КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 8 жовтня 2015 року N 120/2023

Про затвердження Порядку організації громадських слухань в місті Києві

Відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002 року N 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 02 лютого 2005 року N 14/5, Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок організації громадських слухань в місті Києві згідно з додатком 1.

2. Організаційно-технічне забезпечення проведення громадських слухань в місті Києві покласти на секретаріат Київської міської ради.

3. Це рішення Київської міської ради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
08.10.2015 N 120/2023


Порядок
організації громадських слухань в місті Києві

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про доступ до публічної інформації", Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002 року N 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 02 лютого 2005 року N 14/5.

1.2. Цей Порядок визначає порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань в місті Києві.

1.3. Визначити, що Порядок організації громадських слухань в місті Києві не поширюється на проведення громадських слухань, визначених Порядком проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 555, та Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року N 996.

1.4. Київський міський голова, депутати Київської міської ради, посадові особи місцевого самоврядування можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю у формі публічних громадських обговорень шляхом видання розпорядження або ухвалення відповідного рішення.

1.5. Громадські слухання є формою безпосередньої участі членів територіальної громади міста Києва у здійсненні місцевого самоврядування відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.6. Метою громадських слухань є надання членам територіальної громади міста Києва (далі - членам громади) можливості реалізувати право безпосередньо брати участь у порушенні питань та внесенні пропозицій щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.

1.7. Предметом громадських слухань можуть бути такі питання місцевого значення:

проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в територіальній громаді;

звіти депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування;

звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій комунальної форми власності - надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватись органами місцевого самоврядування (далі - підприємств, установ і організацій - надавачів послуг);

проект статуту територіальної громади;

організація територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають охороні;

охорона об'єктів культурної спадщини;

розміщення на території міста Києва екологічно небезпечних об'єктів, надання дозволів на яке належить до компетенції Київської міської ради;

інші питання місцевого значення, які відносяться до відання місцевого самоврядування у місті Києві.

1.8. На громадських слуханнях не можуть розглядатися питання, не віднесені законодавством до відання місцевого самоврядування, або такі, що суперечать Конституції та законодавству України, та питання, реалізація яких зачіпає інтереси територій поза межами юрисдикції Київської міської ради, Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.9. Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічей членів громади з депутатами Київської міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування, а також з посадовими особами підприємств, установ та організацій комунальної форми власності - надавачів послуг.

1.10. Під час громадських слухань члени громади можуть заслуховувати депутатів і посадових осіб місцевого самоврядування і посадових осіб підприємств, установ та організацій комунальної форми власності - надавачів послуг.

1.11. Громадські слухання мають відкритий характер. Участь у громадських слуханнях можуть взяти члени територіальної громади, які досягли 18 років і мають право голосу на виборах.

Під час проведення громадських слухань не може чинитися перешкод діяльності представників засобів масової інформації.

Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.

Ніхто з громадян не може бути примушений до участі або неучасті на громадських слуханнях.

1.12. У громадських слуханнях можуть брати участь члени територіальної громади, органи самоорганізації населення, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.

На громадські слухання, окрім ініціаторів їх проведення або їх представників, можуть запрошуватися депутати відповідного виборчого округу, посадові особи місцевого самоврядування, представники органів самоорганізації населення, міських осередків політичних партій та громадських організацій, а також керівники підприємств і організацій, якщо їх діяльність пов'язана з питаннями, що обговорюються.

Для участі в громадських слуханнях керівний орган партій, рухів, професійних і творчих спілок, органів самоорганізації населення, релігійних організацій та інших неприбуткових організацій громадянського суспільства, що діють на території міста Києва, може направляти уповноваженого представника.

1.13. Участь депутатів Київської міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування в громадських слуханнях з питань, що відносяться до напрямів їхньої діяльності, є обов'язковою.

1.14. Громадські слухання можуть проводитися з питань, які стосуються:

всіх членів громади міста Києва - загальноміські громадські слухання;

частини членів громади, що зареєстровані у межах одного адміністративного району міста Києва, - районні громадські слухання;

частини членів громади, що мешкають у межах інших частин міста Києва (мікрорайону, кварталу, вулиці, групи житлових будинків, житлового будинку), - місцеві громадські слухання.

Право голосу на громадських слуханнях мають усі члени громади.

Правом голосу на громадських слуханнях, що проводяться в межах району, мікрорайону, кварталу, вулиці, групи житлових будинків чи житлового будинку, користуються члени громади, зареєстровані на відповідних територіях.

