КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 5 березня 2019 року N 183/6839

Про затвердження Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019 - 2022 років

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою забезпечення виконання положень Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Міську цільову програму зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019 - 2022 років (далі - Програма) згідно з додатком до цього рішення.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) при формуванні бюджетів міста Києва на 2019 - 2022 роки враховувати, в межах можливості дохідної частини міського бюджету, потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації Програми.

3. Встановити, що відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів з реалізації Програми є Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подавати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та оприлюднювати на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про стан виконання Програми.

5. Оприлюднити це рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами та на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
05.03.2019 N 183/6839


МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІСТА КИЄВА НА ПЕРІОД 2019 - 2022 РОКІВ

Паспорт міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019 - 2022 років

1.

Ініціатор розроблення програми

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Протокол доручень від 17.01.2018 N 9, напрацьований під час наради з обговорення оперативних питань

3.

Розробник програми

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4.

Співрозробник програми

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло" (далі по тексту - КП "Київміськсвітло")

5.

Замовник (відповідальний виконавець) програми

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6.

Учасник (співвиконавці) програми

КП "Київміськсвітло"

7.

Строк виконання програми

2019 - 2022 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн

Всього

у тому числі за роками

2019

2020

2021

2022

 

всього, у тому числі:

2729897,2

1049742,0

450599,5

646361,2

583194,5

8.1.

Коштів бюджету міста Києва

1769897,2

799742,0

330599,5

356361,2

283194,5

8.2.

Коштів інших джерел

960000,0

250000,0

120000,0

290000,0

300000,0


Загальні положення

Забезпечення зовнішнього освітлення об'єктів благоустрою, які належать до комунальної власності міста Києва, здійснює КП "Київміськсвітло", яке є спеціалізованим експлуатаційним підприємством, створеним з метою утримання та експлуатації електромереж зовнішнього освітлення міста Києва.

Наразі підприємство налічує у своєму складі понад 420 працівників, 66 одиниць спецавтотехніки, структурно поділене на 7 експлуатаційно-технічних районів та 1 експлуатаційно-технічний район, який забезпечує утримання архітектурно-декоративного освітлення, вимірювальну електротехнічну лабораторію, які обслуговують майже 190000 світильників, прожекторів, елементів ілюмінації різних потужностей та призначення, понад 4190,7 км електромереж.

Всього на балансі КП "Київміськсвітло" знаходиться 135147 шт. світлоточок вуличного освітлення.

Роботи з ремонту та утримання елементів зовнішнього освітлення спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби.

До елементів зовнішнього освітлення належать:

• електромережі, включаючи розподільчі мережі електропередач до 1000 В (кабельні та повітряні);

• обладнання диспетчерського зв'язку;

• автоматика і телемеханіка, яка обслуговує мережі зовнішнього освітлення;

• світильники всіх типів;

• прожекторні установки;

• пункти живлення засобів та обладнання-ПВ;

• опори всіх типів та тросові підвіси.

Основними напрямами розвитку зовнішнього освітлення міста Києва є удосконалення системи керування та контролю стану мереж, уніфікація освітлювальних приладів функціонального освітлення з впровадженням обладнання з високими показниками співвідношення люміноватт та вартості.

Нормативно-правовою базою, на якій ґрунтується Міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019 - 2022 років, є:

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Закон України "Про благоустрій населених пунктів";

- Закон України "Про державні цільові програми";

- Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";

- Закон України "Про дорожній рух";

- Закон України "Про автомобільні дороги";

- постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 "Про затвердження Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року";

- рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року";

- рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві";

- розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.08.2006 N 2115 "Про зовнішнє художнє освітлення фасадів будинків, споруд та пам'яток культурної спадщини у місті Києві".

1. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Висока якість освітлення соціально й економічно рентабельна. Вона може бути досягнута лише комплексним рішенням всіх взаємодіючих у міському просторі систем освітлення.

Основними завданнями, які вирішує КП "Київміськсвітло" в процесі своєї діяльності, є:

- досягнення нормованих величин кількісних та якісних показників освітлювальних установок, необхідних для своєчасного сприйняття дорожньої ситуації;

- позначення напрямку руху транспорту й пішоходів;

- забезпечення надійної роботи освітлювальних установок при довгостроковій експлуатації;

- безпека обслуговуючого персоналу та населення.

Система зовнішнього освітлення міста ділиться на:

• Утилітарне:

- Освітлення транспортних магістралей;

- Житлових районів і пішохідних зон;

- Вуличне освітлення;

- Маркувальне.

• Архітектурне:

- Садово-паркове;

- Освітлення архітектурних будинків і споруд, пам'яток, пам'ятників, малих архітектурних форм.

• Святкове.

Якісне освітлення забезпечує скорочення кількості дорожньо-транспортних пригод, збільшує швидкість руху транспорту; знижує вуличну злочинність і вандалізм; підвищує екологічну безпеку (менше зорових стресів, викликаних візуальним хаосом і дискомфортною яскравістю, недоліком світлових орієнтирів та інформації, скорочується викид газів); ростуть доходи від вечірнього туризму; відбувається пожвавлення економічного життя (розвиток світлотехнічної галузі, продаж її продукції, ріст зайнятості сфери обслуговування); збільшуються відрахування в бюджет міста від додаткового товарообігу й розширення обсягів та якості послуг в освітлених і упоряджених зонах; заощаджується час на пересування в місті; поліпшується візуальний комфорт і психологічна атмосфера, що опосередковано позитивно впливає на здоров'я й працездатність, підвищується соціальний престиж столиці, у чому велику роль відіграють відеопродукція і кінофільми з ефектними видами освітлених ансамблів і визначних об'єктів.

