КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 24 червня 1999 року N 317/418

Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру

З метою впорядкування організації і проведення недержавних масових заходів, керуючись статтею 39 Конституції України, п. 1 статті 4 та п. 15 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", п. 3 статті 18 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру (додається).

2. Київській міській державній адміністрації визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Представника Президента України від 26.11.93 N 1200.

 

Міський голова

О. Омельченко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 24 червня 1999 р. N 317/418


ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ
та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру

Порядок організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру розроблено відповідно до Конституції України, Законів України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою забезпечення прав і свобод громадян та правового регулювання організації і проведення недержавних масових заходів.

1. Для проведення недержавних масових заходів, за винятком проведення похоронних процесій (надалі - заходи), їх організаторами не пізніше ніж за 10 днів до проведення подається письмове повідомлення до виконавчого органу Київської міської Ради. У повідомленні зазначається мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім'я організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури. Повідомлення підписується організаторами заходів.

2. Організаторами заходів можуть бути об'єднання громадян, громадяни віком не молодше 18 років, за винятком осіб, визнаних у встановленому законом порядку повністю або частково недієздатними, а також осіб, які перебувають під арештом, тримаються під вартою або у місцях позбавлення волі. Організаторами заходів повинні бути не менше трьох осіб. Якщо ініціатором заходів виступає об'єднання громадян (політична або громадська організація), від його імені виступають уповноважені (згідно із статутом даного об'єднання громадян) особи - представники об'єднання громадян, які виступають як організатори. Особи визначаються організаторами заходів з моменту здійснення дій, спрямованих на їх організацію і проведення. Під діями, спрямованими на організацію і проведення заходів, слід розуміти розповсюдження в будь-якій формі інформації про заходи, що готуються, а також вчинення інших дій щодо забезпечення явки учасників цих заходів.

3. Посадова особа, уповноважена виконавчим органом Київської міської ради, приймає від організаторів повідомлення про проведення заходу, зазначає на копії цього повідомлення час і дату його прийняття, посаду, прізвище, ім'я, номер службового телефону, засвідчує підписом та печаткою відповідного органу. Копія повідомлення про проведення заходів залишається у їх організаторів.

Посадові особи у дводенний термін (не враховуючи офіційних вихідних та святкових днів) розглядають повідомлення і повідомляють про прийняте рішення заінтересованих осіб. У разі наявності умов, передбачених пунктом 5 Порядку, виконавчий орган Київської міської ради у встановленому порядку звертається до суду з метою отримання його рішення щодо обмеження проведення заходів, про що повідомляє їх організаторів.

4. Заходи можуть проводитися з 9 до 23 години.

5. У проведенні заходів може бути відмовлено за таких умов:

5.1. якщо заходи намічено провести в місці і в час, який вже надано для іншого заходу, або у які обмежується чи забороняється проведення даного виду заходів;

5.2. якщо проведення заходів безпосередньо створить перешкоди у роботі підприємств, установ і організацій чи загрожуватиме життєзабезпеченню населення, життю, здоров'ю та безпеці громадян, порушуватиме громадський порядок та санітарно-гігієнічні вимоги;

5.3. якщо запланована кількість учасників заходу перевищує можливості відповідної території;

5.4. у разі введення надзвичайного або воєнного стану, що поширюється на території м. Києва.

6. За наявності підстав для відмови у проведенні заходів згідно з повідомленням виконавчий орган Київської міської ради повинен запропонувати провести захід в іншому місці або в іншій формі. У разі прийняття одного із запропонованих варіантів організатори підтверджують свою згоду новим письмовим повідомленням, яке оформлюється у відповідності до цього Порядку.

7. Обов'язки організаторів і учасників заходів:

Організатори заходів зобов'язані:

7.1. дотримуватись місця, часу, мети і форми проведення заходу, зазначених у повідомленні, а також оголосити про них як завчасно, так і на початку проведення заходу;

7.2. забезпечити безпеку учасників заходу у зв'язку з використанням під час його проведення засобів підвищеної небезпеки (автомобілі, піротехнічні засоби, великогабаритні та висотні конструкції тощо);

7.3. забезпечити додержання учасниками заходів, запрошених організаторами, громадського порядку;

7.4. призупиняти заходи у разі вчинення їх учасниками протиправних дій;

7.5. виконувати всі законні вимоги працівників міліції та інших посадових осіб, які здійснюють функції щодо дотримання правопорядку;

7.6. повідомляти учасників про закінчення заходу;

7.7. мати розпізнавальний знак організатора заходу;

7.8. учасники заходів під час їх проведення зобов'язані дотримуватись громадського порядку, виконувати всі законні вимоги організаторів, уповноважених ними осіб, працівників міліції та інших посадових осіб, які здійснюють функції щодо дотримання порядку. Учасникам заходів забороняється мати при собі зброю та інші засоби, спеціально призначені для фізичного ушкодження, а також вибухові, займисті, радіоактивні, отруйні та інші небезпечні речовини, засоби наглядної агітації, які принижують честь та гідність інших громадян, спеціально маскувати своє обличчя, крім випадків, якщо це зумовлено особливостями сценарію їх проведення;

7.9. учасникам заходів забороняється приводити, привозити чи приносити з собою тварин, які можуть завдати фізичних ушкоджень, крім випадку, коли наявність на заходах домашніх тварин погоджена з організаторами та обумовлена в повідомленні;

7.10. учасники заходів повинні покинути територію, на якій вони проводяться, і розійтися після їх закінчення, а також у тому разі, коли організатори заходів або службова особа, яка уповноважена здійснювати функції щодо дотримання правопорядку, оголошують про відмову у проведенні заходів на підставі рішень суду, Київської міської ради або її виконавчого органу (при проведенні заходів під їх патронатом).

8. Виконавчий орган Київської міської ради зобов'язаний:

8.1. забезпечити необхідні умови для проведення заходів, дотримання санітарно-гігієнічних вимог і в разі потреби надання громадянам медичної допомоги;

8.2. за наявності підстав запропонувати інше місце і час для проведення заходів.

9. З метою дотримання громадського порядку, законності, запобігання групових порушень, недопущення масових заворушень, забезпечення безпеки та нормальної діяльності установ вищих органів влади, визначаються території в межах встановленого землекористування з тимчасовим обмеженням проведення масових заходів біля Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України.

Проведення будь-яких недержавних масових заходів поблизу вказаних установ здійснюється лише за окремими рішеннями Київської міської ради або її виконавчого органу.

10. Під час проведення заходів працівники правоохоронних органів виконують свої повноваження щодо забезпечення громадського порядку відповідно до законів, які регламентують їх діяльність.

11. Посадові особи, організатори, учасники та громадяни, що порушують порядок проведення заходів, несуть відповідальність згідно з чинними законами України.

12. Матеріальні збитки, що були завдані під час проведення заходів державі, кооперативним, іншим громадським об'єднанням або громадянам, підлягають відшкодуванню у встановленому законом порядку. 

____________

 

Надруковано:
"Хрещатик",
N 58, 17 серпня 1999 р.