КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 16 квітня 2015 року N 409/1274

Про затвердження Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 - 2018 роки

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні", "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", враховуючи рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою створення сприятливих умов для ефективного функціонування підприємництва, промисловості, споживчого ринку в місті Києві Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Комплексну київську міську цільову програму сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 - 2018 роки, що додається.

2. Визначити Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів з реалізації Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 - 2018 роки (далі - Комплексна програма).

3. Співвиконавцям Комплексної програми забезпечити виконання заходів Комплексної програми та інформувати Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про хід і результати виконання заходів Комплексної програми щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

4. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Забезпечити виконання Комплексної програми.

4.2. Подавати звіти про хід і результати виконання Комплексної програми щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні бюджетів м. Києва на 2015 - 2018 роки враховувати, в межах можливості дохідної частини міського бюджету, потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Комплексної програми.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та постійну комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
16.04.2015 N 409/1274


КОМПЛЕКСНА КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 2015 - 2018 РОКИ

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 2015 - 2018 РОКИ

1.

Ініціатор розроблення програми

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.10.2014 N 1134 "Про утворення робочої групи з розробки проекту Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 - 2018 роки"

3.

Розробник програми

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробники програми

Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста"

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
Департамент економіки та інвестицій,
Департамент житлово-комунальної інфраструктури,
Департамент земельних ресурсів,
Департамент комунальної власності м. Києва,
Департамент культури,
Департамент містобудування та архітектури,
Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища,
Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
Департамент соціальної політики,
Департамент суспільних комунікацій,
Департамент транспортної інфраструктури,
Управління (Центр) надання адміністративних послуг апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Управління туризму,
Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці
Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві
МГУ ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників
Головне управління МВС України у м. Києві
Головне управління статистики у м. Києві
Головне територіальне управління юстиції у м. Києві
Головне управління Держсанепідслужби у м. Києві
Головне управління ветеринарної медицини в м. Києві
Районні в місті Києві державні адміністрації
Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста"
Київський міський центр зайнятості
Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"
Київський молодіжний центр праці
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
Громадські організації промисловців і підприємців (за згодою)
Громадські організації жінок (за згодою)
Організації роботодавців (за згодою)
Суб'єкти господарювання

7.

Термін реалізації програми

2015 - 2018 роки


8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Усього

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

всього, тис. грн.,

15818319,7

2903896,7

3551247

4136891

5226285

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва

10743,5

757,5

2863

3995

3128

коштів інших джерел, усього,
у тому числі:

15807576,2

2903139,2

3548384

4132896

5223157

власні кошти суб'єктів господарювання,
з них:

6780037

1618873

1670194

1720405

1770565

- кошти комунальних підприємств

600

150

150

150

150

- кошти промислових підприємств

4704987

1101223

1151244

1201255

1251265

кошти фінансово-кредитних установ

8485000

1200000

1725000

2260000

3300000

 

залучені кошти інвесторів

496700

46175

150175

150175

150175

кошти міжнародних організацій

10300

2600

3000

2300

2400

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

35477,2

35477,2

-

-

-

інші залучені кошти

62

14

15

16

17

У тому числі по підпрограмах:

 

 

 

 

 

8.1.

Підпрограма 1
Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2015 - 2018 роки,
всього, тис. грн.,

7570697,2

1041797,2

1509550

2010050

3009300

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва

6470

220

1750

2750

1750

коштів інших джерел:

7564227,2

1041577,2

1507800

2007300

3007550

кошти фінансово-кредитних установ

7500000

1000000

1500000

2000000

3000000

власні кошти суб'єктів господарювання

18450

3500

4800

5000

5150

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

35477,2

35477,2

-

-

-

кошти міжнародних організацій

10300

2600

3000

2300

2400

8.2.

Підпрограма 2
Київська міська цільова програма розвитку промисловості на 2015 - 2018 роки, всього, тис. грн.,

6144800,5

1301835,5

1527512

1612655

1702798

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва

4113,5

437,5

1093

1225

1358

коштів інших джерел:

6140687

1301398

1526419

1611430

1701440

 

кошти фінансово-кредитних установ

985000

200000

225000

260000

300000

залучені кошти інвесторів

450700

175

150175

150175

150175

власні кошти промислових підприємств

4704987

1101223

1151244

1201255

1251265

8.3.

Підпрограма 3
Київська міська цільова програма сприяння розвитку споживчого ринку на 2015 - 2018 роки, всього, тис. грн.,

2102822

560264

514185

514186

514187

у тому числі:
коштів бюджету м. Києва

160

100

20

20

20

коштів інших джерел:

2102662

560164

514165

514166

514167

власні кошти суб'єктів господарювання,

2056600

514150

514150

514150

514150

з них:
- кошти комунальних підприємств

  
600

  
150

  
150

  
150

  
150

кошти інвесторів

46000

46000

-

-

-

інші залучені кошти

62

14

15

16

17


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

За сучасного складного політичного та соціально-економічного становища особливо значної ролі набуває стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва, промисловості, споживчого ринку, завдяки чому стає можливим досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку:

- зростання показників добробуту населення та його платоспроможності;

- формування конкурентного середовища щодо пропозиції товарів та послуг, підвищення їх якості;

- збільшення інвестицій та пожвавлення економічної активності;

- впровадження інноваційних та енергозберігаючих технологій, покращення екологічної ситуації;

- створення нових робочих місць;

- збільшення надходжень до бюджету.

Комплексний характер та взаємопов'язаність завдань розвитку зазначених сфер економіки обумовив необхідність розробки відповідної Комплексної програми, що складається із трьох підпрограм:

Підпрограма 1. Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2015 - 2018 роки.

Підпрограма 2. Київська міська цільова програма розвитку промисловості на 2015 - 2018 роки.

Підпрограма 3. Київська міська цільова програма сприяння розвитку споживчого ринку на 2015 - 2018 роки.

Підставами для розробки Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 - 2018 роки (далі - Комплексна програма) є:

• Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні";

• розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.10.2014 N 1134 "Про утворення робочої групи з розробки проекту Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 - 2018 роки".

Комплексна програма є основою для щорічних Програм соціально-економічного розвитку м. Києва та враховує положення Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385, та Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060.

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Координацію виконання Комплексної програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, який координує дії виконавців Комплексної програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.

Виконання Комплексної програми здійснюється шляхом реалізації її завдань і заходів співвиконавцями, зазначеними у цій Комплексній програмі, серед яких структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), територіальні органи центральних органів виконавчої влади, районні в місті Києві державні адміністрації та ін.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Комплексної програми та за цільовим і ефективним використанням коштів здійснює відповідальний виконавець - Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який є і головним розпорядником коштів.

Органи державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю м. Києва в питаннях розвитку конкуренції, демонополізації економіки та державної допомоги суб'єктам господарювання взаємодіють та співпрацюють з Київським міським територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує моніторинг виконання Комплексної програми та підготовку звітної і аналітичної інформації.

Співвиконавці Комплексної програми щоквартально надають Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо ходу реалізації її заходів. Відповідальний виконавець узагальнює отриману інформацію, визначає наявні проблеми та розробляє пропозиції щодо їх подолання.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики узагальнену інформацію про стан виконання Комплексної програми.

Звітна інформація надається також для розгляду на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та на розширених колегіях виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Комплексної програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Комплексної програми та окремих її завдань і заходів тощо.

За ініціативою Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), замовника або головного розпорядника коштів Комплексної програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Комплексної програми, ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях Київської міської ради та на засіданнях відповідних постійних комісій Київської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

Після закінчення встановленого строку виконання Комплексної програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Київської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Комплексної програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Відповідальний виконавець розміщує на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про основні досягнуті результати реалізації Комплексної програми, публікує її в засобах масової інформації комунальної форми власності.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,
у тому числі:

2903896,7

3551247

4136891

5226285

15818319,7

Бюджет м. Києва

757,5

2863

3995

3128

10743,5

Кошти інших джерел, усього,
у тому числі:

2903139,2

3548384,0

4132896,0

5223157,0

15807576,2

власні кошти суб'єктів господарювання,
з них:

1618873

1670194

1720405

1770565

6780037

- кошти комунальних підприємств

150

150

150

150

600

- кошти промислових підприємств

1101223

1151244

1201255

1251265

4704987

кошти фінансово-кредитних установ

1200000

1725000

2260000

3300000

8485000

залучені кошти інвесторів

46175

150175

150175

150175

496700

кошти міжнародних організацій

2600

3000

2300

2400

10300

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

35477,2

-

-

-

35477,2

інші залучені кошти

14

15

16

17

62


ПІДПРОГРАМА 1
КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2015 - 2018 РОКИ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Дерегуляція і розвиток підприємництва та Програма розвитку малого та середнього бізнесу визначені одними з першочергових пріоритетів реалізації Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015.

Визначення проблем підприємницького середовища у столиці ґрунтується на результатах аналізу підсумків виконання Київської міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2013 - 2014 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 року N 324/9381 (далі - Програма на 2013 - 2014 роки), та дослідженні стану та тенденцій розвитку підприємництва.

Аналіз виконання Програми на 2013 - 2014 роки свідчить, що її заходи виконані не в повній мірі через недостатність фінансового забезпечення, незацікавленість громадських об'єднань підприємців щодо участі у її реалізації, недостатню взаємодію бізнесу і влади. Зокрема, через відсутність фінансування з бюджету міста Києва не виконані заходи з фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарювання, спрямовані на допомогу підприємцям для розширення їх діяльності та створення нових робочих місць. Низькою була активність консультативно-дорадчих органів з питань розвитку підприємництва, а їх взаємодія з органами влади міста - формальною та неефективною.

Дослідження стану підприємницького середовища в місті Києві показало, що протягом 2013 - 2014 років попри складне політичне та соціально-економічне становище спостерігався ряд позитивних тенденцій у розвитку підприємництва, однак проявились і його негативні тенденції.

Збільшувалась кількість новостворених суб'єктів господарювання: протягом двох років зареєстровано 60,6 тис. суб'єктів, в тому числі у 2014 році - 31,6 тис., що на 8,9 % більше ніж у попередньому році (рис. 1).

Водночас, у 2014 році суттєво збільшилась кількість суб'єктів господарювання, що ліквідуються.

Рисунок 1. Кількість новостворених суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) в м. Києві, тис. од.

  


Всього протягом 2013 - 2014 років ліквідовано 42,1 тис. суб'єктів господарювання, в тому числі у 2014 році - 33,2 тис. суб'єктів, що у 3,7 разу більше ніж у попередньому році.

Загальна кількість суб'єктів підприємництва, зареєстрованих як платники податків, станом на 01.01.2015 становила 476,5 тис., з них кількість тих, що сплачували податки, зросла порівняно з 2013 роком на 0,6 % та становила 335,2 тис. (70,4 % від загальної кількості зареєстрованих).

За рівнем розвитку малого та середнього підприємництва Київ залишається лідером серед регіонів України.

На початок 2014 року у столиці було зосереджено 22,1 % малих та середніх підприємств (далі - МСП) України, їх кількість у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення перевищує середній рівень по Україні в 3,5 разу. На МСП столиці було зайнято понад 18 % всіх найманих працівників МСП України, обсяги реалізації їх продукції (робіт, послуг) становили 35,9 % загальних обсягів.

Кількісні показники сектора МСП у м. Києві відповідають європейським (табл. 1).

Таблиця 1. Основні показники сектора малого та середнього підприємництва в м. Києві1 та в країнах Європи у 2013 році

Частка МСП

м. Київ

ЄС

Словаччина

Польща

Німеччина

Кількість підприємств

99,8 %

99,8 %

99,9 %

99,8 %

99,5 %

Зайнятість

58,7 %

66,9 %

71,2 %

69,0 %

60,9 %

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг)

61,9 %

57,9 %

62,7 %

51,0 %

53,8 %


____________
1 без урахування фізичних осіб - підприємців.

Джерело: Головне управління статистики у м. Києві та дослідження Фонду Фрідріха Наумана за Свободу та компанії Berlin Economics "На шляху до сучасної державної політики у сфері малого та середнього бізнесу в Україні".

За результатами 2013 року в Києві діяли 86,7 тис. МСП, з них майже 83 тис. малих та 3,7 тис. середніх. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення це становить 303 підприємства (у т. ч. 290 малих та 13 середніх). Порівняно з попереднім роком загальна кількість МСП у місті збільшилась на 15,3 %. Середньорічна кількість найманих працівників МСП у 2013 році зменшилась порівняно з попереднім роком на 1 % та становила 883,5 тис. осіб. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) МСП також зменшився на 3,7 % та становив 837722658 тис. грн. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування МСП погіршився порівняно з попереднім роком та становив 3532135 тис. грн. Одержали збиток 36,4 % малих та 34,2 % середніх підприємств.

Розподіл кількості як малих, так і середніх підприємств за видами економічної діяльності не відповідає сучасним потребам економіки (рис. 2, 3).

Рисунок 2. Кількість малих підприємств у м. Києві за основними видами економічної діяльності у 2013 році

Рисунок 3. Кількість середніх підприємств у м. Києві за основними видами економічної діяльності у 2013 році

  

  

У структурі сектора малого та середнього підприємництва найбільшу частку за кількістю мають фізичні особи - підприємці (рис. 4).

Рисунок 4. Структура сектора малого та середнього підприємництва в м. Києві

  


Протягом 2013 - 2014 років загальна кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва зменшилась на 580 од. Всього у столиці станом на 01.01.2015 за даними Головного управління статистики у м. Києві та Аудиторської палати України налічувалось 5579 об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, в т. ч. 125 бізнес-центрів, 11 бізнес-інкубаторів, 72 фонди підтримки підприємництва, 972 інформаційно-консультативні установи, 313 громадських об'єднань підприємців та ін.

Як видно із проведеного аналізу, розвиток підприємницького сектору економіки міста поряд з досягненнями має ряд недоліків та негативних тенденцій:

• несприятливий бізнес-клімат спричиняє збільшення кількості суб'єктів підприємництва, які практично не діють, але через ускладненість процедур скасування підприємницької діяльності вони залишаються в Реєстрі;

• погіршились показники діяльності середніх підприємств, що обумовило зниження загальної кількості найманих працівників МСП та обсягів реалізованої ними продукції (робіт, послуг). Майже 40 % малих та понад третину середніх підприємств є збитковими;

• структура МСП за видами економічної діяльності відзначається превалюванням торговельної сфери та недостатнім розвитком сфери інформації та телекомунікацій, в тому числі інноваційної діяльності та ІТ технологій;

• понад 70 % загальної кількості суб'єктів малого та середнього підприємництва становлять фізичні особи - підприємці, які мають незначний потенціал розвитку;

• кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва останніми роками зменшується, а їх діяльність не задовольняє потреби підприємців. Недостатнім є розвиток бізнес-інкубаторів, які конче необхідні для надання підприємцям-початківцям комплексу доступних послуг: ресурсних, офісних, інформаційно-консультативних та ін.

Таким чином, рівень та якість розвитку підприємницького сектора економіки міста Києва не відповідає сучасним вимогам. Для покращення показників його діяльності та підвищення конкурентоспроможності необхідно створити сприятливе бізнес-середовище, що потребує впровадження програми розвитку малого та середнього підприємництва, яка базуватиметься на принципах Європейської хартії малих підприємств, стимулюватиме впровадження нововведень, створення нових робочих місць та забезпечить формування іміджу столиці як міста, комфортного для ведення бізнесу.

Проведене опитування представників підприємців, аналіз стану підприємницького середовища столиці та підсумків виконання Програми на 2013 - 2014 роки дозволили визначити основні проблеми, які перешкоджають подальшому розвитку підприємництва у м. Києві та вирішуватимуться у рамках Програми, до яких належать:

- відсутність визначених міською владою пріоритетних сфер розвитку підприємницької діяльності;

- низький ступінь залучення міською владою коштів та/або отримання технічної допомоги міжнародних організацій, фондів, грантових установ для стимулювання розвитку пріоритетних для міста сфер ведення підприємницької діяльності;

- нестача внутрішніх фінансових ресурсів для розвитку бізнесу та ускладнений доступ до зовнішніх джерел фінансування, висока вартість кредитних ресурсів, необізнаність суб'єктів малого та середнього підприємництва в питаннях залучення альтернативних методів фінансування, насамперед отримання грантів та/або фінансових асигнувань від міжнародних організацій чи фондів;

- незавершеність реформування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, складність дозвільних процедур, недостатній рівень відповідальності посадових осіб дозвільних органів;

- уповільнення процесу формування інфраструктурної складової підтримки малого та середнього підприємництва, низький рівень розвитку інструментів для створення сприятливого бізнес-середовища (бізнес-інкубаторів, коворкінг центрів та ін.), неефективне застосування світового досвіду та вітчизняних можливостей для активізації цього процесу;

- відсутність дієвої системи використання науково-технічного потенціалу та взаємодії великого та малого і середнього бізнесу;

- слабка комунікація місцевих органів влади та підприємців щодо вирішення нагальних проблем підприємницької діяльності;

- обмеженість інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, зокрема щодо ресурсної бази міста, яка може бути використана для розвитку малого та середнього підприємництва, ринкової кон'юнктури та ін.;

- недостатність навичок сучасного адміністративного менеджменту у державних службовців, неефективність наявних програм підвищення їх кваліфікації у сфері регулювання та підтримки розвитку підприємництва;

- нестача кваліфікованого управлінського персоналу суб'єктів малого та середнього підприємництва, спроможного швидко адаптуватись до змін ринкової кон'юнктури та розвивати бізнес у нових економічних умовах, в тому числі пов'язаних з підписанням Україною договору про Асоціацію з ЄС;

- недостатня підтримка підприємницьких ініціатив соціально вразливих верств населення міста (безробітних, жінок, молоді, інвалідів).

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є формування сприятливого бізнес-середовища, активізація підприємницького потенціалу громади міста, підвищення рівня конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, збільшення його внеску у вирішення завдань соціально-економічного розвитку.

Досягнення визначеної мети потребує консолідації дій органів влади, бізнесу і громади міста, концентрації фінансових, матеріальних, інформаційних ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб'єктів підприємництва та інфраструктури їх підтримки. Визначальний вплив на результат цього процесу матиме імплементація європейських політик і практик щодо малого та середнього бізнесу в Україні.

  

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

Взаємопов'язаність визначених проблем потребує використання для їх вирішення програмно-цільового методу, який передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах та базується на кращому загальноєвропейському досвіді його застосування.

На основі аналізу виконання Програми на 2013 - 2014 роки, стану, тенденцій та проблем розвитку підприємництва та з урахуванням стратегічних завдань, окреслених у програмних документах державного та міського рівня, визначені напрями, пріоритетні завдання та розроблені заходи Програми на 2015 - 2018 роки, реалізація яких дозволить розв'язати наявні проблеми.

Джерелами фінансування Програми є цільові кошти бюджету м. Києва, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти фінансово-кредитних установ, власні кошти суб'єктів підприємництва, кошти або технічна допомога міжнародних організацій.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, наведено у таблиці 2.

Таблиця 2. Ресурсне забезпечення Київської міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2015 - 2018 роки

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

1041797,2

1509550

2010050

3009300

7570697,2

Бюджет м. Києва

220

1750

2750

1750

6470

Кошти інших джерел, усього,
у тому числі:

1041577,2

1507800

2007300

3007550

7564227,2

кошти фінансово-кредитних установ

1000000

1500000

2000000

3000000

7500000

власні кошти суб'єктів господарювання

3500

4800

5000

5150

18450

кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

35477,2

-

-

-

35477,2

кошти міжнародних організацій

2600

3000

2300

2400

10300


Сума коштів з бюджету м. Києва на підтримку малого та середнього підприємництва визначається щорічними рішеннями Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідні роки.

Виконання Програми у повній мірі можливе за умови її фінансового забезпечення у визначених обсягах.

4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями та пріоритетні завдання визначені відповідно до положень Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060, та Європейської хартії малих підприємств, запровадженої постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 N 587.

  

Діяльність у напрямку дерегуляції та реалізації державної регуляторної політики має на меті усунення правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації права на підприємницьку діяльність і потребує спрощення та раціоналізації правил і практики регулювання, подолання адміністративно-дозвільних перешкод на етапах започаткування (виходу) та ведення бізнесу, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів малого та середнього підприємництва, практичної імплементації принципів ЄС, покращення комунікації органів влади з бізнес-спільнотою.

  

Діяльність у напрямку фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого та середнього підприємництва спрямовується на створення стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитного забезпечення малого та середнього підприємництва, що передбачає розвиток сучасних фінансових механізмів підтримки, в тому числі лізингових операцій, об'єднання ресурсів усіх джерел фінансування, активне залучення коштів міжнародних організацій, грантових установ та фондів.

  

Цей напрям передбачає інтегральну підтримку малого та середнього підприємництва, яка включає забезпечення підприємств нежитловими приміщеннями, земельними ділянками, удосконалення системи інформаційно-консультативного забезпечення, формування сучасної інфраструктури підтримки підприємництва, зорієнтованої на задоволення всього спектра потреб підприємців, проведення освітніх заходів для підприємців та державних службовців.

  

Для реалізації підприємницького потенціалу громадян Програмою передбачається посилення уваги до соціально вразливих верств населення за рахунок надання їм можливості працевлаштування як підприємців, зростання підприємницької активності жінок та молоді, а також підвищення соціальної відповідальності бізнесу.

  

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та відкриття європейських ринків для українських товарів і послуг потребує проведення масштабної роботи із підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, в тому числі активізації інноваційної діяльності, впровадження систем управління якістю згідно з міжнародними стандартами.

Завдання цього напряму Програми спрямовані на:

забезпечення ефективної взаємодії підприємств малого та середнього бізнесу з інноваційно-орієнтованими структурами, торгово-промисловими палатами, освітніми організаціями, науково-дослідними установами для розширення ділових можливостей малого та середнього підприємництва та просування на внутрішні та зовнішні ринки їх продукції та послуг;

гармонізацію вітчизняної нормативно-правової бази та регуляторних практик з відповідним регулюванням і практиками в ЄС, що дозволить полегшити доступ українських компаній на європейський ринок та стане поштовхом до підвищення їх конкурентоспроможності;

стимулювання розвитку державно-приватного партнерства;

розвиток інноваційних бізнес-інкубаторів, як інституцій та програм, призначених для надання новим підприємствам комплексу послуг: приміщень за гнучкими умовами оренди, офісних послуг, ділової та технічної допомоги, сприяння в отриманні фінансування, консультацій тощо.

Виконання завдань та заходів Програми стимулюватиме зародження нових ідей та перетворення їх у власну справу, диверсифікацію економіки, створення робочих місць, прискорення процесу місцевого економічного розвитку та збільшення добробуту населення міста.

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми наведені у додатку А.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

N
з/п

Показники

Роки

2015

2016

2017

2018

1.

Витрат

 

 

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн.

1041797,2

1509550

2010050

3009300

 

у тому числі:

 

 

 

 

1.1.

Витрати з бюджету м. Києва

220

1750

2750

1750

1.2.

Кошти інших джерел, усього:

1041577,2

1507800

2007300

3007550

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

- кошти фінансово-кредитних установ

1000000

1500000

2000000

3000000

 

- власні кошти суб'єктів господарювання

3500

4800

5000

5150

 

- кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

35477,2

-

-

-

 

- кошти міжнародних організацій

2600

3000

2300

2400

2.

Продукту

 

 

 

 

2.1.

Кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, од.

312

317

322

331

2.2.

Середньорічна кількість найманих працівників на малих та середніх підприємствах, тис. осіб

877,3

881,2

886,1

891,2

2.3.

Кількість підприємців - фізичних осіб, тис. осіб

266,2

274,1

276

278

2.4.

Надходження до Зведеного бюджету м. Києва від діяльності суб'єктів підприємництва, тис. грн.

91199700

92462200

93059000

93557000

2.5.

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва, од.

5613

5638

5651

5669

3.

Ефективності

 

 

 

 

3.1.

Середньорічний обсяг надходжень податків і зборів від суб'єктів підприємництва до Зведеного бюджету м. Києва в розрахунку на одного платника податків, тис. грн.

292

286

284

282

3.2.

Середньорічний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на одного працюючого на малих підприємствах, тис. грн.

595

621

649

678

3.3.

Середньорічний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) на одного працюючого на середніх підприємствах, тис. грн.

1396

1459

1523

1590

4.

Якості

 

 

 

 

4.1.

Динаміка обсягів надходжень податків і зборів від суб'єктів підприємництва до Зведеного бюджету м. Києва порівняно з попереднім роком, %

101,6

101,4

100,6

100,5

4.2.

Питома вага малих та середніх підприємств у загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг) по місту, %

62,1

62,3

62,5

62,8


Передбачається, що виконання заходів Програми, спрямованих на реалізацію пріоритетних завдань у визначених напрямах, сприятиме усуненню перешкод для розвитку підприємництва, розкриттю та реалізації підприємницького потенціалу громадян, поліпшенню бізнес-клімату у місті Києві, вирішенню соціально-економічних проблем, підвищенню конкурентоспроможності економіки.

