КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 5 липня 2018 року N 1195/5259

Про затвердження Положення про комплексну систему відеоспостереження міста Києва

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про електронні документи та електронний документообіг", постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", рішень Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки" та від 14 квітня 2016 року N 334/334 "Про затвердження міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" на 2016 - 2018 роки", з метою визначення порядку та особливостей функціонування комплексної системи відеоспостереження міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про комплексну систему відеоспостереження міста Києва, що додається.

2. Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом одного місяця з дня набрання чинності цим рішенням розробити та затвердити у встановленому порядку Регламент комплексної системи відеоспостереження міста Києва.

3. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, у разі підключення до комплексної системи відеоспостереження міста Києва керуватись Положенням про комплексну систему відеоспостереження міста Києва та Регламентом комплексної системи відеоспостереження міста Києва, затвердженими згідно з пунктами 1 і 2 цього рішення.

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик" та на офіційному веб-сайті Київської міської ради (www.kmr.gov.ua)

5. Це рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами та постійну комісію Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
05.07.2018 N 1195/5259


ПОЛОЖЕННЯ
про комплексну систему відеоспостереження міста Києва

1. Загальні положення

1.1. Положення про комплексну систему відеоспостереження міста Києва (далі - Положення) визначає процедуру формування, ведення та інші питання функціонування комплексної системи відеоспостереження міста Києва.

1.2. Комплексна система відеоспостереження міста Києва створена та використовується в інтересах територіальної громади міста Києва.

1.3. Правовою основою функціонування комплексної системи відеоспостереження міста Києва є закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про електронні документи та електронний документообіг", постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", рішення Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки", рішення Київської міської ради від 14 квітня 2016 року N 334/334 "Про затвердження міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" на 2016 - 2018 роки", інші нормативно-правові акти.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

дані - будь-яка інформація, що знаходиться в комплексній системі відеоспостереження міста Києва;

засоби відеофіксації - технічні засоби, які призначені для обробки даних (камери з функціями детектування державних номерних знаків транспортних засобів, детектування облич, охорони периметру, керування трафіком, визначення задимлення, вибухів, несанкціонованого залишення предметів тощо);

інші технічні засоби - засоби вимірювання, прилади візуалізації (в тому числі тепловізори) тощо;

комплексна система відеоспостереження міста Києва (далі - Система) - це сукупність засобів відеофіксації, програмних засобів та інших технічних засобів, за допомогою яких здійснюється обробка даних в Системі;

програмно-апаратний комплекс - сукупність серверного обладнання та програмного забезпечення, які забезпечують обробку даних в Системі;

рівень доступу до інформації в Системі - чітко визначений перелік даних, до яких користувачу інформації в Системі надається доступ. Перелік цих даних визначається відповідно до законодавства, яке встановлює повноваження конкретного користувача інформації в Системі, його посадових, службових або трудових обов'язків і територіальної приналежності (місто, район в місті, об'єкт або перелік об'єктів відеоспостереження, визначених згідно з пунктом 3.1 цього Положення), а також з урахуванням режиму доступу, визначеного згідно з пунктом 9.1 цього Положення.

1.5. Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Податковому кодексі України, законах України "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про електронні документи та електронний документообіг", постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", інших нормативно-правових актах.

1.6. Технічні вимоги до використання технічних засобів і програмного забезпечення, організації робочих місць користувачів інформації в Системі, засобів відефіксації (залежно від виду даних (цифрові/аналогові), наявності у Системі засобів зберігання даних), підключення засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні тощо визначаються Регламентом комплексної системи відеоспостереження міста Києва, що затверджується згідно з пунктом 2 рішення про затвердження цього Положення (далі - Регламент).

1.7. Фінансування створення, забезпечення функціонування та розвиток Системи здійснюється згідно з рішеннями Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідні роки, а також з інших джерел відповідно до законодавства.

2. Функції, мета створення та функціонування, структура Системи

2.1. Функціями Системи є забезпечення безпечного середовища в місті Києві шляхом обробки даних в Системі відповідно до мети створення та функціонування Системи, визначених цим Положенням.

2.2. Метою створення та функціонування Системи є:

забезпечення безпеки дітей, учнів, студентів у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах відповідно;

забезпечення збереження майна та інших об'єктів права власності територіальної громади міста Києва;

вжиття заходів щодо регулювання дорожнього руху у місті Києві;

попередження аварій, дорожньо-транспортних пригод, епідемій, епізоотій, епіфітотій, катастроф, пожеж, надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, стихійних лих у місті Києві;

усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці;

забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, річкових портах, інших територіях загального користування;

вжиття заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров'я;

проведення аналізу даних, оброблених Системою.

