КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 18 грудня 2018 року N 460/6511

Про затвердження Міської комплексної цільової програми "Київ без бар'єрів" на 2018 - 2021 роки

Відповідно до статей 22, 24 та 33 Конституції України, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", пункту 22 частини першої статті 26, підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 22 червня 2017 року N 618/2780 "Про розробку Міської комплексної цільової програми "Київ без бар'єрів", з метою створення в місті Києві механізмів толерантності, забезпечення рівних прав і рівних можливостей, підвищення рівня доступності всіх елементів міської інфраструктури для маломобільних груп населення Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську комплексну цільову програму "Київ без бар'єрів" на 2018 - 2021 роки (далі - Програма) згідно з додатком.

2. Встановити, що Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є відповідальним виконавцем Програми.

3. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям:

3.1 передбачати видатки на реалізацію Програми при формуванні бюджетних запитів на 2019 та наступні роки;

3.2 щорічно в межах бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік по кожному заходу програми затверджувати перелік завдань та об'єктів;

3.3 щоквартально до 23 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про стан виконання Програми.

4. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подавати Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
18.12.2018 N 460/6511


Міська комплексна цільова програма "Київ без бар'єрів" на 2018 - 2021 роки

1. Паспорт Міської комплексної цільової програми "Київ без бар'єрів" на 2018 - 2021 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення Київської міської ради від 22 червня 2017 року N 618/2780 "Про розробку Міської комплексної цільової програми "Київ без бар'єрів"
Доручення Київського міського голови Кличка В. В. від 02 березня 2017 року N 35063/37-2016
Доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації від 08 лютого 2017 року N 35063/31-2016 щодо забезпечення виконання Протоколу N 1 засідання міського комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури від 25 січня 2017 року

3.

Розробник програми

Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста"

4.

Співрозробники програми

 

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасники (співвиконавці) програми

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент з питань державного архітетурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

7.

Строк виконання програми

2018 - 2021 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет міста Києва

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

Всього

У тому числі, за роками

2018

2019

2020

2021

 

у тому числі:

446835,5

35520,7

180518,4

164517,4

66279,0

 

коштів бюджету м. Києва

446835,5

35520,7

180518,4

164517,4

66279,0

 

коштів інших джерел

0

0

0

0

0


2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Конституція України, зокрема стаття 21, стаття 24 та стаття 33, гарантує кожній людині та громадянину України рівність у їх правах, відсутність будь-яких привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками та свободу її пересування.

Зняття довколишніх бар'єрів - фізичних та ментальних, дозволяє посилити функціональний потенціал кожної людини. Саме на цих засадах актуальною стає концепція доступності, яка має бути широкою та універсальною, тобто задовольняти потреби всіх, в т. ч. маломобільних груп населення.

У місті Києві проживає та перебуває велика кількість людей, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, отриманні послуг, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. Це особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, батьки з дитячими візочками, малими дітьми та ін.

Специфічних послуг потребують особи з інвалідністю з вадами зору та слуху, з ураженням опорно-рухового апарату та інших нозологій.

Формальна наявність пристосувань ще зовсім не гарантує можливості потрапити до тієї чи іншої кінцевої точки. Ряд будівель та закладів обладнані пандусами, якими неможливо скористатися, не можливо в'їхати у двері закладу через наявність дверного (та часто ще й не одного) порогу чи навіть просто неможливості відкривання дверей у заклад через те, що для цього потрібно з'їхати назад з пандусу. До того ж, до закладу чи будівлі складно навіть доїхати з місця свого проживання.

Таким чином існує наявність наступних проблем:

- відсутність системної політики щодо доступності міського середовища столиці України міста Києва;

- відсутність публічного дискурсу стосовно доступності та безбар'єрності міського середовища;

- недостатнє нормативно-правове регулювання і низька якість реалізації норм;

- відсутність єдиного інформаційного середовища щодо забезпечення доступності міста для маломобільних груп населення та надання послуг;

- недостатній стан забезпечення (пристосування) закладів комунальної та інших форм власності засобами адаптації до потреб маломобільних груп населення, використання засобів адаптації, що не відповідають нормативам;

- недостатність пішохідних зон у центральній частині міста, відсутність наземних пішохідних переходів та інших засобів пристосування європейського зразка.

- недосконалість інформаційно-технологічної, навчально-методичної та організаційної системи підтримки процесів аудиту доступності, бюджетування витрат на заходи з забезпечення доступності, проведення закупівель товарів та послуг з метою забезпечення доступності, контролю ефективності заходів, що були реалізовані;

- відсутність доступних електронних бібліотек технічних рішень, каталогів реалізованих проектів та методичних ресурсів з адаптації будівель, споруд та процесів обслуговування до потреб маломобільних груп населення.

3. Мета Програми

Мета Програми - створення в місті Києві механізмів толерантності, забезпечення рівних прав і рівних можливостей, впровадження принципів універсального дизайну у формуванні міського простору, істотне підвищення рівня доступності всіх елементів міської інфраструктури для маломобільних груп населення, розробка та впровадження міських стандартів адаптації об'єктів до потреб осіб з інвалідністю, поліпшення їх інформаційного, комунікативного і освітнього супроводу та права на працю.

Реалізація Програми є комплексним процесом, пов'язаним з соціальними, психологічними, інфраструктурними та іншими перетвореннями та змінами, які в сукупності дій спроможні перетворити місто Київ на безбар'єрний простір.

Мета Програми повністю відповідає баченню довгострокового розвитку міста Києва, зокрема, сектору 2.2 "Транспорт та міська мобільність" та його оперативній цілі "Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів", сектору 2.3 "Соціальна підтримка та допомога" та його оперативній цілі "Підвищення соціальної захищеності мешканців", сектору 2.4 "Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя" та його оперативній цілі "Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві", сектору 2.6 "Публічний простір" та його оперативній цілі "Впорядкування та розвиток публічного простору", сектору 2.8 "Освіта" та його оперативній цілі "Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу" актуалізованої редакції Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060.

4. Обґрутування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми

Якісний громадський простір, який надає рівні можливості всім групам населення є однією із головних ознак демократичного міста. Виключення окремих груп населення із міського життя є дискримінацією прав і свобод громадянина України.

Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Верховною Радою України у 2009 році, визначає зобов'язання України щодо гарантування прав та свобод осіб з інвалідністю, зокрема, шляхом забезпечення архітектурно-будівельної доступності міського середовища. Місто Київ має стати взірцем реалізації прав жителів та гостей міста.

Програма спрямована на забезпечення прав та рівного доступу до інфраструктури та об'єктів міста (державні та комунальні установи, заклади обслуговування) киян та гостей Києва, зокрема, маломобільних груп населення, осіб, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, отриманні послуг, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі.

Вжиття системних заходів та запровадження єдиного підходу до створення безбар'єрного середовища у всіх елементах міського господарства, підвищення рівня етики обслуговування осіб з інвалідністю дозволять підвищити якість їх життя та виведуть місто на європейський рівень забезпечення прав таких людей. Застосування оновлених стандартів і норм, нових технологій, пов'язаних із покращенням доступності, сприятимуть досягненню поставлених цілей.

Строк дії Програми, з урахуванням масштабів роботи та динаміки суспільних та соціально-економічних процесів, становить 4 роки: з 2018 року по 2021 рік.

