КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 20 грудня 2017 року N 705/3712

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року N 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2017 N 1590 "Про схвалення проекту рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року N 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року N 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" такі зміни:

1.1. У пункті 1:

1.1.1. У підпункті 1.1 цифри "45569357,16", "42246903,68", "3322453,48" замінити цифрами "46074221,35", "42731157,87", "3343063,48" відповідно.

1.1.2. У підпункті 1.2 цифри "49324338,70", "32478781,37", "16845557,33" замінити цифрами "49829202,89", "33041492,09", "16787710,80" відповідно.

1.1.3. У підпункті 1.4 цифри "9768122,31" замінити цифрами "9689665,78".

1.1.4. У підпункті 1.5 цифри "13521603,85" замінити цифрами "13443147,32".

1.2. У пункті 2 цифри "32478781,37", "16845557,33" замінити цифрами "33041492,09", "16787710,80" відповідно.

1.3. У пункті 9 цифри "19656648,75" замінити цифрами "19613671,75".

1.4. Після пункту 26 доповнити рішення новим пунктом 27 такого змісту:

"27. З урахуванням рішення Київської міської ради від 21 листопада 2017 року N 494/3501 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року N 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", відповідно до якого збільшено обсяг коштів на 50000,0 тис. грн для реалізації громадських проектів, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити, як виняток з основних вимог і процедур, передбачених Положенням про громадський бюджет міста Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року N 787/1791, передачу додаткових проектів-переможців відповідним структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та/або районним в місті Києві державним адміністраціям, до компетенції яких належить питання реалізації цих проектів, з метою їх включення до бюджетних запитів та подання у встановленому порядку до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

У зв'язку з цим пункти 27 - 30 вважати відповідно пунктами 28 - 31.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 1.1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року N 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", що додаються.

3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик" у десятиденний термін з дня його прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
20.12.2017 N 705/3712


Доходи бюджету міста Києва на 2017 рік

тис. грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т. ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

29493571,41

28620661,41

872910,00

0,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

17361682,21

17361682,21

0,00

0,00

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

13951396,42

13951396,42

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

3410285,79

3410285,79

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

51468,60

51468,60

0,00

0,00

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

46058,30

46058,30

 

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

5226,60

5226,60

 

 

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

183,70

183,70

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1659540,10

1659540,10

0,00

0,00

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)

121863,70

121863,70

 

 

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)

458300,00

458300,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1079376,40

1079376,40

 

 

18000000

Місцеві податки

9547970,50

9547970,50

0,00

0,00

18010000

Податок на майно

5682944,60

5682944,60

0,00

0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18100,00

18100,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

15150,00

15150,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

4750,00

4750,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

322044,60

322044,60

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

2279900,00

2279900,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

2800900,00

2800900,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

100700,00

100700,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

50800,00

50800,00

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

54900,00

54900,00

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

35700,00

35700,00

 

 

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

58000,00

58000,00

 

 

18030000

Туристичний збір

23401,50

23401,50

 

 

18050000

Єдиний податок

3783624,40

3783624,40

 

 

19000000

Інші податки та збори

872910,00

0,00

872910,00

0,00

19010000

Екологічний податок

42300,00

 

42300,00

 

19020200

Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету

830610,00

 

830610,00

 

20000000

Неподаткові надходження

2128020,18

867610,70

1260409,48

477776,88

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

51990,50

26990,50

25000,00

25000,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

17625,00

17625,00

 

 

21010800

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність

25000,00

 

25000,00

25000,00

21080000

Інші надходження

9365,50

9365,50

 

 

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

400,00

400,00

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

7000,00

7000,00

 

 

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

1965,50

1965,50

 

 

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

0,00

 

0,00

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

537807,50

537807,50

0,00

0,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

413420,50

413420,50

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

76596,50

76596,50

0,00

0,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

76596,50

76596,50

 

 

22090000

Державне мито

47790,50

47790,50

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

757189,58

302812,70

454376,88

452776,88

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

100,00

100,00

 

 

24060300

Інші надходження

302712,70

302712,70

 

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

1600,00

 

1600,00

 

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

452776,88

 

452776,88

452776,88

25000000

Власні надходження бюджетних установ

781032,60

0,00

781032,60

0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

754082,00

 

754082,00

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

26950,60

 

26950,60

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

231200,00

1200,00

230000,00

230000,00

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

81200,00

1200,00

80000,00

80000,00

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

1200,00

1200,00

 

 

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

80000,00

 

80000,00

80000,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

150000,00

0,00

150000,00

150000,00

33010000

Кошти від продажу землі

150000,00

 

150000,00

150000,00

40000000

Офіційні трансферти

13955429,76

13241685,76

713744,00

62068,00

41000000

Від органів державного управління

13955429,76

13241685,76

713744,00

62068,00

41020000

Дотації

5810,80

5810,80

 

 

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності

5810,80

5810,80

 

 

41030000

Субвенції

13949618,96

13235874,96

713744,00

62068,00

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

2328843,70

2328843,70

 

 

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

3173731,20

3173731,20

 

 

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

414,30

414,30

 

 

41032600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

10290,60

10290,60

 

 

41033500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання

0,00

0,00

 

 

41033600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

52201,70

52201,70

 

 

41033700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

1414,90

1414,90

 

 

41033800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно - технічних навчальних закладів державної форми власності

599,00

599,00

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

3137018,60

3137018,60

 

 

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

4099543,00

4099543,00

 

 

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації

7904,90

7904,90

 

 

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

151036,00

88968,00

62068,00

62068,00

41035400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

22535,20

22535,20

 

 

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

11344,60

11344,60

 

 

41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

89517,16

89517,16

 

 

41036600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

845252,00

193576,00

651676,00

 

41039100

Субвенція з державного бюджету міським бюджетам мм. Дніпра, Житомира, Кам'янська, Києва, Кропивницького, Львова, Новоград-Волинського, Одеси, Харкова та Черкас на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс"

17972,10

17972,10

 

 

50000000

Цільові фонди

266000,00

0,00

266000,00

0,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

266000,00

0,00

266000,00

0,00

50110002

Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів

9000,00

 

9000,00

 

50110004

Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою

60000,00

 

60000,00

 

50110005

Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності

189000,00

 

189000,00

 

50110009

Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва

8000,00

 

8000,00

 

 

Всього доходів

46074221,35

42731157,87

3343063,48

769844,88


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1.1
в редакції рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
20.12.2017 N 705/3712


Індикативні показники по доходах загального фонду бюджету міста Києва на 2017 рік

тис. грн.

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд всього

Голосіївський район

Дарницький район

Деснянський район

Дніпровський район

Оболонський район

Печерський район

Подільський район

Святошинський район

Солом'янський район

Шевченківський район

міський бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10000000

Податкові надходження

28620661,41

3133278,90

1762418,20

1260020,90

1730259,20

2181981,20

4975939,59

2426002,70

1692878,80

2780988,60

6078795,42

598097,90

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

17361682,21

1771447,20

674349,50

463454,40

816264,30

924210,70

3789521,29

1663923,60

760243,00

1750671,30

4729662,72

17934,20

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

13951396,42

1499771,20

583712,30

327234,00

675864,90

806432,20

2752415,70

1336483,80

689416,80

1588672,90

3691392,62

 

11020000

Податок на прибуток підприємств, в т. ч.

3410285,79

271676,00

90637,20

136220,40

140399,40

117778,50

1037105,59

327439,80

70826,20

161998,40

1038270,10

17934,20

11020200

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

42083,00

2953,20

2748,20

154,40

3104,90

2411,30

4287,60

5271,80

464,30

8697,00

11990,30

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

51468,60

20400,10

1377,90

306,50

2840,40

11915,00

8118,20

526,20

1004,90

3407,80

1571,60

0,00

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

46058,30

18362,90

707,80

274,70

562,40

11846,50

8102,40

518,00

893,80

3239,50

1550,30

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

5226,60

2035,80

569,90

23,90

2278,00

48,90

14,20

8,20

59,10

167,30

21,30

 

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

183,70

1,40

100,20

7,90

0,00

19,60

1,60

0,00

52,00

1,00

0,00

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1659540,10

133474,20

129189,80

126898,90

93878,50

132618,80

108654,70

62112,60

90612,70

92539,30

109396,90

580163,70

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)

121863,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121863,70

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)

458300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

458300,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1079376,40

133474,20

129189,80

126898,90

93878,50

132618,80

108654,70

62112,60

90612,70

92539,30

109396,90

 

18000000

Місцеві податки і збори

9547970,50

1207957,40

957501,00

669361,10

817276,00

1113236,70

1069645,40

699440,30

841018,20

934370,20

1238164,20

0,00

18010000

Податок на майно

5682944,60

837619,90

478119,30

336409,80

430080,60

734849,70

670687,90

457138,10

482006,30

492542,30

763490,70

0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18100,00

2676,60

1361,00

145,60

1409,80

823,00

4797,10

1545,90

657,00

1231,20

3452,80

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

15150,00

1373,20

1252,60

885,70

919,00

1120,70

3337,60

630,10

630,00

777,80

4223,30

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

4750,00

191,90

69,30

876,50

490,60

463,70

652,10

708,60

118,70

231,70

946,90

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

322044,60

45137,30

22593,80

19436,70

27094,00

34511,40

37425,60

23430,90

26760,60

37805,60

47848,70

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

2279900,00

340120,00

194000,00

135220,00

171230,00

298410,00

264560,00

185940,00

196050,00

193320,00

301050,00

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

2800900,00

417760,00

238260,00

166100,00

210310,00

366520,00

324950,00

228380,00

240800,00

237450,00

370370,00

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

100700,00

14890,00

8430,00

6170,00

7650,00

13220,00

11820,00

8280,00

8600,00

8630,00

13010,00

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

50800,00

7510,00

4250,00

3110,00

3860,00

6670,00

5960,00

4180,00

4340,00

4350,00

6570,00

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

54900,00

4878,10

6337,10

3965,30

2759,60

6205,90

10964,60

1713,80

2625,80

6506,00

8943,80

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

35700,00

3082,80

1565,50

500,00

4357,60

6905,00

6220,90

2328,80

1424,20

2240,00

7075,20

 

18020000

Збір за місця за паркування транспортних засобів

58000,00

5011,60

13991,70

7867,30

4051,10

2621,80

4630,20

4016,80

7454,70

3413,30

4941,50

 

18030000

Туристичний збір

23401,50

1851,90

162,70

120,80

1167,50

346,90

4120,00

2813,30

73,90

826,20

11918,30

 

18050000

Єдиний податок

3783624,40

363474,00

465227,30

324963,20

381976,80

375418,30

390207,30

235472,10

351483,30

437588,40

457813,70

 

20000000

Неподаткові надходження

867610,70

39067,00

50466,50

33725,80

35705,10

28069,10

47504,90

59085,80

33925,80

339176,90

182240,40

18643,40

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

26990,50

1779,50

1344,80

325,20

522,90

420,70

1421,00

7342,80

583,20

595,20

12655,20

0,00

21080000

Інші надходження

26990,50

1779,50

1344,80

325,20

522,90

420,70

1421,00

7342,80

583,20

595,20

12655,20

0,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

17625,00

1005,20

0,00

20,90

288,90

155,40

934,10

6040,20

25,10

158,90

8996,30

 

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

400,00

6,90

6,00

107,40

 

43,70

4,90

65,10

24,20

132,10

9,70

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

7000,00

465,40

867,90

130,50

22,90

61,80

337,50

1135,00

416,60

237,70

3324,70

 

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

1965,50

302,00

470,90

66,40

211,10

159,80

144,50

102,50

117,30

66,50

324,50

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

537807,50

36532,20

45762,10

32467,40

34783,10

26630,60

45172,50

50194,70

31012,40

54907,60

161701,50

18643,40

22010000

Плата за ліцензії

413420,50

33393,20

40303,30

28249,20

31270,70

24388,50

36645,10

35229,00

29162,50

23145,30

112990,30

18643,40

22010300, 2201090 - 2011100, 22011800, 22012500, 22012600, 22012900

Плата за ліцензії

413420,50

33393,20

40303,30

28249,20

31270,70

24388,50

36645,10

35229,00

29162,50

23145,30

112990,30

18643,40

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновим комплексом та іншим державним майном

76596,50

1393,70

398,10

3266,10

856,00

216,50

5739,50

13179,70

758,10

16879,30

33909,50

0,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності

76596,50

1393,70

398,10

3266,10

856,00

216,50

5739,50

13179,70

758,10

16879,30

33909,50

 

22090000

Державне мито

47790,50

1745,30

5060,70

952,10

2656,40

2025,60

2787,90

1786,00

1091,80

14883,00

14801,70

 

24000000

Інші неподаткові надходження

302812,70

755,30

3359,60

933,20

399,10

1017,80

911,40

1548,30

2330,20

283674,10

7883,70

0,00

24060000

Інші надходження

302712,70

743,30

3359,60

933,20

399,10

933,40

911,40

1548,30

2327,20

283674,10

7883,10

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

100,00

12,00

 

 

 

84,40

 

 

3,00

 

0,60

 

31010200

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

1200,00

187,70

44,90

1,60

33,10

22,60

6,70

202,30

54,90

23,60

622,60

 

Всього доходів:

29489472,11

3172533,60

1812929,60

1293748,30

1765997,40

2210072,90

5023451,19

2485290,80

1726859,50

3120189,10

6261658,42

616741,30


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
20.12.2017 N 705/3712


Фінансування бюджету міста Києва на 2017 рік

тис. грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т. ч. бюджет розвитку

 

Загальне фінансування

3753481,54

-9689665,78

13443147,32

13164964,62

600000

Фінансування за активними операціями

3753481,54

-9689665,78

13443147,32

13164964,62

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

3753481,54

-9689665,78

13443147,32

13164964,62

602100

На початок періоду

3753481,54

3312586,21

440895,33

162712,63

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

-13002251,99

13002251,99

13002251,99


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 3
в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради
20.12.2017 N 705/3712


РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Києва на 2017 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1

Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

0100000

 

 

Київська міська рада (Секретаріат)

269713,42

269713,42

35152,30

7342,00

 

9895,00

470,00

 

 

9425,00

9425,00

279608,42

0110000

 

 

Київська міська рада (Секретаріат)

269713,42

269713,42

35152,30

7342,00

 

9895,00

470,00

 

 

9425,00

9425,00

279608,42

0110170

0170

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)

82644,40

82644,40

35152,30

7342,00

 

9895,00

470,00

 

 

9425,00

9425,00

92539,40

0118600

8600

0133

Інші видатки

185601,32

185601,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185601,32

0118600

8600

0133

Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам

4238,00

4238,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4238,00

0118600

8600

0133

Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

92460,34

92460,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92460,34

0118600

8600

0133

Забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України

1744,00

1744,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1744,00

0118600

8600

0133

Інші видатки (Виконання судових рішень)

87158,98

87158,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87158,98

0118700

8700

0180

Інші додаткові дотації

1467,70

1467,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1467,70

0118700

8700

0180

Додаткова дотація Щасливській сільській раді Бориспільського району Київської області з бюджету м. Києва на оздоровлення дітей

399,00

399,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399,00

0118700

8700

0180

Додаткова дотація Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з бюджету м. Києва на оздоровлення дітей

250,00

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,00

0118700

8700

0180

Додаткова дотація Ревненській сільській раді Бориспільського району Київської області з бюджету м. Києва на оздоровлення дітей

199,60

199,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199,60

0118700

8700

0180

Додаткова дотація Підгірцівській сільській раді Обухівського району Київської області з бюджету м. Києва на оздоровлення дітей

519,10

519,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

519,10

0118700

8700

0180

Додаткова дотація Гнідинській сільській раді Бориспільського району Київської області з бюджету м. Києва на оздоровлення дітей

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

0300000

 

 

Київська міська державна адміністрація

16689,60

16689,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16689,60

0310000

 

 

Київська міська державна адміністрація

16689,60

16689,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16689,60

0318600

8600

0133

Інші видатки

16689,60

16689,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16689,60

0400000

 

 

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

165379,54

160029,54

66165,80

351,10

5350,00

89525,58

 

 

 

89525,58

89525,58

254905,12

0410000

 

 

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

165379,54

160029,54

66165,80

351,10

5350,00

89525,58

 

 

 

89525,58

89525,58

254905,12

0410190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

81113,60

81113,60

56405,80

351,10

 

5398,70

 

 

 

5398,70

5398,70

86512,30

0416660

6660

 

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

8006,50

2656,50

 

 

5350,00

1030,00

 

 

 

1030,00

1030,00

9036,50

0416662

6662

0460

Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")

8006,50

2656,50

 

 

5350,00

1030,00

 

 

 

1030,00

1030,00

9036,50

0417470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

 

 

 

 

 

24100,00

 

 

 

24100,00

24100,00

24100,00

0417470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Муніципальна охорона")

 

 

 

 

 

2500,00

 

 

 

2500,00

2500,00

2500,00

0417470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)")

 

 

 

 

 

21600,00

 

 

 

21600,00

21600,00

21600,00

0418370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

24126,20

24126,20

 

 

 

58644,88

 

 

 

58644,88

58644,88

82771,08

0418370

8370

0180

Поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призивної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання молоді

397,70

397,70

 

 

 

91,00

 

 

 

91,00

91,00

488,70

0418370

8370

0180

Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна столиця"

23728,50

23728,50

 

 

 

58553,88

 

 

 

58553,88

58553,88

82282,38

0418600

8600.

0133

Інші видатки

52133,24

52133,24

9760,00

 

 

352,00

 

 

 

352,00

352,00

52485,24

0418600

8600

0133

Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського Голови

6701,34

6701,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6701,34

0418600

8600

0133

Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м. Києва"

13222,00

13222,00

9760,00

 

 

352,00

 

 

 

352,00

352,00

13574,00

0418600

8600

0133

Інші видатки

24209,90

24209,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24209,90

0418600

8600

0133

Організація та здійснення офіційних прийомів, зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків, відрядження працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо.

8000,00

8000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8000,00

0800000

 

 

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

96029,30

96029,30

9720,30

362,00

 

4000,40

 

 

 

4000,40

4000,40

100029,70

0810000

 

 

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

96029,30

96029,30

9720,30

362,00

 

4000,40

 

 

 

4000,40

4000,40

100029,70

0810190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві

12842,10

12842,10

9720,30

362,00

 

434,00

 

 

 

434,00

434,00

13276,10

0817210

7210

 

Підтримка засобів масової інформації

57544,70

57544,70

 

 

 

3206,40

 

 

 

3206,40

3206,40

60751,10

0817211

7211

0830

Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

46864,20

46864,20

 

 

 

3206,40

 

 

 

3206,40

3206,40

50070,60

0817212

7212

0830

Підтримка періодичних видань (газет та журналів)

9450,50

9450,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9450,50

0817213

7213

0830

Підтримка книговидання

800,00

800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800,00

0817214

7214

0830

Підтримка електронних та інших засобів масової інформації, реалізація заходів у галузі "Засоби масової інформації" та моніторинг інформаційного середовища

430,00

430,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430,00

0818600

8600

0133

Інші видатки

25642,50

25642,50

 

 

 

360,00

 

 

 

360,00

360,00

26002,50

0818600

8600

0133

Інші видатки за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

22,00

22,00

 

 

 

60,00

 

 

 

60,00

60,00

82,00

0818600

8600

0133

Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві

25620,50

25620,50

 

 

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

25920,50

1000000

 

 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

1128156,94

1128156,94

416158,90

70650,80

 

312425,16

82244,00

11711,00

9592,30

230181,16

223716,86

1440582,10

1010000

 

 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

1128156,94

1128156,94

416158,90

70650,80

 

312425,16

82244,00

11711,00

9592,30

230181,16

223716,86

1440582,10

1010190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві

22808,20

22808,20

17070,40

518,00

 

1591,00

 

 

 

1591,00

1591,00

24399,20

1011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

4426,30

4426,30

3183,40

179,40

 

358,10

 

 

 

358,10

358,10

4784,40

1011080

1080

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

42415,60

42415,60

19602,30

5423,20

 

5218,90

477,40

 

122,20

4741,50

4691,50

47634,50

1011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

69107,54

69107,54

44861,60

4890,20

 

13743,56

3330,00

1250,00

412,00

10413,56

10243,56

82851,10

1011100

1100

0930

Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

432910,30

432910,30

239796,20

52101,70

 

47508,10

29860,30

7476,00

5829,90

17647,80

13115,50

480418,40

1011120

1120

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

29064,20

29064,20

 

 

 

3800,00

3691,00

 

 

109,00

 

32864,20

1011130

1130

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

150040,70

150040,70

 

 

 

53392,10

34552,60

 

 

18839,50

17392,10

203432,80

1011140

1140

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

19484,30

19484,30

13995,00

1162,50

 

536,00

486,00

150,00

104,20

50,00

 

20020,30

1011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

12578,00

12578,00

3961,30

67,20

 

 

 

 

 

 

 

12578,00

1011180

1180

0990

Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями

979,90

979,90

768,60

 

 

 

 

 

 

 

 

979,90

1011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

842,20

842,20

665,30

 

 

 

 

 

 

 

 

842,20

1011210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

6210,00

6210,00

3376,30

848,10

 

3452,30

3452,30

700,00

1676,50

 

 

9662,30

1011220

1220

0990

Інші освітні програми

11496,00

11496,00

 

 

 

83847,30

 

 

 

83847,30

83847,30

95343,30

1011220

1220

0990

Забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін

 

 

 

 

 

20000,00

 

 

 

20000,00

20000,00

20000,00

1011220

1220

0990

Інші освітні програми

11310,00

11310,00

 

 

 

53847,30

 

 

 

53847,30

53847,30

65157,30

1011220

1220

0990

Інформатизація та комп'ютеризація навчальних закладів

186,00

186,00

 

 

 

10000,00

 

 

 

10000,00

10000,00

10186,00

1013140

3140

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

10976,60

10976,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10976,60

1013143

3143

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

10976,60

10976,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10976,60

1013160

3160

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

41412,30

41412,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41412,30

1013500

3500

1040

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

17440,80

17440,80

 

 

 

1600,00

 

 

 

1600,00

1600,00

19040,80

1015010

5010

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

17339,60

17339,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17339,60

1015011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

14831,90

14831,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14831,90

1015012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

2507,70

2507,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2507,70

1015020

5020

 

Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед інвалідів

4838,50

4838,50

2130,60

9,20

 

192,00

 

 

 

192,00

192,00

5030,50

1015021

5021

0810

Утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл

3248,50

3248,50

2130,60

9,20

 

192,00

 

 

 

192,00

192,00

3440,50

1015022

5022

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту

1590,00

1590,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1590,00

1015030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

190124,80

190124,80

63797,60

5451,30

 

43470,00

6394,40

2135,00

1447,50

37075,60

36970,00

233594,80

1015031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

91998,40

91998,40

51831,20

1319,30

 

29970,00

 

 

 

29970,00

29970,00

121968,40

1015032

5032

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

64315,40

64315,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64315,40

1015033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

33811,00

33811,00

11966,40

4132,00

 

13500,00

6394,40

2135,00

1447,50

7105,60

7000,00

47311,00

1015040

5040

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

8468,40

8468,40

 

 

 

2683,80

 

 

 

2683,80

2683,80

11152,20

1015041

5041

0810

Утримання комунальних спортивних споруд

8468,40

8468,40

 

 

 

2683,80

 

 

 

2683,80

2683,80

11152,20

1015060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

35192,70

35192,70

2950,30

 

 

32,00

 

 

 

32,00

32,00

35224,70

1015061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

4811,80

4811,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4811,80

1015062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

28218,70

28218,70

1370,60

 

 

 

 

 

 

 

 

28218,70

1015063

5063

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

2162,20

2162,20

1579,70

 

 

32,00

 

 

 

32,00

32,00

2194,20

1016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

51000,00

 

 

 

51000,00

51000,00

51000,00

1400000

 

 

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

5318242,20

5318242,20

26727,50

2586,10

 

1008719,86

194830,80

6454,50

481,00

813889,06

795506,56

6326962,06

1410000

 

 

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

5318242,20

5318242,20

26727,50

2586,10

 

1008719,86

194830,80

6454,50

481,00

813889,06

795506,56

6326962,06

1410190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві

19286,50

19286,50

14325,00

1021,00

 

3833,70

16,60

 

 

3817,10

3817,10

23120,20

1411120

1120

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

83887,00

83887,00

 

 

 

18158,00

17342,10

 

 

815,90

800,00

102045,00

1411140

1140

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

2650,20

2650,20

2098,60

 

 

500,00

500,00

313,00

 

 

 

3150,20

1412010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

1938472,80

1938472,80

 

 

 

311861,20

67915,80

 

 

243945,40

235826,30

2250334,00

1412020

2020

0731

Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями

262937,60

262937,60

 

 

 

22425,50

16239,20

 

 

6186,30

3860,40

285363,10

1412030

2030

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

924915,80

924915,80

 

 

 

88942,80

17197,00

 

 

71745,80

71107,80

1013858,60

1412050

2050

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

278004,50

278004,50

 

 

 

12043,90

3712,50

 

 

8331,40

8112,50

290048,40

1412060

2060

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз

24869,80

24869,80

 

 

 

768,70

 

 

 

768,70

768,70

25638,50

1412070

2070

0734

Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

56501,20

56501,20

 

 

 

7119,80

296,10

 

 

6823,70

6823,70

63621,00

1412090

2090

0761

Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

51270,00

51270,00

 

 

 

92,70

 

 

 

92,70

92,70

51362,70

1412100

2100

0762

Створення банків крові та її компонентів

31628,50

31628,50

 

 

 

3861,80

2756,70

 

 

1105,10

723,20

35490,30

1412110

2110

0724

Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню

330783,90

330783,90

 

 

 

3677,70

1924,20

 

 

1753,50

1753,50

334461,60

1412110

2110

0724

Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню

320493,30

320493,30

 

 

 

3677,70

1924,20

 

 

1753,50

1753,50

324171,00

1412110

2110

0724

Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги)

10290,60

10290,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10290,60

1412120

2120

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

44568,30

44568,30

 

 

 

970,00

920,00

 

 

50,00

50,00

45538,30

1412130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

166991,70

166991,70

 

 

 

28104,90

21068,90

 

 

7036,00

2634,00

195096,60

1412140

2140

0722

Надання стоматологічнної допомоги населенню

62037,80

62037,80

 

 

 

25958,30

24722,60

 

 

1235,70

394,80

87996,10

1412170

2170

0740

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

2664,70

2664,70

 

 

 

47,40

47,40

 

 

 

 

2712,10

1412190

2190

0763

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

8983,20

8983,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8983,20

1412210

2210

 

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

187770,60

187770,60

 

 

 

5000,00

 

 

 

5000,00

5000,00

192770,60

1412211

2211

0740

Програма і централізовані заходи з імунопрофілактики

2500,00

2500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500,00

1412212

2212

0763

Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

6500,10

6500,10

 

 

 

5000,00

 

 

 

5000,00

5000,00

11500,10

1412213

2213

0763

Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

20260,70

20260,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20260,70

1412214

2214

0763

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

108509,80

108509,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108509,80

1412215

2215

0763

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

50000,00

50000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50000,00

1412220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я

823869,50

823869,50

 

 

 

463653,26

9671,50

 

 

453981,76

453741,86

1287522,76

1412220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії)

