КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 27 травня 2010 року N 856/4294

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18.06.2009 N 672/1728 "Про поновлення відкритому акціонерному товариству тресту "Київміськбуд-1" імені М. П. Загороднього договору оренди земельних ділянок для будівництва житлових будинків з об'єктами соціально-громадського призначення в урочищі Гончари-Кожум'яки на вулицях Воздвиженській, Гончарній, Дегтярній, Кожум'яцькій у Подільському районі м. Києва"

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо внесення змін до рішення Київської міської ради та враховуючи звернення відкритого акціонерного товариства тресту "Київміськбуд-1" імені М. П. Загороднього від 01.09.2009 N 943, Київська міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 18.06.2009 N 672/1728 "Про поновлення відкритому акціонерному товариству тресту "Київміськбуд-1" імені М. П. Загороднього договору оренди земельних ділянок для будівництва житлових будинків з об'єктами соціально-громадського призначення в урочищі Гончари-Кожум'яки на вулицях Воздвиженській, Гончарній, Дегтярній, Кожум'яцькій у Подільському районі м. Києва", а саме:

- у тексті рішення слова "відкрите акціонерне товариство трест "Київміськбуд-1" імені М. П. Загороднього" замінити словами "публічне акціонерне товариство трест "Київміськбуд-1" імені М. П. Загороднього" у відповідних відмінках;

- пункт 3 рішення викласти в такій редакції:

"3. Публічному акціонерному товариству тресту "Київміськбуд-1" імені М. П. Загороднього у місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по внесенню змін до договору оренди земельних ділянок від 31.01.2004 N 85-6-0097 в частині площі, а саме:

- цифри та слова "54904 (п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот чотири) кв. м" замінити цифрами та словами "14982 (чотирнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят два) кв. м", з них:

- земельна ділянка кадастровий номер 8000000000:85:381:0004 - цифри та слова "6694 (шість тисяч шістсот дев'яносто чотири) кв. м" замінити цифрами та словами "1246 (одна тисяча двісті сорок шість) кв. м";

- земельна ділянка кадастровий номер 8000000000:85:381:0032 - цифри та слова "3050 (три тисячі п'ятдесят) кв. м" замінити цифрами та словами "1233 (одна тисяча двісті тридцять три) кв. м";

- земельна ділянка кадастровий номер 8000000000:85:425:0045 - цифри та слова "1678 (тисяча шістсот сімдесят вісім) кв. м" замінити цифрами та словами "1223 (одна тисяча двісті двадцять три) кв. м".

Доповнити рішення пунктом 4 в такій редакції: "4. Припинити у зв'язку з закінченням будівництва об'єктів публічному товариству тресту "Київміськбуд-1" імені М. П. Загороднього право користування земельними ділянками загальною площею 39922 (тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять два) кв. м, з них:

- земельною ділянкою (кадастровий номер 8000000000:85:381:0002) площею 13913 (тринадцять тисяч дев'ятсот тринадцять) кв. м;

- земельною ділянкою (кадастровий номер 8000000000:85:381:0003) площею 998 (дев'ятсот дев'яносто вісім) кв. м;

- земельною ділянкою (кадастровий номер 8000000000:85:381:0006) площею 1962 (одна тисяча дев'ятсот шістдесят два) кв. м;

- земельною ділянкою (кадастровий номер 8000000000:85:381:0009) площею 5391 (п'ять тисяч триста дев'яносто один) кв. м;

- земельною ділянкою (кадастровий номер 8000000000:85:425:0028) площею 3860 (три тисячі вісімсот шістдесят) кв. м;

- земельною ділянкою (кадастровий номер 8000000000:85:425:0032) площею 896 (вісімсот дев'яносто шість) кв. м;

- земельною ділянкою (кадастровий номер 8000000000:85:425:0043) площею 4436 (чотири тисячі чотириста тридцять шість) кв. м;

- земельною ділянкою (кадастровий номер 8000000000:85:425:0044) площею 746 (сімсот сорок шість) кв. м;

- земельною ділянкою (кадастровий номер 8000000000:85:381:0004) площею 5448 (п'ять тисяч чотириста сорок вісім) кв. м;

- земельною ділянкою (кадастровий номер 8000000000:85:381:0032) площею 1817 (одна тисяча вісімсот сімнадцять) кв. м;

- земельною ділянкою (кадастровий номер 8000000000:85:425:0045) площею 455 (чотириста п'ятдесят п'ять) кв. м та зарахувати їх до земель запасу житлової і громадської забудови";

- пункт "4." рішення вважати пунктом "5.".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький