КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23 травня 2018 року N 841/4905

Про окремі питання використання нежитлових об'єктів комунальної власності спеціального призначення

Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", статей 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 02.12.2010 N 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва", з метою впорядкування правовідносин, пов'язаних із забезпеченням належної експлуатації та утримання окремих об'єктів комунальної власності та житлового фонду міста Києва, Київська міська рада вирішила:

1. З метою забезпечення належної експлуатації та утримання житлового фонду міста Києва заборонити підприємствам-балансоутримувачам житлових будинків приватизацію та відчуження нежитлових будівель, в тому числі окремо розташованих, що побудовані для збору та сортування побутових відходів (сміттєзбірники) (далі - нежитлові будівлі спеціального призначення).

2. Окремо розташовані нежитлові будівлі спеціального призначення можуть бути передані в оренду для здійснення збору та сортування побутових відходів, вторинної сировини.

3. Окремо розташовані нежитлові будівлі спеціального призначення, які станом на дату оприлюднення цього рішення не використовуються за цільовим призначенням більше ніж два роки, можуть бути передані в оренду для надання послуг з побутового обслуговування населення, торгівлі непродовольчими та продовольчими товарами, окрім алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива. Перелік таких будівель (далі - Перелік) затверджується постійною комісією Київської міської ради з питань власності на підставі пропозиції підприємства-балансоутримувача, погодженої із відповідною районною в місті Києві державною адміністрацією, і оприлюднюється на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації.

4. Доручити районним в місті Києві державним адміністраціям спільно з підприємствами-балансоутримувачами протягом двох місяців з моменту набрання чинності цим рішенням:

4.1. Провести інвентаризацію всіх нежитлових будівель спеціального призначення.

4.2. Здійснити, у разі необхідності, закріплення об'єктів, зазначених у пункті 4.1 цього рішення, на праві господарського відання за відповідними підприємствами із присвоєнням інвентарного номера.

4.3. Сформувати і подати на затвердження постійній комісії Київської міської ради з питань власності та постійній комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу переліки нежитлових будівель спеціального призначення за формою згідно з додатками до цього рішення за такими критеріями:

4.3.1. Використовуються іншими особами ніж підприємствами-балансоутримувачами на умовах оренди або на іншій належній правовій підставі (додаток 1).

4.3.2. Використовуються іншими особами ніж підприємствами-балансоутримувачами без правової підстави або з порушенням заборони, встановленої рішенням Київської міської ради від 27 травня 2010 року N 815/4253 "Про заборону використання сміттєзбірників не за цільовим призначенням" (додаток 2).

4.3.3. Не використовуються за призначенням більше ніж два роки з моменту оприлюднення цього рішення (додаток 3).

4.4. Вжити організаційно-правових заходів щодо:

актуалізації оцінки нежитлових будівель спеціального призначення, що використовуються на умовах оренди або на іншій належній правовій підставі, а також заходів щодо продовження цих договорів у встановленому порядку;

виселення осіб, які займають нежитлові будівлі спеціального призначення без правової підстави або з порушенням заборони, встановленої рішенням Київської міської ради від 27 травня 2010 року N 815/4253 "Про заборону використання сміттєзбірників не за цільовим призначенням";

приведення у належний санітарно-технічний стан нежитлових будівель спеціального призначення, що використовуються підприємствами-балансоутримувачами для власних потреб.

4.5. Подати на розгляд постійній комісії Київської міської ради з питань власності пропозиції щодо включення до Переліку нежитлових будівель спеціального призначення, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 3 цього рішення.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) вжити заходів для присвоєння, у разі необхідності, поштових адрес і реєстрації права власності територіальної громади міста Києва на нежитлові будівлі спеціального призначення, які відповідно до цього рішення можуть бути передані в оренду.

6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 27 травня 2010 року N 815/4253 "Про заборону використання сміттєзбірників не за цільовим призначенням".

7. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності та постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
23.05.2018 N 841/4905


Перелік нежитлових будівель спеціального призначення, які використовуються іншими особами ніж підприємствами-балансоутримувачами на умовах оренди або на іншій належній правовій підставі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

N

Балансо-
утримувач

Орендо-
давець1

Орендар1

Дата договору оренди1

Строк договору

Дата останнього продовження договору оренди1

Адреса приміщення2

Площа (згідно з технічною документацією фактична), кв. м3

Цільове використання за договором, із посиланням на пункт Методики

Фактичне цільове використання4

Орендна1 плата за договором (ставка, % і сума, грн)

Орендна1 плата, сплачена за останній звітний місяць, грн

Реквізити рішення, яким надано дозвіл на виконання невід'ємних поліпшень або ремонту (орган, дата, номер, поліпшення або ремонт)5

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітки:

____________
1 Якщо укладено договір інший, ніж договір оренди, зазначаються сторони і реквізити такого іншого договору.

2 Якщо приміщення не має офіційно визначеної адреси, зазначаються інші ідентифікуючі ознаки (наприклад, інвентарний номер).

3 Якщо відомо, що фактична площа відрізняється від площі згідно з технічною документацією, після косої риски зазначається така фактична площа.

4 Заповнюється, якщо встановлено, що фактичне цільове використання відрізняється від цільового використання згідно із договором.

5 Заповнюється "не застосовується", або "нз", якщо дозвіл не надавався.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
23.05.2018 N 841/4905


Перелік нежитлових будівель спеціального призначення, які використовуються іншими особами ніж підприємствами-балансоутримувачами без правової підстави або з порушенням заборони, встановленої рішенням Київської міської ради від 27 травня 2010 року N 815/4253 "Про заборону використання сміттєзбірників не за цільовим призначенням"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

N

Балансо-
утримувач

Орендо-
давець1

Особа, яка використовує приміщення на підставі договору оренди, укладеного в порушення встановленої заборони2 або без правової підстави

Дата договору оренди1

Строк договору

Дата останнього продовження договору оренди1

Адреса приміщення3

Площа (згідно з технічною документацією/
фактична), кв. м
4

Цільове використання за договором, із посиланням на пункт Методики

Фактичне цільове використання5

Орендна1 плата за договором (ставка, % і сума, грн)

Орендна1 плата сплачена за останній звітний місяць, грн

Реквізити рішення, яким надано дозвіл на виконання невід'ємних поліпшень або ремонту (орган, дата, номер, поліпшення або ремонт)6

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
Примітки:

1 Якщо укладено договір інший, ніж договір оренди, зазначаються сторони і реквізити такого іншого договору.

2 Рішення Київської міської ради від 27 травня 2010 року N 815/4253 "Про заборону використання сміттєзбірників не за цільовим призначенням".

3 Якщо приміщення не має офіційно визначеної адреси, зазначаються інші ідентифікуючі ознаки (наприклад, інвентарний номер).

4 Якщо відомо, що фактична площа відрізняється від площі згідно з технічною документацією, після косої риски зазначається така фактична площа.

5 Заповнюється, якщо встановлено, що фактичне цільове використання відрізняється від цільового використання згідно із договором.

6 Заповнюється "не застосовується", або "нз", якщо дозвіл не надавався.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
23.05.2018 N 841/4905


Перелік нежитлових будівель спеціального призначення, які не використовуються за призначенням більше ніж два роки

1

2

8

9

10

11

12

13

15

N

Балансо-
утримувач

Адреса приміщення1

Площа (згідно з технічною документацією/
фактична), кв. м4

Технічний стан приміщення (задовільний, незадовільний, аварійний тощо)

Термін, протягом якого приміщення не використовується за призначенням3

Причина невикористання

Пропозиції щодо подальшого використання

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
Примітки:

1 Якщо приміщення не має офіційно визначеної адреси, зазначаються інші ідентифікуючі ознаки (наприклад, інвентарний номер).

2 Якщо відомо, що фактична площа відрізняється від площі згідно з технічною документацією, після косої риски зазначається така фактична площа.

3 Зазначається термін з відомої дати початку невикористання приміщення за призначенням до дати оприлюднення рішення.

 

Київський міський голова

В. Кличко