КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 15 грудня 2011 року N 842/7078

Про затвердження міської комплексної програми "Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012 - 2016 рр."

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 15 Закону України "Про органи самоорганізації населення", розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 N 1035-р "Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства", а також з метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства, вдосконалення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, впровадження у сферу громадських відносин принципів патріотизму, суспільної моралі і духовності, зміцнення організаційно-правових, фінансово-економічних засад місцевого самоврядування, створення сприятливих умов для участі киян у вирішенні питань місцевого значення Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити міську комплексну програму "Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012 - 2016 рр." (далі - Програма), що додається.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Забезпечити виконання Програми.

2.2. Передбачити в бюджеті м. Києва на відповідні роки видатки на виконання заходів Програми, виходячи з фінансових можливостей.

3. Відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів з реалізації Програми визначити Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) раз на півроку подавати постійним комісіям Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики узагальнену інформацію про стан виконання Програми за I півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

5. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
15.12.2011 N 842/7078


Міська комплексна програма
"Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012 - 2016 рр."

І. Загальна частина

ПАСПОРТ
міської комплексної програми
"Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012 - 2016 рр."

1.

Ініціатор розроблення Програми

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації О. Пузанова від 01.09.2011 N 015/638

3.

Розробник Програми

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробник Програми

-

5.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) Програми

- Головне управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
- Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
- Головне управління комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
- Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
- управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
- управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
- відділ з питань місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради (за згодою),
- районні в місті Києві державні адміністрації,
- Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій,
- комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Столиця",
- органи самоорганізації населення м. Києва,
- земляцтва АРК та областей України у м. Києві

7.

Терміни реалізації Програми

2012 - 2016 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

бюджет м. Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,
у тому числі:

73212900 грн.

10.

Коштів бюджету м. Києва

73212900 грн.

11.

Коштів інших джерел

-


II. Загальні положення Програми

Міська комплексна програма "Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012 - 2016 рр." (далі - Програма) спрямована на подальший розвиток у м. Києві громадянського суспільства, місцевого самоврядування та зміцнення їх інститутів, забезпечення стабільності і прогнозованості суспільно-політичного життя м. Києва.

Процес становлення України як демократичної, правової і соціальної держави насамперед передбачає налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із структурними утвореннями політичних партій та інститутами громадянського суспільства. Така взаємодія повинна базуватися на партнерстві, взаємозацікавленості у досягненні цілей, пов'язаних з процесом демократизації всіх сфер державного управління і суспільного життя, соціально-економічним і духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадянина.

Місто Київ характеризується існуванням великої кількості об'єднань громадян різного спрямування діяльності. Міністерством юстиції України станом на 1 липня 2011 року зареєстровано 189 політичних партій різного ідеологічного спектра. Головним управлінням юстиції у м. Києві зареєстровано 180 київських міських осередків політичних партій, районними управліннями юстиції зареєстровані та діють близько тисячі районних осередків політичних партій. Також у м. Києві діють близько 4000 громадських організацій та благодійних фондів.

З метою забезпечення злагоди, взаєморозуміння, примирення у громадському секторі міста виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) реалізуються такі форми взаємодії з громадськістю як соціальне партнерство, підтримка громадських ініціатив, спрямованих на поглиблення співпраці з недержавними організаціями, проведення консультацій з мешканцями міста щодо важливих питань соціально-економічного розвитку, а також вивчення громадської думки з основних напрямків життєдіяльності міста.

Київська міська влада здійснює комплекс заходів, спрямованих на сприяння розвитку політичної та громадської активності, створення рівних умов для діяльності різних об'єднань громадян (політичних партій, громадських організацій), органів самоорганізації населення, забезпечуючи тим самим гарантування верховенства права та неупередженого ставлення органів виконавчої влади до діяльності громадських організацій та політичних партій.

Важливими напрямками співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із структурними утвореннями політичних партій та інститутами громадянського суспільства є проведення спільних заходів з нагоди державних свят і пам'ятних дат, а також залучення громадян до процесу прийняття управлінських рішень, громадські слухання та відкриті обговорення питань місцевого значення.

Важливе завдання міської влади - сприяння розвитку місцевого самоврядування та підтримка діяльності органів самоорганізації населення.

За час виконання міської цільової Програми сприяння місцевому самоврядуванню, підтримки діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив у м. Києві у 2004 - 2006 рр., затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.04.2004 N 148/1358, та Програми сприяння місцевому самоврядуванню, підтримки діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив у м. Києві у 2007 - 2011 рр., затвердженої рішенням Київської міської ради від 28.12.2006 N 602/659, у м. Києві легалізовано 90 органів самоорганізації населення (далі - ОСН) різних форм.

Починаючи з 2007 року все помітнішою ставала тенденція до зменшення кількості створюваних ОСН та нерівномірність цього процесу за територіальною ознакою. У таких районах м. Києва, як Подільський, Оболонський, Святошинський при незначній кількості створених ОСН спостерігається пасивність громадян до цієї справи.

Заходи Програми сприяння місцевому самоврядуванню, підтримки діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив у м. Києві на 2007 - 2011 роки виконувалися лише в частині виплати мінімальної зарплати працівникам органів самоорганізації населення. При цьому у певні періоди виконання вказаної програми заробітна плата працівникам органів самоорганізації населення не виплачувалася взагалі або з піврічними затримками.

Крім того, протягом п'яти років не виконувався п. 3.3 програми щодо забезпечення ОСН необхідними технічними ресурсами, зокрема комп'ютерною технікою та іншим обладнанням. Комп'ютерна техніка, придбана для ОСН у 2004 - 2006 роках, на сьогодні вичерпала свій ресурс. Тому нагальною є проблема забезпечення органів самоорганізації населення комп'ютерною та іншою організаційною технікою.

Починаючи з середини 2010 року, здійснено ряд важливих системних заходів щодо фінансового, нормативно-правового забезпечення діяльності ОСН та покращення професійного рівня працівників ОСН. Зокрема, у 2011 році фінансування програми збільшено більше ніж втричі - до 9,5 млн. грн.

На сьогодні також кардинально змінилася ситуація щодо розвитку мережі органів самоорганізації населення столиці. З грудня 2010 року розблоковано питання надання дозволів Київською міською радою щодо створення ОСН, які не надавалися протягом 4 років. Наразі 38 ініціативних груп на завершальному етапі створення ОСН. Протягом жовтня - листопада 2011 року до КМДА надійшло близько 500 заяв від ініціативних груп громадян стосовно створення нових ОСН.

Важливим кроком стало унормування термінів повноважень ОСН. Відповідне рішення Київської міської ради, після 4-річної невизначеності, було прийнято в травні 2011 року.

З метою підвищення професійного рівня працівників ОСН у цьому році було проведено ряд зустрічей та "круглих столів" на вищому рівні: за участі керівництва Київської міської державної адміністрації, науковців-експертів, практиків з питань місцевого самоврядування з різних регіонів України. У 2011 році проведено 7 "круглих столів", 12 семінарів та 2 дводенні конференції для працівників органів самоорганізації населення м. Києва.

Для продовження і вдосконалення роботи із зазначених напрямків розроблена Програма.

Програма розроблена відповідно до Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини, Конституції України, Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про об'єднання громадян", "Про політичні партії в Україні", "Про благодійництво і благодійні організації", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про органи самоорганізації населення", "Про захист суспільної моралі", "Про інформацію", розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 N 1035-р "Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства", постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 року N 10 "Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики", Угоди про співпрацю між Київською міською радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та земляцтвами Автономної Республіки Крим, областей України в м. Києві від 24.06.2011.

Програма окреслює комплекс заходів діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій у співпраці із інститутами місцевого самоврядування та громадянського суспільства, які беруть активну участь у соціально-економічному та суспільно-політичному житті.

