КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 27 жовтня 2011 року N 384/6600

Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про благоустрій населених пунктів", "Про охорону навколишнього природного середовища", Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 N 1045 (зі змінами та доповненнями), з метою охорони навколишнього природного середовища, збереження та відновлення зелених насаджень та покращення рекреаційних умов життя та здоров'я мешканців міста Києва, спрощення дозвільних процедур Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити:

1.1. Порядок видалення зелених насаджень на території міста Києва згідно з додатком 1.

1.2. Економічно обґрунтовані суми вартості створення та утримання зелених насаджень у місті Києві (кошториси 1 - 11) згідно з додатком 2.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановленому порядку:

2.1. Забезпечити ведення обліку зелених насаджень на території міста Києва та складання їх реєстру за видовим складом та віком.

2.2. Привести у відповідність до цього рішення свої нормативно-правові акти.

3. Взяти до відома, що це рішення діє в частині, що не суперечить Закону України "Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва".

4. Встановити, що:

4.1. Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, перераховуються заявником до спеціального фонду бюджету міста Києва без урахування ПДВ.

4.2. Кошти відновної вартості зелених насаджень використовуються на створення та відновлення зелених насаджень, капітальний ремонт об'єктів благоустрою, захист зелених насаджень від шкідників та збудників хвороб, підживлення зелених насаджень, проведення наукових досліджень з визначення передумов погіршення стану зелених насаджень та здійснення комплексу заходів з його покращення, розвиток розсадницької справи, закупівлю садивного матеріалу декоративних дерев і кущів, квіткової розсади, насіння газонних трав і квітів, родючого ґрунту, на фінансування заходів з оновлення зеленої зони м. Києва.

4.3. Складені та погоджені в установленому порядку, до набуття чинності цим рішенням, акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, висновки обстеження зелених насаджень підлягають приведенню у відповідність до цього рішення.

4.4. У випадку наявності на земельній ділянці, на якій передбачається знесення зелених насаджень (або яка передається у власність чи користування), дерев віком понад 30 років, пріоритетним передбачається їх збереження шляхом укладення охоронних договорів на зелені насадження відповідно до цього рішення та збереження їх при проектуванні та будівництві об'єктів містобудування.

5. З метою забезпечення гарантії стабільності суспільних відносин, непорушності прав і свобод громадян містобудівна документація (проекти забудови територій, розподілу територій, містобудівні обґрунтування з відповідними умовами та обмеженнями забудови земельних ділянок) та документація із землеустрою щодо земель, які потрапляють до Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, затвердженої рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 N 806/3381 (зі змінами та доповненнями), яка розроблена та погоджена в установленому порядку до набуття чинності законами України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах", "Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва", розглядається та затверджується Київською міською радою в установленому порядку.

6. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

6.1. Здійснювати реєстрацію державних актів на право власності чи постійного користування земельними ділянками, які відводяться юридичним та фізичним особам за проектами землеустрою, на яких знаходяться зелені насадження, за умови наявності документів, що підтверджують сплату відповідними суб'єктами відновної вартості зазначених зелених насаджень або укладених охоронних договорів на зелені насадження, що знаходяться на земельній ділянці (крім випадків, передбачених Порядком видалення зелених насаджень на території міста Києва, затвердженим цим рішенням).

6.2. При укладенні договорів оренди земельних ділянок для будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель, споруд та об'єктів благоустрою контролювати наявність укладених охоронних договорів на зелені насадження, що знаходяться на земельній ділянці, або, у разі їх відсутності, інформації Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" про відсутність зелених насаджень на земельній ділянці.

7. Головному управлінню містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити погодження генеральних планів будівництва (реконструкції тощо) об'єктів, планів прокладання інженерних мереж, дендропланів проектної документації з Головним управлінням екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке в свою чергу може залучати до розгляду фахівців Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" в установленому порядку.

8. Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" при здійсненні обстеження зелених насаджень пріоритетним заходом їх збереження передбачати пересадку зелених насаджень, а не їх видалення.

9. Внести зміни до підпункту 9.1.4 пункту 9 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051 (із змінами та доповненнями), а саме: замінити слова та цифри "Порядком видалення зелених насаджень на території м. Києва, затвердженим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.06.2007 N 811" новими словами "Порядком видалення зелених насаджень на території міста Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради".

10. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.06.2007 N 811 "Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва" (із змінами та доповненнями).

11. Рішення підлягає офіційному оприлюдненню шляхом його опублікування в газеті "Хрещатик" та на офіційному веб-порталі Київської міської ради.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань екологічної політики.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
27.10.2011 N 384/6600


ПОРЯДОК
видалення зелених насаджень на території міста Києва

1. Порядок видалення зелених насаджень на території міста Києва (далі - Порядок) визначає процедуру видалення дерев, кущів, газонів і квітників (далі - зелені насадження) на території міста Києва.

2. Порядок розроблено відповідно до законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про благоустрій населених пунктів", "Про регулювання містобудівної діяльності", Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 N 1045 (зі змінами та доповненнями), Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 N 127 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19.06.2009 за N 549/16565; Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 N 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за N 880/12754; Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051 (із змінами та доповненнями).

3. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

- реалізації містобудівної документації;

- реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

- знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах;

- відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

- досягнення деревом вікової межі;

- провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

4. Видалення зелених насаджень на території міста Києва здійснюється та розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на підставі ордера на видалення зелених насаджень (крім випадків, передбачених пунктом 15 цього Порядку).

5. Для видалення зелених насаджень заявник звертається до Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) або дозвільного центру з заявою про видалення зелених насаджень.

6. Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) затверджує склад постійно діючої комісії з обстеження зелених насаджень м. Києва (далі - комісія).

Робочий орган, який забезпечує діяльність комісії в частині надання послуг із обстеження зелених насаджень, нарахування відновної вартості, оформлення акта обстеження, визначається Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд".

До роботи в комісії в обов'язковому порядку залучаються заявник або його представники (юридична чи фізична особа), власник (користувач) земельної ділянки, інші заінтересовані організації.