1414,90

1414,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1414,90

1412220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я

822454,60

822454,60

 

 

 

463653,26

9671,50

 

 

453981,76

453741,86

1286107,86

1417340

7340

0421

Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

16148,60

16148,60

10303,90

1565,10

 

11700,20

10500,20

6141,50

481,00

1200,00

 

27848,80

1500000

 

 

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

7325034,50

7324334,50

218987,30

46269,50

700,00

114830,90

29728,50

 

1645,80

85102,40

84617,40

7439865,40

1510000

 

 

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

7325034,50

7324334,50

218987,30

46269,50

700,00

114830,90

29728,50

 

1645,80

85102,40

84617,40

7439865,40

1510190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві

29866,30

29866,30

22000,40

640,00

 

663,00

 

 

 

663,00

663,00

30529,30

1511060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя

11344,60

11344,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11344,60

1513010

3010

 

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття

3173731,20

3173731,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3173731,20

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

301292,39

301292,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301292,39

1513012

3012

1030

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги

112597,26

112597,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112597,26

1513013

3013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

134384,19

134384,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134384,19

1513015

3015

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

18180,96

18180,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18180,96

1513016

3016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

2607276,40

2607276,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2607276,40

1513020

3020

 

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

414,30

414,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414,30

1513021

3021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

116,30

116,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116,30

1513022

3022

1030

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

15,30

15,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,30

1513023

3023

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

39,90

39,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,90

1513025

3025

1070

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

16,80

16,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,80

1513026

3026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

226,00

226,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226,00

1513030

3030

 

Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

860306,20

860306,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860306,20

1513031

3031

1030

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

85,50

85,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,50

1513035

3035

1070

Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

117516,20

117516,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117516,20

1513037

3037

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

115,00

115,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115,00

1513038

3038

1070

Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян

742589,50

742589,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

742589,50

1513040

3040

 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

2281784,70

2281784,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2281784,70

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

19262,30

19262,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19262,30

1513042

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

2362,70

2362,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2362,70

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

1515300,90

1515300,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1515300,90

1513044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

73974,80

73974,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73974,80

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

137858,40

137858,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137858,40

1513046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

5319,40

5319,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5319,40

1513047

3047

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

4430,30

4430,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4430,30

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

112255,10

112255,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112255,10

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

411020,80

411020,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411020,80

1513050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

15145,80

15145,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15145,80

1513080

3080

1010

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

47059,00

47059,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47059,00

1513100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

268825,50

268825,50

135032,60

36821,00

 

77003,60

27399,50

 

459,90

49604,10

49119,10

345829,10

1513101

3101

1010

Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

42987,20

42987,20

25300,10

5132,60

 

8855,50

3059,00

 

 

5796,50

5796,50

51842,70

1513102

3102

1020

Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

187085,30

187085,30

86955,90

26260,70

 

41957,60

24340,50

 

459,90

17617,10

17132,10

229042,90

1513104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

20466,10

20466,10

13898,30

273,70

 

1140,00

 

 

 

1140,00

1140,00

21606,10

1513105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

18286,90

18286,90

8878,30

5154,00

 

25050,50

 

 

 

25050,50

25050,50

43337,40

1513180

3180

 

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6043,90

6043,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6043,90

1513181

3181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

5627,40

5627,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5627,40

1513182

3182

1010

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

399,70

399,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399,70

1513183

3183

1010

Встановлення телефонів інвалідам I і II груп

16,80

16,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,80

1513200

3200

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

247740,50

247740,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247740,50

1513201

3201

1030

Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни і праці

240670,50

240670,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240670,50

1513202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

7070,00

7070,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7070,00

1513210

3210

 

Технічне та бухгалтерське обслуговування закладів та установ соціального захисту

149,10

149,10

122,20

 

 

 

 

 

 

 

 

149,10

1513211

3211

1090

Здійснення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом приміщень

149,10

149,10

122,20

 

 

 

 

 

 

 

 

149,10

1513220

3220

1090

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

51063,80

51063,80

34388,40

1277,30

 

2697,20

985,50

 

760,00

1711,70

1711,70

53761,00

1513300

3300

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

47880,10

47880,10

27443,70

7531,20

 

9467,10

1343,50

 

425,90

8123,60

8123,60

57347,20

1513400

3400

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

280479,50

280479,50

 

 

 

25000,00

 

 

 

25000,00

25000,00

305479,50

1518600

8600

0133

Інші видатки

3200,00

2500,00

 

 

700,00

 

 

 

 

 

 

3200,00

1518600

8600

0133

Наукове забезпечення розвитку міської інфраструктури та погашення кредиторської заборгованості минулих років

700,00

 

 

 

700,00

 

 

 

 

 

 

700,00

1518600

8600

0133

Забезпечення функціонування інформаційно-телекомунаційної системи "Картка киянина"

2500,00

2500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500,00

2000000

 

 

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

51019,20

51019,20

25119,60

3873,50

 

16288,30

 

 

 

16288,30

16288,30

67307,50

2010000

 

 

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

51019,20

51019,20

25119,60

3873,50

 

16288,30

 

 

 

16288,30

16288,30

67307,50

2010190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

5249,50

5249,50

3851,20

100,00

 

 

 

 

 

 

 

5249,50

2011060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя

150,00

150,00

 

 

 

2750,00

 

 

 

2750,00

2750,00

2900,00

2013110

3110

 

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

17807,00

17807,00

10464,20

1868,30

 

290,90

 

 

 

290,90

290,90

18097,90

2013111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

11760,30

11760,30

6322,10

1868,30

 

290,90

 

 

 

290,90

290,90

12051,20

2013112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

6046,70

6046,70

4142,10

 

 

 

 

 

 

 

 

6046,70

2013130

3130

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

14649,20

14649,20

5381,30

1019,60

 

2709,80

 

 

 

2709,80

2709,80

17359,00

2013131

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

6645,50

6645,50

3391,70

1019,60

 

2709,80

 

 

 

2709,80

2709,80

9355,30

2013132

3132

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3449,60

3449,60

1760,20

 

 

 

 

 

 

 

 

3449,60

2013134

3134

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

4554,10

4554,10

229,40

 

 

 

 

 

 

 

 

4554,10

2013160

3160

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3637,50

3637,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3637,50

2013300

3300

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

3816,70

3816,70

2505,30

252,30

 

 

 

 

 

 

 

3816,70

2013400

3400

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

1148,80

1148,80

490,80

 

 

 

 

 

 

 

 

1148,80

2013500

3500

1040

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

4560,50

4560,50

2426,80

633,30

 

2332,70

 

 

 

2332,70

2332,70

6893,20

2016160

6160

0610.

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

 

 

 

7904,90

 

 

 

7904,90

7904,90

7904,90

2016420

6420

 

Збереження пам'яток історії та культури

 

 

 

 

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

300,00

2016421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

 

 

 

 

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

300,00

2400000

 

 

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

971917,32

971917,32

174905,50

15767,30

 

164644,68

29670,36

8600,80

1264,30

134974,32

134237,28

1136562,00

2410000

 

 

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

971917,32

971917,32

174905,50

15767,30

 

164644,68

29670,36

8600,80

1264,30

134974,32

134237,28

1136562,00

2410190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві

20207,90

20207,90

14650,10

1629,00

 

3613,10

3177,40

1581,70

312,70

435,70

435,70

23821,00

2411020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

36376,23

36376,23

27070,90

1512,30

 

7703,50

4464,60

2750,10

120,00

3238,90

2938,90

44079,73

2411120

1120

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

75979,70

75979,70

 

 

 

8865,80

3597,80

 

 

5268,00

5268,00

84845,50

2411130

1130

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

49873,10

49873,10

 

 

 

14323,00

8972,00

 

 

5351,00

5331,00

64196,10

2414020

4020

0821

Театри

270706,40

270706,40

 

 

 

7828,90

 

 

 

7828,90

7828,90

278535,30

2414030

4030

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

99647,64

99647,64

 

 

 

959,90

 

 

 

959,90

959,90

100607,54

2414060

4060

0824

Бібліотеки

27966,10

27966,10

18991,00

1437,10

 

4445,90

77,96

 

 

4367,94

4326,90

32412,00

2414070

4070

0824

Музеї і виставки

137001,70

137001,70

84007,20

9322,20

 

12207,10

5280,60

1942,70

458,10

6926,50

6800,50

149208,80

2414090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

2695,00

2695,00

 

 

 

5615,00

 

 

 

5615,00

5615,00

8310,00

2414100

4100

0960

Школи естетичного виховання дітей

16358,10

16358,10

12858,60

486,90

 

1584,00

1200,00

726,30

82,00

384,00

184,00

17942,10

2414110

4110

0823

Кінематографія

 

 

 

 

 

4280,00

 

 

 

4280,00

4280,00

4280,00

2414200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

69705,45

69705,45

17327,70

1379,80

 

58553,78

2900,00

1600,00

291,50

55653,78

55603,78

128259,23

2414200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

29124,70

29124,70

17327,70

1379,80

 

52593,20

2900,00

1600,00

291,50

49693,20

49643,20

81717,90

2414200

4200

0829

Зоопарки

40580,75

40580,75

 

 

 

5960,58

 

 

 

5960,58

5960,58

46541,33

2416310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

20790,00

 

 

 

20790,00

20790,00

20790,00

2416420

6420

 

Збереження пам'яток історії та культури

 

 

 

 

 

13874,70

 

 

 

13874,70

13874,70

13874,70

2416421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

 

 

 

 

 

13874,70

 

 

 

13874,70

13874,70

13874,70

2418370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018" (заходів із забезпечення організації та проведення у м. Києві пісенного конкурсу "Євробачення-2017")

165400,00

165400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165400,00

2500000

 

 

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

14354,50

8834,17

735,20

 

5520,33

3314,90

 

 

 

3314,90

3314,90

17669,40

2510000

 

 

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

14354,50

8834,17

735,20

 

5520,33

3314,90

 

 

 

3314,90

3314,90

17669,40

2510190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері туризму та промоцій у місті Києві

943,30

943,30

735,20

 

 

 

 

 

 

 

 

943,30

2517500

7500

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

13411,20

7890,87

 

 

5520,33

3314,90

 

 

 

3314,90

3314,90

16726,10

2517500

7500

0411

Виконання Програми розвитку туризму в м. Києві

13411,20

7890,87

 

 

5520,33

3314,90

 

 

 

3314,90

3314,90

16726,10

3100000

 

 

Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

3173,90

3173,90

2147,50

64,10

 

250,00

 

 

 

250,00

250,00

3423,90

3110000

 

 

Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

3173,90

3173,90

2147,50

64,10

 

250,00

 

 

 

250,00

250,00

3423,90

3110190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

3173,90

3173,90

2147,50

64,10

 

250,00

 

 

 

250,00

250,00

3423,90

3300000

 

 

Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

12216,00

12216,00

8209,30

460,00

 

134,00

 

 

 

134,00

134,00

12350,00

3310000

 

 

Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

12216,00

12216,00

8209,30

460,00

 

134,00

 

 

 

134,00

134,00

12350,00

3310190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві

12216,00

12216,00

8209,30

460,00

 

134,00

 

 

 

134,00

134,00

12350,00

3400000

 

 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

30178,60

30178,60

20590,60

831,00

 

815,00

 

 

 

815,00

815,00

30993,60

3410000

 

 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

30178,60

30178,60

20590,60

831,00

 

815,00

 

 

 

815,00

815,00

30993,60

3410190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві

28678,60

28678,60

20590,60

831,00

 

815,00

 

 

 

815,00

815,00

29493,60

3417450

7450

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

1500,00

1500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500,00

4100000

 

 

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

383408,60

239192,90

19907,00

789,00

144215,70

1908984,50

653376,00

295,00

400,00

1255608,50

1254608,50

2292393,10

4110000

 

 

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

383408,60

239192,90

19907,00

789,00

144215,70

1908984,50

653376,00

295,00

400,00

1255608,50

1254608,50

2292393,10

4110190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

26404,40

26404,40

19907,00

789,00

 

1641,00

1400,00

295,00

400,00

241,00

241,00

28045,40

4111010

1010

0910

Дошкільна освіта

 

 

 

 

 

12005,00

 

 

 

12005,00

12005,00

12005,00

4111090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

 

 

 

 

75,00

 

 

 

75,00

75,00

75,00

4113090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

8222,90

8222,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8222,90

4113400

3400

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

10809,60

10809,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10809,60

4113500

3500

1040

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

 

 

 

 

 

1450,00

 

 

 

1450,00

1450,00

1450,00

4116010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

35960,00

 

 

 

35960,00

35960,00

35960,00

4116050

6050

 

Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства

 

 

 

 

 

10600,00

 

 

 

10600,00

10600,00

10600,00

4116051

6051

0620

Забезпечення функціонування теплових мереж

 

 

 

 

 

10000,00

 

 

 

10000,00

10000,00

10000,00

4116053

6053

0620

Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

600,00

 

 

 

600,00

600,00

600,00

4116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

106744,20

 

 

 

106744,20

34272,10

 

 

 

34272,10

34272,10

141016,30

4116120

6120

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

 

 

 

 

 

139381,00

 

 

 

139381,00

139381,00

139381,00

4116130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

12164,10

 

 

 

12164,10

9670,00

 

 

 

9670,00

9670,00

21834,10

4116150

6150

0640

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

193576,00

193576,00

 

 

 

651676,00

651676,00

 

 

 

 

845252,00

4116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

633974,30

 

 

 

633974,30

633974,30

633974,30

4116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

251473,60

 

 

 

251473,60

251473,60

251473,60

4116020

6020

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

251473,60

 

 

 

251473,60

251473,60

251473,60

4116021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

162038,60

 

 

 

162038,60

162038,60

162038,60

4116022

6022

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

 

 

 

 

 

89435,00

 

 

 

89435,00

89435,00

89435,00

4116330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

52877,80

 