ДОДАТОК А

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2015 - 2018 РОКИ

N
з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці1

Джерела фінансування

Вартість, тис. гривень

Очікувані результати

2015

2016

2017

2018

Дерегуляція господарської діяльності та реалізація державної регуляторної політики

1.

Вдосконалення нормативного регулювання сфери підприємництва

1.1. Забезпечення повноти та якості виконання положень державної регуляторної політики

постійно

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Забезпечення доцільності, передбачуваності та прозорості регуляторної діяльності

 

 

1.2. Проведення засідань за круглим столом та семінарів із залученням підприємців та їх громадських об'єднань з проблемних питань реалізації державної регуляторної політики, підготовка пропозицій щодо їх вирішення

щорічно

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Власні кошти суб'єктів господарювання

2015 - 50
2016 - 50
2017 - 50
2018 - 50

Врахування пропозицій підприємців під час розробки регуляторних актів, створення сприятливих умов для розв'язання економічних та соціальних проблем

2.

Усунення необґрунтованих перешкод у здійсненні підприємницької діяльності.
Недопущення неправомірного втручання органів державної влади в ринкове середовище

2.1. Дослідження стану проведення дерегуляційних процесів у Києві, визначення їх результативності та розробка пропозицій щодо їх активізації для урахування в Концепції проведення дерегуляційних процесів на місцевому рівні

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-
економічного розвитку міста"

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Забезпечення відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин ринковим вимогам

 

 

2.2. Формування та подання центральним органам виконавчої влади дерегуляційних ініціатив щодо:
- зменшення кількості контролюючих органів, об'єднання тих органів, які виконують дублюючі чи споріднені функції;
- вдосконалення податкового законодавства, приведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності до вимог міжнародного законодавства;
- передачі на місцевий рівень повноважень з реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, земельних питань, майнових відносин, містобудівної діяльності;
- інших актуальних питань господарської діяльності

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), регуляторні органи, визначені статтею 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

 

Не потребує фінансування

Забезпечення відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин ринковим вимогам

 

 

2.3. Регулярне проведення телефонних "гарячих ліній" з питань підприємництва

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві, Головне управління МВС України в місті Києві, районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

 

Не потребує фінансування

Постійна взаємодія з підприємцями з питань здійснення господарської діяльності

 

 

2.4. Скорочення кількості перевірок суб'єктів господарювання за рахунок ризикоорієнтованих підходів до планування

постійно

Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві

 

Не потребує фінансування

Поліпшення бізнес-клімату

3.

Покращення комунікації органів влади з підприємницькою громадськістю

3.1. Активізація роботи координаційних рад з питань розвитку підприємництва та регіональної ради підприємців

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Консолідація діяльності органів влади, підприємців та громадських організацій щодо реалізації потенціалу малого та середнього підприємництва

 

 

3.2. Проведення міських форумів щодо взаємодії бізнесу та влади

щорічно

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Бюджет
м. Києва
  

Власні кошти суб'єктів господарювання

2016 - 100
2017 - 100
2018 - 100

2015 - 50
2016 - 100
2017 - 100
2018 - 100

Консолідація діяльності органів влади, підприємців та громадських організацій щодо реалізації потенціалу малого та середнього підприємництва

4.

Захист власності та інтересів підприємців. Забезпечення рівних умов доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до всіх сегментів ринку

4.1. Здійснення боротьби зі зловживаннями та корупцією, захист підприємців від незаконних дій посадових осіб та контролюючих органів державної влади

постійно

Головне управління МВС України в місті Києві

 

Не потребує фінансування

Зменшення кількості корупційних проявів

 

 

4.2. Активізація роботи з протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності та запобігання реалізації неліцензійної контрафактної продукції

2015 - 2018

Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС України в місті Києві

 

Не потребує фінансування

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного підприємництва

5.

Поліпшення умов започаткування підприємницької діяльності

5.1. Проведення засідань за круглим столом із залученням підприємців та їх громадських об'єднань щодо проблемних питань започаткування бізнесу, напрацювання пропозицій щодо їх вирішення

щорічно

Головне територіальне управління юстиції у м. Києві, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Вирішення проблемних питань започаткування бізнесу, поліпшення бізнес-клімату

 

 

5.2. Проведення семінарів-тренінгів для державних реєстраторів з проблемних питань застосування законодавчих актів щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

щорічно

Головне територіальне управління юстиції у м. Києві

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Вирішення проблемних питань започаткування бізнесу, поліпшення бізнес-клімату

 

 

5.3. Висвітлення та постійне оновлення на веб-ресурсах відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців необхідної та актуальної інформації для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо започаткування підприємницької діяльності

2015 - 2018

Головне територіальне управління юстиції у м. Києві

 

Не потребує фінансування

Скорочення часових витрат підприємців, пов'язаних із започаткуванням їх діяльності

 

 

5.4. Сприяння забезпеченню в повній мірі відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців необхідним кадровим складом та фінансуванням для розвитку матеріально-технічної бази

2015 - 2018

Головне територіальне управління юстиції у м. Києві

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Скорочення часових витрат підприємців, пов'язаних із започаткуванням їх діяльності

6.

Впровадження європейських стандартів у сфері дозвільної системи

6.1. Стандартизація процедур надання адміністративних послуг, в т. ч. документів дозвільного характеру, згідно з ISO 9001

2015 - 2018

Управління (Центр) надання адміністративних послуг апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2016 р. - 1500
2017 р. - 1500

Підвищення якості надання документів дозвільного характеру, поліпшення інвестиційного та бізнес-клімату

 

 

6.2. Запровадження SMS - інформування суб'єктів звернення про результати розгляду документів дозвільного характеру

І квартал 2015

Управління (Центр) надання адміністративних послуг апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Підвищення якості надання документів дозвільного характеру, поліпшення інвестиційного та бізнес-клімату

 

 

6.3. Проведення засідань за круглим столом для підприємців щодо проблемних питань дозвільної системи, напрацювання пропозицій щодо їх вирішення

щоквартально

Управління (Центр) надання адміністративних послуг апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Зменшення часових та грошових витрат підприємців у процесі отримання документів дозвільного характеру

 

 

6.4. Проведення навчальних семінарів-тренінгів для підвищення кваліфікації державних адміністраторів та представників дозвільних органів

щоквартально

Управління (Центр) надання адміністративних послуг апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Покращення якості надання документів дозвільного характеру

 

 

6.5. Розробка пропозицій щодо подолання правових перешкод у наданні адміністративних послуг, в тому числі у видачі документів дозвільного характеру, ініціювання внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів вищого рівня

щорічно

Управління (Центр) надання адміністративних послуг апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Спрощення процедур при наданні адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру, поліпшення бізнес-клімату

 

 

6.6. Висвітлення та постійне оновлення на веб-ресурсах центрів надання адміністративних послуг інформації щодо порядку видачі документів дозвільного характеру

2015 - 2018

Управління (Центр) надання адміністративних послуг апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Зменшення часових та грошових витрат підприємців у процесі отримання документів дозвільного характеру, поліпшення бізнес-клімату

 

 

6.7. Впровадження інформаційної он-лайн служби для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів і ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр)

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління (Центр) надання адміністративних послуг апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет
м. Києва

Кошти міжнародних організацій

2015 - 100
  

2015 - 300

Зменшення часових та грошових витрат підприємців у процесі отримання документів дозвільного характеру, поліпшення бізнес-клімату

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

7.

Розширення можливостей доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів, в т. ч. коштів міжнародних організацій, грантових установ та фондів

7.1. Залучення фінансово-кредитних установ до надання фінансових ресурсів суб'єктам малого та середнього підприємництва на прийнятних умовах

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти фінансово-
кредитних установ

2015 - 1000000
2016 - 1500000
2017 - 2000000
2018 - 3000000

Розвиток малого та середнього підприємництва в пріоритетних для міста напрямах, створення нових робочих місць, збільшення надходжень податків і зборів до бюджету

 

 

7.2. Забезпечення суб'єктів малого та середнього підприємництва інформацією щодо можливості залучення альтернативних джерел фінансування та/або отримання міжнародної технічної допомоги шляхом розміщення відповідних матеріалів на єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва

постійно

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Підвищення ефективності діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва, створення нових робочих місць

 

 

7.3. Підтримка розвитку лізингової діяльності шляхом вивчення та поширення міжнародного досвіду із розвитку лізингових операцій та надання пропозицій центральним органам влади із удосконалення відповідної законодавчої бази

2015 - 2018

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Активізація фінансово-кредитних механізмів, підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання

8.

Налагодження співпраці фінансово-
кредитних установ з суб'єктами малого та середнього підприємництва

8.1. Залучення фінансових установ до участі в роботі координаційних рад з питань розвитку підприємництва

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Об'єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки малого та середнього підприємництва

 

 

8.2. Проведення засідань за круглим столом за участі представників комерційних банків, небанківських фінансових установ, кредитних бюро щодо фінансового забезпечення малого та середнього підприємництва

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Об'єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки малого та середнього підприємництва

 

 

8.3. Проведення "Ярмарку кредитів" для малого та середнього бізнесу із залученням банківських та небанківських фінансових установ

2016 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Об'єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки малого та середнього підприємництва

Інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення малого та середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки

9.

Удосконалення системи ресурсної, інформаційно-
консультативної та аналітичної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва

9.1. Підтримка в актуальному стані на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформації щодо продажу (чи права оренди) земельних ділянок на земельних торгах, умов їх проведення, а також вільних нежитлових приміщень комунальної власності міста

2015 - 2018

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Розширення підприємницької діяльності, збільшення внеску малого та середнього підприємництва у розвиток економіки міста, створення нових робочих місць

 

 

9.2. Надання в оренду на конкурсних засадах суб'єктам підприємництва, в тому числі малого, нежитлових приміщень комунальної власності міста, моніторинг ефективності їх використання

постійно

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Збільшення внеску малого та середнього підприємництва у розвиток економіки міста, створення нових робочих місць

 

 

9.3. Приведення взаємовідносин з питань землекористування у відповідність до вимог Податкового кодексу України:
- перегляд договорів оренди земельних ділянок щодо визначення розміру орендної плати згідно з законодавством

2015 - 2018

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Детінізація економіки, збільшення надходжень до бюджету міста

 

 

9.4. Надання підприємцям інформаційно-консультативної допомоги для забезпечення їх участі у процедурах закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти

2015 - 2018

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Розвиток конкурентного середовища, запобігання корупційним діянням

 

 

9.5. Створення "Сторінки підприємця" на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (www.kievcity.gov.ua), наповнення її інформацією з питань:
- започаткування бізнесу;
- оформлення документів дозвільного характеру;
- вимог контролюючих органів та порядку проведення перевірок;
- фінансового забезпечення суб'єктів малого та середнього підприємництва;
- ведення бізнесу в країнах ЄС;
- інноваційної діяльності;
- наявної мережі об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва;
- запланованих на рівні району, міста, регіону, держави інвестиційних форумів, конференцій, нарад;
- інших питань підприємницької діяльності

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Підвищення рівня поінформованості підприємців з питань започаткування та ефективного ведення бізнесу, скорочення часових витрат на пошук необхідної інформації.
Зростання конкурентоспроможності суб'єктів малого та середнього підприємництва

 

 

9.6. Розробка, видання та безоплатне розповсюдження довідників, брошур (друкованих та CD), буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності, в тому числі:
- ефективного управління бізнесом;
- застосування податкового законодавства;
- інших актуальних питань підприємництва

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві, районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Власні кошти суб'єктів господарювання

2015 - 50
2016 - 100
2017 - 100
2018 - 100

Підвищення рівня поінформованості підприємців з питань підприємницької діяльності

 

 

9.7. Визначення пріоритетних для міста напрямків розвитку підприємницької діяльності шляхом дослідження рівня насиченості ринків товарів та послуг у м. Києві

2015

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти міжнародних організацій

2015 - 200

Підвищення конкурентоспроможності економіки міста, стимулювання розвитку підприємницької діяльності

 

 

9.8. Організація та проведення Київського міського конкурсу бізнес-проектів та бізнес-планів з наданням підтримки для розвитку бізнесу в пріоритетних для міста напрямах

2015 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський молодіжний центр праці

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Збільшення внеску малого та середнього підприємництва у розвиток економіки міста, створення нових робочих місць

 

 

9.9. Проведення засідань за круглим столом та інформаційних семінарів для підприємців з питань:
- підписання Угоди про Асоціацію Україна - ЄС: переваги та ризики для бізнесу;
- функціонування франчайзингу як методу ведення стабільного бізнесу;
- молодіжного підприємництва;
- застосування податкового законодавства;
- організації та впровадження ековиробництв;
- інших актуальних питань підприємництва

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві, Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Кошти міжнародних організацій
  

Власні кошти суб'єктів господарювання

2015 - 100
2016 - 150
2017 - 200
2018 - 200

2015 - 50
2016 - 100
2017 - 150
2018 - 200

Підвищення поінформованості підприємців з актуальних питань підприємницької діяльності

 

 

9.10. Проведення заходів з нагоди Дня підприємця, конкурсу "Молодий підприємець року" з відзначенням переможців

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет м. Києва

2015 - 50
2016 - 50
2017 - 50
2018 - 50

Формування позитивної громадської думки щодо підприємницької діяльності

 

 

9.11. Моніторинг виконання Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 - 2018 роки та підготовка звітної і аналітичної інформації

щоквартально

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-
економічного розвитку міста"

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Удосконалення аналітичного забезпечення розвитку підприємництва, виявлення проблемних питань, що стримують розвиток підприємництва, забезпечення ефективності заходів з підтримки підприємництва

 

 

9.12. Розробка проекту Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2022 роки

2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-
економічного розвитку міста"

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Забезпечення комплексності та дієвості державної підтримки підприємництва

 

 

9.13. Актуалізація інформаційного фонду щодо розвитку підприємництва в м. Києві за даними організацій - власників інформації про суб'єкти господарювання

щоквартально

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві, МГУ ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників, Головне управління статистики у м. Києві, Головне територіальне управління юстиції у м. Києві, районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Удосконалення аналітичного забезпечення розвитку підприємництва, усунення ускладнень міжвідомчого характеру в системі обліку та звітності суб'єктів господарювання

10.