2.3. Система складається з:

2.3.1. засобів відеофіксації, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

2.3.2. інших технічних засобів;

2.3.3. програмно-апаратного комплексу;

2.3.4. спеціальної окремої оптоволоконної мережі, яка забезпечує надходження даних від засобів відеофіксації та інших технічних засобів до центру обробки даних (міського дата-центру);

2.3.5. мережевого обладнання (пасивного та активного);

2.3.6. моніторингової зали, яка забезпечує відображення відеоданих, що надходять до центру обробки даних (міського дата-центру);

2.3.7. автоматизованих робочих місць адміністратора Системи та автоматизованих робочих місць користувачів інформації в Системі;

2.3.8. комплексної системи захисту інформації (взаємопов'язана сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації в Системі);

2.3.9. засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні (засобів відеофіксації, що належать до приватного сектора економіки та підключені до Системи відповідно до вимог цього Положення та Регламенту).

2.4. Програмно-апаратний комплекс Системи розміщується в центрі обробки даних (міському дата-центрі).

3. Об'єкти відеоспостереження в місті Києві

3.1. До об'єктів відеоспостереження в місті Києві відносяться об'єкти соціальної, економічної, житлово-комунальної, транспортної, інженерної та іншої інфраструктури міста Києва, а саме:

парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

майдани, площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

тротуари;

набережні;

автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів;

пляжі;

кладовища;

інші території загального користування;

прибудинкові території;

території будівель та споруд інженерного захисту територій;

об'єкти міської інфраструктури (соціальні, інженерні та транспортні);

засоби організації дорожнього руху;

будівлі, споруди Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), їх структурних підрозділів, районних в місті Києві державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та приміщення в них;

території, будівлі, споруди закладів освіти та приміщення в них;

території, будівлі, споруди закладів охорони здоров'я та приміщення в них.

3.2. Відеоспостереження за об'єктами, зазначеними в пункті 3.1 цього Положення, здійснюється за умови дотримання права на повагу до особистого життя.

3.3. Інформація про здійснення відеоспостереження розміщується поблизу засобів відеофіксації та/або об'єктів відеоспостереження, зазначених в пункті 3.1 цього Положення.

4. Суб'єкти відносин в Системі

4.1. Суб'єктами відносин в Системі є:

власник Системи;

розпорядник Системи;

адміністратор Системи;

користувачі інформації в Системі;

користувачі інформації в Системі з особливим статусом.

4.2. Власником Системи є територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради.

4.3. Розпорядником Системи є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) в особі Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.4. Адміністратором Системи є комунальне підприємство "Інформатика" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.5. Користувачами інформації в Системі є посадові (службові) особи та працівники, визначені в пункті 8.1 цього Положення, які отримують доступ до інформації в Системі згідно з цим Положенням.

4.6. Користувачами інформації в Системі з особливим статусом є посадові (службові) особи та працівники, визначені в підпункті 8.1.2 та в абзаці другому підпункту 8.1.3 пункту 8.1 цього Положення, які отримують доступ до інформації в Системі згідно з цим Положенням.

5. Права та обов'язки суб'єктів відносин в Системі

5.1. Власник Системи визначає функції, мету створення та функціонування Системи, структуру Системи, об'єкти відеоспостереження, суб'єктів відносин в Системі, їх права та обов'язки, порядок надання доступу та використання інформації в Системі, а також інші питання функціонування Системи.

5.2. Розпорядник Системи:

5.2.1. Має право:

надавати, обмежувати та припиняти доступ до інформації в Системі користувачам інформації в Системі згідно з цим Положенням;

відмовляти у наданні доступу до інформації в Системі згідно з цим Положенням;

визначати рівень доступу до інформації в Системі;

організовувати виконання робіт (надання послуг) з обслуговування, налаштування, модернізації, технічної підтримки тощо Системи;

вносити пропозиції власнику Системи щодо зміни складу Системи;

приймати рішення щодо оновлення програмно-апаратного комплексу Системи;

приймати рішення щодо впровадження нових програмних засобів обробки даних Системи;

інші права, визначені цим Положенням.