Пріоритетними завданнями протягом виконання Програми будуть:

- удосконалення нормативно-правового забезпечення доступності;

- формування доступної інфраструктури та міського середовища;

- формування інформаційної інфраструктури доступного середовища у місті;

- проведення заходів щодо обладнання (дообладнання) житлових будівель пандусами та утримання їх в належному технічному стані;

- обладнання існуючих об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, вулично-дорожної мережі, що не пристосовані для осіб з обмеженими можливостями та інших маломобільних груп населення, спеціальними та допоміжними засобами, зокрема наочно-інформаційними, а також пішохідних переходів - пониженими бордюрами;

- продовження роботи з виділення та технічного облаштування спеціальних місць для паркування транспортних засобів людей з обмеженими фізичними можливостями;

- облаштування регульованих переходів напрямними огородженнями та спеціальними звуковими світлофорами для створення безпечних умов руху людей з вадами зору;

- збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями та інших маломобільних груп;

- забезпечення належної організації роботи відділення надання транспортних послуг особам з порушенням опорно-рухового апарату Київського міського територіального центру соціального обслуговування;

- поліпшення технічного стану будівель інтернатних закладів для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, продовження роботи щодо обладнання (дообладнання) будівель пандусами, кнопками виклику, технічними засобами пересування, інформаційними вказівниками та ін.

- підтримання в актуальному стані Централізованого банку даних з проблем інвалідності та вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення осіб з обмеженими можливостями технічними засобами реабілітації, протезування, протезно-ортопедичними виробами та реабілітаційними заходами;

- продовження роботи щодо обладнання (дообладнання) приміщень закладів охорони здоров'я пандусами, кнопками виклику, технічними засобами пересування, інформаційними вказівниками та ін.;

- створення умов для навчання дітей з інвалідністю у неспеціалізованих навчальних закладах, зокрема навчання дітей та молоді з інвалідністю в інклюзивних групах (класах) навчальних закладів шляхом забезпечення безперешкодного доступу до будівель, класів, місць загального користування;

- створення сприятливих умов для широкого залучення дітей з інвалідністю до мистецької, творчої та спортивної діяльності шляхом забезпечення безперешкодного доступу до будівель, класів, місць загального користування;

- створення нових і удосконалення роботи існуючих послуг, які надаються особам з обмеженими можливостями в закладах торгівлі: телефонні лінії "стіл прийняття та комплектації замовлень"; супровід осіб з інвалідністю у супермаркетах, торгових центрах, об'єктах побутового обслуговування, ринках, тощо;

- визначення спільно з керівниками (власниками) підприємств торгівлі, побутового обслуговування населення, закладів ресторанного господарства, ринків кількість будівель (приміщень), які потребують обладнання пандусами, кнопками виклику та встановлення термінів виконання робіт з облаштування засобами доступності;

- дотримання вимог безбар'єрності як основних при здійсненні благоустрою територій, парків, скверів, пляжів.

Виконання Програми забезпечується за рахунок коштів бюджету міста Києва з урахуванням його можливостей у кожному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів.

Згідно з Програмою фінансування заходів становитиме:

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки

Усього витрат на виконання Програми

2018

2019

2020

2021

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

35520,7

180518,4

164517,4

66279,0

446835,5

Бюджет м. Києва

35520,7

180518,4

164517,4

66279,0

446835,5

Кошти інших джерел

0

0

0

0

0


Індикатори результативності

Індикатори

Одиниця виміру

Роки

2018

2019

2020

2021

Кількість міських пляжів, облаштованих інфраструктурою для осіб з інвалідністю

одиниць

0

1

3

5


5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання Програми здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації щоквартально до 23 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про стан виконання Програми.

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих її завдань і заходів, тощо.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Київської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Відповідальний виконавець розміщує на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про досягнуті результати реалізації Програми.

6. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів та результативні показники Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N п/п

Назва напрямку діяльності (приоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі

Очікуваний результат

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Показники

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1.

Удосконалення нормативно-правового забезпечення доступності

1.1 Аналіз діючих Державних будівельних норм, щодо забезпечення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення

2018 - 2021

Департамент містобудування та архітектури, всі учасники (співвиконавці) Програми (п. 6 Паспорта Програми)

Не потребує фінансування

 

Забезпечить врахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення під час підготовки містобудівних умов, будівництва нових, проведення реконструкції та капітальних ремонтів існуючих будівель та приміщень, транспорту та зв'язку, доріг, вулиць, тротуарів пішохідних переходів та ін.

