КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 22 вересня 2016 року N 20/1024

Про зміну найменування комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу" на комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення інноваційного розвитку та інформаційно-технічного забезпечення столичної освіти Київська міська рада вирішила:

1. Змінити найменування комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу" (код ЄДРПОУ 35075848) на комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА".

2. Внести зміни до Статуту комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу", затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 849/7085, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) закріпити за комунальним некомерційним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА" на праві оперативного управління майно, необхідне для здійснення ним статутної діяльності.

4. Комунальному некомерційному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА" забезпечити необхідні реєстраційні дії у встановленому законодавством України порядку.

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
22.09.2016 N 20/1024


СТАТУТ
комунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА"

Ідентифікаційний код юридичної особи 35075848

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до законодавства України та є документом, що регламентує діяльність комунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА".

1.2. Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА" (далі - Агенція) є комунальним некомерційним підприємством, що віднесене до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядковане Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент).

1.3. Засновником та власником Агенції є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

1.4. Агенція створена відповідно до рішення Київської міської ради від 28.12.2006 N 544/601 "Про створення комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Центр моніторингу столичної освіти" та перейменовано у комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу" відповідно до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 N 12/5399 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28.12.2006 N 544/601 "Про створення комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Центр моніторингу столичної освіти".

1.5. Агенція є юридичною особою, діяльність якої не направлена на отримання прибутку (неприбутковою юридичною особою), має самостійний баланс, має закріплене на праві оперативного управління майно, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, установах державної казначейської служби, печатки з власним найменуванням, штампи.

1.6. Агенція у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), цим Статутом та іншими нормативними актами.

1.7. Агенція має:

- повну назву: Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА";

- скорочену назву: КНП "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА";

- повну назву англійською мовою: Utility Enterprise of Kyiv City Council Executive Body (Kyiv State Municipal Administration) "Kyiv Educational Agency";

- скорочену назву англійською мовою: UE "Kyiv Educational Agency".

1.8. Місцезнаходження Агенції: Україна, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, будинок 3, індекс 01004.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНЦІЇ

2.1. Метою діяльності Агенції є сприяння функціонуванню і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва.

2.3. Предметом діяльності Агенції є:

2.3.1. Проведення моніторингу у сфері освіти, оцінювання рівня знань учнів та вихованців навчальних закладів на замовлення юридичних та фізичних осіб, збір та аналіз інформації про стан функціонування навчальних закладів міста Києва комунальної форми власності.

2.3.2. Здійснення інформаційно-аналітичного та організаційно-технічного супровіду закладів освіти, статистичного аналізу та статистичного прогнозування, вивчення та аналізу потреб і пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності навчальних закладів, дослідження матеріально-технічних умов, навчально-методичного і кадрового забезпечення, наявності наукового потенціалу навчальних закладів.

2.3.3. Надання навчальним закладам та установам освіти практичної і методичної допомоги, технічної підтримки в організації виконання освітніх програм, вжиття заходів щодо усунення недоліків у їх діяльності, здійснення профілактичних заходів щодо порушень фінансово-господарської діяльності, в тому числі надання консультаційно-аналітичної допомоги стосовно стану дотримання законодавства у закладах та установах освіти м. Києва.

2.3.4. Здійснення функцій технічного нагляду, замовника з будівництва, реконструкції та ремонту будівель та об'єктів прибудинкової території закладів освіти. Супроводження проектних робіт, у тому числі збір вихідних даних, отримання даних на проектування, забезпечення затвердження проектно-кошторисної документації у встановленому порядку.

2.3.5. Надання освітніх послуг, допоміжних послуг у сфері освіти, консультативних, організаційних, рекламних, маркетингових, транспортних та інформаційно-консультаційних послуг юридичним і фізичним особам у сфері освіти.

2.3.6. Надання послуг з охорони об'єктів освіти, монтажу, ремонту, профілактичного обслуговування засобів охоронної сигналізації, відеоспостереження.

2.3.7. Здійснення поліграфічної діяльності, надання друкарських, редакційно-видавничих, рекламно-інформаційних, виконання художньо-оформлювальних робіт та послуг.

2.3.8. Організація та проведення концертно-видовищних заходів, культурно-масових, просвітницьких, спортивних та інших заходів у сфері освіти та спорту.

2.3.9. Надання послуг з перевезення, монтажу, ремонту та оренди (прокату) техніки, декорацій, обладнання, необхідних для проведення концертно-видовищних, спортивних та освітніх заходів.