Програма складається з двох напрямів:

- Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012 - 2016 рр.;

- Сприяння місцевому самоврядуванню, підтримка діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив у м. Києві на 2012 - 2016 рр.

III. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Місто Київ виступає в авангарді суспільних реформ в Україні, є одним з найскладніших об'єктів адміністративно-політичного управління в результаті прискореного розвитку сучасних соціальних технологій.

Пріоритетним завданням Київської міської влади є подальше сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства.

На сьогодні актуальним є впровадження такої системи управління містом, що базується на дієвій взаємодії міської влади з громадськістю міста, активній та безпосередній участі в управлінні містом громадян, їх об'єднань та колективів.

Також органи самоорганізації населення м. Києва потребують комплексної системної матеріально-технічної та фінансової підтримки, що підтвердили результати проведеного в листопаді 2010 року соціологічного дослідження в усіх районах м. Києва щодо стану та перспектив розвитку органів самоорганізації населення.

Програма передбачає суттєву зміну підходів до підтримки ОСН як складової системи місцевого самоврядування столиці.

IV. Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні в м. Києві сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні, відновлення історично сформованої топоніміки міста Києва, всебічного забезпечення захисту прав і свобод громадян, налагодження ефективної взаємодії міської влади з інститутами громадянського суспільства, сприяння утвердженню національної ідеї, впровадження у сферу громадських відносин принципів патріотизму, суспільної моралі і духовності, пропаганди здорового способу життя та загальнолюдських цінностей, а також розвитку самоврядування в м. Києві як важливої складової становлення громадянського суспільства, зміцнення організаційно-правових, фінансово-економічних засад ОСН, популяризації кращого досвіду в сфері становлення і розвитку самоврядування у м. Києві та створення сприятливих умов для участі киян у вирішенні питань місцевого значення.

V. Обґрунтування шляхів та засобів розв'язання проблеми

Дієвими шляхами розв'язання проблеми є, зокрема, залучення громадян до процесу вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень органу. Відносини міської влади із громадськістю передбачають формування зрозумілої громадянам політики міської влади, що враховує інтереси та потреби суспільства, подання повної інформації про діяльність органів міської влади, створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та функціонування його інститутів, підвищення громадянської та правової культури.

Важливе значення має подальше сприяння діяльності дорадчих органів за участю громадськості, зокрема, Громадської ради при Київській міській державній адміністрації та громадських рад при районних в місті Києві державних адміністраціях.

Прозорість і відкритість діяльності міської влади, визначення реальних потреб міського населення, надання територіальній громаді якісних послуг на основі дієвої взаємодії із громадськістю міста є головною ознакою ефективного управлінням сучасним містом.

Крім того, органи міської влади, що співпрацюють з громадськістю та інститутами громадянського суспільства, підвищуючи результативність своєї діяльності також підсилюють її правомірність в очах громадян. Зокрема, проведення консультацій з громадськістю сприяє налагодженню системного діалогу органів міської влади і громадськості, підвищує якість підготовки та прийняття рішень з важливих питань міського та суспільного значення з урахуванням думки громадськості, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень. Для координації заходів, пов'язаних з проведенням консультацій з громадськістю та моніторингу врахування громадської думки, при органах місцевого самоврядування утворюються консультативно-дорадчі органи - громадські ради, які діють на підставі положень, що затверджуються в установленому порядку.

Заходи Програми передбачають суттєву фінансову та матеріально-технічну допомогу діючим органам самоорганізації населення м. Києва, підтримку ініціатив громадян щодо створення мережі нових ОСН у всіх районах столиці, їх системну консультативно-методичну підтримку та популяризацію кращого досвіду діяльності. Такий комплекс заходів дасть змогу органам місцевого самоврядування, виконавчим органам міського та районного рівнів спрямовувати свою діяльність на потреби територіальної громади м. Києва, оперативно реагувати на проблеми загальноміського, районного чи мікрорайонного рівнів.

Програмою передбачено основні завдання, які відносяться до сфери місцевого самоврядування в контексті діяльності органів самоорганізації населення в усіх районах м. Києва.

Прийняття цієї Програми передбачає реалізацію таких заходів за умови відповідного фінансування та матеріального забезпечення. Строк дії Програми, з урахуванням масштабів та динаміки суспільно-політичних та соціально-економічних процесів, становитиме 5 років: з 2012 року по 2016 рік.

VI. Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

До основних завдань та заходів Програми відносяться:

- впровадження у діяльності міської влади принципів відкритості, прозорості і публічності;

- всебічне і постійне залучення представників громадськості до процесу вироблення й експертизи на міському рівні важливих соціально-економічних і суспільно-політичних рішень;

- впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій органів виконавчої влади з громадськістю;

- здійснення комплексу організаційних, інформаційно-пропагандистських та інших заходів, спрямованих на підвищення духовності і зміцнення моральних цінностей громадян;

- встановлення партнерських зв'язків, налагодження взаємодії міських органів влади із земляцтвами АРК та областей України в м. Києві з різних питань життєдіяльності міста;

- проведення органами міської влади моніторингу й аналізу громадської думки,

- інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності міської влади у сфері громадсько-політичних відносин та налагодження дієвого зворотного зв'язку з громадськістю;

- впорядкування процедури найменування об'єктів міського підпорядкування, відновлення історичних найменувань, увічнення пам'яті видатних діячів і подій;

- забезпечення гарантованих прав здійснення повноважень органами самоорганізації населення у м. Києві;

- поліпшення взаємодії органів самоорганізації населення з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування при вирішенні місцевих проблем;

- вивчення, аналіз, узагальнення вітчизняного і міжнародного досвіду у сфері співпраці влади з органами самоорганізації населення;

- сприяння розвитку органів самоорганізації населення м. Києва як самостійної ланки системи місцевого самоврядування;

- матеріально-фінансове забезпечення органів самоорганізації населення;

- інформаційно-методична підтримка ініціативних громадян стосовно створення нових ОСН;

- удосконалення механізмів управління місцевим розвитком та підвищення професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування;

- підвищення рівня правової, політичної культури мешканців щодо захисту їх прав і свобод шляхом проведення просвітницької діяльності;

- створення сприятливих умов для участі киян у вирішенні питань місцевого значення.

Напрями діяльності Програми викладені у додатку 1 до Програми.

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства та за рахунок коштів міського бюджету.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів.

Ресурсне забезпечення Програми здійснюється згідно з додатком 2 до Програми.

Орієнтовний обсяг фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому, становить 73212,9 тис. грн.

Орієнтовний обсяг фінансових витрат, необхідних для виконання Програми:

за напрямом Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві

Орієнтовний обсяг фінансових витрат, необхідних для виконання Програми за напрямом, становить 16229,9 тис. грн.

Орієнтовна кількість заходів розділу - 293 заходи.

Показник затрат (2012 - 2016 рр.):

- обсяг фінансування Програми - 16229,9 тис. грн.

Показник продукту:

- кількість заходів (2012 - 2016 рр.) - 293 заходи.

Показник продуктивності:

- середня вартість одного заходу (2012 - 2016 рр.) - 55,39 тис. грн.

Показник результативності (2012 - 2016 рр.):

- очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених - 80 %.

У тому числі по роках:

2012 рік

Показник затрат:

- обсяг фінансування Програми - 3189,9 тис. грн.

Показник продукту:

- кількість заходів - 59 заходів.

Показник продуктивності:

- середня вартість одного заходу - 54,07 тис. грн.

Показник результативності:

- очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених - 80 %.