5.2.2. Зобов'язаний:

розробити та затвердити Регламент, а також вносити у разі необхідності до нього зміни у встановленому порядку;

організовувати розробку необхідних методичних документів для користування Системою та функціонування Системи (інструкція користувача інформації в Системі, журнал обліку користувачів інформації в Системі, план-графік обслуговування Системи, порядок дій при виникненні позаштатних ситуацій тощо);

забезпечувати захист інформації в Системі;

розглядати звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги) громадян щодо функціонування Системи у встановленому законодавством порядку.

5.3. Адміністратор Системи:

5.3.1. Має право:

здійснювати контроль за дотриманням користувачами інформації в Системі рівня доступу до інформації в Системі, визначеного розпорядником Системи;

вносити пропозиції розпоряднику Системи щодо зміни складу Системи;

вносити пропозиції розпоряднику Системи щодо оновлення програмно-апаратного комплексу Системи;

вносити пропозиції розпоряднику Системи щодо впровадження нових програмних засобів обробки даних Системи;

інші права, визначені цим Положенням.

5.3.2. Зобов'язаний:

здійснювати за дорученням розпорядника Системи фактичне надання, обмеження та припинення доступу до інформації в Системі користувачам інформації в Системі згідно з цим Положенням;

надавати користувачам інформації в Системі автоматизовані робочі місця, які входять до складу комплексної системи захисту інформації Системи;

здійснювати фіксацію та збереження в автоматичному режимі всіх дій суб'єктів відносин в Системі щодо роботи з даними в Системі;

забезпечувати виконання робіт (надання послуг) з обслуговування, налаштування, модернізації та інших робіт (послуг) з технічної підтримки Системи у встановленому порядку;

здійснювати технічний супровід і підтримку працездатності Системи в цілодобовому режимі;

розробити та подати на затвердження у встановленому порядку розпоряднику Системи необхідні методичні документи для користування та функціонування Системи (інструкція користувача інформації в Системі, журнал обліку користувачів інформації в Системі, план-графік обслуговування Системи, порядок дій при виникненні позаштатних ситуацій тощо);

забезпечувати консультування користувачів інформації в Системі щодо роботи Системи;

здійснювати облік і технічне обслуговування підключених засобів відеофіксації в Системі;

здійснювати захист інформації в Системі;

здійснювати контроль за дотриманням користувачами інформації в Системі інструкції користувача інформації в Системі.

5.4. Користувачі інформації в Системі:

5.4.1. Мають право:

отримувати доступ до даних в Системі в порядку, визначеному цим Положенням, та відповідно до законодавства, яке визначає повноваження користувача інформації в Системі на отримання відповідних даних в Системі (Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, законів України "Про Службу безпеки України", "Про Національну поліцію України", "Про Національну гвардію України", "Про оперативно-розшукову діяльність" та інших);

використовувати дані з Системи відповідно до законодавства, що регулює повноваження користувача інформації в Системі, посадових, службових або трудових обов'язків, для виконання яких надається доступ до інформації в Системі;

5.4.2. Зобов'язані:

під час роботи в Системі дотримуватись вимог законодавства, яке визначає повноваження користувачів інформації в Системі (Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, законів України "Про Службу безпеки України", "Про Національну поліцію України", "Про Національну гвардію України", "Про оперативно-розшукову діяльність" та інших), цього Положення, Регламенту та інструкції користувача інформації в Системі;

здійснювати роботу з Системою виключно на автоматизованих робочих місцях, які надав адміністратор Системи;

дотримуватися вимог щодо захисту даних в Системі;

забезпечувати захист даних, отриманих із Системи;

не розголошувати відомості, які стали їм відомі під час роботи з Системою, крім випадків, передбачених законодавством.

6. Обробка і захист персональних даних у Системі

6.1. Обробка і захист персональних даних, що містяться в Системі, здійснюються суб'єктами відносин в Системі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08 січня 2014 року N 1/02-14 "Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних" та цього Положення.

6.2. Суб'єкти відносин в Системі зобов'язані дотримуватись вимог законодавства в сфері захисту персональних даних, зокрема використовувати персональні дані лише відповідно до їхніх посадових, службових або трудових обов'язків, а також зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових, службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом.

Таке зобов'язання чинне після припинення суб'єктами відносин в Системі діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7. Функціонування Системи та захист інформації

7.1. Обробка даних в Системі забезпечується адміністратором Системи в автоматичному режимі.

7.2. Оновлення програмно-апаратного комплексу Системи та впровадження нових програмних засобів обробки даних Системи здійснюється на підставі рішень розпорядника Системи.