Зовнішнє та архітектурне освітлення міста стає усе більш ємним і мобільним носієм інформації.

Інформаційно-світлові технології медіа активно впливають на архітектуру й на створюване середовище й згодом цей вплив буде підсилюватися, тому вони повинні вже сьогодні враховуватися при розробці містобудівних проектів.

Пріоритетним напрямом діяльності КП "Київміськсвітло" є впровадження сучасних технологій.

Однією з найбільших проблем на шляху до енергозбереження є постійно зростаюче споживання електроенергії в зв'язку зі зростанням будівництва житлових комплексів, нових доріг та їх реконструкцій, що створило передумови для подальшого впровадження заходів з підвищення рівня ефективності енергоспоживання.

До проблем, на вирішення яких спрямована Програма, належать також:

- експлуатація великої кількості енергоємних та небезпечних світильників з газорозрядними лампами, що містять ртуть;

- наявність світильників, що знаходяться в непрацездатному стані (20 % від загальної кількості) та експлуатаційний строк роботи яких закінчився (90 %);

- наявність вуличних світильників, які не відповідають сучасним вимогам і нормативам щодо якісного енергозберігаючого та нормативного освітлення (90 % від загальної кількості);

- залежність роботи існуючих світильників від коливань напруги від 110 до 270 Вт у розподільчих електромережах міста;

- недостатня технічна оснащеність КП "Київміськсвітло";

- невідповідність нормативним значенням зовнішнього освітлення багатьох об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, дитячих майданчиків та прибудинкових територій.

2. Мета Програми

Метою Програми є:

Досягнення соціальних та економічних ефектів, які дадуть змогу значно підвищити рівень безпеки мешканців та гостей міста Києва, зокрема:

- підвищення рівня безпеки та комфортного перебування киян у вечірній час на вулицях міста завдяки модернізації вуличного освітлення;

- зменшення енерговитрат при освітленні вулиць міста за рахунок використання енергозберігаючих технологій;

- зменшення витрат бюджету міста Києва за рахунок підвищення ефективності використання елементів системи зовнішнього освітлення міста;

- створення комфортних та безпечних умов для учасників дорожнього руху.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Взаємопов'язаність визначених проблем потребує використання для їх вирішення програмно-цільового методу, який передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів по напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях і ресурсах та базується на кращому світовому досвіді його застосування.

На основі аналізу стану тенденцій та проблем розвитку системи освітлення у місті Києві, стратегічних цілей, окреслених у програмних документах державного та міського рівня, визначені напрями, пріоритетні завдання та розроблені заходи Програми на 2019 - 2022 роки, реалізація яких дозволить розв'язати наявні проблеми.

Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року визначено, що основною метою довгострокового розвитку міста є підвищення якості життя його мешканців, що забезпечується економічним добробутом і комфортом життя у місті.

Заходами із реалізації Стратегії серед іншого передбачено:

- Модернізація та розширення мереж зовнішнього освітлення вулиць, магістралей, пішохідних переходів, тротуарів та прибудинкових територій;

- Модернізація інфраструктури міського простору (в т. ч. системи освітлення магістралей, тротуарів, наземних переходів тощо);

- Модернізація електроспоживчого обладнання та освітлення.

На реалізацію цих завдань та заходів Стратегії спрямована міська цільова програма зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019 - 2022 років.

Джерелами фінансування Програми є цільові кошти бюджету міста Києва, кошти фінансово-кредитних установ, власні кошти підприємства та інвесторів.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Ресурсне забезпечення Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019 - 2022 років, тис. грн

 

Усього

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Всього, в тому числі:

2729897,2

1049742,0

450599,5

646361,2

583194,5

Коштів бюджету міста Києва

1769897,2

799742,0

330599,5

356361,2

283194,5

Коштів інших джерел

960000,0

250000,0

120000,0

290000,0

300000,0


Сума коштів з бюджету м. Києва на реалізацію Програми визначається щорічними рішеннями Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідний рік.

4. Напрями діяльності, перелік заходів

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми (назва об'єкта)

Строк виконання заходу (роки)

Відповідальний виконавець, головний розпорядник бюджетних коштів або інвестор

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн

Очікуваний результат

всього

 

2019

2020

2021

2022

ВСЬОГО ПО КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Бюджет міста Києва

1769897,2

799742,0

330599,5

356361,2

283194,5

Залучені кошти

960000,0

250000,0

120000,0

290000,0

300000,0

Разом

2729897,2

1049742,0

450599,5

646361,2

583194,5

1

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, МАГІСТРАЛЕЙ, ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ ТА ТРОТУАРІВ

СЕКТОР 2.2. ТРАНСПОРТНА ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ

1.1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА ІЗ ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ

2019 - 2022

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Зниження витрат на споживання електроенергії шляхом встановлення світлодіодного обладнання. Покращення якості освітлення на вулицях міста з врахуванням практичного досвіду європейських держав
* в тому числі, 50000,0 тис. грн, кошти для обслуговування кредиту в рамках реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту "Програма розвитку муніціпальної інфраструктури України" для виконання субпроекту "Капітальний ремонт по заміні ртутних та натрієвих ламп на світлодіодні світильники" відповідно до рішення від 19.07.2018 N 1346/5410

Бюджет міста Києва

939226,0

752000,0

26626,0

78600,0

82000,0

Залучені кошти

960000,0

250000,0

120000,0

290000,0

300000,0

Разом

1899226,0

1002000,0

146626,0

368600,0

382000,0

1.2. РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, ТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЕЙ (перелік об'єктів будівництва, реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць та транспортних магістралей наведено у додатку 1)

2019 - 2022

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення якості освітлення та підвищення рівня безпеки для учасників дорожнього руху

Бюджет міста Києва

232190,0

44730,0

56550,0

104740,0

26170,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

232190,0

44730,0

56550,0

104740,0

26170,0

1.3. ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗУМНОГО ЕКОНОМНОГО LED ОСВІТЛЕННЯ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ З СЕНСОРНИМИ ДАТЧИКАМИ (ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ)

2019

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Бюджет міста Києва

612,0

612,0

0,0

0,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

612,0

612,0

0,0

0,0

0,0

1.4. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ СЕНСОРНОГО ОСВІТЛЕННЯ НА НАЗЕМНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ МІСТА КИЄВА

2019

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Бюджет міста Києва

2400,0

2400,0

0,0

0,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

2400,0

2400,0

0,0

0,0

0,0

СЕКТОР 2.6. ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР

2.1. РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ (перелік об'єктів будівництва, ремонту, реконструкції мереж зовнішнього освітлення парків та скерів наведено у додатку 2)

2020 - 2022

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Створення безпечних та комфортних умов у вечірній час в зоні відпочинку для містян та гостей столиці

Бюджет міста Києва

85342,7

0,0

45818,5

9650,2

29874,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

85342,7

0,0

45818,5

9650,2

29874,0

2.2. БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА СВЯТКОВОГО ОФОРМЛЕННЯ (перелік об'єктів будівництва та ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення наведено у додатку 3)

2020 - 2022

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Відновлення існуючої мережі архітектурно-декоративного освітлення з метою забезпечення покращення візуального сприйняття киянами та гостями забезпечення образу столиці, якісним освітленням, безпечними та комфортними умовами перебування на вулицях столиці у вечірній та нічний час

Бюджет міста Києва

140800,0

0,0

70100,0

61500,0

9200,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

140800,0

0,0

70100,0

61500,0

9200,0

2.3. БУДІВНИЦТВО ТА МОДИФІКАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ В МІСТІ. КИЄВІ (перелік адрес будівництва мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій в місті. Києві наведено у додатку 4)

2020 - 2022

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Забезпечення киян комфортними умовами перебування на прибудинкових територіях

Бюджет міста Києва

104400,0

0,0

34800,0

34800,0

34800,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

104400,0

0,0

34800,0

34800,0

34800,0

2.4. ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА. КИЄВА

2020 - 2022

Департамент транспортної інфраструктури, КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Забезпечення киян комфортними умовами перебування на території мікрорайону та підвищення безпеки громодян

Бюджет міста Києва

6945,0

0,0

2000,0

2300,0

2645,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

6945,0

0,0

2000,0

2300,0

2645,0

СЕКТОР 2.1. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

3

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

3.1. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНІМ ОСВІТЛЕННЯМ МІСТА КИЄВА (1 ЕТАП)

2020 - 2022

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Створення системи управління міським освітленням дозволить володіти повною інформацією про обладнання, стан мережі, а, отже, оперативно реагувати на можливі несправності. Зменшення кількості скарг з боку жителів міста

Бюджет міста Києва

70150,0

0,0

9750,0

30200,0

30200,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

70150,0

0,0

9750,0

30200,0

30200,0

4

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕН-НЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

4.1. ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ, ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ

2020 - 2022

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Підвищення якості оперативного реагування, рівня експлуатації мереж зовнішнього освітлення, зменшення витрат паливно-мастильних матеріалів. Для оновлення парку техніки необхідно придбати 91 машину (автопідйомник, сидельний тягач, кран, трактор (екскаватор), пересувну електролабораторію)

Бюджет міста Києва

187831,5

0,0

84955,0

34571,0

68305,5

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

187831,5

0,0

84955,0

34571,0

68305,5


5. Очікувані результативні показники виконання Програми

Таблиця 1. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення та святкового освітлення

Показник витрат

2019

2020

2021

2022

Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного та святкового освітлення, тис. грн

0,0

23000,0

10000

9200

Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.

-

49

49

49

Показник продукту

 

 

 

 

Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного та святкового освітлення, од.

0

16

13

13

Показник ефективності

 

 

 

 

Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту архітектурно-декоративного та святкового освітлення, тис. грн

0

1437,5

769,23

707,7

Показник якості

 

 

 

 

Динаміка виконання капітальних ремонтів архітектурно-декоративного та святкового освітлення в порівнянні з попереднім роком, %

-

100

81,25

100

Здійснення будівництва та реконструкції об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (забезпечення виконання робіт з реконструкції та будівництва архітектурно-декоративного освітлення та святкового освітлення)

Показник витрат

2019

2020

2021

2022

Обсяг видатків на виконання робіт з реконструкції мереж архітектурно-декоративного та святкового освітлення, тис. грн

 

 

 

 

Кількість об'єктів, які потребують реконструкції, од.

 

 

 

 

Обсяг видатків на виконання робіт з будівництва мереж архітектурно-декоративного освітлення та святкового освітлення, тис. грн

0,0

47100,0

51500,0

0,0

Кількість об'єктів, які необхідно збудувати, од

0

9

6

 

Показник продукту

 

 

 

 

Кількість об'єктів реконструкції, од.

 

 

 

 

Кількість об'єктів будівництва, од.