N з/п

Склад заходу

Орієнтовна вартість одного заходу / середня вартість заходу за напрямом

Кількість заходів

Всього

1

Загальноміські офіційні заходи з нагоди державних, міських свят та знаменних дат; заходи, спрямовані на розвиток та функціонування української мови; заходи, спрямовані на забезпечення співпраці органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства та із земляцтвами АР Крим і областей України, в т. ч.:

112,89

19

2144,9

квіткова продукція

8,4

19

159,6

група асистентів-покладальників

6,3

19

119,7

художньо-декоративне оформлення м. Києва (встановлення декоративних установок (тумб) з синьо-жовтими прапорами)

15,0

19

285

послуги звукопідсилюючої станції

2,45

19

46,55

послуги з забезпечення сценічних конструкцій (оренда, монтаж, демонтаж)

29,5

19

560,5

мистецькі програми (виступи артистів, творчих колективів, послуги ведучих)

26,53

19

504,1

послуги з забезпечення генераторами, гримерками

17,36

19

329,8

транспортні послуги

7,35

19

139,65

2

Семінари, конференції, круглі столи, засідання комісій, зустрічі, громадські слухання та ін., у т. ч.:

11,83

30

355

оренда приміщення

3,27

30

98,1

друкована продукція (роздатковий матеріал)

3,27

30

98,1

послуги лекторів, модераторів

3,2

30

96

оренда звукового та відеообладнання (мікрофони, мультимедійний проектор, екран)

2,09

30

62,7

3

Комплексні соціологічні дослідження

75

4

300

4

Фінансова підтримка Київського товариства політв'язнів та жертв репресій

100

1

100

5

Заходи з висвітлення питань пов'язаних з розвитком громадянського суспільства:

40

3

120

видання щорічної збірки інформаційних матеріалів щодо реалізації найбільш ефективних соціальних ініціатив громадських організацій

50

1

50

висвітлення у засобах масової інформації питань пов'язаних з розвитком громадянського суспільства та співпраці органів влади з інститутами громадянського суспільства

35

2

70

6

Проведення заходів з реалізації соціальних проектів, розроблених Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) за ініціативою інститутів громадянського суспільства
м. Києва.

70,0

1

70,0

7

Проведення конкурсу "Логотип та стиль міста Києва"

100,00

1

100,00

2013 рік

Показник затрат:

- обсяг фінансування Програми - 3340,0 тис. грн.

Показник продукту:

- кількість заходів - 59 заходів.

Показник продуктивності:

- середня вартість одного заходу - 56,61 тис. грн.

Показник результативності:

- Очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених - 80 %.

1

Загальноміські офіційні заходи з нагоди державних, міських свят та знаменних дат; заходи, спрямовані на розвиток та функціонування української мови; заходи, спрямовані на забезпечення співпраці органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства та із земляцтвами АР Крим і областей України, в т. ч.:

113,68

19

2160,0

квіткова продукція

9,19

19

174,6

група асистентів-покладальників

6,3

19

119,7

художньо-декоративне оформлення м. Києва (встановлення декоративних установок (тумб) з синьо-жовтими прапорами)

15,0

19

285

послуги звукопідсилюючої станції

2,45

19

46,6

послуги з забезпечення сценічних конструкцій (оренда, монтаж, демонтаж)

29,5

19

560,5

мистецькі програми (виступи артистів, творчих колективів, послуги ведучих)

26,53

19

504,1

послуги з забезпечення генераторами, гримерками

17,36

19

329,8

транспортні послуги

7,35

19

139,7

2

Семінари, конференції, круглі столи, засідання комісій, зустрічі, громадські слухання та ін., у т. ч.:

11,73

29

340

оренда приміщення

3,27

29

94,8

друкована продукція (роздатковий матеріал)

3,27

29

94,8

послуги лекторів, модераторів

3,1

29

89,9

оренда звукового та відеообладнання (мікрофони, мультимедійний проектор, екран)

2,09

29

60,6

3

Комплексні соціологічні дослідження

75

4

300

4

Фінансова підтримка Київського товариства політв'язнів та жертв репресій

100

1

100

5

Заходи з висвітлення питань, пов'язаних з розвитком громадянського суспільства:

74,0

5

370

створення Єдиного реєстру громадських організацій

50

1

50

видання щорічної збірки інформаційних матеріалів щодо реалізації найбільш ефективних соціальних ініціатив громадських організацій (вартість 1 примірника 40,00 грн. х 1250 шт.)

50

1

50

висвітлення у засобах масової інформації питань, пов'язаних з розвитком громадянського суспільства та співпраці органів влади з інститутами громадянського суспільства

35

2

70

підготовка та видання довідника "Громадські організації м. Києва" (вартість 1 примірника 40,00 грн. х 5000 шт.)

200

1

200

6

Проведення заходів з реалізації соціальних проектів, розроблених Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) за ініціативою інститутів громадянського суспільства
м. Києва.

70

1

70

2014 рік

Показник затрат:

- обсяг фінансування Програми - 3305,0 тис. грн.

Показник продукту:

- кількість заходів - 59 заходів.

Показник продуктивності:

- середня вартість одного заходу - 56,02 тис. грн.

Показник результативності:

- Очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених - 80 %.

1

Загальноміські офіційні заходи з нагоди державних, міських свят та знаменних дат; заходи, спрямовані на розвиток та функціонування української мови; заходи, спрямовані на забезпечення співпраці органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства та із земляцтвами АР Крим і областей України, в т. ч.:

113,68

19

2160,0

квіткова продукція

9,19

19

174,6

група асистентів-покладальників

6,3

19

119,7

художньо-декоративне оформлення м. Києва (встановлення декоративних установок (тумб) з синьо-жовтими прапорами)

15,0

19

285

послуги звукопідсилюючої станції

2,45

19

46,6

послуги з забезпечення сценічних конструкцій (оренда, монтаж, демонтаж)

29,5

19

560,5

мистецькі програми (виступи артистів, творчих колективів, послуги ведучих)

26,53

19

504,1

послуги з забезпечення генераторами, гримерками

17,36

19

329,8

транспортні послуги

7,35

19

139,7

2

Семінари, конференції, круглі столи, засідання комісій, зустрічі, громадські слухання та ін., у т. ч.:

11,83

30

355

оренда приміщення

3,27

30

98,1

друкована продукція (роздатковий матеріал)

3,27

30

98,1

послуги лекторів, модераторів

3,2

30

96

оренда звукового та відеообладнання (мікрофони, мультимедійний проектор, екран)

2,09

30

62,7

3

Комплексні соціологічні дослідження

75

4

300

4

Фінансова підтримка Київського товариства політв'язнів та жертв репресій

100

1

100

5

Заходи з висвітлення питань, пов'язаних з розвитком громадянського суспільства:

80

4

320

видання щорічної збірки інформаційних матеріалів щодо реалізації найбільш ефективних соціальних ініціатив громадських організацій (вартість 1 примірника 40,00 грн. х 1250 шт.)

50

1

50

підготовка та видання довідника вулиць м. Києва (вартість 1 примірника 40,00 грн. х 5000 шт.)

200

1

200

висвітлення у засобах масової інформації питань, пов'язаних з розвитком громадянського суспільства та співпраці органів влади з інститутами громадянського суспільства

35

2

70

6

Проведення заходів з реалізації соціальних проектів, розроблених Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) за ініціативою інститутів громадянського суспільства
м. Києва.

70

1

70

2015 рік

Показник затрат:

- обсяг фінансування Програми - 3290,0 тис. грн.

Показник продукту:

- кількість заходів - 58 заходів.

Показник продуктивності:

- середня вартість одного заходу - 56,72 тис. грн.

Показник результативності:

- очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених - 80 %.

