КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія IV скликання

РІШЕННЯ

від 21 жовтня 2004 року N 627/2037

Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "РІНКО" для будівництва, експлуатації та обслуговування ресторану швидкого обслуговування на просп. Перемоги, 50-а у Шевченківському районі м. Києва

Відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 N 304/1738 "Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві" Київська міська рада вирішила:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на просп. Перемоги, 50-а у Шевченківському районі м. Києва (звіт додається).

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 2456999,00 грн. (два мільйони чотириста п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки від 15.07.2004).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю "РІНКО" земельну ділянку площею 0,3110 га за 2456999,00 грн. (два мільйони чотириста п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок) для будівництва, експлуатації та обслуговування ресторану швидкого обслуговування на просп. Перемоги, 50-а у Шевченківському районі м. Києва, яка перебуває в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю "РІНКО" згідно з договором оренди від 17.05.2004 N 91-6-00256.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою відповідальністю "РІНКО" земельної ділянки на просп. Перемоги, 50-а у Шевченківському районі м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Забезпечити оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,3110 га на просп. Перемоги, 50-а у Шевченківському районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки оформити та видати товариству з обмеженою відповідальністю "РІНКО" в установленому порядку державний акт на право власності на земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю "РІНКО" виконувати обов'язки власника земельної ділянки згідно з вимогами ст. 91 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

 

Київський міський голова 

О. Омельченко 


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 21 жовтня 2004 р. N 627/2037 


УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю "РІНКО" земельної ділянки на просп. Перемоги, 50-а у Шевченківському районі м. Києва

1. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.

2. Забезпечити вільний доступ до проданої земельної ділянки для контролю за дотриманням власником умов продажу земельної ділянки.

3. Зарахувати до сум, які покупець має сплатити за земельну ділянку, аванс у сумі 564610,03 (п'ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот десять) грн. 03 коп., сплачений відповідно до угоди N 111 від 08.04.2003, що підтверджено платіжним дорученням. Решта вартості земельної ділянки у сумі 1892388,97 (один мільйон вісімсот дев'яносто дві тисячі триста вісімдесят вісім) грн. 97 коп. може сплачуватись у розстрочку до 25.09.2005 рівними частками до двадцять п'ятого числа кожного місяця після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

4. За кожний день прострочення платежу сплачується пеня у розмірі 0,5 % від суми простроченого платежу.

 

Заступник Київського міського
голови - секретар Київради
 

 
В. Яловий