Розмір тарифів (розцінок) на проведення обстежень та надання інших послуг Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" встановлюється цим комунальним об'єднанням за погодженням з Головним управлінням цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійною комісією Київради з питань екологічної політики та постійною комісією Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури у встановленому порядку.

Кошти за надані послуги перераховуються заявником Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд".

7. Комісія у п'ятиденний строк з моменту надходження заяви визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню, за зразком, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України "Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень" від 12.05.2009 N 127 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.06.2009 за N 549/16565.

8. Акт обстеження наявних зелених насаджень складається у чотирьох примірниках і подається заявником на погодження з територіальним органом Міністерства екології та природних ресурсів України, який протягом 15 днів погоджує його або надає вмотивовану відмову в погодженні, яка може бути оскаржене заявником у судовому порядку. Три примірники погодженого акта повертаються комісії, по одному з яких передається власнику (користувачу) земельної ділянки і заявнику.

Погоджений в установленому порядку акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, дійсний протягом двох років від зазначеної в цьому акті дати обстеження зелених насаджень.

9. Голова комісії в триденний строк з моменту погодження акта обстеження зелених насаджень направляє його до Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) для підготовки розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про видалення зелених насаджень.

10. Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) в триденний строк з моменту надходження акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, перевіряє правильність нарахування відновної вартості зелених насаджень, готує проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню, та сума відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, та передає його на погодження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

11. Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у місячний строк після надходження зазначеного проекту приймає рішення про видалення зелених насаджень і наступного дня після прийняття такого рішення зобов'язаний видати його копію заявнику для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

12. На підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про видалення зелених насаджень заявником до бюджету міста Києва сплачується відновна вартість зелених насаджень, розмір якої розраховується згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 N 127 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.06.2009 за N 549/16565.

13. Особливості сплати відновної вартості зелених насаджень у місті Києві:

13.1. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів та самосійних газонів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

досягнення деревом вікової межі;

провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

проведення робіт з гідронамиву на вільних від забудови ділянках, на яких відповідно до затвердженої містобудівної документації передбачається багатоповерхова та громадська забудова;

виконання будівельних робіт у міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни), при проведенні робіт по знесенню висотних перешкод на аеродромах і прилеглих до них територіях;

реалізації проектів реновації територій, зайнятих будинками першого індустріального домобудування, та інвестиційних проектів реконструкції будинків застарілого житлового фонду;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

13.2. У випадку передачі земельних ділянок безоплатно у власність фізичним особам та членам їх сімей, що на законних підставах володіють та користуються зазначеною земельною ділянкою (відповідно до матеріалів інвентаризації або правовстановлюючих документів), відновна вартість зелених насаджень, які створені та/або придбані і висаджені такими особами, не сплачується.

14. Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, видає ордер на видалення зелених насаджень за зразком, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України "Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень" від 12.05.2009 N 127 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.06.2009 за N 549/16565.

15. Деякі особливості видалення зелених насаджень в місті Києві:

15.1. Видалення зелених насаджень в межах земельної ділянки, відведеної у власність або користування суб'єктам господарювання для будівництва об'єктів містобудування, а також реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд, об'єктів благоустрою, здійснюється на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт, що подається до територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції України відповідно до статей 35 - 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

У разі відведення земельної ділянки для вищезазначених потреб, до моменту державної реєстрації прав на земельну ділянку замовник зобов'язаний укласти охоронний договір на зелені насадження, що знаходяться на земельній ділянці, відповідно до підпункту 16.2 пункту 16 цього Положення або сплатити відновну вартість зелених насаджень.

У випадку, якщо земельна ділянка відведена до моменту набуття чинності цим порядком замовник зобов'язаний сплатити відновну вартість зелених насаджень або укласти охоронний договір на зелені насадження, що знаходяться на земельній ділянці, до моменту виконання підготовчих робіт або будівельних робіт.

15.2. Враховуючи, що абзацом 10 підпункту 2.1 розділу 2 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 N 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за N 880/12754, встановлено, що газон - це певна ділянка однорідної території з штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або одернуванням, то визначення відновної вартості газону без отримання у КО "Київзеленбуд" документального підтвердження затрат на створення газону та догляду за ним не допускається.

15.3. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

У випадку укладення власником земельної ділянки охоронного договору на зелені насадження відповідно до підпункту 16.2 пункту 16 цього Положення, відновна вартість зелених насаджень, у разі їх видалення, сплачується в установленому порядку.

15.4. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовища здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості.

15.5. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта обстеження зелених насаджень, складеного та погодженого в установленому порядку.

15.6. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно, за умови попередньої фотофіксації зелених насаджень, з подальшим складанням акта обстеження зелених насаджень в установленому порядку.

Заява про оформлення акта обстеження видалених зелених насаджень разом з матеріалами фотофіксації повинна бути подана заявником до Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) протягом трьох календарних днів з дати аварійного знесення зелених насаджень.

15.7. Видалення зелених насаджень при встановленні тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві не допускається.

16. Особливості сплати відновної вартості зелених насаджень при вирішенні земельних питань:

16.1. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі, сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

16.2. При відведенні земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків, будинків садибного типу, спорудження інших об'єктів містобудування, а також реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд, об'єктів благоустрою та інших цілей, не пов'язаних із будівництвом, відновна вартість зелених насаджень не сплачується при умові збереження наявних на земельній ділянці зелених насаджень та наявності укладеного з Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" безстрокового та безоплатного охоронного договору на зелені насадження, які знаходяться на земельній ділянці, у формі згідно з додатком до цього Порядку.

16.2.1. Відповідно до охоронного договору на зелені насадження власник чи користувач земельної ділянки бере на себе зобов'язання зберігати та утримувати в належному стані зелені насадження, які знаходяться в межах земельної ділянки.

У випадку невиконання умов договору особа, яка взяла на себе зобов'язання, повинна сплатити відновну вартість зелених насаджень та штраф у розмірі 150 % відновної вартості (що є видом забезпечення виконання зобов'язань за договором).

Контроль за станом виконання охоронного договору на зелені насадження здійснює Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Київським комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" шляхом організації планових та позапланових виїзних перевірок стану зелених насаджень.