1

Загальноміські офіційні заходи з нагоди державних, міських свят та знаменних дат; заходи, спрямовані на розвиток та функціонування української мови; заходи, спрямовані на забезпечення співпраці органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства та із земляцтвами АР Крим і областей України, в т. ч.:

113,68

19

2160,0

квіткова продукція

9,19

19

174,6

група асистентів-покладальників

6,3

19

119,7

художньо-декоративне оформлення м. Києва (встановлення декоративних установок (тумб) з синьо-жовтими прапорами)

15,0

19

285

послуги звукопідсилюючої станції

2,45

19

46,6

послуги з забезпечення сценічних конструкцій (оренда, монтаж, демонтаж)

29,5

19

560,5

мистецькі програми (виступи артистів, творчих колективів, послуги ведучих)

26,53

19

504,1

послуги з забезпечення генераторами, гримерками

17,36

19

329,8

транспортні послуги

7,35

19

139,7

2

Семінари, конференції, круглі столи, засідання комісій, зустрічі, громадські слухання та ін., у т. ч.:

11,73

29

340

оренда приміщення

3,27

29

94,8

друкована продукція (роздатковий матеріал)

3,27

29

94,8

послуги лекторів, модераторів

3,1

29

89,9

оренда звукового та відеообладнання (мікрофони, мультимедійний проектор, екран)

2,09

29

60,6

3

Комплексні соціологічні дослідження

75

4

300

4

Фінансова підтримка Київського товариства політв'язнів та жертв репресій

100

1

100

5

Заходи з висвітлення питань, пов'язаних з розвитком громадянського суспільства:

80

4

320

видання щорічної збірки інформаційних матеріалів щодо реалізації найбільш ефективних соціальних ініціатив громадських організацій (вартість 1 примірника 40,00 грн. х 1250 шт.)

50

1

50

підготовка та видання довідника "Політичні партії у м. Києві" (вартість 1 примірника 40,00 грн. х 5000 шт.)

200

1

200

висвітлення у засобах масової інформації питань, пов'язаних з розвитком громадянського суспільства та співпраці органів влади з інститутами громадянського суспільства

35

2

70

6

Проведення заходів з реалізації соціальних проектів, розроблених Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) за ініціативою інститутів громадянського суспільства м. Києва.

70

1

70

2016 рік

Показник затрат:

- обсяг фінансування Програми - 3105 тис. грн.

Показник продукту:

- кількість заходів - 58 заходів.

Показник продуктивності:

- середня вартість одного заходу - 53,53 тис. грн.

Показник результативності:

- Очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених - 80 %.

1

Загальноміські офіційні заходи з нагоди державних, міських свят та знаменних дат; заходи, спрямовані на розвиток та функціонування української мови; заходи, спрямовані на забезпечення співпраці органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства та із земляцтвами АР Крим і областей України, в т. ч.:

113,68

19

2160,0

квіткова продукція

9,19

19

174,6

група асистентів-покладальників

6,3

19

119,7

художньо-декоративне оформлення м. Києва (встановлення декоративних установок (тумб) з синьо-жовтими прапорами)

15,0

19

285

послуги звукопідсилюючої станції

2,45

19

46,6

послуги з забезпечення сценічних конструкцій (оренда, монтаж, демонтаж)

29,5

19

560,5

мистецькі програми (виступи артистів, творчих колективів, послуги ведучих)

26,53

19

504,1

послуги з забезпечення генераторами, гримерками

17,36

19

329,8

транспортні послуги

7,35

19

139,7

2

Семінари, конференції, круглі столи, засідання комісій, зустрічі, громадські слухання та ін., у т. ч.:

11,83

30

355

оренда приміщення

3,27

30

98,1

друкована продукція (роздатковий матеріал)

3,27

30

98,1

послуги лекторів, модераторів

3,2

30

96

оренда звукового та відеообладнання (мікрофони, мультимедійний проектор, екран)

2,09

30

62,7

3

Комплексні соціологічні дослідження

75

4

300

4

Фінансова підтримка Київського товариства політв'язнів та жертв репресій

100

1

100

5

Заходи з висвітлення питань, пов'язаних з розвитком громадянського суспільства:

40

3

120

видання щорічної збірки інформаційних матеріалів щодо реалізації найбільш ефективних соціальних ініціатив громадських організацій (вартість 1 примірника 40,00 грн. х 1250 шт.)

50

1

50

висвітлення у засобах масової інформації питань, пов'язаних з розвитком громадянського суспільства та співпраці органів влади з інститутами громадянського суспільства

35

2

70

6

Проведення заходів з реалізації соціальних проектів, розроблених Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) за ініціативою інститутів громадянського суспільства
м. Києва.

70

1

70


за напрямом Сприяння місцевому самоврядуванню, підтримка діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив у м. Києві

N з/п

Назва показника

Одиниця вимірювання

2012 - 2016 роки

1

Показник затрат:

 

 

 

обсяг фінансування по другому напряму

тис. грн.

56983,0

 

фінансова підтримка ОСНів

тис. грн.

51985,0

 

фінансування заходів

тис. грн.

4998,0

2

Показник продукту:

 

 

 

Середньорічна кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету протягом п'яти років

одиниць

179

 

кількість запланованих заходів

шт.

238

3

Показник продуктивності:

 

 

 

середня вартість одного заходу

тис. грн.

21,00

 

середня вартість фінансування одного ОСНу за п'ять років

тис. грн.

290,4

4

Показник результативності (2012 - 2016 рр.):

 

 

 

очікувана динаміка кількості профінансованих ОСНів до попереднього періоду

%

80

 

динаміка обсягу фінансової підтримки на один ОСН

%

80

 

Очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених

%

80


У тому числі по роках:

2012 рік

N з/п

Назва показника

Одиниця вимірювання

2012 рік

1

Показник затрат:

 

 

 

обсяг фінансування розділу

тис. грн.

9500,0

 

фінансова підтримка ОСНів

тис. грн.

7782,0

 

фінансування заходів

тис. грн.

1718,0

2

Показник продукту:

 

 

 

кількість ОСНів та міжрайонних центрів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету

одиниць

120,0

 

кількість запланованих заходів

шт.

51,0

3

Показник продуктивності:

 

 

 

середня вартість одного заходу

тис. грн.

33,69

 

середня вартість фінансування одного ОСНу

тис. грн.

64,85

 

Показник результативності:

 

 

 

очікувана динаміка кількості профінансованих ОСНів до попереднього періоду - 80 %

%

80

 

динаміка обсягу фінансової підтримки на один ОСН - 80 %

%

80

 

Очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених - 80 %.

%

80


N з/п

Склад заходу

Орієнтовна вартість одного заходу / середня вартість заходу за напрямом

Кількість заходів

Всього

1

Забезпечення проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

1250,0

1

1250,0

2

Забезпечення випуску:
- щоквартального бюлетеня "Вісник органів самоорганізації населення",

32,0

4

128,0

- щомісячного інформаційного додатка до "Вісника"

40,0

12

480,0

3

Забезпечення проведення семінарів, круглих столів, конференцій, в т. ч.:

36,7

21

770,0

 

семінари

35,0

12

420,0

 

виїзні семінари

50

1

50

 

круглі столи

20,0

6

120,0

 

конференції

90,0

2

180,0

4

Висвітлення питань розвитку місцевого самоврядування, діяльності органів самоорганізації населення у засобах масової інформації:

24,29

14

340,0

 

друковані статті

10,0

9

90,0

 

випуски телебачення

50,0

5

250,0

7

Забезпечення фінансової підтримки діяльності ОСНів, здійснення капітальних видатків та виконання власних повноважень органами самоорганізації населення

54,4

120

6532,0


2013 рік

N з/п

Назва показника

Одиниця вимірювання

2013 рік

1

Показник затрат:

 

 

 

обсяг фінансування по другому напряму

тис. грн.

13000,0

 

фінансова підтримка ОСНів

тис. грн.

11320,0

 

фінансування заходів

тис. грн.

