківська, вул. Отто Шмідта, вул. Багговутівська, вул. Половецька, вул. Татарська. 

16 

Юрковиця - Фрунзе 

Вул. Отто Шмідта, вул. Смирнова-Ласточкіна, по межі забудови вздовж вул. Фрунзе та вул. Смирнова-Ласточкіна, пров. Цимлянський, вул. Фрунзе, вул. Оленівська, вул. Межигірська, вул. Заводська, вул. Фрунзе, вул. Вікентія Хвойки, вул. Дмитрівська, вул. Тульчинська, вул. Новокостянтинівська, просп. Червоних Козаків, вул. Фрунзе, Подільський узвіз, межа забудови вздовж вул. Нагірної. 

17 

Подільська промзона - Рибальський острів 

Вул. Новокостянтинівська, вул. Тульчинська, вул. Дмитрівська, вул. Вікентія Хвойки, вул. Фрунзе, вул. Заводська, вул. Межигірська, вул. Оленівська, вул. Набережно-Лугова, вул. Набережно-Хрещатицька, прибережна смуга гавані і р. Дніпро, смуга залізниці, просп. Червоних Козаків. 

18 

Промзона Куренівка 

Смуга залізниці, вул. Фрунзе, просп. Червоних Козаків. 

19 

Татарка 

Подільський узвіз, межа забудови, Смородинський узвіз, межа забудови схилу верхньої тераси, межа забудови вздовж вул. Багговутівської, вул. Нагірна, вул. Отто Шмідта, вул. Половецька, межа заводу Артема, вул. Татарська, вул. Глибочицька, вул. Артема, вул. Мельникова, вул. Пугачова, Врублевський узвіз, межа парку "Бабин Яр". 

20 

Копилів - Петропавлівська 

Смуга залізниці, вул. Фрунзе, вул. Олени Теліги, вул. Ольжича, вул. Бакинська, вул. Тагільська, межа приватної забудови, межа ділянки ГБК "Гірський", проїзд до території тролейбусного депо N 4, вул. Сирецька. 

21 

Промзона по вул. Сирецькій 

Вул. Сирецька, проїзд до території тролейбусного депо N 4, межа ділянки ГБК "Гірський", межа приватної забудови, вул. Тагільська, вул. Бакинська, вул. Котовського, смуга залізниці. 

22 

Лук'янівка 

Вул. Мельникова, вул. Артема, вул. Косіора, вул. Маршала Рибалка, вул. В. Василевської, межа ділянки боксових гаражів та ВО "Електронприлад", межа території зоопарку, вул. Зоологічна, вул. Дегтярівська, межа промислової території, вул. Сім'ї Хохлових, вул. Якіра. 

23 

Промзона по вул. Сім'ї Хохлових 

Вул. Якіра, вул. Сім'ї Хохлових, межа промислової забудови, вул. Дегтярівська, вул. Олени Теліги, вул. Дорогожицька, межа парку "Бабин Яр" вздовж вул. Оранжерейної, межі територій парків "Бабин Яр" і "Кирилівський Гай", Врубелівський узвіз, вул. Пугачова, вул. Мельникова. 

24 

Щусєва - Шамрила 

Смуга залізниці, вул. Котовського, вул. Академіка Грекова, вул. Ольжича, вул. Олени Теліги, вул. Дегтярівська, вул. Кузьминська, вул. Танкова. 

25 

Шолуденка - В. Василевської 

Вул. Зоологічна, межа території зоопарку, межа ділянки боксових гаражів та ВО "Електронприлад", вул. В. Василевської, вул. Маршала Рибалка, вул. Косіора, просп. Повітрофлотський, вул. Борщагівська, пров. Політехнічний, просп. Перемоги. 

26 

Шуляка - Е. Потьє 

Просп. Перемоги, межа території парку "Нивки", вул. Лагерна, вул. Дегтярівська, вул. Зоологічна. 

27 

Парк "Нивки" 

Смуга залізниці, вул. Танкова, вул. Кузьминська, вул. Лагерна, межа території парку "Нивки", вул. Миколи Василенка, вул. Козелецька. 

28 

Національний технічний університет 

Просп. Перемоги, пров. Політехнічний, вул. Борщагівська, смуга залізниці, вул. Борщагівська, межа забудови, вул. Індустріальна. 

29 

Промзона Грушки - Гарматна 

Просп. Перемоги, вул. Індустріальна, вул. Виборзька, вул. Гарматна, бул. Івана Лепсе, вул. Миколи Василенка. 

30 

Промзона Козелецька - Радищева 

Смуга залізниці, вул. Козелецька, вул. Миколи Василенка, бульв. Івана Лепсе, вул. Академіка Каблукова. 

31 

Відрадний - просп. Комарова 

Просп. Космонавта Комарова, смуга залізниці, вул. Академіка Каблукова, бульв. Івана Лепсе, вул. Гарматна, вул. Виборзька, вул. Індустріальна, вул. Борщагівська, смуга залізниці, вул. Індустріальна, вул. Польова, вул. Землячки, вул. Комбайнерів, вул. Ніжинська, просп. Відрадний, вул. Михайла Донця, вул. Героїв Севастополя, вул. Академіка Стражеска, бульв. Івана Лепсе. 

32 

Караваєві Дачі 

Просп. Відрадний, вул. Ніжинська, вул. Комбайнерів, вул. Землячки, вул. Польова, вул. Індустріальна, смуга залізниці, вул. Новопольова, вул. Шепелєва. 

33 

Білецького - Донця 

Просп. Відрадний, вул. Михайла Донця, вул. Героїв Севастополя, вул. Академіка Стражеска, бульв. Івана Лепсе, вул. Качалова, межа житлової забудови. 

34 

Петрівка - о. Опечень 

Смуга залізниці, прибережна смуга р. Дніпро, просп. Червоних Козаків, просп. Героїв Сталінграда, вул. Приозерна, прибережна смуга озера Йорданське, просп. Оболонський, вул. Маршала Малиновського, вул. Маршала Тимошенка. 

35 

Оболонь південна 

Вул. Приозерна, прибережна смуга озера Йорданське, просп. Оболонський, вул. Маршала Малиновського, вул. Маршала Тимошенка, вул. Героїв Сталінграда, вул. Прирічна, межа території парку "Оболонь", південна межа забудови мікрорайону N 3-а, просп. Героїв Сталінграда. 

36 

Парк "Оболонь" 

Просп. Червоних Козаків, просп. Героїв Сталінграда, південна межа забудови мікрорайону N 3-а, межа території парку "Оболонь", вул. Прирічна, північна межа території парку "Оболонь", прибережна смуга р. Дніпро. 

37 

Оболонь північна 

Просп. Маршала Тимошенка, вул. Богатирська, вул. Озерна, просп. Оболонський, південна межа коридору газопроводу, вул. Прирічна, пл. Чілі. 

38 

Промзона по вул. Богатирській 

Смуга залізниці, південна межа коридору газопроводу, просп. Оболонський, вул. Озерна, вул. Богатирська. 

39 

Промзона Автозаводська - Дегтяренка 

Смуга залізниці на півдні та сході зони, південна межа газопроводу та комунальної території, вул. Михайла Майорова, вул. Полярна, межа комунальної території та вул. Коноплянська, вул. Полупанова, вул. Бережанська, вул. Полярна, вул. Автозаводська. 

40 

Пріорка - Вітряні Гори 

Вул. Полярна, вул. Автозаводська, межа залізниці, вул. Вишгородська, вул. Мостицька, вул. Наталії Ужвій, просп. Свободи, вул. Світлицького, вул. Червонопільська, вул. Западинська, вул. Вишгородська. 

41 

Виноградар 

Вул. Наталії Ужвій, просп. Свободи, вул. Світлицького, пров. Межовий, вул. Канівська, вул. Муси Джаліля, просп. Свободи, просп. Радянської України, межа мікрорайону Синьоозерний, вул. Газопровідна, просп. Правди, межа території радгоспу "Пуща Водиця", межа мікрорайону Мостицький, пров. Квітневий, вул. Новомостицька. 

42 

Шевченко - Дача Кульженка 

Просп. Свободи, вул. Муси Джаліля, вул. Канівська, пров. Межовий, вул. Світлицького, вул. Червонопільська, вул. Западинська, вул. Вишгородська, вул. Пуща-Водицька, вул. Ростовська, вул. Косенка. 

43 

Мінська - Майорова 

Просп. Мінський, вул. Юрія Кондратюка, вул. Михайла Майорова, вул. Полярна, межа комунальної території та вул. Коноплянська, вул. Полупанова, вул. Бережанська, вул. Полярна, пл. Тараса Шевченка. 

44 

Зона відпочинку "Берізка" 

Просп. Мінський, вул. Юрія Кондратюка, межа комунальної території та газового коридору, межа залізниці, межа території будинку відпочинку Кабміну. 

45 

Урочище Оболонь 

Південна межа коридору газопроводу, смуга залізниці, південна межа садового товариства в ур. Оболонь, межа міста. 

46 

Сади "Оболонь" 

Південна межа садового товариства в ур. Оболонь, прибережна смуга з. Дніпро, межа території ДВС, смуга водопроводу, межа хуг. Редьки, прибережна смуга о. Редьки, смуга залізниці. 

47 

ДВС 

Межа ділянки ДВС. 

48 

Селище ДВС 

Межа території сел. ДВС. 

49 

Хутір Микільський 

Межа території хут. Микільський. 

50 

Межигірське та Пуща-Водицьке лісництво 

Межа мікрорайону Синьоозерний, просп. Радянської України, вул. Косенка, вул. Ростовська, вул. Пуща-Водицька, просп. Мінський, межа території будинку відпочинку Кабміну, прибережна смуга о. Редьки, межа хут. Редьки, смуга водопроводу, межа ділянки ДВС, межа міста, межа курорту "Пуща-Водиця", межа Подільського і Шевченківського районів. 

51 

Курорт "Пуща-Водиця" (східна частина) 

Межа курорту "Пуща-Водиця", межа міста, межа селища Пуща-Водиця, вул. Міська, ділянка Кільцевої дороги (напрямок - Гостомельське шосе). 

52 

Пуща-Водиця 

Межа селища Пуща-Водиця. 

53 

Курорт "Пуща-Водиця" (західна частина) 

Гостомельське шосе, межа міста, межа селища Пуща-Водиця, вул. Міська. 

54 

Замковецька 

Смуга залізниці, вул. Вишгородська, вул. Мостицька, вул. Брестська, межа забудови приватного сектору, межа Шевченківського і Подільського районів, межа житлового кварталу радгоспу "Пуща-Водиця", вул. Межова, вул. Білицька, межа парку "Сирецький гай". 

55 

Радгосп "Пуща-Водиця" 

Вул. Межова, межа житлового кварталу радгоспу "Пуща-Водиця", межа Шевченківського і Подільського районів, просп. Правди, вул. Газопровідна, межа Міського кладовища, межа забудови, вул. Сирецька, вул. Межова, межа житлового кварталу радгосп "Пуща-Водиця", межа забудови приватного сектору, вул. Брестська, вул. Новомостицька, пров. Квітневий, межа мікрорайону Мостицький 

56 

Київське лісництво 

Межа міста, Гостомельське шосе, межа Подільського і Шевченківського районів, вул. Газопровідна, вул. Синьоозерна, вул. Берковецька, межа хут. Берковець, межа ділянки радгоспу "Декоративне садівництво", межа смт Коцюбинське, смуга залізниці. 

57 

Сирецький Гай 

Смуга залізниці, межа парку "Сирецький гай", вул. Білецька, межа заводу "Кристал", межа ділянки оранжерейного комбінату, вул. Стеценка, вул. Саратовська, межа території парку "Дубки", межа кварталу житлової забудови. 

58 

Гречка - Сирецька 

Межа ділянки оранжерейного комбінату, межа заводу "Кристал", вул. Сирецька, межа радгоспу "Пуща-Водиця", межа ділянки Міського кладовища, вул. Сирецько-Садова, вул. Маршала Гречка, вул. Стеценка. 

59 

Берковець - Стеценка 

Вул. Синьоозерна, вул. Газопровідна, межа Міського кладовища, вул. Сирецько-Садова, вул. Маршала Гречка, вул. Стеценка, межа території житлової забудови, межа території заводу "Авіант", межа садово-дачних ділянок, межа території ГБК, просп. Академіка Палладіна. 