Підтримка створення та діяльності об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, впровадження ефективних інструментів для формування сприятливого бізнес-
середовища

10.1. Підтримка розвитку та диверсифікації діяльності КП "Київський міський бізнес-центр":
- реалізація проекту "Бізнес-інкубатор КМБЦ" (забезпечення приміщеннями нежитлового фонду комунальної власності міста (близько 2000 кв. м));
- пошук інвестиційних ресурсів для бізнесу;
- розвиток діяльності Центру по наданню послуг суб'єктам підприємництва;
- забезпечення функціонування районних (міжрайонних) центрів інформаційно-консультативних послуг для суб'єктів підприємництва за участі ресурсів районних громад;
- регулярне проведення семінарів з питань започаткування підприємницької діяльності, ліцензування та ін.

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в міста Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Мобілізація міських ресурсів, поширення практичних навичок роботи у ринкових умовах, розширення ділових зв'язків і комунікацій, збільшення кількості успішно працюючих суб'єктів малого підприємництва

 

 

10.2. Сприяння розвитку мережі бізнес-центрів, надання їм інформаційно-методичної підтримки, налагодження активного співробітництва між ними та органами влади міста і районів

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Створення сприятливих умов для реалізації підприємницького потенціалу громади міста.
Підвищення ефективності діяльності суб'єктів підприємництва

 

 

10.3. Забезпечення функціонування молодіжного бізнес-інкубатора на базі Київського молодіжного центру праці та його представництв у вищих навчальних закладах м. Києва

2015 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський молодіжний центр праці

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Створення сприятливих умов для реалізації підприємницького потенціалу молоді

11.

Підвищення кваліфікації та освітнього рівня підприємців та державних службовців

11.1. Залучення суб'єктів господарювання до участі в міжнародному проекті "East Invest", який реалізується Київською торгово-промисловою палатою за сприяння Європейської комісії, з метою стимулювання вивчення європейського законодавства та інтернаціоналізації підприємств малого та середнього бізнесу

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти міжнародних організацій

2015 - 300
2016 - 400

Впровадження сучасних ринкових методів управління у сфері підприємництва в умовах інтеграції у світове економічне середовище

 

 

11.2. Реалізація спільно з Міністерством економічного розвитку та торгівлі Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва ("Українська ініціатива") в м. Києві:
- залучення спеціалістів вищого та середнього рівня управлінських кадрів підприємств та організацій для перепідготовки у вищих навчальних закладах міста;
- залучення претендентів для конкурсного відбору на проходження стажування у Німеччині за програмою GIZ GmbH;
- висвітлення та постійне оновлення на єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва інформації щодо заходів з перепідготовки управлінських кадрів

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти міжнародних організацій

2015 - 1000
2016 - 1500
2017 - 1500
2018 - 1500

Впровадження сучасних ринкових методів управління у сфері підприємництва в умовах інтеграції в світове економічне середовище

 

 

11.3. Вдосконалення та реалізація програм підвищення кваліфікації державних службовців щодо регулювання та підтримки розвитку підприємництва з метою впровадження новітніх методів адміністративного управління з використанням світового досвіду

2015 - 2018

Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти міжнародних організацій

2015 - 300
2016 - 400
2017 - 400
2018 - 500

Стимулювання підприємницької діяльності для прискорення місцевого економічного розвитку

 

 

11.4. Розробка та реалізація спільно з Київською торгово-промисловою палатою освітніх програм ведення бізнесу для студентів старших курсів вищих навчальних закладів з видачею відповідних освітніх сертифікатів

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації

Бюджет м. Києва

2015 - 50
2016 - 50
2017 - 50
2018 - 50

Впровадження сучасних ринкових методів управління у сфері підприємництва в умовах інтеграції в світове економічне середовище

Підтримка підприємницької ініціативи громадян

12.

Залучення до підприємницької діяльності безробітних та соціально-
вразливих верств населення

12.1. Сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом організації відповідної професійної підготовки, надання безробітним одноразової виплати

2015 - 2018

Київський міський центр зайнятості, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Фонд загально-
обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2015 р. - 35477,2

Залучення активної частини населення міста до сфери підприємництва на засадах економічної мотивації їх діяльності.
Створення нових робочих місць, збільшення надходжень податків і зборів до бюджету

 

 

12.2. Проведення профорієнтаційної роботи з безробітними, спрямованої на зайняття підприємницькою діяльністю, шляхом організації семінарів

2015 - 2018

Київський міський центр зайнятості, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Залучення активної частини населення міста до сфери підприємництва на засадах економічної мотивації їх діяльності, розвиток програм "Людина з професією"

 

 

12.3. Надання консультаційної, методичної та юридичної допомоги особам з функціональними обмеженнями з питань організації та ведення підприємницької діяльності

2015 - 2018

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Залучення активної частини населення міста до сфери підприємництва на засадах економічної мотивації їх діяльності

 

 

12.4. Надання безоплатних консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності для осіб, які бажають розпочати або розпочали власну справу

постійно

Київський міський центр зайнятості, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Залучення активної частини населення міста до сфери підприємництва на засадах економічної мотивації їх діяльності

 

 

12.5. Надання допомоги у презентації проектів, програм, соціальних ініціатив молодих підприємців, пошуку ділових партнерів, спонсорів, підборі персоналу тощо. Проведення виставок вакансій

2015 - 2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський молодіжний центр праці

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Популяризація та надання допомоги у реалізації соціально спрямованих проектів молодих підприємців

 

 

12.6. Проведення зустрічей провідних підприємців міста з випускниками загальноосвітніх шкіл, запровадження програми "Від школяра до бізнесмена"

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, районні в місті Києві державні адміністрації), Київський молодіжний центр праці

 

Не потребує фінансування

Розвиток молодіжного підприємництва

 

 

12.7. Стимулювання розвитку жіночого підприємництва

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", громадські організації жінок (за згодою)

Кошти міжнародних організацій.
  

Власні кошти суб'єктів господарювання

2015 - 100
2016 - 150
2017 - 200
2018 - 200

2015 - 100
2016 - 150
2017 - 200
2018 - 200

Забезпечення гендерної рівності

13.

Підвищення соціальної відповідальності бізнесу

13.1. Реалізація заходів з підвищення соціальної відповідальності підприємців м. Києва, в тому числі:
- проведення семінарів з питань соціально відповідального підприємництва;
- розміщення публікацій в засобах масової інформації:
- започаткування щорічного Київського міського конкурсу "Сучасне обличчя столиці" з визначенням кращих соціально відповідальних представників підприємництва міста

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою), організації роботодавців (за згодою)

Бюджет м. Києва

2015 - 20
2016 - 50
2017 - 50
2018 - 50

Детінізація підприємницької діяльності, підвищення моральності підприємців, забезпечення екологізації підприємницької діяльності, збільшення надходжень до бюджету.
Промоція київського підприємництва. Стимулювання участі суб'єктів господарювання в розвитку міської інфраструктури

 

 

13.2. Сприяння навчально-методичним та учбовим центрам у проведенні навчання з питань охорони праці персоналу малих підприємств, контроль за створенням роботодавцями безпечних умов праці

постійно

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Підвищення культури ведення бізнесу

Запровадження державно-приватного партнерства, сприяння інноваційній та експортній діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва

14.

Забезпечення відповідності якості товарів (послуг) суб'єктів малого та середнього підприємництва євростандартам

14.1. Налагодження взаємодії з торгово-промисловими палатами України та Києва з питань:
- просування товарів (послуг) малих та середніх підприємств Києва на ринки країн ЄС;
- проведення на підприємствах м. Києва робіт з розробки систем менеджменту якості згідно із міжнародними стандартами серії ISO 9000;
- стимулювання суб'єктів малого та середнього бізнесу до випуску експортоорієнтованої та імпортозамінюючої продукції;
- надання консультативно-методичних послуг у галузі стандартизації, метрології та сертифікації;
- реалізації програм із вивчення європейського законодавства та правил ведення бізнесу

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Власні кошти суб'єктів господарювання

2015 - 700
2016 - 800
2017 - 900
2018 - 1000

Зростання конкурентоспроможності суб'єктів малого та середнього підприємництва, інтернаціоналізація бізнесу, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій

15.

Сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву суб'єктів малого і середнього підприємництва

15.1. Організація виставок, ярмарків, ділових переговорів, бізнес-зустрічей із залученням, на конкурсних засадах, суб'єктів малого та середнього бізнесу м. Києва, в тому числі:
- інвестиційно-інноваційних виставок-ярмарків для підприємств малого та середнього бізнесу;
- участь у міжнародних туристичних виставках та ярмарках, які проходять в Лейпцигу, Кореї, Малайзії, Туреччині, Китаї та представлення іміджевого стенду "Київ - місто бізнесу та туризму" для стимулювання розвитку бізнесу в м. Києві;
- спеціалізованих ярмарків (виставок) франчайзингу за участі іноземних компаній-франчайзерів;
- участь у днях Києва в містах-партнерах

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління туризму виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), департаменти виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Бюджет
м. Києва

Власні кошти суб'єктів господарювання

2017 - 1000
2018 - 1500

2015 - 1500
2016 - 1500
2017 - 1500
2018 - 1500

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних пропозицій на світовому ринку товарів та послуг, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій

16.

Формування інноваційної інфраструктури на засадах державно-
приватного партнерства, створення умов для комерціалізації інновацій

16.1. Підтримка створення та розвитку об'єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, програм підтримки стартапів, коворкінг-центрів):
- надання в оренду вільних приміщень комунальної власності міста на конкурсних засадах;
- промоція соціально важливих проектів, в тому числі шляхом розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті;
- впровадження освітніх програм "Успішний стартап. Будуємо новий бізнес"

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Кошти міжнародних організацій

Власні кошти суб'єктів господарювання

2015 - 300
2016 - 400
  

2015 - 1000
2016 - 2000
2017 - 2000
2018 - 2000

Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності малого та середнього підприємництва, підвищення їх конкурентоспроможності.
Створення сприятливих умов для реалізації підприємницького потенціалу мешканців територіальної громади міста

 

 

16.2. Формування, постійна актуалізація та розміщення на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва переліків земельних ділянок, нежитлових приміщень комунальної власності та об'єктів інфраструктури, які можуть бути використані як внесок міста у програми державно-приватного партнерства

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та розвитку інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності малого та середнього підприємництва

 

 

16.3. Підготовка та поширення серед підприємців інформації про переваги участі у проектах державно-приватного партнерства шляхом розміщення відповідних матеріалів на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та проведення роз'яснювальної роботи з використання механізмів реалізації таких проектів

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності малого та середнього підприємництва


____________
1 Виконавці заходів Програми - суб'єкти господарювання визначаються шляхом застосування норм Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 N 1197-VII.


ПІДПРОГРАМА 2
КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА 2015 - 2018 РОКИ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Промислове виробництво у м. Києві є базовою сферою економічної діяльності, яка впливає на різні аспекти соціально-економічного розвитку міста, включаючи доходи бюджету, зайнятість і рівень добробуту киян.

