КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
XII сесія IV скликання

РІШЕННЯ

від 2 лютого 2006 року N 83/3174

Про передачу земельної ділянки та продаж цієї ділянки закритому акціонерному товариству "Перший Київський молочний завод" для експлуатації та обслуговування будівель і споруд заводу на вул. Жилянській, 47 у Голосіївському районі м. Києва

Відповідно до ст. ст. 93, 120, 124, 128, ч. 2 ст. 127 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 N 304/1738 "Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві" Київська міська рада вирішила:

1. Передати закритому акціонерному товариству "Перший Київський молочний завод", за умови виконання пункту 2 цього рішення, в короткострокову оренду на 3 роки земельну ділянку площею 2,0077 га для експлуатації та обслуговування будівель і споруд заводу на вул. Жилянській, 47 у Голосіївському районі м. Києва за рахунок частини земель, відведених відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.10.97 N 1677 "Про надання відкритому акціонерному товариству "Райдуга" земельної ділянки для експлуатації та обслуговування молокозаводу N 1 на вул. Жилянській, 47 у Залізничному районі", право користування якими посвідчено договором на право тимчасового довгострокового користування землею на умовах оренди від 14.05.98 N 72-5-00037 та додатковою угодою від 29.11.2002 N 72-5-00107, у зв'язку з переходом права власності на майновий комплекс (акти приймання-передачі від 19.08.99 та від 26.04.2000).

2. Припинити дію договору на право тимчасового довгострокового користування землею на умовах оренди від 14.05.98 N 72-5-00037 та додаткової угоди від 29.11.2002 N 72-5-00107 у зв'язку з ліквідацією відкритого акціонерного товариства "Райдуга".

3. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на вул. Жилянській, 47 у Голосіївському районі м. Києва (звіт додається).

4. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 16086452,00 грн. (шістнадцять мільйонів вісімдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят дві гривні 00 копійок) на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки від 24.11.2005).

5. Продати закритому акціонерному товариству "Перший Київський молочний завод" земельну ділянку площею 2,0077 га за 16086452,00 грн. (шістнадцять мільйонів вісімдесят шість тисяч чотириста п'ятдесят дві гривні 00 копійок) для експлуатації та обслуговування будівель і споруд заводу на вул. Жилянській, 47 у Голосіївському районі м. Києва.

6. Затвердити умови продажу закритому акціонерному товариству "Перший Київський молочний завод" земельної ділянки на вул. Жилянській, 47 у Голосіївському районі м. Києва (згідно з додатком).

7. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

7.1. Забезпечити оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 2,0077 га на вул. вул. Жилянській, 47 у Голосіївському районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

7.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки оформити та видати закритому акціонерному товариству "Перший Київський молочний завод" в установленому порядку державний акт на право власності на земельну ділянку.

8. Закритому акціонерному товариству "Перший Київський молочний завод":

8.1. Виконувати обов'язки землекористувача та власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. ст. 91, 96 Земельного кодексу України. 

8.2. У місячний термін звернутись до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою.

9. Попередити закрите акціонерне товариство "Перший Київський молочний завод", що право користування земельною ділянкою та право власності на земельну ділянку може бути припинено відповідно до ст. ст. 140, 141, 143 Земельного кодексу України.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань землекористування.

 

Київський міський голова 

О. Омельченко 


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 2 лютого 2006 р. N 83/3174 


УМОВИ
продажу закритому акціонерному товариству "Перший Київський молочний завод" земельної ділянки на вул. Жилянській, 47 у Голосіївському районі м. Києва

1. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.

2. Забезпечити вільний доступ до проданої земельної ділянки для контролю за дотриманням власником умов продажу земельної ділянки.

3. Зарахувати до сум, які покупець має сплатити за земельну ділянку, аванс у сумі 1559357,35 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят сім) грн. 35 коп., сплачений відповідно до угоди N 106 від 07.11.2005, що підтверджено платіжним дорученням. Решта вартості земельної ділянки у сумі 14527094,65 (чотирнадцять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч дев'яносто чотири) грн. 65 коп. може сплачуватись у розстрочку протягом трьох років рівними частками до двадцять п'ятого числа кожного місяця від дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

4. За кожний день прострочення платежу сплачується пеня у розмірі 0,5 % від суми простроченого платежу.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
В. Яловий