60 

Біличанський ліс - хут. Берковець 

Вул. Малинська, межа території заводу "Авіант", межа території ГБК, вул. Академіка Палладіна, вул. Берковецька, межа хут. Берковець, межа ділянки радгоспу "Декоративне садівництво", межа смт Коцюбинське, смуга залізниці. 

61 

Дехтярі - Бауманська 

Смуга залізниці, межа житлової забудови, межа ділянки парку "Дубки", вул. Саратовська, вул. Бауманська, вул. Уссурійська, вул. Цюрупинська, вул. Бабушкіна, межа парку "Нивки". 

62 

Нивки - Туполєва 

Вул. Бабушкіна, вул. Цюрупинська, вул. Уссурійська, вул. Бауманська, вул. Саратовська, вул. Стеценка, межа житлової забудови, межа території ГБК, вул. Академіка Туполєва, вул. Салютна, межа території Київської овочевої фабрики, вул. Академіка Туполєва, вул. Чистяківська, пров. Кулібіна, вул. Кулібіна, межа території ВО "Станків і автоматів", вул. Омел'яна Горбачова, просп. Перемоги, смуга залізниці, алея парку "Нивки". 

63 

Завод "Авіант" 

Просп. Перемоги, смуга залізниці, вул. Малинська, межа території заводу "Авіант", межа території ГБК і території заводу "Авіант", просп. Академіка Туполєва, вул. Салютна, межа території Київської овочевої фабрики, вул. Академіка Туполєва. 

64 

Галагани 

Просп. Перемоги, вул. Чистяківська, провулок Кулібіна, вул. Кулібіна, межа території ВО "Станків та автоматів", вул. Омел'яна Горбачова, просп. Перемоги, смуга залізниці. 

65 

Академмістечко 

Просп. Академіка Палладіна, вул. Генерала Наумова, вул. Службова, вул. Григорія Онискевича, вул. Анатолія Пантелькіна, вул. Хмельницька, вул. Генерала Вітрука, вул. Василя Алексухіна, бульв. Академіка Вернадського. 

66 

Святошин 

Кільцева дорога, просп. Академіка Палладіна, бульв. Академіка Вернадського, вул. Василя Алексухіна, вул. Генерала Вітрука, вул. Хмельницька, вул. Анатолія Пантелькіна, вул. Григорія Онискевича, вул. Службова, пл. Героїв Бреста, вул. Святошинська, межа житлової забудови, південна межа лікарень. 

67 

Біличі 

Кільцева дорога, південна межа житлової забудови і південна межа лікарні, вул. Шепетівська, берегова смуга озера та межа житлової забудови, просп. Перемоги, вул. Миколи Ушакова, вул. Командарма Уборевича, вул. Чорнобильська, вул. Осіння, межа приватної забудови, вул. Жовтнева, просп. Академіка Палладіна. 

68 

Ново-Біличі 

Вул. Миколи Ушакова, вул. Командарма Уборевича, вул. Чорнобильська, вул. Осіння, межа приватної забудови, вул. Жовтнева, просп. Ак. Палладіна, вул. Генерала Наумова, вул. Робітнича, вул. Олевська, вул. Підлісна, вул. Генерала Наумова, межа лісового масиву, вул. Генерала Наумова, вул. Обухівська, межа лісового масиву, прибережна смуга озера, просп. Перемоги. 

69 

Святошинське лісництво (північна частина) 

Межа міста Києва, смуга залізниці, межа смт Коцюбинське, смуга залізниці, вул. Олевська, вул. Підлісна, вул. Генерала Наумова, межа лісового масиву, вул. Генерала Наумова, вул. Обухівська, межа забудови, прибережна смуга озер басейну р. Нивки. 

70 

Святошинське лісництво (південна частина) 

Межа міста Києва, прибережна смуга озер басейну р. Нивки, прибережна смуга озера, просп. Перемоги, прибережна смуга озера та межа житлової забудови. 

71 

Санаторій "Перемога" 

Межа ділянки санаторію "Перемога". 

72 

Сади "Зв'язківець" 

Межа ділянки садового товариства "Зв'язківець", межа ділянки центру електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів. 

73 

Катеринівка 

Межа території селища Катеринівка. 

74 

Урочище Совки 

Кільцева дорога, межа міста Києва, межа житлової забудови та лікарні, вул. Федора Кричевського, південна межа лікарень, межа житлової забудови, вул. Святошинська, пл. Героїв Бреста, смуга залізниці, вул. Жмеринська, вул. Бетховена, вул. Мельниченка. 

75 

Жмеринська - Я. Коласа 

Кільцева дорога, вул. Мельниченка, вул. Бетховена, вул. Жмеринська, вул. Героїв Космосу, вул. Комісара Рикова, вул. Гната Юри, вул. Якуба Колоса, бульв. Ромена Роллана, вул. Жмеринська. 

76 

Перемога - Героїв Космосу 

Вул. Героїв Космосу, вул. Жмеринська, смуга східної залізниці, просп. 50-річчя Жовтня. 

77 

Микільська Борщагівка 

Вул. Жмеринська, бульв. Ромена Роллана, вул. Якуба Колоса, вул. Гната Юри, вул. Комісара Рикова, вул. Героїв Космосу, вул. 50-річчя Жовтня, вул. Сім'ї Сосніних (з зеленою смугою), вул. Сім'ї Сосніних (без зеленої смуги), вул. Зодчих, Кільцева дорога. 

78 

Південна Борщагівка 

Кільцева дорога, вул. Зодчих, вул. Сім'ї Сосніних (без зеленої смуги), просп. Академіка Корольова, вул. Симиренка, вул. Якова Кочури, вул. Трублаїні. 

79 

Борщагівська промзона 

Вул. Трублаїні, вул. Якова Кочури, вул. Симиренка, просп. Академіка Корольова, вул. Сім'ї Сосніних (без зелені смуги), просп. 50-річчя Жовтня, просп. Космонавта Комарова, бульв. Івана Лепсе, вул. Качалова, межа комунально-складської території, просп. Відрадний, вул. Миколи Шепелєва, вул. Новопольова, продовження вул. Пост-Волинської, межа комунально-складської території та смуга залізниці, Кільцева дорога. 