 

9

6

 

Показник ефективності

 

 

 

 

Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції, тис. грн

 

 

 

 

Середні витрати на 1 об'єкт будівництва, тис. грн

0,0

5233,34

8583,34

 

Показник якості

 

 

 

 

Динаміка виконання реконструкції архітектурно-декоративного та святкового освітлення в порівнянні з базисним роком, %

 

 

 

 

Динаміка виконання будівництва архітектурно-декоративного та святкового освітлення в порівнянні з попереднім роком, %

 

100

66,67

 

Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення парків та скверів

Показник витрат

2019

2020

2021

2022

Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення парків та скверів, тис. грн

0,0

16500,0

9650,2

29874,0

Кількість об'єктів, що потребують ремонту, од.

0

3

1

3

Показник продукту

 

 

 

 

Кількість об'єктів (парків та скверів) на яких планується виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, од.

0

3

1

3

Показник ефективності

 

 

 

 

Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення парків та скверів, тис. грн

0,0

5500

9650,2

9958,0

Показник якості

 

 

 

 

Динаміка виконання капітальних ремонтів об'єктів (парків та скверів) в порівнянні з попереднім роком, %

0,0

100,0

33,3

300

Здійснення будівництва та реконструкції об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (забезпечення виконання робіт з реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення)

Показник витрат

2019

2020

2021

2022

Обсяг видатків на виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення, тис. грн

44730,0

54150,0

90440,0

26170

Кількість об'єктів, що потребують реконструкції, од.

1

6

5

2

Обсяг видатків на виконання робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення, тис. грн

0,0

2400

14300,0

0

Кількість об'єктів, які необхідно збудувати, од.

0

3

2

0

Обсяг видатків на виконання робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення на прибудинковій території, тис. грн

0,0

34800

34800

34800

Кількість об'єктів, які необхідно збудувати на прибудинковій території, од.

0

93

93

93

Показник продукту

 

 

 

 

Кількість об'єктів, що планується реконструювати, од.

1

6

5

2

Кількість об'єктів, що планується побудувати, од.

0

3

2

0

Кількість об'єктів, що планується побудувати на прибудинковій території, од.

0

93

93

93

Показник ефективності

 

 

 

 

Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції, тис. грн

44730,0

9025,0

18088,0

13085,0

Середні витрати на 1 об'єкт будівництва, тис. грн

0,0

800,0

7150,0

0,0

Середні витрати на 1 об'єкт будівництва на прибудинковій території, тис. грн

0,0

374,19

374,19

374,19

Показник якості

 

 

 

 

Динаміка виконання програми реконструкції в порівнянні з попереднім (5 об'єктів) роком, %

100

100

83,33

40

Динаміка виконання програми будівництва мереж зовнішнього освітлення в порівнянні з попереднім (11 об'єктів) роком, %

0,0

100

66,67

0,0

Динаміка виконання програми будівництва мереж зовнішнього освітлення на прибудинковій території в порівнянні з попереднім (4 об'єкти) роком, %

0,0

100

100

100

Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту по заміні ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники

Показник витрат

2019

2020

2021

2022

Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту по заміні ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні, тис. грн

1002000,0

146626,0

368600,0

382000,0

Показник продукту

 

 

 

 

Кількість світильників, що будуть замінені, шт.

20040

2666

6093

5744

Показник ефективності

 

 

 

 

Середня вартість заміни одного світильника, тис. грн

50,0

55,0

60,5

66,5

Показник якості

 

 

 

 

Динаміка виконання заходів з впровадження світлодіодних світильників в порівнянні з попереднім роком, %

317,7

13,3

228,5

94,3


Таблиця 2. Індикатори результативності

Індикатори

Значення індикатора за роками

2019

2020

2021

2022

Середній рівень зносу спеціальної техніки, %

58 %

34 %

29 %

24 %

Середній рівень зносу електромереж зовнішнього освітлення, %

28 %

21 %

16 %

12 %


ПРИМІТКА: міська цільова програма по об'єктах розрахована до 2022 року при умові повного фінансування та сприятливих умов щодо роботи по проведенню тендерних процедур, роботи з проектними та підрядними організаціями.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль виконання заходів та Програми в цілому здійснює заступник голови Київської міської державної адміністрації, який забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сфері транспорту.

КП "Київміськсвітло" надає Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо ходу реалізації її заходів. Відповідальний виконавець узагальнює отриману інформацію, визначає наявні проблеми та розробляє пропозиції щодо їх подолання.

Департамент транспортної інфраструктури щоквартально до 01 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та оприлюднює на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва інформацію про стан виконання Програми.

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Комплексної Програми та окремих її завдань і заходів тощо.

Після встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії Київської міської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 1
до Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019 - 2022 років


Перелік об'єктів будівництва, реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць та транспортних магістралей

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми (назва об'єкта)

Строк виконання заходу (роки)

Відповідальний виконавець, головний розпорядник бюджетних коштів або інвестор

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

Очікуваний результат

всього

 

2019

2020

2021

2022

1

РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ, ТРАНСПОРТНИХ МАГІСТРАЛЕЙ

1. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ВУЛ. КАНАЛЬНІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

2020

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення якості освітлення на вулицях міста

Бюджет міста Києва

1400,0

0,0

1400,0

0,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

1400,0

0,0

1400,0

0,0

0,0

2. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ВОЗНЕСЕНСЬКОМУ УЗВОЗУ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

2020 - 2021

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення якості освітлення на вулицях міста

Бюджет міста Києва

14100,0

0,0

800,0

13300,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

14100,0

0,0

800,0

13300,0

0,0

3. РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ ВІД БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДО ВУЛИЦІ САКСАГАНСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

2020

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оновлення мережі зовнішнього освітлення на одній з центральних вулиць столиці. Покращення якості освітлення та підвищення рівня безпеки для учасників дорожнього руху