 

 

52877,80

52877,80

52877,80

4116340

6340

0922

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

 

 

 

 

 

30328,70

 

 

 

30328,70

30328,70

30328,70

4116420

6420

 

Збереження пам'яток історії та культури

 

 

 

 

 

1450,00

 

 

 

1450,00

1450,00

1450,00

4116421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

 

 

 

 

 

1450,00

 

 

 

1450,00

1450,00

1450,00

4116430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

 

 

 

 

 

50,00

 

 

 

50,00

50,00

50,00

4116660

6660

 

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

4116662

6662

0460

Національна програма інформатизації

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

4117410

7410

0470

Заходи з енергозбереження

16610,00

 

 

 

16610,00

 

 

 

 

 

 

16610,00

4117500

7500

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

8697,40

 

 

 

8697,40

30000,00

 

 

 

30000,00

30000,00

38697,40

4117500

7500

0411

Забезпечення впровадження енергозбереження заходів (проектів)

8697,40

 

 

 

8697,40

30000,00

 

 

 

30000,00

30000,00

38697,40

4118600

8600

0133

Інші видатки

180,00

180,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180,00

4118600

8600

0133

Поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призивної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання молоді

180,00

180,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180,00

4118800

8800

0180

інші субвенції

 

 

 

 

 

9800,00

 

 

 

9800,00

9800,00

9800,00

4118800

8800

0180

Субвенція з бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2017 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обуховського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Романків Обухівського району Київської області

 

 

 

 

 

3200,00

 

 

 

3200,00

3200,00

3200,00

4118800

8800

0180

Субвенція з бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2017 рік місцевому бюджету Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на реконструкцію центру культури та мистецтв с. Ходосівка Києво-Святошинського району Київської області

 

 

 

 

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

300,00

4118800

8800

0180

Субвенція з бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2017 рік місцевому бюджету Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області на капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці Обухівського р-ну Київської області

 

 

 

 

 

6000,00

 

 

 

6000,00

6000,00

6000,00

4118800

8800

0180

Субвенція з бюджету м. Києва в частині виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2017 рік місцевому бюджету Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області на реконструкцію ДНЗ садок-ясла "Водограй" с. Ходосівка Києво-Святошинського району Київської області

 

 

 

 

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

300,00

4119120

9120

0512

Утилізація відходів

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

 

1000,00

4119140

9140

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

300,00

300,00

 

 

 

 

300,00

4300000

 

 

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

37875,70

37325,70

14664,30

384,90

550,00

3702078,50

2830,00

 

1103,80

3699248,50

3629248,50

3739954,20

4310000

 

 

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

37875,70

37325,70

14664,30

384,90

550,00

3702078,50

2830,00

 

1103,80

3699248,50

3629248,50

3739954,20

4310190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері будівництва та житлового забезпечення у місті Києві

18376,40

18376,40

14664,30

384,90

 

2625,00

1330,00

 

1103,80

1295,00

1295,00

21001,40

4311010

1010

0910

Дошкільна освіта

 

 

 

 

 

144050,00

 

 

 

144050,00

144050,00

144050,00

4311020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

60702,50

 

 

 

60702,50

60702,50

60702,50

4312010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

64233,30

 

 

 

64233,30

64233,30

64233,30

4312030

2030

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

11603,80

 

 

 

11603,80

11603,80

11603,80

4312050

2050

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

 

 

 

 

 

9396,90

 

 

 

9396,90

9396,90

9396,90

4312180

2180

0726

Первинна медична допомога населенню

 

 

 

 

 

1465,60

 

 

 

1465,60

1465,60

1465,60

4316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

1903041,70

 

 

 

1903041,70

1903041,70

1903041,70

4316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

1885069,60

 

 

 

1885069,60

1885069,60

1885069,60

4316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (субвенція з Державного бюджету на реконструкцію з прибудовою нежитлового приміщення)

 

 

 

 

 

17972,10

 

 

 

17972,10

17972,10

17972,10

4316320

6320

 

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

 

 

 

 

 

128908,60

1500,00

 

 

127408,60

127408,60

128908,60

4316321

6321

1060

Здешевлення вартості будівництва житла у молодіжних житлових комплексах

 

 

 

 

 

1500,00

1500,00

 

 

 

 

1500,00

4316324

6324

1060

Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

 

 

 

 

 

127408,60

 

 

 

127408,60

127408,60

127408,60

4316330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

620809,00

 

 

 

620809,00

620809,00

620809,00

4316340

6340

0922

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

 

 

 

 

 

1267,30

 

 

 

1267,30

1267,30

1267,30

4316360

6360

0731

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю

 

 

 

 

 

21519,60

 

 

 

21519,60

21519,60

21519,60

4316380

6380

0732

Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

 

 

134423,10

 

 

 

134423,10

134423,10

134423,10

4316420

6420

 

Збереження пам'яток історії та культури

 

 

 

 

 

28032,10

 

 

 

28032,10

28032,10

28032,10

4316421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

 

 

 

 

 

28032,10

 

 

 

28032,10

28032,10

28032,10

4316680

6680

0456

Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві

 

 

 

 

 

70000,00

 

 

 

70000,00

 

70000,00

4317310

7310

0421

Проведення заходів із землеустрою

550,00

 

 

 

550,00

 

 

 

 

 

 

550,00

4317470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

 

 

 

 

 

500000,00

 

 

 

500000,00

500000,00

500000,00

4317470

7470

0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Фінансова компанія "Житло-інвест" виконавчого органу Київської міської ради (КМДА))

 

 

 

 

 

500000,00

 

 

 

500000,00

500000,00

500000,00

4318100

8100

 

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

18949,30

18949,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18949,30

4318102

8102

1060

Погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян

18362,40

18362,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18362,40

4318108

8108

1060

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

586,90

586,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

586,90

4500000

 

 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

22020,50

22020,50

15600,10

621,00

 

4956,27

 

 

 

4956,27

4956,27

26976,77

4510000

 

 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

22020,50

22020,50

15600,10

621,00

 

4956,27

 

 

 

4956,27

4956,27

26976,77

4510190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

21920,50

21920,50

15600,10

621,00

 

344,00

 

 

 

344,00

344,00

22264,50

4516130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

981,27

 

 

 

981,27

981,27

981,27

4517500

7500

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

100,00

100,00

 

 

 

3631,00

 

 

 

3631,00

3631,00

3731,00

4517500

7500

0411

Виконання Програми управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва

100,00

100,00

 

 

 

3631,00

 

 

 

3631,00

3631,00

3731,00

4600000

 

 

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

8911,60

8911,60

6546,90

160,00

 

198,00

 

 

 

198,00

198,00

9109,60

4610000

 

 

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

8911,60

8911,60

6546,90

160,00

 

198,00

 

 

 

198,00

198,00

9109,60

4610190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва

8911,60

8911,60

6546,90

160,00

 

198,00

 

 

 

198,00

198,00

9109,60

4800000

 

 

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

25605,58

21210,18

14816,70

1247,00

4395,40

95608,50

33432,70

 

344,90

62175,80

50869,10

121214,08

4810000

 

 

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

25605,58

21210,18

14816,70

1247,00

4395,40

95608,50

33432,70

 

344,90

62175,80

50869,10

121214,08

4810190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Києві

20737,00

20737,00

14816,70

1247,00

 

2924,00

1462,70

 

344,90

1461,30

1442,80

23661,00

4816060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

4395,40

 

 

 

4395,40

3490,00

 

 

 

3490,00

3490,00

7885,40

4816310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

41226,50

 

 

 

41226,50

41226,50

41226,50

4816420

6420

 

Збереження пам'яток історії та культури

473,18

473,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473,18

4816422

6422

0829

Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури

473,18

473,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473,18

4816430

6430

0443

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

 

 

 

 

 

4709,80

 

 

 

4709,80

4709,80

4709,80

4819180

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

43258,20

31970,00

 

 

11288,20

 

43258,20

4819180

9180

0133

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

43258,20

31970,00

 

 

11288,20

 

43258,20

4900000

 

 

Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)

3245,90

3245,90

2344,90

66,00

 

65,00

 

 

 

65,00

65,00

3310,90

4910000

 

 

Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)

3245,90

3245,90

2344,90

66,00

 

65,00

 

 

 

65,00

65,00

3310,90

4910190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві

3245,90

3245,90

2344,90

66,00

 

65,00

 

 

 

65,00

65,00

3310,90

5000000

 

 

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

279863,60

65705,10

18027,10

1294,80

214158,50

682686,82

2395,00

 

 

680291,82

588552,02

962550,42

5010000

 

 

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

279863,60

65705,10

18027,10

1294,80

214158,50

682686,82

2395,00

 

 

680291,82

588552,02

962550,42

5010190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері благоустрою та збереження природного середовища у місті Києві

25292,60

25292,60

18027,10

1294,80

 

514,70

 

 

 

514,70

514,70

25807,30

5011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

10,80

 

 

 

10,80

10,80

10,80

5016010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

57,60

 

 

 

57,60

57,60

57,60

5016060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

194104,60

 

 

 

194104,60

401268,72

 

 

 

401268,72

401268,72

595373,32

5016130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

20053,90

 

 

 

20053,90

 

 

 

 

 

 

20053,90

5016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

168786,20

 

 

 

168786,20

168786,20

168786,20

5017840

7840

0320

Організація рятування на водах

20895,50

20895,50

 

 

 

1500,00

 

 

 

1500,00

1500,00

22395,50

5018370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (на виконання Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва)

5700,00

5700,00

 

 

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

6000,00

5018600

8600

0133

Інші видатки

13817,00

13817,00

 

 

 

16114,00

 

 

 

16114,00

16114,00

29931,00

5018600

8600

0133

Поповнення матеріального резерву

725,00

725,00

 

 

 

620,00

 

 

 

620,00

620,00

1345,00

5018600

8600

0133

Забезпечення діяльності Комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку"

13092,00

13092,00

 

 

 

15494,00

 

 

 

15494,00

15494,00

28586,00

5019110

9110

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

74488,60

1000,00

 

 

73488,60

 

74488,60

5019140

9140

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

1851,70

500,00

 

 

1351,70

 

1851,70

5019150

9150

0520

Збереження природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

29,10

 

 

 

29,10

 

29,10

5019180

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

17765,40

895,00

 

 

16870,40

 

17765,40

5019180

9180

0133

Створення та відновлення зелених насаджень

 

 

 

 

 

16870,40

 

 

 

16870,40

 

16870,40

5019180

9180

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

895,00

895,00

 

 

 

 

895,00

5100000

 

 

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

29724,30

29724,30

11726,60

419,00

 

12137,30

4500,00

 

 

7637,30

7637,30

41861,60

5110000

 

 

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

29724,30

29724,30

11726,60

419,00

 

12137,30

4500,00

 

 

7637,30

7637,30

41861,60

5110190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві

15639,20

15639,20

11726,60

419,00

 

390,00

 

 

 

390,00

390,00

16029,20

5115040

5040

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

 

 

 

 

 

2540,00

 

 

 

2540,00

2540,00

2540,00

5115041

5041

0810

Утримання комунальних спортивних споруд

 

 

 

 

 

2540,00

 

 

 

2540,00

2540,00

2540,00

5116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

1450,00

 

 

 

1450,00

1450,00

1450,00

5116420

6420

 

Збереження пам'яток історії та культури

 

 

 

 

 

3257,30

 

 

 

3257,30

3257,30

3257,30

5116421

6421

0829

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

 

 

 

 

 

3257,30

 

 

 

3257,30

3257,30

3257,30

5117450

7450

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

13247,00

13247,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13247,00

5118600

8600

0133

Інші видатки

838,10

838,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

838,10

5118600

8600

0133

Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"

838,10

838,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

838,10

5119120

9120

0512

Утилізація відходів

 

 

 

 

 

4500,00

4500,00

 

 

 

 

4500,00

5600000

 

 

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

63230,20

31630,20

23637,00

976,50

31600,00

1050,00

 

 

 

1050,00

1050,00

64280,20

5610000

 

 

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

63230,20

31630,20

23637,00

976,50

31600,00

1050,00

 

 

 

1050,00

1050,00

64280,20

5610190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві

31630,20

31630,20

23637,00

976,50

 

450,00

 

 

 

450,00

450,00

32080,20

5617310

7310

0421

Проведення заходів із землеустрою

 

 

 

 

 

600,00

 

 

 

600,00

600,00

600,00

5617500

7500

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

31600,00

 

 

 

31600,00

 

 

 

 

 

 

31600,00

5617500

7500

0411

Виконання Програми використання та охорони земель м. Києва

31600,00

 

 

 

31600,00

 

 

 

 

 

 

31600,00

6500000

 

 

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2280060,30

14375,50

9307,80

401,00

2265684,80

5137182,65

112398,90

 

 

5024783,75

4054778,85

7417242,95

6510000

 

 

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2280060,30

14375,50

9307,80

401,00

2265684,80

5137182,65

112398,90

 

 

5024783,75

4054778,85

7417242,95

6510190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

12330,50

12330,50

9307,80

401,00

 

10300,00

 

 

 

10300,00

10300,00

22630,50

6516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

295977,80

 

 

 

295977,80

295977,80

295977,80

6516390

6390

0453

Будівництво та розвиток мережі метрополітенів

 

 

 

 

 

52624,70

 

 

 

52624,70

52624,70

52624,70

6516610

6610

0451

Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту

269635,20

 

 

 

269635,20

 

 

 

 

 

 

269635,20

6516630

6630

 

Регулювання цін на послуги метрополітену та міського електротранспорту

825454,50

 

 

 

825454,50

 

 

 

 

 

 

825454,50

6516631

6631

0453

Регулювання цін на послуги метрополітену

150000,00

 

 

 

150000,00

 

 

 

 

 

 

