КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 28 лютого 2019 року N 169/6825

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 грудня 2015 року N 16/16 "Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2019 роки"

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", рішення Київської міської ради від 07.07.2016 N 579/579 "Про Регламент Київської міської ради" Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 17 грудня 2015 року N 16/16 "Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2019 роки" такі зміни:

1.1. Назву рішення викласти у такій редакції "Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2020 роки".

1.2. Додаток 1 до рішення Київської міської ради від 17 грудня 2015 року N 16/16 "Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2020 роки" викласти в новій редакції, що додається.

1.3. Додаток 2 до рішення Київської міської ради від 17 грудня 2015 року N 16/16 "Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2020 роки" викласти в новій редакції, що додається.

2. Це рішення набирає чинності з 01 квітня 2019 року.

3. Оприлюднити це рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
17.12.2015 N 16/16
(у редакції рішення Київської міської ради
від 28.02.2019 N 169/6825)


Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2020 роки

I. Паспорт

Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2020 роки (далі - Програма)

1.

Ініціатори розроблення Програми

Заступник міського голови - секретар Київської міської ради
Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

2.

Розробник Програми

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

3.

Співрозробники Програми

Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку секретаріату Київської міської ради
Управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради

4.

Замовник (відповідальний виконавець) Програми

Київська міська рада (секретаріат)

5.

Учасники (співвиконавці) Програми

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та районні в місті Києві державні адміністрації, секретаріат Київської міської ради, депутати Київської міської ради

6.

Строк виконання Програми

2016 - 2020 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Бюджет м. Києва

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

557217,8 тис. грн

 

у тому числі:

2016 рік - 85845,7 тис. грн
2017 рік - 94773,7 тис. грн
2018 рік - 107486,1 тис. грн
2019 рік - 128286,9 тис. грн
2020 рік - 140825,4 тис. грн

9.1

Коштів державного бюджету

-

9.2

Коштів бюджету міста Києва

2016 рік - 85845,7 тис. грн
2017 рік - 94773,7 тис. грн
2018 рік - 107486,1 тис. грн
2019 рік - 128286,9 тис. грн
2020 рік - 140825,4 тис. грн

9.3

Коштів інших джерел

-


Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2020 роки розроблена відповідно до вимог чинного законодавства України.

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Україна обрала курс на реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади. В основі цієї реформи - децентралізація влади і розширення повноважень територіальних громад, що передбачає перерозподіл завдань, повноважень і ресурсів на національному, регіональному та місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування.

Економічна криза, необхідність спрямування значних обсягів державних коштів на відновлення воєнного потенціалу держави, а також спад виробництва, зростання цін та тарифів, з одного боку, суттєво погіршують умови та рівень життя населення, з другого, обмежують фінансові можливості щодо належного соціального захисту громадян. В умовах збереження негативних факторів, що впливають на економічний стан країни, вкрай актуальним залишається питання збереження соціальних гарантій населенню.

Прийняття Програми передбачає підвищення ефективності депутатської діяльності та оперативного вирішення проблем виборців безпосередньо за ініціативою та під контролем депутатів міської ради за рахунок коштів бюджету міста Києва, які спрямовуються на підвищення рівня соціального захисту незахищених верств населення.

III. Мета та завдання Програми

Мета Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2020 роки полягає у затвердженні організаційних заходів щодо виділення та використання коштів, умов виділення, звітування про використання коштів, передбачених у бюджеті міста на її виконання на відповідний бюджетний період.

Дієвими механізмами, що забезпечать досягнення зазначеної мети, є забезпечення фінансовим ресурсом бюджету міста Києва ініціатив депутатів Київської міської ради в частині реалізації ними повноважень, визначених Програмою.

Програмні заходи спрямовані на виконання суспільних очікувань виборців щодо вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень виборців.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування Програми

Програма розроблена у відповідності до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", рішень Київської міської ради та інших діючих нормативно-правових актів.

З метою реалізації прав та обов'язків органів місцевого самоврядування щодо забезпечення належного функціонування міського господарського комплексу та задоволення потреб жителів міста в сфері соціально-культурних, житлово-комунальних, побутових та інших послуг, заходів і робіт затверджуються організаційні заходи щодо виділення та використання коштів Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2020 роки.