80 

Бабин Яр 

Вул. Дорогожицька, вул. Олени Теліги, вул. Фрунзе, Врубелівський узвіз, межа території парків "Кирилівський Гай" і "Бабин Яр". 

81 

Першотравневий 

Бульв. Чоколівський, вул. Уманська, смуга залізниці, просп. Повітрофлотський, вул. Авіаконструктора Антонова. 

82 

Солом'янка 

Пл. Солом'янська, вул. Солом'янська, вул. Механізаторів, вул. Кудряшова, межа житлової забудови, вул. Краснодонська, пл. П. Кривоноса, вул. Островського, пров. Платонівський, межа ділянки ринку вул. Петрозаводська, вул. Ползунова, межа території КВРЗ, просп. Повітрофлотський. 

83 

Чоколівка - Клименка 

Смуга залізниці, бульв. Чоколівський, вул. Авіаконструктора Антонова, просп. Повітрофлотський, пл. Солом'янська, вул. Солом'янська, вул. Андрія Головка, просп. Червонозоряний, пл. Севастопольська, просп. Повітрофлотський, вул. Михайла Мишина, вул. Молодогвардійська, вул. Смілянська, вул. Волинська, вул. Фастівська. 

84 

Батиєва гора 

Вул. Льва Толстого, вул. Краснодонська, межа житлової забудови, вул. Кудряшова, вул. Механізаторів, вул. Солом'янська, межа житлової забудови, вул. Протасів Яр, смуга залізниці, вул. Лінійна, вул. Нововокзальна, межа житлової забудови. 

85 

Байкова гора 

Вул. Протасів Яр, межа забудови, вул. Солом'янська, вул. Божків Яр, межа Байкового кладовища, межа житлової приватної забудови, вул. Байкова, межа Байкового кладовища, вул. Кіровоградська, смуга залізниці. 

86 

Олександрівська Слобідка 

Вул. Андрія Головка, вул. Солом'янська, вул. Божків Яр, межа ділянки Байкового кладовища, межа житлової приватної забудови, вул. Байкова, межа ділянки Байкового кладовища, вул. Кіровоградська, межа приватної забудови і межа забудови житлових кварталів Олександрівської Слобідки, вул. Корсунь-Шевченківська, просп. Червонозоряний. 

87 

Кадетський Гай 

Просп. Повітрофлотський, пл. Севастопольська, просп. Червонозоряний, вул. Корсунь-Шевченківська, межа ГБК-вів "Космос", "Севастопольський" та ін., межа забудови житлового кварталу, вул. Кадетський Гай, вул. Пулюя, вул. Ернста, вул. Народного Ополчення, вул. Вінницька. 

88 

Волинська промзона 

Смуга залізниці, вул. Фастівська, вул. Волинська, вул. Смілянська, вул. Молодогвардійська, вул. Миколи Мишина, просп. Повітрофлотський, західна межа території аеропорту "Київ", продовження вул. Шевченка. 

89 

Промзона по вул. Народного Ополчення 

Північна та східна межа території аеропорту "Київ", продовження вул. Каменярів, межа території автобази N 1, межа ділянки приватної забудови "Совки", вул. Колоскова, південна межа ділянки приватної забудови та житлових кварталів Олександрівської Слобідки, вул. Олексіївська, межа ГБК "Космос", "Севастопольський" та ін., межа забудови житлового кварталу, вул. Кадетський Гай, вул. Пулюя, вул. Ернста, вул. Народного Ополчення, вул. Вінницька, просп. Повітрофлотський, вул. Медова. 

90 

Аеропорт "Київ" 

Вул. Медова та межа території аеропорту "Київ", продовження вул. Шевченка, смуга залізниці, русло р. Нивки, вул. Шевченка. 

91 

Ширма - Совки 

Просп. Червонозоряний, вул. Деміївська, вул. Водогінна, вул. Козацька, вул. Широка, вул. Гвардійська, межа приватної забудови, вул. Маршала Говорова, пров. Краматорський, межа склону та промислової території, вул. Сумська, вул. Кайсарова, вул. Охтирська, межа приватної забудови, вул. Сигнальна, межа приватної забудови (Совки), вул. Колоскова, вул. Крутогірна, вул. Кіровоградська. 

92 

Промзона по вул. Кіровоградській - Ізюмській 

Вул. Кіровоградська, смуга залізниці, бульв. Дружби Народів, просп. Червонозоряний. 

93 

Селище Жуляни 

Межа міста, смуга залізниці, русло р. Нивки, вул. Шевченка, південна межа аеропорту "Київ", межа території автобази N 1, межа території механічного заводу, межа складської території КВО, вул. Ломоносова, межа біологічної станції Держуніверситету, вул. Московська (с. Жуляни), вул. Юрія Смолича, вул. Крейсера "Аврора", Кільцева дорога. 

94 

Промзона по вул. Козацькій 

Вул. Васильківська, вул. Онуфрія Трутенка, межа території механічного заводу, межа території автобази N 1, межа ділянки приватної забудови (Совки), вул. Охтирська, вул. Кайсарова, вул. Сумська, межа комунальної території, вул. Говорова, вул. Широка, вул. Козацька, вул. Андрія Бубнова. 

95 

Деміївка 

Вул. Андрія Бубнова, вул. Козацька, вул. Водогінна, вул. Деміївська, просп. Червонозоряний, пл. Московська, бульв. Дружби Народів, просп. Науки, вул. Голосіївська, вул. Васильківська. 

96 

Промзона по вул. Саперно-Слобідській 

Просп. Науки, бульв. Дружби Народів, смуга залізниці, русло р. Либідь, вул. Саперно-Слобідська. 

97 

Саперно-Слобідська - Добрий шлях 

Вул. Саперно-Слобідська, русло р. Либідь, смуга залізниці, межа ділянки насосної станції "Мишоловка", межа ділянки підприємства очистки (зливна станція N 1), вул. Лисогірська, вул. Блакитного, вул. Максима Рильського, вул. Голосіївська. 

98 

Мишоловка - Багринова гора 

Вул. Блакитного, вул. Лисогірська, межа ділянок підприємства і очистки та насосної станції "Мишоловка", смуга залізниці, межа житлової забудови, північна прибережна смуга Китаївських ставків, вул. Китаївська, вул. Степана Дуки, межа забудови, вул. Ягідна, вул. Оксани Петрусенко, межа забудови приватного сектору, пров. Хутірський, вул. Армійська, межа територій забудови та Голосіївського лісу. 