150000,00

6516632

6632

0453

Регулювання цін на послуги міського електротранспорту

675454,50

 

 

 

675454,50

 

 

 

 

 

 

675454,50

6516640

6640

0455

Інші заходи у сфері електротранспорту

81698,30

 

 

 

81698,30

2303170,30

 

 

 

2303170,30

2303170,30

2384868,60

6516650

6650

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

1011620,30

 

 

 

1011620,30

992604,55

 

 

 

992604,55

992604,55

2004224,85

6516670

6670

0456

Реконструкція автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 Одеса - Рені (на Бухарест), поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Львів - Радехів - Луцьк (Н-17), ділянки Львів - Сколе автомобільної дороги загального користування державного значення Київ - Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) (М-06), автомобільної дороги загального користування державного значення Сколе - Славське (Т-14-24), поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на Кишинів) (Н-10),

 

 

 

 

 

209394,90

 

 

 

209394,90

 

209394,90

6516680

6680

0456

Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві

 

 

 

 

 

760610,00

 

 

 

760610,00

 

760610,00

6516700

6700

0460

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

36000,00

 

 

 

36000,00

300,00

 

 

 

300,00

300,00

36300,00

6516700

6700

0460

Прикладні розробки у сфері транспорту

 

 

 

 

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

300,00

6516700

6700

0460

Реалізація проекту "Міська електричка"

36000,00

 

 

 

36000,00

 

 

 

 

 

 

36000,00

6516800

6800

0451

Інші заходи у сфері автомобільного транспорту

25076,50

 

 

 

25076,50

399801,50

 

 

 

399801,50

399801,50

424878,00

6518600

8600

0133

Інші видатки

18245,00

2045,00

 

 

16200,00

 

 

 

 

 

 

18245,00

6518600

8600

0133

Забезпечення виконання судових рішень

16200,00

 

 

 

16200,00

 

 

 

 

 

 

16200,00

6518600

8600

0133

Поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призивної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичне виховання молоді

2045,00

2045,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2045,00

6519180

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

112398,90

112398,90

 

 

 

 

112398,90

6519180

9180

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

112398,90

112398,90

 

 

 

 

112398,90

6600000

 

 

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

53428,80

7391,23

4309,10

 

46037,57

584301,30

 

 

 

584301,30

584301,30

637730,10

6610000

 

 

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

53428,80

7391,23

4309,10

 

46037,57

584301,30

 

 

 

584301,30

584301,30

637730,10

6610190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві

5841,60

5841,60

4309,10

 

 

391,50

 

 

 

391,50

391,50

6233,10

6616010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

1200,00

 

 

 

1200,00

1200,00

1200,00

6616660

6660

 

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

47587,20

1549,63

 

 

46037,57

582709,80

 

 

 

582709,80

582709,80

630297,00

6616662

6662

0460

Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")

47587,20

1549,63

 

 

46037,57

582709,80

 

 

 

582709,80

582709,80

630297,00

7300000

 

 

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

91677,30

43383,50

21608,80

345,00

48293,80

92971,90

91235,90

 

 

1736,00

1736,00

184649,20

7310000

 

 

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

91677,30

43383,50

21608,80

345,00

48293,80

92971,90

91235,90

 

 

1736,00

1736,00

184649,20

7310190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

29263,50

29263,50

21608,80

345,00

 

655,10

 

 

 

655,10

655,10

29918,60

7316030

6030

0610

Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства

28575,10

 

 

 

28575,10

 

 

 

 

 

 

28575,10

7317500

7500

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

33838,70

14120,00

 

 

19718,70

1080,90

 

 

 

1080,90

1080,90

34919,60

7317500

7500

0411

Науково-методичне та аналітичне супроводження процесу планування соціально-економічного розвитку міста, залучення коштів до спеціального фонду міського бюджету

33838,70

14120,00

 

 

19718,70

1080,90

 

 

 

1080,90

1080,90

34919,60

7319180

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

91235,90

91235,90

 

 

 

 

91235,90

7319180

9180

0133

Науково-методичне та аналітичне супроводження процесу планування соціально-економічного розвитку міста, залучення коштів до спеціального фонду міського бюджету за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

91235,90

91235,90

 

 

 

 

91235,90

7500000

 

 

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

786873,87

786873,87

17845,60

 

 

644,60

 

 

 

644,60

644,60

787518,47

7510000

 

 

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

786873,87

786873,87

17845,60

 

 

644,60

 

 

 

644,60

644,60

787518,47

7510190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві

27588,40

27588,40

17845,60

 

 

644,60

 

 

 

644,60

644,60

28233,00

7517500

7500

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

721685,47

721685,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

721685,47

7517500

7500

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

721685,47

721685,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

721685,47

7519010

9010

0170

Обслуговування боргу

37600,00

37600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37600,00

7600000

 

 

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (загальноміські видатки в частині між бюджетних трансфертів, резервного фонду тощо)

78088,47

4214,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78088,47

7610000

 

 

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (загальноміські видатки в частині між бюджетних трансфертів, резервного фонду тощо)

78088,47

4214,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78088,47

7618010

8010

0133

Резервний фонд

73873,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73873,67

7618370

8370

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

4214,80

4214,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4214,80

7618370

8370

0180

Програма формування податкової культури у місті Києві

4214,80

4214,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4214,80

7700000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

16595,00

16595,00

7476,80

199,60

 

3090,00

 

 

 

3090,00

3090,00

19685,00

7710000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

16595,00

16595,00

7476,80

199,60

 

3090,00

 

 

 

3090,00

3090,00

19685,00

7710190

0190

0111

Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві

11345,50

11345,50

7476,80

199,60

 

90,00

 

 

 

90,00

90,00

11435,50

7716660

6660

 

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

7716662

6662

0460

Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

7717500

7500

0411

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю капремонту

4749,50

4749,50

 

 

 

3000,00

 

 

 

3000,00

3000,00

7749,50

7717500

7500

0411

Здійснення контролю в процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з Державного бюджету України та коштів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва

4749,50

4749,50

 

 

 

3000,00

 

 

 

3000,00

3000,00

7749,50

9000000

 

 

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

1119294,31

1055048,21

538670,60

84869,10

64246,10

217736,31

31364,80

3187,20

2301,40

186371,51

186249,61

1337030,61

9010000

 

 

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

1119294,31

1055048,21

538670,60

84869,10

64246,10

217736,31

31364,80

3187,20

2301,40

186371,51

186249,61

1337030,61

9010190

0190

0111

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

62847,40

62847,40

45905,80

2720,10

 

8816,30

 

 

 

8816,30

8816,30

71663,70

9011010

1010

0910

Дошкільна освіта

252483,90

252483,90

146558,50

32664,60

 

37265,00

19827,20

316,70

246,50

17437,80

17437,80

289748,90

9011020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

371702,49

371702,49

238059,70

36923,00

 

33723,14

4285,60

551,50

1269,50

29437,54

29377,54

405425,63

9011030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

1292,50

1292,50

1059,40

 

 

 

 

 

 

 

 

1292,50

9011060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя

93,00

93,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,00

9011070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

54204,10

54204,10

29730,20

6067,90

 

5608,10

608,30

 

565,30

4999,80

4999,80

59812,20

9011090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

14856,30

14856,30

10326,90

844,00

 

22,80

22,80

 

16,10

 

 

14879,10

9011170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

3439,10

3439,10

2818,90

 

 

 

 

 

 

 

 

3439,10

9011190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

8592,10

8592,10

5337,70

359,60

 

63,00

63,00

 

10,90

 

 

8655,10

9011200

1200

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

1555,90

1555,90

948,40

 

 

 

 

 

 

 

 

1555,90

9011230

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

41,71

41,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,71

9012130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

98159,50

98159,50

 

 

 

10172,70

 

 

 

10172,70

10172,70

108332,20

9012180

2180

0726

Первинна медична допомога населенню

95536,10

95536,10

 

 

 

8308,50

 

 

 

8308,50

8308,50

103844,60

9012220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань)

3883,60

3883,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3883,60

9013130

3130

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

20275,90

20275,90

15058,30

668,20

 

 

 

 

 

 

 

20275,90

9013100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

16593,50

16593,50

12469,00

532,60

 

 

 

 

 

 

 

16593,50

9013104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

16593,50

16593,50

12469,00

532,60

 

 

 

 

 

 

 

16593,50

9013131

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3587,50

3587,50

2589,30

135,60

 

 

 

 

 

 

 

3587,50

9013134

3134

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

94,90

94,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,90

9013140

3140

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

8270,81

8270,81

4730,30

1186,20

 

2445,40

597,00

326,40

45,00

1848,40

1827,40

10716,21

9013142

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

8020,40

8020,40

4730,30

1186,20

 

2396,90

597,00

326,40

45,00

1799,90

1778,90

10417,30

9013143

3143

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

250,41

250,41

 

 

 

48,50

 

 

 

48,50

48,50

298,91

9013200

3200

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

96,00

96,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,00

9013202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

96,00

96,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,00

9013240

3240

1050

Організація та проведення громадських робіт

65,60

65,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,60

9013250

3250

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

8712,77

 

 

 

8712,77

8712,77

8712,77

9013300

3300

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

1749,20

1749,20

1246,50

49,70

 

250,00

 

 

 

250,00

250,00

1999,20

9013400

3400

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

2254,30

2254,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2254,30

9014030

4030

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

270,00

270,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270,00

9014060

4060

0824

Бібліотеки

14828,60

14828,60

10086,90

1551,50

 

1411,60

88,10

 

47,10

1323,50

1282,60

16240,20

9014090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

1414,60

1414,60

735,10

196,40

 

31,00

18,00

8,00

4,20

13,00

13,00

1445,60

9014100

4100

0960

Школи естетичного виховання дітей

24577,10

24577,10

19179,40

867,90

 

2881,60

2553,60

1969,60

46,80

328,00

328,00

27458,70

9014200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

1302,60

1302,60

942,80

23,50

 

 

 

 

 

 

 

1302,60

9015030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

11055,80

11055,80

5945,80

746,50

 

1444,20

115,20

15,00

50,00

1329,00

1329,00

12500,00

9015031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

11055,80

11055,80

5945,80

746,50

 

1444,20

115,20

15,00

50,00

1329,00

1329,00

12500,00

9015060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

200,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

9015061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

200,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

9016010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

1081,00

 

 

 

1081,00

6230,90

 

 

 

6230,90

6230,90

7311,90

9016020

6020

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

62020,70

 

 

 

62020,70

62020,70

62020,70

9016021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

61639,70

 

 

 

61639,70

61639,70

61639,70

9016022

6022

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

 

 

 

 

 

381,00

 

 

 

381,00

381,00

381,00

9016030

6030

0610

Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства

28025,40

 

 

 

28025,40

 

 

 

 

 

 

28025,40

9016060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

35139,70

 

 

 

35139,70

 

 

 

 

 

 

35139,70

9016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

6223,00

 

 

 

6223,00

6223,00

6223,00

9016330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

17664,00

 

 

 

17664,00

17664,00

17664,00

9016380

6380

0732

Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

 

 

1255,60

 

 

 

1255,60

1255,60

1255,60

9019180

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9019180

9180

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9100000

 

 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

1642275,50

1562109,30

833555,30

159961,50

80166,20

402828,67

88259,50

7734,70

8931,90

314569,17

313308,07

2045104,17

9110000

 

 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

1642275,50

1562109,30

833555,30

159961,50

80166,20

402828,67

88259,50

7734,70

8931,90

314569,17

313308,07

2045104,17

9110190

0190

0111

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

68063,20

68063,20

48535,60

3388,00

 

6535,70

 

 

 

6535,70

6535,70

74598,90

9111010

1010

0910

Дошкільна освіта

424525,20

424525,20

247607,60

60531,70

 

93719,17

57829,20

170,00

1565,00

35889,97

35869,97

518244,37

9111020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

689217,83

689219,64

437634,60

80881,10

 

100177,35

19423,10

3186,90

6477,80

80754,25

79584,25

789395,18

9111030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

1659,40

1659,40

1345,60

 

 

 

 

 

 

 

 

1659,40

9111070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

32425,80

32425,80

18514,30

5076,20

 

2120,10

847,10

 

657,50

1273,00

1273,00

34545,90

9111090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

30125,80

30125,80

19252,50

3132,50

 

5662,00

269,20

 

179,20

5392,80

5392,80

35787,80

9111170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

5253,00

5253,00

3747,20

404,80

 

 

 

 

 

 

 

5253,00

9111190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

10916,10

10916,10

6518,20

639,00

 

 

 

 

 

 

 

10916,10

9111200

1200

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

2902,70

2902,70

1327,70

415,70

 

12,00

12,00

 

8,00

 

 

2914,70

9111230

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

49,07

47,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,07

9112130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

100449,10

100449,10

 

 

 

9009,70

 

 

 

9009,70

9009,70

109458,80

9112180

2180

0726

Первинна медична допомога населенню

117883,10

117883,10

 

 

 

4072,80

 

 

 

4072,80

4072,80

121955,90

9112220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань)

7198,40

7198,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7198,40

9113100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

10022,40

10022,40

7741,20

263,40

 

110,20

 

 

 

110,20

110,20

10132,60

9113104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

10022,40

10022,40

7741,20

263,40

 

110,20

 

 

 

110,20

110,20

10132,60

9113130

3130

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2853,40

2853,40

1927,80

166,30

 

67,70

 

 

 

67,70

67,70

2921,10

9113131

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2616,00

2616,00

1927,80

166,30

 

67,70

 

 

 

67,70

67,70

2683,70

9113132

3132

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

187,00

187,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187,00

9113134

3134

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

50,40

50,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,40

9113140

3140

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

5016,40

5016,40

3285,60

939,70

 

1053,60

841,40

492,30

 

212,20

189,60

6070,00

9113142

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

4948,20

4948,20

3285,60

939,70

 