1680,0

2

Показник продукту:

 

 

 

кількість ОСНів та міжрайонних центрів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету

одиниць

172

 

кількість запланованих заходів

шт.

97

3

Показник продуктивності:

 

 

 

середня вартість одного заходу

тис. грн.

17,32

 

середня вартість фінансування одного ОСНу

тис. грн.

65,81

4

Показник результативності:

 

 

 

очікувана динаміка кількості профінансованих ОСНів до попереднього періоду - 80 %

%

80

 

динаміка обсягу фінансової підтримки на один ОСН - 80 %

%

80

 

Очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених - 80 %.

%

80


N з/п

Склад заходу

Орієнтовна вартість одного заходу / середня вартість заходу за напрямом

Кількість заходів

Всього

1

Здійснення моніторингу діяльності органів системи місцевого самоврядування
м. Києва щодо соціально-економічного та культурного розвитку столиці шляхом проведення соціологічних досліджень

50,0

2

100,0

2

Забезпечення проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

1450,0

1

1450,0

3

Забезпечення випуску:
- щоквартального бюлетеня "Вісник органів самоорганізації населення",

35,0

4

140,0

- щомісячного інформаційного додатка до "Вісника"

25,0

12

300,0

4

Створення та забезпечення матеріально-технічними ресурсами двох міжрайонних центрів організаційно-методичної підтримки органів самоорганізації населення, в т. ч.:
утримання приміщення, оплата праці на 3 штатні одиниці, матеріально-технічне забезпечення

 90,0

2

180,0

5

Забезпечення проведення семінарів, круглих столів, конференцій, в т. ч.:

30,0

12

360,0

 

семінари

30,0

6

180,0

 

круглі столи

20,0

4

80,0

 

конференції

50,0

2

100,0

6

Висвітлення питань розвитку місцевого самоврядування, діяльності органів самоорганізації населення у засобах масової інформації:

10,8

40

430,0

 

друковані статті

10,0

20

200,0

 

випуски телебачення

15,0

10

150,0

 

радіовипуски

8,0

10

80,0

7

Забезпечення фінансової підтримки діяльності ОСНів, здійснення капітальних видатків та виконання власних повноважень органами самоорганізації населення

48,0

170

8160,00

8

Забезпечення підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації працівників органів самоорганізації населення

5,0

10

50,0

9

Презентація діяльності органів самоорганізації населення
м. Києва шляхом виготовлення та розміщення презентаційних матеріалів:

16,67

15

250,0

 

відеоролики

20,0

10

200,0

 

фільми

10,0

5

50,0

10

Проведення заходів у межах виконання власних повноважень органами самоорганізації населення, в т. ч.:

3,73

410

1530,0

 

учнівські конкурси

3,0

90

270,0

 

спортивні змагання

5,0

70

350,0

 

культурно-мистецькі заходи

6,14

70

430,0

 

інформаційно-просвітницькі заходи

3,0

90

270,0

 

заходи з відпочинку

2,3

90

210,0

11

Проведення загальноміських заходів в т. ч.:

50,0

1

50,0

 

проведення Дня місцевого самоврядування у м. Києві зі святковим концертом

50,0

1

50,0


2014 рік

N з/п

Назва показника

Одиниця вимірювання

2014 рік

1

Показник затрат:

 

 

 

обсяг фінансування по розділу

тис. грн.

12062,0

 

фінансова підтримка ОСНів

тис. грн.

11262,0

 

фінансування заходів

тис. грн.

800,0

2

Показник продукту:

 

 

 

кількість ОСНів та міжрайонних центрів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету

одиниць

182

 

кількість запланованих заходів

шт.

42

3

Показник продуктивності:

 

 

 

середня вартість одного заходу

тис. грн.

19,05

 

середня вартість фінансування одного ОСНу

тис. грн.

61,88

4

Показник результативності:

 

 

 

очікувана динаміка кількості профінансованих ОСНів до попереднього періоду

%

80

 

динаміка обсягу фінансової підтримки на один ОСН

%

80

 

Очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених

%

80


N з/п

Склад заходу

Орієнтовна вартість одного заходу / середня вартість заходу за напрямом

Кількість заходів

Всього

1

Здійснення моніторингу діяльності органів системи місцевого самоврядування
м. Києва щодо соціально-економічного та культурного розвитку столиці шляхом проведення соціологічних досліджень

50,0

1

50,0

2

Забезпечення проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

1000,0

1

1000,0

3

Забезпечення випуску:
- щоквартального бюлетеня "Вісник органів самоорганізації населення",

30,0

4

120,0

- щомісячного інформаційного додатка до "Вісника"

13,3

6

80,0

4

Створення та забезпечення матеріально-технічними ресурсами двох міжрайонних центрів організаційно-методичної підтримки органів самоорганізації населення, в т. ч.:
утримання приміщення, оплата праці на 3 штатні одиниці, матеріально-технічне забезпечення

60,0

2

120,0

5

Забезпечення проведення семінарів, круглих столів, конференцій, в т. ч.:

30,0

10

300,0

 

семінари

30,0

4

120,0

 

круглі столи

20,0

4

80,0

 

конференції

50,0

2

100,0

6

Висвітлення питань розвитку місцевого самоврядування, діяльності органів самоорганізації населення у засобах масової інформації:

10,0

20

200,0

 

друковані статті

10,0

10

100,0

 

випуски телебачення

10,0

10

100,0

7

Забезпечення фінансової підтримки діяльності ОСНів, здійснення капітальних видатків та виконання власних повноважень органами самоорганізації населення

47,9

180

8702,0

8

Проведення заходів у межах виконання власних повноважень органами самоорганізації населення, в т. ч.:

4,0

360

1 440,0

 

спортивні змагання

5,0

120

600,0

 

інформаційно-просвітницькі заходи

3,0

120

360,0

 

заходи з відпочинку

4,0

120

480,0

9

Проведення загальноміських заходів, у т. ч.:

50,0

1

50,0

 

проведення Дня місцевого самоврядування у м. Києві зі святковим концертом

50,0

1

50,0


2015 рік

N з/п

Назва показника

Одиниця вимірювання

2015 рік

1

Показник затрат:

 

 

 

обсяг фінансування по розділу

тис. грн.

11641,0

 

фінансова підтримка ОСНів

тис. грн.

11121,0

 

фінансування заходів

тис. грн.

520,0

2

Показник продукту:

 

 

 

кількість ОСНів та міжрайонних центрів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету

одиниць

200

 

кількість запланованих заходів

шт.

30

3

Показник продуктивності:

 

 

 

середня вартість одного заходу

тис. грн.

17,33

 

середня вартість фінансування одного ОСНу

тис. грн.

55,61

 

Показник результативності:

 

 

 

очікувана динаміка кількості профінансованих ОСНів до попереднього періоду

%

80

 

динаміка обсягу фінансової підтримки на один ОСН

%

80

 

Очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених

%

80


N

Склад заходу

Орієнтовна вартість одного заходу / середня вартість заходу за напрямом

Кількість заходів

Всього

1

Забезпечення проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

1000,0

1

1000,0

2

Забезпечення випуску:
- щоквартального бюлетеня "Вісник органів самоорганізації населення"

30,0

4

120,0

3

Забезпечення проведення семінарів, круглих столів, конференцій, в т. ч.:

33,3

6

200,0

 

семінари

30,0

2

60,0

 

круглі столи

20,0

2

20,0

 

конференції

50,0

2

100,0

4

Висвітлення питань розвитку місцевого самоврядування, діяльності органів самоорганізації населення у засобах масової інформації:

10,0

20

200,0

 

друковані статті

10,0

10

100,0

 

випуски телебачення

10,0

10

100,0

5

Забезпечення фінансової підтримки діяльності ОСНів, здійснення капітальних видатків та виконання власних повноважень органами самоорганізації населення

48,2

200

9641,0

11

Проведення заходів у межах виконання власних повноважень органами самоорганізації населення, в т. ч.:

3,0

160

480,0

 

спортивні змагання

3,0

80

240,0

 

культурно-мистецькі заходи

3,0

80

240,0


2016 рік

N з/п

Назва показника

Одиниця вимірювання

2016 рік

1

Показник затрат:

 

 

 

обсяг фінансування по розділу

тис. грн.