7.3. Адміністратор Системи забезпечує конфіденційність, цілісність та спостережність інформації в Системі шляхом:

використання відповідних програмно-апаратних рішень, що забезпечують цілісність даних в Системі;

визначення рівнів доступу до інформації в Системі користувачам інформації в Системі;

постійного контролю за працездатністю Системи та своєчасністю її технічного обслуговування;

фіксації та збереження в автоматичному режимі всіх дій суб'єктів відносин в Системі щодо роботи з даними в Системі;

обліку підключених засобів відеофіксації в Системі.

7.4. Адміністратор системи забезпечує побудову комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ) з підтвердженою відповідністю вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації та підтримує її в актуальному стані на всіх стадіях життєвого циклу Системи.

8. Порядок отримання доступу до інформації в Системі

8.1. Доступ до інформації в Системі надається:

8.1.1. Посадовим (службовим) особам та іншим працівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування міста Києва та підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, а саме:

уповноваженим особам Київської міської ради (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом заступника міського голови - секретаря Київської міської ради);

уповноваженим посадовим (службовим) особам та іншим працівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом Київського міського голови або першого заступника голови Київської міської державної адміністрації).

8.1.2. Посадовим (службовим) особам правоохоронних органів та військових формувань:

уповноваженим посадовим (службовим) особам Центрального управління Служби безпеки України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом голови Служби безпеки України або заступника голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків);

уповноваженим посадовим (службовим) особам Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області);

уповноваженим посадовим (службовим) особам Міністерства внутрішніх справ України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом Міністра внутрішніх справ України або заступника міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків);

уповноваженим посадовим (службовим) особам центрального органу управління (апарату) Національної поліції України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом голови Національної поліції України);

уповноваженим посадовим (службовим) особам Головного управління Національної поліції у м. Києві та його територіальних (відокремлених) підрозділів (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві);

уповноваженим посадовим (службовим) особам Національної гвардії України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом командувача Національної гвардії України).

8.1.3. Посадовим (службовим) особам і працівникам суб'єктів охоронної діяльності:

уповноваженим посадовим (службовим) особам Управління державної охорони України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом начальника Управління державної охорони України);

працівникам суб'єктів охоронної діяльності, які здійснюють охоронну діяльність об'єктів відеоспостереження на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії та відповідно до договорів з власниками (керівниками, балансоутримувачами) об'єктів відеоспостереження (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом керівника суб'єкта господарювання з наданням копій документів, що підтверджують охорону об'єктів відеоспостереження).

8.1.4. Посадовим особам Державної служби України з надзвичайних ситуацій:

уповноваженим посадовим особам Державної служби України з надзвичайних ситуацій (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій або заступника голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків);

уповноваженим посадовим особам Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві).

8.1.5. Уповноваженим представникам Моторного (транспортного) страхового бюро України (на підставі мотивованого письмового звернення за підписом генерального директора Моторного (транспортного) страхового бюро України).

8.2. Для отримання доступу до інформації в Системі суб'єкт звернення, зазначений в пункту 8.1 цього Положення, направляє на адресу розпорядника Системи відповідне мотивоване письмове звернення за підписом керівника, яке повинне містити інформацію про:

правові підстави отримання доступу до інформації в Системі з посиланням на конкретні норми (пункти, частини статті) законодавства, що передбачає повноваження суб'єкта звернення на отримання відповідних даних;

посадових (службових) осіб або працівників із зазначенням прізвища, імені та по батькові, посади, структурного підрозділу, контактного телефону (робочого та/або персонального);

мету доступу до інформації в Системі відповідно до законодавства, що передбачає повноваження суб'єкта звернення на отримання відповідних даних;

об'єкти відеоспостереження, визначені згідно з пунктом 3.1 цього Положення, з прив'язкою до територіальної приналежності;

режим доступу до інформації в Системі, визначений згідно з пунктом 9.2 цього Положення.

8.3. Мотивоване письмове звернення щодо отримання доступу до інформації в Системі опрацьовується розпорядником Системи та перевіряється:

наявність правових підстав для отримання доступу до інформації в Системі у законодавстві, що передбачає повноваження суб'єкта звернення на отримання відповідних даних;

мета доступу до інформації в Системі відповідно до законодавства, що передбачає повноваження суб'єкта звернення на отримання відповідних даних;

доцільність надання доступу до об'єктів відеоспостереження, визначених згідно з пунктом 3.1 цього Положення, з прив'язкою до територіальної приналежності;

відповідність суб'єкта звернення вимогам цього Положення;

наявність або відсутність технічних можливостей для надання доступу до інформації в Системі.

