КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 14 грудня 2017 року N 681/3688

Про прийняття до розгляду проекту рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки"

Відповідно до Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 N 579/579, Київська міська рада вирішила:

1. Прийняти до розгляду проект рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки".

2. Депутатам Київської міської ради, постійним комісіям Київської міської ради, депутатським фракціям та членам територіальної громади міста Києва подати свої пропозиції до проекту рішення "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки" в письмовому та електронному вигляді до 9.00 години 18 грудня 2017 року до постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку за формами згідно з додатками 1, 2 до цього рішення.

3. Постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку:

3.1. Забезпечити узагальнення поданих пропозицій та передати їх на опрацювання виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) не пізніше 20.00 години 18 грудня 2017 року.

3.2. Після опрацювання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих пропозицій подати на розгляд доопрацьований проект рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки" до 20 грудня 2017 року для розгляду на пленарному засіданні сесії Київради 21 грудня 2017 року.

4. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
14.12.2017 N 681/3688


Пропозиції до проекту рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки" (до додатка N 3 "Капітальні вкладення")

N

Головний розпорядник бюджетних коштів, замовник

Найменування об'єкта (будівництво/реконструкція)

Обсяг фінансування на 2018 рік
(тис. грн)

Пропозиції щодо збільшення або зменшення обсягу фінансування

Джерела покриття видатків

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Суб'єкт подання _______________________________________________________________П. І .Б.

1. У графі 2 - зазначається назва головного розпорядника бюджетних коштів та замовника робіт.
2. У графі 3 - заповнюється назва об'єкта та вид робіт.
3. У графі 4 - зазначається обсяг фінансування, що передбачений проектом рішення.
4. У графі 5 - зазначаються пропозиції щодо збільшення або зменшення обсягу фінансування по об'єктах будівництва (реконструкції), які передбачається фінансувати у 2018 році за рахунок бюджетних коштів.
5. У графі 6 - зазначаються джерела покриття видатків.
6. У графі 7 - зазначається короткий зміст обґрунтування запропонованих змін.

Примітка: пропозиції до проекту рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки" (до додатка N 3 "Капітальні вкладення") направляються суб'єктом подання супровідним листом у постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та в електронному вигляді на адресу: budgetkom@kmr.gov.ua, листи надаються в форматі PDF та Excel.


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
14.12.2017 N 681/3688


Пропозиції до проекту рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки" (текстова частина)

N

Найменування завдання/заходу проекту Програми

Індикатор, визначений в проекті Програми

Пропозиції до

Обґрунтування
змін

завдання/
заходу

індикатора

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Суб'єкт подання ______________________________________________________________П. І. Б.

 
1. У графі 2 - заповнюється діюча редакція завдання/заходу проекту Програми, вказується номер сторінки у проекті Програми.
2. У графі 3 - заповнюється діюча редакція індикатора та його значення на 2018 - 2020 роки, вказується номер сторінки у проекті Програми.
3. У графі 4 - зазначається інша редакція завдання/заходу проекту Програми, пропозиції щодо виключення або нового завдання/заходу.
4. У графі 5 - зазначається інша редакція індикатора / значення індикатора на 2018, 2019 та 2020 роки, пропозиції щодо виключення або нового індикатора із зазначенням його значень на 2018 - 2020 роки. Не підлягають зміні індикатори та їх значення на 2020 рік, визначені Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженою рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060 (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 N 724/2886).
5. У графі 6 - зазначається короткий зміст обґрунтування запропонованих змін.

Примітка: пропозиції до проекту рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки" (текстова частина) суб'єктом подання направляються супровідним листом у постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та в електронному вигляді на адресу: budgetkom@kmr.gov.ua, листи надаються в форматі PDF та WORD.


 

Київський міський голова

В. Кличко