Бюджет міста Києва

4650,0

0,0

4650,0

0,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

4650,0

0,0

4650,0

0,0

0,0

4. РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

2019 - 2021

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оновлення мережі зовнішнього освітлення на одній з головних вулиць столиці. Покращення якості освітлення та підвищення рівня безпеки для учасників дорожнього руху

Бюджет міста Києва

89700,0

44730,0

20000,0

24970,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

89700,0

44730,0

20000,0

24970,0

0,0

5. НОВЕ БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПО ВУЛ. СУМСЬКІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. ФЕДЬКОВИЧА ДО ВУЛ. КАЙСАРОВА

2020 - 2021

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Створення безпечних та комфортних умов у вечірній час в зоні відпочинку для містян та гостей столиці

Бюджет міста Києва

1200,0

0,0

200,0

1000,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

1200,0

0,0

200,0

1000,0

0,0

6. РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: ПЛОЩА ЛЬВІВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

2020 - 2021

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оновлення мережі зовнішнього освітлення на одній з центральних площ столиці. Покращення якості освітлення та підвищення рівня безпеки для учасників дорожнього руху

Бюджет міста Києва

25000,0

0,0

600,0

24400,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

25000,0

0,0

600,0

24400,0

0,0

7. РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

2020 - 2021

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оновлення мережі зовнішнього освітлення на одній з центральних площ столиці. Покращення якості освітлення та підвищення рівня безпеки для учасників дорожнього руху

Бюджет міста Києва

13400,0

0,0

400,0

13000,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

13400,0

0,0

400,0

13000,0

0,0

8. РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ

2020 - 2022

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оновлення мережі зовнішнього освітлення на одному з основних проспектів столиці. Покращення якості освітлення та підвищення рівня безпеки для учасників дорожнього руху

Бюджет міста Києва

40000,0

0,0

18500,0

11750,0

9750,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

40000,0

0,0

18500,0

11750,0

9750,0

9. РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, КАШТАНОВОЇ, ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ПРОСПЕКТУ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО (III ЧЕРГА: 1-Й, 2-Й, 3-Й МКР. ВИГУРІВЩИНИ-ТРОЄЩИНИ)

2020 - 2022

Департамент транспортної інфраструктури, КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оновлення мережі зовнішнього освітлення мікрорайонів, де розміщені соціально важливі об'єкти, з метою покращення якості освітлення та забезпечення комфортних і безпечних умов проживання в мікрорайонах

Бюджет міста Києва

42740,0

0,0

10000,0

16320,0

16420,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

42740,0

0,0

10000,0

16320,0

16420,0


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 2
до Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019 - 2022 років


Перелік об'єктів будівництва, ремонту, реконструкції мереж зовнішнього освітлення парків та скверів

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми (назва об'єкта)

Строк виконання заходу (роки)

Відповідальний виконавець, головний розпорядник бюджетних коштів або інвестор

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

Очікуваний результат

всього

 

2019

2020

2021

2022

1

РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ

1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ

2020 - 2022

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Створення безпечних та комфортних умов у вечірній час в зоні відпочинку для містян та гостей столиці

Бюджет міста Києва

56024,2

0,0

16500,0

9650,2

29874,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

56024,2

0,0

16500,0

9650,2

29874,0

2. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКУ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

2020

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Створення безпечних та комфортних умов у вечірній час в зоні відпочинку для містян та гостей столиці

Бюджет міста Києва

28100,0

0,0

28100,0

0,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

28100,0

0,0

28100,0

0,0

0,0

3. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ СКВЕРУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 180/21 В ДАРНИЦЬКОМУ Р-НІ МІСТА КИЄВА

2020

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Створення безпечних та комфортних умов у вечірній час в зоні відпочинку для містян та гостей столиці

Бюджет міста Києва

1218,5

0,0

1218,5

0,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

1218,5

0,0

1218,5

0,0

0,0


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 3
до Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019 - 2022 років


Перелік об'єктів будівництва та ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми (назва об'єкта)

Строк виконання заходу (роки)

Відповідальний виконавець, головний розпорядник бюджетних коштів або інвестор

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

Очікуваний результат

всього

 

2019

2020

2021

2022

1

 

1. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ КОМАРОВА ТА БУЛЬВАРУ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

2020

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення художнього образу столиці та привабливості для туристів

Бюджет міста Києва

11000,0

0,0

11000,0

0,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

11000,0

0,0

11000,0

0,0

0,0

2. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. НАУКИ ТА МАГІСТРАЛІ БЕЗПЕРЕРВНОГО РУХУ

2020

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення художнього образу столиці та привабливості для туристів

Бюджет міста Києва

17000,0

0,0

17000,0

0,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

17000,0

0,0

17000,0

0,0

0,0

3. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ У СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ОДЕСЬКІЙ ПЛОЩІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

2020

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення художнього образу столиці та привабливості для туристів

Бюджет міста Києва

16100,0

0,0

16100,0

0,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

16100,0

0,0

16100,0

0,0

0,0

4. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ВИДУБИЦЬКОГО МОНАСТИРЯ

2020 - 2021

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення художнього образу столиці та привабливості для туристів

Бюджет міста Києва

8500,0

0,0

500,0

8000,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

8500,0

0,0

500,0

8000,0

0,0

5. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ КИРИЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ

2020 - 2021

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення художнього образу столиці та привабливості для туристів