Термін виконання Програми: 2016 - 2020 роки.

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Термін реалізації Програми, роки

Усього витрат на виконання Програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

85845,7

94773,7

107486,1

128286,9

140825,4

557217,8

Бюджет м. Києва

85845,7

94773,7

107486,1

128286,9

140825,4

557217,8

Кошти інших джерел

-

-

-

-

 

-


Обсяг фінансування уточнюється щороку під час підготовки проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику.

V. Напрями діяльності та перелік завдань і заходів Програми

Основними напрямами використання коштів Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців є видатки, які визначаються функціями держави і передані на виконання місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш повного їх виконання на основі принципу субсидіарності (наближення до споживача соціальних послуг, гарантованих державною), видатки на реалізацію прав та обов'язків органів місцевого самоврядування щодо забезпечення належного функціонування міського господарського комплексу та задоволення потреб жителів міста.

Основні завдання проведення заходів, що плануються до виконання Програмою, полягають в належному забезпеченні потреб жителів міста у сфері соціально-культурних, житлово-комунальних, побутових, інших заходів, робіт, послуг, підвищенні рівня соціального захисту малозабезпечених та непрацездатних громадян (дітей, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, ветеранів, багатодітних сімей, одиноких матерів), учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих (померлих) киян, що брали участь в проведенні антитерористичної операції, постраждалих учасників масових акцій громадського протесту та членів їх сімей, які мають право на одержання допомоги відповідно до Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей"; виконанні ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на відновлення житлового фонду, благоустрій міста, покращення матеріально-технічної бази та стану приміщень бюджетних установ соціально-культурної сфери міста тощо.

Перелік напрямів діяльності та заходів визначений у додатку 2.

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснюють Київський міський голова та заступник міського голови - секретар Київської міської ради.

Депутати Київської міської ради щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подають до управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради щоквартально до 20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає узагальнену інформацію заступнику міського голови - секретарю Київської міської ради та оприлюднює її на веб-порталі Київської міської ради.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
17.12.2015 N 16/16
(у редакції рішення Київської міської ради
від 28.02.2019 N 169/6825)


Порядок використання коштів на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016 - 2020 роки

1. Цим Порядком визначаються загальні положення Програми, умови використання, напрями діяльності і звітування про використання коштів, передбачених у бюджеті міста Києва по Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців.

1.1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Головним розпорядником бюджетних коштів на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців є Київська міська рада (секретаріат).

Одержувачі бюджетних коштів - це громадські та благодійні організації, благодійні фонди, що виконують функції громадських приймалень депутатів Київської міської ради. Вони включаються до мережі головного розпорядника бюджетних коштів.

Мережа головного розпорядника бюджетних коштів - згрупована головним розпорядником бюджетних коштів, секретаріатом Київської міської ради, відповідно до законодавства вичерпна інформація щодо одержувачів бюджетних коштів, громадські та благодійні організації або фонди, що виконують функції громадських приймалень депутатів Київської міської ради та одержують безпосередньо через головного розпорядника кошти з місцевого бюджету на виконання заходів Програми.

Фінансування одержувачів бюджетних коштів здійснюється згідно із розпорядженням Київського міського голови секретаріатом Київської міської ради відповідно до планів використання бюджетних коштів, затверджених у кошторисі головного розпорядника бюджетних коштів, за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва.

1.2. Напрями використання коштів на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців:

Видатки, які визначаються функціями держави і передані на виконання місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш повного їх виконання на основі принципу субсидіарності (наближення до споживача соціальних послуг, гарантованих державою):

- державне управління;

- освіта;

- охорона здоров'я;

- соціальний захист та соціальне забезпечення;

- культура і мистецтво;

- фізична культура і спорт;

- інші видатки, пов'язані з виконанням делегованих повноважень.