1.15. Громадські слухання з питань, віднесених до відання Київського міського голови, Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрацій), проводяться не рідше одного разу на рік, а з питань, віднесених до відання відповідного району, не рідше двох разів на рік.

2. Ініціювання та порядок призначення громадських слухань

2.1. Ініціатором проведення громадських слухань є ініціативна група членів територіальної громади міста Києва. Ініціативна група створюється у складі не менше 5 членів територіальної громади.

2.2. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань подається ініціативною групою до Київської міської ради у вигляді письмового звернення згідно з додатком 1 до цього Положення, в якому зазначаються:

час та місце запланованих громадських слухань;

тема (питання), що пропонується до розгляду;

пропозиції щодо запрошення посадових осіб.

Окрім того, обов'язково додається оригінал підписного листа із підписами членів територіальної громади міста Києва на підтримку проведення відповідного рівня громадських слухань в місті Києві згідно з додатком 4 до цього Положення.

Затверджені форми-зразки повідомлення про ініціативу з проведення громадських слухань та Підписного листа із підписами членів територіальної громади міста Києва на підтримку проведення громадських слухань розміщуються на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва www.kmr.gov.ua.

2.3. До повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань можуть додаватись інші інформаційно-аналітичні матеріали, що виносяться на слухання.

2.4. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань, подане ініціативною групою, повинно бути підписане всіма членами ініціативної групи із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, домашньої адреси та контактного номера телефону.

2.5. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради організовує роботу щодо реєстрації повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань у книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Києві згідно з додатком 5 до цього Положення.

2.6. Кількість підписів, необхідних для реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань, розраховується таким чином:

Рівень громадських слухань

Кількість необхідних підписів для підтримки проведення громадських слухань

загальноміські

500

районні

300

місцеві

100


Ініціатива щодо проведення громадських слухань з питань, які відносяться до відання двох та більше районів міста Києва, потребує зібрання кількості підписів як для загальноміських громадських слухань.

Під час збору підписів ініціатори зобов'язані попередити громадянина, що його підпис на підтримку проведення громадських слухань може бути поставлений тільки на одному підписному листі. У разі, якщо в підписних листах виявлено два або більше підписів одного громадянина, вони не зараховуються.

2.7. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради організовує роботу щодо перевірки достовірність підписів на підтримку проведення громадських слухань і повідомлення ініціаторів про виявлені похибки. У цьому випадку ініціатори можуть додатково добирати необхідну кількість підписів протягом трьох днів.

2.8. Ініціативна група самостійно здійснює організаційне забезпечення своєї діяльності до моменту реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань.

2.9. Ініціатива про проведення громадських слухань реєструється протягом 3 робочих днів від дня передачі пакету документів, вказаного у пункті 2.2 цього Положення, про що заступник міського голови - секретар Київської міської ради письмово повідомляє ініціаторам проведення громадських слухань.

3. Підготовка громадських слухань в місті Києві

3.1. Київський міський голова не пізніше ніж через 5 календарних днів від дня реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань видає розпорядження про призначення загальноміських або районних громадських слухань.

Громадські слухання мають бути призначені на дату, що не перевищує 14 календарних днів від дати реєстрації ініціативи.

В розпорядженні Київського міського голови, зазначаються:

рівень проведення громадських слухань (загальноміські, районні);

тема громадських слухань;

дата, місце, час їх проведення;

ініціатор проведення слухань;

структурні підрозділи та посадові особи секретаріату Київської міської ради, відповідальні за організаційно-методичну підготовку громадських слухань;

особи, що запрошуються на слухання (депутати Київської міської ради, експерти, фахівці відповідної галузі та ін.);

план заходів з організації підготовки слухань.

У разі проведення громадських слухань місцевого рівня зазначені слухання відбуваються відповідно до окремого доручення Київського міського голови, відповідно до якого районні в місті Києві державні адміністрації здійснюють організаційне забезпечення проведення громадських слухань.

3.2. Підготовка громадських слухань здійснюється за участю посадових осіб місцевого самоврядування спільно з ініціатором громадських слухань.

3.3. Громадські слухання призначаються на вихідний, або робочий день після 18 години у найбільшому за кількістю місць приміщенні або на відкритому майданчику (за наявності належних кліматичних умов), розташованих на території відповідної частини міста Києва.