Бюджет міста Києва

6500,0

0,0

500,0

6000,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

6500,0

0,0

500,0

6000,0

0,0

6. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПІДСВІЧУВАННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ ПЕЧЕРСЬКОГО НА ПЕРЕТИНІ З БУЛЬВАРОМ ДРУЖБИ НАРОДІВ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

2020 - 2021

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення художнього образу столиці та привабливості для туристів

Бюджет міста Києва

6500,0

0,0

500,0

6 000,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

6500,0

0,0

500,0

6000,0

0,0

7. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ВУЛ. ПОПУДРЕНКА НАД БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ

2020 - 2021

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення художнього образу столиці та привабливості для туристів

Бюджет міста Києва

6500,0

0,0

500,0

6000,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

6500,0

0,0

500,0

6000,0

0,0

8. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ

2020 - 2021

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення художнього образу столиці та привабливості для туристів

Бюджет міста Києва

16000,0

0,0

500,0

15500,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

16000,0

0,0

500,0

15500,0

0,0

9. БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ. ЛУГОВОЇ ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ

2020 - 2021

Департамент транспортної інфраструктури, КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення художнього образу столиці та привабливості для туристів

Бюджет міста Києва

10500,0

0,0

500,0

10000,0

0,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

10500,0

0,0

500,0

10000,0

0,0

10. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ

2020 - 2022

Департамент транспортної інфраструктури,
КП "Київміськсвітло"

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Покращення художнього образу столиці та привабливості для туристів

Бюджет міста Києва

42200,0

0,0

23000,0

10000,0

9200,0

Залучені кошти

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом

42200,0

0,0

23000,0

10000,0

9200,0


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 4
до Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019 - 2022 років


Перелік адрес будівництва мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій в місті Києві

N п/п

Адреса будівництва

Голосіївський район

1

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Лятошинського, 18

2

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення сходів від вул. Уральської до вул. Цимбалів яр

3

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення на прибудинковій території, розташованій між житловим будинком N 98/2 на просп. Голосіївському та житловим будинком N 4 на вул. Бурмістенка

4

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної доріжки від будинку N 58 на вул. Ягідній до будинку N 32 на вул. Китаївській

5

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення для освітлення запасних (пожежних) виходів на прибудинкових територіях житлових будинків, N 108 корпус 3 та N 108 корпус 2 на просп. Голосіївському

6

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: просп. Голосіївський, N 114/1

7

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Антоновича, N 170/1-б

8

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Велика Васильківська, 102

Дарницький район

1

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Новодарницька, 28/9

2

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної доріжки між будинками N 170-а на Харківському шосе до магазину "Сільпо" на Харківському шосе, 168 та фабрики кулінарії на Харківському шосе, 137

3

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної доріжки від ст. м. "Бориспільська" до вул. Світлої

4

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної доріжки за адресою: просп. Миколи Бажана, 9-з

5

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення біля будинку N 9 на вул. Вірменській з боку ліцею "Інтелект"

6

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної доріжки між будинками N 21 та N 23 на вул. Ревуцького

7

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Санаторна, 12

8

Будівництво мережі зовнішнього освітлення на дитячому майданчику за адресою: вул. Здолбунівська, 9

9

Будівництво мережі зовнішнього освітлення на дитячому майданчику за адресою: вул. Урлівська, 38

10

Будівництво мережі зовнішнього освітлення на дитячому майданчику за адресою: вул. Садова, 186

11

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Харченко, 10

12

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Харченко, 47-а

13

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Харченко, 49

14

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Харченко, 55

15

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Харченко, 57

16

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території між житловими будинками N 14-а та N 14-б на вул. Архітектора Вербицького

17

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення на дитячому майданчику за адресою: вул. Тростянецька, 51

18

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення між житловим будинком N 11-а на вул. Архітектора Вербицького та трансформаторною підстанцією

19

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення дитячого та спортивного майданчиків біля житлових будинків N 55 та N 55-а на Харківському шосе

20

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Санаторна, 16/52

21

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: N 25 на вул. Санаторній

22

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Севастопольська, 13

23

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Севастопольська, 16/27

24

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Севастопольська, 49/20

25

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Севастопольська, 22

26

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Севастопольська, 24

27

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Ілліча, 25/17

28

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Ілліча, 4/6

29

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Ілліча, 6/5

30

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Ілліча, 8

31

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Ілліча, 10/5

32

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Сімферопольська, 3/2

33

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Сімферопольська, 5/1

34

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Сімферопольська, 9

35

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Сімферопольська, 11

36

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Сормовська, 18

37

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Заслонова Костянтина, 13-б

38

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Заслонова Костянтина, 2

39

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Російська, 22/15

40

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Російська, 49/20

41

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Російська, 33

42

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Російська, 35

43

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Російська, 45

44

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Руднєва, 58-а

45

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Бориспільська, 3-а

46

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Бориспільська, 3-б

47

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Бориспільська, 3/3-а

48

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: пров. Волго-Донський, 2

49

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: пров. Волго-Донський, 2-а

50

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: пров. Волго-Донський, 6

51

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Вереснева, 5

52

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Вереснева, 4

53

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Вереснева, 9

54

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Вереснева, 14/39

55

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Тростянецька, 51

56

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Тростянецька, 53

57

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Тростянецька, 17/101

58

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Тростянецька, 103

59

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Тростянецька, 111

60

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: провулок Руднєва, N 5

61

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Санаторна, 17/6

62

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Ілліча, 12

63

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Ілліча, 16

64

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Заслонова Костянтина, 13-а

65

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Заслонова Костянтина, 17/6

66

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Заслонова Костянтина, 20

67

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Заслонова Костянтина, 22

68

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Новодарницька, 27

69

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Російська, 37-а

70

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Російська, 37

71

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Російська, 39/14

72

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Російська, 72/3

73

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Російська, 74

74

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Російська, 76/4

75

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Російська, 47

76

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: пров. Руднєва, 68/10

77

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: пров. Руднєва, 12

78

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: пров. Волго-Донський, 65/7