99 

Голосіїв - Героїв Оборони 

Вул. Максима Рильського, вул. Блакитного, межа Голосіївського лісу та територій забудови, русло Голосіївського струмка, вул. Генерала Родимцева, берегова смуга о. Дідоровка, межа території Голосіївського лісу, вул. Полковника Потєхіна, межа території Національного центру виставок і ярмарків, просп. 40-річчя Жовтня, вул. Васильківська, пл. Голосіївська. 

100 

Університетське містечко 

Вул. Васильківська, пл. Амурська, вул. Онуфрія Трутенка, межа складської території КВО, вул. Ломоносова, межа території університетського містечка. 

101 

Теремки-2 

Кільцева дорога, вул. Крейсера "Аврора", вул. Юрія Смолича, межа ділянки біологічної станції Держуніверситету, вул. Академіка Костичева, прибережна смуга озера, вул. Василя Касіяна. 

102 

КСП "Теремки" 

Межа м. Києва, вул. Теремківська, межа ділянки декоративного розсадника "Теремки", Кільцева дорога. 

103 

Теремки-1 

Кільцева дорога, вул. Академіка Заболотного, межа багатоповерхової житлової забудови, просп. Академіка Глушкова, межа міста, вул. Теремківська, межа ділянки декоративного розсадника "Теремки". 

104 

Урочище Теремки 

Просп. Академіка Глушкова, межа житлової забудови, межа міста. 

105 

НВЦ - Іподром 

Вул. Василя Касіяна, прибережна смуга озера, вул. Академіка Костичева, вул. Ломоносова, межа території університетського містечка, вул. Васильківська, просп. 40-річчя Жовтня, межа території Національного центру виставок і ярмарків, вул. Академіка Заболотного, Кільцева дорога. 

106 

Голосіївський ліс - Музей архітектури та побуту 

Вул. Академіка Заболотного, межа території Національного центру виставок і ярмарків, межа лісового масиву Голосіївського лісу, прибережна смуга озера Дідоровка, вул. Генерала Родимцева, русло Голосіївського струмка, південна прибережна смуга Голосіївських озер, межа забудови приватного сектору, вул. Оксани Петрусенко, вул. Ягідна, межа забудови, вул. Степана Дуки, вул. Китаївська, північна прибережна смуга Китаївських ставків, смуга залізниці, вул. Червонопрапорна, східна межа забудови села Пирогів, південна межа Музею народної архітектури та побуту, межа масиву Голосіївського лісу. 

107 

Феофанія 

Східна межа ур. Феофанія і земель радгоспу "Хотівський", межа радгоспу "Хотівський", вул. Академіка Заболотного, межа житлової забудови мікрорайону "Теремки-1", межа міста. 

108 

Урочище Серяково 

Східна межа ур. Феофанія і земель радгоспу "Хотівський", вул. Заболотного, межа масиву Голосіївського лісу, південна межа Музею народної архітектури та побуту, південна та західна межа сел. Пирогів, вул. Заболотного, межа забудови, вул. Червонопрапорна, Дніпропетровське шосе, межа ур. Церковщина, Дніпропетровське шосе, межа міста. 

109 

Урочище Церковщина 

Межа ур. Церковщина, Дніпропетровське шосе. 

110 

Теличка 

Смуга залізниці, прибережна смуга р. Дніпро, прибережна смуга Галерної затоки, межа ділянки риборозсаднику, проїзд вздовж водовідводного каналу, межа ділянки парку Покол, Столичне шосе, смуга залізниці. 

111 

Покол - о. Галерний 

Столичне шосе, межа ділянки парку Покол, східний проїзд вздовж водовідводного каналу, прибережна смуга о. Галерний, дамба через затоку Миколайчик, межа приватної забудови кварталу Корчувате, просп. Науки, смуга залізниці. 

112 

Корчувате 

Столичне шосе, північна межа приватної забудови кварталу корчувате, прибережна смуга Галерної затоки, прибережна смуга о. Коник, межа комунальної території, вул. Новопирогівська, межа приватної забудови, вул. Охотська. 

113 

Пирогів - Чапаєвка 

Столичне шосе, просп. Науки, вул. Червонопрапорна, межа забудови сел. Пирогів, вул. Академіка Заболотного, західна межа забудови сел. Чапаєвка, вул. Червонопрапорна, вул. Любомирська, південна межа забудови сел. Чапаєвка, вул. Лісоводна, межа забудови, Столичне шосе, вул. Ліснича, східна межа забудови сел. Чапаєвка, прибережна смуга р. Віта, прибережна смуга о. Коник, межа комунальної території, вул. Новопирогівська, межа приватної забудови, вул. Охотська. 

114 

Конча-Заспівське та Дачне лісництва 

Дніпропетровське шосе, вул. Любомирська, південна межа забудови сел. Чапаєвка, вул. Лісоводна, межа забудови, Столичне шосе, вул. Ліснича, проїзд до р. Віта, прибережна смуга р. Віта, прибережна смуга протоки р. Дніпро, межа міста Києва, західна прибережна смуга о. Конча, межа Конча-Заспівського лісництва, межа забудови сел. Конча-Заспа, Столичне шосе, межа міста Києва, межа Конча-Заспівського лісництва, західна межа забудови хуг. Мриги, лісова дорога хуг. Мриги - сел. Лісники, Дніпропетровське шосе. 

115 

Курорт "Конча-Заспа" 

Столичне шосе, межа забудови сел. Конча-Заспа, межа Конча-Заспівського лісництва, західна прибережна смуга о. Конча, прибережна смуга протоки р. Дніпро, межа міста Києва. 

116 

Урочище Лісники - сел. Мриги 

Межа міста Києва, лісна дорога хут. Мриги - сел. Лісники, західна межа забудови хут. Мриги, межа Конча-Заспівського лісництва. 

117 

Парк Дружби Народів - урочище Муромець 

Московський міст, акваторія р. Дніпро, межа міста Києва, прибережна смуга протоки Чорторий. 

118 

Урочище Лопуховате 

Акваторія р. Десенка. 