1.2 Розробка пропозиції щодо внесення змін до Державних будівельних норм та подати до відповідних центральних органів

2018 - 2021

Департамент містобудування та архітектури, всі учасники (співвиконавці) Програми (п. 6 Паспорта Програми)

Не потребує фінансування

 

2.

Формування доступної інфраструктури та міського середовища

2.1 Визначити перелік об'єктів, будівель та споруд підприємств, установ та організацій всіх форм власності, щодо потреби в проведенні заходів з доступності

2018 - 2021

Департамент соціальної політики, всі учасники (співвиконавці) Програми (п. 6 Паспорта Програми)

Не потребує фінансування

 

Створення єдиного електронного реєстру інфраструктурних об'єктів, будівель, споруд, підприємств, установ та організацій щодо безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення в місті Києві

2.2 Створити єдиний електронний реєстр інфраструктурних об'єктів, будівель, споруд, підприємств, установ та організацій безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення в місті Києві

2018 - 2021

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій, всі учасники (співвиконавці) Програми (п. 6 Паспорта Програми)

Не потребує фінансування

 

2.3 Запровадити вимоги щодо безбар'єрності, як базових при погодженні інвестпроектів, оренди комунального майна

2018 - 2021

Департамент соціальної політики, всі учасники (співвиконавці) Програми (п. 6 Паспорта Програми)

Не потребує фінансування

 

Забезпечення прав та рівного доступу до інфраструктури та об'єктів міста Києва маломобільних груп населення

2.4 Передбачати погодження розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно проведення міських заходів на забезпечення доступності маломобільних груп населення

2018 - 2021

Департамент соціальної політики, всі учасники (співвиконавці) Програми (п. 6 Паспорта Програми)

Не потребує фінансування

 

2.5 Опрацьовувати пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо удосконалення міського середовища (конкретних маршрутів та об'єктів комунальної власності) та внесення пропозицій до програми та бюджетних запитів

2018 - 2021

Департамент соціальної політики, всі учасники (співвиконавці) Програми (п. 6 Паспорта Програми)

Не потребує фінансування

 

3.

Забезпечення технічними засобами реабілітації

3.1 Здійснювати постійний моніторинг потреб осіб з обмеженими можливостями у технічних засобах реабілітації та у реабілітаційних заходах та вживати невідкладних заходів щодо задоволення цих потреб у 2018 та наступних роках

2018 - 2021

Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує фінансування

 

Забезпечення осіб з обмеженими можливостями технічними засобами реабілітації, протезуванням, протезно-ортопедичними виробами та реабілітаційними заходами.

3.2 Забезпечувати в повному обсязі наповнення Централізованого банку даних з проблемами інвалідності інформацією про стан забезпечення інвалідів міста технічними та іншими засобами реабілітації

2018 - 2021

Департамент соціальної політики, районні в місті Києві державні адміністрації

Не потребує фінансування

 

4.

Формування інформаційної інфраструктури доступного середовища у місті

4.1 Висвітлювати у засобах масової інформації питання щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

2018 - 2021

Департамент суспільних комунікацій, всі учасники (співвиконавці) Програми (п. 6 Паспорта Програми)

Не потребує фінансування

 

Забезпечить формування інформаційної інфраструктури доступного середовища у місті Києві

4.2 Вживати заходи щодо виробництва і розповсюдження телепрограм (інформаційних, освітніх, художніх і дитячих) із використанням мови жестів та субтитрування

2018 - 2021

Департамент суспільних комунікацій, всі учасники (співвиконавці) Програми (п. 6 Паспорта Програми)

Не потребує фінансування

 

4.3 Вжити заходи щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів з урахуванням вимог законодавства стосовно забезпечення доступу до них користувачів з вадами зору та слуху