У 2013 році в столиці нараховувалося 7765 промислових підприємств, з яких 574 великих та середніх. Частка виробництва валової доданої вартості у промисловості становила 6,4 % від загального обсягу в м. Києві, зайнятого працездатного населення - 11,3 %, надходжень до загального фонду бюджету міста Києва - 12,5 %.

У 2014 році з 679 промислових підприємств, охоплених статистичною звітністю за формою 1-пром., 34 належать до державної форми власності, 642 приватні, 3 комунальні, які відповідно до виробляємої продукції поділяються на 9 основних видів промислової діяльності.

Основні показники промислової діяльності підприємств м. Києва представлені у таблиці 1.

Таблиця 1. Основні показники промислової діяльності в м. Києві

Показник

Один. виміру

2013

2014

Індекс промислової продукції до попереднього року

%

89,6

85,7

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) - всього

млн. грн.

73300

86925

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у розрахунку на душу населення

грн.

25900

30427

Кількість підприємств, які сертифікували власну систему якості на відповідність державному стандарту ISO 9001-2001, всього

один.

125

135

Обсяг реалізованої високотехнологічної продукції (сертифікованої за стандартами ISO), всього

тис. грн.

33356260,4

32907461,9

Поставки продукції на експорт, всього

тис. дол. США

1220705,3

1293841,9

Обсяг імпорту

тис. дол. США

910012,8

851967,7

Середньооблікова кількість штатних працівників

осіб

141016

127000

Кількість новостворених робочих місць

один.

872

593

Середньомісячна заробітна плата

грн.

4763

6129


Обсяг реалізованої промислової продукції за 2014 рік становив 87,0 млрд. грн. (7,3 % загальних обсягів по країні), у розрахунку на одну особу - 30,4 тис. грн., що на 17,5 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

У 2014 році у столичних підприємств було закуплено промислової продукції на загальну суму 1085,5 млн. грн., з них: за результатами торгів - на 567,1 млн. грн., за прямими договорами - на 515,4 млн. грн. Кількість учасників становила 22, з них перемогли 17.

Довідково: у 2013 році у столичних підприємств було закуплено продукції на загальну суму 1199,4 млн. грн., з них: за результатами торгів - на 526,7 млн. грн., за прямими договорами - на 672,7 млн. грн.

У 2012 році у столичних підприємств було закуплено продукції на загальну суму 700,0 млн. грн.

Внаслідок дії негативних чинників зовнішнього та внутрішнього характеру у 2014 році продовжувалось скорочення обсягів промислового виробництва у м. Києві. Індекс промислової продукції за січень - грудень 2014 року порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 14,3 відсотка.

До зовнішніх чинників, що зумовили скорочення промислового виробництва, слід віднести зменшення попиту на промислову продукцію на зовнішніх ринках, дискримінаційні дії Російської Федерації та застосування обмежень щодо ввезення окремих харчових продуктів до Російської Федерації, високі ціни на імпортовану сировину, зниження притоку іноземних інвестицій та масовий відтік капіталу з України через політичну нестабільність.

До внутрішніх чинників скорочення обсягів промислового виробництва належить зменшення внутрішнього платоспроможного попиту під впливом різкої девальвації гривні, зниження реальної заробітної плати. Структура споживчого попиту через високий рівень диференціації доходів населення орієнтована значною мірою на імпортні товари довгострокового споживання, що не стимулює київських виробників до інвестиційного оновлення виробництва.

Негативний вплив на розвиток промисловості має суттєве підвищення цін на природний газ, зношеність обладнання та відсутність можливості у більшості підприємств до накопичення власних коштів або залучення довгострокових кредитів для впровадження проектів інноваційного розвитку у зв'язку з неприйнятно високими ставками за кредитами.

Інноваційною діяльністю у 2013 році займались 142 підприємства, що складає 25,6 % від загальної кількості (у 2012 році - 26,1 %). Основні показники інноваційної діяльності в м. Києві представлені у таблиці 2.

Таблиця 2. Основні показники інноваційної діяльності в м. Києві

Показник

Один. виміру

2013

2014

Кількість промислових підприємств, що займалися інноваційною діяльністю

одиниць

142

136

Питома вага промислових підприємств, що займались інноваційною діяльністю, в загальній кількості промислових підприємств

%

25,6

19,5

Загальний обсяг фінансування технологічних інновацій, всього,
в т. ч. за рахунок:
власних коштів:
коштів державного бюджету:
коштів місцевого бюджету:
інших коштів (вказати):
кошти вітчизняних та іноземних інвесторів
, кредитні кошти

  
тис. грн.
  
- " -
- " -
- " -
  
- " -

  
1921431,6
  
1816517,6
2740
  
  
102174

  
1046446,6
  
1015646,6
  
  
  
30800

Обсяг реалізованої інноваційної продукції (робіт, послуг), всього
із неї за межі України

тис. грн.
  
- " -

3178389,3
  
543956,1

3726038,5
  
103594,5

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції

%

4,4

6,6

Впроваджено прогресивних технологічних процесів, всього

процесів

196

230

з них маловідходних, ресурсозберігаючих

процесів

53

111

Впроваджено інноваційних видів продукції, всього

наймен.

349

294

Придбано нових технологій

один.

66

61

Загальний обсяг витрат на технологічні інновації

тис. грн.

1921431,6

1821576,5

з них на дослідження та розробки

тис. грн.

200490,0

731550

Загальний обсяг науково-технічних робіт

тис. грн.

4929695,6

5126883,4


Загальна сума витрат на інноваційну діяльність у м. Києві за 2013 році склала 1921,4 млн. грн., що на 58,7 % більше попереднього року. Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності є власні кошти підприємств (68 %).

Стримували здійснення активної інноваційної діяльності такі чинники:

- великі витрати на нововведення;

- високий економічний ризик;

- високі кредитні ставки;

- тривалий термін окупності нововведень;

- нестача обігових коштів та відсутність бюджетної підтримки.

Проведений аналіз стану розвитку промисловості столиці сприяв висвітленню основних проблем, які гальмують розвиток промисловості столиці, знижують конкурентоздатність та привабливість промислової продукції та потребують вирішення у рамках Програми. До цих проблем, насамперед, відносяться:

- відсутність цілісної кодифікованої системи законодавства, яке має врегулювати питання розвитку промисловості та правовідносин у сфері інноваційної діяльності;

- висока вартість кредитних ресурсів в українській фінансовій системі;

- насичення внутрішнього ринку імпортованими товарами низької якості без належного оподаткування, що забезпечує низьку ціну їх реалізації;

- переважно застаріла матеріально-технічна база виробництва;

- висока енерго- та ресурсовитратність виробництва в умовах зростання цін на них;

- недостатній рівень завантаження виробничих потужностей підприємств різних галузей, а також надмірність існуючих виробничих потужностей з огляду на реальні потреби внутрішнього і зовнішнього ринку;

- нераціональне використання окремими промисловими підприємствами земельних ресурсів, що належать територіальній громаді міста;

- проблеми реалізації продукції місцевого виробника в процесі держзакупівель за кошти міського бюджету.

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є формування умов для відновлення сталого розвитку виробничо-технологічного потенціалу промисловості м. Києва на основі інтенсифікації освоєння інноваційної продукції та збільшення виробництва високотехнологічної, енергоефективної, екологічної, експортоорієнтованої та імпортозамінюючої продукції.

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

Як свідчить досвід економічно розвинутих країн, найбільш ефективним механізмом вирішення проблем є використання програмно-цільового методу, який ґрунтується на узгодженні в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах.

Джерелами фінансування Програми є кошти бюджету м. Києва, кошти фінансово-кредитних установ, залучені кошти інвесторів та власні кошти промислових підприємств. Сума коштів з бюджету м. Києва, яка буде спрямовуватись на часткове відшкодування вартості кредитів, наданих ПАТ "Комерційний банк "Хрещатик", визначається щорічними рішеннями Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідні роки.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, наведено у таблиці 3.

Таблиця 3. Ресурсне забезпечення Київської міської цільової програми розвитку промисловості на 2015 - 2018 роки

тис. грн.

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання програми

Обсяг ресурсів по роках

Усього витрат на виконання програми

 

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

 

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

1301835,5

1527512

1612655

1702798

6144800,5

Бюджет м. Києва

437,5

1093

1225

1358

4113,5

Кошти інших джерел:

1301398

1526419

1611430

1701440

6140687

кошти фінансово-кредитних установ

200000

225000

260000

300000

985000

залучені кошти інвесторів

175

150175

150175

150175

450700

власні кошти промислових підприємств

1101223

1151244

1201255

1251265

4704987


4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Реалізація Програми має максимізувати позитивний внесок промисловості у добробут та розвиток міської громади Києва. На практиці це означає поліпшення абсолютних та середніх значень показників промислових підприємств, розташованих у м. Києві, за 4 критеріями відповідності інтересам міської громади:

- обсяг реалізованої продукції;

- чисельність працюючих;

- обсяг платежів до бюджетів;

- рівень заробітної плати.

У середньостроковій перспективі міська політика щодо промисловості матиме подвійне спрямування:

- підтримка діяльності та розвитку промислових підприємств, що демонструють успішні результати та мають перспективу;

- визначення подальшої долі промислових підприємств, які протягом тривалого періоду демонструють незадовільні результати за критеріями відповідності інтересам громади, тобто належать до групи аутсайдерів.

Основний об'єкт уваги - підприємства-аутсайдери. Для них може бути два виходи:

- перехід з групи аутсайдерів до групи успішних;

- частковий або повний вихід із зайнятих земельних ділянок у м. Києві.

Визначення їхньої долі має відбутися протягом терміну реалізації цієї Програми, тобто до 2018 року.

Напрями та пріоритетні завдання Програми визначені відповідно до положень Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 N 5/2015, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року N 385, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060.

  

Діяльність у цьому напрямі має на меті посилення державної підтримки промислових підприємств шляхом прийняття відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, спрямованих на оздоровлення фінансового стану підприємств, посилення антимонопольної діяльності, врегулювання в рамках СОТ та законодавства EC питання імпорту продукції, прийняття актів, спрямованих на підготовку промисловості до роботи в умовах асоціації з ЄС.

  

У цьому напрямі Програмою передбачено розширення виробництва експортоорієнтованої та імпортозамінюючої продукції, впровадження енергозберігаючих технологій та виявлення промислових підприємств, які неефективно використовують земельні ресурси з подальшим використанням цих майданчиків для потреб розвитку промисловості та науки.

Для підприємств, що зберегли свій потенціал, передбачається здійснення заходів, спрямованих на їх оптимальне завантаження.

З метою забезпечення завантаження існуючих та створення нових промислових потужностей передбачається сприяння розміщенню на промислових підприємствах міста замовлень за кошти державного та міського бюджету.

  

Цей напрям Програми передбачає впровадження та випуск продукції, освоєної на основі розробок наукових закладів НАН України, які виконані за договорами з міською владою. Передбачається також створення та експлуатація інформаційної бази даних промислового та наукового комплексів м. Києва.

Напрями діяльності та перелік пріоритетних завдань і заходів Програми наведені у додатку А.

Результативні показники Програми визначені, спираючись на прогноз розвитку економічної ситуації, найбільш вірогідний на сьогоднішній день. Наразі заплановані показники можуть бути скориговані в процесі виконання Програми залежно від ситуації, що буде складатись.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

N
з/п

Показники

Роки

2015

2016

2017

2018

1.

Витрат

 

 

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн.

1301835,5

1527512

1612655

1702798

 

у тому числі:

 

 

 

 

1.1.

Витрати з бюджету м. Києва

437,5

1093

1225

1358

1.2.

Кошти інших джерел, усього:

1301398

1526419

1611430

1701440

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

- кошти фінансово-кредитних установ

200000

225000

260000

300000

 

- залучені кошти інвесторів

175

150175

150175

150175

 

- власні кошти промислових підприємств

1101223

1151244

1201255

1251265

2.

Продукту

 

 

 

 

2.1.

Обсяг реалізованої промислової продукції по м. Києву, млрд. грн.

91,5

96

100,8

106,0

2.2.

Чисельність працюючих, тис. осіб

130

135

142

150

3.

Ефективності

 

 

 

 

3.1.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення, тис. грн.

32

34

37

44

3.2.

Середньомісячна заробітна плата, грн.

6800

7500

8200

9000

4.

Якості

 

 

 

 

4.1.

Динаміка кредитно-фінансової підтримки промислових підприємств міста порівняно з попереднім роком, %

100

112,5

115

120

4.2.

Динаміка обсягів реалізованої інноваційної продукції порівняно з попереднім роком, %

110,2

93,6

104,2

106,4

4.3.

Динаміка обсягів надходжень податків і зборів від промислових підприємств до Зведеного бюджету міста Києва порівняно з попереднім роком, %

111

114

119

122


Виконання заходів Програми сприятиме відновленню промислового потенціалу столиці за рахунок розвитку галузей, визначених пріоритетними у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженій рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060, підвищенню енерго та ресурсоефективності підприємств.