2.3.10. Організація та проведення тренінгів, семінарів, конференцій, форумів, курсів, майстер-класів, відкритих уроків, ярмарків, фестивалів, виставок, спортивних змагань, освітніх та педагогічних обмінів (у тому числі міжнародних) та інших спортивних та освітніх заходів.

2.3.11. Здійснення інформаційної діяльності, в тому числі збирання, аналіз, поширення та забезпечення доступу до інформації у сфері освіти, створення власних інформаційних систем і баз даних, видання бюлетенів та іншої друкованої продукції, підготовка аудіовізуальних матеріалів. Забезпечення системи освіти міста Києва сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, електронними освітніми ресурсами, спрямованими на вдосконалення освітньої діяльності.

2.3.12. Залучення юридичних та фізичних осіб, за їх згодою, для реалізації спортивних та освітніх проектів, підтримки діяльності навчальних закладів та установ освіти. Агенція бере участь у конкурсах на реалізацію спортивних, освітніх та інших проектів, спрямованих на розвиток спорту та освіти міста Києва.

2.4. Агенція для здійснення окремих видів діяльності, які потребують отримання дозволу, ліцензії, сертифіката тощо, отримує у встановленому порядку відповідні документи (дозволи, ліцензії, сертифікати тощо).

2.5. Агенція у процесі діяльності взаємодіє з навчальними закладами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, об'єднаннями громадян та громадянами.

3. УПРАВЛІННЯ АГЕНЦІЄЮ

3.1. Власник реалізовує свої права з управління Агенцією безпосередньо або через уповноважений ним орган.

3.2. Агенцію очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою на контрактній основі за поданням директора Департаменту, погодженим із заступником голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків та першим заступником голови Київської міської державної адміністрації.

3.3. З директором Агенції укладається контракт, в якому визначаються строк дії контракту, вимоги щодо збереження майна, права, обов'язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови контракту за погодженням сторін.

3.4. Директор має заступників, яких призначає та звільняє з посад за попереднім погодженням з директором Департаменту. Заступник директора Агенції може одночасно виконувати обов'язки начальника управління або відділу Агенції.

3.5. Директор Агенції:

3.5.1. Здійснює керівництво діяльністю Агенції.

3.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Агенції в межах своєї компетенції відповідно до законодавства та цього Статуту.

3.5.3. Затверджує штатний розпис Агенції, положення про структурні підрозділи Агенції й посадові інструкції працівників Агенції.

3.5.4. Оперативно керує роботою Агенції на основі єдиноначальності відповідно до цього Статуту.

3.5.5. Без доручення діє від імені Агенції, представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами і вирішує питання діяльності Агенції в межах та порядку, визначених Статутом.

3.5.6. Розпоряджається майном та коштами Агенції відповідно до законодавства України, рішень Київської міської ради та цього Статуту.

3.5.7. Видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання, відкриває розрахункові та інші рахунки в банках, установах державної казначейської служби, має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах, укладає угоди, в тому числі трудові, вчиняє інші правочини, підписує документи, пов'язані з діяльністю Агенції.

3.5.8. Забезпечує своєчасну виплату заробітної плати працівникам Агенції згідно з законодавством України.

3.5.9. Створює в Агенції умови праці відповідно до вимог законодавства, забезпечує функціонування системи охорони праці в Агенції, розробляє комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки та виробничої санітарії.

3.5.10. Призначає на посади та звільняє з посад заступників Директора, головного бухгалтера, керівників та спеціалістів структурних підрозділів, інших працівників Агенції.

3.5.11. Спрямовує діяльність Агенції на виконання фінансового плану та забезпечує подання в установленому порядку фінансової та статистичної звітності та разом з головним бухгалтером Агенції персонально відповідає за достовірність та своєчасність подання звітності у порядку, встановленому законодавством України.

3.5.12. Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України.

3.5.13. Забезпечує виконання завдань і напрямків діяльності Агенції.

3.5.14. Подає в разі необхідності на затвердження в установленому порядку зміни до Статуту Агенції.

3.5.15. Здійснює добір працівників Агенції.

3.5.16. Приймає рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Агенції.

3.5.17. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Агенції.

3.5.18. Забезпечує дотримання працівниками Агенції правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

3.5.19. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Агенції.

3.5.20. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.5.21. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України та цього Статуту.

4. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ АГЕНЦІЇ

4.1. Трудовий колектив Агенції складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Агенцією.

4.2. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Агенцією, не може обиратися директор Агенції. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.

4.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Агенції регулюються колективним договором.

4.4. Право укладення колективного договору від імені роботодавця надається директору Агенції, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менш ніж один раз на рік.