Охоронним договором на зелені насадження встановлюється порядок та періодичність проведення планових перевірок стану зелених насаджень (не частіше одного разу на рік).

Позапланові перевірки проводяться за наказом начальника Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) у разі наявності фактів порушення виконання охоронного договору на зелені насадження.

16.2.2. Для укладення (переукладення) охоронного договору на зелені насадження заявник звертається до Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" з відповідною заявою та завіреною відповідною ліцензованою проектною організацією копією документації із землеустрою, в якій визначено межі земельної ділянки.

16.2.3. Охоронний договір на зелені насадження укладається на підставі акта обстеження зелених насаджень, складеного відповідно до цього Порядку.

16.2.4. Акт обстеження наявних зелених насаджень складається у трьох примірниках, по одному з яких передається головою комісії заявнику, Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" та Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

16.2.5. У разі відсутності зелених насаджень на земельній ділянці Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" готує висновок про відсутність зелених насаджень на земельній ділянці та передає її заявнику.

16.2.5. У разі відсутності зелених насаджень на земельній ділянці Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" надає відповідну інформацію заінтересованим особам.

16.2.6. Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) в триденний строк з моменту надходження акта обстеження зелених насаджень вносить відповідні відомості до реєстру зелених насаджень у місті Києві.

16.2.7. Договір укладається в чотирьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких залишається в Київському комунальному об'єднанні зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд", один направляється до Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), а два передаються заявнику.

16.3. При здійсненні державної реєстрації правочинів щодо відчуження земельних ділянок за цивільно-правовими договорами Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) здійснює контроль за сплатою відновної вартості зелених насаджень або укладенням охоронного договору на зелені насадження набувачем права власності на земельну ділянку.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега


 

Додаток 1
до Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва


ОХОРОННИЙ ДОГОВІР
на зелені насадження

_____ від ____________

м. Київ

1. Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" (далі - КО "Київзеленбуд") в особі керівника ______________________________ (далі - уповноважений суб'єкт), з одного боку, та ______________________________ (далі - утримувач), з іншого боку, уклали цей договір про таке:

2. Утримувач бере на себе зобов'язання щодо зберігання та утримування в належному стані таких зелених насаджень:


N з/п

Вид зелених насаджень

Вік (років)

Висота (м)

Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від землі (см)

Кількість (шт.)

Якісний стан зелених насаджень

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 


Всього:

 

1. Дерев

_________________________________________________ одиниць

2. Кущів

_________________________________________________ одиниць

3. Газонів

_______________________________________________________ га

4. Квітників

_______________________________________________________ м2


Відновна вартість зелених насаджень станом на ____________ 20__ рік

1. Дерев

_________________________________________________ одиниць

2. Кущів

_________________________________________________ одиниць

3. Газонів

_______________________________________________________ га

4. Квітників

_______________________________________________________ м2


3. Зелені насадження, що підлягають охороні відповідно до цього договору, знаходяться на земельній ділянці:

місцезнаходження: _______________

площа: _________________________

Копія документації із землеустрою, в якій визначено межі земельної ділянки, є невід'ємною частиною цього договору.

4. Утримувач зобов'язується:

4.1. Утримувати в належному санітарному стані зелені насадження, зазначені в пункті 2 цього договору.

4.2. Протягом року здійснювати комплекс заходів із догляду за деревами і чагарниками, що включає: поливання, внесення добрив, вкриття, обприскування крон дерев, догляд за ґрунтом, боротьбу з бур'янами, обробку дупел і механічних пошкоджень, формування крон дерев і чагарників.

4.3. Здійснювати захист зелених насаджень від шкідників і хвороб.

4.4. Не допускати механічного пошкодження зелених насаджень.

4.5. Здійснювати підсівання газонів.

4.6. Самостійно або за допомогою спеціалізованих організацій здійснювати періодичний огляд зелених насаджень (не менше ніж двічі на рік - навесні та восени) з метою перевірки стану зелених насаджень.

4.7. Під час проведення робіт на земельній ділянці, на якій знаходяться зелені насадження:

- у разі будівельних робіт - огороджувати дерева;

- у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо утворювати лунки довкола наявних дерев;

- копати канави глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на віддалі не менше 2 м від дерева та 1,5 м від чагарника;

- не допускати засипання ґрунтом чагарників та стовбурів дерев;

- зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовувати його зняття, складування та залишати для подальшого використання;

- не допускати складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані меншій 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарника.

4.8. Безперешкодно допускати на територію земельної ділянки працівників Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та КО "Київзеленбуд" для здійснення контролю за виконанням умов цього договору.

4.9. Здійснювати видалення зелених насаджень лише на підставі ордера, виданого в установленому порядку.

4.10. Негайно повідомляти уповноваженого суб'єкта про будь-яке пошкодження зелених насаджень або загрозу їх пошкодження.

4.11. Відшкодовувати шкоду, завдану пошкодженням або знищенням зелених насаджень.

4.12. У разі відчуження частини земельної ділянки, на якій знаходяться зелені насадження, щодо яких укладено цей договір, переукласти охоронний договір на зелені насадження.

4.13. Спеціальні умови договору*:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________
* комплекс першочергових заходів щодо збереження зелених насаджень, які знаходяться на земельній ділянці.

5. Утримувач має право:

5.1. Залучати підприємства і організації незалежно від форм власності до виконання окремих робіт з утримування зелених насаджень.

5.2. У встановленому порядку (на підставі ордера, після сплати відновної вартості) видаляти зелені насадження, щодо яких укладено цей договір.

5.3. На власний розсуд озеленювати територію земельної ділянки, не створюючи при цьому несприятливого режиму для зелених насаджень, які охороняються.

5.4. Отримувати плоди від використання зелених насаджень.

5.5. Передати зелені насадження на зберігання уповноваженій особі з компенсацією витрат на пересадження.

6. Відповідальність утримувача:

6.1. У разі знищення або пошкодження зелених насаджень до ступеня припинення росту, у зв'язку із невиконанням умов договору утримувач сплачує відновну вартість зелених насаджень у сумі, розрахованій на момент повідомлення про пошкодження зелених насаджень (або виявлення таких пошкоджень уповноваженим органом) та штраф у розмірі 150 % відновної вартості зелених насаджень.