1053,60

841,40

492,30

 

212,20

189,60

6001,80

9113143

3143

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

68,20

68,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,20

9113200

3200

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

370,00

370,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370,00

9113202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

370,00

370,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370,00

9113240

3240

1050

Організація та проведення громадських робіт

50,40

50,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,40

9113250

3250

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

13948,78

 

 

 

13948,78

13948,78

13948,78

9113300

3300

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

2208,80

2208,80

1392,40

269,80

 

92,30

 

 

 

92,30

92,30

2301,10

9113400

3400

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

2687,70

2687,70

436,10

 

 

 

 

 

 

 

 

2687,70

9113500

3500

1040

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

694,30

694,30

335,80

48,10

 

294,30

 

 

 

294,30

294,30

988,60

9114030

4030

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

943,30

943,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

943,30

9114060

4060

0824

Бібліотеки

13395,80

13395,80

9998,30

762,50

 

1079,58

 

 

 

1079,58

1079,58

14475,38

9114090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

5240,80

5240,80

3467,80

938,70

 

2242,80

1290,70

862,40

12,20

952,10

952,10

7483,60

9114100

4100

0960

Школи естетичного виховання дітей

24588,80

24588,80

18405,40

2021,30

 

7049,50

4560,80

3023,10

32,20

2488,70

2440,20

31638,30

9114200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

1404,90

1404,90

972,80

82,70

 

371,90

 

 

 

371,90

371,90

1776,80

9115010

5010

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

94,20

94,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,20

9115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

94,20

94,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,20

9115030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

1559,40

1559,40

1108,80

 

 

 

 

 

 

 

 

1559,40

9115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1559,40

1559,40

1108,80

 

 

 

 

 

 

 

 

1559,40

9116010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

6751,68

 

 

 

6751,68

6751,68

6751,68

9116020

6020

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

87020,70

 

 

 

87020,70

87020,70

87020,70

9116021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

77474,20

 

 

 

77474,20

77474,20

77474,20

9116022

6022

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

 

 

 

 

 

9546,50

 

 

 

9546,50

9546,50

9546,50

9116030

6030

0610

Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства

43027,80

 

 

 

43027,80

 

 

 

 

 

 

43027,80

9116060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

37448,40

310,00

 

 

37138,40

2218,21

 

 

 

2218,21

2218,21

39666,61

9116310

6310

 

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

16918,50

 

 

 

16918,50

16918,50

16918,50

9116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (субвенція з Державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)

 

 

 

 

 

3000,00

 

 

 

3000,00

3000,00

3000,00

9116310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

13918,50

 

 

 

13918,50

13918,50

13918,50

9116330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

32622,50

 

 

 

32622,50

32622,50

32622,50

9116380

6380

0732

Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

 

 

6491,60

 

 

 

6491,60

6491,60

6491,60

9119180

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9119180

9180

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9200000

 

 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

1637517,78

1551579,38

829508,10

138574,70

85938,40

309491,99

52300,70

3821,60

2779,70

257191,29

256875,89

1947009,76

9210000

 

 

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

1637517,78

1551579,38

829508,10

138574,70

85938,40

309491,99

52300,70

3821,60

2779,70

257191,29

256875,89

1947009,76

9210190

0190

0111

Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

74583,60

74583,60

54447,00

3075,90

 

6747,70

 

 

 

6747,70

6747,70

81331,30

9211010

1010

0910

Дошкільна освіта

419183,70

419183,70

249405,50

56240,10

 

77871,10

38846,60

130,00

802,00

39024,50

39024,50

497054,80

9211020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

671155,54

671155,54

439955,40

69546,90

 

43020,65

5166,20

517,40

1544,50

37854,45

37704,05

714176,19

9211030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

5748,50

5748,50

3593,20

659,00

 

 

 

 

 

 

 

5748,50

9211060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя

70,00

70,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,00

9211090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

14780,28

14780,28

10301,00

892,00

 

1598,20

22,40

 

6,40

1575,80

1575,80

16378,48

9211170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

4432,40

4432,40

3359,50

 

 

195,00

 

 

 

195,00

195,00

4627,40

9211190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

8400,10

8400,10

5510,60

840,10

 

190,30

60,30

 

10,30

130,00

130,00

8590,40

9211200

1200

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

1895,30

1895,30

1518,70

 

 

 

 

 

 

 

 

1895,30

9211230

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

59,86

59,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,86

9212130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

129688,60

129688,60

 

 

 

14566,00

 

 

 

14566,00

14566,00

144254,60

9212180

2180

0726

Первинна медична допомога населенню

127165,50

127165,50

 

 

 

10220,70

 

 

 

10220,70

10220,70

137386,20

9212220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я

4580,90

4580,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4580,90

9212220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я

291,30

291,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291,30

9212220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань)

4289,60

4289,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4289,60

9213100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

9366,10

9366,10

7109,70

262,40

 

38,00

20,00

13,60

 

18,00

18,00

9404,10

9213104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

9366,10

9366,10

7109,70

262,40

 

38,00

20,00

13,60

 

18,00

18,00

9404,10

9213130

3130

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3714,90

3714,90

2577,50

377,90

 

 

 

 

 

 

 

3714,90

9213131

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3669,90

3669,90

2577,50

377,90

 

 

 

 

 

 

 

3669,90

9213132

3132

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

45,00

45,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,00

9213140

3140

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

3861,40

3861,40

2295,00

586,50

 

1547,30

1387,30

1092,00

40,30

160,00

160,00

5408,70

9213142

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

3546,40

3546,40

2295,00

586,50

 

1547,30

1387,30

1092,00

40,30

160,00

160,00

5093,70

9213143

3143

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

315,00

315,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315,00

9213200

3200

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

369,90

369,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

369,90

9213202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

369,90

369,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

369,90

9213240

3240

1050

Організація та проведення громадських робіт

55,10

55,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,10

9213250

3250

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

17693,39

 

 

 

17693,39

17693,39

17693,39

9213300

3300

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

5130,80

5130,80

3528,50

421,80

 

 

 

 

 

 

 

5130,80

9213400

3400

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

3099,10

3099,10

723,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3099,10

9213500

3500

1040

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

1424,90

1424,90

926,70

101,70

 

22,00

 

 

 

22,00

22,00

1446,90

9214030

4030

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

200,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

9214060

4060

0824

Бібліотеки

9986,40

9986,40

6937,00

1290,60

 

1373,90

13,20

 

4,80

1360,70

1360,70

11360,30

9214090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

1500,70

1500,70

1042,00

176,00

 

200,10

 

 

 

200,10

200,10

1700,80

9214100

4100

0960

Школи естетичного виховання дітей

33274,90

33274,90

25394,50

1695,90

 

3158,60

2731,10

1673,60

245,20

427,50

427,50

36433,50

9214200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

1071,50

1071,50

639,90

47,90

 

 

 

 

 

 

 

1071,50

9215010

5010

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

205,90

205,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205,90

9215011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

205,90

205,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205,90

9215030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

11429,00

11429,00

7694,00

880,30

 

1010,00

210,00

 

86,20

800,00

800,00

12439,00

9215031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

11429,00

11429,00

7694,00

880,30

 

1010,00

210,00

 

86,20

800,00

800,00

12439,00

9215040

5040

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

2122,00

2122,00

992,30

794,50

 

1581,50

435,00

265,00

21,00

1146,50

981,50

3703,50

9215041

5041

0810

Утримання комунальних спортивних споруд

2122,00

2122,00

992,30

794,50

 

1581,50

435,00

265,00

21,00

1146,50

981,50

3703,50

9215060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

3022,50

3022,50

1557,10

685,20

 

3178,90

222,60

130,00

19,00

2956,30

2956,30

6201,40

9215061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

3022,50

3022,50

1557,10

685,20

 

3178,90

222,60

130,00

19,00

2956,30

2956,30

6201,40

9216010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

6245,70

 

 

 

6245,70

6245,70

6245,70

9216020

6020

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

86407,40

 

 

 

86407,40

86407,40

86407,40

9216021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

86407,40

 

 

 

86407,40

86407,40

86407,40

9216030

6030

0610

Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства

47497,00

 

 

 

47497,00

 

 

 

 

 

 

47497,00

9216060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

38441,40

 

 

 

38441,40

739,55

 

 

 

739,55

739,55

39180,95

9216310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

17000,00

 

 

 

17000,00

17000,00

17000,00

9216330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

11500,00

 

 

 

11500,00

11500,00

11500,00

9216380

6380

0732

Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

 

 

200,00

 

 

 

200,00

200,00

200,00

9219180

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9219180

9180

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9300000

 

 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

1706141,20

1609124,20

871423,10

138521,10

97017,00

365018,95

55328,90

4424,60

4758,60

309690,05

309670,05

2071160,15

9310000

 

 

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

1706141,20

1609124,20

871423,10

138521,10

97017,00

365018,95

55328,90

4424,60

4758,60

309690,05

309670,05

2071160,15

9310190

0190

0111

Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

74098,10

74098,10

54614,10

2961,00

 

7391,50

 

 

 

7391,50

7391,50

81489,60

9311010

1010

0910

Дошкільна освіта

441964,20

441964,20

274574,00

55246,60

 

67240,50

39668,40

 

2518,40

27572,10

27572,10

509204,70

9311020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

589093,20

589093,20

390172,90

62347,00

 

45713,88

3671,50

 

733,90

42042,38

42042,38

634807,08

9311030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

2780,70

2780,70

1802,40

248,10

 

 

 

 

 

 

 

2780,70

9311040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

12502,20

12502,20

6775,30

2081,40

 

291,50

101,50

 

 

190,00

190,00

12793,70

9311060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя

32,00

32,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,00

9311070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

42136,40

42136,40

26031,30

4483,40

 

1081,10

651,80

 

596,40

429,30

429,30

43217,50

9311090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

25749,00

25749,00

16857,90

2993,80

 

1579,20

759,40

 

516,80

819,80

799,80

27328,20

9311170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

6053,40

6053,40

4614,20

238,20

 

169,00

169,00

 

22,30

 

 

6222,40

9311190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

10752,40

10752,40

7719,00

372,10

 

583,10

133,10

 

13,00

450,00

450,00

11335,50

9311200

1200

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

2344,90

2344,90

1474,20

210,00

 

267,00

 

 

 

267,00

267,00

2611,90

9311230

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

72,40

72,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,40

9312010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

29073,00

29073,00

 

 

 

4364,60

634,60

 

 

3730,00

3730,00

33437,60

9312130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

106895,10

106895,10

 

 

 

57908,00

 

 

 

57908,00

57908,00

164803,10

9312180

2180

0726

Первинна медична допомога населенню.

134182,80

134182,80

 

 

 

9622,30

 

 

 

9622,30

9622,30

143805,10

9312220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань)

7109,10

7109,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7109,10

9313100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

17870,10

17870,10

13377,50

957,30

 

107,90

 

 

 

107,90

107,90

17978,00

9313104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

17870,10

17870,10

13377,50

957,30

 

107,90

 

 

 

107,90

107,90

17978,00

9313130

3130

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2732,80

2732,80

2095,80

95,90

 

 

 

 

 

 

 

2732,80

9313131

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2712,80

2712,80

2095,80

95,90

 

 

 

 

 

 

 

2712,80

9313134

3134

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

20,00

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00

9313140

3140

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

9368,60

9368,60

6246,60

1457,30

 

2845,20

753,20

445,60

45,90

2092,00

2092,00

12213,80

9313142

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

9353,60

9353,60

6246,60

1457,30

 

2845,20

753,20

445,60

45,90

2092,00

2092,00

12198,80

9313143

3143

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

15,00

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,00

9313200

3200

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

750,20

750,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750,20

9313202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

750,20

750,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750,20

9313240

3240

1050

Організація та проведення громадських робіт

25,00

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,00

9313250

3250

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

19186,48

 

 

 

19186,48

19186,48

19186,48

9313300

3300

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

2468,50

2468,50

1698,50

 

 

 

 

 

 

 

 

2468,50

9313400

3400

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

3985,30

3985,30

539,80

 

 

 

 

 

 

 

 

3985,30

9314020

4020

0821

Театри

1325,90

1325,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1325,90

9314030

4030

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

595,00

595,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595,00

9314060

4060

0824

Бібліотеки

15470,40

15470,40

10707,10

1567,00

 

6350,60

202,00

118,00

20,00

6148,60

6148,60

21821,00

9314090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

3076,70

3076,70

1734,30

562,30

 

486,00

473,00

261,00

66,30

13,00

13,00

3562,70

9314100

4100

0960

Школи естетичного виховання дітей

48827,50

48827,50

37925,70

1804,40

 

7355,50

4885,10

3600,00

187,00

2470,40

2470,40

56183,00

9314200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

1550,20

1550,20

962,80

29,50

 

 

 

 

 

 

 

1550,20

9315030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

16159,10

16159,10

11499,70

865,80

 

679,80

40,30

 

38,60

639,50

639,50

16838,90

9315031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

16159,10

16159,10

11499,70

865,80

 

679,80

40,30

 

38,60

639,50

639,50

16838,90

9315060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

80,00

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,00

9315061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

80,00

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,00

9316010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

26494,32

 

 

 

26494,32

26494,32

26494,32

9316020

6020

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

84503,30

 

 

 

84503,30

84503,30

84503,30

9316021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

80385,70

 

 

 

80385,70

80385,70

80385,70

9316022

6022

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

 

 

 

 

 

4117,60

 

 

 

4117,60

4117,60

4117,60

9316030

6030

0610

Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства

51301,10

 

 

 

51301,10

 

 

 

 

 

 

51301,10

9316060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

45715,90

 

 

 

45715,90

2976,07

 

 

 

2976,07

2976,07

48691,97

9316130

6130

0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

197,30

 

 

 

197,30

197,30

197,30

9316310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

13193,90

 