2018 - 2021

Департамент суспільних комунікацій, всі учасники (співвиконавці) Програми (п. 6 Паспорта Програми)

Не потребує фінансування

 

4.4 Запровадити постійний моніторинг забезпечення вимог щодо безперешкодного життєвого середовища осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури за участю громадський організацій інвалідів

2018 - 2021

Департамент соціальної політики, всі учасники (співвиконавці) Програми (п. 6 Паспорта Програми)

Не потребує фінансування

 

Забезпечить підготовку обґрунтованої оцінки результатів виконання Програми

4.5 Створити комунальне підприємство "Центр інформаційної та науково-методичної підтримки адаптації міського середовища для маломобільних груп населення" та підпорядкувати його Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2018 - 2021

Департамент соціальної політики, всі учасники (співвиконавці) Програми (п. 6 Паспорта Програми)

Не потребує фінансування

 

Забезпечить підготовку обґрунтованої оцінки результатів виконання Програми

5.

Забезпечення безперешкодного доступу

5.1 Забезпечення доступності підпорядкованих установ, організацій та закладів соціального захисту

2018 - 2021

Департамент соціальної політики

Бюджет м. Києва

0,0

10685,0

594,8

551,0

Показник витрат, тис. грн

0,0

10685,0

594,8

551,0

Показники продукту

 

 

 

 

1. Загальна кількість об'єктів, які потребують проведення заходів з доступності, з них:

24

24

24

24

- підприємств, установ, організацій

24

24

24

24

2. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи з доступності, з них:

0

24

5

3

- підприємств, установ, організацій

0

24

5

3

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній розмір вартості забезпечення доступності на одному об'єкті, тис. грн

 

445,2

119

183,7

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ до загальної кількості об'єктів, які потребували проведення заходів з доступності

0

100

21

13

5.2 Забезпечення доступності підпорядкованих установ, організацій та закладів охорони здоров'я

2018 - 2021

Департамент охорони здоров'я

Бюджет м. Києва

0

4000

5000

3500

Показник витрат, тис. грн

0

4000

5000

3500

Показники продукту

 

 

 

 

1. Загальна кількість об'єктів, які потребують проведення заходів з доступності, з них:

223

221

219

218

- підприємств, установ, організацій

223

221

219

218

2. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи з доступності, з них:

0

2

2

1

- підприємств, установ, організацій

0

2

2

1

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній розмір вартості забезпечення доступності на одному об'єкті, тис. грн

 

2000

2000

3500

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ до загальної кількості об'єктів, які потребували

 

1

1,8

2,3

5.3 Забезпечення доступності підпорядкованих установ, організацій та закладів освіти і науки

2018 - 2021

Департамент освіти і науки

Бюджет м. Києва

1115,9

1730

750

0

Показник витрат, тис. грн

1115,9

1730

750

0

Показники продукту

 

 

 

 

1. Загальна кількість об'єктів, які потребують проведення заходів з доступності, з них:

4

1

1

0

підприємств, установ, організацій

4

1

1

0

2. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи з доступності, з них:

4

1

1

0

- підприємств, установ, організацій

4

1

1

0

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній розмір вартості забезпечення доступності на одному об'єкті, тис. грн

278,9

1730

750

0

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ до загальної кількості об'єктів, які потребували

100

100

100

0

5.4 Забезпечення доступності підпорядкованих установ, організацій та закладів культури

2018 - 2021

Департамент культури

Бюджет м. Києва

300,0

330,0

360,0

390,0

Показник витрат, тис. грн

300,0

330,0

360,0

390,0

Показники продукту

 

 

 

 

1. Загальна кількість об'єктів, які потребують проведення заходів з доступності, з них:

17

11

9

8

- підприємств, установ, організацій

17

11

9

8

2. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи з доступності, з них:

4

2

2

1

- підприємств, установ, організацій

4

2

2

1

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній розмір вартості забезпечення доступності на одному об'єкті, тис. грн