6.2. Утримувач не несе відповідальності за шкоду, завдану зеленим насадженням стихійним лихом, хворобою чи шкідниками, у разі, коли утримувачем було вжито заходи щодо збереження зелених насаджень та своєчасно повідомлено компетентному органу про небезпеку для зелених насаджень.

6.3. Утримувач не несе відповідальності за загибель дерев у разі досягнення ними вікової межі.

В такому випадку утримувач сплачує компенсацію в розмірі 50 % відновної вартості дерева.

7. Контроль за додержанням умов договору:

7.1. Контроль за додержанням умов цього договору здійснюється шляхом проведення періодичних планових та позапланових виїзних перевірок Головним управлінням екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) спільно з КО "Київзеленбуд".

Періодичні перевірки проводяться не частіше ніж один раз на рік (навесні та восени), про що повідомляється утримувачу не пізніше ніж за десять днів до дати проведення такої перевірки.

Позапланові перевірки проводяться за наказом Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) не частіше 2 разів на рік.

8. Цей договір є безоплатним, укладеним безстроково в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

9. Договір вступає в силу з моменту оформлення права користування чи права власності на земельну ділянку.

10. Договір припиняється у разі:

- сплати утримувачем відновної вартості зелених насаджень, які підлягають охороні відповідно до цього договору;

Або

- відчуження земельної ділянки, на якій знаходяться зелені насадження, щодо яких укладено цей договір, чи закінчення строку дії договору оренди земельної ділянки, на якій знаходяться зелені насадження.

11. У разі відчуження утримувачем частини земельної ділянки, на якій знаходяться зелені насадження, що підлягають охороні відповідно до цього договору, цей договір діє до моменту його переукладання утримувачем та укладання набувачем прав власності на відчужувану частину земельної ділянки охоронного договору на зелені насадження або сплати набувачем відновної вартості зелених насаджень.

12. Додатки (є невід'ємною частиною цього договору):

1. Акт обстеження зелених насаджень;

2. Документація із землеустрою.


Підписи та реквізити сторін:

 

Уповноважена особа

Утримувач

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради 
27.10.2011 N 384/6600


Кошторис N 1
вартості створення (посадки) одного дерева листяних порід та догляду за ним протягом дворічного періоду приживлення

(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 N 127)

Основа:

Кошторисна вартість

0,574 тис. грн.

креслення (специфікації) N

Кошторисна трудомісткість

0,009 тис. люд.-год.

 

Кошторисна заробітна плата

0,115 тис. грн.

 

Середній розряд робіт

2,6 розряд


Складений в поточних цінах станом на

N п/п

Шифр і номер позиції нормативу

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати праці робітників, люд.-год.
не зайнятих обслуговуванням машин

всього

експлуатації машин

всього

заробітної плати

експлуатації машин

заробітної плати

втому числі заробітної плати

втому числі заробітної плати

тих, що обслуговують машини

на одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Р18-84-10

Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою з додаванням рослинної землі до 100 %

10 шт.

0,1

991,48
525,49

__-__
-

99

53

__-__
-

46,38
-

5
-

2

С331-45

Перевезення дерев-саджанців на відстань 30 км

т

0,05

72,94
-

72,94
-

4

-

4
-

__-__
-

__-__
-

3

Р18-86-2

Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 1,0 х 0,8 м

10 шт.

0,1

271,07
271,07

__-__
-

27

27

__-__
-

18,72
-

2
-

4

С1429-75
варіант 4

Дерево листяне з оголеною кореневою системою

шт.

1

350,00
-

__-__
-

350

-

__-__
-

__-__
-

__-__
-

5

Р18-105-1

Перший рік
Догляд за саджанцями дерев з оголеною кореневою системою

10 шт.

 
0,1

 
185,66
143,21

 
42,45
9,24

 
19

 
14

 
5
1

 
12,73
0,69

 
1
-

6

Р18-105-1

Другий рік
Догляд за саджанцями дерев з оголеною кореневою системою

10 шт.

 
0,1

 
185,66
143,21

 
42,45
9,24

 
19

 
14

 
5
1

 
12,73
0,69

 
1
-

 

 

Разом, прямі витрати по кошторису, грн.

518

108

14
2

 

9
-

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

396

 

 

 

 

всього, заробітна плата, грн.

110

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

56

 

 

 

 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

-

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5

 

 

 

 

Прямі витрати будівельних робіт, грн.

518

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

396

 

 

 

 

заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.

108

 

 

 

 

заробітна плата в експлуатації машин, грн.

2

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

56

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

5

 

 

 

 

Всього, кошторисна вартість будівельних робіт, грн.

574

 

 

 

 

кошторисна трудомісткість, люд.-год.

9

 

 

 

 

кошторисна заробітна плата, грн.

115

 

 

 

 

Всього по кошторису, грн.

574

 

 

 

 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.

9

 

 

 

 

Кошторисна заробітна плата, грн.

115

 

 

 

 

ДБН Д.1.1-1-2000
п. 3.1.18.4

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

7

 

 

 

 

Всього по кошторису:

581

 

 

 

 


 

Кошторис N 2
вартості створення (посадки) одного дерева хвойних порід та догляду за ним протягом дворічного періоду приживлення

(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 N 127)

Основа:

Кошторисна вартість

1,606 тис. грн.

креслення (специфікації) N

Кошторисна трудомісткість

0,020 тис. люд.-год.

 

Кошторисна заробітна плата

0,255 тис. грн.

 

Середній розряд робіт

2,8 розряд


Складений в поточних цінах станом на

N п/п

Шифр і номер позиції нормативу

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати праці робітників, люд.-год.
не зайнятих обслуговуванням машин

всього

експлуатації машин

всього

заробітної плати

експлуатації машин

заробітної плати

втому числі заробітної плати

втому числі заробітної плати

тих, що обслуговують машини

на одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Р18-81-8

Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,8 х 0,8 х 0,5 м з додаванням рослинної землі до 50 %

10 шт.