10780,0

 

фінансова підтримка ОСНів

тис. грн.

10500,0

 

фінансування заходів

тис. грн.

280,0

2

Показник продукту:

 

 

 

кількість ОСНів та міжрайонних центрів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету

одиниць

220

 

кількість запланованих заходів

шт.

18

3

Показник продуктивності:

 

 

 

середня вартість одного заходу

тис. грн.

15,56

 

середня вартість фінансування одного ОСНу

тис. грн.

47,73

4

Показник результативності:

 

 

 

очікувана динаміка кількості профінансованих ОСНів до попереднього періоду

%

80

 

динаміка обсягу фінансової підтримки на один ОСН

%

80

 

Очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених

%

80


N

Склад заходу

Орієнтовна вартість одного заходу / середня вартість заходу за напрямом

Кількість заходів

 Всього

1

Забезпечення проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

500,0

1

 500,0

2

Забезпечення випуску:
- щоквартального бюлетеня "Вісник органів самоорганізації населення"

30,0

4

120,0 

3

Забезпечення проведення семінарів, круглих столів, конференцій, в т. ч.:

14,0

5

 70,0

 

семінари

15,0

2

30,0 

 

круглі столи

10,0

2

 20,0

 

конференції

20,0

1

20,0 

4

Висвітлення питань розвитку місцевого самоврядування, діяльності органів самоорганізації населення у засобах масової інформації:

10,0

9

 90,0

 

друковані статті

10,0

5

 50,0

 

випуски телебачення

10,0

4

40,0 

5

Забезпечення фінансової підтримки діяльності ОСНів, здійснення капітальних видатків та виконання власних повноважень органами самоорганізації населення

45,4

220

 10000,0


Здійснення заходів, визначених у Програмі, забезпечить створення системи конструктивної співпраці місцевих органів виконавчої влади із інститутами громадянського суспільства, необхідної для ефективного вирішення завдань соціально-економічного і культурного розвитку та збереження стабільної суспільно-політичної ситуації.

Також здійснення заходів Програми дасть можливість:

- забезпечити подальший розвиток у м. Києві громадянського суспільства, місцевого самоврядування та зміцнення їх інститутів, забезпечити стабільність і прогнозованість суспільно-політичного життя м. Києва;

- підвищити рівень громадянської культури суспільства, активізувати участь громадян у діяльності громадянських інститутів;

- забезпечити ефективну діяльність міської влади спільно з громадськістю щодо реалізації державної внутрішньої політики;

- удосконалити механізм участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, в тому числі, в упорядкуванні процедури найменування об'єктів міського підпорядкування та шанобливого ставлення громадськості до історичного минулого м. Києва і держави;

- створити у столиці сприятливі умови для статутної діяльності та розвитку об'єднань громадян і органів самоорганізації населення;

- підвищити рівень поінформованості населення щодо діяльності місцевої влади та забезпечення дієвого зворотного зв'язку;

- підвищити рівень довіри мешканців столиці до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль виконання заходів Програми здійснює відповідальний виконавець - Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Відповідальний виконавець Програми щороку подає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку узагальнену інформацію про стан виконання Програми за I півріччя до 25 вересня та за рік до 25 березня.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега


 

Додаток 1
до Програми


Напрями діяльності Програми

1. Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012 - 2016 роки

N з/п

Назва напрямку діяльності

Перелік заходів

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), гривень, у т. ч.:

Очікуваний результат

1.
 

Формування національно-патріотичної свідомості, сприяння розвитку і функціонуванню української мови
 

1.1. Здійснювати координаційну роботу щодо проведення у м. Києві загальноміських заходів з нагоди державних, міських свят та пам'ятних дат

2012 - 2016

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Програми передбачено здійснювати за рахунок коштів, затверджених бюджетом м. Києва на відповідний рік

 

Формування у громадян почуття патріотизму і національної свідомості, сприяння розвитку і функціонуванню української мови

1.2. Проводити загальноміські офіційні заходи з нагоди державних, міських свят та знаменних дат, у т. ч.:
День Соборності України,
День пам'яті Героїв Крут,
Шевченківські дні,
День пам'яті жертв політичних репресій, День Європи,
День Києва,
День Конституції України,
День національного прапора України,
День Державного Прапора України,
День незалежності України,
День пам'яті жертв Бабиного Яру,
День українського козацтва,
День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій, Новий рік

Щороку

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

10084900

1.3. Вживати заходів щодо формування у громадян поваги та шанобливого ставлення до державних символів України, зокрема до Державного Прапора України. Здійснювати контроль за виконанням розпорядження Київської міської державної адміністрації "Про встановлення Державного прапора в Україні над адміністративними будівлями м. Києва"

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) районні державні в місті Києві адміністрації

-

1.4. Здійснювати організаційно-методичну, експертно-аналітичну та координаційну діяльність щодо реалізації у м. Києві державної мовної політики

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

1.5. Проводити спільно з Київським міським будинком вчителя, громадськими організаціями урочисті заходи з нагоди відзначення Міжнародного дня рідної мови

Щорічно (до 21 лютого)

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

75000

1.6. Проводити до дня народження Т. Г. Шевченка церемонію вшанування відзнаками голови Київської міської державної адміністрації кращих популяризаторів українського слова м. Києва

Щорічно (до 9 березня)

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

50000

1.7. Проводити "круглі столи" за участю культурних діячів, мовознавців та філологів щодо розвитку і функціонування української мови

Щорічно (лютий, листопад)

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

100000

1.8. Забезпечувати діяльність Комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

50000

1.9. Підготувати та видати довідник вулиць міста Києва

2014

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

200000

1.10. Забезпечувати діяльність Київської міської комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

50000

1.11. Здійснювати організаційно-методичну та координаційну діяльність щодо увічнення пам'яті учасників національно-визвольної боротьби, Першої і Другої світових воєн, жертв голодоморів і політичних репресій

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

1.12. Здійснювати координаційну та інформаційно-методичну роботу з громадськими організаціями національно-патріотичного спрямування

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

1.13. Здійснювати організаційно-методичну та фінансову підтримку Київського товариства політв'язнів та жертв репресій

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

500000

 

2.
 
 

Налагодження комунікацій між органами виконавчої влади та громадськістю
 
 

2.1. Здійснювати організаційно-методичну, експертно-аналітичну та координаційну діяльність щодо проведення консультацій з громадськістю у м. Києві структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районними в м. Києві державними адміністраціями

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

Забезпечення ефективної діяльності міської влади спільно з громадськістю щодо реалізації державної внутрішньої політики.
Забезпечення відкритості та прозорості діяльності міських та районних органів виконавчої влади, підтримка ініціатив та врахування думки громадськості міста в реалізації державної політики у м. Києві.