79

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: пров. Волго-Донський, 67

80

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: пров. Волго-Донський, 69

81

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Тростянецька, 14/105

82

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної доріжки за адресою: від вул. Лариси Руденко, 21 до вул. Соломії Крушельницької, 5 у Дарницькому районі міста Києва

Деснянський район

1

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Милославська, 8-а

2

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення на пішохідній доріжці, від ДНЗ 3491 на вул. Братиславській, 16-а до вечірньої школи N 18 на вул. Братиславській, 14-а

3

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Маршала Жукова, 45-а - 45-б

4

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення на території між господарчим блоком та будинками N 48/9 і N 46 на просп. Маяковського

5

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Братиславська, 18-а

6

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Братиславська, 18-б

7

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Братиславська, 20-а

8

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Братиславська, 26

9

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Братиславська, 44/2

10

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення на території між вул. Петровського до зупинки громадського транспорту на вул. Радунській

11

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Кіото, 9

12

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Шолом-Алейхема, 9

13

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Шолом-Алейхема, 11

14

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Шолом-Алейхема, 13

15

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Шолом-Алейхема, 22

16

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Шолом-Алейхема, 24

17

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Шолом-Алейхема, 26/23

18

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Мілютенка, 7

19

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Мілютенка, 9

20

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Мілютенка, 11

21

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Мілютенка, 11-а

22

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Мілютенка, 12-а

23

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Мілютенка, 14-а

24

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Мілютенка, 15

25

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Мілютенка, 17

26

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Мілютенка, 17-а

27

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Мілютенка, 18

28

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Мілютенка, 22

29

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Мілютенка, 23

30

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Мілютенка, 24

31

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Мілютенка, 26

32

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Мілютенка, 28

33

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Радистів, 44

34

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Радистів, 60

35

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Радистів, 62

36

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Радистів, 67

37

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Радистів, 69

38

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Радистів, 64

39

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Оноре де Бальзака, 4-а

40

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Теодора Драйзера, 28

41

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення на прибудинковій території будинків N 14 та N 14-а на вул. Каштановій з освітленням дитячого комплексу та вздовж побудованої пішохідної доріжки

42

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Маршала Жукова, 53

43

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Космонавта Волкова, 2

44

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Космонавта Волкова, 4

45

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Академіка Курчатова, 3-а

46

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Курчатова, 3-б

47

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: просп. Лісовий, 12

48

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Курчатова, 11-а

49

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Космонавта Волкова, 10

50

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Космонавта Волкова, 10-а

51

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Космонавта Волкова, 20

52

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Космонавта Волкова, 22-а

53

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: просп. Лісовий, 22

54

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Маршала Жукова, 20

55

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Маршала Жукова, 22

56

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Миколи Закревського, 17

57

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Миколи Закревського, 73/1

58

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Миколи Закревського, 59/1

59

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Володимира Маяковського, 48/9

60

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: бульв. Леоніда Бикова, 4

61

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: бульв. Леоніда Бикова, 7-а

62

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: бульв. Леоніда Бикова, 8

63

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Вікентія Беретті, 6

64

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Вікентія Беретті, 8

65

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Володимира Маяковського, 61

66

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Олександра Сабурова, 17-а

67

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: N 8-а на бульв. Висоцького Володимира

68

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Миколи Закревського, 87-г

69

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Миколи Закревського, 77

70

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Володимира Маяковського, 50

71

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Володимира Маяковського, 64-а

72

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Володимира Маяковського, 62-а

73

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Оноре де Бальзака, 100/31

74

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Оноре де Бальзака, 98/29

75

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Радунська, 5

76

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Миколи Закревського, 35

77

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Теодора Драйзера, 34/51

78

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Маршала Жукова, 22

79

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної доріжки вздовж просп. Володимира Маяковського, 17

80

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Братиславській, 42

Дніпровський район

1

Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Петра Запорожця, 10

2

Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Петра Запорожця, 14-в

3

Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Петра Запорожця, 13

4

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: бульв. Верховної Ради, 17

5

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення на пішохідній доріжці вздовж патріаршого собору УГКЦ до коледжу ім. Сухомлинського

6

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Петра Запорожця, 3

7

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Пожарського, 1

8

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Каунаська, 8/2

9

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Каунаська, 10

10

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Каунаська, 10-а

11

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Каунаська, 12

12

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Каунаська, 12/1

13

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Каунаська, 12/2

14

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Каунаська, 14

15

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Каунаська, 16/1

16

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: Харківське шосе, 8/1

17

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: Харківське шосе, 12

18

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: Харківське шосе, 14/1

19

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: Харківське шосе, 16

20

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: Харківське шосе, 18

21

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: Харківське шосе, 18/1

22

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Празька, 18-а

23

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Празька, 22-а

24

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Празька, 25

25

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Празька, 25/1

26

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Празька, 25/2

27

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Гашека, 8

28

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Березнева, 3

29

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Березнева, 7

30

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Азербайджанська, 2

31

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Азербайджанська, 4

32

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Двінська, 1

33

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Двінська, 1-а

34

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: провулок Бишівський, 9

35

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Хорольська, 8/4

36

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Астраханська, 25

37

Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території на ділянці від просп. Павла Тичини, 11 до просп. Павла Тичини, 13