75

165

180

390

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ до загальної кількості об'єктів, які потребували

24

18

22

13

5.5 Забезпечення доступності центрів надання адміністративних послуг

2018 - 2021

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг

Бюджет м. Києва

0

331,0

0

0

Показник витрат, тис. грн

0

331,0

0

0

Показники продукту

 

 

 

 

1. друк інформації про адмінпослуги та актуальних інформаційних карток шрифтом Брайля, штук

0

2000

0

0

2. забезпечення Центру надання адміністративних послуг інформаційними кіосками та терміналами електронної черги для осіб з інвалідністю, штук

0

2

0

0

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній вартість витрат на 1 екземпляр, тис. грн

0

0,1

0

0

2. Середня вартість, тис. грн

0

62,5

0

0

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ до загальної кількості об'єктів, які потребували

0

100

0

0

5.6 Забезпечення доступності підпорядкованих установ та організацій

2018 - 2021

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Бюджет м. Києва

11154,0

0

0

0

Показник витрат, тис. грн

11154,0

0

0

0

Показники продукту

 

 

 

 

1. Загальна кількість об'єктів, які потребують проведення заходів з доступності, з них:

19

0

0

0

- підприємств, установ, організацій

10

0

0

0

- житлових будинків

9

0

0

0

2. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи з доступності, з них:

19

0

0

0

- підприємств, установ, організацій

10

0

0

0

- житлових будинків

9

0

0

0

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній розмір вартості забезпечення доступності на одному об'єкті, тис. грн

587

0

0

0

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ до загальної кількості об'єктів, які потребували

100

0

0

0

5.7 Забезпечення доступності підпорядкованих установ та організацій

2018 - 2021

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Бюджет м. Києва

10680,0

3995,0

7797,6

5836,0

Показник витрат, тис. грн

10680,0

3995,0

7797,6

5836,0

Показники продукту

 

 

 

 

1. Загальна кількість об'єктів, які потребують проведення заходів з доступності, з них:

147

108

53

19

- підприємств, установ, організацій

84

45

13

3

- житлових будинків

63

63

40

16

2. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи з доступності, з них:

39

55

34

19

підприємств, установ, організацій

39

32

10

3

житлових будинків

0

23

24

16

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній розмір вартості забезпечення доступності на одному об'єкті, тис. грн

273,8

72,6

229,3

307,2

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ до загальної кількості об'єктів, які потребували

27

51

64

100

5.8 Забезпечення доступності підпорядкованих установ та організацій

2018 - 2021

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Бюджет м. Києва

0

4300,0

1740,0

450,0

Показник витрат, тис. грн

0

4300,0

1740,0

450,0

Показники продукту

 

 

 

 

1. Загальна кількість об'єктів, які потребують проведення заходів з доступності, з них:

0

16

2

2

- підприємств, установ, організацій

0

4

2

2

- житлових будинків

0

12

 

 

2. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи з доступності, з них:

0

16

2

2

- підприємств, установ, організацій

0

4

2

2

- житлових будинків

 

12

 

 

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній розмір вартості забезпечення доступності на одному об'єкті, тис. грн

 

268,8

870,0

225,0

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ до загальної кількості об'єктів, які потребували

 

100

100

100

5.9 Забезпечення доступності підпорядкованих установ та організацій

2018 - 2021

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Бюджет м. Києва

0

53290,5

51402,5

38424,0

Показник витрат, тис. грн

0

53290,5

51402,5

38424,0

Показники продукту

 

 

 

 

1. Загальна кількість об'єктів, які потребують проведення заходів з доступності, з них:

0

99

85

67

- підприємств, установ, організацій

0

72

61

49

- житлових будинків

0

7

7

0

- інші об'єкти

0

20

17

18

2. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи з доступності, з них:

0

99

85

67

підприємств, установ, організацій

 

72

61

49

житлових будинків

 