8.4. За результатами опрацювання мотивованого письмового звернення розпорядник Системи приймає рішення про надання (не більше дванадцяти місяців) або відмову в наданні доступу до інформації в Системі, визначає рівень доступу до інформації в Системі та письмово повідомляє про це суб'єкта звернення.

8.5. У разі задоволення мотивованого письмового звернення про надання доступу до інформації в Системі адміністратор Системи за дорученням розпорядника Системи здійснює фактичне надання доступу до інформації в Системі уповноваженим посадовим (службовим) особам, працівникам суб'єктів звернення, визначених в пункті 8.1 цього Положення, відповідно до рівня доступу до інформації в Системі, визначеного розпорядником Системи.

8.6. Доступ до інформації в Системі припиняється користувачам інформації в Системі в таких випадках:

порушення вимог цього Положення або Регламенту (на підставі акта адміністратора Системи про порушення вимог цього Положення або Регламенту);

звільнення із займаної посади або припинення трудових відносин (на підставі повідомлення роботодавця);

надходження листа за підписом керівника суб'єкта звернення, визначеного в пункті 8.1 цього Положення, про необхідність припинення доступу до інформації в Системі;

з інших підстав, передбачених законодавством.

9. Робота з даними в Системі

9.1. Користувачі інформації в Системі отримують доступ до даних в Системі відповідно до рівня доступу до інформації в Системі в одному з таких режимів:

відображення персональних даних;

знеособлення персональних даних (з вилученням програмними засобами відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу).

9.2. Дані, отримані із засобів відеофіксації в Системі, зберігаються в термін до тридцяти календарних днів.

На тридцять перший календарний день дані, отримані із засобів відеофіксації в Системі, знищуються Системою в автоматичному режимі.

9.3. Доступ до даних в Системі, отриманих із засобів відеофіксації в Системі, здійснюється користувачами інформації в Системі з обов'язковою фіксацією та збереженням в автоматичному режимі кожної дії щодо роботи з даними в Системі, включаючи фіксацію підстав доступу до даних в Системі у кожному конкретному випадку (зазначення номера провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за яким фактом порушено провадження, реквізити ухвали слідчого судді/суду про тимчасовий доступ до речей і документів тощо).

9.4. Адміністратор Системи здійснює фіксацію та збереження в автоматичному режимі всіх дій щодо роботи з даними в Системі.

З цією метою в автоматичному режимі зберігається інформація про:

дату, час та джерело збирання даних;

зміну даних;

перегляд даних;

будь-яку передачу (копіювання) даних;

дату, час та спосіб видалення або знищення даних;

користувача інформації в Системі, який здійснив одну із указаних операцій;

мету та підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або знищення даних.

Адміністратор Системи здійснює збереження інформації про операції, пов'язані з обробкою даних в Системі та доступом до них.

Ця інформація зберігається адміністратором Системи упродовж одного року з моменту закінчення року, в якому було здійснено зазначені операції, якщо інше не передбачено законодавством.

9.5. Всі засоби відеофіксації в Системі, включаючи засоби (системи) відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, підлягають обов'язковому маркуванню та позначенню гербом міста Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради народних депутатів від 18 квітня 1995 року N 57.

10. Підключення засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, до Системи

10.1. Підключення засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, до Системи здійснюється після проведення технічної інтеграції засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, із Системою.

10.2. Проведення технічної інтеграції засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні, із Системою здійснюється на підставі письмових запитів розпорядника Системи або підприємств, установ, організацій, які є власниками таких засобів відеофіксації.

10.3. У разі відповідної згоди підприємств, установ, організацій, які є власниками засобів відеофіксації, адміністратор Системи здійснює інтеграцію таких засобів відеофіксації із Системою.

11. Відповідальність

11.1. За порушення вимог законодавства про інформацію, про захист персональних даних, цього Положення користувачі інформації в Системі несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законами України.

11.2. Фізичні та юридичні особи, підприємства, установи, організації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які завдали майнову шкоду, відшкодовують збитки, завдані власнику Системи (розпоряднику Системи, адміністратору Системи) у зв'язку з такими діями, відповідно до законодавства.

 

Київський міський голова

В. Кличко