 

 

13193,90

13193,90

13193,90

9316380

6380

0732

Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

 

 

1244,90

 

 

 

1244,90

1244,90

1244,90

9319180

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9319180

9180

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9400000

 

 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

1408460,00

1331341,70

735040,70

109497,20

77118,30

293840,45

44545,60

2484,20

6094,00

249294,85

249294,85

1702300,45

9410000

 

 

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

1408460,00

1331341,70

735040,70

109497,20

77118,30

293840,45

44545,60

2484,20

6094,00

249294,85

249294,85

1702300,45

9410190

0190

0111

Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією

66806,70

66806,70

49311,50

2568,90

 

8340,10

 

 

 

8340,10

8340,10

75146,80

9411010

1010

0910

Дошкільна освіта

320790,29

320790,29

191255,50

42800,30

 

51226,70

33567,70

6,00

4068,80

17659,00

17659,00

372016,99

9411020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

507228,80

507228,80

342869,70

44851,60

 

43481,70

4468,80

60,20

1697,60

39012,90

39012,90

550710,50

9411040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами- інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами - інтернатами

52010,47

52010,47

31328,70

6923,50

 

759,60

 

 

 

759,60

759,60

52770,07

9411060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя

34,00

34,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,00

9411070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітними школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей. які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

32417,50

32417,50

18289,50

4591,30

 

143,80

 

 

 

143,80

143,80

32561,30

9411090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми

33016,90

33016,90

23167,30

2587,00

 

3908,40

373,10

 

327,60

3535,30

3535,30

36925,30

9411170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

7119,50

7119,50

5782,40

 

 

 

 

 

 

 

 

7119,50

9411190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

9422,40

9422,40

6345,80

800,90

 

 

 

 

 

 

 

9422,40

9411200

1200

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

2296,70

2296,70

1872,10

 

 

 

 

 

 

 

 

2296,70

9411230

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

61,54

61,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,54

9412130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

66266,20

66266,20

 

 

 

11981,10

 

 

 

11981,10

11981,10

78247,30

9412180

2180

0726

Первинна медична допомога населенню

134388,20

134388,20

 

 

 

6805,30

 

 

 

6805,30

6805,30

141193,50

9412220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань)

7006,90

7006,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7006,90

9413100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

12259,30

12259,30

9147,40

426,40

 

80,00

 

 

 

80,00

80,00

12339,30

9413104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

12259,30

12259,30

9147,40

426,40

 

80,00

 

 

 

80,00

80,00

12339,30

9413130

3130

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3835,00

3835,00

2381,00

210,20

 

1460,00

 

 

 

1460,00

1460,00

5295,00

9413131

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3268,50

3268,50

2381,00

210,20

 

1460,00

 

 

 

1460,00

1460,00

4728,50

9413132

3132

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

20,00

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,00

9413134

3134

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

546,50

546,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

546,50

9413140

3140

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

5940,10

5940,10

3876,50

1033,10

 

1500,00

 

 

 

1500,00

1500,00

7440,10

9413142

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

5940,10

5940,10

3876,50

1033,10

 

1500,00

 

 

 

1500,00

1500,00

7440,10

9413200

3200

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

429,90

429,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

429,90

9413202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

429,90

429,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

429,90

9413240

3240

1050

Організація та проведення громадських робіт

47,70

47,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,70

9413250

3250

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

5393,55

 

 

 

5393,55

5393,55

5393,55

9413300

3300

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

917,80

917,80

666,20

 

 

 

 

 

 

 

 

917,80

9413400

3400

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

2327,30

2327,30

373,20

 

 

 

 

 

 

 

 

2327,30

9413500

3500

1040

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

1260,60

1260,60

900,00

85,80

 

73,00

 

 

 

73,00

73,00

1333,60

9414030

4030

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

550,00

550,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550,00

9414060

4060

0824

Бібліотеки

12196,80

12196,80

8618,10

1126,00

 

1160,00

 

 

 

1160,00

1160,00

13356,80

9414100

4100

0960

Школи естетичного виховання дітей

36835,50

36835,50

28743,70

1179,70

 

3920,00

2950,00

2418,00

 

970,00

970,00

40755,50

9414110

4110

0823

Кінематографія

1056,40

1056,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1056,40

9414200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

1228,70

1228,70

883,70

37,30

 

 

 

 

 

 

 

1228,70

9415030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

12344,50

12344,50

9228,40

275,20

 

281,00

 

 

 

281,00

281,00

12625,50

9415031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

12344,50

12344,50

9228,40

275,20

 

281,00

 

 

 

281,00

281,00

12625,50

9415060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

396,00

396,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396,00

9415061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

396,00

396,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396,00

9416010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

5335,50

 

 

 

5335,50

5335,50

5335,50

9416020

6020

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

67201,00

 

 

 

67201,00

67201,00

67201,00

9416021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

63054,60

 

 

 

63054,60

63054,60

63054,60

9416022

6022

0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

 

 

 

 

 

4146,40

 

 

 

4146,40

4146,40

4146,40

9416030

6030

0610

Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства

34428,70

 

 

 

34428,70

 

 

 

 

 

 

34428,70

9416060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

43539,60

850,00

 

 

42689,60

2347,00

 

 

 

2347,00

2347,00

45886,60

9416330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

43618,00

 

 

 

43618,00

43618,00

43618,00

9416340

6340

0922

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

 

 

 

 

 

25106,80

 

 

 

25106,80

25106,80

25106,80

9416350

6350

0960

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів

 

 

 

 

 

446,60

 

 

 

446,60

446,60

446,60

9416380

6380

0732

Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

 

 

6085,30

 

 

 

6085,30

6085,30

6085,30

9419180

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9419180

9180

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9500000

 

 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

695984,00

641814,10

371237,70

49838,10

54169,90

143448,81

18194,20

3450,10

1435,80

125254,61

125254,61

839432,81

9510000

 

 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

695984,00

641814,10

371237,70

49838,10

54169,90

143448,81

18194,20

3450,10

1435,80

125254,61

125254,61

839432,81

9510190

0190

0111

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

60531,40

60531,40

44198,10

2435,70

 

3050,10

 

 

 

3050,10

3050,10

63581,50

9511010

1010

0910

Дошкільна освіта

95486,40

95486,40

54319,80

11192,80

 

26126,50

9817,40

18,70

795,00

16309,10

16309,10

121612,90

9511020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

297930,00

297930,00

193532,70

31615,40

 

30605,00

526,50

 

237,80

30078,50

30078,50

328535,00

9511030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

1369,60

1369,60

894,70

 

 

 

 

 

 

 

 

1369,60

9511090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

11990,90

11990,90

8723,40

535,60

 

3188,10

 

 

 

3188,10

3188,10

15179,00

9511170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

3207,70

3207,70

2331,00

69,00

 

 

 

 

 

 

 

3207,70

9511190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

4994,90

4994,90

3550,20

183,20

 

 

 

 

 

 

 

4994,90

9511200

1200

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

1040,40

1040,40

669,90

73,10

 

 

 

 

 

 

 

1040,40

9511230

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

21,80

21,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,80

9512030

2030

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

6769,70

6769,70

 

 

 

170,60

 

 

 

170,60

170,60

6940,30

9512130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

35082,00

35082,00

 

 

 

4326,10

 

 

 

4326,10

4326,10

39408,10

9512180

2180

0726

Первинна медична допомога населенню

35310,40

35310,40

 

 

 

2156,50

 

 

 

2156,50

2156,50

37466,90

9512220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань)

1932,70

1932,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1932,70

9513100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

13706,20

13706,20

10262,10

469,60

 

63,00

 

 

 

63,00

63,00

13769,20

9513104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

13706,20

13706,20

10262,10

469,60

 

63,00

 

 

 

63,00

63,00

13769,20

9513130

3130

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2138,30

2138,30

1451,30

182,50

 

 

 

 

 

 

 

2138,30

9513131

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2138,30

2138,30

1451,30

182,50

 

 

 

 

 

 

 

2138,30

9513140

3140

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

4292,40

4292,40

2972,80

574,10

 

1720,50

 

 

 

1720,50

1720,50

6012,90

9513142

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

4292,40

4292,40

2972,80

574,10

 

1720,50

 

 

 

1720,50

1720,50

6012,90

9513200

3200

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

395,00

395,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395,00

9513202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

395,00

395,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395,00

9513240

3240

1050

Організація та проведення громадських робіт

14,10

14,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,10

9513250

3250

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

2237,71

 

 

 

2237,71

2237,71

2237,71

9513300

3300

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

1070,40

1070,40

705,20

 

 

 

 

 

 

 

 

1070,40

9513400

3400

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

1217,40

1217,40

125,70

 

 

 

 

 

 

 

 

1217,40

9514030

4030

0822

Філармонії, музичні колективи i ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

197,00

197,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197,00

9514060

4060

0824

Бібліотеки

12684,10

12684,10

9024,50

1247,90

 

1051,80

122,00

 

85,00

929,80

929,80

13735,90

9514100

4100

0960

Школи естетичного виховання дітей

42896,80

42896,80

33881,20

1075,50

 

5036,60

4542,30

3431,40

318,00

494,30

494,30

47933,40

9514200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

1131,70

1131,70

811,70

 

 

 

 

 

 

 

 

1131,70

9515030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

6241,80

6241,80

3783,40

183,70

 

 

 

 

 

 

 

6241,80

9515031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

6241,80

6241,80

3783,40

183,70

 

 

 

 

 

 

 

6241,80

9515060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

161,00

161,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161,00

9515061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

161,00

161,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161,00

9516010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

325,00

 

 

 

325,00

325,00

325,00

9516020

6020

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

51247,40

 

 

 

51247,40

51247,40

51247,40

9516021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

51247,40

 

 

 

51247,40

51247,40

51247,40

9516030

6030

0610

Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства

15575,50

 

 

 

15575,50

 

 

 

 

 

 

15575,50

9516060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

38594,40

 

 

 

38594,40

4157,90

 

 

 

4157,90

4157,90

42752,30

9516310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

2800,00

 

 

 

2800,00

2800,00

2800,00

9516330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

2000,00

 

 

 

2000,00

2000,00

2000,00

9519180

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9519180

9180

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9600000

 

 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

996960,00

943683,50

526184,00

73279,90

53276,50

236215,06

32880,80

5291,10

1054,20

203334,26

203227,76

1233175,06

9610000

 

 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

996960,00

943683,50

526184,00

73279,90

53276,50

236215,06

32880,80

5291,10

1054,20

203334,26

203227,76

1233175,06

9610190

0190

0111

Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

55188,10

55188,10

41129,20

1682,90

 

7099,90

 

 

 

7099,90

7099,90

62288,00

9611010

1010

0910

Дошкільна освіта

183118,60

183118,60

111347,10

20725,70

 

26343,90

15547,40

10,60

29,10

10796,50

10796,50

209462,50

9611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

359981,30

359981,30

235866,90

33544,70

 

25415,00

6595,60

168,50

557,90

18819,40

18819,40

385396,30

9611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

4794,70

4794,70

3356,40

279,00

 

527,50

60,50

 

15,00

467,00

467,00

5322,20

9611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

24037,00

24037,00

12890,50

3950,50

 

1198,70

212,10

 

56,20

986,60

986,60

25235,70

9611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

13160,40

13160,40

7039,40

2001,80

 

459,80

100,40

 

 

359,40

359,40

13620,20

9611060

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя

100,00

100,00

 

 

 

312,40

 

 

 

312,40

312,40

412,40

9611060

1060

0910

Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності

13060,40

13060,40

7039,40

2001,80

 

147,40

100,40

 

 

47,00

47,00

13207,80

9611070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

41107,90

41107,90

26983,40

3323,80

 

1513,60

355,90

 

125,90

1157,70

1157,70

42621,50

9611090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

10515,60

10515,60

7054,80

1218,60

 

326,70

26,70

21,00

 

300,00

300,00

10842,30

9611170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

3186,50

3186,50

2530,10

 

 

 

 

 

 

 

 

3186,50

9611190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

7460,40

7460,40

5198,50

221,70

 

127,40

 

 

 

127,40

127,40

7587,80

9611200

1200

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

831,10

831,10

678,60

 

 

 

 

 

 

 

 

831,10

9611210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

1951,50

1951,50

1369,00

243,20

 

 

 

 

 

 

 

1951,50

9611230

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

43,50

43,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,50

9612130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

53004,40

53004,40

 

 

 

5521,50

 

 

 

5521,50

5521,50

58525,90

9612180

2180

0726

Первинна медична допомога населенню

81266,90

81266,90

 

 

 

12070,20

 

 

 

12070,20

12070,20

93337,10

9612220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань)

3999,00

3999,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3999,00

9613100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

14407,50

14407,50

11049,50

259,80

 

232,70

 

 

 

232,70

232,70

14640,20

9613104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

14407,50

14407,50

11049,50

259,80

 

232,70

 

 

 

232,70

232,70

14640,20

9613130

3130

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2455,00

2455,00

1817,20

138,20

 

 

 

 

 

 

 

2455,00

9613131

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2413,00

2413,00

1817,20

138,20

 

 

 

 

 

 

 

2413,00

9613132

3132

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

32,00

32,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,00

9613134

3134

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

9613140

3140

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

9394,30

9394,30

5530,80

1381,10

 

9644,20

1019,50

600,00

182,00

8624,70

8573,20

19038,50

9613142

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

9367,80

9367,80

5530,80

1381,10

 

9644,20

1019,50

600,00

182,00

8624,70

8573,20

19012,00

9613143

3143

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

26,50

26,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,50

9613160

3160

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

297,00

297,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297,00

9613200

3200

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

401,30

401,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401,30

9613202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

401,30

401,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401,30

9613240

3240

1050

Організація та проведення громадських робіт

23,10

23,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,10

9613250

3250

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

4513,66

 

