КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
I сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 7 липня 2016 року N 565/565

Про затвердження Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів

Відповідно до законів України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про енергозбереження", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 N 232/232, рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року N 1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження", Меморандуму про співробітництво у сфері енергоефективності житлових будинків міста Києва, укладеного 04 серпня 2015 року між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), та з метою стимулювання співвласників багатоквартирних будинків до підвищення енергетичної ефективності багатоквартирних будинків Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів, що додається.

2. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
07.07.2016 N 565/565


Положення
про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів

1. Це Положення розроблено з метою реалізації механізму стимулювання впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини кредитів, отриманих у банках та інших фінансових установах (далі - фінансові установи) на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках (далі - Положення), забезпечення цільового та ефективного використання коштів, що передбачаються у бюджеті міста Києва на зазначені цілі (далі - бюджетні кошти). Кредит підлягає частковому відшкодуванню в частині придбання матеріалів та/або обладнання та виконання робіт для впровадження енергоефективних заходів.

2. Відповідно до цього Положення за рахунок бюджетних коштів відшкодовується 30 % основної суми боргу за кредитом, але не більше обсягу витрат на придбання матеріалів та/або обладнання та виконання робіт для впровадження енергоефективних заходів, зазначених у пункті 9 цього Положення.

3. Граничний розмір відшкодування становить 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку на рік.

4. Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Право на відшкодування частини кредитів мають такі позичальники:

• об'єднання співвласників багатоквартирних будинків;

• житлово-будівельні кооперативи.

6. Для отримання позичальниками відшкодування частини кредиту головний розпорядник бюджетних коштів зобов'язаний отримувати від фінансових установ два примірники реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, за формою згідно з додатком до цього Положення (далі - Реєстр позичальників).

7. Відшкодування частини кредитів здійснюється на підставі договорів про співробітництво, які укладаються між головним розпорядником бюджетних коштів та фінансовою установою. Договір про співробітництво визначає порядок взаємодії фінансової установи та головного розпорядника бюджетних коштів у рамках реалізації цього Положення.

8. Договором про співробітництво передбачається:

8.1. Інформування фінансових установ головним розпорядником бюджетних коштів про доведені асигнування та залишок бюджетних коштів у рамках реалізації цього Положення.

8.2. Отримання фінансовою установою згоди позичальника на розкриття інформації про цільове використання кредиту та споживання житлово-комунальних послуг (паливно-енергетичних ресурсів) протягом дії кредитного договору.

8.3. Отримання головним розпорядником бюджетних коштів (на його письмову вимогу) документів від фінансової установи, то підтверджують цільове використання кредиту.

8.4. Отримання головним розпорядником бюджетних коштів від фінансової установи інформації, необхідної для здійснення моніторингу ефективності механізму стимулювання впровадження енергоефективних заходів в порядку і строки, визначені договором про співробітництво.

8.5. Відповідальність фінансової установи за повноту та достовірність документів, наданих позичальниками фінансовій установі для отримання кредиту на придбання матеріалів та/або обладнання, виконання робіт для впровадження енергоефективних заходів.

8.6. Відповідальність фінансової установи за здійснення контролю за цільовим використанням кредитів.

8.7. Нижченаведені обов'язкові умови для включення позичальників до Реєстру позичальників:

• наявність приладу обліку теплової енергії (лічильника) в багатоквартирному будинку або його встановлення в ході впровадження енергоефективних заходів відповідно до Положення;

• подання позичальником до фінансової установи акта виконаних робіт та/або інших документів, що підтверджують факт впровадження енергоефективних заходів з використанням придбаних обладнання та/або матеріалів.

9. Позичальникам відшкодовується частина кредитів в межах кредитів, залучених у фінансових установах на придбання таких матеріалів та/або обладнання та виконання робіт із їхнього впровадження:

9.1. Обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного обладнання і матеріалів до них.

9.2. Обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання.

9.3. Теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного обладнання і матеріалів до неї.

9.4. Системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного обладнання і матеріалів до неї.

9.5. Обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (окрім ламп розжарювання), патронів до них).

9.6. Вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії в багатоквартирних будинках, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів теплової енергії по квартирах та відповідного обладнання і матеріалів до них.

9.7. Багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії), які використовуються для потреб багатоквартирного будинку, та відповідного обладнання і матеріалів до них.

9.8. Обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів.

9.9. Світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних) для місць загального користування (під'їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо) та відповідного обладнання і матеріалів до них.

9.10. Дверей для місць загального користування (під'їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного обладнання і матеріалів до них.

10. Головний розпорядник бюджетних коштів на підставі укладених договорів про співробітництво з фінансовою установою та Реєстру позичальників, протягом п'яти робочих днів від дати отримання Реєстру позичальників від фінансової установи, але не пізніше 20 грудня року, в якому був отриманий Реєстр позичальників, приймає рішення про відшкодування та перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних фінансових установ для погашення частини кредиту. Фінансові установи протягом одного робочого дня перераховують бюджетні кошти на розрахункові рахунки відповідних позичальників, що відкриті у фінансових установах, для погашення частини кредиту та інформують головного розпорядника бюджетних коштів про зарахування коштів позичальникам протягом трьох днів з моменту зарахування.

11. Дія цього Положення поширюється на позичальників, якими залучені кредити у фінансових установах після 04 серпня 2015 року на придбання матеріалів та/або обладнання та виконання робіт для впровадження енергоефективних заходів, зазначених у пункті 9 цього Положення.

12. Відшкодування здійснюється в межах коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідний рік, відповідно до помісячного плану асигнувань та за наявності цільових коштів на розрахунковому рахунку головного розпорядника бюджетних коштів в порядку черговості надходження до головного розпорядника бюджетних коштів реєстрів позичальників.

13. Головний розпорядник бюджетних коштів не може брати бюджетні зобов'язання в розмірах, що перевищують обсяги бюджетних призначень на відповідний рік.

14. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

 

Київський міський голова

В. Кличко