ДОДАТОК А

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА 2015 - 2018 РОКИ

N
з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці2

Джерела фінансування

Вартість, тис. гривень

Очікувані результати

2015

2016

2017

2018

Вдосконалення нормативно-правової бази, спрямоване на підвищення ефективності роботи промислового комплексу

1.

Посилення державної підтримки промислових підприємств

1.1. Підготовка пропозицій щодо прийняття нових та вдосконалення діючих нормативно-правових актів, спрямованих на посилення державної підтримки промислових підприємств, в т. ч. стосовно:
• надання преференційних поправок для вітчизняних підприємств-виробників товарів, робіт і послуг;
• завантаження виробничих потужностей промислових підприємств державним замовленням на рівні 30 %;
• відміни 10-річного пільгового, за рахунок підприємств, пенсійного забезпечення робітників промисловості;
• відновлення міського замовлення на виробництво товарів, робіт і послуг;
(в т. ч. розробка механізму його реалізації);
• погодження місцевими органами виконавчої влади умов приватизації промислових підприємств міста

  
  
  
  
  
  
  
  
03.06.2015
  
  
  
01.06.2015
  
  
  
01.06.2017
  
  
  
01.01.2016
  
  
  
  
01.01.2017

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Поліпшення організаційних та фінансових умов ведення промислової діяльності

2.

Формування кодифікованої системи законодавства, що регулює правовідносини у сфері інноваційної діяльності

2.1. Підготовка пропозицій щодо прийняття нових та вдосконалення діючих нормативно-правових актів, спрямованих на формування чіткої та прозорої системи правовідносин у сфері інноваційної діяльності та подання їх до центральних органів державної влади, в т. ч. стосовно:
• диференціації ставок оподаткування для підприємств, що виробляють інноваційну продукцію
• надання державних гарантій банкам для кредитування інноваційних проектів

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
01.01.2016
  
  
  
01.06.2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Підвищення рівня інноваційної діяльності промислових підприємств

3.

Вдосконалення фінансово-кредитної системи, спрямоване на забезпечення доступності кредитних ресурсів для промислових підприємств

3.1. Підготовка пропозицій відповідним органам державної влади щодо вдосконалення фінансово-кредитної підтримки промислових підприємств, в т. ч. стосовно:
• пільгового кредитування національних товаровиробників;
• визначення нових механізмів фінансової підтримки

  
  
  
  
  
  
01.06.2015
  
01.09.2015

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Поліпшення фінансових умов ведення промислової діяльності

4.

Недопущення насичення внутрішнього ринку імпортованими товарами низької якості

4.1. Підготовка пропозицій відповідним органам державної влади щодо захисту внутрішнього ринку від імпортованих товарів низької якості, в т. ч. стосовно:
• заборони імпорту за державні кошти продукції, аналоги якої виробляються на промислових підприємствах;
• звільнення вітчизняних підприємств від сплати ввізного мита в разі імпорту обладнання та комплектувальних виробів до нього, які не виробляються в Україні та ввозяться з метою технічного переоснащення виробництва для підприємств, що виробляють продукцію з високою часткою валової доданої вартості

  
  
  
  
  
01.09.2015
  
  
  
01.01.2017

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Поліпшення організаційних та фінансових умов ведення промислової діяльності

Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, оптимізація їх розміщення та завантаження потужностей

5.

Розширення виробництва експортоорієнтованої та імпортозамінюючої продукції

5.1. Організація виробництва імпортозамінної продукції

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Розширення ринків збуту

 

 

5.1.1. Проведення аналізу цінових та технічних характеристик імпортованої промислової продукції

2015

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Власні кошти промислових підприємств

2015 - 95

Розширення ринків збуту

 

 

5.1.2. Сприяння виробництву нової імпортозамінюючої продукції

2015 - 2018

Промислові підприємства міста, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Розширення ринків збуту

 

 

5.1.3. Щорічна актуалізація переліку нової імпортозамінюючої продукції

2016 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), промислові підприємства міста

Власні кошти промислових підприємств

2016 - 95
2017 - 95
2018 - 95

Розширення ринків збуту

 

 

5.2. Підготовка за участю промислових підприємств каталогу експортоорієнтованої продукції та його щорічна актуалізація

 

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, промислові підприємства міста

Бюджет
м. Києва
  
  

Власні кошти промислових підприємств (друк)

2015 - 20
2016 - 22
2017 - 24
2018 - 27

2015 - 48
2016 - 54
2017 - 60
2018 - 65

Розширення ринків збуту

6.

Впровадження інноваційних технологій

6.1. Сприяння збільшенню випуску інноваційної продукції та реалізація відповідних заходів

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), промислові підприємства міста

Власні кошти промислових підприємств

2015 - 1100000
2016 - 1150000
2017 - 1200000
2018 - 1250000

Підвищення конкурентоспроможності підприємств модернізація виробничих циклів збільшення обсягів реалізації інноваційної продукції

7.

Впровадження енергозберігаючих технологій

7.1. Сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій шляхом надання промисловим підприємствам консультативної та інформативної підтримки, в т. ч.:
• проведення презентацій, круглих столів та семінарів з питання впровадження енергозберігаючого обладнання;
• впровадження у міське господарство енергозберігаючої світлодіодної освітлювальної техніки

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент житлово-
комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Економія енергоресурсів

 

 

7.2. Впровадження автоматизованої системи обліку та контролю споживання енергоресурсів

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент житлово-
комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Економія енергоресурсів

8.

Оптимізація територіального розміщення промислових підприємств

8.1. Розробка механізму вивільнення частини земельних ділянок, які неефективно використовуються промисловими підприємствами міста

2015 - 2018

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО "Київгенплан", Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Оптимізація використання земельних ресурсів

 

 

8.1.1. Створення спільної робочої групи з розробки механізму за участю представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органів виконавчої влади, до повноважень яких належить управління промисловими підприємствами м. Києва

2015

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Оптимізація використання земельних ресурсів

 

 

8.1.2. Розробка нормативів ефективності використання промислових та комунально-складських територій міста Києва

2015

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО "Київгенплан", комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-
економічного розвитку міста", ДП "Проектний інститут "Київський Промбудпроект"

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Ефективне використання території міста Києва

 

 

8.1.3. Проведення моніторингу та аналізу ефективності використання промисловими підприємствами земельних ділянок

2015 - 2016

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Ефективне використання території міста Києва

 

 

8.1.4. Оформлення передачі земельних ділянок промислових підприємств, які неефективно використовувались, у власність громади м. Києва

2016 - 2017

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Оптимізація використання земельних ресурсів

 

 

8.2. Участь у розробці програм реструктуризації, реорганізації та оптимізації промислових підприємств міста

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Ефективне використання промислових територій, оптимізація виробничої діяльності

 

 

8.3. Визначення напрямків подальшого використання вивільнених ділянок, які неефективно використовувались промисловими підприємствами міста

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Оптимізація використання земельних ресурсів

9.

Оптимізація процесу державних закупівель та розміщення замовлень бюджетних організацій на промислових підприємствах міста

9.1. Залучення промислових підприємств до виконання міських та державних цільових програм.
Формування переліку промислової продукції для потреб міста та його щорічна актуалізація

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Поліпшення господарсько-фінансового стану підприємств, розширення ринків збуту

 

 

9.2. Здійснення заходів щодо забезпечення підприємств міста державними замовленнями

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Поліпшення фінансового стану промислових підприємств

10.

Забезпечення* фінансово-кредитної підтримки промислових підприємств м. Києва

10.1. Формування портфеля бізнес-пропозицій, надання фінансово-кредитної підтримки промисловим підприємствам м. Києва

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти фінансово-
кредитних установ

2015 - 200000
2016 - 225000
2017 - 260000
2018 - 300000

Поліпшення фінансового стану підприємств

____________
* Після визначення Національним банком України порядку та умов такої підтримки.

Наукове, інформаційне та організаційне забезпечення розвитку промисловості

11.

Поглиблення співпраці промислового комплексу столиці з НАН України

11.1. Виконання договору між НАН України та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) щодо розробки та впровадження на промислових підприємствах м. Києва розробок наукових закладів НАН України, в т. ч.:
• фінансування наукових робіт для вирішення проблем міського господарства;
• проведення виставок-презентацій наукових проектів за окремими сферами міського господарства

2015 - 2018

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент житлово-
комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти комунальних підприємств Бюджет м. Києва

Щорічно, згідно з затвердженим переліком наукових тем

Підвищення технічного рівня промислових підприємств та підтримка наукових закладів

 

 

11.2. Проведення "Конкурсу молодих вчених"

 

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет
м. Києва
  
  

залучені кошти інвесторів

2015 - 75
2016 - 75
2017 - 75
2018 - 75

2015 - 175
2016 - 175
2017 - 175
2018 - 175

Підтримка молодих вчених

12.

Забезпечення підтримки промислового комплексу м. Києва у просуванні його продукції на внутрішній та зовнішній ринки

12.1. Організація та проведення регіонального етапу щорічного Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" у м. Києві

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Розширення ринків збуту

 

 

12.2. Організація конкурсу "Кращий експортер року"

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, промислові підприємства міста

Бюджет
м. Києва
  
  

Власні кошти промислових підприємств

2015 - 70
2016 - 30
2017 - 30
2018 - 30

2015 - 20
2016 - 30
2017 - 30
2018 - 30

Підвищення обсягів експорту продукції

 

 

12.3. Організація та проведення конкурсу "Столичний стандарт якості" в рамках програми "Київська якість"

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет
м. Києва
  
  

Власні кошти промислових підприємств

2015 - 90
2016 - 90
2017 - 90
2018 - 90

2015 - 60
2016 - 65
2017 - 70
2018 - 75

Розширення ринків збуту

 

 

12.4. Популяризація продукції київських виробників, в т. ч. шляхом забезпечення участі у виставкових заходах

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2015 - 152,5
2016 - 780
2017 - 910
2018 - 1040

Розширення ринків збуту

 

 

12.5. Сприяння розвитку фірмової торгівлі, відкриттю магазинів з продажу продукції київських підприємств

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Власні кошти промислових підприємств

2015 - 1000
2016 - 1000
2017 - 1000
2018 - 1000

Розширення ринків збуту

 

 

12.6. Створення та експлуатація інформаційної бази даних промислового і наукового комплексу м. Києва "Промисловість і наука"

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Налагодження зв'язків між окремими підприємствами у столиці, всередині країни, за кордоном та сприяння пошуку інвесторів для створення нових сучасних виробництв

 

 

12.7. Медіа-підтримка київських товаровиробників

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Підвищення рівня інноваційності підприємств

 

 

12.8. Підвищення інноваційної культури виконавців, в т. ч.:
• запровадження проекту "Адреси інноваційного успіху";
• проведення навчальних семінарів з питань стимулювання інноваційних перетворень та впровадження інноваційної моделі розвитку столичного регіону

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Підвищення рівня інноваційності підприємств

13.

Створення промислового вузла "Київська бізнес-гавань"

13.1. Вирішення організаційних питань створення промислового вузла "Київська бізнес-гавань", в т. ч.:
• створення управляючої компанії промислового вузла "Київська бізнес-гавань";
• впорядкування земельних відносин учасників промислового вузла "Київська бізнес-гавань"

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація

 

Не потребує фінансування

Підвищення ефективності роботи промислового комплексу міста

14.

Створення індустріальних парків

14.1. Визначення характеристик земельних ділянок та споруд для створення на них індустріальних парків

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КО "Київгенплан"

 

Не потребує фінансування

Підвищення ефективності роботи промислового комплексу міста

 

 

14.2. Розробка концепції створення індустріальних парків в м. Києві, організаційна діяльність по створенню індустріальних парків, залучення інвесторів до функціонування індустріальних парків на конкурсних засадах

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Залучені кошти інвесторів

2016 - 150000
2017 - 150000
2018 - 150000

Підвищення ефективності роботи промислового комплексу міста, розвиток мережі індустріальних парків, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції

15.

Підготовка до роботи в умовах вступу до ЄС

15.1. Надання допомоги промисловим підприємствам м. Києва у підготовці до роботи в умовах вступу до ЄС, в т. ч.:
• проведення тренінгів за участю представників промислових підприємств міста щодо імплементації європейського законодавства з питань промислових стандартів та оцінок відповідності країн ЄС;
• проведення круглих столів з фахівцями України та зарубіжних країн щодо питань виходу продукції київських підприємств на європейський ринок

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації

Бюджет м. Києва

2015 - 30
2016 - 96
2017 - 96
2018 - 96

Забезпечення конкурентоспроможності продукції столичних підприємств на європейських ринках

 

 

15.2. Проведення моніторингу отримання промисловими підприємствами міста сертифікатів якості та відповідності вимогам стандартів ЄС

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Забезпечення конкурентоспроможності продукції столичних підприємств на європейських ринках


____________
2 Виконавці заходів Програми визначаються шляхом застосування норм Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 N 1197-VII.


