КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 19 квітня 2018 року N 487/4551

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року N 790/1794 "Про затвердження Порядку встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим категоріям населення міста Києва"

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016 - 2018 роки", для забезпечення соціального захисту окремих пільгових категорій громадян міста Києва та охоплення цих категорій у повній мірі Київська міська рада вирішила:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року N 790/1794 "Про затвердження Порядку встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим категоріям населення міста Києва" такі зміни:

1.1. Заголовок рішення викласти у такій редакції:

"Про затвердження Порядку встановлення, заміни засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим категоріям населення міста Києва".

1.2. Пункт 1 рішення викласти у такій редакції:

"1. Затвердити Порядок встановлення, заміни засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим категоріям населення міста Києва згідно з додатком до цього рішення.".

2. Порядок встановлення, заміни засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим категоріям населення міста Києва, затверджений рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року N 790/1794, викласти у новій редакції, що додається.

3. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту та постійну комісію Київської міської ради з питані житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
22.12.2016 N 790/1794
(у редакції рішення Київської міської ради
від 19.04.2018 N 487/4551)


Порядок
встановлення, заміни засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим категоріям населення міста Києва

1. Цей Порядок визначає механізм встановлення, заміни засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим пільговим категоріям населення міста Києва (далі - пільгові категорії населення), а саме:

особам з інвалідністю I групи підгрупи А;

дітям з інвалідністю підгрупи А;

одиноким непрацюючим пенсіонерам, які потребують догляду, отримують соціальні послуги вдома постійно, втратили працездатність та перебувають на обліку у відповідному територіальному центрі соціального обслуговування у місті Києві (далі - одинокі непрацюючі пенсіонери);

особам з інвалідністю I групи підгрупи Б та особам з інвалідністю II групи, які втратили працездатність та перебувають на обліку у відповідному територіальному центрі соціального обслуговування у місті Києві (далі - особи з інвалідністю I групи підгрупи Б та особи з інвалідністю II групи);

опікунам дітей-сиріт;

багатодітним сім'ям;

батькам загиблого військовослужбовця;

вдовам (вдівцям) військовослужбовця, її (його) дітям;

інвалідам військової служби: інвалідам I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаного з виконанням обов'язкової військової служби; інвалідам I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного у період проходження військової служби, які мають вислугу військової служби двадцять років і більше;

учасникам бойових дій;

учасникам війни;

особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі - учасники відсічі збройної агресії, бійці-добровольці АТО);

особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі - Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

членам сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни.

2. Витрати на встановлення, заміну засобів обліку гарячого та холодного водопостачання пільговим категоріям населення здійснюються за рахунок бюджету міста Києва.

3. Встановлення, заміна засобів обліку гарячого та холодного водопостачання пільговим категоріям населення здійснюється за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи одноразово та за умови відсутності відповідних засобів обліку у житловому приміщенні. Засоби обліку гарячого та холодного водопостачання пільговим категоріям населення підлягають заміні у разі: неприйняття на абонентський облік засобу обліку та/або відсутності чергової метрологічної повірки та/або несправності, що підтверджено відповідним актом.

4. Встановлення, заміна засобів обліку гарячого та холодного водопостачання здійснюється на підставі заяви, яка подається до комунального концерну "Центр комунального сервісу" через його відповідний районний сервісний центр обслуговування з надання житлово-комунальних послуг за зареєстрованим місцем проживання особи, яка належить до пільгової категорії населення, зазначеної у пункті 1 цього Порядку, до якої додаються:

копія паспорта громадянина України;

копія довідки реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

копія відповідного акта (у разі необхідності заміни засобів обліку гарячого та холодного водопостачання);

копії документів, що підтверджують право особи та членів його сім'ї на пільги, залежно від тієї пільгової категорії населення, до якої належить особа-заявник;

копія пенсійного посвідчення;

копія документа, який підтверджує відповідний статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю, відповідно до статті 4 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

копія посвідчення батьків багатодітної сім'ї;

копія посвідчення члена сім'ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби;

копія посвідчення дитини військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби;

копія посвідчення учасника бойових дій;

копія посвідчення учасника війни;

копія посвідчення "Ветеран військової служби".

Для одиноких непрацюючих пенсіонерів, осіб з інвалідністю I групи підгрупи Б та осіб з інвалідністю II групи додатково додаються:

довідка про перебування на обліку у відповідному територіальному центрі соціального обслуговування у місті Києві;

довідка про реєстрацію місця проживання особи.

Для опікунів дітей-сиріт додатково додається копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки (піклування).

Для членів сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни додатково додаються:

копія свідоцтва про смерть;

копія свідоцтва про одруження/шлюб, свідоцтва про народження особи або іншого документа, що підтверджує приналежність особи до членів сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;

копія посвідчення члена сім'ї загиблого.

Копії всіх документів надаються з пред'явленням оригіналів.

5. Комунальний концерн "Центр комунального сервісу" в установленому порядку:

5.1. Здійснює реєстрацію заяв про встановлення, заміну засобів обліку гарячого та холодного водопостачання пільговим категоріям населення, до яких додаються копії документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку.

5.2. Здійснює облік фізичних осіб, які відповідно до цього Порядку звернулися за встановленням, заміною засобів обліку гарячого та холодного водопостачання, фізичних осіб, яким встановлено або замінено засоби обліку гарячого та холодного водопостачання, та надає відповідну інформацію Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.3. Розглядає документи, зазначені у пункті 4 цього Порядку.

5.4. Здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для встановлення, заміни засобів обліку гарячого та холодного водопостачання пільговим категоріям населення.

6. Гранична вартість робіт із встановлення, заміни засобів обліку гарячого та холодного водопостачання пільговим категоріям населення визначається окремо для кожної квартири та не повинна перевищувати 853,00 грн (у разі встановлення, заміни одного засобу обліку), 1705,00 грн (у разі встановлення, заміни двох засобів обліку) та 3410,00 грн (у разі встановлення, заміни чотирьох засобів обліку).

7. Рішення про встановлення, заміну або відмову у встановленні, заміні засобів обліку гарячого та холодного водопостачання пільговим категоріям населення приймається Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на підставі поданого комунальним концерном "Центр комунального сервісу" переліку фізичних осіб, яким необхідно встановити, замінити засоби обліку гарячого та холодного водопостачання, а також із врахуванням акта обстеження умов проживання фізичних осіб.

Підставами для прийняття рішення про відмову у встановленні, заміні засобів обліку гарячого та холодного водопостачання є:

подання документів, що додаються до заяви про встановлення, заміну засобів обліку гарячого та холодного водопостачання, не в повному обсязі;

подання документів, що додаються до заяви про встановлення, заміну засобів обліку гарячого та холодного водопостачання, що не свідчать про належність фізичної особи до пільгових категорій населення, передбачених пунктом 1 цього Порядку.

Про прийняте рішення Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) письмово повідомляє заявнику через комунальний концерн "Центр комунального сервісу".

8. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує фінансування робіт із встановлення, заміни засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва пільговим категоріям населення в межах затвердженого помісячного розпису бюджетних асигнувань на відповідний рік.

9. Структурні підрозділи соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій забезпечують інформування населення щодо змісту цього Порядку.

 

Київський міський голова

В. Кличко