119 

Парк "Троєщина" 

Межа садових ділянок "Воскресенські сади", вул. Вершигори, вул. Оноре де Бальзака, вул. К. Маркса, західна межа забудови села Троєщина, проїзд до берега р. Десенка, прибережна смуга р. Десенка. 

120 

Селище Троєщина 

Проїзд до берега р. Десенка, межа міста, дорога на сел. Погреби, межа намиву, вул. Радунська, вул. Теодора Драйзера, вул. Оноре де Бальзака, вул. К. Маркса, межа забудови села Троєщина. 

121 

Ватутіна - Райдужний 

Вул. Оноре де Бальзака, вул. Каштанова, просп. Володимира Маяковського, вул. Теодора Драйзера, просп. Генерала Ватутіна, вул. Петра Вершигори, вул. Райдужна, південна межа забудови Райдужного масиву, вул. Петра Вершигори, межа ділянки автостоянки. 

122 

Вигурівщина-Троєщина південна 

Вул. Оноре де Бальзака, вул. Олександра Сабурова, вул. Миколи Закревського, вул. Теодора Драйзера, просп. Володимира Маяковського, вул. Каштанова. 

123 

Вигурівщина-Троєщина північна 

Вул. Олександра Сабурова, вул. Оноре де Бальзака, вул. Теодора Драйзера, вул. Радунська, вул. Милославська, вул. Миколи Закревського. 

124 

Комунальна зона Троєщина 

Вул. Миколи Закревського, вул. Олександра Сабурова, вул. Крайня, межі території Лісового кладовища, вул. Крайня, вул. Братиславська, вул. Теодора Драйзера. 

125 

Урочище Куричів 

Межа території Лісового кладовища, вул. Крайня, північна межа о. Алмазне, проїзд до перетину з вул. Пухівською, вул. Пухівська, межа території ТЕЦ-6, просіка лісових кварталів: 22, 21, 30, 29 Білодібровного лісництва, межа лісного масиву Білодібровного лісництва, прибережна смуга о. Алмазне. 

126 

Промзона Троєщина 

Вул. Олександра Сабурова, вул. Крайня, прибережна смуга о. Алмазне, проїзд до перетину з вул. Пухівською, вул. Пухівська, межа міста Києва, дорога на сел. Погреби, межа намиву, вул. Милославська, вул. Миколи Закревського. 

127 

ТЕЦ-6 

Межа території ТЕЦ-6 та промзони, що будується, місцева межа. 

128 

Броварське та Білодібровне (півн. част.) лісництва 

Межа міста Києва, лісова дорога, обмежена лісовими кварталами: 36 - 41 - з півночі та 42, 52 - 56,43 - 49 - з півдня Білодібровного лісництва і південною межею земель радгоспу ім. Кірова, межа лісного масиву Білодібровного лісництва, просіка лісових кварталів: 22, 21 і 30, 29 Білодібровного лісництва, межа території ТЕЦ-6. 

129 

Урочище Горбачиха - Русанівські сади 

Північна межа садово-дачних ділянок "Воскресенські сади", прибережна смуга затоки р. Десенка (Чорторий), прибережна смуга Русанівської протоки, південна межа садово-дачних ділянок "Русанівські сади", межа ділянки ГБК, межа ділянок "Воскресенські сади" і промислової зони, вул. Райдужна, південна межа м/р Райдужний. 

130 

Воскресенка 

Вул. Райдужна, вул. Петра Вершигори, просп. Генерала Ватутіна, вул. Братиславська, вул. Сулеймана Стальського, межа забудови житлових кварталів масиву Воскресенка, просп. Алішера Навої, вул. Воскресенська, бульв. Перова, просп. Алішера Навої. 

131 

Зони відпочинку "Здоров'я" та "Берізка" 

Межа лісного масиву Білодібровного лісництва, межа Лісового кладовища, вул. Крайня, вул. Сулеймана Стальського, межа забудови кварталів житлового масиву Воскресенка, просп. Алішера Навої, межа територій лікарського комплексу та медичного училища N 4, межа забудови кварталу житлового масиву Лісовий, вул. Космонавта Волкова, просп. Лісовий, вул. Маршала Жукова, вул. Кіото, вул. Путивльська, межа Білодібровного і Дніпровського лісництв. 

132 

Промзона ст. Київ-Дніпровський 

Південна межа садово-дачних ділянок "Русанівські сади", межа промислової зони, вул. Алішера Навої, бульв. Перова, вул. Воскресенська, межа парку "Перемога" та виробничої території, просп. Визволителів, межа промислової території, вул. Баха, бульв. Верховної Ради, смуга залізниці, вул. Челябінська, вул. Панельна, межа цегельного заводу, прибережна смуга Русанівської протоки. 

133 

Микільська Слобідка 

Прибережна смуга Русанівської протоки, межа цегляного заводу, вул. Панельна, вул. Челябінська, смуга залізниці, вул. Олександра Мильчакова, просп. Луначарського, просп. Броварський. 

134 

Парк "Перемоги" - Соцмісто 

Межа парку "Перемога", просп. Визволителів, вул. Воскресенська, просп. Алішера Навої, вул. Генерала Жмаченка, бульв. Дарницький, проїзд місцевого значення, вул. Шалетт, вул. Олександра Бойченка, вул. Братиславська, вул. Попудренка, просп. Юрія Гагаріна, бульв. Верховної Ради, вул. Баха, межа промислової забудови. 

135 

Комсомольський 

Вул. Олександра Бойченка, проїзд місцевого значення, вул. Шалетт, бульв. Дарницький, вул. Генерала Жмаченка, межа лікарського комплексу та медичного училища N 4, вул. Братиславська. 

136 

Лісовий 

Вул. Братиславська, межа забудови кварталу масиву Лісовий, вул. Космонавта Волкова, просп. Лісовий, вул. Маршала Жукова, вул. Кіото, вул. Путивльська, вул. Кузбаська, просп. Броварський, вул. Попудренка, пл. Новоросійська. 

137 

Биківня 

Межа забудови сел. Биківня, просп. Броварський. 

138 

Птахофабрика 

Межа території Київської птахофабрики, просп. Броварський. 

139 

Військове містечко (Броварський просп.) 

Межа території спецпризначення, межа міста, просп. Броварський. 