ПІДПРОГРАМА 3
КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 2015 - 2018 РОКИ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Сфера торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль у формуванні загального економічного потенціалу столиці, забезпеченні добробуту киян. Визначення проблем цієї сфери економіки здійснено на підставі аналізу стану та тенденцій її розвитку.

Торгівля та ресторанне господарство

На сучасному етапі розвитку держави та міста торгівля є найпоширенішим видом економічної діяльності. Так, 30 % суб'єктів підприємництва-юридичних осіб міста здійснюють торговельну діяльність, в структурі малих підприємств їх частка сягає 31 %, на них припадає 52 % загального обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг).

Чимала роль також належить торгівлі у забезпеченні зайнятості населення - на підприємствах сфери торгівлі працює більше п'ятої частини економічно активного населення м. Києва.

В місті функціонують 6386 підприємств торгівлі загальною площею 3480 тис. кв. м, з них 83 торговельні центри площею 1311,8 тис. кв. м.

Забезпеченість торговими площами на тисячу мешканців становить 1213,2 кв. м, що в 2,2 разу більше від встановлених на 2014 рік нормативів (556 кв. м). В тому числі, площа торговельних центрів у розрахунку на тисячу мешканців становить 457 кв. м, що перевищує відповідні показники у Бухаресті (328 кв. м) та Варшаві (434 кв. м), але в 1,4 разу менше ніж у Празі. За показником роздрібного товарообороту на одну особу (середньомісячний показник за січень - грудень становив 2459,8 грн.) столиця є лідером серед регіонів України.

Мережа закладів ресторанного господарства налічує 3208 об'єктів харчування на 173,3 тис. місць. Показник забезпеченості місцями в мережі ресторанного господарства (кількість місць на одну тис. осіб населення) становить 61 місце, що фактично відповідає встановленому нормативу (61 місце).

У 2014 році через складну суспільно-політичну ситуацію відбулось зниження економічних показників та збільшилась кількість об'єктів торгівлі та ресторанного господарства, що припинили свою діяльність, особливо в центральній частині міста. Оборот роздрібної торгівлі за 2014 рік зменшився у порівняних цінах на 3,7 % та становив 125931900 тис. грн.

В останні роки розвиток роздрібної торговельної мережі міста відбувається переважно в мікрорайонах нової забудови міста, а також шляхом переобладнання та пристосування виробничих площ промислових підприємств під розміщення торгово-розважальних центрів та будівництва великих торговельних центрів. Поряд з цим інтенсивно розвивається мережа гіпер- та супермаркетів міста, розширюється також мережа магазинів "біля дому".

Водночас зберігається тенденція до нерівномірного розміщення торговельних об'єктів у місті. Закриття існуючих та відкриття нових торговельних об'єктів відбувається стихійно, без урахування планування населених пунктів та норм забезпечення торговельною площею. Значно скорочено мережу хлібних, овочевих, книжкових, галантерейних магазинів, а кількість аптек, магазинів з продажу ексклюзивного одягу, ювелірних виробів і т. ін. є надмірною.

Потребує змін та системного підходу організація сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі. Крім того, через відсутність у м. Києві нормативно-правових актів, які б регулювали провадження торгівлі кавовими та іншими напоями з автомобілів, обладнаних спеціальним устаткуванням для виготовлення таких напоїв, зазначені об'єкти торгівлі розміщуються будь-де, створюючи незручності пересічним громадянам, особливо біля зупинок громадського транспорту та станцій метрополітену. Упорядкування дрібнороздрібної торговельної мережі, в тому числі сезонної, потребує розробки та запровадження порядку її розташування з ідентифікацією об'єктів торгівлі, що сприятиме забезпеченню зручного розташування цих об'єктів та ліквідації осередків несанкціонованої торгівлі на території м. Києва.

Підприємства ринкової мережі

У забезпеченні киян та гостей міста різноманітними товарами та послугами важливу роль відіграють підприємства ринкової мережі столиці.

У місті Києві функціонують 96 ринкових підприємств, з яких 69 - продовольчих і змішаних (за спеціалізацією) ринків та торговельних майданчиків, на яких здійснюється реалізація сільськогосподарської продукції рослинного та тваринного походження, продовольчих і непродовольчих товарів, та 27 - непродовольчих. Три ринки належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, інші 93 - до приватної форми власності.

На ринках міста облаштовано понад 42,2 тисячі торговельних місць (7,8 тис. місць є вільними), в тому числі близько 2 тисяч "соціальних" торговельних місць для продажу громадянами плодоовочевої продукції, вирощеної на власних присадибних ділянках (20 % з них є вільними).

Столиця забезпечена достатньою кількістю підприємств ринкової мережі, однак актуальними є проблеми, пов'язані з їх функціонуванням: зовнішній вигляд ринків потребує покращення, недостатнім є рівень якості обслуговування споживачів, існує необхідність у створенні належних умов праці для торгуючих, розширенні спектра перед- і післяпродажних послуг, залученні до торгівлі на ринках безпосередніх товаровиробників продовольчих товарів (в тому числі сільськогосподарської продукції).

Кількість ринкових об'єктів міста Києва потребує оптимізації за рахунок тих об'єктів, що не відповідають нормативним стандартам цих типів підприємств. На їх місцях, якщо вони відповідають містобудівним умовам та санітарним вимогам, доцільно передбачити поступове формування сучасних об'єктів торгівлі шляхом розміщення: на першому етапі - об'єктів з легких конструкцій, на другому - стаціонарних багатофункціональних комплексів (капітальних споруд), а також майданчиків для організації сезонної та ярмаркової торгівлі.

Продовольчі ресурси

Місто Київ не є сільськогосподарським регіоном, тому забезпечення потреб столиці у зерні, борошні, картоплі, овочах, фруктах, продовольчих товарах здійснюється за рахунок їх закупівлі в інших регіонах України.

Столиця однією з перших в Україні започаткувала проведення та відпрацювання системи ярмаркових заходів, які отримали схвалення та підтримку населення міста. Проведення ярмарків здійснюється виключно з соціальною метою - забезпечити киян, насамперед соціально вразливі верстви населення, сільськогосподарською продукцією та продовольчими товарами за помірними цінами.

У 2014 році в столиці проведено 841 продовольчий ярмарок, де реалізовано 116,6 тис. т сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів.

Побутове обслуговування населення

Основу сфери побутових послуг у Києві складають малі підприємства приватної форми власності та підприємці - фізичні особи.

У 2014 році в місті налічувалось 5521 підприємство побутового обслуговування (рис. 1). Протягом року кількість таких підприємств збільшилась на 97 од. У сфері побуту працює понад 31 тис. працівників.

Рисунок 1. Структура мережі підприємств побутового обслуговування станом на 01.01.2015, од.

  

Потребують вирішення питання набуття підприємствами сфери побутових послуг сучасного європейського рівня та підвищення якості обслуговування споживачів.

На основі аналізу стану розвитку споживчого ринку визначені основні проблеми, які вирішуватимуться у рамках Програми:

- незбалансованість торговельної мережі, нерівномірне та незручне розміщення торговельних об'єктів, в тому числі неврегульованість діяльності сезонних об'єктів та пересувних засобів дрібнороздрібної торговельної мережі;

- недосконалість чинного законодавства щодо встановлення режиму роботи закладів торгівлі та ресторанного господарства та впорядкування продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у тимчасових спорудах;

- недостатній рівень якості торговельного та побутового обслуговування населення;

- недостатнє забезпечення дотримання прав і законних інтересів споживачів, а також недостатній рівень їх обізнаності щодо реальних споживчих властивостей товарів та послуг;

- відсутність зацікавленості суб'єктів господарювання сфери торгівлі у реалізації соціальних програм;

- відсутність у місті Києві власної сільськогосподарської та сировинної бази;

- невідповідність зовнішнього вигляду, рівня обслуговування споживачів, асортименту перед- і післяпродажних послуг, умов праці для торгуючих на окремих ринках сучасним вимогам, недостатнє залучення безпосередніх товаровиробників продовольчих товарів (в тому числі сільськогосподарської продукції).

2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є задоволення потреб споживачів у різноманітних товарах та послугах на європейському рівні, сприяння забезпеченню продовольчої безпеки, формування сучасної інфраструктури торговельної мережі, ресторанного господарства та об'єктів сфери побутових послуг.

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

Як свідчить досвід економічно розвинутих країн, найбільш ефективним механізмом вирішення проблем є використання програмно-цільового методу, який ґрунтується на узгодженні в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах.

З урахуванням стратегічних завдань, окреслених у програмних документах державного та міського рівня, визначені напрями, пріоритетні завдання та розроблені заходи Програми, реалізація яких дозволить розв'язати наявні проблеми.

Джерелами фінансування Програми є цільові кошти бюджету м. Києва, власні кошти суб'єктів господарювання (в тому числі комунальних підприємств), кошти фінансово-кредитних установ, кошти інвесторів, інші залучені кошти.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Ресурсне забезпечення Київської міської цільової програми сприяння розвитку споживчого ринку на 2015 - 2018 роки

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

560264

514185

514186

514187

2102822

Бюджет м. Києва

100

20

20

20

160

Кошти інших джерел, усього

560164

514165

514166

514167

2102662

у тому числі:

 

 

 

 

 

власні кошти суб'єктів господарювання,

514150

514150

514150

514150

2056600

з них:
- кошти комунальних підприємств

  
150

  
150

  
150

  
150

  
600

кошти інвесторів

46000

-

-

-

46000

інші залучені кошти

14

15

16

17

62


Сума коштів з бюджету м. Києва на виконання Програми визначається щорічними рішеннями Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідні роки.

Виконання Програми у повній мірі можливе за умови її фінансового забезпечення у визначених обсягах.

4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Основними напрямами Програми визначено:

• розвиток сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

• удосконалення діяльності підприємств ринкової мережі;

• створення запасів продовольчих ресурсів;

• розвиток сфери побутових послуг.

  

Діяльність у напрямі розвитку сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства спрямована на оптимізацію розміщення об'єктів торгівлі та ресторанного господарства, в тому числі сезонних об'єктів та пересувних засобів дрібнороздрібної торговельної мережі, встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств цієї сфери, впорядкування продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у тимчасових спорудах, впровадження європейських стандартів обслуговування, розвитку ярмаркової діяльності, розширення кола підприємств торгівлі, що беруть участь у реалізації соціальних проектів.

  

Удосконалення діяльності підприємств ринкової мережі м. Києва проводитиметься шляхом здійснення їх реконструкції, модернізації торговельних місць, благоустрою територій, що сприятиме покращенню їх зовнішнього вигляду, та умов праці для торгуючих, підвищенню рівня обслуговування покупців. Передбачається більш активно залучати до торгівлі безпосередніх товаровиробників, що дозволить створити конкурентне середовище та впливати на ціноутворення на основні продовольчі товари.

  

У цьому напрямку діяльності передбачається створення запасів продовольчого зерна для потреб хлібопекарних підприємств м. Києва та проведення сільськогосподарських ярмарків як альтернативного джерела додаткового залучення продовольства на споживчий ринок столиці.

  

Основним завданням розвитку сфери побутового обслуговування населення м. Києва у 2015 - 2018 роках буде збереження досягнутих в останні роки позитивних тенденцій в діяльності цієї сфери, підвищення ефективності та якості роботи суб'єктів господарювання. Передбачається сприяти розвитку підприємств, що надають соціально необхідні побутові послуги, в тому числі ремонтні, санітарно-гігієнічні тощо. Пріоритетний розвиток отримають послуги з ремонту засобів мобільного зв'язку, складної побутової техніки і телерадіоапаратури, одягу, послуги хімчисток та пралень, фотопослуги, ремонту і технічного обслуговування автотранспортних засобів. Спільно з райдержадміністраціями буде продовжена робота із залучення підприємств побуту до пільгового обслуговування малозабезпечених категорій населення.

Напрями діяльності та перелік завдань і заходів Програми наведені у додатку А.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

N
з/п

Показники

Роки

2015

2016

2017

2018

1.

Витрат

 

 

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн.

560264

514185

514186

514187

 

у тому числі:

 

 

 

 

1.1.

Витрати з бюджету м. Києва

100

20

20

20

1.2.