0,1

1696,29
1013,02

__-__
-

170

101

__-__
-

89,41
-

9
-

2

С331-45

Перевезення дерев-саджанців на відстань 30 км

т

0,5

72,94
-

72,94
-

36

-

36

__-__
-

__-__
-

3

Р18-83-6

Садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,8 х 0,8 х 0,5 м автокраном

10 шт.

0,1

905,51
732,37

128,96
28,06

91

73

13
3

53,38
2,09

5
-

4

С1429-75 варіант 7

Дерево хвойне комове

шт.

1

1100,00
-

__-__
-

1100

-

__-__
-

__-__
-

__-__
-

5

Р18-104-6

Перший рік
Догляд за деревами або кущами з квадратною грудкою землі розміром 0,8 х 0,8 х 0,5 м

10 шт.

 
0,1

 
410,82
324,31

 
86,51
18,82

 
41

 
32

 
9
2

 
26,78
1,40

 
3
-

6

Р18-104-6

Другий рік
Догляд за деревами або кущами з квадратною грудкою землі розміром 0,8 х 0,8 х 0,5 м 10 шт.

 
0,1

 
410,82
324,31

 
86,51
18,82

 
41

 
32

 
9
2

 
26,78
1,40

 
3
-

 

 

Разом, прямі витрати по кошторису, грн.

1479

238

67
7

 

20
-

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

1174

 

 

 

 

всього, заробітна плата, грн.

245

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

127

 

 

 

 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

-

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

10

 

 

 

 

Прямі витрати будівельних робіт, грн.

1479

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

1174

 

 

 

 

заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.

238

 

 

 

 

заробітна плата в експлуатації машин, грн.

7

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

127

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

10

 

 

 

 

Всього, кошторисна вартість будівельних робіт, грн.

1606

 

 

 

 

кошторисна трудомісткість, люд.-год.

20

 

 

 

 

кошторисна заробітна плата, грн.

255

 

 

 

 

Всього по кошторису, грн.

1606

 

 

 

 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.

20

 

 

 

 

Кошторисна заробітна плата, грн.

255

 

 

 

 

ДБН Д.1.1-1-2000
п. 3.1.18.4

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

15

 

 

 

 

Всього по кошторису:

1621

 

 

 

 


 

Кошторис N 3
вартості створення (посадки) одного куща листяних порід та догляду за ним протягом дворічного періоду приживлення

(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 N 127)

Основа:

Кошторисна вартість

0,120 тис. грн.

креслення (специфікації) N

Кошторисна трудомісткість

0,004 тис. люд.-год.

 

Кошторисна заробітна плата

0,041 тис. грн.

 

Середній розряд робіт

2,4 розряд


Складений в поточних цінах станом на

N п/п

Шифр і номер позиції нормативу

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати праці робітників, люд.-год.
не зайнятих обслуговуванням машин

всього

експлуатації машин

всього

заробітної плати

експлуатації машин

заробітної плати

втому числі заробітної плати

втому числі заробітної плати

тих, що обслуговують машини

на одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Р18-87-10

Підготовка вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи з додаванням рослинної землі до 100 %

10 шт.

0,1

344,27
191,70

__-__
-

34

19

__-__
-

17,04
-

2
-

2

Р18-89-2

Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,7 х 0,5 м

10 шт.

0,1

49,83
49,83

__-__
-

5

5

__-__
-

3,81
-

__-__
-

3

С1429-75
варіант 8

Чагарник листяний

шт.

1

41,67
-

__-__
-

42

-

__-__
-

__-__
-

__-__
-

4

Р18-105-2

Перший рік
Догляд за саджанцями кущів з оголеною кореневою системою в групових насадженнях

10 шт.

 
0,1

 
91,08
76,66

 
14,42
3,14

 
9

 
8

 
1
-

 
6,33
0,23

 
1
-

5

Р18-105-2

Другий рік
Догляд за саджанцями кущів з оголеною кореневою системою в групових насадженнях

10 шт.

 
0,1

 
91,08 76,66

 
14,42
3,14

 
9

 
8

 
1
-

 
6,33
0,23

 
1
-

 

 

Разом, прямі витрати по кошторису, грн.

99

40

2
-

 

4
-

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

57

 

 

 

 

всього заробітна плата, грн.

40

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

21

 

 

 

 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

-

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

1

 

 

 

 

Прямі витрати будівельних робіт, грн.

99

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

57

 

 

 

 

заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.

40

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

21

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

1

 

 

 

 

Всього, кошторисна вартість будівельних робіт, грн.

120

 

 

 

 

кошторисна трудомісткість, люд.-год.

4

 

 

 

 

кошторисна заробітна плата, грн.

41

 

 

 

 

Всього по кошторису, грн.

120

 

 

 

 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.

4

 

 

 

 

Кошторисна заробітна плата, грн.

41

 

 

 

 

ДБН Д.1.1-1-2000
п. 3.1.18.4

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

3

 

 

 

 

Всього по кошторису:

123

 

 

 

 


 

Кошторис N 4
вартості створення (посадки) одного куща хвойних порід та догляду за ним протягом дворічного періоду приживлення

(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 N 127)

Основа:

Кошторисна вартість

0,139 тис. грн.

креслення (специфікації) N

Кошторисна трудомісткість

0,004 тис. люд.-год.

 

Кошторисна заробітна плата

0,041 тис. грн.

 

Середній розряд робіт

2,4 розряд


Складений в поточних цінах станом на

N п/п

Шифр і номер позиції нормативу

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати праці робітників, люд.-год.
не зайнятих обслуговуванням машин

всього

експлуатації машин

всього

заробітної плати

експлуатації машин

заробітної плати

втому числі заробітної плати

втому числі заробітної плати

тих, що обслуговують машини

на одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Р18-87-10

Підготовка вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи з додаванням рослинної землі до 100 %

10 шт.

0,1

344,27
191,70

__-__
-

34

19

__-__
-

17,04
-

2
-

2

Р18-89-2

Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,7 х 0,5 м

10 шт.

0,1

49,83
49,83

__-__
-

5

5

__-__
-

3,81
-

__-__
-

3

С1429-75
варіант 11

Чагарник хвойний

шт.

1

61,07
-

__-__
-

61

-

__-__
-

__-__
-

__-__
-

4

Р18-105-2

Перший рік
Догляд за саджанцями кущів з оголеною кореневою системою в групових насадженнях

10 шт.

 
0,1

 
91,08
76,66

 
14,42
3,14

 
9

 
8

 
1
-

 
6,33
0,23

 
1
-

5

Р18-105-2

Другий рік
Догляд за саджанцями кущів з оголеною кореневою системою в групових насадженнях

10 шт.

 
0,1

 
91,08
76,66

 
14,42
3,14

 
9

 
8

 
1
-

 
6,33
0,23

 
1
-

 

 

Разом, прямі витрати по кошторису, грн.

118

40

2
-

 

4
-

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

76

 

 

 

 

всього заробітна плата, грн.

40

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

21

 

 

 

 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

-

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

1

 

 

 

 

Прямі витрати будівельних робіт, грн.

118

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

76

 

 

 

 

заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.

40

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

21

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

1

 

 

 

 

Всього, кошторисна вартість будівельних робіт, грн.

139

 

 

 

 

кошторисна трудомісткість, люд.-год.

4

 

 

 

 

кошторисна заробітна плата, грн.

41

 

 

 

 

Всього по кошторису, грн.

139

 

 

 

 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.

4

 

 

 

 

Кошторисна заробітна плата, грн.

41

 

 

 

 

ДБН Д.1.1-1-2000
п. 3.1.18.4

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

3

 

 

 

 

Всього по кошторису:

142

 

 

 

 


 

Кошторис N 5
вартості створення 1 м кв. газону з внесенням рослинного ґрунту шаром 15 см

(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 N 127)

Основа

Кошторисна вартість

0,038 тис. грн.

креслення (специфікації) N

Кошторисна трудомісткість

0,002 тис. люд.-год.

 

Кошторисна заробітна плата

0,016 тис. грн.

 

Середній розряд робіт

2,2 розряд


Складений в поточних цінах станом на

N п/п

Шифр і номер позиції нормативу

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати праці робітників, люд.-год.
не зайнятих обслуговуванням машин

всього

експлуатації машин

всього

заробітної плати

експлуатації машин

заробітної плати

втому числі заробітної плати

втому числі заробітної плати

тих, що обслуговують машини

на одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Р18-96-4

Підготовка грунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см

100 м2

0,01

2038,64
834,14

__-__
-

20

8

__-__
-

72,22
-

1
-

2

Р18-96-6

Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну

100 м2

0,01

241,03
116,89

__-__
-

2

1

__-__
-

9,48
-

__-__
-

3

Р18-107-3

Догляд за звичайними газонами

100 м2

0,01

706,51
706,51

__-__
-

7

7

__-__
-

61,17
-

1
-

 

 

Разом, прямі витрати по кошторису, грн.

29

16

__-__
-

 

2
-

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

13

 

 

 

 

всього заробітна плата, грн.

16

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

9

 

 

 

 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

-

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

 

 

 

 

 

Прямі витрати будівельних робіт, грн.

29

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

13

 

 

 

 

заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.

16

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

9

 

 

 

 

Всього, кошторисна вартість будівельних робіт, грн.

38

 

 

 

 

кошторисна трудомісткість, люд.-год.

2

 

 

 

 

кошторисна заробітна плата, грн.

16

 

 

 

 

Всього по кошторису, грн.

38

 

 

 

 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.

2

 

 

 

 

Кошторисна заробітна плата, грн.

16

 

 

 

 

ДБН Д.1.1-1-2000
п. 3.1.18.4

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

1

 

 

 

 

Всього по кошторису:

39

 

 

 

 


 

Кошторис N 6
вартості створення 1 м кв. квітника з однолітників

(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.09 N 127)

Основа

Кошторисна вартість

0,293 тис. грн.

креслення (специфікації) N

Кошторисна трудомісткість

0,004 тис. люд.-год.

 

Кошторисна заробітна плата

0,066 тис. грн.

 

Середній розряд робіт

2,5 розряд


Складений в поточних цінах станом на

N п/п

Шифр і номер позиції нормативу

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати праці робітників, люд.-год.
не зайнятих обслуговуванням машин

всього

експлуатації машин

всього

заробітної плати

експлуатації машин

заробітної плати

втому числі заробітної плати

втому числі заробітної плати

тих, що обслуговують машини

на одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Р18-98-1

Підготовка грунту під квітники, товщина шару насипки 20 см

100 м2

0,01

2579,90
973,90

__-__
-

26

10

__-__
-

84,32
-

1
-

2

Р18-99-1

Садіння багаторічних квітників при густоті садіння 1,6 тис. шт. квітів на 100 м2

100 м2

0,01

3087,95
2978,87

__-__
-

31

30

__-__
-

243,77
-

2
-

3

Р18-99-2

На кожні 1000 шт. висаджуваних квітів додавати або виключати до норми 18-99-1

100 м2

0,034

151,77
151,77

__-__
-

5

5

__-__
-

12,42
-

__-__
-

4

С1429-75
варіант 12

Квітники літники

шт.

50

3,50
-

__-__
-

175

-

__-__
-

__-__
-

__-__
-

5

Р18-107-1

Догляд за квітниками з багатолітників

100 м2

0,01

2439,44
1658,46

780,98
169,94

24

17

7
2

143,59
12,68

1
-

 

 

Разом, прямі витрати по кошторису, грн.

261

62

7
2

 

4
-

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

192

 

 

 

 

всього заробітна плата, грн.

64

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

32

 

 

 

 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

-

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

2

 

 

 

 

Прямі витрати будівельних робіт, грн.

261

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

192

 

 

 

 

заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.

62

 

 

 

 

заробітна плата в експлуатації машин, грн.

2

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

32

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

2

 

 

 

 

Всього, кошторисна вартість будівельних робіт, грн.

293

 

 

 

 

кошторисна трудомісткість, люд.-год.

4

 

 

 

 

кошторисна заробітна плата, грн.

66

 

 

 

 

Всього по кошторису, грн.

293

 

 

 

 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.

4

 

 

 

 

Кошторисна заробітна плата, грн.

66

 

 

 

 

ДБН Д.1.1-1-2000
п. 3.1.18.4

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

3

 

 

 

 

Всього по кошторису:

296

 

 

 

 


 

Кошторис N 7
вартості створення 1 м кв. квітника з багатолітників

(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 N 127)

Основа

Кошторисна вартість

0,421 тис. грн.

креслення (специфікації) N

Кошторисна трудомісткість

0,004 тис. люд.-год.

 

Кошторисна заробітна плата

0,064 тис. грн.

 

Середній розряд робіт

2,5 розряд


Складений в поточних цінах станом на

N п/п

Шифр і номер позиції нормативу

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати праці робітників, люд.-год.
не зайнятих обслуговуванням машин

всього

експлуатації машин

всього

заробітної плати

експлуатації машин

заробітної плати

втому числі заробітної плати

втому числі заробітної плати

тих, що обслуговують машини

на одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Р18-98-1

Підготовка грунту під квітники, товщина шару насипки 20 см

100 м2

0,01

2579,90
973,90

__-__
-

26

10

__-__
-

84,32
-

1
-

2

Р18-99-1

Садіння багаторічних квітників при густоті садіння 1,6 тис. шт. квітів на 100 м2

100 м2

0,01

3087,95
2978,87

__-__
-

31

30

__-__
-

243,77
-

2
-

3

Р18-99-2

На кожні 1000 шт. висаджуваних квітів додавати або виключати до норми 18-99-1

100 м2

0,02

151,77
151,77

__-__
-

3

3

__-__
-

12,42
-

__-__
-

4

С1429-75
варіант 13

Квітники багатолітні

шт.

36

8,50
-

__-__
-

306

-

__-__
-

__-__
-

__-__
-

5

Р18-107-1

Догляд за квітниками з багатолітників

100 м2

0,01

2439,44
1658,46

780,98
169,94

24

17

7
2

143,59
12,68

1
-

 

 

Разом, прямі витрати по кошторису, грн.

390

60

7
2

 

4
-

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

323

 

 

 

 

всього заробітна плата, грн.

62

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

31

 

 

 

 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

 

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

2

 

 

 

 

Прямі витрати будівельних робіт, грн.

390

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

323

 

 

 

 

заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.

60

 

 

 

 

заробітна плата в експлуатації машин, грн.

2

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

31

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

2

 

 

 

 

Всього, кошторисна вартість будівельних робіт, грн.

421

 

 

 

 

кошторисна трудомісткість, люд.-год.

4

 

 

 

 

кошторисна заробітна плата, грн.

64

 

 

 

 

Всього по кошторису, грн.

421

 

 

 

 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.

4

 

 

 

 

Кошторисна заробітна плата, грн.

64

 

 

 

 

ДБН Д.1.1-1-2000
п. 3.1.18.4

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

3

 

 

 

 

Всього по кошторису:

424

 

 

 

 


 

Кошторис N 8
вартості утримання одного дерева протягом року

(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 N 127)

Основа:

Кошторисна вартість

0,059 тис. грн.

креслення (специфікації) N

Кошторисна трудомісткість

0,003 тис. люд.-год.

 

Кошторисна заробітна плата

0,035 тис. грн.

 

Середній розряд робіт

2,7 розряд


Складений в поточних цінах станом на

N п/п

Шифр і номер позиції нормативу

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати праці робітників, люд.-год.
не зайнятих обслуговуванням машин

всього

експлуатації машин

всього

заробітної плати

експлуатації машин

заробітної плати

втому числі заробітної плати

втому числі заробітної плати

тих, що обслуговують машини

на одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Р18-104-6

Догляд за деревами або кущами з квадратною грудкою землі розміром 0,8 х 0,8 х 0,5 м

10 шт.

0,1

410,82
324,31

86,51
18,82

41

32

9
2

26,78
1,40

3
-

 

 

Разом, прямі витрати по кошторису, грн.

41

32

9
2

 

3
-

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

-

 

 

 

 

всього заробітна плата, грн.

34

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

18

 

 

 

 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

-

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

1

 

 

 

 

Прямі витрати будівельних робіт, грн.

41

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.

32

 

 

 

 

заробітна плата в експлуатації машин, грн.

2

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

18

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

1

 

 

 

 

Всього, кошторисна вартість будівельних робіт, гри.

59

 

 

 

 

кошторисна трудомісткість, люд.-год.

3

 

 

 

 

кошторисна заробітна плата, грн.

35

 

 

 

 

Всього по кошторису, грн.

59

 

 

 

 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.

3

 

 

 

 

Кошторисна заробітна плата, грн.

35

 

 

 

 

ДБН Д.1.1-1-2000
п. 3.1.18.4

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

2

 

 

 

 

Всього по кошторису:

61

 

 

 

 


 

Кошторис N 9
вартості утримання одного куща протягом року

(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 N 127)

Основа:

Кошторисна вартість

0,013 тис. грн.

креслення (специфікації) N

Кошторисна трудомісткість

0,001 тис. люд.-год.

 

Кошторисна заробітна плата

0,008 тис. грн.

 

Середній розряд робіт

2,7 розряд


Складений в поточних цінах станом на

N п/п

Шифр і номер позиції нормативу

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати праці робітників, люд.-год.
не зайнятих обслуговуванням машин

всього

експлуатації машин

всього

заробітної плати

експлуатації машин

заробітної плати

втому числі заробітної плати

втому числі заробітної плати

тих, що обслуговують машини

на одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Р18-105-2

Догляд за саджанцями кущів з оголеною кореневою системою в групових насадженнях

10 шт.

0,1

91,08
76,66

14,42
3,14

9

8

1
-

6,33
0,23

1
-

 

 

Разом, прямі витрати по кошторису, грн.

9

8

1

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

-

 

 

 

 

всього заробітна плата, грн.

8

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

4

 

 

 

 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

-

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

-

 

 

 

 

Прямі витрати будівельних робіт, грн.

9

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.

8

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

4

 

 

 

 

Всього, кошторисна вартість будівельних робіт, грн.

13

 

 

 

 

кошторисна трудомісткість, люд.-год.

1

 

 

 

 

кошторисна заробітна плата, грн.

8

 

 

 

 

Всього по кошторису, грн.

13

 

 

 

 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.

1

 

 

 

 

Кошторисна заробітна плата, грн.

8

 

 

 

 

ДБН Д.1.1-1-2000 п. 3.1.18.4

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

1

 

 

 

 

Всього по кошторису:

14

 

 

 

 


 

Кошторис N 10
вартості пересадки одного дерева з глибою ґрунту

(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 N 127)

Основа:

Кошторисна вартість

0,851 тис. грн.

креслення (специфікації) N

Кошторисна трудомісткість

0,037 тис. люд.-год.

 

Кошторисна заробітна плата

0,505 тис. грн.

 

Середній розряд робіт

3,3 розряд


Складений в поточних цінах станом на

N п/п

Шифр і номер позиції нормативу

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати праці робітників, люд.-год.
не зайнятих обслуговуванням машин

всього

експлуатації машин

всього

заробітної плати

експлуатації машин

заробітної плати

втому числі заробітної плати

втому числі заробітної плати

тих, що обслуговують машини

на одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Р18-101-7

Заготовлення дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,8 х 0,8 х 0,5 м

10 шт.

0,1

2771,47
2460,27

311,20
103,80

277

246

31
10

179,32
5,75

18
1

2

Р18-81-7

Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,8 х 0,8 х 0,5 м з додаванням рослинної землі до 25 %

10 шт.

0,1

1195,74
853,83

__-__
-

120

85

__-__
-

75,36
-

8
-

3

С331-45

Перевезення дерев-саджанців на відстань 30 км

т

0,5

72,94
-

72,94
-

36

-

36
-

__-__
-

__-__
-

4

Р18-83-6

Садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,8 х 0,8 х 0,5 м автокраном

10 шт.

0,1

905,51
732,37

128,96
28,06

91

73

13
3

53,38
2,09

5
-

5

Р18-104-6

Догляд за деревами або кущами з квадратною грудкою землі розміром 0,8 х 0,8 х 0,5 м

10 шт.

0,1

821,63
648,61

173,02
37,65

82

65

17
4

53,56
2,81

5
-

 

 

Разом, прямі витрати по кошторису, грн.

606

469

97
17

 

36
1

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

40

 

 

 

 

всього заробітна плата, грн.

486

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

245

 

 

 

 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

-

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

19

 

 

 

 

Прямі витрати будівельних робіт, грн.

606

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

40

 

 

 

 

заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.

469

 

 

 

 

заробітна плата в експлуатації машин, грн.

17

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

245

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

19

 

 

 

 

Всього, кошторисна вартість будівельних робіт, грн.

851

 

 

 

 

кошторисна трудомісткість, люд.-год.

37

 

 

 

 

кошторисна заробітна плата, грн.

505

 

 

 

 

Всього по кошторису, грн.

851

 

 

 

 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.

37

 

 

 

 

Кошторисна заробітна плата, грн.

505

 

 

 

 

ДБН Д.11-1-2000
п. 3.1.18.4

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

27

 

 

 

 

Всього по кошторису:

878

 

 

 

 


 

Кошторис N 11
вартості пересадки одного куща з глибою грунту

(Згідно з Методикою визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 N 127)

Основа:

Кошторисна вартість

0,119 тис. грн.

креслення (специфікації) N

Кошторисна трудомісткість

0,005 тис. люд.-год.

 

Кошторисна заробітна плата

0,058 тис. грн.

 

Середній розряд робіт

3,4 розряд


Складений в поточних цінах станом на

N п/п

Шифр і номер позиції нормативу

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати праці робітників, люд.-год.
не зайнятих обслуговуванням машин

всього

експлуатації машин

всього

заробітної плати

експлуатації машин

заробітної плати

втому числі заробітної плати

втому числі заробітної плати

тих, що обслуговують машини

на одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Р18-101-2

Заготовлення дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,25 х 0,2 м

10 шт.

0,1

539,07
267,09

__-__
-

54

27

__-__
-

19,01
-

2
-

2

Р18-87-7

Підготовка вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи з додаванням рослинної землі до 25 %

10 шт.

0,1

157,23
118,69

__-__
-

16

12

__-__
-

10,55
-

1
-

3

Р18-83-1

Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,2 х 0,15 м та 0,25 х 0,2 м вручну

10 шт.

0,1

140,19
97,00

37,65
8,19

14

10

4
1

7,07
0,61

1
-

4

Р18-104-1

Догляд за деревами або кущами з круглою грудкою землі розміром 0,2 х 0,15 м та 0,25 х 0,2 м

10 шт.

0,1

79,73
63,13

14,42
3,14

8

6

1
-

5,01
0,23

1
-

 

 

Разом, прямі витрати по кошторису, грн.

92

55

5
1

 

5
-

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

32

 

 

 

 

всього заробітна плата, грн.

56

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

27

 

 

 

 

трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.

-

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

2

 

 

 

 

Прямі витрати будівельних робіт, грн.

92

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

32

 

 

 

 

заробітна плата робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.

55

 

 

 

 

заробітна плата в експлуатації машин, грн.

1

 

 

 

 

Загальновиробничі витрати, грн.

27

 

 

 

 

заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

2

 

 

 

 

Всього, кошторисна вартість будівельних робіт, грн.

119

 

 

 

 

кошторисна трудомісткість, люд.-год.

5

 

 

 

 

кошторисна заробітна плата, грн.

58

 

 

 

 

Всього по кошторису, грн.

119

 

 

 

 

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.

5

 

 

 

 

Кошторисна заробітна плата, грн.

58

 

 

 

 

ДБН Д.1.1-1-2000
п. 3.1.18.4

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

4

 

 

 

 

Всього по кошторису:

123

 

 

 

 


 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега