КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ

від 3 лютого 2000 року N 6-19/727

Про приватизацію земельних ділянок садового товариства "ТРУД" Шевченківського району

Відповідно до статей 17, 57 Земельного кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок", Київська міська рада вирішила:

1. Передати громадянам, членам садового товариства "ТРУД" Шевченківського району, у приватну власність земельні ділянки для ведення садівництва, відведені згідно з рішенням виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих від 25.09.56 N 1478 "Про відвод земельних ділянок підприємствам та установам під колективне садівництво" згідно з додатком 1.

2. Взяти до відома, що громадянам, членам садового товариства "ТРУД" Шевченківського району, які не подали заяви про приватизацію земельних ділянок (додаток 2), дані ділянки належать на праві користування для ведення садівництва до оформлення їх права в порядку, передбаченому чинним законодавством. Відповідно до Постанови Верховної Ради Української РСР від 18.12.90 N 563-XII "Про земельну реформу" (із змінами, внесеними постановами Верховної Ради України від 24.02.94 N 4028-XII, від 17.12.97 N 744/97-ВР та від 17.12.99 N 1312-XIV) громадяни (додаток 2) повинні до 01.01.2004 р. оформити право власності або право користування землею. Після закінчення вказаного строку раніше надане їм право користування земельною ділянкою втрачається.

3. Оформити садовому товариству "ТРУД" Шевченківського району право постійного користування земельною ділянкою площею 0,12 га на землі загального користування товариства.

4. Зобов'язати власників земельних ділянок та землекористувачів виконувати вимоги ст. 40 Земельного кодексу України.

5. Власникам земельних ділянок та садовому товариству "ТРУД" Шевченківського району звернутися до Київського міського управління земельних ресурсів для складання державних актів на право приватної власності на землю та державного акта на право постійного користування землею.

6. Попередити власників земельних ділянок та землекористувачів, що:

- використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою припинення права власності або права користування нею відповідно до статей 27, 28 Земельного кодексу України;

- остаточні площі земельних ділянок будуть уточнені в межах, визначених цим рішенням, після перенесення їх меж в натуру (на місцевість).

7. Київському міському управлінню земельних ресурсів організувати виготовлення та видачу власникам земельних ділянок та садовому товариству "ТРУД" Шевченківського району державних актів у встановленому порядку.

8. Садовому товариству "ТРУД" Шевченківського району внести зміни в статутні документи товариства згідно з чинним законодавством.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

 

Міський голова

О. Омельченко


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від 3 лютого 2000 р. N 6-19/727


СПИСОК ГРОМАДЯН,
членів садового товариства "ТРУД" Шевченківського району, яким передаються у приватну власність земельні ділянки для ведення садівництва

N з/п

Код земельної ділянки

Прізвище, ім'я та по батькові землевласників

Місце розташування земельних ділянок

Площа земельних ділянок, га

Обмеження по використанню земельної ділянки

Примітка

1. 

9144101 

Сінозацька Тетяна Марківна 

вул. Ананасна, діл. 31

0,0577 

  

  

2. 

9144102 

Мілюкова Діна Максимівна 

вул. Ананасна, діл. 33 

0,0625 

  

  

3.

9144308 

Ясинський Олексій Іванович 

вул. Ананасна, діл. 34 

0,0754 

  

  

4.

9144103 

Кравчук Микола Лукич 

вул. Ананасна, діл. 35 

0,0629 

  

  

5.

9144309 

Ткаченко Лариса Іванівна 

вул. Ананасна, діл. 36 

0,0653 

  

  

6.

9144104 

Осетрін Антон Миколайович 

вул. Ананасна, діл. 37 

0,0649 

  

  

7.

9144310 

Борцова Лідія Володимирівна 

вул. Ананасна, діл. 38 

0,0670 

  

  

8.

9144313 

Хмельницька Валентина Пилипівна 

вул. Ананасна, діл. 44 

0,0708 

  

  

9.

9144314 

Трегуб Антоніна Дмитрівна 

вул. Ананасна, діл. 46 

0,0687 

  

  

10.

9144105 

Дмитерчук Ніна Степанівна 

вул. Смородинова, діл. 30 

0,0608 

  

  

11.

9144106 

Костюк Олександра Яківна 

вул. Смородинова, діл. 32 

0,0610 

  

  

12.

9144301 

Демченко Євген Анатолійович 

вул. Абрикосова, діл. 35 

0,0686 

  

  

13.

9144302 

Овчаренко Марія Василівна 

вул. Абрикосова, діл. 37 

0,0645 

  

  

14.

9144303 

Міхалевський Юрій Васильович 

вул. Абрикосова, діл. 39 

0,0645 

  

  

15.

9144304 

Обозний Станіслав Федорович 

вул. Абрикосова, діл. 41 - 43

0,0756 

  

  

16.

9144305 

Ситніченко Ольга Василівна 

вул. Абрикосова, діл. 45 

0,0672 

  

  

17.

9144306 

Вітковська Людмила Олексіївна 

вул. Абрикосова, діл. 47 

0,0658 

  

  

18.

9144307 

Головань Володимир Якович 

вул. Абрикосова, діл. 49 

0,0671 

  

  

 

ВСЬОГО: 

  

1,1903 

  

  


 

Заступник міського голови -
секретар Київради

 
В. Яловий


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
від 3 лютого 2000 р. N 6-19/727


СПИСОК ГРОМАДЯН,
членів садового товариства "ТРУД" Шевченківського району, які не подали заяви про приватизацію земельних ділянок

N з/п

Код земельної ділянки

Прізвище, ім'я та по батькові землекористувачів

Місце розташування земельних ділянок

Площа земельних ділянок, га

Обмеження по використанню земельної ділянки

Примітка

1

1.

9144311 

Мезько Борис Іванович

вул. Ананасна, діл. 40 

0,0643 

  

  

2.

9144312 

Перебийніс Леонід Олексійович

вул. Ананасна, діл. 42

0,0725 

  

  

 

ВСЬОГО: 

  

0,1368 

  

  


 

Заступник міського голови -
секретар Київради

 
В. Яловий