 

 

4513,66

4513,66

4513,66

9613300

3300

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

1078,40

1078,40

764,10

79,70

 

161,50

 

 

 

161,50

161,50

1239,90

9613400

3400

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

2551,10

2551,10

236,90

 

 

 

 

 

 

 

 

2551,10

9613500

3500

1040

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

1149,50

1149,50

846,00

70,90

 

 

 

 

 

 

 

1149,50

9614030

4030

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

530,00

530,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530,00

9614060

4060

0824

Бібліотеки

11509,50

11509,50

7765,80

1550,90

 

2675,60

 

 

 

2675,60

2675,60

14185,10

9614100

4100

0960

Школи естетичного виховання дітей

50506,80

50506,80

39121,80

2362,80

 

6681,70

5776,70

4491,00

88,10

905,00

850,00

57188,50

9614200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

1116,00

1116,00

867,30

 

 

55,00

 

 

 

55,00

55,00

1171,00

9615030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

4174,80

4174,80

2572,40

44,60

 

380,00

 

 

 

380,00

380,00

4554,80

9615031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

4174,80

4174,80

2572,40

44,60

 

380,00

 

 

 

380,00

380,00

4554,80

9615060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

442,30

442,30

168,30

200,00

 

5000,00

 

 

 

5000,00

5000,00

5442,30

9615061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

442,30

442,30

168,30

200,00

 

5000,00

 

 

 

5000,00

5000,00

5442,30

9616010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

5297,60

 

 

 

5297,60

5297,60

5297,60

9616020

6020

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

47331,40

 

 

 

47331,40

47331,40

47331,40

9616021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

47331,40

 

 

 

47331,40

47331,40

47331,40

9616030

6030

0610

Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства

22761,90

 

 

 

22761,90

 

 

 

 

 

 

22761,90

9616060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

30514,60

 

 

 

30514,60

18551,20

 

 

 

18551,20

18551,20

49065,80

9616310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

11514,30

 

 

 

11514,30

11514,30

11514,30

9616330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

35886,00

 

 

 

35886,00

35886,00

35886,00

9616380

6380

0732

Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

 

 

 

 

 

4500,00

 

 

 

4500,00

4500,00

4500,00

9619180

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9619180

9180

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9700000

 

 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

1533334,20

1449656,30

807606,60

114586,40

83677,90

334246,98

53051,10

4374,00

5296,70

281195,88

281195,88

1867581,18

9710000

 

 

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

1533334,20

1449656,30

807606,60

114586,40

83677,90

334246,98

53051,10

4374,00

5296,70

281195,88

281195,88

1867581,18

9710190

0190

0111

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

69921,70

69921,70

51119,50

2159,40

 

8565,10

 

 

 

8565,10

8565,10

78486,80

9711010

1010

0910

Дошкільна освіта

329816,30

329816,30

197192,10

34183,20

 

92369,35

33879,50

 

2707,20

58489,85

58489,85

422185,65

9711020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

614660,50

614660,50

408642,60

60978,40

 

92074,95

9422,70

400,00

1895,60

82652,25

82652,25

706735,45

9711030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

2700,50

2700,50

1878,70

374,10

 

 

 

 

 

 

 

2700,50

9711070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

49396,90

49396,90

32368,60

4200,20

 

 

 

 

 

 

 

49396,90

9711090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

43186,00

43186,00

30377,90

4359,20

 

2138,90

873,00

331,80

157,30

1265,90

1265,90

45324,90

9711170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

4054,20

4054,20

3122,90

51,30

 

 

 

 

 

 

 

4054,20

9711190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

10747,10

10747,10

7136,80

551,70

 

106,70

106,70

 

17,90

 

 

10853,80

9711200

1200

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

1317,60

1317,60

851,10

33,50

 

 

 

 

 

 

 

1317,60

9711210

1210

0990

Утримання інших закладів освіти

4343,20

4343,20

2770,10

313,10

 

331,40

331,40

145,20

8,70

 

 

4674,60

9711220

1220

0990

Інші освітні програми

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

1000,00

1000,00

1000,00

9711230

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

90,60

90,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,60

9712130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

86110,30

86110,30

 

 

 

3968,20

 

 

 

3968,20

3968,20

90078,50

9712180

2180

0726

Первинна медична допомога населенню

117895,40

117895,40

 

 

 

2366,00

 

 

 

2366,00

2366,00

120261,40

9712220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань)

5976,10

5976,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5976,10

9713100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

14584,00

14584,00

11283,90

179,20

 

 

 

 

 

 

 

14584,00

9713104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

14584,00

14584,00

11283,90

179,20

 

 

 

 

 

 

 

14584,00

9713130

3130

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3703,70

3703,70

2603,70

165,30

 

98,50

 

 

 

98,50

98,50

3802,20

9713131

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3541,90

3541,90

2603,70

165,30

 

98,50

 

 

 

98,50

98,50

3640,40

9713132

3132

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

104,50

104,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104,50

9713134

3134

1040

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї Заходи державної політики з питань сім'ї

57,30

57,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,30

9713140

3140

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

8722,40

8722,40

3678,40

989,10

 

2561,60

588,00

400,00

100,00

1973,60

1973,60

11284,00

9713142

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

8613,90

8613,90

3678,40

989,10

 

2561,60

588,00

400,00

100,00

1973,60

1973,60

11175,50

9713143

3143

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

108,50

108,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108,50

9713200

3200

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

574,10

574,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574,10

9713202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

574,10

574,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574,10

9713240

3240

1050

Організація та проведення громадських робіт

50,00

50,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00

9713250

3250

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

5509,48

 

 

 

5509,48

5509,48

5509,48

9713300

3300

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

8411,10

8411,10

5163,20

1141,90

 

2161,20

 

 

 

2161,20

2161,20

10572,30

9713400

3400

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

4685,60

4685,60

717,30

 

 

 

 

 

 

 

 

4685,60

9714030

4030

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

600,00

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600,00

9714060

4060

0824

Бібліотеки

10794,80

10794,80

7367,40

1063,60

 

6052,60

 

 

 

6052,60

6052,60

16847,40

9714090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

3156,70

3156,70

2102,90

557,60

 

9258,40

682,40

448,30

 

8576,00

8576,00

12415,10

9714100

4100

0960

Школи естетичного виховання дітей

37128,80

37128,80

29147,30

1007,40

 

11575,40

3231,40

2648,70

 

8344,00

8344,00

48704,20

9714200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

1514,20

1514,20

1067,90

50,90

 

66,00

 

 

 

66,00

66,00

1580,20

9715030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

15299,60

15299,60

9014,30

2180,20

 

1494,60

750,00

 

410,00

744,60

744,60

16794,20

9715031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

15299,60

15299,60

9014,30

2180,20

 

1494,60

750,00

 

410,00

744,60

744,60

16794,20

9715040

5040

 

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

 

 

 

 

 

12665,00

 

 

 

12665,00

12665,00

12665,00

9715041

5041

0810

Утримання комунальних спортивних споруд

 

 

 

 

 

12665,00

 

 

 

12665,00

12665,00

12665,00

9715060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

149,80

149,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149,80

9715061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

149,80

149,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149,80

9716010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

10377,60

 

 

 

10377,60

10377,60

10377,60

9716020

6020

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

64123,40

 

 

 

64123,40

64123,40

64123,40

9716021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

64123,40

 

 

 

64123,40

64123,40

64123,40

9716030

6030

0610

Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства

51973,00

 

 

 

51973,00

 

 

 

 

 

 

51973,00

9716060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

31704,90

 

 

 

31704,90

1404,80

 

 

 

1404,80

1404,80

33109,70

9716330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

350,00

 

 

 

350,00

350,00

350,00

9716360

6360

0731

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю

 

 

 

 

 

441,80

 

 

 

441,80

441,80

441,80

9718600

8600

0133

Інші видатки

65,10

65,10

 

47,10

 

 

 

 

 

 

 

65,10

9718600

8600

0133

Вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районі

65,10

65,10

 

47,10

 

 

 

 

 

 

 

65,10

9719180

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9719180

9180

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9800000

 

 

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

1357009,28

1289934,58

736224,60

104925,00

67074,70

277025,00

32071,60

4846,50

991,90

244953,40

244879,20

1634034,27

9810000

 

 

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

1357009,28

1289934,58

736224,60

104925,00

67074,70

277025,00

32071,60

4846,50

991,90

244953,40

244879,20

1634034,27

9810190

0190

0111

Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією

75026,50

75026,50

53655,80

2789,90

 

3981,20

 

 

 

3981,20

3981,20

79007,70

9811010

1010

0910

Дошкільна освіта

279635,80

279635,80

166926,60

34472,70

 

31963,70

19195,30

 

33,90

12768,40

12768,40

311599,50

9811020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

518791,70

518791,70

342395,90

51071,00

 

24589,76

3821,50

1191,30

334,70

20768,26

20694,06

543381,46

9811030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

9391,70

9391,70

6206,50

1046,60

 

 

 

 

 

 

 

9391,70

9811040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

16724,20

16724,20

9604,30

2135,90

 

1038,80

254,30

208,20

 

784,50

784,50

17763,00

9811070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

55317,80

55317,80

39526,60

2282,80

 

1757,90

186,40

 

93,20

1571,50

1571,50

57075,70

9811090

1090

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

45531,30

45531,30

31641,10

4639,20

 

1464,10

841,40

 

486,60

622,70

622,70

46995,40

9811170

1170

0990

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

4118,80

4118,80

3245,50

117,70

 

 

 

 

 

 

 

4118,80

9811190

1190

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

10985,20

10985,20

6981,40

378,40

 

 

 

 

 

 

 

10985,20

9811200

1200

0990

Здійснення централізованого господарського обслуговування

1631,60

1631,60

1315,60

 

 

 

 

 

 

 

 

1631,60

9811220

1220

0990

Інші освітні програми

605,48

605,48

 

 

 

2927,94

 

 

 

2927,94

2927,94

3533,42

9811230

1230

0990

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

36,30

36,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,30

9812130

2130

0722

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

62291,90

62291,90

 

 

 

6479,50

 

 

 

6479,50

6479,50

68771,40

9812180

2180

0726

Первинна медична допомога населенню

98067,60

98067,60

 

 

 

8709,70

 

 

 

8709,70

8709,70

106777,30

9812220

2220

0763

Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань)

6389,70

6389,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6389,70

9813100

3100

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

15247,20

15247,20

10973,30

779,00

 

 

 

 

 

 

 

15247,20

9813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

15247,20

15247,20

10973,30

779,00

 

 

 

 

 

 

 

15247,20

9813130

3130

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2974,10

2974,10

2290,70

125,40

 

 

 

 

 

 

 

2974,10

9813131

3131

1040

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2974,10

2974,10

2290,70

125,40

 

 

 

 

 

 

 

2974,10

9813140

3140

 

Реалізація державної політики у молодіжній сфері

4951,50

4951,50

2737,30

1287,90

 

951,50

 

 

 

951,50

951,50

5903,00

9813142

3142

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

4921,50

4921,50

2737,30

1287,90

 

951,50

 

 

 

951,50

951,50

5873,00

9813143

3143

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

30,00

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,00

9813200

3200

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

385,00

385,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385,00

9813202

3202

1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

385,00

385,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385,00

9813240

3240

1050

Організація та проведення громадських робіт

30,30

30,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,30

9813250

3250

1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

6945,90

 

 

 

6945,90

6945,90

6945,90

9813300

3300

1090

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

3444,80

3444,80

2144,70

33,90

 

 

 

 

 

 

 

3444,80

9813400

3400

1090

Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

3089,20

3089,20

308,10

 

 

 

 

 

 

 

 

3089,20

9813500

3500

1040

Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики

1253,20

1253,20

912,40

69,10

 

13,00

 

 

 

13,00

13,00

1266,20

9814030

4030

0822

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

220,00

220,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220,00

9814060

4060

0824

Бібліотеки

14426,50

14426,50

9984,80

1505,10

 

 

 

 

 

 

 

14426,50

9814090

4090

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

952,60

952,60

627,70

115,80

 

950,00

 

 

 

950,00

950,00

1902,60

9814100

4100

0960

Школи естетичного виховання дітей

49418,10

49418,10

38373,00

1697,20

 

4632,50

4586,70

3447,00

43,50

45,80

45,80

54050,60

9814200

4200

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

1460,20

1460,20

1008,30

44,10

 

50,00

 

 

 

50,00

50,00

1510,20

9815030

5030

 

Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

7436,30

7436,30

5365,00

333,30

 

58,00

 

 

 

58,00

58,00

7494,30

9815031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

7436,30

7436,30

5365,00

333,30

 

58,00

 

 

 

58,00

58,00

7494,30

9815060

5060

 

Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

9815061

5061

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

9816010

6010

0610

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

 

 

3251,00

 

 

 

3251,00

3251,00

3251,00

9816020

6020

 

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

 

 

 

 

 

74005,60

 

 

 

74005,60

74005,60

74005,60

9816021

6021

0610

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

 

 

74005,60

 

 

 

74005,60

74005,60

74005,60

9816030

6030

0610

Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства

34154,20

 

 

 

34154,20

 

 

 

 

 

 

34154,20

9816060

6060

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

32920,50

 

 

 

32920,50

990,00

 

 

 

990,00

990,00

33910,50

9816310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

 

 

71687,00

 

 

 

71687,00

71687,00

71687,00

9816330

6330

0921

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

 

 

25941,90

 

 

 

25941,90

25941,90

25941,90

9816340

6340

0922

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

 

 

 

 

 

300,00

 

 

 

300,00

300,00

300,00

9816350

6350

0960

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів

 

 

 

 

 

1150,00

 

 

 

1150,00

1150,00

1150,00

9819180

9180

0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00

 

 

 

 

3186,00

9819180

9180

0133

Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

3186,00

3186,00