3.4. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради не пізніше ніж 10 календарних днів до їх проведення забезпечує сповіщення про проведення відповідних громадських слухань територіальної громади шляхом відповідної публікації в газеті Київської міської ради "Хрещатик" та на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва www.kievcity.gov.ua.

3.5. У разі ініціативи щодо проведення громадських слухань, яка стосується території, меншої за район (мікрорайону, кварталу, вулиці, групи житлових будинків, житлового будинку), ініціативна група з підготовки громадських слухань сама призначає дату, місце та час їх проведення, письмово повідомивши про це Київській міській раді за 15 календарних днів до визначеної дати проведення громадських слухань. Ініціативна група самостійно здійснює методичне забезпечення своєї діяльності.

3.6. Члени громади мають бути проінформовані про час, місце, де вони можуть ознайомитися з матеріалами, підготовленими ініціатором проведення громадських слухань до їх початку.

Заступник міського голови - секретар Київської міської ради організовує публікацію та забезпечує відкритий доступ членів громади до матеріалів, поданих ініціатором до звернення про проведення громадських слухань.

3.7. Члени громади приходять на громадські слухання вільно відповідно до оголошення про їх проведення.

3.8. Реєстрацію учасників громадських слухань забезпечує ініціативна група.

4. Порядок проведення громадських слухань

4.1. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, за необхідності проводиться їх аудіо- або відеозапис. Щодо міських громадських слухань, то за наявності належних умов комунальні засоби масової інформації ведуть їх пряму відео- чи радіотрансляцію.

Ініціативна група визначає головуючого та секретаря громадських слухань. Секретар громадських слухань веде протокол громадських слухань, який підписують голова та секретар громадських слухань.

Для підрахунку голосів учасників громадських слухань обирається лічильна комісія у складі не менше 3 осіб.

4.2. Головуючий на громадських слуханнях відкриває слухання, коротко інформує про суть питань, що мають бути обговорені, про порядок ведення слухань та склад учасників. Головуючий веде слухання та стежить за дотриманням на них порядку.

4.3. Головуючий в порядку черги надає слово для виступу учасникам слухань та запрошеним особам. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого.

4.4. Члени громади, які беруть участь у слуханнях, реєструються до їх початку в списку учасників громадських слухань - членів територіальної громади згідно із додатком 3 до цього Положення.

У вказаному списку обов'язково зазначаються прізвища, імена, по батькові членів громади, дата їх народження, місце проживання, паспортні дані та ставляться підписи цих членів громади.

4.5. На початку громадських слухань шляхом голосування затверджується порядок денний.

4.6. В порядку денному визначається час для звітів й доповідей, виступів, запитань і відповідей тощо. Порядок денний слухань має обов'язково передбачати доповіді представника ініціатора громадських слухань, доповідь посадової особи органу місцевого самоврядування, виступи експертів і фахівців.

4.7. На громадських слуханнях розглядаються та приймаються рішення із питань, які було внесено до порядку денного і про які було повідомлено учасникам громадських слухань.

4.8. Охорону й порядок під час проведення громадських слухань забезпечують правоохоронні органи.

4.9. Учасники громадських слухань повинні дотримуватися порядку денного та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

У випадку порушення цієї вимоги на пропозицію головуючого громадських слухань більшістю голосів присутніх може прийматися рішення про видалення порушника чи порушників із місця, де проводяться громадські слухання.

Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми слухань або перевищує час для виступу.

4.10. Пропозиції за результатами громадських слухань вважаються внесеними, якщо за них проголосувало більше половини учасників відповідних громадських слухань.

5. Розгляд та оприлюднення результатів громадських слухань

5.1. За результатами громадських слухань, складається протокол, який підписується головуючим і секретарем громадських слухань та оприлюднюється у 10-денний термін.

5.2. Крім викладу перебігу слухань, протокол повинен містити:

тему, час і місце проведення громадських слухань;

кількість їх учасників;

пропозиції, що були висловлені під час слухань;

результати голосування;

звернення та рекомендації учасників громадських слухань.

До протоколу додаються запитання, звернення та пропозиції, що були оголошені на громадських слуханнях та/або подані громадянами до головуючого і секретаря слухань під час їх проведення.

5.3. Запитання, пропозиції і звернення, висловлені під час громадських слухань, обов'язково фіксуються в протоколі слухань і протягом трьох робочих днів після їх проведення за підписом секретаря та головуючого на слуханнях направляються органам і посадовим особам місцевого самоврядування для обов'язкового розгляду.

5.4. Ініціатор проведення громадських слухань має право бути присутнім під час розгляду Київською міською радою пропозицій громадських слухань.

5.5. Про результати розгляду Київською міською радою пропозицій громадських слухань повідомляється ініціативній групі шляхом відповідної публікації в газеті Київської міської ради "Хрещатик" та на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва www.kmr.gov.ua.

5.6. За результатами розгляду пропозицій громадських слухань, приймається одне з таких рішень:

врахувати пропозиції;

відхилити пропозиції з обов'язковим зазначенням причин такого відхилення;

частково врахувати пропозиції - в такому випадку зазначаються і причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, відповідальні за це посадові особи.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до Положення організації громадських слухань в місті Києві


 

Київська міська рада

______________________________________________
Ініціативної групи (уповноважених представників)
______________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові
який зареєстрований за адресою:
______________________________________________
Домашня адреса із зазначенням номера контактного телефону
______________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові
який зареєстрований за адресою:
______________________________________________
Домашня адреса із зазначенням номера контактного телефону
______________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові
який зареєстрований за адресою:
______________________________________________
Домашня адреса із зазначенням номера контактного телефону


ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ІНІЦІАТИВУ З ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Відповідно до Порядку організації громадських слухань в місті Києві повідомляємо про утворення Ініціативної групи (визначення уповноважених представників об'єднань громадян, органів самоорганізації населення, ОСББ) у складі:


Прізвище, ім'я, по батькові

Число, місяць і рік народження

Серія та номер паспорта

Домашня адреса та телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


з метою підготовки та проведення громадських слухань мешканців _____________________________
                                                                                                                                                                         Вид громадських слухань
______________________________________________________________________________________
                                                             відповідно до Положення "Про громадські слухання у місті Києві"

Громадські слухання заплановано провести "___" ____________ 20__ року з ___-____ до ___-____
                                                                                                     Число          Місяць                                      Год.     Хв.          Год.     Хв.
у ____________________________________________________________________________________
                                                                Назва та адреса місця проведення загальних зборів громадян

На громадських слуханнях заплановано обговорити такі питання:

1. ____________________________________________________________________________________
                                                    Повне формулювання питання, винесеного на розгляд громадських слухань

2. ____________________________________________________________________________________
                                                   Повне формулювання питання, винесеного на розгляд громадських слухань
______________________________________________________________________________________
                                                   Повне формулювання питання, винесеного на розгляд громадських слухань

До участі у громадських слуханнях запрошуються:

1. Мешканці ___________________________________________________________________________
                                               Назва території, мешканці якої запрошені до участі в загальних зборах залежно від їх виду

2. Київський міський голова.

3. Депутати Київської міської ради.

4. ____________________________________________________________________________________
         Посада та місце роботи запрошеної до участі в загальних зборах громадян посадової особи місцевого самоврядування

5. Представники _______________________________________________________________________
                                       Назва місцевого осередку політичної партії, громадської організації, органу самоорганізації населення
_______________________________________________________________________________________
         населення, іншого об'єднання громадян, установи чи організації, запрошеної до участі в загальних зборах громадян

____________
* Підпис особи дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"


Прізвище, ім'я, по батькові

Домашня адреса та номер телефону

Особистий підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"___" ____________ 20__ року

м. Київ


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до Положення організації громадських слухань в місті Києві


ПРОТОКОЛ
громадських слухань
_______________________
Вид громадських слухань та їх тема
______________ міста Києва

"___" ____________ 20__ року
м. Київ

Присутні:

Учасники громадських слухань - члени територіальної громади міста Києва у кількості _____ осіб (список учасників - у додатку 1 до цього протоколу).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Визначення головуючого та секретаря громадських слухань, що підтверджується підписами членів ініціативної групи.

П. І. Б. ________ підпис

П. І. Б. ________ підпис

2. Затвердження порядку денного та регламенту громадських слухань.

3. Про ситуацію щодо ___________________________________________________________________
                                                                                                               Питання, яке порушується

4. Про ситуацію щодо ___________________________________________________________________
                                                                                                               Питання, яке порушується

5. Про ситуацію щодо ___________________________________________________________________
                                                                                                               Питання, яке порушується

1. Обрання секретаря громадських слухань

СЛУХАЛИ:

1. Про обрання секретаря громадських слухань.

ВИСТУПИЛИ:

1. ____________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - ________;

"Проти" - ________;

"Утримались" - ________.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати секретарем громадських слухань:


Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Серія та номер паспорта

Домашня адреса

 

 

 

 


2. Затвердження порядку денного та регламенту громадських слухань

СЛУХАЛИ:

1. Про затвердження порядку денного та регламенту слухань.

ВИСТУПИЛИ:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - ________;

"Проти" - ________;

"Утримались" - ________.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити такий порядок денний громадських слухань:

1. Про ситуацію щодо __________________________________________________________________.
                                                                                                              Питання, яке порушується

2. Про ситуацію щодо __________________________________________________________________.
                                                                                                              Питання, яке порушується

3. Про ситуацію щодо __________________________________________________________________.
                                                                                                              Питання, яке порушується

Затвердити такий регламент громадських слухань:

• на вступне слово головуючого - до ___ хвилин;

• на доповідь - до ___ хвилин;

• на кожну з не більш ніж двох співдоповідей - до ___ хвилин;

• відповіді на запитання після доповіді й усіх співдоповідей разом - до ___ хвилин;

• на виступи експертів - до ___ хвилин;

• на виступи в обговоренні - до ___ хвилин.

3. Про ситуацію щодо _________________________________________________________________.
                                                                                                           Питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо __________________________________________________________________.
                                                                                                        Питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - ________;

"Проти" - ________;

"Утримались" - ________.

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо ________________________________________________________________
                                                                                                                 Питання, яке порушується
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Про ситуацію щодо _________________________________________________________________.
                                                                                                           Питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо _________________________________________________________________.
                                                                                                          Питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - ________;

"Проти" - ________;

"Утримались" - ________.

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо _________________________________________________________________
                                                                                                              Питання, яке порушується
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Про ситуацію щодо _________________________________________________________________
                                                                                                             Питання, яке порушується

СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо __________________________________________________________________.
                                                                                                           Питання, яке порушується

ВИСТУПИЛИ:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" - ________;

"Проти" - ________;

"Утримались" - ________.

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо _________________________________________________________________
                                                                                                          Питання, яке порушується
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова слухань

________________
                  Підпис

_____________________
        Прізвище та ініціали

Секретар слухань

________________
                  Підпис

_____________________
        Прізвище та ініціали

____________
* Підпис особи дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 3
до Положення організації громадських слухань в місті Києві


Додаток 1
до протоколу громадських слухань членів територіальної громади
________________________________________________________
Вид громадських слухань та їх тема
____________________________________________ міста Києва
від "___" ____________20__ р.

СПИСОК
учасників громадських слухань - членів територіальної громади
______________________________________
Вид громадських слухань та їх тема
____________________________ міста Києва

"___" ____________ 20__ року

м. Київ


N п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Контактний телефон

Домашня адреса

Підпис

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 


Голова громадських слухань

________________
               Підпис

_____________________
          Прізвище та ініціали

Секретар громадських слухань

________________
               Підпис

_____________________
          Прізвище та ініціали

____________
* Підпис особи дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 4
до Положення організації громадських слухань в місті Києві


ПІДПИСНИЙ ЛИСТ N _____
із підписами членів територіальної громади міста Києва на підтримку проведення громадських слухань

___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              Вид громадських слухань та їх тема

Ініціативна група із збору підписів під на підтримку проведення загальних зборів утворена в місті Києві "___" ____________ 20__ року.


N п/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Контактний телефон

Домашня адреса

Підпис

Дата підписання

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 


Загальна кількість підписів: ________ (____________________________), з них належно оформлено ______ (______________________________)
                                                                   Кількість підписних листів числом та прописом                                                                             Кількість підписних листів числом та прописом

Член ініціативної групи

________________
             Підпис

_____________________
            Прізвище та ініціали


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 5
до Положення організації громадських слухань в місті Києві


Герб

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕКРЕТАРІАТ

Книга
реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Києві

Розділ III
Громадські слухання

Дата та номер реєстрації повідомлення або дата та номер розпорядження голови чи рішення виконавчого органу

Суб'єкт ініціювання громадських слухань

Кількість зібраних підписів на підтримку ініціативи

Тема громадських слухань

Місце проведення громадських слухань

Посада, прізвище, ім'я, по батькові головуючого та секретаря на слуханнях

Кількість учасників

Кількість внесених пропозицій

Ухвалені звернення та рекомендації

Адресати, яким направлено на відповідь і розгляд результати громадських слухань

Інші дані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Київський міський голова

В. Кличко