Кошти інших джерел, усього:

560164

514165

514166

514167

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

власні кошти суб'єктів господарювання,

514150

514150

514150

514150

 

з них:
- кошти комунальних підприємств

  
150

  
150

  
150

  
150

 

кошти інвесторів

46000

-

-

-

 

інші залучені кошти

14

15

16

17

2.

Продукту

 

 

 

 

2.1.

Кількість магазинів (стаціонарних), од.

6390

6400

6410

6420

2.2.

Торгова площа, тис. кв. м

3480

3485

3490

3495

2.3.

Кількість об'єктів ресторанного господарства, од.

3200

3210

3220

3230

2.4.

Кількість місць в об'єктах ресторанного господарства, тис од.

174

174,2

174,4

174,8

2.5.

Оборот роздрібної торгівлі, тис. грн.

148287100

177796200

192233300

269126600

2.6.

Кількість підприємств побутового обслуговування, од.

5617

5737

5858

5975

3.

Ефективності

 

 

 

 

3.1.

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, тис. грн.

2,2

2,3

2,3

2,4

3.2.

Забезпеченість торговими площами на тисячу осіб наявного населення, кв. м

1210,0

1220,0

1230,0

1240,0

3.3.

Середня кількість об'єктів побутових послуг на 10 тис. осіб населення, од.

20

21

22

23

4.

Якості

 

 

 

 

4.1.

Оборот роздрібної торгівлі у % до попереднього року

100,9

101

100,2

102


Реалізація Програми дозволить покращити забезпечення населення м. Києва продовольчими та непродовольчими товарами, оптимізувати інфраструктуру підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, підвищити культуру торговельного та побутового обслуговування населення.

ДОДАТОК А

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 2015 - 2018 РОКИ

N
з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці3

Джерела фінансування

Вартість, тис. гривень

Очікувані результати

2015

2016

2017

2018

Розвиток сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

1.

Удосконалення нормативно-
правової бази з питань регулювання торговельної діяльності

1.1. Підготовка та подання до центральних органів влади пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства стосовно:
- врегулювання питання встановлення зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі та ресторанного господарства, особливо тих, що розташовані в житлових будинках;
- впорядкування продажу пива, алкогольних напоїв та тютюнових виробів в торговельній мережі м. Києва

2015

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Усунення незручностей для проживання мешканців столиці, пов'язаних з цілодобовою роботою закладів торгівлі та ресторанного господарства.
Популяризація здорового способу життя, зменшення показників дитячого алкоголізму

2.

Оптимізація інфраструктури торговельної мережі

2.1. Інвентаризація об'єктів комунальної власності міста з метою пошуку та подальшого виділення приміщень під розміщення продовольчих закладів торгівлі

2015 - 2018

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Задоволення попиту населення, насамперед тих мікрорайонів, де відчувається дефіцит торговельних площ

 

 

2.2. Виділення приміщень на перших поверхах новобудов для відкриття закладів торгівлі, насамперед з продажу продовольчих товарів

2015 - 2018

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Задоволення попиту населення в новозбудованих мікрорайонах

 

 

2.3. Розширення мережі спеціалізованих хлібних закладів торгівлі, розміщених у нестаціонарних приміщеннях

2015 - 2016

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти інвесторів

2015 р. - 46000

Задоволення попиту населення на хліб та хлібобулочні вироби, запобігання росту цін на соціальні сорти хліба

 

 

2.4. Відкриття продовольчих магазинів різних форм власності

постійно

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, суб'єкти господарювання

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Задоволення попиту населення на продовольчі товари, особливо у мікрорайонах, де відчувається дефіцит торговельних площ

 

 

2.5. Розміщення торгових закладів у тимчасових спорудах у місцях, де відсутні стаціонарні заклади торгівлі та наявні технічні можливості

2015 - 2018

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Забезпечення попиту населення у мікрорайонах, де відсутні стаціонарні заклади торгівлі. Упорядкування розміщення тимчасових споруд

 

 

2.6. Розробка та затвердження в установленому порядку схеми та порядку розміщення пересувних засобів дрібно-роздрібної торговельної мережі

2015

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Упорядкування розміщення пересувних засобів та забезпечення зручного розташування пересувних об'єктів торгівлі дрібно-роздрібної торговельної мережі

 

 

2.7. Запровадження нового порядку розміщення об'єктів сезонної дрібно-роздрібної торговельної мережі

2015

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Упорядкування розміщення та забезпечення зручного розташування об'єктів сезонної дрібно-роздрібної торговельної мережі

 

 

2.8. Розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства

2015 - 2018

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Розширення мережі об'єктів харчування

 

 

2.9. Розробка концепції розвитку роздрібної торговельної мережі у місті Києві

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Формування єдиної міської політики у сфері роздрібної торговельної мережі

3.

Запровадження сучасних стандартів торговельного обслуговування

3.1. Проведення конкурсу "Краще підприємство торгівлі" та "Краще підприємство ресторанного господарства"

щорічно

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Підвищення культури торговельного обслуговування населення

4.

Підвищення зацікавленості суб'єктів господарювання у реалізації соціальних проектів

4.1. Залучення підприємств торгівлі до реалізації проекту "Картка киянина" та надання преференцій учасникам проекту

2015 - 2018

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Підтримка соціально незахищених верств населення. Збільшення кола учасників проекту "Картка киянина", збільшення відсотків надання знижок утримувачам картки киянина

5.

Організація ярмаркової діяльності

5.1. Проведення щорічного весняного загальноміського ярмарку з продажу товарів для садівників, городників та фермерів

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Кошти комунальних підприємств

2015 - 30
2016 - 30
2017 - 30
2018 - 30

Задоволення попиту киян та гостей столиці на товари для садівників, городників та фермерів. Розширення можливості представлення підприємствами та фермерами своєї продукції та нових досягнень в аграрному секторі

 

 

5.2. Проведення щорічного загальноміського ярмарку "Медовий спас"

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) районні в місті Києві державні адміністрації

Кошти комунальних підприємств

2015 - 10
2016 - 10
2017 - 10
2018 - 10

Задоволення попиту киян та гостей столиці на товари бджільництва.
Розширення можливості представлення підприємствами та приватними пасічниками своєї продукції та нових досягнень у бджільництві

 

 

5.3. Проведення загальноміського шкільного ярмарку до нового навчального року

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Кошти комунальних підприємств

2015 - 10
2016 - 10
2017 - 10
2018 - 10

Забезпечення школярів та студентів необхідними товарами шкільного асортименту за цінами виробників

 

 

5.4. Здійснення торговельного обслуговування під час відзначення загальноміських та міських святкових заходів (виїзна торгівля)

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Задоволення попиту населення, забезпечення тимчасових робочих місць

 

 

5.5. Організація постійно діючих виставок-ярмарків

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальні підприємства

Кошти комунальних підприємств

2015 - 100
2016 - 100
2017 - 100
2018 - 100

Задоволення попиту населення

6.

Удосконалення інформаційного забезпечення населення міста та суб'єктів господарювання у сфері торгівлі

6.1. Створення та підтримка сайту "Київ-торговий", його інтегрування з єдиним веб-порталом територіальної громади м. Києва

2015

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет м. Києва

2015 - 100
2016 - 20
2017 - 20
2018 - 20

Забезпечення поінформованості населення міста

 

 

6.2. Проведення індивідуальної консультативно-роз'яснювальної роботи з питань здійснення господарської діяльності у сфері торгівлі

постійно

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Зменшення випадків порушень вимог чинного законодавства, що регламентує торговельну діяльність

 

 

6.3. Проведення засідань за круглим столом, нарад, зустрічей з суб'єктами господарювання сфери торгівлі щодо актуальних питань господарської діяльності

постійно

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Вирішення питань, які потребують негайного врегулювання

Удосконалення діяльності підприємств ринкової мережі

7.

Удосконалення нормативно-
правового забезпечення господарської діяльності у сфері торгівлі на ринках

7.1. Підготовка та подання на затвердження проекту рішення Київської міської ради щодо внесення зміни до Правил торгівлі на ринках у місті Києві, які затверджено у додатку до рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року N 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва"

2015

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Не потребує фінансування

Упорядкування організації роботи ринків

8.

Приведення зовнішнього вигляду підприємств ринкової мережі до сучасних вимог

8.1. Сприяння здійсненню реконструкції підприємств ринкової мережі, модернізація торговельних місць

2015 - 2018

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) районні в місті Києві державні адміністрації, суб'єкти господарювання

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Покращення зовнішнього вигляду ринків, благоустрою територій, умов праці для торгуючих, підвищення рівня обслуговування покупців

 

 

8.2. Надання консультативної допомоги суб'єктам господарювання ринків з питань землевідведення під існуючі ринки

2015 - 2018

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, суб'єкти господарювання

 

Не потребує фінансування

Забезпечення можливості виконання робіт з реконструкції ринків, модернізації торговельних місць та приміщень, благоустрою прилеглих територій

9.

Підвищення рівня обслуговування покупців

9.1. Передбачити до 50 відсотків торговельних місць на території продовольчих ринків для надання їх безпосереднім товаровиробникам

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, суб'єкти господарювання

 

Не потребує фінансування

Насичення ринків якісними продовольчими товарами за цінами безпосередніх товаровиробників, створення конкурентного середовища, запобігання необґрунтованому підвищенню цін на продукти харчування

 

 

9.2. Здійснення обстеження ринків м. Києва, на яких проводиться продаж сільськогосподарської продукції тваринного та рослинного походження, продовольчих товарів промислового виробництва, в тому числі продуктів харчування, що швидко псуються, з метою перевірки стану їх підготовки до роботи у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди

Двічі на рік

Головне управління ветеринарної медицини в м. Києві, Головне управління Держсанепідслужби у м. Києві, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи

 

Не потребує фінансування

Забезпечення дотримання ринковими підприємствами вимог чинного законодавства, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних з інфекційними захворюваннями, кишковими отруєннями. Приведення територій ринків до належного санітарно-технічного стану, а їх зовнішнього вигляду - до вимог сьогодення, покращення рівня обслуговування покупців

Створення запасів продовольчих ресурсів

10.

Безперебійне забезпечення споживачів хлібом та хлібобулочними виробами

10.1. Створення запасів продовольчого зерна для потреб хлібопекарних підприємств м. Києва

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ПрАТ "Київмлин", ПАТ "Київхліб"

Власні кошти суб'єктів господарювання (ПрАТ "Київмлин", ПАТ "Київхліб")

2015 - 514000
2016 - 514000
2017 - 514000
2018 - 514000

Посилення продовольчої безпеки

11.

Залучення до м. Києва додаткових товарних ресурсів

11.1. Проведення щорічно 400 продовольчих ярмарків з реалізації сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів

2015 - 2018

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Забезпечення населення основними продовольчими товарами за цінами, доступними для малозабезпечених верств населення (на 10 - 15 % нижче ринкових), запобігання соціальній напрузі у суспільстві

Розвиток сфери побутових послуг

12.

Задоволення потреб споживачів у якісних побутових послугах, в т. ч. соціально доступних, у широкому асортименті

12.1. Систематичне проведення моніторингу діяльності об'єктів побутового обслуговування населення, впорядкування бази даних цих об'єктів, надання консультативної та інформаційної допомоги

щоквартально

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Підвищення якості і культури обслуговування населення, сприяння у вирішенні проблемних питань галузі

 

 

12.2. Вивчення потреби діючих у місті підприємств сфери побутових послуг у кадрах за спеціальностями та професіями, налагодження системи їх співпраці з галузевими закладами професійно-технічної освіти з метою сприяння працевлаштування на них випускників-фахівців

щорічно

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування

Підвищення професійного рівня працівників сфери побутових послуг, підвищення якості цих послуг

13.

Формування позитивного іміджу робітничих професій у сфері побутових послуг, підвищення професійного рівня працівників

13.1. Організація та проведення міських і районних конкурсів-оглядів суб'єктів господарювання сфери побутових послуг на присвоєння звання "Зразкового" у місті Києві

щорічно

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Інші залучені кошти

2015 р. - 14
2016 р. - 15
2017 р. - 16
2018 р. - 17

Впровадження сучасних напрямків та методів роботи, зростання професійної майстерності працівників сфери побутових послуг, підвищення рівня якості та культури побутового обслуговування населення м. Києва

 

 

13.2. Проведення конкурсів професійної майстерності серед фахівців побутового обслуговування міста

щорічно

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), громадські організації, районні в місті Києві державні адміністрації

 

Не потребує фінансування в рамках Програми

Впровадження сучасних напрямків та методів роботи, зростання професійної майстерності працівників сфери побуту, підвищення рівня якості та культури побутового обслуговування населення м. Києва


____________
3 Виконавці заходів Програми - суб'єкти господарювання визначаються шляхом застосування норм Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 N 1197-VII.


 

Київський міський голова

В. Кличко