4.5. Оплата праці працівників Агенції здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Агенцією після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

4.6. Працівники Агенції провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку згідно з законодавством України.

5. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, КОШТИ ТА ПРАВА АГЕНЦІЇ

5.1. Майно і кошти Агенції.

5.1.1. Майно Агенції становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається у його самостійному балансі.

5.1.2. Майно Агенції є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріплене за нею на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Агенція володіє, користується й розпоряджається майном, закріпленим за нею власником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства України та рішень Київської міської ради.

5.2. Статутний капітал Агенції становить 5000 (п'ять) тисяч гривень.

5.3. Зміни розміру статутного капіталу Агенції проводяться за рішенням власника відповідно до законодавства України.

5.4. Джерелами формування майна Агенції є:

5.4.1. Грошові та матеріальні внески власника або уповноваженого ним органу.

5.4.2. Майно, передане Власником або уповноваженим ним органом.

5.4.3. Кошти бюджету м. Києва.

5.4.4. Доходи, одержані від виконання робіт, надання послуг та реалізації товарів, а також від інших видів діяльності.

5.4.5. Кредити банків та інших кредиторів.

5.4.6. Майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.

5.4.7. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.5. Агенція має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу у встановленому законодавством порядку: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або в безоплатне користування, передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

5.6. Організація оплати праці в Агенції здійснюється на підставі законодавчих та інших нормативних актів, колективних договорів, трудових договорів тощо.

5.7. Для вирішення завдань з реалізації мети своєї діяльності Агенція має право:

5.7.1. Самостійно планувати свою діяльність і основні напрями свого розвитку.

5.7.2. Створювати у встановленому законом порядку філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи.

5.7.3. Здійснювати підбір і розстановку кадрів згідно з напрямами діяльності Агенції.

5.7.4. Наймати на роботу та звільняти з роботи працівників відповідно до законодавства України.

5.7.5. Самостійно вирішувати питання щодо договірних відносин з підприємствами, організаціями, установами незалежно від форм власності, а також з громадянами.

5.7.6. Укладати договори на виконання робіт і надання послуг за договірними цінами, а також реалізовувати за цими цінами послуги та продукцію Агенції.

5.7.7. Формувати творчі, виробничі та інші колективи як тимчасові, так і постійні для виконання завдань згідно з компетенцією Агенції.

5.7.8. Залучати до виконання робіт юридичних та фізичних осіб на підставі договорів підряду, доручень, трудових угод, господарсько-правових та цивільно-правових договорів та інших видів договорів з оплатою праці за умовами договору.

5.7.9. Проводити згідно з законодавством зовнішньоекономічну діяльність.

5.7.10. Брати участь у заходах, організованих міжнародними та закордонними організаціями.

5.7.11. Користуватись довгостроковими та короткостроковими кредитами у встановленому порядку.

5.7.12. Забезпечувати правовий захист своїх інтересів.

5.7.13. Відкривати в установах банків рахунки в національній та іноземній валюті для розрахункових операцій.

5.7.14. Користуватися у повному обсязі правами юридичної особи згідно з законодавством України та цим Статутом.

6. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНЦІЇ

6.1. Фінансова звітність Агенції надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Агенцією шляхом складання у порядку за формою, що визначається виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.2. Агенція звітує про стан виконання річного фінансового плану в порядку та за формою, що визначається Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.3. Агенція здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України. Фінансова звітність Агенції надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

6.4. Керівник Агенції зобов'язаний спрямовувати діяльність Агенції на виконання річного фінансового плану з метою одержання запланованих сум доходів, не припускаючись при цьому витрат невиробничого характеру, не передбачених річним фінансовим планом.

7. ПРИПИНЕННЯ АГЕНЦІЇ

7.1. Припинення Агенції здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням власника, а у випадках, передбачених законодавством України, за рішенням суду або відповідних органів державної влади. Припинення Агенції здійснюється комісією з припинення, яка утворюється органом, що прийняв рішення про припинення, або уповноваженим ним органом.

7.2. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження по управлінню справами Агенції. Комісія з припинення складає ліквідаційний баланс (передавальний акт, розподільчий баланс) Агенції і подає його на затвердження в установленому порядку.

7.3. У разі ліквідації Агенції її права та обов'язки переходять до правонаступника. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням власника. Претензії кредиторів до Агенції, задовольняються за рахунок її майна, якщо інше не передбачено законодавством України.

7.4. Агенція вважається припиненою з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про її припинення.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться відповідно до законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений.

 

Київський міський голова

В. Кличко