7

7

0

інші об'єкти

 

20

17

18

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній розмір вартості забезпечення доступності на одному об'єкті, тис. грн

 

538,3

604,7

573,5

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ до загальної кількості об'єктів, які потребували

 

100

100

100

5.10 Забезпечення доступності підпорядкованих установ та організацій

2018 - 2021

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Бюджет м. Києва

2800,0

5290,0

5900,0

9100,0

Показник витрат, тис. грн

2800,0

5290,0

5900,0

9100,0

Показники продукту

 

 

 

 

1. Загальна кількість об'єктів, які потребують проведення заходів з доступності, з них:

12

15

12

14

- підприємств, установ, організацій

7

10

7

9

- житлових будинків

5

5

5

5

2. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи з доступності, з них:

12

15

12

14

підприємств, установ, організацій

7

10

7

9

житлових будинків

5

5

5

5

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній розмір вартості забезпечення доступності на одному об'єкті, тис. грн

133,3

352,6

491,6

650

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ до загальної кількості об'єктів, які потребували

100

100

100

100

5.11 Забезпечення доступності підпорядкованих установ та організацій

2018 - 2021

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Бюджет м. Києва

618,3

940,5

550,5

490,4

Показник витрат, тис. грн

618,3

940,5

550,5

490,4

Показники продукту

 

 

 

 

1. Загальна кількість об'єктів, які потребують проведення заходів з доступності, з них:

35

681

7

6

- підприємств, установ, організацій

6

8

7

6

- житлових будинків

0

673

0

0

- інші об'єкти

29

0

0

0

2. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи з доступності, з них:

29

11

6

5

- підприємств, установ, організацій

0

7

6

5

- житлових будинків

0

4

0

0

- інші об'єкти

29

0

0

0

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній розмір вартості забезпечення доступності на одному об'єкті, тис. грн

21,3

85,5

91,8

98,1

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ до загальної кількості об'єктів, які потребували

100

98

100

100

5.12 Забезпечення доступності підпорядкованих установ та організацій

2018 - 2021

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Бюджет м. Києва

306,9

561

0

0

Показник витрат, тис. грн

306,9

561

0

0

Показники продукту

 

 

 

 

1. Загальна кількість об'єктів, які потребують проведення заходів з доступності, з них:

1

2

0

0

- підприємств, установ, організацій

1

2

0

0

2. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи з доступності, з них:

1

2

0

0

- підприємств, установ, організацій

1

2

0

0

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній розмір вартості забезпечення доступності на одному об'єкті, тис. грн

306,9

280,5

0

0

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ до загальної кількості об'єктів, які потребували

100

100

0

0

5.13 Забезпечення доступності підпорядкованих установ та організацій

2018 - 2021

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Бюджет м. Києва

4585,0

21946,1

21400,5

0,0

Показник витрат, тис. грн

4585,0

21946,1

21400,5

0

Показники продукту

 

 

 

 

1. Загальна кількість об'єктів, які потребують проведення заходів з доступності, з них:

108

122

70

0

- підприємств, установ, організацій

98

100

45

0

- житлових будинків

10

21

25

0

- інші об'єкти

0

1

0

0

2. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи з доступності, з них:

17

75

70

0

- підприємств, установ, організацій

7

53

45

0

- житлових будинків

10

21

25

0

- інші об'єкти

0

1

0

0

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній розмір вартості забезпечення доступності на одному об'єкті, тис. грн

269,7

292,6

305,7

0

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ до загальної кількості об'єктів, які потребували

16

61

100

 

5.14 Забезпечення доступності підпорядкованих установ та організацій

2018 - 2021

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Бюджет м. Києва

0

3085,9

2921,6

1100,0

Показник витрат, тис. грн

0

3085,9

2921,6

1100,0

Показники продукту

 

 

 

 

1. Загальна кількість об'єктів, які потребують проведення заходів з доступності, з них:

0

17

5

3

- підприємств, установ, організацій

0

13

5

3

2. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи з доступності, з них:

0

17

5

3

- підприємств, установ, організацій

0

17

5

3

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній розмір вартості забезпечення доступності на одному об'єкті, тис. грн

0

181,5

584,3

366,7

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ до загальної кількості об'єктів, які потребували

0

100

100

100

5.15 Забезпечення доступності підпорядкованих установ та організацій

2018 - 2021

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Бюджет м. Києва

3960,6

6966,9

3032,9

1219,6

Показник витрат, тис. грн

3960,6

6966,9

3032,9

1219,6

Показники продукту

 

 

 

 

1. Загальна кількість об'єктів, які потребують проведення заходів з доступності, з них:

49

75

29

10

- підприємств, установ, організацій

35

49

25

9

- житлових будинків

14

12

2

1

- інші об'єкти

 

14

2

 

2. Кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи з доступності, з них:

49

75

29

10

- підприємств, установ, організацій

35

49

25

9

- житлових будинків

14

12

2

1

- інші об'єкти

0

14

2

0

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній розмір вартості забезпечення доступності на одному об'єкті, тис. грн

80,8

92,9

104,6

101,9

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ до загальної кількості об'єктів, які потребували

100

100

100

100

6.

Забезпечення безперешкодного доступу до транспорту та об'єктів транспортної інфраструктури

Придбання автобусів, ремонт та встановлення ліфтів та підйомників в надземних та підземних переходах

2018 - 2021

Департамент транспортної інфраструктури

Бюджет м. Києва

0,0

63000,0

63000,0

5200,0

Показник витрат, тис. грн

0

63000,0

63000,0

5200,0

Показники продукту

 

 

 

 

1. Придбання автобусів, пристосованих для маломобільних груп населення

0

25

25

0

2. Встановлення та введення в експлуатацію електричних підйомників на станціях лінії швидкісного трамваю

0

8

8

2

3. Капітальний ремонт ліфтів у надземних пішохідних переходах

0

1

1

1

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середня вартість автобуса, тис. грн

 

2000,0

2000,0

 

2. Середній вартість підйомника, тис. грн

 

1300,0

1300,0

1300,0

3. середня вартість ремонту ліфтів, тис. грн

 

2600,0

2600,0

2600,0

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ

 

100

100

100

7.

Забезпечення навчання

7.1 Проходження посадовими особами підвищення кваліфікації по напрямку доступності будинків (будівель, споруд) для маломобільних груп населення

2018 - 2021

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю

Бюджет м. Києва

0

50,0

50,0

0

Показник витрат, тис. грн

0

50,0

50,0

0

Показники продукту

 

 

 

 

1. Загальна кількість посадових осіб, які потребують проходження навчання з доступності, осіб

0

10

10

0

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній розмір вартості проходження навчання, тис. грн

0

5

5

0

Показник якості
Відсоток об'єктів, на яких забезпечено безперешкодний доступ до загальної кількості об'єктів, які потребували

 

50

50

0

7.2 Навчання жестової мови адміністраторів центрів надання адміністративних послуг міста Києва

2018 - 2021

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг

Бюджет м. Києва

0

16,5

17,0

18,0

Показник витрат, тис. грн

0

16,5

17,0

18,0

Показники продукту

 

 

 

 

1. Загальна кількість посадових осіб, які потребують проходження навчання, осіб

0

5

5

5

Показник ефективності

 

 

 

 

1. Середній розмір вартості проходження навчання, тис. грн

0

3,3

3,4

3,6

Показник якості
питома вага кількості адміністраторів, що пройшли навчання до запланованих, %

 

100

100

100

 

 

 

 

 

 

35520,7

180518,4

164517,4

66279,0

 

35520,7

180518,4

164517,4

66279,0

РАЗОМ: 446835,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: в т. ч. кошти бюджету міста Києва - 446835,5

 


 

Київський міський голова

В. Кличко