Видатки на реалізацію прав та обов'язків органів місцевого самоврядування щодо забезпечення належного функціонування міського господарського комплексу та задоволення потреб жителів міста в сфері соціально-культурних, житлово-комунальних, побутових, торговельних, транспортних послуг і послуг зв'язку, інших заходів, робіт, послуг:

- позашкільна освіта;

- соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) заходи місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

б) місцеві заходи соціального захисту окремих категорій населення;

в) заходи щодо підтримки громадських організацій;

- місцеві заходи розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

- культурно-мистецькі заходи місцевого значення;

- підтримка кінематографії та засобів масової інформації місцевого значення;

- місцеві заходи з розвитку фізичної культури і спорту;

- утримання громадських приймалень;

- типове проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури місцевого значення;

- транспорт, дорожнє господарство.

2. Спрямування коштів за напрямами здійснюється за розпорядженням Київського міського голови через одержувачів - громадські приймальні депутатів Київської міської ради та/або головних розпорядників коштів бюджету міста Києва за погодженням з постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

3. Виділення коштів на виконання функцій або надання послуг здійснюється на підставі звернень депутатів Київської міської ради до заступника міського голови - секретаря Київської міської ради.

Це звернення реєструється відповідно до вимог Інструкції з діловодства у Київській міській раді та направляється за дорученням заступника міського голови-секретаря Київської міської ради на розгляд по системі електронного документообігу АСКОД до Управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради.

До звернення додаються лист фізичної та/або юридичної особи на ім'я депутата Київської міської ради та документи, що детально обґрунтовують необхідність вирішення питання, а саме:

- напрями використання коштів;

- юридична особа, якій пропонується їх виділити (повна юридична назва);

- обсяг асигнувань;

- документація, яка затверджує необхідність проведення робіт чи надання послуг.

Управління фінансового забезпечення та звітності перевіряє звернення депутатів із додатками протягом 10 робочих днів з дня реєстрації на відповідність вимогам пункту 1 цього Порядку, вимогам ведення бухгалтерського обліку громадських приймалень депутатів Київської міської ради та вимогам чинного законодавства.

У разі невідповідності поданих документів вимогам, надання їх не в повному обсязі, Управління фінансового забезпечення та звітності інформує депутата Київської міської ради та громадську приймальню про результати розгляду.

Громадські приймальні депутатів мають право повторно подавати до секретаріату Київської міської ради пакет документів, усунувши всі зауваження та виконавши рекомендації Управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради.

4. На підставі отриманих звернень, які відповідають вимогам пунктів 1 та 3 цього Порядку, Управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради протягом 10 робочих днів готує проекти розпоряджень Київського міського голови та передає їх на розгляд постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, за визначеними напрямами використання коштів Програми (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) через одержувачів - громадські приймальні депутатів Київської міської ради та/або головні розпорядники бюджетних коштів, яким передбачається передача бюджетних асигнувань та коштів в обсязі, погодженому з постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку розглядає цей проект розпорядження Київського міського голови протягом 10 робочих днів.

5. Бюджетні асигнування на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців передаються громадським приймальням депутатів, що включені до мережі головного розпорядника як одержувачі коштів, у розмірі передбаченого річного обсягу.

Депутати Київської міської ради самостійно визначаються з розподілом видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів в межах обсягу коштів, які пропонується залучити на виконання Програми на наступний бюджетний період.

Після включення до мережі головного розпорядника бюджетних коштів одержувачі подають на погодження плани використання бюджетних коштів, що містять розподіл бюджетних асигнувань за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, на підставі та в межах яких отримують фінансування протягом відповідного бюджетного періоду.

На виконання розпоряджень Київського міського голови за зверненнями депутатів Київської міської ради Управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради здійснює фінансування одержувачів - громадських приймалень депутатів.

6. Бюджетні призначення на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців можуть передаватися іншим головним розпорядникам бюджетних коштів за їх погодженням шляхом передачі бюджетних призначень від головного розпорядника - Київської міської ради (секретаріату) на підставі прийнятого рішення Київської міської ради про внесення змін до бюджету.

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на підставі розпоряджень Київського міського голови враховує зазначені зміни при підготовці проекту рішення Київської міської ради про внесення змін до бюджету міста Києва в частині передачі бюджетних призначень Програми від Київської міської ради (секретаріату) іншим головним розпорядникам та надалі здійснює фінансування за відповідним напрямом.

