КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
XII сесія IV скликання

РІШЕННЯ

від 16 березня 2006 року N 314/3405

Про продаж земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю "АПТЕКА БІОКОН" для реконструкції з розширенням медико-складського комплексу на вул. Леніна, 55 у Дарницькому районі м. Києва

Відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 N 304/1738 "Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві" Київська міська рада вирішила:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельних ділянок на вул. Леніна, 55 у Дарницькому районі м. Києва (звіт додається).

2. Затвердити вартість земельних ділянок у розмірі 19131031,00 грн. (дев'ятнадцять мільйонів сто тридцять одна тисяча тридцять одна гривня 00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про ринкову вартість земельних ділянок від 15.02.2006).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю "АПТЕКА БІОКОН" земельні ділянки загальною площею 3,0321 га за 19131031,00 грн. (дев'ятнадцять мільйонів сто тридцять одна тисяча тридцять одна гривня 00 копійок) для реконструкції з розширенням медико-складського комплексу на вул. Леніна, 55 у Дарницькому районі м. Києва, які перебувають в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю "АПТЕКА БІОКОН" згідно з договорами оренди земельних ділянок від 12.01.2006 N 63-6-00323 та від 12.01.2006 N 63-6-00321, з них:

- площею 3,0266 га за 19096329,00 грн. (дев'ятнадцять мільйонів дев'яносто шість тисяч триста двадцять дев'ять гривень 00 копійок);

- площею 0,0055 га за 34702,00 грн. (тридцять чотири тисячі сімсот дві гривні 00 копійок).

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою відповідальністю "АПТЕКА БІОКОН" земельних ділянок на вул. Леніна, 55 у Дарницькому районі м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін договору купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 3,0321 га на вул. Леніна, 55 у Дарницькому районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельних ділянок оформити та видати товариству з обмеженою відповідальністю "АПТЕКА БІОКОН" в установленому порядку державні акти на право власності на земельні ділянки.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю "АПТЕКА БІОКОН":

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі-продажу земельних ділянок.

6.2. Виконувати обов'язки власника земельних ділянок згідно з вимогами ст. 91 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань землекористування.

 

Київський міський голова 

О. Омельченко 


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 16 березня 2006 р. N 314/3405 


УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю "АПТЕКА БІОКОН" земельних ділянок на вул. Леніна, 55 у Дарницькому районі м. Києва

1. Використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням.

2. Забезпечити вільний доступ до проданих земельних ділянок для контролю за дотриманням власником умов продажу земельних ділянок.

3. Питання пайової участі вирішити до початку реконструкції відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 12.02.2004 N 14/1223, від 28.12.2004 N 1051/2461 та від 27.12.2005 N 622/3083).

4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від 14.02.2005 N 19-1075, Київської міської санепідемстанції від 06.12.2004 N 9908, управління охорони навколишнього природного середовища від 02.03.2005 N 071/04-4-19/573.

5. Питання відшкодування відновлюючої вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених насаджень від 15.12.2004 N 224) та інші питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

6. Зарахувати до сум, які покупець має сплатити за земельну ділянку, аванс у сумі 1468968,45 (один мільйон чотириста шістдесят вісім тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) грн. 45 коп., сплачений відповідно до угоди N 54 від 16.06.2005, що підтверджено платіжним дорученням. Решта вартості земельної ділянки у сумі 17662062,55 (сімнадцять мільйонів шістсот шістдесят дві тисячі шістдесят дві) грн. 55 коп. може сплачуватись у розстрочку протягом 2 років рівними частками до двадцять п'ятого числа кожного місяця від дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки.

7. За кожний день прострочення платежу сплачується пеня у розмірі 0,5 % від суми простроченого платежу.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
В. Яловий