2.2. Сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з різних питань життєдіяльності міста з врахуванням суспільної думки

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

-

2.3. Сприяти створенню умов для участі громадян у розробці проектів управлінських рішень, які мають важливе суспільне значення

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

-

 

2.4. Здійснювати організаційно-методичне та фінансове забезпечення проведення установчих зборів представників інститутів громадянського суспільства при формуванні консультативно-дорадчого органу при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Кожні два роки

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

45000

2.5. Забезпечувати проведення засідань Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Не менше чотирьох разів на рік

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

175000

2.6. Забезпечувати проведення заходів з реалізації соціальних проектів, розроблених Громадською радою при Київській міській державній адміністрації за ініціативою інститутів громадянського суспільства м. Києва

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

350000

2.7. Проводити координаційну роботу із структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районними в місті Києві державними адміністраціями щодо визначення пріоритетних питань за галузевим принципом для розгляду на засіданнях Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

2.8 Забезпечувати проведення за участю Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) публічних громадських обговорень щорічних проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва, відповідних міських галузевих програм

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

175000

2.9. Забезпечувати інформаційне наповнення рубрики "Громадська рада" на офіційному веб-порталі Київської міської влади та висвітлення її діяльності в ЗМІ

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

2.10. Сприяти реалізації в рамках програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців спеціального курсу з питань налагодження комунікацій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій

-

2.11. Сприяти реалізації освітніх програм "Громадянське суспільство" для загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів

Постійно

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

-

2.12. Організувати проведення комплексних соціологічних досліджень, вивчення громадської думки щодо актуальних соціально-економічних, та суспільно-політичних питань

Щороку

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1500000

2.13. Забезпечити координацію проведення загальноміських громадських слухань з актуальних питань життєдіяльності столиці, здійснення аналізу прийнятих рішень

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

2.14. Координувати проведення громадських слухань в районах та мікрорайонах м. Києва з організаційно-методичним супроводом

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

-

2.15. Забезпечувати проведення днів "відкритих дверей" міської та районних у місті Києві державних адміністрацій

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

-

2.16. Проводити методичні семінари для працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій на тему "Налагодження комунікацій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства"

Щокварталу

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

300000

3.

Співпраця органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядувння з інститутами громадянського суспільства

3.1. Запровадити систематичні зустрічі голови виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з керівниками міських організацій політичних партій та громадських організацій для обговорення актуальних питань життєдіяльності міста та реалізації суспільно корисних ініціатив

Раз на півроку

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

50000

Удосконалення механізму участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, в тому числі в упорядкуванні процедури найменування об'єктів міського підпорядкування та шанобливого ставлення громадськості до історичного минулого м. Києва і держави

3.2. Проводити спільно з об'єднаннями громадян конференції, форуми, "круглі столи", семінари, тренінги, теле- та радіодебати, інтернет-конференції з різних питань життєдіяльності міської громади, огляди, фестивалі, виставки, конкурси тощо

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

550000

3.3. Створити Єдиний реєстр громадських організацій, які взаємодіють з органами виконавчої влади столиці та здійснюють виконання міських соціальних програм

2013

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

50000

3.4. Підготувати і видати довідники "Громадські організації м. Києва" (2013) і "Політичні партії у м. Києві" (2015)

2013, 2015

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

400000

3.5. Видавати щорічні збірники інформаційних матеріалів щодо реалізації найбільш ефективних соціальних ініціатив громадських організацій

Щорічно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

250000

3.6. Вивчати досвід роботи інститутів громадянського суспільства м. Києва щодо вирішення актуальних питань життєдіяльності міста та висвітлювати його на офіційному веб-сайті Київської міської влади

Щоквартально

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

-

 

4.

Взаємодія Київської міської влади із земляцтвами АР Крим та областей України у місті Києві

4.1 Здійснювати координаційну роботу та забезпечувати реалізацію заходів щодо виконання Угоди про співпрацю між Київською міською радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та земляцтвами АР Крим та областей України у місті Києві (2011 - 2013 рр.).

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, земляцтва областей України у м. Києві

-

Реалізація державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку міста Києва, а також збереження традицій та історико-культурної спадщини столиці і регіонів України.

4.2. Проводити спільні зустрічі керівників земляцтв областей України у м. Києві з керівництвом Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та головами районних в місті Києві державних адміністрацій

Не рідше, 1-го разу на півроку

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, земляцтва областей України у м. Києві

-

4.3. Проводити підсумкові зустрічі з керівниками земляцьких організацій за результатами виконання Угоди про співпрацю

Щороку

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

250000

4.4. Сприяти реалізації ініціатив земляцтв областей України у м. Києві щодо інформаційних, інтелектуальних, культурно-мистецьких та благодійних проектів

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

-

4.5. Забезпечити проведення творчих земляцьких зустрічей, концертів за участю талановитих виконавців з усіх регіонів України, інших спільних культурно-мистецьких та спортивних заходів

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

125000

4.6. Спільно із земляцтвами областей України у місті Києві сприяти розвитку співробітництва між навчальними закладами міста Києва та областей України

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), земляцтва областей України у м. Києві

-

4.7. Залучити представників земляцтв областей України у місті Києві до складу робочих груп, комісій, консультативних дорадчих органів при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), земляцтва областей України у м. Києві

-

4.8. Сприяти розміщенню у м. Києві Центру земляцьких об'єднань

2012 - 2013

Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

4.9. Проводити Фестиваль земляцьких організацій

Щороку, травень

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

450000

5.

Вдосконалення системи інформування та підвищення рівня громадянської освіти киян

5.1. Забезпечувати проведення єдиного Дня інформування населення

Щомісяця

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

Підвищення рівня поінформованості населення щодо діяльності місцевої влади та забезпечення дієвого зворотного зв'язку

5.2. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи з питань, пов'язаних з розвитком громадянського суспільства, в тому числі через висвітлення у засобах масової інформації, створення спеціальних тематичних теле-, радіопрограм, випуск друкованих видань, їх популяризація серед населення

Постійно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

350000

5.3. Продовжити інформаційну підтримку діяльності об'єднань громадян, у т. ч. земляцтв областей України в м. Києві, та висвітлювати кращий досвід їх роботи у засобах масової інформації

Постійно

Управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

 

5.4. Залучати засоби масової інформації до висвітлення міських заходів щодо формування патріотичної свідомості, національної гідності, утвердження цивілізованих міжнаціональних, міжособистісних взаємин, виконання мовного законодавства, обговорення актуальних питань сучасного стану функціонування української мови та завдань щодо підвищення її авторитету та престижності

Постійно

Управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

6.

Вивчення міжнародного досвіду взаємодії міської влади із інститутами громадянського суспільства

Вивчати міжнародний досвід щодо взаємодії влади з недержавними організаціями та налагоджувати зв'язки з відповідними підрозділами місцевих органів влади іноземних країн

2012 - 2016

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління міжнародних зв'язків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

Обмін досвідом на міжнародному рівні та впровадження нових механізмів та форм взаємодії влади з громадськістю на місцевому рівні

7.

Формування позитивного іміджу міста Києва

Проведення конкурсу "Логотип та стиль міста Києва"

2012

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

100000

Формування позитивного іміджу міста Києва за кордоном, покращення використання культурного, наукового та соціального потенціалу в місті Києві


2. Сприяння місцевому самоврядуванню, підтримка діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив у м. Києві на 2012 - 2016 роки

N з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

1.

Координація діяльності ОСН

1.1. Забезпечити скоординовану діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування щодо сприяння діяльності органів самоорганізації населення як первинної ланки системи місцевого самоврядування

2012 - 2016

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відділ з питань місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради (за згодою)

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, затверджених бюджетом м. Києва на відповідний рік

-

Налагодження міцного управлінського зв'язку щодо сприяння діяльності ОСН

1.2. Здійснювати моніторинг діяльності органів системи місцевого самоврядування м. Києва щодо соціально-економічного та культурного розвитку столиці шляхом проведення соціологічних досліджень.

2013 рік - 2 дослідження, 2014 рік - 1 дослідження

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Столиця"

150000 грн.