7. За зверненнями депутатів Київської міської ради грошова матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення, багатодітним сім'ям, одиноким матерям, учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих (померлих) киян, що брали участь в проведенні антитерористичної операції, постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей, які мають право на одержання допомоги відповідно до Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей", у місті Києві надається через громадські приймальні за відомостями, або через відділення зв'язку поштовими переказами на підставі заяви зацікавлених осіб, документів, що підтверджують участь в проведенні антитерористичної операції (учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) киян, що брали участь в проведенні антитерористичної операції), безпосередню участь загиблого (померлого) в антитерористичній операції та сам факт загибелі (членам сімей загиблих (померлих) киян, що брали участь в проведенні антитерористичної операції), посвідчення одного з батьків багатодітної сім'ї (для багатодітних сімей). У відомості на отримання коштів зазначаються прізвище, ім'я, по батькові одержувача, його домашня адреса, паспортні дані, ідентифікаційний код, сума наданої грошової допомоги, яка відображається прописом.

У разі настання непередбачених та надзвичайних обставин (пожежа, стихійне лихо, смерть родичів, довготривала хвороба, необхідність проведення складного і дороговартісного лікування з хірургічним втручанням тощо) матеріальна допомога надається за умови подання документів, що підтверджують факт виникнення таких обставин, які призвели до скрутного матеріального становища. Для підтвердження необхідності матеріальної допомоги подаються такі документи:

- звернення відповідної фізичної особи до депутата Київської міської ради;

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, медична довідка про стан здоров'я особи або інші документи;

- довідки про доходи всіх працездатних членів сім'ї заявника.

У складі цих видатків передбачаються кошти на сплату податку з доходів фізичних осіб. Сплата цього податку здійснюється одержувачами коштів - громадськими приймальнями депутатів Київської міської ради відповідно до норм чинного законодавства України.

8. Бюджетне фінансування отримують 120 громадських приймалень (одна громадська приймальня на кожного депутата Київської міської ради).

Громадська приймальня утворюється розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради за поданням депутата Київської міської ради.

Утримання громадських приймалень здійснюється згідно з планом використання бюджетних коштів, затвердженим Київською міською радою, за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на Програму (видатки) вирішення соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців депутатами Київської міської ради.

За рахунок міського бюджету фінансуються витрати: утримання (орендна плата), комунальні видатки, зв'язок та інші обґрунтовані видатки, підтверджені документами таких громадських приймалень, та заробітна плата 2 (двом) працівникам з посадовими окладами в розмірі восьми прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а також видатки на виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень виборців.

До інших обґрунтованих видатків належить придбання канцелярських товарів та засобів криптографічного захисту інформації, необхідних для належного функціонування громадської приймальні та ведення дистанційного обслуговування у казначействі.

Питання утворення та функціонування громадської приймальні депутата регулюються нормами чинного законодавства України.

9. Одержувачі коштів - громадські приймальні депутатів Київської міської ради, які використовують кошти Програми, несуть персональну відповідальність за їх цільове використання відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. Контроль за використанням коштів Програми, виділених за відповідними зверненнями, здійснюється заступником міського голови - секретарем Київської міської ради та депутатами Київської міської ради.

11. Управління фінансового забезпечення та звітності секретаріату Київської міської ради здійснює аналітичний облік використання обсягу коштів Програми та їх залишків по кожному депутату та інформує депутатів Київської міської ради щодо виконання їх звернень.

Громадські приймальні після використання коштів Програми, відповідно до затверджених планів використання бюджетних коштів, подають до Управління фінансового забезпечення та звітності та Управління з питань запобігання корупції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради копії таких документів:

- укладених відповідно до законодавства договорів закупівлі товарів та послуг, актів приймання-передачі наданих послуг,

- видаткових накладних, які зареєстровані в органах Державної казначейської служби України;

- актів приймання-передачі матеріальних цінностей та/або актів наданих послуг між громадською (благодійною) організацією та юридичною особою, яка звернулась до депутата Київської міської ради щодо необхідності вирішення питання.

 

Київський міський голова

В. Кличко