140 

Білодібровне лісництво (південна частина) 

Межа Білодібровного і Дніпровського лісництв, лісова дорога, обмежена лісовими кварталами: 36 - 41 - з півночі та 42, 52 - 56, 43 - 49- з півдня Білодібровного лісництва і південною межею земель радгоспу ім. Кірова, межа міста, просп. Броварський (виключно територій сел. Биківня, птахофабрики, спецтериторії). 

141 

Острів Долобецький 

Прибережна смуга острова Долобецький. 

142 

Лівобережний 

Просп. Броварський, вул. Марини Раскової, вул. Ованеса Туманяна, прибережна смуга Русанівського каналу. 

143 

Лівобережна промзона 

Вул. Ованеса Туманяна, вул. Марини Раскової, вул. Луначарського, вул. Олександра Мильчакова, смуга залізниці, просп. Возз'єднання, прибережна смуга Русанівського каналу. 

144 

Русанівка 

Прибережна смуга Русанівського каналу та Русанівської протоки. 

145 

Березняки 

Просп. Возз'єднання, вул. Березняківська, Дніпровська набережна, прибережна смуга р. Дніпро. 

146 

Промзона по вул. Каунаській 

Просп. Возз'єднання, вул. Тампере, вул. Регенераторна, вул. Каунаська, вул. Березнева, Харківське шосе, вул. Сиваська, вул. Празька, смуга залізниці. 

147 

Ленінградська площа 

Просп. Возз'єднання, вул. Тампере, вул. Регенераторна, вул. Каунаська, вул. Березнева, Харківське шосе, вул. Сиваська, вул. Празька, вул. Володимира Сосюри, вул. Івана Сергієнка, пров. Карельський, вул. Червоноградська, просп. Юрія Гагаріна, бульв. Верховної Ради, межа залізниці. 

148 

Дарницька промзона 

Просп. Юрія Гагаріна, вул. Попудренка, межа лісного масиву Дніпровського лісництва і території ВО "Хімволокно", межа території ДВРЗ, вул. Академіка Бутлерова, вул. Калачівська, вул. Бакинських комісарів, вул. Празька, вул. Володимира Сосюри, вул. Сергієнка, пров. Карельський, вул. Червоногвардійська. 

149 

Стара Дарниця 

Вул. Празька, вул. Бакинських комісарів, вул. Калачівська, вул. Вільнюська, вул. Новаторів, вул. Станюковича, вул. Алма-Атинська, смуга під'їзного шляху та залізниці. 

150 

Промзона по вул. Довбуша 

Смуга залізниці та під'їзного шляху, вул. Алма-Атинська, вул. Станюковича, вул. Новаторів, вул. Вільнюська, вул. Калачівська, вул. Академіка Бутлерова, межа території ДВРЗ, межа лісового масиву Дніпровського лісництва, межа забудови сел. ДВРЗ. 

151 

Селище ДВРЗ 

Межа території, забудованої кварталами сел. ДВРЗ. 

152 

ДВРЗ-Депо 

Південна межа забудови сел. ДВРЗ, межа лісового масиву Дніпровського лісництва, вул. Зрошувальна, смуга та межа території господарства залізниці. 

153 

Рибне 

Межа території підсобного господарства "Рибне". 

154 

Дніпровське, Микільське та Дарницьке лісництва 

Броварське шосе, межа міста Києва, вул. Лісна, вул. Світла, межа лісового масиву Дніпровського, Микільського та Дарницького лісництв, виключно території підсобного господарства "Рибне". 

155 

Промзона Позняки 

Вул. Березняківська, смуга залізниці та межа Харківського і Дарницького районів, вул. Любарська, межа приватної забудови, вул. Здолбунівська, вул. Сортувальна, межа забудови житлового кварталу по вул. Здолбунівській та житлової приватної забудови с. Позняки, Дніпровська набережна. 

156 

Позняки 

Межа приватної забудови с. Позняки, межа житлового кварталу Позняки, вул. Сортувальна, вул. Здолбунівська, межа приватної забудови, вул. Любарська, межа Харківського і Дарницького районів, смуга залізниці, Харківське шосе, вул. Здолбунівська, вул. Драгоманова, вул. Анни Ахматової, просп. Петра Григоренка, вул. княжий Затон, вул. Урлівська, пров. Трубізький, вул. Тальнівська, Дніпровська набережна. 

157 

Харківський північний 

Харківське шосе, вул. Тростянецька, межа парку Партизанської Слави, вул. Славгородська, вул. Кронштадтська, Харківське шосе, вул. Архітектора Вербицького, вул. Тростянецька, вул. Анни Ахматової, вул. Драгоманова, вул. Здолбунівська. 

158 

Нова Дарниця 

Харківське шосе, вул. Тростянецька, вул. Вереснева, смуга залізниці. 

159 

Бориспільська 

Вул. Вереснева, вул. Бориспільська, вул. Поліська, межа ділянки Рембази спецтериторії, вул. Росошанська, межа ділянки Рембази спецтериторії, вул. Тростянецька. 

160 

Промзона по вул. Бориспільській - Рембаза 

Вул. Вереснева, смуга залізниці, межа лісового масиву Микільського лісництва, східна межа парку Партизанської Слави, вул. Тростянецька, межа Рембази спецтериторії, вул. Росошанська, межа ділянки Рембази спецтериторії, вул. Поліська, вул. Бориспільська. 

161 

Парк Партизанської Слави 

Вул. Ялинкова, пров. Грузинський, вул. Борова, вул. Славгородська, межа парку Партизанської Слави, вул. Тростянецька, західна межа Рембази спецтериторії, просіка лісового масиву Микільського лісництва. 

162 

Червоний Хутір 

Вул. Кронштадтська, вул. Борова, пров. Грузинський, вул. Ялинкова, пл. Харківська, просп. Миколи Бажана, вул. Вірменська, Харківське шосе. 

163 

Харківський південний 

Просп. Петра Григоренка, вул. Анни Ахматової, вул. Тростянецька, вул. Архітектора Вербицького, вул. Декабристів, вул. Ревуцького, вул. Кошиця, вул. Драгоманова. 