38

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення дитячого майданчика за адресою: вул. Митрополіта Андрея Шептицького, 24-в

39

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення дитячого майданчика за адресою: вул. Березняківська, 36-г

40

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Будівельників, 12-б

41

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Будівельників, 22/11

42

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: бульв. Верховної Ради, 1-а

43

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: бульв. Верховної Ради, 3

44

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: бульв. Верховної Ради, 3-а

45

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення проїзду між будинками N 18 на вул. Попудренка та N 15/20 на вул. Бажова

46

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення проїзду між житловими будинками N 8 на вул. Пожарського та N 18 на вул. Краківській

47

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення доріжки від бульвару Перова між житловими будинками N 6 та N 8 до вул. Воскресенської між житловими будинками N 7, N 7-а та дитячим садочком (N 8-а)

48

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: просп. Соборності, 1

49

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Микільсько-Слобідська, 4

50

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Микільсько-Слобідська, 4-в

51

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Микільсько-Слобідська, 6

Оболонський район

1

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення дитячого майданчика за адресою: вул. Олександра Архипенка, N 10-в та N 12/3

2

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення на території дитячої музичної школи N 39 за адресою: вул. Федора Максименка, 18

3

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення дитячого майданчика та пішохідної доріжки між житловими будинками за адресою: вул. Озерна, N 24 та N 30/51

4

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення на алеї від прибудинкової території за адресою: N 17-д на вул. Прирічній до прибудинкової території будинків N 19-г та N 19-в на вул. Прирічній

5

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення дитячого майданчика, на прибудинковій території за адресою: вул. Автозаводська, 5

6

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Юнкерова, 55 (інтернат N 4)

7

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Новікова-Прибоя, 11 (інтернат N 21)

8

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Богатирська, 2-б (гімназія N 143)

9

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Автозаводська, 13-а (ДНЗ N 321)

Печерський район

1

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Михайла Бойчука, 12-а

2

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Драгомирова, 10-а

Подільський район

1

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Рилєєва, 7/11 (знизу біля сходів)

2

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення на вул. Сошенка від вул. Ростовської до вул. Лісозахисної в Подільському районі міста Києва

3

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення на вул. Косенка від вул. Лісозахисної до вул. Кобзарської в Подільському районі міста Києва

Святошинський район

1

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: просп. Леся Курбаса, 14

2

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення дитячого майданчика на розі вул. Жмеринської, 10 та бульвару Ромена Роллана, 13

3

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Серпова, 16

4

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: бульв. Академіка Вернадського, 5/19

5

Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Якуба Коласа, 1-в

6

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення скверу між житловими будинками N 22-а та N 22-г на вул. Симиренка

7

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Симиренка, 2-б

8

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Симиренка, 2-в

9

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Симиренка, 34-а

10

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення на ДНЗ N 85 "Перші сходинки" за адресою: проспект Академіка Корольова, 8-а у Святошинському районі міста Києва

11

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: бульв. Кольцова, N 18-а

12

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: просп. Перемоги, 99/1

13

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: просп. Перемоги, 101/2

14

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: N 6 на вул. Кіпріанова Академіка

15

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: N 2 у пров. Святошинському

16

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: N 39 на вул. Генерала Наумова та пішохідної доріжки між житловими будинками N 39 та N 41 на вул. Генерала Наумова

Солом'янський район

1

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення сходів на прибудинковій території за адресою: вул. Липківського, 19-21

2

Нове будівництво мережі зовнішнього освітленні прибудинкової території за адресою: вул. Солом'янська, 29

3

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення на прибудинкових територіях за адресою: вул. Героїв Севастополя, 11-а, 11-б, 13-а

4

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Генерала Тупікова, 3/1

5

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення вздовж сходів від вул. Волгоградської до пров. Енергетиків

6

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій за адресою: вул. Курська, 10, 13-е

7

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території та міжбудинкового проїзду за адресою: вул. Волгоградська, 21

Шевченківський район

1

Нове будівництво зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Половецька, 16-б

2

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Данила Щербаківського, 72

3

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Данила Щербаківського, 61-в

4

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Невська, 7

5

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Уссурійська, 1/9

6

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення на прибудинкових територіях будинків N 3, корп.1, 3/1, 3 на вул. Академіка Грекова

7

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Олександрівська, 16

8

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Януша Корчака (Баумана), 60

9

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Ружинська, 11

10

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Довженка, 2

11

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення скверу, дитячого та спортивного майданчиків між житловими будинками N 8-а, N 10-а, N 12-а на вул. Щусева

12

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Бориса Житкова, 7

13

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Бориса Житкова, 9

14

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлових будинків N 20-г та N 20-д на вул. Туполєва

15

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: просп. Перемоги, 19

16

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Деревлянська, 12/42

17

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Білоруська, 23

18

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Ружинська, 11

19

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території за адресою: вул. Овруцька, 17

20

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. В'ячеслава Липинського

21

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення за адресою: вул. Воровського


 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток 5
до Міської цільової програми зовнішнього освітлення міста Києва на період 2019 - 2022 років


Перелік адрес пішохідних переходів у місті Києві, на яких здійснюється будівництво мереж сенсорного освітлення

N п/п

Адреса будівництва

 

Голосіївський район

1

вул. Маршала Якубовського, 9 та вул. Маршала Якубовського, 11

2

вул. Лятошинського, 22

3

вул. Маршала Якубовського, 1 та вул. Маршала Якубовського, 3

4

вул. Михайла Ломоносова, 85


 

Київський міський голова

В. Кличко