Проведення 3 соціологічних досліджень. Напрацювання матеріалу для вдосконалення діяльності органів системи місцевого самоврядування

1.3. Здійснювати контроль за дотриманням органами самоорганізації населення вимог чинного законодавства в межах повноважень

2012 - 2016

Київська міська рада, Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

-

Дотримання ОСН вимог чинного законодавства

1.4. Керівництву районних в місті Києві державних адміністрацій залучати посадових осіб органів самоорганізації населення до роботи громадських рад відповідних районів

2012 - 2016

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

-

Підвищення ефективності діяльності громадських рад в районах. Врахування думки громадськості при прийнятті рішень

1.5. Здійснювати координацію роботи структурних підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) з комісією з питань місцевого самоврядування Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

2012 - 2016

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

 

-

Налагодження узгодженого управлінського зв'язку, посилення впливу громадськості на прийняття рішень

 

 

1.6. Сприяти співробітництву органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення з відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування

2012 - 2016

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органи самоорганізації населення м. Києва

 

-

Участь ОСН у міжнародних проектах та програмах, поширення кращих муніципальних практик

2.

Вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

2.1. Вдосконалювати нормативно-правову базу з питань місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, місцевих ініціатив

2012 - 2016

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

 

-

Розробка нормативно-правових актів

3.

Легалізація ОСН

3.1. Здійснювати підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про реєстрацію органів самоорганізації населення м. Києва, сприяти проведенню державної реєстрації в районних в м. Києві державних адміністраціях, вести Єдиний реєстр ОСН

2012 - 2016

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

-

Легалізація органів самоорганізації населення.

4.

Сприяння ОСН у реалізації власних та делегованих повноважень

4.1. Забезпечити проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

щорічно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відділ з питань місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради (за згодою), органи самоорганізації населення м. Києва

 

5200000 грн.

Визначення та відзначення найкращих ініціатив мешканців.
Вирішення локальних проблем

4.2. Вивчати практику роботи органів самоорганізації населення і визначати доцільність делегування Київською міською радою частини своїх повноважень, фінансів і майна органам самоорганізації населення

2012 - 2016

Київська міська рада, Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відділ з питань місцевого самоврядування Київської міської ради (за згодою)

За окремим рішенням Київської міської ради

Визначення можливостей розширення повноважень органів самоорганізації населення

4.3. Аналізувати щорічно результат виконання органами самоорганізації населення делегованих Київською міською радою додаткових повноважень, вносити відповідні пропозиції

2012 - 2016

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відділ з питань місцевого самоврядування Київської міської ради (за згодою)

 

-

Удосконалення практики реалізації ОСН делегованих повноважень

4.4. Створити та забезпечити фінансами та необхідними матеріально-технічними ресурсами два міжрайонні Центри організаційно-методичної підтримки органів самоорганізації населення

2013 - 2014

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління комунальної власності м. Києва, органи самоорганізації населення м. Києва

300000 грн.

Створення 2 міжрайонних Центрів організаційно-методичної підтримки органів самоорганізації населення, забезпечення їх діяльності

4.5. Забезпечити проведення семінарів, "круглих столів", конференцій, в тому числі виїзних

Семінари: 1 в місяць, виїзні семінари - 1 в рік (2012 рік), "круглі столи" - 1 у 2 місяці, конференції - щопівроку

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1700000 грн.

Проведення 61 семінару, 30 "круглих столів" та 10 конференцій для працівників ОСН та ініціативних груп

4.6. Забезпечувати фінансування Міської комплексної програми "Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012 - 2016 рр." в межах видатків, затверджених у бюджеті м. Києва на зазначені заходи на відповідний рік, в тому числі для фінансової підтримки діяльності, здійснення капітальних видатків

Щорічно

Київська міська рада, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

43035000 грн.

Забезпечення надання фінансової підтримки ОСН, зокрема здійснення оплати праці керівників, секретарів та бухгалтерів відповідно до вимог чинного законодавства України, оплати оренди приміщень, комунальних платежів, зв'язку та матеріально-технічне забезпечення

4.7. Вносити пропозиції щодо включення асигнувань у бюджеті м. Києва згідно з Міською комплексною програмою "Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012 - 2016 рр.", при необхідності вносити відповідні зміни.

Щорічно

Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

-

Забезпечення фінансування заходів, передбачених Програмою

4.8. Сприяти вирішенню питання забезпечення органів самоорганізації населення фінансовими та матеріально-технічними ресурсами, необхідними для реалізації своїх повноважень

2012 - 2016

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

-

Створення умов для виконання ОСН власних та делегованих повноважень

4.9. Організаційно забезпечити та провести наступні заходи в межах виконання власних повноважень органами самоорганізації населення:
- учнівські конкурси;
- спортивні змагання;
- культурно-мистецькі акції;
- інформаційно-
просвітницькі заходи;
- заходи з відпочинку дітей та дорослих

2013 - 2015

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органи самоорганізації населення м. Києва

 

Учнівські конкурси - 270000 грн.
Спортивні змагання - 1190000 грн.
Культурно -мистецькі заходи - 670000 грн.
Інформаційно-просвітницькі заходи - 630000 грн.
Заходи з відпочинку - 690000 грн.
Всього - 3450000 грн.

Забезпечення проведення комплексу культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів у межах виконання власних повноважень ОСНами

4.10. Сприяти участі органів самоорганізації населення у підготовці та реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, в т. ч. щодо охорони навколишнього природного середовища

2012 - 2016

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні у місті Києві державні адміністрації, органи самоорганізації населення м. Києва

 

За окремим рішенням Київської міської ради

Участь органів самоорганізації населення у підготовці та реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади

4.11. Підготувати та провести День місцевого самоврядування у м. Києві

Щорічно

Відділ з питань місцевого самоврядування секретаріату Київради (за згодою), Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Столиця", органи самоорганізації населення м. Києва

100000 грн.

Відзначення Дня місцевого самоврядування у м. Києві

5.

Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Києва

5.1. Забезпечити випуск щоквартального бюлетеня "Вісник органів самоорганізації населення" та тематичних додатків до нього

Щоквартально
Щомісячно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Столиця", органи самоорганізації населення м. Києва

Бюлетень - 628000 грн.
Інформаційні додатки до "Вісника" (щомісячно) - 860000 грн.
Всього:
1488000 грн.

Забезпечення щоквартального випуску "Вісника органів самоорганізації населення" та додатків до нього

5.2. Висвітлювати питання розвитку місцевого самоврядування, діяльності органів самоорганізації населення у засобах масової інформації шляхом створення та розміщення спеціалізованих теле- та радіопрограм, окремих рубрик та організації прес-конференцій

2012 - 2016

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Столиця", органи самоорганізації населення м. Києва

 

Друковані ЗМІ - 540000 грн.
Телебачення - 640000 грн.
Радіо - 80000 грн.
Всього: 1260000 грн.

Забезпечення висвітлення питань розвитку місцевого самоврядування в столиці

5.3. Презентувати діяльність органів самоорганізації населення м. Києва шляхом виготовлення та розміщення презентаційних матеріалів, конструкцій, в т. ч. відеороликів, фільмів

2013

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органи самоорганізації населення м. Києва

 

Відеоролики - 200000 грн.
Фільм - 50000 грн.
Всього: 250000 грн.

Виготовлення відеороликів та фільмів щодо діяльності ОСНів в столиці

6.

Підвищення рівня професіоналізму працівників ОСН

6.1. Проводити підготовку (перепідготовку) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів працівників органів самоорганізації населення за договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію на проведення таких навчань

Щорічно

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), навчальні центри (за згодою), органи самоорганізації населення м. Києва

50000 грн.

Забезпечення підготовки та перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників ОСН


 

Додаток 2
до Програми


Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

12689,9

16340,0

15367,0

14931,0

13885,0

73212,9

Бюджет м. Києва

12689,9

16340,0

15367,0

14931,0

13885,0

73212,9

Кошти інших джерел

-

-

-

-

-

-


____________