164 

Просп. Бажана 

Дніпровська набережна, вул. Княжий Затон, просп. Петра Григоренка, бульв. Драгоманова, вул. Кошиця, вул. Ревуцького, вул. Декабристів, вул. Архітектора Вербицького, Харківське шосе, вул. Вірменська, просп. Миколи Бажана, вул. Ревуцького, вул. Вишняківська, вул. Лариси Руденко, вул. Соломії Крушельницької, просп. Петра Григоренка, просп. Бажана. 

165 

Урочище Берковщина - Осокорки 

Просп. Бажана, Дніпровська набережна, вул. Княжий Затон, вул. Урлівська, пров. Трубізький, вул. Тальнівська, Дніпровська набережна, прибережна смуга р. Дніпро. 

166 

Вирлиця Світла 

Вул. Ревуцького, просп. Миколи Бажана, пл. Харківська, вул. Світла, вул. Леніна, вул. Геофізиків, межа ділянки лісного масиву Микільського лісництва і комунальної зони, вул. Автопаркова, пров. Високовольтний, вул. Колекторна. 

167 

Осокорки північні 

Вул. Колекторна, вул. Ревуцького, вул. Вишняківська, вул. Лариси Руденко, вул. Соломії Крушельницької, просп. Петра Григоренка, просп. Миколи Бажана, межа садово-дачних ділянок "Осокорки". 

168 

Сади "Осокорки" 

Просп. Миколи Бажана, межа садово-дачних ділянок "Осокорки", вул. Колекторна, вул. Маслівка, прибережна смуга р. Дніпро. 

169 

Сади "Нижні" 

Прибережна смуга р. Дніпро, вул. Маслівка, вул. Колекторна, межа садово-дачних ділянок "Нижні сади", межа міста Києва. 

170 

Урочище В'язки - Бортничі нижні 

Вул. Колекторна, межа території Бортницької станції аерації, межа житлової забудови села Бортничі і прибережної смуги кар'єру піску, вул. Лермонтова, межа прибережної смуги другого кар'єру піску, межа міста Києва, межа садово-дачних ділянок "Нижні сади". 

171 

Бортницька станція аерації 

Вул. Колекторна, пров. Високовольтний, вул. Автопаркова, вул. Коцюбинського, вул. Лугова, межа території Бортницької станції аерації. 

172 

Бортничі верхні північні 

Західна межа прибережної смуги першого кар'єру піску, межа забудови села Бортничі, вул. Лугова, вул. Коцюбинського, вул. Автопаркова, межа ділянки лісного масиву Микільського лісництва і території комунальної зони, вул. Геофізиків, вул. Леніна, вул. Лісна, вул. Жданова, вул. Дяченка, 2-й пров. Чехова, вул. Леніна, вул. Дружби, вул. Червоноармійська, пров. Промисловий, вул. Промислова, вул. Польова, вул. Лермонтова. 

173 

Бортничі верхні південні 

Східна межа прибережної смуги другого кар'єру піску, вул. Лермонтова, вул. Польова, вул. Промислова, пров. Промисловий, вул. Червоноармійська, вул. Дружби, вул. Леніна, 2-й пров. Чехова, вул. Дяченка, вул. Жданова, вул. Лісна, межа міста Києва. 

174 

Труханів острів 

Петрівський залізничний міст, прибережна смуга островів Труханів та Долобецький. 

175 

Венеціанський острів і 

Межа території ур. Передмістна слобідка (острів Венеціанський). 

176 

Острів Безіменний 

Прибережна смуга островів, що знаходяться в районі мосту Патона і залізничного мосту. 

177 

Острів Великий 

Прибережна смуга острова Великий. 

178 

Острів Малий 

Прибережна смуга острова, що знаходиться на північ від острова Водників. 

179 

Жуків острів - острів Козачий 

Східна межа забудови села Чапаєвка, прибережна смуга р. Віта, східна прибережна смуга о. Коник (о. Жуків), прибережна смуга р. Дніпро, прибережна смуга затоки Старик (о. Водників), прибережна смуга р. Дніпро, прибережна смуга протоки р. Дніпро, прибережна смуга р. Віта (о. Козачий), проїзд до вул. Лісничої. 

180 

Острів Ольгин 

Акваторія р. Дніпро та її протоки (о. Ольгин). 


 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Таблиця 5
до додатка 19
до рішення Київради
від 30 жовтня 2008 р. N 561/561 


Зональні коефіцієнти

Ситуаційний клас 

Номер економіко-планувальної зони 

Для житлового будівництва 

Для інших галузей виробничої та невиробничої сфери 

125, 126, 128, 139, 153, 176, 180 

1,15 

1,25 

47, 49, 69, 71, 116, 118, 138, 140, 154, 177, 178 

1,73 

1,88 

46, 48, 70, 72, 90, 93, 102, 108, 127, 152, 171, 173 

2,30 

2,50 

44, 45, 55, 59, 60, 89, 129, 169, 172 

2,88 

3,13 

73, 74, 79, 91, 104, 106, 107, 113, 124, 131, 150, 160, 168 

3,45 

3,75 

21, 54, 86, 137, 151, 161 

4,03 

4,38 

32, 57, 63, 68, 109, 111, 120, 132, 159, 165, 170, 179 

4,60 

5,00 

27, 30, 38, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 61, 76, 78, 88, 94, 100, 114, 115, 123, 146, 148, 155 

5,18 

5,63 

20, 42, 64, 65, 67, 75, 77, 85, 92, 96, 98, 99, 101, 103, 105, 110, 112, 122, 141, 149, 156, 162, 166, 167 

5,75 

6,25 

10 

24, 31, 33, 39, 41, 62, 66, 87, 97, 121, 130, 135, 136, 157, 158 

6,33 

6,88 

11 

18, 34, 36, 37, 40, 43, 83, 84, 95, 117, 119, 133, 143, 147, 163, 164, 174 

6,90 

7,50 

12 

17, 29, 35, 81, 145, 175 

7,48 

8,13 

13 

11, 16, 22, 23, 26, 28, 142 

8,05 

8,75 

14 

8, 80, 134, 144 

8,51 

9,25 

15 

4, 7, 19, 25, 82 

8,97 

9,75 

16 

1, 6, 9, 15 

9,43 

10,25 

17 

10, 12, 14 

9,89 

10,7 

18 

5, 13 

10,35 

11,2 

19 

10,93 

11,88 

20 

11,50 

12,5 


 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий