КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 20 червня 2017 року N 439/2661

Про припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" на підставі рішень Київської міської ради від 21.12.2000 N 128/1105, від 21.12.2000 N 129/1106, від 21.12.2000 N 131/1108 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від 25.11.2002, від 28.09.2006, від 29.12.2006, від 30.04.2007, від 07.11.2013, від 30.11.2016 відповідно до рішень Київської міської ради від 28.09.2006 N 31/88, від 28.09.2006 N 102/159, від 26.04.2007 N 474/1135, від 23.10.2013 N 274/9762, від 28.07.2016 N 854/854, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.12.2006 N 1868)

Відповідно до статей 317, 319 та 327 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою впорядкування існуючих у місті Києві систем енергопостачання, збереження цілісності технологічного і майнового енергетичного комплексу столиці України, а також з метою ефективного використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Для забезпечення непереривності технологічного процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам міста Києва та недопущення виникнення позаштатних ситуацій під час опалювального сезону 2017 - 2018 років продовжити дію Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською радою від 21.12.2000 N 128/1105, від 21.12.2000 N 129/1106, від 21.12.2000 N 131/1108 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від 25.11.2002, від 28.09.2006, від 29.12.2006, від 30.04.2007, від 07.11.2013, від 30.11.2016 відповідно до рішень Київської міської ради від 28.09.2006 N 31/88, від 28.09.2006 N 102/159, від 26.04.2007 N 474/1135, від 23.10.2013 N 274/9762, від 28.07.2016 N 854/854, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.12.2006 N 1868), до 26 квітня 2018 року включно та внести відповідні зміни до Угоди згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) підписати з ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" додаткову угоду згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Припинити дію Угоди, зазначеної в пункті 1 цього рішення з 27 квітня 2018 року.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

4.1. Визначити комунальне підприємство та закріпити за ним на праві господарського відання майно комунальної власності територіальної громади міста Києва, повернуте із володіння та користування ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" після припинення Угоди.

4.2. З метою виконання умов Угоди утворити комісію з проведення інвентаризації майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданого ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" відповідно до Угоди, та визначення обсягів поліпшень, здійснених в процесі експлуатації майна, у тому числі обсягу компенсації ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" вартості витрат на поліпшення, здійснені протягом терміну дії Угоди, та за результатами її роботи надати пропозиції Київській міській раді.

4.3. Розробити у термін до 30.06.2017 проект договору про визначення процедури та умов повернення майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданого ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" відповідно до Угоди, погодивши його умови з ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", постійною комісією Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу і постійною комісією Київської міської ради з питань власності, підписавши його та надати на затвердження Київській міській раді в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності, постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
20.06.2017 N 439/2661


ДОДАТКОВА УГОДА N
до Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001

м. Київ

"___" ____________ 2017


Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), далі - АДМІНІСТРАЦІЯ, в особі Київського міського голови Кличка Віталія Володимировича, який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з однієї сторони, та Публічне акціонерне товариство "КИЇВЕНЕРГО", далі - ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК, в особі генерального директора Фоменка Олександра Валерійовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом іменовані - СТОРОНИ, відповідно до рішення Київської міської ради від "     " ____________ 2017 року N ___"Про припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" на підставі рішень Київської міської ради від 21.12.2000 N 128/1105, від 21.12.2000 N 129/1106, від 21.12.2000 N 131/1108 (зі змінами, внесеними додатковими угодами від 25.11.2002, від 28.09.2006, від 29.12.2006, від 30.04.2007, від 07.11.2013, від 30.11.2016 відповідно до рішень Київської міської ради від 28.09.2006 N 31/88, від 28.09.2006 N 102/159, від 26.04.2007 N 474/1135, від 23.10.2013 N 274/9762, від 28.07.2016 N 854/854, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 29.12.2006 N 1868)", керуючись частиною першою статті 651, частиною першою статті 653 та статтею 654 Цивільного кодексу України, уклали цю додаткову угоду до Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" (далі - Додаткова угода), про таке:

СТОРОНИ дійшли згоди:

I. Внести до Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" (далі - Угода), такі зміни:

У розділі 5 "ТЕРМІН ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ" пункт 5.1 Угоди викласти у такій редакції:

"5.1. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання повноважними представниками обох Сторін і скріплення печатками Сторін і діє до 26 квітня 2018 року включно".

II. Інші умови Угоди, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго", не змінені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

III. Ця Додаткова угода складена українською мовою, у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної СТОРОНИ, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Угоди, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго".

IV. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання СТОРОНАМИ, скріплення печатками СТОРІН.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
адреса: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
код ЄДРПОУ 00022527
Київський міський голова
В. В. Кличко

Публічне акціонерне товариство "КИЇВЕНЕРГО"
адреса: 01001, м. Київ, площа Івана Франка, 5
код ЄДРПОУ 00131305
Генеральний директор
О. В. Фоменко

____________